Jaka jest cena życia?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jaka jest cena życia?"

Transkrypt

1 1 W NUMERZE M.IN Wybory już rozpoczęte Lista rejonów została już podana do wiadomości publicznej. Do 18 lutego można się przemieścić, w marcu należy zgłosić kandydatów do władz, między 15 kwietnia a 30 czerwca odbędą się zebrania wyborcze, w lipcu będą wyniki. (o szczegółach pisze dr Mariusz Janikowski, przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej) Jaka jest cena życia? (...) Nie ulega wątpliwości, że najdroższe są ostatnie lata chorego. Leki, to niewielki procent tej sumy. Wydatki na osobę po 65 roku życia rosną trzykrotnie i wcale nie dlatego, że emeryci mają czas na chorowanie (prof. T. Grodzicki na konferencji w Krakowie nt. Wyzwań dla polityki społecznej i zdrowotnej wobec starzenia się populacji ) Nadto w numerze m.in.: Rejony Wyborcze OIL w Krakowie (13-18) Konflikt wokół recept trwa. Relacja z posiedzenia ORL (24) Regulamin honorowej statuetki OIL (25) XIII Międzynar. Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (26) 98. Kongres Radiologów w Chicago (28) 1 22 I Kongres Prawa Medycznego Jeśli odbierze się samorządom prawo dopuszczenia do wykonywania zawodów medycznych, to (...) obowiązek ten przejmie aparat biurokracji, który nie jest do tego przygotowany i kompetentny. (z wystąpienia prof. Jerzego Stępnia, b. prezesa Trybunału Konstytucyjnego) 35 Igrzyska w Londynie od kuchni To prawdziwa gratka. Doktor Stanisław Kita, ortopeda, lekarz polskiej reprezentacji kajakarskiej, poruszał się (z obiektywem) po rozmaitych zakamarkach Wioski Olimpijskiej, gdzie wstęp mieli tylko zawodnicy i trenerzy. I co utrwalił, właśnie nam pokazuje. (patrz fotoreportaż) Plebiscyt Lekarz i Przychodnia Roku 2012 rozstrzygnięty! (29) XX Sympozjum Ból i cierpienie w TLK (31) Sanatoria pod lupą list konsultanta NFZ (34) Felietony: J. Lankosz-Lauterbach (39) i Warszawskiej Syrenki (40) Z cyklu Pasjonaci portret dr Stanisława Sęka (41) Konkurs nalewek. Aptekarze kontra lekarze (45) Z kart historii wiceprezydent Józef Sare (59) Nasza okładka Czas fot. Wojciech Król Pożegnanie m.in. Stanisława Dendury, Basi Klec i Daniela Swędzioła Serdecznie dziękujemy za wszystkie nadesłane na nasz adres życzenia świąteczne i noworoczne.

2 2 2 Szanowne Koleżanki i Koledzy! Jako radny Miasta Krakowa od dłuższego czasu uczestniczę w dyskusjach i walkach o likwidację na terenie miasta kilkunastu szkół. Nie zamierzam odnosić się do merytorycznej strony problemu, bo to nie miejsce na to i nie o to chodzi. Patrzę natomiast, jak ogromne bariery administracyjno-formalne zbudowane są wokół możliwości likwidacji szkoły, choćby jej pomieszczenia wykorzystywane były przez niespełna dwie godziny dziennie, a wyniki nauczania były żałosne. Konieczne są konsultacje z rodzicami i środowiskiem, z radą rodziców, potrzeba kilku uchwał rady gminy. Zaglądam dla porównania do Ustawy o działalności leczniczej i czytam z przerażeniem, że: podmiot tworzący wydaje rozporządzenie, zarządzenie lub podejmuje uchwałę o zmianie formy organizacyjnej albo o likwidacji SP ZOZ. Czyli szpital, w którym leczy się rocznie tysiące chorych, i który najczęściej jest największym zakładem pracy w powiecie, można zlikwidować zarządzeniem starosty. A do likwidacji każdej szkoły niezbędny jest obłąkańczy korowód czynności administracyjnych. Nie oburzają mnie trudności z likwidacją szkoły! Oburza mnie niezwykła łatwość likwidacji szpitala na doraźne, polityczne zapotrzebowanie! Znaj proporcją Mocium Panie! Zakończył się w pierwszej instancji trwający od wielu lat tzw. wątek korupcyjny procesu Doktora G. Wyrokiem skazującym. Sąd w uzasadnieniu ustnym zawarł szereg zastrzeżeń dotyczących postępowania zarówno CBA, jak i prokuratury, przyrównując sposób prowadzenia przesłuchań do postępowań z dawno minionej epoki. Wrzask i wycie polityków związanych z CBA, jej twórców i byłego szefostwa wzbiły się pod niebiosa. Odezwali się oburzeni słowami sędziego działacze, kombatanci, politycy. Ci sami ludzie, którzy sprawie Doktora G. nadali kryptonim Mengele. Wtedy zaprotestowała tylko Okręgowa Rada Lekarska w Krakowie. Reszta milczała, ze strachu albo zawstydzenia. Niewielu już żyje byłych więźniów Auschwitz, ale to im i ich rodzinom pozostawiam do oceny wagę i słuszność obu porównań. Znaj proporcją Mocium Panie! Ten krzyk zagłuszył niemal całkowicie istotę wyroku. Stoi za nim kilka lat pracy szeregu ludzi, przesłuchanie tysięcy świadków (w tym wielu z naruszeniem prawa) i wreszcie miliony złotych naszych, podatników wydanych na śledztwo. Dokonały się niepowetowane straty społeczne, ponieważ trzeba było sukcesu CBA. Sukces osiągnięto zaiste imponujący! W pierwszej instancji uznano przyjęcie nienależnych korzyści materialnych przez kilka lat na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Co się z tego ostanie w drugiej instancji pokaże czas. Wprawdzie politycy odtrąbili sukces, ale ja nie mogę oprzeć się wrażeniu, że bez względu na to, jaką ideologię się do tego przyczepi wyrzucono w błoto miliony naszych złotych. Prowadzone kilka lat temu dochodzenie przeciwko krakowskiej lekarce podobnie zaangażowało ogromne siły i środki organów ścigania, przesłuchano setki, jeżeli nie tysiące osób. I co? Nic. Znowu miliony wyrzucone w błoto. Znaj proporcją Pozwólcie Państwo, że na tym zakończę. Chciałbym tylko, żeby państwo i prawo jednakowo traktowało wszystkich. Żeby cały aparat państwa nie angażował się w działania wynikające z widzimisię jednego czy kilku ludzi. Żeby prawo broniło obywatela i społeczeństwa przed bezprawiem, bez względu na aktualne zapotrzebowanie polityczne. Czego sobie i Państwu w Nowym Roku serdecznie życzę. Jerzy Friediger

3 3 AKTUALNOŚCI Przyjmowanie materia³ów do n-ru zakoñczono 25 stycznia Oszczêdnoœci na lekach wynios³y 2 mld z³ Wg analiz firmy IMS Health wzrost poziomu współpłacenia przez pacjentów dotyczył 4440 le ków refundowanych w 2011 roku, z poziomu 34 do 38 procent. Oszczędności NFZ z tego tytułu sięgnęły 2 mld zł. Natomiast pacjenci wyraźnie kupują więcej generyków. Ostro wzrosły też ich wydatki na leki na choroby nowotworowe, cu krzycę, schizofrenię i padaczkę. Dodatkowym zjawiskiem rzutującym na cały ten proces jest wycofanie się wielu lekarzy w ogó le z wypisywania recept na leki refundowane, z obawy o narażenie się na kary. Także sporo pacjentów zrezygnowało w ogóle z zakupu leków i już niebawem trafią do szpitali, co będzie kosz tować budżet znacznie więcej. NFZ przegrywa proces o nak³adanie kar za b³êdy w receptach refundowanych Doktor Krzysztof Majdyło z Gdańska wygrał toczący się od dwóch lat proces z NFZ o zapłatę kary umownej za nieprawidłowo wypełnione re cepty na leki refundowane (na kwotę 56 tys. zł). NFZ zarzucił mu niekorzystne rozporządzenie środkami publicznymi oraz podrabianie doku mentacji i skierował sprawę dodatkowo do Okrę gowej Rady Lekarskiej. Proces trwał 2 lata, przesłuchano kilkuset świadków, nie znaleziono uzasadnienia kary. Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z dnia 17 stycz nia 2013 roku uznał m.in. za niejasne uchybienie określane przez NFZ w akcie oskarżenia mianem wystawiania recept w przypadkach nieuzasad nionych. Co to znaczy? Sąd wziął też pod uwa gę rezultaty protestu lekarzy w sprawie ustawy z 2008 roku o działalności leczniczej, która w styczniu 2012 została zmieniona. W celnym komentarzu do wyroku, prezes NRL Maciej Hamankiewicz podkreślił, że refun dacja przysługuje pacjentowi, a nie lekarzowi, dlatego lekarz wcale nie musi mieć umowy z NFZ, by wystawiać receptę na lek refundowaany. Czas najwyższy, by odmowa sprzedaży leku w cenie refundacji stała się przedmiotem procesu pacjen ta przeciw Funduszowi. By³a wina, jest kara. Dr Miros³aw G. skazany Po trwającym ponad cztery lata procesie były ordynator kardiochirurgii stołecznego szpitala MSWiA dr Mirosław G. został uznany winnym przyjęcia od pacjentów korzyści majątkowych w wysokości ponad 17,5 tys. zł i skazany wyro kiem Sądu Rejonowego Warszawa Mokotów na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę w wysokości 72 tys. zł. Z 23 innych zarzutów, m.in. o mobbing, lekarz zo stał oczyszczony. Wyrok nie jest prawomocny. Prokuraturze nie udało się udowodnić, by dr Mirosław G. uzależniał leczenie pacjentów od gratyfikacji finansowych. Jeśli już miały one miej sce, to po operacjach i przez sąd uznane zostały za inicjatywę pacjentów. Niemniej sędzia Igor Tuleya uznał, że lekarz nie miał prawa przyjmo wać pieniędzy, niezależnie przed, czy też po zabiegu medycznym. Nie do końca wiadomo, co z prezentami rzeczowymi, ale wiadomo, że mogą być jedynie symbolicznej wartości. Sprawa teoretycznie wydaje się zamknięta była wina, jest kara. W zawieszeniu, nie pozba wiająca lekarza prawa wykonywania zawodu. Jednak cztery lata stracił i nie wiadomo, ile na tym ucierpiała jego sprawność zawodowa. Natomiast wydarzeniem politycznym okaza ło się uzasadnienie wyroku, wsparte również pisemnym oskarżeniem przez sąd Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) o stosowanie metod śledczych rodem z lat stalinowskich. Prasa codzienna relacjonowała to szczegółowo, być może dobrze, że rzecz nazwano w końcu po imieniu. Wywiad B. Ar³ukowicza Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz udzie la niewielu wywiadów i to nie jest błąd. Przed ostatni miał miejsce na antenie TVP 3 grudnia 2012 r. (ostatni nam umknął) i jak zwykle zaczę ło się od utyskiwania na spiralę rosnącego zadłu żenia, jakby to szpitale były winne rosnącym ce nom leków, mediów, czynszów, usług itp. Równie wątpliwe było objaśnianie ciemnemu ludowi, że kolejkom w szpitalach winien jest brak specjalistów (a nie limitowanie świadczeń przez

4 4 4 AKTUALNOŚCI NFZ). Z tego samego koszyka były zarzuty sta wiane lekarzom, iż z placówek prywatnych prze rzucają koszty na publiczne, kierując do nich bar dziej schorowanych pacjentów. Bo oczywiście powinni robić odwrotnie. Na koniec tego cyklu mądrości B.A. zapowiedział decentralizację NFZ, jakby jeszcze ktokolwiek wierzył, że cokolwiek to zmieni. Ale było też kilka sensowniejszych zapowie dzi. Wreszcie ma nastąpić przeniesienie wyceny procedur poza struktury NFZ, bo faktycznie wycena towaru przez kupującego to piramidalny absurd. Rysuje się też zaniechanie polityki auto matycznego przydzielania środków (zawierania kontraktów) nowym podmiotom (jeśli dotychcza sowe pełnią właściwie swoją rolę) tyle że w tym roku ilość nowych kontraktów będzie minimal na, obowiązują bowiem stare umowy, zazwyczaj trzyletnie. Dobrze też brzmi poszukiwanie mecha nizmów koordynujących politykę inwestycyjną, w warunkach rozproszonych struktur właściciel skich, co prowadzi do bezsensownych zakupów dro giego sprzętu w sąsiadujących placówkach. Tyle, że bez zmian konstytucyjnych to czcze gadanie. I w ogóle szkoda, że wszystko to postulowa liśmy pięć, a może nawet 10 lat temu. Zamieszanie wokó³ Wielkiej Orkiestry 13 stycznia koncertowała po raz 21 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, po raz pierw szy grając także dla seniorów. To już nie tylko największa orkiestra świata, grająca w środku zimy, na setkach estrad. To także ogromna in stytucja, posiadająca w tym roku 1800 sztabów, 150 tys. wolontariuszy, gromadząca w jeden dzień blisko 40 mln złotych. To wielkości uchwytne w liczbach, natomiast zupełnie nie uchwytne pozostają wartości etyczne tej nie porównywalnej w skali Europy akcji charyta tywnej Jerzego Owsiaka. Objęcie patronatem także najstarszego poko lenia było w tym roku strzałem w samo sedno potrzeb. Mimo sygnalizowanego przez demogra fów wyraźnego przyrostu obywateli w wieku po wyżej 65 lat, mimo rosnących kolejek do specja listów, mamy żałośnie mało geriatrów, rozpacz liwie brakuje miejsc w domach pomocy społecz nej i hospicjach, opieka paliatywna z reguły nale ży do najbardziej zaniedbanych w szpitalach, nie widać też ani rezydentur, ani chętnych do ich po dejmowania w geriatrii. Życzliwi jak zwykle szukali alibi dla swojej bezczynności. Tym razem tarczą była eutanazja, której O. miał być jakoby rzecznikiem. Ale żeby porozmawiać serio o eutanazji, o uporczywym podtrzymywaniu życia, o kompromitującej w skali światowej niechęci do transplantacji chęt nych nie było... ewuœ na tropach nieubezpieczonych System ewidencji ubezpieczenia (tzw. ewuś) kosztuje 130 mln. Tylko 1% obywateli nie ma ubezpieczenia. Czy cała ta kontrola ma sens? pyta Marek Balicki, b. minister zdrowia. I dalej: A po co kontroluje się dzieci i emerytów, skoro i tak przysługuje im bezpłatne leczenie? Resort nie odpowiada. Natomiast osiągnięciem bezspornym jest obo wiązek codziennego sprawdzania przez każdy szpital lub sanatorium, czy ich pacjentowi nie skończyło się ubezpieczenie. Wreszcie nasze lecz nice mają jakieś zajęcie... Ró owe recepty Czy w nowym, skróconym programie studiów lekarskich udało się w Collegium Medicum UJ za chować tych kilka godzin dydaktycznych przezna czonych na zapoznanie się z problematyką bólu o czym mówił w wywiadzie dla GGL w 2011 roku prof. J. Dobrogowski (4/123) nie wie my. Wiemy natomiast o czym alarmuje Gazeta Wyborcza z 10 XII 2012 że w Polsce, nadal jak za Bieruta, wypisanie choremu morfiny wymaga specjalnej różowej recepty. To przepis z lat 50., wszę dzie zniesiony już dawno. Więc czemu wciąż drę czymy utrudnieniami ludzi doświadczonych choro bami nowotworowymi, ostrymi bólami kręgosłupa i stawów, dolegliwościami pourazowymi? Jak pisze GW zużycie morfiny w Polsce jest per capita kilka razy niższe niż w Niemczech.

5 5 AKTUALNOŚCI 5 Tam wydaje się na morfinę ok. 7 euro, w Polsce 0,45 euro. W dodatku kursuje mit, że morfina przybliża śmierć. Więc lekarze, także ze względu na biurokratyczne zasady rozliczania różowych recept, w ogóle wolą ich nie mieć. A nuż któraś partia polityczna w trosce o ideologiczne warto ści cierpienia, zakaże morfiny. Ma³opolskie NIE dla spó³ek! Żaden szpital w Małopolsce nie popadł w 2012 roku w takie długi, by musiał ulec przekształce niu w spółkę. Czy zadziałała księgowość kreatyw na? Czy niechęć samorządów do wikłania się w kolejną odpowiedzialność bez pokrycia finan sowego? Czy wreszcie mamy do odnotowania znakomitą gospodarkę szpitalami? Jedno możemy powiedzieć, przekonani zresztą o bezsensie ustawy. Głównymi poszko dowanymi są... pacjenci! Po prostu szpitale po stawione pod ścianą, w obliczu deficytu, ograni czyły ilość świadczeń. NFZ nie płaci za nadwy konania więc nikomu nawet na myśl nie przycho dzi, by kierować się posiadanym potencjałem. Koło obłędu się zamyka. Ilość hospitalizacji ma leje, podobnie tzw. obłożenie łóżek w większości oddziałów szpitalnych zmniejszyło się, a równo cześnie kolejka pacjentów do zabiegów wydłu żyła się i wzrosła. Acha! Wzrósł też poziom zadłużenia szpitali publicznych w kraju do 10,7 mld zł, w tym o 17,2 procent wynikających z tzw. zobowiązań wyma galnych. Sukces UJ w rankingu NCN Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki rankingu liderów badań podstawowych, ustalane przez porównanie poszczególnych ośrodków na ukowych według liczby uzyskanych przez nie grantów oraz ich sumaryczną wysokość. Na pierwszym miejscu znalazł się Uniwersytet Jagielloński zarówno pod względem liczby pro jektów zakwalifikowanych do finansowania, jak i według wysokości przyznanych środków. Projekty UJ otrzymały 409 grantów, na łączną kwotę 156 mln zł. W opinii dyrektora NCN prof. Andrzeja Jajszczyka, sukces UJ wynikł w dużej mierze z ponownego włączenia w jego struktury specjalności medycznych. Narodowe Centrum Nauki opublikowało tak że podobny ranking wg. typów uczelni. W kate gorii szkół medycznych zwyciężyło Collegium Medicum UJ, które znalazło się na szczycie rywalizacji z 65 projektami na łączną kwotę po nad 30 mln zł, wyprzedzając Uniwersytet Medycz ny w Łodzi i Uniwersytet Medyczny w Poznaniu. Kardiologia prewencyjna w 2012 roku W dniach listopada 2012 roku w Krako wie miała miejsce ogólnopolska konferencja pt. Kardiologia prewencyjna 2012 wytyczne, wąt pliwości, gorące tematy zorganizowana przez Wydział Lekarski i Wydział Nauk o Zdrowiu UJ oraz Sekcję Prewencji i Epidemiologii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Otwarcia Konferencji dokonali dziekani obu Wydziałów prof. Tomasz Grodzicki i prof. Tomasz Brzostek, zaś jej organizatorami byli przede wszystkim: prof. Andrzej Pająk z Zakładu Epidemiologii i Badań Populacyjnych Instytutu Zdrowia Publicznego oraz prof. UJ Piotr Jankow ski z I Kliniki Kardiologii i Nadciśnienia Tętni czego. Przedmiotem obrad była analiza czynni ków ryzyka chorób układu krążenia oraz omówie nie postępowania diagnostycznego i terapeutycz nego w różnych sytuacjach klinicznych zgodnie z najnowszymi wytycznymi Europejskiego Towa rzystwa Kardiologicznego. Ze szczególnym za interesowaniem spotkało się wystąpienie prof. Davida Wooda, współzałożyciela i b. prezesa Europejskiego Towarzystwa Prewencji Sercowo Naczyniowej i Rehabilitacji na temat kontro wersji i wyzwań w kardiologii prewencyjnej. Medical Development in Europe Pod taką nazwą odbyła się w Krakowie, jesz cze w październiku 2012 roku 5 edycja coroczne go kursu tzw. Latającego Uniwersytetu, organi zowanego przez trzy europejskie uniwersytety medyczne: Karolinska w Sztokholmie, włoski w Cagliari i Collegium Medicum UJ. Grupy stu dentów z każdego z tych uniwersytetów uczest niczą w cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych

6 6 6 AKTUALNOŚCI obejmujących najbardziej aktualne problemy przedklinicznej i klinicznej medycyny. Zajęcia dydaktyczne prowadzono m.in. w Kli nice Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii Instytutu Kardiologii, Klinice Chorób Metabolicz nych, Katedrze Fizjologii oraz Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Instytutu Pediatrii. Kurs ma charakter prestiżowy ze względu na współczesne trendy umiędzynarodowienia na uczania medycyny. Jest też przejawem mobilno ści studenckiej, dając możliwość wymiany do świadczeń najmłodszym adeptom medycyny. Konferencja Miêdzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu W dniach listopada 2012 roku w Między narodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyła się XII Konferencja Międzynarodowego Konsor cjum Genetyki Udaru Mózgu (International Stroke Genetics Consortium). W spotkaniu uczestniczyło ponad 50 naukowców z wiodących ośrodków uni wersyteckich Europy, USA, Kanady i Australii. W trakcie spotkania omawiano zagadnienia z zakresu genetyki i farmakogenetyki udaru mó zgu. Organizatorkami konferencji były prof. Agnieszka Słowik i dr hab. Joanna Pera z Zakła du Neurogenetyki Katedry Neurologii CM UJ. Prof. Agnieszka Słowik została wybrana do za rządu Międzynarodowego Konsorcjum Genetyki Udaru Mózgu. Konferencja Wspó³czesne Problemy Chorób ZakaŸnych W Nowohuckim Centrum Kultury 19 stycz nia odbyła się VI Krakowska Konferencja Nauko wo Szkoleniowa pt. Współczesne Problemy Chorób Zakaźnych. Organizatorem konferencji była Klinika Chorób Zakaźnych Katedry Gastro enterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych CM UJ kierowana przez dr hab. Aleksandra Garlic kiego oraz Oddział Krakowski Polskiego Towa rzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaź nych. Konferencja adresowana była do lekarzy POZ, lekarzy rodzinnych, internistów, pediatrów i lekarzy chorób zakaźnych. Konferencja podzielona została na trzy sesje plenarne: Zakażenia wirusowe, Zakażenia u dzieci i dorosłych, możliwości terapii i zapo biegania, Zakażenia wirusowe i bakteryjne, me dycyna podróży, a tematykę wykładów skoncen trowano na problemach związanych ze standar dami w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych: zakażeń HIV/AIDS u dzieci i doro słych, wirusowego zapalenia wątroby, chorób odkleszczowych, chorób tropikalnych oraz zaka żeń wirusowych i bakteryjnych. 76 Wiosenna Konferencja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego W dniu 13 kwietnia 2013 roku w Krakowie w Teatrze im. Juliusza Słowackiego (Pl. św. Ducha 1) odbędzie się 76. Wiosenna Konferen cja Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i V Konferencja Kardiologii Polskiej. Będzie to najważniejsze wydarzenie w polskiej kardio logii w okresie przedwakacyjnym. Gościem spe cjalnym Konferencji będzie prezydent Europej skiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. Panagiotis E. Vardas. Organizatorami Konferen cji są w imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego profesorowie UJ: Piotr Jankowski oraz Maria Olszowska. Program Konferencji zapowiada się wyjątko wo interesująco, omawiane będą m.in. zagadnie nia niewydolności serca, choroby wieńcowej, mi gotania przedsionków, nadciśnienia tętniczego, wad serca. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: Zamiast przeszczepu p³uc zespolenie Pottsa, pod kier. prof. Janusza Skalskiego W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie zespół kardiochirurgów pod kierun kiem prof. Janusza Skalskiego, kierownika Kli niki Kardiochirurgii Dziecięcej Instytutu Pedia trii CM UJ przeprowadził nowatorską w skali kra ju operację u 3,5 letniej dziewczynki cierpiącej na idiopatyczne (pierwotne) nadciśnienie płucne. W ostatnich tygodniach stan zdrowia pacjentki ra

7 7 AKTUALNOŚCI 7 dykalnie się pogorszył i jedyną perspektywą le czenia wydawał się przeszczep płuc. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego zapro ponowali wykonanie operacji, dzięki której uda ło się uniknąć przeszczepienia płuc. Operacja obarczona była dużym ryzykiem z uwagi na kło poty krążeniowe i stan ogólny pacjentki. Dzięki współpracy zespołu kardiochirurgów i anestezjo logów, udało się zmienić przepływ krwi w orga nizmie dziecka tak, by odciążyć łożysko płucne, co może stwarzać szanse na spowolnienie proce sów patologicznych w płucach. Po raz pierwszy w Polsce uniwersyteccy lekarze z Krakowa za stosowali taką metodę leczenia nadciśnienia płuc nego. Dobre rokowania i kondycja dziewczynki po wykonanym zabiegu dały nadzieję, że ta me toda będzie dobrą alternatywą dla przeszczepu płuc. Nowatorska operacja serca w technice 3D pod kierunkiem prof. Dariusza Dudka Zespół kardiologów pod przewodnictwem prof. Dariusza Dudka z Pracowni Hemodynami ki i Angiografii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie przeprowadził 27 listopada 2012 roku nowatorską operację jedną z pierwszych w Pol sce wykorzystującą trójwymiarowe echo do za biegu na sercu techniką małoinwazyjną. Operowany pacjent miał ubytki w sercu oraz zaburzenia kurczliwości i rytmu mięśnia serco wego. Celem zabiegu było zamknięcie nieprawi dłowych połączeń przy zastosowaniu trójwymia rowego obrazowania echokardiograficznego. Zabieg zamykania ubytków międzykomoro wych przeprowadzano metodą małoinwazyjną, wprowadzając implant poprzez tętnicę do serca pacjenta. Wcześniej, tą samą drogą, umieszczono minikamerę, dzięki której operatorzy obserwowali obraz serca w technice 3D i 2D. Laparoskopowe usuniêcie nowotworu przez prof. Piotra Ch³ostê w Klinice Urologii Profesor Piotr Chłosta nowym ordynatorem Oddziału Klinicznego Urologii Szpitala Uniwer syteckiego jest zaledwie od grudnia 2012 roku, a już w pierwszych dniach stycznia br. zdecydo wał się na trudną operację laparoskopowego usu nięcia gruczołu krokowego u chorego na nowo twór pacjenta. Pierwsza tego typu operacja została przepro wadzona w Krakowie przed dziesięciu laty (24 IV 2002) pod kierunkiem doc. Marka Wy czółkowskiego w Szpitalu im. L. Rydygiera. Łącznie wykonano ich 8, po czym zaniechano ze względu na koszty, choć może szkoda. Prof. Chło sta, zapowiadając przestawienie uniwersyteckiej urologii na nowoczesne tory podkreślił walory metody. To jak przemeblowanie pokoju przez dziurkę od klucza. Dzięki niesamowitej miniatu ryzacji instrumentów oraz postępowi technik endowizyjnych jesteśmy w stanie bez klasycznej ingerencji chirurgicznej wystawić z pokoju nie potrzebne meble, odmalować go i na nowo urzą dzić w tak obrazowy sposób tłumaczył licznie zgromadzonym mediom doniosłość wydarzenia. Profesor podkreślał też, że operacje laparoskopo we przynoszą korzyści zarówno pacjentom (szyb sza rekonwalescencja, oszczędzenie istotnych tka nek ważnych dla jakości życia), jak i lekarzom (powiększenie pola operacyjnego niemal czter dziestokrotne). Akcje charytatywne: Prawnicy dla medycyny 2 grudnia 2012 w Krakowie odbył się finał V akcji charytatywnej przedstawicieli środowiska prawniczego, na rzecz zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Zgodnie z tradycją, był to finał turnieju piłkarskiego z udziałem drużyn prawniczych, gwiazd polskiego sportu i sceny ka baretowej. Wystąpiła też reprezentacja szpitala. Łącznie rozegrano 12 meczy, prócz półfinału i finału, w części artystycznej w Nowohuckim Centrum Kultury odbył się charytatywny występ Kabaretu Formacja Chatelet. Przy okazji przepro wadzono aukcję przedmiotów ofiarowanych na li cytację, z której dochód wyniósł ok. 5 tys. zł. Łącznie w ramach akcji prawnicy Chorym Dzie ciom na konto Fundacji O Zdrowie Dziecka

8 8 8 AKTUALNOŚCI wpłynęło ponad 31 tys. zł. Do udziału zaproszo no m.in. wszystkich notariuszy, radców praw nych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, ko morników sądowych, doradców podatkowych i absolwentów Wydziału Prawa. Z zebranych środków zostanie zakupiona aparatura medycz na m.in. fiberoskop, kardiomonitor i inkubator niemowlęcy. Studenci te w akcji 9 grudnia 2012 roku w sali koncertowej Pań stwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Basztowej 9 odbył się Koncert Bożonarodzeniowy, zorgani zowany po raz pierwszy wspólnie przez organi zacje studenckie Collegium Medicum, a miano wicie Międzynarodowe Stowarzyszenie Studen tów Medycyny IFMSA Poland, 6 Year Student Government, Młodą Farmację, Radę Samorządu Studentów CM UJ, Studenckie Towarzystwo Na ukowe oraz Polskie Towarzystwo Studentów Sto matologii. W ramach akcji od lat organizowanej przez IFMSA Miś pod szpitalną choinką, zbierano fundusze na prezenty bożonarodzeniowe plu szaki dla dzieci hospitalizowanych w Uniwer syteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu oraz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dzie cięcym im. św. Ludwika w Krakowie. Wystąpił m.in. chór Perfugium, ze staropolskimi kolęda mi, norweskie bożonarodzeniowe utwory wyko nał Chór Studentów School of Medicine in En glish Copernichoir, okolicznościowe sceny przedstawiła grupa teatralna So Close (AGH) oraz Teatr Krakowskich Medyków Cyrulik (CM UJ). Niewielu dla tak wielu! 26 listopada 2012 roku na Cmentarzu Batowic kim odbył się uroczysty pogrzeb dwóch skremo wanych donatorów osób, które przekazały swoje ciała do badań naukowych na potrzeby Katedry Anatomii Wydziału Lekarskiego CM UJ. W uro czystości wzięli udział przedstawiciele władz uczel ni, wykładowcy i studenci Collegium Medicum. W nekropolii powstało kolumbarium w kwa terze UJ, w którym będą teraz chowani wszyscy donatorzy. Planuje się tu także postawienie pierw szego w kraju obelisku, w podzięce donatorom, na którym wygrawerowane będzie motto Nie wielu dla tak wielu!. Nagroda PAN dla prof. Anetty Undas Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akade mii Nauk przyznał indywidualną nagrodę na ukową im. Jędrzeja Śniadeckiego wraz z Meda lem prof. Anetcie Undas, kierownikowi Zakładu Kardiochirurgii, Anestezjologii i Kardiologii Doświadczalnej Instytutu Kardiologii Wydziału Lekarskiego CM UJ. Nagroda przyznawana jest od 1997 roku tyl ko jednej osobie w roku, za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych. Prof. Anetta Undas została nagrodzona za cykl prac dotyczą cych badań nad mechanizmami powstawania po wikłań zakrzepowo zatorowych w układzie krwionośnym, związanych ze strukturą i właści wościami sieci fibrynowej. Pierwszy wyk³ad z cyklu Z medycyn¹ na ty 21 listopada 2012 r., w sali konferencyjnej w siedzibie OIL odbył się pierwszy wykład z cy klu skierowanego do mieszkańców Małopolski Z medycyną na ty zorganizowanego przez kra kowską Izbę. Temat inauguracyjnego spotkania brzmiał Czy ból musi towarzyszyć chorobom?, a wykładowcą był prof. Jerzy Wordliczek, kon sultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Wykłady dla mieszkańców Krakowa i okolic będą się odbywać raz w miesiącu, zawsze w sie dzibie OIL przy ul. Krupniczej 11a. Patronat me dialny nad akcją objęły: Dziennik Polski, por tal informacyjny nasze miasto, Radio Kraków oraz TVP Kraków.

9 9 9 KALENDARIUM PREZESA Koniec roku. Jak zwykle rozgardiasz przedświąteczny, mikołajki, opłatki, choinki. Tym razem niezakłócony sporami o kontrakty, bo obowiązują te wcześniej podpisane. Wreszcie początek roku i przykre dla nas odejście, na zawsze mgr Barbary Klec, głównej księgowej OIL. Natomiast w ostatnim dniu tego kalendarium wydarzenie warte uwagi 17 stycznia Sąd Rejonowy w Gdańsku oddalił skargę NFZ na lekarza za niewłaściwe wypisywanie recept na leki refundowane. Proces trwał 2 lata, przesłuchano kilkuset świadków, a wyrok to precedens na skalę kraju, M. Hamankiewicz podkreślając jego wagę powiedział, iż refundacja należy się pacjentowi a nie lekarzowi, czego NFZ zdaje się nie rozumieć. 16 listopada stycznia 2013 Spotkanie 4 prezydiów ORL w Spale (Katowice, Wrocław, Łódź, Kraków). Rozmawiano m.in. o obowiązku ustawicznego kształcenia, trudnościach w ściągalności zaległych składek, wreszcie o wyborach do samorządu w świetle znowelizowanej ordynacji. (16-18 listopada 2012, Spała) Z medycyną na ty tak niewyszukanie nazwaliśmy zainaugurowany 21 listopada ub. r. cykl spotkań z mieszkańcami Krakowa na temat współczesnej medycyny. Było to możliwe dzięki nowej sali konferencyjnej. Pierwszym prelegentem był prof. Jerzy Wordliczek z wykładem pt. Czy choroby muszą boleć? (21 listopada 2012, OIL w Krakowie) VIII Światowy Kongres Polonii Medycznej. Trwają przygotowania organizacyjne. Koncentrujemy się na pozyskaniu sponsorów, co w kryzysowym 2013 roku wcale nie rysuje się optymistycznie. (terminarza spotkań nie publikuję) Pierwszy konkurs na najlepszą nalewkę, zorganizowany w rywalizacji z aptekarzami, których wyzwanie izba podjęła bez wahania. Nie degustowałem wszystkich (patrz relacja wewnątrz numeru, 28 listopada 2012, OIL w Krakowie) Walka z nowotworem prostaty, pod takim hasłem Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa we współpracy z Fundacją Wygrajmy Zdrowie zorganizował konferencję podejmującą problem w płaszczyźnie klinicznej, terapeutycznej i społecznej. Byłem, w pełni popieram (30 listopada 2012, Urząd Marszałkowski) I Kongres Prawa Medycznego odbył się w Auli Collegium Novum UJ. Integracja lekarzy i prawników, czy inaczej mówiąc prawa i medycyny należy do najważniejszych i najtrudniejszych obecnie zagadnień. Niestety

10 10 10 KALENDARIUM PREZESA nie mogłem być obecny, ale z zainteresowaniem przeczytałem materiały konferencyjne. (4-5 grudnia 2012, patrz relacja wewnątrz numeru) Obrady Okręgowej Rady Lekarskiej poprzedziło spotkanie opłatkowe. Przedmiotem dyskusji podczas obrad było przede wszystkim oburzenie na tle wysłanego przez NFZ lekarzom upomnienia w sprawie recept na leki refundowane. Dostali je wszyscy ja też niezależnie od tego czy prowadzą prywatną praktykę. Po rozmowach Fundusz na stronach internetowych przeprosił... (5 grudnia 2012, patrz relacja wewnątrz numeru) Konwent prezesów i posiedzenie NRL w Warszawie. Przyjęcie projektu budżetu na 2013 rok oraz omówienie aktualnej sytuacji w ochronie zdrowia, zwłaszcza na tle chaotycznych rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia (13-14 grudnia 2012, Warszawa) opinie zbagatelizować lub przemilczeć. Bez nas zresztą żadne reformy ochrony zdrowia się nie udadzą, ale ich próby wciąż są podejmowane przez kolejne ekipy. Mógłbym powiedzieć im ironicznie: Na zdrowie!, ale akurat w tym wypadku skutek jest odwrotny ( ) (6 stycznia 2013, Bazylika Ojców Franciszkanów) XVI Bal Lekarza w Hotelu pod Różą. Rok kryzysowy daje się we znaki, frekwencja była nieco słabsza, za to miejsca na parkiecie nie brakło, ostatni goście opuścili salę taneczną o poranku. (patrz relacja wewnątrz numeru, 12 stycznia 2013, Kraków) Lekarz i Przychodnia Roku Już po raz IX Gazeta Krakowska wspólnie z agencją Image Line Communications zorganizowała uroczystą galę finałową Plebiscytu. Liczne spotkania wigilijne. Segregowanie i hierarchizacja zaproszeń nie wydaje mi się możliwa. Wszystkim dziękuję. Wyróżnię tylko dzieci z Sieborowic, do których w moim imieniu pojechała dr Katarzyna Turek-Fornelska z drobnymi upominkami pod choinkę (20 grudnia 2012) Opłatek dla lekarzy u Ks. Kard. Stanisława Dziwisza Metropolity Krakowskiego. Powiedziałem m.in. ( )Wyważenie proporcji: Ile bym chciał? Ile mi się należy? Na co stać Mojego pacjenta? Mój szpital? Moje państwo? jest w demokratycznym społeczeństwie przedmiotem gorących debat. Sejm, senat, partie polityczne, organizacje samorządowe i związkowe, towarzystwa naukowe, wreszcie specjaliści rozmaitych dyscyplin i lekarze każdego kontaktu toczą zacięte spory: o recepty, o leki, o dyżury, o kolejki do specjalistów, o wyceny procedur itp. itd. Jako Izba Lekarska jesteśmy jednym z partnerów tych dyskusji i bolejemy, gdy władza stara się nasze Należymy z Jurkiem i Jackiem do kapituły przedsięwzięcia, które z upływem lat oceniam coraz wyżej. Niezwykle rzadko media obierają sobie za temat działalność pozytywistyczną, afery, tragedie, sensacje wypierają wszystko. Stąd należy się organizatorom podziękowanie od środowiska i to niniejszym czynię (19 stycznia 2013, hotel Swing, patrz relacja i nazwiska laureatów wewnątrz numeru)

11 11 SEKRETARZ ORL 11 Raźnym krokiem w ostatni rok kadencji Nowy rok 2013 będzie czasem zmian. Przede wszystkim czekają nas wybory do Samorządu Lekarskiego. Z lekkim niepokojem podchodzę do nowej ordynacji wyborczej polegającej na głosowaniu korespondencyjnym. Oczekuję, że ta innowacja okaże się dobrym pomysłem, a frekwencja wyborcza zwiększy się przynajmniej o kilka procent. W roku 2013 czeka nas również wydarzenie o charakterze międzynarodowym VIII Światowy Kongres Polonii Medycznej, którego organizatorem i gospodarzem jest przede wszystkim OIL w Krakowie. Ja, jako sekretarz OIL, będę odpowiedzialny za większość imprez towarzyszących (m.in. piknik w Wieliczce, biesiadę w Starej Zajezdni), a także logistykę transportu podczas trwania Kongresu oraz współpracę z Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego CM UJ przy ul. św. Łazarza, w którym będą odbywały się obrady. Czekamy również na VIII Zimowe Igrzyska Lekarskie w marcu. Lekarze narciarze, snowboardziści, łyżwiarze nie zawiedźcie i zasilcie naszą krakowską reprezentację! Wciąż przygotowujemy się do remontu siedziby OIL. Niestety, nieustannie potykamy się o procedury administracyjne związane z pozyskaniem lokali zastępczych dla kwaterunkowych mieszkańców oficyny kamienicy przy ul. Krupniczej. Nie byłbym sobą, gdybym nie wspomniał, że wreszcie, po trzech latach starań, udało mi się pozyskać od NRL środki finansowe na organizację 10-dniowego wypoczynku dla lekarzy seniorów z całej Polski. Kierunek piękne polskie morze! Termin oczywiście wakacje. To nie jedyny pozytywny akcent na rok 2013 od Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji, której przewodniczę. Nawiązałem współpracę z firmą, która posiada największy tor kartingowy na terenie Małopolski. Już wkrótce lekarze będą mogli się nie tylko pościgać, ale również podnieść swoje kompetencje jako kierowcy. Pozdrawiam Sekretarz ORL Jacek Tętnowski Wystawa Historia medycyny Wiatrem o ywiona w TLK Byæ mo e pamiêtaj¹ Pañstwo dr. Tomasza Wiatra, jednego z bohaterów naszego cyklu Pasjonaci ( GGL 6/131). To m³ody, rysuj¹cy lekarz, specjalista od portretów znanych osobistoœci. 12 grudnia 2012 r. w TLK odby³ siê uroczysty wernisa kolejnej wystawy jego prac, przedstawiaj¹cej kilkudziesiêciu lekarzy, profesorów Uniwersytetu Jagielloñskiego, aktywnych zawodowo od pocz¹tków XIX wieku a po okres II wojny œwiatowej m.in. M. L. Jakubow- skiego, L. Rydla, H. Jordana, L. Rydygiera, J. Olbrychta czy A. Rosnera. Wystawê zatytu³owano Historia medycyny Wiatrem o ywiona, a sale Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego t³umnie wype³nili zaproszeni goœcie. W organizacji wystawy uczestniczyli m.in. Katedra Historii Medycyny CM UJ pod kierownictwem prof. Andrzeja Œródki, Stowarzyszenie Absolwentów Wydzia³ów Medycznych UJ pod kierownictwem dr hab. Zdzis³awa Gajdy oraz Krakowskie Towarzystwo Mi³oœników Historii Medycyny pod kierownictwem dr Marii Schmidt-Pospu³y. Otwarciu wystawy rysunków towarzyszy³ program artystyczny: recital wokalny Wies³awa Nowaka (bas), Konrada Szoty (baryton) oraz Marka Wiatra (tenor, a prywatnie ojca Tomasza) oraz koncert kwartetu Royal Chamber Orchestra. Wystawa zostanie powtórzona w nowej sali Izby Lekarskiej przy ul. Krupniczej 11a i zostanie wzbogacona o portrety prezesów Izby od chwili jej powstania. Otwarcie wystawy w OIL 17 kwietnia (œroda) o godz. 17. Ju dzisiaj zapraszamy!

12 12 12 WYBORY Informacji wyborczych ciąg dalszy Wiemy już, jakie rejony wyborcze obowią zują w tegorocznych wyborach. Komisja wy borcza przyporządkowała już każdego członka naszej izby do odpowiedniego rejonu, co pu blikujemy na stronach BIP u Izby. Proszę wszystkich o sprawdzenie swojego nazwiska i podjęcie ewentualnej decyzji o przeniesieniu się do innego rejonu wyborczego. Czynności te będą możliwe między 1 a 18 lutym br. Każ dy lekarz ma możliwość wybrania dowolnego rejonu wyborczego i jeśli taka jest jego wola, winien wypełnić deklarację przeniesienia się do stosownego rejonu wyborczego. Nie obowiązuje już podział na rejony lekar skie i dentystyczne, co oznacza, że lekarz może wybrać również rejon lekarzy dentystów i oczy wiście dozwolona jest procedura odwrotna. Wzór deklaracji przenosin znajdziecie Państwo na stronie internetowej Izby. Po wypełnieniu deklaracji, jej podpisaniu i opatrzeniu pieczątką lekarską należy dostarczyć ją do Okręgowej Ko misji Wyborczej w Krakowie listownie, mailo wo, faxem lub osobiście. Do końca lutego zaktualizowane listy oso bowe rejonów wyborczych będą publikowane na stronach BIP u Izby. Taki skład osobowy członków rejonu wyborczego będzie obowią zywał przez kolejne 4 lata przyszłej kadencji. Marzec to miesiąc, w którym będą przyj mowane zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Tryb zgłaszania i stosowny formularz zgłoszenia kandydata będzie opublikowany na stronach Izby. Korzy stając z tego formularza każdy lekarz może zgłosić dowolną kandydaturę spośród członków jego rejonu wyborczego. Dla uproszczenia procedury, na tym etapie możliwe jest zgłosze nie również swojej osoby. Kandydaci winni przedstawić pewne informacje na swój temat. Będą one opublikowane na stronach Izby doty czących wyborów i będą jednym z elementów kampanii wyborczej. Przypominam, że stworzona w ten sposób karta do głosowania będzie zawierała tylko te nazwiska, które zostały zgłoszone w tym try bie. Nie będzie możliwe dopisanie kogokolwiek w dniu głosowania, przy urnie. Do 15 kwietnia, po zamknięciu list kandy datów na delegatów, zostaną opublikowane sto sowne listy dla poszczególnych rejonów wy borczych. Od 16 kwietnia do końca czerwca będą odbywały się zebrania wyborcze w rejo nach. Z dwutygodniowym wyprzedzeniem otrzy macie Państwo na adresy do korespondencji do stępne w rejestrze izbowym zaproszenie do gło sowania z podaniem miejsca i okresem głoso wania. Możecie skorzystać z możliwości od dania głosu w trybie korespondencyjnym, co ułatwią dwie dołączone dodatkowe koperty. Wystarczy wybrać na karcie do głosowania sto sowną osobę i postępując zgodnie z procedurą z załączonej informacji, przesłać swój głos do Izby. W tym przypadku nie trzeba już przycho dzić na głosowanie w dniu wskazanym w za proszeniu. Mam nadzieję, że skorzystacie Państwo z tego udogodnienia i podniesiecie w znacznym stopniu wiarygodność wyborczą. Pełen optymizmu, że 1 lipca poznamy na zwiska wszystkich delegatów na okręgowy zjazd lekarzy, serdecznie wszystkich pozdra wiam i liczę na współpracę. Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Krakowie Mariusz Janikowski

13 13 WYBORY 13 Rejony wyborcze na obszarze dzia³ania Okrêgowej Izby Lekarskiej w Krakowie VII Kadencja Obwód I Kraków Lekarze i lekarze dentyœci: Szpital Uniwersytecki i Collegium Medicum UJ Symbol Nazwa rejonu K SU01 K SU02 K SU03 K SU04 K SU05 K SU06 K SU07 K SU08 K SU09 K SU10 K SU11 Opis Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Endokrynologii Ginekologicznej, Ginekologii i Onkologii, Neonatologii, Po³o nictwa i Perinatologii, Urologii Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Neurologii, Neurochirurgii i Neurotraumatologii, Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 1, Zak³ad Diagnostyki Obrazowej Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej, Chirurgii Ogólnej, Endoskopowej i Naczyniowej, Medycyny Ratunkowej i Obra eñ Wielonarz¹dowych, Okulistyki i Onkologii Okulistycznej, Anestezjologii i Intensywnej Terapii nr 2 Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Gastroenterologii i Hepatologii oraz Chorób ZakaŸnych, Chorób Wewnêtrznych, Onkologii, Otolaryngologii, Oddzia³ Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, Przychodnia Interdyscyplinarna, Lekarze Zak³adowi, Zak³ad Chemioterapii, Zak³ad Alergologii, Katedra Toksykologii Klinicznej i Œrodowiskowej CMUJ Instytut Mikrobiologii CMUJ, Katedra Patomorfologii, Farmakologii, Fizjologii, Patofizjologii, Zak³ad Medycyny S¹dowej CMUJ, Zak³ad Mikrobiologii, Pracownia Medycyny Rodzinnej Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Alergii i Immunologii, Dermatologii, Pulmonologii Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Psychiatrii Doros³ych, Dzieci i M³odzie y, Zak³ad Psychoterapii Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: I Kliniki Kardiologii i Nadciœnienia Têtniczego, II Kliniki Kardiologii, Endokrynologii, Hematologii, Samodz. Pracownia Hemodynamiki Szpital Uniwersytecki O/K Klinik: Chorób Metabolicznych, Nefrologii, Zak³ad Diagnostyki, Katedra Biochemii, Zak³ad Anatomii, Katedry ul. Kopernika 7 Uniwersytecki Szpital Dzieciêcy, Zak³ad Opiekuñczo-Leczniczy w Krakowie Uniwersytecka Klinika Stomatologiczna, Lekarze dentyœci zatrudnieni w Szpitalu Uniwersyteckim i CMUJ

14 14 14 WYBORY Obwód II Kraków Lekarze Symbol Nazwa rejonu K Szpital Dietla K Szpital Bonifratrów K Szpital eromskiego K Szpital Narutowicza K Szpital Jana Paw³a II K Szpital Rydygiera K Szpitale œw. Ludwika i Siemiradzkiego K Szpital Babiñskiego K Centrum Onkologii K MSWiA K Szpital Wojskowy K Pogotowie Ratunkowe K KCR, Szpital Okulistyczny, CR Radziszów, ORNR Krzeszowice Opis Szpitale Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla, Katedra Chorób Wewnêtrznych i Medycyny Wsi CMUJ Szpital Zakonu Bonifratrów im. œw. Jana Grandego Szpital Specjalistyczny im. Stefana eromskiego Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza, III Katedra Chirurgii Ogólnej CMUJ Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Paw³a II, Instytut Kardiologii CMUJ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dzieciêcy im. œw. Ludwika, Szpital na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babiñskiego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Sk³odowskiej-Curie, Oddzia³ Krakowski Zak³ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji w Krakowie, Lekarze zatrudnieni w jednostkach s³u by zdrowia przy Areszcie Œledczym przy ul. Montelupich 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinik¹ SPZOZ Krakowskie Pogotowie Ratunkowe SPZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji, Wojewódzki Szpital Okulistyczny, Ma³opolskie Centrum Rehabilitacji Dzieci Solidarnoœæ w Radziszowie, Oœrodek Rehabilitacji Narz¹du Ruchu Krzeszowice

15 15 WYBORY 15 Obwód II Kraków Lekarze Symbol Nazwa rejonu K Centrum K Krowodrza K Nowa Huta K Podgórze K Powiat krakowski K Wieliczka K Proszowice K Myœlenice K Miechów K Szpital Chrzanów K Chrzanów K Szpital Olkusz K Olkusz K Praktyki K Lekarze sta yœci Opis NZOZ-y i Lekarze geograficznie Centrum Krowodrza Nowa Huta Podgórze Powiat ziemski krakowski SPZLO Wieliczka, powiat wielicki SPZOZ w Proszowicach, powiat proszowicki SPZOZ w Myœlenicach, powiat myœlenicki Szpital œw. Anny w Miechowie, powiat miechowski Szpital powiatowy w Chrzanowie Powiat chrzanowski NZOZ Nowy Szpital w Olkuszu, Wojewódzki Szpital Chorób P³uc w Jaroszowcu Powiat olkuski Praktyki Prywatne Lekarze sta yœci K Klub Lekarza Seniora K SLPP K Fundacja Kszta³cenia Medycznego K Klinimet K AOS Rejony na wnioski grup lekarzy Lekarze Seniorzy zrzeszeni w krakowskim Klubie Lekarza Seniora Stowarzyszenie Lekarzy Prywatnie Praktykuj¹cych Fundacja Kszta³cenia Medycznego Klinimet Lekarze Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Ma³opolska

16 16 16 WYBORY Obwód III Kraków Lekarze dentyœci Symbol Nazwa rejonu K MCS Œródmieœcie K Œródmieœcie K Krowodrza K Podgórze K Nowa Huta K MSWiA, 5WSK K WPS K Wieliczka K Chrzanów K Olkusz K Myœlenice K Lekarze dentyœci sta yœci Opis Œródmieœcie (MCS, NZOZ-y) Lekarze dentyœci praktykuj¹cy w Œródmieœciu Lekarze dentyœci praktykuj¹cy na terenie Krowodrzy (MCS, NZOZ-y, Praktyki) Lekarze dentyœci praktykuj¹cy na terenie Podgórza (MCS, NZOZ-y, Praktyki) Lekarze dentyœci praktykuj¹cy na terenie Nowej-Huty (MCS, NZOZ-y, Praktyki) oraz powiatów: proszowickiego i miechowskiego Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji, Wojsko Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna im. dr Zbigniewa aka w Krakowie Lekarze dentyœci: powiat wielicki Lekarze dentyœci: powiat chrzanowski Lekarze dentyœci: powiat olkuski Lekarze dentyœci: powiat myœlenicki Lekarze dentyœci sta yœci Obwód IV Nowy S¹cz Lekarze i lekarze dentyœci Symbol Nazwa rejonu K Szpital Gorlice K Gorlice K Krynica K Szpital Limanowa K Limanowa K Szpital Nowy S¹cz K Nowy S¹cz Opis Szpital + specjalistyka Lecznictwo otwarte POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL Szpital, Uzdrowisko, Lecznictwo otwarte Szpital + specjalistyka Lecznictwo otwarte POZ, NZOZ, Uzdrowiska, IPL Oddzia³y Specjalistyka, OLK, MSW

17 17 WYBORY 17 Obwód IV Nowy S¹cz c.d. Lekarze i lekarze dentyœci Symbol Nazwa rejonu Opis K Nowy S¹cz powiat grodzki K Nowy S¹cz powiat ziemski K Nowy Targ K Nowy Targ LO K Rabka K Powiat tatrzañski LZ K Powiat tatrzañski LO Lecznictwo otwarte m. Nowy S¹cz, POZ, NZOZ, IPL Lecznictwo otwarte, POZ, NZOZ, IPL bez obszaru Krynicy Szpital + specjalistyka bez rejony Rabki Lecznictwo otwarte POZ. NZOZ, IPL bez obszaru Rabki Lecznictwo zamkniête, otwarte, uzdrowisko Lecznictwo zamkniête Szpital im. T. Cha³ubiñskiego, SPSzSChP, WSzRehab., USzOrt.-Rehab. Lecznictwo otwarte POZ, NZOZ, IPL K Dentyœci Gorlice Gorlice lekarze dentyœci K Dentyœci Limanowa Limanowa lekarze dentyœci K Dentyœci Nowy S¹cz Nowy S¹cz lekarze dentyœci K Powiat nowotarski lekarze dentyœci Dentyœci powiat nowotarski K Powiat tatrzañski lekarze dentyœci Dentyœci powiat tatrzañski Obwód V Krosno Lekarze i lekarze dentyœci Symbol Nazwa rejonu K Szpital Krosno K Krosno POZ K Powiat Krosno K Szpital Jas³o K Powiat Jas³o K Szpital Brzozów K Powiat Brzozów Opis Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Kroœnie Krosno POZ Powiat Krosno Szpital Specjalistyczny w Jaœle Powiat jasielski Szpital Specjalistyczny w Brzozowie Powiat brzozowski

18 18 18 WYBORY Obwód V Krosno c.d. Lekarze i lekarze dentyœci Symbol Nazwa rejonu K SPZOZ Sanok K Powiat Sanok K Lesko i Ustrzyki K Iwonicz i Rymanów K Dentyœci Krosno K Dentyœci Jas³o K Dentyœci Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne Opis SPZOZ Sanok Powiat Sanok SPZOZ Lesko + Powiat Lesko + SPZOZ Ustrzyki Dolne + Powiat Ustrzyki Dolne Uzdrowisko Iwonicz Zdrój i Rymanów Zdrój Lekarze Dentyœci: Powiat Krosno Lekarze Dentyœci: Powiat Jas³o Lekarze Dentyœci: Powiat Sanok, Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne Obwód VI Przemyœl Lekarze i lekarze dentyœci Symbol Nazwa rejonu K Szp. Wojewódzki Przemyœl K Szp. Wojskowy Przemyœl K NZOZ Przemyœl K NZOZ Specjalistyka Przemyœl K COM Jaros³aw K Jaros³aw K Przeworsk K Lubaczów K Dentyœci: Przemyœl K Dentyœci: Lubaczów, Jaros³aw, Przeworsk Opis Szpital Wojewódzki w Przemyœlu 114 Wojskowy Szpital Przemyœl, Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w urawicy NZOZ-y Przemyœl NZOZ-y Specjalistyczne + NZOZ Palium + Medspec + OLK COM Jaros³aw + SP ZOZ Psychiatryczny w Jaros³awiu NZOZ-y Jaros³aw + prywatnie praktykuj¹cy + lekarze Seniorzy SP ZOZ Przeworsk + NZOZ-y Przeworsk + prywatnie praktyk. + lekarze Seniorzy SP ZOZ Lubaczów + NZOZ-y Lubaczów + Horyniec-Sanatorium + lekarze Seniorzy Lekarze dentyœci: Przemyœl + lekarze dentyœci Seniorzy Lekarze dentyœci: Lubaczów, Jaros³aw, Przeworsk + lekarze dentyœci Seniorzy

19 19 MEDYCYNA I EKONOMIA 19 Wyzwania dla polityki spo³ecznej i zdrowotnej wobec starzenia siê populacji Miêdzy sumieniem a rozs¹dn¹ cen¹ Jaka jest rozs¹dna cena za uratowanie ycia starego cz³owieka? Jak okreœliæ plan wydatków oddzia³u geriatrycznego szpitala na podstawie... sumienia? Czy trzykrotna wysokoœæ rocznego PKB (w przeliczeniu na g³owê mieszkañca) to cena rozs¹dna, gdy chodzi o g³owê siw¹? Takie w³aœnie dramatyczne pytania stawiano niedawno na konferencji naukowej Wyzwania dla polityki spo³ecznej i zdrowotnej wobec starzenia siê populacji, zorganizowanej z inicjatywy prof. Stanis³awy Golinowskiej z Instytutu Zdrowia Publicznego Wydzia³u Nauk o Zdrowiu CM UJ oraz prof. Beaty Tobiasz-Adamczyk z Katedry Socjologii Medycyny i Medycyny Zapobiegawczej Wydzia³u Lekarskiego CM UJ. obszerny list Ministra Zdrowia Bartosza Ar³ukowicza, który œmia³o odebraæ mo na jako g³os w konferencyjnej dyskusji. Po miêdzynarodowym spotkaniu ministrów krajów UE na Cyprze poœwiêconym doœwiadczeniom zadekretowanego przez w³adze Unii Europejskiej Roku Aktywnoœci Osób Starszych powiedzia³ minister Kosiniak-Kamysz powo³ano w MPiPS Departament Polityki Senioralnej, powstaje te Rada Ekspertów, która do grudnia 2013 r. ma opracowaæ polsk¹ strategiê postêpowania w tej dziedzinie. Osi¹gniêcia minionego dwudziestolecia s¹ niepodwa alne. Mê czyÿni yj¹ w Polsce o 6 lat d³u ej, kobiety o lat 5. To jest g³ówna przyczyna, dla której rz¹d zmuszony by³ przeforsowaæ podniesienie o dwa lata wieku emerytalnego oraz powód, dla którego w³adze pañstwowe przyk³adaj¹ tak du ¹ wagê do organizacji pozarz¹dowych buduj¹cych aktywnoœæ spo³eczn¹ ludzi starszych. W roku 2012 skierowano na ten cel 20 mln z³, w roku 2013 suma ta ma byæ dwukrotnie wy sza. Mowa tu o Uniwersytetach III Wieku (jeden z nich otwarto niedawno w Gdowie przy wspó³pracy CM UJ i Politechniki Krakowskiej), rozwija siê wolontariat osób starszych, który ma znacz¹c¹ rolê œrodowiskow¹, ale te pomaga utrzymaæ spo³eczn¹ aktywnoœæ emerytów zauwa y³ minister. Jak opóÿniæ nieuniknione? Prawdziwie brawurowy wyk³ad inauguracyjny podczas konferencji wyg³osi³ prof. Jerzy Vetulani, który, jak artobliwie podkreœli³, sam jest doskona³ym przyk³adem aktywnego funkcjonowania starców. Powstaje Departament Polityki Senioralnej w MPiPS Obrady, w których uczestniczy³ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej W³adys³aw Kosiniak-Kamysz otworzy³ prorektor UJ ds. CM prof. Piotr Laidler, odczytano te

20 20 20 MEDYCYNA I EKONOMIA Cywilizacja od zawsze usi³uje wyeliminowaæ œmieræ. Niestety jednak, jak dowodz¹ nieudane usi³owania w tej mierze, jest to, przynajmniej jeszcze dziœ, niemo liwe. Mo liwe jest natomiast szczêœliwe ycie i odsuniêcie staroœci, na co dowodem mo e byæ istnienie gatunków zwierz¹t, u których staroœæ w ogóle nie wystêpuje! powiedzia³ profesor. Oczywiœcie d³ugowiecznoœci przys³u ¹ siê in ynieria genowa i neurobiologia, ale nic nie zast¹pi starszemu cz³owiekowi aktywnoœci od roweru (choæby stacjonarnego) poczynaj¹c, a koñcz¹c na komputerze, którego opanowanie jest dla osoby starszej procesem twórczym. Wydaje siê te (tzw. hipoteza babci ), e istotn¹ rolê w ucz³owieczeniu cz³owieka odegra³y kobiety po okresie rozrodczym. Skoro wyd³u y³ siê okres dzieciñstwa, niezbêdny by³ ktoœ, kto zaj¹³by siê kilkuletnim dzieckiem, gdy jego matka bêdzie zajêta kolejnym potomkiem. Taka by³a rola starej kobiety, która wyd³u aj¹c swoje ycie wspomaga³a szansê przetrwania grupy. Efekty widzimy dziœ, bo wœród s³uchaczy Uniwersytetów III Wieku kobiety to ogromna wiêkszoœæ! Kosztowna staroœæ Sesjê na temat nauk medycznych o procesie starzenia siê poprowadzi³ prof. Tomasz Brzostek, dziekan Wydzia³u Nauk o Zdrowiu CM UJ. Koncepcjê zdrowego starzenia siê przedstawi³a prof. Matilde Leonardi z W³och. Wedle danych europejskich, w roku 2000 w krajach obecnej UE by³o 18,2 mln osób, które przekroczy³y 80 lat, co stanowi³o 4 proc. spo³eczeñstwa. W roku 2014 bêdzie to ju 24,1 mln, czyli 5,12 proc. populacji, a to zmusza nas do powa nej reorientacji polityki spo³ecznej ze wzglêdu na wzrost znaczenia pewnych schorzeñ, takich jak demencja, depresja etc. W Karcie Praw Podstawowych UE znajduje siê art 21 ust. 1 zakazuj¹cy wszelkiej dyskryminacji, w szczególnoœci ze wzglêdu na niepe³nosprawnoœæ lub wiek, a art. 25 uznaje prawo osób w podesz³ym wieku do godnego i niezale nego ycia oraz uczestnictwa w yciu spo- ³ecznym i kulturalnym. Zamierzenia te wspiera szereg programów szczegó³owych, w tym koordynowany przez prof. Leonardi program COURAGE Collaborative Resarch on Aging in Europe, w którym uczestniczy tak e Polska. O stanie zdrowia starzej¹cej siê populacji w Polsce, podczas konferencji mówi³ prof. Tomasz Grodzicki, Dziekan Wydzia³u Lekarskiego CM UJ, konsultant krajowy ds. geriatrii. Okazuje siê, e stanowi¹ca 13 proc. ogó³u populacji grupa osób starszych stanowi a 25 proc. osób hospitalizowanych i poch³ania 30 proc. wydatków szpitali. To sporo, ale warto wiedzieæ, e w USA koszty leczenia szpitalnego osób starszych to proc. ca³kowitych wydatków szpitali! Wydatki NFZ na osobê po 65. roku ycia rosn¹ trzykrotnie i bynajmniej nie wynika to z faktu, e emeryci maj¹ czas na chorowanie. Ponad 2 mld z³ rocznie, co równa siê 4 proc. wydatków NFZ, przeznaczamy na osoby starsze. S¹ to g³ównie koszty hospitalizacji i nie ulega w¹tpliwoœci, e najdro sze s¹ ostatnie lata chorego. Leki to niewielki procent tej sumy, choæ podesz³y wiek powoduje oczywiœcie gwa³towny wzrost wspó³wystêpowania rozlicznych schorzeñ. Jak przyznali dyskutanci, po przekroczeniu pewnego poziomu nawet najbardziej doœwiadczony lekarz nie jest w stanie unikn¹æ b³êdów wynikaj¹cych z kumulowania interakcji przepisywanych pacjentowi leków... W szpitalu UJ, na oddziale kardiologicznym, osoby po 65. roku ycia to ponad po³owa pacjentów. Tu warto wspomnieæ prowadzone przez kilka lat badania Pol- Senior, które wykaza³y, e po 75 roku ycia, gdy stan choroby u osób starszych osi¹ga apogeum, to nastêpnie stopniowo spada. Okazuje siê, e do 90-tki dobijaj¹ najzdrowsi... Kwestia solidarnoœci W ramach sesji poœwiêconej jakoœci ycia starzej¹cej siê populacji (w tym problemy dyskryminacji, racjonowania œwiadczeñ oraz eutanazji) przedstawi³ prof. Cezary W³odarczyk, dyrektor Instytutu Zdrowia Publicznego CM UJ. Lekarz musi kierowaæ siê roztropnoœci¹, wedle filozoficznych wskazañ od Platona i œw. Tomasza z Akwinu po (toutes proportions gardées) Marcina Króla z Tygodnika Powszechnego. Niemniej jednak wa ne s¹ wskazania Rady Europy, która deklarowa³a w 2006 roku, e lecznictwo powinno cechowaæ powszechnoœæ, dostêpnoœæ i solidarnoœæ..., a wbrew sugestiom Giddensa, który sformu³owa³ w 1994 r. egoistyczn¹ odmowê anga owania siê. Nieprzypadkowo chyba w Wielkiej Brytanii istnia³a praktyka oznaczania na kartach pacjentów literkami DNR niecelowoœci podejmowania resuscytacji.

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-380 Krynica, Świdzińskiego 4, tel.: 18 4146211 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z

Bardziej szczegółowo

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014

Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Ranking Studenckich Kół Naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego 2013/2014 Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Miejsce Nazwa Zakładu 1 Zakład

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zakaźnych na terenie województwa małopolskiego.

Strona 1 z 6. ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zakaźnych na terenie województwa małopolskiego. ZAŁACZNIK NR 9. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób? uwagi chorób 1 bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy"

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2017 r. Poz. 1163 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zaka nych na terenie województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób zaka

ZAŁACZNIK NR 9. Poradnie chorób zaka nych na terenie województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób zaka ZAŁACZNIK NR 9. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. czy w strukturze ZOZ-u jest poradnia chorób? 1 bocheński Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" 2 brzeski

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba

WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH Średnia liczba i Rankingu Studenckich Kół Naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za rok akademicki 2014/2015 aktualizacja 31.01.2016: WYDZIAŁ LEKARSKI W KATOWICACH 1. SKN przy Katedrze Medycyny Sądowej

Bardziej szczegółowo

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ

TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ ZAWÓD: LEKARZ TYP OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ Społeczny - zalicza się do tej grupy ludzi, którzy lubią pracować w grupie, doradzać, wyjaśniać, opiekować się innymi oraz nauczać ich. Są to przede wszystkim osoby

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ

OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA NAZWA JEDNOSTKI UCZESTNICZĄCEJ OZNACZENIE NAMIOTU / STANOWISKA, GASTROENTEROLOGICZNA, I ONKOLOGICZNA 1, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 2 I GASTROENTEROLOGICZNA 3 I TRANSPLANTACYJNA 4 I NACZYNIOWA 5 I ENDOKRYNOLOGICZNA 6 NEUROCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek

Klinika Neurochirurgii II Wydziału Lekarskiego Klinika Neurochirurgii I Wydziału Lekarskiego. Zakład Transplantologii i Centralny Bank Tkanek OZNACZENIE NAMIOTU/ STANOWISKA CHIRURGIA OGÓLNA, GASTROENTEROLOGICZNA I ONKOLOGICZNA 1 CHIRURGIA OGÓLNA I GASTROENTEROLOGICZNA 2 NEUROCHIRURGIA 3 CHIRURGIA OGÓLNA I NACZYNIOWA 4 CHIRURGIA OGÓLNA I TRANSPLANTACYJNA

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego HARMONOGRAM WYBORÓW Przedstawiciel Okręg ul. Kopernika 23 1. Godz. 8.30 7A Okręg Kliniki Zabiegowe 2. Godz. 9.30 1 Okręg Kliniki Zachowawcze 3. Godz. 10.30 15P Okręg ul. Skawińska 4. DPS Helclów NZOZ Dom-Med.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 77 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 29 października 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r.

a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. XVI Światowy i Dzień Chorego Rzecznik Praw Obywatelskich a ochrona praw pacjenta Warszawa, 11 lutego 2008 r. Idea Został ł ustanowiony przez Jana Pawła ł II, Święto jest obchodzone od 1993 roku w dniu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. 1. alergologia Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Prof.dr hab. n. med. Romuald Bohatyrewicz

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria Ireneusz Wiernicki irekwie@wp.pl Anna Kabacińska

Bardziej szczegółowo

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE 1 z 5 2015-11-18 20:58 (http://stn.ump.edu.pl/) (http://www.ump.edu.pl/) STUDENCKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Aktualności Zmiany po WZD (http://stn.ump.edu.pl/artykul/82/zmiany_po_wzd)

Bardziej szczegółowo

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów

Ocena parametryczna jednostek ( ) ranking jednostek według uzyskanych punktów Ocena parametryczna jednostek (2011-2012) ranking jednostek według uzyskanych punktów lp nazwa jednostki punkty 1 Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej 1247 2 Zakład Patomorfologii Klinicznej

Bardziej szczegółowo

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii

Alergologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, Klinika Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Nazwa jednostki szkolącej Alergologia Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Sanodzielny

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r.

Zmiany w systemie ochrony zdrowia. stan na 10 luty 2017 r. Zmiany w systemie ochrony zdrowia stan na 10 luty 2017 r. Sieć szpitali Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych najnowsza wersja projekt z

Bardziej szczegółowo

podać adres, w przypadku gdy jest się oddział inny, niż adres głównej siedziby adres szpitala nazwa oddziału

podać adres, w przypadku gdy jest się oddział inny, niż adres głównej siedziby adres szpitala nazwa oddziału którym znajduje się oddział (proszę którym znajduje 1 bocheński Samodzielny Publiczny 32-700 Bochnia ul. Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowska 31 Bochni "Szpital Powiatowy" O. wewnetrzny II Pawilon "C"

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku

Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku Wojciech CKI Przewodnicz¹cy NSL Sprawozdanie z dzia³alnoœci Naczelnego S¹du Lekarskiego w 2014 roku 1. Postêpowanie odwo³awcze od orzeczeñ i postanowieñ OSL Lp. Wyszczególnienie Liczba 1. Liczba spraw,

Bardziej szczegółowo

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia

Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia Dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia DANE OGÓLNE 1.Dane Ubezpieczającego Imię i nazwisko/nazwa firmy:... Adres:... Pesel/Regon/NIP:... Seria i numer dowodu tożsamości:.. 2. Dane Ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz minimalny czas ich trwania Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych

Bardziej szczegółowo

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r.

Sieć szpitali. 31 marca 2017 r. Sieć szpitali 31 marca 2017 r. Sieć szpitali Ustawa z dnia 23 marca 2017 o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Senat w dniu 30 marca 2017 r. przyjął ustawę

Bardziej szczegółowo

podać adres, w przypadku gdy jest się oddział inny, niż adres głównej siedziby szpitala)

podać adres, w przypadku gdy jest się oddział inny, niż adres głównej siedziby szpitala) którym znajduje się oddział (proszę którym znajduje 1 bocheński Samodzielny Publiczny 32-700 Bochnia ul. Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowska 31 Bochni "Szpital Powiatowy" Oddział wewnetrzny II Pawilon

Bardziej szczegółowo

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa

nie 1) Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Mostowa, 33-100 Tarnów 2) Przykliniczna Poradnia Chorób Zakaźnych ul. Śniadeckich, Kraków. Nie wymagana umowa ZAŁACZNIK NR 8. Porad chorób na tere województwa małopolskiego. l.p. powiat nazwa podmiotu czy w strukturze podmiotu jest poradnia chorób? uwagi oraz informacje, czy podmiot posiada stosowną 1 bocheński

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Dziedzina. Adres miejsca pracy. 1. alergologia Vacat. anestezjologia i intensywna terapia. Vacat Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia 2. anestezjologia i intensywna terapia 3. angiologia 4. audiologia i foniatria 5. chirurgia dziecięca Ireneusz Wiernicki

Bardziej szczegółowo

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych

Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013. Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Wojskowy Instytut Medyczny, 4 kwietnia 2013 Dr hab. n. med. Mariusz Klencki Centrum Egzaminów Medycznych Centrum Egzaminów Medycznych powstało w 2001 roku zadania statutowe CEM obejmują organizację egzaminów

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz

Wykaz specjalizacji z uwzględnieniem modułów lub specjalizacji wymaganych do ich zrealizowania oraz Dolnośląski Urząd Wojewódzki Źródło: http://duw.pl/pl/urzad/zdrowie-publiczne/lekarze/specjalnosci/58,wykaz-specjalizacji-z-uwzglednieniem-modulow-lub-specjali zacji-wymaganych-do-ich.html Wygenerowano:

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora.

OKRĘGI WYBORCZE. - wybiera 5 Elektorów KEU, 5 przedstawicieli do Rady Wydziału Lekarskiego i 1 Senatora. OKRĘGI WYBORCZE Załącznik nr 1 1. Uczelniana Komisja Wyborcza przeprowadza w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r.

Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce. Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Jednorodne Grupy Pacjentów analiza efektu JGP szpitale dziecięce Zastępca Prezesa NFZ ds. Medycznych dr n. med. Jacek Grabowski 6 marca 2009 r. Wprowadzenie Prezentowany materiał ma na celu pokazanie wpływu

Bardziej szczegółowo

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60

LEKARSKI. I rok Rok akademicki I semestr 15 tyg. II semestr 15 tyg. 30 tyg. [ godz.] RAZEM 1005 60 Nazwa kierunku studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: studiów: Czas trawania studiów: LEKARSKI JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY STUDIA STACJONARNE 6 lat Program obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna

Alergologia. Angiologia Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie, Audiologia i foniatria. Balneologia i medycyna fizykalna Alergologia Nazwa jednostki szkolącej Adres Województwo Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Ilość wolnych miejsc szkoleniowych 20-954 Lublin, ul.jaczewskiego 8 Anestezjologia i intensywna terapia Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424

ogółem SP ZOZ-y 1. Liczba łóŝek na oddziałach WG r. Lp. Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 ogółem SP ZOZ-y zał. 7 Nazwa oddziału Liczba łóŝek 1. oddział chorób wewnętrznych 424 2. oddział chorób wewnętrznych, endokrynologiczny 3. oddział wewnętrzny hipertensjologii 40 4. oddział gastroenterologiczny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr.

UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. UCHWAŁA NR XXIV/54/12 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie nadania Statutu Regionalnemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu Na

Bardziej szczegółowo

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Komentarz Formedis do projektu ustawy o zmianie Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zmarnowana szansa Ministra Radziwiłła kolejny etap walki ze szpitalami prywatnymi.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47/2014

ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO-021/Z-47/14 ZARZĄDZENIE NR 47/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu:

Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Szanowni Państwo, Zapraszamy do Warszawy w dniu 28 listopada 2016 r. na siódmą konferencję z cyklu: Konferencję objął patronatem honorowym Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. W trakcie spotkania

Bardziej szczegółowo

Leczenie szpitalne 18.01.2016

Leczenie szpitalne 18.01.2016 Leczenie szpitalne 18.01.2016 Wykaz obejmuje: oddziały szpitalne/ zakresy świadczeń udzielanych w oddziałach oddziały szpitalne, w których realizowany jest pakiet onkologiczny miejsca wykonywania procedur

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Higieniczne

Polskie Towarzystwo Higieniczne Rozwiązywanie Problemów dla Poprawy Zdrowia VIII Inicjatywa Kujawsko-Pomorska Toruń 5-7 czerwca 2006 r. ORGANIZATORZY Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dreyfus Health Foundation Polskie

Bardziej szczegółowo

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r.

Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach Klinicznych / Spółkach Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego r. SP CSK SP Szpital Okulistyczny Marszałkowska Działdowska Żwirki i Wigury Szpital Dzieciątka Jezus Szpital im. ks. Anny Mazowieckiej UCZKIN WUM Sp. z o. o. Liczba pacjentów hospitalizowanych w Szpitalach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALIZACJI LEKARSKICH I LEKARSKICH SPECJALIZACJI SZCZEGÓŁOWYCH ZAŁĄCZNK ZAŁĄCZNK NR 1 WYKAZ GŁÓWNYCH SPECJALZACJ LEKARSKCH LEKARSKCH SPECJALZACJ SZCZEGÓŁOWYCH Moduły podstawowe:. Choroby wewnętrzne. Chirurgia. Pediatria V. Chirurgia głowy i szyi V. Położnictwo i ginekologia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32

Alergologia Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 10 Alergologia Suma 10. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP. Anestezjologia Suma 32 Dziedzina medycyny Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia Suma 10 Anestezjologia ZOZ w Bydgoszczy 3 w Wałczu 4 w Szczecinie 3 ZOZ w Krakowie 6 3 Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia... 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 10 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 1 kwietnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 22:40:16 Numer KRS: 0000136478 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny:

Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych. I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 Wykaz specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych I. Wykaz specjalności lekarskich w podstawowych dziedzinach medycyny: 1. Anestezjologia i intensywna terapia 2. Audiologia

Bardziej szczegółowo

II Konferencję Postępy w kardiologii

II Konferencję Postępy w kardiologii II Katedra i Klinika Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Fundacja Dar Serca i Fundacja dla Kardiologii zaprasza na II Konferencję Postępy w kardiologii Nowoczesna diagnostyka kardiologiczna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu

UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu UCHWAŁA NR XXVII/187/12 RADY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie statutu Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek

Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy. Dziedzina. Prof. dr hab. n. med. Michał Kurek Lp Dziedzina Imię i nazwisko /tytuł naukowy/ Adres miejsca pracy 1. alergologia Michał Kurek allergy@pum.edu.pl Zakład Alergologii PUM tel. (91) 466 16 46, 47 2. anestezjologia i intensywna terapia Prof.dr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina.

Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia. w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. -projekt- Uchwała Nr Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia w sprawie zmian w Statucie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Fryderyka Chopina. ając na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2

SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 Zał. do uchwały NR XXXIX/774/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 października 2013 r. SCHEMAT ORGANIZACYJNY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO NR 2 ds.lecznictwa OŚRODEK ŚWIADCZEŃ SZPITALNYCH Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

ALERGOLOGIA ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA ALERGOLOGIA 1 55873/2014 1 miejsce pozarezydenckie dla lekarza posiadającego odpowiednią specjalizację 1 56101/2014 76,85 OSOBA NIEZAKWALIFIKOWANA 2 50953/2014 71,59 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r.

UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 17 września 2012 r. UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WYKAZ KONSULTNTÓW W OCHRONIE ZDROWIA POWOŁANYCH DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Specjalności podstawowe L.p. Dziedzina medycyny Imię i nazwisko, tytuł naukowy Adres Telefon Koniec kadencji 1. anestezjologia

Bardziej szczegółowo

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31

Sesja XXXI - województwo lubelskie 2014-03-31 LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ODBYWANIA SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM PO PRZEPROWADZENIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W DNIACH 1-31 MARCA 2014 ALERGOLOGIA 1. 45126/2014 80,00%

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r.

Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. Uchwała Nr XXXVII/500/05 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012

Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Wykaz wolnych miejsc specjalizacyjnych w wojskowych podmiotach leczniczych stan na 26.09.2012 Specjalizacja Wojskowe podmioty lecznicze Liczba wolnych miejsc specjalizacyjnych Alergologia 0 Alergologia

Bardziej szczegółowo

Dr. Jaroslaw Nakonieczny

Dr. Jaroslaw Nakonieczny Szpital a dydaktyka doświadczenia z Niemiec Struktura studiów medycznych prawnie regulowana jest przez: regularnie trwają : 6 lat i 3 miesiące Gdzie można studiować? Studia dzielą się na trzy etapy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia

Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia II Regionalna Konferencja Polskiej Federacji Szpitali Zamość 2014 Zamość - miasto idealne w ochronie zdrowia Tomasz PękalskiP Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zostało bardzo dokładnie przemyślane,

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63

Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata oraz kategoria przyznana na rok Suma E 1672,50 71,63 Tabela 1. Wyniki oceny parametrycznej jednostek statutowych AMG za lata - oraz kategoria przyznana na rok 2005 Lp. Jednostka 1. Katedra i Klinika Onkologii i adioterapii 1672,50 71,63 2. Zakład mmunopatologii

Bardziej szczegółowo

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Załącznik do Uchwały Senatu Nr 172/2016 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Statutu Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Struktura organizacyjna Szpitala

Bardziej szczegółowo

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r.

Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia. Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Onkologia a planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia Jerzy Gryglewicz Warszawa, 18 listopada 2016 r. Narodowa Służba Zdrowia Strategia zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce Priorytet I: Budowa sprawnego

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku

Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Protokół Nr 2/2013 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 20 marca 2013 roku Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala

Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny Lekarz Szpitala Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego im. Karola Marcinkowskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Współczesne wyzwania organizacji lecznictwa onkologicznego Dr hab. med. Szczepan Cofta, Naczelny

Bardziej szczegółowo

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk

OFERTA. ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Gdynia, czwartek, 16 kwietnia 2015 r. OFERTA ubezpieczenia zdrowotnego dla Agencji Usług Ubezpieczeniowych i Finansowych Profit Kamila Błażejczyk Oferta jest ważna 60 dni od momentu jej przedstawienia,

Bardziej szczegółowo

Wykaz świadczeniodawców usług specjalistycznych w Krakowie

Wykaz świadczeniodawców usług specjalistycznych w Krakowie Lp. Nazwa Dz. Kod Adres Telefon 1 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ K 30-091 ul. Wrocławska 1-3 633-08-344/630-81-62 2 Centrum Medycyny Profilaktycznej K 31-106 ul. Komorowskiego 12 421-24-01

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 kwietnia 2016 r. Poz. 1897 UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59

Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Poz. 59 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym w 2011 roku przyznano dotacje celowe oraz kwot tych dotacji Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian.

2 Pozostałe zapisy Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie pozostają bez zmian. Aneks nr 2 z dnia 22.12.2014 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie tekstu jednolitego wprowadzonego Obwieszczeniem Nr 1/2014 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MNSTERSTWO ZDROWA CENTRUM SYSTEMÓW NFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. MZ-89 Nazwa i adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Numer księgi rejestrowej

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej

Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Polityka zdrowotna wyzwania z perspektywy Polski Wschodniej Kondycja finansowa i przyszłość lecznictwa w województwie podlaskim, tworzenie map potrzeb zdrowotnych, pakiet onkologiczny, konkursy na świadczenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku

S T A T U T. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku S T A T U T Zał. do uchwały Nr XII/107/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 24.10.2011 r. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA

DYREKTOR WIELOSPECJALISTYCZNEGO SZPITALA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NOWEJ SOLI ZAPRASZA DSP. 1132/1/3/2012 OGŁOSZENIE NR 3/2012 konkursu ofert o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych z dnia 06 marca 2012r. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie

Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Historia współpracy: Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku UM w Lublinie Polskie Towarzystwo Pediatryczne Polskie Towarzystwo Alergologiczne Towarzystwo Internistów Polskich Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006

Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Certyfikat Nr: 165695-2014-AE-POL-RvA Data pierwszej certyfikacji: 10 stycznia 2006 Ważność certyfikatu: 14 grudnia 2015-31 stycznia 2018 Niniejszym potwierdza się, że system zarządzania organizacji Samodzielny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR 386/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem.

Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. Rozdział 4 Zarządzanie Zespołem. 5. Organami Zespołu są: 1/ Rada Społeczna, 2/ Dyrektor Zespołu. 6. 1. Dyrektor kieruje Zespołem, reprezentuje go na zewnątrz, ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zespołem

Bardziej szczegółowo

ZASTĘPCA DYREKTORA PION DZIAŁALNOŚCI NIEMEDYCZNEJ Dział Zatrudnienia i Płac GŁÓWNY KSIĘGOWY Dział Ekonomiczny Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych Komitet Transfuzjologiczny

Bardziej szczegółowo

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego.

Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Możliwości, problemy i niedostatki w opiece chirurgicznej nad dziećmi województwa lubuskiego. Dr n. med. Piotr Gajewski Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Dzieci cej na terenie Województwa Lubuskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2012 r. Poz. 3057 UCHWAŁA NR 1518/12 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 17 września 2012 r. w sprawie: zmiany Statutu Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

Wykaz obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgłoszonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do CMKP na rok 2015

Wykaz obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgłoszonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do CMKP na rok 2015 Wykaz obowiązkowych kursów specjalizacyjnych zgłoszonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do CMKP na rok Wydział Lekarski w Katowicach Kolegium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Lekarskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ z dnia... 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY

OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA OSTEOPOROZY 18-20.10.2013 Podsumowanie Szanowni Państwo, Oddział Kraków Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Polandbardzo serdecznie dziękuje Państwu za włączenie

Bardziej szczegółowo

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

Mz-89. Sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą MINISTERSTWO ZDROWIA CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Mz-89 Numer księgi rejestrowej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy Załącznik nr l do Statutu Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy I. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy SZPITAL BIZIELA stanowią: 1. Klinika Alergologii,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach:

WARUNKI KONKURSU. w okresie od r. do r. w następujących zakresach: Kraków, dnia 12 grudnia 2016 r. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych: w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w następujących zakresach: 1. koordynacja pracy (lekarz kierujący) w Zakładzie

Bardziej szczegółowo

Przeworsk 12 maja 2017r. godz

Przeworsk 12 maja 2017r. godz Podkarpacka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku oraz Oddział Neurologiczny i Udarowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku zapraszają do udziału w

Bardziej szczegółowo