naszświat O sprawach ważnych i błahych Z Jackiem Cyganem SPOKOJNIE Zniesiono karty pobytowe dla obywateli Co dalej? strona 3 W pogoni za wolnością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "naszświat O sprawach ważnych i błahych Z Jackiem Cyganem SPOKOJNIE Zniesiono karty pobytowe dla obywateli Co dalej? strona 3 W pogoni za wolnością"

Transkrypt

1 AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO su i tuoi diritti naszświat strona 20 strona 19 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv. in L.27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB-ROMA ROK IV NR 16 (54) WRZESIEŃ 2007! ANNO IV N 16 (54) SETTEMBRE 2007! CENA 1.00 EURO Redakcja: via Virgilio Maroso, Roma - Italia! tel fax ! Dal lunedì al venerdì dalle alle Costo della chiamata 1,57 al minuto iva inclusa Nowa płyta Dody Alicja robi karierę w USA Ofiarowany przez Z Jackiem Cyganem O sprawach ważnych i błahych... a także o fascynacji kulturą śródziemnomorską, radości tworzenia i poszukiwaniu harmonii strona 13 Dziennik Bałtycki Zniesiono karty pobytowe dla obywateli UE Co dalej? strona 3 Codice fiscale, czyli włoski numer identyfikacji podatkowej strona 18 Poradnie rodzinne i kobiety strona 18 POLSKA Polacy chcą wyborów KRONIKA Kto zabił Anię Stanosz? SPORT 64. Tour de Pologne W pogoni za wolnością Od dwudziestu lat mieszkają we Włoszech. Uciekali z Polski w pogoni za wolnością. Mieli pojechać dalej, ale zatrzymali się tutaj, tak niedaleko od ojczyzny. Z Teresą Wilk rozmawia Anna Malczewska AP/LAPRESSE strona 9 strona 6 AP/LAPRESSE strona 21 SPOKOJNIE ŻYĆ WE WŁOSZECH strona 15 Jeśli chcesz dowiedzieć się wszystkiego o swoich prawach, zadzwoń: Od poniedziałku do piątku w godzinach do Koszt połączenia: Koszt połączenia: 1,57 wraz z IVA

2 2 AKTUALNOŚCI naszświat Nr wrzesień 2007 Adopcje Wzrost adopcji międzynarodowych Krótsze wakacje Coraz częściej małżeństwa włoskie, które nie mogą mieć dzieci starają się o adopcję dziecka z zagranicy Rzym W pierwszych miesiącach br. przyjechało do Włoch 1676 dzieci, o 200 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Z raportu przygotowanego przez Komisję ds. adopcji międzynarodowych wynika, że od listopada 2000 roku do 10 lipca br. zostało adoptowanych we Włoszech niepełnoletnich, którzy zostali przyjęci przez rodzin włoskich. Najwięcej dzieci adoptowanych pochodzi z Ukrainy (17,3%) i Rosji (16,9%), natomiast z Kolumbii i Brazylii (9.1%). Dzieci polskie stanowią (7,3%) całości adopcji międzynarodowych. Co ciekawe w porównaniu z ubiegłymi latami, rośnie liczba dzieci adoptowanych z Azji i Afryki (5%). Są to przede wszystkim sieroty, gdzie ich rodzice biologiczni stracili (43,6%) lub zrezygnowali (10,2%) z praw rodzicielskich. 41,2% z adoptowanych dzieci zostało porzuconych przez rodziców biologicznych. Decyzja o adopcji międzynarodowej to wybór niezwykle ważny i należy poświęcić jej jak najwięcej uwagi: zrobię wszystko, co w mojej mocy, by ją wspierać. Wiadomo jest, że za pozytywnymi wynikami stoją ogromne trudności zarówno biurokratyczne jak i ekonomiczne powiedziała 25 lipca br., podczas prezentacji raportu minister ds. Rodziny, Rosy Bindi. Myślimy również o wprowadzeniu do przyszłorocznego budżetu kilku ulg dla rodziców adopcyjnych, którzy pracują oraz pomocy ekonomicznej przeznaczonej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej dodała Rosy Bindi Elvio Pasca Najprawdopodobniej już od 2008 roku wakacje letnie będą trwać krócej. W zamian za to, przedłużone zostaną ferie zimowe naszych pociech. A oto proponowane zmiany: - wakacje letnie kończyć się będą o tydzień wcześniej niż dotychczas; - przerwa na święta wielkanocne trwać będzie około 15 dni; - pozostanie jeszcze 7 dni wolnych, którymi rozdysponują poszczególne regiony. Niezmieniona zostanie ilość dni nauki obowiązkowej (200 dni) oraz data rozpoczęcia egzaminów państwowych. Coraz więcej imigrantów decyduje się na studia Rzym Wzrost liczby imigrantów osiadłych w Rzymie sprzyja wzrostowi podań o przyjęcie na studia wyższe według danych Obserwatorium rzymskiego na temat migracji przeprowadzonego przez Caritas wynika, że w roku akademickim zapisanych na uniwersytety rzymskie było osób, z czego to cudzoziemcy. To wzrost o 9,6% w porównaniu z rokiem , kiedy to zapisanych na studia imigrantów było Najwięcej studentów pochodzi z Albanii (24% całości). Na drugim miejscu uplasowali się Rumunii i Polacy (5%), a na trzecim Peruwiańczycy (3,5%). Liczba studentów cudzoziemców według prognoz Obserwatorium będzie z roku na rok wzrastać, biorąc pod uwagę, że liczba imigrantów, którzy osiedlają się w Wiecznym Mieście wciąż rośnie. W chwili obecnej w stolicy Włoch mieszka i pracuje ponad 250 tysięcy cudzoziemców. Według przewidywań ekspertów ta liczba może się zwiększyć w przeciągu najbliższych 15 lat o minimalnie 70 i maksymalnie 150%. Uwaga kierowcy!!! Od sierpnia br. zostały wprowadzone nowe normy dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Jedną z nowości są kary za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. W związku z przerażającymi danymi Światowej Organizacji Zdrowia oraz Società italiana di alcologia na temat prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków wynika, że 30% wszystkich wypadków drogowych we Włoszech spowodowane były z winy spożycia przez kierowców ww.używek. Oto przykłady kar: - prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym (od 0,5 do 0,8 promila, czyli mniej więcej jeden kieliszek wina lub dwie puszki piwa) grozi mandat w wysokości od 500 do euro. - wszystkim kierowcom, którzy prowadzą w stanie nietrzeźwym w przedziale od 0,8 do 1,5 promila grozi mandat w wysokości od 800 do euro, kara więzienia do 3 miesięcy oraz czasowe zatrzymanie prawa jazdy na okres od 6 do 12 miesięcy. - za prowadzenie pojazdu, gdzie stężenie alkoholu przekroczy 1,5 promila grozi kara pieniężna w wysokości do euro, kara więzienia do 6 miesięcy oraz czasowe zatrzymanie prawa jazdy na okres od 1 roku do 2 lat. Natomiast osoby, które siadają za kierownicą po spożyciu środków odurzających oraz psychotropowych mogą zostać ukarane grzywną w wysokości od do euro oraz karą więzienia do trzech miesięcy. A.M.

3 Nr wrzesień 2007 naszświat AKTUALNOŚCI Gorący temat 3 Zniesiono karty pobytowe dla obywateli UE. Co dalej? Włoskie Ministerstwo Spraw Zagraniczych wydało okólnik dotyczący nowej normatywy związanej z legalizacją pobytu we Włoszech dla obywateli UE. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik precyzujący niektóre informacje zawarte w nowej normatywie dotyczącej legalizacji pobytu we Włoszech przez obywateli UE. Okólnik został przesłany do urzędów gmin i miast, które teraz wydają zezwolenia na pobyt. Najważniejsze punkty okólnika: Zgodnie z nowym rozporządzeniem, które weszło w życie 11 kwietnia br., obywatele Unii mogą przebywać we Włoszech przez okres przekraczający 3 miesiące, po rejestrowaniu się w gminnym urzędzie stanu cywilnego (anagrafe). Muszą jednak wykazać, że mają pracę lub dochody, pozwalające im na utrzymanie się. Ten, kto zamierza pozostać przez ponad 3 miesiące we Włoszech ze względu na prace, może zrejestrować się u anagrafe po okazaniu dokumentów zaświadczających o wykonywanej pracy etatowej lavoro subordinato) lub prowadzeniu własnej działalności gospodarczej (lavoro autonomo). Bez podania szczegółów dotyczących ww. dokumentacji, MSZ precyzuje, że może dokonać weryfikacji związanej z utrzymaniem prawa do pobytu we Włoszech ze względu na pracę. Obywatele UE, którzy nie mają pracy mogą legalnie przebywać na terenie Włoch przez ponad 3 miesiące pod warunkiem, że wykażą się dochodami pozwalającymi na utrzymanie się. W tym celu będzie można przedstawić tzw. samozaświadczenie (autocertificazione). Niezbędne jednak będzie złożenie samozaświadczenia na specjalnych formularzach wydanych przez ministerstwo wraz z okólnikiem. Wymagane będzie podanie szczegółowych informacji odnośnie dochodów i stanu majątkowego, gdyż na tej podstawie będą mogły zostać przeprowadzone ewentualne kontrole. Możliwość sprawdzenia wiarygodności samozaświadczenia jest niezbędna czytamy gdyż w razie utraty pracy lub dochodów z innych źródeł cudzoziemiec może zostać wydalony z Włoch. W obliczu konieczności prowadzenia ww. kontroli włoski MSZ pragnie nawiązać stałą współpracę z urzędami gmin, instytucjami publicznymi i policją. Jak mogą zrejestrować u anagrafe obywatele UE, którzy już posiadają pozwolenie na pobyt (permesso di soggiorno)? Jeżeli pozwolenie na pobyt utraciło już swoją ważność konieczne będzie wykazanie, podobnie jak w przypadku wszystkich obywateli UE, którzy zamierzają pozostać w Italii przez dłużej niż 3 miesiące, że posiada się środki finansowe niezbędne do życia. Jeżeli posiadamy ważne pozwolenie na pobyt lub kartę pobytową, urząd dokona tylko weryfikacji stałego miejsca zamieszkania. W obu przypadkach urząd gminy zatrzyma stare pozwolenie na pobyt i przekaże je komendzie policji. Obywatelowi UE, który legalnie i nieprzerwanie przebywa we Włoszech od co najmniej 5 lat przysługuje prawo stałego pobytu permesso permanente. Aby obliczyć wymagane 5 lat punktem wyjścia będzie data wydania pierwszego pozwolenia na pobyt lub karty pobytowej. Oprócz osób, które pracują, uczą się lub posiadają środki finansowe pozwalające im na utrzymanie się we Włoszech prawo pobytu przysługuje również najbliższym, członkom ich rodzin. W tym miejscy MSZ precyzuje, że najbliższymi członkami rodziny są: małżonek potomstwo lub potomstwa małżonka (w wieku poniżej 21 lat lub pozostające na utrzymaniu) oraz przodkowie w linii prostej pozostający na utrzymaniu własnym lub małżonka, bez wzgłedu na stopień pokrewieństwa. W kolejnym numerze naszego pisma zamieścimy listę wymaganych dokumentów potrzebnych do wpisania się do rejestru osób zameldowanych - iscrizione anagrafica. Stałeś się ofiarą rasizmu? O NAS U.N.A.R., Uf cio nazionale Antidiscriminazioni Razziali, czyli Krajowy Urząd do Spraw Walki z Dyskryminacją Rasową, gwarantuje ochronę i pomoc tym, którzy stali się o arami dyskryminacji lub nierównego traktowania ze względu na pochodzenie etniczne będź przynależność do innej rasy. Zadaniem nowego urzędu jest udzielenie pomocy wszystkim, których prawo do równości złamane zostało przez jakąkolwiek formę dyskryminacji rasowej. BEZPŁATNA INFOLINIA DO SPRAW WALKI Z DYSKRYMINACJĄ RASOWĄ: Kontakt z Urzędem możliwy jest poprzez bezpłatną infolinię , czynna od poniedziałku do piątku w godz. od do Obsługiwana jest ona w wielu językach, w tym po włosku, angielsku, francusku, hiszpańsku, arabsku, rosyjsku, rumuńsku oraz chińsku. Zadaniem operatorów pracujących w contact center U.N.A.R. jest udzielanie informacji, porad oraz wsparcie osobom, które stały się o arami dyskryminacji rasowej. Dzwoniąc pod wskazany powyżej numer można sygnalizować o wydarzeniach, w których miał miejsce fakt dyskryminacji, którego skutkiem było nierówne traktowanie. Operatorzy contact center pomagają w egzekwowaniu praw. DZIAŁANIA URZĘDU W przypadku zgłoszenia o zaistnieniu zachowań dyskryminujących, U.N.A.R. gwarantuje zgłaszającym ochronę oraz pomoc w procedurach sądowych i administracyjnych. Urząd uprawniony jest do prowadzenia czynności, mających na celu potwierdzenie istnienia zdarzeń dyskryminujących. Prowadzi również działania pojednawczo-mediacyjne, które pozwalają uniknąć drogi sądowej pod warunkiem jednak, że przyczynią się one do usunięcia dyskryminującego zdarzenia. Do innych działań U.N.A.R. należą: ZAPOBIEGANIE DYSKRYMINACJI U.N.A.R prowadzi kampanie edukacyjne w szkołach oraz kampanie informacyjne w zakładach pracy, których celem jest uwrażliwienie opinii publicznej na kwestię dyskryminacji i nierównego traktowania. Kampanie te mają za zadanie zapobieganie formowania się zachowań o podłożu dyskryminacyjnym oraz promowanie zasady równości. PROMOCJA U.N.A.R. promuje projekty i działania, mające na celu wyeliminowanie sytuacji i zachowań, wykorzystujących nierówność i dyskryminację etniczną lub rasową. Urząd popiera prowadzenie studiów, badań, kursów, wymianę doświadczeń i wszystkie inne działania, które mają za zadanie wyeliminowanie przeszkód do równego dostępu do usług publicznych i prywatnych oraz do pełnego i świadomego korzystania z praw cywilnych i socjalnych. MONITORINGI I KONTROLA co roku U.N.A.R. przedstawia w parlamencie relację na temat realizacji i stosowania zasady równości traktowania oraz rzeczywistej ochrony tego prawa, a także raport premierowi rządu, którego celem jest zapoznacie organów politycznych i opinii publicznej w kwestii przeprowadzonych działań napotkanych podczas wykonywania czynności antydeskryminacyjnych. zadzwoń pod BEZPŁATNY NUMER

4 4 naszświat AKTUALNOŚCI Nr wrzesień 2007 Rak piersi Według danych Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (OMS) wynika, że na raka piersi w Unii Europejskiej, co roku zapada kobiet, a z nich i 1000 mężczyzn umiera. W październiku ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie działań na rzecz walki z chorobą, stanowiącą jedną z głównych przyczyn umieralności wśród kobiet w wieku od 35 do 59 lat Parlament Europejski zwrócił się do wszystkich państw członkowskich o wprowadzenie na szeroką skalę przesiewowych badań mammograficznych, zgodnych z wytycznymi Unii Europejskiej i oferowanych bezpłatnie co dwa lata wszystkim kobietom pomiędzy 50. a 69. rokiem życia. Według OMS przesiewowe badania mammograficzne mogą obniżyć umieralność na raka piersi w tej grupie wiekowej nawet o 35%. Rezolucja wzywa ponadto państwa członkowie do utworzenia do 2016 r. sieci interdyscyplinarnych ośrodków leczenia raka piersi. 35% kobiet chorych na raka piersi ma poniżej 55 lat, a 12% przypadków raka piersi dotyka kobiety poniżej 45 roku życia. Jedna piąta pacjentów chorych na raka nie powraca do życia zawodowego, pomimo tego, że zostali uznani zdolnymi do podjęcia zatrudnienia. Bardzo często zdarza się, że kobiety, które decydują się na powrót do pracy, otrzymują niższe wynagrodzenia. Aby temu zapobiec, PE wzywa do opracowania karty chroniącej prawa pacjentek i pacjentów chorych na raka piersi oraz przewlekle chorych w miejscu pracy. Włochy Według danych Włoskiej Organizacji ds. Walki z Rakiem każdego roku we Włoszech zachorowuje na raka piersi około kobiet. Ze względu na położenie geograficzne, kobiety mieszkające na północy Półwyspu Apenińskiego zachorowują o wiele częściej od pań, żyjących na południu. Powodem tych różnic może być styl życia, złe odżywianie, stres. Z powodu raka piersi osób umiera każdego roku. Jak ważne są przesiewowe badania mammograficzne? Poddawanie się przesiewowym badaniom mammograficznym jest bardzo ważne, ponieważ dzięki wczesnej diagnozie możliwość wyleczenia raka piersi dochodzi do 90%. Anna Malczewska SOS TUMORI Pod bezpłatnym numerem stowarzyszenia Lega contro i tumori odpowiadają lekarze oraz psycholodzy wyspecjalizowani w dziedzinie chorób nowotworowych. Udzielają oni podstawowych informacji na temat zapobiegania, diagnozy raka oraz metod leczenia i badań. L1268/2007 zdjęcia mają charakter ilustracyjny Inteligentne Jogurty różne smaki Family 10 szt g. 1,33 euro za 1 kg PROMOCJA WAŻNA OD 27 SIERPNIA DO 8 WRZEŚNIA Zakupy Tuńczyk w sosie własnym Athena 112 g 0, 75 1, 99 FarciOrange Dolciando & Dolciando 350 g. 2,83 euro za kg 1, 25 0, 99 Cola Puertosol ml 0,23 euro za l. Płyn do czyszczenia Dexal 5 l. 0,80 za l. 0, 35 3, 99 WYBRANE PRZYKŁADY NASZEGO ASORTYMENTU Sos all arrabiata Delizie del Sole 400 g 0, 99 Balsam do ciała nawilżającoodżywczy Fior di Magnolia 400 ml 2, 79 Płyn do ciemnych ubrań Dexal 1,5 l 1, 59 EUROPSIN NAJWIĘKSZA SIEĆ SKLEPÓW DISCOUNT WE WŁOSZECH PONAD 650 PUNKTÓW SPRZEDAŻY ABY ZNALEŹĆ PUNKT SPRZEDAŻY NAJBLIŻEJ TWOJEGO MIEJSCA ZAMIESZKANIA ODWIEDŹ STRONĘ Promocja obejmuje produkty zakupione w ilości odpowiadającej potrzebom rodziny. Ceny oraz charakterystyki artykułów mogą ulec zmianie z powodu błędów w druku lub /i niedpotarzeń

5 Nr wrzesień 2007 naszświat ŻYĊ W EUROPIE 5 Roaming w Unii Europejskiej 30 czerwca br. weszło w życie prawo ustalające nowe, obniżone stawki roamingowe w Unii Europejskiej. Dzięki porozumieniu zawartemu w Parlamencie Europejskim operatorzy telefonii komórkowej będą musieli obniżyć koszty, jakie ponosimy dzwoniąc lub odbierając telefony za granicą. Z nowego prawa skorzysta blisko 140 milionów użytkowników. Wiele firm z wyprzedzeniem zaproponowało własne, niższe taryfy Rozporządzenie o roamingu pozwala użytkownikom na oszczędności wprowadzając tak zwaną eurotaryfę - czyli górny pułap cen detalicznych za połączenia. Zamierzeniem ustawodawców nie było ustalenie cen na poziomie przewidzianym w eurotaryfie. Konkurencja na rynku powinna spowodować, że operatorzy zaproponują abonentom opłaty niższe lub znacznie niższe od maksymalnego pułapu. Wciąż jednak będą mogli czerpać zyski z obsługi połączeń zagranicznych. Wszyscy klienci, którzy do tej pory nie aktywowali innego planu roamingowego zostaną przełączeni na eurotaryfę do dnia 30 września br. Jeżeli natomiast mamy już inny plan taryfowy obejmujący roaming i nie chcemy z niego rezygnować, bo daje nam na przykład lepsze stawki w kraju, do którego jeździmy najczęściej, nie musimy niczego zgłaszać. Ewentualne zmiany zostaną dokonane tylko na nasze życzenie. Polska najatrakcyjniejszym krajem Europy Według najnowszego rankingu Federacji Europejskich Pracodawców The Federation of European Employers (FedEE) Polska okazała się najbardziej atrakcyjnym miejscem dla inwestycji spośród 31 krajów europejskich. Poza Polską w gronie 5 najbardziej atrakcyjnych krajów znalazły się: Dania, Słowenia, Szwajcaria oraz Wielka Brytania W rankingu tym nasz kraj otrzymał ocenę +6 wyprzedzając wszystkich konkurentów w regionie: Słowację, Czechy oraz Węgry. Polska ma najbardziej konkurencyjnych pracowników w Europie, jeśli wziąć pod uwagę całkowite koszty pracy w porównaniu do jakości pracy. Za najmocniejsze strony Polski uznano dostęp do młodej siły roboczej, obecność kobiet na rynku pracy oraz dostępność pracowników czasowych. Pozytywnie odebrano też znaczenie porozumień zbiorowych, pozycję związków zawodowych oraz wysokość średniej płacy za godzinę. Ranking FedEE objął 27 członków Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Szwajcarię i Turcję. W badaniu wzięto pod uwagę 15 czynników badających m. in. dostęp do siły roboczej, kapitał ludzki, relacje na rynku pracy oraz jego elastyczność, a także inflację i koszty pracy. Mieszkanie bez FASTWEB to jak bigos bez kapusty. Dzięki FASTWEB możesz rozmawiać z rodziną i przyjaciółmi zarówno we Włoszech, jak i za granicą bez wydawania fortuny i wygodnie z twojego domu. Nareszcie, możesz dzwonić i serfować w sieci bez potrzeby chodzenia do phone center i dodatkowej karty telefonicznej. Dzwoń z 40% zniżką na wszystkie numery sieci stacjonarnej w Europie i Ameryce Północnej za jedyne 3 euro miesięcznie lub na wszystkie numery świata za jedyne 5 euro miesięcznie i upustem 40%. Ponadto z FASTWEB masz do dyspozycji 300 minut na serfowanie po sieci i rozmowy stacjonarne poi Włoszech. Bezpłatna skrzynka pocztowa i nie musisz płacić abonamentu Telecom Italia. Nigdy więcej bez telefonu stacjonarnego. Od dzisiaj rozmawiasz z FASTWEB. Odkryj wszystkie promocje na lub zadzwoń na Została przewidziana opłata za aktywację. Więcej informacji na temat kosztów na stronie lub pod numerem

6 6 naszświat KRONIKA Nr wrzesień maja br. Ania pojechała do Krosna z zamiarem ubiegania się o pracę w jednej z krośnieńskich firm. Miesiąc później znalezioną ją martwą w lesie przy granicy ze Słowenią na terenie prowincji Trieste. Ciało znajdowało się w stanie zaawansowanego rozkładu. Na podstawie znalezionych przedmiotów, m.in. podania o pracę ustalono, że są to zwłoki 25-letniej Anny Stanosz. Przypuszczenia te potwierdziły badania DNA oraz identyfikacja zwłok przez ojca i brata. Zagadkową sprawę bada policja w Trieście. Jak Ania trafiła za granicę i kto ją zamordował? Ania była spokojną, dobrą dziewczyną. Nie wyjechałaby za granicę w tajemnicy przed nami mówi Krystyna Stanosz, mama Ani. Córka studiowała turystykę, jej marzeniem było znalezienie pracy w zawodzie, ale w Polsce! Ania nie zaufałaby obcemu, nie wsiadałaby z nim do samochodu. Tylko ktoś, kogo dobrze znała mógł ją omamić i wywieźć z kraju. W momencie znalezienia młoda kobieta była kompletnie ubrana. Na tej podstawie prowadzący śledztwo przypuszczają, że przed śmiercią nie została zgwałcona. Jak podały Super Nowości wśród znalezionych przy zwłokach dziewczyny rzeczy znajdowały się m.in.: paszport, dowód osobisty podanie o pracę w języku polskim, a także wycofane z obiegu monety słoweńskie i włoskie karty telefoniczne. Skąd wzięły się te karty dziwi się brat zmordowanej siostra nie miała komórki! Czarna otchłań rozpaczy Choć od momentu znalezienia ciała Ani minęły już dwa miesiące nadal nie ma wyników autopsji. Te tygodnie oczekiwania na wyniki sekcji zwłok to dla rodziny Stanoszów cała wieczność, gdyż chcieliby jak najszybciej sprowadzić ukochaną córkę do Polski. Gdyby moje dziecko, spoczęło tu, na naszym cmentarzu, może łatwiej byłoby mi radzić sobie z rozpaczą. Chciałabym zapalić świeczkę na jej grobie, modlić się przy niej - mówi zrozpaczona Krystyna Stanosz. Dlaczego tak ociągają się z tą sekcją zwłok? Kiedy oddadzą nam naszą Anię? Po tym, co ją spotkało, powinna przynajmniej spoczywać w spokoju w rodzinnej miejscowości. Drodzy Państwo, Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Triestu i innych miast włoskich, dziennikarzom zainteresowanym i nagłaśniającym tą sprawę oraz wszystkim innym dobrym ludziom, którym nieobcy był los zamordowanej Ani. Z tego miejsca chcemy podziękować, bo gdyby nie Wy, rodzina Ani nie mogłaby pochować jej na polskiej ziemi. Dziękujemy za każdą, nawet najmniejszą wpłatę, bo zbliżyła nas do zebrania odpowiedniej kwoty i osiągnięcia zamierzonego celu. Podobno okazane komuś dobro i pomoc wraca do nas podwojone. Mamy nadzieję, że tak właśnie się stanie. Dodatkowo życzymy zdrowia dla Was i Waszych rodzin,oraz życia w szczęściu. Rodzina Stanosz oraz Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych w Krośnie Kto zabił Anię Stanosz? Badania DNA oraz identyfikacja zwłok przez ojca i brata potwierdziły, że znaleziona w lesie na granicy włoskosłoweńskiej martwa kobieta to Ania Stanosz. Wrażliwa, spokojna dziewczyna mówią o niej mieszkańcy Chyrowej (gmina Dukla), w której mieszkała wraz z rodziną. Jak trafiła do Włoch i kto ją zabił? Solidarność ludzka Rodzina Stanoszów ledwie wiąże koniec z końcem. Rodzice Ani są na rentach chorobowych, łącznie dostają 1300 złotych na miesiąc. Znaczną część dochodów przeznaczają na lekarstwa dla pana Władysława, cierpiącego na miażdżycę nóg. Gdyby nie pomoc ludzi dobrej woli nie stać by ich było na sprowadzenie zwłok córki do kraju. Koszt Miejsce, w którym znaleziono ciało Anny Stanosz Foto Il Piccolo takiego transportu to 15 tys. złotych. Do tej pory Stanoszom udało się zebrać ok. 11 tys. złotych. Zbiórkę pieniędzy zorganizował Sołtys Chyrowej z władzami gminy Dukla. Pomogło także Towarzystwo Rodzin Wielodzietnych z Krosna. Do akcji włączyli się też Włosi, przede wszystkim mieszkańcy Triestu i okolic i to w dużej mierze za sprawą Piera Rauber, dziennikarza Il Piccolo. Piero Rauber na łamach dziennika redaguje rubrykę Kronika. Poruszony tragiczną śmiercią młodej Polki i trudną sytuacja jej rodziny zaapelował do mieszkańców Triestu o udzielenie wsparcia Stanoszom. Włosi szybko na ten apel odpowiedzieli. My też okażmy serce! Bardzo jestem wdzięczna wszystkim, którzy nas wspierają w tej tragedii. Dla nas ważny jest każdy telefon, każde ciepłe słowo, świadomość, że ktoś inny też zapłakał nad tragiczną śmiercią naszej córki. Tacy czujemy się zagubieni! Nie wiemy na jakim etapie jest śledztwo, dlaczego nie zrobiono jeszcze autopsji, ani nie zbadano tabletki, która znaleziono przy ciele Ani. Nie wiemy, kiedy będziemy mogli sprowadzić ciało do kraju. Tak bym chciała, żeby ludzie się dowiedzieli jaka to była zdolna i wrażliwa dziewczyna. Pięknie malowała i rysowała. Mamy w domu wiele jej rysunków i kilka obrazów. Ania napisała też książkę o miłości. Marzę, żeby ktoś ją kiedyś wydał, żeby jej życie nie przeszło bez echa zwierzyła mi się pani Krystyna. My Polacy zamieszkali we Włoszech, też nie bądźmy obojętni. Oprócz wsparcia finansowego (nadal brakuje ok. 4. tys. złotych na transport zwłok) Stanoszom potrzebne są słowa pociechy. Jak mówi, pani Krystyna, nawet kilka słów współczucia dodaje im sił. DanutaWojtaszczyk W imieniu zespołu redakcyjnego Naszego Świata serdecznie dziękuję redakcji dziennika Il Piccolo z Triestu za udostępnienie zdjęć i za zainteresowanie sprawą tragicznej śmierci naszej rodaczki. Szczególne podziękowania za współpracę składamy panu Piero Rauber Redaktor naczelna Danuta Wojtaszczyk Wszyscy, którzy zechcą wesprzeć rodzinę Ani w sprowadzeniu ciała do kraju mogą kierować wpłaty na konto jej rodziców Krystyny i Władysława Stanosz Bank Spółdzielczy w Dukli Nr konta IBAN PL ; SWIFT: BPKOPLPW KTOKOLWIEK WIDZIAŁ KRYSTYNA GUMULA 52 lata Rysopis (aktualny na 2004 rok) wzrost 168 cm oczy niebieskie waga ok. 60 kg Trwała ondulacja, włosy do ramion, farbowane na czarno; okulary Znaki szczególne:wyraźna 1-centymetrowa blizna po wewnętrznej stronie lewego nadgarstka. Ostatni kontakt rodziną w lipcu 2004 roku. Mieszkała wówczas w Cotignola k. Bolonii, a wcześniej w Godo. Wszelkie informacje o zaginionej prosimy kierować do Działu Opieki Konsularnej Konsulatu w Mediolanie: tel , fax , lub do Fundacji ITAKA MARTYNA KOŹBIEL 15 lat Wzrost: 168 cm Oczy: niebieskie Adres w Polsce: Ełk (warmińsko-mazurskie). Ustalono, że planowała wyjazd do Włoch, dzwoniła stąd do rodziny w styczniu Zaginęła r TADEUSZ PIASECKI 54 lata Wzrost: 170 cm Adres w Polsce: Żary (woj. lubuskie) Zaginął w 1993 r. Wyjechał do pracy w 1992, po raz ostatni kontaktował się z rodziną w grudniu. MAŁGORZATA STERNAK 39 lat Wzrost: 170 cm Oczy: niebieskie Znak szczególny: blizna na prawej ręce Adres w Polsce: Lublin Zaginęła r.yjechała do pracy do Rzymu, od tamtej pory rodzina nie ma z nią kontaktu. Wiadomości o zaginionych prosimy przekazywać do Fundacji ITAKA tel: 0048/ Wiecej informacji na

7 Szukasz kredytu, który mówi w twoim języku? Zadzwoń na bezpłatną infolinię Od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do Bezpłatna rozmowa również z telefonu komórkowego POŻYCZKI KREDYTY CESSIONE DEL QUINTO Adresy naszych agencji: ROMA via san Sebastianello, 16/B MILANO via Vittor Pisani, 19 FIRENZE via degli Artisti, 41/A PORTOGRUARO via Camucina, BRESCIA via Vittorio Emanuele II, 18 PADOVA via Fistomba, 8 GENOVA piazza Barabino, 5-11 PORDENONE via Brusafiera, 14 UDINE piazza del Pozzo, 5 MANTOVA via Don Leoni, 15/C VERONA via XX Settembre, 45/B ALESSANDRIA via Verona, 4 VICENZA Contrà San Silvestro, 6 TORINO via Nizza, 43 NAPOLI via Marchese Campodisola, 12 BOLOGNA viale Pietramallara, 35 Nasi przedstawiciele regionalni są obecni na terenie całych Włoch! Nasze oferty możesz znaleźć także w autoryzowanych punktach Więcej informacji Chcesz zostać naszym doradcą nansowym? Zadzwoń na bezpłatną infolinię

8 8 naszświat POLSKA Nr wrzesień 2007 Prognozy Gospodarka na zakręcie? Ekonomiści zapowiadają kolejny dobry rok dla polskiej gospodarki. Zauważają jednak pewne niekorzystne tendencje wyższa inflacja, wzrastający deficyt w handlu zagranicznym, które spowodują, że ta rozpędzona lokomotywa zacznie zwalniać. Czy mamy powody do obaw? Seksafera: Łyżwiński za kratkami Łódzki sąd 26 sierpnia br. aresztował na trzy miesiące posła Stanisława Łyżwińskiego ( Samoobrona). Zatrzymany w związku z tzw. seksaferą poseł jest podejrzany m.in. o gwałt i wykorzystanie seksualne czterech kobiet. W niedzielę po południu poseł został przewieziony ze szpitala MSWiA do oddziału szpitalnego Zakładu Karnego przy ul. Kraszewskiego w Łodzi Chociaż politycy przekonują, że Polska wkrótce będzie krajem mlekiem i miodem płynącym, a za sprawą Euro 2012 jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nasz kraj zamieni się w prawdziwe Eldorado ekonomiści na poprawę naszych finansów prywatnych i publicznych zapatrują się sceptycznie. Zaniechanie reform gospodarczych i brak planów długoterminowego rozwoju powoduje, że już rozwijamy się wolniej niż większość krajów, które razem z nami weszły do Unii Europejskiej. I nic nie wskazuje na to, żeby to się miało zmienić. Niedaleka przyszłość Póki jednak co, Polakom podobnie jak w ubiegłym roku będzie się wiodło nie najgorzej. Ekonomiści przewidują, że nadal polepszać się będzie sytuacja dochodowa gospodarstw domowych. A to oznacza mniejsze obawy, lepsze nastroje konsumentów. Dzięki temu szybciej, niż można się spodziewać, spadnie stopa bezrobocia. Nadal też będą do nas płynęły też pieniądze z zagranicy. Z badania przeprowadzonego przez Ernst & Young wynika, że Polska jest bardzo atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji. Co prawda w globalnej konkurencji nasz kraj (jak i cała Europa Środkowo-wschodnia) przegrywa z Chinami czy Indiami, ale na lokalnym podwórku na razie wygrywa z nowymi państwami członkowskimi UE - Rumunią i Bułgarią, a spośród krajów starego kontynentu częściej braną pod uwagę lokalizacją inwestycji są tylko Niemcy. Warto podkreślić dwie rzeczy: po pierwsze, inwestycje w Polsce wśród badanych przez E&Y krajów stworzyły najwięcej miejsc pracy, po drugie, w konkurencji globalnej Polska jest drugim po Chinach krajem w kategorii lokowanie inwestycji w produkcję przemysłową. Dużym zastrzykiem dla naszych finansów będą też nadal fundusze unijne. Dalsza przyszłość - nie zapowiada się już tak różowo. Brak projektów długoterminowych i reform powoduje, że pod niektórymi względami nadal jesteśmy zaściankiem Europy. Przykładem może być tu chociażby stan polskich dróg i zastraszająca kondycja sieci kolejowej. Żelazną obręczą, która zniewala rozwój naszej gospodarki są też przestarzałe, nieprzystające do dzisiejszych realiów i niejednokrotnie absurdalne przepisy prawne. Wielu z nas doświadczyło chociażby na własnej skórze problemów związanych z prawami własności do zakupionej ziemi czy nieruchomości. Ileż, bowiem razy okazuje się, że wyrzuciliśmy pieniądze w błoto, bo po dokonaniu zakupu nieruchomości ni stąd ni zowąd pojawia się jej prawowity właściciel. Długoterminowe projekty rozwoju i inwestycji i natychmiastowe reformy to już w tej chwili kwestie nie cierpiące zwłoki. Strach pomyśleć, co nas czeka jeśli będą one wprowadzane z szybkością równą prędkości budowy polskich autostrad. W ubiegłym roku udało nam się wybudować 5 (słownie: pięć) kilometrów! Danuta Wojtaszczyk Odszkodowania dla ofiar Osoby, które straciły zdrowie np. wskutek błędów lekarskich, będą mogły się ubiegać o odszkodowanie o wiele dłużej niż dotychczas. To samo dotyczy ofiar przestępstw oraz wypadków samochodowych. Zdarza się bowiem, że pełne skutki kolizji drogowej czy błędu lekarskiego wychodzą na jaw po wielu latach, kiedy nie ma już szans na ubieganie się o odszkodowanie od sprawcy poinformował serwis interia.pl. Dotychczas pokrzywdzeni mieli na to dziesięć lat od wypadku. Okres ten często okazywał się zbyt krótki, zwłaszcza gdy ofiarami błędów lekarskich czy zakażeń szpitalnych były dzieci. Sytuację zmieniły nowe przepisy, które weszły w życie w sierpniu br. Jeśli poszkodowane jest dziecko, to jego prawo do odszkodowania nie może się przedawnić przed upływem dwóch lat od osiągnięcia pełnoletniości. portal imigracji Codziennie aktualno ci, sonda e i informacje u yteczne dla wszystkich cudzoziemców we Włoszech MSZ Stranieri in Italia

9 Nr wrzesień 2007 naszświat POLSKA 9 Blisko połowa Polaków (44%) uważa przeprowadzenie przedterminowych wyborów za najlepsze rozwiązanie - wynika z sondażu CBOS przeprowadzonego w sierpniu. Polacy chcą wcześniejszych wyborów Tragiczny bilans białego szkwału na Mazurach AP/LAPRESSE Zaledwie 11% ankietowanych uważa, że najlepszym wyjściem z sytuacji byłoby utworzenie przez PiS rządu mniejszościowego lub dalsze pozostawanie w dotychczasowej koalicji z Samoobroną i LPR. Zdaniem 57% badanych przyspieszone wybory do parlamentu powinny się odbyć jeszcze w tym roku: 30% opowiada się za ich przeprowadzeniem w najbliższym możliwym terminie, czyli we wrześniu, a 27% wolałoby głosować nieco później, czyli w październikulistopadzie donosi PAP. Za późniejszymi wyborami opowiedziało się 18% respondentów: 14% uważa, że powinno się je przeprowadzić na wiosnę przyszłego roku, a 4% sądzi, że lepszy byłby termin jeszcze bardziej odległy. 26% nie ma zdania w tej sprawie. Przedterminowych wyborów domagają się zwolennicy partii opozycyjnych - LiD (84%) i PO (81%). Ja kwynika z sondażu za wyborami w tym roku opowiada się także 56% wyborców LiS, a także tzw. milcząca większość, czyli potencjalni wyborcy, którzy zwykle nie uczestniczą w wyborach (51%). Zwolennicy PiS również najczęściej opowiadają się za tym, by głosowanie odbyło się jeszcze w tym roku. Spora grupa wyborców tej partii wolałaby pójść do urn dopiero wiosną przyszłego roku (30%) lub jeszcze później (dalsze 10%). Tylko 31% badanych wyraża przekonanie, że wybory pozwolą na utworzenie stabilnego rządu opartego na trwałej większości parlamentarnej. 29% obawia się, że także w przyszłym parlamencie mogą się pojawić poważne trudności z utworzeniem trwałej koalicji rządowej. Na jeziorze Śniardwy w miejscowości Głodowo odnaleziono zwłoki mężczyzny, piątej ofiary gwałtownych burz, które przeszły nad mazurskimi jeziorami 21 sierpnia. Gwałtowne burze, które przeszły nad mazurskimi jeziorami spowodowały wywrócenie ok. 40 jachtów i łodzi. Nadal trwają poszukiwania sześciu osób, uznawanych za zaginione wskutek nawałnicy. Akcja m.in. z udziałem kilkudziesięciu nurków, ekip na łodziach, psów do wyszukiwania zwłok w wodzie i dostępnego sprzętu prowadzona jest na jeziorach: Śniardwy, Mikołajskie, Tałty i Łabap. AUTOIMPORT Automercato Salario Od 1957 specjaliś ci od aut po okazyjnych cenach Wybierz wśród 600 marek samochodów Wybierz twój samochód u nas: Najniższe ceny w Rzymie Okazje już od euro Pojazdy wyselekcjonowane i z gwarancją Faktury Kredytowanie dostosowane do potrzeb klienta również bez zaliczki Samochody dostawcze Procedury w siedzibie Ceny i przebieg wyeksponowane Stock samochodów na eksport tylko dla przedsiębiorców Dla czytelników gazety przerejestrowanie samochodów wliczone w cenę! Komis otwarty w sobotę przez cały dzień i w niedzielę rano. Via Salaria, 729 (Roma Urbe) tel Zapraszamy na stronę na której znajdziecie aktualne oferty.

10 10 naszświat BIZNES Nieruchomości Jest szansa, że ceny mieszkań spadną Minister budownictwa chce, by Sejm w trybie uchwalił ustawę ułatwiającą budowę nowych domów. Jednym z punktów projektów jest odrolnienie w miastach wszystkich terenów, a także gruntów klasy na wsi. Jak doniosła Rzeczpospolita te propozycje od lat są oczekiwane przez branżę nieruchomości. Nie ma już szans na to, aby Sejm zajął się przygotowanymi wcześniej w resorcie projektami ułatwiającymi inwestycje budowlane. Może zatem zechce w trybie pilnym przegłosować te usprawnienia, które dla rynku są bardzo ważne, a nie budzą żadnych kontrowersji - powiedział Rz wysoki urzędnik w resorcie. Dzięki nowym przepisom pojawiłyby się na rynku tereny pod budowę. Zdaniem ekspertów z branży nieruchomości pojawienie się nowych działek spowoduje spadek cen ziemi. Będzie miało to natychmiastowe przełożenie na ceny nowych mieszkań, których budowa stałaby się tańsza. Spadek cen na rynku pierwotnym spowoduje też obniżkę cen mieszkań z drugiej ręki. Warunkiem jest jednak, aby deweloperzy zrezygnowali choć z części swych ogromnych marż, które sięgają nawet 30 proc. zuważa Rzeczpospolita. Jeśli sejm zajmie się projektem ustawy jeszcze we wrześniu jest szansa, że nowe przepisy wejdą w życie na początku 2008 r. Poparcie dla projektu zapowiedziała PO i Samoobrona. D.W. Nr wrzesień 2007 AP/LAPRESSE naszświat REGISTRAZIONE TRIBUNALE DI ROMA n. 203/2004 del Via V. Maroso, Roma Tel Fax DIRETTORE RESPONSABILE Sergio Talamo DIRETTORE EDITORIALE Federica F. Gaida CAPOREDATTORE (REDAKTOR NACZELNY) Danuta Wojtaszczyk VICECAPOREDATTORE Anna Malczewska COLLABORATORI Milena Trezzani, Irena Wachowska, Elvio Pasca, Mascia Salvatore, Andrea de Rossi, Stefano Camilloni, Andrea Gagliardi SEGRETARIO DI REDAZIONE Stephen Ogongo IMPAGINAZIONE Anna Malczewska Danuta Wojtaszczyk EDITORE Stranieri in Italia srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax PUBBLICITA ISI Etnocommunication srl Via Virgilio Maroso, Roma Tel fax DISTRIBUZIONE LOCALE E ABBONAMENTI Anca Gliz (rozmowa w j. włoskim) Stranieri in Italia srl Tel fax DISTRIBUTORE NAZIONALE MESSAGGERIE INTERNAZIONALI Via Manzoni, Rozzano Numero verde CSQ Centro Stampa Quotidiani S.p.A. Via dell Industria, Erbusco (BS) Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń Numer oddano do druku Tłuste lata tyskiej fabryki dzięki nowemu maluchowi Już na podstawie wstępnych prognoz można śmiało powiedzieć, że Tyska fabryka Fiata dzięki nowej pięćsetce zarobi fortunę. Eksperci rynku motoryzacyjnego, że produkcja aut wzrośnie z 309 tys. (w 2006 r.) do 500 tys. (w 2009 r). Od lewej: John Elkann, wiceprezes i Luca Cordero di Montezemolo prezes Fiata / foto AP/LAPRESSE Odlicz dzieci od podatku Sejm zajął się zmianami w PIT zwiększającymi ulgę rodzinną. Kwota zmniejszająca podatek na każde dziecko ma wzrosnąć do 572,54 zł. Taką kwotę rodzice mieliby prawo odliczyć już w rozliczeniu za 2007 rok donosi portal interia.pl. Połączone komisje Finansów Publicznych oraz Rodziny i Praw Kobiet przedstawiły sprawozdanie z prac nad projektami zakładającymi wprowadzenie wyższej ulgi dla rodziców. Jeżeli proponowane zmiany zostaną uchwalone, to rodzice w rozliczeniu za 2007 rok pomniejszą podatek o 572,54 zł na każde dziecko. Obecnie jest to 120 zł. Na konferencji w Turnie, podczas premiery nowego Fiata Cinquecento Sergio Marchionne prezes Fiat Group Automobiles powiedział, że model ten będzie produkowany wyłącznie w Polsce. Dodał również, że tyska fabryka cieszy się opinią najlepszej w koncernie dowiadujemy się z magazynu biznesowego Forbes. Odkąd Fiat zafundował kilku swoim modelem całkiem nowy wygląd wszedł na ścieżkę wieloletniego wzrostu. Świetnie sprzedają się nowe modele Pandy, Grande Punto i Bravo, a Cinquecento ma szanse zostać najmodniejszym minicarem w Europie. Kultowa 500-setka z PRENUMERATA Roczna prenumerata (23 numerów) kosztuje 50,00 euro. Wpłaty dokonuje się na poczcie: conto corrente postale nr intestato a Stranieri in Italia srl causale: abbonamento Nasz Swiat Na kwicie wpłaty należy wpisać Wasze dane (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). Dodatkowe informacje: Tel. 06/ fax 06/ lat 60-tych zmotoryzowała Włochy. Od najmłodszego dziecka Fiat oczekuje, że pomoże mu ono w osiągnięciu w 2010 r. 70 mld euro przychodów i 5 mld czystego zysku. Miejmy nadzieję, że szał nowe Cinquecento będzie trwał przez ładnych kilka sezonów, a Tychy zarobią na nim wystarczającą dużo pieniędzy, żeby nie obawiać się ewentualnego kryzysu. Z koncernem Fiata wszakże nigdy nic nie wiadomo, z takim samym talentem radzi sobie z problemami jak i w nie popada, podobnie jak Lapo Elkann, brat wiceprezezesa Fiata Johna Elkanna. D.W.

11 NOWE NIŻ SZE CENY DO POLSKI! Wartość ( ) Opłata * ( ) Od Do 0,01 100,00 5,00 100,01 200,00 10,00 * Poza prowizją należną za przekaz, zastosowany zostanie kurs wymiany, ustalony przez Western Union. Ceny obowiązują we wszystkich placówkach Western Union we Włoszech WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.

12 12 naszświat POLACY WE WŁOSZECH Nr wrzesień edycja Corso Polonia Miesiąc pod znakiem kultury polskiej Październik w Wiecznym Mieście będzie upływał pod znakiem spotkań z polską sztuką, muzyką, teatrem, filmem i literaturą. Po raz 5. Instytut Polski w Rzymie zorganizował festiwal kultury polskiej Corso Polonia. Strat już 27 września! W programie wiele spotkań z wybitnymi polskimi artystami, przegląd filmów Wojciecha Hasa oraz kreskówek, wystawy, koncerty, przedstawienia teatralne i prezentacje książek. Janusz Zaorski fotografia autorstwa Moniki Bułaj Mateusz Kołakowski włoskie wydanie zespół Chromosomos Uroczysta inauguracja festiwalu Czwartek, 27 września 2007 r., godz Instytut Polski w Rzymie via Vittoria Colonna 1. Koncert pianisty jazzowego Artura Dudkiewicza i inauguracja wystawy fotografii Moniki Bułaj pt. Aure. Sztuki plastyczne Piątek, 28 września o godz Galleria Angelica Inauguracja wystawy projektów scenografii do Pinokia autorstwa Stasysa Eidrigeviciusa. Teatr Niedziela, 30 września, godz W Teatro dell orologio wystąpi wybitny polski aktor Jan Peszek z monodramem pt. Scenariusz dla nieistniejącego aktora instrumentalnego. Poniedziałek, 15 października 2007 r. Teatro Sala 1 (San Giovanni) Spektakl Cebula - scenariusz oparty na wierszach Wisławy Szymborskiej Film Poniedziałek, 1 października godzina W siedzibie Instytutu Polskiego odbędzie się spotkanie z reżyserem Januszem Zaorskim.oraz projekcja Matki królow. Wieczór ten poświecony będzie również postaci Boleslawa Michałka - krytyka filmowego i ambasadora RP we Włoszech w latach w 10. rocznicę śmierci. 2-7 października Cinema Trevi Przegląd filmów w reżyserii Wojciecha Hasa twórcy m.in. Rękopisu znalezionego w Saragossie oraz Sanatorium pod klepsydrą. Wtorek, 2 października 2007 Pokaz prac dyplomowych m.in. takich znanych twórców polskiego kina jak: Roman Polański i Andrzej Wajda. O godzinie odbędzie się inauguracja przeglądu. O godzinie rozpocznie się projekcją filmu Pętla z Gustawem Holubkiem w roli głównej. Seanse filmowe w ramach przeglądu będą rozpoczynały się o godzinie 17.00, i Ze względu na długość niektórych filmów możliwe zmiany w programie. Literatura Poniedziałek, 8 października 2007, godz Instytut Polski Autor Weissera Dawidka, Paweł Huelle, zaprezentuje Corso Polonia dei Bambini swoją książkę pt. Mercedes Benz, która niedawno ukazała się po włosku. Czwartek, 18 października 2007, (miejsce do ustalenia). Promocja książki Marka Krajewskiego pt. Morte a Breslavia. Muzyka Piątek, 12 października 2007 Casa del jazz, godz Koncert jazzowy Mateusza Kołakowskiego. Ten dwudziestoletni pianista uznawany jest za jednego z najwybitniejszych polskich wirtuozów ostatnich lat. Jako 12-latek został okrzyknięty cudownym dzieckiem i dawał cykliczne występy w Stanach Zjednoczonych. Sobota, 13 października 2007 r. Biblioteca angelica, godz, Koncert pianistyczny - Marian Dwa dni spotkań z ulubionymi artystami najmłodszych Polaków Po sukcesie zeszłorocznej edycji Corso Polonia dei Bambini poświęconej niesamowitym przygodom Koziołka Matołka (znanego włoski dzieciom jak Capretto Scemetto) również w tym roku Instytut Polski w Rzymie przygotował ciekawy program imprez z myślą o najmłodszych Polakach i ich włoskich przyjaciołach. Józef Wilkoń 29 i 30 września w Casina di Raffaello w Villa Borghese w Rzymie specjalnie dla naszych milusińskich otwarta będzie wystawa ilustracji i rzeźb dobrze znanego polskim i włoskim dzieciom ilustratora Józefa Wilkonia. Nasze pociechy będą miały okazję w tym dniu poprosić osobiście Józefa Wilkonia o autograf, a także przyjrzeć się jak wyczarowuje fantastyczne zwierzęta z gigantycznych pni. Spotkanie z artystą odbędzie się w sobotę 29 września o godz oraz w niedzielę o godz Józefowi Wilkoniowi towarzyszyć będzie Joszko Broda kochany przez Polaków w każdym wieku Góral, który gra na drumli, czterometrowej trąbicie, rogach, różnego typu fujarach i okarynach, skrzypcach, gajdach i wielu innych instrumentach ludowych oraz śpiewa. W sobotę i w niedzielę (29 i 30 września, start godz i 17.30) w Casina di Raffaello nasi milusińscy będą mogli wziąć udział w laboratorium, programie zajęcia plastyczne pod kierunkiem artystów (m.in. wyklejanie masek smoka). Obowiązkowe wcześniejsze zapisy na warsztaty ze względu na ograniczoną ilość miejsc. Info: Instytut Polski. Ponadto teatrzyk San Carlino zaprezentuje Bajkę o Smoku Wawelskim. Warto dodać, że spektakl ten wejdzie na stałe do programu teatrzyku, dzięki czemu, Drago di Cracovia znany będzie wielu włoskim dzieciom. Teatro San Carlino Sobota, 29 września, godz Sobula wykona utwory Karola Szymanowskiego. Środa, 17 października 2007 (miejsce do ustalenia) Wieczór poezji i piosenki autorskiej Jacka Cygana i Edyty Górniak Piątek, 19 października 2007 Instytut Polski w Rzymie Koncert Silesian String Quartet. Sobota, 20 października 2007 Jazz Club Be Bop, via G. Giulietti 14, godz Koncert jazzowy zespołu Chromosomos. *Program i godziny imprez mogą ulec zmianie. Na niektóre imprezy wymagane są bilety Info: Instytut Polski w Rzymie tel. 06/ oraz Niedziela, 30 września godz i Dla młodych miłośników kina Instytut Polski przygotował przegląd filmów animowanych. Projekcje odbędą się w Cinema dei Piccoli w Rzymie. D.W. * Wstęp na wszystkie imprezy w ramach Corso Polonia dei Bambini gratis!

13 Nr wrzesień 2007 naszświat POLACY WE WŁOSZECH 13 O sprawach ważnych i błahych fascynacji kulturą śródziemnomorską, radości tworzenia i poszukiwaniu harmonii Jacek Cygan / foto Dziennik Bałtycki Autor piosenek, poeta, scenarzysta, autor musicalowy, juror i organizator festiwali muzycznych. Trudno uwierzyć, że z wykształcenia jest cybernetykiem z WATu. Napisanych przez niego przebojów nie sposób wyliczyć. Do tych największych zaliczyć można: Jaka róża taki cierń, Wypijmy za błędy, To nie ja byłam Ewą, Czas nas uczy pogody, Dumka na dwa serca. Płyty z jego piosenkami otrzymywały tytuły Złotych i Platynowych. O jego teksty upominali się najpopularniejsi wokaliści i kompozytorzy polskiej estrady, m.in. Krystyna Prońko, Zdzisława Sośnicka, Edyta Geppert, Edyta Górniak, Stanisław Sojka, Seweryn Krajewski, Ryszard Rynkowski, Krzesimir Dębski i Włodzimierz Korcz. Pierwsze piosenki zaczął pisać już na studiach. W 1974 założył wraz z Jerzym Filarem grupę Nasza Basia Kochana, z którą zdobył w 1976 r. I nagrodę na Festiwalu Piosenki Nasz Świat: Dużo Pan podróżuje, czy ma Pan jakiś ulubiony zakątek świata, do którego Pan jeździ? Jacek Cygan: Do moich ulubionych miejsc należą kraje śródziemnomorskie. Zupełnie natomiast nie ciągnie mnie do egzotycznych krajów, tak obecnie modnych. Kiedy słyszę jak moi znajomi opowiadają: Wiesz, w Tajlandii można kupić kilogramy homarów i krewetek za grosze. Tylko, że po dwóch dniach to nie da się już ich właściwe jeść popijając coca-colą, bo nie ma tam wina. Wówczas uśmiecham się do siebie i myślę: To ja już wolę zjeść jedną krewetkę, ale z dobrym winem we Włoszech czy we Francji!. NŚ: Czy to znaczy, że podróżuje Pan tylko ze względów kulinarnych? J.C.: W krajach śródziemnomorskich odkrywam absolutną harmonię. Zachwyca mnie atmosfera miasteczek powstałych wieki temu i smak prostego jedzenia, jak chleb z oliwą i winem. Tęsknie do tej harmonii, dlatego często wracam do Włoch i Francji. Możliwe też, że jest ziarno prawdy w tym, co powiedział mi pewien czarodziej, który stwierdził, że w XVII wieku byłem członkiem wędrownej trupy teatralnej w Prowansji. Kto wie, może podświadomie podążam do miejsc, ze względu na ten zew przeszłości? NŚ.: Pod wpływem podróży i zauroczenia kulturą śródziemnomorską powstał tomik wierszy pt. Ambulanza. Skąd ten tytuł? J.C.: Byłem kiedyś w Wenecji w chłodne, kwietniowe popołudnie. Zapuszczając się w odległe zaułki od placu św. Marka, nagle zobaczyłem, że do nadbrzeża podpływa na sygnale łódź z napisem Ambulanza, jakby do izby przyjęć. Za chwilę podpłynęła nowa ambulanza i wtedy zorientowałem się, że stoję przed szpitalem Ospedale Civile Santi Giovani e Paolo. Po drugiej stronie zatoki rozciągały się bladoróżowe mury cmentarza San Michele, który jakby patrzył na ten szpital i rozmawiał z nim o życiu i śmierci, o wzajemnej umowie, którą trzeba wypełnić. Tom wierszy Ambulanza zawiera moje refleksje z takich i podobnych sytuacji, refleksje kogoś, kto przyjechał do Włoch z innego świata i widzi Italię po swojemu. NŚ.: Gdyby ktoś Pana zapytał, jaki zawód Pan uprawia, co by Pan odpowiedział? Jest Pan człowiekiem wszechstronnym... J.C.: Moim podstawowym zajęciem jest pisanie tekstów O jego teksty upominali się najpopularniejsi wokaliści polskiej estrady. W październiku w ramach 5. edycji Corso Polonia organizowanego przez Instytut Polski w Rzymie Jacek Cygan wraz z Edytą Górniak wystąpi w Rzymie! Nie przegapcie tego niepowtarzalnego spotkania! Studenckiej w Krakowie. W 1978 r. otrzymał nagrodę Programu III Polskiego Radia za napisaną wspólnie z Elżbietą Adamiak piosenkę pt. Rozmowa. Od tamtej pory współpracuje z czołówką polskich kompozytorów i wokalistów muzyki rozrywkowej. W latach 80., silnie zaangażował się w rozwój polskiej muzyki dziecięcej. Autor i gospodarz programu telewizyjnego dla dzieci Dyskoteka pana Jacka (10 lat na antenie). Jacek Cygan jest też autorem piosenki o Koziołku-Matołku, której premiera odbyła się w ubiegłym rok w Wiecznym Mieście w obecności Ryszarda Kapuścińskiego, podczas prezentacji włoskiego wydania Przygód Koziołka Matołka, w ramach Corso Polonia zorganizowanego przez Instytut Polski w Rzymie. Jego tom wierszy Ambulanza otrzymał w 2007 roku Nagrodę Literacką im. ks. Jana Twardowskiego. piosenek, wierszy i krótkich form literackich. Generalnie jednak piszę teksty piosenek i uważam, że to jest niezwykle atrakcyjna forma w sensie i pisania, i w sensie ludzkim. Piszę teksty dla określonych osób starając się zbudować postać, gdyż ludzie muszą wiedzieć, kim jest ten człowiek, który do nich śpiewa. Przykładem jest tutaj Ryszard Rynkowski. Kiedy odszedł od grupy Vox przez ponad rok próbował śpiewać indywidualnie, ale bez większych sukcesów. Po jakimś czasie zwrócił się do mnie. Pomyślałem, że artysta powinien mieć swoją wyrazistą osobowość sceniczną. Po kilku miesiącach pracy napisałem piosenkę Wypijmy za błędy. Ryszard Rynkowski przestał być facetem w białym garniturze tańczącym na scenie. Stał się człowiekiem z ulicy, który nagle wszedł na scenę z dwudniowym zarostem, w kapeluszu i zaśpiewał: Czego może chcieć od życia taki gość jaka ja. To był strzał w dziesiątkę, ludzie mu uwierzyli i zaczęli się z nim utożsamiać. NŚ: Fenomen Pana piosenek polega też na tym, że niektóre ich wersy weszły do potocznego języka jako złote myśli. J.C.: Przyznam, że jest to dla mnie ogromna satysfakcja. Widziałem kiedyś w jednej z gazet artykuł o tenisistce Gabrieli Sabatini, która kończyła karierę i zamiast tytułu było piękne zdjęcie i napis: Czas nas uczy pogody z mojej piosenki, którą śpiewała jako pierwsza Grażyna Łobaszewska. Kiedy ludzie mówią słowami moich piosenek, to znak, że moja praca nie trafia w próżnię. NŚ: Jaki moment pańskiego życia artystycznego wspomina Pan najmocniej? J.C.: W roku 1994 Polska po raz pierwszy wzięła udział w festiwalu Eurowizji w Dublinie. Reprezentowała nas Edyta Górniak, która śpiewała moja piosenkę, którą napisałem do muzyki Stanisława Syrewicza. Po swoim występie, weszła do tzw. green room-u, gdzie siedziały ekipy występujących krajów. I wtedy wszyscy wstali i przez pięć minut bili jej brawo. Nikt nie miał wątpliwości, kto był najlepszy NŚ: Podobno Pana tom wierszy Ambulanza ukazał się niedawno po włosku J.C.: Tak, na język włoski przetłumaczyła wiersze Sylwia Bruni, rodowita Rzymianka! W kwietniu tego roku, w Warszawie i Krakowie odbyła się uroczysta premiera tej wersji polsko włoskiej. Czytałem wówczas swoje wiersze w towarzystwie włoskiego poety Renato Gabriele, z którym się bardzo zaprzyjaźniłem i byłbym szczęśliwy, gdybyśmy mogli razem zaprezentować się w Rzymie. Dziękujemy za rozmowę Jacek Cygan przyczynił się do rozwoju polskiej muzyki dziecięcej. Był autorem i gospodarzem słynnej Dyskoteki Pana Jacka. Autor hymnu szkoły polskiej w Rzymie. Foto Dziennik Bałtycki

14 32 po obniżonych cenach EURO 949,00 EURO 699,00 TV LCD 32 Panasonic Wbudowany tuner cyfrowy, format obrazu 16:9, HD READY, rozdzielczość ekranu 1366 x 768 pixel V- REAL, panel WXGA, kontrast 1200:1, 2 gniazda HDMI po obniżonych cenach EURO 139,00 EURO 99,00 Aparat cyfrowy Kodak 5 megapixels, zoom optyczny 10x; pamięć w zestawie 32 MB, wyświetlacz 1.8», zapis video i audio, wymiary 98x78x72 mm po obniżonych cenach 5 Megapixel EURO 399,00 EURO 349,00 Nokia E61 UMTS, EDGE, Wi-Fi Quad Band:850/900/1800/1900 Mhz, odtwrzacz MP3 P, łącza: IrDA, Bluetooth, Wi- Fi; MMS Video Recorder & Playback, kamera 2.0 Mpixel, Wyświetlacz 16 milionów kolorów EURO 239,00 EURO 169,00 Klimatyzator Mediasonic 9000 btu/h Pompa ciepła, system osuszania, tryb nocny, cyfrowy wyświetlacz po obniżonych cenach po obniżonych cenach EURO 89,00 EURO 119,00 Sinto CD Panasonic Wbudownu tuner cyfrowy, 16:9, HD READY, rozdzielczość 1366 x 768 pixel, technologia V- REAL, panel WXGA, kontrast 1200:1, 2 gniazda HDMI Płacisz w 24 miesiące Roma APPIO - Via Appia 416/a AURELIA - Via Aurelia, 822 BULLICANTE - Via Acqua Bullicante 278/280 GRANAI -ViaRigamonti100 GULLIVER - Via della Lucchina, 96 LAURENTINA - Via Laurentina 928 MARCONI - Viale G. Marconi 74/76 NUOVO SALARIO - Via dei Prati Fiscali 235/237 OSTIA - Via delle Ebridi C.Comm. Gli Aquiloni PIO XI - P.zza Pio XI 12 ROMANINA - Via B. Alimena 21 SAXA RUBRA - Via Carlo Emery 135 TERMINI - Via Giolitti C. Comm Forum TOGLIATTI - Via P. Togliatti 1477/79 LAZIO ARICCIA - Via Nettunense km 7100 FIANO ROMANO - Via Milano C.Comm. Feronia FORMIA - Via Vitruvio FROSINONE - Via Le Lame 10 A C. Comm Le Sorgenti GUIDONIA - Via Tiburtina Km 18,300 C. Comm. Setteville LATINA - C.Comm. Agora - Viale Kennedy NETTUNO - Via Scipione Borghese C.Comm. Le Vele VITERBO - Via I Garbini C.Comm Ipershop Garbini VITERBO 2 - Strada Tangenziale Ovest UMBRIA PERUGIA - Via J. GAGARIN snc Corciano Promocja ważna od 30 września 2007 do wyczerpania artykułów. Nie odpowiadamy za błędy w druku. Ceny z IVA. Zdję cia i opisy mają charakter informacyjny. Se exceptează erorile tipografice. 4+4 miesiące do twojego wyboru na raty niewidoczne We współpracy z Pożyczkę otrzymasz po uprzedniej zgodzie. Minimalna wysokość 300,00 euro. Nie może być łączona z innymi trwającymi promocjami. Więcej informacji w punktach sprzedaży.

15 Nr 16 naszświat wrzesień 2007 POLACY WE WŁOSZECH 15 Historie przez życie pisane W pogoni za wolnością Od dwudziestu lat mieszkają we Włoszech. Uciekali z Polski w pogoni za wolnością. Mieli pojechać dalej, ale zatrzymali się tutaj, tak niedaleko od ojczyzny. Z Teresą Wilk rozmawia Anna Malczewska Ponad 2000 km. Teresa z mężem Januszem i dziećmi przebyli małym, pomarańczowym Fiatem 126 P Teresa i Janusz Wilk. W tle ośrodek protezione civile w Ponte Storto Kiedy przyjechaliście do Włoch i jaki był powód waszej decyzji? Przyjechaliśmy tutaj dokładnie 17 sierpnia 1987 r. Powód był oczywisty, nie chcieliśmy żyć w państwie rządzonym przez komunistów. Wyjechaliśmy w poszukiwaniu wolności. To nie chodziło o problemy ekonomiczne, ponieważ w kraju oboje z mężem pracowaliśmy i mieliśmy mieszkanie. W jaki sposób udało wam się wyjechać z Polski? Wykupiliśmy wakacje w Ostii pod namiotem. I tylko dlatego zostały wydane nam paszporty. Co ciekawe, każde z nas miało osobne paszporty, nawet dzieci. Jak dotarliście do Italii? Przyjechaliśmy małym, pomarańczowym fiatem 126. Ponieważ nie dostaliśmy pozwolenia na tranzyt przez Austrię, droga tutaj była bardzo długa. Do Włoch wjechaliśmy przez Jugosławię. Podróż z małymi dziećmi była bardzo wyczerpująca, Grzegorz miał 5 lat, a Łukasz 2,5 roku. Dojechaliśmy w nocy do Trieste, gdzie zdecydowaliśmy się przespać. Kiedy przy naszym samochodzie zatrzymał się policjant na motorze pomyślałam, że to już koniec, zważywszy na to, że kiedyś w Polsce być zatrzymanym przez Pierwsza Gwiazdka we Włoszech. Ośrodek w Ponte Storto, 1987 Milicję oznaczało poważne kłopoty. A on podjechał, aby nam pomóc i na migi wytłumaczył nam jak dojechać do Rzymu, a poźniej do Ostii. Wasze pierwsze kroki na nowej ziemi My od razu wiedzieliśmy, gdzie jedziemy. Naszą metą była Latina, gdzie znajdował się obóz przejściowy dla uchodźców. Przed samym wyjazdem dowiedzieliśmy się z gazet polskich, że w Latinie już nikogo nie przyjmują, ponieważ brakuje wolnych miejsc. Pomimo tego, nasza decyzja się nie zmieniła. Chcieliśmy zaryzykować. W Latinie skierowano nas do małej parafii nieopodal miasta, gdzie był włoski ksiądz, który przyjmował rodziny z dziećmi. Miejscowa ludność zaczęła przynosić dla nas jedzenie. W oczekiwaniu na decyzję rządu włoskiego co z nami zrobić, na tej parafii spędziliśmy dwa dni, a pod obozem w Latinie czekało prawie 5000 tys. Polaków. Rząd zdecydował się wreszcie na rozmieszczenie nas w różnych ośrodkach na całym Półwyspie Apenińskim. My przyjechaliśmy do ośrodka protezione civile w Monterotondo, a dokładniej Ponte Storto. Jak wyglądało wasze życie w obozie? Zamieszkaliśmy z dziećmi w jednym pokoju z łazienką. W ośrodku była także stołówka, w której jedliśmy. Nie dostawaliśmy od Włochów żadnych pieniędzy, ale na szczęście mogliśmy pracować. Wszystkie dzieci w wieku szkolnym zaczęły uczęszczać do włoskiej szkoły, a maluchy do przedszkola. Poza tym zagwarantowaną mieliśmy opiekę lekarską. W obozie mieszkaliśmy przez 2,5 roku. 13 grudnia 1989 r. byliśmy jedną z kilku rodzin, która zamknęła obóz. Z tej okazji została odprawiona przez O. Hejmo ostatnia msza św. Ojciec Hejmo wraz z ks. Piekarskim od samego początku przyjężdżali do nas co niedzielę. Czy chcieliście osiedlić się w Italii, czy przyjechaliście tutaj w celu dalszej emigracji? Nie mieliśmy konkretnego celu. Naszym głównym celem była ucieczka z Polski. Mogliśmy wyemigrować do Kanady lub Australii. Do Stanów Zjednoczonych można było wyjechać na tzw. łączenie rodzin. My zdecydowaliśmy się na Kanadę. Pomimo tej decyzji zdecydowaliście się jednak zostać we Włoszech Tak. Czekaliśmy na decyzję rządzu kanadyjskiego prawie 2,5 roku. Nasze dzieci chodziły tu do szkoły. Udało nam się dość szybko zaaklimatyzować w nowej rzeczywistości. Poza Teresa i Janusz, 2005 tym bardzo nam się w tym kraju podobało, a co najważniejsze Włochy są w Europie, czyli blisko Polski. Na miesiąc przed naszym wyjazdem do Kanady weszła w życie ustawa, że uchodźcy mogą zostać również w Italii. Dzięki temu zdecydowaliśmy się tu osiedlić. Jak w tamtych czasach byli odbierani Polacy przez Włochów? Bardzo dobrze. Osoby prywatne przychodziły do obozu i przynosiły np. ubrania dla dzieci, albo organizowały różnego rodzaju imrezy (np. Befana). Czy po opuszczeniu obozu w Ponte Storto państwo włoskie pomagało wam w jakiś sposób? Nie. Przestali się nami w ogóle interesować. Każdy musiał sobie radzić sam. Zostaliśmy rzuceni na głęboką wodę. My przenieśliśmy się do Sant Angelo. Po jakimś czasie nasz znajomy pokazał nam ziemię, która była do sprzedania. Bardzo nam się tu spodobało i zdecydowaliśmy się na kupno tego terenu. Poza tym, będąc na obczyźnie bardzo chcieliśmy mieć coś własnego, miejsce gdzie moglibyśmy czuć się jak u siebie. Ta decyzja kosztowała nas mnóstwo wyrzeczeń, ale było warto. Dzięki umiejętnością Janusza zaczęliśmy powoli budowę naszego domu. Jaka była reakcja waszych znajomych Polaków? Niestety wadą Polaków jest zazdrość. W ten sposób wiele z przyjaźni się skończyło. Do dnia dzisiejszego utrzymujmy kontakt tylko z kilkoma Polakami z tamtych czasów. Czy jeżeli mogłabyś się cofnąć w czasie, czy zdecydowałabyś się ponownie na tak ryzkowną podróż? Jeżeli ktoś powiedziałby mi dzisiaj o wyjeździe, to na pewno nie zdecydowałabym się na to. Wtedy byliśmy ludźmi młodymi i nieświadomymi. Jechaliśmy w ciemno, mając w kieszeni lirów. Mamy tutaj teraz nasz kawałek Polski. Oczywiście postawiliśmy dom dzięki mojemu mężowi Januszowi, który umie sam budować. Poza tym wiele osób podarowało nam różnego rodzaju materiały, jak np. drzwi i okna. Gdybyśmy za wszystkie prace mieli płacić, nigdy by nam się to nie udało. Dziękuję Od momentu wprowadzenia w Polsce stanu wojennego liczba Polaków, którzy wyemigrowali z Polski stale rosła. Momentem przełomowym był rok 1987, kiedy na Półwyspie Apenińskim znajdowało się ponad Polaków - dane statystyczne instytucji kościelnych. Powodem emigracji była ucieczka przed dyktaturą, chęć życia w wolnym państwie oraz problemy ekonomiczne. Ze względu na taką ilość osób, obozy w Capua i Latinie nie były w stanie wszystkich pomieścić. W związku z tym emigrantów umieszczano w różnego rodzaju ośrodkach, hotelach i na polach namiotowych. Polacy, którzy przyjechali tutaj w tych latach, to przede wszystkim osoby młode oraz rodziny. Większość z nich nie zamierzała osiąść na stałe w Italii. Ich punktem docelowym były: Stany Zjednoczone, Kanada i Australia. opr. na podst. Marco Martinelli Immigrazione dei Polacchi a Roma. Adattamento e riorganizzazione sociale

16 Wystarczy 20 centów, aby poczuć się w domu. Aktywuj Call Your Country: rozmawiasz z Polską za 20 centów za minutę. Ponadto z Noi Wind za jedyne 6 euro miesięcznie rozmawiasz gratis z wszystkimi numerami sieci WIND przez 200 minut w miesiącu. Darmowa aktywacja dla nowych klientów, do 10 czerwca Aby wybrać Call Your Country: koszt połączenia 15 centów. Naliczanie co 60 sekund.

17 Nr 16 naszświat wrzesień 2007 POLACY WE WŁOSZECH 17 Zagłada Pompei według Polańskiego Roman Polański foto AP/LAPRESSE Film powstanie na podstawie scenariusza brytyjskiego pisarza Roberta Harrisa, który w 2003 roku napisał powieść pt. Pompeje. Zdjęcia rozpoczną się najprawdopodobniej już w marcu 2008 roku. Głównym bohaterem filmu ma być młody inżynier odpowiedzialny za działanie liczącego ok. 100 km długości akweduktu dostarczającego wodę do Pompejów i kilku innych miast w rejonie Zatoki Neapolitańskiej. Bohater zostanie wciągnięty w intrygi polityczne. W filmie pojawi się też wątek miłosny. Akcja thrillera obejmie ostatnie dni przed erupcją Wezuwiusza oraz samą tragedię - zniszczenie antycznego miasta. Roman Polański, reżyser polski od wielu lat mieszkający poza Polską, już niedługo rozpocznie zdjęcia do najnowszego filmu o zagładzie starożytnego miasta Pompeje Do tej pory reżyser nie wie gdzie będą kręcone sceny do filmu. W lipcu br. Polański odwiedził Pompeje w celu przeprowadzenia rozeznania. Wiadomo już, że niektóre ze scen muszą być kręcone w specjalnie przygotowanym studio i przy użyciu komputera, ponieważ np. Wezuwiusz był o wiele wyższy od stanu dzisiejszego i posiadał tylko jeden krater, a nie dwa jak obecnie. Do dnia dzisiejszego nie jest jeszcze wiadomo, kto zagra u Romana Polańskiego. Za kilka tygodni rozpoczną się pierwsze castingi. Polski reżyser po raz pierwszy nie zagra sam w Pompejach, pomimo że bardzo Pompeje: widok z lotu ptaka to lubi. Budżet na produkcję opowiadania o jednej z największych tragedii Cesarstwa Rzymskiego wyniesie 130 mln dolarów. Warto przypomnieć, że Pompeje były w starożytności miastem rzymskim, położonym u południowego podnóża Wezuwiusza. 24 sierpnia 79 r. n.e. zostały zniszczone przez wybuch tego wulkanu; miasto zasypała kilkumetrowa warstwa pyłów wulkanicznych. Badania archeologiczne prowadzone na tym terenie od połowy XVIII wieku odsłoniły ruiny Pompejów - rynki, ulice, świątynie, teatry, amfiteatry, termy oraz domy mieszkalne. Anna Malczewska Na tropach przodków Igor Mitoraj Dea Roma 1. Praca konkursowa powinna zawierać: tekst stanowiący opis miejsca będącego świadectwem obecności naszej kultury we Włoszech (maksymalnie jedna strona maszynopisu) i zdjęcie zabytku. 2. Prace można przesyłać pocztą lub em do końca października 2007 r. na adres redakcji Naszego Świata z dopiskiem No tropach przodków. Miss Polonia of Italy Casting kandydatek do konkursu Miss Polonia of Italy odbędzie się w Rzymie 28 października br. w godz w sali konferencyjnej Euroservice biglietteria PL na via Lorenzo Magnifico, 152 ( w pobliżu stacji Tiburtina). Jeżeli tegoroczne wakacje spędziliście podróżując po Półwyspie Apenińskim w wielu zakątkach Włoch zapewne natrafiliście na świadectwa polskiej kultury i ślady obecności sławnych Polaków. Liczymy, że z Waszą pomocą uda nam się wzbogacić katalog śladów polskich. Czekamy na listy i zdjęcia dokumentujące polskie miejsca w Italii. W miarę możliwości postaramy się opublikować wszystkie artykuły. Dla autora najciekawszej publikacji przygotowaliśmy atrakcyjną nagrodę. Redakcja 3. Autora pracy konkursowej prosimy o podanie imienia i nazwiska, wieku, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego. 4. W konkursie mogą wziąć udział zarówno dzieci jak i dorośli. 5. Redakcja nie zwraca nadesłanych prac. Uczestniczką konkursu Miss Polonia of Italy może być każda dziewczyna, która spełni łącznie następujące warunki: posiada obywatelstwo polskie lub narodowość polską, jest bezdzietną panną, w chwili przystąpienia do konkursu w danym roku ma skończone 18 rok życia (datę przystąpienia do konkursu określa dzień złożenia ankiety uczestniczki konkursu, ma nie więcej niż 24 lata, ma min cm wzrostu, 6. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie br. Redakcja Naszego Świata Via Virgilio Maroso, Roma org jest osobą nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanej opinii, złoży u Organizatora Regionalnego Formularz Zgłoszeniowy Uczestniczki wraz z oświadczeniem, o którym mowa w 2 pkt. 2 i 15 Regulaminu, Informacji odnośnie udziału w konkursie udziela dyrektor biura Miss Polonia of Italy Dorota Mróz tel kom Pełen regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www. polkaroma.info. Adresy placówek polskich we Włoszech Ambasada RP przy Kwirynale Via Pietro Paolo Rubens 20, Roma Tel.: Fax: ambasciatapolonia.it Ambasada RP przy Stolicy Apostolskiej Via dei Delfini Roma Tel.: , Fax.: Wydział Konsularny Ambasady RP w Rzymie Via San Valentino, Roma Tel.: consolatopolacco.it Konsulat Generalny RP Mediolan Corso Vercelli Milano Tel.: , , Fax.: milanokg.it Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Rzymie Via Olona 2/ Roma Tel.: Fax.: infopolonia.it Wydział Ekonomiczno- Handlowy Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie via Capecelatro 53/ Mediolan Tel.: Fax: Instytut Polski Palazzo Blumenstihl Via V. Colonna, Roma Tel: Fax: istitutopolacco.it Stacja Naukowa PAN Vicolo Doria, Roma Tel Fax accademiapolacca.it Zespół Szkół im. G. Herlinga-Grudzińskiego przy Ambasadzie RP w Rzymie Via Pietro della Valle, Roma Tel./Fax szkolapolskawrzymie.net

18 18 naszświat VADEMECUM CUDZOZIEMCÓW WE WŁOSZECH Nr wrzesień 2007 CODICE FISCALE CZYLI WŁOSKI NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ Codice fiscale służy do identyfikacji podmiotów w celach podatkowych. W odróżnieniu do Polski jest on jednak wymagany również w innych sytuacjach: - jest niezbędny dla zarejestrowania się w Publicznej Służbie Zdrowia; - posiadanie Codice Fiscale jest warunkiem zatrudnienia jako pracownika najemnego; - jest również warunkiem rozpoczęcia samodzielnej działalności gospodarczej UWAGA!!! Jedynie biura Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) Ministerstwa Gospodarki i Finansów oraz w niektórych przypadkach Urząd Miasta mają prawo do wydania ww. dokumentu (lavoro autonomo); - zawarcia jakiejkolwiek umowy (wynajem, sprzedaż, itp.). - jest także niezbędny przy otwieraniu konta bankowego. Dlatego też każdy obywatel Unii Europejskiej, który zamierza pracować w Italii musi go posiadać Włoski numer identyfikacji podatkowej wydawany jest w biurach Urzędu Skarbowego (Agenzia delle Entrate) Ministerstwa Gospodarki i Finansów w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej. Adresy biur znajdują się na stranie internetowej W niektórych przypadkach codice fiscale może być także wydawane przez poszczególne Urzędy Miast (np. w przypadku noworodków, do 60 dni od daty urodzenia) oraz przez konsulaty (dla osób zamieszkałych zagranicą) jeżeli posiadają odpowiednie połączenia z Anagrafe Tributaria. Numer ten złożony jest z 16 znaków, zarówno alfabetycznych jak i numerycznych, oznaczających nazwisko i imię, rok, miesiąc oraz dzień urodzenia, płeć oraz miejsce urodzenia. W momencie otrzymania, codice fiscale ważne jest przez całe życie. Jakie dokumenty należy przedstawić, starając się o przyznanie codice fiscale? Obywatele Unii Europejskiej nie potrzbują specjalnych dokumentów, wystarczy dokument potwierdzający tożsamość osoby starającej się o numer (dowód osobisty, paszport). W Urzędzie Skarbowym należy wypełnić odpowiedni formularz. Procedura jest darmowa i automatyczna - numer zostaje wydany od razu. W razie zmiany nazwiska lub imienia można poprosić o wprowadzenie zmian w codice fiscale. W tym przypadku można zgłosić się do jakiejkolwiek Agenzia delle Entrate z ważnym, uaktualnionym dokumentem. Dla dokonania tego typu zmian nie ma przewidzianych limitów czasu. W przypadku zagubienia lub zniszczenia codice fiscale oprócz zgłoszenia zaistniałej sytuacji do odpowiednich władz, można wystąpić o wydanie duplikatu dokumentu. Stranieri in Italia Andrea De Rossi Poradnie rodzinne i kobiety Biuro rachunkowe i doradztwa prawnego dott. Tadeusz Krzysztofiak avv. Paola Remigi Pomoc prawna Sprawy cywilne Upadłość firm Wypadki Rozliczenia podatkowe Prowadzenie księgowości otwieranie działalności gospodarczej (partita Iva) Roczne rozliczenia Podatkowe Praktyki INPS, INAIL Zaświadczenia o zarobkach Doradztwo prawne w sprawach pracy Via Nicolò III, Rzym (niedaleko Watykanu) tel. / fax ; kom Dott. Tadeusz Krzysztofiak jest wpisany do Albo dei Dottori Commercialisti w Rzymie; nr w rejestrze 8120 Avv. Paola Remigi jest wpisana do Albo degli Avvocati w Rzymie, nr w rejestrze A/25474 Włoskie publiczne poradnie rodzinne (consultorio familiare) administrowane są przez Aziende Sanitarie Locali (ASL) są bezpłatne i skierowane przede wszystkim do kobiet. O pomoc do poradni rodzinnych mogą zgłaszać się: osoby samotne, pary, ludzie młodzi oraz rodziny. Poradnie rodzinne, bezpłatnie udzielają pomocy wszystkim kobietom w ciąży, także tym, które nie posiadają pozwolenia na pobyt stały we Włoszech, a także ich dzieciom. Do poradni rodzinnej można zgłosić się anonimowo. Aby skorzystać z pomocy oraz opieki lekarzy nie wymagane jest żadne skierowanie od lekarza rodzinnego. Lekarze pracujący w tego typu poradniach to przede wszystkim: ginekolodzy, położni, pediatrzy, psycholodzy. Ponadto, poradnie oferują również osobą najbardziej potrzebującym opiekę socjalną. W ostatnich latach, coraz więcej cudzoziemców przebywających we Włoszech, a w szczególności kobiet, korzysta z pomocy poradni rodzinnych. Personel poradni jest zawsze do dyspozycji wszystkich pacjentów. Bardzo często do zgłaszają się do nich kobiety w ciąży w celu dokonania zabiegu aborcyjnego. W tych przypadkach pierwszą, podstawową pomocą poradni rodzinnych jest rozmowa i zrozumienie, a następnie rozwiązanie problemów, które spowodowały, że kobieta zdecydowała się na usunięcie niechcianej ciąży. Jeżeli jednak pacjentka będzie nadal przekonana o swojej decyzji, poradnia wyda jej zaświadczenie o ciąży i chęci dokonania aborcji. Z w/w zaświadczeniem pacjentka, w celu przeprowadzenia zabiegu usunięcia ciąży, może zgłosić się do jednego z autoryzowanych szpitali. W celu zmniejszenia problemu ciąż niechcianych, w poradniach rodzinnych można znaleźć wszelkiego rodzaju przewodniki i ulotki w różnych językach, na temat metod antykoncepcyjnych. Innymi prośbami, po które zgłaszają się do poradni rodzinnych cudzoziemki są badania: na AIDS, cytologiczne, na wykrycie raka szyjki macicy. W poradniach można znaleźć różnego rodzaju przewodniki i materiały informacyjne (w różnych językach) na w/w tematy. Poradnie rodzinne organizują także różnego typu kursy, od szkoły rodzenia do nauki karmienia piersią lub nauki masażu dziecka. Co najważniejsze w poradniach kobieta może być otoczona fachową opieką lekarską przez cały okres ciąży, aż do narodzin dziecka. Również dzieci mogą korzystać z opieki lekarzy pediatrów przyjmujących w poradniach rodzinnych, gdzie dla cudzoziemek przebywających w Italii bez pozwolenia na pobyt, staje się lekarzem (medico di base), który otoczy opieką lekarską ich dzieci. Jest to bardzo ważne, ponieważ bez legitymacji ubezpieczeniowej cudzoziemki nielegalnie przebywające na terenie Włoch, nie miałyby prawa do opieki lekarskiej. W poradniach ponadto dzieci zostaną zaszczepione przeciw: gruźlicy, żółtaczce B, tężcowi, dyfterytowi. Ponadto bezpłatnie można zaszczepić dodatkowo dziecko przeciw: anti-ipertosse i różyczce. Co ważne, wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli, po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia, zwolnione są z opłat za szczepionki dodatkowe. Wszystkie osoby nie władające dobrze językiem włoskim mogą poprosić w poradniach rodzinnych o pomoc polskiego mediatora interkulturalnego.

19 Nr wrzesień 2007 naszświat ROZMAITOŚCI 19 Alicja Bachleda-Curuś robi karierę w USA Alicja, którą Polscy widzowie pamiętają przede wszystkim jako Zosię z Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy robi karierę za oceanem. U boku Kevina Kline a zagrała jedną z głównych ról w dramacie Trade. Opiniotwórczy dziennik New York Times zamieścił bardzo pochlebny artykuł o amerykańskim debiucie polskiej aktorki. Alicja wcieliła się w rolę Weroniki Polki porwanej przez gang handlarzy ludźmi. Początkowo rolę tę miała zagrać Milla Jovovich, ale niemiecki reżyser Marco Kreuzpaintner, który pracował wcześniej z Alicją przy filmie Letnia burza nalegał na powierzenie jej tej roli. W rubryce New York Timesa poświęconej wybijającym się młodym akto- Od lewej: Cesar Ramos, Paulina Gayton, Marco Kreuzpaintner i Alicja Bachleda-Curus foto AP/LAPRESSE Kosmiczna impreza, czyli Viva Comet Przyznawane od kilkunastu lat w Niemczech i na Węgrzech nagrody muzyczne VIVA Comet w tym roku wręczone zostaną także w Polsce. Impreza odbędzie się 4 października br., we wrocławskiej Hali Orbita. Doda Dziennik Bałtycki Kosmiczną imprezę poprowadzą prezenterzy VIVA Polska - Kasia Kępka i Daro, a uświetnią ją swoimi występami gwiazdy polskiej sceny muzycznej, wśród których między innymi pojawią się: Doda, Kalwi & Remi, Kasia Cerekwicka, Natalia Kukulska oraz Gosia Andrzejewicz. Gwiazdą wieczoru będzie US5, jeden z najpopularniejszych obecnie na świecie boysbandów. Celem projektu VIVA Comet 2007 jest podsumowanie roku na polskiej scenie muzycznej, odzwierciedlające gusta młodych ludzi w Polsce. Nagrody przyznane zostaną wyłącznie polskim artystom, a o ich wyborze zdecydują widzowie stacji. Wśród laureatów VIVA Comet z poprzednich lat znaleźli się między innymi: Tokio Hotel, US5, R.E.M., Craig David, Enrique Iglesias, Madonna, Britney Spears, U2, Depeche Mode, Sarah Connor, czy Rammstein. Historia VIVA Comet sięga 1995 r. kiedy to zostały zorganizowane po raz pierwszy przez VIVA Germany. Kolejnym krokiem było wprowadzenie VIVA Comet na Węgrzech, przez tamtejszy oddział stacji. Nagrody polskiej edycji Viva Comet 2007 zostaną przyznane w następujących kategoriach: Wielki Wóz czyli Artysta Roku, Wielka Niedźwiedzica czyli Artystka Roku, Konstelacja czyli Zespół Roku, Planet VIVA czyli Charts Award, Supernova czyli Debiut Roku, Teleskop czyli Teledysk Roku, Stylowy Skafander czyli Image Roku, oraz Czarna Dziura czyli Kicha Roku. rom, autorka pisze, że dzięki Alicji Bachledzie-Curuś historia ofiary nabrała szczególnej dramatycznej temperatury. - Weronika staje się coraz bardziej zdesperowana i heroiczna. Aktorka wyraża przemianę bohaterki bardzo subtelnymi środkami, osiągając rewelacyjną siłę wyrazu - ocenia recenzentka Karen Durbin. Alicja Bachleda-Curuś po raz pierwszy wystąpiła publicznie mając sześć lat. Laureatka wielu polskich festiwali piosenki dziecięcej. Jako aktorka odniosła sukces w Niemczech, otrzymując główne role w młodzieżowych filmach Z miłością nie wygrasz, Letnia burza i Krew Templariuszy. Kolejnymi filmami, w jakich można ją zobaczyć są: szwajcarska produkcja Na Wschód oraz niemiecka Sterling und der Fall Wachutka. Aktorka od 19 roku życia łączy swoje życie i pracę pomiędzy Polskę, Niemcy i Stany Zjednoczone. Ukończyła w Ameryce aktorską szkołę Lee Strasberga. Obecnie mieszka i studiuje psychologię w Los Angeles. D.W. Gwiazdy Szansy na sukces Dziś są gwiazdami, ale łączy ich jedno, swoje pierwsze kroki stawiali na scenie programu Szansa na sukces. Niedawno odbyło się nagranie specjalnego wydania programu poświę- conego laureatom Szansy na sukces, którzy pierwsze kro- ki stawiali w Szansie, a dziś są gwiazdami na polskim rynku muzycznym. ponformowasł serwis interia. pl. Program przy- gotowany został z okazji zbli- żającego się 15-lecia Szansy na sukces. Gwiazdami tej specjalnej edy- cji będą: Katarzyna Cerekwicka, Anna Świątczak, Justyna Steczkowska Katarzyna Stankiewicz, Anna Wyszkoni, Anna Lubieniecka, Szymno Wydra, Gina Tarasiuk, Andrzej Lampert, Małgorzata Markiewicz, Tomek Makowiecki, Michał Gasz i Weronika Korthals. Program jak zwykle poprowadził Wojciech Mann. Emisja 9 września.

20 20 ROZMAITOŚCI naszświat Nr wrzesień 2007 Nowa płyta Dody Diamond Bitch - pierwszy solowy krążek Dody, wokalistki znanej z zespołu Virgin, wypełniło 12 piosenek, którym brzmienie nadał Mark Tysper. Wszystkie napisała sama Doda, rozliczając się w nich z ostatnimi wydarzeniami w jej życiu. Telewizyjna premiera teledysku do pierwszego singla z płyty, Katharsis, miała miejsce w lipcu na antenie stacji Viva Polska. Niedługo później obraz trafił do sieci. Teledysk nakręcono w Warszawie. Zdjęcia trwały 20 godzin. Za reżyserię odpowiada Anna Maliszewska. Przygotowano dwie wersje klipu łagodniejszą i bardziej pikantną. Do rozpowszechniania trafiła pierwsza z nich. Druga została zamieszczona na płycie Diamond Bitch Doda stwierdziła w wywiadzie dla Głosu Szczecińskiego, że jej nowa płyta jest na światowym poziomie. - Wykorzystaliśmy dużo rzeczy, które do tej pory w Polsce nie były używane. Będzie to można usłyszeć na pierwszy rzut ucha. Jest na niej dużo przebojów, bo ja lubię łatwe, ale ambitne linie melodyczne, określone rock n rollowym brzmieniem. muzyka.onet.pl Stacja Warszawa Stacja Warszawa to cykl cotygodniowych felietonów Agaty Passent, które wygłaszała na antenie Radia PiN. Powstawały one w latach Agata Passenta Foto agatapassententer.blog.onet.p Felietony skupiają się na codziennym życiu Warszawiaków i utrzymane są w charaterystycznym dla Agaty Passent humorystycznym i ironicznym stylu. Autorka stara się spojrzeć na miasto z dystansem, być niejako turystką we własnym mieście. Nie jestem historykiem - mówi Agata Passent - więc gdy zaproponowano mi felietony o Warszawie, wiedziałam, że nie mogę udawać varsavianistki. O Warszawie, czyli o czym? - zadawałam sobie pytanie na przestrzeni tych dwóch lat. Jak opisać miasto, które tyle razy odradzało się na nowo, miasto, które nie ma jeszcze wyraźnej tożsamości, miasto przejezdne, miasto bez centrum? Skupiłam się na sprawach pozornie zwykłych, na tym, jak codziennie przeciętny mieszkaniec stolicy walczy o przetrwanie w tej miejskiej dżungli. Współczesne radio nie toleruje długich wypowiedzi - króluje muzyka, felietony Agaty Passent mają zatem lakoniczną formę. Dyrektor Radia PiN, pan Emil Marat, beształ mnie za każdym razem, gdy przekroczyłam limit trzech minut na antenie. - wspomina Autorka. czytelnia.onet.pl Pozwól zatańczyć Twojej komórce! LISTA TOP dzwonków Polska kod 01. Doda Diamond Bitch Kasia Nosowska Unisexblues Budka Suflera Bal Wszystkich Swietych Dwa Plus Jeden Chodz, pomaluj mój swiat E. Górniak, M. Szczesniak Dumka na dwa serca 022 kod 06. Gosia Wielbicielka Justyna Steczkowska Dziewczyna szamana Marek Jackowski Oprócz blekitnego nieba T. Perfect Autobiografia Yugopolis Miasto Budzi Sie 124 Np. wyślij SMS-A na numer podając kod 020 i otrzymasz w prezencie dzwonek Bal Wszystkich Świętych Budki Suflera! Tysiące dzwonków, dzięki którym Twoi znajomi będą tańczyć z zazdrości Wybierz co tydzień dzwonki lub tapety, dzięki którym Twoja komórka stanie się naprawdę wyjątkowa Dla klientów Vodafone i Wind, usługa oferowana przez Netsize (Via Golametto, Roma) i ISI 2002 srl przy współpracy z operatorami sieci komórkowych. Dla klientów Tim usługa udostępniona przez Netsize i ISI 2002 srl. TIM: Koszt wysłania każdego sms-a przez klienta TIM na numer wynosi 12,40 euro z Ivą. VODAFONE: koszt wysłania sms-a z Włoch na numer równa się cenie sms-a ustalonej dla danego planu taryfowego. WIND: Koszt sms-a wysłanego przez klientów Wind na numer wynosi 12,40 euro wraz z Ivą. Mobi54 to usługa dla abonentów dla klientów TIM, Vodafone, WIND. Jeżeli wybierzesz abonament usługi Mobi54, otrzymasz co tydzień płatnego sms-a z informacjami do ściągnięcia; co tydzień będziesz mógł ściągnąć dwie wybrane rzeczy wybierając pomiędzy dzwonkami polifonicznymi i tapetami na komórki. Za ściągnięcie dodatkowych dzwonków i tapet (przekraczających ilość przewidzianą w abonamencie) pobierana będzie opłata w wysokości 3 euro za każdy ściągnięty gadżet. Do ceny za ściągnięcie tapety lub dzwonka polifonicznego jest doliczana opłata za połączenie telefoniczne i pobranie. Koszt ten uzależniony jest od ceny za nawigacje w systemie GSM/WAP lub GPRS/WAP przewidzianej dla danego planu taryfowego. Każdego tygodnia możesz wybrać 2 gadżety, spośród dzwonków polifonicznych, tapet i efektów dźwiękowych. Aby zrezygnować z Mobi54 wyślij sms-a o treści POL OFF na numer Koszt: 3 euro tygodniowo + cena połączenia WAP Call center NETSIZE dla klientów TIM, Vodafone i WIND: i numer tel codziennie od do Info: Dzwonki są melodiami skomponowanymi na podstawie znanych utworów wykonywanych przez wskazanych artystów. Nazwy wykonawców podane są wyłącznie w celu informacyjnym. Fragmenty utworów (dzwonki) nie są fragmentami piosenek w oryginalnym wykonaniu. SIAE 163/RT/ Servizio in ABBONAMENTO mobi54.com

Eurozasiłek dla Polaka

Eurozasiłek dla Polaka AP/LAPRESSE Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 www.stranieriinitalia.it Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 19.00 Costo della chiamata 1,57 al minuto iva inclusa Tariffa Roc: Poste Italiane

Bardziej szczegółowo

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria

naszświat Telefony komórkowe Koniec z dopłatami za doładowanie Kyrill zebrał śmiertelne żniwo Polacy w Turynie Polacy w Reggio Calabria Per sapere TUTTO sui tuoi diritti 166.105.612 naszświat strona 20 strona 16 DWUTYGODNIK INFORMACYJNY DLA POLAKÓW WE WŁOSZECH Tariffa Roc: Poste Italiane S.P.A. Sped. in Abb. Post. D.L. 353/2003 (cpnv.

Bardziej szczegółowo

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl

Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI. www.tychy.pl TWOJE TYCHY 20 LIPCA 2010 Bohater tygodnia: Jacek nasze Jawień Tychy Tyski himalaista, ratownik GOPR, współautor wystawy Bezpiecznie w górach. >strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 3/217 17 stycznia

Bardziej szczegółowo

HURTOWNIA POLSKIEGO PIWA MANCHESTER - tel. 07875623326

HURTOWNIA POLSKIEGO PIWA MANCHESTER - tel. 07875623326 LIVERPOOL-MANCHESTER-BIRKENHEAD-CHESTER-WIGAN-BLACKBURN-BRADFORD-LEEDS - SZKOCJA PRESTON-STOCKPORT-ECCELS-BOLTON-WARRINGTON-ROCHDALE-LEEDS-SAUTHPORT-WREXAM Najlepsza Piekarnia w Północnej Anglii 07749365914

Bardziej szczegółowo

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!!

W teatrze jest wszystko. Czym jest cyberprzemoc? Możesz nas czytać również w Internecie!!! PROGRAM TELEWIZYJNY na cały tydzień. KONKURS! Krzyżówka z nagrodą zaproszenie do restauracji na dancing i kolację! Darmowe życzenia na Walentynki! Droga Czytelniczko, drogi Czytelniku! Złóż życzenia swojej

Bardziej szczegółowo

N u m e r8 / 2 0 1 5 ( 1 2 ) s i e r p i e ń 2 0 1 5 w w w. n ow i n k i. co m. n l W yd aw n i c t wo b ez p ł a t n e

N u m e r8 / 2 0 1 5 ( 1 2 ) s i e r p i e ń 2 0 1 5 w w w. n ow i n k i. co m. n l W yd aw n i c t wo b ez p ł a t n e N u m e r8 / 2 0 1 5 ( 1 2 ) s i e r p i e ń 2 0 1 5 w w w. n ow i n k i. co m. n l W yd aw n i c t wo b ez p ł a t n e 2 nr 8 (12) sierpień 2015 nr 8 (12) sierpień 2015 Felieton Wakacje to takie m Wakacje

Bardziej szczegółowo

jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 3-14 lat deklaruje korzystanie z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych.

jedna trzecia rodziców dzieci w wieku 3-14 lat deklaruje korzystanie z programów blokujących wyświetlanie treści dla dorosłych. Breves Gdy nadchodzą walentynki, uaktywniają się internetowe serwisy randkowe, a handlowcy zwiększają obroty. 38 mln Europejczyków miesięcznie szuka miłości w Internecie w Polsce robi to już ponad 5 mln

Bardziej szczegółowo

Brytyjscy śledczy w Polsce. Poczytaj sobie w Londynie s.32

Brytyjscy śledczy w Polsce. Poczytaj sobie w Londynie s.32 s.26 It s a free world 24 września Channel 4 wyemituje film Kena Loacha, opowiadający historię robotników z Europy Środkowo-Wschodniej Poczytaj sobie w Londynie s.32 W Londynie trwa akcja Londowanie z

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

PIS DZIECKO TAM, GDZIE PODATEK KGHM ZATAŃCZYLI Z CAŁYM ŚWIATEM OBROŃCĄ

PIS DZIECKO TAM, GDZIE PODATEK KGHM ZATAŃCZYLI Z CAŁYM ŚWIATEM OBROŃCĄ Rok X nr 329 20 lutego 2014 Gazeta bezpłatna ISSN 1732-761X Redaktor wydania: Marta Czachórska następne wydanie: 27 lutego 2014 r. Fot. Archiwum WL ABW ZBADA SPRAWĘ KONCESJI Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

METERIK 25 styczeń 2009. HAGA 28 styczeń 2009

METERIK 25 styczeń 2009. HAGA 28 styczeń 2009 C O - G D Z I E - K I E D Y Filmy Krzysztofa Kieślowskiego w Amsterdamie w styczniu 2009 Scena Polska www.scenapolska. nl zaprasza do kina Melkweg Cinema na filmy Krzysztofa Kieślowskiego. W przyszłym

Bardziej szczegółowo

Biorę podwójnie. Kredyt na odległość s.39

Biorę podwójnie. Kredyt na odległość s.39 s.34 Sztuka alternatywna Chcecie zobaczyć mieszankę tego co najlepsze w polskiej sztuce, muzyce, animacji, literaturze i modzie? Przyjdźcie na Poland Street Festival. Kredyt na odległość s.39 Czy można

Bardziej szczegółowo

Oliwia Lorenz. Kocham swoją pracę. magazyn ludzi biznesu. Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH

Oliwia Lorenz. Kocham swoją pracę. magazyn ludzi biznesu. Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH magazyn ludzi biznesu II/2014 ISSN 2300-0333 Janina Ochojska - o swoich pasjach i współpracy biznesu z PAH Bogdan Krawczyk - o kredytach, inwestycjach i ubezpieczeniach Teatr Capitol klub i teatr w jednym

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie!

MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977. Płatności mobilne. Żyj wygodnie! MAGAZYN klientów PKO Banku polskiego NUMER 2 (79) 2013 ISSN 1506 0977 Płatności mobilne Żyj wygodnie! Wewnątrz numeru ekonomiczny poradnik dla dzieci OBNIŻAMY OPROCENTOWANIE MINI RATKI Z UBEZPIECZENIEM!

Bardziej szczegółowo

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010

8-9 2010. Egzemplarz bezpłatny. nr 8-9 (236-237) Kasa dla lekarza. www.gazetalekarska.pl. sierpień-wrzesień 2010 . Egzemplarz bezpłatny 8-9 2010 Kasa dla lekarza 1 Akcja kasa! wspomniałam wcześniej uprawnia do zwolnienia od obowiązku posiadania kasy fiskalnej. W numerze między innymi 2 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł!

Nierząd pod Pini! Ukrainki sprzedają się za 30 zł! KOLEJNY NUMER UKAŻE SIĘ 15 STYCZNIA (CZWARTEK) 8 stycznia 2015 rok 7 nr 291. Nakład: 6800 egzemplarzy. Nr Indeksu: 23480X. ISSN: 2080-2269 REKLAMA AUTORYZOWANY DEALER MARKI ŚRUBA ARTYKUŁY METALOWE SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy.

19/2013. Początek to tylko ciąg dalszy, polecamy. czyli o jubileuszu SKOK PIAST. W tym numerze. Lubię to! Zawsze czytaj treść umowy. 19/2013 PIAST Początek to tylko ciąg dalszy, czyli o jubileuszu SKOK PIAST W tym numerze polecamy Każdy przecież początek to tylko ciąg dalszy, a księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Nieprzypadkowo

Bardziej szczegółowo

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA

RADNY WALCZY Z KUPOWANIEM GŁOSÓW. str. 5 GAZETA BEZPŁATNA GAZETA BEZPŁATNA RADNY WALCZY str. 5 Z KUPOWANIEM GŁOSÓW Zbigniew Rudyk, radny z Lęborka chce zapłacić dwa tysiące złotych za każdy potwierdzony sygnał o kupowaniu głosów. - Ten proceder istnieje od dawna,

Bardziej szczegółowo

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych

LIFE. Wyniki Finansowe Pramerica. Life Planner. Korzystne zmiany. magazyn wszystkich ubezpieczonych LIFE Zawód Life Planner Ubezpieczenia po japońsku Wyniki Finansowe Pramerica Korzystne zmiany w ofercie produktowej KAMPANIA BILLBOARDOWA Profesjonalizm w każdym detalu SPIS TREŚCI firma 01 Słowo wstępu

Bardziej szczegółowo

Jakubczyk-Cały. Ewa. magazyn ludzi biznesu. W pogoni za sukcesem nie zapominajmy o najważniejszych wartościach życiowych

Jakubczyk-Cały. Ewa. magazyn ludzi biznesu. W pogoni za sukcesem nie zapominajmy o najważniejszych wartościach życiowych magazyn ludzi biznesu III/2013 ISSN 2300-0333 Robert Woźniak o strategii Szewczyk Auto Bożena Domżał na Rancho Pod Bocianem Dariusz Tarczyński radzi żyć chwilą Magdalena Bogulak przeprowadza metamorfozę

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych

Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych nr 99 styczeń/ luty 2015 rok X Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 Dziennikarze z wizytą w instytucjach unijnych (czytaj na str. 6 7.) Polska sala obrad w KE Budynek Komisji

Bardziej szczegółowo

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają

Radny Platformy pieniądze dostał, inni czekają DZIŚ: KIEDY FIRMA ZALICZY DO KOSZTÓW WYDATKI ZWIĄZANE Z PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI PRACOWNIKÓW B4 gazetaprawna.pl Wtorek 8 września 202 2,90 zł DZIENNIK.PL FORSAL.PL NR 8 (339 W2) ROK 8 ISSN 2080-6744, NR INDEKSU

Bardziej szczegółowo

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ

Z życia uczelni. Juwenalia REDAKCJA I AUTORZY ZDJĘĆ NA KONIEC ROKU... Drodzy czytelnicy, Kolejny rok akademicki dobiega końca. Semestr letni minął bardzo szybko i oto mamy kolejny numer magazynu C40. Bardzo cieszy nas, że ten debiutancki, sprzed trzech

Bardziej szczegółowo

Już po egzaminach. Niebezpiecznie na drogach. Młodzież jeszcze ma wybór. Komunijne żniwa. Mamy sołtysów. Wieczór pełen poezji PROGRAM TV

Już po egzaminach. Niebezpiecznie na drogach. Młodzież jeszcze ma wybór. Komunijne żniwa. Mamy sołtysów. Wieczór pełen poezji PROGRAM TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e-mail:zycie@nasielsk.pl www.zycie.nasielsk.pl W NUMERZE: Absolutorium udzielone Mamy sołtysów str. 2 str. 3 Komunijne żniwa str. 5 Wieczór pełen

Bardziej szczegółowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo

l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo l u d z i e s e k t o r a 1 wolne słowo Legenda konspiracji Mirosław Chojecki. Do dziś nie opowiada o tym, co robi, dopóki tego nie zrobi. Ciągle walczy o wolne słowo i daje wyraz rozczarowaniu, że w Polsce

Bardziej szczegółowo

Są działki, nie ma chętnych

Są działki, nie ma chętnych 1221KLęb3A Słabe występy Pogoni w Słupskiej Lidze Okręgowej 13 str. DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NAKŁAD 7 000 EGZ. 8 WRZEŚNIA 2010 R. NR 8 (8)/2010 Są działki, nie ma chętnych str. 3 Lęborczanie nie chcą kupować

Bardziej szczegółowo

Nr 3(89) ROK IX ISSN 1895-2046 Indeks 213039 MARZEC 2013 NR 89. Urszula Grabowska. Fot. Akpa/Polsat. aktorka >> str. 13

Nr 3(89) ROK IX ISSN 1895-2046 Indeks 213039 MARZEC 2013 NR 89. Urszula Grabowska. Fot. Akpa/Polsat. aktorka >> str. 13 MARZEC 2013 NR 89 Nr 3(89) ROK IX ISSN 1895-2046 Indeks 213039 Fot. Akpa/Polsat Urszula Grabowska aktorka >> str. 13 Pluszak NR 3 (39) MARZEC 2013 W NUMERZE: 4 PIOSENKA W MELONIKU Rafał Białorucki 5 BARBARZYŃCA

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo