SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO. za 2003 rok"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODWORSKIEGO za 2003 rok - -

2 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 LEŚNICTWO , Nadzór nad gospodarką leśną ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Lokalny transport zbiorowy ,9 23 Dot.cel. z gminy na zad. bieżące , Drogi publiczne powiatowe , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów ,6 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za zarząd , Wpływy ze sprzed. skład. majątk ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Dochody jst realiz. zad. admin. rząd ,9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany , Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest. z zakr.adm.rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8-2 -

3 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Starostwa powiatowe , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż.pań. na zad. bieżące , Środki na dofin. wł. zad. bieżących , Komisje poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 DOCH.OD OSÓB PRAW. FIZ , Udziały pow. w pod. st. doch. bud ,4 00 Podatek dochodowy od osób fiz ,4 RÓŻNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część wyrów. subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Część drogowa subw. ogól. dla jst ,0 29 Subwencje ogólne z budżetu państ , Różne rozliczenia finansowe ,4 09 Pozostałe odsetki ,4 2 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Licea ogólnokształcące , Dochody z najmu, dzierżawy , Wpływy z różnych dochodów Szkoły zawodowe ,2-3 -

4 Dochody z najmu, dzierżawy ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowaw ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Domy pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,7 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Rodziny zastępcze , 06 9 Wpływy z różnych opłat Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wpływy z różnych dochodów Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Pań.Fund.Rehab.Osób Niepełnospr , Wpływy z różnych dochodów , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 3 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 EDUK. OPIEKA WYCHOWAW , Specjalne ośrodki szkolno-wychow , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy Wpływy z usług , - 4 -

5 Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psycholog.-pedagogiczne , Dochody z najmu i dzierżawy , Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Bursy i internaty szkolne ,0 08 Wpływy z usług , Pomoc materialna dla uczniów ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow , Pozostała działalność ,0 Dot.cel.budż.pań.bież.zad.wł.pow ,0 3 KULT. I OCHR. DZIEDZ.NAR ,0 995 Pozostała działalność ,0 23 Dot. cel. otrz. z gminy na zad , Środki na dofin. wł. zad. bieżących ,0 OGÓŁEM ,6 DOCHODY BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE Sprawozdanie za 2003 rok D z i a ł Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Prace geod.-urz. na potrz. rolnictwa ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 GOSPODARKA MIESZK , Gosp. gruntami i nieruchomościami ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 703 Prace geodez. i kartograficzne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 704 Opracowania geodez. i kartograf ,0-5 -

6 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 705 Nadzór budowlany ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel.zad.inwest.z zakr. adm. rząd ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 750 Urzędy wojewódzkie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Komisja poborowe ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ , Komendy Powiatowe Policji Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące Komendy Pow. Państ. Straży Pożar ,9 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 64 Dot.cel. z budż. pań. na inwestycje ,7 OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OPIEKA SPOŁECZNA , Zasiłki rodzinne, pielęgnac. i wych ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 853 Zespoły ds. orzek. o stopniu niepeł ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące , Powiatowy Urząd Pracy ,0 Dot.cel. z budż. pań. na zad. bieżące ,0 OGÓŁEM ,9 WYDATKI BUDŻETU POWIATU ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE Sprawozdanie za 2003 rok - 6 -

7 D z i a ł Ro zdz iał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 0, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,8 wydatki bieżące ,0 0,8 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,49 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,2 020 LEŚNICTWO ,0 0, Nadzór nad gospodarką.leśną ,0 0,0 Pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 9, Lokalny transport zbiorowy ,6 0,3 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0, Drogi publiczne powiatowe ,4 9,47 wynagrodzenia i pochodne ,3,96 pozostałe wydatki bieżące ,0 5,95 wydatki majątkowe ,5, TURYSTYKA ,0 0, Zad. w zakresie upowszech. turyst ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 700 GOSPODARKA MIESZK ,0 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 0,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,67 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 0, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0 0,28 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,4 705 Nadzór budowlany ,0 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,38 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,08 wydatki majątkowe ,0 0,02 Ud z. % w bud żeci e 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,8 3, Urzędy wojewódzkie ,0 0,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 0, Rady powiatów ,2 0,52 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Starostwa powiatowe ,3 2,52 wynagrodzenia i pochodne ,3 8,34 pozostałe wydatki bieżące ,4 4,00 wydatki majątkowe ,9 0, Komisje poborowe ,0 0,4 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,9 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,0 754 BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 0, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące

8 754 Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 0,2 wynagrodzenia i pochodne ,0 5,40 pozostałe wydatki bieżące ,0,92 wydatki majątkowe ,7 2, Pozostała działalność ,6 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,0 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,9 0, Obsługa pap. wart., kredytów i pożycz. jst ,9 0,49 obsługa długu publicznego jst ,9 0, RÓŻNE ROZLICZENIA ,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,8 27, Szkoły podstawowe specjalne ,2 2,92 wynagrodzenia i pochodne ,2 2,60 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,3 80 Gimnazja specjalne ,0 4, wynagrodzenia i pochodne ,0 4,00 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Licea ogólnokształcące ,8 6,83 wynagrodzenia i pochodne ,00 5,39 pozostałe wydatki bieżące ,7 0,75 wydatki majątkowe ,2 0, Licea profilowane ,0,47 wynagrodzenia i pochodne ,0,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Szkoły zawodowe ,0 0,90 wynagrodzenia i pochodne ,0 8,4 pozostałe wydatki bieżące ,0 2, Szkoły zawodowe specjalne ,0 0,6 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,58 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,7 0,4 pozostałe wydatki bieżące ,7 0, Pozostała działalność ,6 0,7 pozostałe wydatki bieżące ,6 0,7 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 3, 8556 Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 3,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Pozostała działalność ,3 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,3 0, OPIEKA SPOŁECZNA ,0 9, Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,0 0,45 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Domy pomocy społecznej ,0,92 wynagrodzenia i pochodne ,0 7,68 pozostałe wydatki bieżące ,0 4,22 dotacje ,0 0, Rodziny zastępcze ,0 3,43 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,03 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,02 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,8,00 wynagrodzenia i pochodne ,7 0,79 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, 853 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,0 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 2,58-8 -

9 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pozostała działalność ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,0 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW ,7 3, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,9 0,48 wynagrodzenia i pochodne ,9 8,3 pozostałe wydatki bieżące ,9 2, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne ,8 2,25 wynagrodzenia i pochodne ,9,84 pozostałe wydatki bieżące ,4 0, Internaty i bursy szkolne ,9 0,30 wynagrodzenia i pochodne ,9 0,24 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Pomoc materialna dla uczniów ,0 0,33 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Plac. dokształcania i doskon. nauczycieli ,2 0,04 pozostałe wydatki bieżące ,2 0, Pozostała działalność ,0 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,07 9 KULTURA I OCH. DZIEDZ. NAROD ,7 0, 96 Biblioteki ,0 0,4 dotacje ,0 0,4 995 Pozostała działalność ,6 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,6 0, KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,9 0, Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu ,9 0,07 pozostałe wydatki bieżące ,9 0,07 OGÓŁEM ,7 00,00 D z i a ł Ro zdz iał WYDATKI BUDŻETU POWIATU - ZADANIA ZLECONE ORAZ ICH UDZIAŁ % W BUDŻECIE ZADAŃ ZLECONYCH Nazwa Sprawozdanie za 2003 rok Plan pierwotny Plan po zmianach Wydatki wykonane % wyk. planu 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,0 4, Prace geodezyjno-urz. na potrz. rolnictwa ,0 0,96 wydatki bieżące ,0 0,96 00 Inspekcja Weterynaryjna ,0 3,37 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,70 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, GOSPODARKA MIESZK ,0 3, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,0 3,67 pozostałe wydatki bieżące ,0 3, Udz. % w bud żeci e

10 70 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,0 4, Prace geodezyjne i kartograficzne ,0,53 pozostałe wydatki bieżące ,0, Opracowania geodez. i kartograf ,0 0,76 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Nadzór budowlany ,0 2,64 wynagrodzenia i pochodne ,0 2,08 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,46 wydatki majątkowe ,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZ ,0 2, Urzędy wojewódzkie ,0 2,04 wynagrodzenia i pochodne ,0 2, Komisje poborowe ,0 0,80 wynagrodzenia i pochodne ,0 0,0 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, BEZPIECZ. PUB. I OCHRONA P.POŻ ,9 55, Komendy Powiatowe Policji wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieżące Komendy Powiatowe Pań. Straży Pożarnej ,9 55,68 wynagrodzenia i pochodne ,0 29,74 pozostałe wydatki bieżące ,0 0,58 wydatki majątkowe ,7 5,36 85 OCHRONA ZDROWIA ,0 6, Składki na ubezpiecz. zdrowotne ,0 6,97 pozostałe wydatki bieżące ,0 6, OPIEKA SPOŁECZNA ,7, Zasiłki rodzinne, piel. i wychowawcze ,0 0,2 pozostałe wydatki bieżące ,0 0, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,0,39 wynagrodzenia i pochodne ,0, Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełn ,0 0,54 dotacje ,0 0, Powiatowe urzędy pracy ,0 9,53 wynagrodzenia i pochodne ,0 9, pozostałe wydatki bieżące ,0 0,42 OGÓŁEM ,9 00,00 WYKONANIE PLANÓW FINANSOWYCH ŚRODKÓW SPECJALNYCH Sprawozdanie za 2003 rok Dział Rozdział Plan Wykonanie 00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 00 Inspekcja Weterynaryjna Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM

11 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6004 Drogi publiczne powiatowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 754 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OŚWIATA I WYCHOWANIE 8030 Szkoły zawodowe Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM wydatki Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OPIEKA SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Środki pien. na początek okresu przychody wydatki OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne Środki pien. na początek okresu przychody OGÓŁEM Środki pien. na koniec okresu OGÓŁEM OGÓŁEM WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO Sprawozdanie za 2003 rok - -

12 Dział 50 Rozdział 5097 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania inne zwiększenia RAZEM PRZYCHODY inne zmniejszenia RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA POWIATOWE FUNDUSZE CELOWE Sprawozdanie za 2003 rok Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Dział 70 Rozdział 7030 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM

13 koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dział 900 Rozdział 900 Plan po Należności Wykonanie zmianach Zobowiązania Stan środków obr. na początek roku przychody inne zwiększenia OGÓŁEM koszty i inne obciążenia inne zmniejszenia Stan środków obr. na koniec okresu OGÓŁEM Analiza wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za 2003 rok Część opisowa Budżet Powiatu na 2003 rok uchwalony przez Radę Powiatu w dniu 7 grudnia 2002 roku po stronie dochodów wynosił zł, w tym dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zł, natomiast po stronie wydatków zł

14 Po dokonanych w ciągu roku zmianach na dzień 3 grudnia 2003 roku plan dochodów wynosił zł, w tym dotacje na zadania zlecone zł, natomiast plan wydatków zł. Na dzień 3 grudnia 2003 roku planowanym źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są wolne środki jako nadwyżka wynikająca z rozliczenia kredytu, pożyczka i kredyt bankowy. Rozchody planowane na 3 grudnia 2003 roku ustalone w wysokości zł dotyczą zaciągniętych w 200 i 2002 roku kredytów bankowych. Dokonane w ciągu roku zmiany zmniejszenia w planie dochodów na kwotę zł były wynikiem: ZWIĘKSZEŃ: zł. Otrzymanych dotacji z budżetu państwa w wysokości zł (, 2, 3, 64), w tym z przeznaczeniem na: - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Prace geodezyjne i kartograficzne wypłatę odszkodowania - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa Powiatowy Urząd Pracy - działalność podstawowa organizację kampanii przedreferendalnej (przystąpienie Polski do UE) dofinansowanie pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe dodatków i premii ZFŚS emerytowanych nauczycieli placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej rodziny zastępcze pomoc materialną dla uczniów

15 - finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych (awans zawodowy nauczycieli) Otrzymanych dotacji od jednostek samorządowych z terenu Powiatu na podstawie porozumień: zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z: - uruchomieniem przewozów Kolejki wąskotorowej zł, z tego: - Gmina Stegna Gmina Sztutowo Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański organizacją dożynek powiatowych Miasto i Gmina Nowy Dwór Gdański Zwiększenia subwencji ogólnej: zł, w tym: - część drogowa subwencji ogólnej ze środków rezerwy, z przeznaczeniem na modernizację drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gdański część oświatowa subwencji ogólnej Zwiększenia planu dochodów: zł, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym Dom Pomocy Społecznej w Stegnie wpływy z usług Zarząd Dróg Powiatowych dzierżawa w pasie drogowym, różne dochody Starostwo Powiatowe środki na dofinansowanie remontu w budynku Starostwo Powiatowe 2,5 % odpis PFRON Zespół Szkół Nr 2 dochody z najmu i dzierżawy dofinansowanie dożynek powiatowych przez osoby fizyczne i instytucje (Kocjan K. Obsługa Rolnictwa Koszwały, ŻBS Nowy Dwór Gd., Agropol Prima GR Kmiecin, BS Stegna, OSM Maluta Nowy Dwór Gd., GS SCh Nowy Dwór Gd., Secespol Nowy Dwór Gd.) ZMNIEJSZEŃ: zł. Zmniejszenia subwencji ogólnej ( zł), w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej część wyrównawcza subwencji ogólnej część drogowa subwencji ogólnej Zmniejszenia planu dochodów ( zł) z tytułu: - 5 -

16 - udziału w podatku dochodowym od osób fiz. stanowiącym dochód budżetu państwa odsetek od środków na rachunku bankowym Zmniejszenia dotacji z budżetu państwa ( zł) przeznaczonych na: - Powiatowy Inspektorat Weterynarii Komendę Powiatową Policji Składki na ubezpieczenie zdrowotne osób bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz dzieci będących na utrzymaniu państwa placówki opiekuńczo-wychowawcze Dom Pomocy Społecznej zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne dla funkcjonariuszy KPP i KPPSP Inne zmniejszenia dochodów własnych ( zł): - Starostwo Powiatowe sprzedaż składników majątku Starostwo Powiatowe opłata komunikacyjna Starostwo Powiatowe dochody z najmu, dzierżawy, wpływy z usług Specjalne ośrodek szkolno-wychowawcze wpływy z różnych opłat W planie dochodów i wydatków dokonano następujących zmian (zł) Lp Uchwała Zarządu Plan dochodów Plan wydatków data nr zmniejszenie zwiększenie po zmianie zmniejszenie zwiększenie po zmianie / przyjęcie układu wykonawczego do uchwały budżetowej Uch. Rady Powiatu XIII/04/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XV/37/2004 z dn r / / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr VIII/5/2003 z dn r / / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr IX/69/2003 z dn r / /

17 / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr X/7/2003 z dn r / / / / przyjęcie układu wykonawczego do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/77/2003 z dn r / W trakcie wykonywania budżetu 2003 r. Rada Powiatu dokonała pięciokrotnie zmiany uchwały budżetowej, w dniach: 3.03., , , oraz r. Powyższe zmiany dotyczyły: - zmian kwoty subwencji ogólnej części drogowej, oświatowej i wyrównawczej, - zmniejszenia udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych, - zwiększenia części drogowej i oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy, - zmian planów dochodów własnych oraz zmian planów środków specjalnych i funduszy celowych, - ustalenia deficytu budżetu oraz środków jego pokrycia. Zmian w budżecie Zarząd Powiatu dokonywał na podstawie art. 28 ust. pkt i 2 oraz art. 28 ust. 2 pkt ustawy z dnia 26 listopada 998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) oraz na podstawie upoważnienia 4 ust. 9 pkt a Uchwały Rady Powiatu z dnia 7 grudnia 2002 r. w sprawie budżetu Powiatu na 2003 r. Nr III/5/2002 polegających na: - zmianie planów dochodów i wydatków związanych z wprowadzeniem w trakcie roku budżetowego zmian kwot dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa oraz budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego, - zmianie w planie wydatków w obrębie działów między wszystkimi rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, - przeniesieniu wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na dzień 3 grudnia 2003 r. w budżecie Powiatu zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości zł, źródłem pokrycia deficytu są wolne środki, kredyty bankowe i pożyczka z WFOŚiGW. Rada Powiatu przyjęła: - Uchwały Nr V/33/2003 oraz Nr V/34/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia dwóch kredytów - po zł każdy, na okres do 0 lat, - Uchwałę Nr IX/67/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w wysokości zł, - Uchwałę Nr IX/68/2003 w dniu r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w wysokości na okres do 8 lat

18 Przyczyną powstania deficytu budżetu Powiatu było niedofinansowanie z budżetu państwa - planowane dochody nie pokrywają planowanych wydatków. Rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły w 2003 r zł, z tego spłata kredytu zaciągniętego w 200 r. w BIG BG S.A. I/O w Malborku w wysokości zł oraz zaciągniętego w 2002 r. w ŻBS w Nowym Dworze Gd zł. Zobowiązania na dzień r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikają z następujących umów kredytowych: - Umowa Nr 233/2002 z dnia r. z ŻBS o udzielenie kredytu w wysokości zł, z czego w 2003 r. spłacono zł. Na dzień r. zobowiązanie z tytułu kredytu wynosi zł. - Umowa Nr 95/2003 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji remonty i utrzymanie dróg powiatowych, w tym przebudowa drogi Żelichowo-Nowy Dwór Gd. Spłata kredytu rozpocznie się od czerwca 2006 r. - Umowa Nr 96/2003 z dnia r. podpisana z BOŚ w Gdańsku o udzielenie kredytu w wysokości zł z przeznaczeniem na finansowanie modernizacji budynku biurowego położonego w Nowym Dworze Gd. przy ul. Warszawskiej 28. Spłata kredytu rozpocznie się od października 2004 roku. - Umowa z dnia r. nr 4/03 z INVEST BANK S.A. w Gdańsku o udzielenie kredytu na sfinansowanie wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości zł. Spłata kredytu rozpocznie się od listopada 2006 r. - Umowa z dnia r. nr WFOŚ/P/87/2003 z WFOŚiGW w Gdańsku o pożyczkę w wysokości zł. na finansowanie inwestycji, tj. likwidację kotłowni w Zespole Szkół Nr i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Gd. i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej PEC. Spłata pożyczki rozpocznie się od czerwca 2004 r. Budżet Powiatu przy uwzględnieniu planowanych przychodów i rozchodów przedstawia poniższa tabela (zł) Lp Wyszczególnienie Plan Plan % Wykonanie Zmiany : DOCHODY ,

19 2 PRZYCHODY , OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY , WYDATKI , ROZCHODY , OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY , Wolne środki 0 x 0 x Z powyższego zestawienia wynika, że w trakcie wykonywania budżetu w 2003 r. plan dochodów uległ zmniejszeniu z kwoty zł do zł, tj. o zł, czyli 8,9 %. Plan wydatków także uległ zmniejszeniu z zł do zł, tj. o zł, czyli 4,8%. Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowane były głównie zmianami kwot dotacji celowych na Komendę Powiatową Policji i na Domy Pomocy Społecznej oraz subwencji przekazywanych z budżetu państwa. W budżecie Powiatu na 2003 r. uchwalonym 7 grudnia 2002 r. zaplanowano dotacje na funkcjonowanie Policji, następnie Pomorski Urząd Wojewódzki zawiadomił, że zgodnie z decyzją Nr /2003 z r. Wojewody Pomorskiego zmniejszono dotacje, gdyż od r. z budżetu Powiatu wyłączono dotację na finansowanie Policji. W budżecie pierwotnym ujęto dotacje na Dom Pobytu Stałego Neptun w Jantarze, a następnie zmniejszono plan dotacji na pomoc społeczną w związku decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 20/2002 z r. uchylającą zezwolenie na prowadzenie Domu Pobytu Stałego w Jantarze. Organ stanowiący uchwalił w budżecie Powiatu na 2003r. rezerwę ogólną w wysokości zł, z tego Zarząd przeniósł kwotę zł zgodnie z art. 28 ust. pkt 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 5 poz. 48 z późn. zm.) na następujące wydatki bieżące: zł - prace remontowe w Starostwie, wykonanie zaleceń PIP oraz Straży Pożarnej, zł - koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń PCPR (zmiana siedziby), zł - odprawy dla zwolnionych pracowników, zł - usunięcie awarii pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr zł - V Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu (materiały promocyjne) Powiat w 2003 r. zrealizował zadanie na podstawie porozumienia zawartego z organem administracji rządowej. Otrzymano dotację w wysokości zł z przeznaczeniem na kampanię przedreferendalną. Niewykorzystana kwota,23 zł została zwrócona do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

20 D o c h o d y Kategoria dochodów Rok 999 Rok 2000 DOCHODY POWIATU Dochody Powiatu w latach (w zł) prezentuje poniższa tabela Wsk. % Rok 200 Wsk. % Rok 2002 Wsk. % Rok 2003 Wsk. % Wykonanie [zł] Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. Dochody Struk. 4 : 2 7 : 4 0:7 wykonane % wykonane % wykonane % wykonane % wykonane % 2: Dochody ogółem , , , , Ogółem w tym: , ,94 5, ,79 95, ,43 99, ,00 96, udział we wpływach z pod. doch , ,67 96, ,55 88, ,55 93, ,7 06, od osób fiz w ł pozostałe a dochody s n e , ,27 237, ,24 96, ,88 00, ,30 95,

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO. za 2004 rok SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU NOWODW ORSKIEGO za 24 rok 1 DOCHODY BUDŻETU POWIATU Sprawozdanie za 24 rok D zi ał Roz dzi ał Nazwa Plan pierwotny Plan po zmianach Dochody wykonane % wykon. planu

Bardziej szczegółowo

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł

Dochody 2005 roku. DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/157/04 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim z dnia 28-12-2004 DOCHODY OGÓŁEM: 25.313.683 zł Dochody 2005 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo kwota 1.600 zł Rozdział 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2011r. Żary, marzec 2012 r. Spis treści 1. Część pierwsza Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2011 roku. 1 1.1. Plan dochodów 1 1.2. Plan

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIV/225/2014 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIV/225/204 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 30 maja 204 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2014 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2014 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2014 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE... 4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 17/23/2015 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 26 marca 2015 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2014 Wąbrzeźno, 26

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu...

1. Wstęp...4. 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5. Dochody...5. Wydatki...14. 3. Część druga realizacja budżetu... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Zmiany w planie dochodów Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/228/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 19.12.2013 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 450 000,00 450 000,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 450 000,00 450 000,00

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku

Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku Uchwała nr 29/2007 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu u sztumskiego na miesiące styczeń, luty i marzec 2007 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego

Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego Uchwała Nr 271/2014 Zarządu Powiatu Łobeskiego z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Powiatu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO

ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO Załącznik Nr 1 do uchwały Nr /2015 Zarządu Powiatu Słupskiego z dnia... 2015 roku ZARZĄD POWIATU SŁUPSKIEGO SŁUPSK, marzec 2015 r. 2 Spis treści DANE OGÓLNE O BUDŻECIE...4 WYKONANIE BUDŻETU CZĘŚĆ TABELARYCZNA

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO. z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian wbudżeciepowiatu Sejneńskiego na 2011 r. UCHWAŁA NR XI/75/11 RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO z dnia 21 września 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2011 r. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 148/199/2014 Zarządu Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 20 marca 2014 r. ZARZĄD POWIATU W WĄBRZEŹNIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU WĄBRZESKIEGO ZA ROK 2013 Wąbrzeźno, 20

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Plan dochodów budżetu miasta na 2003 rok wg stanu na 30.09.2003r. Dział Rozdz Treść Plan 2003 010 Rolnictwo i łowiectwo 171 822 01021 Inspekcja weterynaryjna 170 922 zakresu administracji rządowej realizowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720. UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 14 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2013 r. Poz. 1720 UCHWAŁA Nr 100/141/2013 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U

S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A W R O K U S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U P I A S E C Z Y Ń S K I E G O W 2 0 1 5 R O K U Rada Powiatu Piaseczyńskiego uchwaliła budżet powiatu na 2015 rok w dniu 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096. UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE. z dnia 20 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 1096 UCHWAŁA Nr 148/199/2014 ZARZĄDU POWIATU w WĄBRZEŹNIE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Poz. 4251 UCHWAŁA NR 643/14 ZARZĄDU POWIATU MIŃSKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, maj 2015 roku INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2013 r. STAROSTWO POWIATOWE W POLKOWICACH ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice tel. 76 746 15 33, fax 76 746 15 01 Załącznik Nr 1 ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody na dzień 31.05.2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 30 000,00 01095 Pozostała działalność 6 800,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE

BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK DOCHODY BUDŻETOWE BUDŻET GMINY CEKCYN NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XII/89/11 RADY GMINY W CEKCYNIE z dnia 28 grudnia 2011r. DOCHODY BUDŻETOWE Klasyfikacja budżetowa Wyszczególnienie Budżet dz. rozdz. na 2012

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK

WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Ł ł ż ń ą Ź ą ę ą Ź Ż ę ę ą ł ł Ż ę Załącznik nr 1 WYKONANIE BUDŻETU POWIATU MIELECKIEGO ZA 2007 ROK Budżet Powiatu Mieleckiego na rok 2007 przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr VI/29/07 Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU

ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE DOCHODÓW POWIATU Klasyfikacja Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan Wykonanie % (6 : 5) 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 000,00 10 000,00 100,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 17/46/16 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2015 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 1 8 2 5 ZARZĄDZENIE NR 15/03 BURMISTRZA SUCHOWOLI. z dnia 28 marca 2003 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 września 2003 r. Nr 100 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA 1825 Nr 15/03 Burmistrza Suchowoli z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok

Rady Powiatu Słubickiego. z dnia r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały N r... Rady Powiatu Słubickiego z dnia...2014 r. Dochody budżetu Powiatu Słubickiego na 2015 rok Dział R ozdział P aragraf Treść W artość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01005

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat

0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 400,00 4,664,70 1166,18% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 22,06 -!- tytułu podatków i opłat Informacja z dochodów na 30.04.2010 r. Procent 020 Leśnictwo 81,870,00 27,964,58 34,16% 02001 Gospodarka leśna 81,870,00 27,964,58 34,16% 2460 Środki otrzymane od pozostałych 81,870,00 27,964,58 34,16%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA. z dnia 23 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I PRZYCHODÓW BUDŻETU POWIATU KRAPKOWICKIEGO W 2014 ROKU Część 1 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ Plan na dzień 01.01.2014 r. Plan po zmianach Wykonanie % wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r.

Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. Uchwała Nr 50/205/16 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolneńskiego pierwsze półrocze 2016 roku. za Na podstawie art. 266

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE

MATERIAŁY INFORMACYJNE MATERIAŁY INFORMACYJNE Na podstawie 4 ust. 3 Uchwały Nr XXXVIII/360/10 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 21 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego, z późn.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 14/76/13 ZARZĄDU POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Zgierskiego za rok 2012 Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA

Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień r. D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ TREŚĆ ZADANIA KWOTA Plan dochodów Starostwa Powiatowego na dzień 31.12.2007 r. D O C H O D Y Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 58 580,00 01095 Pozostała działalność 58 580,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 -

Treść Ogółem. O10 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 - O1008 Melioracje wodne 125,00 125,00 - Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV\114\2011 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 29 grudnia 2011 roku Dochody budżetu powiatu kozienickiego na rok 2012 Planowane dochody na 2012 rok w zł. Dział Rozdz. Treść Ogółem

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO. z dnia 23 marca 2011 r. UCHWAŁA NR 36/2011 ZARZĄDU POWIATU SŁUPSKIEGO z dnia 23 marca 2011 r. przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Słupskiego za 2010 rok Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2016 r. Poz. 3828 UCHWAŁA NR XXIII/269/16 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366. SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 1366 SPRAWOZDANIE Zarządu Powiatu Świebodzińskiego z dnia 23 marca 2015 r. Z REALIZACJI BUDŻETU POWIATU ŚWIEBODZIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r.

Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Plan dochodów bieżących Powiatu Prudnickiego na 2013 r. Załącznik Nr 2 Rozdz. Treść Plan w zł. Dz. 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 12.000 01005 Prace geod-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 12.000 020

Bardziej szczegółowo