NOWA SIENNA, INWESTYCJA B POZNAŃ, TYLNE CHWALISZEWO 25

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NOWA SIENNA, INWESTYCJA B POZNAŃ, TYLNE CHWALISZEWO 25"

Transkrypt

1 NOWA SIENNA, INWESTYCJA B POZNAŃ, TYLNE CHWALISZEWO 25 Opis Projektu (NOWA SIENNA SP. Z O.O.)

2

3 Poznań, dnia 31 maja 2011 roku 1. Opis projektu 1.1 Lokalizacja i charakterystyka nieruchomości. Kształt nieruchomości jest korzystny zbliŝony do trapezu. W sąsiedztwie dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna (kamienice miejskie) oraz parking. Ekspozycja nieruchomości, prestiŝ i charakterystyka wyeksponowania naleŝy określić jako bardzo korzystne. 1.2 Koncepcja zagospodarowania terenu. Budynek B ukształtowany został w formie litery L, stanowiąc dopełnienie istniejącego Budynku A, w zamierzeniu tworząc zwarty kwartał z wewnętrznym dziedzińcem. Budynek B posiada: (i) cztery kondygnacje nadziemne o funkcji biurowej (powiększone o dodatkową powierzchnię antresol), (ii) jeden lokal usługowy, (iii) cztery kondygnacje nadziemne i poddasze uŝytkowe o funkcji mieszkalnej (powiększone o dodatkową powierzchnię antresol) tj. łącznie 10 lokali o funkcji mieszkalnej oraz (iv) podziemną halę garaŝową z 53 miejscami parkingowymi (z czego 30 miejsc parkingowych na dwupoziomowych platformach). Komunikację wewnętrzną zapewniają trzy klatki schodowe z dźwigami osobowymi; dwie z nich dla lokali o funkcji biurowej, jedna mieszkalnej. Przystanki dźwigów zlokalizowane są równieŝ w hali garaŝowej, jednak dla potrzeb ewakuacji zaprojektowano tu dwa autonomiczne biegi schodowe prowadzące na dziedziniec. Na płycie garaŝowej zlokalizowano tarasy zielone ogólnodostępne dla mieszkańców Budynku A oraz właścicieli lokali o funkcji mieszkalnej Budynku B (dziedziniec). GaraŜ podzielony na dwie strefy poŝarowe, oprócz stanowisk samochodowych, posiada równieŝ pomieszczenie węzła cieplnego, dwie wentylatornie, zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt będzie wyposaŝony w instalację elektryczną, teletechniczną, klimatyzację, instalację wodnokanalizacyjną i centralnego ogrzewania oraz kanalizację deszczową i wentylacji mechanicznej według projektów branŝowych. Komunikacyjnie Budynek B obsługiwany będzie jednym zjazdem od strony ulicy Tylne Chwaliszewo, zgodnie z ustaleniami z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu. Poza miejscami parkingowymi w podziemnej hali garaŝowej (53), przewidziano równieŝ 8 dodatkowych stanowisk na zewnątrz Budynku B, do dyspozycji Klientów lokali o funkcji biurowej. Bezpośredni dostęp do Budynku B, jak równieŝ jego podział, zaprojektowano w taki sposób, aby róŝnorodność funkcji została od siebie oddzielona i nie stanowiła wzajemnej konkurencji na etapie uŝytkowania lokali, a w tym zakresie charakter wewnętrznego Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 3

4 dziedzińca pozostał prywatny. Parter Budynku B, zarówno w części biurowej oraz usługowej, będzie obsługiwany bezpośrednio z zewnątrz Budynku B, od strony ulicy Tylne Chwaliszewo oraz drogi wybudowanej w ramach Inwestycji B przedwojennej ulicy Bednarskiej. Dostęp do pozostałych kondygnacji w części biurowej (klatki nr 1 i 2) będzie zapewniony w taki sam sposób, natomiast do lokali o funkcji mieszkalnej prowadzić będzie osobna klatka nr 3 z lobby wejściowym od strony wewnętrznego dziedzińca. Wysoki standard Budynku B, części wspólnych i zagospodarowania terenu (włączając przebudowę dawnej ulicy Bednarskiej zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu) oraz jego unikatowa lokalizacja, akcentują ekskluzywny charakter Inwestycji B. Przemyślana koncepcja architektoniczna oraz wysoka dbałość o estetyczne doznania, to cecha definiująca projekt Budynku B i całej Inwestycji B. Architekci postawili przede wszystkim na ponadczasowość i oryginalność, nie zapominając jednak o szczegółach wykończenia oraz jakości wykorzystywanych rozwiązań i materiałów, przez co Budynek B jest wyrazem konserwatywnego podejścia do planowania obiektów w centrum historycznych miast. 1.3 Pozycjonowanie Inwestycji B: Zagospodarowanie terenu Inwestycji B oraz Inwestycji A przewiduje łącznie nie mniej niŝ 25% powierzchni jako ziemi biologicznie czynnej oraz wykonanie małej architektury przewidzianej w projekcie wykonawczym. Tereny zielone w częściach wspólnych zostaną pokryte warstwą ziemi o grubości przewidzianej w projekcie wykonawczym, gotowej do zasiania trawnika. Dawna ulica Bednarska zostanie przebudowana zgodnie z wytycznymi MKZ i uzyska nawierzchnię z głowiaków (tzw. kocie łby ) w pasie jezdni oraz z płyt granitowych na chodnikach. Chodniki na zewnątrz Budynku B zostaną odgrodzone od trawników granitowym pasem. Wewnętrzne ciągi piesze zostaną wyłoŝone kostką granitową, krawęŝniki zostaną wykonane z granitu. Zjazd do podziemnej hali garaŝowej został wykonany z duŝej kostki granitowej w ramach Inwestycji A. Oświetlenie przestrzeni wokół Budynku B, oświetlenie dziedzińca, jak równieŝ dróg zewnętrznych naleŝących do Budynku B będzie wykonane za pomocą lamp oprawionych wg systemu firmy BEGA, umieszczonych: (i) na słupach wolnostojących o wysokości ok. 1 m, (ii) na Budynku B (elewacja północna i zachodnia), tworząc efektowne iluminacje świetlne oraz (iii) w nawierzchni chodnika, które będą uruchamiane wyłącznikiem zmierzchowym lub zegarem astronomicznym. Oświetlenie zjazdów do podziemnej hali garaŝowej wykonano w ramach Inwestycji A. Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 4

5 Donice i ławki na dziedzińcu będą wykonane z kamienia naturalnego lub betonu architektonicznego. Siedziska ławek zostaną wykonane z drewna egzotycznego tego samego gatunku co w przypadku Inwestycji A. Odprowadzenie wody deszczowej z trawników, parkingów i dróg wewnętrznych zostanie wykonane za pomocą wspólnej instalacji kanalizacji deszczowej, podłączonej do miejskiej sieci kanalizacji ogólnospławnej. Do gaszenia zewnętrznego zostanie zamontowany hydrant DN80, a jego lokalizacja zostanie określona w dokumentacji wykonawczej zagospodarowania terenu. Dostęp do dziedzińca od strony ulic Bednarskiej i Czartoria zostanie wyposaŝony, podobnie jako to miało miejsce w ramach Inwestycji A, w system kontroli dostępu o charakterze bramki przejściowej z furtką, zarządzanej z pomieszczenia ochrony Budynku B i indywidualnie przez mieszkańców. 1.4 Opis zabudowy, system zaopatrzenia w media, technologia i standard wykończenia Inwestycji B. Dla Inwestycji B, obowiązywać będzie ta sama filozofia, która pozwoliła z sukcesem zakończyć Inwestycję A, znajdująca odbicie w ciągu spójnych wytycznych, zapewniając najlepszą jakość wykonania, uŝytych materiałów, a takŝe szereg udogodnień. NajwaŜniejszą i najbardziej widoczną częścią Budynku B pozostanie fasada, tworząca przenikającą się, ceglano-blaszaną (tytan-cynk) powierzchnię, zapewniającą równocześnie stałą izolację termiczną oraz wyciszenie wnętrza, uzyskane dzięki najlepszym parametrom stolarki okiennej. Bryła i elewacja północna były w tym zakresie konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu, który obejmuje ochroną obszar Chwaliszewa. W Budynku zaprojektowano lokale o funkcji mieszkalnej od około 47,50 do 190,50 m² powierzchni uŝytkowej mieszkalnej, przy czym nie bez znaczenia pozostaje równieŝ funkcjonalnie połączona z ww. lokalami powierzchnia dodatkowa, miejscami zwiększająca dostępny metraŝ o kolejne kilkadziesiąt m². Największe lokale, których atrakcyjność podkreślają wydzielone z ich górnej części obszerne antresole bądź teŝ zachowany widok na rzekę Wartę, znajdą się w południowej części klatki mieszkalnej nr 3, jak równieŝ na ostatniej kondygnacji, gdzie miejscami wysokość pomieszczeń wyniesie nawet 550 cm. Do wszystkich lokali o funkcji mieszkalnej przynaleŝeć będą loggie od strony zachodniej, z widokiem na Stare Koryto Warty i zabudowania Starej Gazowni. Części wspólne będą wykończone najwyŝszej klasy materiałami: kamienne posadzki i licowanie ścian, balustrady ze stali nierdzewnej (316 L) i szkła. Windą będzie moŝna zjechać do poziomu garaŝy, a wejście z jednej klatki będzie obsługiwać maksymalnie tylko 3 lokale na kondygnacji, co zapewni mieszkańcom poczucie prywatności. Klimatyzacja, nowe technologie budynkowe, centralny system dostępu do sieci Internet za pośrednictwem urządzeń bezprzewodowych, pełen monitoring i recepcja z lobby Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 5

6 wejściowym, indywidualna aranŝacja wnętrz i elastyczność w kształtowaniu powierzchni lokalu, mają być z załoŝenia dopełnieniem apartamentowego standardu Budynku B w jego części mieszkalnej. Budynek B w części biurowej (klatki nr 1 i 2) zaprojektowano zgodnie ze standardem biurowym klasy B+ wg klasyfikacji CH Beck. Rzut piętra typowego o powierzchni około 600 m², konstrukcja Ŝelbetowa płytowo słupowa oraz przesunięte na jedną ze ścian dwa trzony windowo komunikacyjne, ułatwią dowolną aranŝację wnętrz. Systemy wentylacji, klimatyzacji, a takŝe odpowiednie instalacje elektryczne i teletechniczne, stworzą wygodne środowiska pracy dla najemców nawet przy większym zagęszczeniu osób na powierzchni lokali (np. na poziomie 6,5 m 2 /osobę). W Budynku B w części biurowej (klatki nr 1 i 2) zastosowano rozwiązania rozprowadzenia instalacji w suficie podwieszanym lub ścianach. Urządzenia wentylacji i klimatyzacji zostaną zamontowane w przestrzeni nadsufitowej, nawiewy zostaną umieszczone w płaszczyźnie sufitu podwieszanego lub ścianach. Zastosowano równieŝ system schładzania typu VRV (trzecia generacja najnowsza), połączony z systemem ogrzewania. Przewidziana liczba wymian powietrza będzie wynosić 50m³/h/osobę. Opomiarowanie będzie indywidualnie, zgodnie z faktycznym zuŝyciem energii, dzięki niezaleŝnym dla kaŝdego Klienta licznikom zuŝycia czynnika chłodzącego i ciepła technologicznego. Komfort uŝytkowania Budynku B, oprócz wysokiej jakości materiałów wykończeniowych, zapewnią równieŝ: podwyŝszony standard izolacji akustycznej oraz trzy niezaleŝne od siebie dostępy do poszczególnych kondygnacji Budynku B, podnosząc tym samym funkcjonalność i jakość w zakresie rozkładu lokali. Ponadto dach spadowy w części poddasza zostanie wykonany ze szkła zespolonego, tym samym z poziomu antresol roztaczać się będą panoramiczne widoki. W trosce o bezpieczeństwo uŝytkowników zamontowane zostaną wideodomofony, drzwi antywłamaniowe oraz zapewnione miejsce w Budynku B dla uruchomienia recepcji, do której przekazywany będzie obraz z kamer monitoringu. Nowa Sienna jest uprawniona do stosowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Planach i Specyfikacjach, w szczególności materiałowych, w zakresie w jakim nie będą one miały istotnego wpływu na jakość, funkcjonalność i estetykę Inwestycji B, oraz do wprowadzania innych zmian nie mających wpływu na jakość, funkcjonalność i estetykę Inwestycji B w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle regulacji art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce bez uzyskania zgody lub powiadomienia Klienta. Podobnie Nowa Sienna uprawniona jest do wprowadzenia rozwiązań dodatkowych poprawiających jakość, funkcjonalność i estetykę Inwestycji B w stosunku do standardu przewidzianego w Planach i Specyfikacjach w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle regulacji art. 36a ust. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce. Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 6

7 Ponadto Nowa Sienna uprawniona jest do wprowadzenia istotnych zmian do Planów i Specyfikacji w wypadku, gdyby wynikały one z Wymagań Prawnych w zakresie w jakim nie są one objęte regulacją art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz regulacji, które wejdą na jego miejsce, a w szczególności: (i) orzeczenia (decyzji, postanowienia lub zarządzenia) organu administracji architektoniczno - budowlanej, wojewódzkiego konserwatora zabytków lub nadzoru budowlanego, organów wymiaru sprawiedliwości oraz (ii) pisemnego Ŝądania Wykonawcy Inwestycji B, potwierdzonego i zaakceptowanego przez Nadzorcę Ilości, jako konieczne na gruncie Wymagań Prawnych. Tab. Profil Inwestycji B Adres Inwestycji B Poznań, Stare Miasto, ulica Tylne Chwaliszewo 25. Architekt Studio Lisiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu Budynek (funkcje) Pow. biurowa do wynajęcia (pow. kontraktowa) Pow. usługowa do sprzedaŝy (pow. kontraktowa) Pow. mieszkalna do sprzedaŝy (pow. kontraktowa) 1) biurowiec klasy B+, 2) mieszkalno-usługowa, 3) podziemna hala garaŝowa. 1) parter 450 m 2, 2) typowe piętro 592 m 2, 3) ostatnie piętro 615 m m 2 pow. antresol, minimalna powierzchnia 90 m 2, łączna powierzchnia najmu m m 2 pow. antresol. 1) parter 200 m 2, minimalna powierzchnia 47 m 2, jeden moduł stały 104 m 2. 1) typowe piętro (1-3) 3 lokale (75 m m m 2 ), 2) ostatnie piętro (4) 1 lokal (190 m m 2 pow. antresoli + 58 m 2 pow. tarasu), minimalna powierzchnia 48 m 2, łączna powierzchnia 10 lokali (859 m m 2 pow. antresol m 2 pow. tarasu). Standard Lokali Udogodnienia a) Budynek B, części wspólne, zagospodarowanie terenu: wysoki standard; b) lokale w wersji standard : stan surowy zamknięty, bez białego montaŝu, elementy wyposaŝenia (stolarka okienna i drzwiowa, loggie, antresole, grzejniki, osprzęt elektryczny) wysokiego standardu; lokale biurowe i lokal usługowy zaprojektowano w układzie open plan ; c) lokale w wersji opcja : do indywidualnego uzgodnienia z Nową Sienną, takŝe z moŝliwością wykonania pod klucz za dodatkowym wynagrodzeniem. klimatyzacja i wentylacja, 3 windy szybkobieŝne, podwieszane sufity, wysokość wnętrz do sufitu podwieszanego (biura 303 cm do 595 cm), wysokość wnętrz do sufitu wykończonego (lokale mieszkalne 264 cm do 550 cm), Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 7

8 Data oddania ochrona 24h, centrala monitoringu z systemem tv przemysłowej, recepcja, elektroniczny system kontroli dostępu, czujniki dymu/ciepła, elementy budynku inteligentnego (SSWiN, Internet, system chłodzenia/grzania), wysoki standard wyposaŝenia, nowoczesne wykończenie części wspólnych, drewniane okna otwierane, typu porte-fenêtre, parking podziemny (53 miejsca) i naziemny (8 miejsc). marzec 2013 roku Tab. PW Budynku B (powierzchnie lokali i dodatkowe są powierzchniami kontraktowymi, wynikającymi z Projektu Budowlanego) Lokale Projekt Wykonawczy wg wytycznych określonych w Zasadach Obmiaru Lp. Powierzchnia Lokalu (m²) Powierzchnia Dodatkowa (m²) Nr bud. Pow. biurowa/ Pow. (Pom.) usług./mieszk. techn./słuŝb. Komunikacja Antresola Loggia parter + HG (dla Części Wspólnych Budynku B) 0 B-U , B-U , B-U0.1.1 opcja B-U0.1.2 opcja B-U , B-U0.2.1 opcja B-U0.2.2 opcja U-U , U-U0.3.1 opcja U-U0.3.2 opcja U-U0.3.3 opcja piętro 4 B-B ,44 14,44 5, B-B ,85 6, B-B1.1.1 opcja opcja B-B1.1.2 opcja opcja opcja B-B ,59 7,82 5, B-B1.2.1 opcja opcja opcja B-B1.2.2 opcja opcja opcja , , , , , ,40 2. piętro 10 B-B ,80 14,44 5, B-B ,50 6, B-B2.1.1 opcja opcja B-B2.1.2 opcja opcja opcja - - Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 8

9 12 B-B ,30 7,82 5, B-B2.2.1 opcja opcja opcja B-B2.2.2 opcja opcja opcja , , , , , ,40 3. piętro , , , , , ,40 3. piętro (poddasze) / 4. piętro (poddasze) + dach (dla Części Wspólnych Budynku B) 19 B-B ,79 14,44 22,50 417,99-20 B-B ,18 6,62 12,48 264,74-21 B-B ,61 7,82 10,02 153, Pth. 190, ,54 58, opcja - - opcja opcja opcja - - opcja opcja Lokale biurowe 2 177,84 43,32 33,50 417,99 - Lokale usługowe 200, Lokale mieszkalne 859, ,54 105,30 HG (hala garaŝowa) 1 172, Pom. słuŝb./pow. (Pom.) techn./zielony Taras ((PS/PwT(PT)/ZT)) pole pow. Nr adm. nazwa (m²) Część Wspólna Budynku B Nr adm. Komunikacja (KM-B) nazwa Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 9 pole pow. (m²) parter + HG (dla Części Wspólnych Budynku B) PT1 Węzeł cieplny 15,28 Dź1 Dźwig osobowy 1 4,19 PT2 Wentylatornia 1 54,45 ŚKg1 Śluza przy Kg1 6,21 PT3 Wentylatornia 2 14,54 Kg1 Kl. schodowa HG-parter-HG 11,75 PwT1 Zbiornik retencyjny 17,50 Dź2 Dźwig osobowy 2 4,19 Ś1 Śmietnik 7,44 HDź2 Hall Dź2 3,29 PS2 Lobby przy P3 15,42 Dź3 Dźwig osobowy 3 4, ŚKg2 Śluza przy Kg2 9, Kg2 Kl. schodowa HG-parter-HG 9, P1 Przedsionek 1 12, Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-U0 12, K-1 Kl. schodowa 1 parter 18, P2 Przedsionek 2 4, Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-U0 10, K-2 Kl. schodowa 2 parter 19, P3 Przedsionek 3 8, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14,30

10 - - - K-3 Kl. schodowa 3 parter 15, Dziedziniec 228, chodniki/dojścia do K-1/K-2/K-3 273,00/6 MP pow. nad PwT1 (parter) 50,50/2 MP 1. piętro LT1 Loggia techniczna 1 10,20 Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-B1 12,48 PS3 WC niepełnospraw. 5,31 K-1 Kl. schodowa 1 I-piętro 18, Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-B1 11, K-2 Kl. schodowa 2 I-piętro 19, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14, K-3 Kl. schodowa 3 I-piętro 15,53 2. piętro Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-B2 12, K-1 Kl. schodowa 1 II-piętro 18, Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-B2 11, K-2 Kl. schodowa 2 II-piętro 19, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14, K-3 Kl. schodowa 3 II-piętro 15,53 3. piętro Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 14, K-3 Kl. schodowa 3 III-piętro 15,53 3. piętro (poddasze) / 4. piętro (poddasze) + dach (dla Części Wspólnych Budynku B) PwT2 Dach techniczny 1 56,20 Ko1 Komunikacja do K-1/Dź1/B-B3 0,00 PwT3 Dach techniczny 2 0,00 K-1 Kl. schodowa 1 IV-piętro 18,36 LT2 Loggia techniczna 2 14,50 Ko2 Komunikacja do K-2/Dź2/B-B3 0, K-2 Kl. schodowa 2 IV-piętro 19, Ko3 Komunikacja do K-3/Dź3 0, K-3 Kl. schodowa 3 IV-piętro 15,53 biurowych Części Wspólnych 172, ,26 pozostałych Części Wspólnych 33, ,36 Funkcja Powierzchnia Kontraktowa (m²) Uwagi Powierzchnia najmu 1.+biurowe Części Wspólne; 2 904,25 Lokali biurowych 2.+antresola Lokali dziel./2. Powierzchnia sprzedaŝy Lokali usługowych 200,37 n/a Powierzchnia sprzedaŝy Lokali mieszkalnych 909,33 1.+antresola Lokali dziel./2. SUMA 4 013,95 n/a Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 10

11 2. Techniczno organizacyjne warunki realizacji 2.1 Infrastruktura i uzbrojenie terenu. Budynek B został posadowiony na nieruchomości przy ulicy Tylne Chwaliszewo i dawnej Bednarskiej, z której zaprojektowano wejście na dziedziniec; wjazd do hali garaŝowej Budynku B będzie odbywał się istniejącym wjazdem, przez halę garaŝową Budynku A. Obecnie zarówno jezdnia jak i chodniki ulicy Bednarskiej są w złym stanie technicznym (nierówna powierzchnia, połamane płytki chodnikowe), jednak do czasu oddania Budynku B do uŝytkowania, ulica ta zostanie przebudowana zgodnie z zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu (istnieje zatwierdzona dokumentacja w tym zakresie, jak i odpowiednia umowa z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu). Kanalizacja sanitarna: w ulicy Tylne Chwaliszewo istnieje kolektor sanitarny, do którego zostanie doprowadzone odpowiednie przyłącze. Kanalizacja deszczowa: w kierunku południowo zachodnim (w dawnej ulicy Bednarskiej i częściowo ulicy Czartoria) istnieje kolektor deszczowy, do którego zostanie wybudowane przyłącze. Przyłącze elektryczne: z firmą ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Poznań została podpisana umowa o przyłączeniu do sieci, na mocy której firma ta w odpowiednim czasie wybuduje przyłącze elektryczne do złącza kablowego na Budynku B. Przyłącze wodociągowe: w ulicy Bednarskiej istnieje sieć wodociągowa, do której zostanie przez Nową Sienną dobudowane przyłącze wodociągowe. Ogrzewanie budynku i dostawa ciepłej wody: została podpisana z firmą DALKIA Poznań S.A. stosowna umowa, na mocy której dostawca ciepła wybuduje węzeł cieplny wraz z przyłączem. 2.2 Przyjęte przez Nową Sienną wytyczne, zobowiązują do nie wykorzystywania w realizacji Inwestycji B materiałów, których właściwości miałyby niekorzystny wpływ na zdrowie Klienta. W szczególności zabronione jest uŝywanie i stosowanie: cementu/betonu o wysokiej zawartości tlenku glinu, płyt z wełny drzewnej, chlorku wapnia, wyrobów azbestowych, kruszywa wraŝliwego na reakcję z krzemionką alkaliczną, ołowiu lub kadmu, ani wyborów ołowianych lub kadmowych, formaldehydu mocznikowego, materiałów zawierających włókna poniŝej trzech mikronów średnicy i od 5 do mikronów długości, cegieł i płytek wapienno-krzemowych, gipsu wermikulitowego, sztucznych łupków. Pozostałe spójne wytyczne, mające zastosowanie dla potrzeb Inwestycji B: Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 11

12 Części Wspólne: (a) wnętrza prezentują bardzo wysoki standard wykończenia; zastosowane rozwiązania techniczne są śmiałe, wykonane z uŝyciem najnowszych technologii; (b) wszystkie elementy są dopracowane w kaŝdym szczególe. Instalacje niskoprądowe: (a) we wszystkich pomieszczeniach oprócz łazienek i wc znajduje się instalacja teletechniczna; (b) stosowana jest instalacja videodomofonowa we wszystkich lokalach i recepcji budynku; (c) instalacja HI-FI jest w opcji. Instalacja elektryczna: (a) w miarę moŝliwości stosowana jest tzw. instalacja bezpuszkowa; (b) w kaŝdym lokalu jest dogodna ilość gniazdek elektrycznych; (c) we wszystkich kuchniach przewidziane jest odrębne zasilanie do płyty grzewczej; (d) przyłącze siły znajduje się w garaŝu; (e) fasada frontowa jest zawsze wolna od nieestetycznych skrzynek zawierających przyłącza; (f) łączniki i gniazdka są wysokiej jakości. Instalacja grzewcza: (a) lokale wyposaŝone są w grzejniki płaskie JAGA; (b) boczne podłączenie grzejników, nigdy nie jest prowadzone z podłogi; (c) programator temperatury grzania znajduje się zawsze w salonie; (d) w lobby wejściowym stosowane jest ogrzewanie podłogowe, dzięki czemu w okresie jesienno zimowym nie zbiera się tam błoto. Instalacja wentylacyjna: (a) zawsze projektujemy dodatkowy pion do wyciągów z kuchni; (b) instalacja wentylacji jest zawsze cicha dzięki stosowaniu kanałowych tłumików akustycznych. Windy: (a) wyłącznik dźwigu jest zawsze w piwnicy; (b) windy są elektryczne, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort uŝywania i ciche wnętrza; (c) we wnętrzach wind stosujemy miłe dla oka światło o ciepłym zabarwieniu. Materiały konstrukcyjne: (a) stropy o nośności pozwalającej na ustawienie cięŝkich sprzętów (np. fortepianów); (b) ściany międzymieszkaniowe i działowe z cięŝkiej cegły silikatowej gwarantującej najwyŝszą izolację akustyczną. Ślusarka i stolarka: (a) montujemy duŝe okna, o wysokości min. 215 cm od podłogi; (b) kiedy to moŝliwe, stosowane są ramy aluminiowe; (c) w lokalach na parterach budynków stosujemy ramy stalowe; (d) w miarę moŝliwości instalujemy we wnętrzach mieszkań drzwi wew. o wysokości min. 226 cm. ROZWIĄZANIA, KTÓRYCH NIE STOSUJEMY: nie uŝywamy w widocznych miejscach nieestetycznych wypełnień silikonami; nie uŝywamy płytek gresowych zamiast tego stosujemy materiały naturalne: kamień i drewno; nie wykonujemy nieestetycznych obróbek blacharskich na pochwytach loggi i ścianek attykowych. Tyle Chwaliszewo 23 Inwestycja B 12

13 Zarząd Nowa Sienna Sp. z o.o.

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni

Zieleń niska i wysoka w postaci nasadzeń drzew, krzewów i trawników zgodnie z projektem zieleni Standard Osiedla Droga wewnętrzna: kostka brukowa Miejsca postojowe zewnętrzne: kostka brukowa Chodniki i alejki: kostka brukowa Dziedziniec: ogrodzony z dostępem tylko dla mieszkańców - z furtkami i domofonem

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

PARTER BUDYNEK B (w budowie)

PARTER BUDYNEK B (w budowie) BIURA PARTER BUDYNEK B (w budowie) PARTER, powierzchnie biurowe lokal powierzchnia wynajem CAŁOŚĆ B.0 455,22 m² 45 PLN B.0.1 134,61 m² 49 PLN sprzedaż B.0.2 84,55 m² 49 PLN 7500 PLN B.0.3 104,84 m² 49

Bardziej szczegółowo

STANDARDY TECHNICZNE

STANDARDY TECHNICZNE STANDARDY TECHNICZNE STANDARD ZAGOSPODAROWANIA TERENU Lp. Element zagospodarowania 1 Budynek Charakterystyka Wielorodzinne budynki,, niezależne klatki schodowe dostępne z poziomu terenu. Dostęp dla pieszych

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z WBUDOWANYMI GARAŻAMI W PARTERZE SZMARAGDOWE PRZEDMIEŚCIE I. ZAGOSPODAROWANIE TERENU (OTOCZENIE) dojścia piesze kostka betonowa; mała architektura

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWEJ KOMERCYJNEJ Krosno Odrzańskie, Bankowa 1 KONTAKT Cena proponowana wynosi 476 000 zł do negocjacji (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Wrocław Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach przęsła stalowe, malowane, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. ZAKRES OPRACOWANIA. 3. DANE OGÓLNE. 4. KONSTRUKCJA I WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 4.1. KONSTRUKCJA. 4.2. WYKOŃCZENIE. 4.3. INSTALACJE. 5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren:

STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI. I. OTOCZENIE 1. Teren: STANDARD BUDYNKU I WYKOŃCZENIA LOKALI I. OTOCZENIE 1. Teren: 2. Ochrona: ogrodzony w zakresie wewnętrznego dziedzińca ogrodzenie metalowe ażurowe malowane zagospodarowany: zieleń wysoka i niska, ławki,

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Karta informacyjna 2. Zawartość opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki 1. plan sytuacyjny w skali 1:500 2. rzut piwnic 1:50 3. rzut parteru 1:50 4. rzut poddasza 1:50 5. przekrój

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP II 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan Instalacje elektryczne Instalacje niskoprądowe kostka betonowa

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CISZA CUDNE WIDOKI. NOWA SIENNA Unikatowa realizacja biznesowo-mieszkaniowa w sercu Poznania

CENTRUM CISZA CUDNE WIDOKI. NOWA SIENNA Unikatowa realizacja biznesowo-mieszkaniowa w sercu Poznania CENTRUM CISZA CUDNE WIDOKI NOWA SIENNA Unikatowa realizacja biznesowo-mieszkaniowa w sercu Poznania O INWESTYCJI UNIKATOWA REALIZACJA BIZNESOWO-MIESZKANIOWA W SERCU POZNANIA W sercu Poznania, w pełnej

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11

Apartmenty Solec 24. Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Apartmenty Solec 24 Lokal użytkowy, ostatnie - piętro 11 Lokal o powierzchni ok. 1270 m2 znajduje się na ostatniej kondygnacji Zespołu Biurowo-Apartamentowo-Muzealnego położonego przy ul.solec 24 w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku

Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Standard wykonania i wyposażenia lokalu mieszkalnego w budynku Osiedla A l f a P a r k III W skład osiedla wchodzą budynki wielorodzinne mieszkalne, składające się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej

Bardziej szczegółowo

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego,

Budynek wygradza dostęp od ulicy Czarnieckiego i Roboczej. Wjazd na teren osiedla poprzez szlaban od strony ulicy Czarnieckiego, Konstrukcja i wykończenie zewnętrzne budynku Fundamenty Monolityczna żelbetowa płyta denna wraz ze ścianami Konstrukcja budynku Ściany zewnętrzne Słupy i podciągi żelbetowe wraz z wypełnieniem ścianami

Bardziej szczegółowo

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA

Dom Pod Słowikiem. Kraków ul. Krasickiego 30 STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE Ogrodzenie przęsła stalowe, malowane lub ocynkowane wysokość max. ogrodzenia 1,3m Dojścia piesze Mała architektura kostka betonowa z posypka granitową ławki, lampy, kosze

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Standard wykończenia 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy przęsła stalowe, wysokość ogrodzenia max. 2m kostka betonowa ławki, lampy,

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ 1. OTOCZENIE Dojścia piesze kostka betonowa Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw dla dzieci Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI

EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a Pracownia Architektoniczna S.C. mgr inż. arch Anna Matla, mgr inż. Sławomir Koziara EKSPERTYZA TECHNICZNA TOM VI Przebudowa części pomieszczeń parteru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku

TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL. Specyfikacja Budynku TEL +48 505 100 799 TEL +48 514 968 042 M.KUPREWICZ@SZAFARNIA10.PL BIURO@SZAFARNIA10.PL WWW.AMBERTOWER.PL Specyfikacja Budynku Nazwa Adres Data oddania Liczba kondygnacji Pow. użytkowa Pow. biurowa Pow.

Bardziej szczegółowo

Villa Romanów Sp. z o. o.

Villa Romanów Sp. z o. o. OPIS STANDARDU LOKALU I BUDYNKU OSIEDLE VILLA ROMANÓW I ETAP: BUDYNEK NR 107 1. KONSTRUKCJA BUDYNKU, ROZWIĄZANIA BUDOWLANE FUNDAMENTY SŁUPY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE ŚCIANY WYPEŁNIAJĄCE I USZTYWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r.

Według informacji z rejestru gruntów budynki oddane do eksploatacji w 2007r. Opis nieruchomości. Lokalizacja, otoczenie, opis budynku Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Pogwizdowie Nowym pod nr 370, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowana w strefie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU

INWENTARYZACJI BUDYNKU CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W INOWROCŁAWIU FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA AGBAST Biuro projektowe, pozyskiwanie funduszy unijnych, 42-218 Częstochowa, ul. Okulickiego 31A/37 e-mail : jacek@agbast.pl, http://www.agbast.pl tel. kom. 0 888 558 508, 0 888

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK BESTA FILM W PIASECZNIE

BUDYNEK BESTA FILM W PIASECZNIE BUDYNEK BESTA FILM W PIASECZNIE INFORMACJE OGÓLNE Obiekt położony jest w Piasecznie przy ul. Elektronicznej 2A, nieopodal skrzyżowania ulicy Puławskiej i Okulickiego na dwóch działkach ewidencyjnych nr

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I

STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I STANDARD WYKOŃCZENIA MIESZKAŃ ETAP I 1. OTOCZENIE Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Dojazdy Instalacje wod-kan kostka betonowa ławki, lampy, donice, kosze na śmieci, plac zabaw

Bardziej szczegółowo

FABRYCZNA OFFICE PARK

FABRYCZNA OFFICE PARK Fotografia: styczeń 2014 Ultranet, od 8 lat specjalizujący się w realizacji biurowców, przedstawia ofertę wynajmu lub sprzedaży nowoczesnej powierzchni biurowo-usługowej. Jest to nowoczesny i funkcjonalny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul.

Opis techniczny OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa OPIS TECHNICZNY. Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. OPIS TECHNICZNY Dom w zabudowie bliźniaczej OSIEDLE FAMILIJNE Nowa Huta ul. Stadionowa SPIS TREŚCI: 1. UWAGI OGÓLNE 2. STANDARD 3. KONSTRUKCJA BUDYNKÓW FUNDAMENTY KONDYGNACJE 4. INSTALACJE 4.1. WENTYLACJA

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA

STANDARD WYKOŃCZENIA STANDARD WYKOŃCZENIA 1. Otoczenie 1.1 Ogrodzenie systemowe 1.2 Dojścia piesze kostka betonowa 1.3 Mała architektura ławki, lampy, donice, kosze na śmieci systemowe, wiata na śmietnik, urządzenie placu

Bardziej szczegółowo

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl

Budynek Mieszkalny. ul. Siewna 14. KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Budynek Mieszkalny ul. Siewna 14 KORAT-1 Sp. z o.o. ul. Emaus 7/6 30-201 Kraków (+48 12) 430 02 46 biuro@korat.pl www.korat.pl Obecnie realizujemy kameralny budynek mieszkalny z garaŝami, zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c

RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c RZESZÓW, ul. M. Bałuckiego 9c Będąca przedmiotem wyceny nieruchomość położona jest w Rzeszowie przy ul. M. Bałuckiego 9c, w obszarze zabudowy jednorodzinnej. Działka w kształcie prostokąta, nie ogrodzona,

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN

,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN ,, STANDARD WYKONCZENIA MIESZKAN 1. OTOCZENIE Ogrodzenie Przęsła stalowe, malowane, siatka powlekana, wysokość ogrodzenia max. 1,8m Dojścia piesze Kostka betonowa Mała architektura Lampy, kosze na śmieci

Bardziej szczegółowo

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014

I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. ZAŁĄCZNIKI I. A Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr 334/2014 z dnia 13.10.2014r. pismo znak NB.BG/7356/55-15/3446-07/6/1778/2014 I. B Decyzja PINB w powiecie wałbrzyskim Nr

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA

CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA CZĘŚCI WSPÓLNE POWIERZCHNI HANDLOWYCH - CHARAKTERYSTYKA konstrukcja konstrukcja żelbetowa monolityczna odległości między słupami (powierzchnie handlowe) 10,90 x 5,90 m; 9,20 x 5,90 m; 6,60 x 5,90 m; 5,90

Bardziej szczegółowo

budynek 560 m2 do adaptacji

budynek 560 m2 do adaptacji Data wydruku: 16.03.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Karolina Majewska tel: +48426386040 mob: +48603307036 karolina.majewska@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja budowlana

Inwentaryzacja budowlana jednostka projektowa obiekt budowlany Budynek sali gimnastycznej stadium Inwentaryzacja budowlana data 08.2012 adres obiektu budowlanego nr działki inwestor Miasto Poznań Poznań, Pl. Kolegiacki 17 zespół

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

Willa przy ulicy Sobieskiego 67

Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Willa przy ulicy Sobieskiego 67 Oferta bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu Szanowni Państwo oferujemy do bezpośredniej sprzedaży lub wynajmu zabytkową dwukondygnacyjną willę przy ul. Sobieskiego 67. Jest

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI

PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI PROSPEKT INFORMACYJNY DLA INWESTYCJI KAMIENICE Z WITRAŻAMI - 1 - PROSPEKT INFORMACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA I. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE DOTYCZĄCE DEWELOPERA DANE DEWELOPERA Deweloper Dąbrowskiego sp zoo,

Bardziej szczegółowo

Cała niezależna kondygnacja

Cała niezależna kondygnacja Data wydruku: 08.01.2017 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Kontakt z agentem: Piotr Pawlik tel: 426386041 mob: 601241761 piotr.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze Delegatura Oddziału w Gorzowie Wlkp. ul. Targowa 2 (dawnej Przemysłowa 14-15) Budynek Delegatury Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Opis Techniczny Elementów Budynku ( Typ Basic)

Opis Techniczny Elementów Budynku ( Typ Basic) ZAŁĄCZNIK NR 3 1. WYSOKOŚĆ BUDYNKU Opis Techniczny Elementów Budynku ( Typ Basic) - 11 m mierzona przed wejściem głównym - 3 kondygnacje nadziemne, 1 kondygnacja przyziemia ( hala garaŝowa) 2. FUNDAMENTY

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu

Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu ul. Mikołaja Kopernika 5/2, 32-602 Oświęcim; tel. 600-27-33-39 egz. 1. Rozbudowa pasażu handlowego w budynku mieszkalnym przy ul. Śniadeckiego 23-39 w Oświęcimiu Wstępna koncepcja architektoniczna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A

Dwie sąsiadujące kondygnacje kl A Oferta nr.: 4908 PAWLIK NIERUCHOMOŚCI ul. Pomorska 77, 90-224 Łódź www.pawlik.com.pl biuro@pawlik.com.pl Data wydruku: 06.01.2017 Kontakt z agentem: Gabriela Pawlik tel: 426386042 mob: 603307000 gabriela.pawlik@pawlik.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach

OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach OPIS TECHNICZNY PROJEKT WYDZIELENIA KLATKI SCHODOWEJ I MONTAśU SYSTEMU ODDYMIANIA W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W śorach 1. PODSTAWA OPRACOWANIA - zlecenie Inwestora, umowa nr IKIN.2228-63/ 3 / 07 - inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PRZEBUDOWA DWORCA KOLEJOWEGO BRZEG DOLNY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni.

11B. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. Karta informacyjna domu nr 11B Przykładowa aranżacja wnętrz PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 3 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,60 m 2 4 2 6 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia z pralnią

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję:

STANDARD WYKOŃCZENIA. www.dompodwilga.pl. Lokalizacja: Kraków, ul. Spiska/ Przedwiośnie. Zobacz inwestycję: Lokalizacja: STANDARD WYKOŃCZENIA 1. OTOCZENIE zagospdarowanie dojścia piesze mała architektura zieleń na gruncie rodzimym zieleń na stropach drogi / dojazdy instalacje wod. kan. instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNEJ Powierzchnia działki: 4237 m 2 Powierzchnia budynku: 690 m 2 www.asset-nieruchomosci.pl 1 Nieruchomość komercyjna położona jest w Jelczu Laskowicach na terenie

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości)

Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Nieruchomość zabudowana domem jednorodzinnym w zabudowie szeregowej Słupsk, ul. Limanowskiego (os. Niepodległości) Cena zakupu 465 000zł (do negocjacji) OPIS DOMU Budynek składa się z następujących kondygnacji:

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze

OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze OPIS WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA MIESZKAŃ OSIEDLA Tuchowskie Zacisze 1. Ściany, słupy: a) kondygnacji podziemnej: zewnętrzne i wewnętrzne: żelbetowe monolityczne b) kondygnacji nadziemnych: zewnętrzne: warstwowe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA

TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA Warszawa, 29.09.2016 TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANIA KLONOWY ZAKĄTEK UL. OCHOCKA 1, WARSZAWA TECHNOLOGIA I STANDARD WYKONANI A INWESTYCJI KLONOWY ZAKĄTEK 1 STAN SUROWY Konstrukcja i fundamenty: Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK BIUROWY METROPOINT OFFICE

BUDYNEK BIUROWY METROPOINT OFFICE BUDYNEK BIUROWY METROPOINT OFFICE GRZYBOWSKA 85C Specyfikacja techniczna budynku CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNA KONSTRUKCJA Konstrukcja żelbetowa monolityczna. NOŚNOŚCI STROPÓW Nośności poszczególnych stropów:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 33 W OBORNIKACH ŚLĄSKICH Nr umowy ZP 31 2014 AREA-BP Marcin Smuda 43-100 Tychy, ul. Zwierzyniecka 73 tel/fax. 791 691 360 / (032) 258-58-46 INWENTARYZACJA BUDOWLANA BUDYNKÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA

STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA STANDARD WYKOŃCZENIA LOKALI MIESZKALNYCH I STANDARD WYKONANIA BUDYNKU L PARTYNICE HOUSE TECHNOLOGIA WYKONANIA OPIS 1. Obiekt 2. Ściany Żelbetowy w technologii monolitycznej z betonu C30/37 (B37) oraz stali

Bardziej szczegółowo

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA

I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OPISOWA I. INWENTARYZACJA - CZĘŚĆ OWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. Wizja lokalna 1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane 1.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI S t r o n a 1 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Sprzedaży domu wolnostojącego zlokalizowanego w Rumi Janowie, przy ul. Wrocławskiej2 OFERENT: Andrzej Kozłowski Telefon: +48 501 034 718 Mail: akozlowski@kozlowski-nieruchomosci.pl

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu i rozbudowy

Zakres remontu i rozbudowy 1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Zakres remontu i rozbudowy Opracowanie obejmuje projekt budowlany architektoniczny rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz jego remontu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja

PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja PROJEKT MODERNIZACJI PRZEDSZKOLA NR 7 (blok 307) W LEGIONOWIE architektura i konstrukcja INWESTOR URZĄD MIEJSKI W LEGIONOWIE 05-120 LEGIONOWO, ul. Piłsudskiego 3 ADRES BUDOWY Legionowo, ul. Husarska AUTORZY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA:

OPIS TECHNICZNY LOKALIZACJA: OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU I MODERNIZACJI CZĘŚCI PARTERU BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W WOJCIECHOWIE KOLONII, POLEGAJĄCEGO NA ADAPTACJI ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NA ZAPLECZE SANITARNE INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9

STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 SPIS ZAWARTOŚCI: STR. STRONA TYTUŁOWA 1 SPIS ZAWARTOŚCI 3 SPIS RYSUNKÓW Z PODZIAŁEM NA ETAPY REALIZACJI ROBÓT 7 PROJEKT WYKONAWCZY PODSTAWA OPRACOWANIA 9 A. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA 1. Wstęp 11 2.

Bardziej szczegółowo

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec

exporis s.c. ul. Makuszyńskiego 17 B 41-200 Sosnowiec exporis s.c. BUDYNEK USŁUGOWO-BIUROWY Lokal handlowo-usługowy 123 m2 ul. 3-go Maja i Małachowskiego 1, Sosnowiec Budynek jest nowoczesnym i funkcjonalnym obiektem handlowo-usługowym z częścią biurową położonym

Bardziej szczegółowo

Standard wykonania.

Standard wykonania. Standard wykonania www.dalia-house.pl www.dalia-house.pl OTOCZENIE Dojście do budynku Kostka betonowa/płyty kamienne Zieleń Trawa, krzewy, drzewa Dojazdy Kostka granitowa lub betonowa Instalacje wod. -

Bardziej szczegółowo

Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu. Rezydencja Warecka. Budynek. teren chroniony

Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu. Rezydencja Warecka. Budynek. teren chroniony Standard konstrukcji i wykończenia apartamentu Rezydencja Warecka teren chroniony Budynek Ochrona pomieszczenie ochrony umiejscowione w budynku monitoring obiektu i wjazdu Miejsce gromadzenia odpadów śmietnik

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

SUN-D-YAN DEVELOPER BUDYNEK MIESZKALNY SŁONECZNY BULWAR

SUN-D-YAN DEVELOPER BUDYNEK MIESZKALNY SŁONECZNY BULWAR SUN-D-YAN DEVELOPER BUDYNEK MIESZKALNY SŁONECZNY BULWAR Dane ogólne Adres nieruchomości: Ul. X-lecia Polski Ludowej w Żaganiu Własność gruntów: Gmina Żagań o statusie miejskim Użytkownik wieczysty: SUN-D-YAN

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKÓW WOLNOSTOJĄCYCH I SZEREGOWYCH I ETAP REALIZACJI OSIEDLA NOWE KONINKO 2010-2011 ELEMENTY OGÓLNOBUDOWLANE ELEMENTY WYKOŃCZENIA ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI ELEMENTY WYPOSAŻENIA ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Katowice, ul. Pocztowa - 9 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 2309 m kw. Położenie: Katowice Pocztowa 9 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Kliknij

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3,5 MODUŁ 4 MODUŁ 8 MODUŁ 7 MODUŁ 6 135M2 79M2 69M2

Bardziej szczegółowo

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA

TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA TEMIDA I BUSINESS CENTER PREZENTACJA PRZESTRZENI BIUROWYCH DO WYNAJĘCIA UL. TĘCZOWA 11, 53-601 WROCŁAW POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA: II PIĘTRO MODUŁ 1 MODUŁ 2 MODUŁ 3 MODUŁ 4 MODUŁ 5 MODUŁ 6 185M2 135M2 69M2

Bardziej szczegółowo

S A C H A J K O P R O J E K T

S A C H A J K O P R O J E K T S A C H A J K O P R O J E K T MGR INZ. ALEKSANDRA SACHAJKO 93-134 Łódź, ul. Poznańska 17/19 M 17 TEL. 0-501-359-321 PROJEKT BUDOWLANY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DLA POMIESZCZEŃ KUCHNI I ŁAZIENKI W BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia

Standard wykończenia Załącznik nr 2 Standard wykończenia 1.Lokal mieszkalny (Os. Radosna bud. Wielorodzinny) Ściany zewnętrzne wykonane z elementów ściennych drobnowymiarowych, ocieplone styropianem gr. 14 cm lub równoważnym

Bardziej szczegółowo

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy

Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin ul. Gen. Ludomiła Rayskiego 29 budynek biurowo - usługowy Szczecin, ul. Rayskiego 29 Działka nr: 12 Powierzchnia gruntu: 614,00 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ OLSZTYN, UL. MICKIEWICZA 2 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Nieruchomość położona w Olsztynie przy ulicy Mickiewicza 2, w skład której wchodzą dwa lokale usługowo-biurowe o łącznej powierzchni

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014

INFORMACJE O LOKALACH UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU W DRODZE KONKURSU OFERT NR VIII/2014 poz. 1 - ul. Celna 2/4 pow. 33,16 m 2 Adres: ul. Celna 2/4 Obręb/działka: 5-02-11 / 48 III piętro, wejście z klatki schodowej Powierzchnia całkowita (podstawowa) lokalu: 33,16 m 2. Wyposażenie lokalu w

Bardziej szczegółowo