Poznań, dn r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznań, dn. 25.03.2013r EZ/350/22/2012/382. Wg rozdzielnika. stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych."

Transkrypt

1 Poznań, dn r EZ/350/22/2012/382 Wg rozdzielnika Dot. przetargu nieograniczonego nr 350/22/2012 na zakup i dostawę staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych. Wielkopolskie Centrum Onkologii uprzejmie informuje, iż wpłynęły pytania do wymienionego w tytule przetargu, na które zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 1. Zwracam się do Państwa, jako przedstawiciela Zamawiającego, z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące zapytanie dotyczące w/w postępowania przetargowego: Czy Zamawiający zgodzi się na wyłączenie z pakietu nr 3 pozycji nr 2 i utworzenie z niej osobnego pakietu? Takie rozwiązanie zezwoli na udział w postępowaniu większej ilości oferentów a tym samym zwiększy szanse Zamawiającego na uzyskanie korzystniejszej oferty. Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu 3 poz. 2 i tworzy z niej nowy pakiet nr Czy zamawiajcy dopuści stenty moczowodowe w rozmiarze 4,7 CH zamiast 5CH, pozostałe parametry bez zmian Odp. Zamawiający dopuszcza stent w rozmiarze 4,7CH. 3. Pytanie dotyczy pakietu 2 Prosimy zamawiajćego o dopuszczenie stentu moczowodowego bez prowadncy w rozmiarze CH 4,7 zamiast CH5. Pozostałe parametry bez zmian. Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza rozmiar 4,7CH 4. Pytanie do pakietu nr 2 Czy Zamawiający wymaga aby stent moczowodowy był w zestawie z łącznikiem igłowym służącym do połączenia cewnika z workiem na mocz. Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 5. Pytanie do pak. 3 poz. 1 czy zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarze CH4,7 zamiast CH4,8? Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru cewnika 4,7CH, ponieważ dopuszczenie mniejszej średnicy cewnika zmniejsza przepływ bardzo istotny cewnika JJ 9z podwójnym pigtailem) zakładanego w URS. 6. Pak. 3 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła omyłka w określeniu długości cewnika do szynowania moczowodów? Odp. Zgodnie z siwz zamawiający wymaga cewnika o długości 90cm. 7. Pakiet 3 poz. 2 czy zamawijacy wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarze CH4,7 zamiast CH 4,8?

2 Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru cewnika 4,7CH, ponieważ dopuszczenie mniejszej średnicy cewnika zmniejsza przepływ bardzo istotny cewnika JJ (z podwójnym pigtailem) zakładanego w URS. 8. Pak. 3 poz. 3 Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania wewnętrznego moczowodów w rozmiarze CH4,7, dł cm w składzie: a) Cewnik Pigtail z poliuretanu zakończony od strony pęcherza zamkiem, kompatybilnym z zamkiem popychacza umożliwiającym obracanie i wycifanie cewnika: zmontowany fabrycznie: cewnik skalowany okrężnie co 5cm -b)prowadnica z wewnętrznym mandrynem umożliwiającym dodatkowe zmiękczenie końcowego odcinka, długość 125cm (dla cewnika zamkniętego od strony nerki), popychacz długości 43cm. Rozłączenie zestawu następuje przez całkowite wyjęcie prowadnicy.zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, z nadrukiem nr serii i daty ważności na opakowaniu Odp. Zamawiający nie dopuszcza rozmiaru cewnika 4,7CH, gdyż dopuszczenie mniejszej średnico cewnika zmniejsza przepływ bardzo istotny cewnika JJ (z podwójnym pigtajlem) zakładanego w URS. a) Zamawiający nie dopuszcza cewnika skalowanego co 5cm, gdyż utrudnia to pozycjonowanie cewnika. Zamawiający wymaga skalowania okrężno-pierścieniowatego co 1 cm, celem precyzyjnego umiejscowienia stentu moczowego w ograniczonym polu widzenia URS. b) Zamawiający dopuszcza prowadnicę o dł. 125cm. 9.Pakiet 2 poz. 1 prosimy zamawiającego o dopuszczenie stentu moczowodowego firmy teleflex medical w rozmiarze 4,8CH zamiast 5CH, spełniającego pozostałe warunki. Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza. 10.Pakiet 2 poz. 2 prosimy zamawiającego o dopuszczenie stentu moczowodowego firmy teleflex medical o długości 90cm. Odp. Ze względu na specyfikę wykonywanych zabiegów w WCO Zamawiający w pak. 2 poz. 2 wymaga stentów moczowodowych o długości 70cm. Stent o długości 90cm jest zamieszczony w pakiecie nr 3 11.Pakiet 2 poz. 3 Z uwagi na wymóg skalowania, prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy stent moczowodowy ma posiadać okrężne pierścienie skalujące? Odp. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pytania do umowy i zapsów siwz 12.Czy zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania wykonawców do przedstawienie katalogów zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności z wymogami siwz? Odp. W pkt. VI Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą Dla pakietu złożenie katalogów/broszur/folderów w języku polskim potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego sprzętu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym załączniku - Opisie przedmiotu zamówienia do siwz oraz dokumenty wymagane w tym załączniku. W związku z rozszerzeniem przedmiotu zamówienia wymóg ten dotyczy wszystkich pakietów określonych w zmodyfikowanym załączniku nr 7 siwz. W związku z tym powyższy pkt. VI. 5.7 Siwz przyjmuje brzmienie: Dla wszystkich pakietów (z wyjątkiem 1) - złożenie katalogów/broszur/folderów w języku polskim potwierdzające parametry techniczne zaoferowanego sprzętu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia podanym załączniku - Opisie przedmiotu zamówienia do siwz oraz dokumenty wymagane w tym załączniku. 13.Dot. opisu przedmiotu zamówienia: Dot. Pakietu nr 4, poz. 1-3: W związku z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 5 listopada 2010r w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia (Dz.U Nr 215 poz.1416) zwracamy się

3 z pytaniem, czy kompresy gazowe będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych jako wyrób inwazyjny? Czy w związku z tym Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w tych pozycjach stanowiły wyroby medyczne klasy II a reguła 7, tj. chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne przeznaczone do krótkotrwałego użytku? Odp. Zamawiający dopuszcza kompresy gazowe będące wyrobami medycznymi klasy IIa 14.Dot. projektu umowy: 1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy? Odp. Tak. 2. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 8 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron. Odp. Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. 3. Czy Zamawiający zgadza się aby w 4 ust. 6 oraz w 7 ust. 1 lit. a) wzoru umowy zostały wykreślone słowa opóźnienia lub? Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 września 2011 r. KIO 1910/11, wykonawca może być obciążony karą umowną za wystąpienie tylko takich czynników, za które jest odpowiedzialny. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia, gdyż w odpowiedni sposób zabezpiecza one interesy Zamawiającego. Kary umowne mają dyscyplinować wykonawców i zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw oraz pozwolić na pokrycie ewentualnych kosztów powstałych z nienależytej realizacji umowy. Z uwagi na zakres działalności Zamawiającego brak należytej realizacji zamówienia w postaci opóźnienia jego realizacji może przynieść bardzo poważne i nieodwracalne skutki, do czego Zamawiający nie może dopuścić. 4. Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 1 lit. b) wzoru umowy słowa łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy zostały zastąpione słowami łącznej wartości brutto niedostarczonych Przedmiotów umowy? Uzasadnione jest aby kara umowna za zerwanie umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku zerwania umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna mogłaby okazać się niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 4a84 2 Kodeksu cywilnego. Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia, gdyż w odpowiedni sposób zabezpiecza one interesy Zamawiającego. Kary umowne mają dyscyplinować wykonawców i zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw oraz pozwolić na pokrycie ewentualnych kosztów powstałych z nienależytej realizacji umowy. Z uwagi na zakres działalności Zamawiającego brak należytej realizacji zamówienia w postaci opóźnienia jego realizacji może przynieść bardzo poważne i nieodwracalne skutki, do czego Zamawiający nie może dopuścić. 5. Czy Zamawiający zgadza się aby w 7 ust. 2 wzoru umowy zostały dopisane słowa, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonywania umowy.? Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy/wypowiedzeniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

4 Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższego zapisu. 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin ważności oferowanych wyrobów medycznych zgodnie z datą ważności na opakowaniu był umieszczony na załączniku WZ dołączonym do faktury? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania proszę wziąć pod uwagę bieżące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące umów. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 r. KIO/UZP 767/09, mimo iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były jak najbardziej zrównoważone. Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 21 lutego 2008 r. KIO/UZP 97/08 oraz w wielu innych orzeczeniach. Odp. Tak. Zamawiający dopuszcza taką możliwość. 7.Z uwagi na zmianę ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 24 ust 1, a także mając na uwadze zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na: a) dodanie do umowy postanowienia o brzmieniu: Suma naliczonych kar umownych nie przekroczy 4,9% wartości umowy. b) zmianę brzmienia 7 ust 1 pkt a i b umowy na następujące: 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych. w przypadku: a) opóźnienia lub zwłoki w dostawie zamówionych Przedmiotów umowy Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,2 % niezrealizowanej w terminie części zamówienia, za każdy dzień opóźnienia lub zwłoki, licząc od dnia określonego na podstawie w 2 ust. 3 lit. a niniejszej umowy. Całkowita wartość kar umownych nie może przekroczyć 4,9 % wartości brutto umowy. b) nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Przedmiotów umowy lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości: 4,5 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca zerwie niniejszą umowę w terminie 8 miesięcy od dnia jej zawarcia. 2 % łącznej wartości brutto Przedmiotów umowy, których sprzedaż i dostawa jest przedmiotem niniejszej umowy, o której mowa w 5 ust. 1 niniejszej umowy, jeżeli Wykonawca zerwie niniejszą umowę po upływie 8 miesięcy od dnia jej zawarcia. Z jednoczesnym, analogicznym obniżeniem kary, o której mowa w 7 ust 3? Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wskazanego postanowienia, gdyż w odpowiedni sposób zabezpiecza one interesy Zamawiającego. Kary umowne mają dyscyplinować wykonawców i zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw oraz pozwolić na pokrycie ewentualnych kosztów powstałych z nienależytej realizacji umowy. Z uwagi na zakres działalności Zamawiającego brak należytej realizacji zamówienia w postaci opóźnienia jego realizacji może przynieść bardzo poważne i nieodwracalne skutki, do czego Zamawiający nie może dopuścić. Zadaniem Zamawiającego podana przez niego w zapisach umowy kara za nieterminowe realizowanie umowy spełnia zasady miarkowania i proporcjonalności kar umownych.

5 Zamawiający na mocy art. 38 ust. 4 dokonuje modyfikacji siwz w załączniku nr 7 opisie przedmiotu zamówienia w pakiecie 1 oraz opis wymagań dot. oceny staplera; a także rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia o 16 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zmodyfikowanym zał. Nr 7 do siwz. Zamawiający wprowadza nowe zapisy w siwz ; IV. Termin wykonania zamówienia 1. umowa na okres: Pakiet 1: - 12 miesięcy, Pakiet 2 i 3: 24 miesięcy, Pakiet 4: - 12 miesięcy, Pakiet 5 24 miesięcy Pakiet miesięcy Pakiet miesięcy PKT V.2 Wiedza i doświadczenia oraz pkt. VI siwz Wiedza i doświadczenie W celu wykazania spełnienia w/w warunku należy złożyć: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia odpowiadającego swoim rodzajem zaoferowanemu przedmiotowi zamówienia, zrealizowanego w jednostce świadczącej usługi medyczne o wartości co najmniej : Pak.1 Pak. 2 Pak. 3 Pak. 4 pak. 5 pak.6 Pak.7 Pak. 8 Pak. 9 Pak. 10 Pak. 11 Pak. 12 Pak. 13 Pak. 14 Pak. 15 Pak. 16 Pak. 17 Pak PLN ,00 PLN 80780,00 PLN PLN PLN 9504PLN PLN PLN 1704 PLN 8640 PLN PLN 6084 PLN PLN PLN 2369 PLN PLN PLN 3240 PLN

6 Pak PLN Pak Wykonawca na potwierdzenie przedmiotowego warunku przedłoży wykaz wykonanych bądź wykonywanych dostaw wraz z dokumentem potwierdzającym, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/ nie spełni. Zgodnie z powyższym zmianie ulega treść złącznika nr 6 do siwz. Nowy wzór obowiązuje przy składaniu ofert. PKT. V.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa oraz pkt. VI siwz Sytuacja ekonomiczna i finansowa W celu wykazania spełnienia ww. warunku należy złożyć: Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie niższą niż: Pak. 1 Pak. 2 Pak. 3 Pak. 4 Pak. 5 Pak. 6 Pak. 7 Pak. 8 Pak. 9 Pak.10 Pak. 11 Pak. 12 Pak. 13 Pak.14 Pak.15 Pak.16 Pak.17 Pak.18 Pak.19 Pak PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN 2840 PLN PLN PLN PLN PLN PLN 3948 PLN PLN PLN 5400 PLN 1740 PLN PLN

7 Oświadczenie o spełnieniu warunku Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. PKT. VIII Wymagania dotyczące wadium. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości ,00 PLN (Słownie: sto czternaście tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 00/100) na całość zamówienia, lub na poszczególne pakiety, w których wykonawca przystąpi do postępowania. Dla poszczególnych pakietów wadium wynosi: Pakiet Kwota Pakiet Kwota pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak pak Dodaje się nowy PKT VI. 5.9 o treści: Wymagane dokumenty (certyfikaty, zaświadczenia, świadectwa) i oświadczenia w odniesieniu do oferowanych urządzeń medycznych. Wykonawca winien posiadać i załączyć do oferty: 1.Deklaracja Zgodności lub Certyfikat Zgodności (jeżeli dotyczy), 2. alternatywnie jeden z poniższych dokumentów wraz z potwierdzeniem złożenia ich w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: a. powiadomienie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o wprowadzeniu wyrobu do obrotu, b. zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, c. wniosek o przeniesienie danych objętych wpisem do rejestru wyrobów medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania, prowadzonego na podstawie wcześniejszej ustawy, do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 3. Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z ww. dokumentów XII. kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Kryteria, którymi będzie się kierował Zamawiający przy wyborze oferty wraz z wagami (procentowym znaczeniem), oraz sposób obliczenia wartości punktowej oferty. Kryteria: (opis kryterium/ i jego znaczenie (waga): Pakiet 2-20:

8 Cena 100% Razem 100% A) Ilość punktów w kryterium cena zostanie wyliczona wg wzoru: Cena minimalna z ofert ważnych A = x waga x 100 Cena badanej oferty A ilość uzyskanych punktów w kryterium cena Przy ocenie wysokości zaproponowanej ceny wykonania przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta z najniższą ceną brutto oferta najkorzystniejsza (art. 2 pkt.5 w zw. z art. 91 ustawy). Oferta o najniższej cenie brutto otrzyma 100 punktów, pozostałym ofertą przyznane zostaną punkty zgodnie z ww. wzorem. W związku z wprowadzeniem nowych pakietów zmianie ulega nazwa postępowania: Zakup i dostawa staplerów liniowych, stentów moczowodowych, zestawów do szynowania moczowodów oraz kompresów gazowych oraz inny sprzęt sterylny jednorazowego użytku. W związku z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacją siwz w zakresie ilości pakietów, powodujące zmianę treść ogłoszenia o zamówieniu termin składania i otwarcia ofert przesuwa się e z dnia r na dzień r składanie ofert do godz i otwarcie ofert o godz Z poważaniem Z-ca Dyrektora ds. ekonomiczno-ekspoatacyjnych inż. Małgorzata Kołodziej-Sarna

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy. Ubiegający się o udzielenie zamówienia Szymany, dnia 10 lutego 2014 r. Numer Postępowania: WIM.261.3.2.2014 Wykonawcy Ubiegający się o udzielenie zamówienia Zamawiający, działając na zasadzie art. 41 ust. 5 Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce Tel.: (0-41) 349-72-77 Nr sprawy: DP/2310/87/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Usługa grupowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice

Zamawiający: ZP.PN.01/13 Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65 63-405 Sieroszewice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314

Zamawiający: Gmina Świętajno Świętajno 104 19-411 Świętajno NIP: 847-16-12-190 REGON: 790671314 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012

Zamawiający: Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka GK.271.09.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29

Zamawiający: Gmina Piecki Ul. Zwycięstwa 34 11-710 Piecki Tel. 089-742-20-29 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo