z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 ,. PROTOKÓL Nr XLIII/2014 z XLIII sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 27 sierpnia 2014 r. Obrady rozpoczeto o godz zakonczono o godz Obradom przewodniczyl Janusz Ruszczynski - Przewodniczacy Rady Gminy w Szelkowie, który stwierdzil, ze w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi 93,34 % skladu Rady Gminy. Przewodniczacy obrad przywital radnych Rady Gminy w Szelkowie, soltysów, Staroste Makowskiego, Wójta Gminy Szelków, Sekretarza Gminy Szelków, Skarbnika Gminy Szelków, Kierowników Referatów Urzedu Gminy wszelkowie i pracowników Urzedu Gminy, Kierowników Jednostek Organizacyjnych, Dyrektorów placówek oswiatowych, Kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, wszystkich zaproszonych i obecnych na XLIII sesji Rady Gminy wszelkowie. Przewodniczacy obrad przedstawil proponowany porzadek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie i przeglosowanie ewentualnych zmian w porzadku obrad. 3. Przyjecie protokolu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z dzialalnosci"wójta Gminy Szelków miedzy sesjami. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r. 7. Informacja w sprawie przebiegu wykonania budzetu gminy za I pólrocze 2014r. oraz o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I pólrocze 2014r. 8. Informacja o przygotowaniu szkól i przedszkola do nowego roku szkolnego 2014/ Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10.Wolne wnioski i informacje. l1.zakonczenie obrad sesji. Nastepnie zapytal o zmiany do porzadku obrad. Ad. pkt. 2 Krzysztof Kacprzycki - Sekretarz Gminy Szelków zwrócil sie z prosba o wprowadzenie do porzadku obrad po punkcie 6 punktu 7. pkt. 7 Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie dzialek na rzecz Powiatu Makowskiego. \LlL-

2 ., Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie wniosek o wprowadzenie do porzadku obrad punktu 7. Za przyjeciem wniosku glosowalo - 14 radnych, Przewodniczacy Rady Gminy w Szelkowie stwierdzil, ze wniosek o wprowadzenie do porzadku obrad punktu 7 zostal przyjety jednoglosnie. Krzysztof Kacprzycki - Sekretarz Gminy Szelków zwrócil sie z prosba o wprowadzenie do porzadku obrad po punkcie 7 punktu 8. pkt. 8 Podjecie uchwaly gminnych dotychczasowej powiatowych. zmieniajacej uchwale w sprawie pozbawienia dróg kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie wniosek o wprowadzenie do porzadku obrad punktu 8. W glosowaniu wzielo. udzial 14 radnych.. Za przyjeciem wniosku glosowalo - 14 radnych, Przewodniczacy Rady Gminy w Szelkowie stwierdzil, ze wniosek o wprowadzenie do porzadku obrad punktu 8 zostal przyjety jednoglosnie. Wiceprzewodniczaca Rady Gminy wszelkowie - Danuta Jarkowska odczytala porzadek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian. 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie i przeglosowanie ewentualnych zmian w porzadku obrad. 3. Przyjecie protokolu z poprzedniej sesji. 4. Sprawozdanie z dzialalnosci Wójta Gminy Szelków miedzy sesjami. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Podjecie uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014r. 7. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie dzialek na rzecz Powiatu Makowskiego. 2

3 II,. 8. Podjecie uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. 9. Informacja w sprawie przebiegu wykonania budzetu gminy za I pólrocze 2014r. oraz o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej za I pólrocze 2014r. 10. Informacja o przygotowaniu szkól i przedszkola do nowego roku szkolnego 2014/ dpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 12.Wolne wnioski i informacje. 13.Zakonczenie obrad sesji. Nastepnie poddal pod glosowanie porzadek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian. Za przyjeciem porzadku obrad glosowalo - 14 radnych, Rada Gminy w Szelkowie przyjela jednoglosnie obrad. przedstawiony porzadek Ad. pkt. 3 Przewodniczacy obrad wystapil z wnioskiem o odstapienie od odczytania protokoluz XLII sesji Rady Gminyw Szelkowie,odbytejw dniu 11sierpnia2014 r. Przewodniczacy obrad poinformowal, ze protokól znajduje sie w Biurze Rady w Urzedzie Gminy w Szelkowie i jest do wgladu dla zainteresowanych. Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie wniosek o przyjecie protokólu z poprzedniej sesji bez odczytania. Za przyjeciemwnioskuglosowalo- 14 radnych, Rada Gminy w Szelkowie przyjela jednoglosnie wniosek o przyjecie protokolu z poprzedniej sesji Rady Gminy w Szelkowie bez odczytania. 3

4 Nastepnie Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie przyjecie protokólu' z XLII sesji Rady Gminy w Szelkowie bez odczytania, odbytej dnia 11 sierpnia 2014r. Za przyjeciem protokolu glosowalo - 14 radnych, Rada Gminy w Szelkowie przyjela jednoglosnie protokól z XLII sesji Rady Gminy w Szelkowie bez odczytania, odbytej dnia 11 sierpnia 2014 r. Ad. pkt. 4 Arnold Maciej Grossmann - Wójt Gminy Szelków przedstawil sprawozdanie z dzialalnosci miedzy sesjami od dnia 30 czerwca 2014 r. do dnia 26 sierpnia 2014 r. Sprawozdanie stanowi zalacznik Nr 1 do protokolu. Do przedstawianego sprawozdania uwag nie bylo. Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie sprawozdanie z dzialalnosci Wójta Gminy Szelków miedzy sesjami. Za przyjeciem sprawozdania glosowalo - 14 radnych, Przewodniczacy obrad stwierdzil, ze Rada Gminy w Szelkowie przyjela jednoglosnie przedstawione sprawozdanie z dzialalnosci Wójta Gminy Szelków miedzy sesjami. Ad. pkt. 5 Interpelacje i zapytania radnych - nie bylo. Ad. pkt. 6 Alicja Malinowska - Skarbnik Gminy Szelków poinformowala, ze zostaly wprowadzone zmiany w budzecie gminy, aby urealnic budzet na 2014r. W zalacznikach Nr 1 i Nr 2 do projektu uchwaly konieczna byla zmiana miedzy dzialami, rozdzialami i paragrafami. W dziale 750 Administracja publiczna rozdzial Urzedy wojewódzkie zwieksza sie o kwote 213,00 zl o dotacje na 4

5 wynagrodzenia na zadania zlecone. W dziale 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial' Pozostala dzialalnosc zwieksza sie o kwote ,02 zl, w zwiazku z podpisaniem umowy na realizacje projektu pt.: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Szelków" po stronie dochodów i po stronie wydatków odpowiednio zwiekszajac o srodki wlasne. Zwieksza sie równiez dzial Szkoly podstawowe o kwote 3.273,00zl o otrzymana dotacje na zakup podreczników i cwiczen dla klas pierwszych. Dzial 754 bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdzial Ochotnicze straze pozarne zmienia sie miedzy paragrafami o ,00zl. Dzial 852 Pomoc spoleczna rozdzial dodatki mieszkaniowe zwieksza sie o 57,93zl o otrzymana dotacje na dodatki energetyczne, a w rozdziale zasilki stale zwieksza sie o ,00zl na wyplate zasilków okresowych czesci gwarantowanej z budzetu panstwa. W dziale 926 Kultura fizyczna rozdzial zadania w zakresie kultury fizycznej wprowadza sie po podpisaniu umowy odpowiednio srodki na zadanie realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na zadanie pt.: "Sciezka do zdrowia - interaktywna silownia zewnetrzna". Zalacznik Nr 3 pokazuje zmiany w inwestycjach gminy. Przewodniczacy obrad otworzyl dyskusje na powyzszy temat. Pytan i uwag do przedstawionego materialu nie bylo. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy wszelkowie - Marek Dzikowski odczytal projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok... Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie przedstawiony projekt uchwaly w sprawie zmian w budzecie gminy na 2014 rok. Ad. pkt. 7 Za przyjeciem uchwaly glosowalo 14 radnych, Uchwala Nr XLIII/219/20 14 zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik Nr 2 do protokolu. Krzysztof Kacprzycki - Sekretarz Gminy Szelków poinformowal, ze Starosta Makowski wyrazil chec nabycia ciagu drogowego Ciepielewo - Smrock -Dwór. W podjetej Uchwale Nr XXIX/150/2013 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 8 maja 2013r. w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie dzialek na rzecz Powiatu Makowskiego nie bylo wymienionej dzialki Nr 60/2 w miejscowosci Zakliczewo, wiec zasadnym jest dokonanie zmiany 1 pkt 2 w/w uchwaly. Dzialka 5

6 o numerze 60/2 powstala na skutek podzialu dzialki nr 60. mieniajacej jest niezbedne do zawarcia aktu notarialnego. Podjecie uchwaly' Wiceprzewodniczacy Rady Gminy wszelkowie - Marek Dzikowski odczytal projekt uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie dzialek na rzecz Powiatu Makowskiego. Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie przedstawiony projekt uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie wyrazenia zgody na nieodplatne przekazanie dzialek na rzecz Powiatu Makowskiego. Za przyjeciem uchwaly glosowalo 14 radnych, Uchwala Nr XLIII/220/20 14 zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik Nr 3 do protokolu. Ad. pkt. 8 Krzysztof Kacprzycki - SekretarzGminy Szelków poinformowal,ze dzialka nr 65 byla pozbawiona kategorii dróg.gminnych Uchwala Nr XXXIX/204/20 14 z dnia 7 kwietnia 2014r. w sprawie pozbawienia dróg gminnych kategorii dróg celem zaliczenia do kategorii dróg powiatowych. Dzialki ciagu drogowego o nr 60/2 i 349 zostana pozbawione kategorii dróg gminnych w dniu dzisiejszym niniejsza uchwala. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarzadu Powiatu w Makowie Mazowieckim o zaliczeniu w/w dzialek ciagu drogowego do kategorii dróg powiatowych podjecie uchwaly w tej sprawie jest zasadne. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy wszelkowie - Marek Dzikowski odczytal projekt uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Przewodniczacy obrad poddal pod glosowanie przedstawiony projekt uchwaly zmieniajacej uchwale w sprawie pozbawienia dróg gminnych dotychczasowej kategorii celem zaliczenia ich do kategorii dróg powiatowych. Za przyjeciem uchwaly glosowalo 14 radnych, 6

7 Uchwala Nr XLIII/221/20 14 zostala przyjeta jednoglosnie. Uchwala stanowi zalacznik Nr 4 do protokolu., Ad. pkt. 9 Alicja Malinowska - Skarbnik Gminy Szelków poinformowala, ze informacja zawiera podstawowe dane wymagane Uchwala Nr XXXVII/189/20 14 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie okreslenia zakresu i formy. informacji o przebiegu wykonania budzetu gminy za I pólrocze oraz przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury. Stwierdzila, ze zgodnie z art. 266 ustawy o finansach publicznych wraz z informacja o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2014r. przedlozono równiez informacje za ten okres: - o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsiewziec,. - o przebiegu wykonania planów finansowych Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie. Uchwalony przez Rade Gminy budzet zakladal plan: dochodów budzetowych w wysokosci ,63zl, wydatków budzetowych w wysokoscill ,08zl i dochodów budzetu przeznaczono na splate kredytów i pozyczek ,55zl. Zaplanowany byl deficyt budzetowy na kwote ,45zl. W toku realizacji budzetu dokonano niezbednych zmian w planie budzetowym gminy z powodu korekt dotacji. celowych, które zostaly dokonane po podjeciu uchwaly budzetowej na 2014r., korekt dotacji z budzetu panstwa na realizacje zadan wlasnych gminy oraz na zadania z zakresu administracji rzadowej wykonywanych przez gmine oraz skorygowaniu subwencji szkolnej. Po uwzglednieniu dokonanych zmian przewidywal: plan dochodów w wysokosci ,59 zl., plan wydatków budzetowych ,44zl i wydatki na zadania inwestycyjne ,05zl. Plan budzetu gminy zaklada niedobór w kwocie ,85zl. Nadmienila, ze faktycznie wykonanie budzetu za I pólrocze 2014r. Przestawia sie nastepujaco: dochody budzetowe ogólem wykonano w wysokosci ,41zl, wydatki budzetowe w wysokosci ,34 zl, a budzet gminy zamknal sie z nadwyzka w wysokosci ,07zl. W ciagu okresu sprawozdawczego w miare pozyskiwania dochodów realizowano wydatki budzetu. W I pólroczu 2014 roku wydatki budzetowe Gminy zrealizowano w wysokosci ,34 co stanowi 49,01% planowanych rocznych wydatków.. Naleznosci gminy na dzien r. wynosily ,63 zl i dotyczyly Podatków i oplat w kwocie ,40 zl oraz z tyto zaliczki alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego na kwote ,23 zl. Podatki dla gminy placi 1057 gospodarstwa rolne, oraz 1035 wlascicieli nieruchomosci ponizej lha powierzchni 7

8 " i z 86 pozycji placony jest podatek lesny. W I pólroczu 2014 r. wystawiono 312 upo-. mnien na kwote ,96 zl, tytulów wykonawczych 4 na kwote ,00 zl. Gmina ma do splaty kredyty na kwote ,00 zl jest to kredyt z Banku Spóldzielczego w Krasnosielcu zaciagniety r. w kwocie ,00zl na budowe wodociagu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duzy, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock - Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków. Nadmienila, ze Gmina ma zaciagnieta pozyczke z WFOSI GW w Warszawie na "Stacje wodociagowa dla Gminy Szelków" w wysokosci ,22 z.l W lipcu gmina otrzymala potwierdzenie ostateczne na umorzenie ww. kwoty. Nastepnie zaciagnieta II pozyczka z WFOSIGW w Warszawie na "Budowa wodociagu II etap we wsiach: Ciepielewo, Orzyc, Laski, Magnuszew Maly i Przeradowo "w wysokosci ,00zl. Zaciagnieta III pozyczka z WFOSI GW w Warszawie na "Budowa wodociagu III etap we wsiach: Stary Strachocin, Nowy Strachocin, Magnuszew Duzy, Kaptury, Rostki, Nowy Szelków, Smrock - Kolonia, Smrock - Dwór, Grzanka, Makowica, Chyliny, Stary Szelków" w wysokosci ,00zl. Zaciagnieta IV pozyczka z WFOSiGW w Warszawie na realizacje zadania pn. "Rekultywacja skladowiska odpadów w Chylinach ,00zl. Lacznie zadluzenie dlugoterminowe z tytulu pobranych kredytów i pozyczek na dzien r. wynosi ,22 zl. W przedstawionej informacji ukazala ksztahowanie sie wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsiewziec do wieloletniej prognozy finansowej za pólrocze 2014 roku. Wieloletnia Prognoza Budzetowa za I pólrocze pod wzgledem splaty kredytów i pozyczek ksztahowala sie nastepujaco: roczna splata to plan na kwote ,55zl, w tym. splacono ,33 zl (pozyczek dla WFOS i GW splacono ,33 zl, kredytu dla BS w Krasnosielcu ,00 zl i odsetek od kredytów i pozyczek ,41 zl). Dochody Gmina ma wykonane w 59,730/0. Nie ma zagrozenia przekroczenia dozwolonego limitu dlugu (60% do dochodów). Przedsiewziec z wieloletniej prognozy jak to przedstawia zalacznik Nr 2 realizowano na kwote ,45 zl. "Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszacymi, lacznikiem pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowosci Stary Szelków". W tym roku oplacono po ostatecznym odbiorze budynku prace za ,39 zl. Zadanie pod tytulem" Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu" jest w toku, wykonanie za ,06zl Jak wynika z tej krótkiej relacji naszych poczynan robimy wszystko co z naszej strony mozliwe, aby zrealizowac wytyczone dzialania. Przewodniczacy obrad poinformowal, ze informacja o przebiegu wykonania budzetu za I pólrocze 2014r. rozpatrywana byla na komisjach Rady Gminy w Szelkowie. Stale Komisje Rady Gminy w Szelkowie pozytywnie zaopiniowaly wykonanie budzetu za I pólrocze 2014r. i nie wniosly uwag. Pytan i uwag do przedstawionego materialu nie bylo. Informacja stanowi zalacznik Nr 5 do protokolu. 8

9 Ad. pkt. 10 Slawomir Jasinski - Dyrektor Publicznego Gimnazjum poinformowal,.ze dokonano nastepujacych prac w czasie wakacji: - odswiezono i pozmywano pomieszczenia budynku, - wymieniono oswietlenie w l sali lekcyjnej "B" (pomieszczenie które zajmowalo przedszkole) oraz w sekretariacie. Odnosnie obsady poinformowal, ze zostala zapewniona kadra nauczycielska tj.: - 8 nauczycieli na pelnym etacie ( w tym l uzupelnia etat w Szkole Podstawowej). - 4 nauczycieli niepelnozatrudnionych (w tym religia i pedagog) oraz psycholog zatrudniony ze srodków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz personel administracyjno - gospodarczy, który pozostal bez zmian. Poinformowal, ze nauczycielom przydzielono po 192 godziny. Nastepnie odniósl sie do liczebnosci w poszczególnych klasach: - klasa I - 30 uczniów - klasa IIa - 17 uczniów, - klasa IIb - 19 uczniów, - klasa III- 27 uczniów. Razem w Publicznym Gimnazjum w Szelkowie w roku szkolnym 2014/2015 bedzie uczeszczalo 93 uczniów. Informacja o przygotowaniu gimnazjum do nowego roku szkolnego 2014/2015 stanowi zalacznik Nr 6 do protokolu ijest do wgladu w Biurze Rady. Wanda Wójcicka - Dyrektor. Publicznej Szkoly Podstawowej wszelkowie poinformowala, ze szkola bedzie pracowala w oparciu o zatwierdzony aneks do arkusza organizacyjnego. W biezacym roku w szkole uczyc sie bedzie 186 uczniów w 7 oddzialach, w tym: - klasai - III- 96 uczniów, - klasa IV-VI- 90 uczniów. Nadmienila, ze dzieci w wieku 6 lat rozpoczynajacych nauke w klasie pierwszej bedzie 10. Ponadto dwoje dzieci nauczane bedzie programem indywidualnym ze wzgleduna wydaneorzeczeniez PoradniPsychologiczno- Pedagogicznejw Makowie Mazowieckim. W porównaniu do roku ubieglego liczba dzieci wzrosla o 19 uczniów. Liczba nauczycieli ogólem w szkole wyniesie 13 osób, w tym 2 nauczycieli niepelnozatrudnionych. Odnosnie liczby specjalistów bedzie jeden pedagog szkolny zatrudniony w wymiarze 'l1 etatu. Liczba pracowników administracyjno-obslugowych to 9 osób, w tym jedna osoba zatrudniona na 'l1 etatu. W szkole ze srodków Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych bedzie zatrudniony pedagog z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z Makowa Mazowieckiego i logopeda w wymiarze po 10 godz. tygodniowo. Nastepnie omówila dzialania dydaktyczno - wychowawcze oraz dzialania opiekunczo - wychowawcze, które beda realizowane w roku szkolnym 2014/2015. Kolejno odniosla sie do przeprowadzonych w szkole remontów: 9

10 - dokonano remontu 2 sal lekcyjnych, swietlicy szkolnej, pokój pedagoga i logopedy,. - usunieto zagrazajace bezpieczenstwu metalowe wieszaki w szatni szkolnej i zamontowano nowe, - urzadzono szatnie dla uczniów I klasy, - wymieniono i naprawiono urzadzenia i akcesoria sanitarne, - zamalowano zacieki na scianach w lazienkach i pomieszczeniu gospodarczym, -dokonano naprawy i wymiany zniszczonych elementów instalacji odgromowej. Dokonano zakupu szafek na podreczniki dla uczniów i pomoce dydaktyczne oraz krzesla i stoliki do klasy IB i swietlicy szkolnej. Wszystkie pomieszczenia szkolne zostaly dokladnie posprzatane. W ogródku rekreacyjno-sportowym utworzona silownia zewnetrzna, w której na stale zainstalowano zespól urzadzen rekreacyjnych. Na koniec omówila programy i projekty, jakie beda realizowane w szkole w roku szkolnym 2014/2015. Informacja o przygotowaniu szkoly do nowego roku szkolnego 2014/2015 stanowi zalacznik Nr 7 do protokolu i jest do wgladu w Biurze Rady. Uwag i wniosków do przedstawionej informacji nie bylo. Anna Guza - Dyrektor Przedszkola Samorzadowego w Szelkowie poinformowala, ze Przedszkole Samorzadowe w Szelkowie rozpoczyna rok szkolny 2014/2015 w nowym budynku. Sale zajeciowe dla dzieci sa dobrze wyposazone w sprzet i pomoce dydaktyczne. Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym przedszkole liczy 3 grup dzieci: I grupa 3-4 latki - 25 dzieci, II grupa 5-latki - 25 dzieci, III grupa 6-latki - 17 dzieci. Razem jest 67 dzieci. Przedszkole funkcjonuje w godzinach od 7.30 do Laczna liczba godzin pracy przedszkola w tygodniu wynosi l e>2,5godzin. Nastepnie odniosla sie do kadry pedagogicznej, która liczy 4 nauczycielki (w tym dyrektor) i katechetka na 2 godz. tygodniowo religii w 5-6 latkach. Nauczycielki posiadaja odpowiednie kwalifikacje pedagogiczne. W Przedszkolu Samorzadowym w Szelkowie zatrudniona jest takze kucharka i sprzataczka na pelnych etatach. Duza pomoca w zapewnieniu bezpieczenstwa dzieciom podczas zajec, spacerów i wycieczek oraz przy przeprowadzaniu i odprowadzaniu dzieci jest praca stazystów. W Przedszkolu Samorzadowym realizowany jest projekt: "Nowe miejsca przedszkole w Gminie Szelków". W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne w kwocie 30 tysiecy zlotych. W ofercie edukacyjnej znajduja sie zajecia wspierajace wszechstronny rozwój dziecka oraz zajecia dodatkowe takie jak: jezyk angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajecia teatralne, logorytmika, zajecia matematyczne i zajecia artystyczne. Dla rodziców równiez organizowane sa rózne szkolenia i warsztaty edukacyjne. Na potrzeby projektu organizowana jest grupa dzieci 3-4 letnich. Przedszkole bierze udzial w projekcie "Aktywnosc i ruch to twój druh", którego celem jest integracja dzieci ze srodowiska miejskiego z dziecmi ze srodowiska wiejskiego. Nadmienila, ze Przedszkole organizuje wyzywieni. Dzieci, które przebywaja w przedszkolu 5 godzin podczas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego korzystaja ze sniadania. Dzieci, które zostaja dluzej korzystaja ze sniadania i obiadu. Zgodnie z uchwala Rady Gminy oplata za pobyt dziecka w przedszkolu 10

11 po godzinie wynosi l zl za godzine. Problemem Przedszkola jest brak bez-. piecznego placu zabaw. Przedszkole przygotowane jest do rozpoczecia nowego roku szkolnego. Informacja o przygotowaniu przedszkola do nowego roku szkolnego 2014/2015 stanowi zalacznik Nr 8 do protokolu ijest do wgladu w Biurze Rady. Uwag i wniosków do przedstawionej informacji nie bylo. Przewodniczacy obrad poinformowal, ze Komisja Oswiaty, Kultury Zdrowia, Sportu i Rekreacji Rady Gminy w Szelkowi e rozpatrywala informacje o przygotowaniu placówek oswiatowych do nowego roku szkolnego 2014/2015 i nie wniosla uwag do w/w omówionych informacji. Przewodniczacy obrad podziekowal za przestawione informacje. Ad. pkt. 11 Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych - nie bylo. Ad. pkt. 12 Zbi~niew Deptula - Starosta Makowski zaprosil wszystkich do wziecia udzialu w Dozynkach Powiatowych w Ploniawach- Bramurze, które odbeda sie 7 wrzesnia 20 14r. Nadmienil, ze jest to swieto podsumowujace prace rolnika. Urszula Owsiewska - Radna Gminy zwrócila sie z prosba o oczyszczenie rowów wzdluz drogi powiatowej w kierunku Kosciola i na cmentarz. W miare mozliwosci finansowych poprosila o zamontowanie lustra drogowego na zakrecie przy drodze z Szelkowa do Makowa (kolo Kosciola). Roman Plodziszewski - Radny Gminy podziekowal za zagospodarowanie i oczyszczenie drogi na Bazarze. Nastepnie, zwrócil sie z prosba o zapewnienie bezpiecznego przejscia przez jezdnie dzieciom idacym do szkoly oraz zatrudnienie osoby do przeprowadzania dzieci. Nadmienil, ze chcialby zeby na jezdni prowadzacej do Makowa Maz. powstala sygnalizacja swietlna. Miroslaw Jankowski - Radny Gminy podziekowal Staroscie za usuniecie drzew przy wyjezdzie z Ciepielewa. Zbigniew Deptula - Starosta Makowski odpowiadajac na prosby i zapytania radnych, poinformowal, ze widzi te zarosniete rowy, ale sprzet jakim dysponuja ni.e jest w stanie wjechac na chodnik i wykosic polozone za nim rowy bez uszkodzenia nawierzchni chodnika. Stwierdzil, ze zamontowanie lustra drogowego nie przyczyni sie do poprawy komunikacji, poniewaz sam dobrze wie, ze kierowcy nie patrza w lustro podczas jazdy. Odpowiadajac na prosbe Pana Plodziszewskiego stwierdzil, ze nie widzi potrzeby zatrudnienia osoby do przeprowadzania dzieci przez jezdnie, gdyz nie jestesmy w stanie ocenic w jakich godzinach i w jakiej liczebnosci dzieci 11

12 wychodza ze szkoly. Przeprowadzenie dzieci o godzinie 8, moze byc realne do. wykonania, ale w godzinach popoludniowej bylo by znacznie utrudnione. Nastepnie stwierdzil, ze Starostwa nie jest stac na wykonanie sygnalizacji swietlnej na w/w jezdni. Tadeusz Lustyk - Radny Gminy nadmienil, ze w Chrzanowie nie ma przejscia dla pieszych. Janusz Ruszczynski - Przewodniczacy obrad poinformowal, ze 12 pazdziernika br.. odbedzie sie uroczystosc nadania herbu Gminie Szelków. Ad. pkt. 13 Janusz Ruszczynski - Przewodniczacy obrad podziekowal wszystkim obecnym za udzial w obradach i dokonal zamkniecia obrad XLIII sesji Rady Gminy wszelkowie. Na tym protokól zakonczono i podpisano. Protokolowala: Justyna Owsiewska 12 ll1l-

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r.

Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Protokól z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 13 grudnia 2010 r. Ad. pkt.l. Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosciobrad. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Tadeusz Kaminski otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r.

OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. OBJASNIENIA Wójta Gminy LeIkowo do projektu budzetu gminy na 2011r. A. Plan dochodów ogólem wynosi l. dochody wlasne stanowia 25,52% ogólnego planu i wynosza: 2. projektowana subwencja ogólna stanowi 32,94%

Bardziej szczegółowo

Realizacja Wydatków Budzetowych

Realizacja Wydatków Budzetowych KB 2011.10.110.307.0 Budzet Glowny Urzad Gminy Nadarzyn Realizacja Wydatków Budzetowych Plan do: 2011-06-30 Wyk.do: 2011-06-30 Klasyfikacja Nazwa 010 01010 4270 49 40 49 384,50 99,97 15,50 010 01010 4300

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZELKÓW za I półrocze 2014 r.

I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZELKÓW za I półrocze 2014 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZELKÓW za I półrocze 2014 r. Wójt Gminy Szelków przedkłada informację z wykonania Budżetu Gminy za I półrocze 2014r. Informacja została

Bardziej szczegółowo

z dnia 21 marca 2002roku

z dnia 21 marca 2002roku w sprawie uchwalenia budzetu gminy na 2002 rok Uchwala Nr XXVD/131102 Rady Gminy Regnów z dnia 21 marca 2002roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkta i 9 lit.d i pkt. 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak.

Protokól. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl - Przewodniczacy Komisji Gospodarki, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa - Pan Henryk Nowak. Protokól ze wspólnego posiedzenia Stalych Komisji Rady Gminy Ksawerów, które odbylo sie w dniu 30 wrzesnia 2010 r. w sali konferencyjnej Urzedu Gminy Ksawerów. Wspólnemu posiedzeniu Stalych Komisji przewodniczyl

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r.

Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice. z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Uchwala nr XXIV/334/2005 Rady Gminy Pawlowice z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie: zmian w budzecie gminy Pawlowice na 2005 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51, 57, 58 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku

Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku j / Uchwala Nr 28 /2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2008 roku tj~~.:~5'~~ ; ' ~:1"Y ",...r... ld_. W:I'!I"~A: '"..... tjn;~. ~ T." WRr,2aOB...

Bardziej szczegółowo

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r.

uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. uc h wal a Nr XLW/307/10 Rady Gminy Niebylec z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie gminy na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.! ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

z XLIV sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 23 pazdziernika 2014 r.

z XLIV sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 23 pazdziernika 2014 r. I PROTOKÓL Nr XLIV/2014 z XLIV sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Starym Szelkowie, dnia 23 pazdziernika 2014 r. Obrady rozpoczeto o godz. 10.00 zakonczono

Bardziej szczegółowo

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

-srodki pozyskane z Powiatowego Urzedu Pracy. -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza DOCHODY BUDZETOWE Dochody budzetowe za 2011r. wykonano jak w zalaczniku Nr 1 do sprawozdania. Wykonanie dochodów ksztaltuje sie nastepujaco: -dochody wlasne stanowia 22,64 % ogólnego yvykonania i wynosza

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku

Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku ~ Uchwala Nr 47/2008 Skladu Orzekajacego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2008 roku URZAD GMlWY ~~'I1.~.~r~ ~~l. : B8rt1~ki1RU r B Przekazano...., w sprawie wydania opinii

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym .DA GMINY w Lipniku ~. swietekrzyskie UCHWALA Nr XLI / 306/2006 w sprawie zmian w budzecie Gminy Lipnik na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 1

Objasnienia do tabeli Nr 1 Dochody 2004 roku DOCHODY OGÓLEM: 23.923.319 zl Objasnienia do tabeli Nr 1 Dzial 020 Lesnictwo kwota 41.250 zl Rozdzial 02001 Gospodarka lesna kwota 41.250 zl 2310 dotacje celowe otrzymane z budzetu gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XI1I83/11

Uchwala Nr XI1I83/11 I Uchwala Nr XI1I83/11 Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 30 wrzesnia 2011 r w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 2011-2024 Na podstawie art 226, art 227, art 230

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy dochodów

Układ wykonawczy dochodów Strona 1 RAZEM ZESTAWIENIE 55 653 404,00 Wydział Finansowy 55 144 264,00 020 Leśnictwo 200,00 02001 Gospodarka leśna 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 200,00 600 Transport i łączność 105

Bardziej szczegółowo

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl

-po stronie dochodów zl, w tym zadania zlecone zl Zarzadzenia Nr 42/2007 Wójta Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2007 r. Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r.

UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. UCHWAŁA Nr VIII/54/07 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz

Bardziej szczegółowo

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku

U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku U c h w a l a Nr XXXIV/224/09 Rady Miejskiej w Zlotym Stoku z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie przyjecia planu pracy stalych komisji i Rady Miejskiej na 2010 rok. Dzialajac na podstawie art. 21 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym

Zapoznanie Komisji z dzialalnoscia Wydzialu Dr6g w 2012 roku, ze szczeg6lnym RADA M!ASTA MARKI AI. 0. Pil u d~ k i e g o 95, 05-270 MAR K I PROTOKOL nr 56 tel. (0-22) 781-10 - 03 d. K... B d' t G d. Fax 781-13-78 Z posie zema omrsji u ze OWO - ospo arczej uioj, Mazowieckie kt6re

Bardziej szczegółowo

- czlonek - czlonek - czlonek

- czlonek - czlonek - czlonek KOMISJA BUDZETUi FINANSÓW I~DY GMINY Lasowice Wielkie PROTOKÓL nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Budzetu i Finansów Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 21 maja 2012 r. RADA G1\1INY LASOWICE VIJELKIE Wpl.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok

Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 2011 rok Tabela nr 1 - Dochody budzetu Miasta Kutno na 211 rok Dzial Rozdz Zródlo dochodów Planowane dochody (w w tym Ogólem biezace 6 Transport i lacznosc 2 1 1 1 64 Lokalny transport zbiorowy 1 1 1 1 Dotacje

Bardziej szczegółowo

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r.

,(f/l,~r. m~ ~z Bl/stronaJri. Pan Michal Nowacki. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna. Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. WÓJT GMINY NOWOSOLNA ul. Rynek Nowosolna 1 92.703Lódz 35 lei (0-42)6~8-41-08. fax 648-41-19 Lódz, dnia 23 stycznia 2008 r. Pan Michal Nowacki Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna Niniejszym

Bardziej szczegółowo

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany:

1. W uchwale Nr XL/166/2010 Rady Gminy Oporow z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2010 rok wprowadza zmiany: !UDA GMINY OPOR6W POW. Kutno, woj. todzkie UCHWALA Nr LVI/ 182/ 2010 RADY GM1NY OPOROW z dnia 13 wrzesnia 2010 roku w sprawie zmiany Uchwaly Nr L/166/2010 z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o planie dochodów. iwydatków budzetowych

Informacja o planie dochodów. iwydatków budzetowych Informacja o planie dochodów iwydatków budzetowych l Plan dochodów i wydatków budzetowych Miasta Zlotoryja opracowano w oparciu o aktualnie obowiazujacy stan prawny ij. Ustawe z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 w sprawie zmiany ogólnej kwoty dochodów i wydatków budżetu gminy na 2009 rok Uchwała Nr XXXVII/286/09 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmiany ogólnej

Bardziej szczegółowo

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag

W paragrafie 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty od ludnosci na wodociag UZASADNIENIE PRZYJETYCH WARTOSCI DOCHODÓW NA 2016 ROK Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 3.500,00 zl Rozdzial 01010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 500,00 zl 0960 zaplanowano dobrowolne wplaty

Bardziej szczegółowo

OBJASNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO NA ROK 2006

OBJASNIENIA DO PROJEKTU BUDZETU POWIATU POZNANSKIEGO NA ROK 2006 ~ ilu... OBJASNENA DO PROJEKTU BUDZETU POWATU POZNANSKEGO NA ROK 2006 Projekt budzetu Powiatu Poznanskiego na 2006 rok obejmuje zaplanowane dochody w kwocie 113.129.721zl oraz wydatki w kwocie 119.584.021zl.

Bardziej szczegółowo

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok

nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Uchwala nr X/127/2007 Rady Gminy w Pietrowicach Wielkich z dnia 04 grudnia 2007r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2007 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i 9 lit. h ustawy o samorzadzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r.

Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Protokól nr 45/05 z XLV Sesji Rady Gminy Raszyn w dniu 21 lutego 2005 r. Wiceprzewodniczacy Rady Gminy Raszyn otworzyl obrady, stwierdzil quorum i zaproponowal przyjecie porzadku obrad, pytajac o uwagi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE

wniosek o udzielenie absolutorium Zarzadowi Powiatu Sredzkiego z tytulu wykonania budzetu za rok 2012. UZASADNIENIE -~----------------:==~~~=~~"~n'=~'_~4 =-~= i 'J j1 j Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Sredzkiego S, d Wlk d' 6 /Y'/1/~-'ar ro a p., ma"... {I. L!.!.: 0""""...2013 r. Pani Malgorzata Fertala Przewodniczaca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667

Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lipca 2013 r. Poz. 7667 UCHWAŁA Nr II/3/10 RADY GMINY WIELISZEW z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wieliszew

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia...

Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... Uchwala Nr... Rady Miasta Zabki z dnia... w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, szkól podstawowych i gimnazjów Na podstawie ali. 90 ust. 4 w zwiazku z art. 90

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok.

Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Uchwala Nr V/32/07 Rady Gminy Niebylec z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy Niebylec na 2007rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkta, art. 51 ust.l i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku

Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku RADA GMNY Fredropol Uchwala Nr V/33/2011 Rady Gminy Fredropol z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie zmian w budzecie gminy na 20 rok Na podstawie art.18 us1.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

u c " wal a Nr XVIIII 09108

u c  wal a Nr XVIIII 09108 u c " wal a Nr XVIIII 09108 Rady G/niny Niebylec z dnia 4 /narca 2008 r. w sprawie wprowadzenia z/nian w budzecie G/niny Niebylec na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, art. 51 ust. l i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 19 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/309/2013 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 20 grudnia 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204

I WYDATKI NA ZADANIA WLASNE 6 119 878. Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo 6 204 WYDATKI Wydatki gminy dziela sie na: a) zwiazane z realizacja zadan wlasnych, b) zwiazane z realizacja zadan zleconych. Do zadan wlasnych naleza: Wydatki, które w calosci pokrywane sa z dochodów wlasnych

Bardziej szczegółowo

. z dnia 2 sierpnia2012 r.

. z dnia 2 sierpnia2012 r. UCHWALA NR XXII/163/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wolowskiego na lata 20122024. Na podstawie art. 226, art. 2~7.ustawy

Bardziej szczegółowo

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011

3. Ocena stanu przygotowan placówek oswiatowych do rozpoczecia roku szkolnego 2010/ 2011 / Protokól z posiedzenia wyjazdowej Komisji Samorzadowo- i Komisji Gospodarki Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Spolecznej Rady Gminy Ksawerów w dniu 26 sierpnia 2010 r. Wyjazdowe posiedzenie Komisji Sarnorzadowo-

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 66/2014. Wójta Gminy Szelków. z dnia 19 grudnia 2014 r.

ZARZADZENIE Nr 66/2014. Wójta Gminy Szelków. z dnia 19 grudnia 2014 r. ZARZADZENIE Nr 66/2014 Wójta Gminy Szelków z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom oplat za ksztalcenie pobierane przez szkoly wyzsze i zaklady ksztalcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr... Rady Powiat u M iedzyr zeckiego z dnia r.

Uchwala Nr... Rady Powiat u M iedzyr zeckiego z dnia r. Uchwala Nr... Rady Powiat u M iedzyr zeckiego z dnia... 2013 r. Projekt FN SS/2013 w sprawie: zmiany Wieloletniej Pr ognozy Finansowej Powiatu M iedzyrzeckiego na lata 2013 2026 Na podstawie art. 12 pkt

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r.

z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. Zarz14d Powiatu NowotomysIDeso ul. Poznanska 33 64-300 Nowy 'lbmysl tel l0-61l 44 26 700 BR - t1062140/2007 z posiedzenia Zarzctdu Powiatu Nowotomyskiego w dniu 11 grudnia 2007 r. W posiedzeniu udziat

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok Projekt budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2012 rok opracowano na podstawie planowanej przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej wraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/28/ll RADY GMINY HYŻNE z dnia 02 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Hyżne na 2011 rok Na podstawie art.. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. UCHWAŁA NR XXXV/201/2010 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Wilczyce na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok - DOCHODY Strona 1 Razem: 020 02001 600 60004 2310 60013 2330 60016 6330 60095 630 63003 6208 700 70005 0470 0770 710 71035 750 75011 75023 751 Strona 1 z 5 100 000 000,00 Leśnictwo 2 000,00 Gospodarka leśna 2 000,00

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z XXXI sesji Rady Gminy w Szelkowie, odbytej w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Szelkowie, dnia 30 lipca 2013r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 zakończono o godz. 11.15. Obradom

Bardziej szczegółowo

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami "za" przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej:

Protok61Nr XIXl08. W wyniku glosowania Rada Gminy 12 glosami za przyj~la porz~dek obrad w brzmieniujak nizej: Protok61Nr XIXl08 z sesji Rady Gminy w Lelkowie odbytej 02 grudnia 2008 r. pkt 1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocnosci obrad Przewodnicz~cy Rady Gminy Wladyslaw Kaczor otworzyl obrady sesji i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI :47:08 Strona 1 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2016 rok - WYDATKI 2016-01-07 11:47:08 Strona 1 Razem: 010 01030 01095 020 02001 400 40002 600 60004 60013 60014 60016 60095 630 63003 700 70005 100 200 000,00 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 2 721 596,00 484 11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 692 486,00 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 2 692 486,00 DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE RADA RODZICÓW przy Zespole Szkól Rolniczych i Technicznych im. H. Cegielskiego w Powodowie REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOLU SZKÓL ROLNICZYCH I TECHNICZNYCH IM. HIPOLITA CEGIELSKIEGO W POWODOWIE /' Rozdzial

Bardziej szczegółowo

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl

- po stronie dochodów 10.932.509 zl, w tym zadania zlecone 1.784.821 zl ZARZADZENIE NR 50/2009 WÓJTA GMINY W STARYM LUBOTYNIU Z DNIA 26 LISTOPADA 2009R w sprawie wprowadzenia zmian w budzecie Gminy na 2009 rok. Na podstawie art 188 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI / 80 / 2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 28 czerwca 2016 r

UCHWAŁA Nr XVI / 80 / 2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE. z dnia 28 czerwca 2016 r UCHWAŁA Nr XVI / 80 / 2016 RADY GMINY W CZERNIKOWIE z dnia 28 czerwca 2016 r w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym [ j.t.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU

UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU UCHWAŁA NR XLII / 229 / 2010 RADY GMINY W WADOWICACH GÓRNYCH Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2010 ROKU w sprawie zmian budżetu gminy Wadowice Górne na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r.

UCHWA35A Nr XXVIII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM Z DNIA 6 LISTOPADA 2008 r. UCHWA35A Nr XXV/160/2008 RADY MEJSKEJ W MAKOWE MAZOWECKM Z DNA 6 LSTOPADA 2008 r. w sprawie dokonania zmian w budzecie Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art.

Bardziej szczegółowo

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r.

Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od do r. Zalacznik nr 3 Do uchwaly Nr XXX/249/5 z dz. 28.9.25r. Informacje o wydatkach budzetowych powiatu ostrowieckiego za okres od 1.1.25 do 31.12.25r. 1. Klasyfikacja budzetowa Dzial Rozdzial 1 5 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku

PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja 2011 roku RADA i\i \T \ MARKI AI I Pi! ~C.' (1095 05'':'':'.7:> tel. MARKI ) ~ l1 10-03 a : 7b1-13-78 WG). Mazowieckie PROTOKOL nr 12 z posiedzenia Komisji Bnd:i:etowo - Gospodarczej ktore odbylo sie w dniu 26 maja

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym:

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym: Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków

Bardziej szczegółowo

RADA POWIATU w OLAWIE

RADA POWIATU w OLAWIE RADA POWIATU w OLAWIE Uchwala Nr XL VII/282/2006 Rady Powiatu w Olawie z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzedowi Pracy w Olawie. Dzialajac na podstawie art. 12 pkt 8 ppkt i,

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 2 469 360,00 60013 Drogi publiczne

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/

DOCHODY BUDŻETU GMINY. w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ Zał. Nr 1do uchwały nr IV/22/2002 DOCHODY BUDŻETU GMINY w 2003 r. DZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN NA 2003 r. /w zł/ 010 Rolnictwo 900,00 - dochody za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt 500,00 - dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIII/281/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXX/258/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVI/531/14 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Długołęka na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r.

UCHWALA NR 22/2009. Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. UCHWALA NR 22/2009 Zarzadu Komunikacyjnego Zwiazku Komunalnego GOP w Katowicach z dnia 12.05.2009r. w sprawie: przyjecia projektu uchwaly Zgromadzenia W sprawie zmiany uchwaly Zgromadzenia KZK GOP nr LCIV/51/2008

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok.

ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. ZARZADZENIE Nr 56/2013 Wójta Gminy Dubeninki z dnia 31pazdziernika 2013. w sprawie: zmian w budzecie gminy na 2013 rok. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCZYDO BUDZETU-

WYKONAWCZYDO BUDZETU- Strona ulad WYDA TK WYKONAWCZYDO BUDZETU- Zalacznik nr 2 do uchwaly nr 789/2004 Zarzadu Powiatu Poznanskiego z dnia 29 listopada 2004r. 136900.00 01095 Pozostala dzialalnosc 4580 Pozostale odsetki 136627,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r.

Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. " Protokól Nr 42/11 z posiedzenia Zarzadu Powiatu Wolowskiego w dniu 14 wrzesnia 2011 r. Posiedzenie odbylo sie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wolowie przy Placu Piastowskim 2, w godz. 16.00 19.00.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2009 rok

Uchwala Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2009 rok RADA POWIATU w Sremie uj. Mickiewicza 17 63-100 Srem Uchwala Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2009 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r.

Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. Uchwała Nr XIII/69/2015 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia

roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany: Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia Załącznik Nr 1 do uchwały roku dot. prognozy dochodów budżetu Gminy Dobczyce na 2005 rok wprowadza się następujące zmiany": Dział Rozdział N a z w a Zwiększenia Zmniejszenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 300

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<.

w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29.12.2009 r. w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol.<. Uchwala nr XLVUl1263/1O Rady Powiatu Wolowskiego z dnia 4 listopada 2010 r w sprawie zmiany uchwaly nr XXXV/199/09z dnia 29122009 r w sprawie budzetu powiatu na 201O~ol< Na podstawie art 211, 212, 222,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012

w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012 UCHWALA NR XXII/162/12 RADY POWIATU WOLOWSKIEGO. z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany budzetu Powiatu Wolowskiego na rok 2012 Na podstawie art. 211, 212, 220, 222, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Objasnienia do tabeli Nr 2. Wydatki 2004 roku

Objasnienia do tabeli Nr 2. Wydatki 2004 roku Wydatki 2004 roku Objasnienia do tabeli Nr 2 WYDATKI OGÓLEM 27.298.650 zl Dzial 020 - Lesnictwo kwota 163.797 zl Rozdzial 02001 - Gospodarka lesna kwota 56.250 zl W/w kwota przeznaczona jest na sporzadzanie

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR OR /2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0151-551/2009 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego budżetu gminy Biała na rok kalendarzowy 2009. Na podstawie art. 30, ust. 1 i 2, pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. UCHWAŁA NR XIX/103/08 RADY GMINY BURZENIN z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala:

Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. Zarzad Powiatu uchwala: Uchwala Nr ~\~../.l-.~l/.1t. Zarzadu Powiatu w Rybniku z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie: Przyjecia projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu rybnickiego na lata 2012-2020 Na podstawie art. 32

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące:

Uzasadnienie zmian. DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Zwiększenia w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY NA DZIEŃ 31.12.2006 r. Budżet gminy uchwalony został w dniu 31 stycznia 2006r,uchwałą Rady Gminy Nr.XLV/535/06 następująco : - dochody 26.275.905,-zł - wydatki 28.092.705,-zł

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. Zębowice, 2014-listopad-12 MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 R. I DOCHODY Na 2015 r. planuje się dochody gminy w wysokości 12 891 788 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 10 172

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W KISIELICACH w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/51/2015 RADY GMINY GOŁUCHÓW Z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr /2009 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 17 wrzesnia 2009 r.

Uchwala nr /2009 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 17 wrzesnia 2009 r. Projekt Uchwala nr /2009 Rady Gminy Chrzastowice z dnia 17 wrzesnia 2009 r. w sprawie zmiany budzetu Gminy Chrzastowice na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok

Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Uchwała Nr LIII/341/2006 Rady Gminy w Jodłowniku z dnia 23 października 2006w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2006 rok Data utworzenia 2006-10-23 Numer aktu 341 Kadencja Kadencja 2002-2006 Na podst.

Bardziej szczegółowo