WYNIKI BADANIA NA TEMAT POSTRZEGANIA RYNKU PRACY PRZEZ STUDENTÓW PRAWA W POLSCE. Raport przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYNIKI BADANIA NA TEMAT POSTRZEGANIA RYNKU PRACY PRZEZ STUDENTÓW PRAWA W POLSCE. Raport przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR"

Transkrypt

1 WYNIKI BADANIA NA TEMAT POSTRZEGANIA RYNKU PRACY PRZEZ STUDENTÓW PRAWA W POLSCE Raport przygotowany przez Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Warszawa 2011

2 Spis treści Opis badania Struktura próby I. Plany zawodowe II. Perspektywy na rynku pracy II a. Zgromadzone doświadczenie zawodowe II b. Przygotowanie do przyszłej pracy III. Ocena wydawnictw publikacji prawniczych Wnioski 2

3 Opis badania Nadrzędnym celem projektu było zidentyfikowanie opinii studentów prawa na temat ich planów zawodowych oraz własnego przygotowania do podjęcia zawodu w branży prawniczej i ich perspektyw na rynku pracy. Aby osiągnąć zamierzony cel w badaniu poruszono następujące aspekty: Najbardziej popularne, prestiżowe i dochodowe zawody Popularność poszczególnych aplikacji i miejsc pracy Znajomość i popularność firm oraz kancelarii prawnych Jakość przygotowania studentów prawa do pracy prawnika Atuty i słabości studentów prawa Sposoby podnoszenia kwalifikacji zawodowych Najbardziej rozwijające się a najchętniej wybierane dziedziny prawa Czynniki determinujące wybór ścieżki zawodowej Dodatkowo przeprowadzono analizę znajomości i oceny wydawnictw publikujących literaturę i podręczniki prawnicze. Badanie zostało zrealizowane na łącznej próbie 914 osób studiujących prawo na wyższych uczelniach w Polsce metodą bezpośrednich wywiadów kwestionariuszowych. Wywiady realizowane były w marcu i kwietniu 2011r. W badaniu udział wzięli studenci III, IV i V roku z 15 uczelni. 3

4 STRUKTURA PRÓBY

5 Struktura próby (1 z 4) Lp. Nazwa uczelni % w próbie 1. Uniwersytet Gdański 5,5 2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 12,0 3. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 4,2 4. Uniwersytet Łódzki 6,0 5. Uniwersytet Opolski 2,7 6. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 6,6 7. Uniwersytet Rzeszowski 6,0 8. Uniwersytet Szczeciński 5,1 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 6,8 10. Uniwersytet Wrocławski 8,2 11. Uniwersytet w Białymstoku 5,6 12. Uniwersytet Śląski w Katowicach 5,9 13. Katolicki Uniwersytet Lubelski 6,1 14. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 6,6 15. Uniwersytet Warszawski 12,7 5

6 Struktura próby (2 z 4) Rok studiów Wskazania w % N=914 30,8 34,6 trzeci czwarty piąty 34,6 6

7 Struktura próby (3 z 4) Płeć Czy miasto, w którym studiujesz, jest Twoim rodzinnym miastem? Wiek Wskazania w % N=914 0, ,7 0,5 53,7 kobieta mężczyzna 2,3 29,8 tak nie 4,7 3,2 6,8 19,3 11,5 27, brak odpowiedzi 67,9 brak odpowiedzi 27, i więcej brak danych Średni wiek ~ 23 lata Miejscowość pochodzenia 15,3 23,7 13,5 30,4 15,9 1, wieś miasto do mieszkańców miasto od do mieszkańców miasto od do mieszkańców miasto powyżej mieszkańców brak odpowiedzi 7

8 Struktura próby (4 z 4) Wskazania w % Czy studiujesz równolegle inny kierunek / inne kierunki studiów? N=914 11,6 Tak Ekonomia Stosunki międzynarodowe Historia Administracja Filozofia Politologia Europeistyka Filologia polska i obca 10,4 8,5 7,5 5,7 5,7 5,7 4,7 4, Nie 88,4 8

9 I. PLANY ZAWODOWE

10 Preferowane zawody prawnicze Który z wymienionych zawodów prawniczych chciałbyś/chciałabyś wykonywać w przyszłości? Wskazania w % N=914 adwokat 38,8 radca prawny 38,1 notariusz sędzia prokurator pracownik naukowy doradca podatkowy pracownik administracji komornik pracownik organu ścigania rzecznik patentowy referendarz sądowy dyplomata 4,3 2,5 0,7 9,6 8,8 7,1 12,5 15,1 18,7 26,0 29,9 Największym zainteresowaniem wśród studentów prawa cieszy się zawód adwokata oraz radcy prawnego. Co trzecia badana osoba myśli o karierze notariusza, a co czwarta chciałaby w przyszłości pracować jako sędzia. 3,1% studentów nadal jednak nie wie, czym chciałoby się zawodowo zajmować w przyszłości. mediator 0,3 inne 4,6 nie wiem / trudno powiedzieć 3, * Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania do 3 preferowanych zawodów 10

11 Najbardziej prestiżowe zawody prawnicze Który z zawodów prawniczych wydaje Ci się najbardziej prestiżowy? Wskazania w % N=914 sędzia 46,7 adwokat notariusz radca prawny pracownik naukowy prokurator pracownik organu ścigania komornik doradca podatkowy rzecznik patentowy pracownik administracji 5,5 3,9 3,0 1,4 1,1 1,1 0,3 0,3 14,2 17,2 Respondenci badania zostali poproszeni o wskazanie jednego zawodu prawniczego, który uważają za najbardziej prestiżowy. Zgodnie z deklaracjami studentów prawa za najbardziej prestiżowy został uznany przez 46,7% badanych zawód sędziego. Na drugim miejscu w tym zestawieniu pojawił się zawód adwokata, a na trzecim notariusza. inne 0,8 nie wiem / trudno powiedzieć 4,

12 Wybierane aplikacje Które podane egzaminy na aplikację zamierzasz zdawać? Wskazania w % N=914 adwokacka 34,7 radcowska notarialna sądowa prokuratorska komornicza dyplomatyczna rzecznika patentowego administracyjna sejmowa 1,1 4,4 3,6 7,7 10,1 18,9 18,1 20,0 32,4 Zgodnie z deklaracjami dotyczącymi preferowanego w przyszłości zawodu największym zainteresowaniem cieszyć się będą egzaminy na aplikację adwokacką i radcowską. Co piąty student planuje podejść do egzaminu na aplikację notarialną, który daje uprawnienia do zawodu, uznanego przez studentów za najbardziej dochodowy. Dość popularne będą również egzaminy na aplikację sądową i prokuratorską. nie wiem / trudno powiedzieć 4,8 nie zamierzam aplikować 6, * Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania do 3 aplikacji 12

13 Preferencje dotyczące miejsca pracy Wskaż miejsce, w którym chciałabyś/chciałbyś pracować. Wskazania w % N=914 duża kancelaria polska mała kancelaria polska dział prawny firmy sąd kancelaria międzynarodowa prokuratura organ administracji publicznej firma konsultingowa bank uniwersytet własna kancelaria ambasada / konsulat organizacja międzynarodowa ŻW/wojsko policja / ABW inne nie wiem / trudno powiedzieć 2,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 2,8 1,8 8,2 13,8 12,0 16,6 23,2 22,1 20,4 29,9 29, Obecni studenci prawa najchętniej podjęliby pracę w jednej z kancelarii z polskim kapitałem zakładowym. Co czwarta osoba wykazuje zainteresowanie pracą w dziale prawnym firmy, a co piąta w kancelarii międzynarodowej. Dość dużym zainteresowaniem cieszą się również instytucje takie jak sąd czy prokuratura. * Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania do 3 miejsc 13

14 Znajomość kancelarii prawnych Które z poniższych kancelarii prawnych znasz? Wskazania w % Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Domański Zakrzewski Palinka Baker & McKenzie Sołtysiński Kawecki Szlęzak Allen & Overy Wardyński i Wspólnicy White & Case Wierzbowski Eversheds Clifford Chance Salans CMS Camoron McKenna Linkleters Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy Nowakowski i Wspólnicy Wierciński Kwieciński Baehr Dewey LeBoeuf Hogan Lovells Głuchowski Rodzewicz Zwara i Partnerzy Weil Gotshall & Manges Kubas Kos Geartner Miller Canfield Babicki Chełchowski i Wspólnicy Grynhof Woźny i Wspólnicy Chadbourne & Parke D. Dąbkowski BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak 5,4 7,5 8,3 9,7 9,2 9,2 11,1 11,0 11,0 10,4 10,2 12,2 13,7 13,6 14,9 14,7 17,5 17,0 16, * Wykres prezentuje wyniki dla badanej grupy bez studentów Uniwersytetu w Białymstoku 19,9 22,9 24,8 24,2 33,6 33,6 N=863 Największa popularnością wśród studentów prawa cieszą się kancelarie Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski oraz Domański Zakrzewski Palinka, których znajomość zadeklarował co trzeci respondent (33,6%). Dobrze rozpoznawane są również kancelarie: Baker & McKenzie (24,8%), Sołtysiński Kawecki Szlęzak (24,2%) oraz Allen & Overy (22,9%).

15 Chęć pracy w kancelariach prawnych W których z poniższych kancelarii prawnych chciałabyś/chciałbyś pracować w przyszłości? Wskazania w % Domański Zakrzewski Palinka Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski Allen & Overy Sołtysiński Kawecki Szlęzak CMS Camoron McKenna Baker & McKenzie Salans Wardyński i Wspólnicy White & Case Kubas Kos Geartner Wierzbowski Eversheds Dewey LeBoeuf Drzewiecki Tomaszek i Wspólnicy Hogan Lovells Nowakowski i Wspólnicy Linkleters Miller Canfield Babicki Chełchowski i Wspólnicy Wierciński Kwieciński Baehr Clifford Chance Głuchowski Rodzewicz Zwara i Partnerzy Grynhof Woźny i Wspólnicy Weil Gotshall & Manges Chadbourne & Parke D. Dąbkowski BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak 1,5 1,9 2,4 2,9 2,9 2,8 3,1 3,1 3,0 3,4 3,4 3,8 3,7 3,7 4,3 4,5 5,1 5,0 5,7 5, * Wykres prezentuje wyniki dla badanej grupy bez studentów Uniwersytetu w Białymstoku 5,9 6,6 7,4 8,5 10,2 N=863 Studenci prawa najchętniej podjęliby pracę w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka deklarację taką złożył co dziesiąty badany. Na drugim miejscu w tym zestawieniu pojawia się kancelaria Studnicki Płeszka Ćwiąkalski Górski (8,5%) oraz Allen & Overy (7,4%).

16 Znajomość firm Które z poniższych firm znasz? Wskazania w % Ernst & Young Deloitte Open Finance Expander PwC (PricewaterhouseCoopers) KPMG Xelion Doradcy Finansowi McKinsey & Company Warszawska Grupa Konsultingowa Accreo Taxand Doradztwo Gospodarcze DGA A&E Consult Grupa Firm Doradczych Frąckowiak i Wspólnicy Andersen Business Consulting MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Accenture Grant Thornton Sadren Euler Hermes BDO Polska Moore Stephens Evip International Olaf Getting Kearney Nicom Consulting 4,8 6,0 6,0 5,9 4,4 6,8 6,4 6,4 10,3 9,6 9,5 10,9 10,8 14,1 13,4 18,7 17,8 21,4 21,3 21,1 29,8 31, * Wykres prezentuje wyniki dla badanej grupy bez studentów Uniwersytetu w Białymstoku 40,9 56,3 62,7 N=863 Wśród firm oferujących perspektywę pracy osobom po studiach prawniczych najbardziej rozpoznawalne są firmy zajmujące się audytem finansowym przedsiębiorstw, należące do tzw. Wielkiej Czwórki: Ersnt $ Young, Deloitte, PwC oraz KPMG. Oprócz nich bardzo znane są również marki firmy Open Finance czy Expander.

17 Chęć pracy w firmach W których z poniższych firm chciałabyś/chciałbyś pracować w przyszłości? Wskazania w % Ernst & Young Deloitte PwC (PricewaterhouseCoopers) Open Finance KPMG Expander A&E Consult McKinsey & Company Warszawska Grupa Konsultingowa Xelion Doradcy Finansowi Accreo Taxand Doradztwo Gospodarcze DGA Accenture MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy Moore Stephens Olaf Getting Grupa Firm Doradczych Frąckowiak i Wspólnicy Andersen Business Consulting Sadren Euler Hermes Nicom Consulting Evip International BDO Polska Kearney Grant Thornton 1,0 1,0 1,0 0,9 0,6 2,0 1,6 2,4 2,2 2,1 2,1 2,1 2,9 2,7 3,7 3,6 4,4 4,1 5,7 5,7 5,7 6,3 7, * Wykres prezentuje wyniki dla badanej grupy bez studentów Uniwersytetu w Białymstoku 19,0 21,6 N=863 Najbardziej znane firmy znajdują się również wśród tych pożądanych jako miejsce pracy. Dwie firmy: Ernst & Young oraz Deloitte zdecydowanie wyróżniają się na tle konkurencji co piata osoba chciałaby podjąć pracę w którejś z nich.

18 Czynniki determinujące wybór ścieżki zawodowej Czym przede wszystkim kierujesz się, planując swoją przyszłą karierę zawodową? Wskazania w % N=914 osiągnięciem wysokich dochodów 42,9 chęcią posiadania stabilnej pracy osiągnięciem realizacji zawodowej wynikającej z zainteresowań rozwojem własnych umiejętności pracą z najlepszymi specjalistami osiągnięciem stanowiska kierowniczego 11,6 13,9 30,5 36,3 40,6 Studenci prawa, planując swoją karierę zawodową, najczęściej kierują się względami finansowymi. Obecna niepewna sytuacja młodych ludzi na rynku pracy odgrywa również bardzo istotną rolę w tym procesie studenci chcą mieć pewność i stabilność zatrudnienia. Ważne jest dla nich również spełnianie własnych ambicji i zainteresowań. inne 1, * Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli możliwość wskazania 2 czynników 18

19 II. PERSPEKTYWY NA RYNKU PRACY

20 II A. ZGROMADZONE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

21 Praktyki Czy odbyłaś/odbyłeś już praktyki? Kiedy odbyłaś/odbyłeś te praktyki? Wskazania w % N=914 N=535 41,5 58,5 Tak Nie przed 4 semestrem semestr 4 przerwa 4/5 semetr 5 przerwa 5/6 semestr 6 przerwa 6/7 semestr 7 przerwa 7/8 semestr 8 przerwa 8/9 semestr 9 przerwa 9/10 semstr 10 i później 0,9 1,5 2,1 3,2 3,0 4,7 5,8 7,1 5,8 5,8 5,8 12,7 13,6 14, Wśród badanych studentów większość (58,5%) odbyła już praktyki studenckie. Studenci decydowali się na podejmowanie praktyk najczęściej na trzecim roku bądź w przerwie wakacyjnej między trzecim a czwartym rokiem. 21

22 Miejsce odbywania praktyk Gdzie odbywałaś/odbywałeś praktyki? Wskazania w % N=535 k 46,5 31,8 p o d f F p b 2,8 1,7 1,3 0,9 7,1 8,6 15,7 Zdecydowanie największym zainteresowaniem wśród studentów prawa, jeśli chodzi o miejsce odbywania praktyk, cieszą się kancelarie prawne (46,5% badanych odbyło właśnie tam swoje praktyki). Drugim najczęściej wybieranym miejscem jest sąd, gdzie swoje praktyki zrealizował co trzeci badany. Trzecie miejsce w tym zestawieniu zajmuje prokuratura. N 0,6 i 0, * Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy odbyli już jakieś praktyki ** Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli wskazać wszystkie miejsca, w których odbyli praktyki 22

23 Korzystanie z portali internetowych przy szukaniu pracy Z pomocy których portali internetowych korzystałaś/korzystałeś, poszukując praktyk lub pracy? Wskazania w % N= strony www pracodawców lokalne strony www inne nie korzystałam(-em)/nie korzystam w tym celu z portali internetowych 25,5 22,7 17,6 12,0 11,7 9,1 8,7 7,7 6,9 5,5 3,6 0,9 0,5 6,7 27, Studenci prawa przy poszukiwaniu pracy najczęściej korzystają z portali: pracuj.pl, praktykiprawnicze.pl oraz edukacjaprawnicza.pl. Wartym spostrzeżenia jest fakt, iż duża część studentów, bowiem aż 27,2%, w ogóle nie korzysta z portali internetowych przy poszukiwaniu praktyk bądź pracy. * Pytanie zadano tylko tym respondentom, którzy poszukiwali praktyk lub pracy. ** Wyniki nie sumują się do 100,0%, ponieważ respondenci mieli wskazać wszystkie portale, z których korzystali, poszukując praktyk/pracy 23

24 II B. PRZYGOTOWANIE DO PRZYSZŁEJ PRACY

25 Ocena jakości przygotowania studentów do pracy (1 z 2) Oceń stopień, w jakim, Twoim zdaniem, studia prawnicze przygotowują do pracy prawnika. Wskazania w % ŚREDNIA: 3,79 3,61 2,48 2,34 N= ,4 55,6 53,8 57, ,1 10,4 19,5 19,0 słabe przygotowanie dobre przygotowanie 0 wiedza teoretyczna na temat poszczególnych dziedzin prawa znajomość aktualnych regulacji prawnych zdolność stosowania prawa w praktyce znajomość terminów prawniczych w językach obcych Studenci prawa w momencie ukończenia studiów są dobrze przygotowani do wejścia na rynek pracy w zakresie posiadanej wiedzy teoretycznej na temat poszczególnych dziedzin prawa oraz znajomości aktualnych regulacji prawnych. Studia słabo jednak przygotowują do stosowania prawa w praktyce, a także w zakresie znajomości terminów prawniczych w językach obcych 25

26 Ocena jakości przygotowania studentów do pracy (2 z 2) Oceń stopień, w jakim, Twoim zdaniem, studia prawnicze przygotowują do pracy prawnika. Wskazania w % N=914 wiedza teoretyczna na temat poszczególnych dziedzin prawa 2,2 6,9 24,5 38,1 24,3 4,0 3,79 znajomość aktualnych regulacji prawnych 3,1 7,3 30,4 38,8 16,7 3,6 3,61 zdolność stosowania prawa w praktyce 21,6 32,3 23,0 14,0 5,5 3,7 2,48 znajomość terminów prawniczych w językach obcych 32,2 24,8 19,8 11,8 7,2 4,2 2, bardzo słabe słabe ani słabe ani dobre dobre bardzo dobre brak danych 26

27 Sposoby zwiększania kwalifikacji zawodowych W jaki sposób zwiększasz swoje kwalifikacje zawodowe? Wskazania w % kursy, szkolenia 18,2 odbywam praktyki 14,2 języki obce nauka / samokształcenie działalność naukowa działalność non-profit udział w konferencjach staż drugi kierunek studiów pracuję 3,1 2,4 2,0 2,0 1,9 1,9 6,2 8,8 Najwięcej bowiem 18,2% badanych zwiększa swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i/lub szkoleniach. 14,2% robi to poprzez odbywanie praktyk, 8,8% poprzez naukę języka. 6,2% badanych deklaruje zwiększanie kwalifikacji poprzez samodzielną naukę, 3,1% zajmuje się działalnością naukową. udział w poradni prawnej 1,0 wymiany studenckie 0,4 studia podyplomowe 0, * Respondenci mieli możliwość wskazania wielu sposobów 27

28 Wybierane specjalizacje W jakich dziedzinach prawa specjalizujesz się lub pragniesz się specjalizować? Wskazania w % N=914 prawo cywilne prawo karne prawo handlowe prawo administracyjne prawo podatkowe prawo europejskie prawo finansowe prawo ochrony konkurencji i konsumentów prawo własności intelektualnej prawo międzynarodowe publiczne prawo bankowe i rynków kapitałowych prawo spółek prawo obrotu nieruchomościami prawo pracy i ubezpieczeń społecznych historia lub teoria prawa prawo nowych technologii prawo ochrony środowiska prawo energetyczne prawo telekomunikacyjne prawo konstytucyjne prawo rodzinne i opiekuńcze inne 17,9 14,7 14,3 13,5 10,4 10,2 9,7 9,7 9,2 6,9 6,9 6,5 3,9 3,3 3,1 2,6 0,9 0,5 0,3 3,0 29,8 48, Najwięcej, bo prawie połowa badanych wybrała lub pragnie wybrać specjalizację w prawie cywilnym. Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszy się prawo karne - wskazało je 29,8% badanych. Następne w kolejności jest prawo handlowe - specjalizuje się w nim, lub pragnie się w nim specjalizować 17,9% respondentów. Zauważalne jest niskie zainteresowanie prawem telekomunikacyjnym, konstytucyjnym oraz prawem rodzinnym i opiekuńczym (odpowiednio 0,9% 0,5% oraz 0,3%) * Respondenci mieli możliwość wskazania 3 specjalizacji 28

29 Rozwijające się dziedziny prawa Które z wymienionych dziedzin prawa będą twoim zdaniem najbardziej rozwijającymi się przez następne 5 lat? Wskazania w % N=914 prawo nowych technologii prawo europejskie prawo własności intelektualnej prawo energetyczne prawo bankowe i rynków kapitałowych prawo ochrony konkurencji i konsumentów prawo handlowe prawo cywilne prawo telekomunikacyjne prawo finansowe prawo podatkowe prawo ochrony środowiska prawo spółek prawo karne prawo obrotu nieruchomościami prawo międzynarodowe publiczne prawo pracy i ubezpieczeń społecznych prawo administracyjne historia lub teoria prawa inne 1,2 1,0 7,3 7,3 7,1 6,1 4,9 4,2 14,3 13,6 12,9 11,8 11,6 11,4 11,2 21,6 20,1 18,8 29,2 37,6 Respondenci przewidują, że w ciągu najbliższych 5 lat prawo najbardziej rozwinie się w dziedzinie nowych technologii - twierdzi tak aż 37,6% badanych. Wielu respondentów przewiduje także rozwój prawa europejskiego(29,2% badanych), prawa własności intelektualnej(21,6% badanych) oraz prawa energetycznego oraz prawa bankowego i rynków kapitałowych (odpowiednio 20,1% i 18,8% badanych) * Respondenci mieli możliwość wskazania 3 specjalizacji 29

30 III. OCENA WYDAWNICTW PUBLIKACJI PRAWNICZYCH

31 Znane wydawnictwa Proszę wskazać znane Tobie wydawnictwa publikujące literaturę i podręczniki prawnicze. Wskazania w % N=914 Lexis Nexis C.H. Beck Wolters Kluwer ParkPrawo Oficyna Wydawnicza Branta 49,0 66,1 80,0 87,1 85,6 Najbardziej rozpoznawalnym wydawnictwem jest wydawnictwo Lexis Nexis wskazało je 87,1% respondentów, wysoką rozpoznawalnością cieszą się C.H. Beck i Wolters Kluwer (wskazane przez odpowiednio 85,6% i 80% respondentów). Wydawnictwo ParkPrawo cieszy się mniejszą rozpoznawalnością wskazało je 66,1% respondentów. Najmniej znana jest Oficyna Wydawnicza Branta jej znajomość wskazało 49% badanych

32 Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o. o. ul. Tamka 38, Warszawa tel.: (22) ; faks: (22) e mail: Katarzyna Jaworska Project Manager 32

STUDENCI PRAWA W POLSCE 2004 RAPORT Z BADANIA DLA

STUDENCI PRAWA W POLSCE 2004 RAPORT Z BADANIA DLA Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2004 RAPORT Z BADANIA DLA Podejście metodologiczne Badanie polegało na przeprowadzeniu 1114 ankiet wśród dziennych studentów prawa z III, IV i V roku. Badanie

Bardziej szczegółowo

Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2006

Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2006 Nobody s Unpredictable STUDENCI PRAWA W POLSCE 2006 Spis treści Opis projektu...3 Metodologia...4 1. Wizerunek zawodów prawniczych.5 2. Zmiany w zawodach prawniczych 13 3. Oczekiwania wobec przyszłej pracy.19

Bardziej szczegółowo

Studenci prawa w Polsce 2015 badanie opinii studentów

Studenci prawa w Polsce 2015 badanie opinii studentów Studenci prawa w Polsce 2015 badanie opinii studentów 26 czerwca 2015 Metodologia Metodologia Metoda badawcza CAWI ankieta realizowana przez Internet; Grupa docelowa studenci prawa w Polsce; Wielkość próby

Bardziej szczegółowo

Kancelarii Prawniczych

Kancelarii Prawniczych Ranking Kancelarii Prawniczych 2013 18 kwietnia 2013 roku 91 (9515) ISSN 0208-9130 Partnerzy TOMASZ WAWER 3 Gdzie leżą konfitury RYSZARD WANIEK Ewa Usowicz zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl

Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska. Telefon (0-32) 359 18 57. Internet www.katowcie.elsa.org.pl Adres ELSA Katowice, ul. Bankowa 11b p.3.49 40-007 Katowice Polska Telefon (0-32) 359 18 57 Internet www.katowcie.elsa.org.pl E-mail katowice@elsa.org.pl VIII Ogólnopolska Konferencja Podatkowa Patroni

Bardziej szczegółowo

Ogólna Prezentacja Kancelarii

Ogólna Prezentacja Kancelarii Ogólna Prezentacja Kancelarii Kim jesteśmy? Jesteśmy niezależną kancelarią prawną specjalizującą się w doradztwie dla klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych w zakresie umów kredytowych. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Studenci prawa w Polsce. zrealizowanego dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland

Raport z badania Studenci prawa w Polsce. zrealizowanego dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Raport z badania Studenci prawa w Polsce zrealizowanego dla Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland Maj 2013 1 Informacja o badaniu Niniejszy raport prezentuje wyniki ogólnopolskiego badania

Bardziej szczegółowo

Kryzys na rynku usług prawniczych nie odstrasza. Najwięcej kandydatów przyciąga Wrocław.

Kryzys na rynku usług prawniczych nie odstrasza. Najwięcej kandydatów przyciąga Wrocław. 1 z 5 2015-07-16 08:37 DRUKUJ Tekst pochodzi z serwisu rp.pl, Rzeczpospolita Czy wiesz, ile z Kyocerą ten artykuł możesz wydrukować do 5 razy taniej? Już od 33 zł /m-c! Więcej... MAGISTROWIE/STUDENCI Nabór

Bardziej szczegółowo

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2014 r. Analiza wyników konkursu na aplikację ogólną w 2014 r. Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r.

ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY www.kssip.gov.pl ANALIZA WYNIKÓW KONKURSU NA APLIKACJĘ OGÓLNĄ w 2015 r. 17.02.2016 r. 2 Każdorazowo limit miejsc ustala Minister Sprawiedliwości, w oparciu o prognozę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ. Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe OGÓLNOPOLSKIE BADANIE MBE STUDENT INDEX 2013: FINANSE I BANKOWOŚĆ Audyt, Zarządzanie ryzykiem Doradztwo: Podatkowe, Transakcyjne, Biznesowe SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. PROFIL RESPONDENTA 3. AUDYT I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku W 16. edycji Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2015 przygotowanego przez "Fundację Edukacyjną Perspektywy" Akademia Pomorska w Słupsku utrzymała swoją pozycję z ubiegłego roku. Warto podkreślić, że zarówno

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Cudzoziemcy pracujący w Polsce przepisy dotyczące pracowników UE i pracowników spoza UE. Cele szkolenia. Termin.

Zaproszenie. Cudzoziemcy pracujący w Polsce przepisy dotyczące pracowników UE i pracowników spoza UE. Cele szkolenia. Termin. Zaproszenie Cudzoziemcy pracujący w Polsce przepisy dotyczące pracowników UE i pracowników spoza UE Termin 27 / 03 / 2014, od godziny 10.00 Miejsce szkolenia Sala konferencyjna/ AHK Polska / ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK

Zarządzanie 2015. Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne. 2015 Nazwa uczelni WSK Strona główna Ranking Kierunków Studiów Kierunki społeczne kierunki SPOŁECZNE Dziennikarstwo i komunikacja Politologia i stosunki międzynarodowe Pedagogika i edukacja Psychologia Socjologia Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie

Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla II Liceum Ogólnokształcącego im. Stef ana Batorego w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 13 września 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy w MDDP. W latach 1999-2002

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Różnice kursowe. - rozliczanie podatkowych różnic kursowych. Warsztaty portalu TaxFin.pl. 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa. Warsztaty portalu TaxFin.pl Różnice kursowe - rozliczanie podatkowych różnic kursowych 4 październik 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Katarzyna Klimkiewicz, partner kancelarii TPA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w nieruchomościach

Inwestycje w nieruchomościach Seminarium portalu TaxFin.pl Inwestycje w nieruchomościach aspekty prawne, podatkowe i finansowe 22 marca 2013 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy merytoryczni: Opis spotkania: Konferencja skierowana

Bardziej szczegółowo

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie

Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla X Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Warszawie Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis badania

Bardziej szczegółowo

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Opis

Bardziej szczegółowo

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 400,00 zł Cena brutto 492,00 zł. 2016-05-25 Termin zakończenia usługi. 2016-04-07 Termin zakończenia rekrutacji Reprezentacja, reklama oraz działania promocyjne i marketingowe przedsiębiorców istotne zagadnienia w zakresie podatku dochodowego i podatku od towarów i usług (VAT) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/07/7633/7568

Bardziej szczegółowo

Ochrona prawna. Immunitet materialny

Ochrona prawna. Immunitet materialny organie państwowym radca prawny może być zatrudniony także w innej wyodrębnionej komórce lub jednostce organizacyjnej i podlegać jej kierownikowi (art. 9). Ochrona prawna Radca prawny podczas i w związku

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OPTYMALIZACJA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ISTOTNE ZOBOWIĄZANIE Podatek od nieruchomości, w przypadku podmiotów dysponujących znacznym majątkiem trwałym, stanowi niejednokrotnie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R.

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ 28 WRZEŚNIA 2013 R. OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Młodzi typują idealnych pracodawców w finansach i doradztwie

Młodzi typują idealnych pracodawców w finansach i doradztwie Kraków, 16 kwietnia 2012 r. Młodzi typują idealnych pracodawców w finansach i doradztwie Ernst & Young w audycie, BRE Bank w bankowości korporacyjnej, a PZU w ubezpieczeniach to niektórzy z liderów branżowych

Bardziej szczegółowo

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi

Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi ANALIZA PREFERENCJI ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Raport dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Tomasza Nocznickiego w Nowej Wsi Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

Bardziej szczegółowo

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO 27 WRZEŚNIA 2014 R.

EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO 27 WRZEŚNIA 2014 R. Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW WSTĘPNYCH NA APLIKACJE: ADWOKACKĄ, RADCOWSKĄ I NOTARIALNĄ ORAZ EGZAMINU KONKURSOWEGO NA

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 9 czerwca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Paweł Mazurkiewicz, doradca podatkowy, partner MDDP. Przed podjęciem współpracy

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER

PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIETY PROINŻYNIER ANALIZA PRZYGOTOWANA PRZEZ FINEART COMMUNICATIONS WPROWADZENIE... 3 ZA POŚREDNICTWEM JAKICH ŹRÓDEŁ ZAMIERZASZ W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI SZUKAĆ PRACY?... 4 Wykres 1:

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe Załącznik nr 3 do uchwały nr 438/2012-2013 Rady WPiA z dnia 25 czerwca2013 r. w sprawie korekty programu studiów na kierunku administracja I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie

Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Badanie losów absolwentów PWSZ w Nysie Rocznik absolwentów: Czas badania: do 3 m-cy od skończenia studiów Opracowanie: Biuro Karier i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie 1 Badanie losów absolwentów zostało

Bardziej szczegółowo

Ranking szkół publicznych

Ranking szkół publicznych Ekonomia-Zarządzanie komentarz s. 61 1 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 58,3 64,1 60,3 51,4 2 Akademia Ekonomiczna w Krakowie 58,0 54,7 59,8 59,0 3 Uniwersytet Warszawski - Wydział Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły

Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły Podsumowanie pierwszej edycji Akademii Młodych Dyplomatów Promocja im. Karola Wojtyły W roku akademickim 2004/2005 zainaugurowana została I edycja Akademii Młodych Dyplomatów, programu przygotowującego

Bardziej szczegółowo

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne.

Program. Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne. Program Delegowanie Polaków do Niemiec (Unii Europejskiej) i Niemców (Osób z UE) do Polski aspekty podatkowe i prawne Cele szkolenia Celem szkolenia jest zaprezentowanie podstawowych informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Optymalizacja podatkowa 21 października 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Justyna Bauta-Szostak - radca prawny i doradca podatkowy MDDP. W latach 1999-2002 pracowała w kancelariach

Bardziej szczegółowo

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012. podsumowanie badania pilotażowego Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej 2012 podsumowanie badania pilotażowego Pilotażowe badanie Monitoring Karier Zawodowych Informacje Ogólne Celem badania było poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 8 marca 2011 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Patron: Prowadzący: Dr Marcin Jamroży partner kancelarii Rödl & Partner, doradca podatkowy, radca

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2014/2015

Ceny transferowe 2014/2015 Witamy na konferencji portalu TaxFin.pl Ceny transferowe 2014/2015 3 grudnia 2014 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Jacek Bajger partner w firmie doradczej KPMG, doradca podatkowy, kieruje

Bardziej szczegółowo

4 grupa firmy małe - Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk

4 grupa firmy małe - Doradztwo Podatkowe Graczyk Ewa i Dariusz Graczyk Najlepsze firmy doradztwa podatkowego IV RANKING FIRM I DORADCÓW PODATKOWYCH - KPMG, Grupa Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy, Grant Thornton Frąckowiak i spółka Doradztwo Podatkowe

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS)- administracja niestacjonarna studia I stopnia UWAGA Wychowanie fizyczne w łącznym wymiarze 36 godzin,zajęcia do wyboru, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy

PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy PROGRAM KONFERENCJI Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa fot. Andreas Tille 09:30 10:00 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji.

Jan Kuchno, Piotr Kuchno, Wojciech Litwin, Sławomir Trojanowski oraz Marta Kuchno zasiadali w Radzie Nadzorczej poprzedniej kadencji. Raport bieżący nr 9/2013 28.06.2013 Temat: Powołanie osób nadzorujących. W oparciu o 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje podstawowe

I. Informacje podstawowe I. Informacje podstawowe POGRAM STUDIÓW dla kierunku Administracja Nazwa kierunku studiów Administracja Poziom kształcenia Studia drugiego stopnia Forma studiów Niestacjonarne Profil kształcenia ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH

Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej. w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Wyniki badao kariery i planów zawodowych studentów Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w badaniu wzięło udział 104 studentów WSEH Zakres badao: 1) kariera i wyobrażenie wymarzonej pracy 2) plany

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie.

Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Zaproszenie Szkolenie: Dane osobowe w przedsiębiorstwie aspekty praktyczne. Prawo autorskie. Termin 05 / 12 / 2014, godz. 9.00 17.00 Miejsce Biuro Regionalne AHK Polska w Gliwicach, Rynek 6 Kontakt: Joanna

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r.

ETIUDA 1 STATYSTYKI. Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. ETIUDA 1 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: lipiec 2013 r. Konkurs ETIUDA na finansowanie stypendiów doktorskich został ogłoszony po raz pierwszy przez Narodowe Centrum Nauki 15 grudnia 2012 roku. W ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność:

Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek ZARZĄDZANIE Specjalność: Kształtowanie menedżera Kompetencje menedżerskie wiedza doświadczenie umiejętności praktyki PODSTAWOWA

Bardziej szczegółowo

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL

CENTRUM SZKOLENIOWE DACPOL Tytuł: Prawne aspekty funkcjonowania sklepów i platform internetowych w świetle zmian w prawach konsumenta Organizator: Centrum Szkoleniowe Partner merytoryczny: Kancelaria Prawnicza PATRIMONIUM Termin:

Bardziej szczegółowo

/ Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. /

/ Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. / / Kancelaria Prawna ZKZ specjalizuje się w prawie gospodarczym i obsłudze prawnej firm. / OFERTA OBSŁUGI PRAWNEJ DLA FIRM O Kancelarii Wrocławska Kancelaria ZKZ specjalizuje się w szeroko pojętym prawie

Bardziej szczegółowo

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r.

VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. Seminarium portalu TaxFin.pl VAT i CIT zmiany i projekty zmian na 2012 r. 26 stycznia 2011 r. Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Prowadzący: Przemek Skorupa, starszy menedżer w zespole Podatków Pośrednich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie ilościowe. Zainteresowanie studentów programami edukacyjnymi i konkursami w Szkole Głównej Handlowej

RAPORT. Badanie ilościowe. Zainteresowanie studentów programami edukacyjnymi i konkursami w Szkole Głównej Handlowej RAPORT Badanie ilościowe Zainteresowanie studentów programami edukacyjnymi i konkursami w Szkole Głównej Handlowej Organizator: Warszawa 2010 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT

Katedra Marketingu. Wydział Zarządzania. Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Koło Naukowe Komunikacji Marketingowej PRYZMAT Drogi studencie! Dziękujemy, że zainteresowała Cię oferta Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego!

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny

Pozycjonowanie Wydziału. Trójmiasta i kraju. mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Pozycjonowanie Wydziału Ekonomicznego na mapie edukacyjnej Trójmiasta i kraju mgr Adam Szczęch, dr Marcin Wołek, dr Marcin Skurczyński, Wydział Ekonomiczny Najpopularniejsze kierunki studiów na studiach

Bardziej szczegółowo

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia

Program. Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych 25.06.2013. Cele szkolenia Program Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych Cele szkolenia Celem szkolenia jest zapoznanie się z zakresem odpowiedzialności członków zarządu. 25.06.2013 Godziny szkolenia: 10.00 14.30

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka

I DZIEŃ. 09.20 Kawa powitalna. 09.40 Wstęp. Podsumowanie zmian w Prawie Pracy, które weszły w życie w 2011 r. prelegent: Magdalena Sybilska- Bonicka Z A P R O S Z E N I E N A K O N F E R E N C J Ę Z M I A N Y W P R A W I E P R A C Y 2 0 1 2 2 8-2 9. 1 1. 2 0 1 1, W A R S Z A W A, H o t e l M D M Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogram Konferencji,

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Najlepszych

Dołącz do Najlepszych Dołącz do Najlepszych Kancelaria Weil istnieje od 1931 roku i jest jedną z najbardziej znanych międzynarodowych firm prawniczych świadczących kompleksową obsługę prawną klientów instytucjonalnych i firm

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości. aktualne trendy prawno-podatkowe. Konferencja portalu TaxFin.pl. 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa.

Rynek nieruchomości. aktualne trendy prawno-podatkowe. Konferencja portalu TaxFin.pl. 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa. Konferencja portalu TaxFin.pl Rynek nieruchomości aktualne trendy prawno-podatkowe 21 luty 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa Partner: Opis spotkania: Konferencja skierowana jest do wszystkich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA

Raport. Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA RPk-0332/06/10 Raport Badanie Losów Absolwentów INFORMATYKA 2010 Przygotowały: Emilia Kuczewska Marlena Włodkowska 1. Cel badań Badania ankietowe przeprowadzone wśród absolwentów kierunku Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 22 maja 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Dr Janusz Fiszer, Radca Prawny, Doradca podatkowy Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta

Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Praca wakacyjna wyobrażenie a rzeczywistość dla polskiego studenta Mając na uwadze sytuację studenta na polskim rynku pracy, międzynarodowa organizacja AIESEC wraz ze Stowarzyszeniem Agencji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie

Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie Organizator: Patron honorowy: Praktyczne aspekty funkcjonowania działu HR w firmie GDZIE I KIEDY: 24-25 sierpnia 2011 r., Pałacyk Otrębusy, Otrębusy k. Warszawy, ul. Warszawska 2 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne

Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne Szczegóły dotyczące programu, uzyskane oceny /punkty kredytowe (ECTS) prawo stacjonarne UWAGA Wychowanie fizyczne rejestracja elektroniczna USOSWeb w łącznym wymiarze 60 godzin -zajęcia obowiązkowo w II

Bardziej szczegółowo

Programy Firm Partnerskich

Programy Firm Partnerskich Programy Firm Partnerskich W celu ułatwienia spółce znalezienia odpowiednich partnerów, którzy wspomogą ją w drodze do notowań, Giełda realizuje dwa Programy Firm Partnerskich GPW: dla MSP oraz Liderzy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe Rozwiązania modułowe Dedykowane rozwiązania dla przedsiębiorstw

Rozwiązania systemowe Rozwiązania modułowe Dedykowane rozwiązania dla przedsiębiorstw Rozwiązania systemowe Rozwiązania modułowe Dedykowane rozwiązania dla przedsiębiorstw TimeFrame Software - w ścisłej współpracy z klientami tworzymy rozwiązania informatyczne dopasowane do ich indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa Konferencja portalu TaxFin.pl Optymalizacja podatkowa 27 lutego 2012 r., Hotel Marriott, Warszawa Partnerzy: Dr Janusz Fiszer, Radca Prawny, Doradca podatkowy Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Warszawskiego,

Bardziej szczegółowo

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów

I ROK STUDIÓW. B 4 30 E UAM konstytucyjnego 10. Redakcja tekstów Program studiów 1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 180. 2. Liczba semestrów: 6. 3. Liczba godzin: 1890. 4. Opis poszczególnych modułów kształcenia (sylabusy): w trakcie przygotowywania.

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie na zamówienie

Wykształcenie na zamówienie Wykształcenie na zamówienie Wyniki tegorocznej edycji konkursu na kierunki zamawiane Według szacunków ministerstwa, w roku 2013 w polskim przemyśle zabraknie ponad 46 tys. inżynierów, a w usługach ponad

Bardziej szczegółowo

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE

Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Program studiów realizowany 2014-2015 PRAWO STACJONARNE Załącznik do Uchwały nr 157/2012/2013Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studiów na

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje

Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Akademickie Biura Karier w Polsce. Analiza działalności: wnioski i rekomendacje Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta III Kongres Akademickich Biur Karier 3 grudnia 2014 r.; Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 7 lipca 200 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI: 67 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14

ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK 20 20 Z 5 20 20 40 5. Obowiązuje od roku akademickiego 2013/14 suma godzin ADMINISTRACJA - studia niestacjonarne I stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Lp. Nazwa przedmiotu (modułu) jednostka 1 Historia administracji 20 10 E/Z 6 20 10 30 6 Instytut

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych

UDA-POKL.04.01.01-00-240/10 Ekonomia sukcesu - program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. z III fali badań ilościowych EKONOMIA SUKCESU PROGRAM ROZWOJU program rozwoju WYŻSZEJ WYŻSZEJ SZKOŁY SZKOŁY BANKOWEJ BANKOWEJ W GDAŃSKU W GDAŃSKU Raport Raport z VII fali badania CAWI z III fali badań ilościowych Sopot, styczeń 2015

Bardziej szczegółowo

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni

WYNIK 2013. Filologie, języki obce i językoznawstwo MIEJSCE. Nazwa Uczelni Filologie, języki obce i językoznawstwo 1 Uniwersytet Jagielloński 100,0 100,0 100,0 40,30 100,0 100,0 2 Uniwersytet Warszawski 94,47 89,31 94,30 100,0 45,67 100,0 3 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w

Bardziej szczegółowo

Analiza prawno-porównawcza w zakresie regulacji dostępu do wybranych zawodów regulowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej

Analiza prawno-porównawcza w zakresie regulacji dostępu do wybranych zawodów regulowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej D a n i a Rep. Czeska Bułgaria Kraj Załącznik nr 2 do OSR Analiza prawno-porównawcza w zakresie dostępu do wybranych zawodów regulowanych w niektórych krajach Unii Europejskiej Poniższy materiał opracowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH WYKAZ PRAKTYK OGÓLNOPOLSKICH

PROGRAM PRAKTYK KRAJOWYCH WYKAZ PRAKTYK OGÓLNOPOLSKICH PRGRAM KRAJWYCH WYKAZ GÓLNPLSKICH Kwiecień 2010 APLIKWANIA I LICZBA MIEJSC PIS WYMAGANIA WYMAGANE DKUMENTY DPWIEDŹ BIUR RZECZNIKA PRAW BYWATELSKICH 11 zespołów nie więcej niŝ jedna osoba w miesiącu w danym

Bardziej szczegółowo

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE

LISTA STAŁYCH MEDIATORÓW MAŁOPOLSKIEGO CENTRUM ARBITRAŻU I MEDIACJI PRZY IZBIE PRZEMYSŁOWO HANDLOWEJ W KRAKOWIE Lp. Imię i Nazwisko Kwalifikacje Specjalizacje Dane kontaktowe 1 r. pr. dr Wiktor Czabaj 2 adw. Grzegorz Górecki 3 adw. Małgorzata Kożuch Radca Prawny, doktor nauk prawnych, wykładowca w Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 45. niestacjonarne: Wykłady: 27 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Etyka dla prawników polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy MOBILNOŚĆ STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW UCZELNI Ankieta Ewaluacyjna Ex-post Odbiorca: Studenci Szanowni Państwo, ankieta, o wypełnienie której prosimy, jest elementem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011. KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2011 KPMG w Polsce Warszawa, kwiecień 2012 Spis treści 1. Najważniejsze wnioski 2. Metodyka badania 3. Kiedy rozliczamy się z Urzędem Skarbowym? 4. Czy rozliczenie

Bardziej szczegółowo

High School Business Challenge

High School Business Challenge High School Business Challenge ORGANIZATOR Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKN Biznesu jest jedną z najmłodszych, ale i najszybciej rozwijających się organizacji studenckich

Bardziej szczegółowo

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej

Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Raport numer: PBG/CG/2/2011 Wysogotowo, 23.06.2011r. Temat: Lista kandydatów do Rady Nadzorczej Zarząd PBG S.A. publikuje niniejszym listę kandydatów do Rady Nadzorczej VI kadencji PBG S.A.: - Maciej Bednarkiewicz

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących

Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016. Temat: Powołanie osób nadzorujących Raport bieżący nr 15/2016 30.06.2016 Temat: Powołanie osób nadzorujących Podstawa prawna: 5 ust. 1 pkt 22 oraz 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe

Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych. Materiały prasowe Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych Materiały prasowe Dane z bieżącej fali badania syndykatowego Mikro, małe i średnie firmy o usługach bankowych AUTORZY RAPORTU PARTNER RAPORTU OPIS BADANIA Badanie

Bardziej szczegółowo

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania

Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania P.Zeller, # Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Promocja Biur Karier uwarunkowania i wyzwania Wrcoław, 2012 # 2 Marka Promocja Wyższa Biur Szkoła Karier Bankowa uwarunkowania i wyzwania Program

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW

ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wacław Jarmołowicz Dawid Piątek ROZDZIAŁ 10 W SPRAWIE PRZEMIAN W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I KSZTAŁCENIA EKONOMISTÓW Wprowadzenie Celem opracowania jest ogólna charakterystyka przemian w tym przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015

Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Akademickie Biura Karier w roku akademickim 2014/2015 Bartłomiej Banaszak Rzecznik Praw Absolwenta IV Kongres Akademickich Biur Karier 14 października 2015 r.; Warszawa Raport nt. akademickich biur karier

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe 2013/2014

Ceny transferowe 2013/2014 Konferencja portalu TaxFin.pl: Ceny transferowe 2013/2014 29 października 2013 r. Hotel Polonia, Warszawa Partnerzy: Prelegenci: Aneta Błażejewska-Gaczyńska - partner w EY., Dział Doradztwa Podatkowego.

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Wprowadza się następujący program stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego: Uchwała nr 87/IV/2014 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 kwietnia 2014 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW

RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU 33-3 Nowy Sacz, ul. Staszica 1, tel.: centrala (1) 355, fax (1) 3 RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW 3 lata od daty odbioru dyplomu Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Table&Graph Powierzając nam realizację projektu możesz być pewny najwyższej jakości świadczonych usług.

Table&Graph Powierzając nam realizację projektu możesz być pewny najwyższej jakości świadczonych usług. Table&Graph jest firmą analityczną wyspecjalizowaną w badaniach, analizach oraz optymalizacji przedsiębiorstw. Siłą naszej firmy są wysoko wykwalifikowani eksperci oraz szeroka współpraca z jednostkami

Bardziej szczegółowo

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU

DORADCY INFORMATOR. Tomasz Kusio. Imię i nazwisko: OPIEKUN BIZNESPLANU DORADCY INFORMATOR Projekt: System naczyń połączonych firma akademicka szansą rozwoju kariery naukowej EDYCJA II i III Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

KOMORNIK SĄDOWY. Kod zawodu: 261904

KOMORNIK SĄDOWY. Kod zawodu: 261904 KOMORNIK SĄDOWY Kod zawodu: 261904 1 1. Zadania zawodowe Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. Komornik działa przy sądzie rejonowym, ale sam nie jest organem władzy sądowniczej, gdyż nie sprawuje

Bardziej szczegółowo