Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see"

Transkrypt

1 Międzynarodowe rozwiązania z zakresu zachęt podatkowych na B+R: implikacje dla Polski See what we see Grudzień Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 1

2 Wsparcie B+R na świecie 27 z 34 państw OECD posiada zachęty podatkowe na B+R 39 państw na świecie stosuje zachęty podatkowe wspierające B+R >70% państw na świecie z 30 badanych przez Deloitte obowiązuje mieszany system zachęt Dotacje Zachęty podatkowe System mieszany Źródło: Dane OECD, Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie Deloitte 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 2

3 Bułgaria Łotwa Turcja Rumunia Polska Litwa Chorwacja Słowacja Węgry Grecja Portugalia Hiszpania Czechy Włochy Norwegia Estonia Słowenia Francja Austria Irlandia Wielka Brytania Belgia Holandia Finlandia Niemcy Dania Szwecja System zachęt a innowacyjność EU Skromni innowatorzy Umiarkowani innowatorzy Naśladowcy innowacyjni Liderzy innowacyjności Dotacje Zachęty podatkowe System mieszany Źródło: Innovation Union Scoreboard Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 3

4 Rodzaje zachęt podatkowych na działalność B+R Podatek należny Podstawa opodatkowania Ulga od wartości Kanada, Francja, Norwegia, Holandia Wielka Brytania, Rosja, Czechy, RPA, Brazylia, Polska, Węgry Metoda przyrostowa USA, Irlandia - System mieszany Hiszpania, Korea Pd, Portugalia, Dania Austria, Australia Źródło: Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie Deloitte 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 4

5 Ulgi podatkowe jako uzupełnienie dotacji oraz uproszczenie działalności gospodarczej Zachęta do inwestowania własnego kapitału Neutralność, przejrzystość i elastyczność wsparcia Uproszczony dostęp minimum administracji Elastyczność ulgi dająca kontrolę budżetu Państwa Pewność zwrotu części zainwestowanego kapitału sprzyja podejmowaniu decyzji o prowadzeniu działalności B+R w Polsce Ulgi podatkowe dostępne dla wszystkich podmiotów nie stanowią pomocy publicznej. Z ulgi może skorzystać każde przedsiębiorstwo realizujące prace B+R elastyczność modelu podnosi poziom zorientowania na komercjalizację wyników. Brak konieczności przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, brak zobowiązań projektowych, okresu trwałości i innych obciążających administracyjnie obowiązków obecnych w systemie grantowym, automatyczna ewidencja wydatków jako BR Możliwe elastyczne dostosowywanie poziomu ulgi w okresach wyzwań dla gospodarki. Źródło: Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie Deloitte 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 5

6 Efektywność polskiego systemu zachęt podatkowych na B+R Ulga na nabycie nowych technologii Odliczenie 50% kosztów nabycia nowej technologii od podstawy opodatkowania Konieczność posiadania opinii o innowacyjności wystawionej przez jednostkę badawczą Możliwość przeniesienia ulgi na trzy kolejne lata podatkowe Brak możliwości przeniesienia praw do nowej technologii na inny podmiotów ciągu 3 lat od jej przyjęcia do ewidencji Liczba firm korzystających z ulgi Przeciętna kwota odliczenia (tys. PLN) Efekt podatkowy (mln PLN) 3,81 5,95 51,5 83,5 58,3 Udział odliczeń w całkowitych przychodach z podatków (%) 0,002 0,002 0,019 0,034 0,024 Źródło: Ministerstwo Finansów Zmiana wskaźnika 1 Indeks B (duże firmy) w latach ,49 0,44 0,38 0,33 0,28 0,28 0,29 0,28 0,18 0,17 0,19 0,210,22 0,13 0,14 0,16 0,10 0,14 0,08 0,10 0,12 0,15 0,11 0,12 0,05 0,07 0,02-0,01-0,01 0,18 0,20 0,00-0,01-0, ,01-0,02-0,02 Źródło: OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2005, Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 6

7 Następne kroki Wprowadzenie zachęty do prawidłowej ewidencji wydatków na B+R Premia z tytułu wytwarzania WNIP wewnątrz organizacji oraz nakłaniające do zaangażowania eksperta/ współpracownika wspierającego firmę w procesie ewidencjonowania wydatków. % zależny od aktualnych możliwości budżetowych, do ewentualnej zmiany, jeśli mechanizm dowiedzie swojej efektywności (statystyczny wzrost BERD) Wprowadzenie definicji prac badawczo rozwojowych do ustawodawstwa podatkowego Odniesienie do tożsamych dokumentów źródłowych co w przypadku funduszy strukturalnych, przez GUS, MNiSW (Frascati Manual OECD), interpretacja prawidłowości zastosowania definicji przy wsparciu NCBiR Określenie katalogu kosztów kwalifikowanych do premii Rozszerzenie i ujednolicenie aktualnego katalogu o koszty badawcze i rozwojowe, np. o wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w badania, surowce, w tym opakowania, części zamienne, wyposażenie, koszty energii, materiały i części do konserwacji maszyn i urządzeń używanych bezpośrednio do badań, usług badawczych świadczonych przez inżynierów i naukowców zatrudnionych do rozwoju i technologii oraz przeprowadzenia projektów badawczych, amortyzację własnych rzeczowych aktywów trwałych wykorzystywanych w pracach, Inne koszty, niezbędne i bezpośrednio związane z prowadzonymi badaniami, m.in. ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej, dodatkowe koszty ubezpieczenia sprzętu i personelu, a także czynsz i opłaty członkowskie w organizacjach naukowych związanych z prowadzoną działalnością badawczą (Frascati Manual OECD) 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 7

8 Docelowy system wsparcia fiskalnego dla działalności B+R Docelowy model wsparcia fiskalnego B+R zależy od przyjętych celów jego funkcjonowania. Potencjalne narzędzia stworzą bazę, która będzie mogła być elastycznie dostosowywana do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Wsparcie sektorów priorytetowych Zwiększanie wydatków dużych przedsiębiorstw na B+R Ulgi dla określonych gałęzi gospodarki Preferencyjne warunki dla sektorów priorytetowych Ulga przyrostowa Zatrzymanie praw własności intelektualnej w Polsce Patent Box Kryteria kwalifikowalności preferujące wyniki B+R wdrażane w Polsce Akceleracja rozwoju start-upów Zaliczenie do kosztów kwalifikowalnych wydatków na zlecenie realizacji prac B+R startupom 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 8

9 Modelowy system wsparcia fiskalnego dla działalności B+R Definicja kwalifikowanych prac B+R: Zgodnie z podręcznikiem Frascati Manual OECD Wszystkie przedsiębiorstwa prowadzące prace B+R Prowadzenie prac B+R za granicą Zakup wyników prac B+R zagranicą Zatrudnienie pracowników Zwolnienie z podatków, dopłaty do składek na ubezpieczenia społeczne, ulga na zatrudnienie personelu B+R Patent Box częściowe wyłączenie z opodatkowania lub odliczenie z tytułu przychodów osiągniętych z zastosowania własnych patentów (opłaty licencyjne, dochód dzięki wykorzystaniu opatentowanych rozwiązań) $ Dochód do opodatkowania 200% Podatek należny Możliwa refundacja w przypadku wykazania strat MŚP ZMIANA KATALOGU KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH W USTAWIE o CIT/PIT Preferencyjne warunki korzystania z ulgi (przedłużenie okresu kwalifikowalnosci) Katalog kosztów: Premiować open innovation (realizacja części prac BR platformom/start up om.) Certyfikacja dwustopniowa: 1. Kwalifikowalność potwierdzona przez profesjonalną jednostkę certyfikującą 2. Weryfikacja kwalifikowalności przez NCBiR 6 miesięcy Wydatki bezpośrednio związane z B+R ale nie dofinansowane 2014 Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what ze środków we see publicznych 9

10 Kontakt Magdalena Burnat- Mikosz Partner Innovation Consulting R&D and Governement Incentives Deloitte Advisory Sp. z o.o. Tel.: Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see 10

11 W Polsce usługi na rzecz klientów świadczą: Deloitte Advisory sp. z o.o., Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o., Deloitte PP sp. z o.o., Deloitte Polska Sp. z o.o., Deloitte Strategy and Research Sp. z o.o., Deloitte Business Consulting S. A., Deloitte Legal, Pasternak, Korba i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp. k., Deloitte Services sp. z o.o. (wspólnie określane mianem Deloitte Polska ), będące jednostkami stowarzyszonymi Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, konsultingu, zarządzania ryzykiem, doradztwa finansowego oraz prawnego za pośrednictwem ponad 1300 profesjonalistów z Polski i zagranicy. Nazwa Deloitte odnosi się do jednej lub kilku jednostek Deloitte Touche Tohmatsu Limited, prywatnego podmiotu prawa brytyjskiego z ograniczoną odpowiedzialnością i jego firm członkowskich, które stanowią oddzielne i niezależne podmioty prawne. Dokładny opis struktury prawnej Deloitte Touche Tohmatsu Limited oraz jego firm członkowskich można znaleźć na stronie Deloitte Doradztwo Podatkowe sp. z o.o R&D and Government Incentives See what we see

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r.

Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Przegląd zachęt na działalność B+R na świecie w 2014 r. Kwiecień 2014 r. Spis treści Wstęp 5 Australia 6 Austria 8 Belgia 10 Brazylia 12 Chiny 14 Chorwacja 16 Czechy 18 Francja 20 Hiszpania 22 Holandia

Bardziej szczegółowo

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015

Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 Badania i rozwój w przedsiębiorstwach Raport 2015 2 Wstęp Mamy nadzieję, że zdefiniowanie problemów da jednostkom administracji państwowej i innym instytucjom odpowiedzialnym za określanie warunków skutecznego

Bardziej szczegółowo

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see

Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu. See what we see Akceleracja komercjalizacji Kapitał i inwestycje koniecznym elementem rynkowego sukcesu See what we see Listopad 2014 Spis treści 1. Źródła finansowania prac i nakładów na prace B+R 2. Innowacje w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Przedsiębiorcy planujący utworzenie lub rozwój infrastruktury B+R poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologię i niezbędne zaplecze, które

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020. Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Finansowanie innowacji w przyszłej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce

Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce www.pwc.pl Najlepsze praktyki działalności innowacyjnej firm w Polsce 94% zarządów jest zaangażowanych w tworzenie strategii innowacyjnej 88% firm współpracuje z zewnętrznymi podmiotami w zakresie B+R

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Podatek odroczony wg polskich zasad rachunkowości oraz wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych.

Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Długoterminowa strategia zarządzania kapitałem w warunkach CRD IV i niskich stóp procentowych. Tomasz Kubiak, PRM, CFA Dyrektor Zarządzający Departament Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU NAUKI W POLSCE DO 2015 ROKU Warszawa, kwiecień, 2008 r. SPIS TREŚCI ABSTRAKT...3 WPROWADZENIE...4 1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl

www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl www.tydzienprzedsiebiorczosci.pl Warszawa, listopad 28 Autorzy: Jarosław Kantorowicz Dariusz Żuk (rozdział 5) Redakcja: Wiktor Wojciechowski W pracach nad raportem wykorzystano materiały przygotowane przez

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny

Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny Mikroprzedsiębiorcy oceniają warunki do prowadzenia biznesu Raport specjalny 42% mikroprzedsiębiorców uważa, że w ostatnich dwóch latach warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce pogorszyły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki

www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki www.pwc.pl Wkład innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w rozwój polskiej gospodarki Raport wrzesień 2011 2 Spis Treści Streszczenie 5 Przegląd rynku farmaceutycznego w Polsce 11 Rola w gospodarce 33

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo