Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST"

Transkrypt

1 Lider projektu Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Folder współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA ARAW SA to podmiot publiczny o kapitale 40 mln zł. Powstała w 2005 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na kompetentny podmiot skupiający wiedzę o gospodarce i wiadomości dotyczące regionu. Obecnie akcjonariuszami ARAW jest 30 gmin z terenu Dolnego Śląska. Działalność spółki obejmuje trzy główne obszary: pozyskiwania inwestycji zagranicznych, realizowania zadań na rzecz samorządów oraz realizowania projektów unijnych. Agencja generuje również innowacyjne projekty, stymulujące wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu (np. projekt Polski Czempion czy Creativro). ARAW oferuje samorządom: doradztwo w zakresie: zamówień publicznych (grupowe, zielone), partnerstwa publiczno-prywatnego, projektów unijnych, finansów publicznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gospodarki odpadami, audytu energetycznego pisanie wniosków o dofinansowanie (środki krajowe i unijne) zarządzanie projektami tworzenie partnerstw, zacieśnianie relacji pomiędzy samorządami organizację szkoleń, seminariów NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W PARTNERSTWIE 6 JST Lider Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (Lider) w partnerstwie z 6 jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerzy: Powiat kamiennogórski Gmina Lelów Powiat milicki Gmina Miedźno Gmina Otyń Gmina Prusice Termin realizacji: r r. Projekt Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Cel główny projektu: Podniesienie sprawności i jakości świadczonych usług publicznych w 6 JST poprzez profesjonalizację procesów zarządzania i obsługi klienta oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JST w kluczowych obszarach ich funkcjonowania. W projekcie przewidziano szereg zadań podnoszących umiejętności i kwalifikacje pracowników przyczyniając się tym samym do poprawy jakości usług świadczonych przez JST. Wsparcie ma charakter nie tylko szkoleniowy ale również obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia zwiększających efektywność wykonywanej pracy.

3 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI O powiecie Powiat kamiennogórski kiedyś Powiat kamiennogórski dziś Powiat kamiennogórski to 396 km kw. przepięknych okolic, kotlin poprzecinanych gęstą siecią rzek i strumieni, malowniczych pasm górskich, skałek, łąk i lasów. Powiat leży w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Ziemia Kamiennogórska położona jest w Sudetach Środkowych na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich oraz Gór Wałbrzyskich. Baśniowy i tajemniczy region zachwyca niezwykłymi i nienaruszonymi przyrodniczo terenami z dominującą w krajobrazie Śnieżką (1602 m n.p.m.), najwyższym szczytem Karkonoszy. Geograficznie teren powiatu pokrywa się z granicami Kotliny Kamiennogórskiej, Bramy Lubawskiej oraz Kotliny Marciszowskiej. Sama Kotlina Kamiennogórska stanowi obok Kotliny Jeleniogórskiej i Kłodzkiej największe obniżenie śródgórskie Sudetów. Brama Lubawska natomiast, już od średniowiecza uważana była za najlepsze przejście przez Sudety. Główne trakty handlowe łączące Wrocław i Pragę wiodły właśnie przez Bramę Lubawską. Powiat kamiennogórski utworzono w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kamienna Góra, która w 2012 r. obchodziła 720. rocznicę nadania jej przez księcia Bolka I Świdnickiego praw miejskich. Na terenie Powiatu w miejscowości Krzeszów znajduje się zespół klasztorny, stanowiący prawdziwą perłę baroku. Pierwszy kościół i klasztor założyła 1242 r. księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym. W 1292 r. Bolko I przekazał opactwo cystersom. W 1728 r. wszystkie obiekty zburzono i przystąpiono do nowej budowy. Powstały wtedy klasztor i Kościół Wniebowzięcia NMP. Jego dwie wieże wznoszą się na wysokość 70 m. Przestronne wnętrze ozdobiły m.in. wspaniałe freski na sklepieniu kościoła, których autorem jest Jerzy Wilhelm Neunhertz. W centrum ołtarza znajduje się słynąca z cudów ikona Matki Bożej Łaskawej. W bazylice znajdują się też organy zbudowane w latach przez Michała Englera. Uchodzą za jedne z największych, najpiękniejszych i najdoskonalszych na Śląsku. Obok wznosi się kościół św. Józefa, wybudowany w latach , którego wnętrze zdobią przepiękne freski autorstwa Michała Willmanna. W granicach powiatu kamiennogórskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Kruczy Kamień i Głazy Krasnoludków, a także Rudawski Park Krajobrazowy. Niezwykłe tereny ziemi kamiennogórskiej są chętnie promowane, powiat w partnerstwie z czeskim miastem Zacleř zrealizował projekt pod nazwą Szlakiem polsko-czeskich atrakcji turystycznych. W mieście Kamienna Góra udostępniono do zwiedzania podziemną trasę turystyczną Arado - Zaginione Laboratorium Hitlera. Ogromną atrakcją jest także Zespół Klasztorny Cystersów w Krzeszowie. Portal rowerem przez powiat kamiennogórski opisuje system szlaków dostępnych dla turystyki rodzinnej oraz dla zaawansowanych. Na terenie powiatu znajdują się również doskonale przygotowane trasy biegowe oraz stoki narciarskie w Lubawce i Czarnowie. W mieście działa Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która charakteryzuje się wysoko rozwiniętą gospodarką wielosektorową. Powiat zaangażowany jest w Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia , dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzone są projekty Śnieżka opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu publicznego w korytarzu Bautzen - Görlitz - Lubań - Jelenia Góra - Kamienna Góra na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa oraz Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia. Dzięki uczestnictwu w projekcie przy budynku starostwa powiatowego zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych. Trwają już prace wykończeniowe. Powstał standard obsługi, który usystematyzował zasady postępowania z klientami. Przeprowadzono dla pracowników starostwa szereg szkoleń z poprawy jakości funkcjonowania urzędu, czy obsługi klienta. Na krajowej platformie epuap uruchomione zostały nowe usługi, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy online. Inne działania, w których bierze udział powiat kamiennogórski to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr (szkolenia, warsztaty, seminaria) Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zarządzania kadrami Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ul. W. Broniewskiego Kamienna Góra tel tel./fax Kamienna Góra. Zamek Grodztwo, fot. Opolska Biblioteka Cyfrowa obc.opole.pl Kolorowe Jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym, fot. SP w Kamiennej Górze Diabelska Maczuga w Gorzeszowie, fot. SP w Kamiennej Górze Zespół klasztorny w Krzeszowie , fot. Opolska Biblioteka Cyfrowa obc.opole.pl Kamiennogórski ratusz, fot. UM Kamienna Góra Zespół klasztorny cystersów na tle Karkonoszy, fot. SP w Kamiennej Górze Ratusz po remoncie, fot. UM Kamienna Góra

4 GMINA LELÓW O gminie Gmina Lelów kiedyś Gmina Lelów dziś Gmina Lelów jest położona w południowo wschodniej części powiatu częstochowskiego. Posiada korzystne położenie przy drodze krajowej wchód Zachód Kielce, Szczekociny, Olsztyn, Olsztyn Częstochowa, Opole, ze skrzyżowaniem z drogą na kierunku północno południowym Włoszczowa, Koniecpol, Myszków, Katowice z odgałęzieniem na Wolbrom i Kraków, co stwarza warunki znacznego rozwoju gospodarczego na kierunkach obsługi uczestników ruchu tranzytowego. Lelów był istotnym ośrodkiem chasydyzmu. Na przestrzeni dziejów Żydzi stanowili istotny procent mieszkańców Lelowa. W 1808 roku w mieście żyło 269 wyznawców judaizmu, w 1857 roku Czterdzieści lat później społeczność żydowska Lelowa liczyła 720 osób, co stanowiło aż 60% wszystkich mieszkańców. Żydzi dominowali w miejscowym handlu. Wielu z nich zajmowało się rzemiosłem, w początkach XX wieku w Lelowie istniała też żydowska huta szkła i garbarnie. Gmina Lelów ma bardzo bogatą historię. Pierwsza wzmianka o Lelowie pochodzi z 1193 r. W 1304 roku Lelów przeszedł w ręce Kazimierza Wielkiego, który w miejscu starego grodu wzniósł zamek obronny i otoczył go wraz z miastem murami obronnymi. Około 1340 r. nastąpiło oddzielenie się Starego Lelowa od Lelowa, a w 1341 r. Kazimierz Wielki nadał Nowemu Lelowowi prawa miejskie. W ciągu wieków XV-XVII zamek uległ pożarom razem z miastem, następnie został odbudowany, ale już na początku wieku XIX zamek był ruiną, którą rozebrano w latach Obecnie w tym miejscu znajduje się cmentarz. Na terenie Lelowa pozostały jednak inne ciekawe miejsca np. Kościół św. Marcina z XIV/XV w, obecnie nosi też miano Sanktuarium Matki Boskiej Lelowskiej, w którym znajduje się kopia XVII-wiecznego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia. Ohel cadyka Dawida Bidermana, do którego corocznie na przełomie stycznia i lutego pielgrzymują chasydzi z całego świata. Obecnie Lelów koncentruje się na strategicznych celach rozwoju i promocji. Władze starają się by gmina była miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Powstał zalew na rzeczce Wąworznej (dopływ Białki). Ogromną atrakcją są spływy pontonowe rzeką Białką na obrzeżach Jurajskich Parków Krajobrazowych, gdzie trasa biegnie w otoczeniu pierwotnej przyrody, prawie nienaruszonej przez człowieka. Wokół Lelowa prowadzi ścieżka rowerowa, która przebiega wzdłuż wielu ciekawych miejsc, takich jak zamki pałace, dwory, zabytki historyczne. Na terenie ziemi lelowskiej wytyczono i oznakowano również Szlak Dworków Ziemiańskich, na którym ustawiono tablice informacyjne oraz wykonano altanę w Białej Wielkiej, służącą jako miejsce odpoczynku i regeneracji sił. Opracowano koncepcję i zamierza się oznaczyć szlak pieszy Szlak lelowskich źródeł, gdzie w trakcie pieszej wędrówki można będzie zobaczyć a nawet napić się wody z różnorodnych naturalnych jurajskich źródeł i skorzystać z atrakcji wodnych na miejscowym zalewie. Aspiracje Lelowa wciąż nie są jednak zaspokojone. By poprawić życie mieszkańców przeprowadzono modernizację hydroforni. W roku 2012 wykonano termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacji c.o. budynki dwóch szkół podstawowych w Lelowie i Ślęzanach. Nawiązaniem do tradycji lelowskich jarmarków ma być zbudowanie w roku 2013 targowiska Mój rynek. Dobrze działający i spójny system informatyczny to podstawa funkcjonowania każdego urzędu. Aktualnie trwa wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego, jaki został zakupiony w ramach projektu. Dzięki modernizacji systemu urząd gminy Lelów będzie działał szybciej i sprawniej. Przyczyni się tego również fakt uruchomienia ponad 40 nowych usług na platformie epuap z których już mogą korzystać mieszkańcy gminy. Ponadto zakupiono materiały do modernizacji toalet w urzędzie, by były one dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Pozostałe działania, jakie będą realizowane to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zdolności tworzenia aktów prawamiejscowego Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, Lelów tel fax Widok z lotu ptaka - Lelów, fot. UG Lelów. Spływ pontonowy rzeką Białką, fot. UG Lelów Zamek w Lelowie - Drzeworyt według rysunku Bolesława Olszowskiego, Tygodnik Illustrowany1876 Ruiny zamku w Lelowie w 2 połowie XIX wieku, rys. R. Kubiszyn, zaczerpnięte z: R.Krajewski, R. Kubiszyn Orle gniazda i warownie jurajskie, Warszawa 1997 Widok na zalew z lotu ptaka, fot. UG Lelów Rynek w Lelowie, fot. UG Lelów

5 GMINA MIEDŹNO O gminie Gmina Miedźno kiedyś Gmina Miedźno dziś Gmina Miedźno usytuowana jest w północnej części województwa śląskiego. Leży w odległości 20 km od Częstochowy. Leży na Wyżynie Wieluńskiej, rozciągającej się od przełomu Warty w kierunku Wielunia. Gmina Miedźno wraz z przyległymi terenami, położona jest w zlewni rzeki Liswarty, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Teren gminy charakteryzuje się niewielkimi wzniesieniami przecinanymi dolinami rzek Okszy i Liswarty, a także mniejszych strumieni, obecnie często zanikających. Miedźno kościół św. Katarzyny, fot. Przykuta Nazwa wsi Miedźno pochodzi od miedzi, brunatnej wody po odkrywkowych kopalniach miedzi. Historia Miedźna sięga XIV wieku. Przez lata Miedźno przechodziło z rąk do rąk. Dopiero 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach utworzono gminę Miedźno. Historycznym wydarzeniem, które zapadło w pamięć mieszkańcom była bitwa pod Mokrą. Jedna z pierwszych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku stoczonej przez Wołyńską Brygadę Kawalerii pod dowództwem płk Juliana Filipowicza z IV pancerną dywizją niemiecką. Miejsce to upamiętnia monumentalny pomnik odsłonięty w 1975 roku. Wieś Mokra otrzymała Krzyż Walecznych nadany przez Radę Państwa w 1985 roku. Prochy poległych żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii spoczywają w zbiorowej mogile na cmentarzu w Miedźnie. Wśród zabytków gminy warto wyróżnić m.in.: cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Mokrej, odbudowany w latach kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, drewniany kościół w Mokrej z 1708 roku, kaplicę cmentarną zbudowaną ok roku przez Miączyńskich, w podziemiach której pochowany jest wojewoda Miączyński i jego rodzina, cmentarzyk choleryczny z 1867 r. Turystyczną atrakcją Gminy Miedźno jest zalew retencyjno rekreacyjny na rzece Okszy w Ostrowach. Przy zbiorniku prowadzona jest poprawa infrastruktury turystycznej. Na terenie Gminy wytyczono ścieżkę edukacyjną historycznoprzyrodniczą, powstało kilka tras rowerowych. Głównym motywem ścieżki jest upamiętnienie walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W 2010 r. powstało Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą. W celu udogodnienia życia mieszkańcom Gminy budowana jest kanalizacja sanitarna, a także kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012, hala sportowa i plac zabaw. W Gminie ważnym aspektem jest ochrona środowiska naturalnego. Gmina Miedźno przystąpiła do projektu pn Ochrona i poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Miedźno poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Realizacja projektu przyczyni się do poprawy czystości wód na terenie Gminy Miedźno oraz do realizacji celów polityki ekologicznej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Gmina współtworzy Lokalną GrupęDziałania Razem na wyżyny. Efektem przeprowadzenia pierwszych szkoleń w ramach projektu jest uzyskanie przez pracowników urzędów takich renomowanych certyfikatów jak Prince2 Practitioner, Prince2 Foundation, czy CIA. Pracownicy urzędu kształcą się również na studiach podyplomowych, by podnieść swoje kwalifikacje. W najbliższym czasie zakupiony zostanie profesjonalny program informatyczny wspomagający planowanie przestrzenne. W urzędzie gminy Miedźno będzie realizowane również: Utworzenie i profesjonalizację biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji Doskonalenie zarządzania kadrami UrządGminy Miedźno ul. Ułańska 25, Miedźno tel fax: Pomnik w Mokrej, fot. UG Miedźno Kaplica drewniana wystawiona w 1708 r., fot. UG Miedźno Czołg rozpoznawczy TKS 1939, fot. wikipedia.pl Kościół w Miedźnie, fot. J. Jung Szkoła Podstawowa w Miedźnie Muzeum kultury przeworskiej, fot. UG Miedźno Regaty 2011, fot. UG Miedźno

6 POWIAT MILICKI O powiecie Powiat milicki kiedyś Powiat milicki dziś Powiat milicki położony jest w północno-wschodniej części Dolnego Śląska, przy granicy z Wielkopolską, w dolinie rzeki Baryczy. Na jego krajobraz w przeważającej części składają się zróżnicowane kompleksy leśne i stawowe. Stawy Milickie, stanowią największy ośrodek hodowli karpi w Polsce i Europie. Powstawały przez wieki - pierwsze założyli już w XIII stuleciu Cystersi. Obecnie powierzchnia wszystkich stawów przekracza 8 tys. ha.zasilane są wodą z Baryczy i jej dopływów. Unikatowa flora i fauna tego obszaru, bogactwo krajobrazowe i historyczne były powodem, dla którego utworzono tu Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Milicka Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 87 tys. ha. Park powstał w 1996 r. Składają się nań wielkie kompleksy leśne i wodne. Samych ptaków rozpoznano tu 270 gatunków. Na terenie gminy Milicz znajdują się trzy z pięciu kompleksów stawowych w ramach utworzonego w 1963 r. Rezerwatu Stawy Milickie: w Potaszni, Stawnie i Rudzie Sułowskiej. Wpisane na prestiżową listę LivingLakes i objęte Konwencją Ramsarską. Duża część tych terenów objęta jest też siecią Natura Gród milicki wymieniany jest po raz pierwszy w bulli Innocentego II z 1136 roku jako Miliche. Od tego czasu powiat przechodził, z rąk dolnośląskiej linii Piastów, przez czeskie po niemieckie ręce. Rozwój powiatu spowodował uprzemysłowienie regionu, m.in. budowę kolejki wąskotorowej. Wąski tor ze Żmigrodu do Milicza eksploatowano już od 1894r. Szybko odcinek ten przedłużono aż do stacji Sulmierzyce.Kolej wąskotorowa połączyła Milicz ze Żmigrodem, Prusicami, Sułowem, Trzebnicą i Wrocławiem. W latach 1918/19 wraz z wybuchem Powstania Wielkopolskiego, które objęło swym zasięgiem także Sulmierzyce (wcielone po I Wojnie Światowej do Polski) linię skrócono do stacji Wodników (Ostrowąsy Milickie). Odcinek ten odbudowano tuż po przejęciu kolei przez PKP.Ostatni pociąg ze stacji Trzebnica Gaj odjechał 14 września 1991 roku. Tego dnia, po niemal 100-latach funkcjonowania, kolej przestała istnieć. Milicz to nie tylko powiat słynący z milickiego karpia. Władze powiatu starają się by Milicz stał się atrakcją dla miłośników wędkarstwa, ornitologów czy spacerowiczów. By przyciągnąć turystów wybudowano zbiornik retencyjnorekreacyjny, z pomostem, aleją po grobli czy sceną na wodzie. Władze postanowiły nie dopuścić by zapomniano o dawnej kolei wąskotorowej. Na nieużywanym terenie dawnej kolejki wąskotorowej powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2 m i długości 20 km. Na trasie ścieżki wyznaczono specjalne miejsca postojowe ze stojakami na rowery, stołami i ławami, tablicami informacyjnymi, toaletami. Dodatkowo w niektórych miejscach są specjalne ekspozycje taboru oraz grill. Powiat Milicki na przełomie lat stał się liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Dzięki nim zmodernizowano obszerny odcinek dróg powiatowych, wdrożono e-usługi, przeprowadzono działania z zakresu informacji i promocji walorów turystycznych regionu. Otrzymano wsparcie na modernizację budynku szkoły, zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, budowę Centrum Edukacji Ekologicznej. Podjęte czynności wpłyną korzystnie na warunki życia mieszkańców, poprawią wizerunek Milicza, zachęcą do inwestowania potencjalnych przedsiębiorców, a turystów do częstszego odwiedzania tego wspaniałego miejsca. W ramach projektu doposażono biuro obsługi klienta w starostwie. Zakupiono meble, sprzęt komputerowy, oraz urządzenie wielofunkcyjne. Opracowano standard obsługi klienta, a pracownicy urzędu zostali przeszkoleni z zasad jego przestrzegania. Pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń dla Partnerstwa, gdzie Milicz był gospodarzem spotkania odbyło się pod koniec 2012 roku. Działania do realizacji w starostwie to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta. Rozwój kompetencji kadr Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zarządzania kadrami Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów Starostwo Powiatowe w Miliczu ul. Wojska Polskiego 38, Milicz tel./fax Pałac w Miliczu (Schloss Militsch) , fot. dolny-slask.org.pl Zespół Szkół Leśnych, fot. zslmilicz.pl Dawna powiatowa kolej wąskotorowa, fot. SP w Miliczu Milicz Schützenstrasse, fot. dolny-slask.org.pl Ścieżka rowerowa wraz ze specjalną ekspozycją taboru, fot. SP w Miliczu

7 GMINA OTYŃ O gminie Gmina Otyń kiedyś Gmina Otyń dziś Gmina Otyń położona jest w zachodniej części kraju, w południowo wschodniej części województwa lubuskiego na Nizinie Nowosolskiej. Przez teren gminy przepływa rzeka Odra i Śląska Ochla. Od wschodniej strony gmina graniczy z rzeką Odrą, a południowa i północna część pokryta jest lasami. Odra ze swoim dorzeczem oraz dopływem Śląskiej Ochli tworzą przepiękną, malowniczą krainę będącą rajem dla wędkarzy. Wody zakoli i starorzeczy Odry kryją w sobie 33 gatunki ryb. Kompleksy leśne przetrwały do naszych czasów prawie w naturalnym stanie, bez większego wpływu działalności człowieka. Występują tu dwa rezerwaty przyrody Bukowa Góra i Bażantarnia. Na tym obszarze żyje wiele zwierzyny łownej, dlatego tereny te są również atrakcyjne ze względu na możliwości organizowania polowań przez działające koła łowieckie. Rezerwat utworzono ze względów dydaktyczno-naukowych dla ochrony pierwotnego lasu naturalnego o charakterze puszczańskim. Stanowi naturalną ostoję dla płazów, gadów i licznych ptaków. Jest dogodnie usytuowany, z oznaczonym parkingiem. Pierwsza wzmianka o Otyniu jako mieście pochodzi z roku Wcześniej mogła tutaj istnieć osada. Według innej hipotezy miasto mogło zostać założone od podstaw pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. Jedną z pierwszych potwierdzonych budowli w mieście był kościół, którego obecność wzmiankuje się już w 1332 r. Również na postawie późniejszych dokumentów można stwierdzić, że Otyń lokowany został na prawie polskim. Kościół przez lata przechodził z rąk do rąk, był wielokrotnie odbudowywany po pożarach i rozbudowywany, m.in. wieża czy mury obronne. Właściciele byli różnych wyznań poprzez katolicyzm, protestantyzm czy judaizm. 19 maja 1528 roku król Ferdynand I nadał miastu herb: na czerwonej tarczy w dolnej części trzy zielone wzgórza, na środkowym wzgórzu biała wieża, a na niej opancerzony rycerz trzymający oburącz kamień do rzutu. Cechy te nawiązywały do średniowiecznego pochodzenia miasta, miały symbolizować dzielność i waleczność mieszkańców oraz wyróżniać go od zabudowy wsi i osad. Gmina Otyń jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, oferuje w ciągłej sprzedaży tereny pod zabudowę mieszkaniową. Władze stale inwestują w infrastrukturę podnoszącą poziom życia, dostępność komunikacyjną. Dzięki temu od lat intensywnie rozwija się tutaj budownictwo mieszkaniowe. Co roku urząd notuje dodatnie saldo migracji ludności. O atrakcyjności gminy decydują dobre rozwiązania komunikacyjne, krótki czas dojazdu do większych aglomeracji, a także niższe ceny nieruchomości. Samorząd gminny skutecznie zabiega o wsparcie wielu inwestycji ze środków zewnętrznych. Korzystając z pomocy Unii Europejskiej zrewitalizowano rynek, wyremontowano świetlice wiejskie w Czasławiu Konradowie, Zakęciu. Niedawno zakończono budowę kanalizacji w tych dwóch ostatnich miejscowościach. Zadbano także o zaplecze sportowe dla młodszych mieszkańców gminy. W miejscowości Modrzyca powstał kompleks sportowy w ramach Programu Moje boisko - Orlik Ze środków Funduszu Spójności realizowana jest potężna inwestycja polegająca na kanalizacji wsi Otyń i Modrzyca. Gmina prowadzi również bliską współpracę z samorządem z Falkenbergu (Niemcy), Zuberca (Słowacja), Cumania(Ukraina). Samorządy wspólnie realizują ciekawe projekty międzynarodowe. Pracownicy urzędu gminy uczestniczą w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania finansami, planowania przestrzennego, czy zamówień publicznych. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta oraz obsługi aplikacji do Biuletynu informacji Publicznej. W najbliższym czasie pracownicy urzędu będą uczestniczyć w szkoleniach z takich tematów jak Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna. Działania zaplanowane do realizacji w urzędzie gminy Otyń to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji UrządGminy Otyń Otyń, ul. Rynek 1 tel fax Kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego, fot. T. Żuk tomekzuk.com Panorama Otynia, fot. UG Otyń Wnętrze Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu, fot. UG Otyń Rynek w Otyniu, fot. T. Żuk tomekzuk.com Ratusz w Otyniu, fot. UG Otyń Fragment najdłuższego mostu kolejowego w Europie, fot. UG Otyń

8 GMINA PRUSICE O gminie Gmina Prusice kiedyś Gmina Prusice dziś Prusice to gmina miejsko wiejska położona w powiecie trzebnickim, w północnej części województwa dolnośląskiego na styku Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Ta malownicza kraina zajmuje obszar 158 km 2 i zamieszkuje ją ponad 9 tys. mieszkańców w 27 sołectwach i mieście Prusice. Stolicą tej niewielkiej gminy są oczywiście Prusice Gmina Prusice to atrakcyjny teren pod względem turystycznym, oferujący szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia czasu. Odwiedzając Gminę Prusice koniecznie trzeba zwiedzić takie zabytki jak: XVI-wieczny odrestaurowany prusicki Ratusz wraz z wieżą widokową i odnowionym Rynkiem, gotycki kościół z XV w p.w. Św. Jakuba Starszego, XIV wieczny kościół we Wszemirowie p.w. Św. Michała Archanioła, a także perłę architektury sakralnej datowany na XVIII w. szachulcowy kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim. Uwagę turystów przyciągają pałace: w Brzeźnie, Krościnie Małej, Raszowicach czy Piotrkowicach. Prusice to miasteczko z bardzo odległą historią. Najstarsze wiadomości dotyczące Prusic znajdują się w Życiorysie św. Jadwigi datowanym na lata Na temat kiedy Prusice otrzymały prawa miejskie brak wiadomości, jednak w 1287 r. wymienione są już jako miasto. W mieście zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i wybiegającymi z niego siedmioma ulicami oraz ulicami dawnego Podwala, biegnącymi niegdyś na zewnątrz murów obronnych. Najstarszym zabytkiem jaki się zachował jest kościół parafialny p. w. św. Jakuba z bogatymi stiukami barokowymi i licznymi epitafiami z XVI i XVII w. W Prusicach znajduje się również zabytkowy Ratusz. Pierwszy pochodził z końca XIV wieku, ale spłonął w 1529 r. W latach przebudowano całość w stylu renesansowym. W 1712 r. dobudowano kościół ewangelicki, który został rozebrany w 1931 r. W południowo wschodnim narożniku budynku znajduje się wieża nakryta ośmiospadowym dachem z latarnią. Od północy do wieży przylega okrągła baszta. Prusice jest to Gmina atrakcyjnie turystyczna przez którą przebiega kilka tras turystycznych i szlaków rowerowych, a obszary leśne i stawy stwarzają możliwości dobrego wypoczynku dla miłośników leśnego runa, rybołówstwa oraz obserwacji życia ptaków. Gmina słynąca z trzech wież posiada ciekawe tereny inwestycyjne. Jest nie tylko Gminą Przyjazną dla Mieszkańców i inwestującą w sport, ale także stawiającą na ciągły rozwój i rozkwit. W ciągu minionego roku Prusice zostały laureatem i otrzymały tytuł lidera województwa dolnośląskiego w działaniach proekologicznych w rankingu Tauron Eko Gmina Kolejne wielkie sukcesy Gminy Prusice to 2. miejsce na Dolnym Śląsku, a 8. w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej w kategorii gmin miejsko wiejskich, a także 5. miejsce w Rankingu Śląska Super Gmina Miesięcznika Wrocławianin. 17 stycznia 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz odebrał w Warszawie wyróżnienia dla najlepszego włodarza i najlepszego samorządu w Rankingu Perły Samorządu 2012 Te wielkie sukcesy to ogrom pracy i wysiłku, a także przeprowadzanych inwestycji, m.in: rozbudowa kanalizacji i budowa oczyszczalni ścieków, a także odnowa budynków mieszkalnych. Warto dodać, że Gmina Prusice należy do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Dzięki działaniom projektowym utworzono w urzędzie profesjonalne biuro klienta: zakupiono meble, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne. W ramach rozwoju systemu informatycznego przeszkolono pracowników z funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów, oraz zakupiono zabezpieczenie sieci informatycznych. W zakresie zarządzania jakością odbyły się w urzędzie szkolenia z Kaizen, czy metod i technik podnoszenia jakości świadczonych usług. Ponadto w urzędzie Miasta i Gminy Prusice przewidziano takie zadania jak: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zarządzania kadrami Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Rynek 1, Prusice tel fax Widok na dawne Prusice z lotu ptaka, Zamek w Brzeźnie, Ratusz, Prausnitz, Widok na Prusice, miasto trzech wież, Ratusz w Prusicach, Rynek w Prusicach z lotu ptaka,

9 Partnerzy: Lider projektu Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Biuro projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pl. Solny 14, Wrocław tel fax

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa

SPIS TREŚCI. Przedmowa. Lokalizacja. O Stowarzyszeniu. Park Technologiczny Interior. Uniwersytet Zielonogórski. Lubuska Izba Budownictwa SPIS TREŚCI str. 3 str. 4 str. 5 Przedmowa Lokalizacja O Stowarzyszeniu str. 6 str. 7 str. 8 str. 9 str. 10 str. 10 str. 11 str. 12 str. 13 str. 14 str. 15 str. 16 str. 17 str. 18 str. 19 str. 20 str.

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin

Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Załącznik do Uchwały nr.../.../09 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia... 2009 roku Gmina Trzebnica Plan Odnowy Miejscowości Blizocin Wrocław, luty 2008r. 2 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Krótka charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pogórza Kaczawskiego

Pogórza Kaczawskiego Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego Pogórza Kaczawskiego Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7523293 fax +4875 7522794 e-mail: fd@karr.pl,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ IDENTYFIKACJA ENDOGENICZNYCH ATUTÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WCHODZĄCYCH W SKŁAD AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ ETAP I. ANALIZA PORÓWNAWCZA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY ŁAZY Łazy, 2008 1 SPIS TREŚCI WSTĘP ROZDIZAŁ I CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA DIAGNOZA STANU MIASTA I GMINY ŁAZY 2008 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny

Plan Odnowy Miejscowości Chęciny Plan Odnowy Miejscowości Chęciny czyli Nasza Wspólna Strategia Działań na lata 2007-2013 Chęciny Kwiecień Maj 2008 r. Spis treści: Wstęp do Planu Odnowy Miejscowości 3 1. Charakterystyka miejscowości Chęciny

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY

2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY Załącznik do uchwały Nr LVII/303/2014 z dnia 19 września 2014 r. Rady Miasta Brzeziny w sprawie przyjęcia Strategii Promocji Miasta Brzeziny na lata 2014-2020 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA BRZEZINY 2014-2020

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018

STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU STRZELIŃSKIEGO NA LATA 2008 2018 GRUDZIEŃ 2007 Spis treści Wprowadzenie... 3 CZĘŚĆ I. DIAGNOZA UKŁADU LOKALNEGO...7 1. Sfera przestrzenna... 7 1.1 PołoŜenie i komunikacja...7

Bardziej szczegółowo

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR

SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego SUBREGIONU NYSA-KWISA-BÓBR Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra tel. +4875 7527500 fax +4875 7522794 e-mail:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI www.fundusze.malopolska.pl Nr 3 (11) październik 2014 Forum Ekonomiczne w Krynicy str. 6 Perełka ziemi bocheńskiej str. 12 str. 16 Bony dla przedsiębiorców ISSN 2299-0577 FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy

Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Dolina Rzeki Pilicy Strategia opracowana w ramach projektu: PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO DOLINA RZEKI PILICY W POWIECIE TOMASZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52

... 3... 4 ... 18 ... 26... 29 ... 47... 49 ... 52 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Frombork na lata 2007-2015 Frombork, listopad 2007r. Spis treści WSTĘP... 3 CHARAKTERYSTYKA OBECNEJ SYTUACJI W MIEŚCIE... 4 POŁOŻENIE... 4 ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 URZĄD MIASTA I GMINY W MIĘDZYCHODZIE PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO GMINY MIĘDZYCHÓD 2014 2020 Dokument przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Międzychodu z dnia. 2014 r. MIĘDZYCHÓD SIERPIEŃ 2014 1 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 PROJEKT AKTUALIZACJI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia... PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała,...2011 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r.

Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI LUBASZ NA LATA 2008-2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/239/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 16 września 2009 r. Styczeń, 2008 SPIS TREŚCI: Wstęp...3 1. Charakterystyka miejscowości...4

Bardziej szczegółowo

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.

Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo. Gmina Przechlewo ul. Człuchowska 26 77-320 Przechlewo tel. 59/83 34 301 fax 59/83 34 631 e-mail: ug@przechlewo.pl www.przechlewo.pl Gmina Miejska Człuchów al. Wojska Polskiego 1 77-300 Człuchów tel. 59/83

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad 2004 OPRACOWAŁA mgr Jolanta Kryszczuk Kobierzyce 2004 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY KOBIERZYCE JST Gmina Kobierzyce DATA Listopad

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020

Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Strategia Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2014 2020 Oświęcim, 2013 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Założenia metodologiczne... 5 2.1. Obszar i okres realizacji programu... 7 3. Diagnoza strategiczna...

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania DZIAŁAJ Z NAMI Gmina Świebodzin Gmina Szczaniec Gmina Skąpe Gmina Lubrza ŚWIEBODZIN, 27 listopada 2008 1 Motto dla naszych działań. Jeśli możesz

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024

Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 Strategia Rozwoju Gminy Zagnańsk na lata 2014 2024 PROJEKT Opracowanie: Spis treści 1. WPROWADZENIE... 5 1.1 PROCES BUDOWANIA STRATEGII GMINY ZAGNAŃSK... 5 1.2 DIAGNOZA STRATEGICZNA... 6 1.3 ŹRÓDŁA DANYCH...

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAŁOPOLSKI ISSN 2299-0577 www.fundusze.malopolska.pl Nr 2 (10) sierpień 2014 Rowerem przez Małopolskę str. 3 Nasze produkty najlepsze! str. 10 str. 15 Renesansowa perła Fundusze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII/225/2009 Rady Miejskiej w Czchowie z dnia 20 marca 2009r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI CZCHÓW NA LATA 2009-2015 Czchów 2009 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Załącznik do Uchwały Nr. XVII/116/08 Rady Gminy Karczmiska z dnia 28 listopada 2008r. WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY dla Gminy Karczmiska na lata 2008 2015 Urząd Gminy w Karczmiskach 24-310 Karczmiska, tel.:

Bardziej szczegółowo