Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST"

Transkrypt

1 Lider projektu Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Folder współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA ARAW SA to podmiot publiczny o kapitale 40 mln zł. Powstała w 2005 r. w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku na kompetentny podmiot skupiający wiedzę o gospodarce i wiadomości dotyczące regionu. Obecnie akcjonariuszami ARAW jest 30 gmin z terenu Dolnego Śląska. Działalność spółki obejmuje trzy główne obszary: pozyskiwania inwestycji zagranicznych, realizowania zadań na rzecz samorządów oraz realizowania projektów unijnych. Agencja generuje również innowacyjne projekty, stymulujące wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu (np. projekt Polski Czempion czy Creativro). ARAW oferuje samorządom: doradztwo w zakresie: zamówień publicznych (grupowe, zielone), partnerstwa publiczno-prywatnego, projektów unijnych, finansów publicznych, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, gospodarki odpadami, audytu energetycznego pisanie wniosków o dofinansowanie (środki krajowe i unijne) zarządzanie projektami tworzenie partnerstw, zacieśnianie relacji pomiędzy samorządami organizację szkoleń, seminariów NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W PARTNERSTWIE 6 JST Lider Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA Projekt realizowany przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej (Lider) w partnerstwie z 6 jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerzy: Powiat kamiennogórski Gmina Lelów Powiat milicki Gmina Miedźno Gmina Otyń Gmina Prusice Termin realizacji: r r. Projekt Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Cel główny projektu: Podniesienie sprawności i jakości świadczonych usług publicznych w 6 JST poprzez profesjonalizację procesów zarządzania i obsługi klienta oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji pracowników JST w kluczowych obszarach ich funkcjonowania. W projekcie przewidziano szereg zadań podnoszących umiejętności i kwalifikacje pracowników przyczyniając się tym samym do poprawy jakości usług świadczonych przez JST. Wsparcie ma charakter nie tylko szkoleniowy ale również obejmuje zakup sprzętu i wyposażenia zwiększających efektywność wykonywanej pracy.

3 POWIAT KAMIENNOGÓRSKI O powiecie Powiat kamiennogórski kiedyś Powiat kamiennogórski dziś Powiat kamiennogórski to 396 km kw. przepięknych okolic, kotlin poprzecinanych gęstą siecią rzek i strumieni, malowniczych pasm górskich, skałek, łąk i lasów. Powiat leży w pobliżu granicy z Republiką Czeską. Ziemia Kamiennogórska położona jest w Sudetach Środkowych na pograniczu Karkonoszy, Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich oraz Gór Wałbrzyskich. Baśniowy i tajemniczy region zachwyca niezwykłymi i nienaruszonymi przyrodniczo terenami z dominującą w krajobrazie Śnieżką (1602 m n.p.m.), najwyższym szczytem Karkonoszy. Geograficznie teren powiatu pokrywa się z granicami Kotliny Kamiennogórskiej, Bramy Lubawskiej oraz Kotliny Marciszowskiej. Sama Kotlina Kamiennogórska stanowi obok Kotliny Jeleniogórskiej i Kłodzkiej największe obniżenie śródgórskie Sudetów. Brama Lubawska natomiast, już od średniowiecza uważana była za najlepsze przejście przez Sudety. Główne trakty handlowe łączące Wrocław i Pragę wiodły właśnie przez Bramę Lubawską. Powiat kamiennogórski utworzono w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Kamienna Góra, która w 2012 r. obchodziła 720. rocznicę nadania jej przez księcia Bolka I Świdnickiego praw miejskich. Na terenie Powiatu w miejscowości Krzeszów znajduje się zespół klasztorny, stanowiący prawdziwą perłę baroku. Pierwszy kościół i klasztor założyła 1242 r. księżna Anna, wdowa po Henryku Pobożnym. W 1292 r. Bolko I przekazał opactwo cystersom. W 1728 r. wszystkie obiekty zburzono i przystąpiono do nowej budowy. Powstały wtedy klasztor i Kościół Wniebowzięcia NMP. Jego dwie wieże wznoszą się na wysokość 70 m. Przestronne wnętrze ozdobiły m.in. wspaniałe freski na sklepieniu kościoła, których autorem jest Jerzy Wilhelm Neunhertz. W centrum ołtarza znajduje się słynąca z cudów ikona Matki Bożej Łaskawej. W bazylice znajdują się też organy zbudowane w latach przez Michała Englera. Uchodzą za jedne z największych, najpiękniejszych i najdoskonalszych na Śląsku. Obok wznosi się kościół św. Józefa, wybudowany w latach , którego wnętrze zdobią przepiękne freski autorstwa Michała Willmanna. W granicach powiatu kamiennogórskiego znajdują się dwa rezerwaty przyrody: Kruczy Kamień i Głazy Krasnoludków, a także Rudawski Park Krajobrazowy. Niezwykłe tereny ziemi kamiennogórskiej są chętnie promowane, powiat w partnerstwie z czeskim miastem Zacleř zrealizował projekt pod nazwą Szlakiem polsko-czeskich atrakcji turystycznych. W mieście Kamienna Góra udostępniono do zwiedzania podziemną trasę turystyczną Arado - Zaginione Laboratorium Hitlera. Ogromną atrakcją jest także Zespół Klasztorny Cystersów w Krzeszowie. Portal rowerem przez powiat kamiennogórski opisuje system szlaków dostępnych dla turystyki rodzinnej oraz dla zaawansowanych. Na terenie powiatu znajdują się również doskonale przygotowane trasy biegowe oraz stoki narciarskie w Lubawce i Czarnowie. W mieście działa Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która charakteryzuje się wysoko rozwiniętą gospodarką wielosektorową. Powiat zaangażowany jest w Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia , dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej, w ramach którego prowadzone są projekty Śnieżka opracowanie koncepcji pasażerskiego transportu publicznego w korytarzu Bautzen - Görlitz - Lubań - Jelenia Góra - Kamienna Góra na rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa oraz Mobilność na transgranicznym rynku pracy wspierana przez samorządy - POWT Polska - Saksonia. Dzięki uczestnictwu w projekcie przy budynku starostwa powiatowego zostanie wybudowany podjazd dla niepełnosprawnych. Trwają już prace wykończeniowe. Powstał standard obsługi, który usystematyzował zasady postępowania z klientami. Przeprowadzono dla pracowników starostwa szereg szkoleń z poprawy jakości funkcjonowania urzędu, czy obsługi klienta. Na krajowej platformie epuap uruchomione zostały nowe usługi, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy online. Inne działania, w których bierze udział powiat kamiennogórski to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr (szkolenia, warsztaty, seminaria) Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zarządzania kadrami Starostwo Powiatowe w Kamiennej Górze ul. W. Broniewskiego Kamienna Góra tel tel./fax Kamienna Góra. Zamek Grodztwo, fot. Opolska Biblioteka Cyfrowa obc.opole.pl Kolorowe Jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym, fot. SP w Kamiennej Górze Diabelska Maczuga w Gorzeszowie, fot. SP w Kamiennej Górze Zespół klasztorny w Krzeszowie , fot. Opolska Biblioteka Cyfrowa obc.opole.pl Kamiennogórski ratusz, fot. UM Kamienna Góra Zespół klasztorny cystersów na tle Karkonoszy, fot. SP w Kamiennej Górze Ratusz po remoncie, fot. UM Kamienna Góra

4 GMINA LELÓW O gminie Gmina Lelów kiedyś Gmina Lelów dziś Gmina Lelów jest położona w południowo wschodniej części powiatu częstochowskiego. Posiada korzystne położenie przy drodze krajowej wchód Zachód Kielce, Szczekociny, Olsztyn, Olsztyn Częstochowa, Opole, ze skrzyżowaniem z drogą na kierunku północno południowym Włoszczowa, Koniecpol, Myszków, Katowice z odgałęzieniem na Wolbrom i Kraków, co stwarza warunki znacznego rozwoju gospodarczego na kierunkach obsługi uczestników ruchu tranzytowego. Lelów był istotnym ośrodkiem chasydyzmu. Na przestrzeni dziejów Żydzi stanowili istotny procent mieszkańców Lelowa. W 1808 roku w mieście żyło 269 wyznawców judaizmu, w 1857 roku Czterdzieści lat później społeczność żydowska Lelowa liczyła 720 osób, co stanowiło aż 60% wszystkich mieszkańców. Żydzi dominowali w miejscowym handlu. Wielu z nich zajmowało się rzemiosłem, w początkach XX wieku w Lelowie istniała też żydowska huta szkła i garbarnie. Gmina Lelów ma bardzo bogatą historię. Pierwsza wzmianka o Lelowie pochodzi z 1193 r. W 1304 roku Lelów przeszedł w ręce Kazimierza Wielkiego, który w miejscu starego grodu wzniósł zamek obronny i otoczył go wraz z miastem murami obronnymi. Około 1340 r. nastąpiło oddzielenie się Starego Lelowa od Lelowa, a w 1341 r. Kazimierz Wielki nadał Nowemu Lelowowi prawa miejskie. W ciągu wieków XV-XVII zamek uległ pożarom razem z miastem, następnie został odbudowany, ale już na początku wieku XIX zamek był ruiną, którą rozebrano w latach Obecnie w tym miejscu znajduje się cmentarz. Na terenie Lelowa pozostały jednak inne ciekawe miejsca np. Kościół św. Marcina z XIV/XV w, obecnie nosi też miano Sanktuarium Matki Boskiej Lelowskiej, w którym znajduje się kopia XVII-wiecznego obrazu Matki Boskiej Pocieszenia. Ohel cadyka Dawida Bidermana, do którego corocznie na przełomie stycznia i lutego pielgrzymują chasydzi z całego świata. Obecnie Lelów koncentruje się na strategicznych celach rozwoju i promocji. Władze starają się by gmina była miejscem atrakcyjnym dla mieszkańców i turystów. Powstał zalew na rzeczce Wąworznej (dopływ Białki). Ogromną atrakcją są spływy pontonowe rzeką Białką na obrzeżach Jurajskich Parków Krajobrazowych, gdzie trasa biegnie w otoczeniu pierwotnej przyrody, prawie nienaruszonej przez człowieka. Wokół Lelowa prowadzi ścieżka rowerowa, która przebiega wzdłuż wielu ciekawych miejsc, takich jak zamki pałace, dwory, zabytki historyczne. Na terenie ziemi lelowskiej wytyczono i oznakowano również Szlak Dworków Ziemiańskich, na którym ustawiono tablice informacyjne oraz wykonano altanę w Białej Wielkiej, służącą jako miejsce odpoczynku i regeneracji sił. Opracowano koncepcję i zamierza się oznaczyć szlak pieszy Szlak lelowskich źródeł, gdzie w trakcie pieszej wędrówki można będzie zobaczyć a nawet napić się wody z różnorodnych naturalnych jurajskich źródeł i skorzystać z atrakcji wodnych na miejscowym zalewie. Aspiracje Lelowa wciąż nie są jednak zaspokojone. By poprawić życie mieszkańców przeprowadzono modernizację hydroforni. W roku 2012 wykonano termomodernizację wraz z wymianą źródeł ciepła i instalacji c.o. budynki dwóch szkół podstawowych w Lelowie i Ślęzanach. Nawiązaniem do tradycji lelowskich jarmarków ma być zbudowanie w roku 2013 targowiska Mój rynek. Dobrze działający i spójny system informatyczny to podstawa funkcjonowania każdego urzędu. Aktualnie trwa wdrażanie zintegrowanego systemu informatycznego, jaki został zakupiony w ramach projektu. Dzięki modernizacji systemu urząd gminy Lelów będzie działał szybciej i sprawniej. Przyczyni się tego również fakt uruchomienia ponad 40 nowych usług na platformie epuap z których już mogą korzystać mieszkańcy gminy. Ponadto zakupiono materiały do modernizacji toalet w urzędzie, by były one dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. Pozostałe działania, jakie będą realizowane to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zdolności tworzenia aktów prawamiejscowego Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów Urząd Gminy Lelów ul. Szczekocińska 18, Lelów tel fax Widok z lotu ptaka - Lelów, fot. UG Lelów. Spływ pontonowy rzeką Białką, fot. UG Lelów Zamek w Lelowie - Drzeworyt według rysunku Bolesława Olszowskiego, Tygodnik Illustrowany1876 Ruiny zamku w Lelowie w 2 połowie XIX wieku, rys. R. Kubiszyn, zaczerpnięte z: R.Krajewski, R. Kubiszyn Orle gniazda i warownie jurajskie, Warszawa 1997 Widok na zalew z lotu ptaka, fot. UG Lelów Rynek w Lelowie, fot. UG Lelów

5 GMINA MIEDŹNO O gminie Gmina Miedźno kiedyś Gmina Miedźno dziś Gmina Miedźno usytuowana jest w północnej części województwa śląskiego. Leży w odległości 20 km od Częstochowy. Leży na Wyżynie Wieluńskiej, rozciągającej się od przełomu Warty w kierunku Wielunia. Gmina Miedźno wraz z przyległymi terenami, położona jest w zlewni rzeki Liswarty, będącej lewobrzeżnym dopływem Warty. Teren gminy charakteryzuje się niewielkimi wzniesieniami przecinanymi dolinami rzek Okszy i Liswarty, a także mniejszych strumieni, obecnie często zanikających. Miedźno kościół św. Katarzyny, fot. Przykuta Nazwa wsi Miedźno pochodzi od miedzi, brunatnej wody po odkrywkowych kopalniach miedzi. Historia Miedźna sięga XIV wieku. Przez lata Miedźno przechodziło z rąk do rąk. Dopiero 1 stycznia 1973 roku uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach utworzono gminę Miedźno. Historycznym wydarzeniem, które zapadło w pamięć mieszkańcom była bitwa pod Mokrą. Jedna z pierwszych bitew kampanii wrześniowej 1939 roku stoczonej przez Wołyńską Brygadę Kawalerii pod dowództwem płk Juliana Filipowicza z IV pancerną dywizją niemiecką. Miejsce to upamiętnia monumentalny pomnik odsłonięty w 1975 roku. Wieś Mokra otrzymała Krzyż Walecznych nadany przez Radę Państwa w 1985 roku. Prochy poległych żołnierzy Wołyńskiej Brygady Kawalerii spoczywają w zbiorowej mogile na cmentarzu w Miedźnie. Wśród zabytków gminy warto wyróżnić m.in.: cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich w Mokrej, odbudowany w latach kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej, drewniany kościół w Mokrej z 1708 roku, kaplicę cmentarną zbudowaną ok roku przez Miączyńskich, w podziemiach której pochowany jest wojewoda Miączyński i jego rodzina, cmentarzyk choleryczny z 1867 r. Turystyczną atrakcją Gminy Miedźno jest zalew retencyjno rekreacyjny na rzece Okszy w Ostrowach. Przy zbiorniku prowadzona jest poprawa infrastruktury turystycznej. Na terenie Gminy wytyczono ścieżkę edukacyjną historycznoprzyrodniczą, powstało kilka tras rowerowych. Głównym motywem ścieżki jest upamiętnienie walk Wołyńskiej Brygady Kawalerii. W 2010 r. powstało Muzeum Kultury Przeworskiej i Izba Pamięci Bitwy pod Mokrą. W celu udogodnienia życia mieszkańcom Gminy budowana jest kanalizacja sanitarna, a także kompleks boisk sportowych w ramach programu Moje boisko - ORLIK 2012, hala sportowa i plac zabaw. W Gminie ważnym aspektem jest ochrona środowiska naturalnego. Gmina Miedźno przystąpiła do projektu pn Ochrona i poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy Miedźno poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków Realizacja projektu przyczyni się do poprawy czystości wód na terenie Gminy Miedźno oraz do realizacji celów polityki ekologicznej, tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Gmina współtworzy Lokalną GrupęDziałania Razem na wyżyny. Efektem przeprowadzenia pierwszych szkoleń w ramach projektu jest uzyskanie przez pracowników urzędów takich renomowanych certyfikatów jak Prince2 Practitioner, Prince2 Foundation, czy CIA. Pracownicy urzędu kształcą się również na studiach podyplomowych, by podnieść swoje kwalifikacje. W najbliższym czasie zakupiony zostanie profesjonalny program informatyczny wspomagający planowanie przestrzenne. W urzędzie gminy Miedźno będzie realizowane również: Utworzenie i profesjonalizację biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji Doskonalenie zarządzania kadrami UrządGminy Miedźno ul. Ułańska 25, Miedźno tel fax: Pomnik w Mokrej, fot. UG Miedźno Kaplica drewniana wystawiona w 1708 r., fot. UG Miedźno Czołg rozpoznawczy TKS 1939, fot. wikipedia.pl Kościół w Miedźnie, fot. J. Jung Szkoła Podstawowa w Miedźnie Muzeum kultury przeworskiej, fot. UG Miedźno Regaty 2011, fot. UG Miedźno

6 POWIAT MILICKI O powiecie Powiat milicki kiedyś Powiat milicki dziś Powiat milicki położony jest w północno-wschodniej części Dolnego Śląska, przy granicy z Wielkopolską, w dolinie rzeki Baryczy. Na jego krajobraz w przeważającej części składają się zróżnicowane kompleksy leśne i stawowe. Stawy Milickie, stanowią największy ośrodek hodowli karpi w Polsce i Europie. Powstawały przez wieki - pierwsze założyli już w XIII stuleciu Cystersi. Obecnie powierzchnia wszystkich stawów przekracza 8 tys. ha.zasilane są wodą z Baryczy i jej dopływów. Unikatowa flora i fauna tego obszaru, bogactwo krajobrazowe i historyczne były powodem, dla którego utworzono tu Park Krajobrazowy Dolina Baryczy. Milicka Dolina Baryczy jest największym parkiem krajobrazowym w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 87 tys. ha. Park powstał w 1996 r. Składają się nań wielkie kompleksy leśne i wodne. Samych ptaków rozpoznano tu 270 gatunków. Na terenie gminy Milicz znajdują się trzy z pięciu kompleksów stawowych w ramach utworzonego w 1963 r. Rezerwatu Stawy Milickie: w Potaszni, Stawnie i Rudzie Sułowskiej. Wpisane na prestiżową listę LivingLakes i objęte Konwencją Ramsarską. Duża część tych terenów objęta jest też siecią Natura Gród milicki wymieniany jest po raz pierwszy w bulli Innocentego II z 1136 roku jako Miliche. Od tego czasu powiat przechodził, z rąk dolnośląskiej linii Piastów, przez czeskie po niemieckie ręce. Rozwój powiatu spowodował uprzemysłowienie regionu, m.in. budowę kolejki wąskotorowej. Wąski tor ze Żmigrodu do Milicza eksploatowano już od 1894r. Szybko odcinek ten przedłużono aż do stacji Sulmierzyce.Kolej wąskotorowa połączyła Milicz ze Żmigrodem, Prusicami, Sułowem, Trzebnicą i Wrocławiem. W latach 1918/19 wraz z wybuchem Powstania Wielkopolskiego, które objęło swym zasięgiem także Sulmierzyce (wcielone po I Wojnie Światowej do Polski) linię skrócono do stacji Wodników (Ostrowąsy Milickie). Odcinek ten odbudowano tuż po przejęciu kolei przez PKP.Ostatni pociąg ze stacji Trzebnica Gaj odjechał 14 września 1991 roku. Tego dnia, po niemal 100-latach funkcjonowania, kolej przestała istnieć. Milicz to nie tylko powiat słynący z milickiego karpia. Władze powiatu starają się by Milicz stał się atrakcją dla miłośników wędkarstwa, ornitologów czy spacerowiczów. By przyciągnąć turystów wybudowano zbiornik retencyjnorekreacyjny, z pomostem, aleją po grobli czy sceną na wodzie. Władze postanowiły nie dopuścić by zapomniano o dawnej kolei wąskotorowej. Na nieużywanym terenie dawnej kolejki wąskotorowej powstała ścieżka rowerowa o szerokości 2 m i długości 20 km. Na trasie ścieżki wyznaczono specjalne miejsca postojowe ze stojakami na rowery, stołami i ławami, tablicami informacyjnymi, toaletami. Dodatkowo w niektórych miejscach są specjalne ekspozycje taboru oraz grill. Powiat Milicki na przełomie lat stał się liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Dzięki nim zmodernizowano obszerny odcinek dróg powiatowych, wdrożono e-usługi, przeprowadzono działania z zakresu informacji i promocji walorów turystycznych regionu. Otrzymano wsparcie na modernizację budynku szkoły, zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego, budowę Centrum Edukacji Ekologicznej. Podjęte czynności wpłyną korzystnie na warunki życia mieszkańców, poprawią wizerunek Milicza, zachęcą do inwestowania potencjalnych przedsiębiorców, a turystów do częstszego odwiedzania tego wspaniałego miejsca. W ramach projektu doposażono biuro obsługi klienta w starostwie. Zakupiono meble, sprzęt komputerowy, oraz urządzenie wielofunkcyjne. Opracowano standard obsługi klienta, a pracownicy urzędu zostali przeszkoleni z zasad jego przestrzegania. Pierwsze Forum Wymiany Doświadczeń dla Partnerstwa, gdzie Milicz był gospodarzem spotkania odbyło się pod koniec 2012 roku. Działania do realizacji w starostwie to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta. Rozwój kompetencji kadr Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zarządzania kadrami Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów Starostwo Powiatowe w Miliczu ul. Wojska Polskiego 38, Milicz tel./fax Pałac w Miliczu (Schloss Militsch) , fot. dolny-slask.org.pl Zespół Szkół Leśnych, fot. zslmilicz.pl Dawna powiatowa kolej wąskotorowa, fot. SP w Miliczu Milicz Schützenstrasse, fot. dolny-slask.org.pl Ścieżka rowerowa wraz ze specjalną ekspozycją taboru, fot. SP w Miliczu

7 GMINA OTYŃ O gminie Gmina Otyń kiedyś Gmina Otyń dziś Gmina Otyń położona jest w zachodniej części kraju, w południowo wschodniej części województwa lubuskiego na Nizinie Nowosolskiej. Przez teren gminy przepływa rzeka Odra i Śląska Ochla. Od wschodniej strony gmina graniczy z rzeką Odrą, a południowa i północna część pokryta jest lasami. Odra ze swoim dorzeczem oraz dopływem Śląskiej Ochli tworzą przepiękną, malowniczą krainę będącą rajem dla wędkarzy. Wody zakoli i starorzeczy Odry kryją w sobie 33 gatunki ryb. Kompleksy leśne przetrwały do naszych czasów prawie w naturalnym stanie, bez większego wpływu działalności człowieka. Występują tu dwa rezerwaty przyrody Bukowa Góra i Bażantarnia. Na tym obszarze żyje wiele zwierzyny łownej, dlatego tereny te są również atrakcyjne ze względu na możliwości organizowania polowań przez działające koła łowieckie. Rezerwat utworzono ze względów dydaktyczno-naukowych dla ochrony pierwotnego lasu naturalnego o charakterze puszczańskim. Stanowi naturalną ostoję dla płazów, gadów i licznych ptaków. Jest dogodnie usytuowany, z oznaczonym parkingiem. Pierwsza wzmianka o Otyniu jako mieście pochodzi z roku Wcześniej mogła tutaj istnieć osada. Według innej hipotezy miasto mogło zostać założone od podstaw pod koniec XIII w. lub na początku XIV w. Jedną z pierwszych potwierdzonych budowli w mieście był kościół, którego obecność wzmiankuje się już w 1332 r. Również na postawie późniejszych dokumentów można stwierdzić, że Otyń lokowany został na prawie polskim. Kościół przez lata przechodził z rąk do rąk, był wielokrotnie odbudowywany po pożarach i rozbudowywany, m.in. wieża czy mury obronne. Właściciele byli różnych wyznań poprzez katolicyzm, protestantyzm czy judaizm. 19 maja 1528 roku król Ferdynand I nadał miastu herb: na czerwonej tarczy w dolnej części trzy zielone wzgórza, na środkowym wzgórzu biała wieża, a na niej opancerzony rycerz trzymający oburącz kamień do rzutu. Cechy te nawiązywały do średniowiecznego pochodzenia miasta, miały symbolizować dzielność i waleczność mieszkańców oraz wyróżniać go od zabudowy wsi i osad. Gmina Otyń jest atrakcyjnym miejscem do inwestowania, oferuje w ciągłej sprzedaży tereny pod zabudowę mieszkaniową. Władze stale inwestują w infrastrukturę podnoszącą poziom życia, dostępność komunikacyjną. Dzięki temu od lat intensywnie rozwija się tutaj budownictwo mieszkaniowe. Co roku urząd notuje dodatnie saldo migracji ludności. O atrakcyjności gminy decydują dobre rozwiązania komunikacyjne, krótki czas dojazdu do większych aglomeracji, a także niższe ceny nieruchomości. Samorząd gminny skutecznie zabiega o wsparcie wielu inwestycji ze środków zewnętrznych. Korzystając z pomocy Unii Europejskiej zrewitalizowano rynek, wyremontowano świetlice wiejskie w Czasławiu Konradowie, Zakęciu. Niedawno zakończono budowę kanalizacji w tych dwóch ostatnich miejscowościach. Zadbano także o zaplecze sportowe dla młodszych mieszkańców gminy. W miejscowości Modrzyca powstał kompleks sportowy w ramach Programu Moje boisko - Orlik Ze środków Funduszu Spójności realizowana jest potężna inwestycja polegająca na kanalizacji wsi Otyń i Modrzyca. Gmina prowadzi również bliską współpracę z samorządem z Falkenbergu (Niemcy), Zuberca (Słowacja), Cumania(Ukraina). Samorządy wspólnie realizują ciekawe projekty międzynarodowe. Pracownicy urzędu gminy uczestniczą w studiach podyplomowych z zakresu zarządzania finansami, planowania przestrzennego, czy zamówień publicznych. W ramach projektu przeprowadzono również szkolenia z profesjonalnej obsługi klienta oraz obsługi aplikacji do Biuletynu informacji Publicznej. W najbliższym czasie pracownicy urzędu będą uczestniczyć w szkoleniach z takich tematów jak Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna. Działania zaplanowane do realizacji w urzędzie gminy Otyń to: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Uzupełniające formy podniesienia kwalifikacji UrządGminy Otyń Otyń, ul. Rynek 1 tel fax Kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego, fot. T. Żuk tomekzuk.com Panorama Otynia, fot. UG Otyń Wnętrze Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu, fot. UG Otyń Rynek w Otyniu, fot. T. Żuk tomekzuk.com Ratusz w Otyniu, fot. UG Otyń Fragment najdłuższego mostu kolejowego w Europie, fot. UG Otyń

8 GMINA PRUSICE O gminie Gmina Prusice kiedyś Gmina Prusice dziś Prusice to gmina miejsko wiejska położona w powiecie trzebnickim, w północnej części województwa dolnośląskiego na styku Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy. Ta malownicza kraina zajmuje obszar 158 km 2 i zamieszkuje ją ponad 9 tys. mieszkańców w 27 sołectwach i mieście Prusice. Stolicą tej niewielkiej gminy są oczywiście Prusice Gmina Prusice to atrakcyjny teren pod względem turystycznym, oferujący szeroki wachlarz możliwości aktywnego spędzenia czasu. Odwiedzając Gminę Prusice koniecznie trzeba zwiedzić takie zabytki jak: XVI-wieczny odrestaurowany prusicki Ratusz wraz z wieżą widokową i odnowionym Rynkiem, gotycki kościół z XV w p.w. Św. Jakuba Starszego, XIV wieczny kościół we Wszemirowie p.w. Św. Michała Archanioła, a także perłę architektury sakralnej datowany na XVIII w. szachulcowy kościół p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim. Uwagę turystów przyciągają pałace: w Brzeźnie, Krościnie Małej, Raszowicach czy Piotrkowicach. Prusice to miasteczko z bardzo odległą historią. Najstarsze wiadomości dotyczące Prusic znajdują się w Życiorysie św. Jadwigi datowanym na lata Na temat kiedy Prusice otrzymały prawa miejskie brak wiadomości, jednak w 1287 r. wymienione są już jako miasto. W mieście zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z czworobocznym rynkiem i wybiegającymi z niego siedmioma ulicami oraz ulicami dawnego Podwala, biegnącymi niegdyś na zewnątrz murów obronnych. Najstarszym zabytkiem jaki się zachował jest kościół parafialny p. w. św. Jakuba z bogatymi stiukami barokowymi i licznymi epitafiami z XVI i XVII w. W Prusicach znajduje się również zabytkowy Ratusz. Pierwszy pochodził z końca XIV wieku, ale spłonął w 1529 r. W latach przebudowano całość w stylu renesansowym. W 1712 r. dobudowano kościół ewangelicki, który został rozebrany w 1931 r. W południowo wschodnim narożniku budynku znajduje się wieża nakryta ośmiospadowym dachem z latarnią. Od północy do wieży przylega okrągła baszta. Prusice jest to Gmina atrakcyjnie turystyczna przez którą przebiega kilka tras turystycznych i szlaków rowerowych, a obszary leśne i stawy stwarzają możliwości dobrego wypoczynku dla miłośników leśnego runa, rybołówstwa oraz obserwacji życia ptaków. Gmina słynąca z trzech wież posiada ciekawe tereny inwestycyjne. Jest nie tylko Gminą Przyjazną dla Mieszkańców i inwestującą w sport, ale także stawiającą na ciągły rozwój i rozkwit. W ciągu minionego roku Prusice zostały laureatem i otrzymały tytuł lidera województwa dolnośląskiego w działaniach proekologicznych w rankingu Tauron Eko Gmina Kolejne wielkie sukcesy Gminy Prusice to 2. miejsce na Dolnym Śląsku, a 8. w Polsce w Rankingu Rzeczpospolitej w kategorii gmin miejsko wiejskich, a także 5. miejsce w Rankingu Śląska Super Gmina Miesięcznika Wrocławianin. 17 stycznia 2013 roku Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz odebrał w Warszawie wyróżnienia dla najlepszego włodarza i najlepszego samorządu w Rankingu Perły Samorządu 2012 Te wielkie sukcesy to ogrom pracy i wysiłku, a także przeprowadzanych inwestycji, m.in: rozbudowa kanalizacji i budowa oczyszczalni ścieków, a także odnowa budynków mieszkalnych. Warto dodać, że Gmina Prusice należy do Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości. Dzięki działaniom projektowym utworzono w urzędzie profesjonalne biuro klienta: zakupiono meble, sprzęt komputerowy, urządzenie wielofunkcyjne. W ramach rozwoju systemu informatycznego przeszkolono pracowników z funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów, oraz zakupiono zabezpieczenie sieci informatycznych. W zakresie zarządzania jakością odbyły się w urzędzie szkolenia z Kaizen, czy metod i technik podnoszenia jakości świadczonych usług. Ponadto w urzędzie Miasta i Gminy Prusice przewidziano takie zadania jak: Utworzenie i profesjonalizacja biura obsługi klienta Rozwój kompetencji kadr Doskonalenie zarządzania strategicznego Doskonalenie zarządzania kadrami Doskonalenie Systemu Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym i Konfliktom Interesów Urząd Miasta i Gminy w Prusicach Rynek 1, Prusice tel fax Widok na dawne Prusice z lotu ptaka, Zamek w Brzeźnie, Ratusz, Prausnitz, Widok na Prusice, miasto trzech wież, Ratusz w Prusicach, Rynek w Prusicach z lotu ptaka,

9 Partnerzy: Lider projektu Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A. Biuro projektu: Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA pl. Solny 14, Wrocław tel fax

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej

Gmina Ciasna. Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Wójt Gminy Ciasna mgr inż. Zdzisław Kulej Gmina CIASNA położona w północno-zachodniej części powiatu lublinieckiego w województwie śląskim Gmina Ciasna Powierzchnia gminy: 134 km 2 Powierzchnia lasów to

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ZWIERZYNIEC Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W PARTNERSTWIE 6 JST

NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W PARTNERSTWIE 6 JST Lider projektu: Partnerzy: NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA W PARTNERSTWIE 6 JST Powiat kamiennogórski Gmina Lelów Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. UCHWAŁA Nr 134/XXVIII/2009 Rady Gminy Rogów z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 92/XVIII/2008 Rady Gminy Rogów za dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 1 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 CEL PROGRAMU 2 POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry

Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Rowerem przez las czyli leśne trasy rowerowe wokół Zielonej Góry Zielona Góra, 26 września 2013 O pomyśle Lasy Nadleśnictwa Zielona Góra otaczają miasto Zielona Góra od strony Zachodniej, obejmują również

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Miasto Śrem.

Miasto Śrem. http://www.terenyinwestycyjne.info/index.php/urzedy-miast-50/item/3094-miasto-srem Miasto Śrem URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE Plac 20 Października 1 63-100 ŚREM woj. Wielkopolskie tel.: +48 61 28 35 225 infolinia

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013

STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 XXV POSIEDZENIE KOMITETU MONITORUJĄCEGO STAN REALIZACJI PROJEKTÓW KLUCZOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013 Kielce, 13 marca 2015 r. dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Promocja dziedzictwa kulturowego Cystersów. doświadczenia gminy Kamienna Góra. VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce Jemielnica 2-4 września 2011 r.

Promocja dziedzictwa kulturowego Cystersów. doświadczenia gminy Kamienna Góra. VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce Jemielnica 2-4 września 2011 r. Promocja dziedzictwa kulturowego Cystersów doświadczenia gminy Kamienna Góra VI Forum Szlaku Cysterskiego w Polsce Jemielnica 2-4 września 2011 r. Gmina Kamienna Góra dane statystyczne - lokalizacja -

Bardziej szczegółowo

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów.

Powiat Świdnicki. Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Powiat Świdnicki Powiat Świdnicki leży w południowej części Dolnego Śląska na Przedgórzu Sudeckim, między świętą górą pogan Ślężą, a pasmami Sudetów. Na terenie 743 km 2 mieszka prawie 160 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy

QR Code- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy Projekt pn. QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie

Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Tomasz Bochenek Wydział Informatyki Urząd Miejski w Jaworznie Trochę historii Posiadane i wykorzystywane główne Systemy Informatyczne do 2012 roku w UM Jaworzno Pakiet RATUSZ firmy REKORD obejmujący między

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie PROW 2007-2013

Podsumowanie PROW 2007-2013 Podsumowanie PROW 2007-2013 Całkowita alokacja PROW 2007-2013 dla województwa lubuskiego wynosi ok. 550 mln zł. 1789 podpisane umowy w ramach PROW 2007-2013 na kwotę: 496 825 537,29 mln zł. Stan zawartych

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej

Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej 1 Programy współfinansujące rozwój turystyki wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013. Program Samorządu Województwa Wielkopolskiego Wielkopolska Odnowa Wsi. Program Operacyjny Zrównoważony

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Powiecie Działdowskim.

Turystyka w Powiecie Działdowskim. w Powiecie Działdowskim Atrakcyjność powiatu to nie tylko wspaniałe walory przyrodnicze, rzeki, jeziora o wysokiej klasie czystości wód, dobrze rozbudowana infrastruktura techniczna, ale również zabytki

Bardziej szczegółowo

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013

Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Regionalny program operacyjny województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Niniejsza prezentacja ma na celu popularyzację projektów dofinansowanych przez Unię Europejską. Informacje oraz fotografie pochodzą

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA JÓZEFÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Działka rolna w Pilchowicach koło Jeleniej Góry

Działka rolna w Pilchowicach koło Jeleniej Góry Działka rolna w Pilchowicach koło Jeleniej Góry (inf. październik 2012) Kontakt biuro@bdg-navigator.com mobile: (+48)665 556 333 Informacje podstawowe 2 Działka rolna nr 49/1 o powierzchni 20 800 m położona

Bardziej szczegółowo

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania

Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania www.sztum.pl Dla inwestora Oferta inwestycyjna Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania 17.06.2016 Wzgórze Zamkowe w Sztumie - obiekty zabytkowe do zagospodarowania WZGÓRZE ZAMKOWE

Bardziej szczegółowo

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013

Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pełen refleksji DOLNY ŚLĄSK Pielgrzymki 2013 Pielgrzymka dla grup wyjeżdżających z Poznania Książ - Krzeszów - Wambierzyce Kłodzko - Bardo Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie Krzeszów to unikatowy

Bardziej szczegółowo

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok

Gmina Krzeszów. Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów Krzeszów, 2014 rok Gmina Krzeszów położona jest w województwie podkarpackim, w powiecie niżańskim, nad rzeką San. Gmina liczy 4319 mieszkańców (2013). Głównym źródłem utrzymania mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe w 2012 r.

Wydatki majątkowe w 2012 r. Tabela Nr 3 UCHWAŁA NR XXIV/239/12 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 16 maja 2012 r. Wydatki majątkowe w 2012 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012

Bardziej szczegółowo

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu.

( Transport ), działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. Finansowanie projektu. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Atrakcje turystyczne :48:48

Atrakcje turystyczne :48:48 Atrakcje turystyczne 2015-06-01 13:48:48 2 Mimo uprzemysłowienia, na Śląsku zachowało się wiele naturalnych, nieprzekształconych przez człowieka obszarów, które przyciągają turystów. 3 Podlesice na Jurze

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz

Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Milicz od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Wałbrzych, 2016 Milicz

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

GMINA JEMIELNICA. Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl

GMINA JEMIELNICA. Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA Urząd Gminy Jemielnica ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica www.jemielnica.pl GMINA JEMIELNICA położenie Gmina Jemielnica leży we wschodniej części Śląska Opolskiego, na granicy z Górnym

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego

Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko - niemieckiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ogólna

Charakterystyka ogólna GMINA SROKOWO Charakterystyka ogólna Gmina Srokowo leży w północnej części województwa Warmińsko-Mazurskiego. Graniczy z gminami: Barciany, Kętrzyn i Węgorzewo. Od północy przylega do granicy państwa.

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Siemiatycze na Podlasiu. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: na Podlasiu czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki Zapraszamy Państwa do Siemiatycz, miasta powiatowego na Podlasiu. Historię

Bardziej szczegółowo

Leader+ w Dolinie Baryczy

Leader+ w Dolinie Baryczy Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Foundation of Assistance Programmes for Agriculture Leader+ w Dolinie Baryczy Sprawdzonym narzędziem rozwoju obszarów wiejskich poprzez aktywizację społeczności

Bardziej szczegółowo

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina

Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina Apartamenty na sprzedaż i wynajem w Szklarskiej Porębie Willa Józefina WILLA JÓZEFINA, dawniej Hotel Josephinenhütte, wybudowano pod koniec XIX wieku, a rozbudowano w 1911r. Po gruntownym remoncie (z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

Geotermia w Gminie Olsztyn

Geotermia w Gminie Olsztyn Geotermia w Gminie Olsztyn Tomasz Kucharski Wójt Gminy Olsztyn Europejski Kongres Gospodarczy Katowice, 18 maja 2011 r. Gmina Olsztyn Gmina Olsztyn położona jest niespełna 10 km od Częstochowy. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Temat: Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin.

Temat: Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin. Temat: Region opolski - miejsce atrakcyjne dla aktywnych rodzin. GRUPA DOCELOWA: rodzina Źródło zdjęć: http://www.terapiarodzin.net/rodzina2.html, 2) http://politykaspoleczna.com/15-maja-swiatowy-dzien-rodziny/rodzina-2/,

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE OFERTA INWESTYCYJNA GMINY STRONIE ŚLĄSKIE Listopad 2005 r. 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIE ZABUDOWANEJ STRONIE ŚLĄSKIE WIEŚ Obszar do zagospodarowania: Nieruchomość nie zabudowana, położona w peryferyjnej

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński

Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Borek Strzeliński strona 1 Partnerstwo Publiczno - Prywatne Spis treści Memorandum informacyjne...3 Gmina Borów...4 System gospodarki wodno-ściekowej...5

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów

Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013 Możliwości uzyskania wsparcia na realizację polsko-czeskich projektów 23.11.2007 Racibórz / 30.11.2007 Cieszyn / 7.12.2007 Bielsko-Biała spotkanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7

Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009. Strona 1 z 7 Załącznik Nr do Uchwały RM Nr XXXII/611/2009 Projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych Beneficjent Gmina Mikołów Lp. Program Nazwa projektu Lata realizacji Pozycja

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/77/15 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 11 września 2015r. kwoty w zł 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 46 413 769,00

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2

OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 OFERTA Wynajmu powierzchni handlowo-usługowej Strzelce Krajeńskie, ul. Bolesława Chrobrego 2 Strzelce Krajeńskie Ziemia strzelecko-krajeńska położona jest w północno-wschodniej części województwa lubuskiego,

Bardziej szczegółowo

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z

W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z W okresie programowym 2009-2013 zrealizowany został przez miasto Zduńska Wola największy w dotychczasowej historii samorządu terytorialnego projekt z dofinansowaniem z funduszy unijnych. Dzięki umiejętnemu

Bardziej szczegółowo

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych)

Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) Projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych. Miasto Szczecinek (bez jednostek podległych) L.p. Tytuł i numer projektu Nazwa Programu 1a 2a strona 1 z 8 2010-09-27 II etap budowy oczyszczalni ścieków

Bardziej szczegółowo

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2

Międzychód. Oferta inwestycyjna. autostrada A2 Międzychód Oferta inwestycyjna autostrada A2 Międzychód położony jest w zachodniej części Wielkopolski, w odległości 85 km od Poznania, 60 km od Gorzowa Wlkp. i 200 km od Berlina. Droga krajowa nr 24 przebiega

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

10 lat transgraniczne projekty Miasta Zgorzelec

10 lat transgraniczne projekty Miasta Zgorzelec 10 lat transgraniczne projekty Miasta Zgorzelec Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu Projekt modernizacji Stadionu został zrealizowany przy współpracy Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Brama Sudetów Środkowych

Brama Sudetów Środkowych Brama Sudetów Środkowych Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka tel. 75 74 11 804 mail: biuro@kwiatlnu.eu www.kwiatlnu.eu 1 2 3 1. Rezerwat Kruczy Kamień 2. Domki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA

DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA OFERTA SPECJALNA dla klientów Kristensen Group waż na do dnia 23.09.2007 r DLA CIEBIE ZNAJDUJEMY NAJLEPSZE MIEJSCA APARTAMENTY BUKOWA GÓRA 40 LAT DOŚ WIADCZENIA DEWELOPERSKIEGO 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

wiadczeń: Efektywność

wiadczeń: Efektywność Grupa Wymiany Doświadcze wiadczeń: Efektywność Energetyczna Murowana Goślina, 5 marca 2012 roku LUDNOŚĆ (stan na 5.03.2012) 16 256 mieszkańców w tym: 10 173 mieszkańców miasta Gmina Murowana Goślina to:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie

Budowa dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w Bielawie Wnioskodawca Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 24/K/9.1/2009 Całkowita wartość Tytuł projektu projektu w PLN Kwota dofinansowania w PLN Gmina Bielawa Budowa dróg dojazdowych

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Fundusze Europejskie na sport Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii

Bardziej szczegółowo

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH

* * * INFRASTRUKTURA SPORTOWA W REGIONACH Sport odgrywa coraz ważniejszą rolę ze względu na jego znaczenie w aspekcie społecznym, edukacyjnym i kulturowym. Dlatego Fundusze Europejskie zaplanowane w narodowej Strategii Spójności 2007-2013 sprzyjają

Bardziej szczegółowo

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe

Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Śląsk bez granic wieże i punkty widokowe Projekt nr CZ.3.22/2.2.00/09.01532 Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie.

Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Ścieżka dydaktyczna Łąki Nowohuckie i Lasek Mogilski w Krakowie. Łąki Nowohuckie Mapa Łąk Nowohuckich, na której niebieską linią zaznaczona jest trasa ścieżki dydaktycznej. Łąki Nowohuckie Łąki Nowohuckie

Bardziej szczegółowo

Zadania Inwestycyjne na lata

Zadania Inwestycyjne na lata Zadania Inwestycyjne na lata 9-2015 L.p. Zadanie inwestycyjne Lata realizacji nakłady w tys. PLN 9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Zadania w zakresie wodociągowania program Ochrona Środowiska

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Biała Piska - małe mazurskie miasteczko. czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: - małe mazurskie miasteczko czas trwania: 3 godziny, typ: piesza, liczba miejsc: 7, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to małe miasteczko w powiecie piskim. Gdybyście byli

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008

Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 Informacja na temat złożonych wniosków do RPOWŚ oraz środków finansowych pozyskanych przez Gminę Bodzentyn w latach 2002-2008 2008 Wnioski złożone przez Gminę Bodzentyn do Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim.

Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Gmina Olesno otrzymała tytuł LIDERA w wykorzystaniu środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Opolskim. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację projektu Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica

Konferencja podsumowująca realizację projektu Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Osturnia- granica państwa- Niedzica Konferencja podsumowująca realizację projektu Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Sromowce Niżne, 30 listopada 2011 roku Partner Wiodący: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho

Bardziej szczegółowo

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już

inwestycji? Co kierowało tymi, którzy już Dlaczego warto inwestycji? wybrać Karlino na miejsce swoich Co kierowało tymi, którzy już zdecydowali się tutaj zainwestować? Dla każdego przedsiębiorcy inny czynnik jest najważniejszy, ale nawet najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zrealizowanych projektów unijnych i z budŝetu państwa wg. roku ich zakończenia:

Zestawienie zrealizowanych projektów unijnych i z budŝetu państwa wg. roku ich zakończenia: Zestawienie zrealizowanych projektów unijnych i z budŝetu państwa wg. roku ich zakończenia: Rok 2004 1. Szlakami po gminie Sulechów - Projekt finansowano ze środków pomocowych Unii Europejskiej z Programu

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA

WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA Pozyskanie funduszy unijnych w celu kompleksowej modernizacji kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku wykładowca: Jerzy Więcławski Edyta Sobala WIEDZA PRAKTYKA INTEGRACJA wykładowca: Jerzy Więcławski Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań

Część II. Opracowanie celów strategicznych, operacyjnych oraz projektów, działań II warsztat strategiczny gmina Gorzków Część I. Opracowanie Misji i Wizji gminy MISJA Grupa 1: 1. Bezpieczne przejścia szlaki komunikacyjne (ścieżka rowerowa, szlaki konne, trasy spacerowe, chodniki łączące

Bardziej szczegółowo