Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner"

Transkrypt

1 Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner FX02 roszura scenariusza Jest to 2,5-godzinny test obiektywny. Niniejsza broszura zawiera Scenariusz Projektu, na którym oparty jest arkusz egzaminacyjny. Wszystkie pytania znajdują się w roszurze z pytaniami. W niniejszej roszurze scenariusza znajdują się także informacje dodatkowe dla kilku pytań. Miejsca, w których należy wykorzystać informacje dodatkowe, są wyraźnie wskazane w treści pytania, którego informacja dotyczy. Wszystkie informacje przedstawione w treści pytania mają zastosowanie wyłącznie do danego pytania. Za każde z 8 pytań można otrzymać 10 punktów, co daje maksymalnie 80 punktów dla tego zestawu egzaminacyjnego. Wynik pozytywny to 55% (44 punktów). W treści każdego pytania wyraźnie wskazany jest obszar programu nauczania, którego dane pytanie dotyczy. Podczas egzaminu można korzystać wyłącznie z pomocy Podręcznika PRINE2, tzn. nie można używać innych materiałów poza roszurą z pytaniami, roszurą scenariusza, roszurą z odpowiedziami i Podręcznikiem PRINE2 Numer kandydata:...

2 To jest pusta strona

3 Scenariusz projektu Projekt Kalendarz (Uwaga: Firmy i osoby w scenariuszu są fikcyjne.) Firma MNO Manufacturing odnotowała zmniejszenie liczby zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych swoich konkurentów. by przeciwdziałać tej tendencji, firma podjęła decyzję o wydaniu kalendarza promocyjnego na następny rok dla wszystkich dotychczasowych i potencjalnych klientów. Produktem końcowym projektu będzie pakiet kalendarza, gotowy do druku. Układ kalendarza będzie podobny do kalendarza rozesłanego poprzednio, ale musi odzwierciedlać wizerunek firmy, zgodnie z istniejącymi standardami zarządzania marką. W ramach innego projektu aktualnie powstaje nowe logo firmy, które ma być wydrukowane na każdej stronie kalendarza promocyjnego. Skład gotowego pakietu kalendarza będzie następujący: Projekt karty dla każdego miesiąca prawidłowo pokazujący wszystkie święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz nowe logo firmy Wybrane zdjęcia 12 profesjonalnie wykonanych zdjęć, prezentujących różnych pracowników Wybrany papier i wybrana koperta do druku i wysyłki kalendarza pocztą Wybrany projekt nalepki konkurs na projekt nalepki zostanie przeprowadzony jako część tego projektu Lista klientów nazwiska i adresy klientów, do których będą wysłane kalendarz. Projekt jest aktualnie inicjowany i będą jeszcze dwa dalsze etapy: Etap 2 obejmie działania: przygotowanie listy klientów na podstawie informacji z ziałów Księgowości i Marketingu potwierdzenie zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych zaprojektowanie karty dla każdego miesiąca to będzie wykonane przez wewnętrzny zespół plastyczny wybranie i zatrudnienie profesjonalnego fotografa zebranie pomysłów na fotografie z poprzedniego projektu i uzgodnienie harmonogramu sesji zdjęciowych oszacowanie przewidywanego kosztu produkcji wybór papieru i koperty. Etap 3 obejmie działania: wykonanie i wybór profesjonalnie wykonanych zdjęć przeprowadzenie konkursu na nalepkę i wybór projektu nalepki zestawienie gotowego pakietu kalendarza. iąg dalszy scenariusza na następnej stronie.

4 iąg dalszy. Przewidywany koszt produkcji, oparty na opcjach i kosztach papieru, koperty, drukowania i wysyłki pocztowej kalendarza, będzie oszacowany w 2. etapie. Jednakże, faktyczna produkcja i dystrybucja kalendarza nie jest w zakresie tego projektu. Przewidywany koszt produkcji będzie poddany ocenie Komitetu Sterującego w celu podjęcia decyzji, czy projekt powinien być kontynuowany. zisiaj jest 5 października a gotowy pakiet kalendarza musi być dostarczony do drukarni do 30 listopada, aby można było kalendarz wydrukować i rozesłać jeszcze przed Świętami ożego Narodzenia. Koszt działań służących wytworzeniu produktów specjalistycznych wraz z kosztami zarządzania projektem oszacowano na zł. Tolerancję czasu realizacji projektu ustalono na +1 tydz. / -2 tyg. a tolerancję kosztów projektu na zł / zł. Przyznano budżet zmian w wysokości zł, ale nie ma budżetu ryzyka.

5 Pytanie 1: Temat Uzasadnienie iznesowe - Informacja dodatkowa W trakcie etapu inicjowania Kierownik Projektu spotkał sie z yrektorem Marketingu, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dla kalendarza promocyjnego i zrobił następujące notatki: Firma MNO Manufacturing odnotowała zmniejszenie liczby zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych jej konkurentów. W bieżącym roku finansowym 10% klientów nie ponowiło swoich zamówień a morale załogi jest niskie. W wyniku tego pewna liczba wykwalifikowanych pracowników odeszła i ze względu na ograniczenie działalności operacyjnej nie przeprowadzono rekrutacji pracowników na ich miejsca. Jeśli projekt się powiedzie, potrzebna będzie kampania rekrutacyjna w celu uzupełnienia istniejących wakatów a także, być może, rekrutacji dodatkowych pracowników. Prawdopodobnie wzrosną koszty operacyjne, ponieważ wykwalifikowani pracownicy kosztują dużo i trudno ich znaleźć. W kategoriach finansowych, w ostatnim roku finansowym ogólna liczba zmówień wyniosła 1.500, każde ze średnim zyskiem zł. ział Marketingu uważa, że wysłanie aktualnym i potencjalnym klientom firmy kalendarza promocyjnego zwiększyłoby liczbę zamówień w ciągu 12 miesięcy od dnia dystrybucji kalendarza o co najmniej 10% i dodatkowo o co najmniej 10 zamówień od klientów z listy potencjalnych klientów. yrektor Marketingu będzie finansowała projekt z budżetu na działalność marketingową. Uważa ona, że efekt dobrego wizerunku firmy przedstawionego w udanym kalendarzu byłby odczuwalny także w drugim roku. Przewiduje taki sam wzrost zamówień w drugim roku oraz że coroczne badania zadowolenia pracowników pokażą mierzalną poprawę morale pracowników. Zbadano kilka alternatywnych rozwiązań, w tym: 20% rabat dla wszystkich klientów ponawiających zamówienia nieefektywne kosztowo i efekt krótkotrwały Kalendarz promocyjny jako prezent na oże Narodzenie mógłby być skierowany do aktualnych i potencjalnych klientów a korzyści przyniósłby także w drugim roku Seria reklam telewizyjnych i prasowych rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne Stworzenie strony internetowej nie odpowiadałoby wszystkim klientom. Kalendarz jest uważany za preferowaną opcję, o ile konkurenci firmy nie zwiększą swojej aktywności marketingowej. hociaż ział Marketingu chce produktu błyszczącego o bardzo wysokiej jakości, zespół zarządzania projektem musi mieć świadomość kosztu, z jakim będzie się to wiązać.

6 Pytanie 2: Temat Organizacja - Informacja dodatkowa yrektor Zarządzający: Założył firmę 25 lat temu i dobrze zna swoją pracę. wa lata temu odniósł obrażenia nogi, co ograniczyło jego wizyty w wydziale technicznym. Jako yrektor zarządzający ma ogólne spojrzenie na wymagania strategii biznesowej i ma uprawnienia do przydzielania zasobów, w miarę potrzeb. yrektor Marketingu: Pracuje ona w firmie od trzech lat, po udanej karierze w firmie reklamowej. Potrafi reprezentować potrzeby biznesu, szczególnie że jest to projekt marketingowy. Ma prawo dysponować rocznym budżetem marketingowym, z którego projekt będzie finansowany, gdyż uważa ten projekt za właściwy. ędzie odpowiadała za monitorowanie oczekiwanych korzyści z kalendarza, a szczególnie poprawy wizerunku firmy. Kierownik Techniczny: Odpowiada za wiele innowacji technicznych w firmie, nadal wykazując się entuzjazmem i energią, którymi odznaczał się w chwili, gdy rozpoczynał pracę w firmie. hociaż sam nie jest członkiem zespołu projektowego, jego pracownicy będą na zdjęciach do kalendarza firmowego. entralne iuro okumentacji: Ta pięcioosobowa grupa pracowników dba o całą dokumentację firmy i kontrolę dokumentów. ktualnie utrzymują oni dokumentację pięciu projektów. right Lights: Jest to lokalna firma dostarczająca materiały biurowe. Zaspokaja wszystkie potrzeby firmy w zakresie materiałów papierniczych i sprzętu biurowego oraz dostarczy materiały papiernicze dla tego projektu. Portraits Ltd: Jest to profesjonalna firma fotograficzna posiadająca kilku doskonałych fotografów z wieloletnią historią sukcesów. Ta firma została wybrana do wykonania zdjęć do kalendarza firmowego. Trzeba jeszcze podjąć decyzję, który z fotografów wykona zdjęcia.

7 Pytanie 3: Temat Jakosc - Informacja dodatkowa Fragment Opisu Produktu Końcowego Projektu (z błędami) Zawartość 1. Projekt karty dla każdego miesiąca 2. Papier błyszczący 100 g/mkw 3. W pełnym kolorze 4. Wybrana koperta 5. Wybrany projekt nalepki 6. Lista klientów 7. Wybrane zdjęcia 8. Harmonogram sesji zdjęciowych Pochodzenie 9. Projekt nowego logo firmy 10. Projekty poprzedniego kalendarza 11. Wewnętrzny zespół plastyczny 12. Przewidywane koszty produkcji Wymagane umiejętności wytwórcy Oczekiwania jakościowe klienta Kryteria akceptacji 13. Fotograf 14. Wewnętrzny zespół plastyczny 15. rukarnia 16. Profesjonalne zdjęcia 17. Należy wydrukować o 10% kalendarzy więcej niż potrzeba, aby można było uwzględnić późniejsze poszerzenie listy klientów 18. Zgodność z odpowiednimi standardami firmowymi 19. Kalendarz powinien odzwierciedlać wizerunek firmy zgodnie z firmowymi standardami zarządzania marką 20. W ciągu 12 miesięcy kalendarz zwiększy sprzedaż liczbę zamówień od klientów z listy potencjalnych klientów 21. Wygląd: każde zdjęcie powinno być na tyle dowcipne i atrakcyjne, aby klient chciał je wywiesić 22. Wygląd: nowe logo firmy promuje silny wizerunek 23. ezpieczeństwo: zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych 24. okładność: dni ustawowo wolne pokazane zgodnie z listą dostarczoną przez Marketing

8 Pytanie 5: Temat Ryzyko - Informacja dodatkowa Fotograf z firmy Portraits Ltd, profesjonalnej firmy fotograficznej, po pewnym czasie poświęconym na zrozumienie wymagań stawianych projektowi, przyjął rolę Kierownika Zespołu. Umowa na jego usługi została podpisana i jest monitorowana przez Kierownika Zaopatrzenia. Uzgodniono także Grupę Zadań. Umowa ta określa, że fotograf musi zorganizować spotkanie z Kierownikiem Technicznym w celu ustalenia harmonogramu sesji zdjęciowych, aby zminimalizować oddziaływanie na personel techniczny. Spotkanie to już powinno się odbyć tydzień temu. Sesje zdjęciowe mają się odbyć według planu za dwa dni. Kierownik Techniczny został powiadomiony o tym wymaganiu. Jednakże, zapytany przez Kierownika Projektu, poinformował go, że do tej pory nie otrzymał żadnego sygnału od fotografa. Kierownik Projektu próbował skontaktować się z fotografem telefonicznie, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Kierownik Projektu uważa, że istnieje zagrożenie, że Portraits Ltd ma nadmiar zamówień i daje priorytet pracom dla innych klientów. Jeżeli Portraits Ltd nie dostarczy prac terminowo, projekt będzie opóźniony a oczekiwane korzyści zredukowane. Umowa ma zostać poddana przeglądowi, a firmie Portraits Ltd mają być przypomniane uzgodnienia zawarte w tej umowie.

9 Pytanie 6: Temat Plany - Informacja dodatkowa Omówienie produktów Zostanie zestawiona lista klientów. o tego zostaną wykorzystane informacje z bazy danych ziału Księgowości o aktualnych klientach oraz informacje z bazy danych ziału Marketingu o potencjalnych klientach. Na podstawie taryfy opłat pocztowych udostępnionej przez Urząd Pocztowy, zostanie określony przewidywany koszt produkcji, aby umożliwić yrektorowi Zarządzającemu i yrektorowi Marketingu podjęcie decyzji, czy kontynuować projekt. Jeśli oni zdecydują o kontynuowaniu, zatwierdzą ogłoszenie wewnętrznego konkursu na projekt nalepki. Zostanie opracowany regulamin konkursu a szczegóły konkursu zostaną zakomunikowane pracownikom. Projekt nalepki zostanie następnie wyłoniony spośród prac zgłoszonych do konkursu. Zdjęcia do kalendarza muszą opierać się na istniejących pomysłach projektów zdjęć, dostępnych w ziale Marketingu. Projekty kart dla każdego miesiąca zostaną zaprojektowane w celu pokazania wymaganego układu każdej karty. iąg dalszy Informacji dodatkowej na następnej stronie.

10 iąg dalszy. Pytanie 6: Temat Plany - Informacja dodatkowa Fragment Planu Etapu dla 3. etapu. (Wszystkie wpisy są prawdziwymi stwierdzeniami, ale mogą być umieszczone pod niewłaściwym nagłówkiem lub w niewłaściwym dokumencie). Opis planu Wymagania wstępne dla planu Zależności zewnętrzne Założenia planistyczne Monitorowanie i kontrola 1. Etap 3 jest ostatnim etapem projektu i ma dostarczyć zdjęcia, prace zgłaszane na konkurs na projekt nalepki, zwycięski projekt nalepki i gotowy pakiet kalendarza. 2. Wzrost zamówień i poprawa wizerunku firmy. 3. Przewidywane koszty produkcji muszą być do zaakceptowania przez Komitet Sterujący, jeśli mają się rozpocząć zdjęcia i konkurs na projekt nalepki. 4. Lista klientów jest dokładna i kompletna. 5. W ramach odrębnego projektu są modyfikowane znaki firmowe firmy. Logo firmy potrzebne do projektu jest modyfikowane. Nowe logo firmy zostanie udostępnione przez inny projekt w ciągu dwóch tygodni. 6. Informacje do listy klientów będą pochodziły z baz danych ziału Księgowości i ziału Marketingu. 7. Projekt nalepki musi zawierać nowe logo firmy. 8. Odpowiedni wsad będzie odebrany z konkursu na projekt nalepki. 9. Harmonogram sesji zdjęciowych przygotowany dwa tygodnie temu prawidłowo pokazuje dostępność pracowników technicznych. 10. Na każdym zdjęciu muszą być inni członkowie zespołu technicznego. 11. Plan Projektu powinien być uaktualniany faktycznymi danymi. 12. Raport Okresowy będzie sporządzany dla Komitetu Sterującego co dwa tygodnie. 13. Plan Etapu będzie przeglądany na koniec każdego dnia w celu oceny zgodności prognoz z faktycznymi wynikami. 14. Zestawienie Statusu Produktów będzie sporządzane przez Wsparcie Projektu na polecenie Kierownika Projektu, w celu zestawienia danych faktycznych i historycznych dotyczących każdego produktu projektu.

11 Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner FX02 roszura z pytaniami Numer kandydata:...

12 To jest pusta strona

13 Obszary programu nauczania objęte egzaminem: Pytanie 1 - Temat Uzasadnienie iznesowe Pytanie 2 - Temat Organizacja Pytanie 3 - Temat Jakość Pytanie 4 - Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu Pytanie 5 - Temat Ryzyko Pytanie 6 - Temat Plany Pytanie 7 - Temat Postępy Pytanie 8 - Procesy Zarządzanie Strategiczne Projektem + Zarządzanie Końcem Etapu + Zamykanie Projektu

14 Numer pytania 1 Obszar programu nauczania Temat Uzasadnienie iznesowe Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Uzasadnienie iznesowe 1 6 Korzystając ze Scenariusza Projektu i informacji dodatkowej przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące pytania. Każde pytanie zawiera listę samych prawdziwych stwierdzeń dotyczących projektu Kalendarz, ale tylko 2 stwierdzenia są właściwymi wpisami dla wymienionego nagłówka Uzasadnienia iznesowego. Pamiętaj o wybraniu po 2 odpowiedzi na każde pytanie. 1 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Powody podjęcia projektu? E ział Marketingu uważa, że wysłanie kalendarza promocyjnego do aktualnych i przyszłych klientów zwiększy sprzedaż o co najmniej 10%. 10% klientów nie ponowiło zamówień w tym roku finansowym. Oczekuje się zamówień, każde ze średnim zyskiem zł. ział Marketingu uważa, że efekt dobrego wizerunku firmy przedstawionego w udanym kalendarzu, byłby odczuwalny także w drugim roku. MNO Manufacturing odnotowuje zmniejszenie liczb zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych swoich konkurentów. 2 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Możliwe rozwiązania biznesowe? E Wydrukować kalendarz promocyjny jako prezent na oże Narodzenie dla aktualnych i przyszłych klientów. o zrobienia zdjęć do kalendarza wykorzystać zawodowego fotografa. Zdjęcia wykonać własnymi siłami. Zlecić wydanie kalendarza profesjonalnej firmie marketingowej. Nie robić nic. 3 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Oczekiwane korzyści? E Wzrost zamówień co najmniej o 10% z minimum 10 dalszymi zamówieniami od potencjalnych klientów w okresie 12 miesięcy. Kalendarz będzie podobny do kalendarzy rozesłanych w poprzednich latach. ział Marketingu uważa, że efekt dobrego wizerunku firmy przedstawionego w udanym kalendarzu będzie odczuwalny także w drugim roku, dając taki sam wzrost sprzedaży. W kalendarzu będą zdjęcia zarówno pracowników, jak i produktów firmy. ział Marketingu chce produktu błyszczącego o bardzo wysokiej jakości, gdyż wierzą, że będzie to bardziej przemawiać do klientów. iąg dalszy pytania na następnej stronie

15 iąg dalszy pytania 4 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Przewidywane niepożądane skutki? łyszczący produkt o wysokiej jakości będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. złonkowie zespołu technicznego, których nie wybrano do zdjęć w kalendarzu, będą zdemotywowani. Kalendarz może nie przynieść oczekiwanego wzrostu zamówień o 10%. E Ponieważ projekt Kalendarz jest przedsięwzięciem priorytetowym dla MNO Manufacturing ompany, realizacja innych projektów w ziale Marketingu będzie opóźniona. W ciągu 12 miesięcy kalendarz może nie przynieść 10 dalszych zamówień od potencjalnych klientów wymienionych na liście. 5 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Terminy? E Korzyści zostaną utracone, jeśli projekt nie z ostanie ukończony w terminie. kcja rekrutacyjna w celu uzupełnienia istniejących wakatów będzie musiała być przeprowadzona w okresie 12 następnych miesięcy. odatkowy 10% wzrost zamówień w drugim roku. Gotowy pakiet kalendarza musi być dostarczony w pierwszym tygodniu grudnia. rukarnia wymaga powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem o dostawie gotowego pakietu kalendarza. 6 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Koszty? E udżet marketingu MNO na ten rok wynosi zł. Nieznane koszty działalności operacyjnej i utrzymania. 10 dalszych zamówień ze średnim zyskiem zł przyniesie korzyści w wysokości zł w pierwszym roku. Koszt nowego logo firmy szacowany jest na zł. ałkowite koszty projektu szacowane są na zł.

16 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Uzasadnienie iznesowe 1 4 Korzystając ze Scenariusza Projektu i informacji dodatkowej przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące Pytanie. W wierszach od 1 do 4 w tabeli poniżej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. la każdego wiersza należy wybrać spośród opcji do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Opcja Stwierdzenie Przyczyna Prawda Prawda ORZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie Prawda Prawda LE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia Prawda Fałsz Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie Przyczyna 1 Jeżeli opcja wydania kalendarza zostałaby zmieniona, należy dokonać przeglądu Uzasadnienia iznesowego i wprowadzić w nim stosowne zmiany. 2 Uzasadnienie iznesowe nie będzie nadal zasadne, jeśli gotowy pakiet kalendarza będzie dostępny do druku dopiero w pierwszym tygodniu grudnia. 3 Fakt, że celem projektu jest przeciwdziałanie spadkowi zamówień, powinien być udokumentowany w Założeniach Projektu. 4 Oczekiwany wzrost morale pracowników NIE powinien być zapisany w Uzasadnieniu iznesowym jako korzyść. PONIEWŻ PONIEWŻ PONIEWŻ PONIEWŻ Uzasadnienie iznesowe zawiera możliwe sposoby realizacji wybranego rozwiązania. Uzasadnienie iznesowe nie jest nadal zasadne, jeśli tolerancje etapu zostaną przekroczone. Zarys Uzasadnienia iznesowego zawiera powody podjęcia projektu i stanowi część Założeń Projektu. W Uzasadnieniu iznesowym powinny być określone tylko te korzyści, które mogą być zmierzone w kategoriach finansowych.

17 Numer pytania 2 Obszar programu nauczania Temat Organizacja Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Organizacja 2 6 Następujące pytania zawierają tylko prawdziwe stwierdzenia dotyczące którejś osoby z organizacji projektu. Tylko 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego, w kontekście ról i obowiązków w ramach struktury organizacyjnej według PRINE2, ta osoba jest odpowiednim kandydatem do podanej w pytaniu roli. Pamiętaj o wybraniu po 2 odpowiedzi na każde pytanie. 1 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego yrektor Marketingu byłaby odpowiednia jako Przewodnicząca w tym projekcie? E Pracuje ona w firmie od trzech lat. Poprzednio odnosiła sukcesy w reklamie. Potrafi reprezentować potrzeby biznesowe MNO Manufacturing. Ma uprawnienia do angażowania budżetu marketingu, z którego będzie finansowany projekt. Potrzebuje więcej doświadczenia pracując w sektorze inżynieryjnym. 2 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego yrektor Zarządzający byłby odpowiedni jako Przewodniczący w tym projekcie? E Założył firmę 25 lat temu. Zna swoją pracę bardzo dobrze. Ogranicza swoje wizyty do obszaru technicznego firmy. Ma uprawnienie angażowania zasobów, gdy potrzeba. Ma ogólne spojrzenie na wymagania strategiczne biznesu. 3 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego yrektor Marketingu byłaby odpowiednia w roli Głównego Użytkownika w tym projekcie? E Może ona reprezentować ział Marketingu. Poprzednio odnosiła sukcesy w reklamie. To ział Marketingu będzie pomagał w uzyskaniu korzyści z tego projektu. Projekt będzie finansowany z budżetu marketingu. Kilka produktów będzie wytworzonych przez ział Sprzedaży i ział Marketingu. iąg dalszy pytania na następnej stronie

18 iąg dalszy pytania 4 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego Kierownik Sprzedaży byłby odpowiedni w roli Głównego Użytkownika w tym projekcie? E ołączył do firmy w zeszłym roku z wielkim entuzjazmem. hciałby w przyszłości przejść do ziału Marketingu i postrzega projekt jako okazję, aby blisko współpracować z yrektorem Marketingu. Wydanie kalendarza będzie miało wpływ na ział Sprzedaży. Podlega bezpośrednio yrektorowi Marketingu. Potrafi reprezentować interesy aktualnych i przyszłych klientów. 5 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego Kierownik Zaopatrzenia byłby odpowiedni w roli Głównego ostawcy w tym projekcie? E Odpowiada za doradztwo w sprawach metod akceptacji, które powinny być zapisane w kontraktach z dostawcami. On będzie zamawiał zasoby i materiały potrzebne do wytworzenia produktów projektu. Jest inżynierem i przed przyjęciem aktualnego stanowiska pracował w tej dziedzinie. On może monitorować prognozowane koszty produkcji w odniesieniu do Uzasadnienia iznesowego i zapewnić uzyskanie wartości stosownej do nakładów. Nie jest osobą odpowiednią do roli Przewodniczącego lub Głównego Użytkownika. 6 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego Kierownik Sprzedaży byłby odpowiedni w roli nadzoru ze strony użytkownika w tym projekcie? E ołączył do firmy w zeszłym roku z wielkim entuzjazmem i bardzo chce zwiększyć sprzedaż. Może zapewnić ocenę potencjalnego wpływu kalendarza na sprzedaż. Potrafi doradzić w sprawach właściwego postępowania z interesariuszami ze strony aktualnych i przyszłych klientów. hciałby w przyszłości przejść do ziału Marketingu i postrzega projekt jako okazję, aby blisko współpracować z yrektorem Marketingu. Może rozwiązać wszelkie konflikty pomiędzy ziałem Sprzedaży i ziałem Marketingu w kwestiach wymagań.

19 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Organizacja 2 4 Korzystając z informacji dodatkowej dla tego pytania, przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące pytanie. W wierszach od 1 do 4 w tabeli poniżej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. la każdego wiersza należy wybrać spośród opcji do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Opcja Stwierdzenie Przyczyna Prawda Prawda ORZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie Prawda Prawda LE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia Prawda Fałsz Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie Przyczyna 1 Rola Głównego Użytkownika powinna być podzielona pomiędzy yrektora Marketingu i Kierownika Technicznego. 2 right Lights i Portraits Ltd są interesariuszami w tym projekcie. 3 Pojedynczy pracownik entralnego iura okumentacji NIE powinien pełnić równocześnie roli Wsparcia Projektu i Nadzoru Projektu w tym projekcie. 4 Kierownik Techniczny powinien być uwzględniony w Strategii Zarządzania Komunikacją. PONIEWŻ i, którzy udostępniają specjalistyczne zasoby dla zespołu wykonawczego projektu, powinni pełnić rolę Głównego Użytkownika. PONIEWŻ Każdy, kto może wpływać na projekt, jest interesariuszem w tym projekcie. PONIEWŻ Konieczne jest rozdzielenie obowiązków Wsparcia Projektu i Nadzoru Projektu. PONIEWŻ Strategia Zarządzania Komunikacją opisuje narzędzia komunikacji, jakie mają być użyte.

20 Numer pytania 3 Obszar programu nauczania Temat Jakość Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Jakość 3 3 Kolumna 1 przedstawia listę celów. la każdego celu z Kolumny 1 wybierz z Kolumny 2 działanie dotyczące jakości, które tego celu dotyczy. Poszczególne opcje z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zrozumienie jakościowych oczekiwań klienta. Nadzór jakości 2 Zatwierdzenie produktów projektu. 3 Potwierdzenie, że standardy i polityki organizacji są przestrzegane. Kontrola jakości Planowanie jakości

21 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Jakość 3 4 Potrzebna jest nalepka adresowa na kopertę. Projekt nalepki będzie wybrany spośród prac zgłoszonych na wewnętrzny konkurs na projekt nalepki. Zwycięski projekt nalepki będzie dołączony do gotowego pakietu kalendarza przekazywanego do drukarni. Nalepka powinna mieć wymiary połowy wymiarów wybranej koperty (+5% / - 5%) i wykorzystywać atrakcyjną, dużą czcionkę dla nazwiska i adresu klienta. Nowe logo firmy musi być wkomponowane w projekt nalepki. Komitet Sterujący będzie proszony o sprawdzenie wszystkich wymagań i wybranie zwycięskiego projektu nalepki. Informacje z Kolumny 1 mogą być wpisane do Opisu Produktu dla wybranego projektu nalepki. W Kolumnie 2 jest lista nagłówków w Opisie Produktu, które dotyczą jakości (z wyłączeniem Metody Kontroli Jakości). la każdej informacji z Kolumny 1 zdecyduj, czy powinna być ona umieszczona pod którymś z wymienionych nagłówków Opisu Produktu i wybierz właściwą odpowiedź z Kolumny 2. Poszczególne opcje z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Połowa wymiarów wybranej koperty. NIE będzie włączona 2 rukarnia. 3 Komitet Sterujący. 4 +5% / -5% wymaganych wymiarów nalepki. Kryteria jakości Tolerancja jakości Wymagane umiejętności kontrolera jakości E Obowiązki dotyczące jakości

22 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Jakość 3 3 Korzystając ze Scenariusza Projektu i informacji dodatkowej przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące pytania dotyczące Opisu Produktu Końcowego Projektu. Pamiętaj o wybraniu po 2 odpowiedzi na każde pytanie. 1 Które 2 stwierdzenia mają zastosowanie do sekcji Pochodzenie? E Przenieść wpis 9 do sekcji Zawartość, ponieważ to nie należy do zakresu projektu. Usunąć wpis 10, ponieważ to NIE jest produkt źródłowy tego projektu. Usunąć wpis 11, ponieważ to już jest prawidłowo pokazane w sekcji Wymagane umiejętności wytwórcy. Przenieść wpis 12 do sekcji Zawartość, ponieważ to należy do zakresu tego projektu. odać Zawodowy fotograf. 2 Które 2 stwierdzenia mają zastosowanie do sekcji Oczekiwania jakościowe klienta? E Usunąć wpis 16, ponieważ to powinno być pokazane w Opisie Produktu dla zdjęć. Usunąć wpis 17, ponieważ jest to poza zakresem tego projektu. Usunąć wpis 18, ponieważ standardy NIE powinny być wymienione w tym miejscu. Usunąć wpis 19, ponieważ to powinno być pokazane w Opisie Produktu dla kalendarza a nie w Opisie Produktu Końcowego Projektu. Usunąć wpis 20, ponieważ to jest oczekiwana korzyść i powinna być zapisana w Uzasadnieniu iznesowym. 3 Które 2 stwierdzenia mają zastosowanie do sekcji Kryteria akceptacji? E Zmienić wpis 21 na Wygląd - 12 zdjęć, każde pokazujące innych pracowników. Przenieść wpis 21 do sekcji Zawartość, ponieważ zdjęcia są częścią produktu projektu. Usunąć wpis 22, ponieważ opracowanie nowego logo firmy nie jest częścią zakresu projektu Kalendarz. Przenieść wpis 23 do sekcji Pochodzenie, ponieważ Ustawa o ochronie danych osobowych już istnieje. Usunąć wpis 24, ponieważ to NIE jest odpowiednie kryterium akceptacji dla tego projektu.

23 Numer pytania 4 Obszar programu nauczania Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu 4 3 Kolumna 1 jest listą decyzji, które należy podjąć w związku z projektem. la każdej decyzji z Kolumny 1 zdecyduj, czy jest ona podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu, czy nie, i wskaż w jakiej kolejności decyzje te powinny nastąpić. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zatwierdzenie studium wykonalności zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace dotyczące projektu. 2 Ocena, które strony powinny zostać zaangażowane w projekt, na podstawie sugestii z poprzednich projektów rozwojowych. 3 Ocena możliwych kandydatów do roli Kierownika Projektu oraz zdecydowanie, który z nich powinien zostać wyznaczony do tej roli. Nie jest podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu Pierwsza ruga Trzecia

24 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu 4 2 Korzystając ze Scenariusza Projektu, odpowiedz na poniższe pytania. Kierownik Projektu został poproszony o przygotowanie Założeń Projektu dla projektu Kalendarz. Poniższe pytania zawierają tylko prawdziwe stwierdzenia dotyczące projektu, ale tylko jedno stwierdzenie jest odpowiednie dla podanego w pytaniu nagłówka Założeń Projektu. 1 Które stwierdzenie powinno zostać zapisane jako punkt styku projektu pod nagłówkiem efinicja projektu? Nowe logo firmy będzie dostarczone przez inny projekt. Projekt graficzny kalendarza będzie pochodził z projektu wykorzystanego przy tworzeniu poprzednich kalendarzy. Kalendarz zostanie zaprojektowany przez wewnętrzny zespół plastyczny. o wykonania zdjęć zostanie zatrudniony profesjonalny fotograf. 2 Które stwierdzenie powinno zostać zapisane pod nagłówkiem Formuła realizacji projektu? Końcowym produktem tego projektu będzie pakiet kalendarza gotowy do druku. Wykonanie zdjęć do kalendarza zostanie zlecone na zewnątrz profesjonalnemu fotografowi. Przewidywany koszt produkcji zostanie określony w 2. etapie na podstawie kosztów materiałów, druku i wysyłki. Faktyczne wydrukowanie kalendarza i jego dystrybucja nie należą do zakresu tego projektu.

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r.

Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2. Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Zarządzanie projektami wg. metody PRINCE2 Katarzyna Kajak Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie 2009 r. Co to jest projekt? Inicjowanie Zamknięcie Planowanie Kontrola Realizacja Czym jest

Bardziej szczegółowo

Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu

Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu 471 Stefan Rozmus Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna Metodyka PRINCE 2 w zarządzaniu projektami informatycznymi administracji publicznej inicjowanie projektu 1. Ws t ę p PRINCE 2 jest obowiązującą

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Część II II Dorota Kazanecka Pieńkosz Grupa Antares Warszawa, 30.11.2006 01.12.2006 Plan szkolenia 30.11.2006r. czwartek Omówiliśmy: 1. Wprowadzenie 2. Podstawy zarządzania

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2

WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 ZESZYTY NAUKOWE 69-85 Waldemar ŁABUDA 1 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W METODYCE PRINCE2 Streszczenie Źródłem artykułu jest wykład wygłoszony przez autora w ramach Wszechnicy Popołudniowej WWSI, wiedza i

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013

Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Go4EMAS Metodologia Marzec 2013 Strona 1 z 190 INDEKS 1. TŁO... 4 2. CEL... 7 3. STRUKTURA I TREŚĆ... 8 4. DEFINICJE... 11 5. AKRONIMY... 15 6. METODOLOGIA GO4EMAS... 16 6.1. ZOBOWIĄZANIE ZARZĄDU... 16

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5

Wstęp do modułu... 3. Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4. 1.1 Czym jest projekt?... 5 Cykl życia projektu Spis treści Wstęp do modułu... 3 Lekcja 1 Geneza zarządzania projektem i mapa terminologiczna... 4 1.1 Czym jest projekt?... 5 1.1.1 Kilka słów o genezie historycznej... 5 1.1.2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt

Załącznik nr 3. Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt Instytucja Kultury EC1 Łódź Miasto Kultury Załącznik nr 3 Przykładowy Dokument Inicjujący Projekt KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Kwiecień 2012 Ten raport zawiera 24 strony/stron

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ NOWOCZESNY SYSTEM ZARZĄDZANIA WIEDZĄ... w Twojej firmie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. y -BOX Redaktor podręcznika:

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4

Czas na Profe al. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 3 1/2012 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Funkcjonalność finansowa w Biznesowej Platformie Informatycznej Profesal _4 System Profesal: wsparcie dla procesów handlowych

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw

Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) Podręcznik do samooceny dla przedsiębiorstw Zwiększenie przejrzystości i wiarygodności praktyk w zakresie CSR poprzez ustanowienie oceny realizacji CSR oraz wdrożenie systemów monitorowania w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej Społeczna

Bardziej szczegółowo