Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner"

Transkrypt

1 Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner FX02 roszura scenariusza Jest to 2,5-godzinny test obiektywny. Niniejsza broszura zawiera Scenariusz Projektu, na którym oparty jest arkusz egzaminacyjny. Wszystkie pytania znajdują się w roszurze z pytaniami. W niniejszej roszurze scenariusza znajdują się także informacje dodatkowe dla kilku pytań. Miejsca, w których należy wykorzystać informacje dodatkowe, są wyraźnie wskazane w treści pytania, którego informacja dotyczy. Wszystkie informacje przedstawione w treści pytania mają zastosowanie wyłącznie do danego pytania. Za każde z 8 pytań można otrzymać 10 punktów, co daje maksymalnie 80 punktów dla tego zestawu egzaminacyjnego. Wynik pozytywny to 55% (44 punktów). W treści każdego pytania wyraźnie wskazany jest obszar programu nauczania, którego dane pytanie dotyczy. Podczas egzaminu można korzystać wyłącznie z pomocy Podręcznika PRINE2, tzn. nie można używać innych materiałów poza roszurą z pytaniami, roszurą scenariusza, roszurą z odpowiedziami i Podręcznikiem PRINE2 Numer kandydata:...

2 To jest pusta strona

3 Scenariusz projektu Projekt Kalendarz (Uwaga: Firmy i osoby w scenariuszu są fikcyjne.) Firma MNO Manufacturing odnotowała zmniejszenie liczby zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych swoich konkurentów. by przeciwdziałać tej tendencji, firma podjęła decyzję o wydaniu kalendarza promocyjnego na następny rok dla wszystkich dotychczasowych i potencjalnych klientów. Produktem końcowym projektu będzie pakiet kalendarza, gotowy do druku. Układ kalendarza będzie podobny do kalendarza rozesłanego poprzednio, ale musi odzwierciedlać wizerunek firmy, zgodnie z istniejącymi standardami zarządzania marką. W ramach innego projektu aktualnie powstaje nowe logo firmy, które ma być wydrukowane na każdej stronie kalendarza promocyjnego. Skład gotowego pakietu kalendarza będzie następujący: Projekt karty dla każdego miesiąca prawidłowo pokazujący wszystkie święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz nowe logo firmy Wybrane zdjęcia 12 profesjonalnie wykonanych zdjęć, prezentujących różnych pracowników Wybrany papier i wybrana koperta do druku i wysyłki kalendarza pocztą Wybrany projekt nalepki konkurs na projekt nalepki zostanie przeprowadzony jako część tego projektu Lista klientów nazwiska i adresy klientów, do których będą wysłane kalendarz. Projekt jest aktualnie inicjowany i będą jeszcze dwa dalsze etapy: Etap 2 obejmie działania: przygotowanie listy klientów na podstawie informacji z ziałów Księgowości i Marketingu potwierdzenie zgodności z Ustawą o ochronie danych osobowych zaprojektowanie karty dla każdego miesiąca to będzie wykonane przez wewnętrzny zespół plastyczny wybranie i zatrudnienie profesjonalnego fotografa zebranie pomysłów na fotografie z poprzedniego projektu i uzgodnienie harmonogramu sesji zdjęciowych oszacowanie przewidywanego kosztu produkcji wybór papieru i koperty. Etap 3 obejmie działania: wykonanie i wybór profesjonalnie wykonanych zdjęć przeprowadzenie konkursu na nalepkę i wybór projektu nalepki zestawienie gotowego pakietu kalendarza. iąg dalszy scenariusza na następnej stronie.

4 iąg dalszy. Przewidywany koszt produkcji, oparty na opcjach i kosztach papieru, koperty, drukowania i wysyłki pocztowej kalendarza, będzie oszacowany w 2. etapie. Jednakże, faktyczna produkcja i dystrybucja kalendarza nie jest w zakresie tego projektu. Przewidywany koszt produkcji będzie poddany ocenie Komitetu Sterującego w celu podjęcia decyzji, czy projekt powinien być kontynuowany. zisiaj jest 5 października a gotowy pakiet kalendarza musi być dostarczony do drukarni do 30 listopada, aby można było kalendarz wydrukować i rozesłać jeszcze przed Świętami ożego Narodzenia. Koszt działań służących wytworzeniu produktów specjalistycznych wraz z kosztami zarządzania projektem oszacowano na zł. Tolerancję czasu realizacji projektu ustalono na +1 tydz. / -2 tyg. a tolerancję kosztów projektu na zł / zł. Przyznano budżet zmian w wysokości zł, ale nie ma budżetu ryzyka.

5 Pytanie 1: Temat Uzasadnienie iznesowe - Informacja dodatkowa W trakcie etapu inicjowania Kierownik Projektu spotkał sie z yrektorem Marketingu, aby dowiedzieć się więcej o wymaganiach dla kalendarza promocyjnego i zrobił następujące notatki: Firma MNO Manufacturing odnotowała zmniejszenie liczby zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych jej konkurentów. W bieżącym roku finansowym 10% klientów nie ponowiło swoich zamówień a morale załogi jest niskie. W wyniku tego pewna liczba wykwalifikowanych pracowników odeszła i ze względu na ograniczenie działalności operacyjnej nie przeprowadzono rekrutacji pracowników na ich miejsca. Jeśli projekt się powiedzie, potrzebna będzie kampania rekrutacyjna w celu uzupełnienia istniejących wakatów a także, być może, rekrutacji dodatkowych pracowników. Prawdopodobnie wzrosną koszty operacyjne, ponieważ wykwalifikowani pracownicy kosztują dużo i trudno ich znaleźć. W kategoriach finansowych, w ostatnim roku finansowym ogólna liczba zmówień wyniosła 1.500, każde ze średnim zyskiem zł. ział Marketingu uważa, że wysłanie aktualnym i potencjalnym klientom firmy kalendarza promocyjnego zwiększyłoby liczbę zamówień w ciągu 12 miesięcy od dnia dystrybucji kalendarza o co najmniej 10% i dodatkowo o co najmniej 10 zamówień od klientów z listy potencjalnych klientów. yrektor Marketingu będzie finansowała projekt z budżetu na działalność marketingową. Uważa ona, że efekt dobrego wizerunku firmy przedstawionego w udanym kalendarzu byłby odczuwalny także w drugim roku. Przewiduje taki sam wzrost zamówień w drugim roku oraz że coroczne badania zadowolenia pracowników pokażą mierzalną poprawę morale pracowników. Zbadano kilka alternatywnych rozwiązań, w tym: 20% rabat dla wszystkich klientów ponawiających zamówienia nieefektywne kosztowo i efekt krótkotrwały Kalendarz promocyjny jako prezent na oże Narodzenie mógłby być skierowany do aktualnych i potencjalnych klientów a korzyści przyniósłby także w drugim roku Seria reklam telewizyjnych i prasowych rozwiązanie byłoby zbyt kosztowne Stworzenie strony internetowej nie odpowiadałoby wszystkim klientom. Kalendarz jest uważany za preferowaną opcję, o ile konkurenci firmy nie zwiększą swojej aktywności marketingowej. hociaż ział Marketingu chce produktu błyszczącego o bardzo wysokiej jakości, zespół zarządzania projektem musi mieć świadomość kosztu, z jakim będzie się to wiązać.

6 Pytanie 2: Temat Organizacja - Informacja dodatkowa yrektor Zarządzający: Założył firmę 25 lat temu i dobrze zna swoją pracę. wa lata temu odniósł obrażenia nogi, co ograniczyło jego wizyty w wydziale technicznym. Jako yrektor zarządzający ma ogólne spojrzenie na wymagania strategii biznesowej i ma uprawnienia do przydzielania zasobów, w miarę potrzeb. yrektor Marketingu: Pracuje ona w firmie od trzech lat, po udanej karierze w firmie reklamowej. Potrafi reprezentować potrzeby biznesu, szczególnie że jest to projekt marketingowy. Ma prawo dysponować rocznym budżetem marketingowym, z którego projekt będzie finansowany, gdyż uważa ten projekt za właściwy. ędzie odpowiadała za monitorowanie oczekiwanych korzyści z kalendarza, a szczególnie poprawy wizerunku firmy. Kierownik Techniczny: Odpowiada za wiele innowacji technicznych w firmie, nadal wykazując się entuzjazmem i energią, którymi odznaczał się w chwili, gdy rozpoczynał pracę w firmie. hociaż sam nie jest członkiem zespołu projektowego, jego pracownicy będą na zdjęciach do kalendarza firmowego. entralne iuro okumentacji: Ta pięcioosobowa grupa pracowników dba o całą dokumentację firmy i kontrolę dokumentów. ktualnie utrzymują oni dokumentację pięciu projektów. right Lights: Jest to lokalna firma dostarczająca materiały biurowe. Zaspokaja wszystkie potrzeby firmy w zakresie materiałów papierniczych i sprzętu biurowego oraz dostarczy materiały papiernicze dla tego projektu. Portraits Ltd: Jest to profesjonalna firma fotograficzna posiadająca kilku doskonałych fotografów z wieloletnią historią sukcesów. Ta firma została wybrana do wykonania zdjęć do kalendarza firmowego. Trzeba jeszcze podjąć decyzję, który z fotografów wykona zdjęcia.

7 Pytanie 3: Temat Jakosc - Informacja dodatkowa Fragment Opisu Produktu Końcowego Projektu (z błędami) Zawartość 1. Projekt karty dla każdego miesiąca 2. Papier błyszczący 100 g/mkw 3. W pełnym kolorze 4. Wybrana koperta 5. Wybrany projekt nalepki 6. Lista klientów 7. Wybrane zdjęcia 8. Harmonogram sesji zdjęciowych Pochodzenie 9. Projekt nowego logo firmy 10. Projekty poprzedniego kalendarza 11. Wewnętrzny zespół plastyczny 12. Przewidywane koszty produkcji Wymagane umiejętności wytwórcy Oczekiwania jakościowe klienta Kryteria akceptacji 13. Fotograf 14. Wewnętrzny zespół plastyczny 15. rukarnia 16. Profesjonalne zdjęcia 17. Należy wydrukować o 10% kalendarzy więcej niż potrzeba, aby można było uwzględnić późniejsze poszerzenie listy klientów 18. Zgodność z odpowiednimi standardami firmowymi 19. Kalendarz powinien odzwierciedlać wizerunek firmy zgodnie z firmowymi standardami zarządzania marką 20. W ciągu 12 miesięcy kalendarz zwiększy sprzedaż liczbę zamówień od klientów z listy potencjalnych klientów 21. Wygląd: każde zdjęcie powinno być na tyle dowcipne i atrakcyjne, aby klient chciał je wywiesić 22. Wygląd: nowe logo firmy promuje silny wizerunek 23. ezpieczeństwo: zgodność z Ustawą o ochronie danych osobowych 24. okładność: dni ustawowo wolne pokazane zgodnie z listą dostarczoną przez Marketing

8 Pytanie 5: Temat Ryzyko - Informacja dodatkowa Fotograf z firmy Portraits Ltd, profesjonalnej firmy fotograficznej, po pewnym czasie poświęconym na zrozumienie wymagań stawianych projektowi, przyjął rolę Kierownika Zespołu. Umowa na jego usługi została podpisana i jest monitorowana przez Kierownika Zaopatrzenia. Uzgodniono także Grupę Zadań. Umowa ta określa, że fotograf musi zorganizować spotkanie z Kierownikiem Technicznym w celu ustalenia harmonogramu sesji zdjęciowych, aby zminimalizować oddziaływanie na personel techniczny. Spotkanie to już powinno się odbyć tydzień temu. Sesje zdjęciowe mają się odbyć według planu za dwa dni. Kierownik Techniczny został powiadomiony o tym wymaganiu. Jednakże, zapytany przez Kierownika Projektu, poinformował go, że do tej pory nie otrzymał żadnego sygnału od fotografa. Kierownik Projektu próbował skontaktować się z fotografem telefonicznie, ale nie otrzymał żadnej odpowiedzi. Kierownik Projektu uważa, że istnieje zagrożenie, że Portraits Ltd ma nadmiar zamówień i daje priorytet pracom dla innych klientów. Jeżeli Portraits Ltd nie dostarczy prac terminowo, projekt będzie opóźniony a oczekiwane korzyści zredukowane. Umowa ma zostać poddana przeglądowi, a firmie Portraits Ltd mają być przypomniane uzgodnienia zawarte w tej umowie.

9 Pytanie 6: Temat Plany - Informacja dodatkowa Omówienie produktów Zostanie zestawiona lista klientów. o tego zostaną wykorzystane informacje z bazy danych ziału Księgowości o aktualnych klientach oraz informacje z bazy danych ziału Marketingu o potencjalnych klientach. Na podstawie taryfy opłat pocztowych udostępnionej przez Urząd Pocztowy, zostanie określony przewidywany koszt produkcji, aby umożliwić yrektorowi Zarządzającemu i yrektorowi Marketingu podjęcie decyzji, czy kontynuować projekt. Jeśli oni zdecydują o kontynuowaniu, zatwierdzą ogłoszenie wewnętrznego konkursu na projekt nalepki. Zostanie opracowany regulamin konkursu a szczegóły konkursu zostaną zakomunikowane pracownikom. Projekt nalepki zostanie następnie wyłoniony spośród prac zgłoszonych do konkursu. Zdjęcia do kalendarza muszą opierać się na istniejących pomysłach projektów zdjęć, dostępnych w ziale Marketingu. Projekty kart dla każdego miesiąca zostaną zaprojektowane w celu pokazania wymaganego układu każdej karty. iąg dalszy Informacji dodatkowej na następnej stronie.

10 iąg dalszy. Pytanie 6: Temat Plany - Informacja dodatkowa Fragment Planu Etapu dla 3. etapu. (Wszystkie wpisy są prawdziwymi stwierdzeniami, ale mogą być umieszczone pod niewłaściwym nagłówkiem lub w niewłaściwym dokumencie). Opis planu Wymagania wstępne dla planu Zależności zewnętrzne Założenia planistyczne Monitorowanie i kontrola 1. Etap 3 jest ostatnim etapem projektu i ma dostarczyć zdjęcia, prace zgłaszane na konkurs na projekt nalepki, zwycięski projekt nalepki i gotowy pakiet kalendarza. 2. Wzrost zamówień i poprawa wizerunku firmy. 3. Przewidywane koszty produkcji muszą być do zaakceptowania przez Komitet Sterujący, jeśli mają się rozpocząć zdjęcia i konkurs na projekt nalepki. 4. Lista klientów jest dokładna i kompletna. 5. W ramach odrębnego projektu są modyfikowane znaki firmowe firmy. Logo firmy potrzebne do projektu jest modyfikowane. Nowe logo firmy zostanie udostępnione przez inny projekt w ciągu dwóch tygodni. 6. Informacje do listy klientów będą pochodziły z baz danych ziału Księgowości i ziału Marketingu. 7. Projekt nalepki musi zawierać nowe logo firmy. 8. Odpowiedni wsad będzie odebrany z konkursu na projekt nalepki. 9. Harmonogram sesji zdjęciowych przygotowany dwa tygodnie temu prawidłowo pokazuje dostępność pracowników technicznych. 10. Na każdym zdjęciu muszą być inni członkowie zespołu technicznego. 11. Plan Projektu powinien być uaktualniany faktycznymi danymi. 12. Raport Okresowy będzie sporządzany dla Komitetu Sterującego co dwa tygodnie. 13. Plan Etapu będzie przeglądany na koniec każdego dnia w celu oceny zgodności prognoz z faktycznymi wynikami. 14. Zestawienie Statusu Produktów będzie sporządzane przez Wsparcie Projektu na polecenie Kierownika Projektu, w celu zestawienia danych faktycznych i historycznych dotyczących każdego produktu projektu.

11 Egzamin na stopień zaawansowany Practitioner FX02 roszura z pytaniami Numer kandydata:...

12 To jest pusta strona

13 Obszary programu nauczania objęte egzaminem: Pytanie 1 - Temat Uzasadnienie iznesowe Pytanie 2 - Temat Organizacja Pytanie 3 - Temat Jakość Pytanie 4 - Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu Pytanie 5 - Temat Ryzyko Pytanie 6 - Temat Plany Pytanie 7 - Temat Postępy Pytanie 8 - Procesy Zarządzanie Strategiczne Projektem + Zarządzanie Końcem Etapu + Zamykanie Projektu

14 Numer pytania 1 Obszar programu nauczania Temat Uzasadnienie iznesowe Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Uzasadnienie iznesowe 1 6 Korzystając ze Scenariusza Projektu i informacji dodatkowej przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące pytania. Każde pytanie zawiera listę samych prawdziwych stwierdzeń dotyczących projektu Kalendarz, ale tylko 2 stwierdzenia są właściwymi wpisami dla wymienionego nagłówka Uzasadnienia iznesowego. Pamiętaj o wybraniu po 2 odpowiedzi na każde pytanie. 1 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Powody podjęcia projektu? E ział Marketingu uważa, że wysłanie kalendarza promocyjnego do aktualnych i przyszłych klientów zwiększy sprzedaż o co najmniej 10%. 10% klientów nie ponowiło zamówień w tym roku finansowym. Oczekuje się zamówień, każde ze średnim zyskiem zł. ział Marketingu uważa, że efekt dobrego wizerunku firmy przedstawionego w udanym kalendarzu, byłby odczuwalny także w drugim roku. MNO Manufacturing odnotowuje zmniejszenie liczb zamówień, częściowo z powodu zintensyfikowanych działań marketingowych swoich konkurentów. 2 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Możliwe rozwiązania biznesowe? E Wydrukować kalendarz promocyjny jako prezent na oże Narodzenie dla aktualnych i przyszłych klientów. o zrobienia zdjęć do kalendarza wykorzystać zawodowego fotografa. Zdjęcia wykonać własnymi siłami. Zlecić wydanie kalendarza profesjonalnej firmie marketingowej. Nie robić nic. 3 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Oczekiwane korzyści? E Wzrost zamówień co najmniej o 10% z minimum 10 dalszymi zamówieniami od potencjalnych klientów w okresie 12 miesięcy. Kalendarz będzie podobny do kalendarzy rozesłanych w poprzednich latach. ział Marketingu uważa, że efekt dobrego wizerunku firmy przedstawionego w udanym kalendarzu będzie odczuwalny także w drugim roku, dając taki sam wzrost sprzedaży. W kalendarzu będą zdjęcia zarówno pracowników, jak i produktów firmy. ział Marketingu chce produktu błyszczącego o bardzo wysokiej jakości, gdyż wierzą, że będzie to bardziej przemawiać do klientów. iąg dalszy pytania na następnej stronie

15 iąg dalszy pytania 4 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Przewidywane niepożądane skutki? łyszczący produkt o wysokiej jakości będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami. złonkowie zespołu technicznego, których nie wybrano do zdjęć w kalendarzu, będą zdemotywowani. Kalendarz może nie przynieść oczekiwanego wzrostu zamówień o 10%. E Ponieważ projekt Kalendarz jest przedsięwzięciem priorytetowym dla MNO Manufacturing ompany, realizacja innych projektów w ziale Marketingu będzie opóźniona. W ciągu 12 miesięcy kalendarz może nie przynieść 10 dalszych zamówień od potencjalnych klientów wymienionych na liście. 5 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Terminy? E Korzyści zostaną utracone, jeśli projekt nie z ostanie ukończony w terminie. kcja rekrutacyjna w celu uzupełnienia istniejących wakatów będzie musiała być przeprowadzona w okresie 12 następnych miesięcy. odatkowy 10% wzrost zamówień w drugim roku. Gotowy pakiet kalendarza musi być dostarczony w pierwszym tygodniu grudnia. rukarnia wymaga powiadomienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem o dostawie gotowego pakietu kalendarza. 6 Które 2 stwierdzenia powinny być zapisane pod nagłówkiem Koszty? E udżet marketingu MNO na ten rok wynosi zł. Nieznane koszty działalności operacyjnej i utrzymania. 10 dalszych zamówień ze średnim zyskiem zł przyniesie korzyści w wysokości zł w pierwszym roku. Koszt nowego logo firmy szacowany jest na zł. ałkowite koszty projektu szacowane są na zł.

16 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Uzasadnienie iznesowe 1 4 Korzystając ze Scenariusza Projektu i informacji dodatkowej przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące Pytanie. W wierszach od 1 do 4 w tabeli poniżej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. la każdego wiersza należy wybrać spośród opcji do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Opcja Stwierdzenie Przyczyna Prawda Prawda ORZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie Prawda Prawda LE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia Prawda Fałsz Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie Przyczyna 1 Jeżeli opcja wydania kalendarza zostałaby zmieniona, należy dokonać przeglądu Uzasadnienia iznesowego i wprowadzić w nim stosowne zmiany. 2 Uzasadnienie iznesowe nie będzie nadal zasadne, jeśli gotowy pakiet kalendarza będzie dostępny do druku dopiero w pierwszym tygodniu grudnia. 3 Fakt, że celem projektu jest przeciwdziałanie spadkowi zamówień, powinien być udokumentowany w Założeniach Projektu. 4 Oczekiwany wzrost morale pracowników NIE powinien być zapisany w Uzasadnieniu iznesowym jako korzyść. PONIEWŻ PONIEWŻ PONIEWŻ PONIEWŻ Uzasadnienie iznesowe zawiera możliwe sposoby realizacji wybranego rozwiązania. Uzasadnienie iznesowe nie jest nadal zasadne, jeśli tolerancje etapu zostaną przekroczone. Zarys Uzasadnienia iznesowego zawiera powody podjęcia projektu i stanowi część Założeń Projektu. W Uzasadnieniu iznesowym powinny być określone tylko te korzyści, które mogą być zmierzone w kategoriach finansowych.

17 Numer pytania 2 Obszar programu nauczania Temat Organizacja Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Organizacja 2 6 Następujące pytania zawierają tylko prawdziwe stwierdzenia dotyczące którejś osoby z organizacji projektu. Tylko 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego, w kontekście ról i obowiązków w ramach struktury organizacyjnej według PRINE2, ta osoba jest odpowiednim kandydatem do podanej w pytaniu roli. Pamiętaj o wybraniu po 2 odpowiedzi na każde pytanie. 1 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego yrektor Marketingu byłaby odpowiednia jako Przewodnicząca w tym projekcie? E Pracuje ona w firmie od trzech lat. Poprzednio odnosiła sukcesy w reklamie. Potrafi reprezentować potrzeby biznesowe MNO Manufacturing. Ma uprawnienia do angażowania budżetu marketingu, z którego będzie finansowany projekt. Potrzebuje więcej doświadczenia pracując w sektorze inżynieryjnym. 2 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego yrektor Zarządzający byłby odpowiedni jako Przewodniczący w tym projekcie? E Założył firmę 25 lat temu. Zna swoją pracę bardzo dobrze. Ogranicza swoje wizyty do obszaru technicznego firmy. Ma uprawnienie angażowania zasobów, gdy potrzeba. Ma ogólne spojrzenie na wymagania strategiczne biznesu. 3 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego yrektor Marketingu byłaby odpowiednia w roli Głównego Użytkownika w tym projekcie? E Może ona reprezentować ział Marketingu. Poprzednio odnosiła sukcesy w reklamie. To ział Marketingu będzie pomagał w uzyskaniu korzyści z tego projektu. Projekt będzie finansowany z budżetu marketingu. Kilka produktów będzie wytworzonych przez ział Sprzedaży i ział Marketingu. iąg dalszy pytania na następnej stronie

18 iąg dalszy pytania 4 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego Kierownik Sprzedaży byłby odpowiedni w roli Głównego Użytkownika w tym projekcie? E ołączył do firmy w zeszłym roku z wielkim entuzjazmem. hciałby w przyszłości przejść do ziału Marketingu i postrzega projekt jako okazję, aby blisko współpracować z yrektorem Marketingu. Wydanie kalendarza będzie miało wpływ na ział Sprzedaży. Podlega bezpośrednio yrektorowi Marketingu. Potrafi reprezentować interesy aktualnych i przyszłych klientów. 5 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego Kierownik Zaopatrzenia byłby odpowiedni w roli Głównego ostawcy w tym projekcie? E Odpowiada za doradztwo w sprawach metod akceptacji, które powinny być zapisane w kontraktach z dostawcami. On będzie zamawiał zasoby i materiały potrzebne do wytworzenia produktów projektu. Jest inżynierem i przed przyjęciem aktualnego stanowiska pracował w tej dziedzinie. On może monitorować prognozowane koszty produkcji w odniesieniu do Uzasadnienia iznesowego i zapewnić uzyskanie wartości stosownej do nakładów. Nie jest osobą odpowiednią do roli Przewodniczącego lub Głównego Użytkownika. 6 Które 2 stwierdzenia wyjaśniają dlaczego Kierownik Sprzedaży byłby odpowiedni w roli nadzoru ze strony użytkownika w tym projekcie? E ołączył do firmy w zeszłym roku z wielkim entuzjazmem i bardzo chce zwiększyć sprzedaż. Może zapewnić ocenę potencjalnego wpływu kalendarza na sprzedaż. Potrafi doradzić w sprawach właściwego postępowania z interesariuszami ze strony aktualnych i przyszłych klientów. hciałby w przyszłości przejść do ziału Marketingu i postrzega projekt jako okazję, aby blisko współpracować z yrektorem Marketingu. Może rozwiązać wszelkie konflikty pomiędzy ziałem Sprzedaży i ziałem Marketingu w kwestiach wymagań.

19 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Organizacja 2 4 Korzystając z informacji dodatkowej dla tego pytania, przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące pytanie. W wierszach od 1 do 4 w tabeli poniżej przedstawiono stwierdzenia oraz przyczyny takich stwierdzeń. la każdego wiersza należy wybrać spośród opcji do E właściwą opcję, która ma zastosowanie. Poszczególne opcje mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Opcja Stwierdzenie Przyczyna Prawda Prawda ORZ przyczyna wyjaśnia stwierdzenie Prawda Prawda LE przyczyna nie wyjaśnia stwierdzenia Prawda Fałsz Fałsz Prawda E Fałsz Fałsz Stwierdzenie Przyczyna 1 Rola Głównego Użytkownika powinna być podzielona pomiędzy yrektora Marketingu i Kierownika Technicznego. 2 right Lights i Portraits Ltd są interesariuszami w tym projekcie. 3 Pojedynczy pracownik entralnego iura okumentacji NIE powinien pełnić równocześnie roli Wsparcia Projektu i Nadzoru Projektu w tym projekcie. 4 Kierownik Techniczny powinien być uwzględniony w Strategii Zarządzania Komunikacją. PONIEWŻ i, którzy udostępniają specjalistyczne zasoby dla zespołu wykonawczego projektu, powinni pełnić rolę Głównego Użytkownika. PONIEWŻ Każdy, kto może wpływać na projekt, jest interesariuszem w tym projekcie. PONIEWŻ Konieczne jest rozdzielenie obowiązków Wsparcia Projektu i Nadzoru Projektu. PONIEWŻ Strategia Zarządzania Komunikacją opisuje narzędzia komunikacji, jakie mają być użyte.

20 Numer pytania 3 Obszar programu nauczania Temat Jakość Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Jakość 3 3 Kolumna 1 przedstawia listę celów. la każdego celu z Kolumny 1 wybierz z Kolumny 2 działanie dotyczące jakości, które tego celu dotyczy. Poszczególne opcje z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zrozumienie jakościowych oczekiwań klienta. Nadzór jakości 2 Zatwierdzenie produktów projektu. 3 Potwierdzenie, że standardy i polityki organizacji są przestrzegane. Kontrola jakości Planowanie jakości

21 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Jakość 3 4 Potrzebna jest nalepka adresowa na kopertę. Projekt nalepki będzie wybrany spośród prac zgłoszonych na wewnętrzny konkurs na projekt nalepki. Zwycięski projekt nalepki będzie dołączony do gotowego pakietu kalendarza przekazywanego do drukarni. Nalepka powinna mieć wymiary połowy wymiarów wybranej koperty (+5% / - 5%) i wykorzystywać atrakcyjną, dużą czcionkę dla nazwiska i adresu klienta. Nowe logo firmy musi być wkomponowane w projekt nalepki. Komitet Sterujący będzie proszony o sprawdzenie wszystkich wymagań i wybranie zwycięskiego projektu nalepki. Informacje z Kolumny 1 mogą być wpisane do Opisu Produktu dla wybranego projektu nalepki. W Kolumnie 2 jest lista nagłówków w Opisie Produktu, które dotyczą jakości (z wyłączeniem Metody Kontroli Jakości). la każdej informacji z Kolumny 1 zdecyduj, czy powinna być ona umieszczona pod którymś z wymienionych nagłówków Opisu Produktu i wybierz właściwą odpowiedź z Kolumny 2. Poszczególne opcje z Kolumny 2 mogą być wybrane raz, więcej niż raz, lub wcale. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Połowa wymiarów wybranej koperty. NIE będzie włączona 2 rukarnia. 3 Komitet Sterujący. 4 +5% / -5% wymaganych wymiarów nalepki. Kryteria jakości Tolerancja jakości Wymagane umiejętności kontrolera jakości E Obowiązki dotyczące jakości

22 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Temat Jakość 3 3 Korzystając ze Scenariusza Projektu i informacji dodatkowej przedstawionej w roszurze Scenariusza, odpowiedz na następujące pytania dotyczące Opisu Produktu Końcowego Projektu. Pamiętaj o wybraniu po 2 odpowiedzi na każde pytanie. 1 Które 2 stwierdzenia mają zastosowanie do sekcji Pochodzenie? E Przenieść wpis 9 do sekcji Zawartość, ponieważ to nie należy do zakresu projektu. Usunąć wpis 10, ponieważ to NIE jest produkt źródłowy tego projektu. Usunąć wpis 11, ponieważ to już jest prawidłowo pokazane w sekcji Wymagane umiejętności wytwórcy. Przenieść wpis 12 do sekcji Zawartość, ponieważ to należy do zakresu tego projektu. odać Zawodowy fotograf. 2 Które 2 stwierdzenia mają zastosowanie do sekcji Oczekiwania jakościowe klienta? E Usunąć wpis 16, ponieważ to powinno być pokazane w Opisie Produktu dla zdjęć. Usunąć wpis 17, ponieważ jest to poza zakresem tego projektu. Usunąć wpis 18, ponieważ standardy NIE powinny być wymienione w tym miejscu. Usunąć wpis 19, ponieważ to powinno być pokazane w Opisie Produktu dla kalendarza a nie w Opisie Produktu Końcowego Projektu. Usunąć wpis 20, ponieważ to jest oczekiwana korzyść i powinna być zapisana w Uzasadnieniu iznesowym. 3 Które 2 stwierdzenia mają zastosowanie do sekcji Kryteria akceptacji? E Zmienić wpis 21 na Wygląd - 12 zdjęć, każde pokazujące innych pracowników. Przenieść wpis 21 do sekcji Zawartość, ponieważ zdjęcia są częścią produktu projektu. Usunąć wpis 22, ponieważ opracowanie nowego logo firmy nie jest częścią zakresu projektu Kalendarz. Przenieść wpis 23 do sekcji Pochodzenie, ponieważ Ustawa o ochronie danych osobowych już istnieje. Usunąć wpis 24, ponieważ to NIE jest odpowiednie kryterium akceptacji dla tego projektu.

23 Numer pytania 4 Obszar programu nauczania Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu 4 3 Kolumna 1 jest listą decyzji, które należy podjąć w związku z projektem. la każdej decyzji z Kolumny 1 zdecyduj, czy jest ona podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu, czy nie, i wskaż w jakiej kolejności decyzje te powinny nastąpić. Kolumna 1 Kolumna 2 1 Zatwierdzenie studium wykonalności zanim rozpoczną się jakiekolwiek prace dotyczące projektu. 2 Ocena, które strony powinny zostać zaangażowane w projekt, na podstawie sugestii z poprzednich projektów rozwojowych. 3 Ocena możliwych kandydatów do roli Kierownika Projektu oraz zdecydowanie, który z nich powinien zostać wyznaczony do tej roli. Nie jest podejmowana w procesie Przygotowanie Projektu Pierwsza ruga Trzecia

24 Obszar programu nauczania Numer pytania zęść Punkty Procesy Przygotowanie Projektu + Inicjowanie Projektu 4 2 Korzystając ze Scenariusza Projektu, odpowiedz na poniższe pytania. Kierownik Projektu został poproszony o przygotowanie Założeń Projektu dla projektu Kalendarz. Poniższe pytania zawierają tylko prawdziwe stwierdzenia dotyczące projektu, ale tylko jedno stwierdzenie jest odpowiednie dla podanego w pytaniu nagłówka Założeń Projektu. 1 Które stwierdzenie powinno zostać zapisane jako punkt styku projektu pod nagłówkiem efinicja projektu? Nowe logo firmy będzie dostarczone przez inny projekt. Projekt graficzny kalendarza będzie pochodził z projektu wykorzystanego przy tworzeniu poprzednich kalendarzy. Kalendarz zostanie zaprojektowany przez wewnętrzny zespół plastyczny. o wykonania zdjęć zostanie zatrudniony profesjonalny fotograf. 2 Które stwierdzenie powinno zostać zapisane pod nagłówkiem Formuła realizacji projektu? Końcowym produktem tego projektu będzie pakiet kalendarza gotowy do druku. Wykonanie zdjęć do kalendarza zostanie zlecone na zewnątrz profesjonalnemu fotografowi. Przewidywany koszt produkcji zostanie określony w 2. etapie na podstawie kosztów materiałów, druku i wysyłki. Faktyczne wydrukowanie kalendarza i jego dystrybucja nie należą do zakresu tego projektu.

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec.

PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010. Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz. www.omec. PRINCE2 czy PMI? Czyli o wyŝszości Świąt Wielkanocnych, nad Świętami BoŜego Narodzenia 11 maja 2010 Autor: Jolanta Łabędzka-Benisz www.omec.pl W A R S Z A W A R Z E S Z Ó W W R O C Ł A W 1 Agenda Wstęp

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania projektami

Podstawy zarządzania projektami Podstawy zarządzania projektami Kierownik zespołu Team Leader dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 24 listopada 2013 r. Działania organizacji składają się

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umożliwienie osobom egzaminowanym wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation

Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation PRINCE2 (2009) Pytania przygotowujące do egzaminu PRINCE2 (2009) Foundation 1 Które z poniższych jest zdefiniowane w ramach tematu Organizacja? a) Wymagania projektu dotyczące zasobów b) Kryteria akceptacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego.

Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Projekt to organizacja tymczasowa, powołana w celu dostarczenia jednego lub więcej produktów biznesowych według uzgodnionego Uzasadnienia Biznesowego. Definicja PRINCE 2 Projekt jest czasowym przedsięwzięciem,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usług doradztwa w projekcie euczelnia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi doradztwa technicznego,

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI

Projekt. Prince2 PRoject. IN Controlled Environments PROCESY KOMPONENTY TECHNIKI 4 Kilka słów o metodyce Prince2 Do czego słuŝy? 5 Kilka słów o metodyce Prince2 Skąd się wzięła? Prince2 PRoject IN Controlled Environments Metodyka zarządzania projektem, nie realizacji projektu!!! Projekty

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów IT w AGH

Koordynacja projektów IT w AGH Koordynacja projektów IT w AGH 24.11.2016 Zbigniew Kąkol Maciej Zygmunt Plan 1. Strategia IT w AGH 2. Model bramkowy 3. Zadania koordynator IT 4. Docelowy model zarządzania IT Inicjatywy Rozwiązania Zadowolenie

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku

Zaplanuj wzorową kampanię. Direct Mail. Instrukcja krok po kroku. Zaplanuj kampanię Direct Mail: Instrukcja krok po kroku Zaplanuj wzorową kampanię Direct Mail Instrukcja krok po kroku 1 Przesyłki Direct Mail to skuteczne i precyzyjne narzędzie marketingowe, które pomoże Tobie z sukcesem rozwijać Twój biznes. Aby jednak zacząć,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner

Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Akredytowane szkolenia PRINCE2 Foundation & Practitioner Opis Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniach z metodyki zarządzania projektami wraz z egzaminem PRINCE2, które organizujemy we współpracy

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE

STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE STRATEGIA PROMOCJI MARKI KAJAKIEM PRZEZ POMORZE Prezentacja zakresu i metodologii opracowywanej Strategii Opracowanie: AGERON Polska na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi skarg

Regulamin obsługi skarg Regulamin obsługi skarg Easy Forex Trading Limited 01. Wprowadzenie Niniejszy Regulamin obsługi skarg określa procedury umożliwiające spółce Easy Forex Trading Limited (zwanej dalej Spółką ) skuteczne

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager

Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager Dodatek PRINCE2 do P2ware Project Manager PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited. Oparte na: Managing Successful Projects with PRINCE2 2009 Edition (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation

Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Akredytowane szkolenie i egzamin. Zarządzanie projektami w oparciu o metodykę PRINCE2 Fundation Opis Progress Project zaprasza do zapoznania się z programem szkolenia organizowanego przez partnera szkoleniowego,

Bardziej szczegółowo

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu

12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12. Wdrażanie i monitorowanie programu rozwoju zintegrowanego systemu transportu miejskiego w Opolu 12.1. Wdrażanie Programu... Skuteczna realizacja rozwoju zintegrowanego systemu transportowego w Opolu

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER

WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU NA STOPIEŃ PRINCE2 PRACTITIONER 1 WPROWADZENIE 1.1 Celem tego egzaminu jest umoŝliwienie Tobie wykazania się zrozumieniem metodyki PRINCE2 i umiejętnością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk

Zarządzanie projektami. Porównanie podstawowych metodyk Zarządzanie projektami Porównanie podstawowych metodyk Porównanie podstawowych metodyk w zarządzaniu projektami PRINCE 2 PMBOK TENSTEP AGILE METODYKA PRINCE 2 Istota metodyki PRINCE 2 Project IN Controlled

Bardziej szczegółowo

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć

MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć MS Project 2010 w harmonogramowaniu - planowanie zadań, działań, operacji i przedsięwzięć Opis Czy narzędzia informatyczne są trudne w opanowaniu? My uważamy, że nie - sądzimy, że opanowanie ich obsługi

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach

Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Wykład objęty jest prawami autorskimi Prof.dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka Przedmiot: Zarządzanie projektami biznesowymi Ryzyko i zarządzanie ryzykiem w projektach Ryzyko może być definiowane jako

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami 1 Zarządzanie projektami przy użyciu Materiały do zajęć 4-6 przydzielanie zasobów do zadań, kalendarze, koszty projektu dr Tomasz Parys tomasz.parys@uw.edu.pl 2 Część IV Przydzielanie zasobów do zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE ZARZĄDZENIE NR 17/2014R. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W POSTOMINIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2014R. w sprawie określenia procedur samooceny funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Gminnym

Bardziej szczegółowo

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych

Umowa użytkownika. 1. Uprawnienia. 2. Logowanie do platformy szkoleń elektronicznych Umowa użytkownika Platforma szkoleń elektronicznych firmy Olympus (https://elearning.olympuseuropa.com) to internetowe środowisko, które zostało stworzone z myślą o przeszkoleniu i podniesieniu świadomości

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania projektami

Wprowadzenie do zarządzania projektami Wprowadzenie do zarządzania projektami Project Management dr Marek Wąsowicz Katedra Projektowania Systemów Zarządzania, UE Wrocław Wrocław, 23 października 2012 r. Zawartość modułu (4h): wskazanie możliwości

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania księgowe dotyczące sprzedaży w sektorze nieruchomości różnią się w zależności od okresu ujmowania przychodów.

Rozwiązania księgowe dotyczące sprzedaży w sektorze nieruchomości różnią się w zależności od okresu ujmowania przychodów. Rozwiązania księgowe dotyczące sprzedaży w sektorze nieruchomości różnią się w zależności od okresu ujmowania przychodów. Różnorodność rozwiązań księgowych dotyczących sprzedaży w sektorze nieruchomości

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ

USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ USTALENIE SYSTEMU WYNAGRODZEŃ Administracja systemu wynagrodzeń jest ważnym elementem prowadzenia biznesu. Gdy mamy działający formalny system płac, pomaga to w kontrolowaniu kosztów personelu, podnosi

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1

W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1 W.Stachowski Wielkości w analizie kosztowej Strona 1 BKPH Opis Pole BKPH (budżetowy koszt pracy według harmonogramu) zawiera skumulowane okresowe koszty według planu bazowego, poniesione do daty stanu

Bardziej szczegółowo

Plan zarządzania projektem

Plan zarządzania projektem Plan zarządzania projektem Opracował: Zatwierdził: Podpis: Podpis: Spis treści: 1. Wst p... 2 1.1 Cel... 2 1.2 Zakres... 2 1.3 Przeznaczenie dokumentu... 2 1.4 Organizacja dokumentu... 2 1.5 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2

Wstęp 1. Misja i cele Zespołu Szkół Integracyjnych w Siemianowicach Śląskich 2 Załącznik do Zarządzenia Nr 10/2011-2012 Dyrektora Zespołu Szkół Integracyjnych z dnia 8 stycznia 2011r. Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami HR

Zarządzanie Projektami HR Zarządzanie Projektami HR KISS PM (Keep It Simple Smart) Prosty, zrozumiały i skuteczny sposób zarządzania projektami Jak zaplanować projekt? Jak zmotywować zespół? Jak doprowadzić go z sukcesem do końca?

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego

Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego Polski Związek Zapaśniczy w Warszawie Tel./fax.: (22) 624-81-11, 624-01-69, 652-19-03 e-mail: pzz@zapasy.org.pl, www.zapasy.org.pl Regulamin Komisji Organizacji Imprez Polskiego Związku Zapaśniczego (zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEWODNIK DO PRZYGOTOWANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZYM JEST PLAN DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (BIZNES-PLAN), I DO CZEGO JEST ON NAM POTRZEBNY? Plan działalności gospodarczej jest pisemnym dokumentem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Banku Spółdzielczym w Jordanowie 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik

Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik Polityka zarządzania ładem korporacyjnym w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej Świdnik 1 W związku z opublikowaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem. Plan wykładu. Motto. Motto 2. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki.

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem. Plan wykładu. Motto. Motto 2. Notatki. Notatki. Notatki. Notatki. Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Arkadiusz Chrobot Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 3 października 2013 Plan wykładu 1. Wstęp 2. Czynności zarządzania 3.

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ EGZAMINACYJNYCH Załącznik do zarządzenia nr 7 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 lutego 2015 r. REGULAMIN OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWĄ ORGANIZACJĘ I TRYB DZIAŁANIA KOMISJI DO SPRAW WERYFIKACJI I REKOMENDACJI PYTAŃ

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe

Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe Kraków, 13 stycznia 2012 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem

Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Inżynieria Programowania Zarządzanie projektem Katedra Informatyki, Politechnika Świętokrzyska w Kielcach Kielce, 12 października 2015 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4 5 Plan wykładu 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przykładowy test egzaminacyjny Zasady oceny testu Test zawiera 32 zadania (6 teoretycznych i 26 praktycznych) za które można uzyskać maksymalnie 36 punktów. Aby zaliczyć test

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS. Co nowego w systemie Kancelaris 4.12 STD/4.22 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 4.12 STD w stosunku do wersji 4.10 STD 4.22 PLUS w stosunku do wersji 4.20 PLUS Co nowego w systemie Kancelaris 4.11 STD/4.21 PLUS Wersja 4.11 STD/4.21

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo