Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dostawa sprzętu dziedzinowego moduł e-kultura. SPIS treści: Warunki wstępne str. 1 Pakiet A Urządzenia komputerowe, akcesoria, peryferia i oprogramowanie str. 2 Pakiet B Sprzęt audio wideo do digitalizacji str. 20 Kryteria równoważności str. 25 Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego (adresy dostaw) str. 26 Warunki wstępne: Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE (Dyrektywy: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 1999/5/WE i 93/68/EWG) i być oznakowane zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z r. (Dz.U. Nr 204 poz z 2004 r.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia r. (Dz.U. 259 poz z 2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 265 poz z 2005 r.), a w przypadku urządzeń posiadających telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe muszą spełniać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15. kwietnia 2004 r. (Dz. U r. Nr 73 poz. 659 z późn. zm.) i Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171 poz z późn. zm.). Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Oferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim, chyba, że wskazany program nie posiada w ogóle wersji polskojęzycznej. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Wszystkie wymagane specyfikacją funkcje i cechy muszą być opisane w publicznie dostępnej dokumentacji w dniu złożenia oferty. W przypadku gdy niniejsza specyfikacja wymaga dostarczenia zestawu składającego się z kilku elementów sprzęt dodatkowy, akcesoria i oprogramowanie w ramach wyspecyfikowanych niżej kompletów powinien być dedykowany lub w 100% kompatybilny w stosunku do głównego urządzenia, określonego w punkcie pierwszym każdego z zestawów. Jeżeli w poniższej specyfikacji nie określono inaczej wymagana jest co najmniej 12 miesięczna gwarancja na zamawiane przedmioty. Do wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy oznakowanie w odpowiednim formacie zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie w dziale Promocja - oznakowanie projektu. Oznakowanie powinno mieć formę samoprzylepnych naklejek, w formacie dobranym do wielkości urządzenia, wykonanych technologią zapewniająca czytelność oznakowania przez okres minimum 5 lat. Skan składanej oferty w formacie PDF należy dołączyć do oferty utrwalony na nośniku CD/DVD Pakiet A : Urządzenia komputerowe, Strona 1 z 27

2 akcesoria, peryferia i oprogramowanie Część 1. Jednostki komputerowe i stacje robocze do celów digitalizacji 1.1. Typ: podstawowa stacja robocza 4 sztuki Zastosowanie: komputer do obsługi skanera, obróbki zeskanowanych plików graficznych oraz korzystania z Internetu o następujących parametrach minimalnych: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej 8500 pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii dual channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 8 GB pamięci DDR MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 1GB GDDR3, osiągający minimum 800 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 1 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 1TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: DVD +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu SFF lub mini Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy. możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 250W przy min. 65% efektywności BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Strona 2 z 27

3 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Typ: średniowydajna stacja robocza 8 szt. Zastosowanie: komputer do obsługi skanera, obróbki zeskanowanych plików graficznych oraz korzystania z Internetu o następujących parametrach minimalnych: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej 9500 pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii quad channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 16 GB pamięci DDR MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 3GB GDDR5, osiągający minimum 2000 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 2 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 1TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: nagrywarka bluray/dvd +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu midi Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy, dostęp beznarzędziowy możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 400W przy min. 90% efektywności, dostęp z zewnątrz obudowy BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Strona 3 z 27

4 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 35 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) UWAGA do 2 z 8 urządzeń wymagany dodatkowo 32bit system operacyjny : Windows & pro Pl lub równoważny Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Typ: średniowydajna stacja robocza 4 szt. Zastosowanie: komputer do obsługi skanera, obróbki zeskanowanych plików graficznych oraz korzystania z Internetu o następujących parametrach minimalnych: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii quad channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 16 GB pamięci DDR3 ECC 1600 MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 4 GB GDDR5, osiągający minimum 2800 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 2 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 3 TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: nagrywarka bluray/dvd +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu midi Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy, dostęp beznarzędziowy możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 600W przy min. 90% efektywności, dostęp z zewnątrz obudowy BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Strona 4 z 27

5 Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 35 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Część 2. Monitory 2.1. Typ : monitor komputerowy 6 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj matrycy: VA; Obszar aktywny: 22 cale; Format: 16x10; Kontrast: 1000:1; Jasność: min. 270 cd/m²; Rozdzielczość podstawowa: 1920x1200 px; Odwzorowanie palety barw: Adobe RGB: min. 95%; Liczba wyświetlanych kolorów: DisplayPort: 1.07 miliarda z palety 278 trylionów, DVI: miliona z palety 278 trylionów; Kąt widzenia w pionie: 178 ; Kąt widzenia w poziomie: 178 ; Czas reakcji: 6 ms; Rozmiar plamki : max mm; Złącza: analogowo-cyfrowe (DVI-I), Cyfrowe (DisplayPort), Hub USB - tak Pivot: 90 stopni; Certyfikaty i standardy: TCO'03, TUV/Ergonomics (z ISO [klasa I]) Gwarancja: 5 lat 2.2. Typ : monitor komputerowy 7 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: przekątna ekranu min. 24 format ekranu 16:9 rozdzielczość natywna min x 1200 (display port, DVI) 1920 x 1080 (HDMI) typ matrycy IPS plamka max. 0,270 x 0,270 mm Strona 5 z 27

6 kąty widzenia 178 stopni w poziomie / 178 stopni w pionie stopień odwzorowania przestrzeni barw min. 97% Adobe RGB kalibracja programowa - tak jasność typowa min. 300 [cd/m2] złącza: DVI-I 29 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP) regulacja pochylenia tak, min. 30 stopni góra pivot tak 90 stopni obrót lewo /prawo tak hub USB - tak wyposażenie kabel zasilający, kable sygnałowe zestaw kalibrujący kalorymetr podłączany przez USB oraz oprogramowanie (dla Windows oraz Mac OS X) pozwalające na ustawianie: jasności, temperatury bieli i krzywej gamma Certyfikaty i standardy - Certyfikat zgodności CUDO, TCO Displays 6.0, TUV/S, TUV/Ergonomics lub równoważne Gwarancja 5 lat 2.3. Typ : monitor komputerowy 2 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj matrycy: IPS; Obszar aktywny: 27 cali; Naturalna rozdzielczość: 2560 x 1440 (16:9) Kontrast: 1000:1; Jasność: 300 cd/m² Kąt widzenia: 178, 178 pion poziom Czas reakcji: 6 ms (półtony) Wielkość punktu: max mm Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB 99% Złącza: DisplayPort,, DVI-D, HDMI, USB Hub USB: tak; Pivot: 90 stopni; Certyfikaty i standardy: CUDO, TUV/Ergonomics (włącznie z ISO [klasa I]), Gwarancja: 5 lat 2.4. Typ : monitor komputerowy 4 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj matrycy: IPS, z powłoka antyrefleksyjną Obszar aktywny: 24 cale; Kontrast: 1000:1; Jasność: 300 cd/m²; Rozdzielczość naturalna: 1920 x 1200 (16:10) Liczba wyświetlanych kolorów: 16.78M Kąt widzenia w pionie: 178 ; Kąt widzenia w poziomie: 178 ; Czas reakcji: 8 ms (Gray to gray); Rozmiar plamki : max mm; Złącza: D-Sub 15-pin, DVI-D, DisplayPort, USB. Certyfikaty i standardy: TCO, Energy Star 5.1 Gwarancja: 3 lata Część 3. Komputery przenośne do zastosowań związanych z digitalizacją 3.1. Typ: Przenośna stacja skanująca - komputer typu laptop 1 szt. Zastosowanie: komputer typu laptop do pracy biurowej, dostępu do Internetu oraz do obróbki plików graficznych o następujących parametrach minimalnych: Strona 6 z 27

7 płyta główna: wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, winna mieć wbudowane gniazda rozszerzeń: esata/usb, 2x USB 3.0, 1x USB; możliwość rozszerzenia pamięci do 16 GB; obsługiwana technologia WiDi. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) chipset: rekomendowany przez producenta procesora; Ekran: matryca FHD o przekątnej 17.3 cala z podświetleniem LED o nominalnej rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; matowa (nonglare); procesor: wielordzeniowy procesor zgodny z x64bit, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7500 punktów według wyników opublikowanych na stronie pamięć RAM: min. 16 GB; dysk twardy: SSD min. 128 GB oraz magnetyczny pojemność minimalna 1 TB; Napęd optyczny: DVD +/- RW DL; karta graficzna: wydajna karta graficzna dedykowana do zastosowań CAD z możliwością obsługi aplikacji w trybie 3D; posiadająca dedykowaną pamięć minimum 2 GB; wyposażona w wyjście DisplayPort; karta winna obsługiwać standardy DirectX 11 i OpenGL 4.2.; karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną stereofoniczna karta z wejściem słuchawkowym i mikrofonowym, zgodna ze standardem High Definition; komunikacja sieciowa: obsługa sieci WiFi IEEE b/g/n; LAN 1Gbps; Bluetooth; klawiatura: Klawiatura w standardzie QWERTY, układ polski programisty; akumulator: typ litowo-jonowy, 8-komorowy; dodatkowe wyposażenie: wbudowany mikrofon, wbudowana kamera; wbudowane 2x głośniki; czytnik kart pamięci: xd, SDXC, SDHC, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick; wbudowany czytnik linii papilarnych; dołączony zasilacz do zasilanie z sieci 230V/50Hz zabezpieczający prawidłową prace komputera w trybie ciągłym; Torba nylonowa przeznaczona do notebooka. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: Windows 8.1 ProPL, nie wymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej - zobacz sekcję kryteria równoważności. waga: nie większa niż 3.6 kg; BIOS winien posiadać/umożliwiać: niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera.; skonfigurowanie hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; kontroli sekwencji BOOT-owania; startu systemu z urządzenia USB; funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Gwarancja min. 3 lata typu door-to-door Typ: Przenośna stacja skanująca -komputer typu laptop 1 szt. Zastosowanie: komputer typu laptop do do obróbki plików graficznych o następujących parametrach minimalnych: Płyta główna: wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) Chipset: rekomendowany przez producenta procesora; Ekran: matryca o przekątnej 17.3 cala z podświetleniem LED, o nominalnej rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli matowa; procesor: wielordzeniowy procesor x64bit, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7500 punktów według Strona 7 z 27

8 wyników opublikowanych na stronie pamięć RAM: min 16 GB dysk twardy: SSD min 128 GB + magnetyczny min. 1 TB Napęd optyczny: DVD +/- RW DL; karta graficzna: Układ hybrydowy zintegrowany akcelerator oraz karta dedykowana z pamięcią min. 3 GB DDR5 o wydajności nie mniej niż: 2800 pkt w PassMark - G3D Mark; karta winna obsługiwać standardy DirectX 11 i OpenGL 4.2; karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną stereofoniczna karta z wejściem słuchawkowym i mikrofonowym, zgodna z High Definition; komunikacja sieciowa: obsługa WiFi IEEE b/g/n; LAN 1 Gbps; Bluetooth; klawiatura: Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, akumulator: typ litowy 8-komorowy; Wyposażenie multimedialne - wbudowana kamera cyfrowa, czytnik kart pamięci, wbudowany mikrofon, port VGA, gniazdo DisplayPort, bluetooth, gniazdo Lan 10/100/1000, wbudowany moduł WiFi (b/g/n), min. liczba portów usb: 4, 2 w tym min. Liczba portów USB 3.0: 1, touchpad z obsługą tzw. gestów (multitouch) Oprogramowanie systemowe: Windows 8.1 x64 PL, lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej - zobacz sekcje kryteria równoważności Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń (repozytorium internetowe) Gwarancja - 2 lata. Część 4. Oprogramowanie do stacji skanujących 4.1. Oprogramowanie Abby Fine Reader 11 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów* - ilość: 2 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Abby Fine Reader 11 Corporate Edition EDU lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 3 szt.; Licencja dożywotnia edukacyjna, wersja na system Windows; wersja językowa PL, edu Oprogramowanie Abby Fine Reader XIX (licencja na stron) lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Document Express Professional 6.5 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Adobe Photoshop CS6 PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 3 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box. Strona 8 z 27

9 4.6. Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 Design Standard PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite X6 PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 2 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box / pkc Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Professional PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 1 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, Licencja edukacyjna Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 4 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, licencja edukacyjna Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 Master Collection PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 2 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, licencja edukacyjna Oprogramowanie Adobe Photoshop CS6 PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, licencja edukacyjna Oprogramowanie Nikon Camera Control Pro2 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie MAGIX Video Deluxe MX 18 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Strona 9 z 27

10 Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Magix Ratuj Swoje Kasety Wideo ver. 4.0 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box. Część 5. Peryferia i akcesoria do stacji skanujących 5.1. Typ: macierz dyskowa 1 szt. Zastosowanie: sieciowa macierz dyskowa do przechowywania plików zdigitalizowanych obiektów o następujących parametrach minimalnych: System operacyjny: embeded Linux lub równoważny; Procesor: typu SoC taktowany zegarem min. 1.5 GHz; Pamięć: 256 MB DDR RAM; Ilość dysków: 2x 3.5" SATA II, 2TB, kieszenie z funkcją hot-swap; Sieć: 1x Gigabit LAN; Złącza dodatkowe: 3x USB,; Wskaźniki LED/ Wyświtlacz: zasilanie, LAN, esata, HDD, Status, USB; Obsługa trybów RAID: RAID 1, RAID 0, JBOD, Single Disk; Przyciski: zasilanie, reset, auto kopiowanie; Obsługuje systemy operacyjne: Windows, Mac OSX, Linux, Unix; Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH; Konfiguracja sieci: TCP/IP, stały lub dynamiczny adres; Serwer DHCP, dyn. DNS, Windows Active Directory; Bezpieczeństwo sieciowe: filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja; Zarządzanie dyskami: skanowanie złych sektorów, SMART; Serwer plików: FTP, FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP; Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, QNAP Replicator; Powiadomienie awaryjne: , SMS, LED; Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową; Przycisk reset: kasowanie hasła administracyjnego / ustawień sieciowych; Logi systemowe: użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików, przydział DHCP; Wbudowany serwer: WWW, PHP, MySQL, SQLite, phpmyadmin, Joomla,; Pobieranie plików: zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę; Stacja monitoringu zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, detekcja ruchu, alarmy; Max ilość użytkowników: 1024; Gwarancja: 36 miesięcy Typ: macierz dyskowa 1 szt. Zastosowanie: sieciowa macierz dyskowa do przechowywania plików zdigitalizowanych obiektów o następujących parametrach minimalnych: System: embeded Linux; Procesor: typu SoC taktowany zegarem min. 2.0GHz; Pamięć: 512 MB DDR II RAM; Ilość dysków: 4 x 3.5" lub 2 x 2.5" SATA II - kieszenie z funkcją hot-swap; Sieć: 2 x Gigabit LAN; Złącza dodatkowe: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 2x esata; Wskaźniki LED: zasilanie, LAN, esata, HDD 1-4, Status, USB, e-sata; Wyświetlacz LCD: podgląd parametrów systemu; Obsługa trybów RAID: RAID 6, 6+spare, 5, 5+spare, 1, 10, 0, JBOD, Single Disk; Funkcje RAID: rozbudowa i zmiana trybu RAID "on-line" bez restaru urządzenia; Przyciski na obudowie: zasilanie, reset, auto kopiowanie; Obsługiwane systemy operacyjne: Windows, Mac OSX, Linux, Unix; Protokoły sieciowe: CIFS, AFP, NFS, HTTP, FTP, HTTPS, NTP, SNMP, Telnet, SSH; Konfiguracja sieci: TCP / IP, stały lub dynamiczny adres; Strona 10 z 27

11 Multi IP: oddzielne adresy IP na każdym porcie sieciowym; Wbudowany Serwer DHCP, dyn. DNS, Jumbo Frame; Obsługa Windows Active Directory; Bezpieczeństwo sieciowe: filtr IP, FPT over SSL, tryb pasywny, szyfrowana replikacja; Zarządzanie dyskami: skanowanie złych sektorów, SMART; Inne usługi: iscsi target, Virtual Disk; Serwer plików: FTP, FTP over SSL, TLS, tryb pasywny, kontrola pasma FTP; Kopie zapasowe: kopia na nośnik zewn., szyfrowana replikacja, QNAP Replicator,; Powiadomienie awaryjne: , SMS, LED; Zarządzanie systemem poprzez przeglądarkę internetową - interfejs AJAX; Logi systemowe: użytkownicy, alarmy, błędy, połączenia do plików, przydziały DHCP; Wbudowany serwer WWW, PHP, MySQL, SQLite, phpmyadmin, Joomla; Pobieranie plików i zarządzanie przez aplikacje Windows lub przeglądarkę; Stacja monitoringu: zapis, odtwarzanie, podgląd na żywo, detekcja ruchu, alarmy,; Max ilośc użytkowników: 4096, max ilość połączeń: 256; Gwarancja: 36 miesięcy Typ: dysk wewnętrzny 6 szt. Zastosowanie: wewnętrzny dysk twardy do zamontowania w macierzy dyskowej o następujących parametrach minimalnych: Pojemność dysku maksimum 2TB; Typ Interfejsu dokładnie SATA II (3 Gb/s); Format dysku: 3,5cala; Pamięć podręczna: 64 MB; Średni czas odczytu: 12 ms; Średni czas zapisu: 13 ms; Szybkość przesyłu danych sformatowanych: 3 Gbit/s; Konfiguracja poprzez zworki; Dysk musi być kompatybilny z urządzeniami wyspecyfikowanymi w punktach : 5.1 oraz 5.2 Gwarancja: 36 miesięcy Typ: dalmierz laserowy 2 szt. Zastosowanie: dalmierz laserowy o następujących parametrach minimalnych: Źrodło światła: dioda laserowa: 635 nm, <1mW; Zakres pomiarowy: 0,05 50,00 m; Dokładność pomiarowa, typ.: ± 1,5 mm (0,3 30 m); Czas pomiaru, typ.: < 0,5 s; Czas pomiaru, maks.: 4 s; Zasilanie: 4 baterie x 1,5V LR030 (AAA) lub 4 akumulatory x 1,2 V KR03 (AAA); Wydajność: jeden zestaw baterii umożliwia wykonanie minimum pojedynczych pomiarów; Automatyczne wyłączanie przyrządu: 5 min; Akcesoria dodatkowe: pokrowiec na urządzenie, opaska na rękę, 4 baterie 1,5V; 5.5. Typ: poziomica laserowa obrotowa 1 szt. Zastosowanie: poziomica laserowa obrotowa o następujących parametrach minimalnych: Kategoria lasera - 2; Zasięg wiązki światła laserowego do 30 m ( w zależności od oświetlenia); Długość wyświetlonej linii (pion/poziom) ~10m; Długość fali świetlnej 650 nm; Dokładność wskazań +/- 0,5 mm / 1m; Moc wyjściowa < 1mW; Zasilanie: 4x1,5 W (R14); Zestaw zawiera: poziomica, statyw z libelką, walizka, komplet baterii; 5.6. Typ: Statyw 1 szt. Zastosowanie: mocny i stabilny statyw do instrumentów optycznych i laserowych o następujących parametrach minimalnych: Wysokość minimalna: 1.01 m; Wysokość maksymalna: 1,71 m; Głowica statywu: płaska; Zaciski mimośrodowe do szybkiego składania/rozkładania statywu; Strona 11 z 27

12 Waga: do 4 kg; 5.7. Typ: zasilacz awaryjny 3 szt. Zastosowanie: zasilacz awaryjny podtrzymujący napięcie o następujących parametrach minimalnych: Moc min W; Moc pozorna min VA; Komunikacja z komputerem: USB; Liczba gniazd wyjściowych - min. 6; Typ wolnostojący; Czas pracy - 50% obciążenie: 7 min; Czas pracy - 100% obciążenie: 2 min; Czas przełączenia 4 ms; Zakres napięcia wyjściowego : V; Zimny start: tak; Częstotliwość: 50 Hz; Napięcie wejściowe 230V; Kształt przebiegu symulowana sinusoida Sygnalizacja pracy: wyświetlacz lub diody LED; Typ akumulatora: baterie bezobsługowe; Załączone wyposażenie: przewód USB, przewód zasilający, klamry do zarządzania przewodami; 5.8. Typ: dysk zewnętrzny 8 szt. Zastosowanie: dysk zewnętrzny o następujących parametrach minimalnych: Typ: zewnętrzny dysk twardy; Format szerokości: 3,5 cala; Pojemność: 2TB; Interfejs: USB 2.0 ; Technologia: Plug & Play; Maksymalny transfer 480 Mb/s; Waga max.: 1100 g.; Załączone wyposażenie: zasilacz, przewód USB; Gwarancja: 24 miesiące Typ: dysk zewnętrzny 1 szt. Zastosowanie: dysk zewnętrzny o następujących parametrach minimalnych: Typ: zewnętrzny dysk twardy; Format szerokości: 2.5 cala; Pojemność: 1TB; Interfejs USB 3.0; Prędkość obrotowa 5400 obr./min.; Maks. transfer zewnętrzny 600 MB/s; waga max.: 200 g; Szyfrowanie: 192-bitowy algorytm Triple DES; Załączone wyposażenie: przewód USB; Gwarancja: 24 miesiące Typ: karta pamięci 3 zestawy. Zastosowanie: zestaw kart pamięci flash służąca do przechowywania danych cyfrowych o następujących parametrach minimalnych: 1 x karta pamięci CompactFlash o pojemność 16 GB, wymagana prędkość zapisu i odczytu: do 60 MB/s. Gwarancja: 10 lat 1 x karta pamięci SDHC o pojemności 16 GB. Szybkość transferu minimum 45 MB/s.; klasa prędkości UHS-I, możliwość przechowywania danych w formatach RAW; JPEG, filmy wideo w jakości HD. Gwarancja: wieczysta 4 x karta micro SDHC: pojemność: 32GB, klasa prędkości-vi, zapis z prędkością 30 MB/s, max prędkość odczytu: 30 MB/s, wyposażenie dodatkowe - adapter SD. Gwarancja: wieczysta. Strona 12 z 27

13 5.11. Typ: multiczytnik kart SD 1 szt. Zastosowanie: szybki czytnik kart pamięci 35w1 do wszystkich dostępnych typów kart pamięci o następujących parametrach minimalnych: Transfer danych minimum 20 MB/sek.; Czytnik kompatybilny z USB 2.0 (480 Mbit/sek.) oraz USB 1.1, obsługuje za pomocą adaptera karty SD, MicroSD, TransFlash, MemoryStick; Współpracuje z systemami: Windows ME/2000/XP/Vista/7 i Mac OS Typ: akcesoria komputerowe: płyty DVD 5 op. Zastosowanie: markowe płyty DVD jako nośnik do przechowywania zdigitalizowanych obiektów o następujących parametrach minimalnych: Typ nośnika: DVD -R; Pojemność [MB]: 4700; Max. prędkość zapisu: 16x; Typ opakowania: Cake Box; Ilość : 100 szt Typ: akcesoria komputerowe: Tablet graficzny 2 szt. Zastosowanie: Tablet piórkowy do prac graficznych i rysunku Interfejs: USB; Zasilanie: USB (battery free); Obszar aktywny dla piórka: min. 157 x 98 mm; Rozdzielczość: min. 200 linii na mm; Liczba stopni nacisku piórka: min. 2048; Klawisze funkcyjne: tak, min. 6; Pierścień dotykowy: tak Część 6. Stacje robocze graficzne Zestawy: Stacja robocza graficzna/ CAD z wyposażeniem dodatkowym - 25 kompletów, w tym: Zestaw typu A: Stacja graficzna z monitorem, oprogramowaniem oraz akcesoriami 22 komplety 1. Zestaw komputerowy dedykowany do zastosowań graficznych (Stacja graficzna) szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej 9000 pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii quad channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 16 GB pamięci DDR3 ECC 1600 MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 3 GB GDDR5, osiągający minimum 2000 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 2 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 3 TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: nagrywarka bluray/dvd +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu midi Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy, dostęp beznarzędziowy Strona 13 z 27

14 możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 400W przy min. 90% efektywności, dostęp z zewnątrz obudowy BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 35 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Monitor profesjonalny do zastosowań graficznych z dedykowanym zestawem do kalibracji szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: Rodzaj matrycy: VA; Obszar aktywny: 22 cale; Format: 16x10; Kontrast: 1000:1; Jasność: min. 270 cd/m²; Rozdzielczość podstawowa: 1920x1200 px; Odwzorowanie palety barw: Adobe RGB: min. 95%; Liczba wyświetlanych kolorów: DisplayPort: 1.07 miliarda z palety 278 trylionów, DVI: miliona z palety 278 trylionów; Kąt widzenia w pionie: 178 ; Kąt widzenia w poziomie: 178 ; Czas reakcji: 6 ms; Rozmiar plamki : max mm; Złącza: analogowo-cyfrowe (DVI-I), Cyfrowe (DisplayPort), Hub USB - tak Pivot: 90 stopni; Certyfikaty i standardy: TCO'03, TUV/Ergonomics (z ISO [klasa I]) Gwarancja: 5 lat zestaw kalibrujący kalorymetr podłączany przez USB oraz oprogramowanie (dla Windows oraz Mac OS X) pozwalające na Strona 14 z 27

15 ustawianie: jasności, temperatury bieli i krzywej gamma Certyfikaty i standardy - CUDO certified mark, TCO 03, TÜV/Ergonomics Gwarancja 5 lat 3. Oprogramowanie ADOBE Creative Suite 6 Master Collection PL Win Box lub równoważne szt. 1 Zestaw typu B: Stacja graficzna CAD z monitorem, oprogramowaniem oraz akcesoriami 3 komplety 1. Zestaw komputerowy dedykowany do zastosowań graficznych CAD (Stacja graficzna CAD) szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej 9000 pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii quad channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 16 GB pamięci DDR3 ECC 1600 MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 3 GB GDDR5, osiągający minimum 2000 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 2 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 3 TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: nagrywarka bluray/dvd +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu midi Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy, dostęp beznarzędziowy możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 400W przy min. 90% efektywności, dostęp z zewnątrz obudowy BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 35 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: Strona 15 z 27

16 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Monitor profesjonalny do zastosowań graficznych z dedykowanym zestawem do kalibracji szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: przekątna ekranu min. 24 format ekranu 16:9 rozdzielczość natywna min x 1200 (display port, DVI) 1920 x 1080 (HDMI) typ matrycy IPS plamka max. 0,270 x 0,270 mm kąty widzenia 178 stopni w poziomie / 178 stopni w pionie stopień odwzorowania przestrzeni barw min. 97% Adobe RGB kalibracja programowa - tak jasność typowa min. 300 [cd/m2] złącza: DVI-I 29 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP) regulacja pochylenia tak, min. 30 stopni góra pivot tak 90 stopni obrót lewo /prawo tak hub USB - tak wyposażenie kabel zasilający, kable sygnałowe zestaw kalibrujący kalorymetr podłączany przez USB oraz oprogramowanie (dla Windows oraz Mac OS X) pozwalające na ustawianie: jasności, temperatury bieli i krzywej gamma Certyfikaty i standardy - Certyfikat zgodności CUDO, TCO Displays 6.0, TUV/S, TUV/Ergonomics lub równoważne Gwarancja 5 lat np. 24" LCD EIZO ColorEdge CX240 + Kalibrator EasyPix lub zestaw równoważny 3. Oprogramowanie AutoCAD LT 2014 ML Commercial lub równoważne szt. 1 Część 7. Zestawy - komputery stacjonarne i urządzenia przenośne Zestawy: Zestaw komputerowy stacjonarne, przenośne i tablety : Zestaw typu A: Zestaw komputerowy z monitorem i oprogramowaniem 3 komplety 1. Zestaw komputerowy szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: procesor wielordzeniowy zgodny z x86, osiągający wynik minimum 2700 CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) pamięć RAM min. 4GB DDR karta graficzna zintegrowana z wyjściem d-sub i DVI karta dźwiękowa - zintegrowana dysk twardy min. 500 GB SATA (7200 rpm) napęd optyczny nagrywarka multiformatowa DVD±R /DVD±RW/CD-RW porty we/wy przynajmniej: 1 x Ethernet (100/1000 RJ45), 1 x audio, 1 x słuchawkowe, 5 x USB 2.0 akcesoria klawiatura z blokiem numerycznym, mysz optyczna (laser) obudowa mikrowieża, dostęp beznarzędziowy, zasilacz 250W oprogramowanie systemowe Windows 7 Professional PL lub równoważne gwarancja min. 3 lata NDR 2. Monitor komputerowy LCD szt.1 Minimalne wymagane parametry techniczne: przekątna ekranu min. 21,5 format ekranu 16:9 Strona 16 z 27

17 rozdzielczość natywna min x Hz typ matrycy PVA lub IPS plamka max. 0,25 x 0,25 mm kąty widzenia 170 stopni w poziomie / 160 stopni w pionie paleta barw - 16,77 mln jasność min. 250 [cd/m2] kontrast min do 1 złącza - DVI-D 24 pin, D-Sub mini 15 pin regulacja wysokości tak regulacja pochylenia tak pivot tak obrót lewo /prawo tak hub USB - tak wyposażenie kabel zasilający, kable sygnałowe 3. Oprogramowanie MS Office 2013 Professional PL OEM / PKC lub równoważne szt Głośniki komputerowe stereo 2.1 szt.1 Zestaw typu B: Komputer przenośny z oprogramowaniem i akcesoriami 1 komplet 1. Komputer przenośny typu notebook szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: procesor - wielordzeniowy z adresacją 64bit, wyniki testów: CPU: CPU benchmark nie mniej niż 4000 pkt Pamięć operacyjna - 4 GB, karta graficzna - karta profesjonalna do zastosowań CAD o wydajności nie mniej niż: 800 pkt w PassMark - G3D Mark np. NVIDIA Quadro 5400M lub równoważna Parametry pamięci masowej - dysk SATA 500GB Wyposażenie multimedialne - nagrywarka DVD, wbudowana kamera cyfrowa, czytnik kart pamięci, wbudowany mikrofon, port VGA, gniazdo DisplayPort, bluetooth, gniazdo Lan 10/100/1000, wbudowany moduł WiFi (b/g/n), min. liczba portów usb: 2, min. Liczba portów USB 3.0: 1, touchpad z obsługą tzw. gestów (multitouch), czytnik linii papilarnych Układ szyfrowania TPM - tak Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami - Windows 7 Professional, Linux (np. Ubuntu LTS), potwierdzenie dodać do oferty Waga - do 2,6 kg Ergonomia - obudowa wzmocniona; metalowe zawiasy; system zabezpieczający komputer przed uszkodzeniem w przypadku przypadkowego rozlania płynu na klawiaturę Wymagania dodatkowe - preinstalowany system Windows 7 Professional PL 64 bit lub równoważne Parametry wyświetlacza przekątna: 15'6", rozdzielczość 1600 x 900, matowy z technologią LED, Gwarancja - 36 miesięcy on-site ndr 2. Torba do notebooka szt Mysz szt.1 Minimalne wymagane parametry techniczne: Typ laserowa Rozdzielczość 1000dpi 4. Oprogramowanie Autodesk AutoCAD LT 2014 Commercial lub równoważne szt. 1 Zestaw typu C: Komputer przenośny z oprogramowaniem i akcesoriami 4 komplety 1. Komputer przenośny typu notebook szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: procesor - wielordzeniowy z adresacją 64bit, wyniki testów: CPU benchmark nie mniej niż 3500 pkt Pamięć operacyjna - min. 4 GB, karta graficzna Hybryda: energooszczędny układ zintegrowany o wydajności nie miej niż 400 pkt w PassMark - G3D Mark oraz zaawansowany akcelerator graficzny 3D osiągający min. 28 pkt w Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit (przeciętnie) Strona 17 z 27

18 Parametry pamięci masowej min. 500GB Wyposażenie multimedialne - nagrywarka DVD, wbudowana kamera cyfrowa, czytnik kart pamięci, wbudowany mikrofon, HDMI, bluetooth, gniazdo Lan 10/100/1000, wbudowany moduł WiFi (b/g/n), min. liczba portów usb: 2, min. Liczba portów USB 3.0: 1, touchpad Waga - do 2,4 kg Wymagania dodatkowe - preinstalowany system Windows 8 PL 64 bit lub równoważne Klawiatura: z wydzielonym blokiem numerycznym Parametry wyświetlacza: przekątna: 15,6", rozdzielczość 1920 x 1080, antyrefleksyjny Gwarancja 24 miesiące on-site ndr 2. Torba do notebooka szt Mysz szt.1 Minimalne wymagane parametry techniczne: Typ laserowa Rozdzielczość 1000dpi 4. Oprogramowanie MS Office 2013 Professional PL OEM/ PKC / media less lub równoważne szt. 1 Zestaw typu D: Komputer przenośny (typu Tablet) z oprogramowaniem i akcesoriami 2 szt 1. Komputer przenośny typu tablet szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: Urządzenie powinno osiągać w teście PassMark Rating (http://www.cpubenchmark.net/) dla urządzeń mobilnych wynik co najmniej 5000 pkt procesor typu System on Chip: wielordzeniowy układ zgodny z architekturą ARM, pamięć RAM min. 2 GB pamięć masowa wbudowana min. 16GB typu Flash, slot na kartę microsd karta graficzna zintegrowana przekątna ekranu min. 10 rozdzielczość ekranu natywnie 2560 x 1600 pikseli nakładka dotykowa typu pojemnościowego z funkcją multitouch karta dźwiękowa zintegrowana głośniki tak wyjścia/wejścia min. 1 x micro USB 2.0 (z obsługa MHL), wyjście słuchawkowe, 1 x mini HDMI interfejsy a/b/g/n/ac, Bluetooth min. 40, HSUPA, HDSPA, 3G, 4G LTE, MHL dodatkowe wyposażenie 2 x kamera (przód/tył), mikrofon wbudowany, akcelerometr, czujnik oświetlenia, cyfrowy kompas, żyroskop, GPS system operacyjny wielozadaniowy system operacyjny z dostępem do repozytorium aplikacji zawierającym co najmniej aplikacji lokalizacja PL Akcesoria ładowarka sieciowa, Kabel MHL Micro USB na HDMI, karta microsd 64 GB class 10, dedykowane etui gwarancja min. 1 rok Część 8. Urządzenia wielofunkcyjne Zestawy: Urządzenia wielofunkcyjne i drukarki z akcesoriami razem 4 komplety, w tym: Zestaw typu A: Urządzenie wielofunkcyjne z akcesoriami 3 komplety 1. Urządzenie wielofunkcyjne laser kolor szt. 1 minimalne wymagane parametry techniczne: zasilanie - AC V, 50/60 Hz funkcje drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie w formie cyfrowej pamięć zainstalowana min. 512 MB dysk twardy tak, min. 40 GB Interfejsy - 10/100BaseT (incl. IPv6), High-Speed USB 2.0 technologia druku laserowa, kolor automatyczny duplex - tak Strona 18 z 27

19 obsługiwane formaty przynajmniej: A3, A4, A5, B5, C5, DL, Executive szybkość druku (A4, mono) min. 25 stron/min. szybkość druku (A4, kolor) min. 20 stron/min. Rozdzielczość wydruku min. 600 x 600 dpi, podajniki 1 x ręczny na min. 100 arkuszy, 2 x kasetowy na min. 400 arkuszy (konfigurowalny przynajmniej A4 A3) gramatura nośników g obsługa języków/emulacja - PCL5c and PCL 6, PostScript rozdzielczość skanowania min. 600 x 600 dpi, 8 bit per channel skanowanie do tak, PDF, TIFF, JPEG, XPS typ skanera płaski + automatyczny podajnik dokumentów tryby skanowania mono, kolor maksymalny format skanowania- A3 z szyby, A4 z podajnika kolorowy panel dotykowy - tak rozdzielczość kopii min. 600 x 600 dpi. zmniejszanie / powiększanie kopii od 25% do 400% obsługiwane systemy operacyjne przynajmniej Microsoft Windows XP 7, MacOS, Linux/Unix wyposażenie 2 podajniki kasetowe, podajnik wielofunkcyjny, podstawa z szafką, zestaw tonerów 2. Zestaw tonerów wysokowydajnych szt. 1 minimalne wymagane parametry techniczne: toner Black /Cyan / Magenta / Yellow, wydajność min stron Zestaw typu B: Drukarka komputerowa z akcesoriami 1 komplet 1. Drukarka laser kolor szt. 1 minimalne wymagane parametry techniczne: funkcje drukowanie mono i kolor technologia druku laserowa, kolor procesor min. 400 Mhz pamięć zainstalowana min. 128 MB szybkość (druk mono) min. 28 stron/min. szybkość (druk kolorowy) min. 28 stron/min. czas rozpoczęcia drukowania (druk mono i kolorowy) poniżej 20 sek. obsługiwane formaty A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(Long Edge), B6(ISO), A6,Executive, Legal, Folio Interfejsy - USB 2.0, 10/100 Ethernet Base TX, WLAN gramatura papieru g/m² pojemność podajnika papieru szt. Pojemność podajnika wielofunkcyjnego 150 szt. maks. rozmiar nośnika- A4 rozdzielczość min. 600 x 600 dpi obsługa języków/emulacja min. PCL5c, PCL 6 druk dwustronny (dupleks) tak, automatyczny interfejsy - USB 2.0, Ethernet 10 / 100 Base TX tryb eko (oszczędzanie tonera) tak 2. Zestaw tonerów wysokowydajnych szt. 1 minimalne wymagane parametry techniczne: toner Black /Cyan / Magenta / Yellow, wydajność min stron Część 9. Projektory multimedialne z akcesoriami Zestawy: Projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym i akcesoriami razem 4 komplety, w tym: Zestaw typu A: Projektor multimedialny z ekranem projekcyjnym 4 komplety 1. Projektor multimedialny szt. 1 Minimalne wymagane parametry techniczne: zasilanie V ±10%, prąd zmienny, 50/60 Hz rozdzielczość - WXGA, 1280 x 800, 16:10 obiektyw 1,58-1,72 / ogniskowa 16,9 mm - 20,28 mm Stosunek projekcji 1,30-1,56:1 Strona 19 z 27

20 jasność min ANSI lumen kontrast min do 1 technologia obrazu 3LCD moc lampy min. 200 W żywotność lampy normatywna min h głośność pracy max. 37 db (w trybie normalnym) wejścia min. 1 x VGA D-sub 15-stykowe (RGB), 1 x USB 2.0 typ B, 1 x S-Video, 1 x USB 2.0 typu A, 1 x HDMI, wyświetlanie USB 3 w 1 - tak pilot tak kabel zasilający tak np. Epson EH-TW490 lub równoważny 2. Ekran projekcyjny przenośny szt.1 Minimalne wymagane parametry techniczne: typ podłogowy / pull-up air przekątna ekranu (projekcyjna) min. 80 format 16:10 lub 16:9 kolor biały matowy / szary matowy inne cechy obudowa z rączką waga max. 12 kg brutto Pakiet B : Sprzęt audio wideo do digitalizacji 1.1. Typ: gramofon analogowy z przedwzmacniaczem 2 szt. Zastosowanie: gramofon analogowy do digitalizacji płyt winylowych o następujących parametrach minimalnych: Talerz: średnica 28cm materiał : stal z matą filcową lub lepsze; Ramę: materiał aluminium, łożyska: szafirowe lub lepsze; Stosowana przeciwwaga: waga wkładki 3,5 5,5g; Ustawiona wkładka Ortofon OM 5E; Prędkości obrotowe 33,33 /45,11 / 78 rpm; Odchylenie obrotów do ±0,8 %; Kołysanie obrotów do ±0,12 %; Stosunek S/N -65dB; Nacisk 10 30mN; Długość ramienia 8,6" (218,5mm); Masa ramienia 9,5g; Waga talerza/średnica: 1,3kg/280mm; Wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy z wyjściami: liniowym oraz USB 1.1; Zasilanie V, 50Hz; Gwarancja: 24 miesiące Typ: analogowy magnetofon dwukasetowy 1 szt. Zastosowanie: analogowy magnetofon dwukasetowy do digitalizacji kaset CC o następujących parametrach minimalnych: Liczba głowic: 4; Mechanizm dwukasetowy z autorewersem; Odtwarzanie / nagrywanie w obie strony z kontynuacją (deck I i II); Prędkości kopiowania: normalna, szybka; Kopiowanie synchroniczne z autorewersem; System redukcji szumów: Dolby B i HX PRO; Funkcja RTZ (Powrót do "0", tylko Deck 1); Wejście mikrofonowe z możliwością miksowania z wejścia liniowego, wejście słuchawkowe; Strona 20 z 27

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do SIWZ/ zał nr 2 do wzoru umowy 1. Zestaw komputerowy liczba zestawów: 70 Obudowa Typu Ultra Slim, o rozmiarach nie przekraczających (wysokość x szerokość x długość cm przy ustawieniu poziomym)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr do siwz Laptop wraz z Zakup sprzętu ICT - laptop SP Celiny procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX.,

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe

Wielordzeniowy ze wsparciem dla wirtualizacji, obsługujący systemy 32/64 bitowe Pozycja 1 Stacja Robocza (jednostka) przeznaczony do przetwarzania danych, w konfiguracji umoŝliwiającej późniejszą rozbudowę. Liczba sztuk: 14 Komputer biurowy Minimalne wymagania Zamawiającego Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana

Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/3/KC/2016 Gdańsk, dnia 16.11.2016 r. Dotyczy: Dostawy sprzętu komputerowego dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku Treść zapytań wraz z wyjaśnieniem oraz zmiana Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja na oprogramowanie dla URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Minimalne warunki

Specyfikacja na oprogramowanie dla URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Minimalne warunki Załącznik nr 3C do SIWZ Specyfikacja na oprogramowanie dla URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Minimalne warunki Pakiet C 1. Pakiet oprogramowania 3 sztuki Specyfikacja Zgodność Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/11/2014 Pakiet 1 (Warszawa) Tabela nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI

1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM - 4 SZTUKI ZAŁĄCZNIK NUMER 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO CZĘŚCI III ( WZÓR OFERTY SZCZEGÓLOWEJ) Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji do oprogramowania 1. KOMPUTER STACJONARNY Z SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka

16x. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1. Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny. Ilość 1 sztuka Pakiet nr 1 Zestaw komputerowy: komputer stacjonarny Ilość 1 sztuka Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsług wielu aplikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5

1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 1. Zestaw komputerowy 68 sztuk Obudowa Minitower, min. 2 zatoki zewnętrzne 5.25 i 2 wewnętrzne 3.5 Procesor Pamięć RAM Płyta główna BIOS Dyski 64bit o architekturze x86, osiągający w teście PassMark CPU

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 14 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Asus Zenbook UX303UB-R4049T Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne):

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 26/8/2014 na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego LP PRODUKT

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1b do SIWZ RAP/144/2011 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik z systemem

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa) Tabela 1 Komputer przenośny typu Lenovo YOGA 2 Pro lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): Ilość 1 sztuka

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt.

Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Załącznik nr 3 do SWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Stacja robocza z monitorem LCD o parametrach minimalnych 1 szt. Zastosowanie Procesor Opis Komputer będzie wykorzystywany do pracy w domenie zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6- Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Warszawa ) Tabela 1 Komputer przenośny typu HP ProBook 430 G3 lub równoważny Lp. Kryteria równoważności (wymagania minimalne): 1. W zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K-DZP.362.1.5.2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI ZADANIE I... 2 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer stacjonarny... 2 ZADANIE II... 3 Pozycja nr 1 1 szt. Komputer

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Laserowa min. 1600dpi z rolką na PS2 lub USB. Zgodna z zaproponowanym procesorem Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. 1. Stacje robocze: ilość sztuk - 2 Napęd optyczny Karta sieciowa Klawiatura Mysz DVD-RW FastEthernet 100Mb

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Nr postepowania: Załącznik nr 1C do SIWZ RAP.272.27.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz.i SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Rodzaj zamówienia Dostawa. Tryb zamówienia. Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mogilany: Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu komputerowego oraz licencji wraz z nośnikami Numer ogłoszenia: 313839-2008; data zamieszczenia: 14.11.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r..

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Miejskiego w Zawierciu w 2010 r.. ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SIWZ I FORMULARZA OFERTY ZADANIE NR 1: 1. Zestaw komputerowy (14 sztuk)..(należy wpisać

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni.

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i akcesoriów dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Bochni. zadanie nr 1 Dostawa drukarek Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA A. Komputer stacjonarny typu all in one 13 sztuk 1. Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej, na co najmniej 212 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ostrowiec Św., dnia 21 października 2013 Znak sprawy: ARL/PZP/PN/KOMP/2013/8 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP/ /2011 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony nośnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU Jeżeli w szczegółowej specyfikacji technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie Kupujący w każdym przypadku dopuszcza

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i zainstalowanie w środowisku technicznym Zamawiającego, urządzeń przenośnych wraz z licencjami oprogramowania systemowego i biurowego. 1. Wymagania ogólne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Maksymilian" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Maksymilian współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1 dotyczy dostawy pięciu sztuk laptopów komputerów przenośnych. Szczegółowe parametry wymagane, konfiguracja oraz inne wymagania zamawiającego wyszczególnione

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 12 Instytut Fizyki Teoretycznej L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 2 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana gwarancja ZAOFEROWANY SPRZĘT (model i/lub parametry) CENA JEDNOSTKOWA NETTO

Bardziej szczegółowo

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej

Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej Załącznik do decyzji Rektora-Komendanta AMW Nr 51 z dnia 28.06.2013 r. Wykaz Standardowego Sprzętu Komputerowego w Akademii Marynarki Wojennej I. Sprzęt komputerowy 1. Komputer stacjonarny z monitorem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do ogłoszenia Specyfikacja Techniczna Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Komputery PC 4 szt. do zastosowań biurowych o parametrach minimalnych: Opis Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Wymagania zamawiającego

Wymagania zamawiającego Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - CENOWA Część 1 - Komputer stacjonarny szt. 4 Obudowa Mini Tower Procesor min. 2 rdzenie częstotliwość taktowania procesora min. 2,8 GHz Płyta główna częstotliwość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: RAP.272.99.2013 CZĘŚĆ II Załącznik nr 1E do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Szczegółowy opis przedmiotu 1. Zestaw komputerowy Typ A liczba sztuk: 22 Lp. Tytuł Opis 1. 2. 3. 4. 5. Obudowa o rozmiarach nie przekraczających (wys./szer./dł.) 5cm/18cm/18cm, fabrycznie przystosowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. Nr 1 do zaproszenia 1. Komputer (szt. 3) Opis przedmiotu zamówienia Parametry oferowane (dokładne parametry oferowanego asortymentu) Płyta główna Gniazdo procesora Socket 1151, 1x PCIE 3.0, 2 x SATA3,

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET I KOMPUTERY STACJONARNE I PRZENOŚNE, MONITORY LCD I. KOMPUTER STACJONARNY TYP I - PARAMETRY: 1. Procesor: zgodny z technologią x86, obsługujący systemy 3 i 64 bitowe.

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1E do SIWZ RAP.272.150.2012 CZĘŚĆ 2 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU Uwaga: Dysk musi zawierać dwie sformatowane partycje, do komputera musi być dołączony

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych

Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych przedmiotu zamówienia - wymagań minimalnych I. Komputer stacjonarny z monitorem 30 sztuk Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 Komputer przenośny 1.1. Komputer będzie wykorzystywany do obsługi aplikacji biurowych. 2.1. Zaoferowany procesor musi uzyskiwać w teście Passmark

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I

KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I KALKULACJA CENY OFERTY CZĘŚĆ I Lp. Mysz komputerowa Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis Jedn. miary Ilość jedn. Cena jednostkowa brutto [zł]*** Wartość brutto [zł] Mysz optyczna ze złączem USB z rolką,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 21 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 13 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną (A) 5 szt. jednostek komputerowych zgodny

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo