Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty."

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia dla zadania: Dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt e-usługi e-organizacja pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Dostawa sprzętu dziedzinowego moduł e-kultura. SPIS treści: Warunki wstępne str. 1 Pakiet A Urządzenia komputerowe, akcesoria, peryferia i oprogramowanie str. 2 Pakiet B Sprzęt audio wideo do digitalizacji str. 20 Kryteria równoważności str. 25 Wykaz jednostek organizacyjnych Zamawiającego (adresy dostaw) str. 26 Warunki wstępne: Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Oferowane komputery muszą być wyprodukowane zgodnie z normami jakości ISO 9001:2000 oraz ISO 14001, kopie certyfikatów należy dołączyć do oferty. Wszystkie oferowane urządzenia muszą posiadać deklaracje zgodności CE (Dyrektywy: 73/23/EWG, 89/336/EWG, 1999/5/WE i 93/68/EWG) i być oznakowane zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z r. (Dz.U. Nr 204 poz z 2004 r.), Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego z dnia r. (Dz.U. 259 poz z 2005 r.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. nr 265 poz z 2005 r.), a w przypadku urządzeń posiadających telekomunikacyjne urządzenia końcowe i urządzenia radiowe muszą spełniać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 15. kwietnia 2004 r. (Dz. U r. Nr 73 poz. 659 z późn. zm.) i Prawo Telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171 poz z późn. zm.). Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. Urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału sprzedaży na terenie Unii Europejskiej a gwarancja musi pochodzić od producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Do każdego urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji w formie papierowej lub elektronicznej. Oferowane oprogramowanie powinno być w języku polskim, chyba, że wskazany program nie posiada w ogóle wersji polskojęzycznej. Wszystkie urządzenia muszą współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz. Wszystkie wymagane specyfikacją funkcje i cechy muszą być opisane w publicznie dostępnej dokumentacji w dniu złożenia oferty. W przypadku gdy niniejsza specyfikacja wymaga dostarczenia zestawu składającego się z kilku elementów sprzęt dodatkowy, akcesoria i oprogramowanie w ramach wyspecyfikowanych niżej kompletów powinien być dedykowany lub w 100% kompatybilny w stosunku do głównego urządzenia, określonego w punkcie pierwszym każdego z zestawów. Jeżeli w poniższej specyfikacji nie określono inaczej wymagana jest co najmniej 12 miesięczna gwarancja na zamawiane przedmioty. Do wszystkich dostarczanych urządzeń Wykonawca dostarczy oznakowanie w odpowiednim formacie zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które są dostępne na stronie w dziale Promocja - oznakowanie projektu. Oznakowanie powinno mieć formę samoprzylepnych naklejek, w formacie dobranym do wielkości urządzenia, wykonanych technologią zapewniająca czytelność oznakowania przez okres minimum 5 lat. Skan składanej oferty w formacie PDF należy dołączyć do oferty utrwalony na nośniku CD/DVD Pakiet A : Urządzenia komputerowe, Strona 1 z 27

2 akcesoria, peryferia i oprogramowanie Część 1. Jednostki komputerowe i stacje robocze do celów digitalizacji 1.1. Typ: podstawowa stacja robocza 4 sztuki Zastosowanie: komputer do obsługi skanera, obróbki zeskanowanych plików graficznych oraz korzystania z Internetu o następujących parametrach minimalnych: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej 8500 pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii dual channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 8 GB pamięci DDR MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 1GB GDDR3, osiągający minimum 800 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 1 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 1TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: DVD +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu SFF lub mini Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy. możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 250W przy min. 65% efektywności BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 30 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Strona 2 z 27

3 Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Typ: średniowydajna stacja robocza 8 szt. Zastosowanie: komputer do obsługi skanera, obróbki zeskanowanych plików graficznych oraz korzystania z Internetu o następujących parametrach minimalnych: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej 9500 pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii quad channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 16 GB pamięci DDR MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 3GB GDDR5, osiągający minimum 2000 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 2 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 1TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: nagrywarka bluray/dvd +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu midi Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy, dostęp beznarzędziowy możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 400W przy min. 90% efektywności, dostęp z zewnątrz obudowy BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Strona 3 z 27

4 Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 35 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) UWAGA do 2 z 8 urządzeń wymagany dodatkowo 32bit system operacyjny : Windows & pro Pl lub równoważny Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Typ: średniowydajna stacja robocza 4 szt. Zastosowanie: komputer do obsługi skanera, obróbki zeskanowanych plików graficznych oraz korzystania z Internetu o następujących parametrach minimalnych: procesor min. 1 x procesor wielordzeniowy x86, zgodny z 64bit, obsługujący wirtualizację oraz ECC, osiągający wynik co najmniej pkt CPU Mark (http://www.cpubenchmark.net) płyta główna: zaprojektowana przez producenta stacji roboczej i oznaczona jego znakiem firmowym, wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, z obsługą technologii quad channel oraz kontrolerem SATA 6.0Gb/s. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). chipset: rekomendowany przez producenta procesora; pamięć: min. 16 GB pamięci DDR3 ECC 1600 MHz; karta graficzna: dedykowany do zastosowań graficznych akcelerator 2D/3D z własną pamięcią min. 4 GB GDDR5, osiągający minimum 2800 punktów w PassMark - G3D Mark (http://www.videocardbenchmark.net/), wsparcie dla OpenGL 4.3, DirectX 11.1, Shader model 5.0, wyposażony w porty 2 x display port, 1x DVI karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną zgodna z High Definition; złącze słuchawkowe i mikrofonowe z przodu obudowy; karta sieciowa: zintegrowany z płytą główną adapter sieciowy 10/100/1000 Ethernet wspierający funkcje Remote Wake On LAN, PXE; dysk twardy: magnetyczny, pojemność minimum 3 TB; technologia Serial ATA, 7200 rpm; Napęd optyczny: nagrywarka bluray/dvd +/- RW DL; Klawiatura: Klawiatura USB w standardzie QWERTY; Mysz: Mysz optyczna/laserowa USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) min.1000dpi: Obudowa: obudowa typu midi Tower, zapewniająca właściwe chłodzenie elementów, wyciszenie jednostki, oraz wymagany w Unii Europejskiej poziom ekranowania elektromagnetycznego. Gniazda słuchawek i mikrofonu z przodu. Minimum 10 gniazd USB (w tym co najmniej 4 w standardzie USB 3.0) ztego min. 3 gniazda z przodu obudowy (co najmniej jedno w standardzie USB 3.0), współpraca z blokadą Kensington, czujnik otwarcia obudowy, dostęp beznarzędziowy możliwości rozbudowy min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 2, min. 1 wolne gniazdo rozszerzeń PCI Express gen. 3, min. 1 wolna zatoka 3.5 ; Zasilacz: min. 600W przy min. 90% efektywności, dostęp z zewnątrz obudowy BIOS winien posiadać/umożliwiać: - niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera; - skonfigurowania hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; - kontroli sekwencji BOOT-owania; - startu systemu z urządzenia USB; - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; - blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Strona 4 z 27

5 Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej; Certyfikaty i standardy: Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; Deklaracja zgodności CE ; Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 35 db; Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt ; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram; Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.2. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: 64 bit Windows 7 Pro PL, niewymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej (zobacz sekcję kryteria równoważności) Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Gwarancja: 3 lata; czas reakcji serwisu do końca następnego dnia roboczego, uszkodzony dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Serwis urządzenia musi być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta. Serwis urządzenia musi być realizowany zgodnie z wymogami normy ISO Część 2. Monitory 2.1. Typ : monitor komputerowy 6 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj matrycy: VA; Obszar aktywny: 22 cale; Format: 16x10; Kontrast: 1000:1; Jasność: min. 270 cd/m²; Rozdzielczość podstawowa: 1920x1200 px; Odwzorowanie palety barw: Adobe RGB: min. 95%; Liczba wyświetlanych kolorów: DisplayPort: 1.07 miliarda z palety 278 trylionów, DVI: miliona z palety 278 trylionów; Kąt widzenia w pionie: 178 ; Kąt widzenia w poziomie: 178 ; Czas reakcji: 6 ms; Rozmiar plamki : max mm; Złącza: analogowo-cyfrowe (DVI-I), Cyfrowe (DisplayPort), Hub USB - tak Pivot: 90 stopni; Certyfikaty i standardy: TCO'03, TUV/Ergonomics (z ISO [klasa I]) Gwarancja: 5 lat 2.2. Typ : monitor komputerowy 7 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: przekątna ekranu min. 24 format ekranu 16:9 rozdzielczość natywna min x 1200 (display port, DVI) 1920 x 1080 (HDMI) typ matrycy IPS plamka max. 0,270 x 0,270 mm Strona 5 z 27

6 kąty widzenia 178 stopni w poziomie / 178 stopni w pionie stopień odwzorowania przestrzeni barw min. 97% Adobe RGB kalibracja programowa - tak jasność typowa min. 300 [cd/m2] złącza: DVI-I 29 pin (z HDCP), DisplayPort (z HDCP), HDMI (z HDCP) regulacja pochylenia tak, min. 30 stopni góra pivot tak 90 stopni obrót lewo /prawo tak hub USB - tak wyposażenie kabel zasilający, kable sygnałowe zestaw kalibrujący kalorymetr podłączany przez USB oraz oprogramowanie (dla Windows oraz Mac OS X) pozwalające na ustawianie: jasności, temperatury bieli i krzywej gamma Certyfikaty i standardy - Certyfikat zgodności CUDO, TCO Displays 6.0, TUV/S, TUV/Ergonomics lub równoważne Gwarancja 5 lat 2.3. Typ : monitor komputerowy 2 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj matrycy: IPS; Obszar aktywny: 27 cali; Naturalna rozdzielczość: 2560 x 1440 (16:9) Kontrast: 1000:1; Jasność: 300 cd/m² Kąt widzenia: 178, 178 pion poziom Czas reakcji: 6 ms (półtony) Wielkość punktu: max mm Odwzorowanie przestrzeni barw: Adobe RGB 99% Złącza: DisplayPort,, DVI-D, HDMI, USB Hub USB: tak; Pivot: 90 stopni; Certyfikaty i standardy: CUDO, TUV/Ergonomics (włącznie z ISO [klasa I]), Gwarancja: 5 lat 2.4. Typ : monitor komputerowy 4 szt. Zastosowanie: monitor komputerowy stacji skanującej o następujących parametrach minimalnych: Rodzaj matrycy: IPS, z powłoka antyrefleksyjną Obszar aktywny: 24 cale; Kontrast: 1000:1; Jasność: 300 cd/m²; Rozdzielczość naturalna: 1920 x 1200 (16:10) Liczba wyświetlanych kolorów: 16.78M Kąt widzenia w pionie: 178 ; Kąt widzenia w poziomie: 178 ; Czas reakcji: 8 ms (Gray to gray); Rozmiar plamki : max mm; Złącza: D-Sub 15-pin, DVI-D, DisplayPort, USB. Certyfikaty i standardy: TCO, Energy Star 5.1 Gwarancja: 3 lata Część 3. Komputery przenośne do zastosowań związanych z digitalizacją 3.1. Typ: Przenośna stacja skanująca - komputer typu laptop 1 szt. Zastosowanie: komputer typu laptop do pracy biurowej, dostępu do Internetu oraz do obróbki plików graficznych o następujących parametrach minimalnych: Strona 6 z 27

7 płyta główna: wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, winna mieć wbudowane gniazda rozszerzeń: esata/usb, 2x USB 3.0, 1x USB; możliwość rozszerzenia pamięci do 16 GB; obsługiwana technologia WiDi. Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) chipset: rekomendowany przez producenta procesora; Ekran: matryca FHD o przekątnej 17.3 cala z podświetleniem LED o nominalnej rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli; matowa (nonglare); procesor: wielordzeniowy procesor zgodny z x64bit, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7500 punktów według wyników opublikowanych na stronie pamięć RAM: min. 16 GB; dysk twardy: SSD min. 128 GB oraz magnetyczny pojemność minimalna 1 TB; Napęd optyczny: DVD +/- RW DL; karta graficzna: wydajna karta graficzna dedykowana do zastosowań CAD z możliwością obsługi aplikacji w trybie 3D; posiadająca dedykowaną pamięć minimum 2 GB; wyposażona w wyjście DisplayPort; karta winna obsługiwać standardy DirectX 11 i OpenGL 4.2.; karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną stereofoniczna karta z wejściem słuchawkowym i mikrofonowym, zgodna ze standardem High Definition; komunikacja sieciowa: obsługa sieci WiFi IEEE b/g/n; LAN 1Gbps; Bluetooth; klawiatura: Klawiatura w standardzie QWERTY, układ polski programisty; akumulator: typ litowo-jonowy, 8-komorowy; dodatkowe wyposażenie: wbudowany mikrofon, wbudowana kamera; wbudowane 2x głośniki; czytnik kart pamięci: xd, SDXC, SDHC, SD, MS-Pro, MMC, Memory Stick; wbudowany czytnik linii papilarnych; dołączony zasilacz do zasilanie z sieci 230V/50Hz zabezpieczający prawidłową prace komputera w trybie ciągłym; Torba nylonowa przeznaczona do notebooka. Oprogramowanie systemowe + nośnik szt.1: Windows 8.1 ProPL, nie wymagający wpisywania klucza rejestracyjnego ani rejestracji telefonicznej czy przez Internet lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej - zobacz sekcję kryteria równoważności. waga: nie większa niż 3.6 kg; BIOS winien posiadać/umożliwiać: niezamazywaną nazwę oraz nr seryjny komputera.; skonfigurowanie hasła Power On oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS; możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock); blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; blokady/wyłączenia kart rozszerzeń/slotów PCI; kontroli sekwencji BOOT-owania; startu systemu z urządzenia USB; funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń; blokowania zapisu na dyskach wymiennych USB. Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera, lub numeru seryjnego komputera na dedykowanej przez producenta stronie internetowej należy podać adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). Gwarancja min. 3 lata typu door-to-door Typ: Przenośna stacja skanująca -komputer typu laptop 1 szt. Zastosowanie: komputer typu laptop do do obróbki plików graficznych o następujących parametrach minimalnych: Płyta główna: wspomagająca technologię wielowątkowości oraz wielordzeniowości, Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) Chipset: rekomendowany przez producenta procesora; Ekran: matryca o przekątnej 17.3 cala z podświetleniem LED, o nominalnej rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli matowa; procesor: wielordzeniowy procesor x64bit, osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniejszy niż 7500 punktów według Strona 7 z 27

8 wyników opublikowanych na stronie pamięć RAM: min 16 GB dysk twardy: SSD min 128 GB + magnetyczny min. 1 TB Napęd optyczny: DVD +/- RW DL; karta graficzna: Układ hybrydowy zintegrowany akcelerator oraz karta dedykowana z pamięcią min. 3 GB DDR5 o wydajności nie mniej niż: 2800 pkt w PassMark - G3D Mark; karta winna obsługiwać standardy DirectX 11 i OpenGL 4.2; karta dźwiękowa: zintegrowana z płytą główną stereofoniczna karta z wejściem słuchawkowym i mikrofonowym, zgodna z High Definition; komunikacja sieciowa: obsługa WiFi IEEE b/g/n; LAN 1 Gbps; Bluetooth; klawiatura: Klawiatura QWERTY w układzie polski programisty, akumulator: typ litowy 8-komorowy; Wyposażenie multimedialne - wbudowana kamera cyfrowa, czytnik kart pamięci, wbudowany mikrofon, port VGA, gniazdo DisplayPort, bluetooth, gniazdo Lan 10/100/1000, wbudowany moduł WiFi (b/g/n), min. liczba portów usb: 4, 2 w tym min. Liczba portów USB 3.0: 1, touchpad z obsługą tzw. gestów (multitouch) Oprogramowanie systemowe: Windows 8.1 x64 PL, lub równoważny; przez równoważność rozumie się pełną funkcjonalność jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny. Wymagane parametry zgodności wyszczególniono poniżej - zobacz sekcje kryteria równoważności Oprogramowanie i nośniki: nośniki CD/DVD zawierające komplet sterowników i niezbędne oprogramowanie do wszystkich zainstalowanych komponentów komputera; oprogramowanie do odtworzenia fabrycznie zaimplementowanego systemu operacyjnego komputera (system recovery): Wsparcie techniczne: Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń (repozytorium internetowe) Gwarancja - 2 lata. Część 4. Oprogramowanie do stacji skanujących 4.1. Oprogramowanie Abby Fine Reader 11 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów* - ilość: 2 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Abby Fine Reader 11 Corporate Edition EDU lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 3 szt.; Licencja dożywotnia edukacyjna, wersja na system Windows; wersja językowa PL, edu Oprogramowanie Abby Fine Reader XIX (licencja na stron) lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Document Express Professional 6.5 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Adobe Photoshop CS6 PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 3 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box. Strona 8 z 27

9 4.6. Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 Design Standard PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie CorelDRAW Graphics Suite X6 PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 2 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box / pkc Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Professional PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 1 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, Licencja edukacyjna Oprogramowanie Microsoft Office 2010 Standard PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 4 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, licencja edukacyjna Oprogramowanie Adobe Creative Suite 6 Master Collection PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. Ilość: 2 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, licencja edukacyjna Oprogramowanie Adobe Photoshop CS6 PL x64 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja edukacyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, licencja edukacyjna Oprogramowanie Nikon Camera Control Pro2 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Licencja komercyjna dożywotnia, wersja na system Windows; wersja językowa PL, box Oprogramowanie MAGIX Video Deluxe MX 18 lub równoważne na poziomie funkcji i parametrów*. ilość: 1 szt.; Strona 9 z 27

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012

Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 pieczęć adresowa Oferenta Załącznik nr 1 Oferta dla Instytutu Fizyki PAN do postępowania DZPIE/001-II/2012 Nazwa Oferenta: Adres: Kod pocztowy i miejscowość: - NIP i REGON: Telefon: Fax: ( ) - - ( ) -

Bardziej szczegółowo

30213300-8) 4 9020 MT

30213300-8) 4 9020 MT Część I Zestaw komputerowy (CPV: 30213300-8) 4 szt. DELL OptiPlex 9020 MT wraz z monitorem LCD lub równoważny o parametrach technicznych podanych w poniższej tabeli Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/001-V/NZU/764/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. Kod CPV: 30.21.30.00-5 30.21.31.00-6 30.21.40.00-2 30.23.21.10-8

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk

ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zestaw komputerowy -16 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA

SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA Znak sprawy SZCZEGÓŁOWY TECHNICZNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA dla Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale ul. Tkaczowa 146 36-040 Boguchwała

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min.

podać w ofercie. 4GB (2x2048MB) DDR3 1600MHz non-ecc moŝliwość rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne. Dysk min min. 500 GB SATA III 7200 obr./min. Komputer stacjonarny typ A 12 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość. Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (wykaz asortymentowo ilościowy) LP Opis przedmiotu zamówienia Ilość Zestaw komputerowy PC o parametrach: Zadanie Nr 1- Zakup zestawów komputerowych Typ: Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer a) Serwer typu RACK Serwer typu RACK szt. 1 ZAŁĄCZNIK NR 1 Opis przedmiotu zamówienia minimalne i maksymalne parametry SO/251-0011/14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. : Dostawa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr PO.2611.31.2014 z dnia 11.09.2014 1. Komputer PC. Ilość 7 szt. Kategoria CPV: 30200000-1 Typ: Procesor: Płyta główna: Chipset płyty głównej: Zintegrowane sloty

Bardziej szczegółowo

Zestaw komputerowy z monitorem

Zestaw komputerowy z monitorem Opis przedmiotu zamówienia Formularz nr 7 Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów, drukarek i dysków sieciowych oraz innych urządzeń, zgodnie z poniższym opisem. Zestaw komputerowy z monitorem Procesor

Bardziej szczegółowo

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1.

WMIM-371-1/15 ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka. Konfiguracja 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I zamówienia dostawa dysku twardego - 1 sztuka Konfiguracja 1 1 Model {model} 2 Interfejs Współdziała z komputerami Mac, urządzeniami z systemem ios, Apple

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dostawy sprzętu

Specyfikacja dostawy sprzętu 1. Projektor multimedialny szt. 1 Specyfikacja dostawy sprzętu Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Jasność 3500 lumenów (wg standardu ANSI) 2. Współczynnik Kontrast

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu

Załącznik nr 1 do specyfikacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Stacja komputerowa szt. 32 Nazwa komponentu Typ Procesor Chipset Załącznik nr 1 do specyfikacji Wymagane minimalne parametry techniczne stacji komputerowej Komputer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna Sprzętu

Specyfikacja techniczna Sprzętu Specyfikacja techniczna Sprzętu Załącznik nr 6 do SIWZ. Komputer stacjonarny typ1 92 szt. STACJA ROBOCZA, Nazwa producenta i model (*). Deklaracja zgodności z opisem wymagań minimalnymi (**) (TAK / NIE)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie ul. Kocjana3, 01-473 Warszawa, NIP:522-279-28-72, REGON 140356636 ZP/SR/09/2012 Zał. Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Projektor multimedialny 2 szt.

Projektor multimedialny 2 szt. Projektor multimedialny 2 szt. Producent... Model... Nazwa podzespołu/ Opis oferowanego towaru Opis minimalnych wymagań parametry Projekcja Długoogniskowa Technologia wyświetlania DLP Rozdzielczość Minimum

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu

Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne Charakterystyka oferowanego sprzętu Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego na potrzeby Sądu Rejonowego w Zielonej Górze Załącznik nr 2 do formularza oferty Nr postępowania przetargowego: PN/02/14

Bardziej szczegółowo