POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI"

Transkrypt

1 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ INFORMATYKI KATEDRA OPROGRAMOWANIA PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Rozproszony system o otwartym kodzie wspomagający organizację zawodów sztuk walki (praca zespołowa) WYKONAWCA: Maciej Januszewski PODPIS:... PROMOTOR: dr inż. Cezary Bołdak PODPIS:... BIAŁYSTOK 2015

2 POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA Wydział INFORMATYKI Katedra OPROGRAMOWANIA Karta dyplomowa Studia STACJONARNE I STOPNIA Nr albumu studenta: Rok akademicki: 2014/2015 Kierunek studiów INFORMATYKA Specjalność Imię i nazwisko studenta TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ: Zakres pracy: Słowa kluczowe (max 5):... Imię i nazwisko, stopień/ tytuł promotora - podpis... Imię i nazwisko kierownika katedry - podpis... Data wydania tematu pracy dyplomowej - podpis promotora... Regulaminowy termin złożenia pracy dyplomowej... Data złożenia pracy dyplomowej - potwierdzenie dziekanatu... Ocena promotora... Podpis promotora... Imię i nazwisko, stopień/tytuł recenzenta... Ocena recenzenta... Podpis recenzenta 2

3 THESIS TOPIC: A distributed open source system supporting the organization of marial arts competitions (teamwork) ABSTRACT OF THESIS Martial Arts are codified systems and traditions of combat practices, which are practiced for a variety of reasons: self-defense, competition, physical health and fitness, entertainment, as well as mental, physical, and spiritual development. Many martial arts, especially those from Asia, also teach side disciplines which pertain to medicinal practices. Hundreds of millions of people worldwide practice some form of martial art. Web Japan claims there are 50 million karate practitioners worldwide. The purpose of present thesis was to create a distributed system for the organization of various martial arts. There was created an application for the style of Shotokan Karate that allows in quick and easy way create a tournament, weight and age categories and assign them to the players, as well as drawing a table chart in the beginning rounds, taking into account the guidelines contained in the rules for Shotokan Karate competitions. 3

4 Załącznik nr 4 do Zasad postępowania przy przygotowaniu i obronie pracy dyplomowej w PB... Białystok, dnia Imię i nazwisko studenta... PESEL... nr albumu... kierunek i forma studiów... promotor pracy dyplomowej OŚWIADCZENIE Przedkładając w roku akademickim 20.../20... Promotorowi..... pracę dyplomową pt.: , dalej zwaną pracą dyplomową, oświadczam, że: 1) praca dyplomowa stanowi wynik samodzielnej pracy twórczej, 2) wykorzystując w pracy dyplomowej materiały źródłowe, w tym w szczególności: monografie, artykuły naukowe, zestawienia zawierające wyniki badań (opublikowane, jak i nieopublikowane), materiały ze stron internetowych, w przypisach wskazywałem/am ich autora, tytuł, miejsce i rok publikacji oraz stronę, z której pochodzą powoływane fragmenty, ponadto w pracy dyplomowej zamieściłem/am bibliografię, 3) praca dyplomowa nie zawiera żadnych danych, informacji i materiałów, których publikacja nie jest prawnie dozwolona, 4) praca dyplomowa dotychczas nie stanowiła podstawy nadania tytułu zawodowego, stopnia naukowego, tytułu naukowego oraz uzyskania innych kwalifikacji, 5) treść pracy dyplomowej przekazanej do dziekanatu Wydziału..... jest jednakowa w wersji drukowanej oraz w formie elektronicznej, 6) jestem świadomy/a, że naruszenie praw autorskich podlega odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), jednocześnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j.: Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) stanowi przesłankę wszczęcia postępowania dyscyplinarnego oraz stwierdzenia nieważności postępowania w sprawie nadania tytułu zawodowego, 7) udzielam Politechnice Białostockiej nieodpłatnie licencji na korzystanie z pracy dyplomowej w celu realizacji procedury antyplagiatowej przyjętej w Uczelni oraz na archiwizowanie pracy dyplomowej w repozytorium prac. i udostępnianie jej w Bibliotece Wydziału... oraz Bibliotece Politechniki Białostockiej przez okres 50 lat od obrony pracy dyplomowej. 8) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji procedury antyplagiatowej przyjętej w Politechnice Białostockiej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).. czytelny podpis studenta 4

5 Karate nie jest forma agresji ale czasami po prostu boli! 5

6 Spis treści 1. Wstęp Wprowadzenie Cel i zakres pracy Podział pracy Przegląd istniejących rozwiązań Wykorzystane narzędzia i technologie Analiza wymagań Funkcjonalność systemu Projekt systemu Ogólna budowa systemu Implementacja i wdrożenie Instrukcja obsługi systemu Podsumowanie Literatura Wykaz rysunków

7 1. Wstęp Sztuki walki są zdumiewająco popularne na całym świecie, można się na nie natknąć praktycznie w każdym mieście. Istnieją tysiące szkół sztuk walki, które bardzo często wysoce różnią się od siebie, jednak zasadniczo nauka opiera się na tych samych metodach fizycznym pokonaniu przeciwnika w bezpośrednim starciu, bez użycia broni. Najczęściej możemy spotkać się ze sztukami pochodzącymi z dalekiego wschodu, dlatego że właśnie tam powstawały pierwsze sztuki walki. Większość wschodnich szkół stawia sobie za zadanie nie tylko fizyczne przygotowanie człowieka do walki, lecz także jego rozwój psychiczny i duchowy. Internalizacja wartości budo 1 zawartych w tradycji sztuk walki rozwija w ćwiczącym wiele cech związanych z poziomem zadowolenia z życia. Elementy medytacji rozwijają sferę duchową, likwidują negatywne myśli, zmniejszają uczucie niepokoju, lęku, a przede wszystkim uczą wewnętrznej dyscypliny. Niektóre sztuki walki zostały dostosowane do celów rywalizacji sportowej i są również uznawane za sporty walki Wprowadzenie Karate [1] jest sztuką walki, a także sportem walki stworzonym na japońskiej wyspie Okinawa. Od momentu powstania sztuka ta ewoluowała i aktualnie swoim zasięgiem obejmuje cały świat. Obecnie istnieje ponad 100 odmian (stylów) karate. Słowo karate oznacza puste ręce, czyli sposób walki bez użycia broni. Jednak najczęściej możemy spotkać się z określeniem karate-do, co dosłownie znaczy droga pustych rąk. Główną ideą jest aspekt drogi (jap. do ), którą kroczy się całe życie, jako symbol niekończącego się procesu dążenia do doskonałości oraz pokonywania własnych słabości. Większość stylów w Polsce przyjęła karate jak sport z elementami samoobrony. Jednym z dominujących [2] jest styl Shotokan. Wywodzi się on od mistrza Gichina Funakoshiego ( ), który był pierwszym nauczycielem karate w Tokio. Główną zasadą w shotokanie jest: zaczynaj blokiem i kończ blokiem. Mistrz twierdził, że żadnej techniki nie wolno wykonować nie znając jej przeznaczenia, czyli interpretacji (jap. bunkai ). Trening karate dzieli się na kihon (nauka podstaw), kata (układ ruchów 1 Budo (jap. ) droga walki, sztuka wojny. 7

8 wraz z wykorzystaniem technik z kihonu) oraz kumite (walka). W kumite sportowym wymaga się precyzyjnej kontroli psychicznej nad własnym zachowaniem w trakcie walki. Aby technika została zaliczona, musi być wykonana z odpowiednio stabilnej pozycji oraz z należytą siłą. Aby zmotywować ćwiczących do rozwoju, obowiązuje szczegółowa hierarchia stopni. Celem popularyzacji karate jako sportu kwalifikowanego, przez cały rok organizowane są liczne zawody, których celem jest wyłonieniem najlepszych zawodników i zawodniczek. Organizacją, która tworzy strukturę komisji stylu Shotokan w Polsce jest Polski Związek Karate. Organizacją odpowiedzialną za ruch sportowy karate na świecie jest WKF 2. Dzięki połączeniu obu tych organizacji powstało Karate WKF, które jednocześnie trzyma się klasycznych, twardych zasad panujących w etykiecie Karate, wplatając w nie elementy sportowej rywalizacji. Szczególną uwagę zwraca się na szacunek do partnera, aby przeprowadzane zawody, pomimo ogromnego zaanagażowania obu stron, adrenaliny lub agresywności wynikącej z aktualnego wyniku walki przebiegały w miłej atmosferze Cel i zakres pracy Celem niniejszej pracy dyplomowej było stworzenie rozproszonego systemu w celu ułatwienia organizacji zawodów karate Shotokan. Została stworzona aplikacja umożliwiająca użytkownikom w szybki i prosty sposób stworzenie turnieju, stworzenie kategorii wiekowych i wagowych oraz przypisanie do nich zawodników, a także wylosowanie walk w pierwszych rundach, uwzględniając wytyczne zawarte w regulaminie przeprowadzania zawodów Karate Shotokan. Praca składa się z dziesięciu rozdziałów. W rozdziale drugim zaprezentowano przegląd istniejących rozwiązań na rynku. W rozdziale trzecim przedstawiono najważniejsze założenia dotyczące projektu, opisano wykorzystane narzędzia i technologie podczas tworzenia aplikacji, a także ukazano korzyści wynikające z ich wykorzystania. Analizę wymagań oraz najważniejsze funkcjonalności systemu przedstawiono w rozdziale czwartym. Kolejny, piąty rozdział przedstawia projekt systemu, w którym przedstawiono ogólną budowę systemu. Rozdział szósty to szczegółowy opis implementacji systemu wraz 2 WKF - World Karate Federation, Światowa Federacja Karate. 8

9 z jego wdrożeniem, a rozdział siódmy to instrukcja obsługi korzystania z systemu. W ostatnim ósmym rozdziale przedstawiono podsumowanie pracy Podział pracy W związku z tym, że praca ta ma charakter zespołowy, moim zadaniem było stworzenie aplikacji do organizowania zawodów Karate Shotokan. Kolega z zespołu odpowiedzialny był za stworzenie aplikacji do organizowania zawodów Karate Kyokushin. W naszym przypadku podstawy systemu opierały się na tych samych założeniach, jedyną różnicą w działaniu aplikacji był sposób losowania i przeprowadzania walk. Tworząc wspólne fundamenty systemu opracowałem wygodny w użyciu panel użytkownika oraz zaimplementowałem widoki odpowiedzialne za tworzenie i zarządzanie drużyną. Budowa systemu wspólne podstawy, aplikacja [MAIN] Opracowanie następujących funkcjonalności: - panel użytkownika - tworzenie/zarządzanie drużyną Opracowanie następujących funkcjonalności: - tworzenie/zarządzanie turniejem - logowanie i rejestracja Maciej Januszewski Stefan Ejsmont Stworzenie aplikacji adekwatnie do założeń pracy dyplomowej [nazwa aplikacji] Aplikacja Karate Shotokan [KARATESHOTOKAN] Maciej Januszewski Aplikacja Karate Kyokushin [KARATEKYOKUSHIN] Stefan Ejsmont 9

10 Hitotsu! Jinkaku kansei-ni tsutomuru koto! Po pierwsze! Dazyc do doskonalosci charakteru! \ 10

11 2. Przegląd istniejących rozwiązań Organizacja zawodów wymaga specjalistycznego oprogramowania, które pozwoli szybko i sprawnie przypisać zawodników do odpowiednich kategorii wiekowych i wagowych, a także wygenerować gotowe arkusze wraz z wylosowanymi przez system zawodnikami w pierwszych rundach. Ponadto, w trakcie trwania zawodów pożądane są urządzenia, dzięki którym można na bieżąco regulować przebieg walki, przyznawać punkty i kary. W celu poszukiwania podobnych produktów, udało mi się trafić w większości na komercyjne rozwiązania. Wśród darmowych programów najczęściej były to jednak aplikacje mobilne umożliwiające przyznawanie punktów i kar w trakcie walki. Darmowe oprogramowania: Karate Scoreboard Free [http://karate-scoreboard.soft112.com] aplikacja napisana pod styl Karate Shotokan na system Android, wymaga wersji 2.2 lub wyższej. Za pomocą odpowiednich przycisków umożliwia dodawanie punktów, przyznawanie kar względem kategorii przewinienia. Dobór trwania walki uwarunkowany jest od kategorii wiekowej, więc możliwe jest odpowiednio ustawienie 2, 3 lub 4 minut. W przypadku wygranej przed czasem, aplikacja automatycznie wyznacza zwycięzcę. Na 10 sekund przed końcem walki zaprogramowano alarm dźwiękowy, który informuje zawodników o kończącym się czasie. Wygląd i przebieg działania aplikacji przedstawiono na rysunkach 2.1. oraz 2.2. Rys Aplikacja Karate Scoreboard Free na system Android. 11

12 Rys Przebieg walki podczas używania aplikacji Karate Scoreboard Free. Martial Arts Score Keeper [http://martial-arts-score-keeper.soft112.com] aplikacja napisana pod Tae Kwon Do oraz brazylijskie Jiu Jitsu na system Android, wymaga wersji 1.0 lub nowszej. Nie jest to aplikacja do zarządzania walką w Karate, lecz idea jest praktycznie ta sama. Wygląd i przebieg działania aplikacji przedstawiono na rysunkach 2.3. oraz 2.4. Rys Aplikacja Martial Arts Score Keeper na system Android. Rys Przebieg walki podczas używania aplikacji Martial Arts Score Keeper. 12

13 Komercyjne oprogramowania: ikumite DOJO aplikacja napisana na system ios, wymaga wersji 3.2 lub nowszej, najbardziej kompatybilna na ipadzie. Profesjonalny system do organizacji i zarządzania turniejów Karate Shotokan wraz z odmianą sportową WKF. Oprócz podstawowych funkcjonalności, umożliwia także wygenerowanie walk eliminacyjnych (w pierwszych rundach), uwzględnia system repasaży. W przypadku początkujących użytkowników, posiada poradnik głosowy, który będzie instruował krok po kroku. Wygląd i przebieg działania aplikacji przedstawiono na rysunkach 2.5. oraz 2.6. Rys Ikona programu ikumite DOJO Rys Przebieg walki podczas używania aplikacji ikumite DOJO. 13

14 N-Pro Tournament Karate [http://software.n-pro.nl/] aplikacja desktopowa napisana na system Windows. W pełni wyposażone, profesjonalne oprogramowanie do organizacji zawodów i zarządzania zawodnikami w systemie Karate Shotokan. Jedno z najpotężniejszych programów, na które trafiłem. Pomimo dużej ceny - 60,00, uważam że aplikacja jest warta zakupu. Wygląd i przebieg działania aplikacji przedstawiono na rysunkach 2.7. oraz 2.8. Rys Etap tworzenia eliminacji wraz z uwzględnieniem ilości zawodników. Rys Przebieg walki w aplikacji N-Pro Tournament Karate. 14

15 Tournament Bracket Generator [http://challonge.com/tournament/] aplikacja webowa. Pozwala na (darmowe) generowanie tabelek eliminacyjncyh na podstawie wprowadzonej ilości zawodników, a w przypadku posiadania konta Premium w pełni umożliwia organizację turnieju. Wygląd i przebieg działania aplikacji przedstawiono na rysunkach 2.9. oraz Rys Aplikacja Tournament Bracket Generator. Na rys znajduje się przykładowo wygenerowana tabelka dla 8 uczestników: Rys Przykładowo wygenerowana tabelka w aplikacji. 15

16 Hitotsu! Makoto-no michi-wo o mamoru koto! Po pierwsze! Bronic drogi prawdy! 16

17 3. Wykorzystane technologie i narzędzia W rozdziale tym przedstawiono analizę wykorzystanych w procesie tworzenia aplikacji technologii oraz narzędzi programistycznych. Aplikacja została napisana z myślą o sztukach walki, w których rozgrywa się zawody w systemie pucharowym, jednak ze względu na otwartość kodu, możliwy jest dalszy rozwój aplikacji o kolejne moduły, rozszerzające dodawanie innych stylów lub sztuk walki. Aplikacje webowe, w przeciwieństwie do aplikacji desktopowych, nie są zależne od systemów operacyjnych. Mamy pewność, że nasza aplikacja zadziała na innym komputerze, na którym zainstalowany jest inny system operacyjny, niż ten, na którym została stworzona. Dzięki wykorzystaniu przeglądarki internetowej oraz serwera WWW, można będzie skorzystać z niej na każdym komputerze, na całym świecie. Wykorzystane technologie Obecnie na świecie istnieją tysiące języków programowania i każdego roku powstają nowe. Język programowania służy do precyzyjnego opisywania zadań, które mają być wykonane przez komputer. Visual Basic, Java czy C# są jednymi z najbardziej popularnych języków programowania i uważane za języki wysokiego poziomu. Oznacza to, że ich semantyka jest bliższa językowi człowieka niż maszyny cyfrowej. Napisana przeze mnie aplikacja miała należeć do oprogramowania typu Open Source, dlatego też zaczęły się poszukiwania języka, który w pełni działałby na otwartej licencji. Takim językiem okazał się Python. Python jest bezpłatny i należy do oprogramowania typu Open Source. Licencja Pythona pozwala na kopiowanie i modyfikację kodu. Jeżeli będziemy mieli ochotę, możemy go nawet odsprzedawać, bez ponoszenia jakichkolwiek sankcji karnych. Po krótkiej lekturze, wiedziałem już, w jakim środowisku będzie napisana aplikacja. Na podstawie przeczytanej przeze mnie literatury i artykułów w internecie, przedstawię najważniejsze wiadomości o Pythonie. 17

18 Python Python [3] [4] jest jednym z nowszych języków programowania. Jego głównym twórcą jest holenderski matematyk Guido van Rossum. Python powstał na początku lat 90. dwudziestego wieku jako następca języka ABC. Swoimi prostymi i klarownymi regułami jest jeszcze nawet bliższy języka angielskiego. Pisanie programów w Pythonie jest tak proste, że zostało nazwane programowaniem z szybkością myśli. Ponadto, prostota korzystania z Pythona przekłada się na efektywność profesjonalnych programów. Napisane w Pythonie programy są krótsze oraz czas potrzebny na ich napisanie jest dużo krótszy niż w przypadku wielu innych znanych języków programowania. Python posiada ogromną siłę i moc, jakich należałoby spodziewać się od progresywnego języka programowania. Python [5] [6] jest na tyle silnym językiem, by mógł zainteresować twórców oprogramowania na całym świecie, a także największe firmy, takie jak Google, IBM, Microsoft, NASA, Yahoo!, Red Hat, Verizon czy Xerox. Python jest także narzędziem wykorzystywanym podczas tworzenia profesjonalnych gier komputerowych przez takich producentów jak: Electronic Arts, 2K Games i Disney Interactive Media Group. Istnieje wiele języków zorientowanych obiektowo, np. C#, Java, lecz pod jednym względem Python je przewyższa. W wyżej wymienionych językach (C#, Java) programowanie obiektowe nie jest opcjonalne. Powoduje to, że krótkie programy stają się niepotrzebnie skomplikowane, a także konieczna jest pewna ilość komentarzy, nim nowy programista będzie mógł zrobić coś znaczącego w tym programie. W Pythonie przyjęto inną konwencję dotyczącą programowania obiektowego jest opcjonalna. Python daje moc i elastyczność pisania w każdej chwili mamy dostęp do bogactwa jakie daje nam obiektowe podejście do danego problemu, lecz używamy tych technik tylko wtedy, gdy rzeczywiście ich potrzebujemy. Kod napisany w Pythonie [7] można skompilować na każdym sprzęcie, począwszy od tak małych urządzeń jak palmtop, telefon, tablet aż po superkomputery. Oznacza to, że programy napisane w Pythonie są niezależne od platformy, czyli np. program napisany w systemie Windows będzie bez problemu działał na systemie Mac OS X, pod warunkiem, że wcześniej zainstalujemy na nim środowisko Pythona. 18

19 Pozwolę sobie zacytować [8] wiersz napisany przez dawnego programistę Pythona, Tima Petersa, przedstawiający w bardzo humorystyczny sposób filozofię Pythona. >>> import this Beautiful is better than ugly. Explicit is better than implicit. Simple is better than complex. Complex is better than complicated. Flat is better than nested. Sparse is better than dense. Readability counts. Special cases aren't special enough to break the rules. Although practicality beats purity. Errors should never pass silently. Unless explicitly silenced. In the face of ambiguity, refuse the temptation to guess. There should be one-- and preferably only one --obvious way to do it. Although that way may not be obvious at first unless you're Dutch. Now is better than never. Although never is often better than right now. If the implementation is hard to explain, it's a bad idea. If the implementation is easy to explain, it may be a good idea. Namespaces are one honking great idea -- let's do more of those! Tim Peters 19

20 Django The Web framework for perfectionists with deadlines. Django [6] [7] jest jednym z dominujących zestawów bibliotek o otwartym kodzie, przeznaczonym do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych, napisany w Pythonie. Jest [10] [11] [12] interpretowanym, w pełni zorientowanym obiektowo językiem wysokiego poziomu, w całości zbudowanym modularnie, co ułatwia jego testowanie oraz stosowanie w sposób interaktywny. Bazuje na zbliżonym do MVC 3 wzorcu projektowym, zwanym MVT 4. W porównaniu do innych dostępnych bibliotek Pythona (np. Pyramid, web2py, CubicWeb, Pylons, TurboGears), aplikacje napisane w Django działają dużo szybciej [13]. W łatwy sposób można pobierać dane z aplikacji napisanych w innych językach, np. PHP czy.net, a po przetworzeniu przekazywać dalej. Django znajduje szerokie zastosowanie w wielu obszarach IT: portale i serwisy społecznościowe aplikacje wewnątrzfirmowe aplikacje tworzone na zamówienie (np. CMS 5, CRM 6 ) Z Django korzystają między innymi takie wielkie firmy, jak: Google (Google App Engine), system pozwalający na tworzenie stron internetowych bazujących na silniku Google Grono.net Super Express Multikino.pl 3 MVC Model-View-Controller, Model-Widok-Kontroler. 4 MVT Model-View-Template, Model-Widok-Szablon. 5 CMS Content Management System, System Zarządzania Zawartością strony. 6 CRM Customer Relationship Management, Zestaw procedur i narzędzi istotnych w zarządzaniu kontaktami z klientami. 20

21 Architektura Django Gdy projektujemy prostą aplikację internetową nie zwracamy uwagi na fakt, że w tym samym pliku mieszamy ze sobą dane, logikę biznesową, logikę prezentacji i kod HTML. Z czasem nasza aplikacja rozbudowuje się, takie zestawienie ma znaczący wpływ na dalszą pracę. Nie dość, że utrudnia dalszą rozbudowę, ale także mamy skomplikowany dostęp do kodu, który chcielibyśmy wykorzystać w innym miejscu tej samej aplikacji. Dzielenie aplikacji na logiczne elementy zapewnia wzorzec MVC [9] [10] (ang. Model- View-Controller). Aplikacja składa się z modelu, który kontroluje dane, widoku, określającego sposób wyświetlania danych oraz kontrolera, który stanowi warstwę pośrednią i umożliwia użytkownikowi przetwarzanie i pobieranie danych. Z uwagi na fakt, iż skrót MVC nie brzmiał zbyt chwytliwie w gronie użytkowników Django, autorzy tego framework u użyli nazwy Model-Template-View, co w skrócie daje MVT. Podział aplikacji w ten sposób pozwala tworzyć elastyczny kod, która łatwo można wykorzystywać wielokrotnie. Na przykład pewien widok, który wyświetla dane liczbowe w formie wykresu, może znaleźć zastosowanie dla wielu rodzajów przeróżnych danych, pod warunkiem, że zostanie opracowana metoda, która połączy oba te mechanizmy. Typowa aplikacja składa się przeważnie z trzech głównych rodzajów aktywności: struktur danych, algorytmów przetwarzania oraz kanałów komunikacyjnych, które reprezentują określony problem, komponentów do prezentacji danych oraz obsługę danych wejściowych (zachowanie użytkownika). W MVC kluczem do prawidłowego wykorzystania tej architektury jest poprawne wydzielenie wszystkich warstw. W modelu danych można umieszczać informacje dotyczące wyświetlania, jednak pomimo tej wygody, może to spowodować trudności w ewentualnej zmianie widoku. Umieszczanie kodu odpowiedzialnego za łączenie się z bazą danych w warstwie prezentacji będzie z kolei źródłem stałych problemów, w momencie gdy będziemy chcieli zmienić technologię stosowaną w projekcie. 21

22 Django stosuje się do głównych założeń MVC, jednak zauważalne są niewielkie różnice w stosunku do pierwotnej definicji wzorca. Widoki w Django są funkcjami Pythona, które łączą warstwy danych i prezentacji (składa się z kodu HTML oraz języka szablonów Django). Tak wypowiadają się twórcy Django na temat widoku [9]: W naszej interpretacji MVC widok określa dane, które mają być prezentowane użytkownikowi. Nie jest ważne, jak dane wyglądają, ale które dane są wyświetlane. Widok określa, co wyświetlasz, a nie jak to robisz. Jest to niewielka, ale istotna różnica. Podsumowując powyższą wypowiedź, Django dzieli warstwę prezentacji na metodę widoku, określającą, które dane z modelu mają być wyświetlone oraz szablon, który definiuje wygląd i sposób przedstawienia tych informacji. Django dostarcza mechanizmy, które określają, jaki widok i szablon mają być zastosowane do danego żądania (funkcje kontrolera). Modele w Django służą do definiowania struktury i relacji tabel w bazie danych. Jeżeli potraktujemy naszą aplikację jako zestaw warstw, wówczas model stanie się podstawową, dolną warstwą. W odróżnieniu od widoków i szablonów model danych można określić jako stały, niezmienny element aplikacji. Model opisuje co i w jaki sposób ma być przechowywane w bazie danych. Z punktu widzenia języka Python, jest to po prostu zwykła klasa, dziedzicząca po klasie django.db.models.model Na rysunku 3.1. w graficzny sposób został zaprezentowany przegląd opisanych komponentów architektury Django. 22

23 Rys Przegląd komponentów architektury Django [9]. 23

24 Protokół HTTP jest składnikiem architektury znajdującym się najbliżej użytkownika (USER). Użytkownik, korzystając z adresów URL, może wysyłać żądania do aplikacji Django i otrzymywać odpowiedzi przy użyciu przeglądarki internetowej. W celu dodatkowej komunikacji z serwerem może również wykorzystywać JavaScript i Ajax. Źródło danych stanowi baza danych (SZBD), zarządzana za pomocą modeli danych i mapera obiektowo-relacyjnego. Do komunikacji z bazą danych wykorzystywane jest DB- API Pythona (standardowy interfejs dostępu do baz danych). Python obsługuje szeroką gamę serwerów baz danych: GadFly, msql, MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server 2000, Informix, Interbase, Oracle, Sybase. Django, na podstawie żądań HTTP pochodzących ze strony Klientów, włącza obsługę żądania w warstwie oprogramowania pośredniczącego, które wcześniej zostaje przekazane do serwera WWW. Żądanie zostaje poddane analizie przy pomocy wzorców zawartych w plikach URLconf oraz przypisane do odpowiedniego widoku, który wykonuje najważniejszą część pracy. W oparciu o to, co jest potrzebne do wygenerowania odpowiedzi, wykorzystuje modele danych lub szablony. Następnie, odpowiedź przechodzi przez kolejną warstwę oprogramowania pośredniczącego, które wykonuje ostateczne przetwarzanie przed zwróceniem odpowiedzi od serwera do użytkownika. Wybór Django do realizacji naszej aplikacji jest prosty, dlatego też w pełni wykorzystaliśmy jego atuty, jakimi nas obdarzył. 24

25 Wykorzystane narzędzia Do realizacji projektu wykorzystałem oprogramowanie czeskiego producenta JetBrains. Stworzone przez nich oprogramowanie PyCharm zostało zbudowane ze szczególnym wsparciem dla tworzenia aplikacji webowych w Django. Dzięki życzliwości serdecznego kolegi, który jest profesjonalnym programistą Pythona, otrzymałem na czas pisania pracy, licencję na użytkowanie developerskiej wersji programu. Na rysunku 3.2. przedstawiono budowę programu PyCharm. Rys Środowisko programistyczne PyCharm. 25

26 Hitotsu! Doryoku-no seishin-wo yashinau koto! Po pierwsze! Krzewic ducha wysilku! 26

27 4. Analiza wymagań Tworzona aplikacja powinna umożliwiać użytkownikowi obsługę następujących przypadków użycia: Logowanie Rejestracja Anulowanie turnieju Stworzenie turnieju o Wybranie typu sztuki walki o Określenie terminu Wybór kategorii walki o Stworzenie kategorii wiekowej o Wybór kategorii wagowej o Dodanie zawodników do kategorii o Wylosowanie walk w pierwszych rundach Stworzenie drużyny o Stworzenie zawodnika Wylosowanie walk w pierwszych rundach Najważniejsze z powyżej przedstawionych przypadków użycia zostały uszczegółowione i przedstawione w kolejnym punkcie. 27

28 4.1. Funkcjonalność systemu Rys Diagram przypadków użycia. 28

29 Opis przypadku użycia rejestracja : 1. Uczestniczący aktorzy: DjangoUser 2. Podstawowy ciąg zdarzeń: System wyświetla formularz rejestracji. DjangoUser wpisuje swoje dane: , hasło, imię, nazwisko. DjangoUser zatwierdza utworzenie nowego konta. System weryfikuje kompletność i poprawność danych, zapisuje dane w bazie danych. Po pomyślnym przetworzeniu operacji, wyświetla się komunikat mówiący o powodzeniu operacji. Jeżeli rejestracja przebiegła pomyślnie, od tej chwili można zalogować się. 3. Alternatywne ciągi zdarzeń: a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność wprowadzonych danych. System ponownie wyświetla formularz wraz z zaznaczonymi polami, w których stwierdzono błędy. b) DjangoUser rezygnuje z tworzenia konta klikając na formularzu Anuluj. Powrót systemu do stanu sprzed wywołania funkcji, bez dokonywania zmian w bazie danych. 4. Zależności czasowe: a) Częstotliwość wykonania: ~ 100 razy w roku b) Przewidywane spiętrzenia: przed zawodami c) Maksymalny czas realizacji: ~ 1 minuta 5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji. Wpis w bazie danych związany z nowo utworzonym kontem. 29

30 Opis przypadku użycia stworzenie turnieju : 1. Uczestniczący aktorzy: DjangoUser 2. Podstawowy ciąg zdarzeń: System wyświetla formularz logowania. DjangoUser wpisuje swoje dane do konta, po czym zostaje przekierowany do panelu użytkownika. Wybiera opcję Utwórz drużynę, wprowadza nazwę nowej drużyny. Następnie wybiera opcję Nowy turniej, wprowadza nazwę tworzonego turnieju, określa termin, w którym planowo miałby się odbyć i zakończyć, wybiera typ sztuki walki (przypadek użycia wybranie typu sztuki walki), może załączyć plik z regulaminem zawodów oraz dodać dodatkowe informacje o turnieju. DjangoUser zatwierdza utworzenie nowego turnieju. System weryfikuje kompletność i poprawność danych, zapisuje dane w bazie danych. Po pomyślnym przetworzeniu operacji, system przekierowuje do panelu użytkownika. 3. Alternatywne ciągi zdarzeń: a) System stwierdza niekompletność lub niepoprawność wprowadzonych danych. System ponownie wyświetla formularz wraz z zaznaczonymi polami, w których stwierdzono błędy. b) DjangoUser rezygnuje z tworzenia turnieju klikając na formularzu Anuluj. Powrót systemu do stanu sprzed wywołania funkcji, bez dokonywania zmian w bazie danych. c) DjangoUser odwołuje turniej klikając w podstronie turnieju Odwołaj. System usuwa wpis w bazie danych, aktualizując stan aktualnie rozgrywanych turnieji. 4. Zależności czasowe: a) Częstotliwość wykonania: ~ 3-4 razy w roku b) Przewidywane spiętrzenia: w czasie okresu zimowego i letniego c) Maksymalny czas realizacji: ~ 2 minut 5. Wartości uzyskiwane przez aktorów po zakończeniu przypadku użycia: Komunikat informujący o powodzeniu lub niepowodzeniu operacji. Wpis w bazie danych związany z aktualnie stworzonym turniejem. 30

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA/ZAKŁAD... PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA/INŻYNIERSKA wpisać właściwy rodzaj pracy TEMAT:... WYKONAWCA:... Imię i nazwisko PODPIS:... PROMOTOR:... Imię

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i budowa systemu zarządzania treścią opartego na własnej bibliotece MVC Autor: Kamil Kowalski W dzisiejszych czasach posiadanie strony internetowej to norma,

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja środowiska do automatyzacji przeprowadzania testów aplikacji internetowych w oparciu o metodykę Behavior Driven Development. Autor: Stepowany

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo.

I. Informacje ogólne. Jednym z takich systemów jest Mambo. MAMBO (CMS) I. Informacje ogólne CMS, Content Management System ("system zarządzania treścią") jest to jedna lub zestaw aplikacji internetowych pozwalających na łatwe utworzenie oraz późniejszą aktualizację

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego

Tworzenie i obsługa wirtualnego laboratorium komputerowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Michał Ochociński nr albumu: 236401 Praca magisterska na kierunku informatyka stosowana Tworzenie i obsługa wirtualnego

Bardziej szczegółowo

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot

Webowy generator wykresów wykorzystujący program gnuplot Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Marcin Nowak nr albumu: 254118 Praca inżynierska na kierunku informatyka stosowana Webowy generator wykresów wykorzystujący

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1

Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka. Page 1 Tworzenie aplikacji Web Alicja Zwiewka Page 1 Co to są web-aplikacje? Aplikacja internetowa (ang. web application) program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Studenta) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym

Plan. Wprowadzenie. Co to jest APEX? Wprowadzenie. Administracja obszarem roboczym 1 Wprowadzenie do środowiska Oracle APEX, obszary robocze, użytkownicy Wprowadzenie Plan Administracja obszarem roboczym 2 Wprowadzenie Co to jest APEX? Co to jest APEX? Architektura Środowisko Oracle

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja aplikacji internetowej do wyszukiwania promocji Autor: Sylwester Wiśniewski Promotor: dr Jadwiga Bakonyi Kategorie: aplikacja webowa Słowa

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

Instrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki

Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Programowanie w Sieci Internet Python - c. d. Kraków, 28 listopada 2014 r. mgr Piotr Rytko Wydział Matematyki i Informatyki Co dziś będziemy robić Uwierzytelnianie użytkowników, Obiekt session, Silniki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dla studenta

Instrukcja obsługi dla studenta Instrukcja obsługi dla studenta Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym Plagiat.pl. Student korzystający

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI INSTYTUT TECHNIKI

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI INSTYTUT TECHNIKI UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I TECHNIKI INSTYTUT TECHNIKI Maciej Jarzembowski Edukacja techniczno-informatyczna I MU nr albumu : 70459 Portal: real-club.cba.pl Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

Praca Magisterska "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu" AUTOR PROMOTOR

Praca Magisterska System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu AUTOR PROMOTOR System Oferta Praca Magisterska Niniejszy system powstał w ramach pracy magisterskiej "System zdalnego składania ofert kupna i sprzedaży za pośrednictwem Internetu". Politechnika Poznańska Wydział Informatyki

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do języka Python

Wprowadzenie do języka Python Wprowadzenie do języka Python Mateusz Miotk 3 stycznia 2017 Instytut Informatyki UG 1 Krótko o historii języka Python Python jest potężnym, lecz mimo to łatwym w użyciu językiem programowania opracowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i implementacja mobilnego systemu wspomagającego organizowanie zespołowej aktywności fizycznej Autor: Krzysztof Salamon W dzisiejszych czasach życie ludzi

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów.

Styczeń 2017 QVX. System dziekanatowy instrukcja dla. studentów. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. System dziekanatowy instrukcja dla studentów QVX Styczeń 2017 Instrukcja do systemu dziekanatowego dla studentów. Życzymy przyjemnej pracy. Zespół QVX. QVX ul. Katowicka 39/7 61-131 Poznań hepdesk@qvx.pl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II

Politechnika Częstochowska. Projektowanie systemów użytkowych II Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Projektowanie systemów użytkowych II Zdalny wybór Prac Dyplomowych Diana Kisiała Tomasz Jewiarz Jacek Kucharzewski Informatyka,

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Uzyskanie dostępu oraz instalacja oprogramowania STATISTICA dla pracowników oraz studentów Centrum Informatyki http://ci.ue.poznan.pl helpdesk@ue.poznan.pl al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań tel. + 48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika WYKŁADOWCY AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się poprzez zalogowanie się do systemu dziekanatowego (ehms). Po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD)

Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) Instrukcja systemu Archiwum Prac Dyplomowych (APD) dla Studenta Autora pracy 1. Informacje ogólne APD to Archiwum Prac Dyplomowych powiązane z systemem USOS i USOSWEB. Służy do przechowywania i weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu

Dokument Detaliczny Projektu Dokument Detaliczny Projektu Dla Biblioteki miejskiej Wersja 1.0 Streszczenie Niniejszy dokument detaliczny projektu(ddp) przedstawia szczegóły pracy zespołu projektowego, nad stworzeniem aplikacji bazodanowej

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników

Nadzorowanie stanu serwerów i ich wykorzystania przez użytkowników Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Tomasz Kapelak Nr albumu: 187404 Praca magisterska na kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate

KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1 KORZYSTANIE Z BAZY DANYCH UpToDate 1. Wejdź na stronę Biblioteki Głównej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: http://www.biblioteka.umlub.pl 2. W ZASOBY kliknij na Zdalny

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: SUDOKU - Algorytmy tworzenia i rozwiązywania

REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: SUDOKU - Algorytmy tworzenia i rozwiązywania REFERAT PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: SUDOKU - Algorytmy tworzenia i rozwiązywania Autor: Anna Nowak Promotor: dr inż. Jan Kowalski Kategorie: gra logiczna Słowa kluczowe: Sudoku, generowanie plansz, algorytmy,

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny Spis treści:

Panel Administracyjny Spis treści: Panel Administracyjny Spis treści: 1. Wstęp - ogólne informacje dot. panelu Moje-Serwery.pl 2. Rejestracja konta w serwisie Moje-Serwery.pl i logowanie. 3. Dane konta - ustawienia konta użytkownika. 4.

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java

Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java Multi-projekt z przedmiotów Inżynieria oprogramowania, Współczesne bazy danych i Programowanie w języku Java Spis treści 1 Terminarz...3 2 Specyfikacja wymagań - założenia projektowe...4 2.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów

Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Instrukcja Użytkownika (Studenta) Systemu Obsługującego Lokalne Archiwum Dokumentów Szkoła Główna Handlowa 1/15 System Obsługujący Lokalne Archiwum Dokumentów (SOLAD) jest programem służącym do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Doctrine ORM

Wprowadzenie do Doctrine ORM Wprowadzenie do Doctrine ORM Przygotowanie środowiska Do wykonania ćwiczenia konieczne będzie zainstalowanie narzędzia Composer i odpowiednie skonfigurowanie Netbeans (Tools->Options->Framework & Tools->Composer,

Bardziej szczegółowo

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy

www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy www.kwp.edu.pl Instrukcja obsługi/instalacji platformy Krok w Przedsiębiorczość Administrator platformy Wersja: 4_23/07/2012 1 Spis treści 1. Wymagania... 3 2. Konfiguracja serwera... 3 3. Parametry konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP

NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP NetDrive czyli jak w prosty sposób zarządzać zawartością FTP W razie jakichkolwiek wątpliwości, pytań lub uwag odnośnie niniejszego dokumentu proszę o kontakt pod adresem info@lukaszpiec.pl. Można także

Bardziej szczegółowo

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl

ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl http://codeit.pl Aplikacja 'mcrm' codeit ul. Pogodna 6 10-647 Olsztyn +48 504 647 030 codeit@codeit.pl 1. Idea Aplikacja 'mcrm' to prosty system klasy CRM (Customer Relationship Management) stworzony z myślą o małych i

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych instrukcja dla promotorów prac Spis treści 1. Informacje wstępne... 2 1.1. Logowanie... 2 1.2. Poruszanie się po serwisie... 2 2. Archiwizacja pracy w APD zadania promotora pracy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie

Inżynieria wymagań. Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia. Część 6 Wskazówki i sugestie Inżynieria wymagań Wykład 2 Proces pisania przypadków użycia Część 6 Wskazówki i sugestie Opracowane w oparciu o materiały IBM (kurs REQ570: Writing Good Use Cases) Wyzwania podczas pisania przypadków

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia:

Szczegółowy opis zamówienia: Szczegółowy opis zamówienia: Rok 2016 budowa stron w html5 (8h v + 4h ćw) 8 szt. html5 - zaawans. (7h v + 5h ćw) 8 szt. programowania w java script (9h v + 7h ćw) 8 szt. java script zaawans (8h v + 4h

Bardziej szczegółowo

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE

Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Projektowanie baz danych za pomocą narzędzi CASE Metody tworzenia systemów informatycznych w tym, także rozbudowanych baz danych są komputerowo wspomagane przez narzędzia CASE (ang. Computer Aided Software

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej

Specyfikacja implementacyjna aplikacji serwerowej Projekt: System wspomagania osób studiujących Strona: 1 / 7 Opracowali: Zatwierdzili: Spis treści Damian Głuchowski Krzysztof Krajewski Krzysztof Krajewski dr inż. Sławomir Skoneczny Spis treści... 1 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA.

Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Analiza antyplagiatowa prac dyplomowych w Uniwersyteciee Zielonogórskim w modułach StudNet, PracNet systemu Dziekanat oraz w systemie OSA. Opracowanie: mgr inż. Łukasz Stefanowicz Centrum Komputerowe UZ

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie

Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu. Wprowadzenie mgr Piotr Gaś, dr hab. inż. Jerzy Mischke Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Samokontrola postępów w nauce z wykorzystaniem Internetu Wprowadzenie W każdym systemie

Bardziej szczegółowo

CMS- kontakty (mapa)

CMS- kontakty (mapa) CMS- kontakty (mapa) Rozpatrzy inny rodzaj kontaktu mapa sytuacyjna. W naszej kategorii kontaktów dodamy teraz multimedialną mapę dojazdową. W tym celu potrzebny nam będzie moduł HTML 1.0. Będziemy mogli

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów

Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Projekt eprz otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej generacji 2 Spis treści 1 Wstęp...4 2 Wykaz zadań do wykonania przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny

Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny Technologie Internetowe Raport z wykonanego projektu Temat: Internetowy sklep elektroniczny AiRIII gr. 2TI sekcja 1 Autorzy: Tomasz Bizon Józef Wawrzyczek 2 1. Wstęp Celem projektu było stworzenie sklepu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w

Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w Podręcznik dla szkół podstawowych składających ankietę dotyczącą działań o charakterze edukacyjnym w ramach programu Owoce i warzywa w szkole w formie elektronicznej Biuro Wspierania Konsumpcji Agencja

Bardziej szczegółowo

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ NAUCZYCIEL - INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracował: Paweł Mikłaszewski Strona 1 System NESOS jest oprogramowaniem komputerowym działającym w Akademii Muzycznej w Krakowie, wspierającym elektroniczną obsługę

Bardziej szczegółowo

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna

Współpraca z platformą Emp@tia. dokumentacja techniczna Współpraca z platformą Emp@tia dokumentacja techniczna INFO-R Spółka Jawna - 2013 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Strona1

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Forum Client - Spring in Swing

Forum Client - Spring in Swing Forum Client - Spring in Swing Paweł Charkowski. 0. Cel projektu Celem projektu jest próba integracji Spring Framework z różnymi technologiami realizacji interfejsu użytkownika, oraz jej ocena. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych

Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Sprawdzenie i ocena pracy z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla promotorów Archiwum Prac Dyplomowych (APD) aplikacja systemu USOS wspomagająca obsługę procesu związanego ze złożeniem

Bardziej szczegółowo

OpenLaszlo. OpenLaszlo

OpenLaszlo. OpenLaszlo OpenLaszlo Spis Treści 1 OpenLaszlo Co to jest? Historia Idea Architektura Jako Flash lub DHTML Jako servlet lub SOLO Jak to działa? Język LZX Struktura programu Skrypty Obiekty i klasy Atrybuty i metody

Bardziej szczegółowo

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW Wymagania Aby poprawnie zainstalować (GM) AMXBans # 1.5.1/ # 1.6.1, potrzebujemy; * Najnowsze wydanie MetaModa * Najnowsza wersja AMXMod

Bardziej szczegółowo