The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Company... O firmie... E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y CO 2"

Transkrypt

1 Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Energy Efficiency Natural Resources CO 2 The Company... O firmie...

2 2 3 Prezentacja firmy A Company Presentation Jakość na rynek światowy Quality for the World Market Historia Początki założnej w 1938 roku firmy BENNING to naprawy silników elektrycznych oraz wykonywanie instalacji elektrycznych. Działalność ta rozwijała się przez ostatnie dziesięciolecia i dzisiaj Klienci nie pochodzą już tylko z Niemiec ale również z wielu innych państw. (patrz s. 21) Rok 1948 to początek rozwoju i produkcji doskonale znanych testerów DUSPOL oraz DUTEST. Dzisiaj ta linia produktów urosła do dużej liczby innych testerów i produktów pomiarowych uznawanych przez expertów z całego świata za praktyczne i funkcjonalne narzędzia. (patrz s.19) History Founded in 1938 the first activities of BENNING included electrical installations and motor repairs. This activity has grown during the last decades and today customers are not only in Germany but also in several neighbouring countries. (s. page 21) 1948 was the start of the development and production of the well known tester DUSPOL and DUTEST. Today this product line has grown into a large number of other test and measurement products and experts from all over the world estimate these products as practical and reliable instruments. (s. page 19) Projektowanie Project engineering Serwis Service Ogólnoświatowe kompetencje BENNING ze swoją siecią oddziałów na całym świecie zajmującą się montażem, sprzedażą i serwisem prostowników i systemów zasilania, zapewnia swoim Klientom globalne wsparcie, kompetencje techniczne i wysokiej jakości serwis. Zakres produktów Zakres produktów obejmuje wysokosprawne systemy prostownikowe, inwerterowe, przetwornice -, systemy UPS, układy zasilania OEM oraz ładowarki baterii trakcyjnych. Ładowarki trakcyjne Traction chargers Prostowniki Rectifiers World Wide Competence BENNING has established a world wide presence to assemble, sale and service battery chargers and power systems. BENNING ensures technical competence, quality support and service to all customers. The Product Range The product range includes rectifier and inverter systems, --converters, UPS-systems, OEM power supplies and chargers for traction batteries in high efficient technology. Ładowarka Charger BELaTRON Uruchomienie Commissioning Inwertery Inverters Fabryka II, Factory II Robert-Bosch-Straße 20 D Bocholt AC AC AC AC AC Fabryka I, Factory I Münsterstraße D Bocholt W 1954 roku firma rozpoczęła produkcję prostowników do ładowania baterii w wózkach widłowych. Dzięki polityce ciągłego doskonalenia i inwestowania w nowe technologie, BENNING stał się jednym z liderów rynku i preferowanym partnerem dla OEM i firm bateryjnych. (patrz str ) Wraz z wprowadzeniem systemów zasilania w 1964 roku BENNING rozszerzył swoje portfolio produktów aby wejść na nowe segmenty rynku. Wprowadzono z czasem technologie mikroelektroniczne w systemach i wyposażeniu dla automatyki, dystrybucji energii jak również dla telekomunikacji i IT w celu poprawy sprawności i niezawodności. BENNING dostarczał w ostatnich dziesięcioleciach wiele wysokiej jakości i nowoczesnych systemów zasilania gwarantowanego oraz rozwinął sieć międzynarodowych przedstawicielstw w wielu krajach. (patrz str. 8-15, 18) In 1954 the company started to manufacture battery chargers for the forklift truck industry. With a policy of continuous product improvement and investment in new technology BENNING became one of the market leaders and a preferred partner for the OEM and battery industry. (s. page ) With the development of power supplies in 1964, BENNING expanded its product portfolio to enter a new market segment. The increasing introduction of microelectronics, in systems and equipment for automation, energy distribution as well as for telecommunications and data systems technology needed more and more power supplies and battery assisted power solutions. BENNING has supplied a lot of high quality and innovative back-up systems during the last decades and has developed an international presence in many countries. (s. page 8 15, 18) Montaż Assembly Baterie Batteries Systemy zasilania Power supplies Systemy UPS UPS-Systems Standard Jakości ISO 9001 BENNING posiada certyfikat jakości ISO 9001 co oznacza utrzymywanie wysokiej jakości na każdym polu jak np. projektowanie, rozwój, produkcja, montaż i serwis. Czytelnym punktem filozofii przedsiębiorstwa jest stawianie w centrum uwagi jakości. Zarządzanie Środowiskiem ISO Od 1996 roku firma BENNING jest certyfikowana na zgodność z DIN ISO Celem firmy BENNING jest projektowanie wszystkich nowych systemów zasilania tak by zwiększyć sprawność energetyczną i zredukować wagę oraz rozmiar. Wysoka sprawność skutkuje niskimi stratami operacyjnymi. Mniejsza waga i rozmiar obniżają koszty materiałowe i recyklingu jak również koszty transportu i obsługi. System zasilania SLIMLINE TEBECHOP SE Quality Standard ISO 9001 BENNING is certified in accordance with ISO 9001, which means continuing quality in every field, i.e. design, development, production, assembly and service. A clear sign of a company philosophy which gives first priority to quality. Environmental Management ISO Since 1996 the company BENNING has been certified to DIN ISO It is BENNINGs objective for all new power supply developments to increase energy efficiency and to reduce weight and size. High efficiency results in lower operating losses. Less weight and size decrease material and recycling costs as well as transport and handling costs. sprawność Energy Efficiency Natural Resources zasoby naturalne energetyczna CO 2 INVERTRONIC compact Modułowy System Inwerterowy Modular Inverter System

3 4 Projektowanie produktów w technologii jutra Designing Products with Tomorrow s Technologies Jakość produkcji na wysokim poziomie High Level Production Quality 5 Projektowanie Obecność na rynku globalnym wymusza oferowanie systemów zasilania według indywidualnych wymagań Klienta. Rozwijanie sprawności, efektywności kosztowej i wysokiej jakości wymaga ciągłego rozwoju zasobów działu Badań i Rozwoju. Użycie procesorów sygnałowych RISC do zarządzania mocą systemu wymaga ciągłego rozwoju i doskonalenia oprogramowania. Zespół rozwojowy współpracuje blisko z Klientami i wszystkimi działami firmy w celu projektownia efektywnych kosztowo i przyszłościowych systemów. Development The global market presence needs to offer power solutions for individual customer requirements. The development of efficient, cost effective, and high quality products results in permanent expansion of the R & D resources. The use of RISC-processors for power management systems requires the need to provide extensive software packages. The development teams work in close co-operation with customers and all departments of the company to design cost effective and future orientated solutions. Produkcja mechaniczna Produkcja mechaniczna jest prowadzona dzięki wykorzystaniu giętarek, frezarek i pras sterowanych CNC. Najnowocześniejsze wyposażenie do automatycznego malowania proszkowego zapewnia wyjątkowo wysoką jakość i bezpieczeństwo dla środowiska wykorzystywanych technik lakierniczych. The mechanical Production The mechanical production stages use CNC-controlled bending, milling and punching machines. The most up-to-date automatic powder-coating equipment ensures an ex tremely high quality and environmentally safe lacquering technique. System automatycznego malowania proszkowego automatic Powder-Coating Equipment Prasa CNC CNC Punching Machine Testy Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC Spełnienie wymagań kompatybilności elektromagnetycznej EMC stanowi jedeno z głównych kryteriów jakości. Wymagania EMC muszą być brane pod uwagę już na etapie projektowania. Dzięki własnej stacji badań EMC BENNING może przeprowadzać wszelkie konieczne testy u siebie. EMC-Test A power supply has to meet the required EMC standards. During the development stage, the EMC standards have to be considered. With our own test station BENNING can handle all EMC measurements within the company. Montaż powierzchniowy SMD W zależności od projektu, montaż płytek drukowanych odbywa się na stanowiskach sterowanych laserem jak również poprzez automatyczne układy montażowe. Technologia SMD jest wykorzystywana bardzo szeroko w tym sektorze. Płytki są lutowane "na fali" dzięki najnowocześniejszym urządzeniom. SMD-Equipment Depending on the design, printed circuit board insertion is performed by light-beam controlled insertion stations as well as by automatic insertion equipment. SMD technology is increasingly used in this sector. The P.C. boards are soldered in a unit employing state-of-the-art equipment.

4 6 Jakość od początku Quality from the Beginning Rozwiązania szyte na miarę Tailor-made Solutions 7 Jakość od początku Zoptymalizowana kosztowo produkcja i komputerowo sterowane stanowiska testowania są priorytetem w działalności firmy BENNING. Quality from the Beginning Efficient production methods and computer-controlled test systems are part of cost-effective manufacturing. Zautomatyzowane testowanie płytek drukowanych Płytka drukowana z umieszczonymi w niej elementami jest testowana w obwodzie. Nasadki skanują płytki, porównują rezultaty z oprogramowaniem i wykrywają w ciągu sekundy wszelkie niewłaściwie umieszczone elementy, pomyłki, zwarcia lub wahania wartości elektrycznych. Control by using In-Circuit-Testers The inserted P.C. boards are monitored using in-circuit testers. Adapters scan the P.C. boards, compare the result with the program, and detect within seconds any incorrect insertions, failures, short circuits or fluctuations of electrical values. Montaż prostowników assembling of Rectifier Modules Nowoczesne komputerowo sterowane urządzenia testowania umożliwiają zoptymalizowane testowanie układow zasilania. Wszelkie błędy są zapisywane w postaci kodu kreskowego na protokole błędów. Test w obwodzie In-Circuit-Test Modern computer controlled test equipment enables opti - mized testing of power supplies. Any errors are recorded on a barcode in an error protocol. Tailor-made Solutions Battery-assisted and AC power supplies, used in the energy, railway and industrial sectors, are produced in the heavy equipment production shop. Rectifier- and Inverter systems used in earthquake areas have to be designed to fulfil special requirements. BENNING supplies these systems in special cabinets which are tested and type approved for this application. Stanowisko testowe dużych urządzeń Testfield for heavy Equipment Stanowisko testowe prostowników Testfield for Rectifier Modules Produkcja seryjna Production en série Rozwiązania szyte na miarę Wspomagane z baterii systemy zasilania oraz AC, używane w sektorach: energetycznym, kolejowym i przemysłowym są produkowane w wydziale urządzeń cieżkich. Prostowniki i falowniki używane w strefach zagrożonych trzęsieniami ziemi powinny być projektowane tak by spełniały specjalne wymagania. BENNING dostarcza te systemy w specjalnych szafach które przechodzą test typu pod kątem tych aplikacji.

5 8 Modułowe systemy zasilania dla przemysłu Modular Industrial Power Solutions Modułowe systemy zasilania dla przemysłu Modular Industrial Power Solutions 9 Systemy prostownikowe i inwerterowe Od wielu dziesięcioleci systemy prostownikowe i inwerterowe są dostarczane dla rozwiązań przemysłowych jako układy monoblokowe. Systemy takie mają dużą wagę i objętość i są nieelastyczne i kosztowne w przypadku rozbudowy mocy czy budowania układu redundantnego. W tej sytuacji modułowe systemy zasilania pozwalają na dopasowanie mocy w małych krokach (skalowalność) oraz niskokosztowe rozwiązania redundantne. Dzięki zaletom nowoczesnej techniki switch mode urządzenia modułowe osiągają wysoką sprawość energetyczną. Mała objętość i waga redukuje koszty trasportu i obsługi. Budowa modułowa zapewnia krótki czas naprawy (MTTR) i zwiększa dostępność sprzętu. Rectifier and Inverter Systems Since many decades rectifier and inverter systems in monobloc version are standard for industrial, transport and energy customers. Mono-bloc systems are heavy and bulky and not flexible regarding power upgrade or redundancy. Modular power supplies allow capacity adjustments in small steps (scalability) and cost effective redundant solutions. State of the art switch mode technology used for this type range, results in excellent energy efficiency. Less volume and weight of modular power systems means cost reduction for transport and handling. The modular hot-plug design ensures continuous availability and very short MTTR (Meantime to Repair). 19 a kaseta prostownika, wyjście 110 V -10 a 19 a Plug-in Rectifier, Output 110 V -10 a Modułowa kaseta prostownika, wyjście 110 V - 80 a Modular Plug-in Rectifier, Output 110 V - 80 a Modułowa kaseta inwertera z bypassem, wyjście 230 V - 4,5 kva Modular Plug-in Inverter with By-pass, Output 230 V - 4,5 kva Modułowa kaseta inwertera bez bypassu, wyjście 230 V - 7,5 kva Modular Plug-in Inverter without By-pass, Output 230 V - 7,5 kva 19 kaseta prostownika, wyjście 220 V - 45 a 19 Plug-in Rectifier, Output 220 V - 45 a Modułowy system prostownikowy, wyjście 220 V a Modular Rectifier System, Output 220 V a Szafa systemowa prostownik-inwerter-przetwornica - ac-wyjście 230 V - 4,5 kva, wyjście 220 V - 50 a i 26 V a Rectifier-Inverter- Converter system ac-output 230 V - 4,5 kva, Output 220 V - 50 a and 26 V a

6 10 Systemy zasilania dla Twojego bezpieczeństwa Power Supplies for your Safety Zasilanie dla energetyki Power Supplies for the Electricity Supply Industry 11 Systemy zasilania dla systemów baterii stacjonarnych BENNING oferuje szeroki zakres wytrzymałych systemów zasilania i AC dla przemysłu petrochemicznego i gazowego, dla elektrowni konwencjonalnych, elektrowni jądrowych, dystrybucji energii, lotnisk i innych aplikacji przemysłowych. Układy zasilania sygnalizacji kolejowej oraz urządzeń monitoringu muszą być stale zasilane, również w przypadku braku zasilania sieciowego. Power supplies for stationary Battery Systems BENNING offers a wide range of robust and AC power solutions for the oil and gas industry, the petrochemical industry, for conventional power plants, nuclear power plants, utilities, airports and other industrial applications. Railway track signalling equipment and monitoring devices must have a constant power supply even in the event of a mains failure. Ciągłe bezpieczeństwo dla odbiorów krytycznych W sekcjach stacji energetycznych jest wiele ważnych odbiorów jak sterowanie elektroniczne, wyposażenie komunikacyjne itp, zabezpieczonych przed zanikiem zasilania poprzez zasilacze wspomagane bateriami. Ciągłe bezprzerwowe zasilanie do systemów radiowych czy radarowych, światła pasa startowego, jak również inne wyposażenie bezpieczeństwa na lotniskach jest ważne ze względu na bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Wspomagane bateriami systemy zasilania gwarantują bezpieczeństwo przez całą dobę. Permanent Safety for critical Loads In the power station sector many im por tant loads such as electronic con trols, communications equipment etc. are protected against mains failure by bat tery assisted power supplies. A continous uninterrupted power sup ply to radio and radar systems, runway lightning and illumination as well as other safety devices in airports is of im por tance for air traffic safety. Battery assisted power supplies guarantee safety and security around the clock. UPS w wykonaniu przemysłowym, ENERTRONIC UPS-Industrial Version, ENERTRONIC 3 x 400 V kva Inwerter INVERTRONIC Inverter INVERTRONIC 3 x 400 V - 40 kva Prostownik THYROTRONIC Rectifier THYROTRONIC 220 V - 80 a Prostownik IGBT TRaNSOTRONIC IGBT-Rectifier TRaNSOTRONIC 220 V a System UPS kva UPS-Systems kva Inwerter statyczny 0,5 160 kva Static Inverters 0,5 160 kva Przetwornica - - Converter 220 V / 24 V a Prostownik dla Elektrowni Napięcie wyjściowe 26 V / Prąd wyjściowy 100 A 3000 A Napięcie wyjściowe 220 V / Prąd wyjściowy 100 A 1200 A Przetwornica - Wejście: 110/220 V Wyjście: 26 V, 48 V, 60 V Power Station Rectifiers Output voltage 26 V / Output current 100 A 3000 A Output voltage 220 V / Output current 100 A 1200 A - Converters Input: 110/220 V Output: 26 V, 48 V, 60 V

7 12 Zasilacze bezprzerwowe UPS Uninterruptible Power Supplies UPS oferuje najwyższą niezawodność i sprawność UPS offers highest Reliability and Efficiency 13 Zasilacze bezprzerwowe UPS Bezproblemowe zasilanie jest wymagane wszędzie tam gdzie energia elektryczna musi być dostępna cały czas i gdzie trzeba zabezpieczyć się przed chwilowymi zanikami lub brakiem zasilania. Uninterruptible Power Supplies A trouble-free power supply is required everywhere where electrical energy must be available at all times and where protection has to be provided against a temporary mains failure or mains breakdown. UPS oferuje najwyższą niezawodność i sprawność Systemy UPS dużych mocy powinny mieć najwyższą niezawodność i niskie koszty posiadania. UPS serii ENERTRONIC modular oraz ENERTRONIC L z firmy BENNING spełniają najwyższe oczekiwania. UPS offers highest Reliability and Efficiency High Power UPS-Systems should have highest reliability and low cost of ownership. The UPS ranges ENERTRONIC modular and ENERTRONIC L from BENNING comply with the highest demands. System UPS ENERTRONIC S UPS-System ENERTRONIC S Systemy UPS Enertronic S oraz T są ekonomicznym rozwiązaniem chroniącym przed zanikami i zakłóceniami. ENERTRONIC S składa się z redundantnych bloków mocy, posiada jednofazowe wyjście o mocy w zakresie: 1,25 10 kva. System UPS ENERTRONIC T UPS-System ENERTRONIC T System UPS ENERTRONIC modular, wyjście 3 x 400 V kva UPS-System ENERTRONIC modular, Output 3 x 400 V kva System UPS ENERTRONIC L, wyjście 3 x 400 V kva UPS-System ENERTRONIC L, Output 3 x 400 V kva UPS serii ENERTRONIC T może być zasilany z jednej lub trzech faz oraz zasilić jedno lub trójfazowe odbiory o mocy od 2,7 24,3 kva mocy. The UPS-Systems ENERTRONIC S and T are economical solutions against power failure and disturbances. The ENERTRONIC S version consists of redundant powerblocs, has single phase output and can supply 1,25 10 kva. The UPS range ENERTRONIC T can be supplied with single and three phase output from 2,7 24,3 kva output power. Modułowa konstrukcja i redundancja są ważnymi zaletami serii ENERTRONIC modular. W zależności od wymaganej mocy i czasu podtrzymania, system może być indywidualnie dopasowany do odbiorów. Blok mocy UPS ENERTRONIC L pracuje na półprzewodnikach IGBT. Ta technologia skutkuje bardzo wysokim współczynnikiem mocy ( 0.99), niskimi harmonicznymi ( 5%) i dobrą sprawnością. The modular construction and redundancy are important features of the ENERTRONIC modular series. Depending on the required power and the battery autonomy time, the systems can be individually adapted to the load. The powerbloc of the UPS range ENERTRONIC L works with IGBT semi-conductors. This technology results in a very high powerfactor ( 0.99), low harmonics ( 5%) and good efficiency.

8 14 Zasilanie dla Telekomunikacji Telecom Power Solutions Systemy zasilania dla telekomunikacji Telecom Power Solutions 15 Zasilanie dla telekomunikacji Dzisiejsza telekomunikacja wymaga niezawodnego zasilania w każdych warunkach i we wszystkich obszarach operacyjnych. Telecom Power Solutions Trouble-free operation of todays telecom systems requires the use of power supply units which are reliable and ready to be brought into operation at any time. BENNING jest globalnym dostawcą systemów zasilania AC oraz podtrzymywanych z baterii dla wielu operatorów komórkowych i stacjonarnych. Working with customers world wide, BENNING supplies ACand power solutions to fixed and wireless network operators. Podstawą konstrukcji systemów dla telekomunikacji są pierwotnie taktowane moduły mocy w technologii plug-in. Dzięki równoległemu połączeniu systemy mogą być konfigurowane nawet do wielu tysięcy amperów. The basis for the construction of the Telecom power supplies are switched mode power modules in plug-in technology. With parallel connection systems can be configured up to several thousand amps. Najnowsza technologia i zaawansowane rozwiązania są podstawą kompaktowej budowy i wysokiej sprawności zastosowanych modułów mocy. Advanced design and state-of the art circuit topology are the basic features of compact power systems with high efficiency. Energy Efficiency Natural Resources CO 2 SLIMLINE 2400 SE 48 V - 51 a, 2400 W SLIMLINE 6000 SE 48 V - 85 a, 4000 W 48 V a SLIMLINE 6000 SE 48 V a, 6000 W 48 V a 48 V a System zasilania ac ac Power System 400 V ac - 60 kva TEBECHOP SE 48 V a

9 16 Prostowniki do wózków widłowych Traction Chargers Prostowniki i kontrolery baterii Traction Chargers and Battery Controller 17 Energy Efficiency Wysoka sprawność i zmniejszona emisja CO2 Temat sprawności energetycznej należy rozpatrywać w kontekście ekologicznym i ekonomicznym. W porównaniu z tardycyjnymi prostownikami, wysokosprawne systemy ładowania BELATRON redukują zużycie energii elektrycznego o około 25 % podczas procesu ładowania. Pozwala to ograniczyć koszty energii i obniżyć emisję CO 2. High energy efficiency and reduced CO2 emissions The subject of energy efficiency encompasses both environmental and economic considerations. Compared with conventional chargers, BELATRON highefficiency charging systems reduce the amount of electrical energy consumed during the charging process by 25 %. This leads to reduced energy costs and lower CO 2 emissions. Wysokowydajne systemy ładowania BELATRON: Najnowocześniejsza technologia dla twojej akumulatorowni Od ponad trzydziestu lat nazwa BELATRON kojarzy się z zaawansowanymi i nowoczesnymi technologiami ładowania. Dzięki serii BELATRON IS oraz BELATRON TC firma BENNING oferuje wysokosprawne systemy ładowania skrojone na miarę potrzeb do zastosowań przemysłowych. Kontroler baterii BATCOM i BATCOM Basic BATCOM Basic odbiera, zapisuje, i transmituje ważne dane operacyjne dotyczące kondycji baterii. Kontroler baterii BATCOM jest wyjątkowo wytrzymały. Radiowa transmisja danych zapewnia bezpieczną i bezzakłuceniową komunikację z BELATRONEM oraz laptopem lub PC. Natural Resources CO 2 Podczas ładowania wysokosprawnym prostownikiem BELATRON baterii 48 V Ah roczne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej wyniosą około 1900 kwh. Jako efekt zaoszczędzonej energii zostaje zmniejszona o 980 kg emisja CO 2 co jest porównywalne z emisją CO 2 samochodu z silnikiem diesla (135 g CO2/km) który przejeżdża dystans 7259 km. When charging a 48 V 500 Ah traction battery using a BELATRON high-efficiency charging system, the annual saving in electrical energy is approx kwh. As a result of the energy saved, the CO 2 emissions are reduced by 980 kg which is comparable with the CO 2 emissions of a diesel-engined car (135 g CO 2 /km) travelling a distance of 7259 km. Ta seria prostowników zbudowana jest na bazie wytrzymałych szaf przemysłowych z zabudowanymi wewnątrz wysokosprawnymi modułami mocy BELATRON. Proces ładowania ze zoptymalizowaną sprawnością energetyczną jest taki sam jak w standardowych wysokosprawnych prostownikach BELATRON. BELATRON high-efficiency charging systems: Cutting-edge technology for your charging station For more than three decades, the name BELATRON has stood for advanced and future-oriented charging technology. Battery controller BATCOM and BATCOM basic BATCOM basic receives, stores and transmits important opera - tional data and the condition of the battery. The BATCOM battery controller is extremely robust. Radio data transmission ensures secure and interference free communication with the BELATRON and the PC/Laptop. With the series BELATRON IS and BELATRON TC BENNING offers high-efficiency charging systems specifically tailored to the requirements of industrial applications. This charger range consists of robust industrial cabinets with built-in Belatron high efficiency power modules. The charging process, with optimized energy efficiency, is the same as used for the standard BELATRON high efficiency chargers. Berlin/Germany Zmniejszenie emisji CO 2 dzięki BELATRON CO 2 reduction by BELATRON km / 4510 mil Huambo/ Angola BELaTRON wysokosprawny system ładowania BELaTRON high-efficiency charging systems Rozwiązanie przemysłowe BELaTRON IS Industrial Solution BELaTRON IS Rozwiązanie przemysłowe BELaTRON TC Industrial Solution BELaTRON TC

10 18 Zasilanie OEM OEM-Power Supplies Testery, Mierniki i Instrumenty bezpieczeństwa Testing, Measuring and Safety Instruments 19 Układy zasilania OEM BENNING posiada ponad 25 lat doświadczenia w projektowaniu pierwotnie taktowanych wysokiej jakości układów zasilania OEM. Wiodący producenci wyposażenia elektronicznego i medycznego, gdzie źródło zasilania musi być najwyższej jakości są klientami firmy BENNING. OEM-Power Supplies BENNING has more than 25 years of experience in developing high quality switched mode OEM-power supplies. Leading manufacturers of electronic and medical equipment, where power supplies must be of the high est standard, are customers of BENNING. Testery, mierniki i instrumenty bezpieczeństwa dla przemysłu, warsztatów i serwisu BENNING zdobył reputacje lidera rynku co wynika z najnowszych rozwiązań, wysokiej jakości jak również testowania i certyfikacji każdego produktu przez niezależny instytut VDE na zgodność z obowiązującymi normami. Testing, Measuring and Safety Instruments for Industry, Handcraft and Service BENNING has developed a reputation as a real market leader arising from up-to-date developments, a consistently good workmanship and the demand, to test and certify each product by the independent VDE testing institute according to valid standards. Testery napięcia, ciągłości i następstwa faz Linia DUSPOL oraz DUTEST przeznaczone do testów napięcia, faz, polaryzacji, następstwa faz, ciągłości, oraz półprzewodników spełnia wymagania profesjonalnych użytkowników. Voltage-, Continuity and Phase Sequence Tester The DUSPOL and DUTEST range for voltage-, phase-, polarity-, phase sequence-, continuity- and semiconductor testing, meets the demands of professional users. Zakres produkcji Zasilacze AC- Przetwornice - Jedno i wieloodpływowe Zakresy mocy od 50 W do 4500 W Production Range AC- Power Supplies - Converters Single- and Multiple Outputs Power Range 50 W 4500 W Multimetry cyfrowe i cyfrowe cęgi BENNING oferuje idealne rozwiązania mierników dla rozmaitych wymagań i aplikacji. Multimetry bazują standardowo na metodzie pomiarowej wartości skutecznej (RMS), jak również metodzie true RMS w przypadku mierników najwyższej kategorii - CAT IV. Digital-Multimeter and Digital Clamp Meter The range offers an ideal solution for all requirements and applications. The instruments are produced with conventional, average-forming measuring method (RMS) as well as with true RMS measuring method to the highest over-voltage category CAT IV. Zastosowania Wyposażenie medyczne Telekomunikacja Przetwarzanie danych Kontrola procesów Wyposażenie wojskowe Application Medical Equipment Telecommunication Data Processing Process Control Military Equipment Zasilacz z wieloma odpływami Power Supplies with multiple Outputs Testery zabezpieczeń Testery instalacji BENNING IT 110 /IT 120 B są używane do testowania bezpieczeństwa instalacji elektrycznych na zgodność ze standardem DIN VDE 0100 i międzynarodowym standardem DIN IEC Dzięki przenośnemu testerowi urządzeń BENNING ST 710 / ST 720 / ST 750 okresowe badania urządzeń elektrycznych na zgodność z DIN VDE , (DIN EN 62353) oraz BGV A3 mogą być wykonywane w sposób bezpieczny i oszczędzający czas. Safety Instruments The installation testers BENNING IT 110/IT 120 B are used for safety testing of electrical installations in accordance with the standard DIN VDE 0100 and the International standard DIN IEC With the portable appliance tester BENNING ST 710 / ST 720 / ST 750 periodic testing on electrical appliances in accordance with DIN VDE , (DIN EN 62353) and BGV A3 can be carried out in a safe and time-saving way.

11 20 Niezawodny serwis dla wsparcia systemów wysokiej jakości Reliable Service to Support High Quality Systems Wydział maszyn elektrycznych Electromachine Department 21 Niezawodny serwis dla wsparcia systemów wysokiej jakości Współpraca z BENNING zawiera poza dostawą rozwiązań zasilania również wiele pakietów serwisowych. Pakiety serwisowe opierają się na następujących czterech kompetencjach: Reliable Service to Support High Quality Systems The partnership of BENNING includes, beside the supply of power solutions, several service packages. These service packages are based on the following four core competences: Obsługa, przebudowa i diagnostyka Od ponad 7 dekad naprawy maszyn stanowią istotną część aktywności firmy. Dzisiaj firma oferuje szeroki zakres wysokiej jakości aplikacji serwisowych i dodatkowo produkcji silników elektrycznych oraz standardowych napraw serwisowych. Klienci są zlokalizowani w Niemczech i krajach sąsiednich. Maintenance, Reproductions and Diagnostics Since more than 7 decades machine repairs represents an essential part of the companies activities. Today the company offers a large range of high quality service applications and some manufacturing of electrical motors additional to the standard repair service. Customers are located in Germany and in neighbour countries. Hannover Bocholt Leipzig Nürnberg Heidelberg 1. Facility Management wraz z Hotline i Helpdesk Klient uzyskuje kompletny serwis w odniesieniu do systemów zasilania i budynków. 24 godzinny Hotline oferuje niezawodne i punktualne wsparcie serwisowe przez całą dobę. Helpdesk jest bezpłatnym serwisem całodobowym dla wszystkich klientów. 1. Facility Management including Hotline and Helpdesk The customer will get a complete service related to power systems and buildings. With the 24 h-hotline BENNING offers a reliable and prompt service support around the clock. The Helpdesk is a free of charge service around the clock to all customers. Ocena częściowego pomiaru wyładowań fazy U-V-W na przykładzie sprawnej maszyny Parcelled discharge report phase U-V-W at these case on a machine in good condition 2. Zarządzanie projektami Na indywidualne zapytania BENNING zapewnia kompleksowe planowanie i implementację układów zasilania włączając w to konieczną instalację. 3. Naprawa i zarządzanie częściami zamiennymi Zarządzanie naprawami oferuje najlepsze możliwe wsparcie układów zasilania pokrywające cały okres życia produktu. Wykwalifikowani technicy BENNING zapewniają szybką analizę występujących błędów i gwarantują krótki czas naprawy. Organizacja magazynu części zamiennych zapewnia niezawodne dostawy wszystkich koniecznych części dzięki nowoczesnej logistyce. 4. Centrum szkoleniowe Centrum szkoleniowe BENNING oferuje szeroki zakres szkoleń i kursów zapewniające właściwą instalację i obsługę wszystkich dostarczanych produktów. Uczestnicy otrzymują szczegółową dokumentację podczas sesji treningowych. 2. Project Management On individual request BENNING provides the complete planning and implementation of power equipment including the related installation. 3. Repair and Spare Parts Management The repair management offers the best possible support of the power equipment covering the whole product lifetime. BENNINGs qualified technicians ensures the rapid analysis of occurring faults and guarantees short repair times. The spare part stock organisation ensures promt supply of all relevant spare parts using modern logistics. 4. Training Centre The BENNING training centre offers a wide range of training courses to ensure the proper commissioning and operation of all supplied products. The participants will receive detailed documentation during the training sessions. Portfolio produkcji i serwisu: Diagnostyka Obsługa Serwis wyjazdowy Kalkulacja operacyjna maszyn elektrycznych Produkcja: - Wysoko i nisko napięciowych silników i generatorów - Części zapasowe i inne komponenty Zespół diagnostów pracuje z najnowszymi testerami i miernikami przy analizie wizualnej mechaniki i elektryki, na przykład: wizualne (endoskopia, termografia) mechaniczne (wyważenie, wibracje i analiza częstotliwości) elektryczne (tan-delta, częściowe wyładowanie, impuls, test PE, termografia) The Service and Production Portfolio includes: Diagnostics Maintenance On site service Calculation of operating electrical machines Production of: - High and low voltage motors and generators - Spareparts and other components The diagnostic team works with up to date test- and measurement equipment for the analysis of visual mechanical and electrical tests, for example: visual (endoscopies, thermographs) mechanical (balance control, vibration and frequency analysis) electrical (tan-delta, partial discharge, shock pulse and pe-test, thermographycal) Produkcja części zapasowych Spare Parts Production

12 22 23 BENNING - na świecie BENNING - worldwide BENNING - na świecie BENNING - worldwide Zakłady produkcyjne Production facilities Niemcy / Germany Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG Fabryka I / factory I Münsterstr Fabryka II / factory II Robert-Bosch-Str BOCHOLT Tel.: +49 (0) / 93-0 Fax: +49 (0) / Irlandia / Ireland 3 Benning Betriebsgesellschaft Irland GmbH Whitemill North Ind. Est. Wexford Tel.: +353 (0) 53 / Fax: +353 (0) 53 / Rumunia / Romania 4 Benning Power Electronics S.C.S. St. Lunca Grofului No BUCHIN AT CARANSEBES Tel.: / Fax: / Białoruś / Belarus IOOO BENNING ul. Belorusskaya, BREST Tel.: / Fax: / Biuro Wschód / Office East Ludwig-Erhard-Ring 18a DAHLEWITZ Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Biuro Oldenburg / Office Oldenburg Südgeorgsfehner Str VRESCHEN-BOKEL Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Biuro Brüggen / Office Brüggen Deichweg BRÜGGEN Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Belgia / Belgium Benning Belgium branch of Benning Vertriebsges. mbh Essenestraat TERNAT Tel.: +32 (0) 2/ Fax: +32 (0) 2/ Oddziały w Niemczech Subsidiaries in Germany Biuro Zachód / Office West Auf der Brede RADEVORMWALD Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Biuro Bremen, Trakcja / Office Bremen, Traction Stammstr BREMEN Tel.: +49 (0) 4 21 / Fax: +49 (0) 4 21 / Biuro południowo-środkowe / Office South-Middle Ahornweg BÜDINGEN Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Chiny / P. R. China 7 Benning Power Electronics (Beijing) Co., Ltd. No. 6 Guangyuan Dongjie Tongzhou Industrial Development Zone BEIJING Tel.: +86 (0) 10 / Fax: +86 (0) 10 / Vreschen-Bokel Bremen Bocholt Brüggen Radevormwald Büdingen Hawangen Dahlewitz Biuro południe / Office South Bahnhofstr HAWANGEN Tel.: +49 (0) / Fax: +49 (0) / Francja / France Benning 8 Holandia / Netherlands 12 Benning NL conversion d énergie 43, avenue Winston Churchill B.P LOUVIERS CEDEX Tel.: +33 (0) / Fax: +33 (0) / branch of Benning Vertriebsges. mbh Peppelkade AK HOUTEN Tel.: +31 (0) 30 / Fax: +31 (0) 30 / Wielka Brytania / Great-Britain 9 Benning Power Electronics (UK) Ltd. Oakley House, Hogwood Lane Finchampstead BERKSHIRE RG 40 4QW Tel.: +44 (0) 1 18 / Fax: +44 (0) 1 18 / Włochy / Italy 10 Benning Conversione di Energia S.r.L Via 2 Giugno 1946, 8/B CASALECCHIO DI RENO (BO) Tel.: / Fax: / Chorwacja / Croatia 11 Benning Zagreb d.o.o. Trnjanska ZAGREB Tel.: +385 (0) 1/ Fax: +385 (0) 1/ Austria 13 Benning GmbH Elektrotechnik und Elektronik Eduard-Klinger-Str ST. ANDRÄ-WÖRDERN Tel.: +43 (0) / Fax: +43 (0) / Polska / Poland 14 Benning Power Electronics Sp. zo.o. Korczunkowa GLOSKÓW Tel.: +48 (0) 22 / Fax: +48 (0) 22 / Rosja / Russian Federation 15 OOO Benning Power Electronics Domodedovo town, microdistrict Severny, "Benning" estate, bldg MOSCOW REGION Tel.: / Fax: / Szwecja / Sweden 16 Benning Sweden AB Box 990, Hovslagarev. 3B SOLLENTUNA Tel.: +46 (0) 8/ Fax: +46 (0) 8/ Szwajcaria / Switzerland 17 Benning Power Electronics GmbH Industriestrasse DIETLIKON Tel.: +41 (0) 44 / Fax: +41 (0) 44 / Serbia / Serbia 18 Benning Power Electronics doo Kornelija Stankovića BEOGRAD Tel.: +381 (0) 11 / Fax: +381 (0) 11 / Słowacja / Slovakia 19 Benning Slovensko, s.r.o. Kukuričná BRATISLAVA Tel.: +421 (0) 2/ Fax: +421 (0) 2/ Hiszpania / Spain 20 Benning Conversión de Energía S.A. C/Pico de Santa Catalina 2 Pol. Ind. Los Linares HUMANES, MADRID Tel.: / Fax: / Pd.-wsch. Azja / South East Asia 21 Benning Power Electronics Pte Ltd 85, Defu Lane 10 #05-00 SINGAPORE Tel.: +65 / Fax: +65 / Czechy / Czech Republic Benning CR, s.r.o. Zahradní ul KOSMONOSY Tel.: +420 / Fax: +420 / Turcja / Turkey 23 Benning GmbH Turkey Liaison Office 19 Mayıs Mah. Kürkçü Sokak No:16/A Kozyatağı Kadıköy / ISTANBUL Tel.: +90 (0) 2 16 / Fax: +90 (0) 2 16 / Ukraina / Ukraine 24 Benning Power Electronics 3 Sim'yi Sosninykh str KYIV Tel.: +380 (0) 44 / Fax: +380 (0) 44 / Węgry / Hungary 25 Benning Kft. Power Electronics Rákóczi út LÁBATLAN Tel.: +36 (0) 33 / Fax: +36 (0) 33 / Stany Zjednoczone / U.S.A. 26 Benning Power Electronics, Inc Presidential Drive RICHARDSON, TEXAS Tel.: / Fax: /

13 ISO 9001 ISO SCC Energy Efficiency Natural Resources CO PL/GB 01/2015 paus Design & Medien, Bocholt Zastrzega się możliwość zmian. Wydrukowano na papierze bezchlorowym. Subject to alterations. Printed on chlorine free paper.

E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y

E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Wo r l d C l a s s P o w e r S o l u t i o n s E x c e l l e n t T e c h n o l o g y, E f f i c i e n c y a n d Q u a l i t y Ładowanie konserwujące Ładowanie Test baterii Uszkodzenie zasilania Uszkodzenie

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND

GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND GRUPA EDF W POLSCE EDF GROUP IN POLAND Działalność i odpowiedzialność korporacyjna Activities and corporate responsibility EDF - LIONEL CHARRIER Publikacja przygotowana przez Dział Komunikacji EDF Polska

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION!

ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! ALWAYS THE RIGHT DIRECTION! Wprowadzenie Witamy w grupie motoryzacyjnej LenGo. Grupa LenGo składa się z wielu niezależnych firm znajdujqcych się

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces

Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze. Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Automatyka Elektronika Elektrotechnika Mechanika Piece odlewnicze Automation Electronics Electrotechnical Engineering Mechanics Cast furnaces Firma The Company Firma HITIN powstała w 1992 roku jako następca

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl

KATALOG PL#5. www.jarltech.pl www.jarltech.de Jarltech Europe GmbH / Jarltech Polska ul. Globusowa 38 02-436 Warszawa, Polska Phone: +48 22 / 863 84-26 Freephone: 800 JARLTECH Jarltech Europe GmbH Raiffeisenstr. 5-7 61250 Usingen,

Bardziej szczegółowo

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d

201 20 3 B s u i s n i e n s e s s Se s r Se vi v c i e c s e Se s c Se to t r o rin i P n o P l o a l n a d Sektor nowoczesnych 2013 usług biznesowych w Polsce Business Services Sector in Poland 1 Raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) Report prepared by the Association of Business

Bardziej szczegółowo

Profil firmy. Company Profile

Profil firmy. Company Profile Profil firmy Firma Connect Distribution Sp. z o.o., założona w 1998 roku, jest wyspecjalizowanym dystrybutorem rozwiązań IT z wartością dodaną. Dostarczamy najwyższej światowej jakości rozwiązania software

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED

Automatyka budynkowa i przemysłowa. o m. s. c. . p l. t e r. w w w. m a s. Elementy i układy półprzewodnikowe. Technologia LED. Technologia LCD, OLED w w w. m a s t e r s. c o m. p l Elementy i układy półprzewodnikowe Technologia LED Technologia LCD, OLED Technologia fotowoltaiczna Technologia łączeniowa Technologia bezprzewodowa Pozostałe elementy

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification

CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania. CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania CSQ Management Systems Certification CSQ Certyfikacja Systemów Zarządzania C SQ jest schematem certyfikacji zarządzanym przez IMQ. IMQ jest jednostką certyfikującą

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl

Produkcja Production www.polimex-mostostal.pl Produkcja Production Spis treści Table of Contents Polimex-Mostostal SA 2 Polimex-Mostostal SA Oferta produkcja 6 The Offer Production Park maszynowy i stosowane technologie 14 Machinery Park and Technology

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO

KATALOG/CATALOGUE PNEUMATICON 2009. II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań. członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO członek POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU TARGOWEGO member of the POLISH CHAMBER OF EXHIBITION INDUSTRY KATALOG/CATALOGUE II Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON 2009 KIELCE, 3-5.03.2009

Bardziej szczegółowo

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym

Standardowe sterowania w czasie rzeczywistym dla celów automatyzacji w górnictwie podziemnym Tłumaczenie: mgr inż. J. UTIKAL Tłumaczenie artykułu z czasopisma Glűckauf Nr 7/8 (2008) pt. Echtzeitfähige standardisierte Steuerungen fűr Automatisierungsaufgaben im Untertagebergbau Autor: Prof. Dr.-Ing.

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1

1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 SPIS TREŚCI CONTENT: 1. Aleksander MOCZAŁA: Rozwój systemów ERP... 1 2. Leif GOLDHAHN, Michael KAISER: Development of adaptable multimedia process descriptions for process planning and manufacturing via

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo