INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 3/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Reforma emerytalna...4 Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu...4 Świadczenia powypadkowe...5 Działania stanowiące przejaw dyskryminacji pracownika...6 Wykaz ofert BEZPŁATNE Biznes... 7 Komputer... 7 Księgowość i finanse...11 Operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych...12 Techniczne...13 Uprawnienia do kierowania pojazdami...13 Pozostałe...14 PŁATNE Bhp...15 Biznes...16 Gastronomia...17 Handel...17 Język obcy...18 Księgowość i finanse...21 Operatorzy maszyn budowlanych i urządzeń...22 Techniczne...23 Uprawnienia do kierowania pojazdami...25 Wizaż i kosmetyka...27 Pozostałe...30 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: Gabi Moisa - Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Oddajemy do Państwa rąk trzeci numer Informatora Szkoleniowego. Zeszyt ten, podobnie jak poprzednie wydania, zawiera informacje dotyczące możliwości kształcenia się i poszerzania własnych kompetencji zawodowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Wierzymy, że materiały te przyczynią się do orientacji w możliwościach zdobywania zawodów, a przez to ułatwią podjęcie decyzji w sprawach życiowych. Jak bowiem pokazuje doświadczenie, lepsze i wszechstronne przygotowanie zawodowe ułatwia poruszanie się na rynku pracy, finalizowane efektywnym zatrudnieniem. Liczymy na zainteresowanie Państwa treścią tego zeszytu i na ewentualne uwagi związane z jego zawartością. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Ułatwienia dla młodych rodziców Ministerstwo Pracy chce ułatwić młodym rodzicom zwłaszcza matkom powrót na rynek pracy. Dlatego, jak dowiedziała się Rzeczpospolita, planuje uruchomić program dopłat do miejsc pracy dla osób z małymi dziećmi. Obecnie co druga kobieta nie pracuje zawodowo, aż 17 proc. z nich właśnie dlatego, że opiekuje się dziećmi. Oprócz dotacji dla firm dających zatrudnienie rodzicom planujemy dopłaty do pensji dla matek lub ojców oddających dziecko do żłobka i wracających do pracy w niepełnym wymiarze. Rządowy program dopłat miałby ruszyć dopiero w 2014 r., ale już w przyszłym roku zostałby uruchomiony pilotaż. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Pracy, który trzyma zamrożone 5 mld zł na zasiłki i wsparcie dla bezrobotnych. Matkom specjalistkom lepiej Do przedsiębiorców zaczyna docierać, że urodzenie dziecka przez pracownicę nie musi dla firmy oznaczać kłopotu Właściciele firm zorientowali się, że dla nich łatwiej i taniej jest wprowadzić proste udogodnienia dla mam, niż zatrudnić nowych pracowników. Z badań portalu Mamawpracy.pl wynika, że już w niemal co drugiej firmie rodzice mogą liczyć na pomoc w łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Aż 45 proc. pytanych matek ma możliwość elastycznego ustalania godzin pracy, 13 proc. podpisane umowy zadaniowe, a ponad 11 proc. zostało telepracownikami. Wiele z nich twierdziło też, że choć oficjalnie nie stosuje się wobec nich żadnych udogodnień, nikt nie robi im problemów, gdy od czasu do czasu chcą pracować w domu albo wyjść wcześniej mówi Joanna Gotfryd z portalu Mamawpracy. pl. Na przychylniejsze traktowanie rodzicielstwa największe szanse mają specjalistki od marketingu, finansów czy sprzedaży, ale także lekarki, nauczycielki i urzędniczki. Wynika to oczywiście ze specyfiki wykonywanej przez nie pracy, ale także z tego, że specjalistki decydują się na dziecko późno, kiedy mają już co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego i pracodawcom zależy na tym, żeby szybko wróciły po urlopie tłumaczy Gotfryd. Z tego właśnie powodu krakowskie centrum finansowo-księgowe firmy Electrolux zdecydowało się uelastycznić czas pracy: wprowadzić możliwość telepracy oraz indywidualnego ustalania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zdecydowaliśmy się na to, bo nie chcieliśmy stracić dobrych pracowników mówi Dominika Kosman z Electroluxa. Zdaniem ekspertów są to coraz popularniejsze praktyki. Tak dużo się o tym obecnie mówi, że do przedsiębiorców zaczyna docierać, że urodzenie dziecka przez pracownicę nie musi być kłopotem dla firmy. Starają się wszystko tak zorganizować, żeby mama jak najszybciej wróciła do pracy mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. Z ułatwień w firmach korzystają coraz częściej także ojcowie. Dzięki temu rodzice mogą dzielić się opieką nad dzieckiem. Nasze badania pokazują, że niemal co trzeci ojciec na równi z matką zajmuje się opieką nad dzieckiem. Jest to możliwe także dlatego, że firma pozwala pracować w takich godzinach, w jakich im najwygodniej mówi Gotfryd. Te matki, które mają wsparcie ze strony ojców dzieci, szybciej i chętniej wracają do pracy. Na lepszą atmosferę wokół macierzyństwa wskazują też wyniki konkursu, w którym Rz i Fundacja Świętego Mikołaja przyznają tytuły firmy przyjaznej mamie. Coraz częściej dostajemy informacje, że firmy godzą się na elastyczny czas pracy, wykonywanie części zadań z domu, kobiety nie boją się o zatrudnienie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego mówił Jakub Antoszewski z Millward Brown SMG KRC, partnera konkursu, podczas majowej gali wieńczącej jego piątą edycję. Źródło: Rzeczpospolita 3

4 REFORMA EMERYTALNA Obecnie wiek emerytalny wynosi odpowiedni 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na mocy przyjętej przez ustawodawcę ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, tj. tzw. reformy emerytalnej 67 wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany i wyniesie on 67 lat. Zmiany polegające na wydłużaniu wieku przechodzenia na emeryturę rozpoczną się już od 2013 r. i w przypadku mężczyzn mają się zakończyć w 2020 r., a w przypadku kobiet w 2040 roku. Wiek emerytalny będzie się bowiem wydłużał odpowiednio co kwartał o jeden miesiąc. I tak np. wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie: 1) do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat; 2) od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat i 1 miesiąc; 3) od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat i 2 miesiące; 4) od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat i 3 miesiące; itd. Natomiast wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 1) do dnia 31 grudnia 1947 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat; 2) od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 1 miesiąc; 3) od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 2 miesiące; 4) od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 3 miesiące; 5) od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 4 miesiące; itd. Ustawa zakłada również możliwość przejścia na częściową emeryturę. Świadczenie to będą mogły pobierać kobiety, które osiągnęły wiek 62 lat i będą się legitymowały okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 35 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat posiadający 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.. O częściowa emeryturę nie mogą się ubiegać kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata lub jest niższy niż 62 lata. W celu obliczenia kwoty emerytury ustala się jej podstawę obliczenia, która dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o nią z momentu przejścia na emeryturę. Podstawę obliczenia emerytury ustala się zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy emerytalnej. Stanowi ją kwota waloryzowanego kapitału początkowego. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje składek i kapitału początkowego. Natomiast średnie dalsze życia ustala się na podstawie tablicy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych. Tablica ta obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku i dotyczy wniosków zgłoszonych w tym okresie. Wysokość emerytury częściowej będzie obliczona od 50% kapitału zgromadzonego przez pracownika. Na koniec warto nadmienić, że osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone decyzją organu rentowego prawo do: 1) renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, 2) świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, 3) emerytury pomostowej na podstawie ustawy, 4) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego (wydłużonego na mocy w/w ustawy), chyba że prawo do świadczenia ustanie lub wygaśnie przed tym dniem. Anna Orlińska ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE ZASAD RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Na podstawie Kodeksu pracy, osoba, wobec której pracodawca naruszyła zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Z przepisu tego wynika, że ustawodawca określił tylko dolną granicę odszkodowania, tj. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku wynosi 1500zł. 4 Przyjmuje się, że odszkodowanie zasądzone w procesie sądowym powinno wyrównywać uszczerbek poniesiony przez pracownika. Przy czym odszkodowanie to powinno być proporcjonalne do naruszonego przez pracodawcę obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu, jak również musi mieć ono oddziaływać prewencyjnie. Ponadto odszkodowanie to ma za zadanie wyrównać zarówno szkodę materialną, jak i niematerialną pracownika, zatem winno być rozumiane również jako zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę. c.d. na str. 5

5 W postępowaniu sądowym na pracowniku spoczywa konieczność wykazania bezprawności zachowania pracodawcy, odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy nie jest bowiem uzależniona od jego winy. Przy czym przyjmuje się, że pracownik nie może domagać się wyższego odszkodowania tylko dlatego, że zdarzenie wywołujące uszczerbek w dobrach niemajątkowych miało charakter ciągły, ponieważ polegało ono na jednorodzajowym zachowaniu w dłuższym okresie czasu. Wyższego odszkodowania można domagać się tylko, gdy udowodni się wyższą szkodę majątkową lub niemajątkową uzasadniającą odszkodowanie w kwocie przekraczającej wysokość minimalnego wynagrodzenia. Jako przykład można wskazać, że w sytuacji naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, w zakresie np. wysokości wynagrodzenia, kwota odszkodowania wyliczona będzie jako różnica między wynagrodzeniem, jakie pracownik powinien otrzymać, bez naruszenia zasady równego traktowania, a wynagrodzeniem rzeczywiście otrzymanym. Przy czym zawsze w danej sprawie będą brane pod uwagę dodatkowe okoliczności istotne dla konkretnego stanu faktycznego warunkujące kwotę odszkodowania. Na koniec należy wspomnieć, że roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat, ale jego bieg nie może się rozpocząć przed ujawnieniem szkody, co może mieć miejsce nawet po ustaniu stosunku pracy. I tak na przykład wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie wyprowadzonego z doznania rozstroju zdrowia na skutek stosowania przez pracodawcę praktyk dyskryminacyjnych powstaje, nie wcześniej niż ujawniły się dolegliwości, które w ocenie pracownika są skutkiem tych działań. Stąd też ustanie stosunku pracy nie stanowi daty wymagalności roszczenia o odszkodowanie, zatem daty rozwiązania umowy o pracę nie należy w każdym przypadku traktować jako daty rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Choć zapewne wtedy pracownicy częściej wysuwają takie żądania, gdyż wychodzą z założenia, że nie mają nic do stracenia skoro nie pracują już u takiego pracodawcy. Zapewne wiąże się to z brakiem świadomości, że Kodeks pracy przewiduje również swoistą ochronę dla pracownika, który skorzystał z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Wykorzystanie bowiem przez pracownika uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Przepis ten ma również zastosowanie odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Anna Orlińska ŚWIADCZENIA POWYPADKOWE Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki ich przyznawania określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania określonego świadczenia powypadkowego podejmuje ZUS na podstawie posiadanych dowodów. W świetle wymienionej ustawy może być przyznany: Zasiłek chorobowy, dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, Świadczenie rehabilitacyjne, dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja stwarza szansę na pełny powrót do zdrowia, Zasiłek wyrównawczy, dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, Jednorazowe odszkodowanie, dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, Renta z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, Renta szkoleniowa, dla ubezpieczonego, wobec którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy na zajmowanym stanowisku w związku z wypadkiem przy pracy, Renta rodzinna, wypłacana członkom rodzin zmarłego ubezpieczonego lub rencisty z tytułu wypadku przy pracy, Dodatek do renty, dla sieroty zupełnej, Dodatek pielęgnacyjny, Pokrycie kosztów leczenia w zakresie stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru. c.d. na str. 6 5

6 Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości uzależnionej od oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonywanej każdorazowo po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji przez lekarza orzecznika lub po odwołaniu w II instancji komisja lekarska ZUS. Poszkodowany w każdym przypadku może odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS do sadu pracy i ubezpieczeń społecznych w obowiązującym trybie i przy zachowaniu wskazanych terminów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmówić przyznania świadczenia wypadkowego, jeśli nie został dostarczony protokół powy- padkowy lub karta wypadku. Świadczenie nie zostanie także przyznane jeśli z treści protokołu lub karty wypadku (dotyczy między innymi wypadków w drodze do pracy lub z pracy) jednoznacznie wynika, że dane zdarzenie nie zostało uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy. ZUS odmówi także wypłaty świadczenia powypadkowego, jeśli uzna, że w treści zarówno protokołu powypadkowego lub w karcie wypadku znajdują się stwierdzenia bezpodstawne, nie uwzględniające stanu faktycznego. Odmowa przez ZUS wypłaty świadczeń powypadkowych następuje w drodze decyzji, które są zaskarżalne. Kazimierz Pasternak DZIAŁANIA STANOWIĄCE PRZEJAW DYSKRYMINACJI PRACOWNIKA Zachowanie pracodawcy, jak również przełożonego, czy nawet współpracownika mające na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, a także wyeliminowanie go lub izolowanie z zespołu pracowników nosi znamiona mobbingu, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Ponadto dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn powołanych wyżej, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Przejawem dyskryminowania jest także: 1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 6 upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). Ponadto dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego wrogiej, poniżającej, upokarzającej, uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt stosunków panujących w zakładzie pracy dyskryminacja może się przejawiać poprzez długotrwałe i uporczywe: nie przyznawanie pracownikowi zadań do wykonania przewidzianych zakresem czynności; odbieranie zadań wcześniej przydzielonych; nieuzasadnione krytykowanie wykonywanej pracy; zlecanie prac poniżej posiadanych umiejętności lub naruszających jego godność; podawanie błędnych informacji na temat pracownika dotyczących zarówno jego życia osobistego, jak i zawodowego; zlecanie prac przekraczających możliwości pracownika i jego kompetencje, szkodliwych dla jego zdrowia; ośmieszanie, używanie wulgarnych wyrażeń w stosunku do pracownika; Jest to oczywiście przykładowy katalog działań mogących stanowić przejaw dyskryminacji wobec pracownika. Pamiętać jednak należy, że przy ocenie czy w danych okolicznościach sprawy mamy do czynienia z dyskryminacją należy stosować obiektywne kryteria. W przypadku wniesienia pozwu do sądu pracy, to on będzie każdorazowo decydował, czy zaszły przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie w/w praw pracownika. Anna Orlińska

7 BIZNES NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 80 GODZIN Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Sandomierska 89, Kielce Termin rekrutacji: lub inna miejscowość, w której zebrana zostanie grupa. Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Informacje dodatkowe: Szczegóły na stronie: Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: w. 203 KOMPUTER KLUCZOWE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE NA RYNKU PRACY Instytucja szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe CompLearn, ul. Piłsudskiego 74/309b, Wrocław Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: cała Polska Informacje dodatkowe: Program eurokobieta oferuje bezpłatne wsparcie poprzez: Międzynarodowo certyfikowane szkolenie informatyczne. Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy EITCI Information Technologies Key Competencies; szkolenie w całości realizowane jest w systemie e-learning ofert pracy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SERWISEM WWW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie od podstaw dedykowane dla kobiet, które chcą nauczyć się publikować informacje w Internecie, tworzyć własne strony WWW, przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów zarządzania treścią (CMS) na przykładzie systemu WordPress. więcej informacji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: E-PROFESJONALISTA ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Instytucja szkoleniowa: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Piotrkowska 12/ , Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne realizowane w ramach projektu E-profesjonalista rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjneg Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OFERTY BEZPŁATNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Prince2 Foundation. Więcej informacji na stronie Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT SBS Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie Windows Small Business Server Podczas 5-dniowego kursu (40h), pozwoli on efektywnie i bezpiecznie konfigurować, zarządzać i utrzymywać środowisko sieciowe małej firmy. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Windows Small Business Server Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR RED HAT LINUX Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie składa się z dwóch modułów: Podstawach Administracji Red Hat Linux oraz Administracja Red Hat Linux (RH124 i RH135). Kurs trwa z 9-ciu dni (72h) i kończy się egzaminem Red Hat Certified System Administration (RHCSA). szczegółowe informacje na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYZACJA TWORZENIA RAPORTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten pomaga w tworzeniu procedur, zasad programowania oraz współpracę z pakietem MS Office. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 7

8 OFERTY BEZPŁATNE 8 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RAPORTOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten umożliwia projektowanie baz raportowych, tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularzy oraz dystrybucje raportów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten obejmuje tworzenie i analiza baz danych, zbieranie danych oraz współraca z poziomu MS SQL Server. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten umożliwia tworzenie i definiowanie procedur, procedury zdarzeń, obsługę błędów oraz współpracę z inymi programami (m. in. MS Exel i MS Access). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA ANALITYCZNE W PRACY MENAGERA Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje pracę w MS Exel (współpraca z Crystal Xcelsius, SharePoint). Umożliwia on między innymi tworzenie skomplikowanych wykresów i tabel oraz analizę danych w raportach. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie opiera się na programie MS Project. Program obejmuje między innymi tworzenie planu bazowego projektu oraz kontrole kosztów planowanych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o MS Project. Program ten umożliwia efektywniejsze, skuteczne i zaawansowane tworzenie projektów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE PREZENTACJI DLA MENAGERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie jest oparte na programie Microsoft Exel. Umożliwia między innymi analizę danych raportów, projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

9 OFERTY BEZPŁATNE PROJEKTOWANIE PROFESJONALNYCH PREZENTACJI FIRMOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy PowerPoint oraz MS Excel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA OFERT I DOKUMENTÓW MARKETINGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy MS Word oraz MS Publisher. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO ANALIZ RYNKOWYCH I PROJEKTOWANIA RAPORTÓW SPRZEDAŻY Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Crystal Reports. Program ten umożliwia generowanie skomplikowanych zapytań do baz danych, i prezentację wyników w postaci graficznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA KOMPUTEROWA Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel MS OFFICE W PRACY BIURA POZIOM ZAAWANSOWANY Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne w oparciu o MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE USŁUGAMI SIECIOWYMI Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PORTALE INTERNETOWE I INTRANETOWE Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM SERWERA SBS Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 9

10 OFERTY BEZPŁATNE ZAAWANSOWANE ADMINISTROWANIE SIECIAMI KOMPUTEROWYMI Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNOLOGIE WIRTUALIZACJI W ŚRODOWISKU SYSTEMÓW WINDOWS Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W SIECIACH KOMPUTEROWYCH Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA USŁUGAMI KATALOGOWYMI ACTIVE DIRECTORY Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTROWANIE SERWEREM MS EXCHANGE 2010 Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie techniczne Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRATOR SERWERÓW BAZ DANYCH SQL Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne autoryzowane szkolenie Microsoft realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS PROJECT KOMPUTEROWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Project 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PODSTAWY BAZ DANYCH MS ACCESS Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: więcej ogłoszeń na

11 OFERTY BEZPŁATNE Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS EXCEL ELEMENTY ZAAWANSOWANE Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PODSTAWY MS EXCEL Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA, PREZENTACJA, MULTIMEDIA PODSTAWY Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPUTER W KSIĘGOWOŚCI Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: MS OFFICE W PRACY BIURA POZIOM PODSTAWOWY Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ABC OBSŁUGI KOMPUTERA Instytucja szkoleniowa: Profesjonalne Szkolenia Informatyczne Sp. z o.o., ul. Kościuszki 11, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne z zakresu MS Office 2010 realizowane w ramach projektu Poszukiwany pracownik e-pracownik na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Sandomierska 89, Kielce Termin rekrutacji: lub inna miejscowość, gdzie zebrana zostanie grupa. Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Informacje dodatkowe: Szczegóły na stronie: Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: w. 203 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PODATKOWYCH, RACHUNKOWYCH I KSIĘGOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: więcej ogłoszeń na 11

12 OFERTY BEZPŁATNE Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o programy MS Access oraz Ms. Excel Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA FIRMY Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel KOMPUTEROWA KSIĘGOWOŚĆ MŚP Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, tel , OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO-BIUROWA FIRMY Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Szkolenia skierowane do kobiet i mężczyzn pracujących, z wykształceniem co najwyżej średnim z terenu województwa świętokrzyskiego. Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NOWOCZESNA KSIĘGOWOŚĆ KOMPUTEROWA Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Szkolenia skierowane do kobiet i mężczyzn pracujących, z wykształceniem co najwyżej średnim z terenu województwa świętokrzyskiego. Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej edu.pl/ndsw Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA PODATKOWO-FINANSOWA MAŁEJ FIRMY Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Szkolenia skierowane do kobiet i mężczyzn pracujących, z wykształceniem co najwyżej średnim z terenu województwa świętokrzyskiego. Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PŁACE I KADRY Z OBSŁUGĄ KOMPUTERA Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Szkolenia skierowane do kobiet i mężczyzn pracujących, z wykształceniem co najwyżej średnim z terenu województwa świętokrzyskiego. Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SAMODZIELNE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI Instytucja szkoleniowa: Szkoła Zarządzania i Marketingu Sp. z o.o., ul. Peryferyjna 15, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracujący Informacje dodatkowe: Szkolenia skierowane do kobiet i mężczyzn pracujących, z wykształceniem co najwyżej średnim z terenu województwa świętokrzyskiego. Planowane rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2012 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPERATORZY MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI W ZAKRESIE III KLASY UPRAWNIEŃ Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce 12 więcej ogłoszeń na

13 OFERTY BEZPŁATNE Grupa docelowa: rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS Informacje dodatkowe: ZDZ Kielce ul. Paderewskiego 55, pok. nr 4, tel TECHNICZNE WPŁYW DOBORU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII W BUDOWNICTWIE NA ENERGOCHŁONNOŚĆ BUDYNKÓW Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmujące 16 godzin (2 dni szkoleniowe) z zakresu budownictwa energooszczędnego, udział zakończony uzyskaniem certyfikatu. Rekrutacja trwa do czasu uzyskania wymaganej liczby osób. Więcej informacji: Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje zagadnienia z projektowania budynków pasywnych budownictwa energooszczędnego. Rekrutacja potrwa do uzyskania wymaganej liczby osób. Więcej informacji: Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: INSTALACJE W BUDOWNICTWIE SPRZYJAJĄCE EFEKTYWNEMU WYKORZYSTANIU ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie podczas których uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi rozwiązaniami w budownictwie, z jednoczesną możliwością obserwacji i bieżącego monitoringu efektywności energooszczędnej. Więcej informacji na stronie: Rekrutacja trwa do uzyskania wymaganej li Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY NA EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ENERGII Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmujące 24 godziny (3 dni szkoleniowe) z zakresu przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej,udział zakończony uzyskaniem certyfikatu.więcej informacji: it.kielce.pl. Rekrutacja trwa do uzyskania wymaganej liczby osób. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUDYTOR EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmujące 160 godzin (20 dni szkoleniowych) z zasad sporzadzania audytu efektywności energetycznej, udział zakończony uzyskaniem zaświadczenia. Więcej informacji: it.kielce.pl. Rekrutacja potrwa aż do uzyskania wymaganej liczby osób. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUDYTOR ENERGETYCZNY Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii sp. z o. o., ul. Zagnańska 84, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmujące 56 godzin (7 dni szkoleniowych) z zakresu budownictwa energooszczędnego, udział zakończony uzyskaniem zaświadczenia. Organizator finansuje koszty egzaminu na audytora energetycznego. Rekrutacja potrwa aż do uzyskania wymaganej liczby uczestników. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPEDEM SILNIKOWYM Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa, ZDZ Jędrzejów więcej ogłoszeń na 13

14 OFERTY BEZPŁATNE Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery : ZDZ Włoszczowa, ul Młynarska 56, tel , ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel POZOSTAŁE BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA NOWOOCIEMNIAŁYCH Instytucja szkoleniowa: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Miejsce szkolenia: MEDISON Wojciech Maj, ul. Witosa 18, Kielce Informacje dodatkowe: Tematyka:1. Prezentacja specjalistycznego sprzętu i oprogramowania dla osób z dysfunkcją wzroku.2. Porady prawne przywileje i uprawnienia osób niepełnosprawnych.3. Podstawy samoobsługi. Więcej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPIEKUN MEDYCZNY Instytucja szkoleniowa: Medyczna Szkoła Policealna Awans-Med, ul. Klonowa 53A, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA AWANS-MED; Kielce, ul. Klonowa 53A Grupa docelowa: osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: ROCZNA SZKOŁA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PAŃSTWO- WYM EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Instytucja szkoleniowa: Medyczna Szkoła Policealna Awans-Med, ul. Klonowa 53A, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA AWANS-MED; Kielce, ul. Klonowa 53A Grupa docelowa: osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: DWULETNIA SZKOŁA, KTÓRA KOŃCZY SIĘ PAŃ- STWOWYM EGZAMINEM POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL. SIENKIEWICZA30 Informacje dodatkowe: Poznasz niezbędne zagadnienia z zakresu psychologii,gerontologii i pedagogiki.nauczymy Cię pielęgnować osoby chore i niesamodzielne,jak dbać o ich higienęosobistą i zdrowie,jak je aktywizować do zwiekszenia samodzielności życiowej.przejdziesz kurs udzielania pierwszej pomocy. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KOMPLEKSOWE WSPARCIE ŚWIĘTOKRZYSKICH PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Instytucja szkoleniowa: Świętokrzyskie Pozarządowe, ul. Paderewskiego 18/20, Kielce Termin rekrutacji: Informacje dodatkowe: W ramach projektu wsparcie dla beneficjentów będzie się odbywało w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu. Szkolenia e-learningowe nie będą limitowane i każdy uczestnik spełniający kryteria dostępu będzie mógł z nich korzystać on-line. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS DLA OPIEKUNÓW SZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH I NAUCZYCIELI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA REKREACYJNO-RUCHOWE Miejsce szkolenia: ZDZ Włoszczowa Grupa docelowa: Nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, doradcy zawodowi Informacje dodatkowe: Szkolenia realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery ZDZ Włoszczowa ul. Młynarska 56, tel WYDATKOWANIE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH DLA ZAMAWIAJĄCYCH I WYKONAWCÓW Miejsce szkolenia: ZDZ Końskie Informacje dodatkowe: Szkolenie realizowane w ramach projektu Szkolenia drogą do kariery. ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82 tel więcej ogłoszeń na

15 BHP SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: Sannort, ul. Ożarowska 75, Sandomierz Miejsce szkolenia: Sandomierz Koszt szkolenia: do uzgodnienia Informacje dodatkowe: Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP; Szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP; Szkolenie okresowe dla pracowników inżynieryjnotechnicznych; Szkolenie okresowe dla pracowników służby BHP i osób wykonujących zadania tej służby; Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych; Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia AWANS, ul. Helenówek 2, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PRYWATNA POLICEALNA SZKOŁA ZAWODOWA AWANS; Kielce, ul. Helenówek 2 Grupa docelowa: osoby pełnoletnie ze średnim wykształceniem Koszt szkolenia: 90 zł/mies Informacje dodatkowe: 1,5 roczna szkoła, która kończy się państwowym egzaminem potwierdzajacym kwalifikacje zawodowe. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ; SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: OCCUMA Sp. z o.o., ul. Wspólna 8A, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 55 Informacje dodatkowe: Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych; Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno-biurowych; Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Telefon kontaktowy: KURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY Instytucja szkoleniowa: OCCUMA Sp. z o.o., ul. Wspólna 8A, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 70 Informacje dodatkowe: Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach, z praktycznymi warsztatami wykorzystania nabytych umiejetności Telefon kontaktowy: BHP DLA PRACODAWCÓW I INNYCH OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI Miejsce szkolenia: ZDZ Jędrzejów, ZDZ Sandomierz, ZDZ Opatów; ZDZ Chmielnik; ZDZ Kielce, ZDZ Staszów Informacje dodatkowe: ZDZ Jędrzejów,al. Piłsudskiego 6, tel ; ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel./fax , ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel ; ZDZ Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7, tel ; ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel , ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel SZKOLENIE PIERWSZEJ POMOCY DLA NAUCZYCIELI, FIRM, OSÓB INDYWIDUALNYCH Instytucja szkoleniowa: College Medyczny, ul. Wesoła 19/3, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: College Medyczy ul. Wesoła 19/3 Kielce Koszt szkolenia: 150 Informacje dodatkowe: W ZAKRESIE 8 LUB 16 GODZINPo pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnikom szkoleń zostają wydane certyfikaty ukończenia szkolenia poświadczające nabyte kwalifikacje. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BHP DLA KADRY INŻYNIERYJNO-TECHNICZNEJ Miejsce szkolenia: ZDZ Pińczów Informacje dodatkowe: ZDZ Pińczów, ul. Słabska 13, tel SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BHP DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH ROBOTNICZYCH Miejsce szkolenia: ZDZ Sandomierz, ZDZ Kielce; ZDZ Staszów, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Włoszczowa, ZDZ Chmielnik Informacje dodatkowe: ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel./fax ; ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel./fax ; ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel , ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel , ZDZ Włoszczowa, ul. Młynarska 56, Tel , ZDZ Chmielnik, ul. Mielczarskiego 7 tel , BHP DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce więcej ogłoszeń na 15

16 Informacje dodatkowe: ZDZ Kielce,ul. Paderewskiego 55, pok. nr 4, tel BHP DLA OSÓB NA STANOWISKACH ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Miejsce szkolenia: ZDZ Staszów Informacje dodatkowe: ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH W ZAKRESIE BHP Miejsce szkolenia: ZDZ Sandomierz, ZDZ Opatów Informacje dodatkowe: ZDZ Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel , ZDZ Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel MINIMUM SANITARNE Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce Informacje dodatkowe: ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel SZKOLENIA BHP Instytucja szkoleniowa: P.U.H. PARTNER, ul. Zgodna 2, Starachowice Miejsce szkolenia: Starachowice Koszt szkolenia: od 50 do 150 Informacje dodatkowe: Cena szkolenia uzależniona od zajmowanego stanowiska. Stanowiska robotnicze 50zł/os. Stanowiska administracyjno biurowe 100zł/os. Stanowiska kierownicze 150zł/os. Promocyjne ceny dla większych grup. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: BIZNES MANAGERSKI SAVOIR VIVRE ETYKIETA BIZNESU Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: do uzgodnienia z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Jesteś przedsiębiorcą, prowadzisz interesy, uczestniczysz w spotkaniach, konferencjach i naradach. Współpracujesz z ludźmi. Reprezentujesz siebie i swoją firmę. Bądź perfekcyjny w każdym aspekcie, bądź przygotowany i profesjonalny. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KURS SPECJALISTA DS.POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL.SIENKIEWICZA30 Koszt szkolenia: 460,00 Informacje dodatkowe: Informacje ogólne: Liczba godzin: 30. Czas zajęć: w dni robocze 2,3 razy w tygodniu. Czas trwania kursu: 4 tygodnie. Wymagania wstępne: ukończone 18 lat. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TECHNIKI NEGOCJACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: do uzgodnienia z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Poznasz zasady prowadzenia negocjacji. Nauczysz się psychologicznych technik wywierania wpływu i poznasz sposoby unikania pułapek.dodatkowo szkolenie obejmuje moduł poświęcony asertywności praktycznej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRZYWÓDZTWO SYTUACYJNE Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: do uzgodnienia z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Dowiesz się: jak skutecznie budować swoją pozycję w organizacji, jak efektywnie połączyć funkcje szefa i partnerajak w sposób elastyczny i wydajny zarządzać firmą i ludźmi, jak pozostać przywódcą i autorytetem niezależnie od okoliczności Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: COACHING MANAGERSKI SZKOLENIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do ustalenia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: do uzgodnienia z klientem (firmą) 16 więcej ogłoszeń na

17 Informacje dodatkowe: Nauczysz się: wspierać innych aby stawali się bardziej wydajni w pracy, motywować pracowników do efektywnego realizowania celów, nakłaniać współpracowników do rozwoju, realnej oceny sytuacji i przewidywania konsekwencji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Miejsce szkolenia: ZDZ Końskie Informacje dodatkowe: ZDZ Końskie, ul. Piłsudskiego 82, tel DOCHODZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH OD PRACOWNIKÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, pracowników firm i organizacji rzemiosła oraz do kadry zarządzającej Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRACODAWCA PRZED SĄDEM PRACY Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Grupa docelowa: przedsiębiorcy Koszt szkolenia: 290 Informacje dodatkowe: Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, oraz do kadry zarządzającej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ROZWIĄZYWANIE UMÓW O PRACĘ JAK NIE POPEŁNIAĆ BŁĘDÓW Instytucja szkoleniowa: SUKCES CONSULTING GROUP sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 66, Kielce Koszt szkolenia: 290 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GASTRONOMIA NOWOCZESNE TECHNIKI BARMAŃSKIE Miejsce szkolenia: ZDZ Chmielnik Informacje dodatkowe: ZDZ Chmielnik ul. Mielczarskiego 7, pok. nr 7, tel KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Miejsce szkolenia: ZDZ Staszów Informacje dodatkowe: ZDZ Staszów, ul. Koszarowa 7, tel KURS BARMAN Instytucja szkoleniowa: Profesja Centrum Kształcenia Kadr, ul. Sienkiewicza 30/6, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: PROFESJA CENTRUM KSZTAŁCENIA KADR KIELCE UL.SIENKIEWICZA30 Koszt szkolenia: 700,00 Informacje dodatkowe: Informacje ogólne:liczba godzin: 30. Czas zajęć: w dni robocze 2,3 razy w tygodniuczas trwania kursu: 4 tygodnie Wymagania wstępne: ukończone 18 lat, badania lekarskie z sanepidu Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie techniki pracy barmańskiej. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KELNER Miejsce szkolenia: ZDZ Chmielnik Informacje dodatkowe: ZDZ Chmielnik, ul Mielczarskiego 7, tel HANDEL TYPOLOGIA KLIENTA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Koszt szkolenia: do uzgodnienia z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Szkolenia dla przedstawicieli handlowych i terenowych dotyczące charakterologicznych typów klientów oraz specyfiki pracy z poszczególnymi ich rodzajami. Nauczysz się wykorzystywać wiedzę o kliencie w celu masymalizacji skuteczności sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 17

18 18 TECHNIKI SPRZEDAŻY ROZMOWA HANDLOWA Instytucja szkoleniowa: OPEN Biznes Edu, ul. Massalskiego 17/70, Kielce Miejsce szkolenia: do uzgodnienia Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego Koszt szkolenia: do uzgodnienia z klientem (firmą) Informacje dodatkowe: Szkolenie dla przedstawicieli handlowych i terenowych poświęcone sztuce prowadzenia skutecznej rozmowy handlowej z klientem. kurs obejmuje zaawansowane techniki sprzedaży. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KASJER ZŁOTOWO-WALUTOWY Miejsce szkolenia: ZDZ Jędrzejów Informacje dodatkowe: ZDZ Jędrzejów, al. Piłsudskiego 6, tel OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Instytucja szkoleniowa: Centrum Kształcenia Praktycznego, ul. Okrzei 63, Jędrzejów Miejsce szkolenia: Jedrzejów Koszt szkolenia: 800,00zł Informacje dodatkowe: Koszt przy min. 10 osobowej grupie. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KASY FISKALNEJ Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 120 zł Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KAS FISKALNYCH Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce, ZDZ Busko-Zdrój, ZDZ Sandomierz, ZDZ Opatów, ZDZ Ostrowiec Świętokrzyski, ZDZ Pińczów, ZDZ Skarżysko- Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów, ZDZ Włoszczowa, ZDZ Jędrzejów, ZDZ Kazimierza Wielka Informacje dodatkowe: Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel , Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 31, tel ,Sandomierz, ul. Okrzei 6, tel , Opatów, ul. Ćmielowska 4, tel , Ostrowiec Św, ul. Furmańska 5, tel , Pińczów, ul. Słabska 13, Skarżysko ul. Metalow JĘZYK OBCY SZKOLENIA Z J. FRANCUSKIEGO, NIEMIECKIEGO, HISZPAŃSKIEGO, ROSYJSKIEGO, WŁOSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 1700 Informacje dodatkowe: Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn. Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: SZKOLENIA Z J. ANGIELSKIEGO Instytucja szkoleniowa: Language House Szkoła Językowa, al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Miejsce szkolenia: al. IX Wieków Kielc 2a, Kielce Koszt szkolenia: od 990 Informacje dodatkowe: Szkoła Językowa Language House istnieje od 2001 r., posiada bogate doświadczenie w nauczaniu języków obcych i realizacji projektów współfinansowanych z UE. W 2009 r. LH zdobyła I miejsce w plebiscycie pn. Świętokrzyskie Tygrysy w kategorii Najpopularniejsza Szkoła Językowa. Adres strony internetowej: lh.szkola.pl Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI DLA FIRM Instytucja szkoleniowa: BEST 4 YOU Mobilna Szkoła Językowa, os. Na Stoku 50b/26, Kielce i okolice Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Koszt szkolenia: od 900 Informacje dodatkowe: Jesteśmy Mobilną Szkołą Językową z Kielc kursy z języka angielskiego odbywają się tam, gdzie życzy sobie tego Klient. Oferujemy szeroki wachlarz usług w zakresie wszelkiego rodzaju kursów języka angielskiego (m.in Business English, metoda Callana). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: WAKACYJNE INTENSYWNE PROFESJONALNE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO! Instytucja szkoleniowa: Funny English Szkoła Języka Angielskiego, ul. Konstytucji 3 Maja 2 C, Staszów Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: Funny English Szkoła Języka Angielskiego ul. Konstytucji 3 Maja 2 C, Staszów Koszt szkolenia: 500 Informacje dodatkowe: Cena za kurs orientacyjna (zależna od intensywności, poziomu i innych kryteriów). Więcej informacji pod podanym nr tel. Ewentualnie proszę pisać . Zapraszamy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: , więcej ogłoszeń na

19 JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZATKUJĄCYCH Miejsce szkolenia: ZDZ Kazimierza Wielka, ZDZ Końskie Informacje dodatkowe: ZDZ Kazimierza Wielka, ul Kolejowa 27, tel./fax , ZDZ Końskie, ul.piłsudskiego 82, tel JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH TOEIC Instytucja szkoleniowa: Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z.o.o, ul. Sandomierska 26A, Ostrowiec Św. Miejsce szkolenia: Ostrowiec Świętokrzyski Koszt szkolenia: 1400 Informacje dodatkowe: Kurs obejmuje 102 godziny szkoleniowe. Zakończony jest egzaminem TOEIC. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: JĘZYK ANGIELSKI Instytucja szkoleniowa: Europa College Szkoła Języków Obcych, ul. Rynek 26, Chmielnik i ul. Batorego 3, Busko-Zdrój Miejsce szkolenia: Chmielnik lub Busko-Zdrój Koszt szkolenia: 790,00 Informacje dodatkowe: Szkoła jest ośrodkiem egzaminującym TOEIC, TFI, ViDAFF, zajęcia odbywają się w małych grupach do 10 osób, posiadamy platformę e-learningową, tablice interaktywne. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani i doświadczeniu trenerzy. Dla rodziców polecamy językowe przedszkole Adres strony internetowej: europacollege.pl Telefon kontaktowy: JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH A1 Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce Informacje dodatkowe: ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel JĘZYK ANGIELSKI DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH B1 Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce Informacje dodatkowe: ZDZ Kielce, ul. Paderewskiego 55, tel ANGIELSKI KURSY, ZAJĘCIA INDYWIDAULNE, DLA FIRM, DLA MŁODZIEŻY, DZIECI I OSÓB DOROSŁYCH Instytucja szkoleniowa: One 2 One Mobilna Szkoła Językowa, ul. Lecha 6/17A, Kielce Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: KIELCE Z DOJAZDEM DO CIEBIE Koszt szkolenia: 60zł Informacje dodatkowe: One 2 One to Mobilna Szkoła Językowa z dojazdem do Klienta. Jesteśmy grupą lektorów z międzynarodowym doświadczeniem.oferujemy kursy m.in. dla: DZIECI W KAŻDY WIEKU MŁO- DZIEŻY OSÓB DOROSŁYCH SPECJALISTYCZNE KURSY DLA FIRM BUSINESS ENGLISH. Oferujemy kursy grupowe oraz indywidualne Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA KOMPUTEROWA Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 450 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Zapoznanie się z podstawami komputerowej obróbki grafiki z wykorzystaniem programów Corel Draw i PhotoShop. Ilość godzin 30 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE I TWORZENIE STRON WWW Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Miejsce szkolenia: kielce Koszt szkolenia: 320 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Opanowanie podstaw języka HTML i narzędzi wspomagających tworzenie stron WWW. Ilość godzin 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI MS PROJECT Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 330 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Opanowanie podstawowych poleceń programu MS Project, umożliwiających samodzielne planowanie i zarządzanie projektami. Ilość godzin 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: SYSTEMY BAZ DANYCH MS ACCESS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 540 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Nabycie umiejętności praktycznych umożliwiających samodzielne tworzenie aplikacji za pomocą programu MS Access. Ilość godzin 40 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 19

20 OPROGRAMOWANIE BIUROWE (DLA ŚREDNIO-ZAAWANSOWANYCH) MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 500 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Poszerzenie znajomości obsługi aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń i wykresów. Ilość godzin 40 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OPROGRAMOWANIE BIUROWE I PREZENTACYJNE MS OFFICE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 600 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Poznanie aplikacji biurowych do edycji dokumentów, obliczeń, wykresów i tworzenia prezentacji. Ilość godzin 50 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OBSŁUGA KOMPUTERA SYSTEM OPERACYJNY MS WINDOWS Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Koszt szkolenia: 300 Informacje dodatkowe: Cel kursu: Poznanie zasad obsługi sprzętu komputerowego klasy PC i praca w systemie operacyjnym MS Windows. Ilość godzin 20 Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 3540 Informacje dodatkowe: Cel studiów: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie m.in. programowania komputerów, wspomagania projektowania, baz danych, grafiki, tworzenia stron WWW oraz przygotowanie metodyczne do nauczania informatyki. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: GRAFIKA MULTIMEDIALNA STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 2900 Informacje dodatkowe: Cel studiów: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie grafiki, multimediów, projektowania stron WWW, oraz Internetu. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRATOR SIECI KOMPUTEROWYCH STUDIA PODYPLOMOWE Instytucja szkoleniowa: Politechnika Świętokrzyska Centrum Kształcenia Ustawicznego, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce Termin rekrutacji: Koszt szkolenia: 3000 Informacje dodatkowe: Cel studiów: Uzupełnienie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w zakresie działania i obsługi najpopularniejszych systemów operacyjnych. Nabycie umiejętności zarządzania sieciami komputerowymi. Poznanie metod zapewnienia bezpieczeństwa w sieciach komputerowyc Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PRACOWNIK DO SPRAW KADR I PŁAC Z OBSŁUGĄ KOMPUTE- ROWYCH PROGRAMÓW TYPU PŁATNIK I KADRY I PŁACE Miejsce szkolenia: ZDZ Skarżysko-Kamienna Informacje dodatkowe: ZDZ Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel , GRAFIKA KOMPUTEROWA Miejsce szkolenia: ZDZ Starachowice, ZDZ Skarżysko-Kamienna Informacje dodatkowe: ZDZ Starachowice, ul. Radomska 29 (teren SSE), tel , ZDZ Skarżysko-Kamienna, ul. Metalowców 54, tel , PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I INTERNETU Miejsce szkolenia: ZDZ Skarżysko-Kamienna, ZDZ Starachowice, ZDZ Staszów, ZDZ Kazimierza Wielka Informacje dodatkowe: Skarżysko-Kamienna , Starachowice , ZDZ Staszów , ZDZ Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel./fax PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA więcej ogłoszeń na

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie

Aneks Nr 1. z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie Aneks Nr 1 z dnia 26 czerwca 2009 r. do Regulaminu Pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 342 w Warszawie dotyczy: 1. Równego traktowania w zatrudnieniu na podstawie ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU

PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU Załącznik nr 1 do Regulaminu pracy w Uniwersytecie Śląskim PRZEPISY O RÓWNYM TRAKTOWANIU KOBIET I MĘŻCZYZN W ZATRUDNIENIU 1. KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Art. 33. 1. Kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU ...... (oznaczenie pracodawcy) INFORMACJA DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 94 1 k.p., udostępniam pracownikom zatrudnionym w tekst przepisów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Źródła prawa pracy

Rozdział I. Źródła prawa pracy Kodeks pracy Rozdział I. Źródła prawa pracy Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy Hierarchia źródeł prawa pracy (art. 9 1 KP) Kodeks pracy przepisy innych ustaw przepisy aktów wykonawczych postanowienia

Bardziej szczegółowo

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy

5. Przepisy 1 4 nie naruszają przepisów art Rozdzia II. Podstawowe zasady prawa pracy DZIA I Rozdzia II 2. Porozumienie, o którym mowa w 1, zawiera pracodawca i reprezentująca pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ustawa z 02.04.1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm);

INFORMACJA. Ustawa z 02.04.1997r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm); INFORMACJA dla pracowników Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie zawierająca informacje o przepisach dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu Wypisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Informacja o przepisach odnoszących się do równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji

Informacja o przepisach odnoszących się do równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji Informacja o przepisach odnoszących się do równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji I. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.):

Bardziej szczegółowo

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6

Dz.U (U) Kodeks pracy. zmiany: Dz.U art. 1. Dz.U art. 1. Dz.U wynik. z art. 6 Dz.U.1998.21.94 (U) Kodeks pracy. zmiany: 1998-09-01 Dz.U.1998.113.717 art. 5 1998-09-11 Dz.U.1996.24.110 art. 1 1999-01-01 Dz.U.1998.106.668 art. 31 2000-01-01 Dz.U.1999.99.1152 art. 1 2000-04-06 Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA INFORMATOR SZKOLENIOWY CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Mama,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1460. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO

WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO 13 WYPŁATA ŚWIADCZEŃ Z UBEZPIECZENIA WYPADKOWEGO Z dniem 1 stycznia 2003 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE.

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Preambuła (skreślona). DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE. Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne

POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia 03/04/2015 POLITYKA ANTYMOBBINGOWA WSAP IM. S. STASZICA W BIAŁYMSTOKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Polityka Antymobbingowa, zwana dalej również P.A., ustala zasady zapobiegania

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą

Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Uprawnienia poszkodowanych w wypadkach związanych z pracą Ubieganie się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego - ZUS. Określenie prawa do świadczeń i ich wypłata z ubezpieczenia wypadkowego należy do

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2

SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 SZKOLENIE OKRESOWE W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 2 II. SKUTKI EKONOMICZNE NIEWŁAŚCIWYCH WARUNKÓW PRACY. ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKÓW

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne źródła (2)

Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Zabezpieczenie społeczne źródła (2) Regulacja prawna zabezpieczenia społecznego: î uregulowania międzynarodowe î uregulowania krajowe Uregulowania krajowe: î Konstytucja î ustawy î rozporządzenia î akty

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 117/2016 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 lutego 2016 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 117/2016 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 lutego 2016 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 117/2016 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 lutego 2016 roku w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Pierzchnica Na podstawie art. 104 2 kodeksu pracy i art.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl. człowiek najlepsza inwestycja

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl. człowiek najlepsza inwestycja www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 1/2012 egzemplarz bezpłatny człowiek najlepsza inwestycja Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki?

Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? Co nam przysługuje, gdy płacimy składki? 1 25 Ubezpieczenie chorobowe Zasiłek chorobowy świadczenie wypłacane zamiast pensji, gdy osoba ubezpieczona przebywa na zwolnieniu lekarskim. Standardowa wysokość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r

wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r wypadki przy pracy i choroby zawodowe Szczecin 25.04.2013r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1)

Projekt U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy Kodeks pracy 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym,

Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, Wacław Szubert: Ubezpieczenie społeczne stanowi system zagwarantowanych ustawowo i związanych z pracą świadczeń o charakterze roszczeniowym, pokrywających potrzeby wywołane przez zdarzenia losowe lub inne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ DS. PROBLEMATYKI ZJAWISKA NĘKANIA I PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY

ZESPÓŁ DS. PROBLEMATYKI ZJAWISKA NĘKANIA I PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY ZESPÓŁ DS. PROBLEMATYKI ZJAWISKA NĘKANIA I PRZEMOCY W MIEJSCU PRACY Mobbing Polityka Antymobbingowa I. Obowiązki Pracodawcy Pracownicy czyli osoby wykonujące działalność gospodarczą lub zawodową, w tym

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

USTAWA. z dnia r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Projekt USTAWA z dnia...2008 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych;

Bardziej szczegółowo

Zmiany w kodeksie pracy styczeń 2009. 2009 Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k.

Zmiany w kodeksie pracy styczeń 2009. 2009 Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy sp.k. Zmiany w kodeksie pracy styczeń 2009 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Wejście w życie 18.01.2009 2 Obowiązki pracodawcy Pracodawca jest

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy

Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy Dyskryminacja, mobbing i molestowanie seksualne w pracy ewidencja spraw o odszkodowania w sądach pracy w 2013 roku w ujęciu retrospektywnym 2009 2012 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI DEPARTAMENT STRATEGII

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r.

Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR z dnia 25 lutego 2015 r. Sporządzono w oparciu o pismo nr DPR.4102.107.2015 z dnia 25 lutego 2015 r. INFORMACJE na temat stanu prawnego, dotyczącego zabezpieczenia whistleblowera (sygnalisty) przed bezprawnym wyciągnięciem wobec

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy

DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika. Rozdział I Obowiązki pracodawcy DZIAŁ CZWARTY Obowiązki pracodawcy i pracownika Rozdział I Obowiązki pracodawcy Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności: 1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków,

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska

Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Ubezpieczenie rentowe (I) Niezdolność do pracy, a niepełnosprawność. Niezdolność do pracy, jako ryzyko socjalne w systemie zabezpieczenia społecznego podlega odrębnej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

UBEZPIECZENIE WYPADKOWE UBEZPIECZENIE WYPADKOWE mgr Marta Wasil Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego przysługują osobom objętym ubezpieczeniem wypadkowym. Prawo do świadczeń pieniężnych z tytułu choroby zawodowej lub wypadku

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 Załącznik nr 41 im. Królowej Jadwigi ul. Krakowskie Przedmieście 36 97-300 Piotrków Tryb. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU PRZY PRACY I POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU WYPADKU PRZY PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych i innych 112 Rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadku przy pracy Z tytułu

Bardziej szczegółowo

Renty z tytułu niezdolności do pracy

Renty z tytułu niezdolności do pracy I Renty z tytułu niezdolności do pracy Wiadomości ogólne Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który spełnia łącznie następujące warunki: został uznany za niezdolnego

Bardziej szczegółowo

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska

Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Dr Eliza Mazurczak-Jasińska Regulacja prawna Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn.zm. Przedmiot ochrony:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Akademia języków obcych, zarządzania i przedsiębiorczości 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu: Akademia języków

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA... KARTA ZGŁOSZENIOWA DO PROJEKTU MISJA: KOBIETA...... data wpływu i podpis osoby przyjmującej Nazwisko: Imię:.... Płeć: K Data i miejsce urodzenia: dzień. miesiąc... rok... w..... Nr PESEL Nr NIP. Wiek w

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1

Wykaz skrótów Literatura. Kodeks pracy 1 Przedmowa Wykaz skrótów Literatura XIII XV XVII Kodeks pracy 1 Rozdział I. Źródła prawa pracy 3 Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy 3 Tabl. 2. Zasada uprzywilejowania pracownika 4 Tabl. 3. Zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe")

Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. kryterium dochodowe) Maksymalna wysokość dochodu uprawniająca do świadczeń z pomocy społecznej (tzw. "kryterium dochodowe") na osobę samotnie gospodarującą - 477 zł, na osobę w rodzinie - 351 zł, Zasiłek stały Maksymalna wysokość

Bardziej szczegółowo

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r

Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego. Szczecin 08.05.2014r Przyczyny odmowy wypłaty świadczeń z wypadkowego ubezpieczenia społecznego Szczecin 08.05.2014r Podstawa prawna ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY

PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY PRAWO DO RENTY ZUS PORADNIK I WZORY JOANNA SILUK KANCELARIA RADCY PRAWNEGO JOANNA SILUK UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8/3 85-054 BYDGOSZCZ TEL. 530 633 600 JOANNA SILUK 0 Renta z tytułu niezdolności do pracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE

ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 2 Dyrektora PUP w Kościerzynie z dnia 16 lutego 2011r. ZASADY FINANSOWANIA I KIEROWNIA NA SZKOLENIA INDYWIDUALNE WSKAZANE PRZEZ OSOBY UPRAWNIONE 1 Finansowanie i kierowanie

Bardziej szczegółowo

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października

EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października EMERYTURY 2017 z uwzględnieniem zmian od 1 października Prawdziwa historia: Drodzy Czytelnicy, 39,90 brutto Napisz cok@wip.pl 22 518 28 28 www.fabrykawiedzy.com Wstęp Emerytury 2017 1 Emerytury 2017 z

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów. Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy.

3 Pracownicy wynagradzani są na poziomie możliwości finansowych zakładu w relacji do jakości i efektywności pracy. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2 Dyrektora Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Żuromińskiego Centrum Kultury w Żurominie Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zakładowy układ zbiorowy pracy w... (wybrane artykuły)

Zakładowy układ zbiorowy pracy w... (wybrane artykuły) Zakładowy układ zbiorowy pracy w... (wybrane artykuły) Deklaracja współdziałania stron (dobrej woli) Strony zobowiązują się do przestrzegania zasady dobrej wiary i poszanowania słusznych interesów stron,

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego nr 4/2011 Starosty Średzkiego z dnia 23 lutego 2011 roku Wewnętrzna procedura zapobiegania i przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingowi w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy

Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS. Świadczeniobiorcy Okresowa emerytura kapitałowa ze środków zgromadzonych w OFE i zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS Świadczeniobiorcy Warunki nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej ze środków zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki?

Płacisz i masz, czyli co ci się należy, gdy płacisz składki? l e k c j a N I. Ubezpieczenie chorobowe Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje, gdy osoba ubezpieczona jest niezdolna

Bardziej szczegółowo

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

USTAWA o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 23 czerwca 2009 r. Nr 97, poz. 800 ze zm., ost. zm. Dz.U. z 2012 r. poz. 637) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Turobinie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Podstawa prawna: 1 1) Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny Zasiłek pielęgnacyjny Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie. Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku

Biuletyn Randstad Payroll Solutions. Stan prawny: maj 2010 roku Biuletyn Randstad Payroll Solutions Stan prawny: maj 2010 roku Wskaźniki i stawki Skala podatkowa w 2009 i 2010 roku Podstawa obliczenia podatku (w zł) ponad do Podatek 0 85.528 18% podstawy obliczenia

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy

Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy Wdrażanie polityk równościowych w zakładzie pracy Paweł Galec Dyskryminacja Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie: o nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, o warunków zatrudnienia, o awansowania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy.

Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Najczęściej mamy do czynienia z mobbingiem i dyskryminacją w miejscu pracy. Mobbing jest rodzajem terroru psychicznego, stosowanym przez jedną lub kilka osób przeciwko przeważnie jednej osobie. Trwa wiele

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie oferty pracy

Ogłoszenie oferty pracy Ogłoszenie oferty pracy Nazwa jednostki Nazwa komórki Adres jednostki Województwo Nazwa stanowiska pracy wg. regulaminu organizacyjnego formalne określone dla stanowiska pracy dodatkowe Zakres zadań wykonywanych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800) Dz.U.09.97.800 [+] ustawa z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych

Bardziej szczegółowo

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ

PŁACISZ I MASZ, CZYLI CO CI SIĘ NALEŻY, GDY PŁACISZ SKŁADKI ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ TEKST UZUPEŁNIAJĄCY 1 ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZEŃ I. UBEZPIECZENIE CHOROBOWE Świadczenia: zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne Zasiłek chorobowy przysługuje,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca 2009 r.) Dz.U.2009.97.800 2011-05-01 zm. Dz.U.2011.75.398 art. 20 2013-01-01 zm. Dz.U.2012.637 art. 14 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) (Dz. U. z dnia 23 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, z 2012 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje.

SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. ZAŁĄCZNIK NR 1 SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI BEL POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CHORZELACH Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Definicje. 1 Szczegółowa Procedura Przeciwdziałania Mobbingowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1)

USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 800. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych 1) Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania

Bardziej szczegółowo

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning

Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Kurs kadry - Specjalista ds. kadr - elearning Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/18/7659/9506 Cena netto 170,73 zł Cena brutto 210,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00

Bardziej szczegółowo

Świadczenia dla nauczycieli

Świadczenia dla nauczycieli Świadczenia dla nauczycieli Nauczyciele mają kilka możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Mogą skorzystać z przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub z Karty

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a p r a w n a

I n f o r m a c j a p r a w n a Warszawa, 25.02.2010 r. I n f o r m a c j a p r a w n a Przedmiot informacji: Emerytury pomostowe i rekompensaty na gruncie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237 poz.1656),

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OPINII DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) Art.

ZESTAWIENIE OPINII DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) Art. Zespół problemowy ds. prawa pracy ZESTAWIENIE OPINII DO PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY KODEKS PRACY ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (projekt z dnia 21 listopada 2016 r.) Art. 1 1) art. 11 3 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 22.05.2009r Dz. U. Nr 997,poz. 800 Od 1 lipca 2009r.obowiązują przepisy ustawy z dnia 22 maja 2009r. o nauczycielskich świadczeniach

Bardziej szczegółowo

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie

Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zdobądź nowy zawód, rozpocznij nowe życie Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach Zakład Ubezpieczeń Społecznych w liczbach O ZUS Jesteśmy instytucją administracji publicznej, której państwo polskie powierzyło zadania z zakresu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Stało się to 24

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau

WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau WSZYSCY LUDZIE SĄ RÓWNI - Jan Jakub Rousseau CZYM JEST DYSKRYMINACJA? Sytuacja, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt 13 lutego 2012 r. USTAWA z dnia...2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ

REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W BIAŁEJ PISKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 6/12 Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Białej Piskiej z dnia 09 maja 2012r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników samorządowych zatrudnionych w ZESPOLE OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki nabywania i utraty

Bardziej szczegółowo

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA

Emerytury. po zmianach BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Emerytury po zmianach 2014 Zasady przechodzenia na emeryturę dokumentacja, rodzaje świadczeń Ustalanie wysokości emerytury Nowe zasady wypłat świadczeń ze środków zgromadzonych w OFE Wypłata

Bardziej szczegółowo

Dodatki do emerytur i rent

Dodatki do emerytur i rent EMERYTURY I RENTY Najniższe emerytury i renty Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2017 r.: emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KARTA REKRUTACYJNA Imię Nazwisko PESEL: Płeć: kobieta/mężczyzna * I. Adres zamieszkania: Województwo: Powiat: Gmina:.. Kod pocztowy i miasto: Ulica/miejscowość*:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW SZKOLENIOWYCH i STAŻOWYCH w ramach projektu pn. Akademia kwalifikacji RPDS.08.02.00-02-0057/16 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU

ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU ZASADY FINANSOWANIA KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W BOLESŁAWCU Bolesławiec 2011 1 Finansowanie z Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych jest udzielane na podstawie: 1)

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych

Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego ROZDZIAŁ 2. Struktura systemu ubezpieczeń społecznych Spis treści Wstęp....................................... 11 ROZDZIAŁ 1. Ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego........................... 13 1.1. Prawne podstawy zabezpieczenia społecznego.............

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

1. Kodeks pracy 1. z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz.

1. Kodeks pracy 1. z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 1. Kodeks pracy 1 z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 141) Tekst jednolity z dnia 23 grudnia 1997 r. (Dz.U. 1998, Nr 21, poz. 94) 2 (zm.: Dz.U. 1998, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717; 1999,

Bardziej szczegółowo