INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 3/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 SPIS TREŚCI Aktualności z rynku pracy...3 Reforma emerytalna...4 Odszkodowanie za naruszenie zasad równego traktowania w zatrudnieniu...4 Świadczenia powypadkowe...5 Działania stanowiące przejaw dyskryminacji pracownika...6 Wykaz ofert BEZPŁATNE Biznes... 7 Komputer... 7 Księgowość i finanse...11 Operatorzy maszyn i urządzeń budowlanych...12 Techniczne...13 Uprawnienia do kierowania pojazdami...13 Pozostałe...14 PŁATNE Bhp...15 Biznes...16 Gastronomia...17 Handel...17 Język obcy...18 Księgowość i finanse...21 Operatorzy maszyn budowlanych i urządzeń...22 Techniczne...23 Uprawnienia do kierowania pojazdami...25 Wizaż i kosmetyka...27 Pozostałe...30 Lider Projektu: Partner Projektu: Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Wydawca: Region Świętokrzyski NSZZ Solidarność Kielce, ul. Planty 16 A, tel , fax Wydawca nie jest organizatorem szkoleń i nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zespół redakcyjny: Artur Jopek, Łukasz Kaproń Współpracownicy: Anna Orlińska, Kazimierz Pasternak Redakcja techniczna: Marcin Satro Zdjęcie na okładce: Gabi Moisa - Fotolia.com Nakład: 5000 egz. PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 SZANOWNI PAŃSTWO! Oddajemy do Państwa rąk trzeci numer Informatora Szkoleniowego. Zeszyt ten, podobnie jak poprzednie wydania, zawiera informacje dotyczące możliwości kształcenia się i poszerzania własnych kompetencji zawodowych na terenie województwa świętokrzyskiego. Wierzymy, że materiały te przyczynią się do orientacji w możliwościach zdobywania zawodów, a przez to ułatwią podjęcie decyzji w sprawach życiowych. Jak bowiem pokazuje doświadczenie, lepsze i wszechstronne przygotowanie zawodowe ułatwia poruszanie się na rynku pracy, finalizowane efektywnym zatrudnieniem. Liczymy na zainteresowanie Państwa treścią tego zeszytu i na ewentualne uwagi związane z jego zawartością. Waldemar Bartosz Przewodniczący Zarządu Regionu Świętokrzyskiego NSZZ Solidarność AKTUALNOŚCI Z RYNKU PRACY Ułatwienia dla młodych rodziców Ministerstwo Pracy chce ułatwić młodym rodzicom zwłaszcza matkom powrót na rynek pracy. Dlatego, jak dowiedziała się Rzeczpospolita, planuje uruchomić program dopłat do miejsc pracy dla osób z małymi dziećmi. Obecnie co druga kobieta nie pracuje zawodowo, aż 17 proc. z nich właśnie dlatego, że opiekuje się dziećmi. Oprócz dotacji dla firm dających zatrudnienie rodzicom planujemy dopłaty do pensji dla matek lub ojców oddających dziecko do żłobka i wracających do pracy w niepełnym wymiarze. Rządowy program dopłat miałby ruszyć dopiero w 2014 r., ale już w przyszłym roku zostałby uruchomiony pilotaż. Pieniądze na ten cel miałyby pochodzić z Funduszu Pracy, który trzyma zamrożone 5 mld zł na zasiłki i wsparcie dla bezrobotnych. Matkom specjalistkom lepiej Do przedsiębiorców zaczyna docierać, że urodzenie dziecka przez pracownicę nie musi dla firmy oznaczać kłopotu Właściciele firm zorientowali się, że dla nich łatwiej i taniej jest wprowadzić proste udogodnienia dla mam, niż zatrudnić nowych pracowników. Z badań portalu Mamawpracy.pl wynika, że już w niemal co drugiej firmie rodzice mogą liczyć na pomoc w łączeniu obowiązków rodzinnych z zawodowymi. Aż 45 proc. pytanych matek ma możliwość elastycznego ustalania godzin pracy, 13 proc. podpisane umowy zadaniowe, a ponad 11 proc. zostało telepracownikami. Wiele z nich twierdziło też, że choć oficjalnie nie stosuje się wobec nich żadnych udogodnień, nikt nie robi im problemów, gdy od czasu do czasu chcą pracować w domu albo wyjść wcześniej mówi Joanna Gotfryd z portalu Mamawpracy. pl. Na przychylniejsze traktowanie rodzicielstwa największe szanse mają specjalistki od marketingu, finansów czy sprzedaży, ale także lekarki, nauczycielki i urzędniczki. Wynika to oczywiście ze specyfiki wykonywanej przez nie pracy, ale także z tego, że specjalistki decydują się na dziecko późno, kiedy mają już co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego i pracodawcom zależy na tym, żeby szybko wróciły po urlopie tłumaczy Gotfryd. Z tego właśnie powodu krakowskie centrum finansowo-księgowe firmy Electrolux zdecydowało się uelastycznić czas pracy: wprowadzić możliwość telepracy oraz indywidualnego ustalania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy. Zdecydowaliśmy się na to, bo nie chcieliśmy stracić dobrych pracowników mówi Dominika Kosman z Electroluxa. Zdaniem ekspertów są to coraz popularniejsze praktyki. Tak dużo się o tym obecnie mówi, że do przedsiębiorców zaczyna docierać, że urodzenie dziecka przez pracownicę nie musi być kłopotem dla firmy. Starają się wszystko tak zorganizować, żeby mama jak najszybciej wróciła do pracy mówi Monika Zakrzewska, ekspert PKPP Lewiatan. Z ułatwień w firmach korzystają coraz częściej także ojcowie. Dzięki temu rodzice mogą dzielić się opieką nad dzieckiem. Nasze badania pokazują, że niemal co trzeci ojciec na równi z matką zajmuje się opieką nad dzieckiem. Jest to możliwe także dlatego, że firma pozwala pracować w takich godzinach, w jakich im najwygodniej mówi Gotfryd. Te matki, które mają wsparcie ze strony ojców dzieci, szybciej i chętniej wracają do pracy. Na lepszą atmosferę wokół macierzyństwa wskazują też wyniki konkursu, w którym Rz i Fundacja Świętego Mikołaja przyznają tytuły firmy przyjaznej mamie. Coraz częściej dostajemy informacje, że firmy godzą się na elastyczny czas pracy, wykonywanie części zadań z domu, kobiety nie boją się o zatrudnienie po zakończeniu urlopu macierzyńskiego mówił Jakub Antoszewski z Millward Brown SMG KRC, partnera konkursu, podczas majowej gali wieńczącej jego piątą edycję. Źródło: Rzeczpospolita 3

4 REFORMA EMERYTALNA Obecnie wiek emerytalny wynosi odpowiedni 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na mocy przyjętej przez ustawodawcę ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, tj. tzw. reformy emerytalnej 67 wiek emerytalny kobiet i mężczyzn zostanie zrównany i wyniesie on 67 lat. Zmiany polegające na wydłużaniu wieku przechodzenia na emeryturę rozpoczną się już od 2013 r. i w przypadku mężczyzn mają się zakończyć w 2020 r., a w przypadku kobiet w 2040 roku. Wiek emerytalny będzie się bowiem wydłużał odpowiednio co kwartał o jeden miesiąc. I tak np. wiek emerytalny dla kobiet urodzonych w okresie: 1) do dnia 31 grudnia 1952 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat; 2) od dnia 1 stycznia 1953 r. do dnia 31 marca 1953 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat i 1 miesiąc; 3) od dnia 1 kwietnia 1953 r. do dnia 30 czerwca 1953 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat i 2 miesiące; 4) od dnia 1 lipca 1953 r. do dnia 30 września 1953 r. wynosić będzie co najmniej 60 lat i 3 miesiące; itd. Natomiast wiek emerytalny dla mężczyzn urodzonych w okresie: 1) do dnia 31 grudnia 1947 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat; 2) od dnia 1 stycznia 1948 r. do dnia 31 marca 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 1 miesiąc; 3) od dnia 1 kwietnia 1948 r. do dnia 30 czerwca 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 2 miesiące; 4) od dnia 1 lipca 1948 r. do dnia 30 września 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 3 miesiące; 5) od dnia 1 października 1948 r. do dnia 31 grudnia 1948 r. wynosić będzie co najmniej 65 lat i 4 miesiące; itd. Ustawa zakłada również możliwość przejścia na częściową emeryturę. Świadczenie to będą mogły pobierać kobiety, które osiągnęły wiek 62 lat i będą się legitymowały okresem składkowym i nieskładkowym wynoszącym co najmniej 35 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat posiadający 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych.. O częściowa emeryturę nie mogą się ubiegać kobiety, dla których podwyższony wiek emerytalny wynosi 62 lata lub jest niższy niż 62 lata. W celu obliczenia kwoty emerytury ustala się jej podstawę obliczenia, która dzieli się przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o nią z momentu przejścia na emeryturę. Podstawę obliczenia emerytury ustala się zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy emerytalnej. Stanowi ją kwota waloryzowanego kapitału początkowego. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje składek i kapitału początkowego. Natomiast średnie dalsze życia ustala się na podstawie tablicy ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla celów emerytalnych. Tablica ta obowiązuje od dnia 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku i dotyczy wniosków zgłoszonych w tym okresie. Wysokość emerytury częściowej będzie obliczona od 50% kapitału zgromadzonego przez pracownika. Na koniec warto nadmienić, że osoby, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy mają ustalone decyzją organu rentowego prawo do: 1) renty z tytułu niezdolności do pracy na okres do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego, 2) świadczenia przedemerytalnego na podstawie ustawy, 3) emerytury pomostowej na podstawie ustawy, 4) nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego zachowują te uprawnienia do dnia osiągnięcia wieku emerytalnego (wydłużonego na mocy w/w ustawy), chyba że prawo do świadczenia ustanie lub wygaśnie przed tym dniem. Anna Orlińska ODSZKODOWANIE ZA NARUSZENIE ZASAD RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU Na podstawie Kodeksu pracy, osoba, wobec której pracodawca naruszyła zasadę równego traktowania w zatrudnieniu ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Z przepisu tego wynika, że ustawodawca określił tylko dolną granicę odszkodowania, tj. w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, które w bieżącym roku wynosi 1500zł. 4 Przyjmuje się, że odszkodowanie zasądzone w procesie sądowym powinno wyrównywać uszczerbek poniesiony przez pracownika. Przy czym odszkodowanie to powinno być proporcjonalne do naruszonego przez pracodawcę obowiązku równego traktowania w zatrudnieniu, jak również musi mieć ono oddziaływać prewencyjnie. Ponadto odszkodowanie to ma za zadanie wyrównać zarówno szkodę materialną, jak i niematerialną pracownika, zatem winno być rozumiane również jako zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę. c.d. na str. 5

5 W postępowaniu sądowym na pracowniku spoczywa konieczność wykazania bezprawności zachowania pracodawcy, odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy nie jest bowiem uzależniona od jego winy. Przy czym przyjmuje się, że pracownik nie może domagać się wyższego odszkodowania tylko dlatego, że zdarzenie wywołujące uszczerbek w dobrach niemajątkowych miało charakter ciągły, ponieważ polegało ono na jednorodzajowym zachowaniu w dłuższym okresie czasu. Wyższego odszkodowania można domagać się tylko, gdy udowodni się wyższą szkodę majątkową lub niemajątkową uzasadniającą odszkodowanie w kwocie przekraczającej wysokość minimalnego wynagrodzenia. Jako przykład można wskazać, że w sytuacji naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu, w zakresie np. wysokości wynagrodzenia, kwota odszkodowania wyliczona będzie jako różnica między wynagrodzeniem, jakie pracownik powinien otrzymać, bez naruszenia zasady równego traktowania, a wynagrodzeniem rzeczywiście otrzymanym. Przy czym zawsze w danej sprawie będą brane pod uwagę dodatkowe okoliczności istotne dla konkretnego stanu faktycznego warunkujące kwotę odszkodowania. Na koniec należy wspomnieć, że roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem 3 lat, ale jego bieg nie może się rozpocząć przed ujawnieniem szkody, co może mieć miejsce nawet po ustaniu stosunku pracy. I tak na przykład wymagalność roszczenia o zadośćuczynienie wyprowadzonego z doznania rozstroju zdrowia na skutek stosowania przez pracodawcę praktyk dyskryminacyjnych powstaje, nie wcześniej niż ujawniły się dolegliwości, które w ocenie pracownika są skutkiem tych działań. Stąd też ustanie stosunku pracy nie stanowi daty wymagalności roszczenia o odszkodowanie, zatem daty rozwiązania umowy o pracę nie należy w każdym przypadku traktować jako daty rozpoczęcia biegu terminu przedawnienia roszczenia z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Choć zapewne wtedy pracownicy częściej wysuwają takie żądania, gdyż wychodzą z założenia, że nie mają nic do stracenia skoro nie pracują już u takiego pracodawcy. Zapewne wiąże się to z brakiem świadomości, że Kodeks pracy przewiduje również swoistą ochronę dla pracownika, który skorzystał z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania. Wykorzystanie bowiem przez pracownika uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia. Przepis ten ma również zastosowanie odpowiednio do pracownika, który udzielił w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Anna Orlińska ŚWIADCZENIA POWYPADKOWE Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz warunki ich przyznawania określa ustawa z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania określonego świadczenia powypadkowego podejmuje ZUS na podstawie posiadanych dowodów. W świetle wymienionej ustawy może być przyznany: Zasiłek chorobowy, dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy, Świadczenie rehabilitacyjne, dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja stwarza szansę na pełny powrót do zdrowia, Zasiłek wyrównawczy, dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, Jednorazowe odszkodowanie, dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, Renta z tytułu niezdolności do pracy z tytułu wypadku przy pracy, Renta szkoleniowa, dla ubezpieczonego, wobec którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego z uwagi na niezdolność do pracy na zajmowanym stanowisku w związku z wypadkiem przy pracy, Renta rodzinna, wypłacana członkom rodzin zmarłego ubezpieczonego lub rencisty z tytułu wypadku przy pracy, Dodatek do renty, dla sieroty zupełnej, Dodatek pielęgnacyjny, Pokrycie kosztów leczenia w zakresie stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny. Zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane w wysokości 100% podstawy wymiaru. c.d. na str. 6 5

6 Stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu poszkodowanego w wyniku wypadku przy pracy uprawnia do wypłaty jednorazowego odszkodowania w wysokości uzależnionej od oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu dokonywanej każdorazowo po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji przez lekarza orzecznika lub po odwołaniu w II instancji komisja lekarska ZUS. Poszkodowany w każdym przypadku może odwołać się od niekorzystnej decyzji ZUS do sadu pracy i ubezpieczeń społecznych w obowiązującym trybie i przy zachowaniu wskazanych terminów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma prawo odmówić przyznania świadczenia wypadkowego, jeśli nie został dostarczony protokół powy- padkowy lub karta wypadku. Świadczenie nie zostanie także przyznane jeśli z treści protokołu lub karty wypadku (dotyczy między innymi wypadków w drodze do pracy lub z pracy) jednoznacznie wynika, że dane zdarzenie nie zostało uznane za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy. ZUS odmówi także wypłaty świadczenia powypadkowego, jeśli uzna, że w treści zarówno protokołu powypadkowego lub w karcie wypadku znajdują się stwierdzenia bezpodstawne, nie uwzględniające stanu faktycznego. Odmowa przez ZUS wypłaty świadczeń powypadkowych następuje w drodze decyzji, które są zaskarżalne. Kazimierz Pasternak DZIAŁANIA STANOWIĄCE PRZEJAW DYSKRYMINACJI PRACOWNIKA Zachowanie pracodawcy, jak również przełożonego, czy nawet współpracownika mające na celu poniżenie, ośmieszenie pracownika, a także wyeliminowanie go lub izolowanie z zespołu pracowników nosi znamiona mobbingu, za które odpowiedzialność ponosi pracodawca. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z powodu płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych, przynależności związkowej, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, a także zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy jest lub mógłby być traktowany w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy. Ponadto dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn powołanych wyżej, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne. Przejawem dyskryminowania jest także: 1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady, 2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, 6 upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie). Ponadto dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie wobec niego wrogiej, poniżającej, upokarzającej, uwłaczającej atmosfery. Na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy. Przenosząc powyższe rozważania na grunt stosunków panujących w zakładzie pracy dyskryminacja może się przejawiać poprzez długotrwałe i uporczywe: nie przyznawanie pracownikowi zadań do wykonania przewidzianych zakresem czynności; odbieranie zadań wcześniej przydzielonych; nieuzasadnione krytykowanie wykonywanej pracy; zlecanie prac poniżej posiadanych umiejętności lub naruszających jego godność; podawanie błędnych informacji na temat pracownika dotyczących zarówno jego życia osobistego, jak i zawodowego; zlecanie prac przekraczających możliwości pracownika i jego kompetencje, szkodliwych dla jego zdrowia; ośmieszanie, używanie wulgarnych wyrażeń w stosunku do pracownika; Jest to oczywiście przykładowy katalog działań mogących stanowić przejaw dyskryminacji wobec pracownika. Pamiętać jednak należy, że przy ocenie czy w danych okolicznościach sprawy mamy do czynienia z dyskryminacją należy stosować obiektywne kryteria. W przypadku wniesienia pozwu do sądu pracy, to on będzie każdorazowo decydował, czy zaszły przesłanki warunkujące odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie w/w praw pracownika. Anna Orlińska

7 BIZNES NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI LUDZKIMI 80 GODZIN Instytucja szkoleniowa: Lechaa Consulting Sp. z o. o., ul. Sandomierska 89, Kielce Termin rekrutacji: lub inna miejscowość, w której zebrana zostanie grupa. Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy Informacje dodatkowe: Szczegóły na stronie: Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: w. 203 KOMPUTER KLUCZOWE KOMPETENCJE INFORMATYCZNE NA RYNKU PRACY Instytucja szkoleniowa: Centrum Szkoleniowe CompLearn, ul. Piłsudskiego 74/309b, Wrocław Termin rekrutacji: Miejsce szkolenia: cała Polska Informacje dodatkowe: Program eurokobieta oferuje bezpłatne wsparcie poprzez: Międzynarodowo certyfikowane szkolenie informatyczne. Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy EITCI Information Technologies Key Competencies; szkolenie w całości realizowane jest w systemie e-learning ofert pracy Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: ADMINISTRACJA I ZARZĄDZANIE SERWISEM WWW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie od podstaw dedykowane dla kobiet, które chcą nauczyć się publikować informacje w Internecie, tworzyć własne strony WWW, przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów zarządzania treścią (CMS) na przykładzie systemu WordPress. więcej informacji Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: E-PROFESJONALISTA ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI INFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Instytucja szkoleniowa: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, ul. Piotrkowska 12/ , Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: pracownicy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Bezpłatne szkolenie informatyczne realizowane w ramach projektu E-profesjonalista rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjneg Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: OFERTY BEZPŁATNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z wiedzą w zakresie prowadzenia projektów w oparciu o brytyjską metodykę PRINCE2, powszechnie stosowaną w zarządzaniu projektami. Kurs kończy się egzaminem na poziomie Prince2 Foundation. Więcej informacji na stronie Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY SPECJALISTA TECHNOLOGII MICROSOFT SBS Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie Windows Small Business Server Podczas 5-dniowego kursu (40h), pozwoli on efektywnie i bezpiecznie konfigurować, zarządzać i utrzymywać środowisko sieciowe małej firmy. Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikacyjnego Windows Small Business Server Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: CERTYFIKOWANY ADMINISTRATOR RED HAT LINUX Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: osoby pracujące z maks. średnim wykształceniem Informacje dodatkowe: Szkolenie składa się z dwóch modułów: Podstawach Administracji Red Hat Linux oraz Administracja Red Hat Linux (RH124 i RH135). Kurs trwa z 9-ciu dni (72h) i kończy się egzaminem Red Hat Certified System Administration (RHCSA). szczegółowe informacje na Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYZACJA TWORZENIA RAPORTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten pomaga w tworzeniu procedur, zasad programowania oraz współpracę z pakietem MS Office. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na 7

8 OFERTY BEZPŁATNE 8 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW RAPORTOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten umożliwia projektowanie baz raportowych, tworzenie raportów w oparciu o parametry z formularzy oraz dystrybucje raportów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PROJEKTOWANIE BAZ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie oparte jest na programie MS Access. Program ten obejmuje tworzenie i analiza baz danych, zbieranie danych oraz współraca z poziomu MS SQL Server. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: AUTOMATYCZNE WYODRĘBNIANIE I TRANSFORMACJA DANYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie jest prowadzone w oparciu o program Visual Basic for Applications. Program ten umożliwia tworzenie i definiowanie procedur, procedury zdarzeń, obsługę błędów oraz współpracę z inymi programami (m. in. MS Exel i MS Access). Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA ANALITYCZNE W PRACY MENAGERA Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje pracę w MS Exel (współpraca z Crystal Xcelsius, SharePoint). Umożliwia on między innymi tworzenie skomplikowanych wykresów i tabel oraz analizę danych w raportach. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: KONTROLA I ANALIZA REALIZACJI PROJEKTU Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie opiera się na programie MS Project. Program obejmuje między innymi tworzenie planu bazowego projektu oraz kontrole kosztów planowanych. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: PLANOWANIE REALIZACJI PROJEKTÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie prowadzone jest w oparciu o MS Project. Program ten umożliwia efektywniejsze, skuteczne i zaawansowane tworzenie projektów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: TWORZENIE PREZENTACJI DLA MENAGERÓW Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracownicy mikro i małych firm, posiadających siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię) na terenie woj. świętokrzyskiego Informacje dodatkowe: Szkolenie obejmuje programy Power Point oraz MS Exel. Programy te umożliwiają utworzenie ciekawej i skutecznej prezentacji multimedialnej oraz analizę danych i projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: NARZĘDZIA DO PROJEKTOWANIA RAPORTÓW PŁACOWYCH Instytucja szkoleniowa: Altkom Akademia S.A. Biuro Projektów EFS, ul. Piotrkowska 12/910, Kielce Termin rekrutacji: Grupa docelowa: przedsiębiorcy i pracowicy mikro i małych przedsiębiorstw z powiatów woj. świętokrzyskiego tj. kielecki, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, staszowski oraz miasto Kielce Informacje dodatkowe: Szkolenie jest oparte na programie Microsoft Exel. Umożliwia między innymi analizę danych raportów, projektowanie zaawansowanych tabeli i wykresów. Adres strony internetowej: Telefon kontaktowy: więcej ogłoszeń na

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 5/2012 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

INFORMATOR SZKOLENIOWY. Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny. www.gotowinaprzyszlosc.pl CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA www.gotowinaprzyszlosc.pl INFORMATOR SZKOLENIOWY Nr 6/2013 egzemplarz bezpłatny CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Informator współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń

Kodeks pracy 2015. z komentarzem KODEKS KADR I PŁAC. Stan prawny na 20 stycznia 2015 r. Publikacja wchodzi w skład MONITORA prawa pracy i ubezpieczeń KODEKS KADR I PŁAC dwutygodnik pracy i ubezpieczeń MONITOR prawa KODEKS KADR I PŁAC KODEKS PRACY 2015 Kodeks pracy 2015 z komentarzem Komentarz: Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 20 stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Kodeks pracy 2014 z komentarzem

Kodeks pracy 2014 z komentarzem tom 1 rekomenduje KODEKS KADR I PŁAC Kodeks pracy 2014 z komentarzem Kodeks pracy 2014 z komentarzem Komentarz Aleksander P. Kuźniar Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. ISBN 978-83-7440-327-6 9 788374 403276

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI MATERIAŁY POMOCNICZE DO SZKOLENIA OKRESOWEGO PRACODAWCOW I OSÓB KIERUJĄCYCH PRACOWNIKAMI 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA PRACOWNIKÓW Zgodne z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny

www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny www.gotowinaprzyszlosc.pl 3/2010 egzemplarz bezpłatny Wykaz ofert szkoleniowych BEZPŁATNE BHP 4 BIZNES 4 4 4 KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE 6 UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI 7 7 PŁATNE BHP 9 BIZNES 9 HANDEL

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców. Copyright by Aleksandra Wróblewska - Zgórzak Copyright for this edition by Stowarzyszenie Vox Humana Aleksandra Wróblewska-Zgórzak PRACA W POLSCE w pytaniach i odpowiedziach. Poradnik dla cudzoziemców.

Bardziej szczegółowo

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta:

Adres redakcji: Redaktor naczelny: Redaktorzy merytoryczni: Sekretarz redakcji: Fotoskład: Korekta: Biuro Reklamy: Biuro Obsługi Klienta: Spis treści Prawa i obowiązki związane z nawiązaniem stosunku pracy... 3 Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne... 3 Przed zawarciem umowy o pracę... 5 Postępowanie kwalifikacyjne... 7 Wstępne badania lekarskie...

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem 1 Polskie ormy 1. P--18002, Wytyczne do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy 2. P-92/-01255

Bardziej szczegółowo

MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas realizacji: sierpień 2011 listopad 2012

MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas realizacji: sierpień 2011 listopad 2012 Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MAMY PRACUJĄCE MAMY! Czas

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny

w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny w pytaniach i odpowiedziach Poradnik Prawny Opracowanie: Katarzyna Kołodziej Redakcja i korekta: Beata Żmichowska Wydawca: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu ul. Nowolipki b, 00- Warszawa tel. () ; infolinia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2015 Zakład

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim

Raport końcowy. Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Raport końcowy Badanie barier i możliwości integracji zawodowej osób niepełnosprawnych w województwie pomorskim Autorzy: Łukasz Kutyło Adriana Niedoszewska Piotr Stronkowski Małgorzata Zub Styczeń 2009

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI KPS-4101-02-00/2012 Nr ewid. 7/2013/P/12/105/KPS Informacja o wynikach kontroli ORGANIZACJA SYSTEMÓW ORZECZNICTWA LEKARSKIEGO ZUS DLA CELÓW RENTOWYCH ORAZ ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI MARZEC 2 01 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni na rynku pracy

Niepełnosprawni na rynku pracy dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 13 lipiec 2013 Niepełnosprawni na rynku pracy Czy firmy są przyjazne dla niepełnosprawnych pracowników? (Nie)pełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń

Projekty UPPK. II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń I. Projekty UPPK II. Usługi rynku pracy 1. Pośrednictwo pracy 2. Poradnictwo zawodowe 3. Organizacja szkoleń III. Instrumenty rynku pracy 1. Staż 2. Przygotowanie zawodowe dorosłych 3. Prace interwencyjne

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt PI Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy zatrudnienia

Elastyczne formy zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Elastyczne formy zatrudnienia Informator Warszawa 2014 Elastyczne formy zatrudnienia. Informator Praca zbiorowa. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Dyskryminacja ze względu na wiek regulacje prawne

Dyskryminacja ze względu na wiek regulacje prawne Adam Bodnar 1 Dyskryminacja ze względu na wiek regulacje prawne 1. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w polskim prawie geneza Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w polskim prawie wynika przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Państwowy Fundusz Rehabilitacji itacji Osób Niepełnosprawnych INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa 2012 Zakład

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Równe traktowanie w zatrudnieniu Równe traktowanie w zatrudnieniu Przepisy a rzeczywistość Raport z monitoringu ogłoszeń o pracę pod redakcją Karoliny Kędziory Krzysztofa Śmiszka Moniki Zimy Równe traktowanie w zatrudnieniu Przepisy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo