INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014

2 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław, ul. Swobodna 73a Tel , fax ISBN

3 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych we Wrocławiu Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przez kolejny rok pragnie wspierać Państwa w codziennej pracy. Wsłuchując się w Państwa uwagi i propozycje, a także mając na uwadze badania ankietowe, badania online, spotkania w szkołach oraz informacje zebrane po szkoleniach, zamieściliśmy w Informatorze różnorodne propozycje warsztatów, kursów, seminariów i konsultacji. Szczególnie polecamy Państwa uwadze zajęcia mające na celu wzmocnienie metodyki przedmiotu szkolenia uwzględniają potrzeby nauczycieli zainteresowanych egzaminami zewnętrznymi (np. nową formułą matury i sprawdzianu od 2015 r.). Do Informatora włączyliśmy nowy dział Kreatywność i innowacyjność w edukacji, a także formy uwzględniające wykorzystywanie metod coachingowych w edukacji. Od września kontynuowany będzie innowacyjny projekt Przeciw obojętności, ignorancji..., umożliwiający nauczycielom uczestniczenie w zajęciach otwartych. Wprowadziliśmy również formy doskonalenia, które wpisując się w ideę Szkoły w mieście ułatwiają prowadzenie zajęć terenowych oraz związanych z miejscami pamięci. Poza tym zachowaliśmy te formy, które cieszyły się dotąd największym Państwa zainteresowaniem i były najczęściej wybierane przez dyrektorów i nauczycieli. Warto też zapoznać się z różnorodnymi, krótkimi formami nieodpłatnymi. Zachęcamy więc do korzystania z różnych form doskonalenia, przygotowanych przez doradców i konsultantów, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach, wykładach, debatach i diagnozach WCDN. Walorem naszych propozycji są: interesująca, aktualizowana wiedza i otwartość na Państwa potrzeby. Z ofertą szkoleń mogą się Państwo zapoznać również na stronie w linku Informator. Na początku Informatora znajdą Państwo druki oraz cennik. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z treścią rozdziału Zgłoszenia udziału w formie doskonalenia WCDN zostały tam zawarte najważniejsze informacje dotyczące udziału w szkoleniu. Dziękujemy Państwu za wieloletnią współpracę i życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji w nowym roku szkolnym. Z wyrazami szacunku Dyrektor oraz Pracownicy Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

4

5 Spis treści I. Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 15 Tryb zgłoszenia i odpłatności / 17 Zasady wystawiania faktur / 18 Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN / 19 Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej / 21 II. Konferencje otwarcia / 23 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna / 25 Szkoła podstawowa / 25 Gimnazjum / 27 Szkoła ponadgimnazjalna / 29 III. Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych / 33 Repetytorium z pomiaru dydaktycznego w kontekście diagnoz przygotowanych przez WCDN / 35 Awans zawodowy nauczyciela zadania dyrektora repetytorium / 36 Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela / 37 Współpraca dyrektora/wicedyrektora z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / 38 Kompetencje kluczowe wicedyrektora szkoły / 39 Kodeks etyczny dyrektora i wicedyrektora w pracy szkoły / 40 Nadzór dyrektora nad wypełnianiem przez nauczycieli obowiązków wynikających ze sprawowania opieki nad uczniami / 41 Dyrektor kreator kultury organizacyjnej szkoły / 42 Instrukcja kancelaryjna / 43 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej / 44 Organizacja nadzoru pedagogicznego / 45 Zmiany w prawie oświatowym i ich konsekwencje / 46 Kontrola sprawowana przez dyrektora szkoły, czyli co, kogo, kiedy i jak kontrolować / 47 Ocena pracy nauczyciela / 48 Procedura tworzenia Szkolnych Zestawów Programów Nauczania / 49 Obserwacja lekcji jako element nadzoru pedagogicznego / 50 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne / 51 5

6 Informator o formach doskonalenia Społeczne organy szkoły / 52 Ocena pracy pedagoga szkolnego / 53 Prawo pracy i prawo oświatowe (spotkania tematyczne) / 54 Zakładanie organizacji pozarządowych dla wspierania realizacji zadań edukacyjnych w szkole / 55 Aplikowanie o środki zewnętrzne do jednostek samorządowych i rządowych na wspomaganie zadań edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych / 56 Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych / 57 Prawo w praktyce szkolnej / 58 Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego / 59 Dyrektor jako organ prowadzący postępowanie administracyjne / 60 Dyskryminacja i mobbing w pracy / 61 Idea FranklinCovey 7 nawyków skutecznego działania w pracy dyrektora szkoły i nauczycieli / 62 IV. Szkolenia dla nauczycieli / 63 KURSY KWALIFIKACYJNE Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą / 67 REFORMA PROGRAMOWA ABC matury 2015 / 71 Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody i geografii / 72 Komunikacja wizualna plakat / 73 Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku / 74 Zmiany w nauczaniu geografii wynikające z reformy programowej / 75 Przygotowanie i modyfikacja programu nauczania w zawodzie / 76 Praca z uczniem zainteresowanym zdawaniem biologii na maturze / 77 Modyfikowanie programów nauczania (język obcy nowożytny) / 78 Indywidualizacja nauczania kwadratura koła? / 79 Matura 2015 konstruowanie zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego z chemii / 80 AWANS ZAWODOWY Działania w trakcie stażu przygotowanie dokumentacji oraz wystąpienia podczas egzaminu, rozmowy na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela / 83 Nauczyciel stażysta w przedszkolu / 84 Awans zawodowy od nauczyciela kontraktowego do mianowanego / 85 6

7 Spis treści Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego / 86 Sztuka prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela / 87 Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? / 88 W stronę dyplomowania nauczyciel języka obcego / 89 Mój awans na stopień nauczyciela mianowanego języki obce / 90 DIAGNOZOWANIE Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej / 93 Planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego w kontekście możliwości i potrzeb uczniów / 94 Przetwarzanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego / 95 Edukacyjna Wartość Dodana / 96 Jak przygotować ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego / 97 Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania / 98 SZKOŁA W MIEŚCIE Wrocławskie inspiracje / 101 Zaprowadź dziecko do parku / 102 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Sześciolatek w szkole efektywne uczenie się przez ruch i zabawę / 105 Sześciolatek w I klasie zmiana strategii uczenia w oparciu o system Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej część II / 106 Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych / 107 SztukoTeka trening twórczości w praktyce część I / 108 Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch jako techniki pracy z dzieckiem / 109 Rozwijanie sprawności cielesnego mechanizmu uczenia się dziecka na podstawie wybranych technik systemu Edukacja przez ruch / 110 Praca z tekstem literackim w systemie Edukacja przez ruch / 111 Fabryka wyobraźni jak rozwijać kreatywność małych dzieci / 112 SztukoTeka trening twórczości w praktyce część II / 113 Dziecko widzem i aktorem / 114 Gry i zabawy na koncentrację uwagi / 115 Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / 116 Jak wspierać w rozwoju dzieci młodsze / 117 Nauczyciel dziecka sześcioletniego / 118 7

8 Informator o formach doskonalenia Aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / 119 Zabawy muzyką, czyli jak wprowadzać dzieci w świat muzyki klasycznej metodą Batti Strauss / 120 Nauczamy nasze smyki tańca i muzyki / 121 Coś z niczego na cztery pory roku / 122 Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów / 123 Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna dla najmłodszych / 124 Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej / 125 Zajęcia komputerowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej / 126 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych młodszych dzieci / 127 Jak pracować metodą projektu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym? / 128 Czytanie to radość czyli jak uczyć czytać / 129 Jak uczyć języka angielskiego w klasach 0 3? / 130 Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss część I / 131 Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss część II / 132 EDUKACJA HUMANISTYCZNA Ja nie uczę, moi uczniowie uczą się techniki uczenia się, jak wspomóc ucznia w uczeniu się języka obcego / 135 Retoryka w szkole podstawowej praktyczne rozwiązania / 136 Twórcze pisanie w szkole podstawowej / 137 Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego w szkole podstawowej / 138 Nauczanie z użyciem relacji / 139 Edukacja filmowa: historia i wiedza o społeczeństwie / 140 Edukacja prawna w szkole / 141 Konteksty lektur z gwiazdką / 142 Diagnozowanie wspomagające realizację podstawy programowej z języka polskiego / 143 Analiza tekstów kultury w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu / 144 teatralne / 145 Formy dziennikarskie w szkole / 146 Sposoby wykorzystania tekstów reportażowych w pracy nauczyciela humanisty w świetle podstawy programowej / 147 Spacery Wrocławskie aktywne zwiedzanie miasta. Osiedla Wrocławskie / 148 Spacery Wrocławskie aktywne zwiedzanie miasta. Atrakcje okolic Wrocławia: Oborniki Śląskie i Wołów / 149 8

9 Spis treści Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego / 150 Spacery wrocławskie aktywne zwiedzanie miasta. Wrocław nad Odrą / 151 Repetytorium metodyczne język angielski / 152 Atrakcyjne formy pracy nauczyciela jak uczyć ciekawie i efektywnie / 153 Wykorzystanie pedagogiki zabawy w metodyce czytania i pisania / 154 Promocja czytania i czytelnictwa w Europejskiej Stolicy Kultury 2016 / 155 Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela polonisty / 156 Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela języka obcego / 157 Jak motywować uczniów do nauki języka obcego / 158 Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego / 159 Egzamin maturalny z języka obcego / 160 Język francuski dla początkujących / 161 Aktywizujące metody pracy nauczyciela języka francuskiego / 162 EDUKACJA INFORMATYCZNA Excel, PowerPoint i Moodle / 165 Komputer pomaga wychowawcy klasy / 166 Jak wykorzystywać technologię Web 2.0 na lekcji oraz w projekcie edukacyjnym? / 167 Promocja szkoły w mediach elektronicznych / 168 Programowanie gier komputerowych jest proste w Scratchu / 169 Joomla jako narzędzie do projektowania i prowadzenia szkolnych witryn internetowych / 170 WordPress jako narzędzie do projektowania i prowadzenia szkolnych witryn internetowych / 171 Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela / 172 Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela / 173 Programowanie z czarodziejem. Informatyka twórcza z Baltie w szkole podstawowej i gimnazjum / 174 Projektowanie i prowadzenie szkolnych witryn internetowych jednym z atutów pracy nauczyciela / 175 Tablica interaktywna, zestaw Testico, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela / 176 Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych środowiskach programistycznych (Baltie, Logo, Scratch, BYOB) / 177 Metodyka informatyki i zajęć komputerowych / 178 Office 2013 w pracy nauczyciela / 179 Prezentacja multimedialna narzędziem w pracy nauczyciela / 180 9

10 Informator o formach doskonalenia Kurs online na platformie Moodle w pracy nauczyciela / 181 E-learning w pracy nauczyciela / 182 EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA Wyzwalające ciekawość poznawczą obserwacje i doświadczenia przyrodnicze oraz gry i zabawy matematyczne / 185 Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przyrodniczych część VII / 186 Ciekawie i z pomysłem o ekologii / 187 Spotkania przyrodników poznajemy zabytki techniki Dolnego Śląska część II / 188 Matematyka jak uczyć rozwiązywania zadań tekstowych? / 189 Sprawdzian zewnętrzny umiejętności ucznia a kompetencje nauczyciela / 190 Najbliższa okolica szkoły poligonem badawczym w nauczaniu geografii i przyrody / 191 Gry dydaktyczne na lekcjach geografii i przyrody / 192 Rozbudzanie u uczniów motywacji do pracy na lekcjach matematyki / 193 Tablica interaktywna i zestaw Testico na lekcji matematyki / 194 GeoGebra narzędzie nauczania i uczenia się matematyki / 195 E-Matematyka na platformie Moodle / 196 Budowanie programu szkolnego koła naukowego / 197 Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia zajęcia terenowe / 198 Vademecum nauczyciela biologii / 199 Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii z wykorzystaniem techniki małej skali / 200 Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela chemii / 201 Chemia bliżej życia, czyli zrób kosmetyk na Dzień Mamy / 202 Rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez zajęcia terenowe / 203 EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA plastyczne rozwijanie predyspozycji twórczych dzieci i młodzieży / 207 Street art propozycja zajęć metodą projektu / 208 Od inspiracji do kreacji na zajęciach plastycznych / 209 Sztuka kaligrafii w szkole / 210 Photoshop w praktyce szkolnej /

11 Spis treści WYCHOWANIE FIZYCZNE Zabawy i gry ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej / 215 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego / 216 Nordic Walking jako forma aktywności fizycznej w terenie / 217 Formy taneczne w edukacji szkolnej / 218 Zimowe szaleństwo narciarstwo zjazdowe / 219 Fitness i relaksacja w szkole / 220 Turystyka szkolna jako forma realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego / 221 Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć ruchowych w szkole / 222 Korfball jako uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego / 223 EDUKACJA ZAWODOWA Konstruowanie kursu na platformie Moodle / 227 Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego / 228 Dostosowywanie programów nauczania dla zawodów do warunków i potrzeb szkoły / 229 Projektowania procesu dydaktycznego na podstawie nowych programów nauczania dla zawodów / 230 Wykorzystanie wyników nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pracy nauczyciela / 231 METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem sekrety najlepszych nauczycieli / 235 Indywidualizacja pracy z uczniem w nowoczesnej szkole / 236 Jak wykorzystać oceniania kształtujące w kształtowaniu postaw uczniowskich? / 237 Od oceniania kształtującego do pomiaru dydaktycznego / 238 Ocenianie kształtujące / zasad skutecznej edukacji / 240 Jak motywować uczniów do nauki / 241 PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych problemy i wyzwania w pracy nauczyciela / 245 Jak rozpoznać uczniów zdolnych i zorganizować ich edukację /

12 Informator o formach doskonalenia Repetytorium metodyczne uczeń z trudnymi zachowaniami: autyzmem, zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej / 247 Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 248 LOGOPEDIA Budowanie i wdrażanie programu profilaktyki logopedycznej / 251 Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej część II / 252 Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej część III / 253 Mutyzm selektywny w kontekście profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży / 254 Zespół Aspergera wybrane metody terapii / 255 WYCHOWANIE Edukacja w miejscach pamięci / 259 Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego. I co dalej? / 260 Mediator szkolny / 261 Jak być skutecznym i zadowolonym wychowawcą? / 262 Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli rozpoczynających pracę / 263 Efektywne wykorzystanie godzin wychowawczych / 264 Gry i zabawy w pracy wychowawczej nauczyciela / 265 Jak zjeść słonia czyli o czytaniu opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych / 266 Organizacja poradnictwa i doradztwa zawodowego w gimnazjum / 267 Od szkoły do kariery czyli jak zmotywować uczniów do świadomego wyboru zawodu / 268 Mapa kariery, czyli jak przygotować gimnazjalistę do wyboru dalszej ścieżki kształcenia / 269 Techniki wywierania wpływu na ucznia / 270 ABC młodego wychowawcy. Jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami / 271 KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI Dydaktyka przyjazna mózgowi ucznia. Innowacyjne metody i techniki pracy wspierające motywację ucznia do nauki / 275 Kreatywność w szkole jak odzyskać radość uczenia /

13 Spis treści Jak wyzwalać w uczniach kreatywność w procesie nauczania i uczenia się? / 277 Aktywni i zmotywowani. Jak zaktywizować i zmotywować ucznia / 278 Trening kreatywności / 279 Jak wspierać ucznia w rozwoju osobistym? / 280 Jak rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży / 281 Zajęcia terenowe szansą na rozwijanie kreatywności ucznia / 282 Kreatywny nauczyciel kreatywny uczeń / 283 Trening kreatywności / 284 Narzędzia coachingu w pracy wychowawcy / 285 Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela / 286 Jak skutecznie współpracować z rodzicami / 287 Stosowanie technik coachingowych w pracy z uczniem i rodzicami / 288 INNE Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły / 291 Wypalenie zawodowe jak sobie z nim radzić? / 292 Jak oswoić emocje? / 293 Zasady komunikacji w radzie pedagogicznej / 294 Grafologia pedagogiczna część I / 295 Grafologia pedagogiczna część II / 296 V. Formy nieodpłatne / 297 Kiermasz wymiany pomysłów metodycznych / 299 Diagnozy przedmiotowe wprowadzanie danych i analiza wskaźników pomiaru dydaktycznego / 300 Sprawdzian szóstoklasisty 2015 nowa formuła / 301 Jak w otwartej przestrzeni edukacyjnej Wrocławia realizować program Młodzi odkrywcy w europejskim mieście? / 302 Pomocnik metodyczny: historia i wiedza o społeczeństwie / 303 Strach ma wielkie oczy, czyli o emocjach uczniów w młodszym wieku szkolnym / 304 Kreatywne myślenie na plastyce i zajęciach artystycznych / 305 malarskie / 306 Lekcja polskiego z pomysłem / 307 Sztuka prezentacji / 308 Teledysk jako tekst kultury / 309 Edukacja w miejscach pamięci. Obozy pracy i obozy jenieckie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku /

14 Informator o formach doskonalenia Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela stażysty / 311 Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego / 312 Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego krok po kroku / 313 ABC szkolnej turystyki i krajoznawstwa. Niezbędnik nauczyciela / 314 Rola obserwacji w rozwoju zawodowym nauczyciela języka angielskiego na I etapie edukacyjnym / 315 Jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego / 316 etwinning współpraca europejska przez Internet / 317 Tworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli bibliotekarzy / 318 Realizacja godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela / 319 Tworzenie stron internetowych za pomocą Google Sites / 320 Ankiety elektroniczne tworzenie, udostępnianie i prezentacja wyników badań / 321 Diagnozy przedmiotowe obsługa narzędzia do wprowadzania danych oraz analiza wyników / 322 Kalkulator i inne zabawki w Wordzie, czyli programowanie w Visual Basic for Applications kilka pomysłów na lekcje nie tylko informatyki / 323 Zeszyt elektroniczny jako narzędzie pracy współczesnego nauczyciela / 324 VI. Szkolenia rad pedagogicznych / 325 Reforma programowa / 327 Metody i techniki pracy z uczniem / 327 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna / 328 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach / 329 Wychowanie / 329 Wizerunek szkoły / 330 Inne / 330 Dane kontaktowe doradców i konsultantów / 333 Indeks według nazwisk kierowników form /

15 I ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA I ZASADY ODPŁATNOŚCI

16

17 Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności Kursy Tryb zgłoszenia i odpłatności 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN) przez zainteresowanego nauczyciela lub dyrektora i przesłanie go pocztą lub faksem (fax ) do WCDN. 2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo informację o terminie. 3. Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym kursie. W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz nazwiska uczestników. Numer rachunku: WCDN, ul. Swobodna 73a, Wrocław 4. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej ( , fax) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenia się na szkolenie nauczyciel zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie wystawionej faktury. Rady pedagogiczne 1. Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem. 2. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez WCDN. 3. Szkolenie rady pedagogicznej trwa minimum 4 godziny. 4. Koszt szkolenia rady pedagogicznej do uzgodnienia (uzależniony od jej liczebności oraz miejsca szkolenia). 17

18 Informator o formach doskonalenia Zasady wystawiania faktur 1. Uczestnik kursu otrzyma fakturę imienną, jeżeli: osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty na rachunek WCDN, następnie zwróci się z prośbą do WCDN o wystawienie faktury z podaniem swoich danych (imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym). 2. Uczestnik kursu otrzyma fakturę na placówkę, jeżeli: dyrektor placówki podpisze prośbę o wystawienie faktury na zgłoszeniu udziału w formie doskonalenia, dyrektor placówki wystąpi do WCDN z pisemną prośbą o wystawienie faktury przelewowej z terminem 14 dni z uwzględnieniem wysokości kwoty dofinansowania oraz imienia i nazwiska uczestnika kursu, dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty, a dyrektor placówki wystąpi z pisemną prośbą do WCDN o wystawienie faktury za uczestnika kursu nie później niż w ostatni dzień miesiąca, w którym została dokonana wpłata. 3. Faktura na placówkę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą musi być wystawiona w miesiącu, w którym została dokonana wpłata. 4. Podwójna wpłata Jeśli uczestnik dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty, a faktura zostanie wystawiona i powtórnie zapłacona przez szkołę lub placówkę, będzie mógł złożyć w WCDN pisemną prośbę o zwrot wpłaty za kurs, w którym uczestniczył, z podaniem dokładnego adresu i numeru swojego konta bankowego. 18

19 kod formy Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN nazwa formy Pan/Pani* imię uczestnika nazwisko uczestnika zatrudniona/y jako (bez przedmiotu) w jednostce oświat. SP/Gim/Prz/LO* inna, jaka nr w/w jednostka oświatowa mieści się z Zespole* w jakim mieście znajduje się jedn. oświat. w/we tel. do pracy data urodzenia (dzień miesiąc rok) 1 9 r. miejsce urodzenia informacje o możliwości kontaktu z uczestnikiem (poza pracą) adres dla korespondencji ul./al./pl. nr domu nr mieszkania kod pocztowy - Wrocław inna poczta: tel. stacjonarny domowy tel. komórkowy 1. Wpłata za szkolenie następuje po uzyskaniu informacji od kierownika formy o uruchomieniu szkolenia. 2. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej ( , fax,) najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenie się na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie wystawionej faktury. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w siedzibie we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że jest mi znane prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. czytelny podpis uczestnika formy 1. Koszty szkolenia ponosi szkoła/uczestnik*. W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkolenia proszę o wystawienie szkole faktury VAT. 2. Jeżeli będzie taka potrzeba, zgadzam się na udział pracownika w szkoleniu w godzinach pracy: tak/nie*. pieczęć i podpis dyrektora * niepotrzebne skreślić pieczęć szkoły z NIP Informacja dla uczestnika kursów (należy odciąć i zachować) Kod formy (jak wyżej): (na ten kod należy powoływać się przy kontaktach z WCDN) A. Nr telefonu do kierownika (podany w informatorze) 71 B. Proces rekrutacji wygląda następująco: 1. Uczestnik wypełnia powyższą ankietę i składa ją w WCDN 2. Wszystkich informacji o kursie udziela wyłącznie kierownik kursu! Dane z punktu A. 3. Po skompletowaniu grupy kierownik formy kontaktuje się z uczestnikiem, informując o: a) zakwalifikowaniu się uczestnika; b) miejscu i terminie pierwszego spotkania; c) sposobie opłaty za kurs. 4. Na pierwsze zajęcia należy zgłosić się z kopią dowodu wpłaty na konto WCDN Nazwa odbiorcy: WCDN, ul. Swobodna 73a, Wrocław Numer rachunku bankowego: Tytuł wpłaty: kod formy i dane uczestnika(ów) nazwisko(a).

20

21 Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej data adres i nazwa placówki NIP Dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a Wrocław Proszę o przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat: Przewidywany czas szkolenia: liczba godzin Odbiorcy: rada pedagogiczna: nazwa placówki, nr tel. Liczba osób w radzie pedagogicznej: Proponowany termin: Osoba do kontaktu: Tel: Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu. podpis i pieczęć dyrektora szkoły

22

23 II KONFERENCJE OTWARCIA

24

25 Konferencje otwarcia WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język francuski Międzyprzedmiotowe edukacja regionalna Zajęcia komputerowe, informatyka, przedmioty informatyczne Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Ciekawe lekcje o kulturze i cywilizacji Francji Historyczna i współczesna przestrzeń miasta Nowe technologie w szkole, czyli koniec epoki kredy Aktywne zdobywanie wiedzy przez dzieci w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 16 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5 Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy : Renata Kalińska-Delipacy 29 września 2014, godz. 15:00 Centrum Poznawcze Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 Kierownik: Hanna Staniów : Izabela Przepiórkiewicz, Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów 9 września 2014, godz. 15:00 Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 Kierownik: Wiktor Szanin : Wiktor Szanin, Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz 16 września 2014, godz. 15:00-18:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Danuta Gromek : Danuta Gromek, Jadwiga Iwanowska, Aneta Włodarczyk, Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska, Izabela Przepiórkiewicz SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język polski Gazeta szkolna medium w instytucji szkoły 16 września 2014, godz. 15:30 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Elżbieta Kielman, Agata Wodzińska : Elżbieta Kielman, Leszek Budrewicz Język angielski Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole 23 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36 Kierownik: Maria Pająk : Maria Pająk, Joanna Stefańska 25

26 Informator o formach doskonalenia Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język niemiecki Język francuski Historia, wiedza o społeczeństwie Muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, etyka, filozofia, język polski Matematyka Przyroda Ocenianie kształtujące szansą dla języka niemieckiego. Promowanie nauki języka niemieckiego Ciekawe lekcje o kulturze i cywilizacji Francji Konferencja otwarcia. Samorząd miejski Przeciw obojętności, ignorancji... Wykorzystanie dobrych praktyk Konferencja otwarcia dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych 7 października 2014, godz. 14:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Anna Abramczyk : Anna Abramczyk, Ewa Skrzywanek 16 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5 Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy : Renata Kalińska-Delipacy 23 września 2014, godz. 15:00 Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9 Kierownik: Ewa Skrzywanek : Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki, Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia 10 września 2014, godz. 15:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Krzysztof Popiel : Katarzyna Kuczyńska, Elżbieta Kazańska, Ewa Obara-Grączewska, Krzysztof Popiel 9 października 2014, godz. 15:00 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Eleonora Żmijowska-Wnęk : Eleonora Żmijowska-Wnęk, gość 22 września 2014, godz. 15:30 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Anna Solska : Anna Solska Międzyprzedmiotowe edukacja regionalna Historyczna i współczesna przestrzeń miasta 29 września 2014, godz. 15:00 Centrum Poznawcze Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 Kierownik: Hanna Staniów : Izabela Przepiórkiewicz, Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów Zajęcia komputerowe, informatyka, przedmioty informatyczne Wychowanie fizyczne Nowe technologie w szkole, czyli koniec epoki kredy 9 września 2014, godz. 15:00 Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 Kierownik: Wiktor Szanin : Wiktor Szanin, Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz Edukacja dla zdrowia 25 września 2014, godz. 14:30 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Joanna Wolfart-Piech : Joanna Wolfart-Piech 26

27 Konferencje otwarcia Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Edukacja czytelnicza i medialna Aktywne zdobywanie wiedzy przez dzieci w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej Biblioteka szkolna w edukacji. Zadania i wyzwania 16 września 2014, godz. 15:00-18:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Danuta Gromek : Danuta Gromek, Jadwiga Iwanowska, Aneta Włodarczyk, Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska, Izabela Przepiórkiewicz 18 września 2014 (godzina zostanie podana na stronie Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120 Kierownik: Lidia Zyga : Lidia Zyga, pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, zaproszeni goście GIMNAZJUM Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Historia i wiedza o społeczeństwie Gazeta szkolna medium w instytucji szkoły Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole Ocenianie kształtujące szansą dla języka niemieckiego. Promowanie nauki języka niemieckiego Ciekawe lekcje o kulturze i cywilizacji Francji Konferencja otwarcia. Samorząd miejski 16 września 2014, godz. 15:30 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Elżbieta Kielman, Agata Wodzińska : Elżbieta Kielman, Leszek Budrewicz 23 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36 Kierownik: Maria Pająk : Maria Pająk, Joanna Stefańska 7 października 2014, godz. 14:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Anna Abramczyk : Anna Abramczyk, Ewa Skrzywanek 16 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5 Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy : Renata Kalińska-Delipacy 23 września 2014, godz. 15:00 Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9 Kierownik: Ewa Skrzywanek : Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki, przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia 27

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2015/2016

INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2015/2016 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2015/2016 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2015 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli 50-089 Wrocław, ul. Swobodna 73a

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA 2014/2015. Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo

KONFERENCJA OTWARCIA 2014/2015. Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo KONFERENCJA OTWARCIA 2014/2015 Historia Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo Agenda samorząd Wrocławia a szkoły kierunki polityki oświatowej w bieżącym roku szkolnym nowości wydawnicze propozycje

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO mgr Joanna Wiater : mgr Monika Walczak Data rozpoczęcia stażu 1 września 2010 r. Czas trwania stażu 2 lata i 9 miesięcy Cel podstawowy: uzyskanie stopnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2014/ 2015 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 roku. -1- PODSTAWA PRAWNA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r.

Harmonogram szkoleń: Styczeń 2010 r. Termin 07.01.2010 r. 08.01.2010 r. 09.01.2010 r. -15 00 09.01.2010 r. 10.01.2010 r. LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Oddział tel/fax 083 343-42-60, konsultanci 083-342-50-90, organizacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: mgr Stanisław Cieślik Miejsce pracy: ZPO w Terpentynie Nauczane przedmioty: geografia, przyroda : 2 lata i 9 miesięcy

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WSPIERANIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ I INFORMATYCZNEJ ORAZ BIBLIOTEKA. Styczeń luty 2017

ZESPÓŁ WSPIERANIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ I INFORMATYCZNEJ ORAZ BIBLIOTEKA. Styczeń luty 2017 ZESPÓŁ WSPIERANIA EDUKACJI MATEMATYCZNEJ, PRZYRODNICZEJ I INFORMATYCZNEJ ORAZ BIBLIOTEKA Styczeń luty 2017 Temat formy AJA7 Obieramy kurs na matematykę. budujących skuteczne wsparcie dla ucznia z trudnościami

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm. 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej

Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej Kurs Programowanie Trzeci język w praktyce szkolnej nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, matematyki, informatyki i technologii informacyjnej SP,G,SPG 1. Matematyka w programowaniu (doskonalenie kompetencji

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Panic-Komorowska Posiadane kwalifikacje: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO. na rok szkolny 2014/2015. Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2014/2015 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna Oddział tel/fax 83 33-2-60, konsultanci 83-32-50-90, organizacja ów 83-32-50-91, www.lscdn.pl; bialapodlaska@lscdn.pl Harmonogram szkoleń: IV-VI 2016 r. Wychowanie przedszkolne, Edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Iwona Rosiak Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika Adres szkoły: ul. Parkowa 3 Stanowisko: nauczyciel historii

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Małgorzata Młyńska Miejsce pracy: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JÓZEFA CZYŻEWSKIEGO W OPALENIU W ROKU SZKOLNYM 2012/ 2013 Przedstawiony: 1. Radzie Pedagogicznej w dniu 12 września 2012 roku. Plan nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Literka.pl Plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego na stopień nauczyciela dypl Data dodania: 2006-02-03 13:00:00 Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela języka polskiego w gimnazjum mgr

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Poradnik stażysty zebrała i opracowała: Elżbieta Rostkowska 2011 Ustawy i rozporządzenia awans zawodowy nauczyciela 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17

Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Plan nadzoru pedagogicznego szkoły na rok szkolny 2016/17 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.) 2. Ustawa z 26 stycznia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA KURSÓW I SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI na I semestr roku szkolnego 2015/2016 Szanowni Państwo, w związku licznie zgłaszanymi uwagami oraz prośbami ze strony nauczycieli przesyłamy uzupełniającą

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 2011/2012 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Studia podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja I - 11/12 Uprawnienia: Studia kwalifikacyjne, tzn. nadające kwalifikacje do zajmowania

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie

Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie Regulamin Zespołów Zadaniowych w Zespole Szkół Społecznych w Lubinie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin został opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym zapraszamy do współpracy z Zespołem Doradców Metodycznych działających przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno Pedagogicznym w. Przedstawiamy nasze

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2015/2016 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Przedmiot szkoła klasa Termin - data, godzina, sala Szkoła podstawowa

Imię i nazwisko Przedmiot szkoła klasa Termin - data, godzina, sala Szkoła podstawowa Imię i nazwisko Przedmiot szkoła klasa Termin - data, godzina, sala Szkoła podstawowa Izabela Przepiórkiewicz Anna Jakubiec Anna Solska regionalna SP nr 80, ul. Polna 4 SP nr 90, SP n r90, SP nr90, SP

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013

Plan pracy. Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego. na rok szkolny 2012/2013 Plan pracy Zespołu Przedmiotowego Matematyczno-Przyrodniczego na rok szkolny 2012/2013 W skład matematyczno przyrodniczego działającego przy Zespole Szkól Publicznych nr 1 im. 70 Pułku Piechoty w Pleszewie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

mgr Justyna Tomala PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Justyna Tomala PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Justyna Tomala wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Goleniowie ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 31.05.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAśYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 1 grudnia 2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Agnieszka Sinkowska Opiekun stażu: mgr Katarzyna Straszewska Data rozpoczęcia stażu:

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół w Ratoszynie Podstawa prawna prowadzonego nadzoru: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chmielku na rok szkolny 2014/2015 Istotą WDN jest nie tylko doskonalenie nauczycieli, ale szkoły jako określonej całości. Jest to rozwój

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska

Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany. oprac. Wioletta Stępczyńska Awans zawodowy nauczyciela-podstawy prawne oraz przygotowanie dokumentacji : nauczyciel mianowany oprac. Wioletta Stępczyńska Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące awansu zawodowego: 1. Karta nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO luty - czerwiec 2012 Przedmiot doradztwa /

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

FORMY DOSKONALENIA RODON WRZESIEŃ 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl.

FORMY DOSKONALENIA RODON WRZESIEŃ 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. FORMY DOSKONALENIA RODON WRZESIEŃ 2015 Oferta jest systematycznie aktualizowana na stronie: www.rodon.radom.pl. *Prosimy o wcześniejsze zapisy w sekretariacie Ośrodka pod nr tel. 48 360 00 05 lub pocztą

Bardziej szczegółowo

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk)

Czas trwania studiów podyplomowych: 3 semestry (360 godzin dydaktycznych + 75 godzin praktyk) Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie Wydział Pedagogiczny Studia podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Edycja II finansowana z Europejskiego Funduszu Socjalnego-EFS Uprawnienia:

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 2012 - I 2013 MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO IX 0 - I 0 Przedmiot doradztwa / poziom edukacyjny:

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego mgr Alicja Czarnocka Imię i nazwisko opiekuna

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Poznań 14.09.2009 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Imię i nazwisko: Barbara Nowak - Baryś Wykształcenie: studia wyższe magisterskie na kierunku filologia polska w zakresie specjalności

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Dorota Miezin- Potocka PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Nauczyciel mianowany ubiegający się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr Dorota Miezin- Potocka nauczyciel języka angielskiego Zespół Szkół nr 7, Szkoła Podstawowa nr

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio w Szczecinie Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się

Bardziej szczegółowo

ANKIETY DLA GIMNAZJUM

ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETY DLA GIMNAZJUM ANKIETA DLA: Dyrektora szkoły Wychowawcy wskazanego oddziału klasy III (trzeciej) tj. oddziału A lub oddziału trzeciej klasy w kolejności zgodnej z numeracją przyjętą w szkole inną

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za I sem. roku szkolnego 2012/2013 Przedstawiony na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia.. r. I. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły:

KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014. Główne założenia pracy szkoły: KONCEPCJA PRACY IX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W ŁODZI REALIZOWANA W LATACH 2011-2014 Główne założenia pracy szkoły: A. Zapewnienie społeczności szkolnej warunków pracy i nauki

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie

Biblioteka Pedagogiczna w Głogowie Program Biblioteki Pedagogicznej w Głogowie w sprawie organizowania i prowadzenia wspomagania szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu głogowskiego. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Żeromskiego w Wierzbicy na okres od IX XII 2013 i rok kalendarzowy 2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wierzbicy im.

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Moniki Szławieniec-Reczuch NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W JAWORZE (realizowany

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015.

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Lublin 2015. CZŁOWIEK DLA CZŁOWIEKA BRATEM PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Lublin 2015 Strona1 Podstawa prawna: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Przedszkola nr 2 Bytowie w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/16 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w

Bardziej szczegółowo