INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA. na rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 INFORMATOR O FORMACH DOSKONALENIA na rok szkolny 2014/2015 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław 2014

2 Wydawca: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wrocław, ul. Swobodna 73a Tel , fax ISBN

3 Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele Szkół i Placówek Oświatowych we Wrocławiu Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli przez kolejny rok pragnie wspierać Państwa w codziennej pracy. Wsłuchując się w Państwa uwagi i propozycje, a także mając na uwadze badania ankietowe, badania online, spotkania w szkołach oraz informacje zebrane po szkoleniach, zamieściliśmy w Informatorze różnorodne propozycje warsztatów, kursów, seminariów i konsultacji. Szczególnie polecamy Państwa uwadze zajęcia mające na celu wzmocnienie metodyki przedmiotu szkolenia uwzględniają potrzeby nauczycieli zainteresowanych egzaminami zewnętrznymi (np. nową formułą matury i sprawdzianu od 2015 r.). Do Informatora włączyliśmy nowy dział Kreatywność i innowacyjność w edukacji, a także formy uwzględniające wykorzystywanie metod coachingowych w edukacji. Od września kontynuowany będzie innowacyjny projekt Przeciw obojętności, ignorancji..., umożliwiający nauczycielom uczestniczenie w zajęciach otwartych. Wprowadziliśmy również formy doskonalenia, które wpisując się w ideę Szkoły w mieście ułatwiają prowadzenie zajęć terenowych oraz związanych z miejscami pamięci. Poza tym zachowaliśmy te formy, które cieszyły się dotąd największym Państwa zainteresowaniem i były najczęściej wybierane przez dyrektorów i nauczycieli. Warto też zapoznać się z różnorodnymi, krótkimi formami nieodpłatnymi. Zachęcamy więc do korzystania z różnych form doskonalenia, przygotowanych przez doradców i konsultantów, zachęcamy do uczestnictwa w seminariach, wykładach, debatach i diagnozach WCDN. Walorem naszych propozycji są: interesująca, aktualizowana wiedza i otwartość na Państwa potrzeby. Z ofertą szkoleń mogą się Państwo zapoznać również na stronie w linku Informator. Na początku Informatora znajdą Państwo druki oraz cennik. Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z treścią rozdziału Zgłoszenia udziału w formie doskonalenia WCDN zostały tam zawarte najważniejsze informacje dotyczące udziału w szkoleniu. Dziękujemy Państwu za wieloletnią współpracę i życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji w nowym roku szkolnym. Z wyrazami szacunku Dyrektor oraz Pracownicy Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

4

5 Spis treści I. Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności / 15 Tryb zgłoszenia i odpłatności / 17 Zasady wystawiania faktur / 18 Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN / 19 Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej / 21 II. Konferencje otwarcia / 23 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna / 25 Szkoła podstawowa / 25 Gimnazjum / 27 Szkoła ponadgimnazjalna / 29 III. Szkolenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych / 33 Repetytorium z pomiaru dydaktycznego w kontekście diagnoz przygotowanych przez WCDN / 35 Awans zawodowy nauczyciela zadania dyrektora repetytorium / 36 Nadzór dyrektora nad awansem zawodowym nauczyciela / 37 Współpraca dyrektora/wicedyrektora z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz z poradnią psychologiczno-pedagogiczną / 38 Kompetencje kluczowe wicedyrektora szkoły / 39 Kodeks etyczny dyrektora i wicedyrektora w pracy szkoły / 40 Nadzór dyrektora nad wypełnianiem przez nauczycieli obowiązków wynikających ze sprawowania opieki nad uczniami / 41 Dyrektor kreator kultury organizacyjnej szkoły / 42 Instrukcja kancelaryjna / 43 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej / 44 Organizacja nadzoru pedagogicznego / 45 Zmiany w prawie oświatowym i ich konsekwencje / 46 Kontrola sprawowana przez dyrektora szkoły, czyli co, kogo, kiedy i jak kontrolować / 47 Ocena pracy nauczyciela / 48 Procedura tworzenia Szkolnych Zestawów Programów Nauczania / 49 Obserwacja lekcji jako element nadzoru pedagogicznego / 50 Innowacje i eksperymenty pedagogiczne / 51 5

6 Informator o formach doskonalenia Społeczne organy szkoły / 52 Ocena pracy pedagoga szkolnego / 53 Prawo pracy i prawo oświatowe (spotkania tematyczne) / 54 Zakładanie organizacji pozarządowych dla wspierania realizacji zadań edukacyjnych w szkole / 55 Aplikowanie o środki zewnętrzne do jednostek samorządowych i rządowych na wspomaganie zadań edukacyjnych szkolnych i pozaszkolnych / 56 Prowadzenie rozmów z wykorzystaniem technik coachingowych / 57 Prawo w praktyce szkolnej / 58 Tworzenie prawa wewnątrzszkolnego / 59 Dyrektor jako organ prowadzący postępowanie administracyjne / 60 Dyskryminacja i mobbing w pracy / 61 Idea FranklinCovey 7 nawyków skutecznego działania w pracy dyrektora szkoły i nauczycieli / 62 IV. Szkolenia dla nauczycieli / 63 KURSY KWALIFIKACYJNE Kurs kwalifikacyjny z organizacji i zarządzania oświatą / 67 REFORMA PROGRAMOWA ABC matury 2015 / 71 Zajęcia terenowe w nauczaniu przyrody i geografii / 72 Komunikacja wizualna plakat / 73 Egzamin ustny z języka polskiego od 2015 roku / 74 Zmiany w nauczaniu geografii wynikające z reformy programowej / 75 Przygotowanie i modyfikacja programu nauczania w zawodzie / 76 Praca z uczniem zainteresowanym zdawaniem biologii na maturze / 77 Modyfikowanie programów nauczania (język obcy nowożytny) / 78 Indywidualizacja nauczania kwadratura koła? / 79 Matura 2015 konstruowanie zadań przygotowujących do egzaminu maturalnego z chemii / 80 AWANS ZAWODOWY Działania w trakcie stażu przygotowanie dokumentacji oraz wystąpienia podczas egzaminu, rozmowy na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela / 83 Nauczyciel stażysta w przedszkolu / 84 Awans zawodowy od nauczyciela kontraktowego do mianowanego / 85 6

7 Spis treści Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego / 86 Sztuka prezentacji dorobku zawodowego nauczyciela / 87 Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? / 88 W stronę dyplomowania nauczyciel języka obcego / 89 Mój awans na stopień nauczyciela mianowanego języki obce / 90 DIAGNOZOWANIE Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej / 93 Planowanie i organizowanie procesu edukacyjnego w kontekście możliwości i potrzeb uczniów / 94 Przetwarzanie wyników diagnoz i egzaminów zewnętrznych za pomocą arkusza kalkulacyjnego / 95 Edukacyjna Wartość Dodana / 96 Jak przygotować ucznia do sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego / 97 Kalkulator EWD 100 i jego zastosowania / 98 SZKOŁA W MIEŚCIE Wrocławskie inspiracje / 101 Zaprowadź dziecko do parku / 102 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Sześciolatek w szkole efektywne uczenie się przez ruch i zabawę / 105 Sześciolatek w I klasie zmiana strategii uczenia w oparciu o system Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej część II / 106 Doświadczenia i eksperymenty dla najmłodszych / 107 SztukoTeka trening twórczości w praktyce część I / 108 Wybrane elementy systemu Edukacja przez ruch jako techniki pracy z dzieckiem / 109 Rozwijanie sprawności cielesnego mechanizmu uczenia się dziecka na podstawie wybranych technik systemu Edukacja przez ruch / 110 Praca z tekstem literackim w systemie Edukacja przez ruch / 111 Fabryka wyobraźni jak rozwijać kreatywność małych dzieci / 112 SztukoTeka trening twórczości w praktyce część II / 113 Dziecko widzem i aktorem / 114 Gry i zabawy na koncentrację uwagi / 115 Gry i zabawy matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej / 116 Jak wspierać w rozwoju dzieci młodsze / 117 Nauczyciel dziecka sześcioletniego / 118 7

8 Informator o formach doskonalenia Aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów w młodszym wieku szkolnym / 119 Zabawy muzyką, czyli jak wprowadzać dzieci w świat muzyki klasycznej metodą Batti Strauss / 120 Nauczamy nasze smyki tańca i muzyki / 121 Coś z niczego na cztery pory roku / 122 Bożonarodzeniowy kiermasz pomysłów / 123 Moja mała Ojczyzna. Edukacja regionalna dla najmłodszych / 124 Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej / 125 Zajęcia komputerowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej / 126 Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień przyrodniczych młodszych dzieci / 127 Jak pracować metodą projektu w przedszkolu i I etapie edukacyjnym? / 128 Czytanie to radość czyli jak uczyć czytać / 129 Jak uczyć języka angielskiego w klasach 0 3? / 130 Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss część I / 131 Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss część II / 132 EDUKACJA HUMANISTYCZNA Ja nie uczę, moi uczniowie uczą się techniki uczenia się, jak wspomóc ucznia w uczeniu się języka obcego / 135 Retoryka w szkole podstawowej praktyczne rozwiązania / 136 Twórcze pisanie w szkole podstawowej / 137 Jeszcze ciekawsze lekcje języka polskiego w szkole podstawowej / 138 Nauczanie z użyciem relacji / 139 Edukacja filmowa: historia i wiedza o społeczeństwie / 140 Edukacja prawna w szkole / 141 Konteksty lektur z gwiazdką / 142 Diagnozowanie wspomagające realizację podstawy programowej z języka polskiego / 143 Analiza tekstów kultury w oparciu o zbiory Muzeum Narodowego we Wrocławiu / 144 teatralne / 145 Formy dziennikarskie w szkole / 146 Sposoby wykorzystania tekstów reportażowych w pracy nauczyciela humanisty w świetle podstawy programowej / 147 Spacery Wrocławskie aktywne zwiedzanie miasta. Osiedla Wrocławskie / 148 Spacery Wrocławskie aktywne zwiedzanie miasta. Atrakcje okolic Wrocławia: Oborniki Śląskie i Wołów / 149 8

9 Spis treści Praca z uczniem z dysleksją na lekcjach języka polskiego / 150 Spacery wrocławskie aktywne zwiedzanie miasta. Wrocław nad Odrą / 151 Repetytorium metodyczne język angielski / 152 Atrakcyjne formy pracy nauczyciela jak uczyć ciekawie i efektywnie / 153 Wykorzystanie pedagogiki zabawy w metodyce czytania i pisania / 154 Promocja czytania i czytelnictwa w Europejskiej Stolicy Kultury 2016 / 155 Tworzenie nowoczesnego warsztatu pracy nauczyciela polonisty / 156 Tablica interaktywna narzędziem pracy nauczyciela języka obcego / 157 Jak motywować uczniów do nauki języka obcego / 158 Jak przygotować uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego / 159 Egzamin maturalny z języka obcego / 160 Język francuski dla początkujących / 161 Aktywizujące metody pracy nauczyciela języka francuskiego / 162 EDUKACJA INFORMATYCZNA Excel, PowerPoint i Moodle / 165 Komputer pomaga wychowawcy klasy / 166 Jak wykorzystywać technologię Web 2.0 na lekcji oraz w projekcie edukacyjnym? / 167 Promocja szkoły w mediach elektronicznych / 168 Programowanie gier komputerowych jest proste w Scratchu / 169 Joomla jako narzędzie do projektowania i prowadzenia szkolnych witryn internetowych / 170 WordPress jako narzędzie do projektowania i prowadzenia szkolnych witryn internetowych / 171 Prezentacja multimedialna narzędziem pracy nauczyciela / 172 Arkusz kalkulacyjny w pracy nauczyciela / 173 Programowanie z czarodziejem. Informatyka twórcza z Baltie w szkole podstawowej i gimnazjum / 174 Projektowanie i prowadzenie szkolnych witryn internetowych jednym z atutów pracy nauczyciela / 175 Tablica interaktywna, zestaw Testico, platformy e-learningowe w pracy dydaktycznej nauczyciela / 176 Kodowanie, programowanie i algorytmika w wybranych środowiskach programistycznych (Baltie, Logo, Scratch, BYOB) / 177 Metodyka informatyki i zajęć komputerowych / 178 Office 2013 w pracy nauczyciela / 179 Prezentacja multimedialna narzędziem w pracy nauczyciela / 180 9

10 Informator o formach doskonalenia Kurs online na platformie Moodle w pracy nauczyciela / 181 E-learning w pracy nauczyciela / 182 EDUKACJA MATEMATYCZNA I PRZYRODNICZA Wyzwalające ciekawość poznawczą obserwacje i doświadczenia przyrodnicze oraz gry i zabawy matematyczne / 185 Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach przyrodniczych część VII / 186 Ciekawie i z pomysłem o ekologii / 187 Spotkania przyrodników poznajemy zabytki techniki Dolnego Śląska część II / 188 Matematyka jak uczyć rozwiązywania zadań tekstowych? / 189 Sprawdzian zewnętrzny umiejętności ucznia a kompetencje nauczyciela / 190 Najbliższa okolica szkoły poligonem badawczym w nauczaniu geografii i przyrody / 191 Gry dydaktyczne na lekcjach geografii i przyrody / 192 Rozbudzanie u uczniów motywacji do pracy na lekcjach matematyki / 193 Tablica interaktywna i zestaw Testico na lekcji matematyki / 194 GeoGebra narzędzie nauczania i uczenia się matematyki / 195 E-Matematyka na platformie Moodle / 196 Budowanie programu szkolnego koła naukowego / 197 Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia zajęcia terenowe / 198 Vademecum nauczyciela biologii / 199 Prowadzenie zajęć laboratoryjnych z chemii z wykorzystaniem techniki małej skali / 200 Tworzenie warsztatu pracy nauczyciela chemii / 201 Chemia bliżej życia, czyli zrób kosmetyk na Dzień Mamy / 202 Rozwijanie zainteresowania uczniów przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi poprzez zajęcia terenowe / 203 EDUKACJA ARTYSTYCZNA I KULTURALNA plastyczne rozwijanie predyspozycji twórczych dzieci i młodzieży / 207 Street art propozycja zajęć metodą projektu / 208 Od inspiracji do kreacji na zajęciach plastycznych / 209 Sztuka kaligrafii w szkole / 210 Photoshop w praktyce szkolnej /

11 Spis treści WYCHOWANIE FIZYCZNE Zabawy i gry ruchowe w edukacji wczesnoszkolnej / 215 Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla nauczycieli wychowania fizycznego / 216 Nordic Walking jako forma aktywności fizycznej w terenie / 217 Formy taneczne w edukacji szkolnej / 218 Zimowe szaleństwo narciarstwo zjazdowe / 219 Fitness i relaksacja w szkole / 220 Turystyka szkolna jako forma realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego / 221 Badminton jako uatrakcyjnienie zajęć ruchowych w szkole / 222 Korfball jako uatrakcyjnienie lekcji wychowania fizycznego / 223 EDUKACJA ZAWODOWA Konstruowanie kursu na platformie Moodle / 227 Metody aktywizujące w realizacji podstawy programowej kształcenia zawodowego / 228 Dostosowywanie programów nauczania dla zawodów do warunków i potrzeb szkoły / 229 Projektowania procesu dydaktycznego na podstawie nowych programów nauczania dla zawodów / 230 Wykorzystanie wyników nowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w pracy nauczyciela / 231 METODY I TECHNIKI PRACY Z UCZNIEM Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem sekrety najlepszych nauczycieli / 235 Indywidualizacja pracy z uczniem w nowoczesnej szkole / 236 Jak wykorzystać oceniania kształtujące w kształtowaniu postaw uczniowskich? / 237 Od oceniania kształtującego do pomiaru dydaktycznego / 238 Ocenianie kształtujące / zasad skutecznej edukacji / 240 Jak motywować uczniów do nauki / 241 PRACA Z UCZNIEM O SPECJALNYCH POTRZEBACH Dziecko o wysokich potencjałach rozwojowych problemy i wyzwania w pracy nauczyciela / 245 Jak rozpoznać uczniów zdolnych i zorganizować ich edukację /

12 Informator o formach doskonalenia Repetytorium metodyczne uczeń z trudnymi zachowaniami: autyzmem, zespołem Aspergera w placówce ogólnodostępnej / 247 Organizacja udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej / 248 LOGOPEDIA Budowanie i wdrażanie programu profilaktyki logopedycznej / 251 Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej część II / 252 Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej część III / 253 Mutyzm selektywny w kontekście profilaktyki zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży / 254 Zespół Aspergera wybrane metody terapii / 255 WYCHOWANIE Edukacja w miejscach pamięci / 259 Jestem opiekunem samorządu uczniowskiego. I co dalej? / 260 Mediator szkolny / 261 Jak być skutecznym i zadowolonym wychowawcą? / 262 Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli rozpoczynających pracę / 263 Efektywne wykorzystanie godzin wychowawczych / 264 Gry i zabawy w pracy wychowawczej nauczyciela / 265 Jak zjeść słonia czyli o czytaniu opinii poradni psychologiczno- -pedagogicznych / 266 Organizacja poradnictwa i doradztwa zawodowego w gimnazjum / 267 Od szkoły do kariery czyli jak zmotywować uczniów do świadomego wyboru zawodu / 268 Mapa kariery, czyli jak przygotować gimnazjalistę do wyboru dalszej ścieżki kształcenia / 269 Techniki wywierania wpływu na ucznia / 270 ABC młodego wychowawcy. Jak nawiązać dobry kontakt z uczniami i ich rodzicami / 271 KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ W EDUKACJI Dydaktyka przyjazna mózgowi ucznia. Innowacyjne metody i techniki pracy wspierające motywację ucznia do nauki / 275 Kreatywność w szkole jak odzyskać radość uczenia /

13 Spis treści Jak wyzwalać w uczniach kreatywność w procesie nauczania i uczenia się? / 277 Aktywni i zmotywowani. Jak zaktywizować i zmotywować ucznia / 278 Trening kreatywności / 279 Jak wspierać ucznia w rozwoju osobistym? / 280 Jak rozwijać kreatywność u dzieci i młodzieży / 281 Zajęcia terenowe szansą na rozwijanie kreatywności ucznia / 282 Kreatywny nauczyciel kreatywny uczeń / 283 Trening kreatywności / 284 Narzędzia coachingu w pracy wychowawcy / 285 Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela / 286 Jak skutecznie współpracować z rodzicami / 287 Stosowanie technik coachingowych w pracy z uczniem i rodzicami / 288 INNE Wizerunek nauczyciela wizytówką szkoły / 291 Wypalenie zawodowe jak sobie z nim radzić? / 292 Jak oswoić emocje? / 293 Zasady komunikacji w radzie pedagogicznej / 294 Grafologia pedagogiczna część I / 295 Grafologia pedagogiczna część II / 296 V. Formy nieodpłatne / 297 Kiermasz wymiany pomysłów metodycznych / 299 Diagnozy przedmiotowe wprowadzanie danych i analiza wskaźników pomiaru dydaktycznego / 300 Sprawdzian szóstoklasisty 2015 nowa formuła / 301 Jak w otwartej przestrzeni edukacyjnej Wrocławia realizować program Młodzi odkrywcy w europejskim mieście? / 302 Pomocnik metodyczny: historia i wiedza o społeczeństwie / 303 Strach ma wielkie oczy, czyli o emocjach uczniów w młodszym wieku szkolnym / 304 Kreatywne myślenie na plastyce i zajęciach artystycznych / 305 malarskie / 306 Lekcja polskiego z pomysłem / 307 Sztuka prezentacji / 308 Teledysk jako tekst kultury / 309 Edukacja w miejscach pamięci. Obozy pracy i obozy jenieckie na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku /

14 Informator o formach doskonalenia Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela stażysty / 311 Opiekun stażu, czyli jak wspierać rozwój nauczyciela rozpoczynającego staż na stopień nauczyciela mianowanego / 312 Od nauczyciela stażysty do nauczyciela kontraktowego krok po kroku / 313 ABC szkolnej turystyki i krajoznawstwa. Niezbędnik nauczyciela / 314 Rola obserwacji w rozwoju zawodowym nauczyciela języka angielskiego na I etapie edukacyjnym / 315 Jak zaplanować ścieżkę rozwoju zawodowego / 316 etwinning współpraca europejska przez Internet / 317 Tworzenie grupy wsparcia dla nauczycieli bibliotekarzy / 318 Realizacja godzin z artykułu 42 Karty Nauczyciela / 319 Tworzenie stron internetowych za pomocą Google Sites / 320 Ankiety elektroniczne tworzenie, udostępnianie i prezentacja wyników badań / 321 Diagnozy przedmiotowe obsługa narzędzia do wprowadzania danych oraz analiza wyników / 322 Kalkulator i inne zabawki w Wordzie, czyli programowanie w Visual Basic for Applications kilka pomysłów na lekcje nie tylko informatyki / 323 Zeszyt elektroniczny jako narzędzie pracy współczesnego nauczyciela / 324 VI. Szkolenia rad pedagogicznych / 325 Reforma programowa / 327 Metody i techniki pracy z uczniem / 327 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna / 328 Praca z uczniem o specjalnych potrzebach / 329 Wychowanie / 329 Wizerunek szkoły / 330 Inne / 330 Dane kontaktowe doradców i konsultantów / 333 Indeks według nazwisk kierowników form /

15 I ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIA I ZASADY ODPŁATNOŚCI

16

17 Zgłoszenia na szkolenia i zasady odpłatności Kursy Tryb zgłoszenia i odpłatności 1. Zgłoszenie na szkolenie następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN) przez zainteresowanego nauczyciela lub dyrektora i przesłanie go pocztą lub faksem (fax ) do WCDN. 2. Po skompletowaniu grupy, zgłoszone osoby otrzymają telefonicznie lub mailowo informację o terminie. 3. Przed rozpoczęciem szkolenia należy uiścić opłatę, która jest każdorazowo podana przy danym kursie. W tytule przelewu należy wpisać kod i nazwę formy oraz nazwiska uczestników. Numer rachunku: WCDN, ul. Swobodna 73a, Wrocław 4. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej ( , fax) najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenia się na szkolenie nauczyciel zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie wystawionej faktury. Rady pedagogiczne 1. Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej następuje poprzez wypełnienie załączonego formularza (Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej), przynajmniej miesiąc przed planowanym terminem. 2. Termin szkolenia określony w zgłoszeniu jest terminem sugerowanym, a dokładne jego określenie następuje po otrzymaniu zgłoszenia przez WCDN. 3. Szkolenie rady pedagogicznej trwa minimum 4 godziny. 4. Koszt szkolenia rady pedagogicznej do uzgodnienia (uzależniony od jej liczebności oraz miejsca szkolenia). 17

18 Informator o formach doskonalenia Zasady wystawiania faktur 1. Uczestnik kursu otrzyma fakturę imienną, jeżeli: osobiście dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty na rachunek WCDN, następnie zwróci się z prośbą do WCDN o wystawienie faktury z podaniem swoich danych (imię i nazwisko, adres z kodem pocztowym). 2. Uczestnik kursu otrzyma fakturę na placówkę, jeżeli: dyrektor placówki podpisze prośbę o wystawienie faktury na zgłoszeniu udziału w formie doskonalenia, dyrektor placówki wystąpi do WCDN z pisemną prośbą o wystawienie faktury przelewowej z terminem 14 dni z uwzględnieniem wysokości kwoty dofinansowania oraz imienia i nazwiska uczestnika kursu, dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty, a dyrektor placówki wystąpi z pisemną prośbą do WCDN o wystawienie faktury za uczestnika kursu nie później niż w ostatni dzień miesiąca, w którym została dokonana wpłata. 3. Faktura na placówkę lub osobę prowadzącą działalność gospodarczą musi być wystawiona w miesiącu, w którym została dokonana wpłata. 4. Podwójna wpłata Jeśli uczestnik dokona wpłaty ze swojego konta bankowego lub za pośrednictwem poczty, a faktura zostanie wystawiona i powtórnie zapłacona przez szkołę lub placówkę, będzie mógł złożyć w WCDN pisemną prośbę o zwrot wpłaty za kurs, w którym uczestniczył, z podaniem dokładnego adresu i numeru swojego konta bankowego. 18

19 kod formy Zgłoszenie udziału w formie doskonalenia WCDN nazwa formy Pan/Pani* imię uczestnika nazwisko uczestnika zatrudniona/y jako (bez przedmiotu) w jednostce oświat. SP/Gim/Prz/LO* inna, jaka nr w/w jednostka oświatowa mieści się z Zespole* w jakim mieście znajduje się jedn. oświat. w/we tel. do pracy data urodzenia (dzień miesiąc rok) 1 9 r. miejsce urodzenia informacje o możliwości kontaktu z uczestnikiem (poza pracą) adres dla korespondencji ul./al./pl. nr domu nr mieszkania kod pocztowy - Wrocław inna poczta: tel. stacjonarny domowy tel. komórkowy 1. Wpłata za szkolenie następuje po uzyskaniu informacji od kierownika formy o uruchomieniu szkolenia. 2. Po potwierdzeniu uczestnictwa rezygnacja z udziału w szkoleniu następuje wyłącznie w formie pisemnej ( , fax,) najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 3. W przypadku zgłoszenia rezygnacji później niż na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia lub niezgłoszenie się na szkolenie zgłaszający zostanie obciążony kosztami uczestnictwa w wysokości 50% kosztów szkolenia na podstawie wystawionej faktury. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji i przeprowadzenia szkolenia zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Podane dane będą przetwarzane przez Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w siedzibie we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73A zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli i mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Oświadczam, że jest mi znane prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. czytelny podpis uczestnika formy 1. Koszty szkolenia ponosi szkoła/uczestnik*. W przypadku, gdy koszty szkolenia ponosi szkoła, po zakończeniu szkolenia proszę o wystawienie szkole faktury VAT. 2. Jeżeli będzie taka potrzeba, zgadzam się na udział pracownika w szkoleniu w godzinach pracy: tak/nie*. pieczęć i podpis dyrektora * niepotrzebne skreślić pieczęć szkoły z NIP Informacja dla uczestnika kursów (należy odciąć i zachować) Kod formy (jak wyżej): (na ten kod należy powoływać się przy kontaktach z WCDN) A. Nr telefonu do kierownika (podany w informatorze) 71 B. Proces rekrutacji wygląda następująco: 1. Uczestnik wypełnia powyższą ankietę i składa ją w WCDN 2. Wszystkich informacji o kursie udziela wyłącznie kierownik kursu! Dane z punktu A. 3. Po skompletowaniu grupy kierownik formy kontaktuje się z uczestnikiem, informując o: a) zakwalifikowaniu się uczestnika; b) miejscu i terminie pierwszego spotkania; c) sposobie opłaty za kurs. 4. Na pierwsze zajęcia należy zgłosić się z kopią dowodu wpłaty na konto WCDN Nazwa odbiorcy: WCDN, ul. Swobodna 73a, Wrocław Numer rachunku bankowego: Tytuł wpłaty: kod formy i dane uczestnika(ów) nazwisko(a).

20

21 Zgłoszenie szkolenia rady pedagogicznej data adres i nazwa placówki NIP Dyrektor Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Swobodna 73a Wrocław Proszę o przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej na temat: Przewidywany czas szkolenia: liczba godzin Odbiorcy: rada pedagogiczna: nazwa placówki, nr tel. Liczba osób w radzie pedagogicznej: Proponowany termin: Osoba do kontaktu: Tel: Proszę o wystawienie faktury po przeprowadzonym szkoleniu. podpis i pieczęć dyrektora szkoły

22

23 II KONFERENCJE OTWARCIA

24

25 Konferencje otwarcia WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język francuski Międzyprzedmiotowe edukacja regionalna Zajęcia komputerowe, informatyka, przedmioty informatyczne Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Ciekawe lekcje o kulturze i cywilizacji Francji Historyczna i współczesna przestrzeń miasta Nowe technologie w szkole, czyli koniec epoki kredy Aktywne zdobywanie wiedzy przez dzieci w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 16 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5 Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy : Renata Kalińska-Delipacy 29 września 2014, godz. 15:00 Centrum Poznawcze Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 Kierownik: Hanna Staniów : Izabela Przepiórkiewicz, Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów 9 września 2014, godz. 15:00 Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 Kierownik: Wiktor Szanin : Wiktor Szanin, Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz 16 września 2014, godz. 15:00-18:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Danuta Gromek : Danuta Gromek, Jadwiga Iwanowska, Aneta Włodarczyk, Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska, Izabela Przepiórkiewicz SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język polski Gazeta szkolna medium w instytucji szkoły 16 września 2014, godz. 15:30 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Elżbieta Kielman, Agata Wodzińska : Elżbieta Kielman, Leszek Budrewicz Język angielski Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole 23 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36 Kierownik: Maria Pająk : Maria Pająk, Joanna Stefańska 25

26 Informator o formach doskonalenia Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język niemiecki Język francuski Historia, wiedza o społeczeństwie Muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, etyka, filozofia, język polski Matematyka Przyroda Ocenianie kształtujące szansą dla języka niemieckiego. Promowanie nauki języka niemieckiego Ciekawe lekcje o kulturze i cywilizacji Francji Konferencja otwarcia. Samorząd miejski Przeciw obojętności, ignorancji... Wykorzystanie dobrych praktyk Konferencja otwarcia dla nauczycieli przyrody szkół podstawowych 7 października 2014, godz. 14:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Anna Abramczyk : Anna Abramczyk, Ewa Skrzywanek 16 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5 Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy : Renata Kalińska-Delipacy 23 września 2014, godz. 15:00 Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9 Kierownik: Ewa Skrzywanek : Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki, Przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia 10 września 2014, godz. 15:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Krzysztof Popiel : Katarzyna Kuczyńska, Elżbieta Kazańska, Ewa Obara-Grączewska, Krzysztof Popiel 9 października 2014, godz. 15:00 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Eleonora Żmijowska-Wnęk : Eleonora Żmijowska-Wnęk, gość 22 września 2014, godz. 15:30 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Anna Solska : Anna Solska Międzyprzedmiotowe edukacja regionalna Historyczna i współczesna przestrzeń miasta 29 września 2014, godz. 15:00 Centrum Poznawcze Hala Stulecia, ul. Wystawowa 1 Kierownik: Hanna Staniów : Izabela Przepiórkiewicz, Ewa Skrzywanek, Hanna Staniów Zajęcia komputerowe, informatyka, przedmioty informatyczne Wychowanie fizyczne Nowe technologie w szkole, czyli koniec epoki kredy 9 września 2014, godz. 15:00 Kino Nowe Horyzonty, ul. Kazimierza Wielkiego 19a-21 Kierownik: Wiktor Szanin : Wiktor Szanin, Tomasz Jarosz, Izabela Przepiórkiewicz Edukacja dla zdrowia 25 września 2014, godz. 14:30 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Joanna Wolfart-Piech : Joanna Wolfart-Piech 26

27 Konferencje otwarcia Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna Edukacja czytelnicza i medialna Aktywne zdobywanie wiedzy przez dzieci w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej Biblioteka szkolna w edukacji. Zadania i wyzwania 16 września 2014, godz. 15:00-18:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Danuta Gromek : Danuta Gromek, Jadwiga Iwanowska, Aneta Włodarczyk, Anna Łuźniak, Dorota Downar-Zapolska, Izabela Przepiórkiewicz 18 września 2014 (godzina zostanie podana na stronie Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120 Kierownik: Lidia Zyga : Lidia Zyga, pracownicy Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego, zaproszeni goście GIMNAZJUM Przedmiot Temat Termin, miejsce, osoby prowadzące Język polski Język angielski Język niemiecki Język francuski Historia i wiedza o społeczeństwie Gazeta szkolna medium w instytucji szkoły Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole Ocenianie kształtujące szansą dla języka niemieckiego. Promowanie nauki języka niemieckiego Ciekawe lekcje o kulturze i cywilizacji Francji Konferencja otwarcia. Samorząd miejski 16 września 2014, godz. 15:30 WCDN, ul. Swobodna 73a Kierownik: Elżbieta Kielman, Agata Wodzińska : Elżbieta Kielman, Leszek Budrewicz 23 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36 Kierownik: Maria Pająk : Maria Pająk, Joanna Stefańska 7 października 2014, godz. 14:00 Zespół Szkół nr 1, ul. Słubicka Kierownik: Anna Abramczyk : Anna Abramczyk, Ewa Skrzywanek 16 września 2014, godz. 15:00 Gimnazjum nr 30, ul. Jantarowa 5 Kierownik: Renata Kalińska-Delipacy : Renata Kalińska-Delipacy 23 września 2014, godz. 15:00 Sala Sesyjna Ratusza, ul. Sukiennice 9 Kierownik: Ewa Skrzywanek : Ewa Skrzywanek, Bartosz Kicki, przedstawiciele Rady Miejskiej Wrocławia 27

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

Szanowni Państwo. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole; Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych. Wstęp Szanowni Państwo Już od 25 lat towarzyszymy Wam w rozwoju zawodowym. Mamy nadzieję, że w tym jubileuszowym dla nas roku również zechcecie skorzystać z naszego wsparcia. Jako placówka publiczna realizujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu

Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu Informator 2013/2014 ODN w Poznaniu 1 Redakcja: Ewa Superczyńska Stefania Misiarek Tadeusz Nowik Joanna Marchewka Opracowanie: Gabriela Wojciechowska dział doradztwo metodyczne Iwona Wysocka oferta szkoleniowa

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2013/2014 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012

OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli OFERTA SZKOLEŃ 2011/2012 SZCZECIN Szanowni Państwo, edukacja nie stoi w miejscu naszym zadaniem jest praca z kolejnymi pokoleniami młodzieży, coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej.

Jesteśmy liderem zmian w zakresie edukacji i bierzemy czynny udział w tworzeniu regionalnej polityki oświatowej. CEN Białystok Szanowni Państwo! Informator na rok szkolny 2013/2014 zawiera ofertę edukacyjną związaną z szeroko rozumianym kształceniem nauczycieli, wynikającą z analizy i diagnozy stanu i potrzeb oświaty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży w roku 2012 Łomża, marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...... 3 2. Opis realizacji przez ODN w Łomży zadań obowiązujących placówki doskonalenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010

OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W PILE OFERTA FORM DOSKONALENIA NA ROK SZKOLNY 2009/2010 ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła 67 351 17 50 - sekretariat 67 352 70 11 - PKU www.cdn.pila.pl SPIS TREŚCI Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY

INFORMATOR NA ROK SZKOLNY WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM INFORMATOR NA ROK SZKOLNY 2014/2015 GORZÓW WIELKOPOLSKI SIERPIEŃ 2014 O p r a c o w a n i e Anna Buczak, Jerzy Kaliszan R e d a k c j a t e c h n

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Szanowni Państwo! W nowym roku szkolnym życzymy Państwu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Szanowni Państwo! W roku szkolnym 204/205 kolejny numer Informatora o szkoleniach organizowanych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim po raz czwarty wydajemy również w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie.

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Szydłowie. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Misja placówki...... str. 3 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 9 ROZDZIAŁ IV Organy szkoły (przedszkola)

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI

OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2013/2014 OŚRODEK USŁUG PEDAGOGICZNYCH I SOCJALNYCH ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO - Placówka OFERTA SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI Strona0 Na szkolenia zapraszamy: Dyrektorów szkół i ich zastępców

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp.................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2011/2012 (semestr letni)............................... 4 Platforma obsługi

Bardziej szczegółowo