Arkusze Kalkulacyjne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusze Kalkulacyjne"

Transkrypt

1 Arkusze Kalkulacyjne

2 O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr

3 Definicja, historia Podstawowym zadaniem programu typu arkusz kalkulacyjny jest: przechowywanie danych przetwarzanie danych manipulacja danymi ujętymi w tabele automatyczne ich przeliczanie tworzenie wykresów prezentacja informacji z możliwością jej dalszej analizy (grupowanie, przeliczenie) współdzielenie informacji

4 Historia Visicalc CP/M, MS-DOS Supercalc MS-DOS Multiplan CP/M, MS-DOS Lotus MS-DOS, Windows Quatro Pro MS-DOS Excel Windows Open Office Windows, Linux

5 Zastosowania - cele do jakich jest używany arkusz kalkulacyjny Prowadzenie spisu wydatków Prowadzenie rachunkowości rachunek zysków i strat zestawienia bilansowe szacunki inwentaryzacyjne analiza sprawozdań analiza wskaźników Przygotowywanie listy wypłat Cykl budżetowy i planowania Prognozy i przewidywania finansowe Kontrola jakości Analiza efektywności inwestycji Analiza wrażliwości modelu finansowego Planowanie zysku Analiza majątku trwałego Analiza sprzedaży i marketingu Rozpoznawanie wpływów Analiza marży Oferty cenowe i kosztorysy Analiza kontrahentów Analiza dostawców Analiza asortymentu Analiza czułości Optymalizacja procesów gospodarczych Graficzna reprezentacja informacji Narzędzie do uzyskania informacji z baz danych

6 Organizacja arkusza kalkulacyjnego Program się zgłasza wyświetlając na ekranie pusty skoroszyt składający się z (3 arkuszy Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3) gotowy do wprowadzenia danych. Arkusz roboczy (ang. worksheet) zawiera odpowiednią ilość wierszy i kolumn. Wiersze są oznaczone liczbami. Kolumny są oznaczone literami od A do IV. Na przecięciu kolumny i wiersza znajduje się elementarna komórka identyfikowana poprzez podawanie kolumny i wiersza. W górnym lewym rogu ekranu znajduje się adres komórki, którą wskazuje kursor, oraz faktyczna zawartość komórki i ewentualne dodatkowe informacje. Parametr Excel 97 Open Office Wiersze Kolumny 256 (A do IV) 256 (A do IV) Komórka znajdująca się w lewym górnym rogu arkusza A1 A1 Komórka znajdująca się w prawym dolnym rogu arkusza IV65536 IV32000

7 Poruszanie się miedzy arkuszami Po arkuszach można poruszać się używając odpowiednich przycisków, które są umieszczone na dole obok Arkusza 1 Arkusza 2 Arkusza 3 Pierwszy symbol < oznacza przejście do pierwszego od lewej strony Arkusza (Arkusz1). Drugi przycisk < oznacza przejście do następnego arkusza w lewo. Trzeci przycisk > oznacza przejście do następnego arkusza w prawo. Czwarty przycisk > oznacza przejście do pierwszego Arkusza od prawej strony (Arkusz3 - ostatniego arkusza). Między arkuszami możemy się poruszać również używając skrótów Ctrl + PgUp - w lewo arkusz Ctrl + PgDn - w prawo arkusz.

8 Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą klawiszy Do poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym może być używana mysz oraz klawisze skrótów, które są szybsze. Klawisz skrótu Excel 97 Open Office -> i <- O jedną kolumnę w prawo lub O jedną kolumnę w lewo wprawo lub w lewo Strzałka w górę i dół O jeden wiersz w górę lub w dół O jeden wiersz w górę lub w dół PgUp i PgDn O jeden ekran w górę lub w dół O jeden ekran w górę lub w dół Ctrl + Home Na początek arkusza komórka A1 Na początek arkusza komórka A1 Ctrl + End Na koniec 1 wiersza komórka IV1 Na początek arkusza komórka A1 Ctrl + PgDn / PgUp / Przejść do następnego /poprzedniego/ arkusza w skoroszycie Przejść do następnego /poprzedniego/ arkusza w skoroszycie

9 Klawisz funkcyj ny F1 F2 Klawisze funkcyjne Excel 97 Wyświetl Pomoc lub Asystenta pakietu Office Rozpocznij edycję Open Office Wyświetl Pomoc Rozpocznij edycję aktywnej komórki aktywnej komórki F5 Przejdź do Przejdź do F7 Polecenie Pisownia Polecenie Pisownia F11 Utwórz wykres Style komórki F12 Zachowaj arkusz na dysku Ctrl + F6 Przejdź do następnego otwartego arkusza Grupuj wiersze / Kolumny

10 Elementy arkusza Nagłówek wiersza - liczba naturalna w lewo od kolumny A Nagłówek kolumny - litera alfabetu Pole nazwy z adresem aktywnej komórki - pole nad komórką A1. Pasek formuły - część nad kolumnami C, D... Pionowy pasek przewijania. Poziomy pasek przewijania. Aktywna komórka - komórkę, która jest zaznaczona - można wprowadzać i edytować w niej dane. Wyróżniona jest poprzez pogrubioną ramkę.

11 Wprowadzanie formuł Klawisz Excel 97 Open Office ESC Anulować edycję zawartości komórki Anulować edycję zawartości komórki Enter Zakończyć edycję Zakończyć edycję zawartości zawartości komórki lub muszą wybrać komórki lub muszą następną komórkę wybrać następną komórkę = Rozpocząć formułę Rozpocząć formułę

12 Adresowanie względne i bezwzględne Adresy komórek i specyfikacje zakresów we wzorach możemy wpisać posługując się symbolami oznaczającymi kolumny i wiersze. Arkusz kalkulacyjny na tej podstawie może określić położenie, jakie zajmują komórki wykorzystane w danym wzorze względem komórki ten wzór zawierającej. Adresowanie względne - poprzez przepisywanie w inne miejsce kopiowaniem Ctrl+C, Ctrl+V lub prawy przycisk myszy Kopiuj / Wklej zakres komórek wypełnionych wzorami uzyskujemy w nowym miejscu komplet wzorów o identycznej strukturze, ale o odpowiednio przesuniętych adresach.

13 Adresowanie względne i bezwzględne Jeżeli na przykład w komórce B6 umieszczono wzór =B3 - SUMA(B3:B4), to po skopiowania wzoru do komórki C6 on przybierze postać =C3 - SUMA(D3:D4). To rozwiązanie ułatwia wypełnianie tabel powtarzającymi się wzorami. Adresowanie bezwzględne - jeżeli chcemy by dany adres po skopiowaniu wzoru nie uległ automatycznej zmianie (pozostał ten sam). Możliwe jest zablokowanie tylko kolumny lub tylko wiersza lub zablokowanie komórki. Przed kolumną i wierszem które chcemy zablokować wstawiamy symbol $.

14 Adresowanie względne - przykład 1 Adresowanie wzgłędne 2 Miesiąc styczeń luty marzec 3 Sprzedaż Zwroty Rabaty Sprzedaż 6 Netto Zawartość komórki B6, 7 C6, D6 =B3-(B4+B5) =C3-(C4+C5) =D3-(D4+D5) 8

15 Adresowanie bezwzględne - przykład A B C D 10 Adresowanie bezwzgłędne 11 Kurs Zł/Euro 4,35 12 styczeń luty marzec Sprzedaż 13 w Euro Sprzedaż 14 w Zł Zawartość komórki 15 B13 =B13*$C$11 =B13*$C$11 =D13*$C$11

16 Nazwy Dlaczego stosujemy nazwy zamiast adres komórki? Arkusze kalkulacyjne są narzędziem do wymiany informacji i pracy grupowej. Informacja w adresie komórki, która jest klarowna dla nas, może nie być jasna dla naszych współpracowników lub dla nas po roku. Prawidłowa dokumentacja arkusza, czytelność arkusza nagłówki - dokładny opis kolumn nazwy zamiast adresy komórek

17 Nazwy Przykład =JEŻELI(B2>0;C2*30,4/B2,0) Ustalanie przeznaczenia formuły i jej wierność (??) wymaga analizy co jest zawarte w komórkach B2 i C2. Ta sama formuła może wyglądać tak =JEŻELI(Sprzedaż_w_Miesiącu > 0 ; Zapas_na_koniec_Miesiąca * 30,4 / Sprzedaż_w_Miesiącu ; 0)

18 Nadawanie nazw 1. Zaznaczyć komórki, obszary komórek na arkuszu kalkulacyjnym. 2. Wybieramy z menu WSTAW \ NAZWY \ DEFINIUJ 3. Podajemy nazwy dla zaznaczonego obiektu w oknie dialogowym NAZWY w SKOROSZYCIE (Excel) NAZWA (Open Office) lub 1. Zaznaczyć komórki, obszary komórek na arkuszu kalkulacyjnym. 2. Wpisujemy nazwy dla zaznaczonego obiektu w komórce znajdującej się nad kolumną A, obok której jest strzałka w dół i naciskamy ENTER.

19 Nazwa dla stałej wartości Nazwa dla stałej wartości - stała - wartość komórki która nie jest wynikowa, nie zaczyna s = (na przykład kurs euro do złotego w danym dniu, normy zużycia). Nadanie nazw dla stałej 1. Zaznaczyć komórkę na arkuszu kalkulacyjnym. 2. Wpisujemy nazwy dla zaznaczonej komórki w komórce znajdującej się nad kolumną A, obok której jest strzałka w dół i naciskamy ENTER. 3. W komórce wpisujemy wartość dla stałej. W formułach możemy się odwoływać do nazw wybierając z menu Excel WSTAW \ NAZWA \ WKLEJ. Należy wybrać nazwy z listy Wklej nazwę. Open Office WSTAW \ NAZWA \ WSTAW. Należy wybrać nazwy z listy WSTAW nazwę.

20 Wprowadzenie danych W celu wprowadzenia danych trzeba: Zaznaczyć komórkę docelową Wprowadzić dane Zakończyć wprowadzanie wciśnięciem klawisza [ENTER] Do komórki można wprowadzać trzy typy danych: Tekst np. Miasto, Obrót, Należność, Rabat... Dane tekstowe domyślne są wyrównane do lewej krawędzi komórki. Liczby np. 1234,54; 123 0,34 Dane liczbowe domyślne są wyrównane do prawej krawędzi komórki. Data, czas , :34 Dane data i czas domyślne są wyrównane do prawej krawędzi komórki. Formuły wzory na podstawie których arkusz kalkulacyjny wykonuje obliczenia.

21 Edycja danych W celu zmiany zawartości komórki należy:.zaznaczyć komórkę i wcisnąć klawisz funkcjonalny [F2] lub Dwukrotnie kliknąć w komórkę, którą chcemy edytować. Zrobić zmiany zawartości komórki. Zakończyć wprowadzanie zmian wciśnięciem klawisza [ENTER]

22 Usunięcie (wykasowanie) zawartości komórki W celu usunięcia (wykasowania) zawartości komórki należy: Zaznaczyć komórkę lub obszar komórek. Wcisnąć klawisz [DELETE] lub Wybrać Edycję / Wyczyść.

23 Zaznaczenie obszarów Obszar Excel 97 Open Office Pojedyncza komórka Zakres komórki Wszystkie komórki arkusza Kliknij komórkę lub naciskaj klawisze strzałek, aby przemieścić się do komórki. Kliknij pierwszą komórkę zakresu i przeciągnij do ostatniej komórki zakresu nie opuszczająć naciśnięty lewy przycisk myszy Kliknij przycisk, który się znajduje nad kolumną A i wierszem 1 Kliknij komórkę lub naciskaj klawisze strzałek, aby przemieścić się do komórki. Kliknij pierwszą komórkę zakresu i przeciągnij do ostatniej komórki zakresu nie opuszczająć naciśnięty lewy przycisk myszy Kliknij przycisk, który się znajduje nad kolumną A i wierszem 1

24 Zaznaczenie obszarów Obszar Excel 97 Open Office Nie przylegające komórki lub zakresy komórek Zaznacz pierwszą komórkę zakresu, a następnie, trzymając naciśnięty klawisz [CTRL] zaznacz pozostałe komórki lub -Nie działa - Zakres komórek obejmujący część pojedynczego wiersza lub kolumny Zakres komórek obejmujący cały wiersz obszary. Kliknij pierwszą komórkę zakresu i następne trzymając naciśnięty klawisz [SHIFT] i [CTRL] i kliknij strzałką. Kliknąć na nagłówek wiersza. Wiersz można zaznaczyć będąc na komórce w wierszu klikająć jednocześnie na [SHIFT] i [Spcaja] Kliknij pierwszą komórkę zakresu i następne trzymając naciśnięty klawisz [SHIFT] i [CTRL] i kliknij strzałką. Kliknąć na nagłówek wiersza. Wiersz można zaznaczyć będąc na komórce w wierszu klikająć jednocześnie na [SHIFT] i [Spcaja]

25 Zaznaczenie obszarów Obszar Excel 97 Open Office Zakres komórek obejmujący całą kolumnę Przylegające (sąsiadujące) wiersze lub kolumny Nie przylegające wiersze lub kolumny Kliknąć na nagłówek kolumny. Kolumny można zaznaczyć będąc na komórce w kolumnie klikająć jednocześnie na [CTRL] i [Spacja] Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny. Naciśnij klawisz [SHIFT] i zaznacz nagłówek ostatniego wiersza lub kolumny. Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny a następne naciskając klawisz [CTRL] zaznacz pozostałe nagłówki wierszy lub kolumn. Kliknąć na nagłówek kolumny. Kolumny można zaznaczyć będąc na komórce w kolumny klikająć jednocześnie na [CTRL] i [Spacja] Zaznacz nagłówek pierwszego wierszu lub kolumny. Naciśnij klawisz [SHIFT] i zaznacz nagłówek ostatniego wiersza lub kolumny. Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny a następne naciskając klawisz [CTRL] zaznacz pozostałe nagłówki wierszy lub kolumn.

26 Obramowanie komórek Obramowanie komórek 1. Zaznacz komórki dla których chcesz zastosować obramowanie. 2. Wybierz odpowiedni styl obramowania za pomocą przycisku. Excel 97 Open Office Przycisk Obramowanie Krawędzi Usuwanie obramowania komórek 3. Zaznacz komórki dla których chcesz zastosować usunięcie obramowania. 4. Wybierz przycisk na którym nie ma zaznaczonych żadnych linii. Excel 97 Open Office Przycisk Obramowanie Krawędzi

27 Wypełnianie komórek kolorem Wypełnianie komórek kolorem 1. Zaznacz komórki dla których chcesz zastosować kolor wypełniania (kolor tła). 2. Wybierz kolor wypełniania (kolor tła) za pomocą przycisku Excel 97 Open Office Przycisk Kolor wypełniania Kolor tła Usunięcia wypełnianie koloru z komórek W celu usunięcia wypełnienie kolorem należy wybrać przycisk Excel 97 Open Office Przycisk Brak wypełniania Bez wypełniania

28 Zmiana szerokości kolumn Przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny aż kolumna osiągnie żądaną szerokość. Dopasowanie do zawartości W celu dopasowania szerokości kolumny do jej zawartości kliknij dwukrotnie obramowanie na prawo od nagłówka kolumny pojawi się dwukierunkowa strzałka. Zmiana wielu kolumn W celu dopasowania szerokości kilku kolumn 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić 2. Kliknij dwukrotnie na obramowanie dowolnej kolumny z obszaru kolumn. Ręczna zmiana szerokości kolumny Menu Format / Kolumna / Szerokość i wpisz liczbę. Dopasowanie szerokości kolumn do wielkości danych. Excel 97 Open Office Przycisk Autodopasowanie obszaru Szerokość Optymalna

29 Sortowanie Danych w pojedynczej kolumnie (arkusz z jednej kolumny) Sortowanie Danych w pojedynczej kolumnie (arkusz z jednej kolumny) 1. Kliknij komórkę w kolumnie, według której chcesz sortować 2. Wybierz typ sortowania rosnący lub malejący Przycisk Excel 97 Poniżej menu [POMOC], nad kolumną [G] Open Office W lewo na pasku A-Z i przycisk Z-A, obok wiersza 18, 19 Sortowanie danych w arkuszu zawierającym kilku kolumn 1. Zaznaczyć arkusz zawierający wszystkie kolumny. Wybrać typ sortowania.

30 Komentarz (notatka) w komórce Komentarz (notatka) w komórce 1. Każdej komórce można przypisać komentarz (notatkę). 2. W celu wstawiania komentarzy z menu należy wybrać - Excel 97 Wstaw / Komentarz lub [SHIFT] i F2 - Open Office Wstaw / Notatka 3. Po wprowadzeniu komentarza należy wybrać dowolną komórkę w celu wprowadzenia komentarza. 3. Komentarz w komórce jest wyświetlany po nasunięciu kursora myszy na komórkę zawierającą komentarz. Komórka, która zawiera komentarz ma w prawym górnym rogu znacznik w kolorze czerwonym. Edycja treści komentarza W celu edycji treści komentarza należy wybrać komórkę i wybrać z menu - Excel 97 Wstaw / Edytuj Komentarz - Open Office Wstaw / Notatka Usunięcie komentarza W celu usunięcia komentarza należy zaznaczyć komórkę i wybrać - Excel 97 Edycja / Wyczyść / Komentarze - Open Office Edycja / Usuń Zawartość i zostawić zaznaczone tylko opcją Notatki

31 Cofanie ostatniej czynności Cofanie ostatniej czynności W celu cofnięcia ostatnie wykonanej czynności należy wykonać następujące czynności: - Excel 97 wybrać na pasku narzędzia przycisk [Cofnij] znajduje się pod menu DANE lub klawiszami [CTRL]+[Z] - Open Office wybrać na pasku narzędzia przycisk [Cofnij] znajduje się nad przycisku tabulacje lub klawiszami [CTRL]+[Z]

32 Zmiana Nazwy Arkusza W celu zmiany nazwy arkusza należy wybrać arkusz, którego nazwę chcemy zmienić i wykonać jedną z następujących opcji: Excel 97 Open Office Format / Arkusz / Zmień Nazwę Format / Arkusz / Zmień Nazwę Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etykiecie arkusza, który chcemy zmienić. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etykiecie arkusza, którą chcemy zmienić Dwukrotnie kliknięcie w etykietę z nazwy arkusza. Naciśnięciem klawisza [ENTER] lub wyboru dowolnej komórki zakończmy zmianę nazwy arkusza. Naciśnięciem klawisza [Ok] zakończimy zmiany nazwy arkusza. W tym samym skoroszycie nie mogą być stosowane dwa arkusze o tej samej nazwie. Maksymalna długość nazwy jest 31 znaków(excel97) i 32 znaków (Open Office).

33 Zmiana Nazwy Arkusza W celu zmiany nazwy arkusza należy wybrać arkusz, którego nazwę chcemy zmienić i wykonać jedną z następujących opcji: Excel 97 Open Office Format / Arkusz / Zmień Nazwę Format / Arkusz / Zmień Nazwę Kliknięcie prawym przyciskiem Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etykiecie arkusza, myszy na etykiecie arkusza, który chcemy zmienić który chcemy zmienić Dwukrotnie kliknięcie w etykietę z nazwy arkusza. Naciśnięciem klawisza [ENTER] lub wyboru dowolnej komórki zakończymy zmiany nazwy arkusza Naciśnięciem klawisza [Ok] zakończymy zmiany nazwy arkusza. W tym samym skoroszycie nie mogą być stosowane dwa arkusze o tej samej nazwie. Maksymalna dlugość nazwy jest 31 znaków(excel97) i 32 znaków (Open Office).

34 Wypełnianie zakresu komórek serię danych liczbowych Wypełnianie zakresu komórek serię danych liczbowych Zaznacz pierwszą komórkę w zakresie którego masz zamiar wypełnić. Wprowadź wartość początkowa serię danych. W następnej komórce zakresu wprowadź następnej wartości serii. Różnica między dwiema pierwszymi komórkami określa wartość, o którą seria będzie zwiększana. Zaznacz komórka zawierające wartości początkowe serii. W prawym dolnym rogu ostatniej komórki z zaznaczonych nie opuszczając przycisk myszy zaznacz obszar którego chcesz wypełnić.

35 Ochrona Arkusza Wybierz arkusz, który chcesz chronić. Wybierz opcje ochrony Wpisz i potwierdź hasła. W hasłach w Excel 97 i Open Office są rozróżniane małe i duże litery. Jeżeli zapomnisz hasła stracisz dostęp do chronionych elementów arkusza. Open Office zawsze wymaga nadanie hasła, przy Excel 97 hasło jest opcjonalne. Ochrona Excel 97 Open Office komórek, danych, W celu uniemożliwienia możliwości dokonywania zmiany wykresów, w komórkach arkusza, danych lub ukrytych wierszy i kolumn innych elementach wykresów oraz przy przeglądzie ukrytych wierszy, kolumn i formuł, zaznacz pole wyboru Zawartość Wykresów Zaznacz pole wyboru Obiekty Scenarius ze Zaznacz pole wyboru Scenariusze Narzędzia / Chroń Dokument / Arkusz Narzędzia / Chroń Dokument / Arkusz

36 Ochrona części arkusza (obszaru komórek) Zaznacz obszar komórek, które chcesz mieć możliwość zmieniać. Ochrona Excel 97 Open Office Menu Format / Komórki/ Ochrona Format / Komórki/ Ochrona Komórek Opcje Zablokuj Ukryj Ukryj wszystko Pod ochroną Ukryj formułę Ukryj na wydruku Usuwanie ochrony poszczególnych arkuszy 1. Zaznacz arkusz, dostępu do którego nie chcesz więcej chronić. Ochrona Excel 97 Menu Narzędzia / Ochrona / Nie chroń arkusza Open Office Narzędzia / Chroń dokument / Arkusz

37 Ukrywanie wierszy, kolumn i arkuszy Ukrywanie wierszy, kolumn i arkuszy 1. Zaznacz wiersze, kolumny lub arkusze, które chcesz ukryć. Ukrywanie Excel 97 Open Office Wiersza Format / Wiersz / Ukryj Format / Wiersz / Ukryj Kolumny Format / Kolumna / Ukryj Format / Kolumna / Ukryj Arkusza Format / Arkusz / Ukryj Format / Arkusz / Ukryj Nie można ukrywać wierszy i kolumn na chronionym arkuszu. Ponownie pokazywanie ukrytych wierszy, kolumn, arkuszy Pokazyw Excel 97 Open Office anie ukrytych Wiersza Format / Wiersz / Odkryj Format / Wiersz / Pokaż Kolumny Format / Kolumna / Odkryj Format / Kolumna / Pokaż Arkusz Format / Arkusz / Odkryj Format / Arkusz / Pokaż

38 Formuły Formuła - równanie przeprowadzające operacje na danych arkusza. Rodzaje operacji na danych matematyczne porównanie (wartości, znaków) łączyć tekst logiczne Formuły mogą się odwoływać do: komórki w danym arkuszu komórki w danym skoroszycie komórki w innych skoroszytach bazy danych

39 Formuły Domyślnie zawsze gdy zmienia się komórka do której odwołuje się formuła, to zależna komórka również się zmienia. Komórka zawierająca formuły jest nazywana komórka zależna. Formuła zawsze rozpoczyna się od znaku =. Znak = informuje arkusz, że następne znaki tworzą formułę. Arkusze kalkulacyjne obliczają formuły od lewej do prawej strony. Jeżeli mamy tekst rozpoczynający się znakiem = i nie chcemy że by był traktowany jako formuła należy wstawić przed nim znak.

40 Formuły - Operatory matematyczne Operatory określają typy obliczeń, które mają być wykonane w formule. Typy Operatorów - Arytmetyczne - Porównania - Tekstowe - Odwołania - Bazy Danych (?) Operacja Znak Uwagi Arytmetyczna Dodawanie + Odejmowanie / - Negacja Mnożenie * Dzielenie / Procent % Potęgowanie ^ [Shift]+6 (obok %)

41 Formuły - Operatory porównania wartości (liczb) Operator porównania Znaczenie Wartość komórki A1 Wartość komórki A2 Przykład formuły Wynik formuły = Równy =A1=A2 FAŁSZ > Większy niż =A1>A2 FAŁSZ < Mniejszy =A1<A2 PRAWDA niż >= Większy niż =A1>=A2 FAŁSZ lub równy <= Mniejszy niż lub równy =A1<=A2 PRAWDA <> Nie równy =A1<>A2 PRAWDA Uwagi

42 Kopiowanie formuł 1. Zaznacz komórkę, która zawiera formułę do skopiowania 2. Wskaż myszą mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki, który po wskazaniu zmieni się na + 3. Nie opuszczając lewego przycisku myszy zaznacz obszar, w którym chcesz wypełnić formułę. W Open Office obszar wypełnienia jest obramowany czerwoną linią, a obszar formuły, który chcemy skopiować jest obramowany na jasno zielono. Za pomocą menu 1. Zaznacz komórkę, która zawiera formułę do skopiowania. 2. Naciśnij [SHIFT] i zaznacz obszar, w którym chcesz skopiować formuły. 3. Z menu wybierz Edycja / Wypełnij / W dół

43 Adresowanie mieszane Stosowanie adresowania bezwzględnego i względnego Przykład A$2, $B1

44 Komunikaty o błedach Komunikatx Excel97 #ARG! Formuła odwołuje się do komórki zawierającej tekst. #ADR! Adres komórki, do której odwołuje się formuła został usunięty. #DZIE/0! Próba dzielenia przez 0. Dzielnikiem jest pustą komórką lub 0. #NAZWA? Nazwa użyta w formule Jest nieprawidłowa. #LICZBA! Błędny argument funkcji. # N/D Niedostępna wartość (w funkcji Wyszukaj.Pionowo) Open Office

45 Funkcje Funkcje jak i formuły zaczynają się znakiem = Nazwa funkcji opisuje jakie zadania ma funkcja do wykonania. Argument wartość liczbowa adres komórki zakres danych inna funkcja Argumenty funkcje są umieszczane w (...) i poszczególne argumenty są oddzielane ; Ogólna prezentacja funkcji =NAZWA_FUNKCJI(argument_1; argument_2;...) [CTRL] i F2 - włącza Autopilot w Open Office (funkcje...)

46 Grupy Funkcje Nazwa Grupy Excel 97 Open Office Jak uzyskać pomoc Pomoc / Spis treści i Pomoc / Zawartość/ index / funkcje arkusza functions Funkcje bazy Funkcje bazy danych database danych Funkcje daty i czasu Funkcje daty i czasu Date & time Funkcje finansowe Funkcje finansowe Financial Funkcje Funkcje definiowane User defined definiowane przez użytkownika przez uzytkownika Funkcje inżynierskie Funkcje inżynierskie add-in; analysis functions Funkcje Funkcje informacyjne information informacyjne Funkcje logiczne Funkcje logiczne logical

47 Grupy Funkcje Nazwa Grupy Excel 97 Open Office Jak użyskać pomoc Pomoc / Spis treści i index / funkcje arkusza Funkcje matematyczne i trygonometryczne Funkcje matematyczne i trygonometryczne Pomoc / Zawartość/ functions mathematical Funkcje Funkcje statistics statystyczne statystyczne Funkcje tekstowe Funkcje tekstowe text Funkcje wyszukiwania i odwołania Funkcje wyszukiwania i odwołania functions; spreadsheets Macierzy Matrix, array

48 Funkcje matematyczne Nazwa Excel 97 Open Office angielska SQRT PIERWIASTEK PIERWIASTEK POWER POTĘGA POTĘGA TRUNC LICZBA.CAŁK LICZBA.CAŁK COUNTIF LICZ.JEŻELI LICZ.JEŻELI ROUND ZAOKR ZAOKR SUM SUMA SUMA SUBTOTAL SUMA POŚREDNIA SUMA POŚREDNIA SUMIF SUMA.JEŻELI SUMA.JEŻELI SIGN ZNAK.LICZBY ZNAK.LICZBY

49 Funkcja matematyczna - pierwiastek Składnia =PIERW IASTEK(argument) W ynik funkcji jest dodatni pierwiastek kwadratowy liczby.a1 Przykład =PIERW IASTEK(4) 2 =PIERW IASTEK(-16) ###### Składnia MODUŁ.LICZBY(liczba) Podaje wartość bezwzględną liczby. W artością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku. =PIERW IASTEK(MODUŁ.LICZBY(-25)) 5

50 Funkcje matematyczne - potęga Składnia POTĘGA(liczba ; potęga ) Liczba jest podstawą potęgi. Może to być dowolna liczba rzeczywista. Potęga jest wykładnikiem potęgi, do jakiej podnoszona jest podstawa. Przykład =POTĘGA(2;2) =2^2 =POTĘGA(7;2) =7^2 Operatora "^" można używać zamiast POTĘGA, aby wskazać, do której potęgi ma być podniesiona podstawa.

51 Funkcje matematyczne - liczba całkowita Funkcja obcina liczbę do liczby całkowitej usuwając jej część ułamkową. Składnia LICZBA.CAŁK(liczba, liczba_cyfr ) Liczba jest liczbą, która ma być obcięta. Liczba_cyfr jest liczbą określającą dokładność obcinania. Domyślnie wartością argumentu liczba_cyfr jest zero. Przykład =LICZBA.CAŁK(45,567;1) daje wynik 45,5 Uwaga Nie zaokrągla w górę lub w dół tylko obcina cyfry

52 Funkcje matematyczne - zaokrąglenie Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Składnia ZAOKR(liczba ; liczba_cyfr) Liczba jest liczbą do zaokrąglenia. Liczba_cyfr określa liczbę cyfr, do których ma być zaokrąglona liczba. Jeśli argument liczba_cyfr jest większy od zera, to liczba jest zaokrąglona do wybranej liczby cyfr po przecinku. Jeśli argument liczba_cyfr wynosi zero, to liczba jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli argument liczba_cyfr jest mniejszy od 0, wtedy liczba jest zaokrąglana do lewej strony przecinka dziesiętnego. =ZAOKR(3,145; 1) jest równe 3,1 =ZAOKR(3,169; 1) jest równe 3,2 =ZAOKR(-1,475; 2)jest równe-1,48 =ZAOKR(3,145; -1) jest równe0

53 Funkcje matematyczne - licz jeżeli Zlicza liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane wymagania. Składnia LICZ.JEŻELI(zakres ; kryteria ) Zakres to zakres komórek, z którego mają być zliczane komórki. Kryteria są to kryteria w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu określające, które komórki będą obliczane. Uwaga! Kryterium musi być w. Przykłady kryteriów - wartość 12, "12", ">12", - tekst "Łódź".

54 Funkcje matematyczne - licz jeżeli A B C D E 1 Miasto Produkt ID Produkt Ilość Sprzedana 2 Kalisz 1 Płyta CD 12 3 Łódź 1 Płyta CD 10 4 Kalisz 2 Płyta DVD 8 5 Łódź 2 Płyta DVD 5 6 Kalisz 1 Płyta CD 8 7 Łódź 1 Płyta CD 5 8 Kalisz 2 Płyta DVD 12 9 Łódź 2 Płyta DVD Kalisz 1 Płyta CD Łódź 1 Płyta CD Kalisz 2 Płyta DVD 9 13 Łódź 2 Płyta DVD 7 14 Kalisz 2 Płyta DVD 8 15 Ile razy Sprzedano 16 Płyt CD =LICZ.JEŻELI(A2:D14; "Płyta CD") 6 17 Płyt DVD =LICZ.JEŻELI(A2:D14; "Płyta DVD") 7 Płyt CD w =LICZ.JEŻELI(A2:D14;"Płyta DVD" 18 Kaliszu AND "Kalisz")?????

55 Funkcja matematyczna - suma Autosuma - przycisk w Excelu pod Pomoc, =SUMA(komórka_1 : komórka_n) - oblicza sumę podanego obszaru komórek w Open Office nad kolumną B A B C D 1 Miasto Produkt Ilość Sprzedana W artość Sprzedaży Netto 2 Kalisz Płyta CD 12 8,4 3 Łódź Płyta CD Kalisz Płyta DVD 8 12 =suma(d2:d4) Razem 27,4

56 Funkcje matematyczne - sumy pośrednie Funkcja Sumy.Pośrednie oblicza sumy pośredniej (podsumy ang. subtotal) na liście lub w bazie danych. Szybciej i łatwiej jest obliczyć sumęy pośrednią przy wykorzystaniu polecenia w menu - Dane / Sumy pośrednie w Excelu, - Dane / Sumy częściowe w Open Office. W tym celu należy: 1. Posortować arkusz, dla którego będziemy obliczać sumy pośrednie (częściowe) według kolumny, która będzie podstawą do obliczenia sum pośrednich. 2. Wybrać z menu polecenia Sumy Pośrednie / Sumy Częściowe. Używając menu do tworzenia sumy pośredniej automatycznie jest robione grupowanie.

57 Przykład - sumy pośrednie (częściowe) Produkt Miasto Ilość Sprzedana Płyta CD Kalisz 23 Płyta CD Łódź 12 Płyta CD Konin 11 Płyta CD - Suma 46 Płyta DVD Kalisz 3 Płyta DVD Łódź 4 Płyta DVD Konin 5 Płyta DVD - Suma 12 Sum a całkowita 58

58 Funkcje statystyczne Średnia MIN MAX ILE.LICZB ILE.NIEPUSTYCH ODCH.STANDARDOWE WSP.KORELACJI MEDIANA ODCH.KWADRATOWE PEARSON PERCENTYL

59 Funkcje statystyczne - średnia Podaje średnią wartość (średnią arytmetyczną) argumentów. Składnia ŚREDNIA(liczba1 ; liczba2 ;..argument30) argument - liczby, nazwy, tablice lub adresy komórek zawierających liczby ŚREDNIA(komórka_początkowa : komórka_końcowa) Uwaga: 0 - jest liczone, brane pod uwagę tekst - komórka zawierająca tekst nie jest brana pod uwagę ŚREDNIA(komórka_początkowa : komórka_końcowa) = SUMA (komórka_początkowa : komórka_końcowa) / ILE.LICZB(komórka_początkowa : komórka_końcowa)

60 Funkcje statystyczne - średnia - przykłady Przykład Wynik =ŚREDNIA(2,12) 2, =ŚREDNIA(D1:D5) =SUMA(D1:D5) =ILE.LICZB(D1:D5) = SUMA(D1:D5) / ILE.LICZB(D1:D5) =15/ =ŚREDNIA(E1:E5) 2, A B C D E 18

61 Funkcje logiczne JEŻELI FAŁSZ LUB NIE ORAZ PRAWDA

62 Funkcje logiczne - JEŻELI Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli tą wartością będzie FAŁSZ. Funkcję JEŻELI można wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. Wynik testu decyduje o wartości otrzymanej w wyniku funkcji JEŻELI. Składnia JEŻELI(test_logiczny ; wartość_jeżeli_prawda ; wartość_jeżeli_fałsz ) Test_Logiczny jest - wartością lub - wyrażeniem, sprawdzanym czy jest to PRAWDA czy FAŁSZ.

63 Funkcje logiczne - JEŻELI Wartość_jeżeli_prawda oznacza wartość wyniku dla sytuacji, gdy wartość zmiennej jest równa PRAWDA. Wartość_jeżeli_fałsz oznacza wartość wyniku dla przypadku, gdy argument logiczna_test jest równy FAŁSZ. Uwagi Można zagnieździć do siedmiu funkcji JEŻELI stosując je jako argumenty wartość_jeżeli_prawda i wartość_jeżeli_fałsz w celu spełnienia bardziej złożonych warunków. Jeśli w makro korzysta się z funkcji JEŻELI, to wartość_jeżeli_prawda i wartość_jeżeli_fałsz mogą być także funkcjami IDŹ.DO, innymi makrami lub funkcjami wykonującymi działanie.

64 Funkcje logiczne - JEŻELI - Asortyment przykład Wykonanie Wynik Plan Sprzedaży u nania Formuła Plan Wyko- 1 Nagrywarka CD BRAKUJE =JEŻELI(C2>B2;"O K.";"BRAKUJE") 2 Nagrywarka DVD OK. 3 Monitor 17" BRAKUJE 4 Pamięć 256MB OK. 5 6 Mamy dane o planie sprzedaży i jego wykonaniu w rozbicu na poszczególne pozycje asortymentowe. Formuła JEŻELI(C2>B2;"OK ";"BRAKUJE") sprawdza wykonanie w stosunku do planu i jeżeli wykonanie planu jest większe niż zalożono w planie wstawia OK w przeciwnym razie wstawia BRAKUJE A B C D E 7 8 9

65 Asortyment Funkcje logiczne - JEŻELI - Plan Sprzedaży przykład W ykonanie Planu Nagrywarka CD Nagrywarka DVD Pamięć 256MB Asortyment X ###### W ynik W ykonania [%] Formuła =JEŻELI(B2>0;100*C 2/B2;0) Mamy dane o planie sprzedaży i jego wykonaniu w rozbicu na poszczególne pozycje asortymentowe. W celu wyliczenia procentu wykonania planu i unikniecia błędu #DZIEL/0! Zastosowano funkcję JEŻELI. A B C D E

66 Funkcje logiczne - JEŻELI - Plan Sprzedaży przykład Wyko- Wynik nanie Wyko- Planu Asortyment nania Formuła 1 =JEŻELI(C2>B2; JEŻELI(C2/B2<1,2; Nagrywarka CD Z "B";"A");"Z") 2 Nagrywarka DVD A 3 Pamięć 256MB B Mamy dane o planie sprzedaży i jego wykonaniu w 5 rozbicu na poszczególne pozycje asortymentowe. 6 Wykonanie klasyfikacji, ranking za pomocą funkcji JEŻELI. 7 Tablica rankingu wygląda następująco: 8 Jeżeli Procent wykonania planu w stosunku do planu jest mniej niż 100< - Z, od 100 do 119,999% - B, od 120,0001 wzwyż - A Aby to osiągnąć, można zastosować następującą A B C D E

67 Funkcje logiczne - JEŻELI Porównując dwie wartości, jeżeli jest różnica musimy wiedzieć, że należy sprawdzić dane JEŻELI(komórka_porównania= SUMA(komórka_początkowa : komórka_końcowa); ; UWAGA ) komórka_porównania może być też SUMA(Arkusz_n!komórka_początkowa : Arkusz_n!komórka_końcowa)

68 Funkcje tekstowe Za pomocą funkcji tekstowych można manipulować ciągami tekstowymi w formułach. Na przykład można - Zmienić wielkość liter - Ustalić długość ciągu tekstowego. - Łączyć argumenty w ciągiem tekstowym tworząc podstawy do porównania danych. - Porównywać ciągi tekstowe - Wybrać fragment tekstu z ciągu tekstowego.

69 Funkcje tekstowe Funkcja Opis Przykład DŁ Podaje długość liczby znaków łańcucha tekstowego, włączająć spacje. FRAGMENT.TEKSTU LITERY.MAŁE LITERY.WIELKIE Wynikiem jest podana liczba znaków z łańcucha tekstowego, począwszy od podanej pozycji. Zamienia duże litery w tekstu na małe Zmienia małe litery tekstu na duże. =DŁ("Komputer") lub =DŁ(B1) =FRAGMENT.TEKSTU(B1;1;9) =LITERY.MAŁE( Komputer ) =LITERY.WIELKIE( Komputer )

70 Funkcje tekstowe - ZŁĄCZ.TEKSTY Łączy kilka argumentów tekstowych w jednym ciągu tekstowym. Składnia ZŁĄCZ.TEKSTY (argument_1 ; argument_2 ;..argument_30) Argument ciąg tekstowy liczby adresy pojedynczych komórek Uwagi Przy łączeniu tekstów można także korzystać z operatora "&".

71 Funkcje tekstowe - ZŁĄCZ.TEKSTY Kod Kod Kontra Produ henta centa Wynik formuły Opis Formuła 1 Kod Pocztowy ZŁĄCZ.TEKSTY =ZŁĄCZ.TEKSTY(""Kod " 2 Kod Pocztowy ZŁĄCZ.TEKSTY '=""""Kod""""&"""" """"&""""Pocztowy"""" ZŁĄCZ.TEKSTY =A5&"""" """"&B _2 ZŁĄCZ.TEKSTY =A6&""""_""""&B ZŁĄCZ.TEKSTY =A7&""""-""""&B i2 ZŁĄCZ.TEKSTY =A8&""""i""""&B a3 ZŁĄCZ.TEKSTY =A9&""""a""""&B ZŁĄCZ.TEKSTY =A10&"""" """"&B10 10 A B C D E

72 Funkcje tekstowe - PORÓWNAJ Porównuje dwa ciągi tekstowe i podaje wartość PRAWDA, jeśli są dokładnie takie same, w przeciwnym przypadku FAŁSZ. Funkcja PORÓWNAJ rozróżnia duże i małe litery ale ignoruje różnice w formatowaniu. Składnia PORÓWNAJ(tekst1, tekst2) Tekst1 jest pierwszym ciągiem tekstowym. Tekst2 jest drugim ciągiem tekstowym. Przykłady =PORÓWNAJ("komputer"; "Komputer") daje wynik FAŁSZ =PORÓWNAJ(C5; "Komputer ") daje wynik PRAWDA

73 Funkcja tekstowa - SZUKAJ.TEKST Wynik funkcji to numer znaku, przy którym szczególny znak lub łańcuch tekstowy wystąpił po raz pierwszy, licząc od lewej do prawej strony tekstu. Można skorzystać z funkcji SZUKAJ.TEKST, aby znaleźć położenie znaku lub łańcucha tekstowego wewnątrz innego łańcucha tekstowego. Składnia SZUKAJ.TEKST(zawierający_tekst ; przeszukiwany_tekst ; liczba_początkowa) Przeszukiwany_tekst (obejmujący_tekst) jest to tekst, w którym należy szukać argumentu szukany_tekst. Liczba_początkowa jest to numer znaku w argumencie obejmujący_tekst, licząc od lewej, od którego należy zacząć poszukiwanie.

74 Przykłady Funkcja tekstowa - SZUKAJ.TEKST =SZUKAJ.TEKST("o";"Komputer jest w pokoju";1) daje wynik 2. =SZUKAJ.TEKST("jest";D2;1) gdzie komórka D2 zawiera tekst Komputer jest typu IBM daje wynik 10.

75 Funkcje wyszukiwania i odwołania Kiedy używamy tych funkcji: kiedy chcemy znaleźć wartości na listach kiedy chcemy znaleźć wartości w tabelach kiedy chcemy znaleźć odwołanie do komórki kiedy chcemy wstawić odpowiadające wartości z jednego arkusza do drugiego kiedy chcemy znaleźć adres komórki, która zawiera określoną wartość (tekst)

76 Uwagi Funkcja tekstowa - SZUKAJ.TEKST W argumencie zawierający_tekst można użyć znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka - sekwencję znaków. Jeśli chce się znaleźć faktycznie istniejący znak zastępczy należy wpisać tyldę (~) przed tym znakiem. Jeśli argument szukany_tekst nie zostanie znaleziony, pojawia się wartość błędu #ARG!. Funkcja SZUKAJ.TEKST nie rozróżnia małych liter od dużych w przeszukiwaniu tekstu. odróżnia duże i małe litery. Funkcja SZUKAJ.TEKST jest podobna do ZNAJDŹ

77 Funkcja tekstowa - ZNAJDŹ Znajduje jeden łańcuch tekstowy wewnątrz innego łańcucha i podaje w wyniku numer znaku, przy którym pojawia się po raz pierwszy szukany_tekst. Można skorzystać także z funkcji SZUKAJ.TEKST, aby znaleźć jeden łańcuch tekstowy w innym. Funkcja ZNAJDŹ, w przeciwieństwie do funkcji SZUKAJ.TEKST odróżnia duże i małe litery i nie pozwala na korzystanie ze znaków zastępczych.

78 Funkcja tekstowa - ZNAJDŹ Składnia ZNAJDŹ(szukany_tekst, obejmujący_tekst, punkt_startu) Szukany_tekst jest tekstem, który należy znaleźć. Szukany_tekst nie może zawierać żadnych znaków zastępczych. Obejmujący_tekst jest tekstem, zawierającym tekst, który należy znaleźć. Punkt_startu oznacza znak, od którego należy rozpocząć przeszukiwania. Pierwszy znak obejmujący_tekst ma numer 1. Jeśli argument punkt_startu, zostanie pominięty, to przyjmuje się, że jego wartość wynosi 1.

79 Funkcja tekstowa - ZNAJDŹ Uwagi Jeśli szukany_tekst nie występuje w obejmujący_tekst, funkcja ZNAJDŹ podaje w wyniku wartość błędu #ARG!. Jeśli punkt_startu nie jest większy od zera, to funkcja ZNAJDŹ daje w wyniku wartość błędu #ARG!. Jeśli punkt_startu jest większy od długości obejmujący_tekst, to funkcja ZNAJDŹ podaje w wyniku #ARG!. Przykłady ZNAJDŹ("m";"Komputer") jest równe 3 ZNAJDŹ("e";"Komputer jest typu IBM";9) daje wynik 11. Pierwsze wystąpienie e nie jest brane pod uwagę ponieważ przeszukiwanie zaczyna się od 9 znaku tekstu.

80 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Przeszukuje skrajną lewą kolumnę tablicy, by znaleźć wartość szczególną i podaje wartość we wskazanej komórce. Składnia WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie, tablica, nr_kolumny, kolumna ) Odniesienie jest wartością, którą należy znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy. Odniesienie może być wartością, adresem lub łańcuchem tekstowym. Tablica jest tablicą z informacją, którą należy przeszukać. Należy użyć adresu zakresu lub nazwy zakresu, takiej jak Baza danych lub Lista.

81 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Jeśli wartością parametru kolumna jest PRAWDA, wartości w pierwszej kolumnie tablicy powinny być umieszczone w porządku rosnącym :..., -2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA; w przeciwnym przypadku WYSZUKAJ.PIONOWO może nie podać poprawnej wartości. Jeśli wartością parametru kolumny jest FAŁSZ, nie ma potrzeby sortowania tablicy. Wartości można umieścić w porządku rosnącym poprzez wybranie polecenia Sortuj z menu Dane i wybranie porządku "Rosnąco". Wartości w pierwszej kolumnie tablicy- tablice mogą być tekstami, liczbami lub wartościami logicznymi.

82 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Teksty pisane dużymi i małymi literami są równoważne. Nr_kolumny jest to numer kolumny w tablicy, z którego pochodzić powinna pasująca wartość. Nr_kolumny o wartości 1 daje w wyniku wartość w pierwszej kolumnie tablicy tablica ; nr_kolumny o wartości 2 daje w wyniku wartość w drugiej kolumnie tablicy, tablica, i tak dalej. Jeśli indeks nr_kolumny jest mniejszy niż 1, WYSZUKAJ.PIONOWO podaje w wyniku wartość błędu #ARG!; Jeśli indeks nr_kolumny jest większy niż liczba kolumn w tablicy tablica, WYSZUKAJ.PIONOWO daje w wyniku wartość błędu #ADR!.

83 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Kolumna jest wartością logiczną wskazującą, czy WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dokładne czy też przybliżone dopasowanie. Jeżeli parametr ten ma wartość PRAWDA lub został pominięty, wartością wynikową będzie dopasowanie przybliżone; innymi słowy, w razie gdyby nie uzyskano dokładnego dopasowania, wynikiem będzie następna największa wartość mniejsza niż wartość odniesienie. Jeśli parametr ma wartość FAŁSZ, WYSZUKAJ.PIONOWO znajdzie dokładne dopasowanie. Jeśli nie znajdzie żadnego, wynikiem będzie wartość błędu #N/D.

84 Funkcje wyszukiwania i odwołania Uwagi - WYSZUKAJ.PIONOWO Jeśli WYSZUKAJ.PIONOWO nie może znaleźć odniesienia i wartością argumentu kolumna jest PRAWDA, funkcja użyje największej wartości nie większej od odniesienia. Jeśli wartość szukana_wartość jest mniejsza niż najmniejsza wartość w pierwszej kolumnie tablicy tablica, wynikiem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO będzie wartość błędu #N/D. Jeśli funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie może znaleźć wartości odniesienia i wartością argumentu kolumny jest FAŁSZ, wynikiem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO będzie wartość błędu #N/D.

85 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO - przykład Kod Kod Kontrahenta Kod Producenta Wartość Zakupu =ZŁĄCZ.TEKSTY(Kod_Kontrahenta;"-";Kod_Producenta) Arkusz Wyszukaj_1 pochodzi od systemu F-K finansowo-księgowego. Chcemy porównać plan zakupu z rzeczywistym zakupem. Kod Kod Kontrahenta Kod Producenta Plan Zakupu Wartość Zakupu Chcemy do arkusza Wyszukaj_2 wstawić wartości kolumny Wartość Zakupu odpowiadającej zakupom danego Kontrahenta wybranego przez producenta.

86 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO - przykład =WYSZUKAJ.PIONOWO(Kod ; WYSZUKAJ_1!$A2 : WYSZUKAJ_1!$D$7 ; 4 ; FAŁSZ) FAŁSZ - dokładnie dopasowanie, wyszukiwanie Kod - obszar wartości, których szukamy odpowiedników WYSZUKAJ_1!$A2 : WYSZUKAJ_1!$D$7 - obszar wyszukiwania w tabeli z której chcemy pobrać dane

87 Listy - używanie Korzyści z używania list w arkuszy kalkulacyjnych - nie należy wprowadzać często używanych danych np. nazwy miastach, pracowników, oddziałów... Wpisujemy w pierwszej komórce, gdzie chcemy używać listy pierwszy element z listy (na przykład styczeń w Open Office). Następne klikamy na dolny prawy róg komórki, gdzie wprowadziliśmy pierwszy element listy (staje się +) i przyciągamy w żądanym kierunku i elementy listy (kolejne miesiące) pojawiają się automatycznie.

88 Listy - tworzenie Wpisz do jednej kolumny uporządkowane elementy listy Zaznacz obszar, który zawiera elementy listy Przejdź do menu Excel - Narzędzia / Opcje / Listy / Importuj Open Office - Narzędzia / Opcje / Arkusz Kalkulacyjny / Listy Sortowania Lista jest dostępna w innych skoroszytach.

89 Wykres - graficzne przedstawienie danych

90 Pamiętać [ALT] i U - [CTRL] i F2 - włącza Autopilot w Open Office (funkcje...) Sumy Pośrednie JEŻELI Tabele Przestawne Wyszukaj.Pionowo Listy - tworzenie Edycja / Wklej Specjalne HELP - Pomoc Wiedzieć, jak zrobić - jaka jest nazwa funkcji, gdzie uzyskać informacji, pomoc

91 Pamiętać Typowy użytkownik używa 20-30% funkcji i możliwości, które oferuje arkusz kalkulacyjny Długość nazwy pliku skoroszytu - do 256 symboli. Asystent Pakietu Office jak zakończyć daną czynność; jak wykonać dane polecenie Nagłówki - arkuszy

92 Arkusze - coś więcej Formularz Filtr Scenariusze Inspekcja Dodatki Analysis ToolPak Narzędzia Szablonów Biznes Mapa - łączenie mapy kraju, regionu z wynikami... - wizualizacja informacji Template wizard - tworzenie szablonu (pustego skoroszytu) na podstawie skoroszytu użytkownika

93 Arkusze - coś więcej Tabela Przestawna Makra VBA - Visual Basic for Application Pobieranie danych zewnętrznych Pobieranie danych z bazy danych Microsoft Query Pobieranie do arkusza danych z Internetu (Excel 2003) Pivot Tables Microsoft Small Business Financial Manager Otwieranie i zapisywanie plików bazy danych (dbase III, Ms Access)

94 Arkusze - coś więcej Przy dużych projektach Określajcie typ obiektu przed nazwą obiektu gr - grafika fr - formuła po - pole db - baza danych Szablony dla skoroszytów Faktura (ang. Invoice) Zamówienie zakupu (ang. Purchase Order) Raport o wydatkach (ang. Expense Report) Kwota Sprzedaży (ang. Sales Quote) Menadżer Kredytowy (ang. Loan Manager) Aplikacje na bazie skoroszytów Fakturowanie

95 Arkusze - narzędzie do pracy Wspólna praca w skoroszycie grupowej?????? Richard Tanler, Spreadsheet Jeopardy (Niebezpieczeństwo arkuszy kalkulacyjnych), DM Review, 19 October 2004

96 Arkusze - narzędzie analityczne What about Small to Midsized Businesses (SMBs) analytics? Jakie narzędzia analityczne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)? Postawmy się w roli menadżera (właściciela) MSP Ograniczony IT budżet i zasobów Właściciel i pracownicy nie mają czasu i chęci uczyć się nowych narzędzi analitycznych.

97 Jakie wymagania wobec narzędzi analitycznych dla MSP? Łatwe do instalacji i łatwa aktualizacja wersji Darmowe lub tanie - Jaka cena? Łatwe w użytkowaniu i nauczaniu obsługi - intuicyjny interfejs

98 Narzędzia analityczne - akceptowana cena Ile jesteście w stanie zapłacić za narzędzie analityczne? Zakup Roczne opłaty Cena Dla całej Dla pojedynczego Dla całej Dla pojedynczego firmy użytkownika firmy użytkownika Do 5000 zł Do 4000 zł Do 3000 zł Do 2500 zł Do 2000 zł Do 1500 zł Do 500 zł Do 250 zł Do 100 zł Do 50 zł Do 25 zł

99 Arkusz Kalkulacyjny - narzędzie Część pakietów biurowych analityczne w MSP Ms Office, Star Office - Open Office, Koffice Podstawą analiz w MSP jest analiza finansowa Wg Badań Yankee Group w Stanach Zjednoczonych 11% MSP w arkuszu kalkulacyjnym prowadzi całą swoją rachunkowość. Właściciele, kierownicy MSP znają w jakimś stopniu arkusze kalkulacyjne. Arkusz kalkulacyjny pozwała wizualizować, manipulować, publikować, współdzielić, współużytkować (????) informacje w formie tabelarycznej i graficznej Dodatki (add-ins) dla Excela i Open Office Pivot Table Real-Time Data (Dane w czasie rzeczywistym) - giełda - kursy surowców, akcji...

100 Arkusz Kalkulacyjny - narzędzie analityczne dla pojedynczej osoby w MSP - typowe decyzje Co się wydarzy (jakie będę skutki) jeżeli What-If Analysis (Analiza co jeżeli): zwiększymy ceny sprzedaży wszystkich produktów o...% obniżymy wydatki operacyjne o...% zwiększymy budżet sprzedaży o...% udzielimy..% większy rabat dla... N pierwszych (top) klientów otrzymamy od głównego dostawcy wydłużenie terminu płatności o... X dni lub rabat...z % termin (data) ważności...% asortymentu upływa za...n miesięcy ceny podstawowego surowca wzrosły o...% zlikwidujemy...% nierentownych sklepów, oddziałów, business units (jednostki biznesowe, centrów zysku)

101 Arkusz Kalkulacyjny - narzędzie analityczne dla pojedynczej osoby w MSP - typowe decyzje Make your numbers work for you. How can you improve your cash flow? Break - even analysis (Cost-profit Volume) - CPV Kupić czy wynająć (maszyny, urządzenia, sieć sprzedaży, samochód)? Produkować czy kupować? Jakie maksymalne ceny surowców możemy zaakceptować, nie podnosząc naszych cen i uniknąć ujemnego zysku?

102 Dokumenty Webowe JotSpot Google

103 Dokumenty Webowe

104 Dokumenty Webowe

105 Dokumenty Webowe

106 Dokumenty Webowe

Przegląd podstawowych funkcji Excel.

Przegląd podstawowych funkcji Excel. Przegląd podstawowych funkcji Excel. Spis treści I. Funkcje tekstu oraz pomocnicze... 1 1. FRAGMENT.TEKSTU(tekst;liczba_początkowa;liczba_znaków... 1 2. LEWY(tekst;liczba_znaków)... 2 3. Prawy (tekst;liczba_znaków)...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Co to jest arkusz kalkulacyjny?

Co to jest arkusz kalkulacyjny? Co to jest arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania obliczeń matematycznych. Za jego pomocą możemy również w czytelny sposób, wykonane obliczenia przedstawić w postaci

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE

MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE MS Excel poziom podstawowy MATERIAŁY SZKOLENIOWE 1 Spis treści Skrypt 1. Środowi ko pracy użytkownika... 3 2. Dane w arkuszu... 10 3. Formatowanie komórek...11 4. Proste formaty warunkowe...17 5. Budowanie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia

EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia EXCEL wprowadzenie Ćwiczenia 1. Nadaj nazwę arkuszowi Ćwiczenie 1 W lewej, dolnej części okna programu znajdują się nazwy otwartych arkuszy programu (Arkusz 1..). Zmiana nazwy, w tym celu należy kliknąć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie.

1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. 1.1 Wykorzystanie programu Microsoft Excel w rekonstrukcji wypadków drogowych - wprowadzenie. Microsoft Excel jest arkuszem kalkulacyjnym. Program słuŝy do głównie obliczeń: finansowych, technicznych,

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy

EXCEL POZIOM EXPERT. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób, których większość pracy to Excel, potrzebujących zróżnicowanej wiedzy i makr do automatyzacji pracy. Osoby przygotowujące pliki dla innych Wersje aplikacji MS EXCEL 2000,

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika

Formularz oceny okresowej arkusz B w służbie cywilnej Instrukcja użytkownika Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen okresowych w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Podstawowe operacje w arkuszu

Podstawowe operacje w arkuszu Podstawowe operacje w arkuszu 1. Podstawowe sposoby formatowania tekstu w arkuszu kalkulacyjnym tj. zmiana kroju czcionki, zmiana rozmiaru czcionki, zmiana koloru czcionki, wyróżnienie czcionki, pogrubienie,

Bardziej szczegółowo

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu

Pole formuły. Pasek narzędzi: Formatowanie. Pasek narzędzi: Standardowy. Pasek menu. Przyciski okna aplikacji. Pasek tytułu. Przyciski okna skoroszytu Pasek narzędzi: Formatowanie Pasek narzędzi: Standardowy Pasek tytułu Pasek menu Nagłówki wierszy Zakładki arkuszy w skoroszycie Pole formuły Nagłówki kolumn komórka o adresie: D8 Paski przewijania Przyciski

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu

Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Zasady wypełniania formularza sprawozdań za 2014 w Excelu Informacje podstawowe 1. Skoroszyt sprawozdania zawiera 9 arkuszy zatytułowanych kolejno: 1. Liczba bibliotek 2. Księgozbiory 3. Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik

Curtis D. Frye. Microsoft Excel Krok po kroku. Przekład: Leszek Biolik Curtis D. Frye Microsoft Excel 2013 Krok po kroku Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wprowadzenie............................................................. xi 1 Rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL- wprowadzanie danych.

MS EXCEL- wprowadzanie danych. MS EXCEL- wprowadzanie danych. Ćwiczenie 1. Zapoznaj się z elementami okna początkowego programu. Uruchom program Microsoft Excel i wskaż następujące elementy: pasek menu; paski narzędzi; pasek formuły;

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów Moduł B3 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Przetwarzanie tekstów. Sylabus opisuje zakres wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO

WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO WPROWADZENIE DO ARKUSZA KALKULACYJNEGO Arkusz kalkulacyjny (spreadsheet) komputerowy program umożliwiający wykonywanie obliczeń na danych w postaci tekstu, liczb i formuł (wzorów). Wbudowane w programie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 18 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Wybrane Funkcje prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 18 Zastosowanie funkcji w formułach Funkcje Funkcja jest to innymi słowy predefiniowana formuła, która realizuje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa

Arkusz kalkulacyjny. mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny mgr inż. Adam Bielański Wydział Prawa i Administracji UJ, Pracownia Komputerowa Arkusz kalkulacyjny to program komputerowy przedstawiający dane, głównie liczbowe, w postaci zestawu

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel

Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Co nowego w wersji 3.7 programu Invest for Excel Copyright Datapartner Oy 2014 1 Spis treści Wygląd... 3 Dla których wersji Microsoft Excel program jest objęty wsparciem?... 3 Kod programu z podpisem cyfrowym...

Bardziej szczegółowo

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny.

dolar tylko przed numerem wiersza, a następnie tylko przed literą kolumny. Wskazówki do wykonania Ćwiczenia 0, przypomnienie (Excel 2007) Autor: dr Mariusz Giero 1. Pobieramy plik z linku przypomnienie. Należy obliczyć wartości w komórkach zaznaczonych żółtym kolorem. 2. Obliczenie

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.).

Wojciech Kaszuba 01-06-12. Kurs programu EXCEL. 2. Przypomnienie ważniejszych parametrów i terminologii arkusza (rys 3.). Kurs programu EXCEL 1. Włączenie programu Excel pierwszy sposób: przycisk start > programy > excel (rys 1.); drugi sposób: ikona excel na pulpicie (rys 2.). rys 1. Wybór programu Excel z menu start Microsoft

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8

Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 Wstęp... 7 Fenomen Excela... 8 Twoje korzyści... 8 1 Arkusz kalkulacyjny... 11 Za co lubimy arkusze kalkulacyjne... 13 Excel 2003... 14 2 Uruchamianie programu... 17 3 Okno programu... 21 Komórka aktywna...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22

Spis treści. Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1. Lekcja 2: Tworzenie i edytowanie skoroszytu 22. Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 22 Spis treści Lekcja 1: Podstawy programu Excel 1 Umiejętności do zdobycia w tej lekcji 1 Terminy kluczowe 1 Elementy programu 2 Ekran otwierający programu Microsoft Excel 2 Uruchamianie programu Excel 2

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej

Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie ocen pracowniczych w służbie cywilnej elektroniczne formularze arkuszy ocen okresowych i pierwszej oceny Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 DSC KPRM 2015

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie

I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym III. Formatowanie arkusza Format Komórki Czcionka II. Wprowadzanie danych Format Komórki Wyrównanie OpenOffice Calc - ćwiczenia I. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Program Calc słuŝy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umoŝliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Wykorzystanie funkcji logicznych i warunkowych do analizy danych

Rozdział 8. Wykorzystanie funkcji logicznych i warunkowych do analizy danych Moduł 2. Wykorzystanie programu Excel do zadań analitycznych Rozdział 8. Wykorzystanie funkcji logicznych i warunkowych do analizy danych Zajęcia 8. 2 godziny Zakres zdobytych umiejętności: Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje

Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Mathcad c.d. - Macierze, wykresy 3D, rozwiązywanie równań, pochodne i całki, animacje Opracował: Zbigniew Rudnicki Powtórka z poprzedniego wykładu 2 1 Dokument, regiony, klawisze: Dokument Mathcada realizuje

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000

Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 niekompletne Materiały pomocnicze do programu MS Excel 2000 Na prawach rękopisu Warszawa 2002 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Marta Wnukowicz Spis treści 1. Wstęp...3 2. Budowa okna programu...3 3. Arkusze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci

Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Organizacja żywienia i HACCP I Dariusz Kwiecień Jak wykorzystać program MS Excel w tworzeniu prostej bazy danych dzieci Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Tworzenie bazy danych... 2 3. Formatowanie arkusza jako

Bardziej szczegółowo

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów

Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Sylabus Moduł 2: Przetwarzanie tekstów Niniejsze opracowanie przeznaczone jest dla osób zamierzających zdać egzamin ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie podstawowym. Publikacja zawiera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE

TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE TABELE I WYKRESY W EXCELU I ACCESSIE 1. Tabele wykonane w Excelu na pierwszych ćwiczeniach Wielkość prób samce samice wiosna/lato 12 6 jesień 6 7 zima 10 9 Średni ciężar osobnika SD ciężaru osobnika samce

Bardziej szczegółowo