Arkusze Kalkulacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Arkusze Kalkulacyjne"

Transkrypt

1 Arkusze Kalkulacyjne

2 O czym będziemy mówić Nawigacja w arkuszu Formuły Nagłówki Suma Pośrednia Tabela Przestawna Łączenie Tabeli i Pobieranie Informacji Formularz Sortowanie, Filtr

3 Definicja, historia Podstawowym zadaniem programu typu arkusz kalkulacyjny jest: przechowywanie danych przetwarzanie danych manipulacja danymi ujętymi w tabele automatyczne ich przeliczanie tworzenie wykresów prezentacja informacji z możliwością jej dalszej analizy (grupowanie, przeliczenie) współdzielenie informacji

4 Historia Visicalc CP/M, MS-DOS Supercalc MS-DOS Multiplan CP/M, MS-DOS Lotus MS-DOS, Windows Quatro Pro MS-DOS Excel Windows Open Office Windows, Linux

5 Zastosowania - cele do jakich jest używany arkusz kalkulacyjny Prowadzenie spisu wydatków Prowadzenie rachunkowości rachunek zysków i strat zestawienia bilansowe szacunki inwentaryzacyjne analiza sprawozdań analiza wskaźników Przygotowywanie listy wypłat Cykl budżetowy i planowania Prognozy i przewidywania finansowe Kontrola jakości Analiza efektywności inwestycji Analiza wrażliwości modelu finansowego Planowanie zysku Analiza majątku trwałego Analiza sprzedaży i marketingu Rozpoznawanie wpływów Analiza marży Oferty cenowe i kosztorysy Analiza kontrahentów Analiza dostawców Analiza asortymentu Analiza czułości Optymalizacja procesów gospodarczych Graficzna reprezentacja informacji Narzędzie do uzyskania informacji z baz danych

6 Organizacja arkusza kalkulacyjnego Program się zgłasza wyświetlając na ekranie pusty skoroszyt składający się z (3 arkuszy Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3) gotowy do wprowadzenia danych. Arkusz roboczy (ang. worksheet) zawiera odpowiednią ilość wierszy i kolumn. Wiersze są oznaczone liczbami. Kolumny są oznaczone literami od A do IV. Na przecięciu kolumny i wiersza znajduje się elementarna komórka identyfikowana poprzez podawanie kolumny i wiersza. W górnym lewym rogu ekranu znajduje się adres komórki, którą wskazuje kursor, oraz faktyczna zawartość komórki i ewentualne dodatkowe informacje. Parametr Excel 97 Open Office Wiersze Kolumny 256 (A do IV) 256 (A do IV) Komórka znajdująca się w lewym górnym rogu arkusza A1 A1 Komórka znajdująca się w prawym dolnym rogu arkusza IV65536 IV32000

7 Poruszanie się miedzy arkuszami Po arkuszach można poruszać się używając odpowiednich przycisków, które są umieszczone na dole obok Arkusza 1 Arkusza 2 Arkusza 3 Pierwszy symbol < oznacza przejście do pierwszego od lewej strony Arkusza (Arkusz1). Drugi przycisk < oznacza przejście do następnego arkusza w lewo. Trzeci przycisk > oznacza przejście do następnego arkusza w prawo. Czwarty przycisk > oznacza przejście do pierwszego Arkusza od prawej strony (Arkusz3 - ostatniego arkusza). Między arkuszami możemy się poruszać również używając skrótów Ctrl + PgUp - w lewo arkusz Ctrl + PgDn - w prawo arkusz.

8 Poruszanie się po arkuszu kalkulacyjnym za pomocą klawiszy Do poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym może być używana mysz oraz klawisze skrótów, które są szybsze. Klawisz skrótu Excel 97 Open Office -> i <- O jedną kolumnę w prawo lub O jedną kolumnę w lewo wprawo lub w lewo Strzałka w górę i dół O jeden wiersz w górę lub w dół O jeden wiersz w górę lub w dół PgUp i PgDn O jeden ekran w górę lub w dół O jeden ekran w górę lub w dół Ctrl + Home Na początek arkusza komórka A1 Na początek arkusza komórka A1 Ctrl + End Na koniec 1 wiersza komórka IV1 Na początek arkusza komórka A1 Ctrl + PgDn / PgUp / Przejść do następnego /poprzedniego/ arkusza w skoroszycie Przejść do następnego /poprzedniego/ arkusza w skoroszycie

9 Klawisz funkcyj ny F1 F2 Klawisze funkcyjne Excel 97 Wyświetl Pomoc lub Asystenta pakietu Office Rozpocznij edycję Open Office Wyświetl Pomoc Rozpocznij edycję aktywnej komórki aktywnej komórki F5 Przejdź do Przejdź do F7 Polecenie Pisownia Polecenie Pisownia F11 Utwórz wykres Style komórki F12 Zachowaj arkusz na dysku Ctrl + F6 Przejdź do następnego otwartego arkusza Grupuj wiersze / Kolumny

10 Elementy arkusza Nagłówek wiersza - liczba naturalna w lewo od kolumny A Nagłówek kolumny - litera alfabetu Pole nazwy z adresem aktywnej komórki - pole nad komórką A1. Pasek formuły - część nad kolumnami C, D... Pionowy pasek przewijania. Poziomy pasek przewijania. Aktywna komórka - komórkę, która jest zaznaczona - można wprowadzać i edytować w niej dane. Wyróżniona jest poprzez pogrubioną ramkę.

11 Wprowadzanie formuł Klawisz Excel 97 Open Office ESC Anulować edycję zawartości komórki Anulować edycję zawartości komórki Enter Zakończyć edycję Zakończyć edycję zawartości zawartości komórki lub muszą wybrać komórki lub muszą następną komórkę wybrać następną komórkę = Rozpocząć formułę Rozpocząć formułę

12 Adresowanie względne i bezwzględne Adresy komórek i specyfikacje zakresów we wzorach możemy wpisać posługując się symbolami oznaczającymi kolumny i wiersze. Arkusz kalkulacyjny na tej podstawie może określić położenie, jakie zajmują komórki wykorzystane w danym wzorze względem komórki ten wzór zawierającej. Adresowanie względne - poprzez przepisywanie w inne miejsce kopiowaniem Ctrl+C, Ctrl+V lub prawy przycisk myszy Kopiuj / Wklej zakres komórek wypełnionych wzorami uzyskujemy w nowym miejscu komplet wzorów o identycznej strukturze, ale o odpowiednio przesuniętych adresach.

13 Adresowanie względne i bezwzględne Jeżeli na przykład w komórce B6 umieszczono wzór =B3 - SUMA(B3:B4), to po skopiowania wzoru do komórki C6 on przybierze postać =C3 - SUMA(D3:D4). To rozwiązanie ułatwia wypełnianie tabel powtarzającymi się wzorami. Adresowanie bezwzględne - jeżeli chcemy by dany adres po skopiowaniu wzoru nie uległ automatycznej zmianie (pozostał ten sam). Możliwe jest zablokowanie tylko kolumny lub tylko wiersza lub zablokowanie komórki. Przed kolumną i wierszem które chcemy zablokować wstawiamy symbol $.

14 Adresowanie względne - przykład 1 Adresowanie wzgłędne 2 Miesiąc styczeń luty marzec 3 Sprzedaż Zwroty Rabaty Sprzedaż 6 Netto Zawartość komórki B6, 7 C6, D6 =B3-(B4+B5) =C3-(C4+C5) =D3-(D4+D5) 8

15 Adresowanie bezwzględne - przykład A B C D 10 Adresowanie bezwzgłędne 11 Kurs Zł/Euro 4,35 12 styczeń luty marzec Sprzedaż 13 w Euro Sprzedaż 14 w Zł Zawartość komórki 15 B13 =B13*$C$11 =B13*$C$11 =D13*$C$11

16 Nazwy Dlaczego stosujemy nazwy zamiast adres komórki? Arkusze kalkulacyjne są narzędziem do wymiany informacji i pracy grupowej. Informacja w adresie komórki, która jest klarowna dla nas, może nie być jasna dla naszych współpracowników lub dla nas po roku. Prawidłowa dokumentacja arkusza, czytelność arkusza nagłówki - dokładny opis kolumn nazwy zamiast adresy komórek

17 Nazwy Przykład =JEŻELI(B2>0;C2*30,4/B2,0) Ustalanie przeznaczenia formuły i jej wierność (??) wymaga analizy co jest zawarte w komórkach B2 i C2. Ta sama formuła może wyglądać tak =JEŻELI(Sprzedaż_w_Miesiącu > 0 ; Zapas_na_koniec_Miesiąca * 30,4 / Sprzedaż_w_Miesiącu ; 0)

18 Nadawanie nazw 1. Zaznaczyć komórki, obszary komórek na arkuszu kalkulacyjnym. 2. Wybieramy z menu WSTAW \ NAZWY \ DEFINIUJ 3. Podajemy nazwy dla zaznaczonego obiektu w oknie dialogowym NAZWY w SKOROSZYCIE (Excel) NAZWA (Open Office) lub 1. Zaznaczyć komórki, obszary komórek na arkuszu kalkulacyjnym. 2. Wpisujemy nazwy dla zaznaczonego obiektu w komórce znajdującej się nad kolumną A, obok której jest strzałka w dół i naciskamy ENTER.

19 Nazwa dla stałej wartości Nazwa dla stałej wartości - stała - wartość komórki która nie jest wynikowa, nie zaczyna s = (na przykład kurs euro do złotego w danym dniu, normy zużycia). Nadanie nazw dla stałej 1. Zaznaczyć komórkę na arkuszu kalkulacyjnym. 2. Wpisujemy nazwy dla zaznaczonej komórki w komórce znajdującej się nad kolumną A, obok której jest strzałka w dół i naciskamy ENTER. 3. W komórce wpisujemy wartość dla stałej. W formułach możemy się odwoływać do nazw wybierając z menu Excel WSTAW \ NAZWA \ WKLEJ. Należy wybrać nazwy z listy Wklej nazwę. Open Office WSTAW \ NAZWA \ WSTAW. Należy wybrać nazwy z listy WSTAW nazwę.

20 Wprowadzenie danych W celu wprowadzenia danych trzeba: Zaznaczyć komórkę docelową Wprowadzić dane Zakończyć wprowadzanie wciśnięciem klawisza [ENTER] Do komórki można wprowadzać trzy typy danych: Tekst np. Miasto, Obrót, Należność, Rabat... Dane tekstowe domyślne są wyrównane do lewej krawędzi komórki. Liczby np. 1234,54; 123 0,34 Dane liczbowe domyślne są wyrównane do prawej krawędzi komórki. Data, czas , :34 Dane data i czas domyślne są wyrównane do prawej krawędzi komórki. Formuły wzory na podstawie których arkusz kalkulacyjny wykonuje obliczenia.

21 Edycja danych W celu zmiany zawartości komórki należy:.zaznaczyć komórkę i wcisnąć klawisz funkcjonalny [F2] lub Dwukrotnie kliknąć w komórkę, którą chcemy edytować. Zrobić zmiany zawartości komórki. Zakończyć wprowadzanie zmian wciśnięciem klawisza [ENTER]

22 Usunięcie (wykasowanie) zawartości komórki W celu usunięcia (wykasowania) zawartości komórki należy: Zaznaczyć komórkę lub obszar komórek. Wcisnąć klawisz [DELETE] lub Wybrać Edycję / Wyczyść.

23 Zaznaczenie obszarów Obszar Excel 97 Open Office Pojedyncza komórka Zakres komórki Wszystkie komórki arkusza Kliknij komórkę lub naciskaj klawisze strzałek, aby przemieścić się do komórki. Kliknij pierwszą komórkę zakresu i przeciągnij do ostatniej komórki zakresu nie opuszczająć naciśnięty lewy przycisk myszy Kliknij przycisk, który się znajduje nad kolumną A i wierszem 1 Kliknij komórkę lub naciskaj klawisze strzałek, aby przemieścić się do komórki. Kliknij pierwszą komórkę zakresu i przeciągnij do ostatniej komórki zakresu nie opuszczająć naciśnięty lewy przycisk myszy Kliknij przycisk, który się znajduje nad kolumną A i wierszem 1

24 Zaznaczenie obszarów Obszar Excel 97 Open Office Nie przylegające komórki lub zakresy komórek Zaznacz pierwszą komórkę zakresu, a następnie, trzymając naciśnięty klawisz [CTRL] zaznacz pozostałe komórki lub -Nie działa - Zakres komórek obejmujący część pojedynczego wiersza lub kolumny Zakres komórek obejmujący cały wiersz obszary. Kliknij pierwszą komórkę zakresu i następne trzymając naciśnięty klawisz [SHIFT] i [CTRL] i kliknij strzałką. Kliknąć na nagłówek wiersza. Wiersz można zaznaczyć będąc na komórce w wierszu klikająć jednocześnie na [SHIFT] i [Spcaja] Kliknij pierwszą komórkę zakresu i następne trzymając naciśnięty klawisz [SHIFT] i [CTRL] i kliknij strzałką. Kliknąć na nagłówek wiersza. Wiersz można zaznaczyć będąc na komórce w wierszu klikająć jednocześnie na [SHIFT] i [Spcaja]

25 Zaznaczenie obszarów Obszar Excel 97 Open Office Zakres komórek obejmujący całą kolumnę Przylegające (sąsiadujące) wiersze lub kolumny Nie przylegające wiersze lub kolumny Kliknąć na nagłówek kolumny. Kolumny można zaznaczyć będąc na komórce w kolumnie klikająć jednocześnie na [CTRL] i [Spacja] Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny. Naciśnij klawisz [SHIFT] i zaznacz nagłówek ostatniego wiersza lub kolumny. Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny a następne naciskając klawisz [CTRL] zaznacz pozostałe nagłówki wierszy lub kolumn. Kliknąć na nagłówek kolumny. Kolumny można zaznaczyć będąc na komórce w kolumny klikająć jednocześnie na [CTRL] i [Spacja] Zaznacz nagłówek pierwszego wierszu lub kolumny. Naciśnij klawisz [SHIFT] i zaznacz nagłówek ostatniego wiersza lub kolumny. Zaznacz nagłówek pierwszego wiersza lub kolumny a następne naciskając klawisz [CTRL] zaznacz pozostałe nagłówki wierszy lub kolumn.

26 Obramowanie komórek Obramowanie komórek 1. Zaznacz komórki dla których chcesz zastosować obramowanie. 2. Wybierz odpowiedni styl obramowania za pomocą przycisku. Excel 97 Open Office Przycisk Obramowanie Krawędzi Usuwanie obramowania komórek 3. Zaznacz komórki dla których chcesz zastosować usunięcie obramowania. 4. Wybierz przycisk na którym nie ma zaznaczonych żadnych linii. Excel 97 Open Office Przycisk Obramowanie Krawędzi

27 Wypełnianie komórek kolorem Wypełnianie komórek kolorem 1. Zaznacz komórki dla których chcesz zastosować kolor wypełniania (kolor tła). 2. Wybierz kolor wypełniania (kolor tła) za pomocą przycisku Excel 97 Open Office Przycisk Kolor wypełniania Kolor tła Usunięcia wypełnianie koloru z komórek W celu usunięcia wypełnienie kolorem należy wybrać przycisk Excel 97 Open Office Przycisk Brak wypełniania Bez wypełniania

28 Zmiana szerokości kolumn Przeciągnij obramowanie z prawej strony nagłówka kolumny aż kolumna osiągnie żądaną szerokość. Dopasowanie do zawartości W celu dopasowania szerokości kolumny do jej zawartości kliknij dwukrotnie obramowanie na prawo od nagłówka kolumny pojawi się dwukierunkowa strzałka. Zmiana wielu kolumn W celu dopasowania szerokości kilku kolumn 1. Zaznacz kolumny, które chcesz zmienić 2. Kliknij dwukrotnie na obramowanie dowolnej kolumny z obszaru kolumn. Ręczna zmiana szerokości kolumny Menu Format / Kolumna / Szerokość i wpisz liczbę. Dopasowanie szerokości kolumn do wielkości danych. Excel 97 Open Office Przycisk Autodopasowanie obszaru Szerokość Optymalna

29 Sortowanie Danych w pojedynczej kolumnie (arkusz z jednej kolumny) Sortowanie Danych w pojedynczej kolumnie (arkusz z jednej kolumny) 1. Kliknij komórkę w kolumnie, według której chcesz sortować 2. Wybierz typ sortowania rosnący lub malejący Przycisk Excel 97 Poniżej menu [POMOC], nad kolumną [G] Open Office W lewo na pasku A-Z i przycisk Z-A, obok wiersza 18, 19 Sortowanie danych w arkuszu zawierającym kilku kolumn 1. Zaznaczyć arkusz zawierający wszystkie kolumny. Wybrać typ sortowania.

30 Komentarz (notatka) w komórce Komentarz (notatka) w komórce 1. Każdej komórce można przypisać komentarz (notatkę). 2. W celu wstawiania komentarzy z menu należy wybrać - Excel 97 Wstaw / Komentarz lub [SHIFT] i F2 - Open Office Wstaw / Notatka 3. Po wprowadzeniu komentarza należy wybrać dowolną komórkę w celu wprowadzenia komentarza. 3. Komentarz w komórce jest wyświetlany po nasunięciu kursora myszy na komórkę zawierającą komentarz. Komórka, która zawiera komentarz ma w prawym górnym rogu znacznik w kolorze czerwonym. Edycja treści komentarza W celu edycji treści komentarza należy wybrać komórkę i wybrać z menu - Excel 97 Wstaw / Edytuj Komentarz - Open Office Wstaw / Notatka Usunięcie komentarza W celu usunięcia komentarza należy zaznaczyć komórkę i wybrać - Excel 97 Edycja / Wyczyść / Komentarze - Open Office Edycja / Usuń Zawartość i zostawić zaznaczone tylko opcją Notatki

31 Cofanie ostatniej czynności Cofanie ostatniej czynności W celu cofnięcia ostatnie wykonanej czynności należy wykonać następujące czynności: - Excel 97 wybrać na pasku narzędzia przycisk [Cofnij] znajduje się pod menu DANE lub klawiszami [CTRL]+[Z] - Open Office wybrać na pasku narzędzia przycisk [Cofnij] znajduje się nad przycisku tabulacje lub klawiszami [CTRL]+[Z]

32 Zmiana Nazwy Arkusza W celu zmiany nazwy arkusza należy wybrać arkusz, którego nazwę chcemy zmienić i wykonać jedną z następujących opcji: Excel 97 Open Office Format / Arkusz / Zmień Nazwę Format / Arkusz / Zmień Nazwę Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etykiecie arkusza, który chcemy zmienić. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etykiecie arkusza, którą chcemy zmienić Dwukrotnie kliknięcie w etykietę z nazwy arkusza. Naciśnięciem klawisza [ENTER] lub wyboru dowolnej komórki zakończmy zmianę nazwy arkusza. Naciśnięciem klawisza [Ok] zakończimy zmiany nazwy arkusza. W tym samym skoroszycie nie mogą być stosowane dwa arkusze o tej samej nazwie. Maksymalna długość nazwy jest 31 znaków(excel97) i 32 znaków (Open Office).

33 Zmiana Nazwy Arkusza W celu zmiany nazwy arkusza należy wybrać arkusz, którego nazwę chcemy zmienić i wykonać jedną z następujących opcji: Excel 97 Open Office Format / Arkusz / Zmień Nazwę Format / Arkusz / Zmień Nazwę Kliknięcie prawym przyciskiem Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na etykiecie arkusza, myszy na etykiecie arkusza, który chcemy zmienić który chcemy zmienić Dwukrotnie kliknięcie w etykietę z nazwy arkusza. Naciśnięciem klawisza [ENTER] lub wyboru dowolnej komórki zakończymy zmiany nazwy arkusza Naciśnięciem klawisza [Ok] zakończymy zmiany nazwy arkusza. W tym samym skoroszycie nie mogą być stosowane dwa arkusze o tej samej nazwie. Maksymalna dlugość nazwy jest 31 znaków(excel97) i 32 znaków (Open Office).

34 Wypełnianie zakresu komórek serię danych liczbowych Wypełnianie zakresu komórek serię danych liczbowych Zaznacz pierwszą komórkę w zakresie którego masz zamiar wypełnić. Wprowadź wartość początkowa serię danych. W następnej komórce zakresu wprowadź następnej wartości serii. Różnica między dwiema pierwszymi komórkami określa wartość, o którą seria będzie zwiększana. Zaznacz komórka zawierające wartości początkowe serii. W prawym dolnym rogu ostatniej komórki z zaznaczonych nie opuszczając przycisk myszy zaznacz obszar którego chcesz wypełnić.

35 Ochrona Arkusza Wybierz arkusz, który chcesz chronić. Wybierz opcje ochrony Wpisz i potwierdź hasła. W hasłach w Excel 97 i Open Office są rozróżniane małe i duże litery. Jeżeli zapomnisz hasła stracisz dostęp do chronionych elementów arkusza. Open Office zawsze wymaga nadanie hasła, przy Excel 97 hasło jest opcjonalne. Ochrona Excel 97 Open Office komórek, danych, W celu uniemożliwienia możliwości dokonywania zmiany wykresów, w komórkach arkusza, danych lub ukrytych wierszy i kolumn innych elementach wykresów oraz przy przeglądzie ukrytych wierszy, kolumn i formuł, zaznacz pole wyboru Zawartość Wykresów Zaznacz pole wyboru Obiekty Scenarius ze Zaznacz pole wyboru Scenariusze Narzędzia / Chroń Dokument / Arkusz Narzędzia / Chroń Dokument / Arkusz

36 Ochrona części arkusza (obszaru komórek) Zaznacz obszar komórek, które chcesz mieć możliwość zmieniać. Ochrona Excel 97 Open Office Menu Format / Komórki/ Ochrona Format / Komórki/ Ochrona Komórek Opcje Zablokuj Ukryj Ukryj wszystko Pod ochroną Ukryj formułę Ukryj na wydruku Usuwanie ochrony poszczególnych arkuszy 1. Zaznacz arkusz, dostępu do którego nie chcesz więcej chronić. Ochrona Excel 97 Menu Narzędzia / Ochrona / Nie chroń arkusza Open Office Narzędzia / Chroń dokument / Arkusz

37 Ukrywanie wierszy, kolumn i arkuszy Ukrywanie wierszy, kolumn i arkuszy 1. Zaznacz wiersze, kolumny lub arkusze, które chcesz ukryć. Ukrywanie Excel 97 Open Office Wiersza Format / Wiersz / Ukryj Format / Wiersz / Ukryj Kolumny Format / Kolumna / Ukryj Format / Kolumna / Ukryj Arkusza Format / Arkusz / Ukryj Format / Arkusz / Ukryj Nie można ukrywać wierszy i kolumn na chronionym arkuszu. Ponownie pokazywanie ukrytych wierszy, kolumn, arkuszy Pokazyw Excel 97 Open Office anie ukrytych Wiersza Format / Wiersz / Odkryj Format / Wiersz / Pokaż Kolumny Format / Kolumna / Odkryj Format / Kolumna / Pokaż Arkusz Format / Arkusz / Odkryj Format / Arkusz / Pokaż

38 Formuły Formuła - równanie przeprowadzające operacje na danych arkusza. Rodzaje operacji na danych matematyczne porównanie (wartości, znaków) łączyć tekst logiczne Formuły mogą się odwoływać do: komórki w danym arkuszu komórki w danym skoroszycie komórki w innych skoroszytach bazy danych

39 Formuły Domyślnie zawsze gdy zmienia się komórka do której odwołuje się formuła, to zależna komórka również się zmienia. Komórka zawierająca formuły jest nazywana komórka zależna. Formuła zawsze rozpoczyna się od znaku =. Znak = informuje arkusz, że następne znaki tworzą formułę. Arkusze kalkulacyjne obliczają formuły od lewej do prawej strony. Jeżeli mamy tekst rozpoczynający się znakiem = i nie chcemy że by był traktowany jako formuła należy wstawić przed nim znak.

40 Formuły - Operatory matematyczne Operatory określają typy obliczeń, które mają być wykonane w formule. Typy Operatorów - Arytmetyczne - Porównania - Tekstowe - Odwołania - Bazy Danych (?) Operacja Znak Uwagi Arytmetyczna Dodawanie + Odejmowanie / - Negacja Mnożenie * Dzielenie / Procent % Potęgowanie ^ [Shift]+6 (obok %)

41 Formuły - Operatory porównania wartości (liczb) Operator porównania Znaczenie Wartość komórki A1 Wartość komórki A2 Przykład formuły Wynik formuły = Równy =A1=A2 FAŁSZ > Większy niż =A1>A2 FAŁSZ < Mniejszy =A1<A2 PRAWDA niż >= Większy niż =A1>=A2 FAŁSZ lub równy <= Mniejszy niż lub równy =A1<=A2 PRAWDA <> Nie równy =A1<>A2 PRAWDA Uwagi

42 Kopiowanie formuł 1. Zaznacz komórkę, która zawiera formułę do skopiowania 2. Wskaż myszą mały kwadrat w prawym dolnym rogu komórki, który po wskazaniu zmieni się na + 3. Nie opuszczając lewego przycisku myszy zaznacz obszar, w którym chcesz wypełnić formułę. W Open Office obszar wypełnienia jest obramowany czerwoną linią, a obszar formuły, który chcemy skopiować jest obramowany na jasno zielono. Za pomocą menu 1. Zaznacz komórkę, która zawiera formułę do skopiowania. 2. Naciśnij [SHIFT] i zaznacz obszar, w którym chcesz skopiować formuły. 3. Z menu wybierz Edycja / Wypełnij / W dół

43 Adresowanie mieszane Stosowanie adresowania bezwzględnego i względnego Przykład A$2, $B1

44 Komunikaty o błedach Komunikatx Excel97 #ARG! Formuła odwołuje się do komórki zawierającej tekst. #ADR! Adres komórki, do której odwołuje się formuła został usunięty. #DZIE/0! Próba dzielenia przez 0. Dzielnikiem jest pustą komórką lub 0. #NAZWA? Nazwa użyta w formule Jest nieprawidłowa. #LICZBA! Błędny argument funkcji. # N/D Niedostępna wartość (w funkcji Wyszukaj.Pionowo) Open Office

45 Funkcje Funkcje jak i formuły zaczynają się znakiem = Nazwa funkcji opisuje jakie zadania ma funkcja do wykonania. Argument wartość liczbowa adres komórki zakres danych inna funkcja Argumenty funkcje są umieszczane w (...) i poszczególne argumenty są oddzielane ; Ogólna prezentacja funkcji =NAZWA_FUNKCJI(argument_1; argument_2;...) [CTRL] i F2 - włącza Autopilot w Open Office (funkcje...)

46 Grupy Funkcje Nazwa Grupy Excel 97 Open Office Jak uzyskać pomoc Pomoc / Spis treści i Pomoc / Zawartość/ index / funkcje arkusza functions Funkcje bazy Funkcje bazy danych database danych Funkcje daty i czasu Funkcje daty i czasu Date & time Funkcje finansowe Funkcje finansowe Financial Funkcje Funkcje definiowane User defined definiowane przez użytkownika przez uzytkownika Funkcje inżynierskie Funkcje inżynierskie add-in; analysis functions Funkcje Funkcje informacyjne information informacyjne Funkcje logiczne Funkcje logiczne logical

47 Grupy Funkcje Nazwa Grupy Excel 97 Open Office Jak użyskać pomoc Pomoc / Spis treści i index / funkcje arkusza Funkcje matematyczne i trygonometryczne Funkcje matematyczne i trygonometryczne Pomoc / Zawartość/ functions mathematical Funkcje Funkcje statistics statystyczne statystyczne Funkcje tekstowe Funkcje tekstowe text Funkcje wyszukiwania i odwołania Funkcje wyszukiwania i odwołania functions; spreadsheets Macierzy Matrix, array

48 Funkcje matematyczne Nazwa Excel 97 Open Office angielska SQRT PIERWIASTEK PIERWIASTEK POWER POTĘGA POTĘGA TRUNC LICZBA.CAŁK LICZBA.CAŁK COUNTIF LICZ.JEŻELI LICZ.JEŻELI ROUND ZAOKR ZAOKR SUM SUMA SUMA SUBTOTAL SUMA POŚREDNIA SUMA POŚREDNIA SUMIF SUMA.JEŻELI SUMA.JEŻELI SIGN ZNAK.LICZBY ZNAK.LICZBY

49 Funkcja matematyczna - pierwiastek Składnia =PIERW IASTEK(argument) W ynik funkcji jest dodatni pierwiastek kwadratowy liczby.a1 Przykład =PIERW IASTEK(4) 2 =PIERW IASTEK(-16) ###### Składnia MODUŁ.LICZBY(liczba) Podaje wartość bezwzględną liczby. W artością bezwzględną liczby jest liczba bez znaku. =PIERW IASTEK(MODUŁ.LICZBY(-25)) 5

50 Funkcje matematyczne - potęga Składnia POTĘGA(liczba ; potęga ) Liczba jest podstawą potęgi. Może to być dowolna liczba rzeczywista. Potęga jest wykładnikiem potęgi, do jakiej podnoszona jest podstawa. Przykład =POTĘGA(2;2) =2^2 =POTĘGA(7;2) =7^2 Operatora "^" można używać zamiast POTĘGA, aby wskazać, do której potęgi ma być podniesiona podstawa.

51 Funkcje matematyczne - liczba całkowita Funkcja obcina liczbę do liczby całkowitej usuwając jej część ułamkową. Składnia LICZBA.CAŁK(liczba, liczba_cyfr ) Liczba jest liczbą, która ma być obcięta. Liczba_cyfr jest liczbą określającą dokładność obcinania. Domyślnie wartością argumentu liczba_cyfr jest zero. Przykład =LICZBA.CAŁK(45,567;1) daje wynik 45,5 Uwaga Nie zaokrągla w górę lub w dół tylko obcina cyfry

52 Funkcje matematyczne - zaokrąglenie Zaokrągla liczbę do określonej liczby cyfr. Składnia ZAOKR(liczba ; liczba_cyfr) Liczba jest liczbą do zaokrąglenia. Liczba_cyfr określa liczbę cyfr, do których ma być zaokrąglona liczba. Jeśli argument liczba_cyfr jest większy od zera, to liczba jest zaokrąglona do wybranej liczby cyfr po przecinku. Jeśli argument liczba_cyfr wynosi zero, to liczba jest zaokrąglana do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli argument liczba_cyfr jest mniejszy od 0, wtedy liczba jest zaokrąglana do lewej strony przecinka dziesiętnego. =ZAOKR(3,145; 1) jest równe 3,1 =ZAOKR(3,169; 1) jest równe 3,2 =ZAOKR(-1,475; 2)jest równe-1,48 =ZAOKR(3,145; -1) jest równe0

53 Funkcje matematyczne - licz jeżeli Zlicza liczbę komórek wewnątrz zakresu, które spełniają podane wymagania. Składnia LICZ.JEŻELI(zakres ; kryteria ) Zakres to zakres komórek, z którego mają być zliczane komórki. Kryteria są to kryteria w postaci liczby, wyrażenia lub tekstu określające, które komórki będą obliczane. Uwaga! Kryterium musi być w. Przykłady kryteriów - wartość 12, "12", ">12", - tekst "Łódź".

54 Funkcje matematyczne - licz jeżeli A B C D E 1 Miasto Produkt ID Produkt Ilość Sprzedana 2 Kalisz 1 Płyta CD 12 3 Łódź 1 Płyta CD 10 4 Kalisz 2 Płyta DVD 8 5 Łódź 2 Płyta DVD 5 6 Kalisz 1 Płyta CD 8 7 Łódź 1 Płyta CD 5 8 Kalisz 2 Płyta DVD 12 9 Łódź 2 Płyta DVD Kalisz 1 Płyta CD Łódź 1 Płyta CD Kalisz 2 Płyta DVD 9 13 Łódź 2 Płyta DVD 7 14 Kalisz 2 Płyta DVD 8 15 Ile razy Sprzedano 16 Płyt CD =LICZ.JEŻELI(A2:D14; "Płyta CD") 6 17 Płyt DVD =LICZ.JEŻELI(A2:D14; "Płyta DVD") 7 Płyt CD w =LICZ.JEŻELI(A2:D14;"Płyta DVD" 18 Kaliszu AND "Kalisz")?????

55 Funkcja matematyczna - suma Autosuma - przycisk w Excelu pod Pomoc, =SUMA(komórka_1 : komórka_n) - oblicza sumę podanego obszaru komórek w Open Office nad kolumną B A B C D 1 Miasto Produkt Ilość Sprzedana W artość Sprzedaży Netto 2 Kalisz Płyta CD 12 8,4 3 Łódź Płyta CD Kalisz Płyta DVD 8 12 =suma(d2:d4) Razem 27,4

56 Funkcje matematyczne - sumy pośrednie Funkcja Sumy.Pośrednie oblicza sumy pośredniej (podsumy ang. subtotal) na liście lub w bazie danych. Szybciej i łatwiej jest obliczyć sumęy pośrednią przy wykorzystaniu polecenia w menu - Dane / Sumy pośrednie w Excelu, - Dane / Sumy częściowe w Open Office. W tym celu należy: 1. Posortować arkusz, dla którego będziemy obliczać sumy pośrednie (częściowe) według kolumny, która będzie podstawą do obliczenia sum pośrednich. 2. Wybrać z menu polecenia Sumy Pośrednie / Sumy Częściowe. Używając menu do tworzenia sumy pośredniej automatycznie jest robione grupowanie.

57 Przykład - sumy pośrednie (częściowe) Produkt Miasto Ilość Sprzedana Płyta CD Kalisz 23 Płyta CD Łódź 12 Płyta CD Konin 11 Płyta CD - Suma 46 Płyta DVD Kalisz 3 Płyta DVD Łódź 4 Płyta DVD Konin 5 Płyta DVD - Suma 12 Sum a całkowita 58

58 Funkcje statystyczne Średnia MIN MAX ILE.LICZB ILE.NIEPUSTYCH ODCH.STANDARDOWE WSP.KORELACJI MEDIANA ODCH.KWADRATOWE PEARSON PERCENTYL

59 Funkcje statystyczne - średnia Podaje średnią wartość (średnią arytmetyczną) argumentów. Składnia ŚREDNIA(liczba1 ; liczba2 ;..argument30) argument - liczby, nazwy, tablice lub adresy komórek zawierających liczby ŚREDNIA(komórka_początkowa : komórka_końcowa) Uwaga: 0 - jest liczone, brane pod uwagę tekst - komórka zawierająca tekst nie jest brana pod uwagę ŚREDNIA(komórka_początkowa : komórka_końcowa) = SUMA (komórka_początkowa : komórka_końcowa) / ILE.LICZB(komórka_początkowa : komórka_końcowa)

60 Funkcje statystyczne - średnia - przykłady Przykład Wynik =ŚREDNIA(2,12) 2, =ŚREDNIA(D1:D5) =SUMA(D1:D5) =ILE.LICZB(D1:D5) = SUMA(D1:D5) / ILE.LICZB(D1:D5) =15/ =ŚREDNIA(E1:E5) 2, A B C D E 18

61 Funkcje logiczne JEŻELI FAŁSZ LUB NIE ORAZ PRAWDA

62 Funkcje logiczne - JEŻELI Podaje w wyniku jedną wartość, jeśli argument test_logiczny zostanie obliczony jako PRAWDA lub inną, jeśli tą wartością będzie FAŁSZ. Funkcję JEŻELI można wykorzystywać w celu przeprowadzenia testu logicznego na wartościach i formułach. Wynik testu decyduje o wartości otrzymanej w wyniku funkcji JEŻELI. Składnia JEŻELI(test_logiczny ; wartość_jeżeli_prawda ; wartość_jeżeli_fałsz ) Test_Logiczny jest - wartością lub - wyrażeniem, sprawdzanym czy jest to PRAWDA czy FAŁSZ.

63 Funkcje logiczne - JEŻELI Wartość_jeżeli_prawda oznacza wartość wyniku dla sytuacji, gdy wartość zmiennej jest równa PRAWDA. Wartość_jeżeli_fałsz oznacza wartość wyniku dla przypadku, gdy argument logiczna_test jest równy FAŁSZ. Uwagi Można zagnieździć do siedmiu funkcji JEŻELI stosując je jako argumenty wartość_jeżeli_prawda i wartość_jeżeli_fałsz w celu spełnienia bardziej złożonych warunków. Jeśli w makro korzysta się z funkcji JEŻELI, to wartość_jeżeli_prawda i wartość_jeżeli_fałsz mogą być także funkcjami IDŹ.DO, innymi makrami lub funkcjami wykonującymi działanie.

64 Funkcje logiczne - JEŻELI - Asortyment przykład Wykonanie Wynik Plan Sprzedaży u nania Formuła Plan Wyko- 1 Nagrywarka CD BRAKUJE =JEŻELI(C2>B2;"O K.";"BRAKUJE") 2 Nagrywarka DVD OK. 3 Monitor 17" BRAKUJE 4 Pamięć 256MB OK. 5 6 Mamy dane o planie sprzedaży i jego wykonaniu w rozbicu na poszczególne pozycje asortymentowe. Formuła JEŻELI(C2>B2;"OK ";"BRAKUJE") sprawdza wykonanie w stosunku do planu i jeżeli wykonanie planu jest większe niż zalożono w planie wstawia OK w przeciwnym razie wstawia BRAKUJE A B C D E 7 8 9

65 Asortyment Funkcje logiczne - JEŻELI - Plan Sprzedaży przykład W ykonanie Planu Nagrywarka CD Nagrywarka DVD Pamięć 256MB Asortyment X ###### W ynik W ykonania [%] Formuła =JEŻELI(B2>0;100*C 2/B2;0) Mamy dane o planie sprzedaży i jego wykonaniu w rozbicu na poszczególne pozycje asortymentowe. W celu wyliczenia procentu wykonania planu i unikniecia błędu #DZIEL/0! Zastosowano funkcję JEŻELI. A B C D E

66 Funkcje logiczne - JEŻELI - Plan Sprzedaży przykład Wyko- Wynik nanie Wyko- Planu Asortyment nania Formuła 1 =JEŻELI(C2>B2; JEŻELI(C2/B2<1,2; Nagrywarka CD Z "B";"A");"Z") 2 Nagrywarka DVD A 3 Pamięć 256MB B Mamy dane o planie sprzedaży i jego wykonaniu w 5 rozbicu na poszczególne pozycje asortymentowe. 6 Wykonanie klasyfikacji, ranking za pomocą funkcji JEŻELI. 7 Tablica rankingu wygląda następująco: 8 Jeżeli Procent wykonania planu w stosunku do planu jest mniej niż 100< - Z, od 100 do 119,999% - B, od 120,0001 wzwyż - A Aby to osiągnąć, można zastosować następującą A B C D E

67 Funkcje logiczne - JEŻELI Porównując dwie wartości, jeżeli jest różnica musimy wiedzieć, że należy sprawdzić dane JEŻELI(komórka_porównania= SUMA(komórka_początkowa : komórka_końcowa); ; UWAGA ) komórka_porównania może być też SUMA(Arkusz_n!komórka_początkowa : Arkusz_n!komórka_końcowa)

68 Funkcje tekstowe Za pomocą funkcji tekstowych można manipulować ciągami tekstowymi w formułach. Na przykład można - Zmienić wielkość liter - Ustalić długość ciągu tekstowego. - Łączyć argumenty w ciągiem tekstowym tworząc podstawy do porównania danych. - Porównywać ciągi tekstowe - Wybrać fragment tekstu z ciągu tekstowego.

69 Funkcje tekstowe Funkcja Opis Przykład DŁ Podaje długość liczby znaków łańcucha tekstowego, włączająć spacje. FRAGMENT.TEKSTU LITERY.MAŁE LITERY.WIELKIE Wynikiem jest podana liczba znaków z łańcucha tekstowego, począwszy od podanej pozycji. Zamienia duże litery w tekstu na małe Zmienia małe litery tekstu na duże. =DŁ("Komputer") lub =DŁ(B1) =FRAGMENT.TEKSTU(B1;1;9) =LITERY.MAŁE( Komputer ) =LITERY.WIELKIE( Komputer )

70 Funkcje tekstowe - ZŁĄCZ.TEKSTY Łączy kilka argumentów tekstowych w jednym ciągu tekstowym. Składnia ZŁĄCZ.TEKSTY (argument_1 ; argument_2 ;..argument_30) Argument ciąg tekstowy liczby adresy pojedynczych komórek Uwagi Przy łączeniu tekstów można także korzystać z operatora "&".

71 Funkcje tekstowe - ZŁĄCZ.TEKSTY Kod Kod Kontra Produ henta centa Wynik formuły Opis Formuła 1 Kod Pocztowy ZŁĄCZ.TEKSTY =ZŁĄCZ.TEKSTY(""Kod " 2 Kod Pocztowy ZŁĄCZ.TEKSTY '=""""Kod""""&"""" """"&""""Pocztowy"""" ZŁĄCZ.TEKSTY =A5&"""" """"&B _2 ZŁĄCZ.TEKSTY =A6&""""_""""&B ZŁĄCZ.TEKSTY =A7&""""-""""&B i2 ZŁĄCZ.TEKSTY =A8&""""i""""&B a3 ZŁĄCZ.TEKSTY =A9&""""a""""&B ZŁĄCZ.TEKSTY =A10&"""" """"&B10 10 A B C D E

72 Funkcje tekstowe - PORÓWNAJ Porównuje dwa ciągi tekstowe i podaje wartość PRAWDA, jeśli są dokładnie takie same, w przeciwnym przypadku FAŁSZ. Funkcja PORÓWNAJ rozróżnia duże i małe litery ale ignoruje różnice w formatowaniu. Składnia PORÓWNAJ(tekst1, tekst2) Tekst1 jest pierwszym ciągiem tekstowym. Tekst2 jest drugim ciągiem tekstowym. Przykłady =PORÓWNAJ("komputer"; "Komputer") daje wynik FAŁSZ =PORÓWNAJ(C5; "Komputer ") daje wynik PRAWDA

73 Funkcja tekstowa - SZUKAJ.TEKST Wynik funkcji to numer znaku, przy którym szczególny znak lub łańcuch tekstowy wystąpił po raz pierwszy, licząc od lewej do prawej strony tekstu. Można skorzystać z funkcji SZUKAJ.TEKST, aby znaleźć położenie znaku lub łańcucha tekstowego wewnątrz innego łańcucha tekstowego. Składnia SZUKAJ.TEKST(zawierający_tekst ; przeszukiwany_tekst ; liczba_początkowa) Przeszukiwany_tekst (obejmujący_tekst) jest to tekst, w którym należy szukać argumentu szukany_tekst. Liczba_początkowa jest to numer znaku w argumencie obejmujący_tekst, licząc od lewej, od którego należy zacząć poszukiwanie.

74 Przykłady Funkcja tekstowa - SZUKAJ.TEKST =SZUKAJ.TEKST("o";"Komputer jest w pokoju";1) daje wynik 2. =SZUKAJ.TEKST("jest";D2;1) gdzie komórka D2 zawiera tekst Komputer jest typu IBM daje wynik 10.

75 Funkcje wyszukiwania i odwołania Kiedy używamy tych funkcji: kiedy chcemy znaleźć wartości na listach kiedy chcemy znaleźć wartości w tabelach kiedy chcemy znaleźć odwołanie do komórki kiedy chcemy wstawić odpowiadające wartości z jednego arkusza do drugiego kiedy chcemy znaleźć adres komórki, która zawiera określoną wartość (tekst)

76 Uwagi Funkcja tekstowa - SZUKAJ.TEKST W argumencie zawierający_tekst można użyć znaków zastępczych: znaku zapytania (?) i gwiazdki (*). Znak zapytania zastępuje dowolny pojedynczy znak, a gwiazdka - sekwencję znaków. Jeśli chce się znaleźć faktycznie istniejący znak zastępczy należy wpisać tyldę (~) przed tym znakiem. Jeśli argument szukany_tekst nie zostanie znaleziony, pojawia się wartość błędu #ARG!. Funkcja SZUKAJ.TEKST nie rozróżnia małych liter od dużych w przeszukiwaniu tekstu. odróżnia duże i małe litery. Funkcja SZUKAJ.TEKST jest podobna do ZNAJDŹ

77 Funkcja tekstowa - ZNAJDŹ Znajduje jeden łańcuch tekstowy wewnątrz innego łańcucha i podaje w wyniku numer znaku, przy którym pojawia się po raz pierwszy szukany_tekst. Można skorzystać także z funkcji SZUKAJ.TEKST, aby znaleźć jeden łańcuch tekstowy w innym. Funkcja ZNAJDŹ, w przeciwieństwie do funkcji SZUKAJ.TEKST odróżnia duże i małe litery i nie pozwala na korzystanie ze znaków zastępczych.

78 Funkcja tekstowa - ZNAJDŹ Składnia ZNAJDŹ(szukany_tekst, obejmujący_tekst, punkt_startu) Szukany_tekst jest tekstem, który należy znaleźć. Szukany_tekst nie może zawierać żadnych znaków zastępczych. Obejmujący_tekst jest tekstem, zawierającym tekst, który należy znaleźć. Punkt_startu oznacza znak, od którego należy rozpocząć przeszukiwania. Pierwszy znak obejmujący_tekst ma numer 1. Jeśli argument punkt_startu, zostanie pominięty, to przyjmuje się, że jego wartość wynosi 1.

79 Funkcja tekstowa - ZNAJDŹ Uwagi Jeśli szukany_tekst nie występuje w obejmujący_tekst, funkcja ZNAJDŹ podaje w wyniku wartość błędu #ARG!. Jeśli punkt_startu nie jest większy od zera, to funkcja ZNAJDŹ daje w wyniku wartość błędu #ARG!. Jeśli punkt_startu jest większy od długości obejmujący_tekst, to funkcja ZNAJDŹ podaje w wyniku #ARG!. Przykłady ZNAJDŹ("m";"Komputer") jest równe 3 ZNAJDŹ("e";"Komputer jest typu IBM";9) daje wynik 11. Pierwsze wystąpienie e nie jest brane pod uwagę ponieważ przeszukiwanie zaczyna się od 9 znaku tekstu.

80 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO Przeszukuje skrajną lewą kolumnę tablicy, by znaleźć wartość szczególną i podaje wartość we wskazanej komórce. Składnia WYSZUKAJ.PIONOWO(odniesienie, tablica, nr_kolumny, kolumna ) Odniesienie jest wartością, którą należy znaleźć w pierwszej kolumnie tablicy. Odniesienie może być wartością, adresem lub łańcuchem tekstowym. Tablica jest tablicą z informacją, którą należy przeszukać. Należy użyć adresu zakresu lub nazwy zakresu, takiej jak Baza danych lub Lista.

81 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Jeśli wartością parametru kolumna jest PRAWDA, wartości w pierwszej kolumnie tablicy powinny być umieszczone w porządku rosnącym :..., -2, -1, 0, 1, 2,..., A-Z, FAŁSZ, PRAWDA; w przeciwnym przypadku WYSZUKAJ.PIONOWO może nie podać poprawnej wartości. Jeśli wartością parametru kolumny jest FAŁSZ, nie ma potrzeby sortowania tablicy. Wartości można umieścić w porządku rosnącym poprzez wybranie polecenia Sortuj z menu Dane i wybranie porządku "Rosnąco". Wartości w pierwszej kolumnie tablicy- tablice mogą być tekstami, liczbami lub wartościami logicznymi.

82 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Teksty pisane dużymi i małymi literami są równoważne. Nr_kolumny jest to numer kolumny w tablicy, z którego pochodzić powinna pasująca wartość. Nr_kolumny o wartości 1 daje w wyniku wartość w pierwszej kolumnie tablicy tablica ; nr_kolumny o wartości 2 daje w wyniku wartość w drugiej kolumnie tablicy, tablica, i tak dalej. Jeśli indeks nr_kolumny jest mniejszy niż 1, WYSZUKAJ.PIONOWO podaje w wyniku wartość błędu #ARG!; Jeśli indeks nr_kolumny jest większy niż liczba kolumn w tablicy tablica, WYSZUKAJ.PIONOWO daje w wyniku wartość błędu #ADR!.

83 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO Kolumna jest wartością logiczną wskazującą, czy WYSZUKAJ.PIONOWO ma znaleźć dokładne czy też przybliżone dopasowanie. Jeżeli parametr ten ma wartość PRAWDA lub został pominięty, wartością wynikową będzie dopasowanie przybliżone; innymi słowy, w razie gdyby nie uzyskano dokładnego dopasowania, wynikiem będzie następna największa wartość mniejsza niż wartość odniesienie. Jeśli parametr ma wartość FAŁSZ, WYSZUKAJ.PIONOWO znajdzie dokładne dopasowanie. Jeśli nie znajdzie żadnego, wynikiem będzie wartość błędu #N/D.

84 Funkcje wyszukiwania i odwołania Uwagi - WYSZUKAJ.PIONOWO Jeśli WYSZUKAJ.PIONOWO nie może znaleźć odniesienia i wartością argumentu kolumna jest PRAWDA, funkcja użyje największej wartości nie większej od odniesienia. Jeśli wartość szukana_wartość jest mniejsza niż najmniejsza wartość w pierwszej kolumnie tablicy tablica, wynikiem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO będzie wartość błędu #N/D. Jeśli funkcja WYSZUKAJ.PIONOWO nie może znaleźć wartości odniesienia i wartością argumentu kolumny jest FAŁSZ, wynikiem funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO będzie wartość błędu #N/D.

85 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO - przykład Kod Kod Kontrahenta Kod Producenta Wartość Zakupu =ZŁĄCZ.TEKSTY(Kod_Kontrahenta;"-";Kod_Producenta) Arkusz Wyszukaj_1 pochodzi od systemu F-K finansowo-księgowego. Chcemy porównać plan zakupu z rzeczywistym zakupem. Kod Kod Kontrahenta Kod Producenta Plan Zakupu Wartość Zakupu Chcemy do arkusza Wyszukaj_2 wstawić wartości kolumny Wartość Zakupu odpowiadającej zakupom danego Kontrahenta wybranego przez producenta.

86 Funkcje wyszukiwania i odwołania - WYSZUKAJ.PIONOWO - przykład =WYSZUKAJ.PIONOWO(Kod ; WYSZUKAJ_1!$A2 : WYSZUKAJ_1!$D$7 ; 4 ; FAŁSZ) FAŁSZ - dokładnie dopasowanie, wyszukiwanie Kod - obszar wartości, których szukamy odpowiedników WYSZUKAJ_1!$A2 : WYSZUKAJ_1!$D$7 - obszar wyszukiwania w tabeli z której chcemy pobrać dane

87 Listy - używanie Korzyści z używania list w arkuszy kalkulacyjnych - nie należy wprowadzać często używanych danych np. nazwy miastach, pracowników, oddziałów... Wpisujemy w pierwszej komórce, gdzie chcemy używać listy pierwszy element z listy (na przykład styczeń w Open Office). Następne klikamy na dolny prawy róg komórki, gdzie wprowadziliśmy pierwszy element listy (staje się +) i przyciągamy w żądanym kierunku i elementy listy (kolejne miesiące) pojawiają się automatycznie.

88 Listy - tworzenie Wpisz do jednej kolumny uporządkowane elementy listy Zaznacz obszar, który zawiera elementy listy Przejdź do menu Excel - Narzędzia / Opcje / Listy / Importuj Open Office - Narzędzia / Opcje / Arkusz Kalkulacyjny / Listy Sortowania Lista jest dostępna w innych skoroszytach.

89 Wykres - graficzne przedstawienie danych

90 Pamiętać [ALT] i U - [CTRL] i F2 - włącza Autopilot w Open Office (funkcje...) Sumy Pośrednie JEŻELI Tabele Przestawne Wyszukaj.Pionowo Listy - tworzenie Edycja / Wklej Specjalne HELP - Pomoc Wiedzieć, jak zrobić - jaka jest nazwa funkcji, gdzie uzyskać informacji, pomoc

91 Pamiętać Typowy użytkownik używa 20-30% funkcji i możliwości, które oferuje arkusz kalkulacyjny Długość nazwy pliku skoroszytu - do 256 symboli. Asystent Pakietu Office jak zakończyć daną czynność; jak wykonać dane polecenie Nagłówki - arkuszy

92 Arkusze - coś więcej Formularz Filtr Scenariusze Inspekcja Dodatki Analysis ToolPak Narzędzia Szablonów Biznes Mapa - łączenie mapy kraju, regionu z wynikami... - wizualizacja informacji Template wizard - tworzenie szablonu (pustego skoroszytu) na podstawie skoroszytu użytkownika

93 Arkusze - coś więcej Tabela Przestawna Makra VBA - Visual Basic for Application Pobieranie danych zewnętrznych Pobieranie danych z bazy danych Microsoft Query Pobieranie do arkusza danych z Internetu (Excel 2003) Pivot Tables Microsoft Small Business Financial Manager Otwieranie i zapisywanie plików bazy danych (dbase III, Ms Access)

94 Arkusze - coś więcej Przy dużych projektach Określajcie typ obiektu przed nazwą obiektu gr - grafika fr - formuła po - pole db - baza danych Szablony dla skoroszytów Faktura (ang. Invoice) Zamówienie zakupu (ang. Purchase Order) Raport o wydatkach (ang. Expense Report) Kwota Sprzedaży (ang. Sales Quote) Menadżer Kredytowy (ang. Loan Manager) Aplikacje na bazie skoroszytów Fakturowanie

95 Arkusze - narzędzie do pracy Wspólna praca w skoroszycie grupowej?????? Richard Tanler, Spreadsheet Jeopardy (Niebezpieczeństwo arkuszy kalkulacyjnych), DM Review, 19 October 2004

96 Arkusze - narzędzie analityczne What about Small to Midsized Businesses (SMBs) analytics? Jakie narzędzia analityczne dla małych i średnich przedsiębiorstw (MSP)? Postawmy się w roli menadżera (właściciela) MSP Ograniczony IT budżet i zasobów Właściciel i pracownicy nie mają czasu i chęci uczyć się nowych narzędzi analitycznych.

97 Jakie wymagania wobec narzędzi analitycznych dla MSP? Łatwe do instalacji i łatwa aktualizacja wersji Darmowe lub tanie - Jaka cena? Łatwe w użytkowaniu i nauczaniu obsługi - intuicyjny interfejs

98 Narzędzia analityczne - akceptowana cena Ile jesteście w stanie zapłacić za narzędzie analityczne? Zakup Roczne opłaty Cena Dla całej Dla pojedynczego Dla całej Dla pojedynczego firmy użytkownika firmy użytkownika Do 5000 zł Do 4000 zł Do 3000 zł Do 2500 zł Do 2000 zł Do 1500 zł Do 500 zł Do 250 zł Do 100 zł Do 50 zł Do 25 zł

99 Arkusz Kalkulacyjny - narzędzie Część pakietów biurowych analityczne w MSP Ms Office, Star Office - Open Office, Koffice Podstawą analiz w MSP jest analiza finansowa Wg Badań Yankee Group w Stanach Zjednoczonych 11% MSP w arkuszu kalkulacyjnym prowadzi całą swoją rachunkowość. Właściciele, kierownicy MSP znają w jakimś stopniu arkusze kalkulacyjne. Arkusz kalkulacyjny pozwała wizualizować, manipulować, publikować, współdzielić, współużytkować (????) informacje w formie tabelarycznej i graficznej Dodatki (add-ins) dla Excela i Open Office Pivot Table Real-Time Data (Dane w czasie rzeczywistym) - giełda - kursy surowców, akcji...

100 Arkusz Kalkulacyjny - narzędzie analityczne dla pojedynczej osoby w MSP - typowe decyzje Co się wydarzy (jakie będę skutki) jeżeli What-If Analysis (Analiza co jeżeli): zwiększymy ceny sprzedaży wszystkich produktów o...% obniżymy wydatki operacyjne o...% zwiększymy budżet sprzedaży o...% udzielimy..% większy rabat dla... N pierwszych (top) klientów otrzymamy od głównego dostawcy wydłużenie terminu płatności o... X dni lub rabat...z % termin (data) ważności...% asortymentu upływa za...n miesięcy ceny podstawowego surowca wzrosły o...% zlikwidujemy...% nierentownych sklepów, oddziałów, business units (jednostki biznesowe, centrów zysku)

101 Arkusz Kalkulacyjny - narzędzie analityczne dla pojedynczej osoby w MSP - typowe decyzje Make your numbers work for you. How can you improve your cash flow? Break - even analysis (Cost-profit Volume) - CPV Kupić czy wynająć (maszyny, urządzenia, sieć sprzedaży, samochód)? Produkować czy kupować? Jakie maksymalne ceny surowców możemy zaakceptować, nie podnosząc naszych cen i uniknąć ujemnego zysku?

102 Dokumenty Webowe JotSpot Google

103 Dokumenty Webowe

104 Dokumenty Webowe

105 Dokumenty Webowe

106 Dokumenty Webowe

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie.

Rys. 1. Okno programu Excel. Wyświetla nazwę bieżącego dokumentu. Za pomocą tego paska możemy przesuwać okno aplikacji po całym ekranie. Kurs Excel Poziom I SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE 1. Postać dokumentu, wygląd ekranu 2. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek 3. Menu programu (pełne, podręczne), paski narzędzi

Bardziej szczegółowo

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych

Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych Arkusza kalkulacyjny Excel2007 dla zaawansowanych POZNAO 2009 Spis treści 1 Edycja... 4 1.1 Dane... 4 1.1.1 Nadawanie nazwy blokom komórek... 4 1.1.2 Zastosowanie automatycznego formatowania w obrębie

Bardziej szczegółowo

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka

WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY. Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka WBiHZ ZUT w Szczecinie ARKUSZ KALKULACYJNY Skrypt do zajęć z przedmiotu Informatyka 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Czym jest OpenOffice Calc?... 4 3. Tworzenie tabel... 5 4. Nawigacja w arkuszu

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy

Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Program szkolenia MS Excel poziom podstawowy Zagadnienie 1. Podstawowe informacje o arkuszu kalkulacyjnym środowisko, zastosowania, możliwości, ograniczenia. Podstawowe pojęcia: zeszyt (skoroszyt), arkusz,

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja informacji w komputerze

Reprezentacja informacji w komputerze REPREZENTACJA INFORMACJI W KOMPUTERZE... 1 ARCHITEKTURA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO... 2 SYSTEMY OPERACYJNE... 4 SIECI KOMPUTEROWE... 7 ARKUSZE KALKULACYJNE... 9 WPROWADZENIE DO BAZY DANYCH... 11 SYSTEMY WSPOMAGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny

Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny To program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro Lotus 1-2-3 Gnumeric KSpread OpenOffice.org

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL dla bystrzaków

Excel 2010 PL dla bystrzaków Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda

Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda Skrypt do ćwiczeń z przedmiotu: Access. Paweł Goluda strona 2 z 56 Spis treści Spis treści... 2 Podstawowe informacje dotyczące MS Access... 4 Sposoby dystrybucji aplikacji... 4 Obiekty MS Access...4 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana.

Copyright 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. Tytuł oryginału: Excel 2013 Bible Tłumaczenie: Piotr Cieślak z wykorzystaniem fragmentów Excel 2010 PL. Biblia w tłumaczeniu Daniela Kaczmarka ISBN: 978-83-246-7864-8 Copyright 2013 by John Wiley & Sons,

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Skrypt: Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych 1 Spis treści 1. Harmonogram i program szkolenia... 3 2. Edycja danych... 7 3. Manipulacja danymi... 17 4. Funkcje...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Handel premium dla WINDOWS Wersja 3.40 Spis treści II Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL SA jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy

Zespół Szkół w Świnoujściu. Microsoft Excel. kurs podstawowy Zespół Szkół w Świnoujściu Microsoft Excel kurs podstawowy 1. Budowa arkusza Excel uruchamiamy wybierając z Menu start Programy - Microsoft Office -. Pliki programu Excel nazywamy zeszytami (skoroszytami).

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy obsługi komputera

Szkolenie Podstawy obsługi komputera Szkolenie Podstawy obsługi komputera Gmina Stęszew, Maj 2013 Zakres szkolenia: podstawy obsługi komputera, obsługa edytora tekstów obsługa arkusza kalkulacyjnego, obsługa przeglądarek internetowych, zasady

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System do zrządzania firmą SFSQL

System do zrządzania firmą SFSQL 1 System do zrządzania firmą SFSQL 2 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowy interfejs uŝytkownika SFKlientSQL... 5 Logowanie... 5 Zmiana hasła... 6 Menu programu... 8 Obsługa tabel z danymi widoki... 9 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik

Excel 2007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Excel 007 PL. Tabele i wykresy przestawne. Niebieski podrêcznik Autor: Paul McFedries ISBN: 978-8-46-799-9 Tytu³ orygina³u: Excel 007 PivotTables and PivotCharts: Your visual blueprint for interpreting

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH Wersja 16

BAZA DANYCH Wersja 16 BAZA DANYCH Wersja 16 1/04-2014 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy PC SCHEMATIC jest zabronione. Baza danych 16 Strona 1 Wstęp WSTĘP PC SCHEMATIC Baza danych jest programem obsługi baz danych,

Bardziej szczegółowo