SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 QUOTE OBJECT...8 NEWS..."

Transkrypt

1 wprowadzenie

2 SPIS TREŚCI WSTĘP...3 FLEX...3 ĆWICZENIE PASKI NARZĘDZI...4 DODAWANIE I USUWANIE PANELI...6 WYBÓR OBIEKTU W PANELU...7 ĆWICZENIE QUOTE OBJECT...8 NEWS...9 GLOBAL PRESS WATCH - DOSTĘPNE TYLKO W REUTERS 3000 XTRA...10 ĆWICZENIE REUTERS GRAPHICS OBJECT...12 MATRIX OBJECT...15 ĆWICZENIE INTERNET EXPLORER OBJECT...19 ON-LINE DIRECTORY OBJECT...20 SPREADSHEET OBJECT...21 TICKER OBJECT...24 ĆWICZENIE ALERT OBJECT...25 INTRADAY VIEWER...26 BROWSERS...27 ĆWICZENIE ŁĄCZENIE OBIEKTÓW...29 ĆWICZENIE LINK MODE...31 ĆWICZENIE ĆWICZENIE ĆWICZENIE WYSZUKIWARKA INSTRUMENTÓW

3 KOBRA 4.5 Wstęp Kobra 4.5 daje nam do dyspozycji dwa typy plików: kobsheet zbiory z rozszerzeniem *.kob oraz Kofsheety zbiory z rozszerzeniem *.kof. W trakcie szkolenia poznamy właściwości plików *.kof, czyli Flex screens. Ekranem startowym, ukazującym się po otwarciu aplikacji Kobra 4.5 jest getgoing.kof. Jest to strona wyjściowa do 122 gotowych modeli zwanych XMSami (Xtra Markets Suite). W przypadku, kiedy chcemy zaprojektować własny ekran, musimy skorzystać z menu File/New, dzięki któremu otrzymujemy ekran zawierający dwie zakładki (Flex1, Flex2) i każda z zakładek posiada trzy panele. Jest to właśnie Flex screen. Flex Użytkownik może modyfikować liczbę zakładek Flex w aktualnie wywołanym ekranie, jak również w dowolny sposób podzielić go i umieścić w nim nieograniczoną liczbę paneli, zawierających obiekty. Modyfikacja okien może dotyczyć zarówno wielkości, ilości, jak i zawartości paneli. Flex daje również możliwość podstawowego łączenia między sobą utworzonych obiektów, czyli linkowania. Domyślna liczba zakładek w każdym nowym arkuszu wynosi 2. Liczbę tę można modyfikować poprzez: Tools/Options/Application/Book - Template/Flexsheet - Count (maksymalna liczba zakładek w każdym arkuszu wynosi 100). Dodatkowo menu Insert/Sheet 3

4 umożliwia dołożenie kolejnej zakładki do arkusza już wywołanego, lub poprzez menu wywołane z prawego klawisza myszy (opcja Insert Sheet...). Tytuły poszczególnych zakładek można modyfikować poprzez wskazanie kursorem jednej z nich, a następnie z wywołanego prawym klawiszem myszy menu, wybranie opcji Rename Sheet. Wówczas aktualna nazwa tabulatora znajdzie się w trybie edycji (zostanie podświetlona), wprowadzamy nową nazwę i zatwierdzamy klawiszem Enter. Ćwiczenie 1 Stwórz nowy ekran Flex i zapamiętaj go pod nazwą Rynki. Nowy ekran powinien składać się z trzech zakładek o następujących nazwach: USA, POLAND, JAPAN. Paski narzędzi Kobra 4.5 oferuje w zakresie pasków narzędziowych rozwiązania charakteryzujące wszystkie aplikacje działające w środowisku Windows. Użytkownik ma do dyspozycji 7 pasków narzędziowych, które możemy wywoływać lub ukrywać niezależnie od siebie i które możemy umieścić w dowolnym miejscu ekranu. Listę dostępnych pasków narzędziowych możemy wywołać (lub ukryć) poprzez kliknięcie prawym klawiszem myszy na pasku narzędziowym lub poprzez menu View i podmenu Toolbars: Funkcjonalność poszczególnych pasków narzędziowych wygląda następująco: Standard Formatting W momencie uruchomienia nowego ekranu (Flexscreen) aktywne są tylko 2 powyżej zaprezentowane paski narzędziowe. Pozostałe, omówione poniżej, będą aktywne wraz z tworzeniem pliku i pojawianiem się poszczególnych informacji w obiektach. 4

5 KOBRA 4.5 Command Line (linia poleceń) Linia poleceń służy do wpisywania kodów instrumentów. Posiada dodatkowo funkcję umożliwiającą wybór źródła danych. Informacje pochodzące z bazy danych Reuters muszą być poprzedzone literą Q. Jeśli dane pochodzą z innego źródła, należy wybrać z listy odpowiedni przedrostek. Dostępne tylko w Reuters 3000 Xtra w pasku narzędziowym Command Line występuje ikona Find Reuters Data, służąca do wyszukiwania kodów instrumentów. Linia poleceń posiada również dodatkowe funkcje pomocnicze. Wpisanie pierwszej litery kodu powoduje wywołanie listy zawierającej: 1. kody rozpoczynające się na wpisaną literę, a które zostały już wcześniej wywołane w Kobrze przez linię poleceń. Opcja ta domyślnie jest aktywna, a w przypadku, gdy została wyłączona, można ją ponownie uruchomić poprzez menu Tools/Options/Application/Main Command Line/Auto Suggestion i wybór opcji Yes. W tej samej tabeli mamy również możliwość uaktywnienia opcji Auto Completion, która powoduje automatyczne dopisanie do podanej litery reszty kodu, pierwszego z listy wcześniej wywołanych. 2. Dostępne tylko w Reuters 3000 Xtra listę kategorii służących do wyszukiwania kodów. Lista wyświetlanych kategorii może być modyfikowana poprzez menu Tolls/Options/Services/Reuters Database Search/Market Codes in Auto Suggestion. Domyślnie dostępne są trzy kategorie: - Name search for wyszukiwanie nazwy emitentów rozpoczynających się od wpisanej litery - Code search for wyszukiwanie kodów instrumentów, których nazwa rozpoczyna się od podanej litery - Bond search for wyszukiwanie kodów z rynku papierów dłużnych, których ticker rozpoczyna się od wskazanej litery Pełna lista dostępnych kategorii, które możemy wprowadzić do okienka linii poleceń zawiera następujące pozycje: Skorzystanie z dowolnej kategorii dostępnej przez linię poleceń powoduje uruchomienie okna Reuters Search, które dostępne jest również poprzez ikonę znajdującą się po lewej 5

6 stronie linii poleceń, czyli Find Reuters Data. Możliwości nowej wyszukiwarki zostaną opisane w dalszej części materiału. Active Object pojawia się i uaktywnia wraz z umieszczeniem dowolnego obiektu na ekranie. Ikony wchodzące w skład tego paska zmieniają się w zależności od tego, jaki rodzaj obiektu został uaktywniony. Zostaną one omówione wraz z samymi obiektami. Reuters Model Navigator - Dostępne tylko w Reuters 3000 Xtra Uaktywnienie paska narzędzi Reuters Model Navigator umożliwia szybki dostęp do strony wyjściowej czyli arkusza getgoing.kof (ikona o nazwie Home) lub pełnej listy 122 gotowych modeli (ikony: XMSList lub Model Browser), dostarcza użytkownikowi narzędzia do nawigacji pomiędzy tymi modelami (Related Models), oraz szybki dostęp do strony z ustawieniami do modeli (Set global user preferences). Browser Pasek narzędziowy podobnie jak w poprzedniej wersji umożliwia użytkownikowi skorzystanie z dowolnego obiektu, bez konieczności zmiany układu ekranu. Możemy skorzystać z, Browsera, czyli z okna pop-up, w którym pojawi się wybrany obiekt: Quotes, News, Graph, Matrix, Internet Explorer lub On-Line Directory itd. Exit Run Mode Wybór tej opcji wywołuje ikonę, dzięki której mamy możliwość przełączania się w Kobrze pomiędzy trybami pracy Run i Link Mode. Dodawanie i usuwanie paneli Nowe panele możesz dodawać w pionie lub poziomie, umieszczając kursor na zewnętrznej krawędzi panelu. Gdy zmieni się on w strzałkę skierowaną do wewnątrz, przeciągnij, aby utworzyć nowe okno. Każdy panel możemy podzielić na dwie części bez naruszania układu innych istniejących paneli. W tym celu należy w aktywnym pustym panelu wybrać z menu prawego przycisku myszy opcję Add Frame, następnie wybrać sposób, w jaki panel ma zostać podzielony (Below, Above, Left, Right). Jeżeli w panelu jest już obiekt, podziału można dokonać z menu Format/Add Frame. 6

7 KOBRA 4.5 Możesz usunąć panel przesuwając jedną z jego krawędzi ku przeciwległej lub wybierając z menu Format/Remove Frame lub menu prawego klawisza myszy opcję Remove Frame. Wybór obiektu w panelu W każdym z paneli można umieścić dowolny obiekt z listy: Obiekty można wywoływać na trzy sposoby: dwukrotnie klikając lewym klawiszem myszy w aktywnym pustym panelu korzystając z menu kontekstowego prawego przycisku myszy (opcja Insert) lub wybierając z menu Insert Możesz sprawić, żeby w każdym nowo tworzonym panelu domyślnie pojawiał się określony obiekt. W tym celu z menu Tools wybierz Options i w kategorii Application odszukaj Flex. Następnie w kategorii Default Frame Content wybierz żądany obiekt i kliknij Apply. Jeśli nie chcesz, aby domyślnie pojawiał się wybrany wcześniej obiekt, ustaw parametr Default Frame Content na 0-(None). W Kobrze 4.5 możesz zamienić zawartość paneli bez utraty danych w nich wyświetlanych, wystarczy chwycić lewym przyciskiem myszy obramowanie aktywnego panela i zwolnić przycisk nad innym panelem (jego obramowanie zmieni kolor na niebieski sygnalizując możliwość upuszczenia). W efekcie panele wymienią się zawartością. Jeśli w panelu wyświetlony jest już jakiś obiekt, a chciałbyś zastąpić go innym lub usunąć, ustaw kursor na żółtej obwódce aktywnego panela. Obok kursora pojawi się symbol kartki. Prawym przyciskiem myszy uruchom menu kontekstowe: 7

8 Możesz teraz wstawić w tym panelu inny obiekt (polecenie Insert), dodać nowy panel (Add Frame), usunąć obiekt (Clear Frame lub Cut Object) lub usunąć panel wraz z jego zawartością (Remove Frame). Ćwiczenie 2 Zmodyfikuj ekran zapamiętany pod zakładką o nazwie USA (patrz Ćwiczenie 1) tak, aby były widoczne tylko cztery następujące obiekty: Quote, Matrix, Chart i News. Quote Object Obiekt Quote służy do wywoływania kwotowań instrumentów w czasie rzeczywistym (w przypadku rynku kapitałowego również danych opóźnionych), łańcuchów i mozaiek, stron kontrybutorów, spisów treści. Aby wywołać daną stronę lub instrument, należy wpisać jego kod do linii poleceń i wcisnąć klawisz Enter, w przypadku łańcuchów klawisz F3, a w przypadku funkcji Time&Sales klawisz F8. W zestawie narzędzi właściwym dla obiektu Quote znajdują się następujące ikony: History List, czyli lista kodów wybieranych kolejno w danym obiekcie Quote, Refresh - odświeża zawartość obiektu Quote ikony Backward i Forward umożliwiają przechodzenie do kolejnych stron uporządkowanych sekwencyjnie (np. PL/CONT1 i PL/CONT2, NBPQ, NBPP, NBPR itd.) ikona Display All Fields pozwala na wyświetlenie listy wszystkich pól danego instrumentu UWAGA: numery pól lub ich nazwy wywoływane za pomocą tej ikony mogą być przydatne np. do eksportowania danych do Power Plusa Pro! 8

9 KOBRA 4.5 News ikona Choose Display Template umożliwia wybór wzorca wyświetlania danych w obiekcie Quote Obiekt News pozwala na wyszukiwanie i wyświetlanie wiadomości tekstowych. Wywołaj obiekt News. W linii poleceń wpisz kod lub słowo klucz i naciśnij Enter. Spowoduje to wyświetlenie w obiekcie News aktualnych wiadomości spełniających kryteria wyszukiwania. Jeżeli przeszukujemy depesze według słowa klucza, to wciśnięcie klawisza Enter zdefiniuje wyszukiwanie danego słowa tylko w tytułach wiadomości. Uruchomienie przeszukiwania całego tekstu wiadomości odbywa się poprzez użycie kombinacji klawiszy Shift+F9. Dwukrotne kliknięcie w tytuł wiadomości (Headline) powoduje wyświetlenie jej pełnego tekstu w oknie pop up Quote Browser. Dodatkowym narzędziem do wyszukiwania wiadomości jest News Expression Builder dostępny w pasku narzędziowym tego obiektu za pomocą ikony i menu Object. Funkcja ta pozwala na wyszukiwanie wiadomości na żądany temat za pomocą kodów i słów kluczowych oraz funkcji logicznych <and>, <or> i <not> oraz na zapamiętanie utworzonego przez siebie koszyka wiadomości pod dowolną nazwą. Stworzona w ten sposób baza, po jej wywołaniu, będzie pokazywała wszystkie wiadomości związane z konkretnym tematem. Do modyfikacji, wywoływania lub usuwania już istniejących koszyków wiadomości, np.: poprzez dodanie nowego słowa klucza lub kodu Reuterowego, służy funkcja Custom News dostępna pod ikoną. Za pomocą ikony możesz wyświetlać lub ukryć datę wiadomości. Ikona Temporary Filter umożliwia nałożenie dodatkowego filtra na wywołane już wiadomości. Jeśli poprzez linię poleceń wywołamy w News Headline Object wiadomości dla kodu PL, a następnie uaktywnimy ikonę Temporary Filter i wpiszemy w nowej, dodatkowej linii poleceń słowo-klucz np. ZLOTY wówczas w obiekcie News pojawią się wiadomości z Polski, ale tylko te, w tytule, których pojawia się słowo ZLOTY. Dodatkowo słowo-klucz wprowadzone za pomocą Temporary Filter widoczne jest jako tekst pogrubiony. 9

10 Ponowne kliknięcie na ikonę Temporary Filter powoduje wyłączenie dodatkowego filtra oraz powrót do wiadomości dla kodu wpisanego w głównej linii poleceń, w naszym wypadku do wiadomości dostępnych na kodzie PL możliwość wprowadzenia globalnego (odnoszącego się do każdego kodu newsowego) filtra językowego. Wprowadzenie dwuliterowego kodu państwa, w języku, którego chcemy uzyskać wiadomości np. PL lub EN, w opcji: Tools/Options/Objects/News Headline Object/Shared/Default language code(s) powoduje, że każdy wpisany w obiekcie News kod będzie dodatkowo filtrowany przez język, w jakim wiadomość jest napisana. Global Press Watch - Dostępne tylko w Reuters 3000 Xtra Obiekt Global Press Watch (GPW) umożliwia dostęp do dwuletniej bazy historycznej wiadomości pochodzących z ponad 550 źródeł, włączając w to główne międzynarodowe gazety (The Financial Times, Handelsblatt, The Economist), agencje informacyjne (Reuters, BBC) oraz informacje dostarczane przez przedsiębiorstwa. Korzystanie z bazy historycznej wiadomości dzięki GPW jest nielimitowane czasem i nie wymaga od użytkownika posiadania dodatkowego hasła dostępu. Inną nowością, która pojawiła się w obiekcie GPW jest sposób wyświetlania artykułu. Jest on prezentowany już nie w obiekcie Quote Browser, ale w oknie Internet Explorer, gdzie prezentowane są informacje tekstowe, zdjęcia oraz pliki HTML. Pracę z Global Press Watchem rozpoczynamy od jego uruchomienia. Mamy do dyspozycji dwie opcje: 1. wywołanie GPW z listy dostępnych obiektów w Kobrze 2. wywołanie GPW w obiekcie News poprzez kliknięcie na ikonę Global Press Watch dostępną w pasku narzędziowym tego obiektu. 10

11 KOBRA 4.5 W obu przypadkach mamy do czynienia z takimi samymi możliwościami obu obiektów. W każdej chwili pracy z obiektem News możemy przełączyć się na GPW i na odwrót (wystarczy kliknąć na ikonę Global Press Watch). Przy aktywnej opcji Global Press Watch w naszym oknie newsowym pojawia się informacja, że właśnie ta opcja jest aktywna. Nigdy jednak nie można oglądać wiadomości bieżących z obiektu News i wiadomości z GPW jednocześnie w tym samym oknie. Metody wyszukiwania wiadomości w GPW: poprzez wpisanie kodu Reuterowego w linii poleceń, obowiązują te same kody, które dotychczas używane były i są w obiekcie News (wyjątek stanowi kod A jak All News, który nie ma zastosowania w obiekcie GPW ze względu na znacznie większą bazę wiadomości dostępną przez ten obiekt w porównaniu z obiektem News) poprzez wpisanie słowa-klucza w linii poleceń poprzez podanie w linii poleceń daty lub zakresu dat, z którego poszukujemy wiadomości dla danego kodu lub słowa-klucza. Systemowo, bez wskazania dat, system wyszukuje wiadomości na wskazany temat z ostatnich 7 dni. Możliwości wyszukiwania wiadomości po dacie przedstawiają się następująco: - wskazanie liczby dni/tygodni/miesięcy/lat wstecz: kod wiadomości since liczba*day/days/week/weeks/month/months/year/years np. PL-M since 5*months - przeszukiwanie wiadomości z ostatniego dnia/tygodnia/miesiąca/roku: kod wiadomości since last day/week/month/year np. PL-E since last year - wskazanie przedziału czasowego, z którego mają pochodzić wiadomości: kod wiadomości between dd/mm/yyyy and dd/mm/yyyy np. PL-D between 01/01/2001 and 01/01/ przeszukiwanie wiadomości, które pojawiły się przed konkretną datą: kod wiadomości before dd/mm/yyyy np. PL-INT before 01/01/2001 poprzez wpisanie skrótu źródła, z którego mają pochodzić wiadomości np. REUTPL\s dla wiadomości podanych przez Reutera wyłącznie w języku polskim lub RZEPOL\s dla wiadomości pochodzących z gazety Rzeczpospolita. Pełna lista źródeł dostępna jest pod ikoną News Expression Builder (pasek narzędziowy do GPW), w zakładce Source. 11

12 Dwukrotne kliknięcie na wybrane źródło wiadomości powoduje wyświetlenie skrótu dla niego w linii News Expression znajdującej się poniżej. poprzez wykorzystanie możliwości wspomnianej powyżej ikony News Expression Builder. Funkcja ta pozwala na wyszukiwanie wiadomości na żądany temat za pomocą kodów, słów kluczowych, dat, źródeł oraz funkcji logicznych. Współpraca z News Expression Builderem jest taka sama jak przy obiekcie News. Ćwiczenie 3 1.Na ekran zapamiętany pod zakładką o nazwie JAPAN wprowadź w dowolnym miejscu obiekt News, a następnie wywołaj w nim wszystkie wiadomości dotyczące firmy Hyundai. 2. Będąc w tym samym obiekcie News przełącz się na obiekt Global Press Watch. Wiadomości, na jaki temat zostały wyświetlone w obiekcie GPW? 3. Używając ikonę, News Expression Builder wyszukaj w obiekcie GPW zdjęcia gorilli, przeszukując możliwie najdłuższy okres czasu, dostępny w tym obiekcie. Reuters Graphics Object Obiekt ten umożliwia tworzenie wykresów instrumentów. Wykresy mogą odzwierciedlać dane intraday, czyli zmiany cen w trakcie dnia (wykresy tickowe) oraz dane historyczne, czyli prezentujące ceny zamknięcia dnia lub jego wielokrotności: tygodnia, miesiąca, kwartału lub roku. Wykres można uzyskać na dwa sposoby: wpisując kod instrumentu w linii poleceń i wciskając klawisz Enter. W takim przypadku aplikacja wykorzystuje domyślny typ analizy (np. wykres słupkowy open/high/low/close) lub dokonując wyboru analizy z 55 analiz dostępnej poprzez: ikonę. menu Object Add Analysis prawy klawisz myszy Add Analysis Na ekranie pojawia się okno dialogowe Insert Analysis, w którym należy wybrać określony typ analizy oraz RIC instrumentu, który wpisujemy w polu Instrument. Pamiętaj, że musi on zostać poprzedzony literą Q. 12

13 KOBRA 4.5 Narzędzia dostępne przy aktywnym obiekcie Graph: ikona Properties umożliwia zmianę parametrów analizy: osi X i Y, legendy, kursora (patrz niżej) za pomocą strzałki możesz wybrać dla wyświetlanej analizy interwał od tickowego do rocznego ikona Analysis Type umożliwia zamianę zaznaczonego wykresu na słupkowy, świecowy lub liniowy Cursor dodaje kursor Add Gridlines umożliwia dodanie lub usunięcie siatki na wykresie Add Trendline dodaje linię trendu Add Annotation dodaje adnotację tekstową Fix Axes umożliwia zatrzymanie procesu odświeżania danych na wykresie All Data wyświetla cały zakres danych dla danego instrumentu Default Data domyślny zakres danych, ograniczony ze względu na czytelność wykresu Scroll Axes umożliwia rozciąganie osi Zoom Axes pozwala przesuwać wykres Zoom In oraz Zoom Out umożliwiają powiększanie zaznaczonego obszaru i powrót do poprzedniego stanu Narzędzia te dostępne są również poprzez menu Object. Okno dialogowe Properties umożliwia dostosowanie większości parametrów analizy, stąd konieczność jego dokładniejszego omówienia. Zestaw zakładek w oknie, służących do modyfikacji poszczególnych parametrów wykresu, zależy od tego, jaki element zostanie 13

14 zaznaczony w lewej części okna. Wpływa to również na to, czy zmiana ustawień dotyczyć będzie całego obiektu, czy też jedynie wybranej analizy. W przypadku podświetlenia podstawowej kategorii Chart, okno Properties posiada pięć zakładek: Settings, Display, Title, Cursor, Legend. Zakładka Settings umożliwia zmianę interwału analizy możemy wybierać między Tick, Minute, Daily, Weekly, Monthly, Quaterly lub Yearly. W przypadku Minute można powiększyć interwał do maksymalnie 1440 minut, edytując pole Multiplier (przykładowo: wartość 5 oznaczać będzie interwał pięciominutowy). Możliwa jest również zmiana waluty, jednostek miar, wyłączenie dni wolnych od handlu, strefy czasowej i włączenie narzędzia Snap To Point (opcja ta powoduje przeskakiwanie kursora pomiędzy punktami danych). Zakładka Display umożliwia zmianę stylu i grubości oraz kolorów linii i tła oraz nałożenie siatki na wykres. Zakładka Title: pozwala na wybranie opcji wyświetlania tytułów analizy, nazwy instrumentu, zmianę czcionki itp. Zakładka Cursor: możesz zmienić opcje dotyczące kursora (przełączanie pomiędzy kursorem celu, poziomym i pionowym) oraz jego styl. Zakładka Legend: pozwala na edycję legendy do wykresu. Pozostałe opcje, pozwalające na zmianę ustawień dla poszczególnych elementów obiektu Graph, są następujące: - X-Axis ustawienia osi X - Sub-Chart w zależności od liczby podwykresów w obiekcie, jedna lub kilka opcji, pod którymi znajdują się odniesienia do konkretnych elementów danego podwykresu - Analyses lista analiz znajdujących się na danym podwykresie; rozwinięcie wybranej analizy daje dostęp do zmiany jej ustawień (np.: pola, dla którego rysowany jest wykres) - Trendlines parametry linii trendu, o ile na danym podwykresie została wykreślona przynajmniej jedna linia trendu - Annotations ustawienia adnotacji, o ile na danym podwykresie pojawiła się przynajmniej jedna adnotacja - Statistics możliwość dodania do wykresu danych statystycznych dla wybranej analizy, dotyczących konkretnego przedziału czasowego; podawane są wartości: minimalna (wraz z datą obserwacji), maksymalna (z datą), średnia oraz odchylenie standardowe, a także rysowany jest przedział ufności 14

15 KOBRA 4.5 Matrix Object Obiekt Matrix wyświetla dane w czasie rzeczywistym w postaci tabeli. Pierwsza kolumna, z szarym tłem, zawiera kody instrumentów, a pierwszy wiersz - nazwy pól. Zaletą obiektu Martix jest możliwość oglądania instrumentów finansowych z różnych rynków w jednym oknie oraz wybór dla nich dowolnych pól W pustym panelu kliknij dwukrotnie i wybierz obiekt Matrix. Wywołany objekt będzie miał domyślny zestaw pól. Możesz wprowadzać instrumenty na różne sposoby: przeciągając je z innych obiektów (np. z łańcucha spółek danego rynku wyświetlanego w obiekcie Quote) lub wpisując w pierwszej kolumnie RICi instrumentów (najpierw dwukrotnie kliknij w komórkę by ją zaznaczyć) jeśli wpiszesz kod mozaiki czy łańcucha np. 0#WSE.WA lub PLNF=, obiekt wyświetli wszystkie instrumenty wchodzące w skład tego łańcucha czy mozaiki. Podstawowe możliwości obiektu Matrix to: dodawanie kolumn dla innych pól lub zmiana już istniejących poprzez dwukrotne kliknięcie w nagłówek kolumny i wpisanie nazwy odpowiedniego pola. Nazwę tę odszukaj w obiekcie Quotes, gdy aktywna jest opcja Display All Fields (funkcja omówiona wcześniej przy obiekcie Quote) lub poprzez wybór opcji Available Fields z menu prawego klawisza myszy. Kolumny można również usuwać, ukrywać i kopiować przy pomocy menu prawego klawisza myszy. możliwość umieszczania dowolnej ilości łańcuchów i/lub mozaiek jednocześnie w tym samym obiekcie Matrix. Jednocześnie mamy możliwość skorzystania z funkcji 15

16 umożliwiającej dynamiczne uaktualnianie zawartości łańcuchów i mozaiek. Funkcja ta jest bardzo przydatna w odniesieniu do łańcuchów/mozaiek, których zawartość ulega częstym zmianom. Przykładowo są to: obligacje, bony skarbowe, kontrakty terminowe, czyli instrumenty, które pojawiają się w nowych emisjach i mają swoją datę zapadalności. Jest to możliwe wówczas, kiedy kod łańcucha zostanie wywołany w obiekcie Matrix za pomocą klawiszy Ctl+F3 (w przypadku mozaiki Ctl+Enter). Tak wywołane instrumenty wchodzące w skład łańcucha lub mozaiki tworzą link (kody są podkreślone), co oznacza w praktyce, że kody te nie mogą być edytowane. Jeśli użytkownik chce zmodyfikować skład obiektu Matrix musi najpierw wyłączyć linki, czyli łańcuch/mozaika przestaje być dynamiczny. W takim przypadku należy podświetlić kod dowolnego instrumentu, wchodzącego w skład dynamicznego łańcucha/mozaiki, a następnie wybrać z wywołanego prawym klawiszem myszy menu opcję: Chain/Break the links. Wszystkie kody instrumentów możemy wówczas modyfikować. opcja automatycznego sortowania danych z możliwością wprowadzenia czasu, co jaki ma następować sortowanie. Opcja ta dostępna jest poprzez ikonę Edit Sort Criteria gdzie oprócz wyboru kryteriów sortowania mamy możliwość zdefiniowania jak często dane mają być sortowane, opcja Sort Frequency. Dodatkowo, każdy instrument znajdujący się w obiekcie Matrix mamy możliwość wyłączyć z sortowania. Potrzeba taka może wystąpić w sytuacji, kiedy umieścimy w obiekcie instrumenty z różnych rynków i nie wszystkie z nich będą posiadały pole, według którego zdecydujemy się sortować nasz Matrix. Należy wówczas podświetlić rzędy z tymi instrumentami, które wyłączamy spod sortowania a następnie wybrać z wywołanego prawym klawiszem myszy menu opcję Sorted. Kody, które nie będą brane pod uwagę przy sortowaniu zmienią swoją standardową czcionkę na kursywę. możliwość zamrożenia (Freeze) kolumn lub wierszy podobnie jak to się dzieje w Excelu. Należy podświetlić kolumnę/wiersz, następujący po części obiektu, którą chcemy zamrozić a następnie z wywołanego prawym klawiszem myszy menu wybrać opcję Freeze 16

17 KOBRA 4.5 możliwość zdefiniowania dowolnej kolumny jako kolumny tekstowej, dzięki czemu w każdej komórce należącej do tej kolumny możemy wprowadzić dowolny tekst (nie ma możliwości, aby w tej samej kolumnie wywołać zarówno dane liczbowe jak i tekstowe definicja dotyczy całej kolumny). W celu zdefiniowania kolumny jako miejsca tekstowego należy podświetlić kolumnę, klikając na jej nagłówek, a następnie z wywołanego prawym klawiszem myszy menu, wybrać opcję Free Text. W ten sam sposób możemy wyłączyć opcję tekstową. Dostępne tylko w Reuters 3000 Xtra - możliwość wywołania danych pochodzących z bazy 3000 (Treasury i Securities) dla instrumentów z rynku kapitałowego (spółek, indeksów itp.) oraz z rynku papierów dłużnych (obligacje, bony skarbowe itp.). możliwość zdefiniowania dowolnej kolumny jako kolumny kalkulującej według podanego przez użytkownika wzoru. W tym celu należy podświetlić całą kolumnę a następnie w nagłówku kolumny wpisać formułę. Generalne zasady tworzenia formuł są następujące: - każdą formułę rozpoczynamy od wpisania znaku = podobnie jak to dzieje się w Excelu, jeśli do formuły chcemy zastosować wartości pochodzące z innej kolumny obiektu Matrix, to w formule jako argument musimy podać nazwę 17

18 kolumny np: =(BID+ASK)/2. Nawet, jeśli nadaliśmy kolumnie nową nazwę (z wywołanego prawym klawiszem menu wybieramy opcję: Format, zakładka General, w polu Column Name wybieramy z rozwijanego menu opcję Custom Label i wprowadzamy własną nazwę), to do formuły musimy podać jako argument pierwotną nazwę kolumny. Widoczna jest ona po dwukrotnym kliknięciu na zdefiniowany przez użytkownika nagłówek kolumny. Ta sama zasada obowiązuje, jeśli do formuły wykorzystujemy kolumny zdefiniowane np. jako Free Text. Automatycznie otrzymują one nazwę składającą się z dwóch członów: ze stałego elementu COL oraz numeru, który informuje nas o liczbie kolumn zdefiniowanych jako formuła lub Free Text w danym obiekcie Matrix. W tym przypadku również stosujemy jako argument pierwotną nazwę takiej kolumny np. =COL6*LAST Możliwość zdefiniowania dowolnej kolumny jako kolumny kalkulującej w oparciu o funkcję finansową. Lista funkcji finansowych dostępna jest w opcji Formula/Functions (opcja dostępna z menu prawego klawisza myszy). Zawartość tej listy jest bardzo zbliżona do listy funkcji finansowych występującej w excelu. Uwaga! W obiekcie Matrix mają zastosowanie tylko te funkcje finansowe, których argumenty nie wymagają wskazania zakresu komórek (np. z instrumentami lub polami). Pasek narzędzi aktywny dla obiektu Matrix: Automatyczne sortowanie Zmniejszanie Edycja pól Nowy Matrix Wywołaj zapamiętany Matrix Odśwież Powiększanie Edycja nagłówków kolumn Edycja kryteriów sortowania Zapamiętaj Matrix Ikona (Edit Field Template) daje możliwość zaawansowanej edycji obiektu Matrix oferując okno dialogowe Edit Field Template: 18

19 KOBRA 4.5 Zakładka General umożliwia między innymi definiowanie sposobu wyświetlania nazw kolumn. Zakładka Renditions umożliwia wybór pól, które z każdą aktualizacją zostaną podświetlone. W polu Master Columns wybierz kolumnę, której zmiana dla danego instrumentu uruchomi podświetlenie innym kolorem. Podświetlana może być nie tylko kolumna wcześniej wybrana, ale również inne, jeśli zaznaczysz je jako tzw. Slave Columns. Inne zakładki: Number, Alignment oraz Colors umożliwiają ustawienie sposobu wyświetlania danych liczbowych, jak format liczb, wyrównanie, kolory. Ćwiczenie 4 Wykorzystanie obiektu Matrix dla spółek 1. Na ekran zapamiętany pod zakładką POLAND wprowadź obiekt Matrix, w którym wywołasz łańcuch wszystkich spółek handlowanych na giełdzie warszawskiej (WSE.WA) jako łańcuch dynamiczny. 2. Posortuj otrzymane spółki po zmianie procentowej i upewnij się, że sortowanie odbywa się co 10 sekund. 3. Spróbuj teraz usunąć z łańcucha giełdy warszawskiej spółkę Ampli (podświetl wiersz z kodem spółki i naciśnij klawisz Delete). Czy udało Ci się usunąć spółkę z listy? Jeśli nie, powiedz, co najpierw trzeba zrobić, aby było to możliwe? 4. Wprowadź do obiektu Matrix nową kolumnę i wywołaj w niej wartość wskaźnika Beta, dla każdej spółki na liście (podpowiedź: wskaźnik Beta dostępny jest w kategorii Equity Summary). Wykorzystanie obiektu Matrix dla obligacji 1. Do ekranu zapamiętanego pod zakładką USA dodaj nowy obiekt Matrix, w którym wywołasz łańcuch instrumentów wchodzących w skład amerykańskiego benchmarka (USBMK=). 2. Zmodyfikuj obiekt Matrix tak, aby obok kolumny z kodami benchmarków pozostały tylko trzy puste kolumny. 3. W pierwszej kolumnie wywołaj strukturę każdej z obligacji za pomocą funkcji Bond Structure (podpowiedź: funkcja ta dostępna jest w kategorii Data Mapping) 4. W drugiej kolumnie ściągnij dzisiejszą datę funkcją =TODAY(), a następnie zmień tytuł nagłówka kolumny na słowo DATA i sformatuj kolumnę tak, aby pojawił się następujący format daty: DD-MMM-YY. 5. W kolumnie trzeciej, za pomocą funkcji finansowej (BDSETTLE) ściągnij datę rozliczenia (settlement date) dla każdej obligacji. Podobnie jak w kroku 4 zmień nazwę kolumny i sformatuj datę. Internet Explorer Object Obiekt Internet Explorer umożliwia posługiwanie się przeglądarką Internet Explorer wprost z programu Kobra. Za pomocą tego obiektu możesz korzystać z wewnętrznej sieci Reuters Web, przeznaczonej dla użytkowników serwisu Reutera. 19

20 Konfiguracja obiektu Internet Explorer odpowiada konfiguracji samej przeglądarki na Twoim stanowisku. W obiekcie Internet Explorer dostępne są następujące narzędzia do nawigacji: Back Forward Home Search Reuters Home Stop Refresh Favorities Ikona Reuters Home umożliwia bezpośredni dostęp do Home Page Reuters Web. Obiekt Internet Explorer można łączyć z innymi obiektami Kobry 4.5. On-Line Directory Object Obiekt On-line Directory pełni rolę wyszukiwarki kodów (RICów). Za pomocą tego obiektu znajdujemy nie tylko kody instrumentów z rynku kapitałowego (akcje, GDRy, kontrakty futures, warranty), ale również instrumenty z rynku papierów dłużnych (obligacje, bony skarbowe). Obiekt On-line Directory wyszukuje RICi instrumentów w ramach trzech kategorii dostępnych w górnej części obiektu: - name & code a) jeśli decydujemy się na zastosowanie możliwości obiektu Online Directory jako wyszukiwarki po emitencie podajemy jego nazwę spółki lub jej część, a następnie wybieramy przycisk search by name, dzięki czemu otrzymujemy listę emitentów spełniających warunek nazwy wraz z informacją, jaki rodzaj instrumentu dana organizacja wyemitowała. Kliknięcie na rodzaj instrumentu powoduje wyświetlenie listy kodów z danego rynku dla konkretnego emitenta b) jeśli decydujemy się skorzystać z możliwości przycisku search by code mamy do wyboru wyszukiwanie RICów po dowolnym, 20

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych

Ćwiczenia nr 4. Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Ćwiczenia nr 4 Arkusz kalkulacyjny i programy do obliczeń statystycznych Arkusz kalkulacyjny składa się z komórek powstałych z przecięcia wierszy, oznaczających zwykle przypadki, z kolumnami, oznaczającymi

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny EXCEL

Arkusz kalkulacyjny EXCEL ARKUSZ KALKULACYJNY EXCEL 1 Arkusz kalkulacyjny EXCEL Aby obrysować tabelę krawędziami należy: 1. Zaznaczyć komórki, które chcemy obrysować. 2. Kursor myszy ustawić na menu FORMAT i raz kliknąć lewym klawiszem

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS Excel

Arkusz kalkulacyjny MS Excel Arkusz kalkulacyjny MS Excel I. Wprowadzenie do arkusza kalkulacyjnego Program Excel służy do tworzenia elektronicznego arkusza kalkulacyjnego, który umożliwia dokumentowanie i analizę danych numerycznych.

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010

Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Zadaniem tego laboratorium będzie zaznajomienie się z podstawowymi możliwościami operacji na danych i komórkach z wykorzystaniem Excel 2010 Ms Excel jest przykładem arkusza kalkulacyjnego, grupy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Excel

Podstawowe czynnos ci w programie Excel Podstawowe czynnos ci w programie Excel Program Excel to zaawansowana aplikacja do obsługi arkuszy kalkulacyjnych i analizy danych, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw poznać

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word)

Ćwiczenia nr 2. Edycja tekstu (Microsoft Word) Dostosowywanie paska zadań Ćwiczenia nr 2 Edycja tekstu (Microsoft Word) Domyślnie program Word proponuje paski narzędzi Standardowy oraz Formatowanie z zestawem opcji widocznym poniżej: Można jednak zmodyfikować

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe

Nawigacja po długim dokumencie może być męcząca, dlatego warto poznać następujące skróty klawiszowe Zestawienie wydatków rok 2015 1 Wstaw numerację stron. Aby to zrobić przejdź na zakładkę Wstawianie i w grupie Nagłówek i stopka wybierz Numer strony. Następnie określ pozycję numeru na stronie (na przykład

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu

Notowania Mobilne wersja BlackBerry. Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne wersja BlackBerry Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ

Oprogramowanie Użytkowe ćwiczenia Semestr I mgr inż. Daniel Riabcew SWSPiZ Sekcje W czasie formatowania dokumentu może zaistnieć potrzeba podziału dokumentu na sekcje, czyli mniejsze części, z których każda może być inaczej sformatowana. Jest to konieczne w przypadku, gdy w jakiejś

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda

Trik 1 Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 1. Edycja wykresu bezpośrednio w dokumencie Worda :: Trik 2. Automatyczne usuwanie nadanych nazw zakresów :: Trik 3. Warunki przy określaniu jednostek miary :: Trik 4. Najszybszy sposób podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka

Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra Access 2003 wg WSiP Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji Ewa Mirecka Makra pozwalają na zautomatyzowanie często powtarzających się czynności. Opierają się na akcjach np.: otwarcie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 Przewodnik y klawiaturowe w programie Microsoft Excel 2013 zawiera ponad 200 różnych kombinacji klawiszy wraz z opisem ich działania, których użycie pozwala

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania...

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Spis treści. I. Wprowadzenie... 2. II. Tworzenie nowej karty pracy... 3. a. Obiekty... 4. b. Nauka pisania... INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Spis treści I. Wprowadzenie... 2 II. Tworzenie nowej karty pracy... 3 a. Obiekty... 4 b. Nauka pisania... 5 c. Piktogramy komunikacyjne... 5 d. Warstwy... 5 e. Zapis... 6 III. Galeria...

Bardziej szczegółowo

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY

DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY SPIS TREŚCI Pasek narzędzi i wyszukiwarka aplikacji... 2 Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 4 Zawartość portletu... 5 Ikonki wybierz oraz dodaj zawartość stron...

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2003 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi.

Uruchom polecenie z menu Wstaw Wykres lub ikonę Kreator wykresów na Standardowym pasku narzędzi. Tworzenie wykresów w Excelu. Część pierwsza. Kreator wykresów Wpisz do arkusza poniższą tabelę. Podczas tworzenia wykresów nie ma znaczenia czy tabela posiada obramowanie lub inne elementy formatowania

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne Rozdział ten będzie poświęcony efektom specjalnym, które również znalazły swoje zastosowanie w programie MS PowerPoint 2007. Pierwszym typem efektów jaki zostanie poddany naszej analizie

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje

Laboratorium 050. Crystal Reports. Ćwiczenie 1. Otwarte pozycje Laboratorium 050 Crystal Reports Ćwiczenie 1 Otwarte pozycje 1. Uruchomić Microsoft.NET 2. Wybrać New Project, preferowany język (np. VB), Reporting, Crystal Reports Application i w polu Name (nazwa projektu)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych

Wykład III. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl. Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych Wydział Nauczycielski, Kierunek Pedagogika Wprowadzenie do baz danych dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład III W prezentacji wykorzystano fragmenty i przykłady z książki: Joe Habraken;

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 14 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji

2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 2. Podstawy narzędzia Application Builder, budowa strony, kreatory aplikacji 1. Utwórz aplikację ze skoroszytu emp_prac.csv. W tym celu wykonaj poniższe czynności: a. Zaloguj się do systemu APEX jako użytkownik

Bardziej szczegółowo

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania.

Pasek menu. Kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania. Pierwsze kroki Główne okno Notowań Online składa się z: paska menu, obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią, paska narzędzi, okna notowań wraz z zakładkami do aktualnej grupy

Bardziej szczegółowo

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji:

Nr: 15. Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1. Data modyfikacji: Nr: 15 Tytuł: Kancelaris w systemie Windows 8 i Windows 8.1 Data modyfikacji: 2013-10-25 Co zawiera ten dokument: Ten dokument opisuje elementy systemu Windows 8 i Windows 8.1 powiązane z programem Kancelaris.

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ

System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. System Informatyczny Oddziału Wojewódzkiego NFZ Publikator informacji o postępowaniach w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tabele Przestawne Podstawy

Tabele Przestawne Podstawy Tabele Przestawne Podstawy Przykłady opisane w tej lekcji dostępne są w arkuszu Excela: Tabele Przestawne Podstawy.xls, tylko ich samodzielne przerobienie daje gwarancję zapamiętania tej lekcji. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade

Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Podręcznik aplikacji maklerskiej CONDICO Trade Spis treści Wprowadzenie Ekran rynku Książka zleceń Transakcje pozasesyjne Ustawienia Dodatkowe funkcje w nowej wersji Wprowadzenie Menu - Ikony służą wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu

Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD. Rozpoczęcie pracy z AutoCAD-em. Uruchomienie programu Laboratorium z Grafiki InŜynierskiej CAD W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2010. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika SoftwareStudio Studio 60-349 Poznań, ul. Ostroroga 5 Tel. 061 66 90 641 061 66 90 642 061 66 90 643 061 66 90 644 fax 061 86 71 151 mail: poznan@softwarestudio.com.pl Herkules WMS.net Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Galileo v10 pierwszy program

Galileo v10 pierwszy program Notatka Aplikacyjna NA 03011PL Galileo v10 Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Wymagania programowe... 2 2. Podstawy... 3 2.1. Tworzenie nowego projektu... 3 2.2. Dodawanie pola tekstowego... 10 2.3. Przechodzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Excel Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej,

Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okienko jak poniżej, Tworzenie wykresu do danych z tabeli zawierającej analizę rozwoju wyników sportowych w pływaniu stylem dowolnym na dystansie 100 m, zarejestrowanych podczas Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni lat 1896-2012.

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym

Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym Lekcja 1: Origin GUI GUI to Graficzny interfejs użytkownika (ang. GraphicalUserInterface) często nazywany też środowiskiem graficznym jest to ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer

Bardziej szczegółowo

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile

ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile ZALETY APLIKACJI Inwestor mobile POZNAJ SERWIS Inwestor mobile Menu Inwestor mobile obejmuje opcje: Stuknięciem składaj zlecenia Stuknięcie w wybrany instrument w notowaniach przygotowuje formatkę zlecenia

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0

Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Nowe funkcje CONDICO Trade 4.0 Czerwiec, 2010 Copyright 2008, The NASDAQ OMX Group, Inc. All rights reserved. Streszczenie Ekran rynku Listy instrumentów Zlecenia własne Transakcje własne Transakcje pozasesyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ Spis treści: 1 Logowanie do panelu administracyjnego 2 Dodawanie obiektów na stronie 2.1 Wybór podstrony 2.2 Wybór obiektu 2.2.1 Dodawanie obiektów tekstowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości

Rozdział VI. Tabele i ich możliwości Rozdział VI Tabele i ich możliwości 3.6. Tabele i ich możliwości W wielu dokumentach zachodzi konieczność przedstawienia danych w formie tabelarycznej. Dlatego też program OO Writer jest wyposażony w

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT

ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT ROZPOCZĘCIE PRACY Z PLATFORMĄ INFRONT Pierwszym krokiem jest uzyskanie dostępu do danych rynkowych w celu pobrania aktualnych notowań spółek. Możesz to zrobić wybierając opcję Preferencje z menu Narzędzia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus

Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus Instrukcja obsługi notowań koszykowych w M@klerPlus 1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe.. 3 2. Tworzenie koszyka notowań.. 10 3. Modyfikowanie koszyka notowań. 11 4. Uruchamianie tabeli notowań.. 12

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne.

Ćwiczenie 6. Wiadomości ogólne. Ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia: zapoznanie się z obsługą i konfiguracją X Windows. W systemie Linux można korzystać także z interfejsu graficznego do obsługi komputera X Windows. Wiadomości ogólne. KDE czyli

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Office Word

Edytor tekstu MS Office Word Edytor tekstu program komputerowy ukierunkowany zasadniczo na samo wprowadzanie lub edycję tekstu, a nie na nadawanie mu zaawansowanych cech formatowania (do czego służy procesor tekstu). W zależności

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo