Strategia sprzedaży firmy_1/7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia sprzedaży firmy_1/7"

Transkrypt

1 Strategia sprzedaży firmy_1/7 Krzysztof Cybulski Warszawa 2012 r.

2 Agenda: Wykład 1: Istota i znaczenie strategii sprzedaży 1. Strategia firmy, marketingową a strategią sprzedaży. 2. Istota strategii marketingowej i jej rodzaje 3. Znaczenie strategii sprzedaży. 4. Cechy dobrej strategii. 5. Składowe strategii sprzedaży. 6. Wsparcie procesu sprzedaży. 7. Proces formułowania strategii sprzedaży.

3 Strategia firmy, marketingowa i strategia sprzedaży Strategia firmy Rynek produktowy 3 Rynek produktowy 1 Rynek produktowy 2 Strategia marketingowa 3 Strategia marketingowa 1 Strategia marketingowa 2 Strategia sprzedaży 3 A Strategia sprzedaży 3 B Strategia sprzedaży 1 Strategia sprzedaży 2A Strategia sprzedaży 2B Strategia sprzedaży 2C

4 Strategia firmy, marketingowa i strategia sprzedaży Porównanie strategii firmy, jej strategii marketingowej i strategii sprzedaży Punkt odniesienia Strategia firmy Strategia marketingowa Strategia sprzedaży Horyzont czasowy 5 lat bądź dłużej Co najwyżej 3 lata 1 rok działalności Zakres objęty strategią Cała działalność marketingowofinansowa firmy Strategiczna jednostka decyzyjna (biznes) lub marka Strategiczna jednostka decyzyjna (biznes) lub produkt Proces analitycznodecyzyjny Marketing strategiczny Zarządzanie marketingowe Zarządzanie operacyjne

5 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Istotą formułowania strategii jest to, jak poradzić sobie z konkurencją Michael Porter

6 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategia marketingowa Strategia marketingowa rynek produktowy Cele marketingowe Strategia firmy STP Założenia Marketing-mix Budżet marketingowy

7 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurentów Ze względu na rodzaj posiadanej przewagi konkurencyjnej Ze względu na pozycję rynkową firmy

8 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurentów ze względu na rodzaj posiadanej przewagi konkurencyjnej Przewaga kosztowa Przewaga w zakresie różnicowania oferty Ogólna przewaga marketingowa

9 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurentów ze względu na pozycję rynkową rywalizujących firm Strategie liderów rynkowych Strategie pretendentów rynkowych Strategie naśladowców rynkowych Strategie specjalistów rynkowych

10 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Hipotetyczna struktura podmiotowa rynku Specjaliści rynkowi Naśladowcy 10% rynkowi 20% Pretendent rynkowy 30% Lider rynkowy 40% Lider rynkowy Pretendent rynkowy Naśladowcy rynkowi Specjaliści rynkowi

11 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurencyjne liderów rynkowych Zwiększanie całkowitego popytu rynku Nowi użytkownicy produktu Nowe zastosowania produktu Częstsze używanie produktu Zwiększenie udziału w rynku Odbieranie klientów konkurentom Przejmowanie konkurentów Pozyskiwanie lojalności klientów Obrona pozycji rynkowej Obrona pasywna Obrona proaktywna Obrona reaktywna Poprawa efektywności Redukcja kosztów Usprawnianie produktów Zwiększenie sumy wartości dodanej

12 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurencyjne pretendentów rynkowych Strategia ataku frontalnego Atak z flanki Atak okrążający Atak partyzancki

13 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurencyjne naśladowców rynkowych Klonowanie produktów Imitowanie ofert rynkowych Kreatywna adaptacja ofert rynkowych

14 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie konkurencyjne specjalistów rynkowych Specjalizacja w obsłudze 1 grupy nabywców 1 grupy nabywców Specjalizacja pozioma Specjalizacja skoncentrowana na procesie Specjalizacja geograficzna Specjalizacja produktowa Specjalizacja usługowa Specjalizacja w zakresie relacji cena-jakość - Specjalizacja w zakresie wielkości nabywcy wielkości nabywcy

15 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Wysoka Wejście na nowy rynek Poprawa pozycji Inwestowanie w obsługiwany rynek Poprawa pozycji Inwestowanie w obsługiwany rynek Obrona pozycji Atrakcyjność rynku Średnia Poprawa pozycji Optymalizacja pozycji Żniwa Obrona pozycji Poprawa pozycji Optymalizacja pozycji Inwestowanie w obsługiwany rynek Obrona pozycji Optymalizacja pozycji Niska Żniwa lub deinwestowanie Maksymalizacja cash flow Maksymalizacja cash flow Żniwa lub deinwestowanie Żniwa lub deinwestowanie Pozycja konkurencyjna firmy Słaba Przeciętna Wysoka

16 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Wyznaczniki atrakcyjności rynku Analiza atrakcyjności rynku ma umożliwić firmie na dokonanie analizy porównawczej różnych rynków produktowych dzięki wykorzystaniu wspólnego zestawu kryteriów oceny. Prawidłowa ocena rynku produktowego z perspektywy analizy strategicznej wymaga, każdorazowo, znalezienie odpowiedzi na poniższe pytanie: Jakie czynniki wyznaczają atrakcyjność danego rynku?

17 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Atrakcyjność rynku Siły rynkowe Intensywność rywalizacji Dostęp do rynku Rozmiary rynku Liczba konkurentów Znajomość nabywców Tempo wzrostu popytu Konkurencja cenowa Dostęp dystrybucji Siła nabywcza konsumentów Bariery wejścia Wymagania wobec sprzedaży

18 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Wyznaczniki pozycji konkurencyjnej firmy Analiza pozycji konkurencyjnej rozpoczyna się od znalezienia odpowiedzi Co czyni jedną firmę mocną w aspekcie posiadania przewagi konkurencyjną, a co powoduje że inna firma jest słaba?. W celu znalezienia odpowiedzi na powyższe pytanie firmy opracowują listy czynników, które determinują posiadanie przewagi konkurencyjnej Mogą być one klasyfikowane w trzech układach: 1. Przewaga w zakresie różnicowania oferty 2. Przewaga kosztowa 3. Przewaga marketingowa

19 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Pozycja konkurencyjna Różnicowanie oferty Przewaga kosztowa Przewaga marketingowa Jakość produktu Niskie koszty jednostkowe Udział w rynku Jakość usług Niskie koszty transakcyjne Znajomość marki Reputacja marki Efektywność wydatków Sieć dystrybucji Przewaga w dziale sprzedaży

20 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Wyznaczniki pozycji rynkowej firmy wybrane wskaźniki: Udział w rynku (absolutny lub względny) Pozycja rynkowa (lider rynkowy, pretendent, naśladownik, specjalista) Wartość lub wielość sprzedaży Dynamika wartości sprzedaży Kwota zysku brutto (netto) Stopień lojalności nabywców Postawa nabywców wobec produktów (aktualnych i potencjalnych) Relatywny poziom jakości produktów, relatywny poziom cen Intensywność dystrybucji Share of voice

21 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Na danym rynku produktowo-geograficznym firma może względem swoich rywali rynkowych zajmować jedną z następujących pozycji konkurencyjnych: dominującą, firma kontroluje zachowania innych konkurentów i ma szerokie możliwości wyboru opcji strategicznych, silna, firma może działać niezależnie, bez zagrożenia dla swojej pozycji w długim okresie czasu. Może też długo zachowywać tę pozycję bez względu na działania podejmowane przez konkurentów,, korzystna, firma posiada siłę, którą może wykorzystać w ramach poszczególnych strategii, ma więcej niż średnie możliwości poprawienia swojej sytuacji, przeciętna, firma działa wystarczająco sprawnie, aby utrzymać się na powierzchni, ale jest zależna od przedsiębiorstwa dominującego i ma mniej niż średnie możliwości poprawienia swojego położenia, słaba, firma działa na niezadowalającym poziomie, ale istnieją możliwości poprawy. Aby przetrwać musi polepszyć swoją sytuację, niekorzystną, firma działa na niezadowalającym poziomie i nie ma możliwości poprawy.

22 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie marketingowe jednostek biznesowych Ofensywne strategiczne plany rynkowe Defensywne strategiczne plany rynkowe

23 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie ofensywne Inwestowanie w obsługiwany rynek Poprawa pozycji Wejście na nowy rynek

24 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje 1. Inwestowanie w obsługiwany rynek jest to ofensywna strategia rynkowa nastawiona na inwestowanie w rynek aktualnie obsługiwany przez firmę w celu wywołania na nim wzrostu sprzedaży. Firma stara się jednocześnie zwiększyć rozmiary rynku, jak też umocnić pozycję swojej oferty (produktu) zwiększając na przykład udział w rynku. 2. Inwestowanie w poprawę pozycji rynkowej jest to ofensywna strategia rynkowa, która zmierza do poprawy pozycji konkurencyjnej firmy na atrakcyjnym segmencie rynku. Często atrakcyjność segmentu wykazuje tendencje rosnącą, ale firmie brakuje konkurencyjnego produktu w relacji do oferty rywali rynkowych. 3. Inwestowanie w nowe rynki jest to ofensywna strategia rynkowa polegająca na tym, że firma usiłuje wejść na nowe atrakcyjne rynki produktowe, jednocześnie zamierzając wzmocnić na nich posiadaną przewagę konkurencyjną. Strategia ta wymaga ogromnych inwestycji w zasoby marketingowe i może oznaczać konieczność ponoszenia strat tak długo jak długo wielkość sprzedaży nie osiągnie punktu krytycznego (punktu bez strat).

25 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie defensywne Obrona pozycji rynkowej Optymalizacja pozycji rynkowej Maksymalizacja cash flow Żniwa lub deinwestowanie

26 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje 1. Obrona pozycji rynkowej jest to strategia rynkowa polegająca na inwestowaniu w ochronę pozycji firmy na atrakcyjnym rynku produktowym, w którym posiada ona wysoki albo bardzo wysoki udział. Ponieważ rynek jest atrakcyjny i rosnący firma jest ciągle narażona na ataki ze strony nowych rywali chcących na nim zaistnieć. 2. Optymalizacja pozycji rynkowe - jest to strategia, która pojawia się w późnej fazie dojrzałości (RCŻ) kiedy potencjał wzrostowy rynku jest ograniczony, zaś pozycja konkurencyjna firmy już ustalona. Strategia firmy polega w tym przypadku na optymalizacji biznesu przez koncentrację wysiłku na najbardziej rentownych klientach, bądź atrakcyjnych segmentach rynku. 3. Maksymalizacja cash flow jest to strategia mająca uzasadnienie w sytuacji kiedy działając na mniej atrakcyjnych rynkach firma posiada pewną przewagę konkurencyjną. Celem tej strategii jest maksymalizacja przepływów gotówkowych poprzez odpowiednią politykę cenową, ograniczanie zbędnych wydatków oraz inwestycji marketingowych. 4. Żniwa lub deinwestowanie strategia żniw usiłuje maksymalizować krótkookresowy zysk i cash flow w sytuacji, kiedy firma egzystuje na rynku produktowym poprzez podnoszenie cen, redukcję wydatków marketingowych. Deinwestowanie zaś ma uzasadnienie, kiedy perspektywy uzyskania bieżącej rentowności są nikłe. Jedynym sposobem ograniczenia strat są bardzo poważne ograniczenie wszystkich wydatków oraz szybkie wyjście z rynku.

27 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Strategie marketingowe oraz planowane wyniki firmy ABC Rynek Strategie marketingowe Cele marketingowe Wzrost przychodów ze sprzedaży Planowany zysk M1 Obrona pozycji Utrzymać udział Minimalny Solidny rynkowej w rynku M2 Optymalizacja pozycji rynkowej Zmniejszyć udział w rynku Spadający Zwiększenie M3 Inwestowanie w Zwiększyć udział Rosnący W długim rozwój w rynku okresie czasu M4 Maksymalizacja Zmniejszyć Spadający W krótkim cash flow udział w rynku okresie czasu M5 Wejście na Zwiększyć udział Rosnący W długim nowy rynek w rynku okresie czasu

28 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Planowanie portfela i wyniki Rynek 1 Rozwojowy Rynek 2 Stabilny Strategiczny plan Obrona pozycji Optymalizacja pozycji Rynek 3 Nowy Inwestowani e w rozwój Rynek 4 Problemowy Tempo wzrostu rynku (%) ,4 Żniwa Firma razem Popyt rynkowy (liczba klientów) 800,000 1,000,000 1,200,000 1,500,000 4,500,000 Udział w rynku (%) ,8 Wolumen sprzedaży 184, ,000 84, , ,000 Przychód na klienta w PLN Przychody ze sprzedaży w tys. PLN 77,280,000 58,500,000 55,440,000 58,500, ,720,000 Koszt zmienny jednostkowy na 1 klienta w PLN Marża zysku na 1 klienta Zysk brutto w tys. PLN 31,280,000 19,500,000 18,480,000 4,500,000 73,760,000 Wydatki marketingowe (% sprzedaży) 11,7 12,0 11,7 12,9 12,1 Wydatki marketingowe w mln. PLN 9,041,760 7,020,000 6,486,480 7,546,500 30,094,740 Marketingowa marża brutto w tys. PLN 22,238,240 12,480,000 11,993,520 (3,046,500) 43,665,260 Marketingowa ROS (%) 28,8 21,3 21,6-5,2 17,5 Marketingowa ROI (%)

29 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Penetracja udziału w rynku Obszary wyników po 1 roku po 5 latach Inwestowanie w rozwój rynku po 1 roku po 5 latach Popyt rynkowy 600, ,000 20, ,000 Udział w rynku (%) Tempo wzrostu rynku (%) Wolumen sprzedaży 90, ,000 16, ,000 Przychód na 1 klienta (PLN) Przychody ogółem (mln. PLN) 40,5 54,0 15,2 45,0 Koszty zmienne na 1 klienta Koszty zmienne łączne (mln. PLN) 22, ,4 20,0 Marża zysku na 1 klienta (PLN) Łączna marża zysku (mln. PLN) 18,0 24,0 4,8 25,0 Wydatki marketingowe (mln. PLN) 7,0 10,0 6,0 12,0 Marketingowa marża brutto (mln. PLN) 11,0 14,0-1,2 13,0

30 Istota strategii marketingowej i jej rodzaje Prognoza wyników po 3 latach Obszary wyników Obrona udziału w rynku Optymalizacja pozycji rynkowej Popyt rynkowy (000) 2,000 2,000 Udział w rynku (%) Tempo wzrostu rynku (%) 5-15 Wolumen sprzedaży (000) Cena jednostkowa (PLN) Przychody ogółem (mln. PLN) Koszty zmienne na 1 klienta Marża zysku na 1 klienta (PLN) Łączna marża zysku (mln. PLN) Wydatki marketingowe (mln. PLN) Marketingowa marża brutto (mln. PLN) 30 40

31 Znaczenie i istota strategii sprzedaży Strategia sprzedaży Strategia Firmy Strategia marketingowa Strategia sprzedaży Ilość działów sprzedaży Założenia do celów sprzedażowych Sposób dystrybucji produktów Wysiłek sprzedażowy Polityka wspierania sprzedaży

32 Znaczenie i istota strategii sprzedaży Strategia sprzedaży określa: Komu firma sprzedaje (segmentacja) Jaka jest jej oferta dla klienta (oferta dla klienta) Jak prowadzi sprzedaż (proces sprzedaży)

33 Znaczenie i istota strategii sprzedaży Strategia jest spoiwem, które ma służyć tworzeniu i dostarczaniu na docelowy rynek stałej i wyróżniającej się oferty wartości. Zapamiętaj, że firma której brakuje wyjątkowej przewagi nad rywalami, nie ma żadnego powodu, aby istnieć. Jeżeli masz taką samą strategię jak Twoi konkurenci, to nie masz żadnej strategii. Jeżeli strategia jest odmienna, ale łatwo można ją skopiować, to jest słaba. Jeżeli jest odmienna, wyjątkowa i trudno ją skopiować, to masz strategię silną i możliwą do utrzymania.

34 Znaczenie i istota strategii sprzedaży Należy wyraźnie odróżnić doskonałość operacyjną od pozycji strategicznej. Wiele firm sądzi, że ma strategię a jedynie osiągnęła doskonałość operacyjną. Posiadanie strategii oznacza, że firma nie uczestniczy w tymsamym wyścigu co konkurencja. Posiadanie strategii oznacza, że firma nastawia się na określoną grupę klientów i ich potrzeb oraz zapewnia tym klientom odmienny niż konkurencja pakiet korzyści.

35 Cechy dobrej strategii firmy 1. Intelektualna prostota podstawy strategii muszą być proste; 2. Spójność zewnętrzna strategia musi być dopasowana do zmian w zewnętrznym otoczeniu marketingowym; 3. Spójność wewnętrzna dobra strategia wymaga aby programy operacyjne się uzupełniały; 4. Komunikatywność dobrą strategie może w łatwy sposób wyjaśnić pracownikom firmy, inwestorom bądź pośrednikom handlowym itd..

36 Cechy dobrej strategii firmy Co to jest zła strategia? Strategia wczorajsza Firma jest nastawiona na izolowanie się od konkurencji Firma jest nadmiernie skoncentrowana na problemach Firma nastawiona na wojny cenowe z konkurentami Firmie brak sprecyzowanych celów Strategia środka drogi Firma jest nadmiernie skoncentrowana na taktyce

37 Cechy dobrej strategii firmy Co to znaczy, że firma ma wyjątkową strategię? Zdefiniowała określony rynek i określoną potrzebę (cele wartości) Opracowała wyróżniającą się i wygrywającą wartościowo ofertę (oferta wartości) Zbudowały wyróżniającą się sieć dystrybucji (sieć wartości) Firma ma wyjątkowy sposób prowadzenia interesów Firma ma wyższą jakość produktu (obsługi posprzedażowej) Firma ma niższe ceny Strategię (całą lub elementy) jest niezwykle trudno skopiować Firma ma trwale wyższą stopę zwrotu i poziom rentowności Konkurenci firmy stają się coraz bardziej do siebie podobni Rywale firmy zwykle muszą ze sobą konkurować cenami

38 Cechy dobrej strategii firmy Które elementy strategii jest trudno skopiować? Produkt (cechy użytkowe, parametry funkcjonalne, jakość)? Poziom cen? System dystrybucji? Działania promocyjne System obsługi klienta?

39 Składowe strategii sprzedaży Segmentacja rynku Profil klienta Zachowanie klienta Potrzeby klienta Oferta dla klienta Produkty/usługi Programy Systemy Cena Proces sprzedaży Wyszukiwanie kontaktów Kwalifikowanie potencjalnych klientów Składanie propozycji sprzedaży Finalizacja transakcji Realizacja zamówień i wsparcie klient

40 Składowe strategii sprzedaży - segmentacja rynku Doświadczenie Sprzedaż Obecni klienci Klienci konkurencji Klienci nie stosujący produktu Wolumen Zakupów Czas Priorytet Priorytet Priorytet Duży 60% Obsługa i wsparcie w użytkowaniu produktów Wykazanie przewagi nad ofertą konkurencji Edukacja prowadząca do przekonania odnośnie korzyści płynących z produktów Średni 30% Obsługa i wsparcie w użytkowaniu produktów Wykazanie przewagi nad ofertą konkurencji Edukacja prowadząca do przekonania odnośnie korzyści płynących z produktów Mały 10% Obsługa i wsparcie w użytkowaniu produktów Wykazanie przewagi nad ofertą konkurencji Edukacja prowadząca do przekonania odnośnie korzyści płynących z produktów

41 Zagorzali zwolennicy Zainteresowania Składowe strategii sprzedaży - segmentacja rynku Stopień lojalności Lojalni wobec naszej firmy Zmienni Lojalni wobec konkurencji Potencjał Duży Stali użytkownicy Użytkownicy Bardzo atrakcyjni potencjalni klienci Średni Atrakcyjni potencjalni klienci Mały Klienci mało atrakcyjni Potencjalni mało atrakcyjni klienci

42 Składowe strategii sprzedaży - oferta dla klientów Segmenty Produkty Ogłoszenia do wkładek z programem TV Programy TV Prognozy pogody Rysunki satyryczne i łamigłówki Najważniejszych 12 gazet ogólnopolskich i regionalnych X X X X Inne duże gazety X X X Tygodniki X X X Małe dzienniki regionalne i lokalne Gazety międzynarodowe X X

43 Składowe strategii sprzedaży - oferta dla klientów Produkt Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Segment Obecni klienci Klienci konkurencji Klienci nie stosujący produktu

44 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Potrzeby klienta Proces zakupu klienta Proces sprzedaży Role osób tworzących ośrodek zakupowy Wielkość klienta i jego potencjał

45 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Poszukiwanie potencjalnych nabywców Obsługa posprzedażowa Planowanie czynności handlowych Finalizowanie transakcji Prezentacja oferty Odpowiadanie na obiekcje klientów

46 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Sposób dystrybucji Poziom wysiłku sprzedażowego Struktura dystrybucji Intensywność kontaktów handlowych Sposób kontaktowania się personelu z aktualnymi i potencjalnymi klientami Trwałość i poziom koncentracji kontaktów sprzedawcy firmy z jej klientami Charakter decyzji podejmowanych przez sprzedawców firmy

47 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży

48 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Bezpośrednie kanały dystrybucji zalety: pełna kontrola producenta nad sprzedażą wytworzonych produktów, kosztami, cenami i poziomem usług świadczonych dla finalnych odbiorców; szybki, bezpośredni, niezakłócony, dwukierunkowy przepływ informacji rynkowych pomiędzy producentem, a jego klientami; możliwość lepszego dostosowania oferty rynkowej do zmian potrzeb, wymagań i preferencji w obsługiwanym segmencie; skrócenie czasu przepływu produktów od producentów do finalnych nabywców; relatywnie szybszy przepływ płatności za zakupione produkty; realizacja przez producenta pełnego zysku z tytułu sprzedaży produktów; możliwość nawiązania trwalszych więzi z klientami i wykształcenia grupy lojalnych nabywców.

49 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Bezpośrednie kanały dystrybucji niedogodności: ograniczenie zakresu penetracji rynku do przepustowości posiadanej sieci dystrybucji (akwizytorów, sklepów, magazynów, hurtowni etc.); konieczność ponoszenia wszystkich kosztów dystrybucji i pełnego ryzyka sprzedaży; konieczność rozbudowy struktury organizacyjnej firmy; odroczone w czasie efekty budowy, niekiedy bardzo kosztownych, więzi z finalnymi nabywcami oraz dystrybutorami; utrudniony dostęp do pewnych grup nabywców indywidualnych.

50 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Pośrednie kanały dystrybucji zalety: zwiększona możliwość penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktów; ułatwia ekspansję producenta na nowe, dotychczas nieobsługiwane rynki; redukuje liczbę ogólnych transakcji z finalnymi nabywcami, co wydatnie obniża koszty dystrybucji; pozwala osiągnąć korzyści związane ze specjalizacją i wykonywaniem jednorodnych czynności na dużą skalę; uwalnia producenta od prowadzenia własnej sieci dystrybucji i ponoszenia kosztów z tym związanych; zmniejsza całkowite ryzyko sprzedaży o część przeniesioną na kolejne ogniwa dystrybucji; zwalnia producenta od wykonywania czynności mających na celu dostosowanie produktów do potrzeb finalnych nabywców (np. konfekcjonowanie).

51 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Pośrednie kanały dystrybucji niedogodności: częściowa bądź całkowita utrata bezpośredniej kontroli nad wyborem ostatecznych nabywców, cenami, promocją, obsługą serwisową klientów oraz akceptacją produktu; wydłużony okres płatności za produkty, co oznacza w praktyce konieczność faktycznego kredytowania przez producenta pośrednika lub pośredników handlowych; możliwość powstania konfliktów w kanale; ujemne konsekwencje wynikające z niewywiązywania się pośrednika z przyjętych zobowiązań, ignorowanie żądań producenta oraz niskich jego kwalifikacji.

52 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Poziom wysiłku sprzedażowego Intensywność kontaktów sprzedażowych Trwałość i poziom koncentracji kontaktów z klientami Sposób kontaktowania się z klientami Charakter podejmowanych decyzji przez personel sprzedażowy

53 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Elementami składowymi wysiłku sprzedażowego firmy są: intensywność kontaktów sprzedażowych; wyznaczana przez ich częstotliwość oraz czas trwania przeciętnej wizyty handlowej, sposób kontaktowania się personelu sprzedażowego z aktualnymi bądź potencjalnymi klientami; w grę wchodzi tutaj kilka podstawowych rozwiązań np. przedstawiciel handlowy firmy może kontaktować się z jej klientami bezpośrednio, osobiście lub za pośrednictwem telefonu; kontakty mogą być też realizowane z wykorzystaniem tradycyjnej tj. listownej korespondencji handlowej bądź za pośrednictwem Internetu.

54 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Elementami składowymi wysiłku sprzedażowego firmy są: trwałość i poziom koncentracji kontaktów przedstawicieli sprzedażowych firmy z jej klientami; np. w większości przypadków personel sprzedażowy nawiązuje kontakty z klientami w fazie tzw. akwizycji cyklu sprzedaży; relacje te są zazwyczaj ograniczone wyłącznie do tej fazy i mają zwykle stosunkowo intensywny charakter; z kolei w innych przypadkach kontakty personelu firmy z nabywcami są równie intensywne również w pozostałych fazach w tym w okresie potransakcyjnym, charakter decyzji podejmowanych przez personel sprzedażowy firmy realizujący proces obsługi klientów; w grę mogą wchodzić decyzje o bardzo zróżnicowanym charakterze tzn. od prostych, tj. o powtarzalnym charakterze tzw. decyzji rutynowych po decyzje skomplikowane, wielowymiarowe wymagające z jednej strony wiedzy i doświadczenia, z drugiej zaś kreatywności ze strony zaangażowanego w nie personelu sprzedażowego.

55 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Sposób kontaktowania się sprzedawców z klientami: 1.Sposób podstawowy - sprzedawca sprzedaje produkt, lecz po sprzedaży nie kontaktuje się z klientem 2. Sposób reaktywny - akwizytor sprzedaje produkt zachęcając równocześnie klienta by zadzwonił, jeśli będzie miał jakieś pytania wątpliwości 3. Sposób odpowiedzialny - sprzedawca dzwoni do klienta wkrótce do dokonaniu sprzedaży, aby sprawdzić czy produkt spełnia jego oczekiwania 4. Sposób aktywny - akwizytor kontaktuje się od czasu do czasu z klientem proponując możliwość zakupu ulepszonej wersji produktu albo informując go o planowanych nowych jego wersjach 5. Sposób partnerski - przedsiębiorstwo nieustannie współpracuje z klientem tak, by odkryć metody umożliwiające klientowi zwiększenie oszczędności przy dokonywaniu zakupu oraz optymalne wykorzystanie możliwości danego produktu.

56 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Wysoka marża Średnia marża Niska marża Duża liczba klientów w stosunku do liczby sprzedawców Średnia liczba klientów w stosunku do liczby sprzedawców Mała liczba klientów w stosunku do liczby sprzedawców odpowiedzialny reaktywny podstawowy lub reaktywny proaktywny odpowiedzialny reaktywny partnerski proaktywny odpowiedzialny

57 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Kanały sprzedaży i marketingu Bezpośredni sprzedawcy Telesprzedaż Internet Agenci, dystrybutorzy niezależni detaliści Specjaliści branżowi Firmy usługowe

58 Składowe strategii sprzedaży - proces sprzedaży Zadania Identyfikacja klientów Kwalifikowa nie klientów Przygotowanie sprzedaży Finalizacja sprzedaży Obsługa posprzedażowa Produkty Produkty biurowe Ogólni przedstawiciele handlowi Specjaliści ds. obsługi klienta Meble biurowe i wypoczynkowe Telemarketing Ogólni i specjalistyczni przedstawiciele handlowi Komputerowe materiały eksploatacyjne

59 Proces formułowania strategii sprzedaży Strategia sprzedaży Analiza sytuacyjna Założenia strategii Cele sprzedażowe firmy Plan sprzedaży

60 Proces formułowania strategii sprzedaży Ocena wyników dotychczasowej sprzedaży Audyt organizacji sprzedażowej Analiza sytuacyjna Diagnoza zespołu sprzedawców Analiza i ocena stanu konkurencji rynkowej

61 Proces formułowania strategii sprzedaży Założenia strategii sprzedaży: Tempo rozwoju rynku Pożądana struktura sprzedaży Sposób dystrybucji produktów firmy Planowany poziom i struktura wysiłku sprzedażowego Intensywność kontaktów handlowych Trwałość kontaktów handlowych Sposób kontaktowania się z klientami Charakter decyzji podejmowanych przez sprzedawców Polityka wspierania sprzedaży

62 Proces formułowania strategii sprzedaży Przykładowe cele sprzedażowe firmy Osiągnięcie określonej wartości sprzedaży Realizacja określonego wolumenu sprzedaży Tempo wzrostu sprzedaży

63 Proces formułowania strategii sprzedaży Plan sprzedaży Targety (zadania) sprzedażowe Program działań akwizycyjnych Program wspierania sprzedaży

64 Proces formułowania strategii sprzedaży TYPOWE ZAŁOŻENIA STRATEGII SPRZEDAŻY: Tempo rozwoju rynku Zakładana struktura sprzedaży Sposób dotarcia do finalnego odbiorcy Poziom i struktura wysiłku sprzedażowego Polityka wspierania sprzedaży

65 Wsparcie procesu sprzedaży W praktyce wysiłek sprzedażowy firmy może być wspierany na różne sposoby: zamieszczanie reklamy i zakupy list potencjalnych klientów, Opracowywanie profili najlepszych potencjalnych klientów Identyfikacja najlepszych argumentów handlowych Ocena mocnych oraz słabych stron oferty konkurentów Dokumentowanie i rozpowszechnianie opisów skutecznych działań handlowych Opracowywanie na bazie tzw. najlepszych praktyk efektywnych programów coachingu Prowadzenie działań promocyjnych wśród klientów i dystrybutorów firmy Wykorzystywanie telemarketingu do kwalifikowania potencjalnych klientów

66 Literatura Anderson J.C, Kumar N., Narus J.A. (2010). Sprzedawcy wartości, Wolters Kluwer, Oficyna, Warszawa. Barlow J., Stewart P. (2010). Markowa obsługa klientów, Wolters Kluwer, Oficyna, Warszawa. Cheverton P. (2001). Zarządzanie kluczowymi klientami, Oficyna ekonomiczna, Kraków. Doskonalenie strategii. (2006).Harvard Business School Pr. (2006). OnePress, Gliwice. Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów. (2006). Wolters Kluwer, Oficyna Kraków. Kotler, Ph. (2010). Kotler o marketingu, OnePress, Warszawa. Rackham N., DeVincentis J. (2010). Zespoły sprzedażowe w obliczu zmian, Wolters Kluwer, Oficyna, Warszawa. Schenk G. (2003). Profesjonalny sprzedawca, Wolters Kluwer, Oficyna Kraków. Zoltners A.A., Sinha P., Lorimer, S.E. (2005). Zwiększenie efektywności działu sprzedaży, Oficyna, Kraków.

Strategia i plan sprzedaży.

Strategia i plan sprzedaży. Strategia i plan sprzedaży kcybulski@mail.wz.uw.edu.pl Agenda: 1. Istota strategii i jej rodzaje 2. Proces budowy strategii sprzedaży 3. Założenia strategii sprzedaży 4. Cele sprzedażowe firmy. 5. Struktura

Bardziej szczegółowo

Strategia działalności sprzedażowej firmy i plan sprzedaży. Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW

Strategia działalności sprzedażowej firmy i plan sprzedaży. Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Strategia działalności sprzedażowej firmy i plan sprzedaży Krzysztof Podstawka Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Agenda: 1. Strategie dla całej firmy i jej jednostek biznesowych 2. Wyznaczniki

Bardziej szczegółowo

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl

Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców. Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Specyfika zarządzania zespołami sprzedawców Krzysztof Cybulski kcybulski&@mail.wz.uw.edu.pl Agenda Podstawowe funkcje i zadania menedżera sprzedaży a zróżnicowane zespoły sprzedawców Zespół sprzedawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 2017-2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Krzysztof Cybulski dorobek autorski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1.

Bardziej szczegółowo

Strategia i plan sprzedaży. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW

Strategia i plan sprzedaży. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Strategia i plan sprzedaży Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW kcybulski@wz.uw.edu.pl Agenda 1. Istota oraz składowe modelu biznesowego 2. Popularne modele sukcesu rynkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Strategia sprzedaży firmy_6/7

Strategia sprzedaży firmy_6/7 Strategia sprzedaży firmy_6/7 Krzysztof Cybulski Warszawa 2012 r. kcybulski@mail.wz.uw.edu.pl Agenda: Wykład 6: Strategie sprzedaży w okresie turbulencji Główne trendy i tendencje Cechy obecnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2014/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2014/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2014/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja działań sprzedażowych firmy_2017-1/6

Planowanie i organizacja działań sprzedażowych firmy_2017-1/6 Planowanie i organizacja działań sprzedażowych firmy_2017-1/6 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW kcybulski@mail.wz.uw.edu.pl Program zajęć 1. Fundamenty sukcesu biznesowego 2.

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/12 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Modele biznesowe i sprzedaży. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW

Modele biznesowe i sprzedaży. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Modele biznesowe i sprzedaży Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW Agenda: 1. Model biznesowy i jego istota 2. Koncepcja Łańcucha Wartości 3. Popularne modele biznesowe sukcesu rynkowego

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX

DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DYSTRYBUCJA W MARKETINGU MIX DEFINICJA Dystrybucja - proces transferu dóbr i usług ze sfery wytwarzania do sfery finalnej konsumpcji lub finalnego zużycia poprzez kolejne szczeble i etapy kanałów dystrybucyjnych.

Bardziej szczegółowo

Procedura STP. Procedura STP

Procedura STP. Procedura STP Procedura STP Procedura STP Segmentacja rynku (Segmenting) Wybór rynku docelowego (Targeting) Pozycjonowanie oferty (Positioning) 2 1 SEGMENTACJA RYNKU Korzyści z segmentacji Dostosowanie produktu do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku

Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej firmy na danym rynku Metody określania celów rynkowych i ustalania pozycji konkurencyjnej Title of the presentation firmy na danym Date

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

KROKACH. Agnieszka Grostal

KROKACH. Agnieszka Grostal STRATEGIA W SPRZEDAŻY KROKACH Agnieszka Grostal Wyznacznikiem sukcesu każdej firmy jest sprzedaż. Pozwala określić, jak szybko firma może się rozwijać, jak radzi sobie na rynku oraz na tle konkurencji.

Bardziej szczegółowo

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40

MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 MARKETING SESJA 2 25.05. 2012 GODZ. 16.30-19.40 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE, REALIZACJA I KONTROLA TAKTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne 1 Zarządzanie strategiczne Metody i narzędzia BCG rafal.trzaska@ue.wroc.pl www.ksimz.ue.wroc.pl www.rafaltrzaska.pl BCG metoda portfelowa powstała 1969 model nazywany niekiedy Growth-ShareMatrix skonstruowana

Bardziej szczegółowo

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1)

ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) ISTOTA MARKETINGU ISTOTA MARKETINGU - DEFINICJE (1) MARKETING - to proces kreowania wartości na rynku Klient kupuje to co stanowi dla niego wartość. Marketing ma stworzyć takie wartości (np. renomę marki,

Bardziej szczegółowo

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya 178 11 Macierz McKinseya Agnieszka Zakrzewska Bielawska 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya Macierz McKinseya opracowana została na początku lat siedemdziesiątych przez firmę konsultingową

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Temat wykładu Zycie produktu Prowadzący dr Joanna Żukowska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 11 kwietnia 2016r. Kompletny produkt Suma użyteczności i korzyści, jakie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2013/10 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa i etapy jej analizy Co to jest strategia? program działania określający główne cele firmy i sposoby ich osiągnięcia, spójna koncepcja działania, której wdrożenie ma zapewnić osiągnięcie podstawowych, długookresowych

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21

Przedmowa 13. Wstęp 15. Podziękowania 17. Podziękowania od wydawcy 19. Jak korzystać z ksiąŝki 21 Zarządzanie logistyką /Alan Harrison, Remko van Hoek. Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa 13 Wstęp 15 Podziękowania 17 Podziękowania od wydawcy 19 Jak korzystać z ksiąŝki 21 Układ ksiąŝki 25 Część 1.

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych

Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Analiza finansowa i poza finansowa efektywności działań marketingowych Dlaczego analiza finansowa? Główne cele marketingu kreowanie wartości dla nabywcy i akcjonariusza, co wiąże się z ponoszeniem kosztów

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Załącznik nr : Wzór biznesplanu MINIMALNY ZAKRES BIZNES PLAN (WZÓR) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE MARKETINGOWE

OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE MARKETINGOWE OTOCZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA......to zespół warunków i czynników zewnętrznych, które decydują o powodzeniu lub niepowodzeniu w osiąganiu celów przedsiębiorstwa STRUKTURA UKŁADU RYNKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja działań sprzedażowych firmy_2016-1/6

Planowanie i organizacja działań sprzedażowych firmy_2016-1/6 Planowanie i organizacja działań sprzedażowych firmy_2016-1/6 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania UW kcybulski@mail.wz.uw.edu.pl Program zajęć 1. Diagnoza organizacji sprzedażowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

Strategie w układzie produkt/rynek

Strategie w układzie produkt/rynek Strategie Strategie w układzie produkt/rynek Wzrost Produkcji Rozwój Rozwój produktu Dywersyfikacja Rezygnacja z rynku Penetracja Rozwój rynku Likwidacja firmy Kryzys Wycofanie produktu Wzrost rynku Strategie

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDZIAŁY RYNKOWE ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udziały bezwzględne/absolutne

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Produkt. Rodzaje produktu: produkt fizyczny, usługi, osoba, miejsce, organizacja, idea, wydarzenia i imprezy. Asortyment rynkowy pojęcia

Produkt. Rodzaje produktu: produkt fizyczny, usługi, osoba, miejsce, organizacja, idea, wydarzenia i imprezy. Asortyment rynkowy pojęcia DECYZJE PRODUKTOWE Produkt Wszystko (zbiór korzyści funkcjonalnych, społecznych i psychologicznych dla nabywcy), co może być zaoferowane nabywcom do konsumpcji, użytkowania, zajęcia uwagi i czasu w celu

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

BIZNESPLAN. Załącznik 1a. Biznesplan. Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Załącznik 1a. Biznesplan BIZNESPLAN Program: PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Życie produktu Od narodzin do starzenia się produktu dr Mirosława Malinowska Akademia Ekonomiczna w Katowicach 22 marca 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

WZÓR BIZNES PLANU. (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Załącznik nr 2 WZÓR BIZNES PLANU WZÓR BIZNES PLANU (wzór 1 ) NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia SPIS

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska

Dystrybucja. mgr Karolina Bogusławska Dystrybucja mgr Karolina Bogusławska DYSTRYBUCJA jest jednym z instrumentów marketingowego oddziaływania na rynek. Jej istota polega na pokonywaniu przestrzennych, czasowych, ilościowych, asortymentowych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA

PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA PLAN PRZEDSIEWZIĘCIA METRYCZKA PLANOWANEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Imię i nazwisko osoby zakładającej firmę, nazwa firmy Adres siedziby i miejsc wykonywania działalności Telefony e-mail CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Jak tworzyć strategie przedsiębiorstw? Analiza otoczenia i potencjału strategicznego, strategie rozwoju, strategie konkurencji Warsztaty: Tworzenie i wzmacnianie przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży

Sprzedaż osobista. Instrumenty promocji. Sprzedaż osobista. Sprzedaż osobista. Public Relations. Reklama. Promocja sprzedaży Sprzedaż osobista Instrumenty promocji Reklama Sprzedaż osobista Public Relations Promocja sprzedaży TV Prezentacje Materiały dla prasy Konkursy Outdoor Negocjacje handlowe Konferencje Loterie Internet

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT

Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN. 7. Płatnik VAT. Będę / nie będę płatnikiem VAT Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie preferencyjnej pożyczki Projekt Pożyczki na start realizowany na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18-109/12-00 BIZNES PLAN A. DANE WNIOSKODAWCY A-1 Dane przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY... BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH)

II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) Załącznik nr 5 II MAŁOPOLSKI TURNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI TEMAT I KRYTERIA OCENY PROJEKTU (DLA OCENIAJĄCYCH) TEMAT PROJEKTU: ZOSTAŃ EINSTEINEM BIZNESU - INNOWACYJNY POMYSŁ NA FIRMĘ. Projekt powinien zawierać:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Metody portfelowe Macierz BCG,

Bardziej szczegółowo

MARKETING SESJA 1 9.11. 2012 GODZ. 16.30 19.40

MARKETING SESJA 1 9.11. 2012 GODZ. 16.30 19.40 MARKETING SESJA 1 9.11. 2012 GODZ. 16.30 19.40 dr hab. Jarosław Woźniczka, prof. UE Katedra Zarządzania Marketingowego Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PROCES PLANOWANIA MARKETINGOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str...

BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. SEKCJA A DANE WNIOSKODAWCY str... Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości. BIZNES PLAN NR WNIOSKU:.. Priorytet VI Rynek Pracy Otwarty dla wszystkich. Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA)

FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) 1 FORTE LIDER NA RYNKU EUROPEJSKIM W PRODUKCJI MEBLI PACZKOWANYCH (RTA) Rynek meblowy 22,0% Meble mieszkaniowe RTA Pozostałe 3 Najnowsze technologie produkcji Powierzchnia produkcyjna: 120 000 m 2 Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży

SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży SUCCESS INSIGHTS Indeks Umiejętności Sprzedaży Przedstawiciel handlowy ABC Company 2012-11-15 Success Insights - Globalny lider komputerowych analiz zachowań i postaw. info@successinsights-cee.eu WSTĘP

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji

Etapy procesu zaspokajania potrzeb. B. Czynniki wpływające na zachowanie nabywcy. 1. Rozpoznanie potrzeby. 2. Poszukiwanie informacji Istota procesu postępowania nabywców Punktem wyjścia wszystkich działań marketingowych jest konsument Postępowanie nabywców dr Grzegorz Mazurek Proces zachowania konsumenta (consumer behavior) można zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA

BIZNES PLAN. ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAŁĄCZNIK NR 9 do wniosku BIZNES PLAN STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Do kogo jest adresowany, o jakie środki zabiegam, na co zostaną przeznaczone (mój wkład własny), dla kogo przeznaczony jest

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI

GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI GIMNAZJALNA OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MARKETING TEST Z KLUCZEM I KOMENTARZAMI edycja I eliminacje centralne 14 maja 2015 r. 9. Strategia polegająca na zaspokajaniu potrzeb klientów mało wrażliwych na

Bardziej szczegółowo

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy

Cena w marketingu. Instrument stymulowania popytu. Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Cena w marketingu Instrument stymulowania popytu Czynnik determinujący długofalową rentownośd firmy Znaczenie decyzji cenowych Cena wpływa bezpośrednio na poziom popytu Cena determinuje zyskownośd działao

Bardziej szczegółowo

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS

EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS EASY BUSINESS SYMULACJA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WARSZTAT OPARTY O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS Na bazie symulacji EASY BUSINESS może być prowadzone szkolenie lub cykl szkoleń z tematyki

Bardziej szczegółowo

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski)

SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) SŁOWO WSTĘPNE DO WYDANIA POLSKIEGO (Lechosław Garbarski) WPROWADZENIE Na drodze do nauki marketingu Podróż marketingowa: tworzenie wartości dla klienta i pozyskiwanie wartości od klienta Nowości w dziesiątej

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2014/2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2014/2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy_2014/2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Zarządzanie służbami sprzedaży firmy 1. Rola i zadania personelu sprzedażowego

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji marketingowej

Analiza sytuacji marketingowej Analiza sytuacji marketingowej dr Bartłomiej Kurzyk OFERTA KONKURENCJI POTRZEBY KLIENTÓW ZDOLNOŚCI FIRMY 1 1. Podsumowanie wprowadzające 2. Analiza sytuacji marketingowej 3. Analiza szans i zagrożeń 4.

Bardziej szczegółowo

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek.

Marketing. Marketing-mix. Cena w marketingu. Wykład V. Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P. dr Grzegorz Mazurek. Marketing Wykład V dr Grzegorz Mazurek Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Konkluzje z wizyty w zakładzie w

Konkluzje z wizyty w zakładzie w Konkluzje z wizyty w zakładzie w Zakład w trakcie modernizacji, wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych, Bardzo dobra jakość produktów wykonywanych przez firmę, Frustracja pracowników problemy z zakresu

Bardziej szczegółowo

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców

Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie. Pozycjonowanie oferty rynkowej. Produkt Dystrybucja Cena Promocja. Typy preferencji nabywców Sekwencja decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie Procedura STP Zasady marketingu Segmentacja Decyzje strategiczne - STP Wybór docelowego Pozycjonowanie oferty rynkowej Decyzje taktyczne marketing-mix

Bardziej szczegółowo