Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta"

Transkrypt

1 Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie szkody wtórne mogące wyniknąć z zastosowania niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł udostępnionych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. Wszystkie zawarte w tym dokumencie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Program GFI FaxMaker podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI Software Development Ltd GFI Software Development Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 9/25/2014

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Informacje o podręczniku 4 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker Wymagania systemowe Procedura instalacji Instalacja nienadzorowana 11 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker Wysyłaj faksy bezpośrednio za pomocą formularza faksu GFI FaxMaker Redagowanie faksów w programie Microsoft Outlook Redagowanie faksów za pomocą klienta poczty Sposób wysyłania wiadomości SMS Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker Wysyłanie wiadomości SMS z klienta poczty elektronicznej 20 5 Odbieranie faksów 21 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Zarządzanie faksami Edytowanie faksów 23 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem Ponowne wysyłanie faksów i wiadomości SMS Książka adresowa na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Łączenie z programem GFI FaxMaker Określanie adresu Indeks 33

4 1 Wprowadzenie Klient programu GFI FaxMaker to aplikacja instalowana na urządzeniach użytkowników, umożliwiająca wysyłanie faksów i wiadomości SMS. Aplikacja trasuje faksy i wiadomości SMS do serwera programu GFI FaxMaker w celu transmisji. Faksy i wiadomości SMS można wysyłać różnymi sposobami, zależnie od środowiska i instalacji aplikacji. 1.1 Informacje o podręczniku Podręcznik jest skierowany do użytkowników aplikacji klienckiej GFI FaxMaker. Zakłada się, że użytkownicy aplikacji mają podstawową wiedzę na temat wysyłania i odbierania wiadomości za pomocą klienta poczty , na przykład programu Microsoft Outlook. Serwer programu GFI FaxMaker musi zostać skonfigurowany i działać prawidłowo przed użyciem klienta programu GFI FaxMaker Terminy i konwencje użyte w niniejszym podręczniku Table 1: Terminy i konwencje użyte w niniejszym podręczniku Termin > Instrukcje krok po kroku dotyczące rozmieszczenia funkcji. Tekst pogrubiony Kursywa Kod Elementy do wybrania jako węzły, opcje menu lub przyciski poleceń. Parametry i wartości, które należy zastąpić odpowiednią wartością, np. niestandardowymi ścieżkami czy nazwami plików. Określa tekst do wprowadzenia, na przykład polecenia i adresy. GFI FaxMaker 1 Wprowadzenie 4

5 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker Ten rozdział zawiera informacje na temat instalacji klienta programu GFI FaxMaker na urządzeniach użytkowników. 2.1 Wymagania systemowe Procedura instalacji Instalacja nienadzorowana Wymagania systemowe Systemy operacyjne obsługujące instalację klienta programu GFI FaxMaker. Windows 8 i 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Small Business Server 2003 Windows Server 2008 wersja Standard lub Enterprise Windows Server 2003 wersja Standard lub Enterprise 2.2 Procedura instalacji Ważne uwagi 1. Sprawdź, czy komputer, na którym jest instalowany klient programu GFI FaxMaker, spełnia wymagania systemowe. 2. Upewnij się, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator lub za pośrednictwem konta z uprawnieniami administracyjnymi. 3. Zapisz pracę i zamknij wszystkie aplikacje uruchomione na komputerze. 4. Pobierz najnowszą wersję klienta programu GFI FaxMaker ze strony: Instalacja 1. Uruchom plik instalacyjny na maszynie klienta. 2. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 5

6 Screenshot 1: Wybierz rodzaj serwera faksu 3. Wybierz program, który jest używany do wysyłania/odbierania faksów, i kliknij przycisk Dalej. Table 2: Instalacja klienta opcje formularza wiadomości Rodzaj serwera Serwer GFI FaxMaker GFI FaxMaker Online Wybierz tę opcję, jeśli do wysyłania i odbierania faksów oraz wiadomości SMS organizacja korzysta z lokalnego programu GFI FaxMaker. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę: Wybierz tę opcję, jeśli do wysyłania i odbierania faksów organizacja używa programu GFI FaxMaker Online. GFI FaxMaker Online rozwiązanie online do wysyłania i odbierania faksów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę: https://www.gfi.com/products-and-solutions/ -and-messaging-solutions/gfi-faxmaker-online GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 6

7 Screenshot 2: Wybieranie formularza wiadomości 4. Wybierz rodzaj formularza wiadomości, który ma zostać zainstalowany, a następnie kliknij przycisk Dalej. Table 3: Instalacja klienta opcje formularza wiadomości Formularz wiadomości Użyj formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Użyj programu Microsoft Outlook Użyj programu Outlook oraz zainstaluj formularz faksu programu GFI FaxMaker Użyj książki adresowej programu Outlook z formularzem wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Wysyła faksy za pomocą ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Jest to niestandardowy formularz zintegrowany specjalnie z myślą o wysyłaniu faksów za pomocą programu GFI FaxMaker. Wysyła faksy za pomocą programu Microsoft Outlook. Gdy zawartość jest drukowana przy użyciu sterownika drukarki programu GFI FaxMaker, najpierw następuje jej konwersja do formatu *.FAX, a następnie dołączenie do nowej wiadomości programu Microsoft Outlook. Formularz wiadomości programu Outlook wymaga, aby program Microsoft Outlook był zainstalowany lokalnie. Instaluje formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker oraz formularz wiadomości programu Outlook. Formularz wiadomości programu Outlook wymaga, aby program Microsoft Outlook był zainstalowany lokalnie. Importuje listę kontaktów programu Microsoft Outlook do formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Aby korzystać z tej opcji, program Microsoft Outlook musi być skonfigurowany jako domyślny klient poczty . UWAGA Jeśli formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker nie jest instalowany, przejdź do kroku 8. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 7

8 Screenshot 3: Łączenie z programem GFI FaxMaker 5. W przypadku instalacji formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker wybierz sposób łączenia z programem GFI FaxMaker. Table 4: Ustawienia serwera poczty Opcja Serwer SMTP poczty Połączenie bezpośrednie z programem GFI FaxMaker Wybierz tę opcję, jeśli połączenie z programem GFI FaxMaker jest nawiązywane za pośrednictwem serwera poczty. W następnym kroku skonfiguruj dane szczegółowe serwera poczty. Przekazuje wysyłane faksy bezpośrednio do programu GFI FaxMaker bez udziału serwera poczty. Wprowadź następujące informacje: Adres serwera programu GFI FaxMaker: Wprowadź adres używanego serwera programu GFI FaxMaker. Zaleca się używać w pełni kwalifikowanej nazwy serwera zamiast adresu IP, gdyż adres IP może się zmienić. Na przykład: mojserwerfaksu.mojadomena.com. W razie wątpliwości dotyczących adresu serwera należy się skontaktować z administratorem. Adres Określ adres używany podczas wysyłania faksów. W przypadku wybrania tej opcji przejdź do kroku 8. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 8

9 Screenshot 4: Określanie serwera poczty 6. Jeśli połączenie z programem GFI FaxMaker jest nawiązywane przez pocztę , skonfiguruj dane szczegółowe serwera poczty. Table 5: Ustawienia serwera poczty Opcja Exchange 2013/2010/2007/2003/2000/5.5 Serwer poczty Lotus Notes lub SMTP/POP3 Serwer poczty ISP lub SMTP/POP3 Mój serwer poczty wymaga uwierzytelniania Wybierz tę opcję, jeśli jest nawiązywane połączenie z serwerem poczty Microsoft Exchange. W polu Nazwa serwera poczty wpisz nazwę serwera poczty lub adres IP. Wybierz tę opcję, jeśli jest nawiązywane połączenie z serwerem poczty Lotus Notes lub SMTP/POP3. Uzupełnij pola: Nazwa serwera poczty nazwa lub adres IP serwera poczty. Skrzynka faksowa dedykowana nazwa skrzynki faksowej programu GFI FaxMaker. Zaznacz tę opcję, jeśli serwer poczty jest skonfigurowany, aby przesyłać faksy do programu GFI FaxMaker. W polu Nazwa serwera poczty wpisz nazwę serwera poczty lub adres IP. Zaznacz tę opcję, jeśli serwer poczty wymaga uwierzytelniania podczas wysyłania wiadomości. Jeśli serwer nie wymaga uwierzytelniania, przejdź od razu do kroku 8. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 9

10 Screenshot 5: Uwierzytelnianie użytkownika serwera poczty 7. Jeśli serwer poczty wymaga uwierzytelniania, skonfiguruj poniższe opcje i kliknij przycisk Dalej. Table 6: Opcje uwierzytelniania SMTP Opcja Użyj protokołu SSL Użyj uwierzytelniania SMTP Powoduje, że klient programu GFI FaxMaker łączy się i komunikuje z serwerem poczty za pomocą protokołu SSL. Powoduje, że klient programu GFI FaxMaker łączy się z serwerem poczty za pomocą poświadczeń konkretnego użytkownika. Wpisz dane do logowania w polach tekstowych Konto i Hasło. Wybierz opcję Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła, jeśli serwer poczty wyświetli takie żądanie. 8. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację klienta programu GFI FaxMaker w domyślnym folderze, lub przycisk Przeglądaj w celu wybrania innej ścieżki instalacji. 9. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. UWAGA Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące sterownika drukarki, wybierz opcję kontynuacji instalacji. 10. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ. UWAGA Jeśli formularz faksu programu GFI FaxMaker nie może pobrać adresu z usługi Active Directory, wprowadź adres użytkownika ręcznie. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 10

11 2.3 Instalacja nienadzorowana Klienta programu GFI FaxMaker można także zainstalować w sposób automatyczny. 1. Użyj narzędzia do kompresji (np. Winrar), aby wypakować plik instalacyjny klienta programu GFI FaxMaker. UWAGA Upewnij się, że została wypakowana odpowiednia wersja (32 lub 64-bitowa). 2. Na liście wypakowanych plików zaznacz faxclient.msi i przenieś go do urządzenia klienckiego. 3. Otwórz wiersz poleceń i zmień folder na zawierający plik faxclient.msi. 4. Wpisz następujące polecenie: msiexec /i /qb "faxclient.msi" oraz wymagane parametry: Table 7: Parametry nienadzorowanej instalacji w urządzeniu klienckim Działanie Wybierz formularz wiadomości używany, gdy użytkownik drukuje do drukarki GFI FaxMaker. Wybierz typ połączenia Szczegółowe dane serwera programu GFI FaxMaker (Wyłącznie w przypadku bezpośredniego łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem usług internetowych) Określanie typu serwera poczty (Tylko w przypadku łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP) Użyj jednego z poniższych parametrów: USEOUTLOOKFORM=0 wybranie formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. USEOUTLOOKFORM=1 wybranie formularza wiadomości programu Outlook. USEOUTLOOKFORM=2 wybranie formularza wiadomości programu Outlook i równocześnie zainstalowanie formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Określ metodę łączenia z serwerem programu GFI FaxMaker: USEWSAPI=0 łączenie z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP. USEWSAPI=1 bezpośrednie łączenie z serwerem programu GFI FaxMaker za pośrednictwem usług internetowych. Określ adres programu GFI FaxMaker i adres użytkownika: WSAPISERVER=mojserwerfaksu.mojadomena.com określ nazwę FQDN lub adres IP serwera programu GFI FaxMaker. adres e- mail użytkownika używany podczas wysyłania faksów. Wpisz parametr DETAILSTYPE=value. Zastąp wartość value typem serwera poczty: DETAILSTYPE=1 serwer programu Microsoft Exchange DETAILSTYPE=2 serwer poczty Lotus Notes/Domino lub SMTP/POP3 DETAILSTYPE=3 serwer poczty ISP lub SMTP/POP3 GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 11

12 Działanie Określ szczegółowe dane serwera poczty (Tylko w przypadku łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP) Dane do uwierzytelniania użytkownika serwera poczty (Tylko w przypadku łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP) Wpisz odpowiednie parametry w zależności od typu środowiska poczty: Serwer Microsoft Exchange Użyj parametru: MAILSERVER=mailserver Zastąp wartość mailserver nazwą lub adresem IP serwera Microsoft Exchange. Lotus Notes/Domino lub inne serwery poczty SMTP/POP3 Użyj parametrów: MAILSERVER=mailserver FAXMAILBOX= address Zastąp parametr mailserver nazwą lub adresem IP serwera poczty. Zastąp wartość address adresem skrzynki poczty POP3, z której programgfi FaxMaker odbiera wiadomości . Trasowanie faksów/wiadomości SMS bezpośrednio do serwera programugfi FaxMaker (np. w przypadku korzystania z hostowanego serwera poczty ISP) Użyj parametru: FAXSERVER=faxserver Zastąp wartość faxserver nazwą lub adresem IP serwera programu GFI FaxMaker. Jeśli serwer poczty wymaga uwierzytelniania, użyj poniższego parametru: MAILAUTHENTICATION=1 Dodaj następujące parametry, jeśli jest to konieczne: USESSL=1 łączy się i komunikuje z serwerem poczty, korzystając z protokołu SSL. USEAUTH=1 uruchamia uwierzytelnianie SMTP. Korzystając z tej opcji, dodaj nazwę użytkownika i hasło. SMTPACCOUNT=username zastąp wartość username nazwą konta, które będzie używane w celu uzyskania dostępu do serwera poczty. SMTPPASSWORD=password zastąp wartość password hasłem do konta, które będzie używane w celu uzyskania dostępu do serwera poczty. USESPA=1 zaloguj się do serwera poczty, używając opcji bezpiecznego uwierzytelniania z użyciem hasła. Na przykład: Przykład polecenia instalacji nienadzorowanej msiexec /i /qb "faxclient.msi" USEWSAPI=0 DETAILSTYPE=1 MAILSERVER=mojserwerpoczty.mojadomena.com MAILAUTHENTICATION=1 USESSL=1 USEAUTH=1 SMTPACCOUNT=jkowalski SMTPPASSWORD=haslo msiexec /i /qb "faxclient.msi" USEWSAPI=1 WSAPISERVER=mojserwerfaksu.mojadomena.com To polecenie powoduje zainstalowanie klienta programu GFI FaxMaker i skonfigurowanie go do łączenia z serwerem programu GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty programu Microsoft Exchange. Serwer poczty wymaga uwierzytelniania i korzysta z protokołu SSL. W poleceniu określono poświadczenia użytkownika używane do uwierzytelniania. To polecenie powoduje zainstalowanie klienta programu GFI FaxMaker i skonfigurowanie go do bezpośredniego łączenia z serwerem programu GFI FaxMaker za pośrednictwem usług internetowych. Nazwa FQDN serwera programu GFI FaxMaker to mojserwer.mojadomena.com, a adres użytkownika to GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 12

13 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker Faks można wysłać na trzy sposoby. Wybierz preferowaną metodę wysyłania faksu: Sterownik drukarki programu GFI FaxMaker 1. Zawartość programu GFI FaxMaker można wydrukować przy użyciu dowolnej wybranej drukarki. Wybierz kolejno polecenia Plik > Drukuj i wybierz opcję FAXmaker. 2. Klient programu GFI FaxMaker automatycznie skonwertuje zawartość na format faksu. 3. Aby określić adresata, temat i treść faksu, użyj ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker lub opcji Microsoft Outlook. 4. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji... Adres 1. Utwórz nową wiadomość Dodaj numer faksu adresata w polu Do w formularzu: na przykład 3. Dodaj temat. 4. Wprowadź treść wiadomości faksowej. Znajdzie się ona na stronie tytułowej faksu. 5. Załącz zawartość do faksu. 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji... Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. 2. W polu Do wprowadź numer faksu adresata. Możesz również wybrać adresata z książki adresowej. 3. Dodaj temat faksu. 4. Wprowadź treść wiadomości faksowej. Znajdzie się ona na stronie tytułowej faksu. 5. Załącz zawartość do faksu. 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker Po zainstalowaniu aplikacji Klient programu GFI FaxMaker do listy drukarek zostanie automatycznie dodany sterownik drukarki. Użytkownicy mogą za pomocą tego sterownika drukować zawartość za pośrednictwem faksu. Aby to zrobić: 1. Utwórz zawartość do przefaksowania w dowolnej aplikacji umożliwiającej drukowanie. Np. z programu Microsoft Word, pakietu oprogramowania księgowego, systemu zarządzania treścią lub systemu zarządzania relacjami z klientem. GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 13

14 Screenshot 6: Drukowanie za pomocą sterownika drukarki FaxMaker 2. Wybierz zawartość do przefaksowania i wydrukuj ją za pomocą sterownika drukarki FaxMaker. Zawartość jest automatycznie konwertowana do formatu faksu (z rozszerzeniem *.fax) i dołączana do wiadomości programu Microsoft Outlook lub na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker (w zależności od opcji wybranej podczas instalacji). Podaj adresatów i temat faksu oraz wpisz wiadomość, która pojawi się na stronie tytułowej faksu. 3.2 Wysyłaj faksy bezpośrednio za pomocą formularza faksu GFI FaxMaker Klient GFI FaxMaker zawiera formularz faksu, który umożliwia tworzenie faksów i ich treści. Metoda ta jest alternatywą dla wysyłania faksów pocztą i przydaje się, jeśli użytkownik nie ma zainstalowanego klienta poczty Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker, aby otworzyć ekran Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. 2. Określ wszystkie parametry faksu, takie jak adresaci, temat czy załącznik. Listę funkcji dostępnych w formularzu faksugfi FaxMaker można znaleźć w niniejszym podręczniku. Więcej informacji: Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker (strona 25). 3. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 14

15 Screenshot 7: Redagowanie faksu na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Ważne uwagi: 1. Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). 2. Inne opcje wysyłania faksów, takie jak strona tytułowa, rozdzielczość faksów, harmonogram wysyłania faksów w określonych dniach/godzinach czy kod bilingowy, można określić w wiadomości . W tym celu należy dodać polecenia TextAPI w pierwszym wierszu wiadomości . Pełna lista poleceń TextAPI jest dostępna w Podręczniku poleceń API programu GFI FaxMaker dostępnym do pobrania na stronie: 3.3 Redagowanie faksów w programie Microsoft Outlook Faksy można wysyłać bezpośrednio z programu Microsoft Outlook. Utwórz nową wiadomość i wprowadź szczegóły faksu, takie jak adresat, temat i załącznik. Program Microsoft Outlook umożliwia korzystanie z lokalnych i sieciowych książek adresowych. Wybierz adresatów ze skonfigurowanymi numerami faksów. Numer faksu odbiorcy można dodać także w następującym formacie: <numer np. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 15

16 Screenshot 8: Wysyłanie faksów z programu Microsoft Outlook Ważne uwagi: 1. Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). 2. Inne opcje wysyłania faksów, takie jak strona tytułowa, rozdzielczość faksów, harmonogram wysyłania faksów w określonych dniach/godzinach czy kod bilingowy, można określić w wiadomości . W tym celu należy dodać polecenia TextAPI w pierwszym wierszu wiadomości . Pełna lista poleceń TextAPI jest dostępna w Podręczniku poleceń API programu GFI FaxMaker dostępnym do pobrania na stronie: 3.4 Redagowanie faksów za pomocą klienta poczty Faksy można wysyłać bezpośrednio z aplikacji klienckiej poczty Utwórz nową wiadomość . GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 16

17 2. Dodaj numer faksu adresata w polu Do w formularzu: na przykład Można dodać więcej adresatów rozdzielonych średnikiem (;). UWAGA W przypadku korzystania z programu Microsoft Outlook można używać lokalnych lub przypisanych do domeny książek adresowych. Więcej informacji: Redagowanie faksów w programie Microsoft Outlook (strona 15). 3. Dodaj temat w polu Subject (Temat). Pojawi się on na stronie tytułowej faksu. 4. Wprowadź treść wiadomości. Znajdzie się ona także na stronie tytułowej faksu. 5. Załącz zawartość do faksu. 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. Ważne uwagi: 1. Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). 2. Inne opcje wysyłania faksów, takie jak strona tytułowa, rozdzielczość faksów, harmonogram wysyłania faksów w określonych dniach/godzinach czy kod bilingowy, można określić w wiadomości . W tym celu należy dodać polecenia TextAPI w pierwszym wierszu wiadomości . Pełna lista poleceń TextAPI jest dostępna w Podręczniku poleceń API programu GFI FaxMaker dostępnym do pobrania na stronie: GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 17

18 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS Faks można wysłać na dwa sposoby. Wybierz preferowany sposób: Za pośrednictwem klienta poczty 1. Utwórz nową wiadomość Dodaj numer telefonu adresata w polu Do w formularzu: na przykład 3. Wpisz tekst wiadomości SMS w treści wiadomości Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość SMS. Więcej informacji... Użyj ekranu Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker. 2. Dodaj numer telefonu adresata w polu Do w formularzu: na przykład Możesz również wybrać adresata z książki adresowej. 3. Wpisz tekst wiadomości SMS. 4. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker W kliencie programu GFI FaxMaker jest dostępny formularz umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS. Aby wysłać wiadomość SMS za pomocą formularza wiadomości SMS programu GFI FaxMaker: 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker. Screenshot 9: Redagowanie wiadomości SMS na ekranie Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker GFI FaxMaker 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS 18

19 2. Określ następujące parametry wiadomości SMS: Table 8: Opcje wysyłania wiadomości SMS Parametr Adresat wiadomości SMS Podaj numer adresata wiadomości SMS w polu Do... lub DW... Można także wprowadzić adresata z książki adresowej, klikając odpowiednie polecenie: Wstaw adresata z książki adresowej Powoduje dodanie adresata z lokalnej książki adresowej programu GFI FaxMaker. Więcej informacji: Książka adresowa na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker (strona 27). Tekst wiadomości SMS Wstaw kontakt programu Outlook Powoduje załadowanie listy kontaktów programu Microsoft Outlook. Wybierz użytkownika, do którego ma zostać wysłana wiadomość SMS. Wprowadź tekst wiadomości SMS. 3. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać wiadomość SMS. UWAGA Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. Wiadomości zawierające więcej niż 160 są dzielone na więcej wiadomości. W przypadku alfabetów innych niż łaciński, na przykład arabskiego i chińskiego, wiadomość może zawierać maksymalnie 70 znaków. GFI FaxMaker 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS 19

20 4.2 Wysyłanie wiadomości SMS z klienta poczty elektronicznej Wiadomość SMS można wysłać bezpośrednio z klienta poczty . Aby to zrobić: 1. W aplikacji klienta poczty wybierz opcję redagowania nowej wiadomości Określ następujące parametry wiadomości SMS: Table 9: Opcje wysyłania wiadomości SMS Parametr Adresat wiadomości SMS Podaj numer adresata wiadomości SMS w następującym formacie: na przykład Tekst wiadomości SMS Zwróć się do administratora sieci w celu uzyskania nazwy domeny środowiska SMS. Wpisz wiadomość SMS w polu treści wiadomości Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać wiadomość SMS. Ważne uwagi 1. Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. Wiadomości zawierające więcej niż 160 są dzielone na więcej wiadomości. W przypadku alfabetów innych niż łaciński, na przykład arabskiego i chińskiego, wiadomość może zawierać maksymalnie 70 znaków. 2. W wiadomości SMS zostanie dodany domyślny podpis wiadomości . Należy rozważyć usunięcie podpisu wiadomości , ponieważ zwiększa on liczbę znaków w wiadomości. 3. Nie ma możliwości wyboru adresatów z książki adresowej programu Microsoft Outlook. Aby to zrobić, należy skorzystać z ekranu Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker. Więcej informacji: Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker (strona 18). GFI FaxMaker 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS 20

21 5 Odbieranie faksów Wszystkie faksy przychodzące są odbierane w skrzynce poczty jako wiadomości z tematem Nowa wiadomość faksowa od: <numer faksu>. Treść wiadomości zawiera informacje na temat faksu. Aby wyświetlić zawartość odebranego faksu, należy kliknąć dwukrotnie załącznik. Screenshot 10: Faksy odebrane w programie Microsoft Outlook GFI FaxMaker 5 Odbieranie faksów 21

22 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Podgląd faksów programu GFI FaxMaker umożliwia zarządzanie plikami faksów (z rozszerzeniem *.fax) oraz wyświetlanie, edytowanie, drukowanie i przechowywanie faksów. Podgląd faksów programu GFI FaxMaker można uruchomić, wybierając kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Podgląd programu GFI FaxMaker lub klikając dwukrotnie plik faksu (z rozszerzeniem *.fax). Screenshot 11: Faks wyświetlony na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Opcje ekranu Podgląd faksów programu GFI FaxMaker: 6.1 Zarządzanie faksami Edytowanie faksów 23 GFI FaxMaker 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker 22

23 6.1 Zarządzanie faksami W poniższej tabeli przedstawiono funkcje zarządzania faksami dostępne na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker. Table 10: Zarządzanie faksami na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Funkcja Wyświetlanie faksów Zapisywanie faksów Drukowanie faksów Tworzenie faksów Powiększenie Nawigowanie między stronami Kliknij dwukrotnie plik faksu (z rozszerzeniem *.fax), aby wyświetlić faks na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker. Wybierz kolejno polecenia Plik > Zapisz jako... Podaj lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku. Wybierz kolejno polecenia Plik > Drukuj i wybierz drukarkę. Skonfiguruj opcje wydruku, wybierając kolejno polecenia Plik > Ustawienia wydruku... Wybierz kolejno polecenia Plik > Nowy..., aby otworzyć nowy arkusz faksu. UWAGA: Zaleca się, aby faksy były tworzone w innym narzędziu i konwertowane do formatu faksu przez wydrukowanie zawartości za pomocą sterownika drukarki GFI FaxMaker. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). W menu Powiększenie wybierz poziom powiększenia wyświetlanej zawartości faksów. Na ekranie dostępny jest szereg opcji, na przykład powiększanie i pomniejszanie, dopasowywanie strony do szerokości lub wysokości okna lub powiększanie/pomniejszanie do określonej wartości procentowej lub wybranego współczynnika powiększenia. Jeśli faks zawiera wiele stron, można nawigować między nimi. Z menu Strona wybierz polecenie Następna strona lub Poprzednia strona, aby przejść odpowiednio do następnej lub poprzedniej strony. Kliknij kolejno polecenia Strona > Przejdź do strony, aby przejść do strony o wybranym numerze. Stronę do wyświetlenia można także wybrać na pasku narzędzi Strony. Paski narzędzi Wyświetlanie podglądu faksów Informacje o stronie Wszystkie strony można także wyświetlić w formie miniatur. Wybierz kolejno polecenia Widok > Widok miniatur. Kliknij dwukrotnie stronę do wyświetlenia. W menu Widok można wybrać paski narzędzi do wyświetlenia lub ukrycia. Paski narzędzi umożliwiają szybki dostęp do różnych funkcji. Po edycji faksu można wyświetlić jego podgląd w widoku czarno-białym używanym do przesyłania faksów. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Podgląd czarno-biały. Aby zamknąć podgląd i kontynuować edytowanie faksu, wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Pokaż. Wyświetl kolejno polecenia Widok > Informacje o obrazie..., aby załadować informacje o bieżącej stronie. 6.2 Edytowanie faksów W poniższej tabeli przedstawiono funkcje edycji faksów dostępne na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker. Table 11: Edytowanie faksów na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Funkcja Obracanie stron Przejdź do menu Strona i wybierz odpowiednią opcję: Obróć w lewo obrót strony o 90 stopni przeciwnie do kierunku wskazówek zegara Obróć w prawo obrót strony o 90 stopni zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara Usuwanie zawartości Ukrywanie zawartości Przerzuć obrót strony o 180 stopni Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Gumka i zaznacz obszar do wymazania. Funkcja ta umożliwia ukrywanie poufnych danych przed wysłaniem faksu. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Wskaźnik wyboru i zaznacz obszar do ukrycia. Wybierz kolejno polecenia Edytuj > Zaczernij obszar, aby ukryć zaznaczony obszar. GFI FaxMaker 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker 23

24 Funkcja Wstawianie kształtów Z poziomu paska narzędzi Adnotacje lub menu Adnotacja można wstawiać różne kształty: Prostokąt Okrąg Linie Można je wstawiać i wybierać ich rozmiar za pomocą myszy. Na pasku narzędzi stylu linii można ustawić grubość linii. Kształty i kolory Wstawianie tekstu Zmienianie rozmiaru kształtów Wyrównywanie zawartości Strzałki Na pasku narzędzi stylu linii można wybrać odpowiedni styl strzałki. Wybrany styl strzałki jest automatycznie dodawany podczas wstawiania nowego wiersza. Kształty można wybierać za pomocą narzędzia wyboru (Adnotacja > Narzędzie wyboru). Kolor do zastosowania można wybrać na pasku narzędzi kolorów/odcieni. UWAGA: Kolory zostają przekonwertowane na skalę szarości podczas zapisywania pliku faksu. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Wpisywany tekst. Wstaw pole tekstowe i ustaw jego rozmiar za pomocą myszy. Wpisz tekst. Tekst można sformatować za pomocą paska narzędzi formatowania. Kształt do zmiany rozmiaru należy zaznaczyć za pomocą narzędzia wyboru (Adnotacja > Narzędzie wyboru). Zmień rozmiar kształtu za pomocą myszy. Zaznacz jeden lub więcej obiektów za pomocą narzędzia wyboru, a następnie za pomocą paska narzędzi wyrównania ustaw następujące właściwości położenia: Wyrównaj do lewej / prawej / góry / dołu / wyśrodkowania Wyrównuje dwa lub więcej kształtów do jednej strony lub do środka. Kształty są wyrównywane do kształtu, który został zaznaczony jako pierwszy. Przesuń na wierzch W przypadku występowania wielu kształtów w faksie można przenieść zaznaczony kształt nad pozostałe kształty. Wstawianie obrazów lub stempli Odwracanie kolorów Ulepszenia obrazu Wyróżnianie zawartości Przesuń na spód W przypadku występowania wielu kształtów w faksie można przenieść zaznaczony kształt pod pozostałe kształty. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Stemple. Wybierz kształt do wstawienia i kliknij przycisk Akceptuj. Domyślnie w programie GFI FaxMaker dostępny jest zestaw najczęściej używanych kształtów. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać więcej obrazów do listy stempli. Obraz musi być dostępny w formacie *.bmp. Wybierz kolejno polecenia Strona > Odwróć, aby odwrócić wszystkie kolory faksu. Pliki faksu nie mogą zawierać kolorowej zawartości. Za pomocą opcji ulepszania obrazu można określić poziom zaciemnienia, z którym powinny zostać zapisane kolorowe kształty. Wybierz kolejno opcje Widok > Ulepszanie obrazu i zaznacz poziom jasności, w jakim ma zostać zapisany faks. Wybierz kolejno opcje Adnotacja > Wyróżnienie i wstaw wyróżniony prostokąt za pomocą myszy. GFI FaxMaker 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker 24

25 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker dostępny jest szereg opcji wysyłania faksów. Screenshot 12: Redagowanie faksu na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Table 12: Opcje dostępne na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Opcja Tworzenie nowej wiadomości faksowej Adresaci faksu Adresaci w polu DW Temat Wiadomość faksowa Załącznik Wyświetlanie faksu przed wysłaniem Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. W polu tekstowym Do podaj numery faksów adresatów. Można także kliknąć opcję Do, aby wstawić adresatów z książki adresowej. Wprowadź numery adresatów faksu, którzy mają otrzymać kopię wiadomości. Można także kliknąć opcję DW, aby wstawić adresatów z książki adresowej. Podaj temat faksu w polu tekstowym Temat. Zostanie on wstawiony na stronie tytułowej faksu. Wpisz tekst wiadomości w polu tekstowym formularza. Zostanie on wstawiony na stronie tytułowej faksu. Kliknij przycisk Plik... lub wybierz kolejno polecenia Wstaw > Plik załącznika..., aby wybrać załącznik faksu. UWAGA: Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). Klient GFI FaxMaker umożliwia wyświetlenie faksów przed ich wysłaniem. W tym celu należy wybrać opcję Podgląd. Więcej informacji: Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem (strona 26). GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 25

26 Opcja podpis Rozdzielczość faksu Ważność Strona tytułowa Aby dołączać podpis do wszystkich faksów: 1. Kliknij przycisk Opcje. 2. Na karcie Format wybierz opcję Dołącz podpis. 3. Kliknij opcję Edytuj podpis..., aby wpisać lub zmodyfikować tekst podpisu. 4. Kliknij przycisk OK. 5. Zamknij i otwórz ponownie ekran Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Określ rozdzielczość faksów w menu Format. Można także kliknąć przycisk Opcje i wybrać ustawienie Wysoka lub Normalna z listy rozwijanej Rozdzielczość. Ustaw ważność faksu w menu Format. Można także kliknąć przycisk Opcje, a następnie na karcie Dostarczanie wybrać ustawienie Wysoka, Normalna lub Niska z listy rozwijanej Ważność. Stronę tytułową można dołączyć do wysyłanych faksów. 1. Kliknij przycisk Opcje. 2. Na karcie Format wybierz opcję Wyślij stronę tytułową. 3. Wybierz rodzaj strony tytułowej: Domyślna strona tytułowa: Aby użyć domyślnej strony tytułowej skonfigurowanej przez administratora, pozostaw puste pole Nazwa strony tytułowej. Niestandardowa strona tytułowa: Podaj nazwę strony tytułowej, która ma być używana. Nazwy skonfigurowanych stron tytułowych można uzyskać u administratora programu GFI FaxMaker. Kod bilingowy Planowanie 4. Kliknij przycisk OK. Jeśli administrator wymaga użycia kodów bilingowych, kliknij przycisk Opcje, a następnie na karcie Dostarczanie określ Kod bilingowy. Faks można wysłać w określonym dniu lub o określonej godzinie. Aby określić datę i godzinę przesłania faksu: 1. Kliknij przycisk Opcje. 2. Na karcie Dostarczanie wybierz opcję Wyślij faks o następującej godzinie. 3. Określ godzinę i datę przesłania faksu. 4. Kliknij przycisk OK. Po dodaniu zawartości i skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. UWAGA Jeśli uaktywniono funkcję Podgląd, faks zostanie przesłany dopiero po zatwierdzeniu podglądu. Więcej informacji: Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem (strona 26). 7.1 Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem Po utworzeniu faksu na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker można wyświetlić podgląd faksu przed jego wysłaniem. Na podglądzie jest wyświetlana cała zawartość przekonwertowana na format faksu z uwzględnieniem innych zmian skonfigurowanych na serwerze GFI FaxMaker, na przykład z dodaną stroną tytułową oraz nagłówkami i stopkami. Aby wyświetlić faks przed jego wysłaniem: 1. Kliknij kolejno polecenia Plik > Podgląd. 2. Jeśli faks jest gotowy, kliknij przycisk Wyślij. 3. Faks jest przetwarzany przez program GFI FaxMaker, ale nie wysyłany. Program GFI FaxMaker odsyła faks w postaci załącznika wiadomości do skrzynki pocztowej. W temacie takiej wiadomości będzie znajdować się kod identyfikacyjny, na przykład [::send=pbc123ff]. 4. Przejrzyj dołączoną zawartość faksu. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 26

27 5. Aby potwierdzić zawartość faksu i rozpocząć wysyłanie, odpowiedz na wiadomość otrzymaną z programu GFI FaxMaker. UWAGA 1. Nie należy zmieniać zawartości wiadomości znajdującej się na przykład w polu Do lub Temat. 2. Wszelkie zmiany zawartości faksu należy wprowadzać na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. 2. Faks wysłany do przejrzenia należy potwierdzić w ciągu 1 dnia. W przeciwnym wypadku zostanie on usunięty. 7.2 Ponowne wysyłanie faksów i wiadomości SMS Program GFI FaxMaker przechowuje kopie wysłanych faksów i wiadomości SMS na serwerze elementy niewysłane są przechowywane przez tydzień, a wysłane pomyślnie są przechowywane przez 2 dni. Umożliwia to szybkie ponowne przesłanie tych faksów i wiadomości SMS. UWAGA Aby wysłać ponownie elementy niewysłane starsze niż 1 tydzień oraz elementy wysłane prawidłowo, które mają więcej niż 2 dni, należy ponownie zredagować faks/wiadomość SMS. Aby wysłać ponownie faks/wiadomość SMS, należy odpowiedzieć na raport wysyłany przez program GFI FaxMaker po transmisji. W wiadomości zwrotnej: Nie należy edytować pola tematu. Zawiera ono kod umożliwiający programowi GFI FaxMaker zlokalizowanie określonego faksu/wiadomości SMS. Adresat wiadomości zostaje automatycznie przyporządkowany na podstawie numeru adresata. W razie potrzeby można edytować to pole. Raport dotyczący transmisji nie jest zawarty w faksie / wiadomości SMS. Program GFI FaxMaker wysyła ponownie faks / wiadomość SMS w postaci identycznej z oryginałem. 7.3 Książka adresowa na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Książka adresowa klienta GFI FaxMaker umożliwia zapisanie i zarządzenie listą odbiorców, szczegółowymi danymi i informacjami. UWAGA W przypadku korzystania z programu Microsoft Outlook można używać kontaktów z książki adresowej tego programu oraz zarządzać nimi. Kliknij kolejno polecenia Wstaw > Adresaci z kontaktów programu Outlook..., aby otworzyć książkę adresową programu Microsoft Outlook. Załaduj książkę adresową programu GFI FaxMaker, wybierając kolejno polecenia Wstaw > Adresaci z książki adresowej programu FaxMaker... GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 27

28 Screenshot 13: Książka adresowa programu GFI FaxMaker Książka adresowa programu GFI FaxMaker zawiera następujące elementy: Książki adresowe służą do przechowywania kontaktów i grup. Można utworzyć wiele książek adresowych. Grupy kontakty można poklasyfikować w grupach. Dzięki temu można wysyłać faksy do wszystkich kontaktów w danej w grupie. Adresaci kontakty z książki adresowej zawierające szczegóły pojedynczych odbiorców. Książki adresowe Table 13: Zarządzanie książkami adresowymi Funkcja Tworzenie nowej książki adresowej Usuwanie książek adresowych Eksportowanie książek adresowych 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker kliknij przycisk Opcje i wybierz pozycję Nowa książka adresowa. 2. Podaj nazwę w polu Nazwa książki adresowej. 3. Aby utworzyć udostępnioną książkę telefoniczną, wybierz pozycję Katalog globalny. 4. Kliknij przycisk OK. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz książkę adresową do usunięcia. 2. Wybierz kolejno polecenia Opcje > Usuń książkę adresową. 3 Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić. Kontakty w książce adresowej można wyeksportować do pliku rozdzielanego przecinkami. 1. Wybierz rekordy do wyeksportowania. Aby zaznaczyć wielu adresatów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. 2. Kliknij kolejno polecenia Opcje > Eksportuj do pliku ASCII. 3. Wybierz katalog i podaj nazwę pliku ASCII. 4. Kliknij przycisk Zapisz. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 28

29 Funkcja Importowanie książek adresowych Grupy Kontakty można importować z pliku rozdzielanego przecinkami z rozszerzeniem.txt. Każdy z rekordów powinien znajdować się w osobnych wierszach w następującym formacie: Imię, Nazwisko, Firma, Dział, Adres , Numer faksu, Numer telefonu UWAGA: Jeśli pole jest puste, należy pamiętać, aby wprowadzić cudzysłów (""), a następnie przecinek. 1. Na ekranie Książka adresowa GFI FaxMaker wybierz książkę adresową, w której mają zostać zapisane zaimportowane kontakty. 2. Kliknij kolejno polecenia Opcje > Importuj z pliku ASCII Wybierz plik do zaimportowania i kliknij przycisk Otwórz. Table 14: Zarządzanie grupami Funkcja Dodawanie grup Wyświetlanie kontaktów w grupach Usuwanie grup Wysyłanie faksu do grupy Adresaci Table 15: Zarządzanie adresatami Funkcja Dodawanie nowego adresata Edytowanie adresata Usuwanie adresata 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz adresatów, którzy mają zostać dodani do grupy. Aby zaznaczyć wielu adresatów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. 2. Kliknij przycisk Opcje i wybierz opcję Dodaj do grupy Wybierz istniejącą grupę lub podaj nową nazwę grupy. 4. Kliknij przycisk OK. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker z listy rozwijanej Bieżąca grupa wybierz grupę kontaktów do wyświetlenia. W obszarze podglądu zostaną wyświetlone kontakty z tej grupy. Aby usunąć grupę oraz wszystkie jej kontakty: 1. Z listy rozwijanej Bieżąca grupa wybierz grupę do usunięcia. 2. Kliknij przycisk Usuń. 3. Kliknij przycisk Tak. Aby wysłać faks do wszystkich kontaktów należących do grupy: 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz grupę z listy rozwijanej Bieżąca grupa. 2. Kliknij przycisk OK. 3. Wszyscy członkowie grupy zostaną automatycznie dodani do listy odbiorców faksów. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz książkę adresową i grupę, w której ma zostać utworzony nowy adresat. 2. Kliknij przycisk Dodaj. 3. Podaj szczegóły dotyczące adresata. 4. Kliknij przycisk OK. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz użytkownika do edycji. 2. Kliknij przycisk Edytuj Zmień szczegóły adresata i kliknij przycisk OK. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz użytkownika do usunięcia. 2. Kliknij przycisk Usuń. 3. Kliknij przycisk Tak. 7.4 Łączenie z programem GFI FaxMaker Klient programu GFI FaxMaker oferuje dwa różne sposoby łączenia się z programem GFI FaxMaker podczas wysyłania faksów: HTTP i SMTP. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 29

30 W formularzu wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker kliknij pozycję Opcje, a następnie przejdź na kartę Połączenie. Wprowadź swój adres w polu Adres . Podczas wysyłania faksów ten adres będzie widoczny jako adres nadawcy. W polu Typ połączenia wybierz metodę połączenia: HTTP W tym przypadku z programem GFI FaxMaker jest nawiązywane bezpośrednie połączenie. Skonfiguruj następujące opcje: Nazwa serwera programu GFI FaxMaker: Wprowadź nazwę FQDN lub adres IP używanego serwera programu GFI FaxMaker. W razie wątpliwości dotyczących nazwy serwera należy się skontaktować z administratorem. Zaleca się używać w pełni kwalifikowanej nazwy serwera zamiast adresu IP, gdyż adres IP może się zmienić. Na przykład: mojserwerfaksu.mojadomena.com Port: Port usług internetowych programu GFI FaxMaker, którego domyślny numer to Numer portu należy zmienić tylko wtedy, gdy polecił tak administrator programu GFI FaxMaker. SSL: Wybierz, jeśli dla usług internetowych programu GFI FaxMaker skonfigurowano bezpieczne połączenie. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Zmień tę opcję tylko wtedy, gdy polecił tak administrator programu GFI FaxMaker. Serwer SMTP poczty Kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić skonfigurowane ustawienia. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z administratorem, aby zweryfikować ustawienia serwera, a następnie ponownie wykonaj test. Faksy są wysyłane do programu GFI FaxMaker za pośrednictwem protokołu SMTP (format poczty e- mail) przy użyciu serwera poczty. Wpisz szczegółowe dane serwera poczty: Nazwa/adres IP serwera poczty: Wprowadź nazwę lub adres IP serwera poczty. Port: Port SMTP używany przez serwer poczty. Wartość domyślna to 25. SSL: Powoduje, że klient łączy się i komunikuje z serwerem poczty za pomocą protokołu SSL. Wymagaj uwierzytelniania: Powoduje, że klient łączy się z serwerem poczty za pomocą poświadczeń konkretnego użytkownika. Nazwa użytkownika i Hasło: Wprowadź poświadczenia. Bezpieczne uwierzytelnianie hasła: Tę opcję należy wybrać, jeśli serwer poczty wymaga bezpiecznego uwierzytelniania hasła. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 30

31 Screenshot 14: Łączenie z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem protokołu HTTP 7.5 Określanie adresu Podanie adresu jest ważne w przypadku korzystania z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker, ponieważ adres ten jest używany do określania nadawcy faksów podczas transmisji raportów. Jeśli adres nie zostanie automatyczne wykryty na podstawie zalogowanego konta, przy pierwszym wyświetleniu ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker należy wprowadzić adres . Screenshot 15: Podawanie adresu GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 31

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika końcowego

Podręcznik użytkownika końcowego Podręcznik użytkownika końcowego Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu

GFI Product Manual. Podręcznik klienta faksu GFI Product Manual Podręcznik klienta faksu http://www.gfi.com info@gfi.com Informacje zamieszczone w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jeśli nie podano inaczej, firmy, nazwy i dane

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl

Mediatel 4B Sp. z o.o., ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7A, 02-366 Warszawa, www.mediatel.pl W instrukcji znajdują się informacje dotyczące zakresu działania usługi efax oraz kilka wskazówek umożliwiających sprawne wykorzystywanie usługi wirtualnych faksów w codziennej pracy. Wysyłanie i odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Océ Podręcznik użytkownika

Océ Podręcznik użytkownika Océ Podręcznik użytkownika Océ Client Tools Instrukcje podstawowej obsługi Copyright 2010 Océ Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tego podręcznika nie może być powielana, kopiowana, adaptowana ani

Bardziej szczegółowo

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie.

Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Outlook Express - konfigurowanie i korzystanie. Po udanej konfiguracji połączenia internetowego możemy rozpocząć konfigurację konta pocztowego. Po pierwsze, skoro od teraz będziemy często uruchamiać program

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLIENTA POCZTOWEGO UWAGA!!! Wskazówki dotyczą wybranych klientów pocztowych Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 4 Konfiguracja klienta pocztowego w programie Thunderbird Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Integracja z programem Microsoft Outlook OmniTouch 8400 Instant Communications Suite Przewodnik informacyjny R6.1 Alcatel-Lucent OmniTouch 8400 Instant Communications Suite zapewnia wiele usług po skojarzeniu z aplikacją Microsoft Outlook. Integracja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI

Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI Podręcznik uaktualniania do programu GFI MailEssentials 2014 Podręcznik dotyczący dokonywania uaktualnień z wcześniejszych wersji programu GFI MailEssentials i GFI MailSecurity Informacje oraz zawartość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

CRM poczta elektroniczna

CRM poczta elektroniczna CRM poczta elektroniczna Klient poczty w programie Lefthand CRM jest bardzo prostym modułem, który ciągle jeszcze jest w fazie rozwoju i brak mu niektórych opcji dostępnych w większych aplikacjach takich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. innovaphone Fax. Wersja 10

Instrukcja obsługi. innovaphone Fax. Wersja 10 Instrukcja obsługi innovaphone Fax Wersja 10 Informacje wstępne Aplikacja innovaphone Fax umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z wykorzystaniem klienta poczty e-mail. Dokumenty przeznaczone do faksowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird

Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Konfiguracja konta pocztowego w Thunderbird Sygnity SA 2013 Wszystkie prawa zastrzeżone. Znaki firmowe oraz towarowe użyte w opracowaniu są prawną własnością ich właścicieli. Autor dokumentacji: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center

Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Konfiguracja programu MS Outlook 2007 dla poczty w hostingu Sprint Data Center Spis treści Konfiguracja Microsoft Outlook 2007... 3 Konfiguracja dla POP3... 7 Konfiguracja dla IMAP... 11 Sprawdzenie poprawności

Bardziej szczegółowo

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu

Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Zadanie 9. Projektowanie stron dokumentu Przygotowany dokument można: wydrukować i oprawić, zapisać jako strona sieci Web i opublikować w Internecie przekonwertować na format PDF i udostępnić w postaci

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r.

Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010. Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji 7 Office Ship Control dla Microsoft Office 2007 i 2010 Siódemka S.A. Warszawa, dnia 06.02.20112r. 1 Spis treści: 1. Przed instalacją aplikacji 7 Office Ship

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010

Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Podstawy obsługi programu Microsoft Outlook 2010 Program Outlook 2010 udostępnia światowej klasy narzędzia umożliwiające utrzymanie produktywności oraz podtrzymywanie kontaktów służbowych i prywatnych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Outlook 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Dostosowywanie programu Dostosuj

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji

Na komputerach z systemem Windows XP zdarzenia są rejestrowane w trzech następujących dziennikach: Dziennik aplikacji Podgląd zdarzeń W systemie Windows XP zdarzenie to każde istotne wystąpienie w systemie lub programie, które wymaga powiadomienia użytkownika lub dodania wpisu do dziennika. Usługa Dziennik zdarzeń rejestruje

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych

KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO. Zespół Systemów Sieciowych KONFIGURACJA KONTA POCZTOWEGO DO POBRANIA WIADOMOŚCI Z OBECNEGO SERWERA POCZTOWEGO Zespół Systemów Sieciowych Spis treści 1. Konfiguracja klienta pocztowego Outlook Express 3 2. Konfiguracja klienta pocztowego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik

Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Dostęp do poczty przez www czyli Kerio Webmail Poradnik Spis treści 1. Przeglądarka internetowa 2. Logowanie do Kerio Webmail 3. Zmiana hasła 4. Specjalne właściwości i ograniczenia techniczne Webmaila

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook

Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Podstawowe czynnos ci w programie Outlook Program Outlook to zaawansowane narzędzie do zarządzania pocztą e-mail, kontaktami, kalendarzami i zadaniami. Aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL

INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL INSTRUKCJA EDYCJI PROFILU OSOBOWEGO W SERWISIE WWW.UMCS.PL Lublin, 16 stycznia 2014 r. 1. Logowanie do systemu Aby rozpocząć edycję profilu osobowego wejdź na stronę główną www.umcs.pl w zakładkę Jednostki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik dla partnerów

Skrócony podręcznik dla partnerów Skrócony podręcznik dla partnerów Zapraszamy Dziękujemy za wybranie usługi GFI MAX MailProtection (dawniej Katharion ). Firma GFI będąca liderem walki ze spamem dokłada wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów

1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów 1.Formatowanie tekstu z użyciem stylów Co to jest styl? Styl jest ciągiem znaków formatujących, które mogą być stosowane do tekstu w dokumencie w celu szybkiej zmiany jego wyglądu. Stosując styl, stosuje

Bardziej szczegółowo

,Aplikacja Okazje SMS

,Aplikacja Okazje SMS , jest rozwiązaniem, które umożliwia bez umiejętności programistycznych uruchomić własną aplikację na fanpage-u firmy lub marki. Pozwala ona na dodanie numeru telefonu do swojej bazy w SerwerSMS.pl, umożliwiając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH.

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla klienta pocztowego użytkowanego poza siecią uczelnianą SGH. Spis treści 1. Konfiguracja poczty Exchange dla klienta pocztowego Outlook 2007 protokół Exchange

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych.

1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 1. Proszę wejść na stronę: poczta.home.pl i zalogować się do nowej skrzynki e-mail za pomocą otrzymanych danych. 2. Po poprawnym zalogowaniu się, przejdziemy do nowej skrzynki. Ważną informacją jest zajętość

Bardziej szczegółowo

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook

7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook 7 Office Ship Control dla Microsoft Outlook Podręcznik instalacji i konfiguracji aplikacji dla Office 2007 wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Przed instalacją

Bardziej szczegółowo

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007

Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 Podstawy tworzenia prezentacji w programie Microsoft PowerPoint 2007 opracowanie: mgr Monika Pskit 1. Rozpoczęcie pracy z programem Microsoft PowerPoint 2007. 2. Umieszczanie tekstów i obrazów na slajdach.

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start

Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Novell Messenger 3.0.1 Mobile Szybki start Maj 2015 Program Novell Messenger 3.0.1 i jego nowsze wersje są dostępne dla urządzeń przenośnych z systemami ios i Android oraz urządzeń BlackBerry. Dzięki możliwości

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny system poczty elektronicznej

Bezpieczny system poczty elektronicznej Bezpieczny system poczty elektronicznej Konfiguracja poczty elektronicznej Konfiguracja programu Outlook 2000. Wersja 1.2 Ostatnia aktualizacja: 11. lutego 2005 Strona 1/17 Spis treści 1. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW

INSTRUKCJE UŻYTKOWNIKÓW INSTRUKCJE 3 Konfiguracja klienta pocztowego Microsoft Outlook Express Opracowanie Dział Informatyzacji Biuro OIRP w Warszawie Redaktor Magdalena Jurkiewicz - 1 - Warszawa 2012 Z paska Start należy wybrać

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP

Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP Korzystanie z edytora zasad grupy do zarządzania zasadami komputera lokalnego w systemie Windows XP W tym opracowaniu opisano, jak korzystać z edytora zasad grupy do zmiany ustawień zasad lokalnych dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU WEBMAIL Webmail spełnia wszystkie wymogi stawiane programowi pocztowemu, włączając w to obsługę typów MIME, książkę adresową, możliwość manipulowania folderami, wyszukiwanie wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express

Instrukcja Konfiguracji Programu. MS Outlook Express Instrukcja Konfiguracji Programu MS Outlook Express Zmiana hasła pocztowego Hasło do skrzynki pocztowej można zmienić na 2 sposoby: Po zalogowaniu się do Panelu Kontrolnego - ten sposób jest szerzej opisany

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl

Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Konfiguracja serwerów pocztowych na platformie Tradoro.pl Spis treści 1.Zakładanie konta pocztowego...3 2.Przekierowywanie poczty na inne konto pocztowe...5 3.Konfigurowanie programów pocztowych...5 3.1.Outlook

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik

DHL EXPRESS. 1 DHL IntraShip Przewodnik DHL EXPRESS 1 DHL IntraShip Przewodnik LOGOWANIE Użyj swojej nazwy użytkownika i hasła, aby zalogować się do DHL IntraShip na stronie https://www.intrashipeu.dhl.com (lub skorzystaj z lokalnego adresu

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory

Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Instalacja Webroot SecureAnywhere przy użyciu GPO w Active Directory Poniższa instrukcja opisuje sposób zdalnej instalacji oprogramowania Webroot SecureAnywhere w środowiskach wykorzystujących usługę Active

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ ZIMBRA WEBMAIL AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE ul. W ały Chrobrego 1-2 70-500 Szczecin telefon (+48 91) 480 93 3 6 fax (+48 91) 480 95 75 www.am.szczecin.pl e-mail:uci@am.szczecin.pl SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI POCZTY ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika

bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika bla bla Dokumenty podręcznik użytkownika Dokumenty Dokumenty: podręcznik użytkownika data wydania środa, 25. luty 2015 Version 7.6.2 Copyright 2006-2015 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument stanowi własność

Bardziej szczegółowo

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe

Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Projektowanie przy uz yciu motywo w częś c 1: informacje podśtawowe Motyw to skoordynowany zestaw czcionek, kolorów i efektów wizualnych. Za pomocą pojedynczego kliknięcia można zastosować jeden z kilkudziesięciu

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Stosowanie stylów

Zadanie 1. Stosowanie stylów Zadanie 1. Stosowanie stylów Styl to zestaw elementów formatowania określających wygląd: tekstu atrybuty czcionki (tzw. styl znaku), akapitów np. wyrównanie tekstu, odstępy między wierszami, wcięcia, a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi

Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Laboratorium A: Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń/klucz do odpowiedzi Ćwiczenie 1 Tworzenie szablonu niestandardowego Zadanie 1 W tym ćwiczeniu utworzysz niestandardowy szablon zabezpieczeń.! Utworzenie

Bardziej szczegółowo