Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik produktu GFI. Podręcznik klienta"

Transkrypt

1 Podręcznik produktu GFI Podręcznik klienta

2 Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych ani dorozumianych gwarancji, w szczególności, ale nie wyłącznie, gwarancji przydatności handlowej, gwarancji przydatności do szczególnego celu i gwarancji nienaruszenia prawa. Firma GFI Software nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym wszelkie szkody wtórne mogące wyniknąć z zastosowania niniejszego dokumentu. Informacje zostały zaczerpnięte ze źródeł udostępnionych publicznie. Pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu zapewnienia rzetelności podanych danych, firma GFI nie gwarantuje ani nie ponosi odpowiedzialności za kompletność, dokładność, aktualność lub trafność informacji, za błędy w druku, nieaktualne informacje lub inne błędy. Firma GFI nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji oraz nie ponosi odpowiedzialności prawnej za dokładność lub kompletność informacji zawartych w niniejszym dokumencie. W przypadku zauważenia błędów rzeczowych w niniejszym dokumencie prosimy o skontaktowanie się z naszą firmą. Wszelkie wątpliwości zostaną jak najszybciej zweryfikowane. Wszystkie zawarte w tym dokumencie nazwy produktów i firm mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Program GFI FaxMaker podlega prawom autorskim należącym do firmy GFI Software Development Ltd GFI Software Development Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wersja dokumentu: Ostatnia aktualizacja (miesiąc/dzień/rok): 9/25/2014

3 Spis treści 1 Wprowadzenie Informacje o podręczniku 4 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker Wymagania systemowe Procedura instalacji Instalacja nienadzorowana 11 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker Wysyłaj faksy bezpośrednio za pomocą formularza faksu GFI FaxMaker Redagowanie faksów w programie Microsoft Outlook Redagowanie faksów za pomocą klienta poczty Sposób wysyłania wiadomości SMS Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker Wysyłanie wiadomości SMS z klienta poczty elektronicznej 20 5 Odbieranie faksów 21 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Zarządzanie faksami Edytowanie faksów 23 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem Ponowne wysyłanie faksów i wiadomości SMS Książka adresowa na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Łączenie z programem GFI FaxMaker Określanie adresu Indeks 33

4 1 Wprowadzenie Klient programu GFI FaxMaker to aplikacja instalowana na urządzeniach użytkowników, umożliwiająca wysyłanie faksów i wiadomości SMS. Aplikacja trasuje faksy i wiadomości SMS do serwera programu GFI FaxMaker w celu transmisji. Faksy i wiadomości SMS można wysyłać różnymi sposobami, zależnie od środowiska i instalacji aplikacji. 1.1 Informacje o podręczniku Podręcznik jest skierowany do użytkowników aplikacji klienckiej GFI FaxMaker. Zakłada się, że użytkownicy aplikacji mają podstawową wiedzę na temat wysyłania i odbierania wiadomości za pomocą klienta poczty , na przykład programu Microsoft Outlook. Serwer programu GFI FaxMaker musi zostać skonfigurowany i działać prawidłowo przed użyciem klienta programu GFI FaxMaker Terminy i konwencje użyte w niniejszym podręczniku Table 1: Terminy i konwencje użyte w niniejszym podręczniku Termin > Instrukcje krok po kroku dotyczące rozmieszczenia funkcji. Tekst pogrubiony Kursywa Kod Elementy do wybrania jako węzły, opcje menu lub przyciski poleceń. Parametry i wartości, które należy zastąpić odpowiednią wartością, np. niestandardowymi ścieżkami czy nazwami plików. Określa tekst do wprowadzenia, na przykład polecenia i adresy. GFI FaxMaker 1 Wprowadzenie 4

5 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker Ten rozdział zawiera informacje na temat instalacji klienta programu GFI FaxMaker na urządzeniach użytkowników. 2.1 Wymagania systemowe Procedura instalacji Instalacja nienadzorowana Wymagania systemowe Systemy operacyjne obsługujące instalację klienta programu GFI FaxMaker. Windows 8 i 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows Small Business Server 2003 Windows Server 2008 wersja Standard lub Enterprise Windows Server 2003 wersja Standard lub Enterprise 2.2 Procedura instalacji Ważne uwagi 1. Sprawdź, czy komputer, na którym jest instalowany klient programu GFI FaxMaker, spełnia wymagania systemowe. 2. Upewnij się, że bieżący użytkownik jest zalogowany jako administrator lub za pośrednictwem konta z uprawnieniami administracyjnymi. 3. Zapisz pracę i zamknij wszystkie aplikacje uruchomione na komputerze. 4. Pobierz najnowszą wersję klienta programu GFI FaxMaker ze strony: Instalacja 1. Uruchom plik instalacyjny na maszynie klienta. 2. Kliknij przycisk Dalej na ekranie powitalnym. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 5

6 Screenshot 1: Wybierz rodzaj serwera faksu 3. Wybierz program, który jest używany do wysyłania/odbierania faksów, i kliknij przycisk Dalej. Table 2: Instalacja klienta opcje formularza wiadomości Rodzaj serwera Serwer GFI FaxMaker GFI FaxMaker Online Wybierz tę opcję, jeśli do wysyłania i odbierania faksów oraz wiadomości SMS organizacja korzysta z lokalnego programu GFI FaxMaker. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę: Wybierz tę opcję, jeśli do wysyłania i odbierania faksów organizacja używa programu GFI FaxMaker Online. GFI FaxMaker Online rozwiązanie online do wysyłania i odbierania faksów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź witrynę: https://www.gfi.com/products-and-solutions/ -and-messaging-solutions/gfi-faxmaker-online GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 6

7 Screenshot 2: Wybieranie formularza wiadomości 4. Wybierz rodzaj formularza wiadomości, który ma zostać zainstalowany, a następnie kliknij przycisk Dalej. Table 3: Instalacja klienta opcje formularza wiadomości Formularz wiadomości Użyj formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Użyj programu Microsoft Outlook Użyj programu Outlook oraz zainstaluj formularz faksu programu GFI FaxMaker Użyj książki adresowej programu Outlook z formularzem wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Wysyła faksy za pomocą ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Jest to niestandardowy formularz zintegrowany specjalnie z myślą o wysyłaniu faksów za pomocą programu GFI FaxMaker. Wysyła faksy za pomocą programu Microsoft Outlook. Gdy zawartość jest drukowana przy użyciu sterownika drukarki programu GFI FaxMaker, najpierw następuje jej konwersja do formatu *.FAX, a następnie dołączenie do nowej wiadomości programu Microsoft Outlook. Formularz wiadomości programu Outlook wymaga, aby program Microsoft Outlook był zainstalowany lokalnie. Instaluje formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker oraz formularz wiadomości programu Outlook. Formularz wiadomości programu Outlook wymaga, aby program Microsoft Outlook był zainstalowany lokalnie. Importuje listę kontaktów programu Microsoft Outlook do formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Aby korzystać z tej opcji, program Microsoft Outlook musi być skonfigurowany jako domyślny klient poczty . UWAGA Jeśli formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker nie jest instalowany, przejdź do kroku 8. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 7

8 Screenshot 3: Łączenie z programem GFI FaxMaker 5. W przypadku instalacji formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker wybierz sposób łączenia z programem GFI FaxMaker. Table 4: Ustawienia serwera poczty Opcja Serwer SMTP poczty Połączenie bezpośrednie z programem GFI FaxMaker Wybierz tę opcję, jeśli połączenie z programem GFI FaxMaker jest nawiązywane za pośrednictwem serwera poczty. W następnym kroku skonfiguruj dane szczegółowe serwera poczty. Przekazuje wysyłane faksy bezpośrednio do programu GFI FaxMaker bez udziału serwera poczty. Wprowadź następujące informacje: Adres serwera programu GFI FaxMaker: Wprowadź adres używanego serwera programu GFI FaxMaker. Zaleca się używać w pełni kwalifikowanej nazwy serwera zamiast adresu IP, gdyż adres IP może się zmienić. Na przykład: mojserwerfaksu.mojadomena.com. W razie wątpliwości dotyczących adresu serwera należy się skontaktować z administratorem. Adres Określ adres używany podczas wysyłania faksów. W przypadku wybrania tej opcji przejdź do kroku 8. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 8

9 Screenshot 4: Określanie serwera poczty 6. Jeśli połączenie z programem GFI FaxMaker jest nawiązywane przez pocztę , skonfiguruj dane szczegółowe serwera poczty. Table 5: Ustawienia serwera poczty Opcja Exchange 2013/2010/2007/2003/2000/5.5 Serwer poczty Lotus Notes lub SMTP/POP3 Serwer poczty ISP lub SMTP/POP3 Mój serwer poczty wymaga uwierzytelniania Wybierz tę opcję, jeśli jest nawiązywane połączenie z serwerem poczty Microsoft Exchange. W polu Nazwa serwera poczty wpisz nazwę serwera poczty lub adres IP. Wybierz tę opcję, jeśli jest nawiązywane połączenie z serwerem poczty Lotus Notes lub SMTP/POP3. Uzupełnij pola: Nazwa serwera poczty nazwa lub adres IP serwera poczty. Skrzynka faksowa dedykowana nazwa skrzynki faksowej programu GFI FaxMaker. Zaznacz tę opcję, jeśli serwer poczty jest skonfigurowany, aby przesyłać faksy do programu GFI FaxMaker. W polu Nazwa serwera poczty wpisz nazwę serwera poczty lub adres IP. Zaznacz tę opcję, jeśli serwer poczty wymaga uwierzytelniania podczas wysyłania wiadomości. Jeśli serwer nie wymaga uwierzytelniania, przejdź od razu do kroku 8. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 9

10 Screenshot 5: Uwierzytelnianie użytkownika serwera poczty 7. Jeśli serwer poczty wymaga uwierzytelniania, skonfiguruj poniższe opcje i kliknij przycisk Dalej. Table 6: Opcje uwierzytelniania SMTP Opcja Użyj protokołu SSL Użyj uwierzytelniania SMTP Powoduje, że klient programu GFI FaxMaker łączy się i komunikuje z serwerem poczty za pomocą protokołu SSL. Powoduje, że klient programu GFI FaxMaker łączy się z serwerem poczty za pomocą poświadczeń konkretnego użytkownika. Wpisz dane do logowania w polach tekstowych Konto i Hasło. Wybierz opcję Logowanie przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła, jeśli serwer poczty wyświetli takie żądanie. 8. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować instalację klienta programu GFI FaxMaker w domyślnym folderze, lub przycisk Przeglądaj w celu wybrania innej ścieżki instalacji. 9. Kliknij przycisk Dalej, aby rozpocząć instalację. UWAGA Jeśli zostanie wyświetlone ostrzeżenie dotyczące sterownika drukarki, wybierz opcję kontynuacji instalacji. 10. Po ukończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ. UWAGA Jeśli formularz faksu programu GFI FaxMaker nie może pobrać adresu z usługi Active Directory, wprowadź adres użytkownika ręcznie. GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 10

11 2.3 Instalacja nienadzorowana Klienta programu GFI FaxMaker można także zainstalować w sposób automatyczny. 1. Użyj narzędzia do kompresji (np. Winrar), aby wypakować plik instalacyjny klienta programu GFI FaxMaker. UWAGA Upewnij się, że została wypakowana odpowiednia wersja (32 lub 64-bitowa). 2. Na liście wypakowanych plików zaznacz faxclient.msi i przenieś go do urządzenia klienckiego. 3. Otwórz wiersz poleceń i zmień folder na zawierający plik faxclient.msi. 4. Wpisz następujące polecenie: msiexec /i /qb "faxclient.msi" oraz wymagane parametry: Table 7: Parametry nienadzorowanej instalacji w urządzeniu klienckim Działanie Wybierz formularz wiadomości używany, gdy użytkownik drukuje do drukarki GFI FaxMaker. Wybierz typ połączenia Szczegółowe dane serwera programu GFI FaxMaker (Wyłącznie w przypadku bezpośredniego łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem usług internetowych) Określanie typu serwera poczty (Tylko w przypadku łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP) Użyj jednego z poniższych parametrów: USEOUTLOOKFORM=0 wybranie formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. USEOUTLOOKFORM=1 wybranie formularza wiadomości programu Outlook. USEOUTLOOKFORM=2 wybranie formularza wiadomości programu Outlook i równocześnie zainstalowanie formularza wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Określ metodę łączenia z serwerem programu GFI FaxMaker: USEWSAPI=0 łączenie z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP. USEWSAPI=1 bezpośrednie łączenie z serwerem programu GFI FaxMaker za pośrednictwem usług internetowych. Określ adres programu GFI FaxMaker i adres użytkownika: WSAPISERVER=mojserwerfaksu.mojadomena.com określ nazwę FQDN lub adres IP serwera programu GFI FaxMaker. adres e- mail użytkownika używany podczas wysyłania faksów. Wpisz parametr DETAILSTYPE=value. Zastąp wartość value typem serwera poczty: DETAILSTYPE=1 serwer programu Microsoft Exchange DETAILSTYPE=2 serwer poczty Lotus Notes/Domino lub SMTP/POP3 DETAILSTYPE=3 serwer poczty ISP lub SMTP/POP3 GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 11

12 Działanie Określ szczegółowe dane serwera poczty (Tylko w przypadku łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP) Dane do uwierzytelniania użytkownika serwera poczty (Tylko w przypadku łączenia z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty SMTP) Wpisz odpowiednie parametry w zależności od typu środowiska poczty: Serwer Microsoft Exchange Użyj parametru: MAILSERVER=mailserver Zastąp wartość mailserver nazwą lub adresem IP serwera Microsoft Exchange. Lotus Notes/Domino lub inne serwery poczty SMTP/POP3 Użyj parametrów: MAILSERVER=mailserver FAXMAILBOX= address Zastąp parametr mailserver nazwą lub adresem IP serwera poczty. Zastąp wartość address adresem skrzynki poczty POP3, z której programgfi FaxMaker odbiera wiadomości . Trasowanie faksów/wiadomości SMS bezpośrednio do serwera programugfi FaxMaker (np. w przypadku korzystania z hostowanego serwera poczty ISP) Użyj parametru: FAXSERVER=faxserver Zastąp wartość faxserver nazwą lub adresem IP serwera programu GFI FaxMaker. Jeśli serwer poczty wymaga uwierzytelniania, użyj poniższego parametru: MAILAUTHENTICATION=1 Dodaj następujące parametry, jeśli jest to konieczne: USESSL=1 łączy się i komunikuje z serwerem poczty, korzystając z protokołu SSL. USEAUTH=1 uruchamia uwierzytelnianie SMTP. Korzystając z tej opcji, dodaj nazwę użytkownika i hasło. SMTPACCOUNT=username zastąp wartość username nazwą konta, które będzie używane w celu uzyskania dostępu do serwera poczty. SMTPPASSWORD=password zastąp wartość password hasłem do konta, które będzie używane w celu uzyskania dostępu do serwera poczty. USESPA=1 zaloguj się do serwera poczty, używając opcji bezpiecznego uwierzytelniania z użyciem hasła. Na przykład: Przykład polecenia instalacji nienadzorowanej msiexec /i /qb "faxclient.msi" USEWSAPI=0 DETAILSTYPE=1 MAILSERVER=mojserwerpoczty.mojadomena.com MAILAUTHENTICATION=1 USESSL=1 USEAUTH=1 SMTPACCOUNT=jkowalski SMTPPASSWORD=haslo msiexec /i /qb "faxclient.msi" USEWSAPI=1 WSAPISERVER=mojserwerfaksu.mojadomena.com To polecenie powoduje zainstalowanie klienta programu GFI FaxMaker i skonfigurowanie go do łączenia z serwerem programu GFI FaxMaker za pośrednictwem serwera poczty programu Microsoft Exchange. Serwer poczty wymaga uwierzytelniania i korzysta z protokołu SSL. W poleceniu określono poświadczenia użytkownika używane do uwierzytelniania. To polecenie powoduje zainstalowanie klienta programu GFI FaxMaker i skonfigurowanie go do bezpośredniego łączenia z serwerem programu GFI FaxMaker za pośrednictwem usług internetowych. Nazwa FQDN serwera programu GFI FaxMaker to mojserwer.mojadomena.com, a adres użytkownika to GFI FaxMaker 2 Instalacja klienta programu GFI FaxMaker 12

13 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker Faks można wysłać na trzy sposoby. Wybierz preferowaną metodę wysyłania faksu: Sterownik drukarki programu GFI FaxMaker 1. Zawartość programu GFI FaxMaker można wydrukować przy użyciu dowolnej wybranej drukarki. Wybierz kolejno polecenia Plik > Drukuj i wybierz opcję FAXmaker. 2. Klient programu GFI FaxMaker automatycznie skonwertuje zawartość na format faksu. 3. Aby określić adresata, temat i treść faksu, użyj ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker lub opcji Microsoft Outlook. 4. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji... Adres 1. Utwórz nową wiadomość Dodaj numer faksu adresata w polu Do w formularzu: na przykład 3. Dodaj temat. 4. Wprowadź treść wiadomości faksowej. Znajdzie się ona na stronie tytułowej faksu. 5. Załącz zawartość do faksu. 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji... Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. 2. W polu Do wprowadź numer faksu adresata. Możesz również wybrać adresata z książki adresowej. 3. Dodaj temat faksu. 4. Wprowadź treść wiadomości faksowej. Znajdzie się ona na stronie tytułowej faksu. 5. Załącz zawartość do faksu. 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker Po zainstalowaniu aplikacji Klient programu GFI FaxMaker do listy drukarek zostanie automatycznie dodany sterownik drukarki. Użytkownicy mogą za pomocą tego sterownika drukować zawartość za pośrednictwem faksu. Aby to zrobić: 1. Utwórz zawartość do przefaksowania w dowolnej aplikacji umożliwiającej drukowanie. Np. z programu Microsoft Word, pakietu oprogramowania księgowego, systemu zarządzania treścią lub systemu zarządzania relacjami z klientem. GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 13

14 Screenshot 6: Drukowanie za pomocą sterownika drukarki FaxMaker 2. Wybierz zawartość do przefaksowania i wydrukuj ją za pomocą sterownika drukarki FaxMaker. Zawartość jest automatycznie konwertowana do formatu faksu (z rozszerzeniem *.fax) i dołączana do wiadomości programu Microsoft Outlook lub na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker (w zależności od opcji wybranej podczas instalacji). Podaj adresatów i temat faksu oraz wpisz wiadomość, która pojawi się na stronie tytułowej faksu. 3.2 Wysyłaj faksy bezpośrednio za pomocą formularza faksu GFI FaxMaker Klient GFI FaxMaker zawiera formularz faksu, który umożliwia tworzenie faksów i ich treści. Metoda ta jest alternatywą dla wysyłania faksów pocztą i przydaje się, jeśli użytkownik nie ma zainstalowanego klienta poczty Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker, aby otworzyć ekran Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. 2. Określ wszystkie parametry faksu, takie jak adresaci, temat czy załącznik. Listę funkcji dostępnych w formularzu faksugfi FaxMaker można znaleźć w niniejszym podręczniku. Więcej informacji: Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker (strona 25). 3. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 14

15 Screenshot 7: Redagowanie faksu na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Ważne uwagi: 1. Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). 2. Inne opcje wysyłania faksów, takie jak strona tytułowa, rozdzielczość faksów, harmonogram wysyłania faksów w określonych dniach/godzinach czy kod bilingowy, można określić w wiadomości . W tym celu należy dodać polecenia TextAPI w pierwszym wierszu wiadomości . Pełna lista poleceń TextAPI jest dostępna w Podręczniku poleceń API programu GFI FaxMaker dostępnym do pobrania na stronie: 3.3 Redagowanie faksów w programie Microsoft Outlook Faksy można wysyłać bezpośrednio z programu Microsoft Outlook. Utwórz nową wiadomość i wprowadź szczegóły faksu, takie jak adresat, temat i załącznik. Program Microsoft Outlook umożliwia korzystanie z lokalnych i sieciowych książek adresowych. Wybierz adresatów ze skonfigurowanymi numerami faksów. Numer faksu odbiorcy można dodać także w następującym formacie: <numer np. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 15

16 Screenshot 8: Wysyłanie faksów z programu Microsoft Outlook Ważne uwagi: 1. Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). 2. Inne opcje wysyłania faksów, takie jak strona tytułowa, rozdzielczość faksów, harmonogram wysyłania faksów w określonych dniach/godzinach czy kod bilingowy, można określić w wiadomości . W tym celu należy dodać polecenia TextAPI w pierwszym wierszu wiadomości . Pełna lista poleceń TextAPI jest dostępna w Podręczniku poleceń API programu GFI FaxMaker dostępnym do pobrania na stronie: 3.4 Redagowanie faksów za pomocą klienta poczty Faksy można wysyłać bezpośrednio z aplikacji klienckiej poczty Utwórz nową wiadomość . GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 16

17 2. Dodaj numer faksu adresata w polu Do w formularzu: na przykład Można dodać więcej adresatów rozdzielonych średnikiem (;). UWAGA W przypadku korzystania z programu Microsoft Outlook można używać lokalnych lub przypisanych do domeny książek adresowych. Więcej informacji: Redagowanie faksów w programie Microsoft Outlook (strona 15). 3. Dodaj temat w polu Subject (Temat). Pojawi się on na stronie tytułowej faksu. 4. Wprowadź treść wiadomości. Znajdzie się ona także na stronie tytułowej faksu. 5. Załącz zawartość do faksu. 6. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. Ważne uwagi: 1. Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). 2. Inne opcje wysyłania faksów, takie jak strona tytułowa, rozdzielczość faksów, harmonogram wysyłania faksów w określonych dniach/godzinach czy kod bilingowy, można określić w wiadomości . W tym celu należy dodać polecenia TextAPI w pierwszym wierszu wiadomości . Pełna lista poleceń TextAPI jest dostępna w Podręczniku poleceń API programu GFI FaxMaker dostępnym do pobrania na stronie: GFI FaxMaker 3 Wysyłanie faksów za pomocą klienta programu GFI FaxMaker 17

18 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS Faks można wysłać na dwa sposoby. Wybierz preferowany sposób: Za pośrednictwem klienta poczty 1. Utwórz nową wiadomość Dodaj numer telefonu adresata w polu Do w formularzu: na przykład 3. Wpisz tekst wiadomości SMS w treści wiadomości Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać wiadomość SMS. Więcej informacji... Użyj ekranu Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker. 2. Dodaj numer telefonu adresata w polu Do w formularzu: na przykład Możesz również wybrać adresata z książki adresowej. 3. Wpisz tekst wiadomości SMS. 4. Kliknij przycisk Wyślij, aby wysłać faks. Więcej informacji Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker W kliencie programu GFI FaxMaker jest dostępny formularz umożliwiający wysyłanie wiadomości SMS. Aby wysłać wiadomość SMS za pomocą formularza wiadomości SMS programu GFI FaxMaker: 1. Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker. Screenshot 9: Redagowanie wiadomości SMS na ekranie Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker GFI FaxMaker 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS 18

19 2. Określ następujące parametry wiadomości SMS: Table 8: Opcje wysyłania wiadomości SMS Parametr Adresat wiadomości SMS Podaj numer adresata wiadomości SMS w polu Do... lub DW... Można także wprowadzić adresata z książki adresowej, klikając odpowiednie polecenie: Wstaw adresata z książki adresowej Powoduje dodanie adresata z lokalnej książki adresowej programu GFI FaxMaker. Więcej informacji: Książka adresowa na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker (strona 27). Tekst wiadomości SMS Wstaw kontakt programu Outlook Powoduje załadowanie listy kontaktów programu Microsoft Outlook. Wybierz użytkownika, do którego ma zostać wysłana wiadomość SMS. Wprowadź tekst wiadomości SMS. 3. Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać wiadomość SMS. UWAGA Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. Wiadomości zawierające więcej niż 160 są dzielone na więcej wiadomości. W przypadku alfabetów innych niż łaciński, na przykład arabskiego i chińskiego, wiadomość może zawierać maksymalnie 70 znaków. GFI FaxMaker 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS 19

20 4.2 Wysyłanie wiadomości SMS z klienta poczty elektronicznej Wiadomość SMS można wysłać bezpośrednio z klienta poczty . Aby to zrobić: 1. W aplikacji klienta poczty wybierz opcję redagowania nowej wiadomości Określ następujące parametry wiadomości SMS: Table 9: Opcje wysyłania wiadomości SMS Parametr Adresat wiadomości SMS Podaj numer adresata wiadomości SMS w następującym formacie: na przykład Tekst wiadomości SMS Zwróć się do administratora sieci w celu uzyskania nazwy domeny środowiska SMS. Wpisz wiadomość SMS w polu treści wiadomości Kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać wiadomość SMS. Ważne uwagi 1. Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków. Wiadomości zawierające więcej niż 160 są dzielone na więcej wiadomości. W przypadku alfabetów innych niż łaciński, na przykład arabskiego i chińskiego, wiadomość może zawierać maksymalnie 70 znaków. 2. W wiadomości SMS zostanie dodany domyślny podpis wiadomości . Należy rozważyć usunięcie podpisu wiadomości , ponieważ zwiększa on liczbę znaków w wiadomości. 3. Nie ma możliwości wyboru adresatów z książki adresowej programu Microsoft Outlook. Aby to zrobić, należy skorzystać z ekranu Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker. Więcej informacji: Formularz wiadomości SMS programu GFI FaxMaker (strona 18). GFI FaxMaker 4 Sposób wysyłania wiadomości SMS 20

21 5 Odbieranie faksów Wszystkie faksy przychodzące są odbierane w skrzynce poczty jako wiadomości z tematem Nowa wiadomość faksowa od: <numer faksu>. Treść wiadomości zawiera informacje na temat faksu. Aby wyświetlić zawartość odebranego faksu, należy kliknąć dwukrotnie załącznik. Screenshot 10: Faksy odebrane w programie Microsoft Outlook GFI FaxMaker 5 Odbieranie faksów 21

22 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Podgląd faksów programu GFI FaxMaker umożliwia zarządzanie plikami faksów (z rozszerzeniem *.fax) oraz wyświetlanie, edytowanie, drukowanie i przechowywanie faksów. Podgląd faksów programu GFI FaxMaker można uruchomić, wybierając kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Podgląd programu GFI FaxMaker lub klikając dwukrotnie plik faksu (z rozszerzeniem *.fax). Screenshot 11: Faks wyświetlony na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Opcje ekranu Podgląd faksów programu GFI FaxMaker: 6.1 Zarządzanie faksami Edytowanie faksów 23 GFI FaxMaker 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker 22

23 6.1 Zarządzanie faksami W poniższej tabeli przedstawiono funkcje zarządzania faksami dostępne na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker. Table 10: Zarządzanie faksami na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Funkcja Wyświetlanie faksów Zapisywanie faksów Drukowanie faksów Tworzenie faksów Powiększenie Nawigowanie między stronami Kliknij dwukrotnie plik faksu (z rozszerzeniem *.fax), aby wyświetlić faks na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker. Wybierz kolejno polecenia Plik > Zapisz jako... Podaj lokalizację, nazwę i rozszerzenie pliku. Wybierz kolejno polecenia Plik > Drukuj i wybierz drukarkę. Skonfiguruj opcje wydruku, wybierając kolejno polecenia Plik > Ustawienia wydruku... Wybierz kolejno polecenia Plik > Nowy..., aby otworzyć nowy arkusz faksu. UWAGA: Zaleca się, aby faksy były tworzone w innym narzędziu i konwertowane do formatu faksu przez wydrukowanie zawartości za pomocą sterownika drukarki GFI FaxMaker. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). W menu Powiększenie wybierz poziom powiększenia wyświetlanej zawartości faksów. Na ekranie dostępny jest szereg opcji, na przykład powiększanie i pomniejszanie, dopasowywanie strony do szerokości lub wysokości okna lub powiększanie/pomniejszanie do określonej wartości procentowej lub wybranego współczynnika powiększenia. Jeśli faks zawiera wiele stron, można nawigować między nimi. Z menu Strona wybierz polecenie Następna strona lub Poprzednia strona, aby przejść odpowiednio do następnej lub poprzedniej strony. Kliknij kolejno polecenia Strona > Przejdź do strony, aby przejść do strony o wybranym numerze. Stronę do wyświetlenia można także wybrać na pasku narzędzi Strony. Paski narzędzi Wyświetlanie podglądu faksów Informacje o stronie Wszystkie strony można także wyświetlić w formie miniatur. Wybierz kolejno polecenia Widok > Widok miniatur. Kliknij dwukrotnie stronę do wyświetlenia. W menu Widok można wybrać paski narzędzi do wyświetlenia lub ukrycia. Paski narzędzi umożliwiają szybki dostęp do różnych funkcji. Po edycji faksu można wyświetlić jego podgląd w widoku czarno-białym używanym do przesyłania faksów. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Podgląd czarno-biały. Aby zamknąć podgląd i kontynuować edytowanie faksu, wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Pokaż. Wyświetl kolejno polecenia Widok > Informacje o obrazie..., aby załadować informacje o bieżącej stronie. 6.2 Edytowanie faksów W poniższej tabeli przedstawiono funkcje edycji faksów dostępne na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker. Table 11: Edytowanie faksów na ekranie Podgląd faksów programu GFI FaxMaker Funkcja Obracanie stron Przejdź do menu Strona i wybierz odpowiednią opcję: Obróć w lewo obrót strony o 90 stopni przeciwnie do kierunku wskazówek zegara Obróć w prawo obrót strony o 90 stopni zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara Usuwanie zawartości Ukrywanie zawartości Przerzuć obrót strony o 180 stopni Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Gumka i zaznacz obszar do wymazania. Funkcja ta umożliwia ukrywanie poufnych danych przed wysłaniem faksu. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Wskaźnik wyboru i zaznacz obszar do ukrycia. Wybierz kolejno polecenia Edytuj > Zaczernij obszar, aby ukryć zaznaczony obszar. GFI FaxMaker 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker 23

24 Funkcja Wstawianie kształtów Z poziomu paska narzędzi Adnotacje lub menu Adnotacja można wstawiać różne kształty: Prostokąt Okrąg Linie Można je wstawiać i wybierać ich rozmiar za pomocą myszy. Na pasku narzędzi stylu linii można ustawić grubość linii. Kształty i kolory Wstawianie tekstu Zmienianie rozmiaru kształtów Wyrównywanie zawartości Strzałki Na pasku narzędzi stylu linii można wybrać odpowiedni styl strzałki. Wybrany styl strzałki jest automatycznie dodawany podczas wstawiania nowego wiersza. Kształty można wybierać za pomocą narzędzia wyboru (Adnotacja > Narzędzie wyboru). Kolor do zastosowania można wybrać na pasku narzędzi kolorów/odcieni. UWAGA: Kolory zostają przekonwertowane na skalę szarości podczas zapisywania pliku faksu. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Wpisywany tekst. Wstaw pole tekstowe i ustaw jego rozmiar za pomocą myszy. Wpisz tekst. Tekst można sformatować za pomocą paska narzędzi formatowania. Kształt do zmiany rozmiaru należy zaznaczyć za pomocą narzędzia wyboru (Adnotacja > Narzędzie wyboru). Zmień rozmiar kształtu za pomocą myszy. Zaznacz jeden lub więcej obiektów za pomocą narzędzia wyboru, a następnie za pomocą paska narzędzi wyrównania ustaw następujące właściwości położenia: Wyrównaj do lewej / prawej / góry / dołu / wyśrodkowania Wyrównuje dwa lub więcej kształtów do jednej strony lub do środka. Kształty są wyrównywane do kształtu, który został zaznaczony jako pierwszy. Przesuń na wierzch W przypadku występowania wielu kształtów w faksie można przenieść zaznaczony kształt nad pozostałe kształty. Wstawianie obrazów lub stempli Odwracanie kolorów Ulepszenia obrazu Wyróżnianie zawartości Przesuń na spód W przypadku występowania wielu kształtów w faksie można przenieść zaznaczony kształt pod pozostałe kształty. Wybierz kolejno polecenia Adnotacja > Stemple. Wybierz kształt do wstawienia i kliknij przycisk Akceptuj. Domyślnie w programie GFI FaxMaker dostępny jest zestaw najczęściej używanych kształtów. Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać więcej obrazów do listy stempli. Obraz musi być dostępny w formacie *.bmp. Wybierz kolejno polecenia Strona > Odwróć, aby odwrócić wszystkie kolory faksu. Pliki faksu nie mogą zawierać kolorowej zawartości. Za pomocą opcji ulepszania obrazu można określić poziom zaciemnienia, z którym powinny zostać zapisane kolorowe kształty. Wybierz kolejno opcje Widok > Ulepszanie obrazu i zaznacz poziom jasności, w jakim ma zostać zapisany faks. Wybierz kolejno opcje Adnotacja > Wyróżnienie i wstaw wyróżniony prostokąt za pomocą myszy. GFI FaxMaker 6 Podgląd faksów programu GFI FaxMaker 24

25 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker dostępny jest szereg opcji wysyłania faksów. Screenshot 12: Redagowanie faksu na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Table 12: Opcje dostępne na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Opcja Tworzenie nowej wiadomości faksowej Adresaci faksu Adresaci w polu DW Temat Wiadomość faksowa Załącznik Wyświetlanie faksu przed wysłaniem Wybierz kolejno polecenia Start > Programy > Klient programu GFI FaxMaker > Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. W polu tekstowym Do podaj numery faksów adresatów. Można także kliknąć opcję Do, aby wstawić adresatów z książki adresowej. Wprowadź numery adresatów faksu, którzy mają otrzymać kopię wiadomości. Można także kliknąć opcję DW, aby wstawić adresatów z książki adresowej. Podaj temat faksu w polu tekstowym Temat. Zostanie on wstawiony na stronie tytułowej faksu. Wpisz tekst wiadomości w polu tekstowym formularza. Zostanie on wstawiony na stronie tytułowej faksu. Kliknij przycisk Plik... lub wybierz kolejno polecenia Wstaw > Plik załącznika..., aby wybrać załącznik faksu. UWAGA: Ta metoda transmisji umożliwia konwertowanie faksów do formatu (*.fax) na serwerze GFI FaxMaker. Program GFI FaxMaker nie może konwertować faksów wysyłanych w formatach lub zawierających czcionki niezainstalowane na serwerze faksów. Z tego względu zaleca się konwertowanie zawartości do formatu faksu bezpośrednio z poziomu komputera użytkownika. Więcej informacji: Drukowanie zawartości w kliencie programu GFI FaxMaker (strona 13). Klient GFI FaxMaker umożliwia wyświetlenie faksów przed ich wysłaniem. W tym celu należy wybrać opcję Podgląd. Więcej informacji: Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem (strona 26). GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 25

26 Opcja podpis Rozdzielczość faksu Ważność Strona tytułowa Aby dołączać podpis do wszystkich faksów: 1. Kliknij przycisk Opcje. 2. Na karcie Format wybierz opcję Dołącz podpis. 3. Kliknij opcję Edytuj podpis..., aby wpisać lub zmodyfikować tekst podpisu. 4. Kliknij przycisk OK. 5. Zamknij i otwórz ponownie ekran Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. Określ rozdzielczość faksów w menu Format. Można także kliknąć przycisk Opcje i wybrać ustawienie Wysoka lub Normalna z listy rozwijanej Rozdzielczość. Ustaw ważność faksu w menu Format. Można także kliknąć przycisk Opcje, a następnie na karcie Dostarczanie wybrać ustawienie Wysoka, Normalna lub Niska z listy rozwijanej Ważność. Stronę tytułową można dołączyć do wysyłanych faksów. 1. Kliknij przycisk Opcje. 2. Na karcie Format wybierz opcję Wyślij stronę tytułową. 3. Wybierz rodzaj strony tytułowej: Domyślna strona tytułowa: Aby użyć domyślnej strony tytułowej skonfigurowanej przez administratora, pozostaw puste pole Nazwa strony tytułowej. Niestandardowa strona tytułowa: Podaj nazwę strony tytułowej, która ma być używana. Nazwy skonfigurowanych stron tytułowych można uzyskać u administratora programu GFI FaxMaker. Kod bilingowy Planowanie 4. Kliknij przycisk OK. Jeśli administrator wymaga użycia kodów bilingowych, kliknij przycisk Opcje, a następnie na karcie Dostarczanie określ Kod bilingowy. Faks można wysłać w określonym dniu lub o określonej godzinie. Aby określić datę i godzinę przesłania faksu: 1. Kliknij przycisk Opcje. 2. Na karcie Dostarczanie wybierz opcję Wyślij faks o następującej godzinie. 3. Określ godzinę i datę przesłania faksu. 4. Kliknij przycisk OK. Po dodaniu zawartości i skonfigurowaniu ustawień kliknij przycisk Wyślij, aby przesłać faks. UWAGA Jeśli uaktywniono funkcję Podgląd, faks zostanie przesłany dopiero po zatwierdzeniu podglądu. Więcej informacji: Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem (strona 26). 7.1 Wyświetlanie podglądu faksu przed wysłaniem Po utworzeniu faksu na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker można wyświetlić podgląd faksu przed jego wysłaniem. Na podglądzie jest wyświetlana cała zawartość przekonwertowana na format faksu z uwzględnieniem innych zmian skonfigurowanych na serwerze GFI FaxMaker, na przykład z dodaną stroną tytułową oraz nagłówkami i stopkami. Aby wyświetlić faks przed jego wysłaniem: 1. Kliknij kolejno polecenia Plik > Podgląd. 2. Jeśli faks jest gotowy, kliknij przycisk Wyślij. 3. Faks jest przetwarzany przez program GFI FaxMaker, ale nie wysyłany. Program GFI FaxMaker odsyła faks w postaci załącznika wiadomości do skrzynki pocztowej. W temacie takiej wiadomości będzie znajdować się kod identyfikacyjny, na przykład [::send=pbc123ff]. 4. Przejrzyj dołączoną zawartość faksu. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 26

27 5. Aby potwierdzić zawartość faksu i rozpocząć wysyłanie, odpowiedz na wiadomość otrzymaną z programu GFI FaxMaker. UWAGA 1. Nie należy zmieniać zawartości wiadomości znajdującej się na przykład w polu Do lub Temat. 2. Wszelkie zmiany zawartości faksu należy wprowadzać na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker. 2. Faks wysłany do przejrzenia należy potwierdzić w ciągu 1 dnia. W przeciwnym wypadku zostanie on usunięty. 7.2 Ponowne wysyłanie faksów i wiadomości SMS Program GFI FaxMaker przechowuje kopie wysłanych faksów i wiadomości SMS na serwerze elementy niewysłane są przechowywane przez tydzień, a wysłane pomyślnie są przechowywane przez 2 dni. Umożliwia to szybkie ponowne przesłanie tych faksów i wiadomości SMS. UWAGA Aby wysłać ponownie elementy niewysłane starsze niż 1 tydzień oraz elementy wysłane prawidłowo, które mają więcej niż 2 dni, należy ponownie zredagować faks/wiadomość SMS. Aby wysłać ponownie faks/wiadomość SMS, należy odpowiedzieć na raport wysyłany przez program GFI FaxMaker po transmisji. W wiadomości zwrotnej: Nie należy edytować pola tematu. Zawiera ono kod umożliwiający programowi GFI FaxMaker zlokalizowanie określonego faksu/wiadomości SMS. Adresat wiadomości zostaje automatycznie przyporządkowany na podstawie numeru adresata. W razie potrzeby można edytować to pole. Raport dotyczący transmisji nie jest zawarty w faksie / wiadomości SMS. Program GFI FaxMaker wysyła ponownie faks / wiadomość SMS w postaci identycznej z oryginałem. 7.3 Książka adresowa na ekranie Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker Książka adresowa klienta GFI FaxMaker umożliwia zapisanie i zarządzenie listą odbiorców, szczegółowymi danymi i informacjami. UWAGA W przypadku korzystania z programu Microsoft Outlook można używać kontaktów z książki adresowej tego programu oraz zarządzać nimi. Kliknij kolejno polecenia Wstaw > Adresaci z kontaktów programu Outlook..., aby otworzyć książkę adresową programu Microsoft Outlook. Załaduj książkę adresową programu GFI FaxMaker, wybierając kolejno polecenia Wstaw > Adresaci z książki adresowej programu FaxMaker... GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 27

28 Screenshot 13: Książka adresowa programu GFI FaxMaker Książka adresowa programu GFI FaxMaker zawiera następujące elementy: Książki adresowe służą do przechowywania kontaktów i grup. Można utworzyć wiele książek adresowych. Grupy kontakty można poklasyfikować w grupach. Dzięki temu można wysyłać faksy do wszystkich kontaktów w danej w grupie. Adresaci kontakty z książki adresowej zawierające szczegóły pojedynczych odbiorców. Książki adresowe Table 13: Zarządzanie książkami adresowymi Funkcja Tworzenie nowej książki adresowej Usuwanie książek adresowych Eksportowanie książek adresowych 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker kliknij przycisk Opcje i wybierz pozycję Nowa książka adresowa. 2. Podaj nazwę w polu Nazwa książki adresowej. 3. Aby utworzyć udostępnioną książkę telefoniczną, wybierz pozycję Katalog globalny. 4. Kliknij przycisk OK. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz książkę adresową do usunięcia. 2. Wybierz kolejno polecenia Opcje > Usuń książkę adresową. 3 Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić. Kontakty w książce adresowej można wyeksportować do pliku rozdzielanego przecinkami. 1. Wybierz rekordy do wyeksportowania. Aby zaznaczyć wielu adresatów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. 2. Kliknij kolejno polecenia Opcje > Eksportuj do pliku ASCII. 3. Wybierz katalog i podaj nazwę pliku ASCII. 4. Kliknij przycisk Zapisz. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 28

29 Funkcja Importowanie książek adresowych Grupy Kontakty można importować z pliku rozdzielanego przecinkami z rozszerzeniem.txt. Każdy z rekordów powinien znajdować się w osobnych wierszach w następującym formacie: Imię, Nazwisko, Firma, Dział, Adres , Numer faksu, Numer telefonu UWAGA: Jeśli pole jest puste, należy pamiętać, aby wprowadzić cudzysłów (""), a następnie przecinek. 1. Na ekranie Książka adresowa GFI FaxMaker wybierz książkę adresową, w której mają zostać zapisane zaimportowane kontakty. 2. Kliknij kolejno polecenia Opcje > Importuj z pliku ASCII Wybierz plik do zaimportowania i kliknij przycisk Otwórz. Table 14: Zarządzanie grupami Funkcja Dodawanie grup Wyświetlanie kontaktów w grupach Usuwanie grup Wysyłanie faksu do grupy Adresaci Table 15: Zarządzanie adresatami Funkcja Dodawanie nowego adresata Edytowanie adresata Usuwanie adresata 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz adresatów, którzy mają zostać dodani do grupy. Aby zaznaczyć wielu adresatów, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift na klawiaturze. 2. Kliknij przycisk Opcje i wybierz opcję Dodaj do grupy Wybierz istniejącą grupę lub podaj nową nazwę grupy. 4. Kliknij przycisk OK. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker z listy rozwijanej Bieżąca grupa wybierz grupę kontaktów do wyświetlenia. W obszarze podglądu zostaną wyświetlone kontakty z tej grupy. Aby usunąć grupę oraz wszystkie jej kontakty: 1. Z listy rozwijanej Bieżąca grupa wybierz grupę do usunięcia. 2. Kliknij przycisk Usuń. 3. Kliknij przycisk Tak. Aby wysłać faks do wszystkich kontaktów należących do grupy: 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz grupę z listy rozwijanej Bieżąca grupa. 2. Kliknij przycisk OK. 3. Wszyscy członkowie grupy zostaną automatycznie dodani do listy odbiorców faksów. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz książkę adresową i grupę, w której ma zostać utworzony nowy adresat. 2. Kliknij przycisk Dodaj. 3. Podaj szczegóły dotyczące adresata. 4. Kliknij przycisk OK. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz użytkownika do edycji. 2. Kliknij przycisk Edytuj Zmień szczegóły adresata i kliknij przycisk OK. 1. Na ekranie Książka adresowa programu GFI FaxMaker wybierz użytkownika do usunięcia. 2. Kliknij przycisk Usuń. 3. Kliknij przycisk Tak. 7.4 Łączenie z programem GFI FaxMaker Klient programu GFI FaxMaker oferuje dwa różne sposoby łączenia się z programem GFI FaxMaker podczas wysyłania faksów: HTTP i SMTP. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 29

30 W formularzu wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker kliknij pozycję Opcje, a następnie przejdź na kartę Połączenie. Wprowadź swój adres w polu Adres . Podczas wysyłania faksów ten adres będzie widoczny jako adres nadawcy. W polu Typ połączenia wybierz metodę połączenia: HTTP W tym przypadku z programem GFI FaxMaker jest nawiązywane bezpośrednie połączenie. Skonfiguruj następujące opcje: Nazwa serwera programu GFI FaxMaker: Wprowadź nazwę FQDN lub adres IP używanego serwera programu GFI FaxMaker. W razie wątpliwości dotyczących nazwy serwera należy się skontaktować z administratorem. Zaleca się używać w pełni kwalifikowanej nazwy serwera zamiast adresu IP, gdyż adres IP może się zmienić. Na przykład: mojserwerfaksu.mojadomena.com Port: Port usług internetowych programu GFI FaxMaker, którego domyślny numer to Numer portu należy zmienić tylko wtedy, gdy polecił tak administrator programu GFI FaxMaker. SSL: Wybierz, jeśli dla usług internetowych programu GFI FaxMaker skonfigurowano bezpieczne połączenie. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. Zmień tę opcję tylko wtedy, gdy polecił tak administrator programu GFI FaxMaker. Serwer SMTP poczty Kliknij przycisk Testuj połączenie, aby sprawdzić skonfigurowane ustawienia. Jeśli test zakończy się niepowodzeniem, skontaktuj się z administratorem, aby zweryfikować ustawienia serwera, a następnie ponownie wykonaj test. Faksy są wysyłane do programu GFI FaxMaker za pośrednictwem protokołu SMTP (format poczty e- mail) przy użyciu serwera poczty. Wpisz szczegółowe dane serwera poczty: Nazwa/adres IP serwera poczty: Wprowadź nazwę lub adres IP serwera poczty. Port: Port SMTP używany przez serwer poczty. Wartość domyślna to 25. SSL: Powoduje, że klient łączy się i komunikuje z serwerem poczty za pomocą protokołu SSL. Wymagaj uwierzytelniania: Powoduje, że klient łączy się z serwerem poczty za pomocą poświadczeń konkretnego użytkownika. Nazwa użytkownika i Hasło: Wprowadź poświadczenia. Bezpieczne uwierzytelnianie hasła: Tę opcję należy wybrać, jeśli serwer poczty wymaga bezpiecznego uwierzytelniania hasła. GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 30

31 Screenshot 14: Łączenie z programem GFI FaxMaker za pośrednictwem protokołu HTTP 7.5 Określanie adresu Podanie adresu jest ważne w przypadku korzystania z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker, ponieważ adres ten jest używany do określania nadawcy faksów podczas transmisji raportów. Jeśli adres nie zostanie automatyczne wykryty na podstawie zalogowanego konta, przy pierwszym wyświetleniu ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker należy wprowadzić adres . Screenshot 15: Podawanie adresu GFI FaxMaker 7 Korzystanie z ekranu Formularz wiadomości faksowej programu GFI FaxMaker 31

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji urządzenia faksowego

Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Podręcznik instalacji urządzenia faksowego Omawia urządzenia faksowe i oprogramowanie komunikacyjne współpracujące z programem GFI FaxMaker oraz przedstawia sposób konfigurowania programu GFI FaxMaker

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

ABBYY PDF Transformer

ABBYY PDF Transformer ABBYY PDF Transformer Wersja 2.0 Podręcznik użytkownika 2006 ABBYY Software. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zawartość rozdziału Zawartość rozdziału... 2 Co to jest ABBYY PDF Transformer?... 3 Co nowego w

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA

Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA Kaspersky Security Center Web-Console PODRĘCZNIK UŻYTKOWNI KA SPIS TREŚCI W tym dokumencie... 4 Oznaczenia stosowane w dokumencie... 6 Przygotowanie do nawiązania połączenia z Serwerem administracyjnym...

Bardziej szczegółowo

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta

INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI. 1. Poczta elektroniczna. Zad 1. Zakładanie konta INTERNET JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI 1. Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna jest jedną z najstarszych i jednocześnie najpopularniejszych form komunikowania się w Internecie. Jest usługą klasy klient-serwer,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej

SPIS TREŚCI. 1. Przegląd urządzenia. 2. Używanie tablicy interaktywnej Instrukcja obsługi Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne". SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Poradnik użytkownika Outlook Expressa

Poradnik użytkownika Outlook Expressa Poradnik użytkownika Outlook Expressa Podobnie jak wiele nowinek komputerowych, pocztę elektroniczną uważano kiedyś za przejściową modę bez rzeczywistej wartości, zwłaszcza w epoce wczesnego Internetu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6

A-61708_pl. Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 A-61708_pl Korzystanie Smart Touch Wersja 1.6 Korzystanie z funkcji Smart Touch Spis treści Przegląd... 2 Uruchamianie funkcji Smart Touch... 2 Korzystanie z funkcji Smart Touch z domyślnymi numerami funkcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent CRM 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent CRM 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator pierwszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika

BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika BlackBerry Curve 9300 Smartphone Wersja: 5.0 Podręcznik użytkownika Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWDT643442-643442-0805043205-009 Spis

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3

Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Podręcznik dla początkujących użytkowników pakietu Oracle Open Office 3 Nr katalogowy: 821 1808 Wrzesień 2010 Copyright 2010, Oracle i/lub jej spółki powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo