Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne"

Transkrypt

1 Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2011/2012

2 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek dydaktycznych Opracowanie edytorskie i druk: Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zam..../2010 nakład... egz. tel. (22)

3 Spis treści 1. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Zakład Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Klinika Chirurgii Dziecięcej Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Klinika Pediatrii I Katedra i Klinika Kardiologii Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej I Klinicznej Katedra i Klinika Neurologii Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Fakultety pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno-Wychowawczych I Katedra Klinika Położnictwa i Ginekologii Zakład Psychologii Medycznej II Katedra Położnictwa i Ginekologii Klinika Chorób Odzwierzęcych i Tropikalnych Zajęcia z filozofii i etyki lekarskiej Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny we współpracy z Wydziałem Nauki o Zdrowiu oraz IFMSA-Poland Oddział Warszawa Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych Studium Języków Obcych Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Zakład Psychologii Medycznej Katedra i Klinika Psychiatryczna

4 1. Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Kierownik prof. dr hab. Robert Rudowski Warszawa, blok E, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) faks (0-22) , Zał. 1. Plan zajęć fakultatywnych: Programowanie w Visual Basic for Applications (VBA) dla arkusza kalkulacyjnego Excel. 15 godzin ćwiczeń (5 3 godz.) Wstęp: Visual Basic for Applications (VBA) to język programowania zaimplementowany w aplikacjach pakietu Microsoft Office. VBA rozszerza możliwości tych aplikacji, a także automatyzuje pracę z dokumentami. Cel: Zapoznanie studentów z językiem programowania VBA w aplikacji Excel. Po ukończeniu kursu studenci powinni posiąść umiejętność samodzielnego pisania programów rozwiązujących różne problemy np. programowanie niestandardowych funkcji, ułatwienie w zbieraniu i przetwarzaniu danych do analiz statystycznych oraz prowadzenie zaawansowanych obliczeń numerycznych. Tematy ćwiczeń: 1. Zapoznanie z edytorem Visual Basic, pisanie kodu, uruchamianie kodu, hierarchia obiektów, właściwości obiektów i operacje wykonywane na obiektach. 2. Typy danych, zmienne, stałe, tablice, instrukcje. 3. Procedury i funkcje, kontrolowanie przebiegu programu, obsługa błędów, rodzaje błędów, debugger. 4. Formularze do wprowadzania i prezentacji danych. 5. Napisanie przykładowych aplikacji. Prowadzący: mgr Maciej Monkiewicz, Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Zał. 2. Program zajęć fakultatywnych E-zdrowie (Zastosowanie technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych w medycynie) 15 godz. (5x3godz.) seminaria. Wstęp. Definicje e-zdrowia. Globalne (WHO) i lokalne strategie rozwoju e-zdrowia (UE). Sytuacja w Polsce i możliwe strategie rozwoju. Aspekty techologiczne i medyczne. Pojęcie interoperacyjności technologicznej i semantycznej.

5 Standardy HL, DICOM. Ustandaryzowana nomenklatura medyczna. Elektroniczna historia choroby i jej standardy (CDA) Bezpieczne przesyłanie danych medycznych. Modele najlepszej praktyki w e-zdrowiu. Minimalne wymagania techniczne dla różnych specjalności. 3. Aspekty prawne i ekonomiczne e-zdrowia. 4. Zastosowanie kliniczne i opieka domowa: system obrazowania PACS, systemy wspomagania decyzji, systemy monitorowania pacjentów przewlekle chorych, czujniki i inteligentne ubiory do monitorowania, teleopieka domowa, e-recepty. 5. E-nauczanie dla lekarzy. Model systemu e-nauczania. Dostępne platformy- Moodle. Nauczanie synchroniczne i asynchroniczne. Nauczanie mieszane (blended learning). Wideokonferencje. E-nauczanie w dziedzinie zdrowia publicznego. Przekazywanie wiedzy na tematy zdrowotne obywatelom. Serwisy internetowe. Zał. 3. Tematy zajęć fakultatywnych z Podstaw Biostatystyki dla studentów I Wydziału Lekarskiego, prowadzonych w Zakładzie Informatyki Medycznej i Telemedycyny (5 x 3 godz. = 15 Godz. Ćwiczeń). 1. Wstęp rodzaje cech statystycznych skale pomiarowe opracowanie materiału statystycznego 2. Jednowymiarowa analiza statystyczna miary położenia miary zmienności miary asymetrii i koncentracji ocena losowości próby ocena normalności rozkładu 3. Klasyfikacja narzędzi statystycznych do oceny istotności zależności statystycznej i korelacji współczynnik korelacji Pearsona współczynnik korelacji Spearmana współczynnik korelacji Cramera zasady wyboru współczynnika 4. Klasyfikacja testów do oceny istotności różnic między populacjami testy t-studenta inne testy istotności

6 testy nieparametryczne ocena istotności różnic rozkładu cechy przy kilku warunkach (analiza wariacji, testy: qx, Kruskala-Wallisa, Friedmana) zasady wyboru testu 5. Przykładowy problem Na każdy z powyższych punktów składa się wstęp teoretyczny, część praktyczna polegająca na zastosowaniu dostępnego oprogramowania statystycznego do obliczania parametrów (np. średnia, mediana, wartości testów, poziomy istotności), prezentacja graficzna wyników oraz ich dyskusja. Prowadzący: dr Janusz Sierdziński Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Zał. 4. Kurs Podstawy oprogramowania Matlab 15 godz. seminariów (5 x 3 godz.) Cel kursu MATLAB jest środowiskiem obliczeniowym przeznaczonym dla naukowców umożliwiającym przeprowadzanie obliczeń matematycznych, analizy numerycznej, wizualizacji otrzymanych wyników (2D, 3D), jak również tworzenie algorytmów i programów. Język MATLABa jest intuicyjny i wygodny w użyciu, co sprawia, że opracowanie algorytmów jest prostsze niż w przypadku takich języków programowania jak C czy Fortran. Celem nauczania przedmiotu jest: 6. Wprowadzenie oraz zapoznanie się z podstawami obliczeń numerycznych wraz szybkim generowaniem wyników. 7. Prezentacja modułu graficznego do wizualizacji i analizy danych. 8. Obróbka i przetwarzanie danych wykorzystywanych do analiz statystycznych. 9. Zapoznanie się z środowiskiem programistycznym MATLABa. Program kursu obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną (praca z aplikacją MATLAB laboratoriach komputerowych ZIMT). Tematy zajęć: Pierwsze kroki w Matlabie, podstawowe operacje macierzowe i tablicowe. Tworzenie skryptów i współpraca z plikami danych, tworzenie plików funkcji. Wykresy w Matlabie, interfejs graficzny użytkownika. Analiza statystyczna wyników pomiarów. Przykłady obliczeń i prezentacji wyników. 3

7 Zał. 5. Plan zajęć fakultatywnych Podstawy C++ 15 godzin ćwiczeń (5 3 godz.) Wstęp: Język C++ jest jednym z najpopularniejszych języków programowania ogólnego przeznaczenia. Umożliwia pisanie programów zgodnych z paradygmatem zarówno proceduralnym jak i obiektowym. Cechuje się wysoką wydajnością kodu wynikowego oraz niezależnością od konkretnej platformy sprzętowej czy systemowej. Cel: Przygotowanie studentów do samodzielnego pisania aplikacji w języku C++. Tematy ćwiczeń: 1. Omówienie prostego programu, kompilacja i konsolidacja programu, podstawowe typy danych, stałe i zmienne, proste operacje we/wy. 2. Operatory, instrukcje. 3. Tablice, wskaźniki, funkcje. 4. Programowanie obiektowe. 5. Napisanie przykładowych aplikacji. Prowadzący: mgr Maciej Monkiewicz, 2. II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Kierownik prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski Warszawa, ul. Karowa 2, tel. (0-22) , faks , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA STUDENTÓW MEDYCYNY Z ZAKRESU ANATOMII PŁODU I i II semestr 2011/2012 Przygotowanie: Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel II Katedra i Klinika Położnictwa i Ginekologii Poradnia Perinatologii i Kardiologii Perinatalnej Tel , fax:

8 Organizatorzy: Dr hab. n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel, II Klinika Położnictwa i Ginekologii; Prof. dr hab. med. Bogdan Ciszek, Kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Planowany czas: 30 godzin; I i II semestr 2011/2012 Cel programu podstawowego: Poznanie anatomii poszczególnych układów w okresie prenatalnym na podstawie preparatów anatomicznych oraz badania USG. Program zakresu podstawowego (semestr letni) 1. Budowa zarodka i płodu w pierwszym trymestrze ciąży, podstawy prenatalnej diagnostyki ultrasonograficznej: a) anatomia zarodka (do 10 tyg.) i płodu ( tyg.) b) USG tyg.: co należy obejrzeć zgodnie z międzynarodowymi zasadami Fetal Medicine Foundation. 2. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne twarzoczaszki i układu szkieletowego. 3. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego 4. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne klatki piersiowej z wyłączeniem serca płodu. 5. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne przewodu pokarmowego i układu moczowo- płciowego płodu. 6. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne układu krążenia płodu. 7. Zajęcia podsumowujące. Program zakresu rozszerzonego. (semestr zimowy) 1. Nowe metody USG stosowane w prenatalnej diagnostyce. 2. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad ośrodkowego układu nerwowego płodu. 3. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad twarzoczaszki i układu szkieletowego płodu. 4. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad klatki piersiowej (z wyłączeniem układu krążenia) oraz. przewodu pokarmowego płodu. 5. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad układu moczowo płciowego. 6. Anatomia prawidłowa i obrazy ultrasonograficzne wad układu krążenia płodu. 7. Zasady udzielania porad pre- i perinatalnych, rozmowa z pacjentem warsztaty przy współudziale psychologa z Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci. 5

9 3. Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Kierownik prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk Warszawa, ul. Chałubińskiego 5, tel./faks (022) Fakultet będzie się składał z części wykładowej i ćwiczeniowej. Wykłady będą dotyczyć najnowszych projektów łączących biologię molekularną z medycyną praktyczną 1. Projekt sekwencjonowania genomu człowieka (Human Genome Project)- nadzieje i niebezpieczeństwa 1h 2. Sygnatury genowe wykorzystanie wysokoskalowych technik badania ekspresji genów 1h 3. Kod histonowy - nowy poziom regulacji ekspresji genów. 1h 4. Czy istnieją geny człowieczeństwa? 1h 5. Projekt proteomu jakie ma znaczenie w medycynie 1h 6. Projekt kinomu znaczenie w terapii 1h Część ćwiczeniowa wprowadzi studentów w podstawową metodykę badań laboratoryjnych w zakresie biologii molekularnej: tj. 1. Hodowla komórkowa 3h 2. Metody izolacji i badania RNA 3h 3. Metody izolacji i badania DNA 3h 4. Badanie ekspresji białek metodą Western blotting 3h 5. Przesiewanie, trypsynizacja komórek, sporządzanie pożywek, mrożenie komórek, obchodzenie się ze sterylnymi cieczami i specyfika pracy pod laminarem 3h 6. Praktyczna izolacja DNA, RNA, żel agarozowy, praca z bromkiem etydyny 3h 7. PCR, RT PCR, Taq man 3h 8. Western blotting w praktyce: 3h UWAGA: Ze względu na specyfikę tych zajęć, grupy ćwiczeniowe nie mogą być bardziej liczne niż 5 osób. Ilość godzin zajęć Wykłady Ćwiczenia SUMA 6h 24h 30h 6

10 4. Zakład Epidemiologii Instytutu Medycyny Społecznej Kierownik dr Maria Mularczyk-Bal Warszawa, ul. Oczki 3, tel. (0-22) , faks , Zajęcia fakultatywne dla studentów: III, IV, V i VI roku I Wydziału Lekarskiego. Jednostka dydaktyczna: Zakład Epidemiologii IMS WUM. 1. Biostatystyka zaawansowane metody statystyczne (15 godzin) Celem zajęć jest uzyskanie umiejętności prawidłowego powiązania problemów medycznych z metodami statystycznymi: dobór testów, interpretacja wyników w oparciu o poziom istotności lub przedziały ufności, ocena siły związku w oparciu o współczynnik korelacji, iloraz szans (odds ratio) i ryzyko względne (relative risk). Powyższe metody zostaną omówione w kontekście planowania schematów badania. Uzyskana wiedza pozwoli na krytyczne czytanie artykułów, odniesienie się do stosowanej metodologii oraz umożliwi posługiwanie się metodami analiz wieloczynnikowych takich, jak: analiza wariancji (ANOVA), analiza regresji, analiza logistyczna i analiza przeżyć. 2. Biostatystyka praktyczne obliczenia na komputerze (15 godzin) Celem zajęć będzie uzyskanie umiejętności prawidłowego tworzenia własnych baz danych oraz wykonywania na nich obliczeń natury statystycznej przydatnych w badaniach klinicznych prowadzonych przez studentów w ramach kół naukowych. Obliczenia będą prowadzone w wiodącym systemie używanym do obliczeń w badaniach klinicznych (clinical trias). 3. Epidemiologia kliniczna (15 godzin) Zajęcia przeznaczone są dla osób, które znają podstawy biostatystyki. Celem tych zajęć będzie wdrożenie studentów do pracy polegającej na samodzielnym opracowaniu materiału pochodzącego z badań klinicznych. Głównymi narzędziami w tej pracy będą poznane wcześniej podstawowe metody statystyczne, które będą stosowane w środowisku Systemu SAS. Nacisk będzie położony na samodzielny opis wyników, prawidłowy dobór metod i poprawne formułowanie wniosków w oparciu o uzyskane wyniki statystyczne i samodzielnie znalezioną literaturę. 7

11 5. Klinika Chirurgii Dziecięcej Kierownik prof. dr hab. Andrzej Kamiński Warszawa, ul. Marszałkowska 24, tel. (0-22) , fax (0-22) , Program zajęć fakultatywnych (30 godz.) z chirurgii dziecięcej: praca na bloku operacyjnym, praca na Chirurgicznej Izbie Przyjęć, praca w Klinice/Oddziale. Osobą odpowiedzialną za zajęcia fakultatywne w Klinice chirurgii dziecięcej I WL jest dr n med. Krzysztof Ebinger Tel. Kontaktowy Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej SP CSK Kierownik: prof. dr hab. med. Jacek Szmidt Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) , fax (0-22) , Zajęcia w wymiarze 30 godzin dla studentów I Wydziału Lekarskiego w systemie zblokowanym, składają się z części teoretycznej oraz z zajęć praktycznych (udział w operowaniu z zakresu chirurgii naczyń i chirurgii transplantacyjnej). Planowana jest realizacja następujących tematów: 1. Ostre i przewlekłe niedokrwienie kończyn i ich leczenie. 2. Tętniaki aorty brzusznej nowe metody leczenia operacyjnego. 3. Diagnostyka chorób naczyń. 4. Choroby żył i układu limfatycznego (diagnostyka, leczenie i powikłania). 5. Zakrzepica naczyń, zespół pozakrzepowy. 6. Przeszczepianie narządów (nerek, trzustki). 7. Zaliczenie zajęć. 8

12 7. Klinika Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Kierownik prof. dr hab. Leszek Pączek Warszawa, ul. Nowogrodzka 59, tel. (022) , faks (022) ZAJĘCIA FAKULTATYWNE DLA STUDENTÓW MEDYCYNY Z ZAKRESU DIAGNOSTYKI CHORÓB NEREK I i II semestr 2011/2012 Przygotowanie: Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Organizatorzy: Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Dr n. med. Irena Bartłomiejczyk Dr n. med. Mariusz Niemczyk Planowany czas: 15 godzin; 5 seminariów; I i II semestr 2011/2012 Cel programu podstawowego: Poznanie nowoczesnych metod diagnostycznych w nefrologii. Program: 1. Proteomika w chorobach nerek. 2. Diagnostyka wielotorbielowatości nerek. 3. Nowe metody oceny czynności nerek (NGAL, cystatyna C). 4. Diagnostyka obrazowa chorób nerek. 5. Zaawansowane produkty glikacji białek (AGE s) w nefrologii. 8. Klinika Pediatrii Kierownik Kliniki: prof. dr hab. med. Hanna Szajewska Warszawa, ul. Działdowska 1/3, tel. (0-22) , fax (0-22) , 1. PODSTAWY EBM, CZYLI MEDYCYNY OPARTEJ NA DANYCH NA- UKOWYCH (30 godzin) Cele Po zakończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć: zadać pytanie kliniczne wyszukać i dokonać selekcji wiarygodnej informacji 9

13 ocenić informację o metodzie leczenia podjąć decyzję kliniczną na podstawie uzyskanej informacji wiedzieć co to jest przegląd systematyczny i metaanaliza umieć opracować strategię wyszukiwania piśmiennictwa do przeglądu systematycznego znać zasady pisania publikacji naukowej umieć przygotować streszczenie i prezentację naukową Zespół prowadzący Prof. Hanna Szajewska Dr med. Andrea Horvath Dr med. Piotr Dziechciarz Dr med. Marek Ruszczyński Dr Anna Chmielewska Dr Bernadeta Patro Gołąb PLAN ZAJĘĆ Temat Powitanie, wyjaśnienie celu warsztatów Wprowadzenie do EBM Oczekiwania uczestników Krok 1 Pytanie kliniczne (PICO) Zajęcia praktyczne w grupach Krok 2 Wyszukiwanie i selekcja informacji Zajęcia praktyczne w grupach Podsumowanie Krok 3 Ocena informacji o metodzie leczniczej Zajęcia praktyczne w grupach Krok 4 Podjęcie decyzji klinicznej Zajęcia w grupach Ogólna dyskusja Zajęcia prowadzone przez studentów powtórzenie wcześniejszych tematów Przegląd systematyczny i metaanaliza Prowadzący Wszyscy H. Szajewska Studenci A. Horvath Wszyscy M. Ruszczyński Wszyscy H. Szajewska Wszyscy P. Dziechciarz Wszyscy Wszyscy Studenci H. Szajewska 10

14 Temat Jak przygotować protokół przeglądu systematycznego? Strategia wyszukiwania Jak napisać publikację naukową? Jak napisać streszczenie na zjazd? Jak przygotować prezentację? Ogólna dyskusja podsumowanie ankieta Prowadzący A. Horvath P. Dziechciarz M. Ruszczyński H. Szajewska P. Dziechciarz A. Horvath Wszyscy 2. SZTUKA PREZENTACJI NAUKOWYCH (10 godzin) Cele Po zakończeniu warsztatów uczestnik powinien umieć: znać zasady pisania publikacji naukowej umieć przygotować streszczenie i prezentację naukową Wprowadzenie. Cel zajęć H. Szajewska Jak napisać streszczenie na zjazd? P. Dziechciarz Studenci otrzymują publikację bez abstraktu. Na podstawie publikacji opracowują Warsztaty: streszczenie na zjazd streszczenie (w 2-3 grupach, potem krotka prezentacja) Wszyscy Jak przygotować prezentację? A. Horvath Jak przygotować plakat? M. Ruszczyński Ta sama publikacja. Krótka prezentacja lub Warsztaty: prezentacja zjazdowa przygotowanie plakatu. Jw. Wszyscy Jak napisać publikację naukową? H. Szajewska Ta sama publikacja. Dyskusja, czy uwzględnione zostały wszystkie elementy. Warsztaty: ocena publikacji Porównanie z CONSORT Wszyscy Materiały dodatkowe CONSORT PRISMA STARD MOOSE. 11

15 9. I Katedra i Klinika Kardiologii Kierownik prof. dr hab. Grzegorz Opolski Warszawa, ul Banacha 1a, tel. (022) , faks ZAJĘCIA FAKULTATYWNE V, VI ROKU. PLAN ZAJĘĆ KURSU ELEKTROKARDIOGRAFIA (15 godzin) (6 kolejnych wtorków ). Semestr letni (marzec, kwiecień 2011/2012 r.). Blok D parter, ul Banacha 1a. 1 DZIEŃ: Wykład: Podstawy elektrofizjologii tkanki pobudliwej. Teoria dipolowa. Przewodzenie stanu czynnego w sercu. Teoria odprowadzeń EKG. Podstawy elektrokardiografii dedukcyjnej wg D. Sodi- Pallaresa. 2 DZIEŃ: Ćwiczenia: Wyznaczanie osi elektrycznej serca. Obliczanie podstawowych elementów elektrokardiogramu. Techniki rejestracji EKG. Artefakty zapisu. Komentarz i ocena pracy. 3 DZIEŃ: Wykład: Prawidłowy automatyzm w sercu. Bloki przewodzenia na różnych poziomach przedsionków i komór. Bloki wiązkowe. Przeciążenia i przerosty przedsionków i komór. Ćwiczenia: Odczytywanie elektrokardiogramów. 4 DZIEŃ: Wykład: Elektrofizjologiczne podstawy zaburzeń rytmu. Zjawisko re-entry, potencjały następcze wczesne i późne, patologiczny automatyzm. Ćwiczenia: Rozpoznawanie skurczów dodatkowych i częstoskurczów. 5 DZIEŃ: Wykład: Niedokrwienie serca w EKG jego stadia i dynamika. Ćwiczenia: Rozpoznawanie i lokalizacja zawałów serca. 6 DZIEŃ: Wykład: Problemy odczytywania zapisów EKG u chorych ze stymulatorami serca różnych typów. Arytmogenność stymulatorów serca. Ćwiczenia: Rozpoznawanie zaburzeń stymulacji serca i sterowania stymulatorów implantowanych. Zawał serca u chorego ze stymulatorem. Rozpoznawanie częstoskurczu u chorego ze stymulatorem. 12

16 10. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej I Klinicznej Kierownik prof. dr hab. Andrzej Członkowski Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, tel. (022) , , fax (022) , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z FARMAKOLOGII KLINICZNEJ Zajęcia fakultatywne Postępy farmakologii klinicznej organizuje dr Maciej Niewada. Zajęcia (w liczbie godzin 15) odbywać się będą w sali biblioteki Katedry Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, raz w tygodniu, w czwartki w godz Zapisy w sekretariacie. Terminy wykładów i dokładna tematyka zostaną podane na początku semestru 2011/2012. Proponowana tematyka cyklu: Temat; Wykładowca Zapobieganie zakażeniom w ujęciu farmakologicznym. Iwona Korzeniewska-Rybicka Terapia alergii pokarmowej Bożena Tarchalska-Kryńska Postępu leczenia biologicznego Adam Przybyłkowski Postępy farmakoterapii chorób psychicznych Adam Płaźnik Nowe leki kardiologiczne Krzysztof J. Filipiak Postępy terapii stwardnienia rozsianego Anna Członkowska/Dagmara Mirowska Postępy leczenia udarów mózgu Anna Członkowska/Adam Kobayashi/Maciej Niewada Homeopatia i wybrane niekonwencjonalne metody farmakoterapii Józef Meszaros/Dagmara Mirowska-Guzel 13

17 11. Katedra i Klinika Neurologii Kierownik prof. dr hab. Hubert Kwieciński Warszawa, ul. Banacha 1a, tel. (0-22) , faks (0-22) , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z NEUROLOGII dla I Wydziału Lekarskiego w roku akademickim 2011/2012 Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w czwartki w godz w sali 708. Kliniki Neurologicznej wykładowca temat dr m. Kuźma Mechanizmy neurodegeneracji na postawie SLA dr D. Dziewulska Priony i choroby prionowe od szalonych krów do choroby Creutzfeldta-Jakoba dr J. Bojakowski Spastyczność jako problem kliniczny w neurologii dr A. Łusakowska Dystrofia miotoniczna nowe spojrzenie na znaną chorobę dr P. Janik Tiki obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie dr D. Dziewulska Zastosowanie technik pamięciowych (mnemotechniki) w procesie uczenia się dr I. Domitrz Goździkowa nie pomoże postępowanie w nietypowych bólach głowy dr M. Gaweł Otępienie czy starość diagnostyka różnicowa dr A. Opuchlik Stany naglące w neurologii. 10. dr A. Kostera- Neurologia wieku dziecięcego a neurologia dorosłych- różnice i podobieństwa Pruszczyk dr A. Łusakowska Nowoczesne terapie w chorobach nerwowo-mięśniowych 12. doc. B. Zakrzewska- Możliwości terapeutyczne w stwardnieniu Pniewska rozsianym dr E. Szmidt Elektrofizjologia w diagnostyce neurologicznej dr A. Łusakowska Kanalopatie genetyczne i nabyte zaburzenia kanałów jonowych prof. A. Kamińska Miopatie wrodzone 14

18 12. Klinika Otolaryngologii Dziecięcej Kierownik prof. zw. dr hab. med. Mieczysław Chmielik Warszawa, ul. Marszałkowska 24, tel./faks (0-22) , ZAJĘCIA FAKULTATYWNE Z OTOLARYNGOLOGII DZIECIĘCEJ Zajęcia fakultatywne z laryngologii dziecięcej odbywają się w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w czasie pełnienie dyżuru. Program zajęć umożliwia uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu otolaryngologii dziecięcej zdobytej w czasie zajęć na IV roku studiów. Udział w dyżurach laryngologicznych stwarza możliwość zdobycia podstawowych umiejętności praktycznych dotyczących przeprowadzania badania laryngologicznego u dzieci, w tym przede wszystkim badanie uszu, nosa, gardła i krtani. Program zajęć uwzględnia zagadnienia szczególnie przydatne w szkoleniu przyszłych lekarzy pierwszego kontaktu. Szczególny nacisk kładziemy na przedstawienie problemów związanych z ostrymi schorzeniami w laryngologii dziecięcej, które stanowią zagrożenie zdrowia i życia. Studenci mogą poznać podstawowe zasady różnicowania i postępowania w przypadku nagłej duszności krtaniowej, krwawienia z nosa, zakrztuszenia się lub połknięcia ciała obcego, urazu nosa i twarzoczaszki. Część zajęć poświęcona jest zagadnieniu ostrych stanów zapalnych w obrębie ucha, nosa i zatok przynosowych, gardła i krtani. Przedstawiane są podstawowe schematy leczenia tych schorzeń oraz zasady postępowania w razie powikłań, ze szczególnym uwzględnieniem stanów, których leczenie wykracza poza kompetencje lekarza pierwszego kontaktu i wymaga opieki specjalistycznej. W czasie zajęć fakultatywnych studenci mają możliwość uczestniczenia w zabiegach odbywających się w trybie ostrego dyżuru takich jak nastawienie kości nosa, paracenteza, ezofagoskopia lub bronchoskopia z usunięciem ciał obcych. Szczegółowy program zajęć obejmuje: 1. Nauka badania laryngologicznego u dziecka. Podstawowe zasady rynoskopii i otoskopii. 2. Ostre stany w laryngologii dziecięcej. krwawienia z nosa: przyczyny, postępowanie, tamponada przednia, tamponada tylna, nagła duszność krtaniowa: przyczyny, diagnostyka, różnicowanie i leczenie, ciała obce: w drogach oddechowych, w przewodzie pokarmowym, diagnostyka i postępowanie, urazy twarzoczaszki i szyi postępowanie, powikłania. 3. Ostre i przewlekłe zapalenie ucha środkowego. objawy, diagnostyka, leczenie i powikłania. 4. Ostre i przewlekłe zapalenie zatok. 15

19 - objawy, diagnostyka, leczenie i powikłania 5. Zapalenie krtani u dzieci. ostre podgłośniowe zapalenie krtani zapalenie nagłośni Liczba godzin: Fakultety pod patronatem Prorektora ds. Dydaktyczno- Wychowawczych Prof. dr hab. n. med. Marka Kulusa 1. POROZUMIENIE Z PACJENTEM: KOMUNIKACJA, WZAJEMNY STO- SUNEK, PODEJMOWANIE DECYZJI Miejsce odbywania zajęć Centrum Dydaktyczne WUM przy ul. Trojdena 2a, Warszawa Do kogo adresujemy zajęcia? W zajęciach mogą uczestniczyć wszyscy studenci Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego rozumiejący, że dobry, bezpośredni kontakt z pacjentem stanowi istotny aspekt medycyny. Skąd potrzeba organizacji kursu o tej tematyce? Zawód medyczny wymaga szczególnej wrażliwości, empatii, zdolności do rozumienia ludzkich potrzeb i wysokiego poziomu etycznego. Trudnym i skomplikowanym sytuacjom pacjentów muszą odpowiadać szczególne umiejętności komunikacyjne osób, których opiece pacjent się oddaje. Niedostateczne porozumienie może zniweczyć nawet najbardziej kompetentne działania lekarzy, pielęgniarek i całego personelu medycznego. Cele zajęć Celem zajęć jest omówienie najważniejszych i najczęściej występujących rodzajów kontaktu z pacjentami, które stanowią dla przyszłych lekarzy, pielęgniarek i położnych największe wyzwania w relacjach z ludźmi chorymi. Będziemy zajmować się tym, jak używać języka, by dobrze rozumieć osoby potrzebujące pomocy i skutecznie im pomagać. Studenci mają nabyć wiedzę o tym, jak najlepiej wzajemnie rozumieć się z pacjentem, jak za pomocą słów zmniejszać cierpienie i rozwijać u chorych nadzieję, jak pomagać pacjentom w podejmowaniu decyzji. Będziemy starać się rozwijać przydatne na co dzień umiejętności, zajęcia będą więc składać się nie tylko z wykładów, lecz także z analizy autentycznych sytuacji i innych form warsztatowych. 16

20 Przedyskutowane zostaną również wybrane zagadnienia etyczne oraz humanistyczne problemy istoty zawodu lekarskiego w związku z postępem medycyny. Organizacja zajęć Program będzie realizowany we współpracy z Radą Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk i Centrum Onkologii. Grono wykładowców tworzą wybitni specjaliści, m. in. prof. A. Markowski (językoznawstwo), prof. M. Kulus (medycyna), ks. prof. W. Przyczyna (etyka), prof. Z. Szawarski (etyka), prof. Z. Czernicki (medycyna, Okręgowa Izba Lekarska), prof. A. Doboszyńska (medycyna, pielęgniarstwo), prof. J. Tatoń (medycyna), prof. J. Doroszewski (medycyna), dr n. med. J. Meder (medycyna, onkologia), mgr M. Kosowicz (psychoonkologia), mgr A. Doroszewska (socjologia), dr n. med. J. Jarosz (opieka paliatywna), prof. T. Parnowski (psychiatria). Opiekę nad zajęciami ze strony Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sprawuje profesor Marek Kulus, Prorektor do spraw Dydaktyczno-Wychowawczych, ze strony Polskiej Akademii Nauk profesorowie Andrzej Markowski (Przewodniczący Rady Języka Polskiego) i Jan Doroszewski (Przewodniczący Komisji Języka Medycznego), ze strony Centrum Onkologii dr n. med. Janusz Meder. Kurs obejmuje 10 spotkań trwających po trzy godziny dydaktyczne. Zajęcia odbędą się w Centrum Dydaktycznym WUM oraz w klinikach i przychodniach Uniwersytetu Medycznego, Centrum Onkologii i w Hospicjum Onkologicznym, gdzie studenci będą mieli możliwość porozmawiania z pacjentami. Zaliczenie Podstawą zaliczenia będzie obecność i aktywność w trakcie zajęć. Tematyka zajęć Lp. Temat zajęć Liczba godzin wykładów Liczba godzin warsztatów 1. Komunikacja interpersonalna jak mówić, aby nas słuchali, jak słuchać, aby do nas mówili Język i kultura porozumienia z pacjentami Etyczne problemy komunikacji i stosunków z pacjentem Rola prawdy w kontakcie z pacjentem. Podejmowanie decyzji Komunikacja w zespole terapeutycznym oraz pielęgniarki i położnej z pacjentem Porozumienie lekarza z pacjentami nieletnimi i ich rodzinami Relacje z pacjentami, istota medycyny, współpraca w leczeniu Komunikacja z ludźmi chorymi na nowotwory Komunikacja w opiece paliatywnej (hospicjum) Komunikacja z pacjentami chorymi psychicznie 1 2 Ogółem

21 Kontakt: Zapisy na zajęcia w systemie elektronicznym: Telefon Kontaktowy (22) WPROWADZENIE DO INTERPRETACJI WYNIKÓW I PLANOWANIA BADAŃ PODSTAWY EPIDEMIOLOGII KLINICZNEJ I BIOSTATYSTYKI Spotkania prowadzi: dr Katarzyna Szamotulska z zespołem Czas trwania: I semestr Miejsce odbywania zajęć Centrum Dydaktyczne WUM przy ul. Trojdena 2a, Warszawa Kurs dla studentów wyższych lat studiów, doktorantów oraz pracowników nauki Cel: nauczenie podstaw samodzielnej oceny publikacji naukowych i interpretacji wyników, podstaw planowania i realizacji badań naukowych Tytuł Cel badania Badania nieeksperymentalne i eksperymentalne Wykłady z ćwiczeniami 2h 2h 2h Ćwiczenia przy komputerze Treść Rodzaje badań klinicznych z punktu widzenia celu badania: Badania etiologiczne, badania diagnostyczne, badania prognostyczne, badania interwencyjne. Definicje i przykłady Rodzaje badań klinicznych z punktu widzenia sposobu zbierania informacji. Badania opisowe: (kohortowe, kliniczno-kontrolne, przekrojowe) i badania eksperymentalne. Definicje i przykłady. Zadania problemowe Błędy systematyczne 2h 2h Błąd związany z wyborem badanej grupy (grup). Błąd związany ze sposobem zbierania informacji. Błąd związany ze zmiennymi zakłócającymi. Błędy dotyczące uogólniania. Definicje, konsekwencje błędów, sposoby unikania błędów. Przykłady. Zadania Problemowe 18

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Propedeutyka nauk medycznych Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIB-1-180-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM

INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM CZĘŚĆ III Kursy DOSKONALĄCE 173 INFORMATOR O SZKOLENIU PODYPLOMOWYM 174 I. Alergologia Kurs nr AKP/1/ Donosowe próby prowokacyjne z alergenem Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii 02-097

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV.

Załącznik nr 2 do procedury opracowywania i okresowego przeglądu programów kształcenia II WYDZIAŁ LEKARSKI. Rok: IV. 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne): Rok akademicki: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Praktyczne ćwiczenia z ultrasonografii 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Chirurgia - opis przedmiotu

Chirurgia - opis przedmiotu Chirurgia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Chirurgia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-Ch Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla III/IV roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : NIETYPOWE TECHNIKI BADAŃ INTERNISTYCZNYCH 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Leczenie bólu nowotworowego i opieka paliatywna nad dziećmi 2.

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii

Zaawansowany. Zaliczenie pierwszego semestru z anatomii i z patologii 1 Kierunek: PILĘGNIARSTWO Nazwa przedmiotu Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne Kod przedmiotu Poziom przedmiotu Rok studiów Semestr Liczba punktów Metody nauczania Język wykładowy Imię i nazwisko wykładowcy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu

Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Ginekologia i położnictwo - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ginekologia i położnictwo Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-GiP Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu

Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji. narządu ruchu - opis przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami rehabilitacji narządu ruchu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ortopedia i ortopedia dziecięca z traumatologią i elementami

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Otolaryngologia S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Otolaryngologia Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS

KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Luty Nr kursu: 5-703-2003 Temat kursu: Chirurgia transplantacyjna -podstawowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 X 8 X 9 10 11 12. 60, w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety

SYLABUS I II III IV X V VI 1 2 3 4 5 6 7 X 8 X 9 10 11 12. 60, w tym: 20 - wykłady, 10 - seminaria, 30 ćwiczenia, 15 fakultety Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie Stacjonarne J. polski SYLABUS CHOROBY ZAKAŹNE Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego

Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Aktualizacja informacji do przewodnika dydaktycznego, na rok akademicki 2011/2012 - Studenci VI roku Wydziału Lekarskiego Przedmiot : MEDYCYNA RODZINNA 1. Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej 60 355 Poznań

Bardziej szczegółowo

20 godz. wykład; 20 godz. - ćwiczenia

20 godz. wykład; 20 godz. - ćwiczenia I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Naturalne planowanie rodziny (I stopień) 2. Kod modułu 12-DDS39r 3. Rodzaj modułu : wykład nieobowiązkowy, ćwiczenia obowiązkowe 4. Kierunek studiów: Dialog i Doradztwo

Bardziej szczegółowo

Onkologia - opis przedmiotu

Onkologia - opis przedmiotu Onkologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Onkologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-On Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA

Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA Przedmiot: DIAGNOSTYKA KLINICZNA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np.

Bardziej szczegółowo

Radiologia - opis przedmiotu

Radiologia - opis przedmiotu Radiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Radiologia Kod przedmiotu 12.8-WL-Lek-R Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów jednolite

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k23-2012-S Pozycja planu: B23 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Przygotowanie do LEP z pediatrii 2. NAZWA JEDNOSTKI realizującej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne)

Plan kursów specjalizacyjnych - A i doskonalących - B 2015 rok (niepłatne) l.p. Plan kursów specjalizacyjnych - i doskonalących - B rok (niepłatne) organizator typ kursu nr CMKP PODSTWOWE SPECJLNOŚCI LEKRSKIE anestezjologia i intensywna terapia Klinika nestezjologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2012/2013 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : PULMONOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek ) realizującej

Bardziej szczegółowo

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3

Samokształcenie (Sk) Zajęcia praktyczne (W) (Ć) (L) (S) (Zp) laboratoryjne III 30 35 15 3 Kod przedmiotu: IOZRM-L-3k18-2012-S Pozycja planu: B18 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil studiów Forma studiów Specjalność - Jednostka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski

SYLABUS. Część A - Opis przedmiotu kształcenia. II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski SYLABUS Nazwa modułu/przedmiotu : Wydział: Kierunek studiów: Część A - Opis przedmiotu kształcenia. Nefrologia Kod modułu LK.3.E.008 II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Lekarski Specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej 1. Adres jednostki: Adres: ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK

OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK OFERTA SZKOLEŃ DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NA 2015 ROK 1. Kurs specjalizacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa zachowawczego dla pielęgniarek Szkolenie przeznaczone jest dla pielęgniarek posiadających aktualne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr )

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE. Harmonogram i tematyka zajęć praktycznych z przedmiotu: Ginekologia i opieka ginekologiczna ( I ROK, I semestr ) PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Z PRZEDMIOTU GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA DLA STUDENTÓW I ROKU STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA (LICENCJACKICH) KIERUNEK POŁOŻNICTWO w semestrze zimowym od 010.2015r. 30.02016r.

Bardziej szczegółowo

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA

GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA GINEKOLOGIA I OPIEKA GINEKOLOGICZNA dla studentów II ROKU Kierunku: Położnictwo - studia I stopnia licencjackie semestry IV, rok akad. 2013-2014 SYMBOL Wk1 +Wk7 Wk16 WYKŁADY LICZBA GODZIN Nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś

dr n. med. Edyta Barnaś dr n. med. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa () Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW IV ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : BIOSTATYSTYKA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, II Katedra Pediatrii

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, II Katedra Pediatrii PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Postępy w terapii cukrzycy typu 1 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku lekarskim w rok akademickim 2015/2016

Zajęcia fakultatywne realizowane na kierunku lekarskim w rok akademickim 2015/2016 Semestr I - do wyboru 2 fakultety po 20 godzin Semestr II - do wyboru 2 fakultety po 20 godzin y ROK 1 1. Zdrowy styl życia - podejście praktyczne dr n. med. Joanna Białkowska 1 2. Podstawy medycyny regeneracyjnej

Bardziej szczegółowo

liczba egzaminów w I sem. 0

liczba egzaminów w I sem. 0 Plan studiów dla kierunku lekarskiego na lata 2013-2019 grupa A A SMSTR I przedmiot/moduł Jednostka organizująca l. godzin TS w. ćw. sem. licz. Anatomia prawidłowa człowieka Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Ratownictwo medyczne Kod kierunku: 12.9 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia 2013-2016

Cykl kształcenia 2013-2016 203-206 SYLABUS Nazwa Fizjoterapia kliniczna w chirurgii, onkologii i medycynie paliatywnej. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Kursy dla pielęgniarek i położnych

Kursy dla pielęgniarek i położnych Kursy dla pielęgniarek i położnych Rodzaj kursu Nazwa kursu Czas trwania Cena Pielęgniarstwo geriatryczne 305 godzin, w tym: zajęcia teoretyczne 180 godzin zajęcia praktyczne 125 godzin 1 250 zł Kursy

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Tomasz Kluz

Dr n. med. Tomasz Kluz (1) Nazwa przedmiotu Nowoczesne Techniki Diagnostyczne () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu -

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Medycyna paliatywna 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba. Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Raba (1) Nazwa przedmiotu Przygotowanie do rodzicielstwa (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi

Lp. Zakres świadczonych usług i procedur Uwagi Choroby układu nerwowego 1 Zabiegi zwalczające ból i na układzie współczulnym * X 2 Choroby nerwów obwodowych X 3 Choroby mięśni X 4 Zaburzenia równowagi X 5 Guzy mózgu i rdzenia kręgowego < 4 dni X 6

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO

STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO STUDIA PODYPLOMOWE BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO Plan zajęć na rok akad. 2013/2014 ZJAZD I (12-13 października 2013) (16h) 10.00-10.45 Organizatorzy Studiów Podyplomowych 10.45-11.30 Ks. prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

wykłady sala wykładowa ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, 90 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113

wykłady sala wykładowa ćwiczenia kliniczne Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, 90 549 Łódź, ul. Żeromskiego 113 Sylabus Wydział: Nauk o Zdrowiu Kierunek studiów: Ratownictwo Medyczne 3 letnie licencjackie studia zaoczne Rok Studiów: 2 Semestr: zimowy i letni (03 i 04) Przedmiot: Podstawy chorób wewnętrznych Liczba

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi

SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi SZCZEGÓŁOWY PLAN ĆWICZEŃ DLA SŁUCHACZY 5 lub 6 RS Wydziału Wojskowo lekarskiego UM w Łodzi I. Przedmiot fakultatywny Choroby metaboliczne kości problem współczesnej cywilizacji. Mity i fakty (zajęcia oparte

Bardziej szczegółowo

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii,

Warszawa 20-21.11.2009. Organizatorzy: Stowarzyszenie na rzecz wspierania i rozwoju Kliniki Gastroenterologii, TRZECIE SYMPOZJUM STANDARDY GASTROENTEROLOGICZNE, HEPATOLOGICZNE I ŻYWIENIOWE W PRAKTYCE LEKARZA RODZINNEGO I PEDIATRY INSTYTUT POMNIK CENTRUM ZDROWIA DZIECKA Warszawa 20-21.11.2009 Organizatorzy: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016

PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 PISMO OKÓLNE NR 5 DZIEKANA WYDZIAŁU REHABILITACJI W WARSZAWIE z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: szczegółowej organizacji roku akademickiego 2015/2016 W oparciu o Zarządzenie nr 52/2014/2015 Rektora Akademii

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu SBN Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1

Wykłady blok ogólnozawodowy. Wykład 1. Wykład 2. Wykład 1. Wykład 1 Opiekuńczo- Lp. Nazwa modułu Jednostka modułowa Typ zajęć Liczba godzin Miejsce szkolenia Samokształcenie temat liczba godzin Wykłady blok ogólnozawodowy 1a. Komunikowanie się z jednostką i grupą Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016

PLAN STUDIÓW. Kierunek: FIZJOTERAPIA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku akademickiego 2015/2016 PLAN STUDÓW Semestr Σ W CA CL CP CK S PZ Forma zakończenia Anatomia prawidłowa człowieka cz. 5 5 0 Zo Kierunek: FZJOTERAPA, studia pierwszego stopnia w formie stacjonarnej, profil ogólnoakademicki od roku

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne:

Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: Struktura organizacyjna Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne realizowane przez Oddziały Szpitalne: 1. Oddział Chorób Cywilizacyjnych i Chorób Płuc, w ramach którego 2. Oddział Chorób Płuc, w

Bardziej szczegółowo

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok

ZAKAŻENIA SZPITALNE. Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok ZAKAŻENIA SZPITALNE Michał Pytkowski Zdrowie Publiczne III rok REGULACJE PRAWNE WHO Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla STUDENTÓW II ROKU STUDIÓW 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia lekarska 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2015/2016

Rok akademicki 2015/2016 Rok akademicki 2015/2016 (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Badania fizykalne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Wieloczynnikowe aspekty uzależnień S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii

Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii Regulamin nauczania przedmiotu :,,Chirurgia Pielęgniarstwo w chirurgii naczyniowej obowiązujący w Katedrze Chirurgii 1. Zajęcia z chirurgii odbywają się w Klinice Chirurgii Ogólnej ZOZ MSWiA z WM-CO, w

Bardziej szczegółowo

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych. Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych Kierunek: RATOWNICTWO MEDYCZNE Program studiów obejmuje 3801godzin na ch stacjonarnych, dodatkowo 400 godzin praktyk zawodowych oraz 2719 godzin na studiów niestacjonarnych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : TORAKOCHIRURGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś

Dr hab. n. o zdr. Edyta Barnaś (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas

Dr n. med. Edyta Barnaś. Dr n. med. Jerzy Skoczylas (1) Nazwa przedmiotu Podstawy onkologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie. Wykaz telefonów. tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie Wykaz telefonów tel. informacja szpitalna: 89 53 86 532 tel. centrala szpitalna: 89 53 86 356, 89 53 86 598 e-mail: szpital@wss.olsztyn.pl ODDZIAŁY Oddział

Bardziej szczegółowo

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny

Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny L.p. Umiejętność Dostępna dla lekarzy i lekarzy dentystów posiadających tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny Załącznik nr 2 Dostępna dla innych lekarzy po odbyciu szkolenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychologia rozwojowa dziecka. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.

W roku akademickim 2014/2015 zajęcia koordynuje dr hab. n. med. Jolanta Kucharska-Mazur. REGULAMIN Zajęć z przedmiotu Wieloczynnikowe aspekty uzależnień dla studentów Fizjoterapii II roku studiów I stopnia stacjonarnych. Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2014/15. Rodzaje zajęć: Wykłady

Bardziej szczegółowo

(11) Efekty kształcenia

(11) Efekty kształcenia (1) Nazwa przedmiotu Opieka paliatywna w ginekologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polski Podstawy terapii pedagogicznej 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne

Warszawski Uniwersytet Medyczny. Zajęcia Fakultatywne Warszawski Uniwersytet Medyczny Zajęcia Fakultatywne DLA STUDENTÓW III, IV, V i VI ROKU I WYDZIAŁU LEKARSKIEGO Rok akademicki 2010/2011 Za merytoryczne przygotowanie tekstu odpowiadają pracownicy jednostek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo