Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA)."

Transkrypt

1 Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Środowisko pracy informatyka Praca z oprogramowaniem biurowym oraz jego automatyzacja za pomocą MS Visual Basic for Application (VBA). 1

2 Cena Przedmiot: Środowisko pracy informatyka Ćwiczenie 1. (MS WORD tabele, wykresy) Na podstawie tabeli wykonać wykres reprezentujący notowania spółki KGHM, a następnie wstawić ten wykres do MS Word. Wykres wykonać poprzez wstawienie obiektu Wykres Microsoft Graph do dokumentu MS Word. Dodatkowo obramować wykres grubą krawędzią. Wykres 1 Notowania KGHM Otwarcie Zamknięcie Maksimum Minimum Data Poniżej przedstawiono arkusz danych w Microsoft Graph. 2

3 Ćwiczenie 2. (MS WORD tabele, wykresy cd.) Wykorzystując tabelę utworzoną w MS Word wykonać w MS Excel następujący wykres (Wykres 2) Wykres Otwarcie Zamknięcie Maksimum Minimum Ćwiczenie 3. (MS EXCEL Tabele) W katalogu imię_nazwisko_grupa utworzyć dokument o nazwie frank.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na: kurs_franka. W MS Excel przygotować tabelę zgodnie z poniższym rysunkiem (Rys.1.). Rys.1. Ćwiczenie 4. (MS EXCEL Sortowanie) Otworzyć plik z ćwiczenia 3. Za pomocą menu sortować wartość według ceny rosnąco. Zapisać plik pod nazwą frank_sortowanie.xls. 3

4 Ćwiczenie 5. (MS EXCEL Wykresy) W dokumencie frank.xls utworzyć nowy arkusz o nazwie wykres_franka przedstawiający zmianę kursu franka. Wykres przygotować zgodnie z rysunkiem 2 (na podstawie arkusza z ćwiczenia 3). Cena minimalna Cena maksymalna Rys. 2. Ćwiczenie 6. (MS EXCEL Nagłówek, stopka) Wstaw nagłówek (dla arkusza kurs_franka) oraz stopkę. Nagłówek zawiera treści: Raport z dnia Stopka zawiera treść: Przygotowany przez imię nazwisko studenta. Ćwiczenie 7. (MS EXCEL Filtrowanie) Pobrać ze strony Narodowego Banku Polskiego plik Excel zawierające dane: średnich kursów walut obcych w złotych w 2012 roku. Na podstawie powyższego pliku wykonaj filtr danych, tak aby wyświetlić tylko kursy dolara, franka oraz euro. Ćwiczenie 8. (MS EXCEL Sortowanie) Na podstawie pliku z ćwiczenia 7 posortuj dane rosnąco i określ która waluta była najtańsza w styczniu 2012 r. Podobnie wykonaj sortowanie dla innych miesięcy 2012 roku. Ćwiczenie 9. (MS EXCEL Formuły, Funkcje) Na dysku C w katalogu imię_nazwisko_grupa utwórz plik o nazwie funkcje.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na Płace. Formatować arkusz w sposób przedstawiony na rysunku 3. Wartości razem, średniej płacy i nagrody wylicz stosując odpowiednie funkcje suma(), średnia() itd. 4

5 Rys. 3. Ćwiczenie 10. (MS EXCEL - Funkcje podstawowe) Sklep komputerowy osiąga następujące przychody i koszty: sklep pierwszy zł, sklep drugi 7867 zł, sklep trzeci 6543 zł oraz sklep czwarty zł. Koszty dla poszczególnych sklepów to odpowiednio: 6543 zł, 3200 zł, 2435 zł., 5321 zł. Pracownik działu księgowego przygotowuje na koniec miesiąca zestawienie kosztów z dochodami porównują koszty z przychodami. Uwzględnia, że podatek wynosi 23 %. Należy przygotować arkusz kalkulacyjny, który uwzględni łączne zyski, przychody i koszty. Arkusz powinien zawierać również średnie koszty, najmniejszy podatek i największe zyski. Ćwiczenie 11. (MS EXCEL - Funkcje finansowe) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_fv. Zapoznaj się do czego służy funkcja FV (pomoc MS Office). Używając funkcji FV oblicz jaką kwotę można otrzymać deponując w banku kwotę zł. Zakładamy, że czas przez który utrzymywane są środki finansowe na lokacie to trzy lata, kapitalizacja jest miesięczna, a oprocentowanie wynosi 4,2 % rocznie. Ćwiczenie 12. (MS EXCEL - Funkcje finansowe) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_rate. Zapoznać się z funkcją RATE (pomoc Microsoft Office). Wykorzystując funkcję RATE obliczyć jakie powinno być oprocentowanie roczne w banku. Zakładamy, że wpłacamy kwotę 7000 zł oraz 500 zł w każdym okresie przez 2 lata. Dodatkowo zakładamy, że chcemy otrzymać kwotę zł. Ćwiczenie 13. (MS EXCEL - Funkcje finansowe) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_nper. Zapoznać się z funkcją NPER (pomoc Microsoft Office). Wykorzystując funkcję NPER oblicz przez jaką liczbę miesięcy należy wpłacać do banku po 500 zł, aby oszczędzić zł? Zakładamy, że ulokowano w banku kwotę zł, które są oprocentowane 3,4% w skali roku. 5

6 Ćwiczenie 14. (MS EXCEL - Funkcje matematyczne) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_matematyczne. Zapoznaj się z następującymi funkcjami matematycznymi: PIERWIASTEK(), POTĘGA(), SILNIA(), LOG(), RZYMSKIE(), ZAOK(), ILOCZYN(), SIN(), ZAOK() (pomoc Microsoft Office). W arkuszu funkcje_matematyczne użyj powyższe funkcje matematyczne dla odpowiednich różnych wartości. Ćwiczenie 15. (MS EXCEL - Funkcje statystyczne) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie funkcja_statystyczne. W kolumnie C oraz D w wierszach od 1 do 20 wstaw 20 różnych wartości liczbowych. Na wprowadzonych danych zastosuj funkcję MIN(), MAX), ILE.LICZB(), MEDIANA(), NACHYLENIE(), PEARSON(), WYST.NAJCZĘŚCIEJ() Ćwiczenie 16. (MS EXCEL - Argumenty funkcji) W pliku funkcje.xls utworzonym w ćwiczeniu 9 wstaw nowy arkusz o nazwie argumenty_funkcji. Użyj wszystkich wymienionych typów argumentów: liczb, adresów, zakresów, tekstu, funkcji, formuły dla dowolnych funkcji. (Zobacz DODATEK A) Ćwiczenie 17 (MS EXCEL - Rodzaje adresowania) Utwórz nowy plik o nazwie adresowanie, a następnie nowy arkusz o nazwie kopiowanie_formuł. Utwórz formułę wykorzystującą dodawanie, potęgowanie, odejmowanie i dzielenie. Formuła powinna wykorzystać adresowanie bezwzględne. Następnie skopiuj formułę w inne miejsce arkusza tak aby adresowanie nie uległo zmianie. Ćwiczenie 18 (MS EXCEL - Rodzaje adresowania) Utworzyć nowy skoroszyt o nazwie: ceny. Nazwać trzy kolejne kolumny odpowiedni: NAZWA TOWARU, CENA W ZŁOTOWKACH, CENA W EURO. Wprowadzić siedem dowolnych nazw towarów i przypisać im ceny. W pierwszej komórce kolumny CENA W EURO umieścić formułę przeliczającą ceny w złotówkach na ceny w euro (przyjąć aktualny kurs euro NBP). Skopiować przez przeciągnięcie wzór z pierwszej komórki kolumny CENA W EURO do pozostałych komórek, tak aby wyliczyć ceny w euro dla wszystkich towarów. Ćwiczenie 19 (MS EXCEL Formuły tablicowe) Na dysku C w katalogu imię_nazwisko_grupa utwórz plik o nazwie funkcje_excel.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na Macierze. Wykorzystując formuły tablicowe i używając funkcji matematycznych MS Excel oblicz iloczyn macierzy. W tym celu utwórz w MS Excel następującą macierz: Macierz X oraz Macierz Y (Rys. 4). Rys. 4. Należy nazwać zakres F2:L8 jako X oraz zakres O2:U8 jako Y. Zaznacz zakres X2:AD8 wstaw funkcję matematyczną MACIERZ.ILOCZYN(). Określ jako tablicę 1 macierz X oraz 6

7 jako tablicę 2 macierz Y. Pamiętaj aby użyć formuły tablicowej w tym celu użyj SHIFT+CTL+ENTER. Nawias klamrowy odróżnia formuły tablicowe od pozostałych. Ćwiczenie 20 (MS Excel Funkcje tekstowe) Otworzyć plik z ćwiczenia 19 (funkcje_excel.xls) i utworzyć nowy arkusz o nazwie Tekstowe. W dowolnej komórce arkusza wpisz następujące zdanie: Nie od dzisiaj wiadomo, że możliwości wykorzystania krzemu do budowy bardziej wydajnych komputerów wkrótce wyczerpią się. Wykorzystując funkcję DŁ(tekst) obliczyć długość zdania. Dla powyższego tekstu użyj również inne funkcje tekstowe: LITERY.WIELKIE(), LITERY.MAŁE(), Z.WIELKIEJ.LITERY(). Ćwiczenie 21 (MS Excel Funkcje logiczne) Otworzyć plik z ćwiczenia 1 (funkcje_excel.xls) i utworzyć nowy arkusz o nazwie Logiczne. Zapoznaj się do czego służą funkcje logiczne JEŻELI(), ORAZ(), LUB(). Wykonaj proste testy logiczne dla przykładowych danych. Ćwiczenie 22 (MS Excel Funkcje logiczne) Sklep spożywczy posiada towary w dwóch walutach: złotówki i euro. Należy opracować arkusz kalkulacyjny, który zawierał będzie 5 kolumn nazwanych odpowiednio: Lp., Towar, Kwota, Waluta, Cena w złotych. Zastosować funkcję logiczną JEŻELI(), w celu obliczenia wartości w kolumnie Cena w złotych. Test logiczny powinien sprawdzać czy w kolumnie Waluta znajduje się tekst eur, jeżeli tak to powinna zostać wyliczona kwota w złotówkach w kolumnie Cena w złotówkach. Wprowadzić 5 towarów i odpowiadające im ceny, aby sprawdzić działanie arkusza. W kolumnie Waluta należy wprowadzić tekst zł lub eur, odpowiednio w jakiej walucie jest towar. Ćwiczenie 23 (MS Excel Funkcje daty i czasu) Wykorzystując funkcję DATA() oraz prostą formułę odejmowania oblicz liczbę dni między poszczególnymi datami. Podobnie stosując funkcję CZAS() oblicz różnicę czasu w poszczególnych okresach (Rys. 5.). Rys. 5. 7

8 Ćwiczenie 24 (MS Excel Funkcje logiczne i modułu) Wykorzystując dane statystyczne dotyczące bezrobocia w poszczególnych województwach wykonaj następującą tabelę oraz wykres. Wartości w kolumnach o nazwie Przewaga należy obliczyć stosując funkcję logiczną JEŻELI(), a także funkcję MODUŁ.LICZBY(). W przypadku przewagi pracujących formuła powinna podawać wartość liczbową będącą różnicą wartości liczby bezwzględnej pracujących i liczby bezrobotnych. Natomiast w przypadku przewagi bezrobotnych formuła powinna podawać wartość różnicy liczby bezrobotnych i wartości bezwzględnej liczby pracujących. Należy dokładnie odzwierciedlić kolorystykę i formatowanie tekstu zgodnie z poniższym rysunkiem. Dodatkowo wykonać wykres reprezentujące powyższe dane w postaci histogramu. Wykres powinien obrazować liczbę bezrobotnych, liczbę pracujących oraz uwzględniać przewagę pracujących lub bezrobotnych. W tym celu należy wstawić wykres słupkowy skumulowany zbliżony do poniższego wykresu: 8

9 Ćwiczenie 25 (MS Excel Baza danych) W katalogu imię_nazwisko_grupa utworzyć dokument o nazwie bazadanych.xls. Zmienić nazwę Arkusz1 na: Dane. Wprowadzić następujące etykiety pola: Imię, Nazwisko, Miejscowość, Województwo, Adres, Kraj, Uczelnia, Wydział. Wprowadzić do bazy pięć przykładowych rekordów (bezpośrednie wpisanie rekordów do tabeli bazy danych). W celu przemieszczania się między polami użyć klawisza TAB. Po osiągnięciu ostatniego pola użyć przycisku ENTER. Ćwiczenie 26 (MS Excel Baza danych) Wykorzystując arkusz utworzony w poprzednim ćwiczeniu wykorzystaj formularz baz danych w celu wprowadzenia kolejnych pięciu rekordów do bazy danych. W tym celu otwórz menu Dane oraz wybierz polecenie Formularz. Użyj klawisza TAB oraz ENTER w celu przemieszczania się między polami. Posortuj dane według etykiety pola: Miasto, a następnie przefiltruj dane według danych znajdujących się w polu (wyświetl 10 pierwszych elementów oraz przefiltruj dane według wybranego województwa). Zabezpiecz skoroszyt przed otwarciem za pomocą hasła. Ćwiczenie 27 (MS Excel Baza danych) Przygotuj bazę danych w MS Excel, która następnie zostanie użyta do analizy danych tabelami przestawnymi. Baza ta powinna zostać wykonana podobnie jak w ćwiczeniu 2. Baza powinna zawierać artykuły sklepu komputerowego. Zakładamy, że baza posiada następujące etykiety pola: Numer, Nabywca, Sprzedawca, Cena, Ilość, Kwota, Opis produktu, Data. Używając polecenia Formularz wprowadzamy przykładowe 5 rekordów do bazy. Wykorzystując narzędzie tabela przestawna odpowiadamy na poniższe pytania: Który sprzedawca sprzedaje najwięcej produktów? Jakie produkty sprzedają się najlepiej? Kto danego dnia sprzedał największą liczbę produktów? Ćwiczenie 28 (MS Excel Baza danych) Zapoznaj się z funkcjami bazy danych: BD.SUMA(), BD.ILE.REKORDÓW(), BD.MAX(), BD.MIN(), BD.POLE(). Zastosuj powyższe funkcje na danych z ćwiczenia 27. Ćwiczenie 29 (MS Excel Baza danych) Przygotuj arkusz składający się z dwóch kolumn pierwsza kolumna posiada etykietę pola o nazwie LICZBA SZTUK, a druga CENA JEDNOSTKOWA. Wprowadź przykładowe dane, a następnie wykorzystując funkcje SUMA.ILOCZYNÓW() oblicz łączną kwotę zakupów. Ćwiczenie 30 (MS Visual Basic for Application) Zarejestruj nowe makro pod nazwą Warunkowa. Uruchom edytor MS Visual Basic for Application, a następnie utwórz nowe makro, które będzie stosowało instrukcję warunkową, a następnie wyliczy automatycznie w arkuszu MS Excel dzielenie dwóch liczb. Poniżej znajduje się kod programu: Sub Warunkowa() If [G5] <> 0 Then [G7] = [G5] / [G4] Else MsgBox "Nie można dzielić przez zero" End If 9

10 Ćwiczenie 31 (MS Visual Basic for Application) Utwórz arkusz z zawierający w komórkach F1:F20 różne nieuporządkowane liczy. Przygotuj makro, które posortuje wprowadzone uprzednio liczy. Sub sortowanie() Range("A1").Sort Key1:=Range("A1"), Order1:= _ xlascending, Header:=xlGuess, OrderCustom:=6, _ MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom Ćwiczenie 32 (MS Visual Basic for Application) Przygotuj makro, które stosowało będzie pętlę typu Do While, poniżej przedstawiono ideowo zasadę działania pętli: Do While określamy warunek Podajemy instrukcję Loop Przykładowo pętlę Do While zastosować możemy do makra, w którym liczby z kolumny E mnożone są przez 5 do momentu napotkania komórki pustej Sub mnoz() i = 1 Do While Range("A1").Cells(i, 1) <> "" Range("A1").Cells(i, 1) = 5 * Cells(i, 1) i = i + 1 Loop Ćwiczenie 33 (MS Visual Basic for Application) Przygotuj makro, które zmieni w określonym zakresie komórek arkusza czcionkę na Arial rozmiar 17 pogrubiona. Wprowadź przykładowe dane i sprawdź działanie makra. Sub zmiana() Range("D1:G20").Select Selection.Font.Name = "Arial" Selection.Font.Size = 17 Selection.Font.Bold = True Ćwiczenie 34 (MS Visual Basic for Application) Uruchom edytor Visual Basic, następnie utwórz nowy UserForm. Dodaj przycisk (CommoButton) poprzez narysowanie go na dowolnym miejscu UserForm. Kliknij dwukrotnie na przycisk i wpisz następujące polecenie: Private Sub Command1_Click() a = Msgbox("Przycisnąłeś swój przycisk",,"info") Wybierz właściwości przycisku : Caption Mój przycisk Picture Wskaż dowolny plik graficzny ControlTipText Ustaw teskt: Jestem na przycisku 10

11 Spróbuj ustawić inne właściwości obiektu przycisk. Ćwiczenie 35 (MS Visual Basic for Application) Celem ćwiczenia jest dodanie nowego przycisku menu, który uruchomi odkreślone makro. W tym celu należy zarejestrować nowe makro o nazwie komunikat, a następnie utworzyć nowy o następującym kodzie: Private Sub Command1_Click() a = Msgbox("To jest komunikat przycisku menu",,"info") Następnie należy kliknąć w menu Widok Paski narzędzi Dostosuj następnie wybrać kartę Polecenia i wybrać Makro. Należy przeciągnąć przycisk niestandrdowy do dowolnego menu. Otworzyć menu w którym umieściliśmy przycisk makra, a nastepnie przypisać makro komunikat do przycisku z menu. Ćwiczenie 36 (MS Visual Basic for Application) Uruchom edytor Visual Basic, następnie utwórz nowy UserForm. Dodaj przycisk (CommoButton) poprzez narysowanie go na dowolnym miejscu UserForm. Kliknij dwukrotnie na przycisk i wpisz następujące polecenie: Private Sub CommandButton1_Click() S = InputBox("Musisz określić swoją prowizję") MsgBox ("Prowizja") & (35 * S) Uruchom makro nastpnie wpisz wartośc prowizji i zobacz efekt działania makra. Ćwiczenie 37 (MS Visual Basic for Application) W nowo utworzonym arkuszu kalkulacyjnym wstaw przycisk uruchamiający makro wyświetlające komunikat. W tym celu użyj ikonę przycisk z paska narzędzi formularze. Następnie przypisz temu przyciskowi makro o następującej treści: Private Sub Command1_Click() a = Msgbox("To jest przycisk wewnątrz arkusza",,"info") Ćwiczenie 38 (MS Visual Basic for Application) Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny, a następnie wprowadź kilka przykładowych formuł np. =SUMA(A1:A4). Wstaw przycisk uruchamiający makro, a następnie przypisz kod wyświetlający formuły w arkuszu kalkulacyjnym. Kod programu jest następujący: Sub Wyswietlaj() ActiveWindow.DisplayFormulas = True Zmień wartość True na False i ponownie sprawdź efekt działania przycisku. Wstaw nowy przycisk który będzie wyświetlał lub ukrywał formuły. W tym celu dodaj nowy przycisk o nazwie widok, któremu przypisz następujący kod: Sub Wyswietlaj() Widok = ActiveWindow.DisplayFormulas ActiveWindow.DisplayFormulas = Not Widok 11

12 Ćwiczenie 39 (MS Visual Basic for Application) Pobierz z sieci Internet darmowy pakiet oprogramowania biurowego LibreOffice. Zapoznaj się z dostępnymi aplikacjami w tym pakiecie: LibreOffice Writer, LibreOffice Calc, LibreOffice Impress, LibreOffice Draw, LibreOffice Base, LibreOffice Math. Wtym celu uruchom każdą z aplikacji i zapoznaj się z jej funkcjonalnością. Ćwiczenie 40 (LibreOffice) Uruchom program służący do wykonywania grafiki LibreOffice Draw i wykonaj poniższy schemat blokowy. Następnie zapisz wykonany rysunek w formacie PDF. Dodatkowo eksportuj rysunek do następujących formatów: EPS, GIF, PNG. Ćwiczenie 41 (LibreOffice) Za pomocą programu LibreOffice Writer utwórz nowy plik o nazwie schemat, a następnie wstaw rysunek utworzony w ćwiczeniu 16, a następnie ustaw stopkę i nagłówek dla dokumentu schemat o treści: moja strona. Dodatkowo zmień tło strony na niebieskie. Wpisz zdanie: To jest automat i wstaw komentarz do tego zdania zawierający treść: To są informacje o moim automacie. Zapisz plik w formacie PDF, a następnie w trzech formatach: ODT, RTF, DOC. Ćwiczenie 42 (LibreOffice) Uruchom aplikację do tworzenia baz danych LibreOffice Base. Utwórz nową bazę o nazwie kadry. Następnie użyj kreatora aby utworzyć nową bazę. Wybierz tabele przykładowe pracownicy. Wywołaj menu kontekstowe dla nowo utworzonej tabeli pracownicy, a następnie wybierz edytuj. Zapoznaj się z typami pół zadeklarowanymi dla określonych nazw pól. Zmień typ danych dla pola o nazwie wykształcenie. Ukryj wszystkie kolumny poza ID, Adres, Miejscowosc, Dzial, Imie, Nazwisko,Wynagrodzenie. Wprowadź pięć przykładowych rekordów dla tabeli pracownicy, a następnie zmień wysokość wierszy na 1 cm. Posortuj dane malejąco według kolumny ID. Ćwiczenie 43 (LibreOffice) Uruchom kwerendę SQL i wykonaj przykładowe zapytania do tabeli pracownicy: SELECT * FROM Pracownicy; SELECT Miejscowosc FROM Pracownicy; SELECT * FROM Pracownicy WHERE Dzial = 2; 12

13 DODATEK A Formuły MS Excel Formuła to wzór odpowiednio zapisany, który umożliwia, w arkuszu kalkulacyjnym, automatyczne wyliczenia wartości (uzyskanie w wyniku działania). W MS Excel formuły muszą się rozpoczynać od znaku równości. Dodatkowo formuła zawiera adresy komórek oraz operatory matematyczne. Przykład formuły: =(D3-B1+F8-G10)/(D4+D8) Operatory matematyczne występujące w formułach: + - dodawanie - - odejmowanie * - mnożenie / - dzielenie % - procent ^ - potęgowanie = - równość < - mniejsze niż <= - mniejsze niż bądź równe <> - różne Funkcje MS Excel Funkcje są to złożone i gotowe do uruchomienia formuły, które wykonują automatyczne operacje na określonych zakresach danych lub wartościach. Przykładowo: Sumę liczb można zapisać następującą formułą: =B4+F8+G3+H1 Wykorzystując funkcję SUMA można to zapisać prościej: =SUMA(B1:H8) Znaczenie błędów: #ZERO! Nieprawidłowy operator zakresu lub adres komórki #ADR! Nieprawidłowe odwołanie do komórki #DZEL/0 Próbujesz Dzielic przez zero #ARG! Nieodpowiedni typ danych #N/D Wymagana wartość nie została znaleziona #LICZBA Argument powinien być wartością numeryczną lub liczba jest zbyt mała (lub zbyt duża), by mogła być reprezentowana w Excelu #NAZWA? Zakres, do którego się odwołujesz nie istnieje Argumenty funkcji Liczba Przykład argumentów: 4, 8, 18 Przykład stosowania: =ŚREDNIA(4;8;18) Adres Przykład argumentów: D4, D7, D9 Przykład stosowania: =MIN(D4;D7;D9) Zakres Przykład argumentów: D5:D8 Przykład: =MAX(D5:D8) Tekst Przykład argumentów: "EgzAmin" Przykład stosowania: =LITERY.MAŁE("EgzAmin") Funkcja: Przykład argumentów: MIN(B1:B5), MAX(D4:D7) 13

14 Przykład stosowania: ILOCZYN(MIN(B1:B5); MAX(D4:D7)) Formuła: D5-D9, G4+H3 Przykład stosowania: MAX(D5-D9; G4+H3) Rodzaje adresowania Adresowanie względne sposób odwołania, który zmienia się w zależności od położenia formuły. Przykładowo adresowanie względne zapisujemy następująco: =A5*A2+5 W MS Excel domyślnie odwołania są względne. Adresowanie bezwzględne sposób adresowania komórek, który nie zmienia się podczas przenoszenia lub kopiowania komórki zawierającej formuły. Przykład adresowania bezwzględnego zapisujemy następująco: =$A$5*A2+5. Adresowanie mieszane sposób adresowania łączący ze sobą adresowanie względne i bezwzględna. Przykład to: =$A5*A2+5 (nie zmieniaj kolumn podczas kopiowania) lub =A$5*A2+5 Adresowanie bezwzględne funkcji możemy adresować argumenty funkcji w sposób bezwzględny. Przykład to: =Średnia ($C$7:$D$7)+B3 14

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY

PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY PRZETWARZANIE I ORGANIZOWANIE DANYCH: ARKUSZ KALKULACYJNY Dr inż. Marcin Witczak Uniwersytet Zielonogórski Przetwarzanie i organizowanie danych: arkusz kalkulacyjny 1 PLAN WPROWADZENIA Profesjonalne systemy

Bardziej szczegółowo

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy

Kolumna Zeszyt Komórka Wiersz Tabela arkusza Zakładki arkuszy 1 Podstawowym przeznaczeniem arkusza kalkulacyjnego jest najczęściej opracowanie danych liczbowych i prezentowanie ich formie graficznej. Ale formuła arkusza kalkulacyjnego jest na tyle elastyczna, że

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH

LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotował: dr inż. Janusz Jabłoński LABORATORIUM 6: ARKUSZ MS EXCEL JAKO BAZA DANYCH Jeżeli nie jest potrzebna

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 -

Ćwiczenie 3. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: Ćwiczenie 4. Wprowadź do odpowiednich komórek następujące dane: - 1 - Ćwiczenie 1. Uruchom MS Excel i zmień domyślną liczbę arkuszy dodając trzy nowe, po czym: a) usuń jeden z nowo dodanych arkuszy, b) zmień nazwę obu nowo dodanych arkuszy na: Nowy1 i Nowy2, c) za pomocą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia.

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL cz.1 Formuły, funkcje, typy adresowania komórek, proste obliczenia. Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: ENS1C 100 003 oraz ENZ1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY

Bardziej szczegółowo

4.Arkusz kalkulacyjny Calc

4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.Arkusz kalkulacyjny Calc 4.1. Okno programu Calc Arkusz kalkulacyjny Calc jest zawarty w bezpłatnym pakiecie OpenOffice.org 2.4. Można go uruchomić, podobnie jak inne aplikacje tego środowiska, wybierając

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia

Ćwiczenia Skopiować do swojego folderu plik cwiczenia-kl.ii.xls, a następnie zmienić jego nazwę na imię i nazwisko ucznia Temat 23 : Poznajemy podstawy pracy w programie Excel. 1. Arkusz kalkulacyjny to: program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników, utworzony (w

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2

WyŜsza Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy MS EXCEL CZ.2 - 1 - MS EXCEL CZ.2 FUNKCJE Program Excel zawiera ok. 200 funkcji, będących predefiniowanymi formułami, słuŝącymi do wykonywania określonych obliczeń. KaŜda funkcja składa się z nazwy funkcji, która określa

Bardziej szczegółowo

Excel zadania sprawdzające 263

Excel zadania sprawdzające 263 Excel zadania sprawdzające 263 Przykładowe zadania do samodzielnego rozwiązania Zadanie 1 Wpisać dane i wykonać odpowiednie obliczenia. Wykorzystać wbudowane funkcje Excela: SUMA oraz ŚREDNIA. Sformatować

Bardziej szczegółowo

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń

BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń BUDOSERWIS Z.U.H Sp. z o.o. ul. Kościuszki 31, 41-500 Chorzów Agencja Reklamy, Promocji i Szkoleń PROGRAM SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA MS Excel poziom podstawowy FORMA KSZTAŁCENIA Zgodnie z 3 pkt. 5 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Access 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Zmienianie rozmiaru ekranu lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010

Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Przewodnik dla każdego po: Dla każdego coś miłego Microsoft Excel 2010 Czym jest Excel 2010 Excel jest programem umożliwiającym tworzenie tabel, a także obliczanie i analizowanie danych. Należy do typu

Bardziej szczegółowo

Excel formuły i funkcje

Excel formuły i funkcje Excel formuły i funkcje Tworzenie prostych formuł w Excelu Aby przeprowadzić obliczenia w Excelu, tworzymy formuły. Każda formuła rozpoczyna się znakiem równości =, a w formułach zwykle używamy odwołania

Bardziej szczegółowo

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W

TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W CENTRUM EDUKACJI AKADEMIA SUKCESU Praca Semestralna TEMAT: SPOSOBY ADRESOWANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM EXCEL. Kierunek: Technik Informatyk Semestr: II Wykładowca: Jan Nosal Słuchacz: Łukasz Stocki CO TO

Bardziej szczegółowo

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy

Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Temat: Arkusze kalkulacyjne. Program Microsoft Office Excel. Podstawy Arkusz kalkulacyjny to program przeznaczony do wykonywania różnego rodzaju obliczeń oraz prezentowania i analizowania ich wyników.

Bardziej szczegółowo

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich.

Sposób tworzenia tabeli przestawnej pokażę na przykładzie listy krajów z podstawowymi informacjami o nich. Tabele przestawne Tabela przestawna to narzędzie służące do tworzenia dynamicznych podsumowań list utworzonych w Excelu lub pobranych z zewnętrznych baz danych. Raporty tabeli przestawnej pozwalają na

Bardziej szczegółowo

MS Excel. Podstawowe wiadomości

MS Excel. Podstawowe wiadomości MS Excel Podstawowe wiadomości Do czego służy arkusz kalkulacyjny? Arkusz kalkulacyjny wykorzystywany jest tam gdzie wykonywana jest olbrzymia ilość żmudnych, powtarzających się według określonego schematu

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Excel Slajd 2 Adresy względne i bezwzględne Jedną z najważniejszych spraw jest tzw. adresacja. Mówiliśmy

Bardziej szczegółowo

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216

Żurek INFOBroker. Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel. www.excel.jzurek.com. tel. 601 517 216 Żurek INFOBroker Szkolenia warsztaty konsultacje MS Excel www.excel.jzurek.com tel. 601 517 216 MS Excel szkolenie dla początkujących i laików (program ramowy): o zastosowanie i budowa programu - do czego

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi

Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi Egzamin zawodowy: Technik Informatyk 312[01] Oprogramowanie biurowe pytania i odpowiedzi 1. Obiekt bazy danych, który w programie Microsoft Access służy do tworzenia zestawień i sprawozdań, ale nie daje

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel

Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Podstawy obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/16/5015/23696 Cena netto 570,00 zł Cena brutto 701,10 zł Cena netto za godzinę 47,50 zł Cena brutto za godzinę 58,43

Bardziej szczegółowo

2 Arkusz kalkulacyjny

2 Arkusz kalkulacyjny 2 Arkusz kalkulacyjny Excel 2007 2.1. Tworzenie skoroszytów Tworzenie, budowa oraz zapisywanie skoroszytów w programie Excel 2007 nie uległy zasadniczym różnicom w stosunku do programu Excel 2003, dlatego

Bardziej szczegółowo

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25

MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych. prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś. Kraków: 2008 04 25 MS Excel 2007 Kurs zaawansowany Obsługa baz danych prowadzi: Dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 25 Bazy danych Microsoft Excel 2007 udostępnia szereg funkcji i mechanizmów obsługi baz danych (zwanych

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych

TECHNIKI INFORMACJI I KOMUNIKACJI. Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Arkusz Kalkulacyjny EXCEL praca z bazą danych Otwórz skoroszyt TIK Lista płac. W Arkuszu 1 wprowadź następujące dane: - w komórce A1 tekst: Uproszczona lista płac - w komórce B30 tekst: Podatek - w komórce

Bardziej szczegółowo

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9)

ABC 2002/XP PL EXCEL. Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings. Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) ABC 2002/XP PL EXCEL Autor: Edward C. Willett, Steve Cummings Rozdział 1. Podstawy pracy z programem (9) Uruchamianie programu (9) Obszar roboczy programu (10) o Pasek tytułowy (10) o Przyciski Minimalizuj

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI INSTYTUT INFORMATYKI I ELEKTROTECHNIKI ZAKŁAD INŻYNIERII KOMPUTEROWEJ Przygotowali: mgr inż. Arkadiusz Bukowiec mgr inż. Remigiusz Wiśniewski LABORATORIUM 8,9: BAZA DANYCH MS-ACCESS

Bardziej szczegółowo

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z

TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z TP1 - TABELE PRZESTAWNE od A do Z Program szkolenia 1. Tabele programu Excel 1.1. Wstawianie tabeli 1.2. Style tabeli 1.3. Właściwości tabeli 1.4. Narzędzia tabel 1.4.1. Usuń duplikaty 1.4.2. Konwertuj

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy OpenOffice to darmowy zaawansowany pakiet biurowy, w skład którego wchodzą następujące programy: edytor tekstu Writer, arkusz kalkulacyjny Calc, program do tworzenia

Bardziej szczegółowo

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego.

Bazy danych raporty. 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. Bazy danych raporty 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5BIB.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego. 2. Otwórz bazę (F:\M5BIB). 3. Utwórz raport wyświetlający wszystkie pola z tabeli KSIAZKI. Pozostaw ustawienia

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA

MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA COGNITY Praktyczne Skuteczne Szkolenia i Konsultacje tel. 12 421 87 54 biuro@cognity.pl www.cognity.pl MS EXCEL KURS DLA ZAAWANSOWANYCH Z WYKORZYSTANIEM VBA C O G N I T Y SZKOLENIE MS EXCEL KURS ZAAWANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY

PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY European Computer Competence Certificate PRZYKŁADOWY TEST EGZAMINACYJNY Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC Moduł: IT M3 Arkusze kalkulacyjne Poziom: B Średniozaawansowany FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym. Potrzeba przygotowywania raportów, zestawień, wyliczeń znalazła swoją

Bardziej szczegółowo

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne

OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG OpenOffice.ux.pl 2.0. Æwiczenia praktyczne Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0508-8 Format: A5, stron: 220 TWÓJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny w klasach 3 gimnazjum Znaczenie komputera we współczesnym świecie Przypomnienie wiadomości na temat języka HTML Wstawianie tabeli na stronę WWW Wstawianie listy punktowanej

Bardziej szczegółowo

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL

ECDL zaawansowany, moduł EXCEL ECDL zaawansowany, moduł EXCEL Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Czas trwania szkolenia - 20h (3 dni szkoleniowe) Grupa- 10 osób Terminy - 18-20

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum

Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum Rozkład materiału z informatyki w klasie III gimnazjum. Zbieranie i opracowywanie danych arkusz kalkulacyjny. Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania. BHP i regulamin szkolnej pracowni komputerowej.,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych

Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Microsoft Excel 2003 profesjonalna analiza i raportowanie oraz prezentacja danych Projekt: Wdrożenie strategii szkoleniowej prowadzony przez KancelarięPrezesa Rady Ministrów Projekt współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik, Kurs Makra dla początkujących Wiadomości wstępne VBI/01 Piotr Dynia, specjalista ds. MS Office Czas, który poświęcisz na naukę tego zagadnienia, to 15 20 minut. Zastanawiałeś się może, dlaczego Twój współpracownik,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1

Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Praktyczne wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy nauczyciela część 1 Katarzyna Nawrot Spis treści: 1. Podstawowe pojęcia a. Arkusz kalkulacyjny b. Komórka c. Zakres komórek d. Formuła e. Pasek formuły

Bardziej szczegółowo

11. Tabele przestawne

11. Tabele przestawne 11. Tabele przestawne 11.1. Wprowadzenie Arkusz kalkulacyjny jest zwykle postrzegany, jako narzędzie do wykonywania prostych lub bardziej zaawansowanych obliczeń, z wykorzystaniem wbudowanych funkcji lub

Bardziej szczegółowo

Matematyka grupa Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B.

Matematyka grupa Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B. Zadanie nr 1 Matematyka grupa 2 Wykonaj poniższe czynności po kolei. 1. Uruchom arkusz kalkulacyjny. 2. Wprowadź do arkusza kalkulacyjnego wartości znajdujące się w kolumnach A i B. A B 32 12 58 45 47

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0

ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne Moduł A2 Sylabus, wersja 2.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zaawansowane arkusze kalkulacyjne. Sylabus

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Excel

Arkusz kalkulacyjny Excel Arkusz kalkulacyjny Excel Ćwiczenie 1. Sumy pośrednie (częściowe). POMOC DO ĆWICZENIA Dzięki funkcji sum pośrednich (częściowych) nie jest konieczne ręczne wprowadzanie odpowiednich formuł. Dzięki nim

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych

MS Excel od podstaw do analiz biznesowych MS Excel od podstaw do analiz biznesowych Terminy szkolenia 21-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Mercure**** Opis MS Excel stał się narzędziem praktycznie niezbędnym w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Bardziej szczegółowo

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny

Technologia Informacyjna. Arkusz kalkulacyjny Technologia Informacyjna Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny Arkusz kalkulacyjny - program komputerowy służący do wykonywania obliczeń i wizualizacji otrzymanych wyników. Microsoft Excel Quattro Pro

Bardziej szczegółowo

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej

MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej MS Excell 2007 Kurs podstawowy Filtrowanie raportu tabeli przestawnej prowadzi: dr inż. Tomasz Bartuś Kraków: 2008 04 04 Przygotowywanie danych źródłowych Poniżej przedstawiono zalecenia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM4 Arkusze kalkulacyjne Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do formuł i funkcji

Wprowadzenie do formuł i funkcji Wprowadzenie do formuł i funkcji Wykonywanie obliczeń, niezależnie od tego, czy są one proste czy złożone, może być nużące i czasochłonne. Przy użyciu funkcji i formuł programu Excel można z łatwością

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel

Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel Ćwiczenie 1. 1. Otwórz nowy dokument i zapisz go pod nazwą wykres 2. Do komórek wpisz dane z tabelki (pamiętając o automatycznym wprowadzaniu nazw miesięcy): Miesiąc

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL Wydział Elektryczny Katedra Elektrotechniki Teoretycznej i Metrologii Instrukcja do pracowni z przedmiotu Podstawy Informatyki Kod przedmiotu: TS1C 100 003 Ćwiczenie pt. ARKUSZ KALKULACYJNY MICROSOFT EXCEL

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT

BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT BIBLIOTEKA LOKALNE CENTRUM WIEDZY PRAKTYCZNEJ PRZEWODNIK PO NARZĘDZIACH WARSZTAT NR 1: ARKUSZE KALKULACYJNE - MINI SKRYPT 1. Wprowadzenie Arkusze kalkulacyjne Google umożliwiają łatwe tworzenie, udostępnianie

Bardziej szczegółowo

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza

inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza inż. Konrad Postawa Akademia Aktywnego Seniora Wolontariusza W ramach programu: Organizator: Wrocław 2012 Arkusz kalkulacyjny MS Excel Wstęp ARKUSZ KALKULACYJN - MS EXCEL Po zapoznaniu się z podstawami

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap szkolny

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap szkolny Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap szkolny Listopad 2012 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 5 stron i wszystkie polecenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii, Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2N-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word

EITC/BI/MSO10. Pakiet biurowy Microsoft Office. Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word EITC/BI/MSO10 Pakiet biurowy Microsoft Office Szczegółowa zawartość programowa kursu (15 godz.): 1. Microsoft Word Wprowadzenie Okno główne aplikacji Wstążka pasek zakładek Przycisk Microsoft Office Pasek

Bardziej szczegółowo

Visual Basic w programie Excel dla Windows

Visual Basic w programie Excel dla Windows Visual Basic w programie Excel dla Windows Ćwiczenie nr 1 Makrodefinicje. Zakres ćwiczenia: Nagrywanie, odtwarzanie, modyfikowanie i upraszczanie makrodefinicji. Makrodefinicje lokalne i globalne. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach.

Dowiedz się, jak używać programu Microsoft Excel jako kalkulatora. Rozpocznij od poznania sposobów wprowadzania prostych formuł w arkuszach. Microsoft Excel (pełna nazwa Microsoft Office Excel) - arkusz kalkulacyjny produkowany przez firmę Microsoft dla systemów Windows i MacOS. Pierwsza wersja programu przeznaczona dla Windows trafiła na rynek

Bardziej szczegółowo

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic

Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Automatyzowanie zadan przy uz yciu makr języka Visual Basic Jeśli użytkownik nie korzystał nigdy z makr, nie powinien się zniechęcać. Makro jest po prostu zarejestrowanym zestawem naciśnięć klawiszy i

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA

Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA Arkusz kalkulacyjny MS EXCEL - ĆWICZENIA Uwaga! Każde ćwiczenie rozpoczynamy od stworzenia w katalogu Moje dokumenty swojego własnego katalogu roboczego, w którym będziecie Państwo zapisywać swoje pliki.

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04

Opracował: mgr inż. Marcin Olech 2010-10-04 Laboratorium 4 Strona 1 z 17 Spis treści: 1. Wielowymiarowa analiza danych w arkusza kalkulacyjnych z wykorzystaniem MS Excel: a. tworzenie tabel przestawnych, b. tworzenie wykresów przestawnych. 2. Praca

Bardziej szczegółowo

Zadanie 8. Dołączanie obiektów

Zadanie 8. Dołączanie obiektów Zadanie 8. Dołączanie obiektów Edytor Word umożliwia dołączanie do dokumentów różnych obiektów. Mogą to być gotowe obiekty graficzne z galerii klipów, równania, obrazy ze skanera lub aparatu cyfrowego.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO

PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO PODSTAWY OBSŁUGI ARKUSZA KALKULACYJNEGO 1. Wstęp Arkusz kalkulacyjny jest programem służącym do wykonywania wszelkiego rodzaju obliczeń matematycznych, statystycznych, finansowych, tworzenia zestawień,

Bardziej szczegółowo

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy

EXCEL ZAAWANSOWANY. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób dużo pracujących w Excelu, tworzących raporty i zestawienia Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe Czas trwania Kurs poprzedzający Kurs następujący

Bardziej szczegółowo

Ćw. IV. Tabele przestawne

Ćw. IV. Tabele przestawne Ćw. IV. Tabele przestawne Przykład 1. Dysponujemy raportem w formacie tabeli (Arkusz: Tabele Przestawne ) o trzech kolumnach zawierających: nazwę produktu, kategorie, do której produkt ten należy, oraz

Bardziej szczegółowo

Przykłady formatowania komórek

Przykłady formatowania komórek Zadanie 1. Wprowadzić do arkusza kalkulacyjnego w czterech kolumnach dane liczbowe, tekstowe, datę i czas formatując je na pięć różnych sposobów zgodnie z załączonym przykładem: Zadanie. Przykłady formatowania

Bardziej szczegółowo

Formularze i raporty w MS Access

Formularze i raporty w MS Access Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska www.kia.prz-rzeszow.pl Formularze i raporty w MS Access I. Formularze Formularze Access mają wiele zastosowań. Przede wszystkim używa się ich do

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Matematyki Fizyki i Chemii Instytut Matematyki Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Matematyka, studia II stopnia, rok 1 Sylabus modułu: Moduł specjalistyczny Kod modułu: 03-MO2S-12-MSpe Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie):

Bardziej szczegółowo

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować.

2. Tworzenie tabeli przestawnej. W pierwszym oknie dialogowym kreatora określamy źródło danych, które mamy zamiar analizować. 1. Tabele przestawne Tabele przestawne pozwalają zestawiać dane zawarte w bazach danych przechowywanych w skoroszytach lub plikach zewnętrznych. Tabela przestawna jest dynamicznym zestawieniem danych zawartych

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach

Trik 1 Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 1. Autorejestrowanie zmian dokonanych w obliczeniach :: Trik 2. Czytelne formatowanie walutowe :: Trik 3. Optymalny układ wykresu punktowego :: Trik 4. Szybkie oznaczenie wszystkich komórek z formułami

Bardziej szczegółowo

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego

Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego Bazy danych kwerendy (moduł 5) 1. Przekopiuj na dysk F:\ bazę M5KW.mdb z dysku wskazanego przez prowadzącego 2. Otwórz bazę (F:\M5KW) 3. Zapoznaj się ze strukturą bazy (tabele, relacje) 4. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Excel Slajd 2 Redagowanie danych Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę

Bardziej szczegółowo

5.4. Tworzymy formularze

5.4. Tworzymy formularze 5.4. Tworzymy formularze Zastosowanie formularzy Formularz to obiekt bazy danych, który daje możliwość tworzenia i modyfikacji danych w tabeli lub kwerendzie. Jego wielką zaletą jest umiejętność zautomatyzowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II.

Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Wymagania z informatyki na poszczególne oceny przy realizacji programu i podręcznika Informatyka wyd. Operon dla klasy II. Dział I O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne.

Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Laboratorium nr 3. Arkusze kalkulacyjne. Calc, Excel 2007 arkusze kalkulacyjne pozwalające zarówno na dokonywanie skomplikowanych obliczeń matematycznych oraz statystycznych jak również na ich prezentacje

Bardziej szczegółowo

Excel program kursu podstawowego

Excel program kursu podstawowego Excel program kursu podstawowego inż. Krzysztof Głaz e-mail: krzysztof.glaz@gmail.com tel. 606 941 957 1. Zapoznanie się z pojęciami i środowiskiem programu Excel Program MS Excel jest programem typu arkusz

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0

ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne Moduł B4 Sylabus - wersja 5.0 Przeznaczenie sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy sylabus dla modułu ECDL/ICDL Arkusze kalkulacyjne. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów

Rys. 1. Zestawienie rocznych kosztów ogrzewania domów :: Trik 1. Wykres, w którym oś pozioma jest skalą wartości :: Trik 2. Automatyczne uzupełnianie pominiętych komórek :: Trik 3. Niestandardowe sortowanie wg 2 kluczy :: Trik 4. Przeliczanie miar za pomocą

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy

Rys. 1. Aktywne linki będą wstawiane za pomocą rozwijanej listy :: Trik 1. Lista rozwijana z aktywnymi hiperłączami :: Trik 2. Łączenie tabel o róŝnym układzie kolumn :: Trik 3. Automatyczne zapisywanie zmian przy zamykaniu skoroszytu :: Trik 4. Linie siatki arkusza

Bardziej szczegółowo

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 )

Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) Przykład 4. (Tabela z Danymi Arkusz: Tabele Przestawne 1 ) (Przykład 2 wykonany Arkusz: Tabele Przestawne 5 ) W tym przykładzie będziemy kontynuować pracę na tabeli przestawnej utworzonej w przykładzie

Bardziej szczegółowo

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy

EXCEL ANALIZA DANYCH. Konspekt szczegółowy Przeznaczenie szkolenia Dla osób zaawansowanych, które potrzebują narzędzi do wszechstronnej analizy danych i prezentacji w różnych formach Wersje aplikacji MS EXCEL 2000, 2003, 2007, 2010 Wersje językowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Excel Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 2 Slajd 1 Slajd 2 Wprowadzanie danych do pustej komórki Po kliknięciu na komórkę rozpoczynamy wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów

Microsoft Access zajęcia 3 4. Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Microsoft Access zajęcia 3 4 Tworzenie i wykorzystanie kwerend, formularzy i raportów Kwerendy służą do tworzenia unikalnych zestawów danych, niedostępnych bezpośrednio z tabel, dokonywania obliczeń zawartych

Bardziej szczegółowo

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres

Trik 1 Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 1. Formatowanie przenoszone z wykresu na wykres :: Trik 2. Dostosowanie kolejności danych w tabeli przestawnej :: Trik 3. Wyznaczanie najmniejszej wartości z pominięciem liczb ujemnych :: Trik

Bardziej szczegółowo

najlepszych trików Excelu

najlepszych trików Excelu 70 najlepszych trików W Excelu 70 najlepszych trików w Excelu Spis treści Formatowanie czytelne i przejrzyste zestawienia...3 Wyświetlanie tylko wartości dodatnich...3 Szybkie dopasowanie szerokości kolumny...3

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

1. Przycisk MS OFFICE 2. Belka szybkiej nawigacji 3. Wstęga 4. Zakładki arkuszy 5. Widok i jego tryby

1. Przycisk MS OFFICE 2. Belka szybkiej nawigacji 3. Wstęga 4. Zakładki arkuszy 5. Widok i jego tryby NAWIGACJA 1. Przycisk MS OFFICE 2. Belka szybkiej nawigacji 3. Wstęga 4. Zakładki arkuszy 5. Widok i jego tryby Nawigacja Przycisk MS OFFICE 1. Menu 2. Konfiguracja belki szybkiej nawigacji 3. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego.

Tabele przestawne tabelą przestawną. Sprzedawcy, Kwartały, Wartości. Dane/Raport tabeli przestawnej i wykresu przestawnego. Tabele przestawne Niekiedy istnieje potrzeba dokonania podsumowania zawartości bazy danych w formie dodatkowej tabeli. Tabelę taką, podsumowującą wybrane pola bazy danych, nazywamy tabelą przestawną. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w

Zarejestruj makro w trybie względnego adresowania które będzie wpisywało bieżącą datę w Makra 2 Makra 2... 1 Własne menu z makrami.... 1 Zadanie 1... 1 Zadanie 2... 4 Wskazówki:... 4 Zadanie 3... 4 Scenariusz sytuacji:... 4 Cel:... 4 Umiejętności zdobyte po wykonaniu ćwiczenia:... 4 Proponowane

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY.

AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR. Tom XII NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP JEŻELI COS KOMÓRKA VBA DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA CZY. z a a w a n s o w a n y AUTOMATYZACJA PRACY Z UŻYCIEM MAKR VBA NPV WSP.KORELACJI ROZKŁ.EXP KOMÓRKA CZY.LICZBA JEŻELI COS DNI.ROBOCZE ILOCZYN LOG SUMA Tom XII Autorzy: Piotr Dynia, Jakub Kudliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH Formularze i raporty

BAZY DANYCH Formularze i raporty BAZY DANYCH Formularze i raporty Za pomocą tabel można wprowadzać nowe dane, przeglądać i modyfikować dane już istniejące. Jednak dla typowego użytkownika systemu baz danych, przygotowuje się specjalne

Bardziej szczegółowo