Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych"

Transkrypt

1 Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych 00461/13/PL WP 202 Opinia 2/2013 w sprawie aplikacji mobilnych Przyjęta w dniu 27 lutego 2013 r. Niniejsza Grupa Robocza została powołana na mocy artykułu 29 Dyrektywy 95/46/WE. Jest to niezależny europejski organ doradczy w sprawach ochrony danych i prywatności. Jego zadania opisane zostały w artykule 30 Dyrektywy 95/46/WE i artykule 15 Dyrektywy 2002/58/WE. Obsługę Sekretariatu zapewnia Dyrekcja C (Prawa Podstawowe i Obywatelstwo Unii Europejskiej) Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości Komisji Europejskiej, B-1049 Bruksela, Belgia, Biuro nr MO-59 02/013. Strona internetowa:

2 Streszczenie Istnieją setki tysięcy różnych dostępnych aplikacji, pochodzących z wielu sklepów z aplikacjami na każdy typ inteligentnego urządzenia. Każdego dnia do sklepów z aplikacjami jest dodawane ponad 1600 aplikacji. Statystyczny użytkownik smartphone a pobiera 37 aplikacji. Aplikacje mogą być oferowane użytkownikowi końcowemu za niewielką lub żadną opłatą oraz mieć jedynie kilku lub wiele milionów użytkowników. Aplikacje są w stanie zbierać wielkie ilości danych z urządzenia (np.: dane przechowywane na urządzeniu przez użytkownika, a także dane z innych czujników, włączając lokalizację) oraz przetwarzać je w celu zapewnienia nowych oraz innowacyjnych usług użytkownikowi końcowemu. Jednakże dane z tych samych źródeł mogą być dalej przetwarzane, zwykle po to, aby zapewnić dochody w sposób nieznany lub niepożądany przez użytkownika końcowego. Twórcy aplikacji nieświadomi wymogów ochrony danych mogą tworzyć znaczne ryzyko dla życia prywatnego oraz reputacji użytkowników inteligentnych urządzeń. Kluczowe zagrożenia dla użytkownika końcowego odnośnie ochrony danych osobowych stanowi połączenie braku przejrzystości oraz świadomości odnośnie rodzajów przetwarzania, które aplikacja może podejmować, połączone z brakiem wyraźnej zgody użytkowników, zanim przetwarzanie będzie miało miejsce. Słabe środki bezpieczeństwa, widoczny trend w kierunku pobierania maksymalnej ilości danych oraz elastyczności celów, dla których dane są dalej przetwarzane także przyczyniają się do powstawania ryzyka dla ochrony prywatności w środowisku aplikacji. Wysoki poziom ryzyka dla ochrony danych wywodzi się także ze stopnia fragmentaryzacji uczestników rynku aplikacji. Obejmują oni: twórców aplikacji, właścicieli aplikacji, sklepy z aplikacjami, systemy operacyjne oraz producentów urządzeń (producentów systemów operacyjnych [OS] oraz urządzeń), oraz inne strony trzecie, które mogą być zaangażowane w zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych pochodzących z inteligentnych urządzeń, takie jak dostarczyciele aplikacji typu analytics oraz dostarczyciele reklam. Większość konkluzji oraz zaleceń niniejszej opinii skierowana jest do twórców aplikacji (ponieważ mają oni największą kontrolę nad dokładnym sposobem, w jaki przetwarzanie jest podejmowane a informacje prezentowane w aplikacji), jednakże często w celu osiągnięcia najwyższego standardu ochrony danych osobowych oraz ochrony prywatności muszą oni współpracować z innymi stronami tworzącymi ekosystem aplikacji. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do bezpieczeństwa, gdzie łańcuch wielu podmiotów jest tak silny, jak jego najsłabsze ogniwo. Wiele rodzajów danych dostępnych na inteligentnych urządzeniach przenośnych to dane osobowe. Odpowiednimi ramami prawnymi stosowanymi do aplikacji mobilnych jest dyrektywa o ochronie danych, w połączeniu z ochroną urządzeń mobilnych jako częścią sfery prywatnej użytkowników, określonej w dyrektywie o prywatności i łączności elektronicznej. Zasady te mają zastosowanie do wszystkich aplikacji skierowanych do użytkowników na terenie Unii Europejskiej, bez względu na lokalizację twórcy aplikacji czy sklepu z aplikacjami. W niniejszej opinii Grupa Robocza wyjaśnia podstawy prawne, które mają zastosowanie do przetwarzania danych w rozwoju, dystrybucji oraz używaniu aplikacji na inteligentnych urządzeniach, skupiając się na wymogach zgody, zasadach ograniczenia celu oraz minimalizacji przesyłanych danych, potrzebie odpowiednich środków ochronnych, obowiązku prawidłowego poinformowania użytkowników końcowych, ich prawach, 2

3 rozsądnych okresach przechowywania danych, a w szczególności uczciwego przetwarzania danych uzyskiwanych od dzieci i na temat dzieci. 3

4 Spis treści 1. Wstęp Zagrożenia dla ochrony danych Zasady ochrony danych Prawo właściwe Dane osobowe przetwarzane przez aplikacje Podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych Twórcy aplikacji Producenci urządzeń oraz OS Sklepy z aplikacjami Podmioty trzecie Podstawy prawne Zgoda uprzednia względem instalacji oraz przetwarzania danych osobowych Podstawy prawne dla przetwarzania danych podczas wykorzystywania aplikacji Ograniczenie celu oraz minimalizacja zakresu danych Bezpieczeństwo Informacja Obowiązek poinformowania oraz wymagana treść Forma informacji Prawa osób, których dane dotyczą Okresy przechowywania Dzieci Wnioski i zalecenia

5 1. Wstęp Aplikacje są programami komputerowymi często projektowanymi do konkretnych zadań oraz skierowanymi na wybrany typ inteligentnych urządzeń takich jak smartphone y, tablety oraz telewizje internetowe. Organizują one informacje w sposób odpowiedni dla konkretnej charakterystyki urządzenia i często ściśle współdziałają ze sprzętem oraz systemem operacyjnym obecnym na urządzeniu. Istnieją setki tysięcy różnych dostępnych aplikacji, pochodzących z wielu sklepów z aplikacjami na każdy typ inteligentnego urządzenia. Aplikacje służą wielu celom, włączając w to wyszukiwanie w Internecie, komunikację ( , telefonia oraz przesyłanie informacji przez Internet), rozrywkę (gry, filmy oraz muzyka), portale społecznościowe, usługi bankowe oraz usługi oparte na lokalizacji. Każdego dnia ponad 1600 aplikacji jest dodawanych do sklepów z aplikacjami. 1 Statystyczny użytkownik smartphone a pobiera 37 aplikacji. 2 Aplikacje mogą być oferowane użytkownikowi końcowemu za niewielką lub żadną opłatą oraz mieć jedynie kilku lub wiele milionów użytkowników. Stanowiący podstawę system operacyjny będzie również zawierał oprogramowanie lub struktury danych, które są istotne dla kluczowych usług urządzenia mobilnego, np. książka adresowa smartphone a. System operacyjny jest zaprojektowany w ten sposób, aby udostępnić te komponenty aplikacjom poprzez ich interfejsy programowania aplikacji (API). API oferują dostęp do wielu czujników, które mogą być dostępne na urządzeniu. Czujniki te obejmują: żyroskop, kompas cyfrowy oraz miernik przyspieszenia zapewniający informacje o szybkości oraz kierunku ruchu, przednią oraz tylną kamerę nagrywające obraz oraz zdjęcia; a także mikrofon nagrywający dźwięk. Inteligentne urządzenia mogą zawierać także czujnik bliskości. 3 Inteligentne urządzenia mogą także łączyć się przez wiele interfejsów sieciowych, obejmujących Wi-Fi, Bluetooth, NFC czy Ethernet. Wreszcie, dokładna lokalizacja może być określona przez usługi geolokalizacyjne (jak opisano to w opinii Grupy Roboczej Artykułu 29 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych 4 ). Rodzaj, dokładność oraz częstotliwość tych czujników danych różni się w zależności od urządzenia oraz systemu operacyjnego. Poprzez API, twórcy aplikacji są w stanie zbierać takie dane w sposób ciągły, uzyskiwać dostęp oraz zapisywać dane kontaktowe, wysyłać e, SMSy lub informacje w portalach społecznościowych, odczytywać/modyfikować/kasować zawartość kart SD, nagrywać dźwięk, wykorzystywać kamerę oraz uzyskiwać dostęp do zdjęć, odczytywać informacje na temat stanu oraz tożsamości telefonu, zmieniać ogólne ustawienia systemu oraz zapobiegać przejściu telefonu w stan uśpienia. API może również dostarczać informacji dotyczących 1 Raport Conceivably Tech z dnia 19 sierpnia 2012 r., dostępny na stronie com/10283/business/apple-app-store-to-reach-1mapps-this-year-sort-of. Zacytowany przez Kamala D. Harris, Prokuratora generalnego Departamentu Sprawiedliwości Kalifornii, Prywatność w ciągłej aktywności, Rekomendacje dla komórkowego ekosystemu, styczeń 2013, 2 Światowe oszacowanie z 2012 r. przygotowane przez ABI Research, 3 Czujnik, który wykrywa obecność przedmiotów bez fizycznego kontaktu. Patrz: 4 Patrz: Opinia Grupy Roboczej 13/2011 w sprawie usług geolokacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych (maj 2011), 5

6 samego urządzenia poprzez jeden lub więcej unikalnych identyfikatorów oraz informacji na temat innych zainstalowanych aplikacji. Dane z tych źródeł mogą być dalej przetwarzane, zwykle po to, aby zapewnić dochody w sposób nieznany lub niepożądany przez użytkownika końcowego. Celem niniejszej opinii jest wyjaśnienie ram prawnych mających zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w dystrybucji oraz wykorzystaniu aplikacji na inteligentnych urządzeniach oraz rozważenie dalszego przetwarzania, które może mieć miejsce poza aplikacją, takie jak wykorzystywanie zbieranych danych do tworzenia profili oraz wybierania użytkowników docelowych. Opinia analizuje kluczowe ryzyka dla ochrony danych osobowych, zapewnia opis różnych zaangażowanych stron oraz podkreśla różne obowiązki prawne. Obejmuje to: twórców aplikacji, sklepy z aplikacjami, producentów urządzeń oraz Systemów Operacyjnych (producenci urządzeń oraz OS), a także inne strony trzecie, które mogą być zaangażowane w zbieranie oraz przetwarzanie danych osobowych, pochodzących z inteligentnych urządzeń, takich jak dostarczyciele programów typu analitycs oraz dostawcy reklam. Opinia skupia się na wymogach zgody, zasadach ograniczenia celu oraz minimalizacji ilości przesyłanych danych, potrzebie odpowiednich środków ochronnych, obowiązku prawidłowego poinformowania użytkowników końcowych, ich prawach, rozsądnych okresach przechowywania oraz, w szczególności na uczciwym przetwarzaniu danych od i na temat dzieci. Zakres obejmuje wiele różnych typów inteligentnych urządzeń, lecz w szczególności skupia się na aplikacjach dostępnych na inteligentne urządzenia mobilne. 2. Zagrożenia dla ochrony danych Bliska interakcja z systemami operacyjnymi pozwala aplikacjom uzyskiwać dostęp do znacząco większej ilości danych niż tradycyjne wyszukiwarki internetowe. 5 Aplikacje są zdolne zbierać duże ilości danych z urządzenia (dane o lokalizacji, dane przechowywane na urządzeniu przez użytkownika oraz dane z innych czujników) oraz przetwarzać te dane w celu zapewnienia nowych oraz innowacyjnych usług użytkownikowi końcowemu. Wysoki poziom ryzyka dla ochrony danych wywodzi się także ze stopnia fragmentaryzacji uczestników krajobrazu rozwoju aplikacji. Pojedyncza dana może, w czasie rzeczywistym, być przekazana z urządzenia w celu jej przetwarzania na cały świat lub być przekopiowana przez łańcuch stron trzecich. Niektóre z najbardziej znanych aplikacji są przetwarzane przez główne przedsiębiorstwa jednak wiele innych jest tworzone przez małe przedsiębiorstwa. Pojedynczy programista z pomysłem oraz niewielkimi lub zgoła żadnymi zdolnościami w zakresie programowania może dotrzeć do światowej publiczności w krótkim okresie. Twórcy aplikacji nieświadomi wymogów ochrony danych mogą tworzyć znaczące ryzyko dla życia prywatnego oraz reputacji użytkowników inteligentnych urządzeń. Równocześnie, usługi stron trzecich, takie jak reklamy, rozwijają się w gwałtownym tempie, i jeśli są połączone w odpowiednim sposób z twórcami aplikacji, mogą ujawniać znaczącą ilość danych osobowych. 5 Wyszukiwarki internetowe mają także szerszy dostęp do danych wrażliwych użytkowników końcowych urządzeń, napędzane przez twórcom internetowych gier. 6

7 Kluczowe zagrożenia dla użytkownika końcowego odnośnie ochrony danych stanowi połączenie braku przejrzystości oraz świadomości odnośnie rodzajów przetwarzania, które aplikacja może podejmować, połączone z brakiem wyraźnej zgody użytkowników, zanim przetwarzanie będzie miało miejsce. Słabe środki bezpieczeństwa, widoczny trend w kierunku maksymalizacji zakresu danych oraz elastyczności celów, dla których dane są dalej przetwarzane także przyczynia się do powstawania ryzyk dla ochrony prywatności w środowisku aplikacji. Wiele z tych ryzyk zostało już zbadanych przez Federalną Komisję Handlu USA, Kanadyjski Urząd Komisarza ds. Prywatności oraz Prokuratora Generalnego Departamentu Sprawiedliwości Stanu Kalifornia, które także odniosły się do tych kwestii. 6 Kluczowym ryzykiem z punktu widzenia ochrony danych jest brak przejrzystości. Twórcy aplikacji są ograniczeni przez cechy udostępnione przez producentów systemów operacyjnych oraz sklepy z aplikacjami, jeśli chodzi o zapewnienie pełnej informacji w odpowiednim czasie użytkownikowi końcowemu. Jednakże nie wszyscy twórcy aplikacji korzystają z tych cech, a wiele aplikacji nie ma polityki prywatności lub nie informuje potencjalnych użytkowników w wyraźny sposób odnośnie rodzajów danych osobowych, które aplikacja może przetwarzać oraz celów przetwarzania. Brak przejrzystości nie ogranicza się jedynie do bezpłatnych aplikacji, lub tych pisanych przez niedoświadczonych twórców. Zgodnie z ostatnimi badaniami jedynie 61,3% ze 150 najważniejszych aplikacji posiada politykę prywatności. 7 Brak przejrzystości jest ściśle powiązany z brakiem dobrowolnej i świadomej zgody. Gdy tylko aplikacja zostaje pobrana, zgoda jest często zredukowana do okienek wskazujących, że użytkownik końcowy zgadza się na warunki umowy, nawet bez zaoferowania opcji nie, dziękuję. Zgodnie ze studiami GSMA z września 2011 r., 92% użytkowników aplikacji chce mieć możliwość bardziej stopniowego wyboru. 8 Słabe środki bezpieczeństwa mogą prowadzić do nieuprawnionego przetwarzania (wrażliwych) danych osobowych, np. jeśli twórca aplikacji staje się ofiarą naruszenia ochrony danych lub jeśli z samych aplikacji wyciekają dane osobowe. Kolejnym zagrożeniem dla prywatności jest lekceważenie (przypadkowe lub intencjonalne) zasady ograniczenia celu, która wymaga, aby dane były zbierane oraz przetwarzane jedynie dla określonych oraz legalnych celów. Dane osobowe zbierane przez aplikacje mogą być szeroko dystrybuowane do dużej liczby stron trzecich dla niezdefiniowanych lub elastycznych celów, takich jak badania rynkowe. To samo alarmujące lekceważenie jest okazywane zasadzie minimalizacji ilości przetwarzanych 6 Zob. między innymi: raport FTC Naruszenia prywatności w urządzeniach mobilnych, budowanie zaufania poprzez przejrzystość, luty 2013, raport FTC Aplikacje mobilne dla dzieci: aktualne naruszenia prywatności są rozczarowujące, luty mobile_apps_kids.pdf i jego kontynuacja w raporcie: Aplikacje mobilne dla dzieci: Naruszenia ciągle nie podlegają ocenie, grudzień 2012, Kanadyjskie biuro komisarza ds. prywatności, Możliwość zajęcia: Dobre praktyki ochrony prywatności dla tworzenia aplikacji mobilnych, październik 2012, Kamala D. Harris, Prokurator Generalny Departamentu Sprawiedliwości Kalifornii, Prywatność w ciągłej aktywności, Rekomendacje dla komórkowego ekosystemu, styczeń 2013, 7 FPF, czerwiec 2012, Studium o aplikacjach mobilnych, 8 89% (uzytkowników) uważa za istotne, aby wiedzieć kiedy ich dane osobowe są udostępnianie przez aplikacje oraz aby mieć możliwość wyłączenia lub włączenia tej funkcji. Żródło: Perspektywa użytkownika dot. prywatności mobilnej 7

8 danych. Ostatnie badanie pokazało, że wiele aplikacji wyraźnie gromadzi dane ze smartphone ów bez żadnego znaczącego związku z widoczną funkcjonalnością aplikacji Zasady ochrony danych 3.1. Prawo właściwe Odpowiednie ramy prawne EU tworzy dyrektywa o ochronie danych (95/46/WE). Ma ona zastosowanie do każdego przypadku, gdzie wykorzystanie aplikacji na inteligentnych urządzeniach obejmuje przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych. W celu identyfikacji prawa właściwego kluczowa jest w pierwszej kolejności identyfikacja roli różnych zainteresowanych stron: identyfikacja administratora(-rów) przetwarzania przeprowadzanego przez aplikacje mobilne jest szczególnie istotna w odniesieniu do prawa właściwego. Siedziba administratora jest decydującym elementem powodującym stosowanie prawa ochrony danych, chociaż nie jest jedynym kryterium. Zgodnie z art. 1.1.a) dyrektywy o ochronie danych, prawo krajowe państwa członkowskiego jest właściwe odnośnie wszystkich operacji przetwarzania w kontekście prowadzenia przez administratora danych działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego. Zgodnie z art c) dyrektywy o ochronie danych, prawo krajowe państwa członkowskiego znajduje również zastosowanie, jeśli administrator nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Wspólnoty, a do celów przetwarzania danych osobowych wykorzystuje środki znajdujące się na terytorium wymienionego państwa członkowskiego. Jako że urządzenie jest instrumentem w przetwarzaniu danych osobowych od i na temat użytkownika, kryterium to jest zwykle spełnione. 10 Jednakże ma to zastosowanie jedynie wtedy, jeśli administrator nie ma siedziby na terytorium UE. W rezultacie, kiedykolwiek strona zaangażowana w rozwój, dystrybucję lub działanie aplikacji jest uznana za administratora, strona taka jest odpowiedzialna, samodzielnie lub wspólnie z innymi, za zapewnienie zgodności z wszystkimi wymogami przedstawionymi w dyrektywie o ochronie danych. Określenie ról stron zaangażowanych w aplikacje mobilne będzie dalej przeanalizowane poniżej w części 3.3. Dodatkowo obok dyrektywy o ochronie danych, dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej(220/58/we, w brzmieniu nadanym jej przez dyrektywę 2002/58/WE) ustanawia szczegółowe standardy dla wszystkich stron na świecie, które chciałyby gromadzić oraz mieć dostęp do zgromadzonych informacji na urządzeniach użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika było dozwolone wyłącznie pod warunkiem że dany abonent lub użytkownik wyraził zgodę zgodnie z dyrektywą 95/46/WE po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania ( ). 9 Wall Street Journal, Twoje aplikacje cię podglądają, 10 W tym celu aplikacje generują przesył danych osobowych do administratorów. To kryterium nie musi być spełnione, jeśli dane przetwarzane są tylko lokalnie, wyłącznie na urządzeniu. 8

9 Podczas gdy wiele postanowień dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej ma zastosowanie jedynie do dostawców publicznie dostępnych usług komunikacji elektronicznej oraz dostawców publicznych sieci komunikacyjnych we Wspólnocie Europejskiej, art. 5(3) znajduje zastosowanie do każdego podmiotu, który umieszcza oraz odczytuje informacje z inteligentnych urządzeń. Znajduje on zastosowanie bez względu na formę podmiotu (t.j. niezależnie czy jest to podmiot publiczny czy prywatny, indywidualny programista czy wielka korporacja lub czy jest administratorem danych, przetwarzającym czy stroną trzecią). Wymogi zgody określone w art. 5 ust. 3 znajdują zastosowanie do każdej informacji, niezależnie od charakteru przechowywanych danych lub dostępu do nich. Zakres nie jest ograniczony do danych osobowych, informacją może być każdy rodzaj danych przechowywany na urządzeniu. Wymogi zgody z art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej znajdują zastosowanie do usług oferowanych we Wspólnocie, to znaczy, do wszystkich osób fizycznych mieszkających na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezależnie od lokalizacji dostawcy usług. Dla twórców aplikacji istotne jest, aby wiedzieć, że obie dyrektywy są prawami nakazującymi, w tym, że prawa jednostek nie podlegają przekazaniu oraz nie można od nich odstąpić poprzez umowę. Oznacza to, że zastosowanie europejskiego prawa prywatności nie może być wyłączone przez jednostronną deklarację lub rozwiązania umowne Dane osobowe przetwarzane przez aplikacje Wiele rodzajów danych przechowywanych lub generowanych przez inteligentne urządzenia są danymi osobowymi. Zgodnie z motywem 24 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej: Wyposażenie terminali użytkowników sieci łączności elektronicznej oraz informacje przechowywane na tych urządzeniach stanowią część prywatnej sfery użytkowników podlegającej ochronie na mocy Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Danymi osobowymi zawsze są dane, które odnoszą się do osoby fizycznej, która w sposób bezpośredni (np. poprzez nazwisko) lub pośredni jest możliwa do zidentyfikowania przez administratora lub stronę trzecią. Mogą odnosić się do właściciela urządzenia lub jakiejkolwiek innej osoby, np. dane kontaktowe przyjaciół w książce adresowej. 12 Dane mogą być zbierane oraz przetwarzane na urządzeniu lub, po przekazaniu, wszędzie w infrastrukturze twórców aplikacji lub stron trzecich, przez połączenie do zewnętrznego API, w czasie rzeczywistym bez wiedzy użytkownika końcowego. Przykładami takich danych osobowych, które mogą mieć znaczący wpływ na życie prywatne użytkowników i innych jednostek są: - lokalizacja 11 Np. oświadczenia, że tylko prawo jurysdykcji spoza EOG ma zastosowanie. 12 Dane mogą być (i) automatycznie generowane przez urządzenie, na podstawie cech określonych wcześniej przez twórcę OS i/oraz urządzenia lub odpowiedniego dostawcę telefonii komórkowej (np. dane geolokalizacyjne, ustawienia sieci, adres IP), (ii) wygenerowane przez użytkownika poprzez aplikacje (lista kontaktów, notatki, zdjęcia); (iii) wygenerowane przez aplikacje (np. historia wyszukiwania) 9

10 - kontakty - unikalne identyfikatory urządzenia oraz użytkownika (takie jak IMEI 13, IMSI 14, UDID 15, oraz numer telefonu mobilnego) - tożsamość osoby, której dane dotyczą - tożsamość telefonu (tj. nazwa telefonu 16 ) - karta kredytowa oraz dane dotyczące płatności - logi połączeń telefonicznych, SMS-ów oraz natychmiastowych wiadomości - historia przeglądania - - informacje pozwalające na uwierzytelnienie w usługach społeczności (szczególnie usługi z cechami społecznymi) - zdjęcia oraz filmy - biometria (np. rozpoznawanie twarzy oraz odciski palców) 3.3 Podmioty zaangażowane w przetwarzanie danych Wiele różnych podmiotów jest zaangażowanych w rozwój, dystrybucję oraz działanie aplikacji i na każdym z nich ciążą inne obowiązki w zakresie ochrony danych. Istnieją cztery główne podmioty, które mogą być wyróżnione. Są to: (i) twórcy aplikacji (włączając właścicieli aplikacji) 17, (ii) producenci urządzeń oraz systemów operacyjnych ( producenci OS oraz urządzeń) 18, (iii) sklepy z aplikacjami (dystrybutorzy aplikacji) oraz (iv) inne strony zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych. W niektórych przypadkach obowiązki związane z ochroną danych są dzielone, w szczególności wtedy jeśli te same podmioty są zaangażowane w wielu etapach, np. jeśli producenci OS kontrolują także sklep z aplikacjami. Jest także rola dla użytkowników końcowych, którzy muszą wziąć odpowiednią odpowiedzialność za to, jak tworzą oraz przechowują dane osobowe na swoich urządzeniach mobilnych. Jeśli takie przetwarzanie służy wyłącznie celom osobistym lub domowym, dyrektywa o ochronie danych nie ma zastosowania (art. 3 ust. 2) i użytkownik jest wyłączony od formalnych obowiązków w zakresie ochrony danych. Jednakże jeśli użytkownicy decydują się dzielić danymi poprzez aplikacje, np. poprzez ich upublicznienia nieokreślonej liczbie osób 19 wykorzystujących aplikacje portali społecznościowych, przetwarzają informacje poza warunkami koniecznymi dla uznania ich za przetwarzane do celów domowych International Mobile Equipment Identity 14 International Mobile Subscriber Identity 15 Unique Device Identifier 16 Użytkownicy mają tendencję do nazwyania swoich telefonów prawdziwym imieniem: iphone Jana Kowalskiego 17 Grupa robocza używa wspólnej terminologii dla twórców aplikacji, ale podkreślenia wymaga, że pojęcia nie są ograniczone do programistów czy osób odpowiadających za techniczne tworzenie aplikacji, ale obejmują także właścicieli aplikacji czyli spółki i organizacje, które posiadają aplikacje i definiują ich cele. 18 W niektórych przypadkach, pojecie producent OS może pokrywać się z pojęciem twórca urządzenia, a w innych przypadkach twórca urządzenia jest innym podmiotem niż dostawca OS 19 Zobacz sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sprawa C-101/01 Postępowanie karne przeciwko Bodil Lindqvist, wyrok z dnia 6 listopada 2003 r. oraz Sprawa C-73/07 Tietosuojavaltuutettu v Satakunnan Markkinapörssi Oy and Satamedia Oy, wyrok z dnia 16 grudnia 2008 r. 20 Zobacz opinię Grupy Roboczej art. 29 5/2009 o sieciach społecznościowych on-line 10

11 3.3.1 Twórcy aplikacji Twórcy aplikacji tworzą aplikacje oraz/lub udostępniają je użytkownikom końcowym. Kategoria ta obejmuje prywatne oraz publiczne organizacje, które zlecają rozwój aplikacji a także te przedsiębiorstwa oraz osoby fizyczne budujące oraz rozprowadzające aplikacje. Projektowanie oraz/lub tworzenie przez powyższe podmioty oprogramowania, które będzie działać na smartphone ach decyduje o zakresie, w jakim aplikacje będą miały dostęp oraz będą przetwarzały różne kategorie danych osobowych na urządzeniach oraz/lub poprzez zdalne zasoby obliczeniowe (jednostki obliczeniowe twórców aplikacji lub stron trzecich). W zakresie w jakim twórca aplikacji decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych na inteligentnych urządzeniach, jest administratorem danych zgodnie z definicją z art. 2(d) dyrektywy o ochronie danych. W tym przypadku, musi działać w zgodności z przepisami całej dyrektywy o ochronie danych. Kluczowe przepisy są wyjaśnione w ustępach 3.4. do niniejszej opinii. Nawet jeśli wyłączenie do celów domowych znajduje zastosowanie do użytkownika, twórca aplikacji ciągle będzie odpowiedzialny jako administrator danych, jeśli przetwarza dane dla swoich własnych celów. Powyższe ma zastosowanie np.: gdy aplikacja wymaga dostępu do całej książki adresowej w celu dostarczenia usługi (natychmiastowe wiadomości, połączenia telefoniczne, połączenia wideotelefoniczne). Obowiązki twórcy aplikacji będą znacząco ograniczone, jeśli dane osobowe nie są przetwarzane, lub/i udostępniane poza urządzenie, lub gdy twórca aplikacji przyjął odpowiednie środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że dane są nieodwracalnie zanonimizowane oraz zagregowane na samym urządzeniu, uprzednio do przekazania danych poza urządzenie. W każdym przypadku, jeśli twórca aplikacji uzyskuje dostęp do informacji, która jest przechowywana na urządzeniu, dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej ma również zastosowanie i twórca aplikacji musi zapewnić zgodność z wymogami zgody określonymi w art. 5 ust. 3 dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej. W zakresie, w jakim twórca aplikacji powierzył niektóre lub wszystkie z faktycznie przetwarzanych danych stronie trzeciej i strona trzecia przyjęła rolę administratora danych, twórca aplikacji musi zapewnić zgodność z wszystkimi obowiązkami odnoszącymi się do wykorzystania danych jako przetwarzający dane. Objęłoby to również wykorzystanie dostawców usługi przetwarzania w chmurze (np. dla zewnętrznego przechowywania danych). 21 W zakresie, w jakim twórca aplikacji pozwala na dostęp do danych użytkownika przez strony trzecie (takie jak reklamy uzyskujące dostęp przez sieć do danych geolokalizacyjnych urządzenia w celu dostarczenia reklamy) musi wdrożyć odpowiedni mechanizm w celu zapewnienia zgodności z wymogami ram prawnych UE. Jeśli strona trzecia uzyskuje dostęp do danych przechowywanych na urządzeniu, obowiązek uzyskania świadomej zgody z art. 5(3) dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej ma zastosowanie. Ponadto jeśli strona trzecia przetwarza dane osobowe dla własnych celów, może być również współadministratorem danych razem z twórcą aplikacji i musi z tego względu zapewnić 21 Zobacz opinię Grupy roboczej 05/2012 o przetwarzaniu w chmurze (lipiec 2012), 11

12 poszanowanie zasady ograniczenia celu oraz obowiązków w zakresie zabezpieczeń 22 dla tej części przetwarzania, co do której decyduje o celach i środkach. Jako że mogą istnieć różne rodzaje umów zarówno biznesowych, jak i technicznych pomiędzy twórcami aplikacji a stronami trzecimi, odpowiednie obowiązki każdej strony muszą być określone dla poszczególnych przypadków, mając na względzie konkretne okoliczności danego przetwarzania. Twórca aplikacji musi użyć bibliotek z oprogramowaniem oferującym wspólne funkcjonalności, należących do strony trzeciej, takich jak np. biblioteka do platform gier sieciowych. Twórca aplikacji musi zapewnić, że użytkownicy są świadomi każdej operacji przetwarzania podejmowanej przez takie biblioteki i jeśli taka sytuacja ma miejsce, że takie przetwarzanie danych jest zgodne z ramami prawnymi UE i gdy ma to zastosowanie, obejmuje otrzymanie zgody od użytkownika. W tym sensie, twórcy aplikacji muszą zapobiegać wykorzystywaniu funkcjonalności, które są ukryte przed użytkownikiem Producenci urządzeń oraz OS Producenci urządzeń oraz OS powinni również być uważani za administratorów danych (oraz gdy to odpowiednie za współ-administratorów) dla każdych danych osobowych, które są przetwarzane dla ich własnych celów, takich jak płynne działanie urządzenia, bezpieczeństwo itd. Obejmuje to dane generowane przez użytkownika (np. dane użytkownika przy rejestracji), dane automatycznie generowane przez urządzenia (np. jeśli urządzenie posiada funkcjonalność phone home dla swojego otoczenia) oraz dane osobowe przetwarzane przez producentów urządzeń lub OS na skutek instalacji lub wykorzystania aplikacji. Tam gdzie producenci OS urządzeń oraz OS zapewniają dodatkowe funkcjonalności, takie jak wsparcie lub zdalną lokalizację, również powinni być administratorami danych dla danych osobowych przetwarzanych w tym celu. Aplikacje, które wymagają dostępu do geolokalizacji muszą wykorzystać usługi lokalizacji OS. Kiedy aplikacja używa geolokalizacji, OS może zbierać dane osobowe, aby zapewnić informację geolokalizacyjną aplikacji oraz może rozważyć użycie tych danych do poprawienia własnej usługi lokalizacji. Dla tego ostatniego celu OS jest administratorem danych. Producenci urządzeń oraz OS są również odpowiedzialni za interfejs programowania aplikacji (API), który pozwala na przetwarzanie danych osobowych przez aplikacje na inteligentnych urządzeniach. Twórca aplikacji będzie w stanie uzyskać dostęp do tych cech oraz funkcji, które producenci urządzeń oraz OS udostępnią poprzez API. Jako że producenci urządzeń oraz OS określają środki (oraz zakres) dostępu do danych osobowych, muszą zapewnić, że twórca aplikacji ma wystarczająco szczegółową kontrolę, tak aby dostęp był udzielany jedynie do tych danych, które są niezbędne dla funkcjonowania aplikacji. Producenci urządzeń oraz OS powinni także zapewnić, aby dostęp mógł być odwołany w prosty oraz skuteczny sposób. 22 Zobacz opinię grupy 2/2010 dotyczacą reklamy behawioralnej on-line (czerwiec 2010), oraz opinię grupy 1/2010 dotyczącą pojęcia administratora i przetwarzającego (luty 2010), 12

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych

Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Grupa Robocza Artykułu 29 ds. Ochrony Danych 00909/10/PL WP 171 Opinia 2/2010 w sprawie internetowych reklam behawioralnych Przyjęta w dniu 22 czerwca 2010 r. Niniejsza Grupa Robocza została powołana na

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GRUPA ROBOCZA ART. 29 DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 881/11/PL WP 185 Opinia 13/2011 w sprawie usług geolokalizacyjnych w inteligentnych urządzeniach przenośnych Przyjęta w dniu 16 maja 2011 r. Grupa robocza

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIECIE APLIKACJI MOBILNYCH

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIECIE APLIKACJI MOBILNYCH BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIECIE APLIKACJI MOBILNYCH XVII Konferencji "Secure 2013" Centrum Nauki Kopernik w Warszawie 9-10 października 2013 r. DR WOJCIECH WIEWIÓROWSKI Wydział Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE

BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Dokument EPC492 09 Wersja 4.0 Data: 18 października 2012 r. BIAŁA KSIĘGA PŁATNOŚCI MOBILNE Abstrakt Niniejsza wersja białej księgi odnosi się do komentarzy otrzymanych w ramach publicznych konsultacji

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29. Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych GRUPA ROBOCZA DS. OCHRONY DANYCH POWOŁANA NA MOCY ART. 29 01248/07/PL WP 136 Opinia 4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych przyjęta w dniu 20 czerwca Niniejsza grupa robocza została powołana na mocy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.12.2014 r. C(2014) 9672 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) nr / z dnia 18.12.2014 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE w

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH

ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W SYSTEMACH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH DANYCH OSOBOWYCH DANYCH OSOBOWYCH TELEINFORMATYCZNYCH TELEINFORMATYCZNYCH Opracował Andrzej Kaczmarek Dyrektor Departamentu Informatyki w Biurze GIODO 2009 DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1

praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Maciej Siwicki Ochrona praw autorskich, bezpieczeństwa systemów informatycznych, danych osobowych i tajemnicy telekomunikacyjnej w chmurach obliczeniowych 1 Streszczenie W pracy poddano analizie problematykę

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 15.4.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 95/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie koordynacji niektórych przepisów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE L 60/34 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.2.2014 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/17/UE z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania

Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Katedra inżynierii oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej Pajdziński Nr albumu 4008 Krzysztof Paprota Nr albumu 4091 Model elektronicznej dystrybucji oprogramowania Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń

Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej. Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej Dla Polskiej Izby Ubezpieczeń Warszawa, styczeń 2013 Raport o usługach cloud computing w działalności ubezpieczeniowej ma na celu przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna

ZIELONA KSIĘGA. w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego. SEK(2011) 321 wersja ostateczna PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 24.3.2011 KOM(2011) 128 wersja ostateczna ZIELONA KSIĘGA w sprawie gier hazardowych oferowanych w Internecie w obrębie rynku wewnętrznego SEK(2011) 321 wersja

Bardziej szczegółowo

PRAWNe ASPEKTy BIOMETRII

PRAWNe ASPEKTy BIOMETRII PRAWNe ASPEKTy BIOMETRII Grupa FTB ds. Biometrii Warszawa, styczeń 2011 Remigiusz Kaszubski, Mariusz Sudoł, Tadeusz Woszczyński, Zbigniew Marcinkiewicz, Jerzy Ratajczak, Adam Czajka Pod redakcją: prof.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE 28.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94/243 DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia^d lipca 2011. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Służby Celnej SC 13/0310/1-10/MGG/ODZ/2011/2766

Warszawa, dnia^d lipca 2011. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Służby Celnej SC 13/0310/1-10/MGG/ODZ/2011/2766 Ref. Ares(2011)895065-22/08/2011 r- Ш Wk ш RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO FINANSÓW Departament Służby Celnej SC 13/0310/1-10/MGG/ODZ/2011/2766 Warszawa, dnia^d lipca 2011 European Commission DG Interna!

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług

Uzasadnienie. Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług Uzasadnienie Handel elektroniczny jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się kategorii usług społeczeństwa informacyjnego. Dzięki swojej elastyczności i szerokiemu zasięgowi wpływa na wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA PODATKI I UNIA CELNA Podatki pośrednie i administracja podatkowa Podatek od wartości dodanej Opublikowane w dniu 3 kwietnia 2014 r. Noty wyjaśniające dotyczące zmian

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie audytem IT

Zarządzanie audytem IT Przewodnik Audytu Technologicznego IPPF Praktyczny Przewodnik Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Globalny Przewodnik Audytu Technologicznego (GTAG ) 4: Zarządzanie audytem IT Edycja 2 Styczeń 2013 GTAG

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.mbooking.pl

Regulamin serwisu www.mbooking.pl Regulamin serwisu www.mbooking.pl SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Informacje podstawowe. 2 Definicje. 3 Powiadomienia. ROZDZIAŁ II ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY 4 Utworzenie konta w Serwisie. RODZIAŁ

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 19.5.2015 L 123/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo