1 Wprowadzenie Czym jest i jak działa SureAliveD? Charakterystyka surealived Charakterystyka ipvssync... 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Wprowadzenie 3 1.1 Czym jest i jak działa SureAliveD?... 3 1.2 Charakterystyka surealived... 4 1.3 Charakterystyka ipvssync... 4"

Transkrypt

1 ver

2 Spis treści 1 Wprowadzenie Czym jest i jak działa SureAliveD? Charakterystyka surealived Charakterystyka ipvssync Instalacja Ze źródeł Uruchomienie Schemat działania Uruchamianie testera Uruchamianie synchronizatora Ogólne uwagi odnośnie uruchamiania Konfiguracja Głowny plik konfiguracyjny Zmienne konfiguracyjne surealived Zmienne konfiguracyjne ipvssync Wspólne zmienne konfiguracyjne Konfiguracja serwisów Ogólny zarys konfiguracji serwisów Tester HTTP Tester TCP Tester DNS Tester EXEC Pseudotester NO-TEST Interfejs CMD

3 1 Wprowadzenie Linux Virtual Server (LVS) jest jednym z najbardziej wydajnych serwerów balansowania ruchu. W środowiskach, gdzie istnieją setki (jak nie tysiące) usług wpiętych do LVS, prawdziwym wyzwaniem staje się ich przetestowanie i podjęcie właściwej akcji (wypięcie / wpięcie serwera). Problemem skalowania w tej materii jest także niewielki wybór aplikacji testujących, w szczegolności dla LVSów, gdzie wpiętych jest wiele serwerów a częstotliwość testu nie powinna być dłuższa niż kilka sekund. Takie założenie zdecydowanie ogranicza listę możliwych do zastosowania aplikacji, gdyż muszą one być oparte o multipleksowane IO (select/poll/epoll). Do tej pory jedyną aplikacją spełniającą te wymagania był keepalived. Ze względu na błędy i pewne braki funkcjonalne w keepalived zdecydowaliśmy się napisać od zera tester usług. Nazwaliśmy go dość przewrotnie SureAliveD, ze względu na to, iż chcemy być pewni, że wpięte do LVSa usługi działają. 1.1 Czym jest i jak działa SureAliveD? SureAliveD jest bardzo efektywnym testerem serwerów real wpiętych do LVSa. Zdecydowaliśmy się na odseparowanie warstwy testującej od modyfikującej zmiany w jądrze linuksa (w tablicy IPVS). Aplikację testującą dostępność reali nazwaliśmy surealived, natomiast synchronizator zmian w IPVS ipvssync. Podstawowym założeniem aplikacji było zastąpienie stosowanego do tej pory keepalived w części testującej. Keepalived świetnie sprawuje się tam, gdzie nie ma potrzeby częstego grzebania w konfiguracji. W dużych środowiskach, gdzie do LVSa wpięte są setki usług, problematyczna staje się każdorazowa konieczność przeładowania całości konfiguracji (nawet przy potrzebie zmiany wagi pojedynczego serwera). Przy częstym przeładowywaniu konfiguracji uwidaczniają się błędy takie jak: zaniechanie testowania niektórych usług segfaultowanie testera pozostawienie otwartych deskryptorów brak możliwości przetestowania poprawności składni pliku konfiguracyjnego czyszczenie tablicy IPVS 1. 1 Istnieje owszem opcja uruchomienia keepalived z pozostawieniem starych wpisów, jednak od tego momentu przestaje się on interesować serwerami, których nie ma już w konfiguracji a pozostały w IPVS i zamiast usuwać pozostawia je nietknięte z uprzednio ustawioną wagą. 3

4 1.2 Charakterystyka surealived Oto podstawowe cechy testera surealived: oparty na epollu, posiada rozszerzalną XMLową konfigurację (rozparsowywalną przez moduł), testery usług są w rzeczywistości ładowanymi dynamicznie modułami daje to możliwość łatwego dodawania nowych testerów kolejnych usług, obecnie zaimplementowane moduły testujące protokół TCP, HTTP, DNS, exec (uruchomienie zewnętrznego testera) oraz no-test (traktowanie serwera jako dostępnego) ma wbudowaną przezroczystą obsługę SSL (wystarczy ustawić atrybut SSL= 1 przy konfiguracji testera). zapisuje statystyki połączeń do poszczególnych serwerów (czas połączenia i czas odpowiedzi), trzyma tablicę stanów serwerów, których test się nie powiódł, a także tablicę przesłaniającą bieżącą konfigurację (stan serwera oraz wagi), stany te są honorowane po restarcie, na starcie następuje zapisanie stanu dla ipvssync i wymuszenie synchronizacji konfiguracji z tablicą IPVS, komunikacja z ipvssync odbywa się poprzez plik konfiguracji dla ipvssync (zapisywany co 60 sek.) oraz pliki różnicowe, zapisywane przy każdej zmianie, start testów rozłożony jest w czasie (1 sek.), co zmniejsza obciążenie CPU w przypadku równoczesnego uruchomienia testów dla setek reali, umożliwia sprawdzenie składni konfiguracji (parametr -t), restart aplikacji nie stanowi problemu, możliwa jest praca surealived tylko jako testera usług, bez synchronizacji do IPVS, wystawia port do zarządzania (domyślnie 1337), umożliwiając wykonywanie pewnych akcji bez restartowania aplikacji. 1.3 Charakterystyka ipvssync Oto cechy synchronizatora ipvssync: używa konfiguracji generowanej przez surealived (ipvsfull.cfg) oraz plików różnicowych pozwala na pozostawienie/usunięcie niezarządzanych przez niego wirtuali z IPVS, w przypadku reali pełna synchronizacja odbywa się zawsze, możliwe jest sprawdzenie składni konfiguracji (parametr -t), restart aplikacji nie jest problemem, podobnie jak w przypadku restartu surealived następuje wymuszenie pełnej synchronizacji z IPVS, wymaga działania z użytkownika root. 4

5 2 Instalacja 2.1 Ze źródeł Do skompilowania potrzebne są następujące aplikacje i biblioteki 2 : gcc cmake make glib2-dev libxml2-dev libssl-dev źródła kernela (lub pakiet linux-headers) Po rozpakowaniu surealived-x.y.z.tar.gz w katalogu znajdują się następujące podkatalogi: common katalog z plikami źródłowymi wykorzystywanymi zarówno przez surealived jak i ipvssync doc dokumentacja examples przykładowe xmlowe pliki konfiguracyjne surealived ipvssync katalog ze źródłami synchronizatora libipvs biblioteka do komunikacji z IPVS, autorstwa Wensong Zhanga, wykorzystywana przez synchronizator surealived katalog ze źródłami testera Kompilację + instalację należy wykonać z konta root: # tar xzvf surealived-x.y.z.tar.gz # cd surealived-x.y.z # cmake. # make # make install Po instalacji w systemie pojawią się binarki: /usr/sbin/ipvssync /usr/bin/surealived Głowny plik konfiguracyjny surealived.cfg wykorzystywany przez obie aplikacje zostaje przekopiowany do katalogu /etc/surealived. 2 Podane aplikacje i biblioteki są nazwami pakietów Debiana. 5

6 Ponadto zostają utworzone katalogi: /var/log/surealived dla logów testera i synchronizatora, /var/log/surealived/comm dla wirtuali z ustawionym atrybutem debugcomm= 1, /var/lib/surealived dla dynamicznej konfiguracji testowanych usług surealived 3 oraz konfiguracji ipvssync 4, /var/lib/surealived/diffs z konfiguracją różnicową dla ipvssync, /var/lib/surealived/stats dla statystyk testów reali. 3 Pliki offline.dump oraz override.dump. 4 Plik ipvsfull.cfg, pliki z konfiguracją różnicową są w katalogu diffs. 6

7 3 Uruchomienie 3.1 Schemat działania Na poniższym diagramie przedstawiony jest schemat przepływu danych pomiędzy testerem a synchronizatorem. Po lewej stronie diagramu znajduje się tester (surealived), złożony z dwóch procesów watchdoga i testera. Po prawej stronie jest jednoprocesowy synchronizator (ipvssync) wpięty do IPVS synchronizer. Na środku diagramu umieszczone zostały pliki i katalogi biorące udział w wymianie danych między aplikacjami. Kluczowym plikiem wspólnym dla testera i synchronizatora jest surealived.cfg, którego składnia opisana jest w następnym rozdziale. Jest to prosty plik typu klucz wartość opisujący parametry działania obu aplikacji. Tester definicję usług do przetestowania bierze z pliku services.xml 5. Widok reali, ich wag i to czy są wpięte przesłaniane jest przez dwa pliki offline.dump oraz override.dump. Plik offline.dump jest zapisywany przez tester i zawiera reale, których nie udało się poprawnie przetestować. Dzięki temu po starcie podejrzane serwery nie są wpinane lub wpinane z wagą = 0 do IPVS. Plik, który również przesłania konfigurację to override.dump. Może być on modyfikowany przez użytkownika poprzez interfejs cmd widoczny po lewej stronie diagramu. Jest to wystawiony nasłuchujący port umożliwiający wykonanie kilku interesujących poleceń na działającym testerze. Co dokładnie można wykonać zostało opisane w następnym rozdziale. Podczas startu tester wymusza zbudowanie konfiguracji synchronizatora ipvsfull.cfg i inicjuje zapisywanie plików różnicowych w katalogu diffs. Chodzi o to, by przy każdym wykrytym nieprawidłowo działającym serwerze nie zapisywać od razu całej konfiguracji a jedynie różnicę. Stąd też plik ipvsfull.cfg zmienia się co 60 sek. a wszelkie zmiany w stosunku do głównej konfiguracji są w ostatnim, bieżącym pliku różnicowym. Dwa bardzo ważne zbiory biorące w tym udział to plik muteksujący dostęp do konfiguracji synchronizatora ipvsfull.lock oraz flaga konieczności przeładowania konfiguracji ipvsfull.reload. Po restarcie testera stan IPVS z jego punktu widzenia jest nieznany, dlatego też po zbudowaniu konfiguracji ipvsfull.cfg wskazuje on konieczność pełnej modyfikacji IPVS poprzez założenie pliku ipvsfull.reload. Tego pliku regularnie poszukuje ipvssync i w przypadku znalezienia czyta nową konfigurację, wprowadza zmiany do IPVS po czym usuwa zbiór ipvsfull.reload. Podczas działania ipvssync wie w którym pliku różnicowym się znajduje i usuwa z katalogu diffs wszystkie stare zbiory. Tester daje możliwość zapisu statystyk w katalogu stats. Może zapisywać zarówno do jednego wspólnego zbioru sd_fullstats.log a także zbiorów z pojedynczego testu sd_virtstats*.timestamp. W przypadku zapisu do pojedynczych zbiórów należy zadbać o usuwanie tych zbiorów z katalogu stats 6. 5 Oczywiście plik ten może się nazywać zupełnie inaczej, my założyliśmy, że jest to akurat services.xml. 6 Można zapiąć w cronie usuwanie lub w ogóle nie włączać zapisu do tych zbiorów poprzez ustawienie log_stats false w pliku surealived.cfg. 7

8 3.2 Uruchamianie testera Przed uruchomieniem synchronizatora po raz pierwszy, konieczne jest uruchomienie testera, związane jest to z utworzeniem konfiguracji ipvsfull.cfg By uzyskać listę możliwych opcji przy uruchamianiu testera wystarczy użyć opcji -h. surealived -h === SureAliveD v === Usage: surealived [options] <xml_config_file> Ex : surealived -c /root/sd_new.conf -vv -d test_http.xml Options: --help -h This help info --test-config -t Test configuration and exit --config -c <path> Use <path> as config file --verbose -v Increase verbosity level --daemonize -d Run in background (daemonize) --no-sync -n Do not write sync info --no-dumpfile -k Do not load and create offline.dump --version -V Show Version information Bardzo użyteczną opcją jest -t, pozwalająca przetestować poprawność xmlowego pliku konfiguracyjnego serwisów. Standardowo kody wyjścia z programu oznaczają: 0 ok, różny od 0 błąd. W normalnym produkcyjnym środowisku zazwyczaj tester będzie uruchamiany jako demon: surealived -d /etc/surealived/services.xml Należy pamiętać, że w przypadku uruchamiania testera jako demona wszelkie komunikaty o błędach pojawią się w /var/log/surealived/surealived.log o ile istnieje możliwość zapisu do takiego zbioru. Dlatego przed produkcyjnym uruchomieniem najlepiej jest przetestować czy tester bez problemu podniesie się jako proces pierwszoplanowy: surealived -vvv /etc/surealived/services.xml 3.3 Uruchamianie synchronizatora Jeśli istnieje plik konfiguracyjny dla synchronizatora możemy go (synchronizator) uruchomić koniecznie z uprawnieniami roota, gdyż modyfikuje on IPVS. By uzyskać listę możliwych opcji przy uruchamianiu synchronizatora wystarczy użyć opcji -h. zaphod:~# ipvssync -h === IPVSSync v === Usage: ipvssync [options] Ex : ipvssync -c /home/surealived/surealived.cfg Options: --help -h This help info --test-config -t Test ipvsfull.cfg configuration and exit --config -c Config file (default /etc/surealived/surealived.cfg) --verbose -v Increase verbosity level --daemonize -d Run in background (daemonize) --del-umanaged -u Delete unmanaged virtuals from IPVS table --keep-diffs -k Don t remove processed diff files --version -V Show Version information 8

9 Zanim jednak uruchomimy synchronizator możemy przetestować poprawność pliku ipvsfull.cfg wykorzystując opcję -t. Standardowo kody wyjścia z programu oznaczają: 0 ok, różny od 0 błąd. Opcje które zmieniają zachowanie synchronizatora to -u oraz -k. Pierwsza z nich powoduje, że ipvssync działa trybie usuwania wszystkich niezdefiniowanych w pliku ipvsfull.cfg wirtuali. Jeśli więc zostanie coś dodane z ręki do IPVS przy przeładowaniu konfiguracji synchronizator usunie to z tablicy. Druga wspomniana opcja wyłącza usuwanie plików różnicowych w katalogu diffs. 3.4 Ogólne uwagi odnośnie uruchamiania Obie aplikacje zaleca się uruchomić produkcyjnie z logowaniem typu info. W logach obu aplikacji pojawią się najbardziej użyteczne informacje związane z pracą zarówno testera jak i synchronizatora. W przypadku testowania konfiguracji najlepiej jest aplikacje uruchomić z parametrem -vvv, bez wprowadzenia ich w tryb demona. 9

10 4 Konfiguracja 4.1 Głowny plik konfiguracyjny Domyślnie główny plik konfiguracyjny surealived.cfg rezyduje w /etc/surealived. Zawiera on podstawową konfigurację zarówno dla surealived jak i ipvssync. Konfiguracja ta może być w oddzielnych zbiorach, zwłaszcza, że synchronizator korzysta tylko z kilku zmiennych z tego zbioru. Jednakże, jeśli chcemy się uchronić przed dziwnymi błędami związanymi z tym, że oba programy będą miały różne wartości tych wspólnych zmiennych lepiej jest je zostawić w tym zbiorze Zmienne konfiguracyjne surealived Oto lista zmiennych wykorzystywanych przez tester: maxfd maksymalna ilość (domyślnie 1024) otwartych deskryptorów procesu 7. log ścieżka do logu lub stderr. Wartość ta jest nadpisywana na stderr jeśli program nie będzie uruchamiany w trybie demona. logging poziom szczegółowości logowania w kolejności rosnącej: error, warn, info, debug, debdt. Wartość ta jest nadpisywana przez parametr -v. modules_path ścieżka do binarnych modułów (testera). modules lista modułów do załadowania oddzielona przecinkami (UWAGA nie może być spacji po przecinku) lub all, co spowoduje załadowanie wszystkich modułów ze ścieżki modules_path. epoll_size minimalny rozmiar epolla, jeśli ilość testowanych usług jest większa od tej wartości zostanie ona nadpisana. loop_interval_ms określa co ile milisekund tester powinien sprawdzać czy czas testów virtuala dobiegł końca lub też należy go wystartować (domyślnie: 100) epoll_interval_ms maksymalny czas (w milisekundach) jaki epoll ma czekać na zdarzenie (domyślnie: 10) startup_delay_ms tzw. rozbiegówka określa okres w którym testy mają być rozpoczęte (czasy startu testów będa rozłożone w tym okresie) (domyślnie: 1000) debug_comm flaga 0/1 określająca możliwość zrzucania przebiegu komunikacji z realami w danym wirtualu. Przełączenie jej na 1 jest warunkiem koniecznym (niewystarczającym) do zapisu komunikacji przez tester 8. debug_comm_path ścieżka, gdzie zapisywane będą zrzuty z komunikacji. memlimit limit pamięci w MB, w przypadku przekroczenia limitu watchdog zresetuje surealived, wartość ta jest ignorowana gdy program nie jest uruchomiony jako demon. listen_addr adres interfejsu poleceń (cmd) na którym można pobrać statystyki działania testera a także wykonać aktywne operacje takie jak zmiana wagi reala oraz jego wpięcie/wypięcie (ON- LINE/OFFLINE/DOWN), domyślnie Jeśli uruchamiasz aplikację z roota sprawa jest prosta, w przeciwnym wypadku upewnij się, że użytkownik może przestawić tą wartość. 8 Należy jeszcze w konfiguracji xmlowej w tagu <tester> ustawić atrybut debugcomm= 1. 10

11 listen_port port interfejsu poleceń (cmd), domyślnie stats_dir ścieżka, gdzie zapisywane będą statystyki testów 9. log_stats ustawienie wartości na true spowoduje, że do stats_dir będą zapisywane statystyki testów w sposób indywidualny, tj <zbiór>.<timestamp> per test wirtuala 10. log_stats_combined wartość true oznacza, że do jednego zbioru będą dopisywane wszystkie statystyki testów 11. no_sync jeśli true nie będą tworzone pliki dla synchronizatora. use_offline_dump czy zapisywać stan reali, których nie udało się poprawnie przetestować (plik stanów negatywnych). offline_dump ścieżka do pliku offline.dump wartość ta jest ignorowana gdy use_offline_dump jest ustawione na false override_dump ścieżka do pliku override.dump Zmienne konfiguracyjne ipvssync Oto lista zmiennych wykorzystywanych przez synchronizator: ipvssync_log ścieżka do pliku logu synchronizatora lub stderr. Wartość ta jest nadpisywana na stderr jeśli program nie będzie uruchamiany w trybie demona. ipvssync_logging poziom szczegółowości logowania w kolejności rosnącej: error, warn, info, debug, debdt. Wartość ta jest nadpisywana przez parametr -v Wspólne zmienne konfiguracyjne Oto lista zmiennych wykorzystywanych zarówno przez tester jak i synchronizator: lock_sync_file plik służący do synchronizacji pomiędzy testerem a synchronizatorem (flock). full_sync_file plik pełnej konfiguracji tablicy IPVS dla synchronizatora (generowany co 60 sek. przez tester). full_reload_file plik (flaga), którego pojawienie się wymusza przeładowanie konfiguracji synchronizatora. diff_sync_dir katalog, gdzie zapisywane będą pliki różnicowe (zawierające zmiany w stosunku do pełnego pliku konfiguracji). 9 Można je wykorzystać do analizy czasów odpowiedzi poszczególnych serwerów, zbalansowania wirtuali, itp. 10 Jeśli włączysz tą opcję zadbaj o czyszczenie katalogu ze starych zbiorów, gdyż bardzo szybko będziesz tam miał miliony zbiorów. 11 Zbiór można przycinać, gdyż aplikacja dopisuje na koniec (tworząc wcześniej zbiór jeśli nie istnieje). 11

12 4.2 Konfiguracja serwisów XMLowy plik konfigurujący testowane przez surealived serwisy jest jego argumentem w momencie uruchomienia. Może się więc znajdować w dowolnym miejscu, załóżmy więc, że konfiguracja ta jest w pliku /etc/surealived/services.xml Ogólny zarys konfiguracji serwisów Plik konfigurujący serwisy ma składnię typu: <surealived> <virtual...> <tester... /> <real... /> <real... />... </virtual> <virtual...> <tester... /> <real... />... </virtual> </surealived> Atrybuty taga <virtual>: name= string [obligatoryjny] (max 31 znaków, z zakresu [a-za-z0-9_-]), addr= ip [obligatoryjny jeśli atrybut fwmark nie jest ustawiony, w przeciwnym wypadku będzie użyty adres ], port= int16 [0<=port<=65535, obligatoryjny jeśli nie jest ustawiony fwmark, w przeciwnym wypadku 0 ], proto= tcp udp fwmark [obligatoryjny], sched= string [obligatoryjny] zostanie wykorzystany taki scheduler, rt= dr masq tun [obligatoryjny], typ rutingu w IPVS fwmark= int [opcjonalny, jeśli > 0 proto= fwmark powinien być ustawiony], pers= int [opcjonalny] dla połączeń persistent to jest wartość timeoutu. Atrybuty taga <tester>: loopdelay= int [opcjonalny, domyślnie 3] określa opóźnienie w sekundach pomiędzy pętlami testującymi ten wirtual, timeout= int [opcjonalny, domyślnie 5] czas w sekundach podczas którego każdy real musi zwrócić odpowiedź, retries2ok= int [opcjonalny, domyślnie 1] ile testów musi się powieść by real był potraktowany jako online, retries2fail= int [opcjonalny, domyślnie 1] ile testów musi się zakończyć niepowodzeniem by real był potraktowany jako offline, 12

13 remove_on_fail= 0 1 [opcjonalnie, domyślnie 0 (fałsz)] jeśli prawda real będący offline jest usuwany z IPVS, logmicro= 0 1 [opcjonalny, domyślnie 0 (fałsz)] zapisywać statystyki z mikrosekundową dokładnością do plików statystyk (dla prawda ), proto= string [obligatoryjny] który moduł zostanie użyty do testowania, testport= int [obligatoryjny] który port ma być testowany (real może nadpisać tą wartość u siebie), SSL= 0 1 [opcjonalnie, domyślnie 0] użyć SSL czy też nie. Atrybuty taga <real>: name= string [obligatoryjny] (max 31 znaków, z zakresu [a-za-z0-9_-]), addr= ip [obligatoryjny] adres IP reala, port= int16 [obligatoryjny] port IP reala w IPVS, weight= int [obligatoryjny] waga reala w IPVS, uthresh= int [opcjonalny, domyślnie 0 (brak limitu)] górny limit połączeń reala w IPVS, lthresh= int [opcjonalny, domyślnie 0 (brak limitu)] dolny limit połączeń reala w IPVS, testport= int16 [opcjonalny] nadpisuje atrybut testera testport dla danego reala, rt= string [opcjonalny] nadpisuje atrybut testera rt dla danego reala Tester HTTP Gdy chcemy użyć testera HTTP do przetestowania konkretnego reala, należy ustawić proto= http w tagu tester oraz atrybuty: url= string [obligatoryjny, max 4095 znaków] określający odpytywany obiekt na serwerze, host= string [obligatoryjny, max 255 znaków] określa nagłowek Host, retcode= string [opcjonalny, domyślnie 200 ] kod powrotu określający, że test się powiódł, naive= True False [opcjonalny, domyślnie False (fałsz) określa czy należy sciągać obiekt do końca, czy wystarczy otrzymać kod powrotu. Przykładowy plik XML: <surealived> <virtual name="onet" addr=" " port="80" proto="tcp" sched="wrr" rt="dr"> <tester loopdelay="1" timeout="2" retries2fail="1" retries2ok="1" proto="http" testport="80" url="/" host="www.onet.pl"/> <real name="sg" addr=" " port="80" weight="10"/> </virtual> </surealived> 13

14 4.2.3 Tester TCP Najprostszy tester, sprawdza tylko otwartość portu TCP. Wymaga proto= tcp w tagu tester. Nie wykorzystuje żadnych dodatkowych atrybutów. Przykładowy plik XML: <surealived> <virtual name="onet" addr=" " port="22" proto="tcp" sched="wrr" rt="dr"> <tester loopdelay="1" timeout="2" retries2fail="1" retries2ok="1" proto="tcp" testport="22" /> <real name="sg" addr=" " port="22" weight="10"/> </virtual> </surealived> Tester DNS Tester UDP sprawdzący SOA dla podanej domeny. Wymaga proto= dns w tagu tester. Wykorzystuje tylko jeden dodatkowy atrybut: request= string [obligatoryjny, max 255 znaków] określa domenę dla której tester odpyta o SOA. Przykładowy plik XML: <surealived> <virtual name="onetdns1" addr=" " port="53" proto="udp" sched="wrr" rt="dr"> <tester loopdelay="1" timeout="2" retries2fail="1" retries2ok="1" proto="dns" testport="53" request="onet.pl" logmicro="1"/> <real name="dns1" addr=" " port="53" weight="10"/> <real name="dns2" addr=" " port="53" weight="11"/> </virtual> </surealived> Tester EXEC Tester który wywołuje dowolny zewnętrzny program. Wymaga proto= exec w tagu tester. Wykorzystuje dodatkowe atrybuty: exec= string [obligatoryjny, max MAXPATHLEN-1 znaków czyli 1023] nazwa programu do uruchomienia, params= string [opcjonalny, max 1023 znaki] dodatkowe argumenty przekazywane programowi separowane spacjami. W momencie wywołania lista argumentów z jaką wywoływany jest program to: arg0 adres IP reala, arg1 port (testport) dla reala, arg2 params[0], arg. params[...], argn params[n]. 14

15 Oczywiście jeśli nie zostanie podany atrybut params aplikacja testująca zostanie wywołana tylko z dwoma argumentami. Kod powrotu == 0 oznacza, że test się powiódł. Dowolny inny kod powrotu traktowany jest jako błąd testu. Przykładowy plik XML: <surealived> <virtual name="onetexec" proto="tcp" addr=" " port="80" sched="wrr" rt="dr"> <tester loopdelay="1" timeout="5" retries2fail="1" retries2ok="1" testport="80" proto="exec" exec="/usr/lib/surealived/scripts/testexec.pl" params="www.onet.pl /0" /> <real name="sg" addr=" " port="80" weight="10" rt="dr"/> </virtual> </surealived> Pseudotester NO-TEST Pseudotester traktujący serwer jako zawsze online. Wymaga proto= no-test w tagu tester. Przykładowy plik XML: <surealived> <virtual name="onet" addr=" " port="80" proto="tcp" sched="wrr" rt="dr"> <tester loopdelay="1" timeout="2" retries2fail="1" retries2ok="1" proto="no-test" testport="80" /> <real name="sg" addr=" " port="80" weight="10"/> </virtual> </surealived> 4.3 Interfejs CMD Aplikacja surealived umożliwia odczyt pewnych parametrów pracy programu oraz nadpisywanie niektórych ustawień serwerów real w locie bez konieczności modyfikacji pliku services.xml. Domyślnie na loopbacku ( ) i porcie 1337 nasłuchuje interfejs cmd. Obecnie można wykonać następujące akcje: vlist [pasywny] wylistowuje wirtuale zdefiniowane w pamięci testera, rlist [pasywny] wylistowuje reale zdefiniowane dla konkretnego wirtuala w pamięci testera, stats [pasywny] pokazuje statystyki działania aplikacji, ilość zdefioniowanych wirtuali, reali i wiele innych, rset [aktywny] umożliwia dynamiczne zarządzanie wagami oraz ustawiania serwera w stan OF- FLINE (waga = 0) lub DOWN (serwer jest usuwany z IPVS). Przykłady: > printf "vlist\n" nc -q 1 localhost vname=onet vproto=tcp vaddr= vport=80 vfwmark=0 vrt=dr vsched=wrr 1. vname=wp vproto=tcp vaddr= vport=80 vfwmark=0 vrt=dr vsched=wrr > printf "rlist vproto=tcp vaddr= vport=80\n" nc -q 1 localhost raddr= rport=80 currwgt=11 confwgt=11 ronline=true rstate=online > printf "rset vproto=tcp vaddr= vport=80 raddr= rport=80 rweight=1\%\%\n" \ nc -q 1 localhost

16 Set: rstate=online, weight=1, inpercent=true > printf "rset vproto=tcp vaddr= vport=80 raddr= rport=80 rstate=offline\n" \ nc -q 1 localhost 1337 Set: rstate=offline, weight=-1, inpercent=false > printf "rlist vproto=tcp vaddr= vport=80\n" nc -q 1 localhost raddr= rport=80 currwgt=0 confwgt=11 ronline=true rstate=offline > printf "stats\n" nc -q 1 localhost statistics here... Polecenie aktywne rset umożliwia zmianę wagi również jako procent domyślnie skonfigurowanej wartości. Trzeba pamiętać, że dla 1% zostanie ustawiona waga minimum równa Wszelkie zmiany modyfikowane z wykorzystaniem cmd zapisywane są w pliku override.dump. Takie podejście umożliwia przetrwanie nadpisanych przez nas ustawień w przypadku modyfikacji konfiguracji xml lub zrestartowaniu surealived. 12 Zakładając, że wagi są ustawiane w zależności od wypełnienia cache, przy wadze ustawionej na 10 i pustym cache 1% zawsze równałby się 0 i nigdy do takiego reala nie poszedłby ruch. 16

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora

RS-Anakonda. Dokumentacja. administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora RS-Anakonda. Dokumentacja administratora Spis treści 1. Wstęp... 1 2. Instalacja... 2 Opis struktury pakietu... 2 Konfiguracja serwera... 3 Konfiguracja klienta...

Bardziej szczegółowo

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25

Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 APACHE Adam Warnowski adamrw@konto.pl NT Group 1 / 25 Plik konfiguracyjny - /etc/httpd/conf/httpd.conf AccessConfig directive *Składnia:* AccessConfig /nazwa_pliku/ *Domyślnie:* AccessConfig conf/access.conf,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT

Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Program dodatkowy do InsERT Subiekt GT Spis treści 1 Informacje o programie... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 Do czego służy program... 4 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu... 5 Wersja demonstracyjna...

Bardziej szczegółowo

Generacja wykresów przy pomocy MRTG

Generacja wykresów przy pomocy MRTG Akademia Górniczo-Hutnicza Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Informatyka, IV rok Administracja systemem komputerowym Generacja wykresów przy pomocy MRTG Prowadzacy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. IPSec...95 6.1. IPSec a translacja adresów (maskarada)... 98

Rozdział 6. IPSec...95 6.1. IPSec a translacja adresów (maskarada)... 98 Spis treści Przedmowa...9 Rozdział 1. Wstęp...11 Rozdział 2. Słabość protokołów sieciowych i związane z tym problemy...13 Rozdział 3. SSL jako standard bezpiecznego przesyłania danych...15 3.1. Historia

Bardziej szczegółowo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

MultiLink Router i MicroRouter

MultiLink Router i MicroRouter Strona 1 z 44 GORAMO- Janusz Górecki, 01-458 Warszawa, ul.szańcowa 82 tel/fax (22) 877-39-94,, www.goramo-gorecki.com.pl MultiLink Router i MicroRouter wersja 1.1.6 Warszawa, kwiecień 2010 Strona 2 z 44

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269

SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 3.1.0.3269 Ostatnia aktualizacja: 21 października 2013 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1 ELT-LAN Instrukcja użytkownika Date: 22-Oct-13 1 1 Spis treści ELT-LAN... 1 Instrukcja użytkownika... 1 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 5 3 Znak towaru... 5 4 Opakowanie i zawartość... 6 4.1 Opakowanie...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500

SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.3.20.1500 Ostatnia aktualizacja: 19 sierpnia 2014 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6

luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 luty 2015 wersja dokumentu 1.7 dla wersji aplikacji 1.0.4.6 Spis treści: Wstęp 3 Wymagania systemowe 6 Ograniczenia funkcjonalne wersji demo 7 Instalacja 8 Pierwsze uruchomienie 9 Krótka prezentacja programu

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo