EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM ROZSZERZONY WYBRANE: CZĘŚĆ I. Czas pracy: 90 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY"

Transkrypt

1 Cetrala Komisja Egzamiacyja Arkusz zawiera iformacje prawie chroioe do mometu rozpoczęcia egzamiu. Układ graficzy CKE 2010 KOD WISUJE ZDAJĄCY ESEL Miejsce a aklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INORMATYKI OZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I MAJ 2011 WYBRANE: Istrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy zawiera 8 stro (zadaia 1 3). Ewetualy brak zgłoś przewodiczącemu zespołu adzorującego egzami. 2. Rozwiązaia i odpowiedzi zamieść w miejscu a to przezaczoym. 3. isz czytelie. Używaj długopisu/pióra tylko z czarym tuszem/atrametem. 4. Nie używaj korektora, a błęde zapisy wyraźie przekreśl. 5. amiętaj, że zapisy w brudopisie ie podlegają oceie. 6. Wpisz obok zadeklarowae (wybrae) przez Ciebie a egzami środowisko komputerowe, kompilator języka programowaia oraz program użytkowy. 7. Jeżeli rozwiązaiem zadaia lub jego części jest algorytm, to zapisz go w wybraej przez siebie otacji: listy kroków, schematu blokowego lub języka programowaia, który wybrałeś/aś a egzami. 8. Na karcie odpowiedzi wpisz swój umer ESEL i przyklej aklejkę z kodem. 9. Nie wpisuj żadych zaków w części przezaczoej dla egzamiatora.... (środowisko)... (kompilator)... (program użytkowy) Czas pracy: 90 miut Liczba puktów do uzyskaia: 20 MIN-R1_1-112

2 2 Egzami maturaly z iformatyki Zadaie 1. Długość apisów biarych (7 pkt) Opisaa poiżej fukcja rekurecyja wyzacza, dla liczby aturalej 0, długość apisu uzyskaego przez sklejeie biarych reprezetacji liczb aturalych od 1 do 1. ukcja krok 1. jeśli sklej 1, to podaj 0 jako wyik i zakończ działaie 1 2 sklej /2 krok 2. jeśli parzysta, to wyikiem jest krok 3. jeśli ieparzysta, to wyikiem jest Wykoaj poleceia a) c): 1 sklej 1 /2 sklej 1 /2 a) Wykoaie fukcji sklej moża przedstawić w postaci drzewa wywołań rekurecyjych ilustrującego wszystkie wywołaia fukcji po jej uruchomieiu dla zadaego argumetu. oiższy rysuek przedstawia takie drzewo dla wywołaia sklej 5. sklej 5 sklej 2 sklej 3 sklej 1 sklej 1 sklej 2 Narysuj aalogicze drzewo dla wywołaia sklej 7. sklej 1

3 Egzami maturaly z iformatyki 3 b) Uzupełij poiższą tabelę, podając wartości fukcji sklej dla wskazaych argumetów. sklej c) Chcemy wypełić tablicę s 1.. w taki sposób, że si skleji dla każdego 1 i. odaj algorytm wypełiający tablicę s odpowiedimi wartościami bez wywoływaia fukcji sklej, tz. bez użycia rekurecji. Zauważ, że jeśli poprawie wyliczoe są już 1,..., 1 si. wartości s s i, to moża z ich skorzystać przy wyzaczaiu Zapisz swój algorytm w postaci listy kroków, schematu blokowego lub w wybraym języku programowaia, który wybrałeś/aś a egzami. Specyfikacja: Dae: liczba aturala 0 Wyik: tablica 1.. Algorytm: s o wartościach si skleji, dla 1 i

4 4 Egzami maturaly z iformatyki

5 Egzami maturaly z iformatyki 5 Zadaie 2. otęgowaie (5 pk t) Daa jest astępująca specyfikacja oraz algorytm obliczaia potęgi o wykładiku aturalym: Specyfikacja: Dae: liczba rzeczywista a oraz liczba aturala, 0 Wyik: liczba rzeczywista p a a a a a razy Algorytm: krok 1. p : 1, b: a krok 2. dopóki 0 wykouj: a) jeśli mod 2 0, to p : p* b b) b: b* b c) : div2 Uwaga: div 2 ozacza wyik dzieleia całkowitego przez 2, a mod 2 z dzieleia całkowitego przez 2. ozacza resztę a) rzeaalizuj poday algorytm i uzupełij tabelę wartościami zmieych p, b oraz po kolejych wykoaiach kroku 2 dla dowolej początkowej wartości a oraz dla początkowej wartości zmieej rówej 12. p b 1 a 12 1 a 2 b) Uzupełij poiższą tabelę, wpisując liczby wszystkich możeń, wykoywaych przez powyższy algorytm dla podaych wartości, tz. liczby wykoaych istrukcji p : p* b i b: b* b liczba możeń c) odkreśl fukcję, której wartość jest rówa liczbie możeń wykoywaych przez powyższy algorytm dla wartości będącej potęgą dwójki: f 2 log 2 f 1 2 f 2 1 f 2 Wypełia egzamiator Nr zadaia 1a) 1b) 1c) 2a) 2b) 2c) Maks. liczba pkt Uzyskaa liczba pkt

6 6 Egzami maturaly z iformatyki Zadaie 3. Test (8 pkt) odpukty a) h) zawierają po cztery odpowiedzi, z których każda jest albo prawdziwa, albo fałszywa. Zdecyduj, które z podaych odpowiedzi są prawdziwe (), a które fałszywe (). Zazacz zakiem X odpowiedią rubrykę w tabeli. a) Liczba jest rówa D b) Rozważ algorytm, który dla zadaego aturalego > 0 oblicza astępującą sumę: Algorytm: krok 1. suma:= 1, i:= 2 krok 2. dopóki i <=, wykouj a. j := i, p:=1 b. dopóki j >= 1, wykouj: (i) p := p*i (ii) j := j 1 c. suma := suma + p, i := i+1 suma = Oceń prawdziwość stwierdzeń: Liczba istrukcji wykoaa przez te algorytm ie za leży od wielkości. Liczba istrukcji wykoaa przez te algorytm jest fukcją kwadratową ze względu a. Istrukcja w kroku 2. jest istruk cją iteracji. Wartość zmieej j w kroku 2.b. zmieia się kolejo od 1 do i, przy 1. c) Algorytmy kryptograficze dotyczą kompresji daych. szyfrowaia daych. zapewieia bezpieczeństwa przesyłaych iformacji. przekształcaia obrazów.

7 Egzami maturaly z iformatyki 7 d) Strategia przeszukiwaia liiowego może być wykorzystaa do zalezieia ajmiejszego elemetu w ciągu liczb. może być wykorzystaa do sprawdzeia, czy day zak występuje w tekście. jest wykorzystywaa do obliczaia wartości sili. jest ajbardziej efektywą metodą zajdowaia elemetu w uporządkowaym ciągu. e) Aby program apisay w języku programowaia wysokiego poziomu mógł być wykoay przez komputer, musi być przetłumaczoy a język wewętrzy komputera. musi być wydrukoway. iezbędy jest dostęp do kompilatora lub iterpretera tego języka. wystarczy zmieić rozszerzeie główego pliku tego programu a exe. f) Grafika wektorowa jest wykorzystywaa do reprezetowaia schematów i kompozycji figur geometryczych. czcioek. zdjęć wysokiej jakości. obrazów pochodzących bezpośredio ze skaera. g) amięć operacyja komputera jest wykorzystywaa wyłączie przez aplikacje służące do admiistrowaia systemem operacyjym. służy główie jako ośik do archiwizacji dokumetów. jest wykorzystywaa do przechowywaia programu komputerowego podczas jego uruchamiaia i wykoywaia. jest iezbęda do poprawej pracy komputera. h) rotokół sieciowy SSL umożliwia bezpiecze przesyłaie daych w sieci. I używay jest tylko w sieci lokalej. O3 to protokół odbioru poczty elektroiczej. HTT dotyczy przesyłaia dokumetów zapisaych w języku HTML. Wypełia egzamiator Nr zadaia 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3f) 3g) 3h) Maks. liczba pkt Uzyskaa liczba pkt

8 8 Egzami maturaly z iformatyki BRUDNOIS

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI Miejsce a aklejkę z kodem szkoły dysleksja MIN-R_P-072 EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ ROK 2007 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas pracy 90 miut Istrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzamiacyjy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI MAJ 2011 POZIOM PODSTAWOWY CZĘŚĆ I WYBRANE: Czas pracy: 75 minut. Liczba punktów do uzyskania: 20 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013

Twoja firma. Podręcznik użytkownika. Aplikacja Grupa. V edycja, kwiecień 2013 Twoja firma Podręczik użytkowika Aplikacja Grupa V edycja, kwiecień 2013 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE I LOGOWANIE...3 I.1. Wstęp i defiicje...3 I.2. Iformacja o możliwości korzystaia z systemu Aplikacja

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04

Opracowanie i analiza materiału statystycznego 419[01].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Opracowaie i aaliza materiału statystyczego 419[01].O1.04 Poradik dla uczia Wydawca Istytut Techologii Eksploatacji Państwowy Istytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY. Czas pracy: 180 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MMA-P1_1P-092 EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ ROK 2009 Czas pracy 120 minut Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne.

Zasada indukcji matematycznej. Dowody indukcyjne. Zasada idukcji matematyczej Dowody idukcyje Z zasadą idukcji matematyczej i dowodami idukcyjymi sytuacja jest ajczęściej taka, że podaje się w szkole treść zasady idukcji matematyczej, a astępie omawia,

Bardziej szczegółowo

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne?

Jak obliczać podstawowe wskaźniki statystyczne? Jak obliczać podstawowe wskaźiki statystycze? Przeprowadzoe egzamiy zewętrze dostarczają iformacji o tym, jak ucziowie w poszczególych latach opaowali umiejętości i wiadomości określoe w stadardach wymagań

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi.

Jarosław Wróblewski Analiza Matematyczna 1A, zima 2012/13. Ciągi. Jarosław Wróblewski Aaliza Matematycza 1A, zima 2012/13 Ciągi. Ćwiczeia 5.11.2012: zad. 140-173 Kolokwium r 5, 6.11.2012: materiał z zad. 1-173 Ćwiczeia 12.11.2012: zad. 174-190 13.11.2012: zajęcia czwartkowe

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z INFORMATYKI OD ROKU SZKOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Podstawowe cechy podzielności liczb.

Podstawowe cechy podzielności liczb. Mariusz Kawecki, Notatki do lekcji Cechy podzielości liczb Podstawowe cechy podzielości liczb. Pamiętamy z gimazjum, że istieją reguły, przy pomocy których łatwo sprawdzić, czy kokreta liczba dzieli się

Bardziej szczegółowo

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup

1. Powtórzenie: określenie i przykłady grup 1. Powtórzeie: określeie i przykłady grup Defiicja 1. Zbiór G z określoym a im działaiem dwuargumetowym azywamy grupą, gdy: G1. x,y,z G (x y) z = x (y z); G2. e G x G e x = x e = x; G3. x G x 1 G x x 1

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 03 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z INFORMATYKI 19 MAJA 2015

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka instytucjonalna

Profilaktyka instytucjonalna RAPORT Z BADANIA: Profilaktyka istytucjoala W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, 9 wrzesień 2014 r. Projekt 1.16 Koordyacja a rzecz aktywej itegracji jest współfiasoway ze środków Uii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW

Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW Michał Gruca ZASADY OPRACOWANIA WYNIKÓW POMIARÓW 1. Wstęp Pomiarem jest procesem pozawczm, któr umożliwia odwzorowaie właściwości fizczch obiektów w dziedziie liczb. Sam proces pomiarow jest ciągiem czości

Bardziej szczegółowo

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 +

P = 27, 8 27, 9 27 ). Przechodząc do granicy otrzymamy lim P(Y n > Y n+1 ) = P(Z 1 0 > Z 2 X 2 X 1 = 0)π 0 + P(Z 1 1 > Z 2 X 2 X 1 = 1)π 1 + Zadaia róże W tym rozdziale zajdują się zadaia ietypowe, często dotyczące łańcuchów Markowa oraz własości zmieych losowych. Pojawią się także zadaia z estymacji Bayesowskiej.. (Eg 8/) Rozważamy łańcuch

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. MMA 2015 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM PODSTAWOWY PRZYKŁADOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2010 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 200 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. rkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny KE 03 WPISUJE ZJĄY KO PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZMIN MTURLNY Z MTEMTYKI POZIOM POSTWOWY MJ

Bardziej szczegółowo

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X

euro info Planujemy fundusze europejskie Usługa PRO-INN dla małych i średnich przedsiębiorstw Międzynarodowy rynek obuwniczy ISSN 1505-781X wrzesień (144) 2013 ISSN 1505-781X euro ifo Plaujemy fudusze europejskie dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Usługa PRO-INN Międzyarodowy ryek obuwiczy Zachodiopomorskie Stowarzyszeie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy

Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Wojewódzki Kuratoryjny Konkurs z Informatyki Etap rejonowy Styczeń 2013 Instrukcja dla zdającego Zapoznaj się z nią przed rozpoczęciem pracy: CZĘŚĆ TEORETYCZNA CZAS PRACY 60 MINUT 1. Sprawdź, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) zarządza się, co następuje: Projekt z dia 16.12.2013 r. Rozporządzeie Miistra Ifrastruktury i Rozwoju 1) z dia.. 2013 r. w sprawie metodologii obliczaia charakterystyki eergetyczej budyku i lokalu mieszkalego lub części budyku staowiącej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI 5 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla.

MAJ 2014. Czas pracy: 170 minut. do uzyskania: Miejsce na naklejkę z kodem PESEL KOD. punktów. pióra z czarnym tuszem. liczby. cyrkla. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 0 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI POZIOM

Bardziej szczegółowo