Ustawienia przeglądarek do pracy z systemem ISOF

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ustawienia przeglądarek do pracy z systemem ISOF"

Transkrypt

1 Ustawienia przeglądarek do pracy z systemem ISOF

2 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji były aktualne i poprawne. Nie może być jed nak odpowiedzialne za ewentualne pomyłki, błędy czy informacje, które mogły stać się nieaktualne. Przedsiębiorstwo HEUTHES zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek i zmian w treści niniejszego opracowania, bez obowiązku za wiadamiania osób lub instytucji o dokonanych zmianach. Opis ten nie jest częścią żadnego kontraktu ani licencji, o ile nie będzie to specjalnie uzgodnione. Znaki towarowe: GRYFBANK, INFOSTRADA BANKOWA, CLIENT-WEB-SERVER, CLIENT-WAP-SERVER, BASET, ISOF należą do przed siębiorstwa HEUTHES r. HEUTHES Sp. z o.o. Biuro Techniczno-Handlowe ul. Koński Jar 8/30 ul. Metalowa Warszawa Szczecin Tel.: Skype: isof-heuthes NIP: KRS: REGON: Kapitał z.: PLN 2

3 Spis treści 1. Polityka firmy Heuthes dotycząca przeglądarek internetowych Ustawienia dla Firefox Ustawienia dla Internet Explorer Ustawienia dla Chrome Testowanie wydajności

4 1. Polityka firmy Heuthes dotycząca przeglądarek internetowych 1. Polityka firmy Heuthes dotycząca przeglądarek internetowych Do pracy w systemie ISOF niezbędne jest posiadanie zainstalowanej na komputerze przeglądarki internetowej. W związku z tym, iż ISOF jest dla przeglądarek treścią znacząco inną niż typowe strony lub serwisy www, do pracy z tym systemem konieczne jest poprawne skonfigurowanie opcji wybranej przeglądarki. Na rynku dostępnych jest wiele darmowych przeglądarek dostępnych na różne platformy systemowe. Firma Heuthes zgodnie z przyjętą polityką kompatybilności w procesie rozwijania aplikacji ISOF stara się zapewnić pełną zgodność systemu ISOF z trzema najbardziej popularnymi przeglądarkami używanym w polskim internecie. źródło: Aktualnie ISOF pracuje w następujących przeglądarkach: Firefox oraz Internet Explorer. W związku z dużą liczbą dostępnych na rynku przeglądarek oraz z faktem, iż każda z nich jest dostępna w wielu wersjach firma Heuthes w celu ułatwienia pracy użytkownikom systemu ISOF wprowadziła system rekomendacji przeglądarek. Aktualna lista wspieranych przeglądarek jest dostępna na stronie oraz w linku znajdującym się pod polem logowania do systemu ISOF. Przeglądarki zostały podzielone na trzy listy: BIAŁĄ, SZARĄ i CZARNĄ. Lista biała obejmuje te wersje przeglądarek, które pozwalają na pracę z systemem ISOF w pełnym zakresie. Lista szara to przeglądarki pozwalające zalogować się do systemu ISOF, ale bez gwarancji poprawnego działanie we wszystkich modułach ISOF. Lista czarna zawiera przeglądarki z których nie ma możliwości zalogowania się do systemu ISOF. Do pracy z systemem ISOF polecamy przeglądarki z listy białej. Lista szara składa się z reguły z przeglądarek, które są świeżo po premierze rynkowej lub z racji stażu rynkowego przestają być wspierane przez swoich producentów i zostały zastąpione nowymi wersjami. Heuthes dokłada wielu starań, by na liście białej znajdowały się możliwie najnowsze wersje wspieranych przeglądarek. W dalszej części dokumentu znajduje się opis konfiguracji dla wszystkich przeglądarek wspieranych przez firmę Heuthes. 4

5 2. Ustawienia dla Firefox 2. Ustawienia dla Firefox Konfiguracja przeglądarki Firefox sprowadza się do ustawienia czterech parametrów w opcjach przeglądarki, instalacji certyfikatu oraz ustawienia parametrów wydruków. 1. Opcje przeglądarki. W polu adresu przeglądarki Mozilla Firefox wpisujemy:about:config Po tej operacji pojawi się ekran jak powyżej. Aby wejść do zaawansowanych opcji przeglądarki Firefox konieczne jest potwierdzenie w postaci kliknięcia w przycisk Zachowam ostrożność... W polu filtr wyszukujemy następujące parametry i zmienimy ich wartości przez kliknięcie myszą w nazwę parametru: Lp Nazwa parametru Wymagana wartość 1 signed.applets.codebase_principal_support TRUE 2 dom.allow_scripts_to_close_windows TRUE 3 dom.disable_window_open_feature.location FALSE 4 security.ssl.allow_unrestricted_renego_everywhere temporarily_available_pref TRUE 5

6 2. Ustawienia dla Firefox 2. Ustawienie blokad wyskakujących okien W Opcjach przeglądarki Firefox w sekcji Treść przy włączonej blokadzie okienek wyskakujących wchodzimy w Wyjątki i w polu Adres witryny wpisujemy ssl.isof.pl a następnie wykonujemy Zezwalaj. 6

7 2. Ustawienia dla Firefox 3. Obsługa certyfikatu Konfiguracja obsługi certyfikatów polega na dwóch operacjach. Instalacji certyfikatu głównego firmy Heuthes oraz ustawienia automatycznego wybierania certyfikatu osobistego. a) instalacja certyfikatu głównego firmy Heuthes Z linku: pobieramy certyfikat główny. Po wybraniu tego adresu w przeglądarce Firefox pojawi się ekran jak poniżej. Konieczne jest zaznaczenie wszystkich trzech opcji Zaufaj temu CA... i robimy OK. 7

8 2. Ustawienia dla Firefox b) włączenie automatycznego wybierania certyfikatu Po zainstalowaniu certyfikatu osobistego konieczne jest włączenie automatycznego wybierania certyfikatu. Wybieramy Opcje z menu w przeglądarce, następnie na panelu po lewej stronie znajdujemy sekcję Zaawansowane i zaznaczany wybierz certyfikat automatycznie. Przeglądarka FireFox jako jedyna pozwala na wykonanie kopii pobranego certyfikatu, W związku z tym sugerujemy zawsze przeprowadzać proces uzyskiwania certyfikatu właśnie poprzez tę przeglądarkę, nawet gdy docelowo mamy zamiar pracować w przeglądarce Internet Explorer lub Chrome. 8

9 2. Ustawienia dla Firefox 4. Konfiguracja wydruków. Z menu przeglądarki wchodzimy do opcji Plik i następnie Ustawienia strony. W zakładce Marginesy oraz nagłówek i stopka konieczne jest usunięcie wszelkich wpisów znajdujących się w polach nagłówka i stopki oraz ustawienie minimalnych dopuszczalnych przez przeglądarkę marginesów. 9

10 2. Ustawienia dla Firefox W systemach typu Linux dostępne jest inne okno konfiguracji niż w systemach Windows i większość ustawień trzeba zmieniać poprzez ich ręczną edycję w about:config. Wyszukujemy parametry zawierające w nazwie wyraz print Jeśli ustawienia ogólne nie działają, to należy zmienić ich odpowiedniki również dla konkretnego modelu drukarki. 10

11 2. Ustawienia dla Firefox 5. Tryb uruchamiania w nowej karcie W celu wymuszenia otwierania nowych stron w kartach przeglądarki w miejsce nowych okien konieczne jest uruchomienie z menu przeglądarki Opcji. Następnie na lewym panelu w sekcji Ogólne zaznaczamy Otwieraj nowe karty zamiast nowych okien. 11

12 3. Ustawienia dla Internet Explorer 3. Ustawienia dla Internet Explorer 1. Opcje przeglądarki. a) Z menu przeglądarki uruchamiamy Narzędzia > Opcje internetowe, zakładka Ogólne, przycisk Ustawienia (w sekcji Historia przeglądania) Dla pola Sprawdź czy są najnowsze wersje przechowywanych stron zaznaczamy opcję: Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę, następnie wybieramy przycisk OK. 12

13 3. Ustawienia dla Internet Explorer b) Na tej samej zakładce Opcji internetowych (sekcja Historia przeglądania) uruchamiamy przycisk Usuń i następnie w polu Tymczasowe pliki internetowe wykonujemy Usuń pliki... Operację czyszczenia tymczasowych plików internetowych warto wykonywać systematycznie. 13

14 3. Ustawienia dla Internet Explorer c) Nadal będąc w Opcjach internetowych przechodzimy do zakładki Zabezpieczenia. Zaznaczmy ikonę Zaufane witryny i uruchamiamy przycisk Witryny. W oknie Dodaj tę witrynę sieci Web do strefy: podajemy link do systemu ISOF: https://ssl.isof.pl Następnie wykonujemy Dodaj, po czym zaznaczmy pole Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie. 14

15 3. Ustawienia dla Internet Explorer Mając aktywne Zaufane witryny uruchamiamy funkcję Poziom domyślny i suwakiem obniżamy poziom do niskiego po czym potwierdzamy zmiany robiąc Zastosuj i OK 15

16 3. Ustawienia dla Internet Explorer d) Będąc w Opcjach internetowych przechodzimy do zakładki Zaawansowane W sekcji Przeglądanie konieczne jest usunięcie zaznaczenie opcji Użyj ponownie okien przy uruchamianiu skrótów. 16

17 3. Ustawienia dla Internet Explorer e ) W celu wymuszenia otwierania nowych stron w kartach przeglądarki w miejsce nowych okien konieczne jest ustawienie opcji jak poniżej (IE 8.0). 2 Obsługa certyfikatu Do poprawnej pracy z ISOF-em niezbędne jest zainstalowane głównego certyfikatu firmy Heuthes i dodanie go do zaufanych głównych urzędów certyfikacji. Certyfikat główny pobrać można z lokalizacji: Kliknięcie w powyższy link spowoduje pobranie certyfikatu. Na ekranie powinien pojawić się dialog: Robimy Otwórz i na następnym ekranie Zainstaluj certyfikat 17

18 3. Ustawienia dla Internet Explorer Na etapie wyboru magazynu certyfikatów wskazujemy opcję Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie, po czym wskazujemy magazyn Zaufane główne urzędy certyfikacji. 18

19 3. Ustawienia dla Internet Explorer 3. Konfiguracja wydruków przeglądarki Z menu przeglądarki wchodzimy do opcji Plik i następnie Ustawienia strony. Usuwamy wszelkie wpisy znajdujące się w polach nagłówka, stopki oraz ustawiamy minimalne dopuszczalne przez przeglądarkę marginesy. 19

20 3. Ustawienia dla Internet Explorer 4. Ustawienie blokad wyskakujących okien W przypadku pracy na przeglądarce z włączoną opcją blokowania wyskakujących okienek, konieczne do poprawnej pracy jest dodanie wyjątku dla witryny systemu ISOF. W opcjach internetowych w zakładce Prywatność przy włączonej opcji blokowania wyskakujących okienek konieczne jest wejście w Ustawienia i przyciskiem Dodaj określenie adresu ssl.isof.pl jako wyjątku w tym mechanizmie. 20

21 3. Ustawienia dla Internet Explorer 5. Wyłączenie widoku zgodności dla witryny systemu ISOF Od chwili, w której Heuthes wycofał z białej listy wspieranych przeglądarek Internet Eksplorera w wersji 7.0, pracując na nowszych i wspieranych wersjach tej przeglądarki musimy pamiętać o wyłączeniu trybu widoku zgodności dla witryny systemu ISOF. Włączony tryb zgodności wymusza na nowszych wersjach przeglądarki IE pracę w trybie wersji 7.0, co może powodować utrudnienia w pracy z systemem ISOF. a) wyłączenie trybu zgodności dla IE wersja 8.0 i 9.0 W menu Narzędzia znajdujemy funkcję Ustawienia widoku zgodności i jeśli w polu Witryny sieci web dodane do widoku zgodności znajduje się wpis: isof.pl przyciskiem Usuń kasujemy to powiązanie. 21

22 3. Ustawienia dla Internet Explorer b) wyłączenie trybu zgodności dla IE wersja 11.0 Uruchamiamy menu klikając w ikonę znajdującą się w prawym górnym rogu okna przeglądarki i następnie wybieramy funkcję Ustawienia widoku zgodności i jeśli w polu Witryny sieci web dodane do widoku zgodności znajduje się wpis: isof.pl przyciskiem Usuń kasujemy to powiązanie. 22

23 3. Ustawienia dla Internet Explorer 6. Tworzenie skrótu do uruchamiania systemu ISOF Na pulpicie systemu Windows klikamy prawym przyciskiem myszy i tworzymy nowy skrót. Po tej operacji pojawi się dialog w którym podajemy adres ISOF-a: https://ssl.isof.pl/firma (gdzie w miejsce firma podać należy nazwę naszej firmy na serwerze ISOF-a) 23

24 4. Ustawienia dla Chrome 4. Ustawienia dla Chrome 1. Ustawienie blokad wyskakujących okien W przypadku pracy na przeglądarce z włączoną opcją blokowania wyskakujących okienek, konieczne do poprawnej pracy jest dodanie wyjątku dla witryny systemu ISOF. W Ustawieniach przeglądarki Chrome wchodzimy w Pokaż ustawienia zaawansowane i znajdujemy sekcję Prywatność i wchodzimy w Ustawienia treści. Następnie uruchamiamy Zarządzanie wyjątkami i wpisujemy adres ssl.isof.pl a następnie robimy Zezwalaj. 24

25 2. Konfiguracja wydruków W przeglądarce Chrome istnieje możliwość włączenia pokazywania podglądu wydruku przed ostatecznym wydrukowaniem dokumentu. Dzięki temu można oszczędzić czas i papier, gdyby okazało się, że wydruk jest nieprawidłowy lub gdy chcemy przetestować tylko funkcję drukowania i nie zależy nam na fizycznej postaci dokumentu. Aby włączyć automatyczny podgląd wydruku należy w pasku adresu wpisać about:flags, nacisnąć Ctrl+F i wpisać słowo wydruk. Po odszukaniu opcji Podgląd wydruku należy ją włączyć, a następnie nacisnąć znajdujący się na dole strony przycisk Uruchom ponownie teraz. 25

26 3. Obsługa certyfikatu Przeglądarka Chrome na platformie Windows nie posiada własnych mechanizmów do obsługi certyfikatów i pracuje na certyfikatach przechowywanych w magazynie certyfikatów przeglądarki Internet Explorer. To oznacza, iż w sytuacji, gdy mamy już certyfikat pobrany do przeglądarki IE, to praca na systemie ISOF jest także możliwa z poziomu przeglądarki Chrome bez potrzeby importowanie lub generowania nowego certyfikatu. W związku z powyższym cały proces uzyskiwania certyfikatu dla osób pracujących w przeglądarce Chrome sugerujemy przeprowadzić w przeglądarce IE. 4. Tworzenie skrótu do uruchamiania systemu ISOF W Chrome istnieje możliwość zapisania skrótu do aplikacji. Jest to funkcjonalność aktualnie dostępna tylko w tej przeglądarce. Uruchomienie systemu ISOF w tym trybie upodabnia system do aplikacji lokalnej. Okno przeglądarki jest pozbawione wszelkich funkcji i menu dostępnych w tradycyjnym oknie przeglądarki. Jedyną zawartością okna przeglądarki w tym trybie jest sam ISOF. Dzięki tej właściwości pracy w trybie aplikacji zyskujemy dodatkowe miejsce na ekranie istotne jest to zwłaszcza w trakcie pracy w ISOF-ie na niewielkich urządzeniach mobilnych takich jak tablety, netbooki itp. ISOF uruchomiony w trybie aplikacji wygląda jak poniżej. 26

27 W celu zapisania linku do aplikacji ISOF uruchamiamy system w tradycyjny sposób podając jego link w polu adresu przeglądarki Chrome. Następnie wchodzimy w menu przeglądarki i wybieramy Więcej Narzędzi -> Dodaj do paska zadań. Na kolejnym etapie konieczne jest określenie lokalizacji skrótów. Ważne jest zaznaczenia opcji Otwórz jako okno Po wykonaniu powyższych czynności na pasku zadań systemu Windows pojawi się ikona systemu ISOF. Ikonę tę można przenieść na pulpit. Uruchomienie systemu ISOF jest w tym przypadku identyczne jak uruchomienie lokalnie zainstalowanej aplikacji i sprowadza się do kliknięcia w ikonę. 27

28 Uruchomienie systemu systemu ISOF jest wtedy także możliwe z listy aplikacji przeglądarki Chrome. 28

29 5. Testowanie wydajności 5. Testowanie wydajności System ISOF posiada wbudowane funkcje służące do testowania środowiska, w którym pracuje aplikacja. Testy można uruchomić z menu ISOF-a: 10. pomoc i następnie 5. O instalacji. Do dyspozycji są następujące testy: 1. Połączenia TCP/IP 2. Połączenia HDB 3. Przeglądarki (test szybkości wykonywanie JavaScript) Poniżej znajduje się zestawienie z wykonanych testów na trzech przewidzianych do pracy z systemem ISOF przeglądarkach. Wyższa wartość indeksu informuje o szybszej pracy przeglądarki w każdym teście. Testy wykonane zostały na komputerze o następujących parametrach: Prosesor: Pamięć RAM System: Intel Core 2 Duo T9300 o częstotliwości zegara 2,5 GHz 2 GB Windows XP professional SP3 Chrome Firefox IE Połączenia TCP/IP Połączenia HDB Test przeglądarki

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF

Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Instrukcja obsługi certyfikatów w systemach ISOF Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych

Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Instrukcja konfigurowania poczty Exchange dla urządzeń mobilnych Wersja 1.4 / 11-10-2012 / autor: Dariusz Jaruga Spis treści Spis treści Spis treści... 2 Dostęp do konta na serwerze pocztowym MS Exchange

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

INTUICA System Pomocy

INTUICA System Pomocy INTUICA System Pomocy 1 / 96 Spis treści Korzystanie z pomocy... 5 Instalacja programu... 6 Instalacja... 6 Praca w sieci... 10 Instalacja serwera... 11 Konfiguracja serwera... 11 Wymagania... 13 Klucz

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński,

Joanna Rau, Wiktor Zychla, Krzysztof Owczarek, Tomasz Zaleski, Krzysztof Biliński, Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 375 15 00 e-mail: vulcan@vulcan.edu.pl www.vulcan.edu.pl Nad programem pracowali: Autor podręcznika: Redakcja: Projekt okładki: Joanna

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych

Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych Materiały szkoleniowe do obsługi programu LeftHand Pełna Księgowość dla firm i biur rachunkowych 1 Spis treści I) Instrukcja instalacji programu LeftHand na Windows...6 II) Instrukcja rejestracji programu

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych

Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych Podręcznik Użytkownika systemu R-Online Biznes dla Klientów Instytucjonalnych 1. SŁOWNIK... 5 2. KONFIGURACJA PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 6 2.1 KONFIGURACJA NA SYSTEMIE WINDOWS... 6 2.1.1 Internet Explorer...

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika)

(instrukcja użytkownika) BANK SPÓŁDZIELCZY w Smętowie Granicznym Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 008 http://www.bssmetowo.com.pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Instrukcja korzystania i konfigurowania poczty o365 dla urządzeń mobilnych i programów poczty elektronicznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wersja 2.14 / 07-11-2013 / autor: Dariusz Jaruga Spis

Bardziej szczegółowo

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne

Program Wagowy. www.wagimagazynowe.com.pl. Instrukcja użytkownika. wagi magazynowe Wagi MEDYCZNE wagi laboratoryjne Program Wagowy NUMER PRODUKTU KPZ SMARTSCALE Instrukcja dla wersji Standard, Professional, Premium wagi magazynowe Instrukcja użytkownika Prawa autorskie do niniejszej instrukcji przysługują Producentowi,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Raciąż 2015 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 Rozdział 1... 4 1.1. Podpisanie umowy o UBE... 4 Rozdział 2... 4 3.1. Uruchomienie systemu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo