Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015"

Transkrypt

1 Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/ Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy 2. Badanie efektywności wybranych strategii obrony przed nieuczciwymi terminalami dołączonymi do wielu bezprzewodowych sieci lokalnych standardu IEEE Architektura zaufania pomiędzy autonomicznymi wirtualnymi węzłami sieci komputerowej w obecności pokusy nadużycia 4. Wykrywanie racjonalnych podmiotów złośliwych w dwustronnych sieciowych relacjach sąsiedztwa 5. Implementacja i badanie efektywności rozproszonych protokołów oceny liczby aktywnych terminali 6. Studium możliwości zastosowania technik hashcash dla ograniczenia transmisji nielegalnych komunikatów w sieciach bezprzewodowych 7. Narzędzie do badania środowisk dostępu do wielu sieci bezprzewodowych przez grupy terminali 8. Ocena możliwości wykorzystania krążących tokenów w warstwie MAC dla zwiększenia przepływności wieloskokowych sieci bezprzewodowych ad hoc o topologii liniowej 9. System reputacyjny dla mobilnych terminali bezprzewodowych wykorzystujący zasadę wzajemności pośredniej 10. Efektywne wykorzystanie pasma przez strumienie ruchu rozgłoszeniowego dla wielu grup odbiorców w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych 11. Ocena skuteczności ataków metodą podmiany klasy ruchu w sieciach MANET standardu IEEE o topologii wieloskokowej wykorzystujących mechanizm EDCA 12. Programowa implementacja mechanizmów doboru tras dla ruchu odpornego na opóźnienia w sieciach VANET 13. Programowa implementacja koncepcji geograficznego doboru tras w sieciach VANET 14. Programowa implementacja mechanizmów przeżywalności w sieciach bezprzewodowych z transmisją optyczną 15. Programowa implementacja mechanizmów przeżywalności w sieciach overlay 16. Programowa implementacja mechanizmów przeżywalności w sieciach peer-to-peer 17. Uniwersalny przechwytywacz ruchu SSL/TLS dla systemów korporacyjnych 18. Narzędzie naśladujące zachowanie klienta/serwera z obsługą ruchu szyfrowanego SSL/TLS 19. Ocena możliwości wykorzystania protokołu SCEP w technice UPnP 20. Analiza protokołów sieciowych na potrzeby fingerprintingu pierwszej fazy ataków 21. Ocena możliwości wykorzystania rozwiązań SDN na potrzeby identyfikacji ataków DDoS 22. Analiza sposobów zabezpieczania systemów przed zagrożeniami bezpieczeństwa IT 23. Implementacja graficznego symulatora komunikacji w protokołach zdefiniowanych w języku SDL 24. Analiza wydajności tuneli VPN w sieciach IPv6 25. Analiza wydajności serwerów usługi DNS w sieciach IPv6 26. Analiza wydajności serwerów DHCP w sieciach IPv6 27. Analiza wydajności mechanizmów routingu w sieciach IPv6 28. Analiza wydajności mechanizmów zapory sieciowej w sieciach IPv6 29. Badania mechanizmów mobilności w zintegrowanym środowisku IEEE p i LTE na potrzeby komunikacji między pojazdami 30. Przegląd i analiza mechanizmów klasyfikacji i kontroli ruchu sieciowego w systemach Linux 31. Mechanizmy lokalizacyjne w sieciach bezprzewodowych 32. Wykrywanie i autokonfiguracja usług aplikacyjnych w systemach sieciowych IP

2 33. Analiza informacji z systemu antykolizyjnego AIS w celu utworzenia sieci bezprzewodowej o architekturze kratowej dla jednostek pływających na Bałtyku

3 Temat pracy Temat pracy Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy Performance evaluation of context-aware algorithms of network selection by an intelligent wireless terminal dr hab. inż. Jerzy Konorski Terminal bezprzewodowy dołączony do wielu sieci bezprzewodowych powinien optymalnie wybierać jedną z dostępnych sieci zgodnie z ustalonym algorytmem biorącym pod uwagę różnorodne dostępne informacje oraz wiele kryteriów wyboru. Celem pracy jest zapoznanie się z działaniem i wykorzystanie narzędzi AHP i ANP dla optymalizacji wyboru sieci, a także wytworzenie wygodnego narzędzia symulacyjnego. 1. Zapoznanie się metodami AHP i ANP i ich możliwościami tworzenia miarodajnych syntetycznych kryteriów wyboru sieci 2. Wykonanie modelu symulacyjnego środowiska terminali bezprzewodowych dokonujących wyboru sieci 3. Analiza i optymalizacja liczby przełączeń między sieciami 1. Thomas L. Saaty, How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process, European Journal of Operational Research 48, pp. 9-26, North-Holland O. Ormond et al., Utility-Based Intelligent Network Selection in Beyond 3G Systems, Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna Temat pracy Temat pracy Badanie efektywności wybranych strategii obrony przed nieuczciwymi terminalami dołączonymi do wielu bezprzewodowych sieci lokalnych standardu IEEE Performance evaluation of selected defense strategies against dishonest terminals multihomed on multiple IEEE WLANs dr hab. inż. Jerzy Konorski Terminal bezprzewodowy dołączony do wielu sieci WLAN powinien wybierać sieć zgodnie z ustalonym algorytmem zapewniającym sprawiedliwy rozdział pasma pomiędzy wszystkie aktywne terminale. Jednak nieuczciwy terminal w nadmiernym stopniu preferuje sieci o lepszych parametrach transmisyjnych, co może prowadzić do zjawisk natłoku. Postępowanie takie jest zasadniczo niewykrywalne bez kosztownych systemów monitorowania wybieranych przez każdy terminal sieci. Celem pracy jest przebadanie skuteczności rozproszonych strategii obronnych typu "wet-za-wet" dla terminali uczciwych, polegających na okresowym naśladowaniu terminali nieuczciwych. 1. Zapoznanie się ze standardem IEEE k i ocena możliwości nadużyć przez terminale nieuczciwe 2. Wykonanie modelu symulacyjnego środowiska terminali bezprzewodowych dokonujących wyboru sieci 3. Analiza efektów działania terminali nieuczciwych oraz implementacja i ocena prostej strategii "wet-za-wet" 1. J. Ylitalo et al., Dynamic network interface selection in multihomed mobile hosts, S. Shakkottai et al., Multihoming of users to access points in WLANs: A population game perspective, O. Ormond et al., Utility-Based Intelligent Network Selection in Beyond 3G Systems, Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna

4 Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Architektura zaufania pomiędzy autonomicznymi wirtualnymi węzłami sieci komputerowej w obecności pokusy nadużycia Architecture of trust among autonomous virtual network nodes in the presence of moral hazard dr hab. inż. Jerzy Konorski Autonomiczne wirtualne węzły sieci komputerowej mogą wybierać wysokie lub niskie koszty współpracy z innymi węzłami w sposób niewidoczny dla odbiorcy usług. Celem pracy jest wypracowanie systemu reputacyjnego wykorzystującego optymalne, zgodne motywacyjnie kontraktowanie węzłów zapewniające poprawną pracę sieci bez ingerencji administracyjnych. 1. Opracowanie modułu oceny stopnia współpracy w relacjach o topologii sekwencyjnej i równoległej. 2. Realizacja optymalnego kontraktowania węzłów w zależności od ich położenia w relacji, propozycja odpowiednich miar reputacyjnych i opracowanie architektury systemu reputacyjnego. 3. Eksperymentalna weryfikacja systemu reputacyjnego. Literatura 1. M. Feldman et al., Hidden-Action in Network Routing, 2007 E. Rasmusen, Games and Information, S. Buchegger, J.-Y. Le Boudec, A Robust Reputation System for Mobile Ad-hoc Networks, 2003 Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Wykrywanie racjonalnych podmiotów złośliwych w dwustronnych sieciowych relacjach sąsiedztwa Detection of rationally malicious entities in two-way network neighborhood relationships dr hab. inż. Jerzy Konorski Sieć komputerową na poziomie warstwy transportowej lub wyższej można przedstawić jako zbiór dwu- lub wielostronnych relacji sąsiedztwa. Zadaniem uczciwego podmiotu komunikacji jest okresowe monitorowanie aktywności podmiotów sąsiednich w celu wykrycia ewentualnych złośliwych zachowań. Racjonalny podmiot złośliwy jest jednak świadomy możliwości monitorowania i ostrożnie dozuje częstotliwość ataków. Praca ma na celu przebadanie mechanizmów prowadzących do ostatecznego wykrycia wszystkich podmiotów złośliwych niezależnie od ich strategii ataku. 1. Stworzenie modelu relacji sąsiedztwa w postaci gry z niepełną informacją i niedoskonałą obserwacją działań podmiotu sąsiedniego i odtworzenie dynamiki gry w modelu symulacyjnym 2. Opracowanie modułu bieżącej oceny typu (uczciwy/złośliwy) podmiotu sąsiedniego. 3. Ocena czasu do wykrycia wszystkich podmiotów złośliwych i niezbędnych kosztów monitorowania relacji. Literatura 1. W. Wang et al., Coexistence Equilibria for Malicious and Regular Nodes in Wireless Networks, E. Rasmusen, Games and Information, 2001

5 Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Implementacja i badanie efektywności rozproszonych protokołów oceny liczby aktywnych terminali Implementation and performance evaluation of distributed protocols for cardinality estimation dr hab. inż. Jerzy Konorski Ocena liczby aktywnych terminali odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu sieci bezprzewodowych o dużej liczbie terminali. Bezpośrednia ocena polegająca na odpytywaniu poszczególnych terminali jest jednak utrudniona wskutek ograniczeń dostępnego pasma. Celem pracy jest implementacja odpowiednich algorytmów w środowisku symulacyjnym bądź testowym oraz ich przebadanie z punktu widzenia dokładności oceny, kosztów komunikacji oraz niezawodności. 1. Implementacja algorytmów oceny liczby aktywnych terminali w środowisku wybranego symulatora sieci bezprzewodowych 2. Stworzenie modeli bezprzewodowych systemów wieloskokowych i wielosieciowych 3. Opracowanie założeń symulatora hybrydowego oraz próba zestawienia środowiska testowego z wykorzystaniem dostępnego sprzętu sieciowego. 1. Cichoń J. et al.: On alarm protocol in wireless sensor networks. Proc. ADHOC-NOW Flajolet, P., Martin, G.N.: Probabilistic counting algorithms for data base applications. J. Comput. Syst. Sci. 31(2) (1985) Whang, K.Y., Zanden, B.T.V., Taylor, H.M.: A linear-time probabilistic counting algorithm for database applications. ACM Trans. Database Syst. 15(2) (1990) Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Studium możliwości zastosowania technik hashcash dla ograniczenia transmisji nielegalnych komunikatów w sieciach bezprzewodowych Study of possibilities of thwarting transmission of illegal messages in wireless networks using the hashcash approach dr hab. inż. Jerzy Konorski Niektóre rozproszone protokoły dla sieci bezprzewodowych są bardzo wrażliwe na rozpowszechnianie nielegalnych komunikatów przez niewłaściwie zachowujące się terminale lub sensory. Przykładem są fałszywe rekomendacje w systemach reputacyjnych lub lawiny uaktualnień tablic rutingowych. W pracy dokonana zostanie próba zastosowania technik sztucznego zwiększania kosztu transmisji przy pomocy funkcji umiarkowanie złożonych obliczeniowo. 1. Analiza kosztów transmisji, przetwarzania i odbioru w istniejących kartach bezprzewodowych. 2. Zapoznanie się z zasadami wykorzystania funkcji umiarkowanie złożonych 3. Opracowanie przykładowego protokołu wykorzystującego schemat challenge-response. Literatura 1. C. Dwork and M. Naor, Pricing via processing or combatting junk mail, LNCS 740, Springer 1992, pp A. Back, Hashcash - a denial-of-service countermeasure, 2002, referenced 2004 at

6 Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Narzędzie do badania środowisk dostępu do wielu sieci bezprzewodowych przez grupy terminali A tool for evaluation of wireless multihoming environments with group terminal access dr hab. inż. Jerzy Konorski W sieciach bezprzewodowych mamy coraz częściej do czynienia z sytuacją, gdy połączenie z jedną z dostępnych sieci realizowane jest w sposób skoordynowany przez grupę terminali, nie zaś pojedynczy terminal np. w środowiskach sieci społecznościowych lub wirtualnych zespołów roboczych. Wybór sieci podyktowany jest więc nie tylko jej wewnętrznymi kosztami komunikacji (warunkami propagacyjnymi, wspieraną prędkością transmisji, stanem zatłoczenia itp.), lecz także kosztami komunikacji międzysieciowej w przypadku rozbicia grupy na różne sieci. Celem pracy jest stworzenie narzędzia do eksperymentalnego badania wyników konkurencyjnej interakcji pomiędzy takimi grupami terminali. 1. Opracowanie założeń modelu komunikacji bezprzewodowej w ramach istniejących standardów wyboru dostępnej sieci bezprzewodowej. 2. Sformułowanie propozycji koordynacji polityki dostępu w ramach grup terminali. 3. Wykonanie symulatora interakcji grup terminali bezprzewodowych oraz wstępnych badań uzyskiwanej jakości usług. 1. S. Shakkottai et al., Multihoming of users to access points in WLANs: A population game perspective, J. Ylitalo et al., Dynamic network interface selection in multihomed mobile hosts, D. Ma, Maode Ma, "Bandwidth Efficient Multicast in HetNets", Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna Ocena możliwości wykorzystania krążących tokenów w warstwie MAC dla zwiększenia przepływności wieloskokowych sieci bezprzewodowych ad hoc o topologii liniowej Investigation of the possibility of improving the throughput of a linear multihop ad hoc network via MAC-layer circulating tokens dr hab. inż. Jerzy Konorski Ze względu na problemy ukrytych i eksponowanych terminali sieci bezprzewodowe o topologiach wieloskokowych charakteryzują się stosunkowo niską przepływnością. Wynika to częściowo z zapożyczonych z lokalnych sieci WLAN mechanizmów MAC z dostępem rywalizacyjnym. Alternatywnym podejściem jest wykorzystanie krążącego uprawnienia do transmisji w postaci tokena, a przez to zbliżenie charakterystyk transmisyjnych do protokołów z dostępem kontrolowanym. Celem pracy jest eksperymentalne przebadanie takiej możliwości dla topologii liniowych oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy dostępne metody synchronizacji czasowej między terminalami umożliwiają rozszerzenie tego podejścia na inne topologie. 1. Specyfikacja protokołu MAC wykorzystującego krążący token dla topologii liniowej 2. Opracowanie modelu symulacyjnego bądź modelu implementacji w warunkach laboratoryjnych 3. Wykonanie serii eksperymentów dla porównania uzyskanej przepływności sieci z klasycznym rywalizacyjnym protokołem IEEE El Hadji Malick Ndoye et al., "Using a Token Approach for the MAC Layer of Linear Sensor Networks", P. Udayakumar et al., Medium access control with token approach in wireless sensor network", S. Xianpu et al., Wireless dynamic token protocol for MANET, 2007 Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna

7 Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim System reputacyjny dla mobilnych terminali bezprzewodowych wykorzystujący zasadę wzajemności pośredniej A reputation system for wireless mobile terminals based on indirect reciprocity dr hab. inż. Jerzy Konorski Systemy reputacyjne oparte są na ogół na obserwacjach interakcji wybranych grup terminali oraz raportowaniu tych obserwacji do terminali, które nie mogły tych interakcji obserwować bezpośrednio. Znając bieżący wskaźnik reputacji danego terminala oraz obserwując jego zachowanie (np. świadczenie lub odmowa świadczenia usług w danym cyklu pracy) w stosunku do innego terminala, również o znanym wskaźniku reputacji, można zdefiniować rozmaite polityki zachowań terminali oraz oceniać ich intencje współpracy, a następnei stosownie modyfikować ich wskaźniki reputacji. Celem pracy jest ocena wybranych polityk zachowań terminali z punktu widzenia ich skuteczności w zdobywaniu wysokiej reputacji oraz określenie polityk, które w danej populacji terminali wykazują własność "przeżywalności ewolucyjnej". 1. Selektywna specyfikacja możliwych polityk zachowań terminali w zadanym środowisku mobilnych terminali bezprzewodowych 2. Opracowanie modelu interakcji grup terminali oraz ich obserwacji przez podmioty trzecie 3. Modelowanie dynamiki wskaźników reputacji terminali pod kątem "przeżywalności ewolucyjnej" Literatura 1. H. Ohtsuki, Y. Iwasa, "How should we define goodness?", K. Hoffman et al., A Survey of Attack and Defense Techniques for Reputation Systems", Jin-Hee Cho et al., "A Survey on Trust Management for Mobile Ad Hoc Networks", Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Efektywne wykorzystanie pasma przez strumienie ruchu rozgłoszeniowego dla wielu grup odbiorców w heterogenicznych sieciach bezprzewodowych Bandwidth efficient multiple-group multicast in heterogeneous wireless networks dr hab. inż. Jerzy Konorski Problem optymalizacji wykorzystania pasma dla grupy odbiorców ruchu rozgłoszeniowego wynika z różnych kosztów pasma i różnych prędkości transmisji oferowanych w różnych sieciach, a także z ograniczeń prędkości transmisji wspieranych przez poszczególnych odbiorców. Dla niewielkich liczb sieci i grup odbiorców można go jednak rozwiązać przy pomocy prostych algorytmów optymalizacji. Celem pracy jest eksperymentalne przebadanie wyników interakcji wielu grup odbiorców, z których każda niezależnie implementuje algorytm optymalizacji minimalizujący koszt pasma dla jej strumienia ruchu i zaproponowanie stosownych procedur koordynacji. 1. Implementacja algorytmu wyboru dostępnej sieci bezprzewodowej i prędkości transmisji dla grupy odbiorców w wersji scentralizowanej lub rozproszonej 2. Opracowanie modelu interakcji grup odbiorców i wymiany informacji sterujących pomiędzy grupami 3. Wykonanie modelu symulacyjnego i przeprowadzenie serii eksperymentów dla określenia strategii wyboru sieci i prędkości transmisji przez każdego odbiorcę w obecności wielu grup Literatura 1. D. Ma, Maode Ma, "Bandwidth Efficient Multicast in HetNets", D. N. Yang, M. S. Chen, "Efficient resource allocation for wireless multicast", O. Ormond et al., Utility-Based Intelligent Network Selection in Beyond 3G Systems, Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna

8 Temat pracy magisterskiej Tytuł w j. angielskim Literatura Ocena skuteczności ataków metodą podmiany klasy ruchu w sieciach MANET standardu IEEE o topologii wieloskokowej wykorzystujących mechanizm EDCA Effectiveness of traffic remapping attacks in multihop IEEE MANETs using EDCA dr hab. inż. Jerzy Konorski Skuteczność ataków metodą podmiany klasy ruchu została wielokrotnie stwierdzona w bezprzewodowych sieciach lokalnych. W topologiach wieloskokowych atak taki może być uzupełniony rekonfiguracją parametrów MAC dla klas aktualnie obsługiwanego ruchu tranzytowego. Celem pracy jest sprawdzenie, czy nasłuch ruchu z węzłów sąsiednich pomoże stworzyć mechanizm zniechęcający do takiej rekonfiguracji, a także do wykonywania podmiany klasy ruchu źródłowego. Wykonanie modelu symulacyjnego sieci MANET o topologii liniowej w ns-3 Ocena korzyści z ataków wykonywanych na ruchu źródłowym i tranzytowym Opracowanie i eksperymentalna weryfikacja protokołu wykorzystania nasłuchu ruchu z węzłów sąsiednich do konfiguracji parametrów MAC obsługiwanych klas ruchu 1. S. Szott et al., "Impact of Misbehaviour on QoS in Wireless Mesh Networks", S. H. Nguyen et al., Service differentiation without prioritization in ieee WLANs, M. Ghazvini, N. M. K. Jamshidi, Gtxop: A game theoretic approach for qos provisioning using transmission opportunity tuning, Wybrane materiały źródłowe dostępne u opiekuna Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. pol.) Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. ang.) Programowa implementacja mechanizmów doboru tras dla ruchu odpornego na opóźnienia w sieciach VANET Implementation of routing mechanisms for delay-tolerant traffic in VANETs Dr inż. Jacek Rak Celem pracy jest zaproponowanie metody doboru tras w sieciach VANET dla ruchu odpornego na opóźnienia oraz dokonanie weryfikacji symulacyjnej jej właściwości. przegląd literatury odnośnie istniejących metod doboru tras dla ruchu odpornego na opóźnienia w sieciach VANET projekt rozwiązania własnego implementacja symulatora weryfikacja symulacyjna właściwości rozwiązania własnego w zestawieniu z rozwiązaniem referencyjnym artykuły z bazy IEEE Xplore literatura podana przez opiekuna pracy

9 Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. pol.) Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. ang.) Programowa implementacja koncepcji geograficznego doboru tras w sieciach VANET Implementation of mechanisms of geographic routing in VANETs Dr inż. Jacek Rak Celem pracy jest zaproponowanie metody geograficznego doboru tras w sieciach VANET oraz dokonanie weryfikacji symulacyjnej jej właściwości. przegląd literatury odnośnie istniejących metod geograficznego doboru tras w sieciach VANET projekt rozwiązania własnego implementacja symulatora weryfikacja symulacyjna właściwości rozwiązania własnego w zestawieniu z rozwiązaniem referencyjnym artykuły z bazy IEEE Xplore literatura podana przez opiekuna pracy Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. pol.) Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. ang.) Programowa implementacja mechanizmów przeżywalności w sieciach bezprzewodowych z transmisją optyczną Implementation of survivability mechanisms for Free Space Optical communications Dr inż. Jacek Rak Celem pracy jest zaproponowanie metody ochrony transmisji w sieciach bezprzewodowych z transmisją optyczną oraz dokonanie weryfikacji symulacyjnej jej właściwości. przegląd literatury odnośnie istniejących metod zapewniania ochrony transmisji w sieciach bezprzewodowych z transmisją optyczną projekt rozwiązania własnego implementacja symulatora weryfikacja symulacyjna właściwości rozwiązania własnego w zestawieniu z rozwiązaniem referencyjnym artykuły z bazy IEEE Xplore literatura podana przez opiekuna pracy

10 Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. pol.) Temat projektu/pracy inżynierskiej (jęz. ang.) Programowa implementacja mechanizmów przeżywalności w sieciach overlay Implementation of survivability mechanisms for overlay networks Dr inż. Jacek Rak Celem pracy jest zaproponowanie metody ochrony transmisji w sieciach overlay oraz dokonanie weryfikacji symulacyjnej jej właściwości. przegląd literatury odnośnie istniejących metod zapewniania ochrony transmisji w sieciach overlay projekt rozwiązania własnego implementacja symulatora weryfikacja symulacyjna właściwości rozwiązania własnego w zestawieniu z rozwiązaniem referencyjnym artykuły z bazy IEEE Xplore literatura podana przez opiekuna pracy Temat projektu/pracy Programowa implementacja mechanizmów przeżywalności w sieciach peer-to-peer inżynierskiej (jęz. pol.) Temat projektu/pracy Implementation of survivability mechanisms for peer-to-peer networks inżynierskiej (jęz. ang.) Dr inż. Jacek Rak Celem pracy jest zaproponowanie metody ochrony transmisji w sieciach peer-to-peer oraz dokonanie weryfikacji symulacyjnej jej właściwości. przegląd literatury odnośnie istniejących metod zapewniania ochrony w sieciach peer-to-peer projekt rozwiązania własnego implementacja symulatora weryfikacja symulacyjna właściwości rozwiązania własnego w zestawieniu z rozwiązaniem referencyjnym artykuły z bazy IEEE Xplore literatura podana przez opiekuna pracy

11 Temat pracy Temat pracy Uniwersalny przechwytywacz ruchu SSL/TLS dla systemów korporacyjnych Versatile SSL/TLS interceptor for corporate environments dr inż. Tomasz Gierszewski mgr inż. Michał Hoeft Dostępne narzędzia operowania ruchem SSL/TLS oferują określony, ścisły zestaw funkcjonalności. W narzędziach korporacyjnych inspekcja SSL stosowana jest m. in. jako element filtrowania ruchu webowego np. z podziałem na aplikacje. Charakterystyczne jest natomiast zawężenie funkcjonalności inspekcji SSL do konkretnego zastosowania. Celem pracy magisterskiej jest zaproponowanie rozwiązania, które pozwoli na inspekcję ruchu SSL z użyciem uniwersalnych narzędzi, operujących na odszyfrowanym i ponownie szyfrowanym ruchu IP za sprawą proponowanego systemu. 1. Opracowanie zagadnień teoretycznych związanych z inspekcją SSL/TLS 2. Przegląd istniejących narzędzi pracy z ruchem on-line i off-line SSL/TLS 3. Projekt rozwiązania 4. Implementacja i testy 1. Praca magisterska Bezpieczeństwo protokołu TLS ćwiczenie laboratoryjne, Ostrowski D. 2012, opiekun Gierszewski T. 2. Praca magisterska End-to-end security solutions analysis in IP networks, Skoracki P. 2013, opiekun Gierszewski T. Temat zajęty Temat pracy Temat pracy Temat zajęty Narzędzie naśladujące zachowanie klienta/serwera z obsługą ruchu szyfrowanego SSL/TLS Client/server spoofing tool with SSL/TLS traffic support dr inż. Tomasz Gierszewski Istnieje szereg narzędzi pozwalających w sposób mniej lub bardziej udany odtwarzać przechwycony ruch sieciowy. Można odtwarzać w szczególności strumienie TCP, które przejawiają zachowanie stanowe, a tym samym zależne od drugiej partycypującej strony. Celem pracy jest opracowanie narzędzia, które nie tylko pozwoli na stanowe, spójne odtwarzanie ruchu TCP oraz UDP, ale także pozwoli prezentować treść w odpowiedzi na zachowanie klienta. Szczególnym przypadkiem jest obsługa sesji szyfrowanych z użyciem znanego materiału kryptograficznego i użytego protokołu. 1. Opracowanie teoretycznych aspektów pracy funkcjonowania protokołów TCP i SSL/TLS 2. Projekt narzędzia 3. Implementacja i testowanie 4. Przygotowanie i zademonstrowanie scenariuszy testowych 1. Dokumentacja narzędzia TCPReplay 2. Datta A.: Software Fuzzing with Wireplay,

12 Temat pracy Ocena możliwości wykorzystania protokołu SCEP w technice UPnP Temat pracy Feasibility study of SCEP protocol application to UPnP technology dr inż. Tomasz Gierszewski 1. Przegląd istniejących mechanizmów zabezpieczeń UPnP będących częścią standardu oraz koncepcyjnych 2. Analiza funkcjonalna protokołu SCEP i alternatyw 3. Analiza i projekt wykorzystania protokołu SCEP w UPnP 1. UPnP FORUM: UPnP Security Ceremonies Design Document 1.0, UPnP FORUM: UPnP SecurityConsole:1 Service Template 1.0, UPnP FORUM: UPnP DeviceSecurity:1 Service Template 1.0, openscep.othello.ch/ 5. Huiya Z., Yuesheng Z.: A Kerberos-based Extension for Secure Home Networks, 4 th International Conference on Computer Engineering and Technology, Singapur Islam M. Z., Hossain M. M., Haque S., Lahiry J., Bonny S. A., Uddin M. N.: User-agent based access control for DLNA devices, 6th IEEE International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST), s. 7-11, 2014.

13 Temat pracy Temat pracy Analiza protokołów sieciowych na potrzeby fingerprintingu pierwszej fazy ataków Analysis of network protocols for reconnaissance attack phase fingerprinting dr inż. Tomasz Gierszewski Fingerprinting pierwszej fazy ataku informatycznego, rekonesansu, stanowi na dzień dzisiejszy dość duże wyzwanie, głównie ze względów wydajnościowych. Deterministyczne rozwiązania pozwalające przesądzać o tym, że dany ruch sieciowy charakteryzuje właśnie rekonesans prowadzą do zalogowania i analizowania w zasadzie wszelki prób sprawdzania dostępności serwera, czy usługi (np. pakietów ICMP Echo Request, czy prób nawiązywania połączenia TCP SYN). W roku 2013 firma Juniper Networks (wcześniej Mykonos Software) zaprezentowała rozwiązanie pozwalające wykryć i śledzić próby ataku na aplikacje webowe. Celem pracy jest przeanalizowanie innych protokołów pod kątem możliwości aplikacji zbliżonych mechanizmów. 1. Analiza rozwiązania WebApp Secure 2. Analiza powszechnie wykorzystywanych protokołów sieciowych, a także protokołów Machine-to-machine pod kątem istnienia ukrytych kanałów 3. Zaproponowanie i implementacja rozwiązania stanowiącego dowód poprawności rozumowania (PoC) dla wybranego/wybranych protokołów 1. Understanding and responding to the five phases of web application abuse 2. Dokumentacja popularnych, współczesnych protokołów sieciowych 3. Publikacje na temat komunikacji M2M

14 Temat pracy Temat pracy Ocena możliwości wykorzystania rozwiązań SDN na potrzeby identyfikacji ataków DDoS Feasibility study of SDN mechanisms application to DDoS attacks detection dr inż. Tomasz Gierszewski Ataki DDoS stanowią ciągle rosnącą grupę zagrożeń dla stabilności działania współczesnej sieci Internet. Brak docelowych rozwiązań, warunki rynkowe, a w szczególności spadek cen ataków na czarnym rynku powodują, że problem zyskuje na znaczeniu. Celem pracy jest implementacja dowodu poprawności rozumowania (PoC) zaproponowanej w pracy koncepcji wykrywania ataków DDoS w oparciu o sieci definiowane programowo (SDN) 1. Analiza rozwiązań wykrywania i eliminacji ataków DDoS 2. Analiza funkcjonalna koncepcji SDN 3. Opracowanie koncepcji wykrywania ataków DDoS w oparciu o sieci definiowane programowo 4. Implementacja i testowanie rozwiązania PoC 1. Casado, M., Cao, P., Akella, A., & Provos, N.: Flow-cookies: Using bandwidth amplification to defend against DDoS flooding attacks, In Quality of Service, IWQoS th IEEE International Workshop on (pp ), J. Mirkovic, P. Reiher: A taxonomy of DDoS attack and DDoS defense mechanisms, C. Douligeris, A. Mitrokotsa: DDoS attacks and defense mechanismsclassification and state-of-the-art., T. T. Miu, A. K. Hui, W. L. Lee, D. X. Luo, A. K. Chung, J. W. Wong: Universal DDoS Mitigation Bypass, Black Hat, D. A. Ryan: A Multi Agent System For Flow-Based Intrusion Detection, Rozprawa doktorska, Air Force Institute of Technology, Wright- Patterson Air Force Base, Ohio, Opcjonalnie: 6. King, D., & Ford, C.: A critical survey of Network Functions Virtualization (NFV), Scott-Hayward S., O'Callaghan G., Sezer S.: SDN Security: A Survey

15 Temat pracy Temat pracy Analiza sposobów zabezpieczania systemów przed zagrożeniami bezpieczeństwa IT Analysis of methods for computer systems protection against IT threats dr inż. Tomasz Gierszewski Istnieje szereg znanych sposobów zabezpieczania systemów przed zagrożeniami bezpieczeństwa IT. Najpopularniejsze to metody reaktywne w postaci aktualizacji oprogramowania, większości rozwiązań antywirusowych itp. Inną grupę mogą stanowić zabezpieczenia proaktywne w postaci dobrych praktyk, np. popularnej metodyki OWASP. Kolejną koncepcją jest tzw. security-by-design. Przykłady te nie wyczerpują tematyki zabezpieczania systemów, dają jedynie pogląd na metody ich klasyfikacji. Celem pracy jest dokonanie przeglądu zagrożeń bezpieczeństwa IT, przeglądu metod zabezpieczania systemów. Wynikiem pracy będzie autorska systematyka metod zabezpieczania systemów IT uwzględniająca specyfikę różnorodnych istniejących obszarów eksploatacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej. 1. Przegląd zagrożeń bezpieczeństwa IT 2. Przegląd sposobów zabezpieczeń systemów IT 3. Analiza specyfiki obszarów eksploatacji systemów 4. Opracowanie systematyki metod zabezpieczeń systemów przed zagrożeniami IT 1. Dobór bibliografii stanowi element pracy decyduje o przydzieleniu tematu na podstawie rozmowy z zainteresowaną osobą Temat pracy Temat pracy Implementacja graficznego symulatora komunikacji w protokołach zdefiniowanych w języku SDL Graphical simulator of communication protocols defined in SDL. dr inż. Wojciech Gumiński W procesie nauczania projektowania i testowania protokołów komunikacyjnych istotnym elementem jest właściwe wyjaśnienie zasad wymiany sygnałów miedzy procesami. Symulator ukazujący wymianę sygnałów między procesami zdefiniowanymi w języku SDL może stać się efektywnym narzędziem wspomagającym. Celem pracy jest implementacja graficznego symulatora komunikacji protokołów zdefiniowanych w języku SDL. 1. Przegląd istniejących rozwiązań 2. Specyfikacja techniczna 3. Projekt i plan testów 4. Implementacja 5. Testy 6. Dokumentacja Rekomendacja ITU Z.100.

16 Temat pracy Temat pracy Analiza wydajności tuneli VPN w sieciach IPv6 Performance analysis of VPN tunnels in IPv6 networks dr inż. Wojciech Gumiński Przy projektowaniu sieci komputerowych zachodzi potrzeba oszacowania wydajności stosowanych rozwiązań w celu właściwej specyfikacji sprzętu i oprogramowania. Celem pracy jest opracowanie analizy wydajności różnych rozwiązań sprzętowych i programowych tuneli VPN transmitujących ruch IPv6. 1. Przegląd istniejących implementacji 2. Projekt i implementacja środowiska symulującego obciążenie 3. Wykonanie pomiarów 4. Opracowanie wyników 5. Wnioski Zalecenia IETF Dokumenty RFC 2637, 2661, 3193, 2460 wraz z aktualizacjami. Dokumentacje producentów oprogramowania i sprzętu:

17 Temat pracy Temat pracy Analiza wydajności serwerów usługi DNS w sieciach IPv6 Performance analysis of DNS servers in IPv6 networks dr inż. Wojciech Gumiński Przy projektowaniu sieci komputerowych zachodzi potrzeba oszacowania wydajności stosowanych rozwiązań w celu właściwej specyfikacji sprzętu i oprogramowania. Celem pracy jest opracowanie analizy wydajności różnych implementacji sprzętowych i programowych serwerów DNS pracujących w sieciach IPv6. 1. Przegląd istniejących implementacji 2. Projekt i implementacja środowiska symulującego obciążenie 3. Wykonanie pomiarów 4. Opracowanie wyników 5. Wnioski Zalecenia IETF Dokumenty RFC 1035, 2460 wraz z aktualizacjami. Dokumentacje producentów oprogramowania i sprzętu:

18 Temat pracy Temat pracy magisterskiej (jęz. ang.) Analiza wydajności serwerów DHCP w sieciach IPv6 Performance analysis of DHCP servers in IPv6 networks dr inż. Wojciech Gumiński Przy projektowaniu sieci komputerowych zachodzi potrzeba oszacowania wydajności stosowanych rozwiązań w celu właściwej specyfikacji sprzętu i oprogramowania. Celem pracy jest opracowanie analizy wydajności różnych implementacji sprzętowych i programowych serwerów DHCP pracujących w sieciach IPv6. 1. Przegląd istniejących implementacji 2. Projekt i implementacja środowiska symulującego obciążenie 3. Wykonanie pomiarów 4. Opracowanie wyników 5. Wnioski Zalecenia IETF Dokumenty RFC 2131, 3315, 2460 wraz z aktualizacjami. Dokumentacje producentów oprogramowania i sprzętu:

19 Temat pracy Temat pracy Analiza wydajności mechanizmów routingu w sieciach IPv6 Performance analysis of routing in IPv6 networks dr inż. Wojciech Gumiński Przy projektowaniu sieci komputerowych zachodzi potrzeba oszacowania wydajności stosowanych rozwiązań w celu właściwej specyfikacji sprzętu i oprogramowania. Celem pracy jest opracowanie analizy wydajności różnych rozwiązań sprzętowych i programowych routerów transmitujących ruch IPv6. 1. Przegląd istniejących implementacji 2. Projekt i implementacja środowiska symulującego obciążenie 3. Wykonanie pomiarów 4. Opracowanie wyników 5. Wnioski Zalecenia IETF Dokumenty RFC 2460 wraz z aktualizacjami. Dokumentacje producentów oprogramowania i sprzętu:

20 Temat pracy Temat pracy Analiza wydajności mechanizmów zapory sieciowej w sieciach IPv6 Performance analysis of network firewall in IPv6 networks dr inż. Wojciech Gumiński Przy projektowaniu sieci komputerowych zachodzi potrzeba oszacowania wydajności stosowanych rozwiązań w celu właściwej specyfikacji sprzętu i oprogramowania. Celem pracy jest opracowanie analizy wydajności różnych rozwiązań sprzętowych i programowych zapór sieciowych w sieciach IPv6. 7. Przegląd istniejących implementacji 8. Projekt i implementacja środowiska symulującego obciążenie 9. Wykonanie pomiarów 10. Opracowanie wyników 11. Wnioski Zalecenia IETF Dokumenty RFC 2460 wraz z aktualizacjami. Dokumentacje producentów oprogramowania i sprzętu: Temat pracy Temat pracy Badania mechanizmów mobilności w zintegrowanym środowisku IEEE p i LTE na potrzeby komunikacji między pojazdami Research on mobility management mechanisms in integrated IEEE p and LTE environment for the purpose of vehicular communication prof. dr hab. inż. Józef Woźniak mgr inż. Michał Hoeft Celem pracy jest przygotowanie symulatora oraz weryfikacja efektywności wybranych mechanizmów obsługi mobilności w zintegrowanej sieci LTE i WAVE/IEEE Przygotowanie środowiska symulacyjnego 2. Integracja symulatora sieci komunikacji między pojazdami IEEE p (veins) 3. Integracja symulatora sieci LTE (4Gsim) 4. Integracja PMIPv6 jako rozwiązania zarządzania mobilnością w LTE 5. Implementacja logicznego interfejsu pozwalającego na integrację sieci heterogenicznych 6. Opracowanie scenariusza obsługi mobilności 7. Testy i weryfikacja 8. Opracowanie wyników

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1

Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Telekomunikacja Cyfrowa Technologie i Usługi Tom 9. Rok 2008/2009 Architektura QoS integrująca sieci ad-hoc z sieciami stałymi 1 Marek Natkaniec, Janusz Gozdecki, Katarzyna Kosek, Szymon Szott, Andrzej

Bardziej szczegółowo

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1

Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania cz. 1 Zakład Architektur i Zastosowań Internetu (Z-3) Zakład Badań Systemów i Urządzeń (Z-1) Zakład Systemów i Sieci Bezprzewodowych w Gdańsku (Z-8) Technologia Internetu Rzeczy: architektura, protokoły, zastosowania

Bardziej szczegółowo

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA

Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach implementowany w układach FPGA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KATEDRA ELEKTRONIKI Maciej Twardy Rekonfigurowany system ochrony transmisji danych typu Firewall dla sieci Ethernet o wielkich przepływnościach

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy dyplomowej inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (pracy inżynierskiej) Katedra Teleinformatyki 1. Integracja systemu obsługi klientów (CRM) z centralą IP PBX 2. Implementacja menażera połączeń realizującego

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI

46 PAK 3/2007. Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI 46 PAK 3/2007 Marek NATKANIEC, Janusz GOZDECKI, Andrzej R. PACH AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, KATEDRA TELEKOMUNIKACJI Zastosowanie pomiarów ruchu i sygnalizacji do różnicowania usług transportowych w heterogenicznych

Bardziej szczegółowo

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej

Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zakład Sieci (Z 2) Analiza kierunków i możliwości rozwoju systemów komunikacji elektronicznej w jednostkach administracji samorządowej Zadanie 2 Koncepcja zastosowania konwergentnej platformy komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym

Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym Mateusz KWAŚNIEWSKI Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Wojskowa Akademia Techniczna E-mail: kwasniewski.mk@gmail.com Walidacja wybranych cech zapory sieciowej w środowisku internetowym 1. Wstęp W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT

Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Prace studyjne, badania funkcjonalne i analiza uwarunkowań eksploatacyjnych systemu śledzenia statków dalekiego zasięgu LRIT Praca nr 08300027

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WARSZAWA NR 3(/2009) BIULETYN INSTYTUTU SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WYDZIAŁ CYBERNETYKI WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA ISSN 508-483 00-908

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego

Sprzętowo-programowa platforma badania jakości usług środowiska sieciocentrycznego Mateusz KWAŚNIEWSKI, Dariusz LASKOWSKI Wydział Elektroniki, Wojskowa Akademia Techniczna, E mail: kwasniewski.mk@gmail.com, dariusz.laskowski@wel.wat.edu.pl Sprzętowo-programowa platforma badania jakości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI - Contents

SPIS TRE CI - Contents WSPÓ CZESNE WYZWANIA TRANSPORTU W LOGISTYCE SPIS TRE CI - Contents T o m a s z A m b r o z i a k, K o n r a d L e w c z u k Wybrane aspekty harmonogramowania procesu magazynowego...5 Some aspects of scheduling

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY

monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 47 65, Warszawa 2011 monitoring zanieczyszczeń POWiETRzA NA TERENACh miejskich z WYkORzYSTANiEm bezprzewodowych SiECi SENSORYCzNYCh STAN WiEdzY PaWeł PIotr CzaPSkI Instytut

Bardziej szczegółowo

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych

Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych PRZEGLĄD TELEINFORMATYCZNY NR 2, 2013 Metodyki testowania bezpieczeństwa aplikacji internetowych Marek ANTCZAK, Zbigniew ŚWIERCZYŃSKI Instytut Teleinformatyki i Automatyki WAT, ul. Gen. S. Kaliskiego 2,

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych

Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Tematy prac dyplomowych w semestrze letnim 2014/2015 zgłoszone w Zakładzie Systemów Rozproszonych Lp. Opiekun pracy Temat cel i zakres pracy 1. 2. 3. 4. 5. 6. dr inż. Paweł Dymora 7. dr inż. Paweł Dymora

Bardziej szczegółowo

Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych

Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych Aspekty bezpieczeństwa komputerowych systemów przemysłowych Piotr Gaj BEZPIECZEŃSTWO Streszczenie: Współczesny człowiek uzależnił się od działania systemów informatycznych. Wpływają one zarówno pośrednio

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Telekomunikacji PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Łukasz Dobrodziej, Jakub Maćkowiak INFRASTRUKTURA LABORATORIUM ROUTINGU MIĘDZYDOMENOWEGO

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo