Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 4 Strona www: Osoba odpowiedzialna: Turek Michał Osoby prowadzące: Turek Michał Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat technologii i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych. IT1A_W10 Egzamin M_W002 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, w tym protokołów komunikacyjnych i technologii umożliwiających komunikowanie się urządzeń. IT1A_W10 Egzamin M_W003 Posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii i usług sieciowych w rozmaitych systemach informatycznych. IT1A_W06, IT1A_W10 Egzamin Umiejętności M_U001 Potrafi budować i konfigurować instalacje sieci komputerowych. IT1A_U10 Wynik testu zaliczeniowego M_U002 Potrafi zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych, w tym konfigurować wyspecjalizowane urządzenia wspierające komunikację sieciową. IT1A_U10 Wynik testu zaliczeniowego M_U003 Potrafi projektować i budować nowe rozwiązania w ramach technologii sieciowych. IT1A_U10 Wynik testu zaliczeniowego 1 / 8

2 M_U004 Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe w realizowanych projektach informatycznych. IT1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Wynik testu zaliczeniowego Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um Zajęcia seminaryjne Zajęcia praktyczne Zajęcia terenowe Zajęcia warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 M_W002 M_W003 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 M_U004 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat technologii i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych. Posiada rozbudowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, w tym protokołów komunikacyjnych i technologii umożliwiających komunikowanie się urządzeń. Posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii i usług sieciowych w rozmaitych systemach informatycznych. Potrafi budować i konfigurować instalacje sieci komputerowych. Potrafi zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych, w tym konfigurować wyspecjalizowane urządzenia wspierające komunikację sieciową. Potrafi projektować i budować nowe rozwiązania w ramach technologii sieciowych. Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe w realizowanych projektach informatycznych Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) 2 / 8

3 Wykład Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych Definicje związane z sieciami komputerowymi. Zasady i tryby przesyłania danych w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI i inne modele, rodzaje topologii fizycznych i logicznych sieci komputerowych, klasyfikacje sieci komputerowych, organizacje normujące rozwój sieci komputerowych. Transmisje w sieciach komputerowych: Transmisja sygnałów popularne typy mediów transmisyjnych przewodowych i bezprzewodowych, tworzenie sieci transmisyjnych, topologie sieci komputerowych, urządzenia fizyczne w sieciach komputerowych (mosty, przełączniki, rutery, koncentratory, przełącznice, bramy, huby itp.), transmisje wąskopasmowe i szerokopasmowe, techniki kodowania danych w medium transmisyjnym. Sieci kablowe LAN, SAN, MAN i warstwa łącza danych Podstawy teoretyczne działania sieci Ethernet oraz standard IEEE (założenia dotyczące tego standardu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, CSMA/CD, mechanizmy dodatkowe: NLP/FLP, Auto-MDIX), adresacja MAC, dostęp do łącza i wykrywanie kolizji, charakterystyka Fast, Gigabit, 10Gigabit, 40Gigabit, 100Gigabit Ethernet, VLAN (IEEE 802.1Q), Stacked VLAN Q-in-Q (IEEE 802.1ad), protokół VQP i użytkowanie VLAN Membership Policy Servers), Cisco VTP i VTP Pruning, Private VLANS (Private, Isolated, Community VLANS), QoS (IEEE 802.1p i określanie CoS w IEEE 802.1Q), konfigurowanie przełączników zarządzalnych Ethernet, Protokół STP (IEEE 802.1d), konfigurowanie adresacji IP, protokół ARP, diagnostyka sieci lokalnych. Architektury przełączników Ethernet segmentu CORE: przełączniki z modułami Supervisor, architektury oparte o Switch Fabric, wewnętrzne magistrale systemowe przełączników zarządzanie kanałami i wykorzystanie przy konfigurowaniu modułów, moduły rutujące w przełącznikach, moduły IDS (Intrusion Detection System) i NAM (Network Analysis Module). Rodzaje topologii sieci SAN, technologia Fibre Channel (warstwy FC, urządzenia, rodzaje portów i ramek, adresacja WWNN/WWPN, zoning, tunelowanie Fibre Channel nad innymi technologiami). Przegląd technologii stosowanych w przewodowych sieciach LAN: Ethernet, Token Ring (zasady działania sieci w topologii logicznej bazującej na przekazywaniu tokenu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, ramki Token Ring, funkcjonowanie przełącznika MAU), FDDI/CDDI (zasady funkcjonowania topologii opartej na podwójnym pierścieniu, koncentratory FDDI, bypass switch, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, interfejsy SAS i DAS, procedury generowania i odtwarzania tokenu, ramki FDDI), wykorzystanie protokołów LLC i SNAP w sieciach LAN i MAN. Sieć Internet i protokoły Internetu Architektura sieci Internet, zasady segmentacji Internetu i systemy adresowania wykorzystywane w Internecie. Protokół IP wersja 4 (podstawowe właściwości protokołu, budowa datagramu IP, cechy datagramu umożliwiające rutowanie IP, fragmentacja i defragmentacja pakietów IP, kapsułkowanie w IP), protokół ARP (zasada działania, format pakietu ARP, tablice powiązań adresów MAC i IP w urządzeniach, Inverse ARP i Reverse ARP, Proxy ARP), protokół ICMP (rodzaje komunikatów ICMP, format komunikatu, sytuacje obsługiwane przez ICMP, diagnostyka sieci IP z użyciem ICMP). Protokół IPv6 (komponenty adresu, notacja EUI-64, IPv6 multicast, rutowanie z użyciem IPv6, protokoły rutownania dynamicznego dla IPv6 (RIPng, OSPF3, EIGRP), tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4. Protokół TCP (zasady działania, połączenia i asocjacje TCP, kontrola przepływu i defragmentacja strumienia TCP, adresacja i budowa pakietu TCP, przetwarzanie numerów sekwencji i potwierdzenia w TCP, cykl życia połączenia TCP), protokół UDP (zasady działania, adresacja w UDP, asocjacje UDP, budowa pakietu UDP), IPX (zasady działania, adresacja stosowana w IPX, 3 / 8

4 współpraca w NetBEUI, protokół Sequenced Packet Exchange/SPX), protokół RTP (zasady działania, budowa pakietu RTP, protokół RTCP, znaczenie datowników i numerów sekwencji, źródła synchronizacji dla danych i ich identyfikacja). Transmisje multicast w sieciach IP (adresowanie datagramów w multicast i wartości adresów specjalnych, Reverse path forwarding, protokoły IGMP dla IPv4 i MLD dla IPv6 oraz ich wersje, zarządzanie grupami multicast, IGMP Querier i jego działanie, mapowanie adresów IP Multicast i MAC, IGMP Snooping w przełącznikach Ethernet, rutowanie datagramów multicast i protokół PIM, pozyskiwanie tras multicast protokoły DVMRP, MOSPF, MBGP, konfigurowanie PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode i PIM Sparse-Dense Mode, znaczenie jednostki Rendezvous Point i Mapping Agent, tunelowanie ruchu multicast nad IP przykład sieci mbone). Podstawy rutowania IP Systemy operacyjne dla ruterów podstawy konfigurowania na przykładach popularnych na rynku ruterów modularnych (Cisco, Juniper, Helwett Packard, Allied Telesis). Konfigurowanie interfejsów IP ruterów, listy kontrolne (ACL), protokoły łącz szeregowych (SLIP, PPP, HDLC), DHCP, zarządzanie siecią z użyciem protokołu SNMP. Rutowanie datagramów w sieciach IP, rutowanie IP klasowe i CIDR, tablice rutowania (administrative distance, longest prefix match, route summarization, rule of last resort), definiowanie reguł statycznych rutowania, rutowanie pomiędzy VLAN, protokoły rutowania dynamicznego typu interior: RIP (RIPv2 i VLSM), IGRP, EIGRP, prorokół OSPF (backbone area, rutery ABR i ASBR, obliczanie wartości metryk, komunikaty LSA, Stub area, NSSArea, Totally stubby area, Virtual links), protokół IS-IS (obszary Level 1 i Level 2, metryki, budowanie drzew najlepszych ścieżek), redystrybucja informacji o trasach pomiędzy protokołami rutowania dynamicznego, protokół ODR. Network Address Translation (klasyfikacja adresów, overloading). Przykłady mechanizmów wspierające procesy rutowania datagramów IP: wykorzystanie technik IP SLA (Service Level Agreement), kontrola rutowania IP za pomocą Route Maps, protokoły HSRP i VRRP, Symulatory sieci komputerowych i ruterów (GNS3, OPNET, Cisco Packet Tracer). Rutowanie w sieciach rozległych Protokół BGP warianty exterior i interior: internal BGP (ibgp) i external BGP (ebgp), RIPE i systemy autonomiczne, Procedura wyboru trasy w BGP, multihoming w BGP, prefiksy, atrybuty dla prefiksów i manipulowanie ich wartościami (WEIGHT, AS-PATH, ORIGIN, NEXT-HOP, LOCAL-PREFERENCE, MED), kontrolowanie sesji BGP (Route Maps), BGP Communities, techniki skalowania ibgp (Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych). Multiprotocol Label Switching (podstawy działania MPLS, grupy FEC, rutery LSR i LER w MPLS oraz funkcjonalność MPLS-P i MPLS-PE, tablice NHLFE oraz ILM i przetwarzanie stosów etykiet w datagramach, wprowadzanie i wyprowadzanie datagramów IP z chmury MPLS, Label Distribution Protocol i wyszukiwanie tras w MPLS, podstawy MPLS VPN oraz Virtual Switching and Forwarding VRF, VFR bez MPLS czyli VRF Lite). Media fizyczne w sieciach komputerowych Klasyfikacja fizycznych mediów transmisji danych w sieciach komputerowych, dobór medium a projektowanie sieci komputerowych, media kablowe koncentryczne dla technologii: Ethernet, Cable Modem, ATM, E-carrier/T-carrier (charakterystyka i ograniczenia techniczne, systemy wtyków), media oparte o parę miedzianą/tp dla technologii: Ethernet, Token Ring, ATM, CDDI, T-carrier/E-carrier, ISDN, PTSN (charakterystyka, kategorie i rodzaje wyposażenia kabli TP, systemy wtyków i wyprowadzenia linii dla poszczególnych standardów), Power Line Communication (narrowband i broadband, rodzaje standardów, zabezpieczanie PLC), media światłowodowe dla technologii: Ethernet, ATM, FDDI, Fibre Channel, Metro Ethernet 4 / 8

5 (charakterystyka techniczna i budowa światłowodu, światłowody wielo- i jednomodowe, zjawiska niepożądane wytępujące podczas transmisji, systemy wtyków, standardy szlifu światłowodu, montaż okablowania i urządzenia z nim związane, agregatory łącz światłowodowych, standardy GBIC, SFP, SFP+, multipleksery widma, kategorie jakościowe włókien światłowodowych), media bazujące na podczerwieni rozproszonej (IrDA, transmisje Li-Fi i wariant LOS, charakterystyka transceiverów IrDA, standard IrPHY, protokoły IrLAP i IrLMP, usługi Tiny TP, IrCOMM, OBEX, IrLAN, IrSS), media oparte o lasery podczerwieni (Laser Infrared Technology, charakterystyka techniczna i urządzenia, przykłady systemów), media mikrofalowe (charakterystyka techniczna i urządzenia), urządzenia nadawczo-odbiorcze stosowane w mediach bezprzewodowych wykorzystujących fale radiowe (rodzaje anten nadawczoodbiorczych, kable antenowe, radio szeroko- i wąskopasmowe, moc nadawcza urządzeń radiowych i obliczanie Effective Isotropic Radiated Power, regulacje prawne dotyczące mocy nadawczej i częstotliwości nadawania w Polsce), urządzenia infrastruktury sieciowej (systemy szaf krosowniczych, system montażowy RACK, montaż okablowania sieciowego w patchpanelach: keystone i LSA, rynnach, gniazdach ściennych, światłowody w przełącznicach światłowodowych: mufy na spawy światłowodowe i łączenie multiplekserów widma, inne elementy infrastruktury aktywnej w instalacjach sieciowych. Sieci bezprzewodowe Techniki przekazu informacji w medium bezprzewodowym, standardy popularnych sieci bezprzewodowych, Wi-Fi (standardy IEEE , tryby komunikowania: IBSS/Ad- Hoc i infrastruktury/bss-ess, technika RTS/CTS transmisji ramek, CSMA/CA i technika DCF/NAV rezerwowania medium, odstępy miedzyramkowe, rodzaje ramek i ich budowa, ramka beacon i jej znaczenie, mapy DTIM i ich przesyłanie, techniki skanowania kanałów, zarządzanie konfiguracjami Service Set, proste uwierzytelnienie w Wi-Fi Open system i Shared key, WEP i jego właściwości, generowanie szyfru RC4, WPA/WPA2, użytkowanie WPA-PSK, protokół EAP, WDS rodzaje mostków i techniki ich konfigurowania, repeatery Wi-Fi), Bluetooth (standard IEEE i jego wersje, architektura pikosieci Bluetooth, urządzenia Master, Active Slave i Parked Slave, klasy sygnałów i ich zasięgi, zabezpieczenia komunikacji w Bluetooth, protokoły LMP i L2CAP, usługi RFComm, TCS BIN w Bluetooth, Service Discovery Protocol), WiMAX (standard IEEE i jego wersje, warstwy PHY i MAC w IEEE , urządzenia stosowane w WiMAX), ZigBee (architektura pikosieci ZigBee, urządzenia ZigBee Coordinator, ZigBee Router, ZigBee End Device, tryby pracy Beacon Enabled i non- Beacon Enabled, zarządzanie urządzeniami z użyciem ZigBee Device Object, usługi Application Support Sublayer), inne technologie komunikacji bezprzewodowej w sieciach komputerowych (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, WirelessHART, HiPeRLAN). Technologie WAN POTS/PTSN, ISDN BRI/PRI, Frame Relay (obwody PVC na bazie statycznych DLCI i przełączanie Frame Relay, ramki PDU, Frame Relay Traffic Shaping, protokół LMI i przełączanie SVC), ATM (klasyfikacja mediów, przetwarzanie celek w przełącznikach ATM, PVC/SVC, adresacja NSAP i ESI, protokół ILMI, warstwa AAL, technologie LANE i MPoA), T-carrier/E-carrier (szczeliny czasowe, klasyfikacja mediów, multiplexing), CABLE MODEM/CableTV, EFM Ethernet in the First Mile (LRE Long Reach Ethernet, EPON Ethernet Passive Optical Network), asymetryczne DSL (A/H/V/DSL), symetryczne <acronym title="sdsl">dsl</acronym>, sieci satelitarne i bezprzewodowe dalekiego zasięgu Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Zagadnienia związane z wykorzystaniem kryptologii w przekazie informacji (kryptografia i kryptoanaliza, kryptosystemy z kluczem symetrycznym i 5 / 8

6 asymetrycznym, wybrane szyfry, inicjalizacja komunikacji w ramach kryptosystemu hybrydowego, algorytm RSA i certyfikowanie kryptograficzne danych), Wirtualne Sieci Prywatne (tworzenie tuneli VPN na bazie protokołów PPTP, L2TP i SSTP, protokół polityki ISAKMP, protokól szyfrowania i uwierzytelnienia IPSec, wymiana kluczy przy użyciu IKE, tryby komunikacji IPSec), Secure Socket Layer (wersje SSL, techniki szyfrowania stosowane w SSL, generowanie i użytkowanie certyfikatów X.509, zastosowanie SSL w usługach warstw wyższych ISO OSI: SSH, SFTP, HTTPS), ekranowanie sieci komputerowych (sprzętowe i programowe rozwiązania typu Security Appliance: tryby i techniki filtrowania treści, IDS Intrusion Detection Systems). Usługi sieciowe warstw wyższych Wybrane protokoły i systemy rozproszone wspierające funkcjonowanie popularnych usług sieciowych (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, SMTP/MIME, POP, POP3, IMAP, H.320, H.264, H.310, T.120, SIP, netbios/netbeui, NFS, RPC itp.), modele usług w komunikacji sieciowej. Ćwiczenia laboratoryjne Sieci Ethernet i Przełączniki Ethernet Konfigurowanie przełączników nie rutujących Cisco Catalyst segmentu EDGE. Przełączniki Cisco Catalyst konfigurowanie VLAN, VTP, VLAN Trunks. Konfigurowanie przełączników zarządzanych HP ProCurve, Allied Telesis, 3Com SuperStack, Nortel Networks, Linksys, Extreme Networks, Dell, Alcatel. Konfigurowanie interfejsów oraz portów przełączników, usług telnet, SSH i WWW, wykorzystanie Terminal Access Server do konfigurowania przełączników Ethernet. Montaż i prowadzenie okablowania Twisted Pair, połączenia LSA, szafy krosownicze rack i technologie z nimi powiązane, stakowanie przełączników Ethernet, rozszerzenia instalacji LAN: bramki PLC, systemy PoE, mostki RS232. Instalacje światłowodowe: okablowanie, urządzenia pasywne, światłowodowe konwertery mediów. Rutowanie IP, część 1 Cisco IOS dla ruterów. Podstawy użytkowania systemu operacyjnego, konfigurowanie interfejsów IP ruterów, usługi sieciowe ruterów, czynności diagnostyczne. Konfigurowanie mostków Legacy bridge/crb/irb w ruterach Cisco. Łącza szeregowe typu point-to-point w sieciach komputerowych. Konfigurowanie połączeń Serial: rutery Cisco i inne urządzenia wspomagające. Użytkowanie Access Control Lists w Cisco IOS. Rutowanie dynamiczne IGP (Interior) prowadzone z użyciem sprzętu Cisco: RIP, OSPF, EIGRP. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Rutowanie pomiędzy VLAN z użyciem pod-interfejsów ruterów i enkapsulacji IEEE 802.1Q. Rutowanie IP, część 2 Podstawy użytkowania innych sieciowych systemów operacyjnych dla ruterów: Juniper Junos, Allied Telesis AlliedWare OS, HP Router OS. Rutowanie definiowane statycznie. Wykorzystanie IP SLA (Service Level Agreement) przy rutowaniu datagramów IP. Kontrola rutowania za pomocą Route Maps. Protokoły HSRP, VRRP. Multicast IP: Konfigurowanie i kontrola IGMP Snooping. Konfigurowanie rutowania IP multicast w urządzeniach Cisco: IP PIM Dense Mode i IP PIM Sparse Mode z Rendezvous Point. Rutowanie IPv6 i NAT Konfigurowanie IP NAT w różnych wariantach. Translacje statyczne i overloading. konfigurowanie ruterów do pracy w ramach protokołu IPv6. Protokoły rutowania dynamicznego dla IPv6 (OSPFv3, RIPng, EIGRP). Tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4. Rutowanie w sieciach rozległych Rutowanie Internal BGP w obrębie jednego Systemu Autonomicznego przy użyciu 6 / 8

7 urządzeń Cisco. Konfigurowanie Full Mesh. Skalowanie ibgp: Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych. Rutowanie External BGP pomiędzy Systemami Autonomicznymi przy użyciu urządzeń Cisco. Manipulowanie atrybutami tras BGP. BGP Policy-based routing. Redystrybucja tras pomiędzy IGP i EGP. Multiprotocol Label Switching: Tworzenie prostych sieci z enkapsulacją MPLS. Tworzenie połączeń MPLS mbgp VPN z użyciem VRF. Tunele Explicite w MPLS. Podstawy stosowania Traffic Engineering w MPLS. Technologie WAN oraz technologie ostatniej mili Tworzenie sieci Frame Relay w oparciu o rutery i przełączniki Frame Relay Cisco. Statyczne tablice DLCI. Użycie pod-interfejsów w ruterach IP do identyfikacji PVC Frame Relay. Konfigurowanie połączeń w sieciach ATM opartych łącza światłowodowe SONET/OC3. Konfigurowanie połączeń T1/E1 na bazie ruterów Cisco ze zintegrowanym channel service unit (CSU) i data service unit (DSU). Konfigurowanie połączeń T3/E3 z enkapsulacją ATM. Konfigurowanie interfejsów SHDSL. Tworzenie mostków nad DSL (w warstwie drugiej ISO OSI) oraz nadbudowa segmentów sieci IP nad łączem SHDSL. Konfigurowanie przełączników VDSL (konfigurowanie portów, usług QoS, list ACL w warstwach 2-4), konfigurowania ruterów VDSL Tworzenie połączeń ATM opartych o interfejsy zagregowane IMA (Inverse Multiplexing for ATM) Przełączniki rutujące Ethernet oraz urządzenia udostępniające łącza WAN Konfigurowanie przełączników rutujących na przykładzie Cisco 3560/3550, HP ProCurve, Extreme Networks Summit, Allied Telesis Rapier, Nortel 3500, Alcatel OmniSwitch, 3Com SuperStack. Konfigurowanie przełączników z segmentu CORE i CAMPUS: Cisco 6500, Cisco 5500, Cisco 4500, 3Com CoreBuilder, Extreme Networksw Black Diamond, HP Użytkowanie modułów WAN w przełącznikach. Modemy WAN. Sieci bezprzewodowe i kontrola dostępu do sieci Konfigurowanie sieci bezprzewodowych (WiFi) z użyciem Cisco Aironet: system Cisco IOS w tych urządzeniach. Mostki WDS. Zarządanie ruterami abonenckimi WiFi HotSpot, konfigurowanie koncentratorów abonenckich VDSL2, konfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych. Konfigurowanie Wirtualnych Sieci Prywatnych tworzonych za pomocą urządzeń fizycznych. Konfigurowanie urządzeń Security Appliance na przykładzie NOKIA CheckPoint, Juniper SSG, IBM Proventia, Cisco PIX Firewall, PLANET CS-1000, Symantec VPN i innych. Konfigurowanie urządzeń segmentu SOHO: Ruting brzegowy, ekranowanie sieci (NAT, techniki wielowarstwowego filtrowania, sesje proxy), zestawianie połączeń VPN dla L2TP i PPTP. Analiza ruchu datagramów w sieci komputerowej. Śledzenie datagramów IP generowanych z użyciem popularnych protokołów komunikacyjnych poznanych na wcześniejszych zajęciach. Techniki śledzenia ruchu w sieciach komputerowych, urządzenia monitorujące ruch. Wykorzystanie własnych (opartych o programowalne mikrokontrolery) urządzeń generujących ruch w sieci: tworzenie oprogramowania parsującego i generującego ramki Ethernet, datagramy ARP, IP, ICMP, UDP, TCP zgodnie z protokołami. Programowanie sieciowych urządzeń doświadczalnych budowanych na bazie mikrokontrolerów Atmel AVR32 i MikroTik RouterBoard. Kolokwium zaliczeniowe Sprawdzian wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie technologii wykorzystywanych w sieciach komputerowych 7 / 8

8 Sposób obliczania oceny końcowej LABORATORIA: W ramach laboratorium wymagane jest przeprowadzenie kompletu doświadczeń na wszystkich stanowiskach laboratoryjnych przewidzianych dla danej osoby oraz uczestnictwo w cotygodniowych sprawdzianach wiedzy potrzebnej do zajęć. Podstawą zaliczenia laboratoriów jest pozytywna ocena obliczana jako średnia arytmetyczna składowych: - wynik cotygodniowych sprawdzianów bieżącej wiedzy potrzebnej na laboratoriach - wynik kolokwium zaliczeniowego Po uzyskaniu zaliczenia możliwe jest przystąpienie do egzaminu. WYKŁADY: Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Na egzaminie obowiązuje punktowa skala ocen, przeliczana liniowo na wyniki procentowe i oceny końcowe zgodnie Regulaminem Studiów OCENA KOŃCOWA Jest obliczana jako średnia arytmetyczna składowych: - ocena z laboratoriów - wynik egzaminu Wymagania wstępne i dodatkowe Podstawowe wiadomości na temat programowania imperatywnego. Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Zalecana literatura i pomoce naukowe Sieci Komputerowe. Biblia, Barrie Sosinsky, Helion Otwarte materiały dydaktyczne CISCO Biblia TCP/IP, Rob Scrimger, Paul LaSalle, Clay Leitzke, Mridula Parihar, Meeta Gupta, Helion Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Przygotowanie do zajęć Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 28 godz 28 godz 42 godz 42 godz 140 godz 5 ECTS 8 / 8

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2013 S t r o n a 1 Grupa szkoleń podstawowych Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 5 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TECHNOLOGIA TYPU CISCO PROJEKTOWANIA SIECI KOMPUTEROWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Technologia typu CISCO projektowania sieci komputerowych w Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treści I. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 3 1. Wymagania techniczne... 3 2. Szczegółowe zestawienie zamawianych Urządzeń... 5 3. Szczegółowa specyfikacja zamawianych

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. na: Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Organizacja - - - - -

Organizacja - - - - - Sieci komputerowe Strona 1 Organizacja 17 lutego 2010 12:19 1) 2) 3) 4) 5) będzie egzamin zerowy na ostatnich zajęciach, jest to dodatkowy termin niezależny od egzaminów w sesji ocena = 2 * wynik_egzaminu

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE

Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Materiały pomocnicze do wykładu z przedmiotu SIECI KOMPUTEROWE Wykład I pojęcia podstawowe 1. Podział ogólny sieci komputerowych ze względu na obszar: - lokalne sieci komputerowe LAN (Local Area Network),

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem

IAB Interner Advisory Board zarządza polityką wobec Internetu i czuwa nad rozwojem 42 model DoD rodzina protokołów TCP/IP główne cechy rodziny protokołów TCP/IP, w tym: metody rutingu, metody adresowania, konwencje nazewnicze, sposoby pracy i wzajemne powiązania funkcjonalne Standardy

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO

SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO SIECI KOMPUTEROWE - Wykłady Opracowano z wykorzystaniem materiałów firmy CISCO Wykład I zagadnienia wstępne i definicje podstawowe 1. Zagadnienia wstępne 1.1. Charakterystyka przedmiotu 1.2. Warunki zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 2006-2014

Sieci komputerowe 2006-2014 Sieci komputerowe 2006-2014 1. Wskaż urządzenie, które należy wykorzystać, aby podłączyć dwa komputery do sieci Internet z dostępem przez sieć lokalną Ethernet, w której mamy do dyspozycji tylko jeden

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN

Sieci Komputerowe. Notatki do wykładu. dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl. podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN Instytut Informatyki PW Sieci Komputerowe Notatki do wykładu dr inż. Jacek Wytrębowicz J.Wytrebowicz@ii.pw.edu.pl Zakres: podstawy funkcjonowania sieci LAN i WAN warstwy modelu OSI powszechnie stosowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Załącznik nr 2 Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia dla części B Przedmiot zamówienia objęty niniejszym załącznikiem winien zostać objęty minimum 2 letnią gwarancją i minimum 2 letnią rękojmią

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe i Internet

Sieci komputerowe i Internet 1 2 Sieci komputerowe i Internet Jacek Kobus Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK (2014/2015) http://www.fizyka.umk.pl/~jkob/sk[4].pdf Rysunek 1: NSFNET 09/1991 (http://www.news.uiuc.edu/websandthumbs/cox,donna/nsfnetsept91

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45

Sieci komputerowe. Tomasz Lewicki. czerwiec 2007. WWSIS, Wrocław. Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Sieci komputerowe Tomasz Lewicki WWSIS, Wrocław czerwiec 2007 Tomasz Lewicki (WWSIS, Wrocław) Systemy operacyjne czerwiec 2007 1 / 45 Definicja sieci komputerowej Sieć komputerową możemy najogólniej zdefiniować

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/26 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20754-2012:text:pl:html PL-Olsztyn: Sprzęt związany z komputerami 2012/S 13-020754 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych

Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Specyfikacja parametrów technicznych i użytkowych Wymagania ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia. 1. Całość dostarczanego sprzęt musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów. 2. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy

Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik nr 9a. Router brzegowy 1. Router brzegowy 1 Rodzaj i wielkość obudowy 2 Architektura 3 Możliwość rozbudowy 4 Wyposażenie 5 Odporność na awarię 6 Wydajność 7 Obsługiwane interfejsy Formularz cenowy dla Urządzeń sieciowych Załącznik

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia

Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Załącznik nr 5.. /nazwa i adres Wykonawcy/. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Opis funkcjonalny i specyfikacja techniczna zamówienia Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek*

SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* SŁOWNICTWO Z ZAKRESU TELEINFORMATYKI PROSUMENCKIEJ Jerzy Jakubiec*, Barbara Krupanek* adapter zespół, element lub program łączący programowo, mechanicznie i/lub elektrycznie okre lone dwa urządzenia, w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych: wsparcia technicznego, licencji i urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zaktualizowany Załącznik Nr 3 do SIWZ z dnia 23 lipca 2015 r. Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA

SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA KONCEPCJA I ZAŁOŻENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE DLA PROJEKTU PN.: SILESIANET - BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W SUBREGIONIE CENTRALNYM WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO: POWIAT MIKOŁOWSKI ORAZ GMINY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14

0/62. Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr sprawy: DZ 2711-1/14 ROZBUDOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEJ INSTYTUTU NAFTY I GAZU - PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO, POPRZEZ DOSTAWĘ URZĄDZEŃ, OPROGRAMOWANIA I

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie w e-biznesie Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ZZP-2-311-IZ-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo