Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć"

Transkrypt

1 Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EIT s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy: Polski Profil kształcenia: Ogólnoakademicki (A) Semestr: 4 Strona www: Osoba odpowiedzialna: Turek Michał Osoby prowadzące: Turek Michał Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Powiązania z EKK Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma zaliczeń) Wiedza M_W001 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat technologii i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych. IT1A_W10 Egzamin M_W002 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, w tym protokołów komunikacyjnych i technologii umożliwiających komunikowanie się urządzeń. IT1A_W10 Egzamin M_W003 Posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii i usług sieciowych w rozmaitych systemach informatycznych. IT1A_W06, IT1A_W10 Egzamin Umiejętności M_U001 Potrafi budować i konfigurować instalacje sieci komputerowych. IT1A_U10 Wynik testu zaliczeniowego M_U002 Potrafi zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych, w tym konfigurować wyspecjalizowane urządzenia wspierające komunikację sieciową. IT1A_U10 Wynik testu zaliczeniowego M_U003 Potrafi projektować i budować nowe rozwiązania w ramach technologii sieciowych. IT1A_U10 Wynik testu zaliczeniowego 1 / 8

2 M_U004 Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe w realizowanych projektach informatycznych. IT1A_U10 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych, Wynik testu zaliczeniowego Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Kod EKM Student, który zaliczył moduł zajęć wie/umie/potrafi Forma zajęć Wykład Ćwiczenia audytoryjne Ćwiczenia laboratoryjne Ćwiczenia projektowe Konwersatori um Zajęcia seminaryjne Zajęcia praktyczne Zajęcia terenowe Zajęcia warsztatowe Inne E-learning Wiedza M_W001 M_W002 M_W003 Umiejętności M_U001 M_U002 M_U003 M_U004 Posiada rozbudowaną wiedzę na temat technologii i rozwiązań wykorzystywanych przy budowie sieci komputerowych. Posiada rozbudowaną wiedzę na temat teoretycznych podstaw funkcjonowania sieci komputerowych, w tym protokołów komunikacyjnych i technologii umożliwiających komunikowanie się urządzeń. Posiada wiedzę w zakresie wykorzystywania technologii i usług sieciowych w rozmaitych systemach informatycznych. Potrafi budować i konfigurować instalacje sieci komputerowych. Potrafi zarządzać infrastrukturą sieci komputerowych, w tym konfigurować wyspecjalizowane urządzenia wspierające komunikację sieciową. Potrafi projektować i budować nowe rozwiązania w ramach technologii sieciowych. Potrafi wykorzystywać usługi sieciowe w realizowanych projektach informatycznych Treść modułu zajęć (program wykładów i pozostałych zajęć) 2 / 8

3 Wykład Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci komputerowych Definicje związane z sieciami komputerowymi. Zasady i tryby przesyłania danych w sieciach komputerowych. Warstwowe architektury sieciowe: model ISO-OSI i inne modele, rodzaje topologii fizycznych i logicznych sieci komputerowych, klasyfikacje sieci komputerowych, organizacje normujące rozwój sieci komputerowych. Transmisje w sieciach komputerowych: Transmisja sygnałów popularne typy mediów transmisyjnych przewodowych i bezprzewodowych, tworzenie sieci transmisyjnych, topologie sieci komputerowych, urządzenia fizyczne w sieciach komputerowych (mosty, przełączniki, rutery, koncentratory, przełącznice, bramy, huby itp.), transmisje wąskopasmowe i szerokopasmowe, techniki kodowania danych w medium transmisyjnym. Sieci kablowe LAN, SAN, MAN i warstwa łącza danych Podstawy teoretyczne działania sieci Ethernet oraz standard IEEE (założenia dotyczące tego standardu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, CSMA/CD, mechanizmy dodatkowe: NLP/FLP, Auto-MDIX), adresacja MAC, dostęp do łącza i wykrywanie kolizji, charakterystyka Fast, Gigabit, 10Gigabit, 40Gigabit, 100Gigabit Ethernet, VLAN (IEEE 802.1Q), Stacked VLAN Q-in-Q (IEEE 802.1ad), protokół VQP i użytkowanie VLAN Membership Policy Servers), Cisco VTP i VTP Pruning, Private VLANS (Private, Isolated, Community VLANS), QoS (IEEE 802.1p i określanie CoS w IEEE 802.1Q), konfigurowanie przełączników zarządzalnych Ethernet, Protokół STP (IEEE 802.1d), konfigurowanie adresacji IP, protokół ARP, diagnostyka sieci lokalnych. Architektury przełączników Ethernet segmentu CORE: przełączniki z modułami Supervisor, architektury oparte o Switch Fabric, wewnętrzne magistrale systemowe przełączników zarządzanie kanałami i wykorzystanie przy konfigurowaniu modułów, moduły rutujące w przełącznikach, moduły IDS (Intrusion Detection System) i NAM (Network Analysis Module). Rodzaje topologii sieci SAN, technologia Fibre Channel (warstwy FC, urządzenia, rodzaje portów i ramek, adresacja WWNN/WWPN, zoning, tunelowanie Fibre Channel nad innymi technologiami). Przegląd technologii stosowanych w przewodowych sieciach LAN: Ethernet, Token Ring (zasady działania sieci w topologii logicznej bazującej na przekazywaniu tokenu, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, ramki Token Ring, funkcjonowanie przełącznika MAU), FDDI/CDDI (zasady funkcjonowania topologii opartej na podwójnym pierścieniu, koncentratory FDDI, bypass switch, rodzaje użytkowanych mediów fizycznych, interfejsy SAS i DAS, procedury generowania i odtwarzania tokenu, ramki FDDI), wykorzystanie protokołów LLC i SNAP w sieciach LAN i MAN. Sieć Internet i protokoły Internetu Architektura sieci Internet, zasady segmentacji Internetu i systemy adresowania wykorzystywane w Internecie. Protokół IP wersja 4 (podstawowe właściwości protokołu, budowa datagramu IP, cechy datagramu umożliwiające rutowanie IP, fragmentacja i defragmentacja pakietów IP, kapsułkowanie w IP), protokół ARP (zasada działania, format pakietu ARP, tablice powiązań adresów MAC i IP w urządzeniach, Inverse ARP i Reverse ARP, Proxy ARP), protokół ICMP (rodzaje komunikatów ICMP, format komunikatu, sytuacje obsługiwane przez ICMP, diagnostyka sieci IP z użyciem ICMP). Protokół IPv6 (komponenty adresu, notacja EUI-64, IPv6 multicast, rutowanie z użyciem IPv6, protokoły rutownania dynamicznego dla IPv6 (RIPng, OSPF3, EIGRP), tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4. Protokół TCP (zasady działania, połączenia i asocjacje TCP, kontrola przepływu i defragmentacja strumienia TCP, adresacja i budowa pakietu TCP, przetwarzanie numerów sekwencji i potwierdzenia w TCP, cykl życia połączenia TCP), protokół UDP (zasady działania, adresacja w UDP, asocjacje UDP, budowa pakietu UDP), IPX (zasady działania, adresacja stosowana w IPX, 3 / 8

4 współpraca w NetBEUI, protokół Sequenced Packet Exchange/SPX), protokół RTP (zasady działania, budowa pakietu RTP, protokół RTCP, znaczenie datowników i numerów sekwencji, źródła synchronizacji dla danych i ich identyfikacja). Transmisje multicast w sieciach IP (adresowanie datagramów w multicast i wartości adresów specjalnych, Reverse path forwarding, protokoły IGMP dla IPv4 i MLD dla IPv6 oraz ich wersje, zarządzanie grupami multicast, IGMP Querier i jego działanie, mapowanie adresów IP Multicast i MAC, IGMP Snooping w przełącznikach Ethernet, rutowanie datagramów multicast i protokół PIM, pozyskiwanie tras multicast protokoły DVMRP, MOSPF, MBGP, konfigurowanie PIM Dense Mode, PIM Sparse Mode i PIM Sparse-Dense Mode, znaczenie jednostki Rendezvous Point i Mapping Agent, tunelowanie ruchu multicast nad IP przykład sieci mbone). Podstawy rutowania IP Systemy operacyjne dla ruterów podstawy konfigurowania na przykładach popularnych na rynku ruterów modularnych (Cisco, Juniper, Helwett Packard, Allied Telesis). Konfigurowanie interfejsów IP ruterów, listy kontrolne (ACL), protokoły łącz szeregowych (SLIP, PPP, HDLC), DHCP, zarządzanie siecią z użyciem protokołu SNMP. Rutowanie datagramów w sieciach IP, rutowanie IP klasowe i CIDR, tablice rutowania (administrative distance, longest prefix match, route summarization, rule of last resort), definiowanie reguł statycznych rutowania, rutowanie pomiędzy VLAN, protokoły rutowania dynamicznego typu interior: RIP (RIPv2 i VLSM), IGRP, EIGRP, prorokół OSPF (backbone area, rutery ABR i ASBR, obliczanie wartości metryk, komunikaty LSA, Stub area, NSSArea, Totally stubby area, Virtual links), protokół IS-IS (obszary Level 1 i Level 2, metryki, budowanie drzew najlepszych ścieżek), redystrybucja informacji o trasach pomiędzy protokołami rutowania dynamicznego, protokół ODR. Network Address Translation (klasyfikacja adresów, overloading). Przykłady mechanizmów wspierające procesy rutowania datagramów IP: wykorzystanie technik IP SLA (Service Level Agreement), kontrola rutowania IP za pomocą Route Maps, protokoły HSRP i VRRP, Symulatory sieci komputerowych i ruterów (GNS3, OPNET, Cisco Packet Tracer). Rutowanie w sieciach rozległych Protokół BGP warianty exterior i interior: internal BGP (ibgp) i external BGP (ebgp), RIPE i systemy autonomiczne, Procedura wyboru trasy w BGP, multihoming w BGP, prefiksy, atrybuty dla prefiksów i manipulowanie ich wartościami (WEIGHT, AS-PATH, ORIGIN, NEXT-HOP, LOCAL-PREFERENCE, MED), kontrolowanie sesji BGP (Route Maps), BGP Communities, techniki skalowania ibgp (Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych). Multiprotocol Label Switching (podstawy działania MPLS, grupy FEC, rutery LSR i LER w MPLS oraz funkcjonalność MPLS-P i MPLS-PE, tablice NHLFE oraz ILM i przetwarzanie stosów etykiet w datagramach, wprowadzanie i wyprowadzanie datagramów IP z chmury MPLS, Label Distribution Protocol i wyszukiwanie tras w MPLS, podstawy MPLS VPN oraz Virtual Switching and Forwarding VRF, VFR bez MPLS czyli VRF Lite). Media fizyczne w sieciach komputerowych Klasyfikacja fizycznych mediów transmisji danych w sieciach komputerowych, dobór medium a projektowanie sieci komputerowych, media kablowe koncentryczne dla technologii: Ethernet, Cable Modem, ATM, E-carrier/T-carrier (charakterystyka i ograniczenia techniczne, systemy wtyków), media oparte o parę miedzianą/tp dla technologii: Ethernet, Token Ring, ATM, CDDI, T-carrier/E-carrier, ISDN, PTSN (charakterystyka, kategorie i rodzaje wyposażenia kabli TP, systemy wtyków i wyprowadzenia linii dla poszczególnych standardów), Power Line Communication (narrowband i broadband, rodzaje standardów, zabezpieczanie PLC), media światłowodowe dla technologii: Ethernet, ATM, FDDI, Fibre Channel, Metro Ethernet 4 / 8

5 (charakterystyka techniczna i budowa światłowodu, światłowody wielo- i jednomodowe, zjawiska niepożądane wytępujące podczas transmisji, systemy wtyków, standardy szlifu światłowodu, montaż okablowania i urządzenia z nim związane, agregatory łącz światłowodowych, standardy GBIC, SFP, SFP+, multipleksery widma, kategorie jakościowe włókien światłowodowych), media bazujące na podczerwieni rozproszonej (IrDA, transmisje Li-Fi i wariant LOS, charakterystyka transceiverów IrDA, standard IrPHY, protokoły IrLAP i IrLMP, usługi Tiny TP, IrCOMM, OBEX, IrLAN, IrSS), media oparte o lasery podczerwieni (Laser Infrared Technology, charakterystyka techniczna i urządzenia, przykłady systemów), media mikrofalowe (charakterystyka techniczna i urządzenia), urządzenia nadawczo-odbiorcze stosowane w mediach bezprzewodowych wykorzystujących fale radiowe (rodzaje anten nadawczoodbiorczych, kable antenowe, radio szeroko- i wąskopasmowe, moc nadawcza urządzeń radiowych i obliczanie Effective Isotropic Radiated Power, regulacje prawne dotyczące mocy nadawczej i częstotliwości nadawania w Polsce), urządzenia infrastruktury sieciowej (systemy szaf krosowniczych, system montażowy RACK, montaż okablowania sieciowego w patchpanelach: keystone i LSA, rynnach, gniazdach ściennych, światłowody w przełącznicach światłowodowych: mufy na spawy światłowodowe i łączenie multiplekserów widma, inne elementy infrastruktury aktywnej w instalacjach sieciowych. Sieci bezprzewodowe Techniki przekazu informacji w medium bezprzewodowym, standardy popularnych sieci bezprzewodowych, Wi-Fi (standardy IEEE , tryby komunikowania: IBSS/Ad- Hoc i infrastruktury/bss-ess, technika RTS/CTS transmisji ramek, CSMA/CA i technika DCF/NAV rezerwowania medium, odstępy miedzyramkowe, rodzaje ramek i ich budowa, ramka beacon i jej znaczenie, mapy DTIM i ich przesyłanie, techniki skanowania kanałów, zarządzanie konfiguracjami Service Set, proste uwierzytelnienie w Wi-Fi Open system i Shared key, WEP i jego właściwości, generowanie szyfru RC4, WPA/WPA2, użytkowanie WPA-PSK, protokół EAP, WDS rodzaje mostków i techniki ich konfigurowania, repeatery Wi-Fi), Bluetooth (standard IEEE i jego wersje, architektura pikosieci Bluetooth, urządzenia Master, Active Slave i Parked Slave, klasy sygnałów i ich zasięgi, zabezpieczenia komunikacji w Bluetooth, protokoły LMP i L2CAP, usługi RFComm, TCS BIN w Bluetooth, Service Discovery Protocol), WiMAX (standard IEEE i jego wersje, warstwy PHY i MAC w IEEE , urządzenia stosowane w WiMAX), ZigBee (architektura pikosieci ZigBee, urządzenia ZigBee Coordinator, ZigBee Router, ZigBee End Device, tryby pracy Beacon Enabled i non- Beacon Enabled, zarządzanie urządzeniami z użyciem ZigBee Device Object, usługi Application Support Sublayer), inne technologie komunikacji bezprzewodowej w sieciach komputerowych (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, WirelessHART, HiPeRLAN). Technologie WAN POTS/PTSN, ISDN BRI/PRI, Frame Relay (obwody PVC na bazie statycznych DLCI i przełączanie Frame Relay, ramki PDU, Frame Relay Traffic Shaping, protokół LMI i przełączanie SVC), ATM (klasyfikacja mediów, przetwarzanie celek w przełącznikach ATM, PVC/SVC, adresacja NSAP i ESI, protokół ILMI, warstwa AAL, technologie LANE i MPoA), T-carrier/E-carrier (szczeliny czasowe, klasyfikacja mediów, multiplexing), CABLE MODEM/CableTV, EFM Ethernet in the First Mile (LRE Long Reach Ethernet, EPON Ethernet Passive Optical Network), asymetryczne DSL (A/H/V/DSL), symetryczne <acronym title="sdsl">dsl</acronym>, sieci satelitarne i bezprzewodowe dalekiego zasięgu Bezpieczeństwo w sieciach komputerowych Zagadnienia związane z wykorzystaniem kryptologii w przekazie informacji (kryptografia i kryptoanaliza, kryptosystemy z kluczem symetrycznym i 5 / 8

6 asymetrycznym, wybrane szyfry, inicjalizacja komunikacji w ramach kryptosystemu hybrydowego, algorytm RSA i certyfikowanie kryptograficzne danych), Wirtualne Sieci Prywatne (tworzenie tuneli VPN na bazie protokołów PPTP, L2TP i SSTP, protokół polityki ISAKMP, protokól szyfrowania i uwierzytelnienia IPSec, wymiana kluczy przy użyciu IKE, tryby komunikacji IPSec), Secure Socket Layer (wersje SSL, techniki szyfrowania stosowane w SSL, generowanie i użytkowanie certyfikatów X.509, zastosowanie SSL w usługach warstw wyższych ISO OSI: SSH, SFTP, HTTPS), ekranowanie sieci komputerowych (sprzętowe i programowe rozwiązania typu Security Appliance: tryby i techniki filtrowania treści, IDS Intrusion Detection Systems). Usługi sieciowe warstw wyższych Wybrane protokoły i systemy rozproszone wspierające funkcjonowanie popularnych usług sieciowych (HTTP, HTTPS, FTP, DNS, SMTP, SMTP/MIME, POP, POP3, IMAP, H.320, H.264, H.310, T.120, SIP, netbios/netbeui, NFS, RPC itp.), modele usług w komunikacji sieciowej. Ćwiczenia laboratoryjne Sieci Ethernet i Przełączniki Ethernet Konfigurowanie przełączników nie rutujących Cisco Catalyst segmentu EDGE. Przełączniki Cisco Catalyst konfigurowanie VLAN, VTP, VLAN Trunks. Konfigurowanie przełączników zarządzanych HP ProCurve, Allied Telesis, 3Com SuperStack, Nortel Networks, Linksys, Extreme Networks, Dell, Alcatel. Konfigurowanie interfejsów oraz portów przełączników, usług telnet, SSH i WWW, wykorzystanie Terminal Access Server do konfigurowania przełączników Ethernet. Montaż i prowadzenie okablowania Twisted Pair, połączenia LSA, szafy krosownicze rack i technologie z nimi powiązane, stakowanie przełączników Ethernet, rozszerzenia instalacji LAN: bramki PLC, systemy PoE, mostki RS232. Instalacje światłowodowe: okablowanie, urządzenia pasywne, światłowodowe konwertery mediów. Rutowanie IP, część 1 Cisco IOS dla ruterów. Podstawy użytkowania systemu operacyjnego, konfigurowanie interfejsów IP ruterów, usługi sieciowe ruterów, czynności diagnostyczne. Konfigurowanie mostków Legacy bridge/crb/irb w ruterach Cisco. Łącza szeregowe typu point-to-point w sieciach komputerowych. Konfigurowanie połączeń Serial: rutery Cisco i inne urządzenia wspomagające. Użytkowanie Access Control Lists w Cisco IOS. Rutowanie dynamiczne IGP (Interior) prowadzone z użyciem sprzętu Cisco: RIP, OSPF, EIGRP. Redystrybucja tras pomiędzy protokołami IGP. Rutowanie pomiędzy VLAN z użyciem pod-interfejsów ruterów i enkapsulacji IEEE 802.1Q. Rutowanie IP, część 2 Podstawy użytkowania innych sieciowych systemów operacyjnych dla ruterów: Juniper Junos, Allied Telesis AlliedWare OS, HP Router OS. Rutowanie definiowane statycznie. Wykorzystanie IP SLA (Service Level Agreement) przy rutowaniu datagramów IP. Kontrola rutowania za pomocą Route Maps. Protokoły HSRP, VRRP. Multicast IP: Konfigurowanie i kontrola IGMP Snooping. Konfigurowanie rutowania IP multicast w urządzeniach Cisco: IP PIM Dense Mode i IP PIM Sparse Mode z Rendezvous Point. Rutowanie IPv6 i NAT Konfigurowanie IP NAT w różnych wariantach. Translacje statyczne i overloading. konfigurowanie ruterów do pracy w ramach protokołu IPv6. Protokoły rutowania dynamicznego dla IPv6 (OSPFv3, RIPng, EIGRP). Tunelowanie IPv6 w sieciach IPv4. Rutowanie w sieciach rozległych Rutowanie Internal BGP w obrębie jednego Systemu Autonomicznego przy użyciu 6 / 8

7 urządzeń Cisco. Konfigurowanie Full Mesh. Skalowanie ibgp: Route Reflection i Konfederacje Systemów Autonomicznych. Rutowanie External BGP pomiędzy Systemami Autonomicznymi przy użyciu urządzeń Cisco. Manipulowanie atrybutami tras BGP. BGP Policy-based routing. Redystrybucja tras pomiędzy IGP i EGP. Multiprotocol Label Switching: Tworzenie prostych sieci z enkapsulacją MPLS. Tworzenie połączeń MPLS mbgp VPN z użyciem VRF. Tunele Explicite w MPLS. Podstawy stosowania Traffic Engineering w MPLS. Technologie WAN oraz technologie ostatniej mili Tworzenie sieci Frame Relay w oparciu o rutery i przełączniki Frame Relay Cisco. Statyczne tablice DLCI. Użycie pod-interfejsów w ruterach IP do identyfikacji PVC Frame Relay. Konfigurowanie połączeń w sieciach ATM opartych łącza światłowodowe SONET/OC3. Konfigurowanie połączeń T1/E1 na bazie ruterów Cisco ze zintegrowanym channel service unit (CSU) i data service unit (DSU). Konfigurowanie połączeń T3/E3 z enkapsulacją ATM. Konfigurowanie interfejsów SHDSL. Tworzenie mostków nad DSL (w warstwie drugiej ISO OSI) oraz nadbudowa segmentów sieci IP nad łączem SHDSL. Konfigurowanie przełączników VDSL (konfigurowanie portów, usług QoS, list ACL w warstwach 2-4), konfigurowania ruterów VDSL Tworzenie połączeń ATM opartych o interfejsy zagregowane IMA (Inverse Multiplexing for ATM) Przełączniki rutujące Ethernet oraz urządzenia udostępniające łącza WAN Konfigurowanie przełączników rutujących na przykładzie Cisco 3560/3550, HP ProCurve, Extreme Networks Summit, Allied Telesis Rapier, Nortel 3500, Alcatel OmniSwitch, 3Com SuperStack. Konfigurowanie przełączników z segmentu CORE i CAMPUS: Cisco 6500, Cisco 5500, Cisco 4500, 3Com CoreBuilder, Extreme Networksw Black Diamond, HP Użytkowanie modułów WAN w przełącznikach. Modemy WAN. Sieci bezprzewodowe i kontrola dostępu do sieci Konfigurowanie sieci bezprzewodowych (WiFi) z użyciem Cisco Aironet: system Cisco IOS w tych urządzeniach. Mostki WDS. Zarządanie ruterami abonenckimi WiFi HotSpot, konfigurowanie koncentratorów abonenckich VDSL2, konfigurowanie zabezpieczeń sieci bezprzewodowych. Konfigurowanie Wirtualnych Sieci Prywatnych tworzonych za pomocą urządzeń fizycznych. Konfigurowanie urządzeń Security Appliance na przykładzie NOKIA CheckPoint, Juniper SSG, IBM Proventia, Cisco PIX Firewall, PLANET CS-1000, Symantec VPN i innych. Konfigurowanie urządzeń segmentu SOHO: Ruting brzegowy, ekranowanie sieci (NAT, techniki wielowarstwowego filtrowania, sesje proxy), zestawianie połączeń VPN dla L2TP i PPTP. Analiza ruchu datagramów w sieci komputerowej. Śledzenie datagramów IP generowanych z użyciem popularnych protokołów komunikacyjnych poznanych na wcześniejszych zajęciach. Techniki śledzenia ruchu w sieciach komputerowych, urządzenia monitorujące ruch. Wykorzystanie własnych (opartych o programowalne mikrokontrolery) urządzeń generujących ruch w sieci: tworzenie oprogramowania parsującego i generującego ramki Ethernet, datagramy ARP, IP, ICMP, UDP, TCP zgodnie z protokołami. Programowanie sieciowych urządzeń doświadczalnych budowanych na bazie mikrokontrolerów Atmel AVR32 i MikroTik RouterBoard. Kolokwium zaliczeniowe Sprawdzian wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie technologii wykorzystywanych w sieciach komputerowych 7 / 8

8 Sposób obliczania oceny końcowej LABORATORIA: W ramach laboratorium wymagane jest przeprowadzenie kompletu doświadczeń na wszystkich stanowiskach laboratoryjnych przewidzianych dla danej osoby oraz uczestnictwo w cotygodniowych sprawdzianach wiedzy potrzebnej do zajęć. Podstawą zaliczenia laboratoriów jest pozytywna ocena obliczana jako średnia arytmetyczna składowych: - wynik cotygodniowych sprawdzianów bieżącej wiedzy potrzebnej na laboratoriach - wynik kolokwium zaliczeniowego Po uzyskaniu zaliczenia możliwe jest przystąpienie do egzaminu. WYKŁADY: Zaliczenie całego przedmiotu nastąpi po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym. Na egzaminie obowiązuje punktowa skala ocen, przeliczana liniowo na wyniki procentowe i oceny końcowe zgodnie Regulaminem Studiów OCENA KOŃCOWA Jest obliczana jako średnia arytmetyczna składowych: - ocena z laboratoriów - wynik egzaminu Wymagania wstępne i dodatkowe Podstawowe wiadomości na temat programowania imperatywnego. Podstawowe wiadomości o systemach operacyjnych. Zalecana literatura i pomoce naukowe Sieci Komputerowe. Biblia, Barrie Sosinsky, Helion Otwarte materiały dydaktyczne CISCO Biblia TCP/IP, Rob Scrimger, Paul LaSalle, Clay Leitzke, Mridula Parihar, Meeta Gupta, Helion Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu Nie podano dodatkowych publikacji Informacje dodatkowe Brak Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS) Forma aktywności studenta Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Przygotowanie do zajęć Samodzielne studiowanie tematyki zajęć Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za moduł Obciążenie studenta 28 godz 28 godz 42 godz 42 godz 140 godz 5 ECTS 8 / 8

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIT-1-405-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Informatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Sieci komputerowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EAR-1-508-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji kursu

Plan realizacji kursu Ramowy plan kursu Plan realizacji kursu Lp. Tematy zajęć Liczba godzin 1 Wprowadzenie do sieci komputerowych Historia sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci Role komputerów w sieci Typy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Technologia internetu Rok akademicki: 2014/2015 Kod: RIA-1-410-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych

WSTI w Katowicach, kierunek Informatyka opis modułu Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Teleinformatyka i teoria sieci komputerowych Kod przedmiotu: TTS Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Nowoczesne technologie komórkowe - LTE Rok akademicki: 2012/2013 Kod: ITE-1-706-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia

LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, LOKALNE i ROZLEGŁE SIECI KOMPUTEROWE Local and Wide Area Networks Forma

Bardziej szczegółowo

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe - 1 Kod kursu ID3103/IZ4103 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 30 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA

Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Księgarnia PWN: Wiesław Alex Kaczmarek Certyfikacja CCNA Wstęp 13 Rozdział 1. Droga do CCNA 21 Historia Cisco Systems 21 Przegląd certyfikacji Cisco 24 Egzamin CCNA 27 Po egzaminie... co dalej? 33 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Urządzenia w systemach teleinformatycznych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ITE-1-404-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Teleinformatyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr piąty Rozdział 1. Przegląd sieci skalowalnych 19 Model projektu skalowalnej sieci hierarchicznej 19 Trójwarstwowy model projektu sieci 20 Funkcja

Bardziej szczegółowo

Routing w sieciach TCP/IP

Routing w sieciach TCP/IP Routing w sieciach TCP/IP Kod przedmiotu: RWS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia teleinformatyczne

Szkolenia teleinformatyczne Szkolenia teleinformatyczne Poznań 2011 S t r o n a 1 Podstawy inżynierii ruchu i projektowania sieci dla operatorów sieci komórkowych... 3 Zastosowanie inżynierii ruchu w wybranych zagadnieniach optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1

Podstawy MPLS. pijablon@cisco.com. PLNOG4, 4 Marzec 2010, Warszawa 1 Podstawy MPLS Piotr Jabłoński pijablon@cisco.com 1 Plan prezentacji Co to jest MPLS i jak on działa? Czy moja sieć potrzebuje MPLS? 2 Co to jest MPLS? Jak on działa? 3 Co to jest MPLS? Multi Protocol Label

Bardziej szczegółowo

Technologie sieci rozległych

Technologie sieci rozległych Technologie sieci rozległych Kod przedmiotu: TSR Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Projektowanie i użytkowanie systemów operacyjnych Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EAR-2-324-n Punkty ECTS: 5 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Nazwa modułu: Nowoczesne technologie bezprzewodowe Rok akademicki: 2013/2014 Kod: IET-2-411-US-n Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI)

Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe (SKiTI) Organizacja i program przedmiotu Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia : rok I, semestr II

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1

ZiMSK. Charakterystyka urządzeń sieciowych: Switch, Router, Firewall (v.2012) 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl Charakterystyka urządzeń sieciowych:

Bardziej szczegółowo

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik

Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Artur Cieślik Budowa bezpiecznej sieci w małych jednostkach Prowadzący: mgr inż. Artur Cieślik a r t u r. c i e s l i k @ b e z p i e c z e n s t w o i t.

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze...9 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego...9 Podziękowania...10 Dedykacja...11

Bardziej szczegółowo

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do projektowania sieci LAN PLAN KONSPEKT do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu Wprowadzenie do projektowania sieci LAN TEMAT: Wprowadzenie do projektowania sieci LAN CEL: Zapoznanie uczniów z podstawami zasadami projektowania sieci

Bardziej szczegółowo

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk

ISP od strony technicznej. Fryderyk Raczyk ISP od strony technicznej Fryderyk Raczyk Agenda 1. BGP 2. MPLS 3. Internet exchange BGP BGP (Border Gateway Protocol) Dynamiczny protokół routingu Standard dla ISP Wymiana informacji pomiędzy Autonomous

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Sieci Komputerowe. Literatura. Historia 1/3

Plan wykładu. Sieci Komputerowe. Literatura. Historia 1/3 Sieci Komputerowe mgr inż. Jerzy Sobczyk Sprawy organizacyjne. Historia rozwoju sieci komputerowych. Modele ISO/OSI, TCP/IP. Plan wykładu. Sprawy organizacyjne. Historia rozwoju sieci komputerowych. Modele

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4

Spis treúci. Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Księgarnia PWN: Bob Vachon, Rick Graziani - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 4 Spis treúci Informacje o autorze... 17 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 17 Dedykacje...

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT ROZBUDORWA SIECI LOGICZNEJ Nazwa robót budowlanych Obiekt: Nazwa i adres zamawiającego Wykonanie rozbudowy sieci logicznej 45-068 Opole Ul. 1 Maja 6 Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział

Bardziej szczegółowo

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej

VLAN. VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej VLAN, VPN E13 VLAN VLAN (ang. Virtual Local Area Network) - sieć komputerowa wydzielona logicznie w ramach innej, większej sieci fizycznej Zastosowania VLAN Dzielenie sieci na grupy użytkowe: Inżynierowie,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w

Bardziej szczegółowo

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy)

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki zaprasza na szkolenia z technologii sieciowych w Akademii Sieci Cisco (Cisco Networking Academy) W ramach szkolenia zaplanowano 4 semestry nauki, po 50 godzin lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi:

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN Kod przedmiotu: SBS Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Formalne podstawy informatyki Rok akademicki: 2013/2014 Kod: EIB-1-220-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność: Informatyka w sterowaniu i zarządzaniu Nazwa modułu: Systemy informatyczne w produkcji Rok akademicki: 2014/2015 Kod: EAR-2-106-IS-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka

Bardziej szczegółowo

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

C. EFEKTY KSZTAŁCENIA I METODY SPRAWDZANIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy informatyki Sieci komputerowe

Podstawy informatyki Sieci komputerowe Podstawy informatyki Sieci komputerowe dr inż. Adam Klimowicz Sieć komputerowa SIEĆ KOMPUTEROWA to zbiór urządzeń komputerowych połączonych ze sobą za pomocą medium transmisyjnego w taki sposób aby możliwa

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+

komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK informatyka+ Budowa i działanie sieci komputerowych Dariusz CHAŁADYNIAK 2 Plan prezentacji Historia sieci komputerowych i Internetu Rola, zadania i podział sieci komputerowych Modele sieciowe Topologie fizyczne i logiczne

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Routing i polityka bezpieczeństwa w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Routing i polityka bezpieczeństwa w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej POLITECHNIKA ŚLĄSKA Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kierunek: Informatyka Routing i polityka bezpieczeństwa w Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej Promotor: dr inż. Adam Domański Wykonał:

Bardziej szczegółowo

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych

Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach. informatycznych . KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-ID-404 Bezpieczeństwo danych w systemach Nazwa modułu informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Security of Data in Computer Systems Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Systemy operacyjne Rok akademicki: 2012/2013 Kod: MEI-1-701-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki

Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Rozkład materiału z przedmiotu: Podstawy Teleinformatyki Dla klasy 3 i 4 technikum 1. Klasa 3 34 tyg. x 3 godz. = 102 godz. Szczegółowy rozkład materiału: I. Przegląd informacji z zakresu teleinformatyki:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane (pełny opis Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1620/2008 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Właściwości systemu zabezpieczeń sieciowych UTM (Unified Threat Management) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. LP. Parametry wymagane Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2

Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą. Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Nazwa modułu: Podstawy projektowania instalacji małej skali zasilanych energią słoneczną i biomasą Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-517-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 Z-ID-0 Sieci komputerowe i aplikacje sieciowe Computer Networks and Network

Bardziej szczegółowo

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw.

To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. Sieci komputerowe podstawy Beata Kuźmińska 1 1. Sieci komputerowe To systemy połączonych komputerów zdolnych do wzajemnego przesyłania informacji, do dzielenia się zasobami, udostępniania tzw. urządzeń

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl

Załącznik nr 1 do SIWZ. Numer sprawy: DO-DZP.7720.13.2013. http://www.wam.net.pl http://www.wam.net.pl Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na świadczenie usługi operatorskiej sieci teleinformatycznej w zakresie transmisji danych dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP NAZWA ASORTYMENTU (minimalne wymagania) ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( 3 x 6) 1 2 3 4 5 6 7 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Sieci przemysłowe w sterowaniu maszyn Industry networks in machine control Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń

Spis treúci. Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Księgarnia PWN: Scott Empson - Akademia sieci Cisco. CCNA. Pełny przegląd poleceń Spis treúci O autorze... 11 O recenzentach technicznych... 11 Dedykacja... 12 Podziękowania... 12 Ikony użyte w tej książce...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

INFORMACJA. Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ... ( pieczęć wykonawcy) INFORMACJA Ja (My), niŝej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Narzędzia informatyczne w zarządzaniu portfolio projektów Rok akademicki: 2014/2015 Kod: ZIE-2-307-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Zarządzania Kierunek: Informatyka i Ekonometria Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2)

BEFSR11 / 41. Routing statyczny Routing dynamiczny (RIP-1 / RIP-2) Routery BEFSR11 / 41 WAN (Internet): 1xRJ-45 FE 10/100 LAN: przełącznik FE 1 / 4xRJ-45 (AutoMDI / MDI-X) Rodzaje połączenia WAN: Obtain IP address automatically - klient serwera DHCP Static IP - adres

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe Modele OSI i TCP/IP

Sieci komputerowe Modele OSI i TCP/IP Sieci komputerowe Modele OSI i TCP/IP Ewa Burnecka / Janusz Szwabiński ewa@ift.uni.wroc.pl / szwabin@ift.uni.wroc.pl Sieci komputerowe (C) 2003 Ewa Burnecka ver. 0.1 p.1/21 Twórczość szalonego artysty?

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów

KARTA PRZEDMIOTU. Nr Opis efektu kształcenia Metoda sprawdzenia efektu kształcenia. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 1 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: SIECI KOMPUTEROWE 2. Kod przedmiotu: SK 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Sieci wirtualne VLAN cz. I

Sieci wirtualne VLAN cz. I Sieci wirtualne VLAN cz. I Dzięki zastosowaniu sieci VLAN można ograniczyć ruch rozgłoszeniowy do danej sieci VLAN, tworząc tym samym mniejsze domeny rozgłoszeniowe. Przykładowo celu zaimplementowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania:

Zapytanie ofertowe. zakup routera. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest router spełniający następujące wymagania: Tarnowskie Góry, 03.12.2012 r. Sitel Sp. z o. o. ul. Grodzka 1 42-600 Tarnowskie Góry Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-226/10-00 Sitel Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP IN-s Punkty ECTS: 2. Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka w zarządzaniu Nazwa modułu: Elektroniczna wymiana danych w przemyśle Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-2-306-IN-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe

SIECI KOMPUTEROWE WWW.EDUNET.TYCHY.PL. Protokoły sieciowe Protokoły sieciowe Aby komputery połączone w sieć mogły się ze sobą komunikować, muszą korzystać ze wspólnego języka, czyli tak zwanego protokołu. Protokół stanowi zestaw zasad i standardów, które umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Maszyny i urządzenia transportowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RBM-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV

Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Przemysłowe Sieci Informatyczne (PSI) Wydział Elektrotechniki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Studia stacjonarne I stopnia: rok II, semestr IV Z Regulaminu Studiów Dziennych 4 1. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl

Sieci komputerowe. Routing. dr inż. Andrzej Opaliński. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. www.agh.edu.pl Sieci komputerowe Routing Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie dr inż. Andrzej Opaliński Plan wykładu Wprowadzenie Urządzenia Tablice routingu Typy protokołów Wstęp Routing Trasowanie (pl) Algorytm Definicja:

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet S7. Spis treści. Dzień 1. I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307)

Kurs Ethernet S7. Spis treści. Dzień 1. I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307) Spis treści Dzień 1 I Wykorzystanie sieci Ethernet w aplikacjach przemysłowych - wprowadzenie (wersja 1307) I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: BHP i ergonomia I Rok akademicki: 2015/2016 Kod: WGG-1-701-n-K Punkty ECTS: 3 Wydział: Wiertnictwa, Nafty i Gazu Kierunek: Górnictwo i Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe 1PSI

Sieci komputerowe 1PSI Prace zaliczeniowe dla słuchaczy szkół zaocznych w roku szkolnym 2016/2017 z przedmiotów: Sieci komputerowe 1PSI Systemy baz danych 2 PSI Sieci komputerowe 2 PSI Sieci komputerowe 1 PSI Sprawdzian wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Serwery portów szeregowych. Maciej Kifer / Inżynier Sprzedaży MOXA

Serwery portów szeregowych. Maciej Kifer / Inżynier Sprzedaży MOXA Serwery portów szeregowych NPort Maciej Kifer / Inżynier Sprzedaży MOXA Agenda Serwery portów szeregowych Nport zastosowanie Serwery portów szeregowych Nport omówienie NPort5000 NPort6000 NPortW2000 Plus

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych

Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych Zarządzanie Jakością Usług w Sieciach Teleinformatycznych do sieci R. Krzeszewski 1 R. Wojciechowski 1 Ł. Sturgulewski 1 A. Sierszeń 1 1 Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej http://www.kis.p.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny OSI

Model referencyjny OSI Model referencyjny OSI Marek Kozłowski Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechnika Warszawska Warszawa 2014/2015 Plan wykładu 1 Warstwowa budowa modelu OSI 2 Przegląd warstw modelu OSI Warstwy

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection

Sieci Komputerowe. Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection Sieci Komputerowe Model Referencyjny dla Systemów Otwartych Reference Model for Open Systems Interconnection dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Bardziej szczegółowo

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2

Przegląd urządzeń firmy. Sieci komputerowe 2 Przegląd urządzeń firmy CISCO Sieci komputerowe 2 Krótko o firmie CISCO jest światowym liderem wytwarzającym produkty sieciowe dla najróŝniejszych zastosowań, od małych sieci lokalnych po potęŝne sieci

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA OBLIGATORYJNE WYMAGANIA TECHNICZNE Router/Firewall: szt. 6 Oferowany model *... Producent *... L.p. 1. Obudowa obudowa o wysokości maksymalnie 1U dedykowana

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia II stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Nazwa modułu: Metody i techniki Public Relations Rok akademicki: 2012/2013 Kod: GIP-2-208-ZP-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Stos protokołów TCP/IP (ang. Transmission Control Protocol/Internet Protocol) W latach 1973-78 Agencja DARPA i Stanford University opracowały dwa wzajemnie uzupełniające się protokoły: połączeniowy TCP

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3

Spis treúci. Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Księgarnia PWN: Wayne Lewis - Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 3 Spis treúci Informacje o autorze... 11 Informacje o redaktorach technicznych wydania oryginalnego... 11 Dedykacje... 13 Podziękowania...

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo