Załącznik do raportu Zaawansowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z funduszy unijnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do raportu Zaawansowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z funduszy unijnych"

Transkrypt

1 Załącznik do raportu Zaawansowanie projektów budowy infrastruktury telekomunikacyjnej z funduszy unijnych Maj 2010

2 Spis Treści I. Opis prac przy poszczególnych projektach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej... 3 Projekty regionalne Program Rozwoju Polski Wschodniej... 3 Projekty regionalne Regionalny Program Operacyjny Projekty lokalne Regionalny Program Operacyjny II. Etapy projektów i uŝyte definicje Projekty realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Rozwoju Polski Wschodniej... 57

3 I. Opis prac przy poszczególnych projektach budowy infrastruktury telekomunikacyjnej Projekty regionalne Program Rozwoju Polski Wschodniej 3

4 4

5 Województwo lubelskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo lubelskie L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia 1 Inwentaryzacja Infrastruktury II kwartał 2007 III kwartał % III kwartał 2008 ITTI lubelskie 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej III kwartał 2007 IV kwartał % IV kwartał 2008 konsorcjum Infostrategia, DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom Lublin 3 Studium Wykonalności II kwartał 2008 I kwartał % I kwartał 2010 konsorcjum Infostrategia, DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy II kwartał 2008 II kwartał % I kwartał 2010 konsorcjum Infostrategia, DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 Ocena oddziaływania na środowisko I kwartał 2011 I kwartał % W* I kwartał 2011 I kwartał % EZ* 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 I kwartał 2010 III kwartał % W* 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe I kwartał 2010 III kwartał % SW*, EZ* 9 Wniosek aplikacyjny 10 Umowa o dofinansowanie 11 Wybór InŜyniera Kontraktu 12 Dokumentacja projektowa sieci 13 Budowa sieci 14 Wybór operatora infrastruktury I kwartał 2010 III kwartał % SW* III kwartał 2010 III kwartał % SW*, IZ* I kwartał 2010 IV kwartał % SW* I kwartał 2011 IV kwartał % W*, IK* I kwartał 2011 I kwartał % W* IV kwartał 2013 IV kwartał % SW*, IK* * EZ eksperci zewnętrzni, W wykonawca, SW samorząd województwa, IZ Instytucja Zarządzająca, IK inŝynier kontraktu Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 5

6 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo lubelskie Podmiot odpowiedzialny za realizację Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Opis i zakres projektu - Cel projektu - Opis projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Województwo Lubelskie Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu ,47 zł Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu ,78 zł Planowany procent dofinansowania 85% +10% = 95% Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Sieć światłowodowa Długość sieci światłowodowej Długość sieci miedzianej Brak Ilość węzłów szkieletowych sieci 14 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 310 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym Ilość linii radiowych w paśmie otwartym Brak Brak Szczegółowe dane techniczne Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego Ilość miejscowości białych objętych siecią km Ilość miejscowości szarych objętych siecią 2201 Ilość miejscowości czarnych objętych siecią 210 Procent gospodarstw domowych objętych siecią ZałoŜenie 90% Procent przedsiębiorstw objętych siecią. (załoŝenie 100%) Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej Planowane są przez operatorów rozbudowy istniejących sieci Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Z realizowanymi w ramach SSPW 6Mb/s, zdefiniowana jako moŝliwość korzystania z określonego typu usług multimedialnych - np. IPTV, TV SD Rozdzielny - budowa: Zaprojektuj i Wybuduj, eksploatacja :PPP+Koncesja Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego 6

7 Województwo podkarpackie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia 1 Inwentaryzacja Infrastruktury II kwartał 2008 I kwartał 2010 I kwartał 2010 Konsorcjum ITTI i BSPiŁ Teleprojekt 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej II kwartał 2008 II kwartał % II kwartał 2009 Konsorcjum Infostrategia DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom 3 Studium Wykonalności II kwartał 2008 I kwartał % I kwartał 2010 Konsorcjum Infostrategia DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom podkarpackie Rzeszów 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy II kwartał 2008 I kwartał 2010 I kwartał 2010 Konsorcjum Infostrategia DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 Ocena oddziaływania na środowisko III kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2013 W* II kwartał 2008 II kwartał % II kwartał 2009 EZ* 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 III kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2013 W* 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe IV kwartał 2007 IV kwartał % IV kwartał 2010 SW*, EZ* 9 Wniosek aplikacyjny 10 Umowa o dofinansowanie 11 Wybór InŜyniera Kontraktu 12 Dokumentacja projektowa sieci 13 Budowa sieci 14 Wybór operatora infrastruktury II kwartał 2010 II kwartał % II kwartał 2010 SW* III kwartał 2010 III kwartał % III kwartał 2010 SW*, Iś* I kwartał 2010 IV kwartał % IV kwartał 2010 SW* II kwartał 2011 II kwartał % II kwartał 2013 W*, IK* II kwartał IV kwartał % IV kwartał 2013 W* II kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2012 SW*, IK* * EZ eksperci zewnętrzni, W wykonawca, SW samorząd województwa, IZ Instytucja Zarządzająca, IK inŝynier kontraktu Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 7

8 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie Podmiot odpowiedzialny za realizację Opis i zakres projektu Województwo Podkarpackie Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych na terenie pięciu województw Polski Wschodniej, w tym na terenie województwa podkarpackiego. Sieć zapewni mieszkańcom, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorcom z terenu województwa moŝliwość korzystania z usług teleinformatycznych oraz z multimedialnych zasobów informacji i usług świadczonych elektronicznie oraz umoŝliwi efektywną wymianę danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi, a takŝe mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi. Opis projektu Cel projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Województwo Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu ,24 Pobudzenie rozwoju gospodarczego województwa podkarpackiego. Sieć będzie dostępna na równoprawnych zasadach dla wszystkich operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, którzy chcieliby świadczyć usługi lub budować własną infrastrukturę na terenie województwa. Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu ,28 Planowany procent dofinansowania 85% (EFRR) +10%(budŜet państwa) Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Światłowodowa Długość sieci światłowodowej 2518 km (2045 km po optymalizacji z punktu widzenia współbieŝności przebiegów obu warstw sieci) Długość sieci miedzianej Brak Ilość węzłów szkieletowych sieci 14 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 200 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym Brak Ilość linii radiowych w paśmie otwartym Brak Szczegółowe dane techniczne Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego 6 km Ilość miejscowości białych objętych siecią 777 Ilość miejscowości szarych objętych siecią 906 Ilość miejscowości czarnych objętych siecią 290 Procent gospodarstw domowych objętych siecią Procent przedsiębiorstw objętych siecią Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej 52,82% (2014r.) 84% (2014r.) W obszarze ostatniej mili - brak informacji, trwa nabór wniosków do III osi priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata oraz do działania 8.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Woj. lubelskie i świętokrzyskie Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe Do 6 Mb/s Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Łączny Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 8

9 Województwo podlaskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia podlaskie Białystok 1 Inwentaryzacja Infrastruktury II kwartał 2008 I kwartał 2010 II kwartał 2010 Teleprojekt, ITTI 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej 3 Studium Wykonalności 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy III kwartał 2007 IV kwartał 2008 IV kwartał 2008 II kwartał 2008 IV kwartał 2009 I kwartał 2010 II kwartał 2008 IV kwartał 2009 Konsorcjum Infostrategia, DGA, ITTI, Nizielski & Borys Konsorcium Infostrategia DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom Konsorcium Infostrategia DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 Ocena oddziaływania na środowisko II kwartał 2011 III kwartał 2010 III kwartał 2010 Wykonawca II kwartał 2010 III kwartał 2010 III kwartał 2010 Eksperci zewnętrzni 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 II kwartał 2010 III kwartał 2010 III kwartał 2010 Wykonawca 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe I kwartał 2010 IV kwartał 2010 IV kwartał 2010 Samorząd 9 Wniosek aplikacyjny 10 Umowa o dofinansowanie 11 Wybór InŜyniera Kontraktu 12 Dokumentacja projektowa sieci 13 Budowa sieci 14 Wybór operatora infrastruktury I kwartał 2010 IV kwartał 2010 IV kwartał 2010 Samorząd III kwartał 2010 III kwartał 2010 III kwartał 2010 PARP, Samorząd I kwartał 2010 VI kwartał 2010 VI kwartał 2010 Samorząd II kwartał 2011 II kwartał 2013 II kwartał 2013 Wykonawca, InŜynier Kontraktu II kwartał 2011 IV kwartał 2013 IV kwartał 2013 Wykonawca II kwartał 2011 I kwartał 2012 I kwartał 2012 InŜynier Kontraktu,Samorząd Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 9

10 10

11 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie Podmiot odpowiedzialny za realizację Opis i zakres projektu Województwo Podlaskie Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Przedmiotem projektu jest budowa ponadregionalnej sieci szerokopasmowej składającej się z pięciu regionalnych sieci szkieletowych na terenie pięciu województw Polski Wschodniej, w tym na terenie województwa podlaskiego. W ramach projektu zaproponowano architekturę sieci, określono jej przebieg oraz lokalizacje węzłów i punktów dystrybucyjnych. Opis projektu Cel projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Województwo podlaskie Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu ,00 zł Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu ,94 zł Zapewnienie do końca 2014 roku moŝliwości dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w województwach warmińsko-mazurskim, lubelskim, podkarpackim, podlaskim i świętokrzyskim. Planowany procent dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowanych projektu Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Światłowodowa Długość sieci światłowodowej 1882 km Długość sieci miedzianej - Ilość węzłów szkieletowych sieci 8 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 170 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym - Ilość linii radiowych w paśmie otwartym - Szczegółowe dane techniczne Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego 6 km Ilość miejscowości białych objętych siecią 162 Ilość miejscowości szarych objętych siecią 1558 Ilość miejscowości czarnych objętych siecią 175 Procent gospodarstw domowych objętych siecią 81 % Procent przedsiębiorstw objętych siecią Brak danych w SW (załoŝono 100% przedsiębiorców w zasięgu 6 km od węzła) Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej Konkursy RPO Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku TP S.A. AC-X, Netia, TK Telekom, Pionier Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe 2,4Mb/s w roku 2014 Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. zaprojektuj i wybuduj Wykonawcy wyłonieni w trybie zamówień publicznych Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 11

12 Województwo warmińsko - mazurskie L.p. Etap projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia warmińsko - mazurskie 1 Inwentaryzacja Infrastruktury IV kwartał 2008 IV kwartał % IV kwartał 2008 SW* Olsztyn 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej I kwartał 2009 I kwartał % I kwartał 2009 SW* 3 Studium Wykonalności IV kwartał 2009 I kwartał I kwartał 2010 SW*, MRR* 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy I kwartał 2009 I kwartał I kwartał 2010 SW* 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego III kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2013 W* 6 Ocena oddziaływania na środowisko III kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2013 W* 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 III kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2013 W* 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe II kwartał 2009 III kwartał III kwartał 2009 SW* 9 Wniosek aplikacyjny 10 Umowa o dofinansowanie 11 Wybór InŜyniera Kontraktu I kwartał 2010 IV kwartał % IV kwartał 2010 EZ*, SW* I kwartał 2010 IV kwartał % IV kwartał 2010 SW* 12 Dokumentacja projektowa sieci II kwartał 2011 II kwartał % II kwartał 2011 Wykonawca SW, IK* 13 Budowa sieci IV kwartał 2011 IV kwartał % I kwartał 2014 Operator infrastruktury 14 Wybór operatora infrastruktury II kwartał 2011 I kwartał % I kwartał 2012 IK* * EZ eksperci zewnętrzni, W wykonawca, SW samorząd województwa, IZ Instytucja Zarządzająca, IK inŝynier kontraktu Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12

13 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Opis projektu Podmiot odpowiedzialny za realizację Opis i zakres projektu Cel projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu Województwo Warmińsko-Mazurskie Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II: Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW). Projekt SSPW znajduje się w indykatywnym wykazie duŝych projektów. Projekt zostanie zrealizowany poprzez budowę na terenach zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym, infrastruktury teleinformatycznej tworzącej regionalne sieci szkieletowe i dystrybucyjne. Łączna długość sieci dystrybucyjnej dla wszystkich obszarów inwestycyjnych województwa warmińsko-mazurskiego wyniesie km (przy liczbie 197 węzłów), natomiast długość sieci szkieletowej stanowić będzie 833 km (przy liczbie 10 węzłów). Cel projektu to zapewnienie do 2014 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% gospodarstw domowych oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców z terenu województwa. Województwo warmińsko-mazurskie ,50 zł Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu ,81 zł Planowany procent dofinansowania 85 % Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Technologia światłowodowa Długość sieci światłowodowej 2287 Długość sieci miedzianej - Ilość węzłów szkieletowych sieci 10 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 197 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym - Ilość linii radiowych w paśmie otwartym - Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego 6 km Szczegółowe dane techniczne Ilość miejscowości białych objętych siecią 588 Ilość miejscowości szarych objętych siecią Ilość miejscowości czarnych objętych siecią - Procent gospodarstw domowych objętych siecią 90% Procent przedsiębiorstw objętych siecią 100% Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej 1 regionalna sieć wojewódzka o długości km Przewiduje się : Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku -1 punkt styku z siecią SSPW w sąsiednim województwie; - punkt styku sieci szerokopasmowej z sieciami NGA budowanymi przez OSD Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domow 6 Mbit/s Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Jeden przetarg nieograniczony Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskie 13

14 Województwo świętokrzyskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia 1 Inwentaryzacja Infrastruktury II kwartał 2007 III kwartał % III kwartał 2008 ITTI i BSPiŁ Teleprojekt 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej III kwartał 2007 IV kwartał % IV kwartał 2008 Konsorcjum Infostrategia, DGA, ITTI, Nizielski & Borys, Eficom 3 Studium Wykonalności II kwartał 2008 II kwartał % I kwartał 2010 j.w. Kielce świętokrzyskie 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy II kwartał 2008 II kwartał % I kwartał 2010 j.w. 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego III kwartał 2011 I kwartał % 6 Ocena oddziaływania na środowisko III kwartał 2011 I kwartał % 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 I kwartał 2010 III kwartał % 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe I kwartał 2010 III kwartał % 9 Wniosek aplikacyjny I kwartał 2010 III kwartał % 10 Umowa o dofinansowanie III kwartał 2010 III kwartał % 11 Wybór InŜyniera Kontraktu I kwartał 2010 IV kwartał % 12 Dokumentacja projektowa sieci II kwartał 2011 II kwartał % 13 Budowa sieci III kwartał 2011 IV kwartał % 14 Wybór operatora infrastruktury II kwartał 2011 I kwartał % Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 14

15 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo świętokrzyskie Podmiot odpowiedzialny za realizację Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Opis projektu Opis i zakres projektu - Cel projektu - Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Województwo Świętokrzyskie Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu ,13 PLN Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu ,17 PLN Planowany procent dofinansowania 85% +10% = 95% Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Sieć światłowodowa Długość sieci światłowodowej km Szczegółowe dane techniczne Długość sieci miedzianej Ilość węzłów szkieletowych sieci Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci Ilość linii radiowych w paśmie chronionym Ilość linii radiowych w paśmie otwartym Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego Ilość miejscowości białych objętych siecią Ilość miejscowości szarych objętych siecią Ilość miejscowości czarnych objętych siecią Procent gospodarstw domowych objętych siecią Procent przedsiębiorstw objętych siecią Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Brak Brak Brak 6 km %. (załoŝenie 100%) Planowane sa przez operatorów rozbudowy istniejących sieci Z realizowanymi w ramach SSPW Zdefiniowana jako moŝliwość korzystania z określonego typu usług multimedialnych - np. IPTV, TV SD, z drugiej strony wynika z planowanego promienia zasięgu RozwaŜane są 2 opcje Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 15

16 Projekty regionalne Regionalny Program Operacyjny 16

17 Województwo mazowieckie Internet dla Mazowsza Projekt RPO dla województwa mazowieckiego L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia mazowieckie Warszawa 1 Inwentaryzacja Infrastruktury Uzupełniana na bieŝąco ARMSA -- 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej Ok ARMSA - 3 Studium Wykonalności Ok ARMSA - 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy Ok ARMSA - 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego k Beneficjent - 6 Ocena oddziaływania na środowisko Ok ARMSA - 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura Ok Beneficjent - 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe Beneficjent 9 Wniosek aplikacyjny Beneficjent - 10 Umowa o dofinansowanie Beneficjent - 11 Wybór InŜyniera Kontraktu Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym ,00 zł netto 12 Dokumentacja projektowa sieci Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym ,00 zł netto 13 Budowa sieci Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym ,00 zł netto 14 Wybór operatora infrastruktury Wykonawca wybrany w postępowaniu przetargowym - Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 17

18 Szczegółowe dane techniczne Opis projektu Internet dla Mazowsza Projekt RPO dla województwa mazowieckiego Podmiot odpowiedzialny za realizację Samorząd Województwa Mazowieckiego Realizacja projektu zapewni budowę sieci światłowodowej, punktów rozgałęźnych oraz punktów dystrybucyjnych, tak aby najdalsze miejscowości potencjalnych odbiorców znajdowały się w zasięgu technologii ADSL (nie więcej jak 6 km od punktu dystrybucyjnego światłowodowego). Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych Opis i zakres projektu przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Województwa Mazowieckiego. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnie inwestycyjnie. Nadrzędnym celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla minimum 90% mieszkańców Mazowsza, wszystkim podmiotom gospodarczym, podniesienie konkurencyjności gospodarczej i społecznej w układzie regionalnym i krajowym oraz Cel projektu poszerzenie wiedzy z zakresu moŝliwości wykorzystania Internetu mieszkańcom Mazowsza. Projekt ma na celu zapobieganie zjawisku wykluczenia cyfrowego oraz zainicjować działań, które wyrównają szanse rozwojowe. Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Województwo Mazowieckie Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu ,00 zł Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu W trakcie opracowania analiza finansowa Planowany procent dofinansowania 85 % Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Światłowodowa Długość sieci światłowodowej 3700 km Długość sieci miedzianej Nie dotyczy Ilość węzłów szkieletowych sieci 42 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 225 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym Nie dotyczy Ilość linii radiowych w paśmie otwartym Nie dotyczy Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego 6 km Ilość miejscowości białych objętych siecią 3877 Ilość miejscowości szarych objętych siecią 602 Ilość miejscowości czarnych objętych siecią 192 Procent gospodarstw domowych objętych siecią min. 90 % Procent przedsiębiorstw objętych siecią 100 % Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej - Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Operatorzy telekomunikacyjni hurtowi działający w obszarze Województwa Mazowieckiego Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe 10Mb Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Łączny, rozdzielny, PPP model zostanie określony w późniejszym terminie Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 18

19 Województwo lubuskie Lubuska Sieć Szerokopasmowa Projekt RPO dla województwa lubuskiego L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia 1 Inwentaryzacja Infrastruktury % ITTI Sp. z o.o ,00zł 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej lubuskie Zielona Góra 3 Studium Wykonalności Program Funkcjonalno-UŜytkowy Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 Ocena oddziaływania na środowisko Będzie określone w przyszłości Będzie określone w przyszłości 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 Będzie określone w przyszłości 8 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe Projekt został wpisany na Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uchwała Zarządu z dnia ) Uchwałą NR XLV/427/2009 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. projekt wpisany na wieloletni plan inwestycyjny. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego + Sejmik Województwa 9 Wniosek aplikacyjny r Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 10 Umowa o dofinansowanie UMWL 11 Wybór InŜyniera Kontraktu Dokumentacja projektowa sieci 13 Budowa sieci metodą projektuj-buduj II kwartał II kwartał Wybór operatora infrastruktury II kwartał 2012 II kwartał II kwartał Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego 19

20 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Projekt RPO dla województwa lubuskiego Szczegółowe dane techniczne Opis projektu Podmiot odpowiedzialny za realizację Opis i zakres projektu Cel projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu Planowany procent dofinansowania Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Długość sieci światłowodowej Długość sieci miedzianej Ilość węzłów szkieletowych sieci Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci Ilość linii radiowych w paśmie chronionym Ilość linii radiowych w paśmie otwartym Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego Ilość miejscowości białych objętych siecią Ilość miejscowości szarych objętych siecią Ilość miejscowości czarnych objętych siecią Procent gospodarstw domowych objętych siecią Procent przedsiębiorstw objętych siecią Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Budowa wojewódzkiej sieci szkieletowej oraz dystrybucyjnej Planowana sieć swoim zasięgiem będzie obejmowała teren całego województwa lubuskiego, planowane jest doprowadzenie światłowodu do kaŝdej gminy. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom województwa lubuskiego dostępu do Internetu szerokopasmowego. Ideą projektu jest przede wszystkim świadczenie usług elektronicznych mieszkańcom województwa lubuskiego. Infrastruktura Internetu szerokopasmowego ma zostać wykorzystana jako medium do świadczenia ww. usług Cały teren województwa lubuskiego 72 mln zł. 72 mln zł. 85% lub 50% jeŝeli z pomocą publiczną Światłowodowa, radiowa WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. - WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. - WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. - WykaŜe studium wykonalności, planowany termin realizacji sierpień 2010r. Planowane jest wybudowanie sieci szkieletowej/dystrybucyjnej, która będzie umoŝliwiała dostarczenie do kaŝdego gospodarstwa domowego łącza o przepływności 2 MB/s Planujemy powołanie spółki do realizacji powyŝszego projektu / jedną z opcji jest powołanie spółki PPP 20

21 Województwo pomorskie Pomorska Sieć Szerokopasmowa Projekt RPO dla województwa pomorskiego L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia pomorskie Gdańsk 1 Inwentaryzacja Infrastruktury % EFICOM S.A., Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba S.J., Nizielski & Borys Consulting S.J zł (brutto) 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej Nie rozpoczęto tego etapu, terminy i zakres jego realizacji jest uzaleŝniony od zatwierdzenia modelu realizacji PSS 3 Studium Wykonalności ok. 20% Program Funkcjonalno-UŜytkowy EFICOM S.A., Instytut Łączności Państwowy Instytut Badawczy, InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba S.J., Nizielski & Borys Consulting S.J zł (brutto) 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego 6 Ocena oddziaływania na środowisko 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe 9 Wniosek aplikacyjny Nie rozpoczęto tych etapów terminy i zakres ich realizacji jest uzaleŝniony od zatwierdzenia modelu realizacji PSS 10 Umowa o dofinansowanie 11 Wybór InŜyniera Kontraktu 12 Dokumentacja projektowa sieci 13 Budowa sieci 14 Wybór operatora infrastruktury Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 21

22 Opis projektu Szczegółowe dane techniczne Podmiot odpowiedzialny za realizację Opis i zakres projektu Cel projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu Planowany procent dofinansowania Około 40 % Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Długość sieci światłowodowej Długość sieci miedzianej Ilość węzłów szkieletowych sieci 6 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 235 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym Ilość linii radiowych w paśmie otwartym Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego Pomorska Sieć Szerokopasmowa Projekt RPO dla województwa pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Projekt zakłada budowę na zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa pomorskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, naleŝące do róŝnych operatorów, zasoby regionalnych sieci telekomunikacyjnych. Projekt nie faworyzuje Ŝadnej konkretnej technologii. Inwestycje będą, co do zasady, koncentrować się na budowie sieci światłowodowej, tak aby przybliŝyć lokalizację węzłów optycznych sieci do uŝytkownika końcowego bez dublowania istniejących traktów światłowodowych. Budowana infrastruktura obejmować będzie w pierwszej kolejności elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Aktualnie analizowane są róŝne modele budowy sieci, najbardziej prawdopodobny jest model Partnerstwa Publiczno Prywatnego z operatorem wybranym w drodze postępowania przetargowego. Celem projektu jest zapewnienie powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostępu do wiedzy, usług elektronicznych oraz informacji oferowanych poprzez Internet w szczególności na obszarach wiejskich i w małych miastach dla obywateli, przedsiębiorców oraz jednostek publicznych na terenie Województwa Pomorskiego Województwo pomorskie zł brutto (szacunkowy koszt, który moŝe ulec zmianie) j.w. Światłowodowa Szacunkowo około 2310 km (810 km budowa / 1500 km dzierŝawa) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Około 6 km (ADSL), w przypadku jeśli zainteresowany będzie operator świadczący usługi bezprzewodowe moŝe być więcej Ilość miejscowości białych objętych siecią (skalą przyjętą dla PSS są sołectwa lub gminy) 111* Ilość miejscowości szarych objętych siecią (skalą przyjętą dla PSS są sołectwa lub gminy) 100* Ilość miejscowości czarnych objętych siecią (skalą przyjętą dla PSS są sołectwa lub gminy) 30* (w tym 6 węzłów szkieletowych) Nie dotyczy planowana sieć jest tylko siecią szkieletowa i dystrybucyjną a nie siecią dostępową, teoretyczny procent gospodarstw domowych Procent gospodarstw domowych objętych siecią objętych siecią zostanie ustalony po zakończeniu studium wykonalności Nie dotyczy planowana sieć jest tylko siecią szkieletowa i dystrybucyjną a nie siecią dostępową, teoretyczny procent gospodarstw domowych Procent przedsiębiorstw objętych siecią objętych siecią zostanie ustalony po zakończeniu studium wykonalności Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej UMWP nie planuje sieci regionalnych w obszarze PSS. Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Z regionalnymi sieciami w województwach: zachodniopomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim oraz z SSPW (w woj. warmińsko-mazurskim) Nie dotyczy planowana sieć jest tylko siecią szkieletowa i dystrybucyjną a nie siecią dostępową, jednak w przyjętych analizach do klienta Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe końcowego zakładamy przepustowość minimum 2 Mbit/s Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Aktualnie rozpatrywane są róŝne tryby budowy, ze wskazaniem na tryb PPP * Dane dotyczą ilości węzłów sieci umieszczonych w sołectwach białych, szarych lub czarnych. Nie uwzględniono sołectw, które mogą być objęte zasięgiem węzła. Dane takie zostaną opracowane po zakończeniu studium wykonalności. Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 22

23 Województwo śląskie Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Projekt RPO dla województwa śląskiego L.p. Etap projektu rozpoczęcia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin wykonawca kwota wynagrodzenia 1 Inwentaryzacja Infrastruktury ITTI Sp. z o.o zł 2 Koncepcja sieci szerokopasmowej Wstępna koncepcja Zakończono Nizielski&Borys Consulting Sp. z o.o zł śląskie 3 Studium Wykonalności 4 Program Funkcjonalno-UŜytkowy 5 Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego W marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej Katowice 6 Ocena oddziaływania na środowisko 7 Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe 9 Wniosek aplikacyjny W marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej W marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej W marcu zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej 10 Umowa o dofinansowanie Konkurs 2010/ Wybór InŜyniera Kontraktu 12 Dokumentacja projektowa sieci 13 Budowa sieci 14 Wybór operatora infrastruktury Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 23

24 Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Projekt RPO dla województwa śląskiego Opis projektu Podmiot odpowiedzialny za realizację Opis i zakres projektu Cel projektu Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu Planowany procent dofinansowania Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Długość sieci światłowodowej Województwo Śląskie - Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego W województwie śląskim obserwuje się obecnie sytuację, w której na jego terenie występują zidentyfikowane podczas inwentaryzacji obszary, gdzie zauwaŝalny jest trwały deficyt infrastruktury sieciowej lub takie, gdzie brak konkurencji dotąd nie zaowocował pojawieniem się przystępnych ofert usług. Takie obszary występują na przykład na północy i na południu od aglomeracji śląskiej. Doprowadzenie w te regiony sieci światłowodowych powinno być katalizatorem zmian zmierzających do rozwoju sieci dostępowych. Model infrastruktury pasywnej dla sieci szkieletowej województwa moŝna rozciągnąć na relacje łączące rejony nieobsługiwane z sieciami wyŝszych poziomów, w tym z innymi miejscowościami województwa śląskiego. PoniewaŜ na rynku wojewódzkim jest juŝ potencjalna grupa operatorów, którzy byli by zainteresowani natychmiastowym wykorzystaniem tego typu infrastruktury na obszarze województwa powstanie w ten sposób kilka konkurujących sieci szkieletowych umoŝliwiających obsługę lokalnych, miejskich, gminnych, powiatowych sieci dostępowych, a co za tym idzie uŝytkowników końcowych. Mając na uwadze powyŝszy model w ramach działań województwa śląskiego planowane jest utworzenie hierarchicznej sieci regionalnej, składającej się z części szkieletowej (sieci wojewódzkiej) łączącej obszary zagroŝone wykluczeniem cyfrowym, na których planowana jest budowa sieci niŝszego poziomu tj. sieci dystrybucyjnych w postaci sieci gminnych i powiatowych. Planowana sieć wojewódzka w postaci rurociągów i kabli optycznych ma tworzyć spójną strukturę łącząca sieci niŝszego poziomu. Sieć regionalna będzie spełniać warunek neutralności technologicznej - warunek, według którego zasady eksploatacji sieci i ich uŝytkowania przez innych operatorów przyjęte dla potrzeb realizacji projektu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych" nie powinny preferować Ŝadnych spośród zestandaryzowanych technologii wykorzystywanych przez operatorów, jak równieŝ zachowają aktualność w perspektywie rozwoju technologicznego. Warunek ten ma zostać spełniony poprzez udostępnianie włókien optycznych (model pasywny sieci). W szczególności zakłada się, Ŝe z sieci szkieletowych i dystrybucyjnych będą mogli korzystać operatorzy sieci dostępowych wykorzystujący róŝnorodne technologie dostępowe (przewodowe lub radiowe). RównieŜ operatorzy wykorzystujący pasywne usługi sieci szkieletowej będą mogli się łączyć w kaŝdym dogodnym punkcie sieci dla dowolnej zestawianej usługi. Sieć będzie spełniać warunek otwartości - warunek, według którego sieci wybudowane w ramach realizacji projektu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych" będą otwarte dla wszystkich uŝytkowników (operatorów), którzy chcieliby z nich skorzystać na równoprawnych zasadach. Warunek ten dotyczy zasad organizacyjnych oraz technicznych. Warunek otwartości będzie zapewniony poprzez takie zaplanowanie infrastruktury teleinformatycznej, by mogła obsłuŝyć wielu operatorów oraz poprzez zapewnienie równych zasad dostępu do tej infrastruktury, współuŝytkowania pomieszczeń i powierzchni kolokacyjnych. Od strony technicznej otwartość zapewni architektura sieci regionalnej, zestandaryzowane interfejsy techniczne i jej dostępność we wszystkich obszarach objętych projektem. Otwartość sieci musi być zapewniona nie tylko zaplanowaniem odpowiednich rozwiązań techniczno-organizacyjnych, ale jest równieŝ zobowiązaniem umownym operatora infrastruktury (podmiotu zarządzającego infrastrukturą) zapewniającym równe traktowanie operatorów korzystających z tej sieci. Realizacja sieci szkieletowej, która stworzy moŝliwość połączenia planowanych sieci subregionalnych (28 projektów) Zapewnienie infrastruktury spójnej na terenie całego województwa Zapewnienie punktów styku z operatorami i sieciami krajowymi (opcja) Zwiększenie bezpieczeństwa i wydajności sieci Województwo śląskie Ok. 60 mln zł (kwota nie obejmuje projektów subregionalnych) (W trakcie opracowywania) (Na ten moment zakładane 85% dofinansowania) Światłowodowa Ok. 600 km Długość sieci miedzianej - Ilość węzłów szkieletowych sieci 21 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 901 węzły dystrybucyjne zapewniają projekty sieci realizowane w ramach subregionów (28 projektów) Szczegółowe dane techniczne Ilość linii radiowych w paśmie chronionym (Dotyczy projektów PRS dane dostępne w RR UM) Ilość linii radiowych w paśmie otwartym (Dotyczy projektów PRS dane dostępne w RR UM) Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego (Dotyczy projektów PRS dane dostępne w RR UM) Ilość miejscowości białych objętych siecią (Dotyczy projektów PRS dane dostępne w RR UM) Ilość miejscowości szarych objętych siecią (Dotyczy projektów PRS dane dostępne w RR UM) Ilość miejscowości czarnych objętych siecią 21 Procent gospodarstw domowych objętych siecią Procent przedsiębiorstw objętych siecią Sieć szkieletowa dotyczy całego województwa Sieć szkieletowa dotyczy całego województwa Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej Lider Gmina Siewierz Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Siewierz 24

25 Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Projekt RPO dla województwa śląskiego Lider Urząd Miasta Tychy SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Tychy Lider Powiat Zawierciański Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Powiat Zawierciański Lider Miasto Gliwice SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Gliwice Gmina Mierzęcice Lider Gmina Radzionków SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gmina Radzionków Lider Gmina Ciasna SilesiaNet - Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gminy Powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby, Kochanowice, Woźniki) Lider Powiat Mikołowski SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry) Lider Miasto Jaworzno Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Miasto Jaworzno Lider Gmina Zawiercie Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim Gminie Zawiercie Lider Miasto Ruda Śląska SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjngo w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Ruda Śląska Lider Gmina Ciasna SilesiaNet - Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Gminy Powiatu lublinieckiego (Ciasna, Herby, Kochanowice, Woźniki) Lider Gmina Będzin Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Będzin Lider Gmina Bytom SILESIANET budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Bytom Lider Gmina Sosnowiec Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sosnowiec Lider Gmina Pawłowice Budowa e-struktury dla Powiatu Pszczyńskiego Lider Gmina Kalety SilesiaNet - Budowa Społeczeństwa Informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat tarnogórski - Gmina Kalety Lider Gmina Zabrze SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze Lider Gmina Tarnowskie Góry Silesia-Net budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym Województwa Śląskiego Gmina Tarnowskie Góry Lider Miasto Świętochłowice SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Świętochłowice Lider Miasto Dąbrowa Górnicza Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Dąbrowa Górnicza, Etap I Lider Gmina Sławków Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim - Gmina Sławków Lider Gmina Czeladź Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Czeladzi Lider Miasto Katowice SilesiaNet - budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice Lider Gmina Rybnik Miejska sieć szerokopasmowa w Rybniku Lider Gmina Jastrzębie Zdrój Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój Lider Gmina śory Internet dla wszystkich Lider Miasto Częstochowa Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego - E region częstochowski Lider: Powiat śywiecki Budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie Powiatu śywieckiego i Partnerzy: Gminy: Czernichów, Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Milówka, Lipowa, Łękawica, Łodygowice, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ślemień, Świnna, Ujsoły, Węgierska Górka i śywiec Lider Powiat Bielski Szerokopasmowy dostęp do Internetu kluczem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w powiecie bielskim Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku Sieć małopolska, wszystkie sieci operatorskie Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe - Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. W trakcie ustalania Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 25

26 Województwo małopolskie małopolskie Kraków L.p. 1 2 Etap projektu Inwentaryzacja Infrastruktury Koncepcja sieci szerokopasmowej rozpoczęcia działania Małopolska Sieć Szerokopasmowa Projekt RPO dla województwa małopolskiego zakończenia działania stopień realizacji (szacunkowo w %) realny termin Studium Wykonalności Program Funkcjonalno- UŜytkowy Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego Ocena oddziaływania na środowisko Inwestycja będzie prowadzona na obszarze 19 powiatów i obejmie 180 gmin. Zakładany cykl inwestycyjny dla obszarów interwencji zbliŝonych wielkością do obszaru powiatu będzie wynosił około 1,5 roku począwszy od 2010 roku. Pozwolenia na budowę, ULICP, WZ będą pozyskiwane sukcesywnie dla kolejnych przyjętych do realizacji obszarów. ZłoŜenie wniosku o wydanie decyzji ULICP, WZ dla ostatnich obszarów inwestycyjnych przewiduje się w terminie 06/ * Obecnie analizowana jest równieŝ moŝliwość realizacji projektu w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Przewidywany termin zakończenia analizy to 03/ *aktualizacja studium w terminie do *aktualizacja w terminie do wykonawca Konsorcjum Firm: Biuro Studiów i Projektów Łączności Przedsiębiorstwo Państwowe ITTI Sp. z o.o. kwota wynagrodzenia ,00 zł Opracowanie własne - Konsorcjum Firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Nizielski & Borys Consulting Spółka Jawna Konsorcjum Firm: InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba Spółka Jawna, Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Nizielski & Borys Consulting Spółka Jawna Wykonanie programów funkcjonalno uŝytkowych było jednym z elementów zamówienia na opracowanie studium wykonalności projektu Decyzja Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w sprawie obszarów Natura 2000 Pozostałe dokumenty aplikacyjne w tym uchwały budŝetowe Uchwała Nr IX/97/07 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Małopolskiego na lata Wniosek aplikacyjny

27 10 Umowa o dofinansowanie Wybór InŜyniera Kontraktu Dokumentacja projektowa sieci Budowa sieci Wybór operatora infrastruktury Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego *w przypadku realizacji projektu w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego operatorem infrastruktury będzie spółka celowa (SPV) powołana do zaprojektowania, budowy i zarządzania MSS

28 Opis projektu Szczegółowe dane techniczne Małopolska Sieć Szerokopasmowa Projekt RPO dla województwa małopolskiego Podmiot odpowiedzialny za realizację Województwo Małopolskie Budowa na zagroŝonych wykluczeniem cyfrowym obszarach województwa małopolskiego, zgodnie z zasadą neutralności technologicznej, pasywnej infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, naleŝące do róŝnych operatorów, zasoby i tworzącej regionalne sieci szkieletowe. Inwestycje będą koncentrować się na budowie sieci, tak, aby przybliŝyć lokalizację węzłów optycznych sieci do uŝytkownika końcowego bez dublowania istniejących traktów światłowodowych. Budowana infrastruktura obejmować będzie w pierwszej kolejności elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Sieci powstałe w ramach projektu będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe bezpośrednio odbiorcom końcowym, tj. mieszkańcom, firmom i instytucjom z terenu Małopolski. W ten sposób podmioty komercyjne będą mogły budować własne sieci dostępowe na terenach dotychczas dla nich nieatrakcyjnych inwestycyjnie. Opis i zakres projektu Planowana jest realizacja projektu z udziałem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Górniczo Hutniczej obecnie trwają prace nad przygotowaniem listu intencyjnego oraz umowy partnerskiej w sprawie wspólnej realizacji przedsięwzięcia. Obecnie analizowana jest równieŝ moŝliwość realizacji projektu w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego. Powołana w jego wyniku spółka celowa (SPV) będzie odpowiedzialna za zaprojektowanie, wybudowanie i zarządzanie powstałą siecią. W przypadku realizacji projektu w modelu partnerstwa publiczno prywatnego moŝliwe będzie rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o budowę infrastruktury na obszarach czarnych co przyczyni się do zwiększenia rentowności całego przedsięwzięcia. Zapewnienie do końca 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % mieszkańców oraz 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Cel projektu Małopolsce. Obszar objęty projektem (gminy, powiaty województwo) Województwo małopolskie, 19 z 22 powiatów zł Przewidywana wielkość nakładów całkowitych na realizację projektu * w przypadku realizacji projektu w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego wartość całkowita projektu będzie większa o wkład partnera prywatnego zł * w przypadku realizacji projektu w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego wielkość nakładów kwalifikowanych będzie uzaleŝniona od Przewidywana wielkość nakładów kwalifikowanych na realizację projektu wytycznych dot. kosztów kwalifikowanych zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 grudnia 2009 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych. ok. 77% Planowany procent dofinansowania * w przypadku realizacji projektu w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego wartość dofinansowania będzie na poziomie 50% i nie przekroczy kwoty 37,5 mln EURO Technologia budowy sieci (światłowodowa, miedziana, radiowa, mieszana, inna) Światłowodowa 3365 km w tym budowa 1232 km, IRU 2133 km (650 km sieci szkieletowej, oraz 1483 km sieci dystrybucyjnej) Długość sieci światłowodowej *w przypadku realizacji projektu w modelu Partnerstwa Publiczno Prywatnego zakres projektu będzie obejmował budowę znacznie większej ilości węzłów dostępowych, co wpłynie na zwiększenie długości budowanej linii światłowodowej Długość sieci miedzianej - Ilość węzłów szkieletowych sieci 19 Ilość węzłów dystrybucyjnych sieci 276 Ilość linii radiowych w paśmie chronionym - Ilość linii radiowych w paśmie otwartym - Planowany promień oddziaływania węzła dystrybucyjnego 3 km Ilość miejscowości białych objętych siecią 746 Ilość miejscowości szarych objętych siecią 408 Ilość miejscowości czarnych objętych siecią 11 Procent gospodarstw domowych objętych siecią 84,9% Zakładany wskaźnik Liczba gospodarstw domowych, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu gospodarstw, tj. 55,1% Procent przedsiębiorstw objętych siecią ZałoŜeniem projektu jest zapewnienie moŝliwości dostępu dla blisko 100% przedsiębiorstw i będzie ono osiągnięte dzięki operatorom ostatniej mili korzystającym z MSS na warunkach rynkowych Planowane sieci regionalne w obszarze sieci wojewódzkiej Brak danych Z jakimi sieciami sąsiadującymi przewidziano punkt styku 1. Z kaŝdą siecią regionalną sąsiedniego województwa 2. Minimum 2 operatorów sieci publicznej (styk w Krakowie) Szerokość przewidywanego pasma transmisyjnego na 1 gospodarstwo domowe 6 Mbit/s Planowany tryb realizacji budowy: łączny, rozdzielny, PPP itp. Wspólna realizacja projektu z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Akademią Górniczo Hutniczą Obecnie analizowana jest równieŝ moŝliwość realizacji projektu w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego 28

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej na przykładzie projektu Sieć szerokopasmowa Polski Krzysztof Hetman Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 1 kwietnia 2009 r. SIEĆ SZEROKOPASMOWA

Bardziej szczegółowo

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r.

Szybki Internet dla Małopolski. Kraków, maj 2012 r. Szybki Internet dla Małopolski Kraków, maj 2012 r. Małopolska - stan aktualny co dziesiąte gospodarstwo domowe nie ma możliwości dostępu do Internetu na poziomie podstawowym (2 Mb/s) co drugie gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Internet dla Mieszkańców Małopolski Małopolska Sieć Szerokopasmowa Internet dla Mieszkańców Małopolski Kraków, Małopolska 17 października Sieć Szerokopasmowa 2011 roku Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Uzasadnienie realizacji - potrzeba interwencji W Małopolsce ok. 10% gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE

Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Stan budowy projektów szerokopasmowych finansowanych ze środków UE Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Dotychczas w ramach

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warszawa 23 marca 2010

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Warszawa 23 marca 2010 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Warszawa 23 marca 2010 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa II Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Kompleksowy projekt Sieć

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej

Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Polski Wschodniej Szerokopasmowy dostęp p do Internetu w województwach Władysław aw Ortyl Sekretarz Stanu Kraków, 12 czerwca 2007 r. Zakres wsparcia : Program Operacyjny Rozwój j Polski Wschodniej PO RPW stanowi dodatkowy

Bardziej szczegółowo

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Regionalne Sieci Szerokopasmowe Inwentaryzacja infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie województwa (na przykładzie woj. Pomorskiego) Realizacja inwestycji teleinformatycznych wyzwania i moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach

Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja rozwoju infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim w latach 2009-2015 Krzysztof Bogusławski Krzysztof Kozakowski

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Aleksandra Kwiatkowska. Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych i Cyfryzacji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Stan realizacji projektów dotyczących budowy sieci Internetu szerokopasmowego w poszczególnych województwach wdrażanych w perspektywie finansowej 2007-2013 Aleksandra Kwiatkowska Zastępca Dyrektora Departamentu

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa

Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Sieć Szerokopasmowa Agenda - czyli o czym będzie mowa Projekt MSS w skrócie Wykonawcy Studium Wykonalności Sieci szerokopasmowe czym są i czemu służą Cele projektu MSS Harmonogram Aktualny stan

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu

Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Wykorzystanie Funduszy Europejskich na rozwój sieci szerokopasmowego Internetu Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 19 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego

Małopolska bez wykluczenia cyfrowego Małopolska bez wykluczenia cyfrowego sieci szerokopasmowe i podwyŝszanie kompetencji mieszkańców Małopolska Kraków, Sieć 18 kwietnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Plan prezentacji: - historia, - harmonogram, - przedstawienie aktualnej koncepcji projektu, - problemy, - jak to robią inni - dyskusja Województwa: Lubelskie,

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 21 listopada 2012 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Wykonawcy Studium Wykonalności Główne założenia projektu w skrócie

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Najważniejsze cele to:

Cel działania. Najważniejsze cele to: Program E- VITA Projekt Budowa ponadlokalnej internetowej sieci szerokopasmowej e -Vita inter@ktywne gminy dla gmin: Dzierżoniów, Stoszowice, Niemcza, Ziębice, Ząbkowice Śląskie, Bardo. Najważniejsze cele

Bardziej szczegółowo

Streszczeniu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim. (Stan na dzień 25.08.09r)

Streszczeniu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim. (Stan na dzień 25.08.09r) Streszczeniu Studium Rozwoju Sieci Szerokopasmowych w Województwie Śląskim (Stan na dzień 25.08.09r) Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego (ŚCSI) działające na rzecz województwa śląskiego realizując

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim

Zbigniew Sender. Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy. społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Analiza efektów wykorzystania funduszy ZPORR 2004-2006 dla budowy społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim społeczeństwa informacyjnego w Województwie Świętokrzyskim Politechnika Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim

25 luty 2009 r. Wyniki inwentaryzacji sieci szerokopasmowych w województwie śląskim Śląskie mocne informacją II Forum podsumowujące prace nad Strategią Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 konsultacja społeczna projektu dokumentu 25 luty 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych -

Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - Wykorzystanie środków europejskich w Regionalnych Programach Operacyjnych na budowę sieci teleinformatycznych - przykładowe projekty. Klara Malecka, Fundacja Wspomagania Wsi Emilian Stańczyszyn, Związek

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS)

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) LUBUSKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA (LSS) AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa (LSS) Prelegent Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL Inwentaryzacja stanu infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Finansowania Szerokopasmowych Sieci Miejskich

Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Finansowania Szerokopasmowych Sieci Miejskich Pozyskiwanie Funduszy Unijnych dla Finansowania Szerokopasmowych Sieci Miejskich Maciej Koziara Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 6 marca 2008 r. Programy Społeczeństwo Operacyjne informacyjne

Bardziej szczegółowo

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim

Rozwój j Infrastruktury Społecze Informacyjnego w Województwie Pomorskim Rozwój j Infrastruktury Społecze eczeństwa Informacyjnego w Województwie Pomorskim Marcin Stefański Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Infrastruktura teleinformatyczna Liczba ludności w województwie mazowieckim zamieszkujących miejscowości zakwalifikowane do określonych obszarów wg kryterium BSC podstawowy dostęp

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KLUCZOWE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTU Eugeniusz Romański Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego IV FALA?? Gdzie jesteśmy? Uwarunkowania dla Śląska Województwo Śląskie

Bardziej szczegółowo

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Zagrożenia enia założenia Brak infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - INTERNET 1 1. Budowa infrastruktury - przedostatnia mila Beneficjent wybiera w otwartej procedurze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski Łódź, 11 kwietnia 2013 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Projekty dotyczące budowy sieci szerokopasmowych stan aktualny, prognoza na przyszłość Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego Budowa szerokopasmowej Polski

Bardziej szczegółowo

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego

ZRSI ZIOM. Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców. Propozycja środowiska naukowego ZIOM Zachodniopomorski Internet Optyczny Mieszkańców Propozycja środowiska naukowego ZIOM - Agenda Uwarunkowania Cele Koncepcja środowiska naukowego Finansowanie Warianty Wnioski ZIOM - Uwarunkowania Cele

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA:

TYTUŁ PROJEKTU: NAZWA WNIOSKODAWCY: WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR: DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU: OCENIAJĄCY: DATA: Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu

Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu Wybrane zagadnienia rozwoju infrastruktury teleinformatycznej oraz szkoleń z zakresu e-administracji w województwie mazowieckim Nakład środków w RPO na rozwój SI Projekty z zakresu SI w realizacji: 1.

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie 1 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 05 grudnia 2011 r. Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego LLU-4101-24-01/11 P/11/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa

Urząd Marszałkowski Województwa 1 Spotkanie na temat projektu Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej" Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Adam Okniński Roman Pawelski Piotr

Bardziej szczegółowo

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego

Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Raport wykorzystania środków unijnych w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Opracował Jerzy Czyżewski na zlecenie Fundacji Wspomagania Wsi Warszawa, marzec 2010 Spis treści Wprowadzenie... 3 Regionalne

Bardziej szczegółowo

BALTIC BUSINESS FORUM

BALTIC BUSINESS FORUM BALTIC BUSINESS FORUM Krzysztof Witoń Pełnomocnik Zarządu TP ds. Rozwoju Sieci Szerokopasmowych. Program Rozwoju Sieci Szerokopasmowej Świnoujście, 28.kwiecień 2011 r. Grupa TP Grupę TP tworzy ponad 20

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa. Krzysztof Bielewicz Starszy Konsultant

Maciej Król p.o. Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury UMWL. Lubuska Sieć Szerokopasmowa. Krzysztof Bielewicz Starszy Konsultant LUBUSKASIEĆSZEROKOPASMOWA AGENDA SPOTKANIA Temat Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Rozwoju Bibliotek Inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwie lubuskim Program Operacyjny Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

zastępując go następującym:

zastępując go następującym: DKS /KK/(2013)/79U Uchwała nr 79 Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2 0 0 7-2 0 1 3 z dnia 10 lipca 2013 r. zmieniająca załącznik do Uchwały nr 2 Komitetu Koordynacyjnego

Bardziej szczegółowo

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r.

Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Kraków, 16 maja 2011 r. Wykorzystanie środków UE w budowaniu elektronicznej administracji w Polsce Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Kraków, 16 maja 2011 r. Programy operacyjne Alokacja na społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Internet szerokopasmowy Rzeszów, 26 marca 2013 r. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT

publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Współpraca praca sektora publicznego i prywatnego w obszarze infrastruktury szerokopasmowej dr Krzysztof Heller Doradca Zarządu KIGEiT Budowa infrastruktury publicznej Wiele projektów budowy publicznej

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich

Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Techniczne aspekty związane z przygotowaniem oraz realizacją projektów z zakresu Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich Kraków, 11.01.2013 r. 1/31 Szerokopasmowy Internet, wsparcie EU 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo warmińsko-mazurskie Lokalizacja projektu Projekt SSPW jest realizowany na terenie 5 województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez Radę Ministrów 08.01.2014 r. 2 NARODOWY PLAN SZEROKOPASMOWY

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia

INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU. wprowadzenie do zagadnienia INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU wprowadzenie do zagadnienia Dr inż. Adam Okniński Dyrektor Wydziału Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych Departament Infrastruktury Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013

PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ W RAMACH PROW 2007-2013 Umożliwienie dostępu/budowa/modernizacja infrastruktury szerokopasmowego Internetu Andrzej Soliński Wrocław 10.12.2012 Legislacja Rozporządzenie Ministra Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego

Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Lista projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego L.p. Działanie/Podziałanie (nr i nazwa) Tytuł projektu Beneficjent (lider + partnerzy) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Bardziej szczegółowo

Internet dla Mazowsza

Internet dla Mazowsza Internet dla Mazowsza Mapa Sieci IDM INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA OPIS PROJEKTU Projekt Internet dla Mazowsza zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego światłowodowej sieci szkieletowo

Bardziej szczegółowo

Programy i środki dla sieci szerokopasmowych

Programy i środki dla sieci szerokopasmowych Programy i środki dla sieci szerokopasmowych Michał Ziętara Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 20 kwietnia 2011 r. Programy i pieniądze dla sieci

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU INTERNET DLA MAZOWSZA Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego

Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Program Telekomunikacji Polskiej Partnerstwo BB dla Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, 5 lutego 2008 Społeczeństwo Informacyjne Podstawowe warunki, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Jarosław Krzemiński

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa. Jarosław Krzemiński Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Jarosław Krzemiński Podstawy realizacji projektu Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Woj. Śl. do 2015 r. - cel strategiczny poprawa technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój usług szerokopasmowych w Województwie Podkarpackim

Rozwój usług szerokopasmowych w Województwie Podkarpackim Rozwój usług szerokopasmowych w Województwie Podkarpackim Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego Rzeszów, 23 lutego 2016 r. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Budowa sieci szerokopasmowych ze środków I osi priorytetowej PO PC i Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Spotkanie konsultacyjne dot. form współpracy samorządów lokalnych województwa śląskiego i Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020

Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 Nowe zasady finansowania infrastruktury NGA - perspektywa Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2020 1 Europejska Agenda Cyfrowa i Narodowy Plan Szerokopasmowy Cele: Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE

Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Jacek Taraska Maksymilian Hałas Katowice 8 listopad 2010 Agenda 10:00 10:15 - Wprowadzenie, 10:15 10:30 - Prezentacja wyników

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła

Porozumienie. a:... zwanymi w dalszej części umowy Partnerami. Preambuła Zawarte w dniu:... w Szczecinie, Pomiędzy: Porozumienie Województwem Zachodniopomorskim, reprezentowanym przez 1.... 2...... zwanym w dalszej części umowy Liderem Partnerstwa a:... zwanymi w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Kraków, 2 kwietnia 2004 r.

Małopolska Sieć Szerokopasmowa. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Małopolska Sieć Szerokopasmowa Małopolska Kraków, Sieć 12 Grudnia Szerokopasmowa 2008 r. Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Stan obecny zagroŝenie wykluczeniem cyfrowym 335 tysięcy gospodarstw domowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego na terenie Gmin Górnego Śląska wraz z punktami dostępu Hot-spot Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Obszar 24.2 objęty

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia

Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce. Krzysztof Heller InfoStrategia Aktualny stan projektów budowy infrastruktury szerokopasmowej w Polsce Krzysztof Heller InfoStrategia Rodzaje projektów, źródła finansowania Terytorium: Projekty lokalne (gminne, powiatowe) Projekty regionalne

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej usługi w sieci Współpraca z operatorami Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Porządek prezentacji Usługi Współpraca z operatorami

Bardziej szczegółowo

Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska

Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska Współpraca buduje inwestycje w szerokopasmowy Internet realizowane przez Orange Polska Tomasz Kowal Gdański, 20.czerwca 2013r. Motto The best way to predict the future is to create it. Najlepszym sposobem

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2015 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2015 r. Przewodniczący: sygn. akt KIO/W 22/15 POSTANOWIENIE z dnia 18 listopada 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 22 listopada 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE NARODOWEJ STRATEGII SPÓJNOŚCI INFORMACJA MIESIĘCZNA Zgodnie z danymi wygenerowanymi z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów realizowanych

Bardziej szczegółowo

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałów Wykorzystanie przez Gminę Michałów środków finansowych pochodzących z Funduszy Unijnych w 2015r W TRAKCIE REALIZACJI SĄ NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Projekt Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KONCEPCJA PROJEKTU

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KONCEPCJA PROJEKTU Śląski Konwent Informatyków I Administracji Samorządowej Szczyrk 1-2 grudnia 2011 r. Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa KONCEPCJA PROJEKTU Logika interwencji w ramach projektu w ramach działań Województwa

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r.

Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. Podsumowanie realizacji projektów Regionalnych Sieci Szerokopasmowych Krajowe Forum Szerokopasmowe 4 listopada 2015 r. 1 INWESTYCJE DO 2015 r. Budowa Regionalnych Sieci Szerokopasmowych realizowana jest

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej

str. 1 Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej Oświadczenie Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie Małopolskiej Sieci Szerokopasmowej W związku z publikacją Gazety Polskiej Unijne pieniądze w platformerskiej sieci z dnia 20 listopada 2013 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Stan realizacji 8. Osi priorytetowej Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Departament Funduszy Strukturalnych 1 Wskaźniki dla Priorytetu VIII Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ

METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ METODYKA WYZNACZANIA OBSZARÓW INTERWENCJI W RAMACH PROJEKTU BUDOWA WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ Sierpień 2011 1 METODYKA INWENTARYZACJI Istniejącą infrastrukturę szerokopasmową oraz plany inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r.

Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów. Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. w Polsce Wschodniej Koncepcja wdraŝania ania projektów Warszawa, 6 marca 2008 r. Warszawa, wrzesień 2007 r. W ramach Działania V.2 PO RPW realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT zakładający budowę tras

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W opracowaniu projektu technicznego należy uwzględnić wszystkie koszty w celu prawidłowego opracowania projektu tzn: Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza 154 38-200 Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SONDAśOWE O PROJEKCIE: Budowa Ŝywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Urząd Miejski w śywcu, maj 2010

SPOTKANIE INFORMACYJNO-SONDAśOWE O PROJEKCIE: Budowa Ŝywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Urząd Miejski w śywcu, maj 2010 SPOTKANIE INFORMACYJNO-SONDAśOWE O PROJEKCIE: Budowa Ŝywieckiej światłowodowej sieci szerokopasmowej. Urząd Miejski w śywcu, maj 2010 Opracowanie: STRADA Consulting Piotr Kurowski z siedzibą w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld

Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach. Małgorzata Nejfeld Możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy strukturalnych UE na wdrożenie systemów informatycznych w przedsiębiorstwach Małgorzata Nejfeld KDG CIEŚLAK & KORDASIEWICZ ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Główny przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej województwo podlaskie 1 Cel projektu Zapewnienie infrastruktury szkieletowo-dystrybucyjnej regionalnej sieci NGA oraz podstawowej infrastruktury szerokopasmowego dostępu

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie Warszawa, 22 października 2013

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie Warszawa, 22 października 2013 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Województwo Warmińsko-Mazurskie Warszawa, 22 października 2013 Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. Agenda prezentacji Cele, zakres Projektu SSPW WWM

Bardziej szczegółowo

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu

Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Możliwość wspierania rozwoju sieci ostatniej mili z funduszy europejskich Program Operacyjnego Polska Cyfrowa i założenia Narodowego Planu Szerokopasmowego 1 Narodowy Plan Szerokopasmowy Struktura: Szerokopasmowy

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009

BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 BUDOWA OSTATNIEJ MILI BOLESŁAWIEC, 19-20 Listopad 2009 Siedziba spółki Leszno, ul. Lipowa 26 Oddział w Lubinie przy ul. Skłodowskiej 70 Oddział w Koninie przy ul. Popiełuszki 2 Oddział w Zgorzelcu przy

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim

Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie w powiecie lęborskim Szerokopasmowe Pomorskie założenia SP Sieć szkieletowo-dystrybucyjna Sieć dostępowa prywatnych operatorów 2 Szerokopasmowe Pomorskie kluczowe liczby Wartość

Bardziej szczegółowo

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r.

Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. Sieci szerokopasmowe w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Zielona Góra, 17 czerwca 2015 r. 1 CEL GŁÓWNY: realizacja wskaźników Europejskiej Agendy Cyfrowej i Narodowego Planu Szerokopasmowego

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie. Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie Opis inwestycji. Szybki Internet dla województwa lubelskiego. inwestor inżynier kontraktu wykonawca Krzysztof Hetman Marszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy

Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Zagadnienie 1. Zastosowane podejście do inwestycji w Internet szerokopasmowy Główne decyzje województwa ws. ŁRST Uchwała Zarządu Województwa w sprawie modelu ŁRST (06/2010) - sieć będzie budowana w dwóch

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

budowy sieci dystrybucyjnych i dostępowych dla usług tradycyjnych i sieci następnej generacji (NGA) na obszarach przeznaczonych do interwencji.

budowy sieci dystrybucyjnych i dostępowych dla usług tradycyjnych i sieci następnej generacji (NGA) na obszarach przeznaczonych do interwencji. Założenia techniczne dla projektu Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Koncepcja projektu ŚRSS polega na utworzeniu spójnej infrastruktury szerokopasmowej sieci szkieletowej na obszarze województwa poprzez

Bardziej szczegółowo

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych

Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Spojrzenie operatora na budowę regionalnych sieci telekomunikacyjnych Zbigniew Dziarnowski Dyrektor Działu Sprzedaży Usług EXATEL SA Członek Rady PIIT Warszawa, 9 grudnia 2009 r. Podstawowe wytyczne Strategia

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r.

Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin. Bolesławowo, r. Cyfrowa Polska szansą na rozwój infrastruktury szerokopasmowej i kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Bolesławowo, 30.11.2016r. 1 Europejska Agenda Cyfrowa Narodowy Plan Szerokopasmowy przyjęty przez

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. Ministerstwo Europejska Agenda Cyfrowa: stan realizacji przez Polskę. 1 Ministerstwo Zrozumieć cyfryzację Internet staje się centralnym narzędziem konsumpcji treści, w konsekwencji czego obserwuje się

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego

BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM. Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM Elżbieta Anna Polak Marszałek Województwa Lubuskiego Lubuskie... zielona kraina nowoczesnych technologii Lubuskie 2007-2014: RPO 17 projektów

Bardziej szczegółowo