Ochrona środowiska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.1. Ochrona środowiska"

Transkrypt

1 Ochrona środowiska Tabela 1 Ochrona przyrody i krajobrazu w 2005 r. - stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÇLNIENIE Powierzchnia o szczegålnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona a w ha ogäłem w % powierzchni ogåłem rezerwaty przyrody b w tym parki krajobrazowe bc obszary chronionego krajobrazu c Pomniki przyrody a w ha powiat średzki 1240,2 2,0 21,6 1058,4 141,7 94 a Łącznie z obiektami utworzonymi na mocy uchwał rad gmin b Bez otuliny c Bez powierzchni rezerwatéw i innych form ochrony przyrody położonych na terenie parkéw krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu Ź r É d ł o: GUS, Warszawa 2006 Tabela 2 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ceny bieżące) w 2005 r. Wydatki na ochronę środowiska w tym na Wydatki na gospodarkę wodną WYSZCZEGÜLNIENIE ogäłem gospodarkę ściekową i ochronę wäd ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu gospodarkę odpadami, ochronę i przywräcenie wartości użytkowej gleb oraz wäd podziemnych i powierzchniowych ogäłem w tym na ujęcia i doprowadzenia wody w tys. zł POWIAT ŚREDZKI 2317,4 2197,7 74,6 20,1 4808,0 1779,3 Gminy miejskowiejskie Środa Wielkopolska 1929,1 1904,1 1020,3 1020,3 w tym miasto 1829,9 1829,9 509,5 509,5 Gminy wiejskie Dominowo 25,7 5,6 20,1 59,0 59,0 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą 235,0 235,0 Zaniemyśl 362,6 288,0 74,6 3493,7 465,0 Ź r É d ł o: GUS, Warszawa

2 Tabela 3 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według źrådeł finansowania w 2005 r. WYSZCZEGÜLNIENIE OgÄłem własne Środki z budżetu centralnego wojewädztwa powiatu gminy z zagranicy Fundusze ekologiczne (pożyczki, kredyty i dotacje) Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe Inne środki, w tym nakłady niesfinansowane w tys. zł powiat średzki 2317,4 1795,1 58,8 437,8 25,7 Ź r É d ł o: GUS, Warszawa 2006 Tabela 4 Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną według źrädeł finansowania w 2005 r. Środki WYSZCZEGÜLNIENIE OgÄłem własne z budżetu z zagranicy Fundusze ekologiczne (pożyczki, kredyty i dotacje) Kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe Inne środki, w tym nakłady niesfinansowane centralnego wojewädztwa gminy w tys. zł powiat średzki 4808,0 1536,3 1428,7 1813,0 30,0 Ź r É d ł o: GUS, Warszawa 2006 Tabela 5 Wykaz istniejących na terenie powiatu średzkiego oczyszczalni ściekåw Miejscowość Właściciel Odbiornik Chłapowo Giecz Urząd Gminy Urząd Gminy Przepustowość [m 3 /d] Ważność pozwolenia wodnoprawnego Typ Gmina Dominowo réw melior. R-67 do rz. Maskawy 150, mech-biol réw melior. R-DO-16 59, mech-biol Murzynowo Kościelne Urząd Gminy RÉw Wielki 54, mech-biol Zberki Urząd Gminy réw melioracyjny 23,0 Gmina Krzykosy na czas nieokreślony Sulęcinek Urząd Gminy Kanał Borowski 95, Gmina Nowe Miasto n. Wartą Chocicza Urząd Gminy réw B 234, Klęka Nowe Miasto Urząd Gminy Urząd Gminy réw melior. do rz. Warty réw melior. do rz. Warty mech-biol BIOBLOK PS 75 (2 szt.) BIOBLOK WS , LEMNA 430, BIOBLOK PS

3 Miejscowość Właściciel Odbiornik Bieganowo Brodowo A Brodowo B Brzeziny Chudzice Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Chwałkowo M.P.C.W.i K. Czarne Piątkowo Dębiczek Januszewo Jarosławiec Kijewo Koszuty Koszuty Huby Nadziejewo Olszewo 14 Olszewo 2 Połażejewo Romanowo Słupia Wielka Słupia Wielka Strzeszki Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Agencja Nieruchomości Rolnej Dusar Industrie Sp.z o.o. Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski C.O.B.O.R.U Słupia Wlk. Urząd Miejski Urząd Miejski. Gmina Środa Wlkp. Przepustowość [m 3 /d] Ważność pozwolenia wodnoprawnego Typ réw R-TU-5 20, mech-biol réw R-G 19, mech-biol réw R-3 18, mech-biol réw melior. R-B 5, mech-biol réw melior. R-Ź-8 RÉw Źrenicki réw D-4 i RÉw Drgań 12, mech-biol 5 000, mech-biol réw R-G 6, TURBOJET EP-50 RÉw Rusiborski 25, mech-biol réw melior. R-14 13, mech-biol réw melior. Jarosławiec rzeka Maskawa réw melior. R-K-6 439, BIOBLOK , mech-biol réw melior. R-3 9, mech-biol rzeka Maskawa 9, mech-biol réw melior. R-Z-17 0, mech-biol RÉw Źrenicki 3, mech-biol réw melior. Połażejewka dopływ Rowu Wielkiego 20, mech-biol réw R-P-1 31, mech-biol réw melior. R-5a do Struga Średzka 60, mech-biol réw r-b-2 56, mech-biol réw R-D-3 dopływ rowu Drgań 11, mech-biol 31

4 Miejscowość Właściciel Odbiornik Szlachcin Środa Wlkp. Tadeuszewo Topola Winna GÉra Zdziechowice - Pławce Zielniki Łękno Urząd Miejski Cukrownia Pfeifer&Lang en Pols ka S.A. Urząd Gminy Urząd Miejski St. Hybner Rolniczy Zakład Doświadczaln y Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Gminy Przepustowość [m 3 /d] Ważność pozwolenia wodnoprawnego Wielki RÉw 32, Typ TURBOJET EP-160 Struga Średzka mech-biol réw melior. R- ZS-17 8, mech-biol réw melior. R-T-1 13, mech-biol Struga Miłosławska réw melior. R-Pł.-15 dopływ rowu Pławieckiego Ź r É d ł o: Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 72, mech-biol 54, mech-biol RÉw Zielnicki 22, mech-biol Gmina Zaniemyśl ciek szczegéłowy Polwicki śr. 750, mech-biol Tabela 6 Składowiska czynne na terenie powiatu średzkiego Gmina /miejscowość Dominowo/ Orzeszkowo Krzykosy/ Pięczkowo Nowe Miasto n. Wartą/ Elżbietowo Środa Wlkp./ Nadziejewo Rok uruchomienia Powierzchnia [ha] Pojemność składowiska (kwatery) [m 3 ] Ilość składowanych odpadåw w 2006 r. [m 3 ] Wypełnienie [%] rok rok , , , , Ź r É d ł o: Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 32

5 Edukacja Tabela 7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały Uczniowie Absolwenci a POWIAT ŚREDZKI Gminy miejsko-wiejskie Środa Wielkopolska Gminy wiejskie Dominowo Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Zaniemyśl a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 8 Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/08 Pomieszczenia WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Oddziały Uczniowie szkolne Absolwenci a POWIAT ŚREDZKI Gminy miejsko-wiejskie Środa Wielkopolska Gminy wiejskie Dominowo Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Zaniemyśl a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 9 Zasadnicze szkoły zawodowe a dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały ogåłem Uczniowie w tym klasa I Absolwenci b powiat średzki a ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. Łącznie ze szkołami przysposabiającymi do pracy zawodowej b Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 10 Licea ogålnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci a powiat średzki a SzkÉł ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 33

6 Tabela 11 Licea profilowane dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały ogåłem Uczniowie w tym klasa I Absolwenci a powiat średzki a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 12 Ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne średnie szkoły zawodowe dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały Uczniowie Absolwenci a SZKOŁY PONADPODSTAWOWE powiat średzki 320 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE a powiat średzki a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 13 Szkoły policealne i pomaturalne w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci a ogåłem w tym klasa I powiat średzki a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 14 Szkoły dla dorosłych w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Oddziały ogåłem Uczniowie OGÇŁEM w tym klasa I Absolwenci powiat średzki GIMNAZJA podregion poznański SZKOŁY ZASADNICZE (zawodowe) podregion poznański LICEA OGÇLNOKSZTAŁCĄCE powiat średzki PONADPODSTAWOWE ŚREDNIE SZKOŁY ZAWODOWE powiat średzki PONADGIMNAZJALNE ŚREDNIE SZKOŁY ZAWODOWE powiat średzki Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 34

7 Tabela 15 Wychowanie przedszkolne w 2007 r. WYSZCZEGÇLNIENIE ogåłem PlacÅwki w tym przedszkola Miejsca w przedszkolach ogåłem Oddziały w tym w przedszkolach ogåłem Dzieci w tym w przedszkolach POWIAT ŚREDZKI Gminy miejsko-wiejskie Środa Wielkopolska Gminy wiejskie Dominowo Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Zaniemyśl Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 16 Aktualny stan przedszkoli (2006/2007 r.) Liczba przedszkoli Liczba dzieci Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty ,25 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 17 Aktualny stan szkåł podstawowych (2006/2007r.) Liczba szkåł Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty ,84 168,38 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 18 Aktualny stan szkåł gimnazjalnych (2006/2007r.) Liczba szkåł Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty ,37 75,76 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 19 Aktualny stan szkåł ponadgimnazjalnych (2006/2007r.) Liczba szkåł Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji obsługi w przeliczeniu na etaty ,7 63,92 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 35

8 Tabela 20 Komputeryzacja szkåł ponadgimnazjalnych (2006/2007r.) Nazwa szkoły Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Liczba pracowni komputerowych Liczba komputeråw Liczba uczniåw przypadających na jeden komputer Liczba komputeråw przypadających na jeden oddział Liceum OgÅlnokształcące ,1 1,8 ZespÄł SzkÄł Zawodowych ,83 1,44 ZespÄł SzkÄł Rolniczych ,27 2,33 ZespÄł SzkÄł Ekonomicznych ,8 4 Razem ,46 1,71 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Szkoły niepubliczne 1. Szkoła Policealna,,Szkoleniowiec - liczba uczniéw: Technikum Uzupełniające,,Szkoleniowiec - Liczba uczniéw: Uzupełniające Liceum OgÉlnokształcące,,Szkoleniowiec - Liczba uczniéw: Prywatna Szkoła Policealna EURONAUKA (szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) - liczba uczniéw: 86 Inne placäwki oświatowe: 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna obejmuje dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkéł podstawowych, gimnazjéw i szkéł ponadgimnazjalnych z terenu powiatu średzkiego 2. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny obejmuje 472 uczniéw 3. Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu 4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 5. Biblioteki Publiczne 5, 6. Ośrodek Kultury 5, 7. Muzea 2, 8. Rezerwat Archeologiczny w Gieczu 1, 9. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna filia w Środzie Wlkp. Baza sportowa: a) hale sportowe 15, b) boiska 37, c) korty tenisowe 5, d) baseny 1, e) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe 166 km. Kluby sportowe: 27 36

9 Tabela 21 Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie średzkim Lp. Nazwa szkoły Adres ul. Ks. Kegla 1a Liceum OgÉlnokształcące 1. im. PowstańcÉw Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej ZespÉł SzkÉł Rolniczych Im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego W Środzie Wielkopolskiej ZespÉł SzkÉł Ekonomicznych im. Jana WÉjkiewicza w Łęknie ZespÉł SzkÉł im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nowym Mieście n/wartą Euronauka W Środzie Wielkopolskiej 7.,,Szkoleniowiec Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp Ochrona zdrowia ul. KosynierÉw 2b Łękno Zaniemyśl tel./fax ul. Szkolna Nowe Miasto n/wartą tel ul. Brodowska 28 tel./fax do ul. Centralna Dominowo tel Na terenie powiatu średzkiego podstawową opiekę zdrowotną zabezpieczają publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (poradnie/gabinety lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowo rodzinnych i położnych środowiskowo - rodzinnych). Mieszkańcy powiatu średzkiego mogą korzystać z opieki specjalistycznej w przychodniach i poradniach specjalistycznych, zorganizowanych przy szpitalu, w zakładach samodzielnych (przychodnie specjalistyczne) lub w gabinetach lekarzy specjalistéw prowadzących własne praktyki. Zgodnie z przepisami ubezpieczony ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośréd tych, ktérzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak aby skorzystać z pomocy specjalisty, należy mieć skierowanie, wystawione przez lekarza rodzinnego/ pierwszego kontaktu lub innego specjalistę. Wyjątek stanowią ginekolodzy i położnicy, okuliści, dermatolodzy, wenerolodzy, onkolodzy, psychiatrzy i lekarze dentyści, z pomocy ktérych korzystać można bez skierowania. Skierowania nie są wymagane réwnież od: oséb chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, inwalidéw wojennych oraz od oséb uzależnionych w zakresie lecznictwa odwykowego. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÇŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ tel. (061) fax. (061)

10 W ramach SP ZOZ w Środzie Wlkp. funkcjonują następujące placäwki: 1. Szpital im. JÄzefa Dietla w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) Izba Przyjęć Blok operacyjny Oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, ginekologiczno położniczy, noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii Szpitalny Oddział Ratunkowy Apteka zakładowa Centralna sterylizatornia 2. Dział Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki Pracownia RTG Przychodnia tel. (061) wew. 229 lub 230 Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 266 Pracownia USG Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 266 Pracownia EKG Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) w. 278 Pracownia endoskopii Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium analityczne Przychodnia tel. (061) wew

11 Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 252 Pracownia serologii Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 254 Pracownia bakteriologiczna Przychodnia tel. (061) wew Poradnia Medycyny Pracy Przychodnia tel. (061) wew Ośrodek Usprawniania Leczniczego w Środzie Wlkp. ul. Sportowa 9a tel. (061) , fax. (061) W Ośrodku znajdują się: gabinet kinezyterapii gabinet fizykoterapii gabinet hydroterapii gabinet aerosoloterapii gabinet masażu PORADNIE, ODDZIAŁY SZPITALNE, PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE W POWIECIE ŚREDZKIM, W KTÜRYCH UDZIELA SIĘ ŚWIADCZEŃ W RAMACH UMOWY Z NFZ W 2007 R. I. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 1. Poradnia Chirurgii Naczyniowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061) Poradnia Chirurgii OgÅlnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061)

12 Samodzielny Publiczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej tel. (061) fax. (061) Poradnia Chirurgii OgÅlnej dla Dzieci Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061) Poradnia Chirurgii Onkologicznej NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Poradnia Dermatologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Specjalistyczny Niepubliczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej Zdrowie ul. Marszałka Piłsudskiego 1a tel. (061) , fax. (061) Poradnia Diabetologiczna Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Amicor s.c ul. Sportowa 7f tel. (061) Poradnie ginekologiczno położnicze NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061)

13 Prywatny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Danuta Przywitowska - Majchrzak tel. (061) Gabinet Lekarski Położniczo - Ginekologiczny i Seksuologiczny Andrzej Sujkowski ul. Dąbrowskiego 40 tel. (061) Specjalistyczny Niepubliczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej Zdrowie ul. Marszałka Piłsudskiego 1a tel. (061) , fax. (061) Prywatny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Danuta Przywitowska - Majchrzak ul. GłÉwna Krzykosy tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) Poradnia Gruźlicy i ChorÅb Płuc Poradnia choräb płuc i gruźlicy Barbara Marcinkowska tel. (061) wew Poradnia Neurologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Specjalistyczny Gabinet Lekarski - Kazimierz Mecler tel. (061) wew Poradnia okulistyczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061)

14 NS ZOZ Optii tel. (061) , kom Poradnia Otolaryngologiczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laryngolog tel. (061) wew. 6 NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061) Poradnia Reumatologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Poradnia urologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) II. Leczenie stomatologiczne 1. Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. Słupia Wielka 1 tel. (061) Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. Dąbrowskiego 50 tel. (061) Gabinet Stomatologiczny Maria Dylewska ul. KosynierÉw 58 tel. (061)

15 4. Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. Lipowa 9 tel. (061) Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. Sportowa 9a tel. (061) NZOZ "Dadent" ul. Witosa 16 tel. (061) Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. 20 Października 2 tel. (061) Gabinet Stomatologiczny Maria Dylewska ul. Centralna Dominowo tel. (061) Gabinet Stomatologiczny Hanna Pieśkiewicz ul. Dębowa Zaniemyśl tel. (061) NZOZ "Dadent" ul. Poznańska Zaniemyśl tel. (061) NZOZ "Dadent" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Aleksandra Horoszkiewicz Kaczmarek ul. Parkowa Boguszyn tel. (061) Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą tel. (061)

16 III. Opieka długoterminowa 1. Hospicja domowe Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Elcor s.c. ul. Niedziałkowskiego Środa Wlkp. tel. (061) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Vita tel. (061) IV. Leczenie szpitalne 1. Oddział Anestozjologii i Intensywnej Terapii Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział Chirurgiczny OgÅlny Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział ChorÅb Wewnętrznych Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział ginekologiczno położniczy Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział Neonatologiczny Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061)

17 6. Oddział Pediatryczny Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) V. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Poradnia Terapii Uzależnienia i WspÅłuzależnienia od Alkoholu NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i WspÅłuzależnienia ul. Lipowa 12 tel. (061) VI. Podstawowa opieka zdrowotna 1. Gabinet medycyny szkolnej Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Szkol - Med. s.c. ul. Dąbrowskiego 50 tel. (061) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aurelia Pajzderska ul. 20 Października 2 tel. (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Szkol - Med. s.c. ul. 20 Października 2 tel. (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Aspirynka ul. Poznańska Zaniemyśl tel. (061) , kom Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Astra - Med" s.c. tel. (061) , fax. (061) , kom

18 Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed" s.c. tel. (061) , (061) Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed - Bis" s.c. tel. (061) Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) , fax. (061) , kom Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. GłÉwna 24b Krzykosy tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Arm - Med" A. Charciarek R. Gawrecki ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą tel. (061) , fax. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Arm - Med" A. Charciarek R. Gawrecki ul. Parkowa Boguszyn tel./fax (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) Praktyka Lekarska Andrzej Bińczycki ul. Centralna Dominowo tel. (061) (nocna i świąteczna ambulatoryjna / wyjazdowa opieka lekarska w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) Samodzielny Publiczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej rodzinnej Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Vita tel. (061)

19 Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Astra - Med" s.c. tel. (061) , fax. (061) , kom Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed" s.c. tel. (061) , (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Elcor s.c. ul. Niedziałkowskiego 1 tel. (061) Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) , fax. (061) , kom Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) Samodzielny Publiczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Vita tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed" s.c. tel. (061) , (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Elcor s.c. ul. Niedziałkowskiego 1 tel. (061) Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) , fax. (061) , kom

20 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Grażyna Falbierska ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą, tel. (061) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Hanna Kucharczyk ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą, tel. (061) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Zawodna ul. Parkowa Boguszyn tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej rodzinnej Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej Serce s.c. tel. (061) Indywidualna praktyka położnej położna środowiskowo rodzinna Barbara Birk ul. GłÉwna 24b Krzykosy tel. (061) Indywidualna Praktyka Położnej ul. Szkolna 4, Nowe Miasto n. Wartą tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) VII. Rehabilitacja lecznicza 1. Dział fizjoterapii Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 9a tel. (061)

21 2. NZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej - Asgo ul. Wrzesińska 12 tel. (061) VIII. Profilaktyczne programy zdrowotne 1. Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Astra - Med" s.c. tel. (061) , fax. (061) , kom Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) Poradnia Okulistyczna NS ZOZ Optii tel. (061) , kom Rynek pracy i bezrobocie W Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej wg stanu na 30 listopada 2007 roku zarejestrowanych było ogéłem: 2261 oséb bezrobotnych, w tym 1527 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało: 241 oséb, w tym 109 kobiet. Stopa bezrobocia 1 w powiecie średzkim wynosiła: 10,9 %. Tabela 22 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia wg stanu na r. Policealne Średnie Zasadnicze Gimnazjalne Wykształcenie Wyższe i średnie ogålnokształcące zawodowe i poniżej zawodowe Osoby w tym kobiety Ź r É d ł o: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej na koniec roku 2006 zarejestrowanych było ogéłem: 3381 oséb bezrobotnych, w tym 2219 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało 414 oséb, w tym 193 kobiety. Stopa bezrobocia w powiecie średzkim wynosiła: 15,8 %. 1 Stopa bezrobocia w stosunku do powiatu, regionu i Polski liczona metodą: procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnych zawodowo, szacowany na koniec każdego badanego okresu. 49

22 Tabela 23 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia wg stanu na koniec 2006 r. Policealne Średnie Zasadnicze Gimnazjalne Wykształcenie Wyższe i średnie ogålnokształcące zawodowe i poniżej zawodowe Osoby w tym kobiety Ź r É d ł o: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Tabela 24 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie średzkim stan w dniu WyszczegÅlnienie 31 XII XII 2006 wzrost/ spadek stan w dniu 31 VIII 2007 wzrost/ spadek I. Liczba bezrobotnych ,8% ,8% 1. kobiety ,8% ,4% 2. z prawem do zasiłku ,9% ,4% w tym: 3. zwolnieni z przyczyn zakładu pracy ,5% 64-37,3% 4. niepełnosprawni ,3% 86-10,4% II. Bezrobotni wg wieku ,6% ,2% III. Poziom wykształcenia IV. Bezrobotni wg stażu pracy lata wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogélnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,4% ,6% ,1% ,2% ,0% ,5% ,8% ,2% ,0% 26 23,8% ,1% 101-6,5% ,0% ,7% ,6% ,8% ,0% ,6% ,2% ,3% do 1 roku ,4% ,4% ,8% ,3% ,2% ,5% ,1% ,9% ,9% ,6% 30 lat i więcej ,3% 76-24,0% bez stażu ,9% ,8% 50

23 V. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy WyszczegÅlnienie 31 XII 2005 stan w dniu 31 XII 2006 wzrost/ spadek stan w dniu 31 VIII 2007 wzrost/ spadek do 1 miesiąca ,2% ,4% ,1% ,6% ,1% ,2% ,5% ,0% ,6% ,4% powyżej 24 m-cy ,2% ,1% VI. Stopa bezrobocia dla powiatu średzkiego 18,7% 15,8% -2,9% 11,9% -3,9% WOJ. WIELKOPOLSKIE 14,6% 11,8% -2,8% 8,8% -3,0% KRAJ 17,6% 14,9% -2,7% 12,0% -2,9% Ź r É d ł o: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp Bezpieczeństwo publiczne Tabela 25 Przestępstwa stwierdzone WYSZCZEGÇLNIENIE Ilość w latach Wzrost spadek w % Liczba popełnionych przestępstw ,8 - przestępstwa o charakterze gospodarczym ,7 - przestępstwa nieletnich ,2 - przestępstwa w ruchu drogowym ,3 Liczba interwencji policyjnych ,7 Liczba nałożonych mandatéw karnych ,1 Interwencje Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,4 - pożary ,4 - miejscowe zagrożenia ,0 Ź r É d ł o: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. W 2006 r. na terenie Powiatu Średzkiego nastąpił wzrost ilości przestępstw o 19,8 %. Dotyczy to takich kategorii przestępstw jak béjki, kradzieże, rozboje i przestępstwa przeciwko mieniu. Pozytywnym objawem jest to, że w kategoriach przestępstw ciężkich, do ktérych zalicza się spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i zgwałcenia, zanotowano ich nieznaczny spadek. Na podkreślenie zasługuje wzrost wskaźnika wykrywalności, ktéry wyniésł 74,3%, co pozytywnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcéw. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rada Powiatu w 2003 r. uchwaliła Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego. Realizacja zadań ujętych w programie przez wymienione w nim podmioty przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańcéw. W 2006 r. nastąpił także wzrost ilości pożaréw i innych zagrożeń miejscowych. Na ich wzrost miały wpływ warunki atmosferyczne, a także ilość zdarzeń komunikacyjnych. Ilość zdarzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa sanitarnego była podobna jak w roku 2005, co niewątpliwie jest wynikiem działań prewencyjno-kontrolnych prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 51

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVI/536/13 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania. Problemów Społecznych. Miasta Częstochowy. na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Częstochowy na lata 2014-2020 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR. RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2014 r. Strona 1 z 126 Częstochowa, styczeń 2014 ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku

Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Izabelin do 2015 roku Wprowadzenie Reaktywowanie w 1990 roku samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym i wyposażenie go w osobowość prawną, własne źródła dochodów

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XVIII/130/08 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 grudnia 2008r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE JAROCIN w latach 2008 2015 1 1. Wstęp Ustawa a konkretnie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE SIEMIATYCKIM na lata 2011-2020 Siemiatycze, 2011 1 S t r o n a S P I S T R E Ś C I strona 1. WSTĘP...3 2. CHARAKTERYSTYKA POWIATU SIEMIATYCKIEGO.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Strzyżów na lata 2014-2020 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 I. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 4 1. STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r.

Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. Uchwała Nr XXIV/152/2006 Rady Gminy w Kiełczygłowie z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kiełczygłów na lata 2006-2013 Na podstawie art.18 ust.1 i 2 pkt 6, ustawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025

GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Projekt GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2015-2025 Choczewo 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 1.1 Struktura dokumentu.4 1.2 Powiązanie Strategii z dokumentami strategicznymi 5

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 357/XXXVII/14 Rady Gminy Brzeziny z dnia 25 września 2014 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY BRZEZINY NA LATA 2014-2020 AKTUALIZACJA STRATEGII NA LATA

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/364/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LI/364/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LI/364/14 RADY MIEJSKIEJ W DOBCZYCACH z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy i Miasta Dobczyce na lata 2014-2020 Na

Bardziej szczegółowo

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian

POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian POWIAT PLESZEWSKI Raport z realizacji zadań Strategii Rozwoju Powiatu Pleszewskiego na lata 2007-2015 w latach 2007-2009 Propozycje zmian Pleszew, sierpień 2010 r. Spis treści Wstęp... 3 I Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 STRATEGIA ROZWOJU GMINY MEŁGIEW NA LATA 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Mełgiew na lata 2007 2015 Mełgiew, listopad 2008 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Czym jest strategia Gminy?...3 2. Metodologia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo