Ochrona środowiska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1.1. Ochrona środowiska"

Transkrypt

1 Ochrona środowiska Tabela 1 Ochrona przyrody i krajobrazu w 2005 r. - stan w dniu 31 XII WYSZCZEGÇLNIENIE Powierzchnia o szczegålnych walorach przyrodniczych prawnie chroniona a w ha ogäłem w % powierzchni ogåłem rezerwaty przyrody b w tym parki krajobrazowe bc obszary chronionego krajobrazu c Pomniki przyrody a w ha powiat średzki 1240,2 2,0 21,6 1058,4 141,7 94 a Łącznie z obiektami utworzonymi na mocy uchwał rad gmin b Bez otuliny c Bez powierzchni rezerwatéw i innych form ochrony przyrody położonych na terenie parkéw krajobrazowych i obszaréw chronionego krajobrazu Ź r É d ł o: GUS, Warszawa 2006 Tabela 2 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska i gospodarkę wodną (ceny bieżące) w 2005 r. Wydatki na ochronę środowiska w tym na Wydatki na gospodarkę wodną WYSZCZEGÜLNIENIE ogäłem gospodarkę ściekową i ochronę wäd ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu gospodarkę odpadami, ochronę i przywräcenie wartości użytkowej gleb oraz wäd podziemnych i powierzchniowych ogäłem w tym na ujęcia i doprowadzenia wody w tys. zł POWIAT ŚREDZKI 2317,4 2197,7 74,6 20,1 4808,0 1779,3 Gminy miejskowiejskie Środa Wielkopolska 1929,1 1904,1 1020,3 1020,3 w tym miasto 1829,9 1829,9 509,5 509,5 Gminy wiejskie Dominowo 25,7 5,6 20,1 59,0 59,0 Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą 235,0 235,0 Zaniemyśl 362,6 288,0 74,6 3493,7 465,0 Ź r É d ł o: GUS, Warszawa

2 Tabela 3 Wydatki inwestycyjne na ochronę środowiska według źrådeł finansowania w 2005 r. WYSZCZEGÜLNIENIE OgÄłem własne Środki z budżetu centralnego wojewädztwa powiatu gminy z zagranicy Fundusze ekologiczne (pożyczki, kredyty i dotacje) Kredyty i pożyczki krajowe, w tym bankowe Inne środki, w tym nakłady niesfinansowane w tys. zł powiat średzki 2317,4 1795,1 58,8 437,8 25,7 Ź r É d ł o: GUS, Warszawa 2006 Tabela 4 Wydatki inwestycyjne na gospodarkę wodną według źrädeł finansowania w 2005 r. Środki WYSZCZEGÜLNIENIE OgÄłem własne z budżetu z zagranicy Fundusze ekologiczne (pożyczki, kredyty i dotacje) Kredyty i pożyczki krajowe w tym bankowe Inne środki, w tym nakłady niesfinansowane centralnego wojewädztwa gminy w tys. zł powiat średzki 4808,0 1536,3 1428,7 1813,0 30,0 Ź r É d ł o: GUS, Warszawa 2006 Tabela 5 Wykaz istniejących na terenie powiatu średzkiego oczyszczalni ściekåw Miejscowość Właściciel Odbiornik Chłapowo Giecz Urząd Gminy Urząd Gminy Przepustowość [m 3 /d] Ważność pozwolenia wodnoprawnego Typ Gmina Dominowo réw melior. R-67 do rz. Maskawy 150, mech-biol réw melior. R-DO-16 59, mech-biol Murzynowo Kościelne Urząd Gminy RÉw Wielki 54, mech-biol Zberki Urząd Gminy réw melioracyjny 23,0 Gmina Krzykosy na czas nieokreślony Sulęcinek Urząd Gminy Kanał Borowski 95, Gmina Nowe Miasto n. Wartą Chocicza Urząd Gminy réw B 234, Klęka Nowe Miasto Urząd Gminy Urząd Gminy réw melior. do rz. Warty réw melior. do rz. Warty mech-biol BIOBLOK PS 75 (2 szt.) BIOBLOK WS , LEMNA 430, BIOBLOK PS

3 Miejscowość Właściciel Odbiornik Bieganowo Brodowo A Brodowo B Brzeziny Chudzice Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Chwałkowo M.P.C.W.i K. Czarne Piątkowo Dębiczek Januszewo Jarosławiec Kijewo Koszuty Koszuty Huby Nadziejewo Olszewo 14 Olszewo 2 Połażejewo Romanowo Słupia Wielka Słupia Wielka Strzeszki Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Agencja Nieruchomości Rolnej Dusar Industrie Sp.z o.o. Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Miejski C.O.B.O.R.U Słupia Wlk. Urząd Miejski Urząd Miejski. Gmina Środa Wlkp. Przepustowość [m 3 /d] Ważność pozwolenia wodnoprawnego Typ réw R-TU-5 20, mech-biol réw R-G 19, mech-biol réw R-3 18, mech-biol réw melior. R-B 5, mech-biol réw melior. R-Ź-8 RÉw Źrenicki réw D-4 i RÉw Drgań 12, mech-biol 5 000, mech-biol réw R-G 6, TURBOJET EP-50 RÉw Rusiborski 25, mech-biol réw melior. R-14 13, mech-biol réw melior. Jarosławiec rzeka Maskawa réw melior. R-K-6 439, BIOBLOK , mech-biol réw melior. R-3 9, mech-biol rzeka Maskawa 9, mech-biol réw melior. R-Z-17 0, mech-biol RÉw Źrenicki 3, mech-biol réw melior. Połażejewka dopływ Rowu Wielkiego 20, mech-biol réw R-P-1 31, mech-biol réw melior. R-5a do Struga Średzka 60, mech-biol réw r-b-2 56, mech-biol réw R-D-3 dopływ rowu Drgań 11, mech-biol 31

4 Miejscowość Właściciel Odbiornik Szlachcin Środa Wlkp. Tadeuszewo Topola Winna GÉra Zdziechowice - Pławce Zielniki Łękno Urząd Miejski Cukrownia Pfeifer&Lang en Pols ka S.A. Urząd Gminy Urząd Miejski St. Hybner Rolniczy Zakład Doświadczaln y Urząd Miejski Urząd Miejski Urząd Gminy Przepustowość [m 3 /d] Ważność pozwolenia wodnoprawnego Wielki RÉw 32, Typ TURBOJET EP-160 Struga Średzka mech-biol réw melior. R- ZS-17 8, mech-biol réw melior. R-T-1 13, mech-biol Struga Miłosławska réw melior. R-Pł.-15 dopływ rowu Pławieckiego Ź r É d ł o: Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 72, mech-biol 54, mech-biol RÉw Zielnicki 22, mech-biol Gmina Zaniemyśl ciek szczegéłowy Polwicki śr. 750, mech-biol Tabela 6 Składowiska czynne na terenie powiatu średzkiego Gmina /miejscowość Dominowo/ Orzeszkowo Krzykosy/ Pięczkowo Nowe Miasto n. Wartą/ Elżbietowo Środa Wlkp./ Nadziejewo Rok uruchomienia Powierzchnia [ha] Pojemność składowiska (kwatery) [m 3 ] Ilość składowanych odpadåw w 2006 r. [m 3 ] Wypełnienie [%] rok rok , , , , Ź r É d ł o: Wydział Środowiska Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 32

5 Edukacja Tabela 7 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały Uczniowie Absolwenci a POWIAT ŚREDZKI Gminy miejsko-wiejskie Środa Wielkopolska Gminy wiejskie Dominowo Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Zaniemyśl a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 8 Gimnazja dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2007/08 Pomieszczenia WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Oddziały Uczniowie szkolne Absolwenci a POWIAT ŚREDZKI Gminy miejsko-wiejskie Środa Wielkopolska Gminy wiejskie Dominowo Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Zaniemyśl a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 9 Zasadnicze szkoły zawodowe a dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały ogåłem Uczniowie w tym klasa I Absolwenci b powiat średzki a ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne. Łącznie ze szkołami przysposabiającymi do pracy zawodowej b Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 10 Licea ogålnokształcące dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci a powiat średzki a SzkÉł ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 33

6 Tabela 11 Licea profilowane dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały ogåłem Uczniowie w tym klasa I Absolwenci a powiat średzki a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 12 Ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne średnie szkoły zawodowe dla młodzieży w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia szkolne Oddziały Uczniowie Absolwenci a SZKOŁY PONADPODSTAWOWE powiat średzki 320 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE a powiat średzki a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 13 Szkoły policealne i pomaturalne w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Pomieszczenia Oddziały Uczniowie Absolwenci a ogåłem w tym klasa I powiat średzki a Z roku szkolnego 2006/07 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 14 Szkoły dla dorosłych w roku szkolnym 2007/08 WYSZCZEGÇLNIENIE Szkoły Oddziały ogåłem Uczniowie OGÇŁEM w tym klasa I Absolwenci powiat średzki GIMNAZJA podregion poznański SZKOŁY ZASADNICZE (zawodowe) podregion poznański LICEA OGÇLNOKSZTAŁCĄCE powiat średzki PONADPODSTAWOWE ŚREDNIE SZKOŁY ZAWODOWE powiat średzki PONADGIMNAZJALNE ŚREDNIE SZKOŁY ZAWODOWE powiat średzki Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 34

7 Tabela 15 Wychowanie przedszkolne w 2007 r. WYSZCZEGÇLNIENIE ogåłem PlacÅwki w tym przedszkola Miejsca w przedszkolach ogåłem Oddziały w tym w przedszkolach ogåłem Dzieci w tym w przedszkolach POWIAT ŚREDZKI Gminy miejsko-wiejskie Środa Wielkopolska Gminy wiejskie Dominowo Krzykosy Nowe Miasto nad Wartą Zaniemyśl Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 16 Aktualny stan przedszkoli (2006/2007 r.) Liczba przedszkoli Liczba dzieci Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty ,25 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 17 Aktualny stan szkåł podstawowych (2006/2007r.) Liczba szkåł Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty ,84 168,38 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 18 Aktualny stan szkåł gimnazjalnych (2006/2007r.) Liczba szkåł Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji i obsługi w przeliczeniu na etaty ,37 75,76 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Tabela 19 Aktualny stan szkåł ponadgimnazjalnych (2006/2007r.) Liczba szkåł Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Pracownicy pedagogiczni w przeliczeniu na etaty Pracownicy administracji obsługi w przeliczeniu na etaty ,7 63,92 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. 35

8 Tabela 20 Komputeryzacja szkåł ponadgimnazjalnych (2006/2007r.) Nazwa szkoły Liczba uczniåw Liczba oddziałåw Liczba pracowni komputerowych Liczba komputeråw Liczba uczniåw przypadających na jeden komputer Liczba komputeråw przypadających na jeden oddział Liceum OgÅlnokształcące ,1 1,8 ZespÄł SzkÄł Zawodowych ,83 1,44 ZespÄł SzkÄł Rolniczych ,27 2,33 ZespÄł SzkÄł Ekonomicznych ,8 4 Razem ,46 1,71 Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. Szkoły niepubliczne 1. Szkoła Policealna,,Szkoleniowiec - liczba uczniéw: Technikum Uzupełniające,,Szkoleniowiec - Liczba uczniéw: Uzupełniające Liceum OgÉlnokształcące,,Szkoleniowiec - Liczba uczniéw: Prywatna Szkoła Policealna EURONAUKA (szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej) - liczba uczniéw: 86 Inne placäwki oświatowe: 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna obejmuje dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkéł podstawowych, gimnazjéw i szkéł ponadgimnazjalnych z terenu powiatu średzkiego 2. Powiatowy Szkolny Ośrodek Sportowo Turystyczny obejmuje 472 uczniéw 3. Schronisko Młodzieżowe w Zaniemyślu 4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 5. Biblioteki Publiczne 5, 6. Ośrodek Kultury 5, 7. Muzea 2, 8. Rezerwat Archeologiczny w Gieczu 1, 9. Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna filia w Środzie Wlkp. Baza sportowa: a) hale sportowe 15, b) boiska 37, c) korty tenisowe 5, d) baseny 1, e) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe 166 km. Kluby sportowe: 27 36

9 Tabela 21 Szkoły ponadgimnazjalne w powiecie średzkim Lp. Nazwa szkoły Adres ul. Ks. Kegla 1a Liceum OgÉlnokształcące 1. im. PowstańcÉw Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej ZespÉł SzkÉł Rolniczych Im. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego W Środzie Wielkopolskiej ZespÉł SzkÉł Ekonomicznych im. Jana WÉjkiewicza w Łęknie ZespÉł SzkÉł im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nowym Mieście n/wartą Euronauka W Środzie Wielkopolskiej 7.,,Szkoleniowiec Ź r É d ł o: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp Ochrona zdrowia ul. KosynierÉw 2b Łękno Zaniemyśl tel./fax ul. Szkolna Nowe Miasto n/wartą tel ul. Brodowska 28 tel./fax do ul. Centralna Dominowo tel Na terenie powiatu średzkiego podstawową opiekę zdrowotną zabezpieczają publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (poradnie/gabinety lekarzy rodzinnych, pielęgniarek środowiskowo rodzinnych i położnych środowiskowo - rodzinnych). Mieszkańcy powiatu średzkiego mogą korzystać z opieki specjalistycznej w przychodniach i poradniach specjalistycznych, zorganizowanych przy szpitalu, w zakładach samodzielnych (przychodnie specjalistyczne) lub w gabinetach lekarzy specjalistéw prowadzących własne praktyki. Zgodnie z przepisami ubezpieczony ma prawo wyboru świadczeniodawcy spośréd tych, ktérzy zawarli umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jednak aby skorzystać z pomocy specjalisty, należy mieć skierowanie, wystawione przez lekarza rodzinnego/ pierwszego kontaktu lub innego specjalistę. Wyjątek stanowią ginekolodzy i położnicy, okuliści, dermatolodzy, wenerolodzy, onkolodzy, psychiatrzy i lekarze dentyści, z pomocy ktérych korzystać można bez skierowania. Skierowania nie są wymagane réwnież od: oséb chorych na gruźlicę, zakażonych wirusem HIV, inwalidéw wojennych oraz od oséb uzależnionych w zakresie lecznictwa odwykowego. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÇŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ tel. (061) fax. (061)

10 W ramach SP ZOZ w Środzie Wlkp. funkcjonują następujące placäwki: 1. Szpital im. JÄzefa Dietla w Środzie Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) Izba Przyjęć Blok operacyjny Oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy, ginekologiczno położniczy, noworodkowy, anestezjologii i intensywnej terapii Szpitalny Oddział Ratunkowy Apteka zakładowa Centralna sterylizatornia 2. Dział Diagnostyki Obrazowej i Elektrodiagnostyki Pracownia RTG Przychodnia tel. (061) wew. 229 lub 230 Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 266 Pracownia USG Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 266 Pracownia EKG Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) w. 278 Pracownia endoskopii Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew Dział Diagnostyki Laboratoryjnej Laboratorium analityczne Przychodnia tel. (061) wew

11 Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 252 Pracownia serologii Szpital ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) wew. 254 Pracownia bakteriologiczna Przychodnia tel. (061) wew Poradnia Medycyny Pracy Przychodnia tel. (061) wew Ośrodek Usprawniania Leczniczego w Środzie Wlkp. ul. Sportowa 9a tel. (061) , fax. (061) W Ośrodku znajdują się: gabinet kinezyterapii gabinet fizykoterapii gabinet hydroterapii gabinet aerosoloterapii gabinet masażu PORADNIE, ODDZIAŁY SZPITALNE, PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE W POWIECIE ŚREDZKIM, W KTÜRYCH UDZIELA SIĘ ŚWIADCZEŃ W RAMACH UMOWY Z NFZ W 2007 R. I. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 1. Poradnia Chirurgii Naczyniowej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061) Poradnia Chirurgii OgÅlnej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061)

12 Samodzielny Publiczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej tel. (061) fax. (061) Poradnia Chirurgii OgÅlnej dla Dzieci Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061) Poradnia Chirurgii Onkologicznej NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Poradnia Dermatologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Specjalistyczny Niepubliczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej Zdrowie ul. Marszałka Piłsudskiego 1a tel. (061) , fax. (061) Poradnia Diabetologiczna Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego Amicor s.c ul. Sportowa 7f tel. (061) Poradnie ginekologiczno położnicze NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061)

13 Prywatny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Danuta Przywitowska - Majchrzak tel. (061) Gabinet Lekarski Położniczo - Ginekologiczny i Seksuologiczny Andrzej Sujkowski ul. Dąbrowskiego 40 tel. (061) Specjalistyczny Niepubliczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej Zdrowie ul. Marszałka Piłsudskiego 1a tel. (061) , fax. (061) Prywatny Gabinet Ginekologiczno - Położniczy Danuta Przywitowska - Majchrzak ul. GłÉwna Krzykosy tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) Poradnia Gruźlicy i ChorÅb Płuc Poradnia choräb płuc i gruźlicy Barbara Marcinkowska tel. (061) wew Poradnia Neurologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Specjalistyczny Gabinet Lekarski - Kazimierz Mecler tel. (061) wew Poradnia okulistyczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061)

14 NS ZOZ Optii tel. (061) , kom Poradnia Otolaryngologiczna Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Laryngolog tel. (061) wew. 6 NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Chirurgia i Ortopedia Średzka tel. (061) wew.1, fax. (061) Poradnia Reumatologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) Poradnia urologiczna NS ZOZ "Medicus" ul. Czerwonego Krzyża 14 tel. (061) , fax. (061) II. Leczenie stomatologiczne 1. Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. Słupia Wielka 1 tel. (061) Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. Dąbrowskiego 50 tel. (061) Gabinet Stomatologiczny Maria Dylewska ul. KosynierÉw 58 tel. (061)

15 4. Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. Lipowa 9 tel. (061) Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. Sportowa 9a tel. (061) NZOZ "Dadent" ul. Witosa 16 tel. (061) Poradnia Stomatologiczna Stomatologia Średzka s.c. ul. 20 Października 2 tel. (061) Gabinet Stomatologiczny Maria Dylewska ul. Centralna Dominowo tel. (061) Gabinet Stomatologiczny Hanna Pieśkiewicz ul. Dębowa Zaniemyśl tel. (061) NZOZ "Dadent" ul. Poznańska Zaniemyśl tel. (061) NZOZ "Dadent" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Aleksandra Horoszkiewicz Kaczmarek ul. Parkowa Boguszyn tel. (061) Prywatny Gabinet Stomatologiczny ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą tel. (061)

16 III. Opieka długoterminowa 1. Hospicja domowe Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Elcor s.c. ul. Niedziałkowskiego Środa Wlkp. tel. (061) Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo Rodzinnej Vita tel. (061) IV. Leczenie szpitalne 1. Oddział Anestozjologii i Intensywnej Terapii Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział Chirurgiczny OgÅlny Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział ChorÅb Wewnętrznych Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział ginekologiczno położniczy Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Oddział Neonatologiczny Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061)

17 6. Oddział Pediatryczny Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Szpitalny Oddział Ratunkowy Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) V. Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Poradnia Terapii Uzależnienia i WspÅłuzależnienia od Alkoholu NZOZ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i WspÅłuzależnienia ul. Lipowa 12 tel. (061) VI. Podstawowa opieka zdrowotna 1. Gabinet medycyny szkolnej Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Szkol - Med. s.c. ul. Dąbrowskiego 50 tel. (061) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Aurelia Pajzderska ul. 20 Października 2 tel. (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Szkol - Med. s.c. ul. 20 Października 2 tel. (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Szkolnej Aspirynka ul. Poznańska Zaniemyśl tel. (061) , kom Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Astra - Med" s.c. tel. (061) , fax. (061) , kom

18 Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed" s.c. tel. (061) , (061) Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed - Bis" s.c. tel. (061) Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) , fax. (061) , kom Przychodnia Lekarza Rodzinnego ul. GłÉwna 24b Krzykosy tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Arm - Med" A. Charciarek R. Gawrecki ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą tel. (061) , fax. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Arm - Med" A. Charciarek R. Gawrecki ul. Parkowa Boguszyn tel./fax (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) Praktyka Lekarska Andrzej Bińczycki ul. Centralna Dominowo tel. (061) (nocna i świąteczna ambulatoryjna / wyjazdowa opieka lekarska w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) Samodzielny Publiczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej rodzinnej Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Vita tel. (061)

19 Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Astra - Med" s.c. tel. (061) , fax. (061) , kom Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed" s.c. tel. (061) , (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Elcor s.c. ul. Niedziałkowskiego 1 tel. (061) Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) , fax. (061) , kom Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) (nocna i świąteczna ambulatoryjna opieka pielęgniarska w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) Samodzielny Publiczny ZespÄł Opieki Zdrowotnej ul. Żwirki i Wigury 10 tel. (061) fax. (061) (nocna i świąteczna wyjazdowa opieka pielęgniarska w Podstawowej Opiece Zdrowotnej) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Vita tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarzy Rodzinnych "Lekmed" s.c. tel. (061) , (061) Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej Elcor s.c. ul. Niedziałkowskiego 1 tel. (061) Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) , fax. (061) , kom

20 Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Grażyna Falbierska ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą, tel. (061) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Hanna Kucharczyk ul. Szkolna Nowe Miasto n. Wartą, tel. (061) Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Jolanta Zawodna ul. Parkowa Boguszyn tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) Poradnia (gabinet) położnej środowiskowej rodzinnej Położniczy Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej Serce s.c. tel. (061) Indywidualna praktyka położnej położna środowiskowo rodzinna Barbara Birk ul. GłÉwna 24b Krzykosy tel. (061) Indywidualna Praktyka Położnej ul. Szkolna 4, Nowe Miasto n. Wartą tel. (061) Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "Proximus" ul. Sienkiewicza Zaniemyśl tel. (061) , (061) VII. Rehabilitacja lecznicza 1. Dział fizjoterapii Samodzielny Publiczny ZespÅł Opieki Zdrowotnej ul. Sportowa 9a tel. (061)

21 2. NZOZ Centrum Rehabilitacji Medycznej - Asgo ul. Wrzesińska 12 tel. (061) VIII. Profilaktyczne programy zdrowotne 1. Poradnia (gabinet) lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza Rodzinnego "Astra - Med" s.c. tel. (061) , fax. (061) , kom Praktyka Lekarza Rodzinnego ul. Poselska 52 tel. (061) Poradnia Okulistyczna NS ZOZ Optii tel. (061) , kom Rynek pracy i bezrobocie W Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej wg stanu na 30 listopada 2007 roku zarejestrowanych było ogéłem: 2261 oséb bezrobotnych, w tym 1527 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało: 241 oséb, w tym 109 kobiet. Stopa bezrobocia 1 w powiecie średzkim wynosiła: 10,9 %. Tabela 22 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia wg stanu na r. Policealne Średnie Zasadnicze Gimnazjalne Wykształcenie Wyższe i średnie ogålnokształcące zawodowe i poniżej zawodowe Osoby w tym kobiety Ź r É d ł o: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Środzie Wielkopolskiej na koniec roku 2006 zarejestrowanych było ogéłem: 3381 oséb bezrobotnych, w tym 2219 kobiet. Prawo do zasiłku posiadało 414 oséb, w tym 193 kobiety. Stopa bezrobocia w powiecie średzkim wynosiła: 15,8 %. 1 Stopa bezrobocia w stosunku do powiatu, regionu i Polski liczona metodą: procentowy udział bezrobotnych w liczbie cywilnej ludności aktywnych zawodowo, szacowany na koniec każdego badanego okresu. 49

22 Tabela 23 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych według wykształcenia wg stanu na koniec 2006 r. Policealne Średnie Zasadnicze Gimnazjalne Wykształcenie Wyższe i średnie ogålnokształcące zawodowe i poniżej zawodowe Osoby w tym kobiety Ź r É d ł o: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. Tabela 24 Poziom i struktura bezrobocia w powiecie średzkim stan w dniu WyszczegÅlnienie 31 XII XII 2006 wzrost/ spadek stan w dniu 31 VIII 2007 wzrost/ spadek I. Liczba bezrobotnych ,8% ,8% 1. kobiety ,8% ,4% 2. z prawem do zasiłku ,9% ,4% w tym: 3. zwolnieni z przyczyn zakładu pracy ,5% 64-37,3% 4. niepełnosprawni ,3% 86-10,4% II. Bezrobotni wg wieku ,6% ,2% III. Poziom wykształcenia IV. Bezrobotni wg stażu pracy lata wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogélnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej ,4% ,6% ,1% ,2% ,0% ,5% ,8% ,2% ,0% 26 23,8% ,1% 101-6,5% ,0% ,7% ,6% ,8% ,0% ,6% ,2% ,3% do 1 roku ,4% ,4% ,8% ,3% ,2% ,5% ,1% ,9% ,9% ,6% 30 lat i więcej ,3% 76-24,0% bez stażu ,9% ,8% 50

23 V. Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy WyszczegÅlnienie 31 XII 2005 stan w dniu 31 XII 2006 wzrost/ spadek stan w dniu 31 VIII 2007 wzrost/ spadek do 1 miesiąca ,2% ,4% ,1% ,6% ,1% ,2% ,5% ,0% ,6% ,4% powyżej 24 m-cy ,2% ,1% VI. Stopa bezrobocia dla powiatu średzkiego 18,7% 15,8% -2,9% 11,9% -3,9% WOJ. WIELKOPOLSKIE 14,6% 11,8% -2,8% 8,8% -3,0% KRAJ 17,6% 14,9% -2,7% 12,0% -2,9% Ź r É d ł o: Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp Bezpieczeństwo publiczne Tabela 25 Przestępstwa stwierdzone WYSZCZEGÇLNIENIE Ilość w latach Wzrost spadek w % Liczba popełnionych przestępstw ,8 - przestępstwa o charakterze gospodarczym ,7 - przestępstwa nieletnich ,2 - przestępstwa w ruchu drogowym ,3 Liczba interwencji policyjnych ,7 Liczba nałożonych mandatéw karnych ,1 Interwencje Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ,4 - pożary ,4 - miejscowe zagrożenia ,0 Ź r É d ł o: Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Obywateli Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. W 2006 r. na terenie Powiatu Średzkiego nastąpił wzrost ilości przestępstw o 19,8 %. Dotyczy to takich kategorii przestępstw jak béjki, kradzieże, rozboje i przestępstwa przeciwko mieniu. Pozytywnym objawem jest to, że w kategoriach przestępstw ciężkich, do ktérych zalicza się spowodowanie uszczerbku na zdrowiu i zgwałcenia, zanotowano ich nieznaczny spadek. Na podkreślenie zasługuje wzrost wskaźnika wykrywalności, ktéry wyniésł 74,3%, co pozytywnie wpływa na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańcéw. Mając na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego, Rada Powiatu w 2003 r. uchwaliła Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli dla Powiatu Średzkiego. Realizacja zadań ujętych w programie przez wymienione w nim podmioty przyczynia się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańcéw. W 2006 r. nastąpił także wzrost ilości pożaréw i innych zagrożeń miejscowych. Na ich wzrost miały wpływ warunki atmosferyczne, a także ilość zdarzeń komunikacyjnych. Ilość zdarzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa sanitarnego była podobna jak w roku 2005, co niewątpliwie jest wynikiem działań prewencyjno-kontrolnych prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 51

Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń.

Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń. ANALIZA SWOT [OPRACOWANO NA PODSTAWIE OCENY DOKONANEJ PRZEZ UCZESTNIKÓW DEBAT STRATEGICZNYCH] 1 Podczas pierwszej debaty strategicznej pracowano nad analizą zasobów wewnętrznych i analizą otoczenia zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

1) Komórki organizacyjne:

1) Komórki organizacyjne: Strukturę organizacyjną Zakładu stanowią: I. Przedsiębiorstwo: Szpital Powiatowy im. lek. Zbigniewa Koprowskiego w Sokołowie Podlaskim świadczący usługi w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020.

ANKIETA. Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. ANKIETA Konsultacje społeczne prowadzone w ramach opracowywania aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Goleniowskiego do roku 2020. Szanowni Państwo! W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego SP ZOZ w Opolu Lubelskim WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW, JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a

Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim 24-300 Opole Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a Załącznik nr 1 do Statutu SP ZOZ w Opolu Lubelskim WEWNĘTRZNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OPOLU LUBELSKIM Podmiot Leczniczy: Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy

CEL STRATEGICZNY 1. Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy CEL STRATEGICZNY 1 Podwyższenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy 1. Wzrost bezpieczeństwa publicznego. 2. Wdrażanie sprawnego systemu informacji w sytuacjach kryzysowych. 3. Edukacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 czerwca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU OPOCZYŃSKIEGO z dnia... 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.:

w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: RADA POWIĄ.T~ w Nowym Dwar l< ivlazowlecklm ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Mazowiecki Z DNIA...2~...~~~~~;:.~.~...~~9.?:.: Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa

Szanowni Państwo. Z góry dziękuję za udział w naszym badaniu. Zygmunt Frańczak Burmistrz Miasta Dynowa Szanowni Państwo Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Miejskiej Dynów do roku 2026 oraz nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Dynów na lata 2016 2026. Będą to dokumenty wyznaczające

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr XXXVII/471/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2006r. STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRYFINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Powiatowe Centrum Pomocy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy WYKAZ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do uchwały Nr XXXII/219/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 marca 2006 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo.

Badaniu podlegają 3 podstawowe obszary aktywności: gospodarka, środowisko (zarówno przyrodnicze, jak i przestrzenne) oraz społeczeństwo. Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad tworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Jasieniec na lata 2014-2020, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Badaniu podlegają 3

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY

Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krajna Złotowska MOCNE STRONY Zbiorcze zestawienie analizy SWOT dla obszaru Lokalnej Grupy Działania MOCNE STRONY 1. Walory środowiska naturalnego potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji 2. Zaangażowanie liderów i społeczności

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013

POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/167/2009 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 marca 2009 r. POWIATOWY PROGRAM NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2009 2013 OŁAWA, marzec 2009 rok Podstawa prawna: 1. art.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały:

SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: SESJA RADY POWIATU GRODZISEGO W trakcie październikowego posiedzenia Rada podjęła uchwały: w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości punktu do konstrukcji tabeli wynagradzania pracowników

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

ANALIZA SWOT. położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt ANALIZA SWOT MOCNE STRONY SŁABE STRONY Intensywna promocja marki Miasto Nieefektywnie wykorzystany potencjał Zakochanych położenia oraz potencjał przyrodniczokulturowy; Certyfikat miasta Najlepszy Produkt

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Janów Lubelski 2015 Informator jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 marca 2013 r. Poz. 2274 UCHWAŁA NR XXX/251/13 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025

Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Ankieta jest anonimowa! Ankieta Wypracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Solina na lata 2015-2025 Mieszkańcy Gminy Solina Urząd Gminy Solina przystąpił do wypracowania Strategii

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022

ANKIETA. do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 ANKIETA do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Zrównoważonego Rozwoju Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2022 zachęcamy

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok

Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6287/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 12 maja 2014 r. Formularz konsultacyjny dotyczący priorytetów budżetu miasta Łodzi na 2015 rok Zapraszamy Państwa do wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 stycznia 2014 r. Poz. 11 UCHWAŁA NR 1771/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/55/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020 w Mieście Nowy Sącz. Na

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH Załącznik Do Uchwały Nr XXI/130/2012 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 24 maja 2012 r. STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA MIEJSKA W PIESZYCACH ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia... Roku Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2016 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 30 stycznia 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 19 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 30 stycznia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach

Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT. z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach Uogólniona dla całego obszaru, objętego LSR, Analiza SWOT z wykorzystaniem analiz SWOT z konsultacji przeprowadzonych w gminach i analizy SWOT powiatu MOCNE STRONY 1. Atrakcyjne walory krajobrazowo przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR 1578/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 kwietnia 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 kwietnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA

SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA SEKTOR VII OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA Temat 1. Stan zdrowotności mieszkańców. Mieszkańcy gminy Kamień Pomorski korzystają z zagwarantowanej ustawowo opieki medycznej, przy czym formy tej opieki

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński

Burmistrz Lubrańca Krzysztof Wrzesiński Strategia Rozwoju Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego powiatu włocławskiego ANKIETA Drodzy mieszkańcy Jednym z najważniejszych założeń nowo projektowanej polityki spójności na lata 2014-2020 jest szerokie

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu. z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu Uchwała Nr V/47/2015 Rady Powiatu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE

PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE PODMIOT LECZNICZY Załącznik Nr 2 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSW W RZESZOWIE DYREKTOR Rada Społeczna SP ZOZ MSW Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych Główny

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł

IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok. 26 292 509,00 zł IV. Uzasadnienie do zestawienia dotacji udzielonych z budżetu miasta Chełm na 2012 rok Wydatki Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 26 292 509,00 zł 7 389 500,00 zł Dotacje podmiotowe 6 000

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców

6. Słabo rozwinięta infrastruktura turystyczno-rekreacyjna, w tym baza gastronomiczno- noclegowa CO2. Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Gmina Krynki Cel ogólny Cel szczegółowy Problem CO1. Poprawa infrastruktury społeczno- 1. Oczyszczone środowisko 2. Poprawa stanu dróg 3. Zwiększyć dostęp do Internetu 4. Zwiększyć dostęp komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach

w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Głubczycach PROJEKT Uchwała Nr / /2009 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 2009r. Załącznik do Uchwały Nr XXVI-193/09 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku

Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku Uchwała Nr 42/87/07 Zarządu Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 10 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lwówku Śląskim. Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica

Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Badanie ankietowe opinii społecznej dotyczące kierunków rozwoju, potrzeb społecznych i warunków życia w gminie Pokrzywnica Szanowni Państwo! Ankieta, którą kierujemy do Państwa, jest istotną częścią prac

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH. z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 118 UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY POWIATU W KOŃSKICH z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Opieki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r.

UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. UCHWAŁA NR IX/71/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2011. na podstawie: art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE. z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/112/2011 RADY POWIATU W MYSZKOWIE z dnia 27 października 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 7018 UCHWAŁA NR 65/IX/15 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia MIEJSKI PROGRAM NA RZECZ WSPIERANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH na lata 2014-2016 1 OPIS PROBLEMU Niepełnosprawność, zgodnie z treścią ustawy o rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40

SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 42-500 Będzin, ul. Małachowskiego 12 SZPITAL w CZELADZI ul. Szpitalna 40 tel. centr: (32) 265-16-44, 265-17-47, 265-15-86, 265-16-86, 265-14-36, 736-76-38, 763-76-39

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r.

UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. UCHWAŁA NR XXV/374/00 Rady Miasta Opola z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2000 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE do Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Puławy na lata 2007-2015 PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI MONITORINGOWE I. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ROZWOJOWEGO MIASTA I.1. Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 27 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 679/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE

STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE STATUT POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KĘPNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej Centrum działa na podstawie : 1) ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 września 2014 r. Poz. 4008 UCHWAŁA NR VII/66/2014 RADY POWIATU KŁODZKIEGO z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/38/2012

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015.

Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. Załącznik do Uchwały Nr VI/29/2011 z dnia 31 marca 2011 roku Program Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Nowym Targu na lata 2011 2015. I Wstęp Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO. z dnia 27 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/304/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sulechowie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI STACJONARNEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Załącznik do Uchwały Nr XXV/ /2012 Rady Powiatu Wodzisławskiego Załącznik Nr 1 do Statutu Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu

Bardziej szczegółowo

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi

Powiat Janowski. Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób. z zaburzeniami psychicznymi Powiat Janowski Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Janowskim Janów Lubelski 2013 Informator jest

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA

NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA NIEPUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ NA TERENIE MIASTA SIERADZA Lp. Przychodnie i poradnie Adres / Telefon / email Zakres usług 1. 2. 3. 4. 5. Zdrowotnej Tutus Niepubliczny Samodzielny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo