PRZEWODNIK STATYSTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK STATYSTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK STATYSTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI SEZON 2010/2011

2 Wstęp Niniejszy dokument powstał z inicjatywy kilku podmiotów działających wspólnie w interesie koszykarskiej rodziny. Przewodnik statystyczny Polskiego Związku Koszykówki istnieje od 2004 roku, kiedy to zostały wprowadzone obserwacje komputerowe na meczach 1 ligi PZKosz. Aktualna wersja została dość mocno zmieniona z uwagi na zmieniające się standardy i oczekiwania związane ze statystykami. Koszykówka stale się rozwija, a przepisy gry i kryteria oceny elementów statystycznych muszą za tym rozwojem podąŝać. Niniejszy przewodnik ma na celu ujednolicenie zasad i standardów pracy obserwatorów statystycznych na wszystkich zawodach w Polsce. Wierzymy, Ŝe praca obserwatorów statystycznych ma spory wkład w rozwój naszej dyscypliny. Dane statystyczne są kierowane nie tylko do trenerów i zawodników, ale równieŝ do mediów i kibiców. Mamy nadzieję, Ŝe nowa wersja Przewodnika Statystycznego Polskiego Związku Koszykówki pomoŝe statystykom w wykonywaniu ich pracy i uczyni ją łatwiejszą. Podziękowanie za wkład w przygotowanie niniejszego opracowania kierujemy do następujących osób: Jarosław Nowak, Piotr Hajduk (PZKosz), Adam Romański, Stanisław Trojanowski (PLK S.A.), Agnieszka Bala, Grzegorz Ziemblicki (PLKK Sp. z o.o.), Marcin Korpolewski (MK System), Adam Greczyło (Gryka Serwis). Warszawa, wrzesień 2010

3 1. Dlaczego statystyki są waŝne? Wraz z dynamicznym rozwojem koszykówki obserwacje statystyczne są coraz waŝniejszym elementem w odbiorze widowiska sportowego. Statystyki to równieŝ: - podstawowy materiał dla mediów i analityków sportowych; - moŝliwość obiektywnej oceny efektywności zawodników; - podstawa do ustalania wartości rynkowej gracza; - waŝny element w odbiorze widowiska sportowego przez kibiców; - waŝny materiał dla trenerów w celu przygotowania się do meczów. 2. Liczebność zespołu statystycznego Zespoły statystyczne muszą składać się z trzech osób. Podział ról w zespole statystycznym jest następujący: Jedna osoba wprowadza dane do komputera, a dwie osoby podają w kolejności chronologicznej zdarzenia na boisku. Osoby te powinny prowadzić notatki papierowe, aby w razie awarii sprzętu komputerowego była moŝliwość odtworzenia statystyk. W kaŝdym zespole naleŝy bezwzględnie wybrać lidera, z którym w razie problemów będziemy się kontaktować. WAśNE!! W sytuacji doświadczonych zespołów statystycznych organizator rozgrywek moŝe wydać pisemną zgodę na prowadzenie obserwacji w zespołach dwuosobowych. 3. Umiejscowienie stanowiska statystyków Stanowisko statystyków musi znajdować się z lewej lub prawej strony stolika sędziowskiego. (patrz rysunek poniŝej) Ze stanowiska powinno być moŝliwe: - prowadzenie obserwacji gry bez jakichkolwiek przeszkód; - kontakt z sekretarzem zawodów; - moŝliwość obserwacji sygnalizacji sędziów; - moŝliwość obserwacji tablicy wyników i zegara głównego; Na stanowisku statystycznym konieczne jest posiadanie przyłącza elektrycznego i łącza internetowego. WAśNE!! W przypadku korzystania z łącz za pośrednictwem telefonii komórkowej konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie zasięgu przy stanowisku statystyków.

4 Kolorem czerwonym zaznaczono alternatywne usytuowanie stanowiska statystyków. 4. Niezbędny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia obserwacji KOMPUTER: Procesor klasy Pentium, RAM 512 MB, zalecane 2 GB, wolne miejsce na dysku 1 GB, monitor i karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 pikseli oraz 256 kolorów, mysz OPROGRAMOWANIE: System operacyjny: Microsoft Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows XP HE, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 8.0, Microsoft Data Access Components 2.6, MS.NET Framework 2.0, Adobe Reader lub inny program pozwalający na otwarcie pliku PDF, zainstalowane pache i aktualizacje krytyczne Windows, DRUKARKA: laserowa lub atramentowa o szybkości najlepiej stron na minutę SIEĆ: program pozwala na korzystanie z dowolnego połączenia z internetem, konieczne jest posiadanie łącza zastępczego w miejscu prowadzenia obserwacji statystycznych ;

5 PROCEDURA PRACY STATYSTYKÓW Czynność Termin wykonania Działanie w przypadku problemów? Sprawdzić ogólne działanie komputera włączyć, załadować system operacyjny Pobrać aktualizacje programu statystycznego poprzez połączenie z internetem i uruchomienie programu, aktualizacja dokona się automatycznie (UWAGA!! Wymagane jest login i hasło w celu dokonania aktualizacji) Przybyć na halę i zgłosić się do komisarza zawodów Uruchomienie komputera, sprawdzenie połączenia internetowego Pobrać składy zespołów, nazwiska sędziów i komisarza od komisarza zawodów Uruchomić program i wprowadzić składy zespołów, nazwiska trenerów, sędziów i komisarza do programu Wykonać wydruk testowy z programu statystycznego i sprawdzić czy poprawnie wprowadzono wszystkie nazwiska zawodników, trenerów, sędziów i komisarza Pobrać pierwsze piątki od komisarza zawodów i wprowadzić do systemu statystycznego Wykonać wydruk testowy z programu statystycznego i ponownie sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne Rozpocząć wykonywanie obserwacji statystycznych Wykonać wydruk statystyk i wręczyć trenerom obu zespołów oraz komisarzowi zawodów zaleca się równieŝ kontrolę poprawności zapisu danych z sekretarzem zawodów Wykonać wydruk, a następnie dokonać kontroli poprawności następujących danych z protokołem Godzinny poranne w dniu meczu Godziny poranne w dniu meczu minut przed meczem 60 minut przed meczem 60 minut przed meczem 45 minut przed meczem 30 minut przed meczem 10 minut przed meczem 5 minut przed meczem START MECZU W przerwie meczu Po zakończeniu meczu Organizacja zastępczego komputera, instalacja oprogramowania i sterowników drukarki Natychmiast powiadomić administratora systemu a.greczylo(at)pzkosz.pl X Powiadomić organizatora meczu w przypadku braku połączenia internetowego X Natychmiast powiadomić administratora systemu a.greczylo(at)pzkosz.pl W przypadku błędnego wprowadzenia zawodników ponownie uruchomić program i wprowadzić poprawne dane X W przypadku błędnego wprowadzenia zawodników ponownie uruchomić program i wprowadzić poprawne dane. Zwrócić się z prośbą do komisarza zawodów o opóźnienie meczu. W przypadku niemoŝliwości opóźnienia meczu rozpocząć obserwację na papierze. X W przypadku stwierdzenia róŝnic pomiędzy protokołem a statystykami naleŝy dokonać korekty w statystykach, tak aby zapis był zgody z protokołem zawodów W przypadku stwierdzenia róŝnic pomiędzy protokołem a statystykami naleŝy dokonać

6 zawodów (wynik końcowy, wyniki kwart, pierwsze piątki, punkty zawodników, faule zawodników) Po sprawdzeniu z protokołem zawodów i dokonaniu ewentualnych poprawek wykonać wydruki dla trenerów, mediów i komisarza zawodów Zapisać wydruk końcowy na komputerze oraz zapisać plik BIN, a następnie oba pliki przesłać na adres: Po zakończeniu meczu Po zakończeniu meczu korekty w statystykach, tak aby zapis był zgody z protokołem zawodów X Natychmiast powiadomić administratora systemu a.greczylo(at)pzkosz.pl

7 WYDRUKI STATYSTYCZNE Informacje i interpretacje PoniŜej przedstawiamy informację na temat nowych danych znajdujących się na wydruku statystycznym począwszy od sezonu 2010/ /- informacja o efektywności gry zespołu podczas pobytu danego zawodnika na boisku. Przykład obliczania wskaźnika: JeŜeli zawodnik wchodzi na boisko przy stanie 45:35 dla jego zespołu, a schodzi z boiska przy stanie 50:45. To jego współczynnik za ten okres gry wynosi -5. Końcowa wartość wskaźnika jest sumą wskaźnika ze wszystkich wejść zawodnika na boisko. Punkty z pola 3 sekund Całkowita liczba punktów zdobyta przez zespół za pośrednictwem rzutów z pola 3 sekund. Punkty po stratach przeciwnika Liczba punktów zdobyta przez zespół w sytuacji, kiedy posiadania piłki zostało zdobyte na skutek straty przeciwnika. Punkty drugiej szansy Całkowita liczba punktów zdobytych przez zespół po wykonaniu zbiórki w ataku, ale zanim rywal wejdzie w posiadanie piłki. P5 i Rez Porównanie osiągnięć pierwszych piątek i zawodników rezerwowych pod kątem trzech parametrów gry: punkty, zbiórki i asysty.

8 RZUTY Z GRY KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW STATYSTYCZNYCH na podstawie oficjalnych interpretacji FIBA i ULEB opracował: Marcin Korpolewski Próba rzutu jest świadomą próbą zdobycia punktów przez gracza zespołu ataku polegającą na rzuceniu, pchnięciu lub uderzeniu piłki w kierunku kosza druŝyny przeciwnej, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy zawodnik podczas tego ruchu jest faulowany przez gracza obrony i piłka nie wpadła do kosza. Próba rzutu nie jest teŝ zapisywana, jeŝeli rzut został anulowany przez nielegalne dotknięcie piłki (offensive goal tending) przez gracza ataku. Próbą rzutu jest teŝ włoŝenie piłki do kosza niezaleŝnie czy zakończone zostało powodzeniem. Próba rzutu za trzy punkty jest próbą rzutu z gry wykonaną spoza linii 6,25 sygnalizowaną przez sędziego uniesieniem ręki z wyprostowanymi trzema palcami. Celny rzut jest to próba rzutu zakończona zdobyciem punktów, zarówno przez trafienie do kosza jak i przez nielegalne zagranie gracza obrony (goal tending). Celny rzut jest teŝ zaliczany, gdy faulowany gracz trafi do kosza. UWAGA 1. Przy zaliczaniu prób rzutów oraz celnych rzutów naleŝy zwracać uwagę na sygnalizację sędziów. Dotyczy to szczególnie sytuacji: rzutu za trzy punkty sygnalizowanego przez sędziego boiskowego; dobitki piłki będącej na obręczy sprawdzenie, komu punkty zapisał sekretarz; faulu przed i po rzucie czy faul został popełniony przed rzutem i próba rzutu została anulowana; czy rzut został popełniony po rzucie i próba rzutu została zaliczona; punktów zdobytych przez gracza obrony zapisywane są kapitanowi zespołu ataku (będącemu na parkiecie!) skontrolować zapis z sekretarzem zawodów. 2. Próbę rzutu zalicza się graczowi, który w sposób świadomy kieruje piłkę w stronę kosza poprzez jej dotknięcie w powietrzu (tip in). W przypadku, gdy jest to dobitka poprzedniego rzutu zalicza się takŝe zbiórkę w ataku. 3. W przypadku zablokowania piłki przez gracza obrony, próbę rzutu zalicza się, jeŝeli statystyk ocenił, Ŝe gracz ataku wykonywał rzut do kosza. JeŜeli są, co do tego wątpliwości naleŝy załoŝyć, Ŝe próby rzutu nie było. Dotyczy to w szczególności blokowania podań z wyskoku. 4. Jako próby rzutu nie naleŝy zapisywać sytuacji, gdy intencją gracza było dogranie piłki partnerowi, a nie zdobycie punktów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy gracz ataku podaje w ostatniej chwili z wyskoku do partnera oraz części zagrań ally-oop. 5. W przypadku faulu przy rzucie nie zaliczamy graczowi rzutu niecelnego natomiast zaliczamy rzut celny jeŝeli piłka wpadnie do kosza. 6. Przypadkowo zdobyty kosz przez graczy obrony zapisuje się kapitanowi zespołu przebywającemu na boisku proponuję szybki kontakt ze stolikiem sędziowskim.

9 RZUTY WOLNE Próba rzutu jest zaliczana w momencie, gdy zawodnik wykonuje rzut wolny i nie zostaje przy nim popełniony błąd powodujący powtórzenie rzutu. Celny rzut jest zaliczany, jeŝeli po próbie rzutu piłka wpadła do kosza lub została nielegalnie dotknięta przez graczy obrony w sposób powodujący zaliczenie rzutu o wartości jednego punktu. UWAGA 1. Próba rzutu wolnego, która z powodu błędu obrony została powtórzona jest ignorowana. Do statystyk zapisuje się wynik powtórzonego rzutu. 2. W przypadku, gdy przy rzucie wolnym piłkę w legalny sposób dotyka gracz obrony lub ataku powodując jej wpadnięcie do kosza i zaliczenie dwóch punktów - wykonującemu rzut zalicza się niecelny rzut wolny. 3. JeŜeli piłka po rzucie wolnym nie dotknie obręczy lub gracz wykonujący rzut popełni inny błąd powodujący, iŝ piłkę zza linii bocznej wprowadzać będą do gry rywale wykonującemu rzut zapisywany jest niecelny rzut wolny. ZBIÓRKA Zbiórka jest zaliczana zawsze, gdy bezpośrednio po próbie rzutu zawodnik wchodzi w posiadanie Ŝywej piłki. Zbiórka piłki jest związana z jej kontrolą przez gracza. Zbiórka moŝe zostać zapisana zawodnikowi, który zbija piłkę do partnera, jeŝeli robi to w sposób świadomy. Po próbie rzutu zawsze następuje zbiórka niezaleŝnie czy piłka po rzucie dotknęła parkietu lub innych graczy (nie będąc w ich posiadaniu). Zbiórka piłki w ataku zaliczana jest w momencie, gdy dokonuje jej gracz zespołu atakującego. Zbiórka piłki w obronie zaliczana jest w momencie wejścia w posiadanie piłki po rzucie gracza obrony. Zbiórka zespołowa jest zaliczana w następujących sytuacjach: - kiedy piłka wychodzi na aut bezpośrednio po niecelnym rzucie z gry lub rzucie wolnym zanim jakikolwiek zawodnik przejmie kontrolę nad piłką; - kiedy zostaje orzeczony faul bezpośrednio po niecelnym rzucie z gry lub rzucie wolnym zanim jakikolwiek zawodnik bezpośrednio przejmie kontrolę nad piłką UWAGA 1. Zbiórką w ataku jest dotknięcie piłki przez gracza ataku powodujące jej skierowanie w stronę kosza (tip in). 2. Zbiórka jest zaliczana graczowi, który po rzucie złapał piłkę razem z rywalem i wywalczył jej posiadanie dla zespołu w ramach procedury naprzemiennego posiadania piłki. 3. Zbiórka moŝe być przyznana w sytuacji, gdy piłki nie dotknęła obręczy ani tablicy o ile wcześniej przyznano próbę rzutu. 4. W przypadku, gdy podczas walki o piłkę została ona zbita na oślep zbiórkę zalicza się zawodnikowi, który wszedł w jej posiadanie.

10 5. JeŜeli rzut został zablokowany przez gracza obrony, zbiórka jest przyznawana zawodnikowi, który pierwszy wszedł w posiadanie piłki bezpośrednio po bloku jeŝeli wcześniej zaliczono próbę rzutu zawodnikowi zablokowanemu. 6. Zbicie piłki z obręczy przez obrońcę o ile było to zagranie świadome i zakończyło się wejściem w posiadanie piłki zespołu obrony naleŝy zapisać obrońcy jako zbiórkę. 7. Zbiórka jest zaliczana wyłącznie w sytuacjach gdy gracz wejdzie w posiadanie piłki. Nie są zbiórką sytuacje, gdy gracz świadomie doprowadza (np. poprzez zastawienie) do opuszczenia przez piłkę parkietu. ASYSTA Asysta jest to podanie piłki do partnera stwarzające mu moŝliwość bezpośredniego zdobycia punktów. Z jedną akcją punktową moŝe być związana jedna asysta. Asystę moŝna przyznać jedynie graczowi, który wykonuje ostatnie podanie przed akcją rzutową. NajwaŜniejszym elementem oceny asysty, jest ocena czy gracz atakujący w momencie otrzymania podania miał pozycję do zdobycia punktów i czy podjął działania zmierzające do ich zdobycia. Akcja rzutowa podjęta przez gracza ataku po podaniu moŝe zawierać zwody lub kozły pod warunkiem, Ŝe nie jest to związane z tworzeniem nowej pozycji rzutowej i nie jest wywołane działaniami obrony. JeŜeli gracz otrzymując piłkę na pozycji rzutowej nie oddał rzutu, ale podjął inną akcję tworząc nową pozycję rzutową to asysta nie jest przyznawana, bowiem zdobyte punkty są wynikiem nowej akcji nie zaś podania. Przy rzutach z dystansu decydująca jest ocena statystyka, czy rzut został oddany w wyniku otrzymania piłki na dobrej pozycji czy teŝ z wyboru zawodnika. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji upływającego czasu 24 sekund czy teŝ silnej presji obrony uniemoŝliwiającej rzut z wolnej pozycji. W przypadku, gdy akcja rzutowa podjęta po podaniu zakończona została faulem przyznanie asysty jest uzaleŝnione od efektu wykonywanych rzutów wolnych. By móc zaliczyć asystę podającemu zawodnikowi faulowany gracz musi trafić przynajmniej jeden rzut wolny. UWAGA 1. Asystą nie jest przypadkowe dogranie piłki partnerowi np. rzut, który minął obręcz lub przypadkowe zbicie piłki w walce na tablicy. 2. Nie przyznajemy asysty, jeŝeli zawodnik ataku nie zdobywa punktów nawet, jeŝeli punkty zdobyte są z ponowienia akcji po zbiórce. 3. Asystą jest ostatnie podanie do szybkiego ataku niezaleŝnie od liczby wykonanych przez gracza ataku kozłów, pod warunkiem, Ŝe nie musiał on mijać graczy obrony. 4. Jest asystą sytuacja, gdy gracz ataku otrzymuje piłkę na pozycji rzutowej, ale nieatakowany przez obronę robi kozioł i zdobywa punkty z pozycji bliŝej kosza. 5. Jest asystą podanie do gracza w strefę podkoszową, po której wykonuje on obrót i zdobywa punkty o ile obrót nie słuŝył minięciu gracza obrony. 6. Nie jest asystą podanie po którym gracz został sfaulowany i wykonuje rzuty wolne nie z powodu faulu przy rzucie, a jedynie dlatego, Ŝe zespół broniący przekroczył limit przewinień w danej części gry.

11 BLOK Blok jest to zagranie gracza obrony powodujące zmianę kierunku ruchu piłki rzucanej w kierunku kosza w taki sposób by rzut okazał się niecelny. Lot piłki moŝe być zmieniony minimalnie lub całkowicie, blokiem jest teŝ takie zablokowanie ruchu piłki w ostatniej fazie rzutu, Ŝe w ogóle nie opuszcza ona ręki gracza ataku. W tej ostatniej sytuacji statystyk musi ocenić czy gracz ataku miał zamiar rzucać do kosza. Zablokowany moŝe być rzut znad głowy a takŝe wszelkie rzuty sytuacyjne jak hak, lay-up czy wsad. UWAGA 1. W sytuacji, gdy piłka została zablokowana tak, Ŝe pozostała w rękach obrońcy statystyk musi podjąć decyzję czy zapisuje graczowi ataku rzut, a obrońcy blok + zbiórkę w obronie, czy teŝ atakującemu przyznaje stratę a obrońcy przechwyt. 2. W sytuacji, gdy faulowany gracz kontynuuje akcję rzutową i zostaje prawidłowo zablokowany przez innego obrońcę, naleŝy przyznać temu obrońcy blok. WaŜne jest tu śledzenie sygnalizacji sędziów - czy zaliczyliby oni oddany rzut. Jest to wyjątek od zasady gdy blok warunkowany jest zapisaniem niecelnego rzutu graczowi ataku. 3. Blok jest zaliczany tylko wtedy, gdy dotknięta piłka nie wpada do kosza. W przeciwnym wypadku nawet, jeŝeli obrońca znacząco zmienił tor lotu piłki blok nie zostaje zapisany. 4. W przypadku gdy piłkę w locie dotykał więcej niŝ jeden obrońca, blok zapisywany jest temu, który w ocenie statystyka w największym stopniu przyczynił się do skierowania rzutu poza obręcz. PRZECHWYT Przechwyt jest zapisywany wtedy, gdy aktywna, agresywna postawa gracza / graczy obrony powoduje wejście w posiadanie Ŝywej piłki przez zespół broniący. Przechwyt jest zawsze połączony ze stratą zespołu ataku. ZaleŜność ta jest jednostronna, nie kaŝda strata piłki musi się wiązać z przechwytem, są to tak zwane błędy niewymuszone. Przechwyt nie jest zapisywany, jeŝeli po stracie piłka staje się martwa i przyznana jest zespołowi ataku do wprowadzenia spoza boiska. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zespół wchodzi w posiadanie piłki zgodnie z procedurą naprzemiennego posiadania piłki (strzałka po piłce przetrzymanej). W takim wypadku naleŝy zapisać stratę gracza ataku i przechwyt gracza obrony. Przechwyt zawsze zapisywany jest graczowi, który wszedł w posiadanie piłki. Wybicie piłki z kozła lub zmiana kierunku podania moŝe zostać zapisana graczowi dotykającemu piłki tylko wtedy, gdy statystyk oceni, Ŝe było to świadome działanie zmierzające do przechwycenia piłki przez zawodnika lub jego partnera z druŝyny.

12 UWAGA 1. Przechwyt jest świadomym działaniem zmierzającym do wejścia w posiadanie piłki. W sytuacji, gdy gracz zostanie trafiony piłką przez zawodnika rywali i statystyk oceni, Ŝe nie zrobił on nic by wejść w posiadanie piłki przechwyt nie zostaje przyznany. 2. Przechwyt jest związany nierozerwalnie z wejściem w posiadanie Ŝywej piłki. Sytuacje gdy obrońcy wymuszają na atakującym stratę piłki poprzez wyrzucenie jej w aut nie są zapisywane jako przechwyty. 3. Przechwyt moŝe być zapisany jako wynik naprzemiennego posiadania piłki, jeŝeli w jego wyniku zespół zdobędzie posiadanie piłki. W takiej sytuacji przechwyt zapisywany jest zawodnikowi obrony. 4. W sytuacji wielu strat i przechwytów w jednej akcji naleŝy kierować się zegarem 24 sekund. JeŜeli sędziowie stolikowi zaczną nowy pomiar 24 sekundy naleŝy zapisać przechwyt i stratę. W przeciwnym razie moŝna je pominąć. STRATA Strata jest błędem gracza ataku powodującą stratę posiadania piłki przez jego zespół i wejście w posiadanie piłki przez zespół obrony. Zespół obrony moŝe wejść w posiadanie piłki: bezpośrednio (np. zabierając piłkę graczom ataku), w wyniku procedury naprzemiennego posiadania piłki będącego wynikiem jednoczesnego złapania piłki (ale nie przy zbiórce wtedy przyznawana jest zbiórka) lub zza linii bocznej (np. po błędzie kroków). Strata jest przyznawana niezaleŝnie czy piłka po zagraniu zostaje Ŝywa czy staje się martwa. Nie jest stratą próba wykonania rzutu do kosza nawet, gdy piłka nie dotykając obręczy opuści boisko. Nie jest teŝ stratą błąd podczas wykonywania rzutu wolnego niezaleŝnie czy był on popełniony przez gracza wykonującego rzut czy przez jego partnera z druŝyny. Straty nie zapisuje się, jeŝeli zespół ponownie otrzyma posiadanie piłki w wyniku procedury naprzemiennego posiadania piłki w przeciwnej sytuacji stratę zapisuje się. Strata moŝe być wynikiem przewinienia osobistego, technicznego lub niesportowego wiąŝącego się ze stratą posiadania piłki. Ma to miejsce w przypadku kaŝdego faulu ofensywnego. W przypadku przewinień technicznych, jeŝeli w momencie ich popełnienia zespół był w ataku. UWAGA 1. W przypadku straty będącej wynikiem podania naleŝy przyjąć zasadę, Ŝe za podanie odpowiada podający. Stratę chwytającego naleŝy zapisywać tylko w bezspornych przypadkach. 2. W przypadku błędu trzech sekund powodującego stratę piłki statystyk musi ocenić czy był on wynikiem zagrania gracza pozostającego w polu trzech sekund czy teŝ jego partnera posiadającego piłkę. 3. W przypadku błędu 3 i 5 sekund stratę zapisuje się graczowi. 4. W przypadku błędu 8 i 24 sekund zawsze zapisujemy stratę zespołową niezaleŝnie czy jest to wynik działania jednego zawodnika czy całego zespołu.

13 5. Jest stratą sytuacja, gdy gracz ataku nielegalnie dotyka piłkę podczas rzutu offensive goal tending powodując jego anulowanie. 6. Nie jest stratą faul przy walce o zbiórkę, nawet jeŝeli popełnił go gracz zespołu wykonującego rzut. Podobnie jest w sytuacji gdy gracz ataku poprzez zbyt szybkie wejście w pole 3 sekund powoduje powtórzenie rzutu wolnego. ZESPÓŁ Straty zespołowe zapisuje się wyłącznie w sytuacji błędów 8 i 24 sekund. Przechwyty zespołowe zostały zlikwidowane i nie ma moŝliwości zapisania. Rubryka Zespół nie słuŝy do zapisywania elementów, których statystyk nie potrafi przypisać do konkretnego zawodnika z powodu braku koncentracji.

14 INSTRUKCJA OBSŁUGI DUNK STATS 2.0 opracował: Adam Greczyło INSTALACJA PROGRAMU 1. Instalacja Microsoft.NET Framework 2.0 Program statystyczny oparty jest na technologii wykorzystującej znane narzędzie.net Framework firmy Microsoft, pozwalające na prostą i szybką komunikację róŝnych urządzeń w Internecie i sieciach lokalnych. Pierwszym krokiem przed instalacją właściwej aplikacji DunkStats jest pobranie i zainstalowanie ze strony internetowej microsoft.com programu.net Framework (http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyid=0856eacb b0d-8eddaab15c5e04f5&displaylang=en). UWAGA przed instalacją.net Framework 2.0 naleŝy sprawdzić czy program ten nie został juŝ zainstalowany wcześniej na komputerze docelowym. W tym celu naleŝy przejrzeć rejestr zainstalowanych programów w Panelu Sterowania systemu Windows (Dodaj/Usuń Programy). 2. Instalacja uaktualnień systemu operacyjnego Przed instalacją właściwej aplikacji zalecamy takŝe pobranie i zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji krytycznych oraz dodatków Service Pack dla systemów rodziny Windows ze strony Pozwoli to na sprawniejsze funkcjonowanie systemu operacyjnego komputera oraz zabezpieczy przez znanymi sposobami włamań. 4. Instalacja Dunk Stats 2.0 W celu instalacji właściwego programu Dunk Stats 2.0 naleŝy w przeglądarce Internet Explorer wejść na stronę (http://www.grykaserwis.pl/dunkstats/) a następnie wybrać z górnego menu organizatora rozgrywek (PZKosz, PLK, PLKK), w zakładce naleŝy odnaleźć link do instalacji programu statystycznego dla odpowiedniej ligi. Po przejściu na stronę instalacyjną, naleŝy kliknąć przycisk INSTALL. Program zainstaluje się automatycznie na komputerze i pojawi się zapytanie o dane uŝytkownika. Przy kaŝdym uruchomieniu programu najpierw naleŝy podać indywidualny login i hasło, który kaŝdy Klub otrzymał przed sezonem. Po wprowadzeniu tych danych program zapyta o aktualizację bazy danych, naleŝy wybrać TAK.

15 Po zakończeniu pobierania aktualizacji program poinformuje, Ŝe lokalna baza danych została zaktualizowana i przejdzie do opcji ustawień ogólnych meczu. Kolejnego uruchomienia programu dokonujemy poprzez menu Start -> Programy -> Gryka Serwis -> statystyki nazwa ligi W pierwszym etapie pojawi się pytanie o wybór kolejki. Po wybraniu kolejki, naleŝy wybrać naleŝy wybrać mecz, sprawdzając czy data i godzina rozpoczęcia meczu pobrana z bazy meczu jest zgodna z rzeczywistością. JeŜeli nie jest zgodna, to w polu na dole okna, moŝna zmienić datę i godzinę rozegrania meczu. Po wyborze meczu program przechodzi do okna z wyborem zawodników do meczu.

16 Zawodnicy przy których są zaznaczone pola wyboru zostali wybrani do meczu. NaleŜy tym zawodnikom nadać numery poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na zawodniku, pojawi się okno dające moŝliwość nadania bądź edycji numeru zawodnika, jak równieŝ dające moŝliwość dodania nowego zawodnika. Po zawodnikach naleŝy w ten sam sposób wybrać trenerów obu zespołów oraz sędziów i komisarza spotkania. Jest równieŝ moŝliwość ustawienia kolorów strojów obu zespołów. NaleŜy pamiętać, Ŝe wybierając czarny kolor strojów naleŝy zmienić kolor dodatkowy (numery na koszulkach). W przeciwnym wypadku nie będą widoczne. Na koniec naleŝy wybrać opcję, na który kosz zacznie zespół gospodarzy. Po zatwierdzeniu wszystkich opcji program przechodzi do okna ustawień pierwszej piątek. Na górze okna z wyborem pierwszych piątek znajduje się przycisk Wydruk zerowy. Po naciśnięciu tego przycisku program wygeneruje wydruk zawierający wprowadzone składy. Wydruk taki zgodnie z procedurą pracy statystyków naleŝy wykonać 30 minut przed meczem i wręczyć komisarzowi w celu weryfikacji wprowadzonych danych. Wydruk zerowy moŝna równieŝ wręczyć mediom jako materiał do pracy.

17 Aby wybrać zawodników do pierwszej piątki ich przenosić pojedynczo lub skorzystać z multiselekcji klikając z wciśniętym klawiszem CTRL. Na koniec z rozwijanej listy na dole naleŝy wybrać kapitanów obu zespołów i kliknąć Przejdź dalej. MoŜemy przystąpić do prowadzenia obserwacji. Klikając na Uruchom czas rozpoczynamy mecz (moŝna równieŝ uŝyć spacji). Zaliczanie zdobytych punktów odbywa się poprzez wybranie zawodnika a następnie kliknięcie na parkiecie na miejsce, z którego został wykonany rzut. Na ekranie pojawi się okno z pytaniem o rodzaj rzutu (celny, niecelny, zablokowany). ZaleŜenie od tego jaki wybierzemy rodzaj rzutu program spyta nas o kolejny element jaki powinien nastąpić po kaŝdym rodzaju rzutu. - jeŝeli wybrano rzut celny program spyta o gracza asystującego - jeŝeli wybrano rzut niecelny program spyta o gracza zbierającego i sam odpowiednio mu zaliczy zbiórkę w ataku lub obronie - jeŝeli wybrano rzut zablokowany program spyta najpierw o gracza blokującego, a następnie o gracza, który zebrał piłkę po bloku. Klikając na boisku z wciśniętym klawiszem CTRL uzyskujemy automatycznie rzut niecelny wybranego gracza i przejście do zbiórki. Klikając na boisku z wciśniętym klawiszem SHIFT automatycznie uzyskujemy rzut celny. Aby dodać faul naleŝy najpierw wybrać zawodnika faulującego, a następnie kliknąć przycisk FAUL

18 Program spyta się wówczas o rodzaj faulu (osobisty, techniczny, niesportowcy) oraz o to kto spowodował faul (zawodnik, zespół, ławka, trener). Następnie naleŝy kliknąć przycisk Faul gracza wybranego powyŝej. Następnie program spyta czy za dany faul zostaną przyznane rzuty wolne? JeŜeli odpowiemy NIE program spyta kto był faulowany, naleŝy wybrać zawodnika, który został sfaulowany. UWAGA!!! Proszę nie pomijać tej opcji, na wydruku wprowadzono nową rubrykę Fo (faule otrzymane). Generalnie Fo powinno się równać liczbie F zespołu przeciwnego. RóŜnice mogą wystąpić jeŝeli orzeczono faule techniczne lub dyskwalifikacje za udział w bójce. JeŜeli odpowiemy TAK program przejdzie automatycznie do okna rzutów wolnych. Pojawi się lista zawodników na boisku zespołu przeciwnego. Punkty z rzutów wolnych zaliczamy klikając na przycisk Celny rzut wolny gracza wybranego powyŝej, jeŝeli rzut wolny był niecelny wybieramy przycisk Niecelny rzut wolny. Po ostatnim rzucie wolnym klikamy Pomiń / Zakończ rzuty wolne jeŝeli ostatni rzut wolny był celny program przejdzie do okna obserwacji gry. JeŜeli ostatni rzut wolny był niecelny program automatycznie przejdzie do okna zbiórek. Zmiany zawodników dokonujemy poprzez wybranie zawodnika i kliknięcie przycisku Zmiana. Otworzy się okno podobne do tego przy wyborze pierwszych piątek meczu.

19 W tym oknie równieŝ wprowadzono moŝliwość multiselekcji poprzez klikanie z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybieramy zawodników schodzących i wchodzących i klikamy zmień przenieś. Okno nie zamyka się po dokonaniu zmian jednego zespołu, moŝna równieŝ dokonać od razu zmian w drugiej druŝynie. Po zakończeniu zmian klikamy - Wróć do meczu. Wydruk statystyk kaŝdorazowo generujemy poprzez kliknięcie opcji Generuj wydruk statystyk w menu Akcja. Wydruk generuje się automatycznie w formacie PDF. Radzimy zapisywać wydruk po kaŝdej kwarcie. Na koniec meczu wybieramy z menu Akcja zapisz statystyki do wysyłki w dowolnym miejscu na dysku zapisujemy plik, który wraz ze statystykami w formacie PDF naleŝy wysłać na podany adres mailowy EDYCJA ZDARZEŃ W PROGRAMIE POPRAWKI Program daje moŝliwość usuwania i dodawania zdarzeń do kaŝdego momentu meczu, nawet po zakończeniu danej kwarty. Jedynym zdarzeniem, którego nie moŝna edytować ani usuwać są zmiany zawodników. W celu edycji lub usunięcia zdarzenia naleŝy zatrzymać czas gry a następnie kliknąć przycisk Historia meczu. Otworzy nam się osobna okno zawierające wszystkie zdarzenia w kolejności chronologicznej.

20 W celu usunięcia zdarzenia naleŝy je odnaleźć na liście, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy. Pojawią się następujące opcje: - usuń - wstaw po - wstaw przed Po wybraniu opcji usuń program usunie wybrane zdarzenie z historii meczu, zmieniając odpowiednio na wydruku statystycznym oraz w oknie transmisji live. UWAGA: JeŜeli usuwane zdarzenie ma inne zdarzenie powiązane np. celny rzut i asysta, niecelny rzut i zbiórka, rzut i blok i zbiórka, strata i przechwyt. Program przy usuwaniu pojedynczego zdarzenia poinformuje o tym. NaleŜy wówczas uwaŝnie prześledzić historię meczu i sprawdzić czy zapis po korekcie jest zgodny z rzeczywistością. W celu dodania pominiętego zdarzenia naleŝy odnaleźć miejsce, w którym chcemy je dodać. Następnie naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdarzenie sąsiadujące i wybrać z trzech opcji:

KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW STATYSTYCZNYCH na podstawie oficjalnych interpretacji FIBA i ULEB. opracował: Marcin Korpolewski.

KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW STATYSTYCZNYCH na podstawie oficjalnych interpretacji FIBA i ULEB. opracował: Marcin Korpolewski. KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW STATYSTYCZNYCH na podstawie oficjalnych interpretacji FIBA i ULEB opracował: Marcin Korpolewski www.mksystem.biz 2 RZUTY Z GRY Próba rzutu jest świadomą próbą zdobycia punktów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011

KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011 WYDZIAŁ GIER I DYSCYPLINY ldz. 2154/11 Warszawa, 20.09.2011 KOMUNIKAT WGiD Nr 55/2011 Wydział Gier i Dyscypliny Polskiego Związku Koszykówki informuje o regulacjach związanych z wykonywaniem obserwacji

Bardziej szczegółowo

Zawodnik A5 popełnia błąd kroków. W tym momencie A7 prosi o zmianę. Czy moŝna dokonać tej zmiany mimo, Ŝe to druŝyna B będzie wprowadzała piłkę?

Zawodnik A5 popełnia błąd kroków. W tym momencie A7 prosi o zmianę. Czy moŝna dokonać tej zmiany mimo, Ŝe to druŝyna B będzie wprowadzała piłkę? DruŜyna A posiada piłkę. Następnie ma miejsce piłka przetrzymana, kiedy urządzenie do pomiaru 24 wskazuje 10. Wprowadzenie piłki w wyniku naprzemiennego posiadania zostaje przyznane druŝynie A. Czy druŝynie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Oficjalnych przepisach gry w koszykówkę (...) Linie półkoli podkoszowych są częścią obszarów półkoli podkoszowych.

Zestawienie zmian w Oficjalnych przepisach gry w koszykówkę (...) Linie półkoli podkoszowych są częścią obszarów półkoli podkoszowych. Zestawienie zmian w Oficjalnych przepisach gry w koszykówkę 2014 Boisko 2.4.7 Obszary półkoli podkoszowych Linie półkoli podkoszowych są częścią obszarów półkoli podkoszowych. Wyposażenie Zegar 24 sekund

Bardziej szczegółowo

5. Faul techniczny trenera orzeczony w konsekwencji przebywania 6 graczy jego drużyny na boisku oznaczamy w protokole jako "B"?

5. Faul techniczny trenera orzeczony w konsekwencji przebywania 6 graczy jego drużyny na boisku oznaczamy w protokole jako B? Przykładowe pytania z przepisów gry w koszykówkę wrzesień 2014 1. B3 kozłuje piłkę wzdłuż linii końcowej i będąc w obszarze bezpośrednio za tablicą wyskakuje w bok lub w tył wpadając na A4, który ustanowił

Bardziej szczegółowo

W GRZE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY

W GRZE OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE PODSTAWOWE PRZEPISY PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ W koszykówce jedna drużyna składa się z 12 zawodników (z czego 5 na raz może grać). Pozostali zawodnicy tzw. rezerwowi mogą wejść do gry zmieniając, za zgodą sędziego zawodów

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

4. W rubryce Zdobyte punkty wpisuje po zakończeniu meczu sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w całym spotkaniu. 5. W rubryce Nr wpisuje numer

4. W rubryce Zdobyte punkty wpisuje po zakończeniu meczu sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w całym spotkaniu. 5. W rubryce Nr wpisuje numer KOMUNIKAT KOLEGIUM SĘDZIÓW WOZKosz WM w sprawie wypełniania protokołu meczowego, opracowany na podstawie Komunikatu WGiD PZKosz nr 55/2006 z uwzględnieniem róŝnic pomiędzy protokołami WOZKosz WM i PZKosz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian w Oficjalnych interpretacjach przepisów gry w koszykówkę 2014

Zestawienie zmian w Oficjalnych interpretacjach przepisów gry w koszykówkę 2014 Zestawienie zmian w Oficjalnych interpretacjach przepisów gry w koszykówkę 2014 Zawodnicy - kontuzja 5-7 Reguła: Zawodnicy wyznaczeni przez trenera do rozpoczęcia meczu lub też otrzymujący pomoc medyczną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC 1. Logowanie do systemu ASAP Logowanie do systemu ASAP odbywa się na stronie www. asap.pwsz-ns.edu.pl W pola login i hasło znajdujące

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird

www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird www.crmvision.pl CRM VISION Instalacja i uŝytkowanie rozszerzenia do programu Mozilla Thunderbird YourVision - IT solutions ul. Arkońska 51 80-392 Gdańsk +48 58 783-39-64 +48 515-229-793 biuro@yourvision.pl

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych

Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych Instrukcja obsługi aplikacji Karty Pojazdów dla Dealerów Samochodowych ver. 0.6 1 Instalacja 1. Proces instalacji należy rozpocząć od sprawdzenia, czy w systemie MS Windows jest zainstalowana aplikacja

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja Użytkownika (Nauczyciel Akademicki) Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000.

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 2000. Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers!

Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Instrukcja pierwszego logowania do Serwisu BRe Brokers! Do korzystania z serwisu BRe Brokers niezbędny jest dostęp do sieci Internet. Komputer w takim wypadku wyposaŝony musi być w przeglądarkę internetową

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac

Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Instrukcja użytkownika OPERATORA Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem antyplagiatowym

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE INTERPRETACJE

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE INTERPRETACJE OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE INTERPRETACJE Obowiązują od 1 listopada 2015 roku Spis treści WPROWADZENIE... 3 ART. 5 ZAWODNICY: KONTUZJA... 3 ART. 7 TRENERZY: OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA...

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK

KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK KORZYSTANIE Z CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO W PROGRAMIE PŁATNIK a) WYMAGANIA WSTĘPNE Do korzystania z certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik niezbędne jest : 1. Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są:

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 maja 2015r. Instrukcja obsługi Generatora wniosków przeznaczona dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos

Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Instrukcja obsługi programu Creative Fotos Aby pobrać program Creative Fotos naleŝy wejść na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wykonania albumów fotograficznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Mozilla Firefox Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Mozilla Firefox.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28

Instrukcja obsługi. Data : 29/11/2007 1/28 Instrukcja obsługi Data : 29/11/2007 1/28 1. PREZENTACJA PROCESU AKTUALIZACJI...3 1.1 ROZWIĄZANIE 1...3 1.2 ROZWIĄZANIE 2...3 2 REJESTRACJA NA STRONIE INTERNETOWEJ ACTIA...5 3. POBIERANIE PROGRAMU SMARTACH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie

Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie Instrukcja Użytkownika Nauczyciel Akademicki Akademickiego Systemu Archiwizacji Prac w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie V. 01. 25.03.14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Konserwacja i archiwizacja bazy danych Kraków, grudzień 2008r. Konserwacja bazy danych Konserwacja baz danych naleŝy do dobrych i poŝytecznych

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF?

JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? JAK W SYSTEMIE MS WINDOWS PRZYGOTOWAĆ PRACĘ DYPLOMOWĄ W WERSJI PDF? Podczas przygotowywania wersji elektronicznej pracy dyplomowej (lub innego dokumentu, który ma być rozpowszechniany w wersji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet

Podręcznik użytkownika Systemu Extranet Podręcznik użytkownika Systemu Extranet (moduł sędziowski WEB) Strona 1 z 24 Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Komunikator 2.1. Skrzynka odbiorcza 2.2. Książka adresowa 2.3. Skrzynka nadawcza

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD

www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD www.crmvision.pl CRM VISION INSTALACJA I UśYTKOWANIE ROZSZERZENIA DO PROGRAMU MOZILLA THUNDERBIRD 1. Pobranie rozszerzenia Na stronie logowania do systemu w ramce nowości znajdą Państwo link pobierz rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym

Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym Obszary diagnostyczne w przygotowaniu technicznym I. Operowanie piłką 1. Krążenia po ósemce Cel: Próba oceny prawidłowej techniki posługiwania się piłką, chwyt piłki. Przebieg: Ćwiczący staje w miejscu

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja UŜytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00)

Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Instrukcja obsługi Systemu monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS (v. 2.00) Spis treści: 1. Informacje ogólne o Systemie monitorowania pomocy publicznej DEMINIMIS 1.1 Informacje techniczne 1.2 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Internet Explorer Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Internet Explorer.

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi

Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi Data utworzenia : 07.03.2013 Extranet KLUBY.PZPN.PL Instrukcja obsługi utworzył : Maciej Sobol korekta : Henryk Świerczek aktualizacja 14.03.2013 strona 1/13 Spis treści TWORZENIE KONTA UŻYTKOWNIKA...2

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej

Konfiguracja połączenia VPN do sieci Akademii Morskiej AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE u l. W a ł y Chro b r e g o 1-2 70-5 0 0 S z c z e c i n t e l e f o n ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 3 3 1 f a x ( + 4 8 9 1 ) 4 8 0 9 5 7 5 ww w. a m. s z c z e c in. p l e - m a

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2

ZESTAW PLATINUM. - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 ZESTAW PLATINUM - instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego wersja 1.2 Spis treści 1. ZAMÓWIENIE I ZAKUP ZESTAWU PLATINUM...3 2. ZESTAW PLATINUM INSTALACJA I AKTYWACJA PROFILU NA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE INTERPRETACJE

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE INTERPRETACJE OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE INTERPRETACJE Obowiązują od 1 lutego 2015 roku Interpretacje przedstawione w niniejszym dokumencie są Oficjalnymi Interpretacjami Oficjalnych Przepisów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania Instrukcja użytkowania Aby skutecznie pracować z programem Agrinavia Map należy zrozumieć zasadę interfejsu aplikacji. Poniżej można odszukać zasady działania Agrinavia Map. Szczegółowe informacje na temat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wlkp. Laboratorium architektury komputerów Nr i temat ćwiczenia Nr albumu Grupa Rok S 3. Konfiguracja systemu Data wykonania ćwiczenia N Data oddania sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów)

Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Podręcznik użytkownika Extranet (wersja dla Klubów) Spis treści. 1. Logowanie do systemu Extranet 2. Klub 2.1 Dane klubu 2.2 Stadiony 2.3 Kategoryzacja stadionów 3. Faktury 4. Rozgrywki 4.1 Lista rozgrywek

Bardziej szczegółowo

A. Instalacja serwera www

A. Instalacja serwera www Instalacja usług sieciowych WWW/FTP z wykorzystaniem IIS w Windows Serwer 2003 1/16 A. Instalacja serwera www 1. Korzystamy z aplikacji zarządzającej serwerem, a w zasadzie jego rolami: 2. Wybieramy dodanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

Instrukcja skrócona (dla informatyka)

Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1 Instrukcja skrócona (dla informatyka) 1. Instalujemy na serwerze program FAKT oraz serwer bazy danych Firebird. 2. Uruchamiamy program lokalnie sprawdzamy czy działa, czy moŝna uruchomić 2 programy jednocześnie

Bardziej szczegółowo

System Gokart Timing

System Gokart Timing System Gokart Timing 1 Spis treści System Gokart Timing... 1 Wstęp... 3 Słownik pojęć:... 3 Ogólny opis systemu... 3 Wymagania... 3 Aplikacja pomiarowa... 4 Interfejs... 4 Opis funkcji... 5 Aplikacja do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer.

Następnie uruchom b-link z Menu Start lub ponownie uruchom komputer. B-LINK SZYBKI START Ten krótki przewodnik umożliwia użytkownikowi poznanie działania i podstawowych funkcji programu b-link, pozwalając szybko zacząd pracę z programem. Omawiamy w nim tylko niektóre funkcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo