PRZEWODNIK STATYSTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK STATYSTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI"

Transkrypt

1 PRZEWODNIK STATYSTYCZNY POLSKIEGO ZWIĄZKU KOSZYKÓWKI SEZON 2010/2011

2 Wstęp Niniejszy dokument powstał z inicjatywy kilku podmiotów działających wspólnie w interesie koszykarskiej rodziny. Przewodnik statystyczny Polskiego Związku Koszykówki istnieje od 2004 roku, kiedy to zostały wprowadzone obserwacje komputerowe na meczach 1 ligi PZKosz. Aktualna wersja została dość mocno zmieniona z uwagi na zmieniające się standardy i oczekiwania związane ze statystykami. Koszykówka stale się rozwija, a przepisy gry i kryteria oceny elementów statystycznych muszą za tym rozwojem podąŝać. Niniejszy przewodnik ma na celu ujednolicenie zasad i standardów pracy obserwatorów statystycznych na wszystkich zawodach w Polsce. Wierzymy, Ŝe praca obserwatorów statystycznych ma spory wkład w rozwój naszej dyscypliny. Dane statystyczne są kierowane nie tylko do trenerów i zawodników, ale równieŝ do mediów i kibiców. Mamy nadzieję, Ŝe nowa wersja Przewodnika Statystycznego Polskiego Związku Koszykówki pomoŝe statystykom w wykonywaniu ich pracy i uczyni ją łatwiejszą. Podziękowanie za wkład w przygotowanie niniejszego opracowania kierujemy do następujących osób: Jarosław Nowak, Piotr Hajduk (PZKosz), Adam Romański, Stanisław Trojanowski (PLK S.A.), Agnieszka Bala, Grzegorz Ziemblicki (PLKK Sp. z o.o.), Marcin Korpolewski (MK System), Adam Greczyło (Gryka Serwis). Warszawa, wrzesień 2010

3 1. Dlaczego statystyki są waŝne? Wraz z dynamicznym rozwojem koszykówki obserwacje statystyczne są coraz waŝniejszym elementem w odbiorze widowiska sportowego. Statystyki to równieŝ: - podstawowy materiał dla mediów i analityków sportowych; - moŝliwość obiektywnej oceny efektywności zawodników; - podstawa do ustalania wartości rynkowej gracza; - waŝny element w odbiorze widowiska sportowego przez kibiców; - waŝny materiał dla trenerów w celu przygotowania się do meczów. 2. Liczebność zespołu statystycznego Zespoły statystyczne muszą składać się z trzech osób. Podział ról w zespole statystycznym jest następujący: Jedna osoba wprowadza dane do komputera, a dwie osoby podają w kolejności chronologicznej zdarzenia na boisku. Osoby te powinny prowadzić notatki papierowe, aby w razie awarii sprzętu komputerowego była moŝliwość odtworzenia statystyk. W kaŝdym zespole naleŝy bezwzględnie wybrać lidera, z którym w razie problemów będziemy się kontaktować. WAśNE!! W sytuacji doświadczonych zespołów statystycznych organizator rozgrywek moŝe wydać pisemną zgodę na prowadzenie obserwacji w zespołach dwuosobowych. 3. Umiejscowienie stanowiska statystyków Stanowisko statystyków musi znajdować się z lewej lub prawej strony stolika sędziowskiego. (patrz rysunek poniŝej) Ze stanowiska powinno być moŝliwe: - prowadzenie obserwacji gry bez jakichkolwiek przeszkód; - kontakt z sekretarzem zawodów; - moŝliwość obserwacji sygnalizacji sędziów; - moŝliwość obserwacji tablicy wyników i zegara głównego; Na stanowisku statystycznym konieczne jest posiadanie przyłącza elektrycznego i łącza internetowego. WAśNE!! W przypadku korzystania z łącz za pośrednictwem telefonii komórkowej konieczne jest wcześniejsze sprawdzenie zasięgu przy stanowisku statystyków.

4 Kolorem czerwonym zaznaczono alternatywne usytuowanie stanowiska statystyków. 4. Niezbędny sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia obserwacji KOMPUTER: Procesor klasy Pentium, RAM 512 MB, zalecane 2 GB, wolne miejsce na dysku 1 GB, monitor i karta graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 pikseli oraz 256 kolorów, mysz OPROGRAMOWANIE: System operacyjny: Microsoft Windows Server 2003, Windows XP Professional, Windows XP HE, Windows 2000, Windows ME, Windows 98, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 8.0, Microsoft Data Access Components 2.6, MS.NET Framework 2.0, Adobe Reader lub inny program pozwalający na otwarcie pliku PDF, zainstalowane pache i aktualizacje krytyczne Windows, DRUKARKA: laserowa lub atramentowa o szybkości najlepiej stron na minutę SIEĆ: program pozwala na korzystanie z dowolnego połączenia z internetem, konieczne jest posiadanie łącza zastępczego w miejscu prowadzenia obserwacji statystycznych ;

5 PROCEDURA PRACY STATYSTYKÓW Czynność Termin wykonania Działanie w przypadku problemów? Sprawdzić ogólne działanie komputera włączyć, załadować system operacyjny Pobrać aktualizacje programu statystycznego poprzez połączenie z internetem i uruchomienie programu, aktualizacja dokona się automatycznie (UWAGA!! Wymagane jest login i hasło w celu dokonania aktualizacji) Przybyć na halę i zgłosić się do komisarza zawodów Uruchomienie komputera, sprawdzenie połączenia internetowego Pobrać składy zespołów, nazwiska sędziów i komisarza od komisarza zawodów Uruchomić program i wprowadzić składy zespołów, nazwiska trenerów, sędziów i komisarza do programu Wykonać wydruk testowy z programu statystycznego i sprawdzić czy poprawnie wprowadzono wszystkie nazwiska zawodników, trenerów, sędziów i komisarza Pobrać pierwsze piątki od komisarza zawodów i wprowadzić do systemu statystycznego Wykonać wydruk testowy z programu statystycznego i ponownie sprawdzić czy wszystkie wprowadzone dane są poprawne Rozpocząć wykonywanie obserwacji statystycznych Wykonać wydruk statystyk i wręczyć trenerom obu zespołów oraz komisarzowi zawodów zaleca się równieŝ kontrolę poprawności zapisu danych z sekretarzem zawodów Wykonać wydruk, a następnie dokonać kontroli poprawności następujących danych z protokołem Godzinny poranne w dniu meczu Godziny poranne w dniu meczu minut przed meczem 60 minut przed meczem 60 minut przed meczem 45 minut przed meczem 30 minut przed meczem 10 minut przed meczem 5 minut przed meczem START MECZU W przerwie meczu Po zakończeniu meczu Organizacja zastępczego komputera, instalacja oprogramowania i sterowników drukarki Natychmiast powiadomić administratora systemu a.greczylo(at)pzkosz.pl X Powiadomić organizatora meczu w przypadku braku połączenia internetowego X Natychmiast powiadomić administratora systemu a.greczylo(at)pzkosz.pl W przypadku błędnego wprowadzenia zawodników ponownie uruchomić program i wprowadzić poprawne dane X W przypadku błędnego wprowadzenia zawodników ponownie uruchomić program i wprowadzić poprawne dane. Zwrócić się z prośbą do komisarza zawodów o opóźnienie meczu. W przypadku niemoŝliwości opóźnienia meczu rozpocząć obserwację na papierze. X W przypadku stwierdzenia róŝnic pomiędzy protokołem a statystykami naleŝy dokonać korekty w statystykach, tak aby zapis był zgody z protokołem zawodów W przypadku stwierdzenia róŝnic pomiędzy protokołem a statystykami naleŝy dokonać

6 zawodów (wynik końcowy, wyniki kwart, pierwsze piątki, punkty zawodników, faule zawodników) Po sprawdzeniu z protokołem zawodów i dokonaniu ewentualnych poprawek wykonać wydruki dla trenerów, mediów i komisarza zawodów Zapisać wydruk końcowy na komputerze oraz zapisać plik BIN, a następnie oba pliki przesłać na adres: Po zakończeniu meczu Po zakończeniu meczu korekty w statystykach, tak aby zapis był zgody z protokołem zawodów X Natychmiast powiadomić administratora systemu a.greczylo(at)pzkosz.pl

7 WYDRUKI STATYSTYCZNE Informacje i interpretacje PoniŜej przedstawiamy informację na temat nowych danych znajdujących się na wydruku statystycznym począwszy od sezonu 2010/ /- informacja o efektywności gry zespołu podczas pobytu danego zawodnika na boisku. Przykład obliczania wskaźnika: JeŜeli zawodnik wchodzi na boisko przy stanie 45:35 dla jego zespołu, a schodzi z boiska przy stanie 50:45. To jego współczynnik za ten okres gry wynosi -5. Końcowa wartość wskaźnika jest sumą wskaźnika ze wszystkich wejść zawodnika na boisko. Punkty z pola 3 sekund Całkowita liczba punktów zdobyta przez zespół za pośrednictwem rzutów z pola 3 sekund. Punkty po stratach przeciwnika Liczba punktów zdobyta przez zespół w sytuacji, kiedy posiadania piłki zostało zdobyte na skutek straty przeciwnika. Punkty drugiej szansy Całkowita liczba punktów zdobytych przez zespół po wykonaniu zbiórki w ataku, ale zanim rywal wejdzie w posiadanie piłki. P5 i Rez Porównanie osiągnięć pierwszych piątek i zawodników rezerwowych pod kątem trzech parametrów gry: punkty, zbiórki i asysty.

8 RZUTY Z GRY KRYTERIA OCENY ELEMENTÓW STATYSTYCZNYCH na podstawie oficjalnych interpretacji FIBA i ULEB opracował: Marcin Korpolewski Próba rzutu jest świadomą próbą zdobycia punktów przez gracza zespołu ataku polegającą na rzuceniu, pchnięciu lub uderzeniu piłki w kierunku kosza druŝyny przeciwnej, z wyjątkiem tych sytuacji, gdy zawodnik podczas tego ruchu jest faulowany przez gracza obrony i piłka nie wpadła do kosza. Próba rzutu nie jest teŝ zapisywana, jeŝeli rzut został anulowany przez nielegalne dotknięcie piłki (offensive goal tending) przez gracza ataku. Próbą rzutu jest teŝ włoŝenie piłki do kosza niezaleŝnie czy zakończone zostało powodzeniem. Próba rzutu za trzy punkty jest próbą rzutu z gry wykonaną spoza linii 6,25 sygnalizowaną przez sędziego uniesieniem ręki z wyprostowanymi trzema palcami. Celny rzut jest to próba rzutu zakończona zdobyciem punktów, zarówno przez trafienie do kosza jak i przez nielegalne zagranie gracza obrony (goal tending). Celny rzut jest teŝ zaliczany, gdy faulowany gracz trafi do kosza. UWAGA 1. Przy zaliczaniu prób rzutów oraz celnych rzutów naleŝy zwracać uwagę na sygnalizację sędziów. Dotyczy to szczególnie sytuacji: rzutu za trzy punkty sygnalizowanego przez sędziego boiskowego; dobitki piłki będącej na obręczy sprawdzenie, komu punkty zapisał sekretarz; faulu przed i po rzucie czy faul został popełniony przed rzutem i próba rzutu została anulowana; czy rzut został popełniony po rzucie i próba rzutu została zaliczona; punktów zdobytych przez gracza obrony zapisywane są kapitanowi zespołu ataku (będącemu na parkiecie!) skontrolować zapis z sekretarzem zawodów. 2. Próbę rzutu zalicza się graczowi, który w sposób świadomy kieruje piłkę w stronę kosza poprzez jej dotknięcie w powietrzu (tip in). W przypadku, gdy jest to dobitka poprzedniego rzutu zalicza się takŝe zbiórkę w ataku. 3. W przypadku zablokowania piłki przez gracza obrony, próbę rzutu zalicza się, jeŝeli statystyk ocenił, Ŝe gracz ataku wykonywał rzut do kosza. JeŜeli są, co do tego wątpliwości naleŝy załoŝyć, Ŝe próby rzutu nie było. Dotyczy to w szczególności blokowania podań z wyskoku. 4. Jako próby rzutu nie naleŝy zapisywać sytuacji, gdy intencją gracza było dogranie piłki partnerowi, a nie zdobycie punktów. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy gracz ataku podaje w ostatniej chwili z wyskoku do partnera oraz części zagrań ally-oop. 5. W przypadku faulu przy rzucie nie zaliczamy graczowi rzutu niecelnego natomiast zaliczamy rzut celny jeŝeli piłka wpadnie do kosza. 6. Przypadkowo zdobyty kosz przez graczy obrony zapisuje się kapitanowi zespołu przebywającemu na boisku proponuję szybki kontakt ze stolikiem sędziowskim.

9 RZUTY WOLNE Próba rzutu jest zaliczana w momencie, gdy zawodnik wykonuje rzut wolny i nie zostaje przy nim popełniony błąd powodujący powtórzenie rzutu. Celny rzut jest zaliczany, jeŝeli po próbie rzutu piłka wpadła do kosza lub została nielegalnie dotknięta przez graczy obrony w sposób powodujący zaliczenie rzutu o wartości jednego punktu. UWAGA 1. Próba rzutu wolnego, która z powodu błędu obrony została powtórzona jest ignorowana. Do statystyk zapisuje się wynik powtórzonego rzutu. 2. W przypadku, gdy przy rzucie wolnym piłkę w legalny sposób dotyka gracz obrony lub ataku powodując jej wpadnięcie do kosza i zaliczenie dwóch punktów - wykonującemu rzut zalicza się niecelny rzut wolny. 3. JeŜeli piłka po rzucie wolnym nie dotknie obręczy lub gracz wykonujący rzut popełni inny błąd powodujący, iŝ piłkę zza linii bocznej wprowadzać będą do gry rywale wykonującemu rzut zapisywany jest niecelny rzut wolny. ZBIÓRKA Zbiórka jest zaliczana zawsze, gdy bezpośrednio po próbie rzutu zawodnik wchodzi w posiadanie Ŝywej piłki. Zbiórka piłki jest związana z jej kontrolą przez gracza. Zbiórka moŝe zostać zapisana zawodnikowi, który zbija piłkę do partnera, jeŝeli robi to w sposób świadomy. Po próbie rzutu zawsze następuje zbiórka niezaleŝnie czy piłka po rzucie dotknęła parkietu lub innych graczy (nie będąc w ich posiadaniu). Zbiórka piłki w ataku zaliczana jest w momencie, gdy dokonuje jej gracz zespołu atakującego. Zbiórka piłki w obronie zaliczana jest w momencie wejścia w posiadanie piłki po rzucie gracza obrony. Zbiórka zespołowa jest zaliczana w następujących sytuacjach: - kiedy piłka wychodzi na aut bezpośrednio po niecelnym rzucie z gry lub rzucie wolnym zanim jakikolwiek zawodnik przejmie kontrolę nad piłką; - kiedy zostaje orzeczony faul bezpośrednio po niecelnym rzucie z gry lub rzucie wolnym zanim jakikolwiek zawodnik bezpośrednio przejmie kontrolę nad piłką UWAGA 1. Zbiórką w ataku jest dotknięcie piłki przez gracza ataku powodujące jej skierowanie w stronę kosza (tip in). 2. Zbiórka jest zaliczana graczowi, który po rzucie złapał piłkę razem z rywalem i wywalczył jej posiadanie dla zespołu w ramach procedury naprzemiennego posiadania piłki. 3. Zbiórka moŝe być przyznana w sytuacji, gdy piłki nie dotknęła obręczy ani tablicy o ile wcześniej przyznano próbę rzutu. 4. W przypadku, gdy podczas walki o piłkę została ona zbita na oślep zbiórkę zalicza się zawodnikowi, który wszedł w jej posiadanie.

10 5. JeŜeli rzut został zablokowany przez gracza obrony, zbiórka jest przyznawana zawodnikowi, który pierwszy wszedł w posiadanie piłki bezpośrednio po bloku jeŝeli wcześniej zaliczono próbę rzutu zawodnikowi zablokowanemu. 6. Zbicie piłki z obręczy przez obrońcę o ile było to zagranie świadome i zakończyło się wejściem w posiadanie piłki zespołu obrony naleŝy zapisać obrońcy jako zbiórkę. 7. Zbiórka jest zaliczana wyłącznie w sytuacjach gdy gracz wejdzie w posiadanie piłki. Nie są zbiórką sytuacje, gdy gracz świadomie doprowadza (np. poprzez zastawienie) do opuszczenia przez piłkę parkietu. ASYSTA Asysta jest to podanie piłki do partnera stwarzające mu moŝliwość bezpośredniego zdobycia punktów. Z jedną akcją punktową moŝe być związana jedna asysta. Asystę moŝna przyznać jedynie graczowi, który wykonuje ostatnie podanie przed akcją rzutową. NajwaŜniejszym elementem oceny asysty, jest ocena czy gracz atakujący w momencie otrzymania podania miał pozycję do zdobycia punktów i czy podjął działania zmierzające do ich zdobycia. Akcja rzutowa podjęta przez gracza ataku po podaniu moŝe zawierać zwody lub kozły pod warunkiem, Ŝe nie jest to związane z tworzeniem nowej pozycji rzutowej i nie jest wywołane działaniami obrony. JeŜeli gracz otrzymując piłkę na pozycji rzutowej nie oddał rzutu, ale podjął inną akcję tworząc nową pozycję rzutową to asysta nie jest przyznawana, bowiem zdobyte punkty są wynikiem nowej akcji nie zaś podania. Przy rzutach z dystansu decydująca jest ocena statystyka, czy rzut został oddany w wyniku otrzymania piłki na dobrej pozycji czy teŝ z wyboru zawodnika. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji upływającego czasu 24 sekund czy teŝ silnej presji obrony uniemoŝliwiającej rzut z wolnej pozycji. W przypadku, gdy akcja rzutowa podjęta po podaniu zakończona została faulem przyznanie asysty jest uzaleŝnione od efektu wykonywanych rzutów wolnych. By móc zaliczyć asystę podającemu zawodnikowi faulowany gracz musi trafić przynajmniej jeden rzut wolny. UWAGA 1. Asystą nie jest przypadkowe dogranie piłki partnerowi np. rzut, który minął obręcz lub przypadkowe zbicie piłki w walce na tablicy. 2. Nie przyznajemy asysty, jeŝeli zawodnik ataku nie zdobywa punktów nawet, jeŝeli punkty zdobyte są z ponowienia akcji po zbiórce. 3. Asystą jest ostatnie podanie do szybkiego ataku niezaleŝnie od liczby wykonanych przez gracza ataku kozłów, pod warunkiem, Ŝe nie musiał on mijać graczy obrony. 4. Jest asystą sytuacja, gdy gracz ataku otrzymuje piłkę na pozycji rzutowej, ale nieatakowany przez obronę robi kozioł i zdobywa punkty z pozycji bliŝej kosza. 5. Jest asystą podanie do gracza w strefę podkoszową, po której wykonuje on obrót i zdobywa punkty o ile obrót nie słuŝył minięciu gracza obrony. 6. Nie jest asystą podanie po którym gracz został sfaulowany i wykonuje rzuty wolne nie z powodu faulu przy rzucie, a jedynie dlatego, Ŝe zespół broniący przekroczył limit przewinień w danej części gry.

11 BLOK Blok jest to zagranie gracza obrony powodujące zmianę kierunku ruchu piłki rzucanej w kierunku kosza w taki sposób by rzut okazał się niecelny. Lot piłki moŝe być zmieniony minimalnie lub całkowicie, blokiem jest teŝ takie zablokowanie ruchu piłki w ostatniej fazie rzutu, Ŝe w ogóle nie opuszcza ona ręki gracza ataku. W tej ostatniej sytuacji statystyk musi ocenić czy gracz ataku miał zamiar rzucać do kosza. Zablokowany moŝe być rzut znad głowy a takŝe wszelkie rzuty sytuacyjne jak hak, lay-up czy wsad. UWAGA 1. W sytuacji, gdy piłka została zablokowana tak, Ŝe pozostała w rękach obrońcy statystyk musi podjąć decyzję czy zapisuje graczowi ataku rzut, a obrońcy blok + zbiórkę w obronie, czy teŝ atakującemu przyznaje stratę a obrońcy przechwyt. 2. W sytuacji, gdy faulowany gracz kontynuuje akcję rzutową i zostaje prawidłowo zablokowany przez innego obrońcę, naleŝy przyznać temu obrońcy blok. WaŜne jest tu śledzenie sygnalizacji sędziów - czy zaliczyliby oni oddany rzut. Jest to wyjątek od zasady gdy blok warunkowany jest zapisaniem niecelnego rzutu graczowi ataku. 3. Blok jest zaliczany tylko wtedy, gdy dotknięta piłka nie wpada do kosza. W przeciwnym wypadku nawet, jeŝeli obrońca znacząco zmienił tor lotu piłki blok nie zostaje zapisany. 4. W przypadku gdy piłkę w locie dotykał więcej niŝ jeden obrońca, blok zapisywany jest temu, który w ocenie statystyka w największym stopniu przyczynił się do skierowania rzutu poza obręcz. PRZECHWYT Przechwyt jest zapisywany wtedy, gdy aktywna, agresywna postawa gracza / graczy obrony powoduje wejście w posiadanie Ŝywej piłki przez zespół broniący. Przechwyt jest zawsze połączony ze stratą zespołu ataku. ZaleŜność ta jest jednostronna, nie kaŝda strata piłki musi się wiązać z przechwytem, są to tak zwane błędy niewymuszone. Przechwyt nie jest zapisywany, jeŝeli po stracie piłka staje się martwa i przyznana jest zespołowi ataku do wprowadzenia spoza boiska. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zespół wchodzi w posiadanie piłki zgodnie z procedurą naprzemiennego posiadania piłki (strzałka po piłce przetrzymanej). W takim wypadku naleŝy zapisać stratę gracza ataku i przechwyt gracza obrony. Przechwyt zawsze zapisywany jest graczowi, który wszedł w posiadanie piłki. Wybicie piłki z kozła lub zmiana kierunku podania moŝe zostać zapisana graczowi dotykającemu piłki tylko wtedy, gdy statystyk oceni, Ŝe było to świadome działanie zmierzające do przechwycenia piłki przez zawodnika lub jego partnera z druŝyny.

12 UWAGA 1. Przechwyt jest świadomym działaniem zmierzającym do wejścia w posiadanie piłki. W sytuacji, gdy gracz zostanie trafiony piłką przez zawodnika rywali i statystyk oceni, Ŝe nie zrobił on nic by wejść w posiadanie piłki przechwyt nie zostaje przyznany. 2. Przechwyt jest związany nierozerwalnie z wejściem w posiadanie Ŝywej piłki. Sytuacje gdy obrońcy wymuszają na atakującym stratę piłki poprzez wyrzucenie jej w aut nie są zapisywane jako przechwyty. 3. Przechwyt moŝe być zapisany jako wynik naprzemiennego posiadania piłki, jeŝeli w jego wyniku zespół zdobędzie posiadanie piłki. W takiej sytuacji przechwyt zapisywany jest zawodnikowi obrony. 4. W sytuacji wielu strat i przechwytów w jednej akcji naleŝy kierować się zegarem 24 sekund. JeŜeli sędziowie stolikowi zaczną nowy pomiar 24 sekundy naleŝy zapisać przechwyt i stratę. W przeciwnym razie moŝna je pominąć. STRATA Strata jest błędem gracza ataku powodującą stratę posiadania piłki przez jego zespół i wejście w posiadanie piłki przez zespół obrony. Zespół obrony moŝe wejść w posiadanie piłki: bezpośrednio (np. zabierając piłkę graczom ataku), w wyniku procedury naprzemiennego posiadania piłki będącego wynikiem jednoczesnego złapania piłki (ale nie przy zbiórce wtedy przyznawana jest zbiórka) lub zza linii bocznej (np. po błędzie kroków). Strata jest przyznawana niezaleŝnie czy piłka po zagraniu zostaje Ŝywa czy staje się martwa. Nie jest stratą próba wykonania rzutu do kosza nawet, gdy piłka nie dotykając obręczy opuści boisko. Nie jest teŝ stratą błąd podczas wykonywania rzutu wolnego niezaleŝnie czy był on popełniony przez gracza wykonującego rzut czy przez jego partnera z druŝyny. Straty nie zapisuje się, jeŝeli zespół ponownie otrzyma posiadanie piłki w wyniku procedury naprzemiennego posiadania piłki w przeciwnej sytuacji stratę zapisuje się. Strata moŝe być wynikiem przewinienia osobistego, technicznego lub niesportowego wiąŝącego się ze stratą posiadania piłki. Ma to miejsce w przypadku kaŝdego faulu ofensywnego. W przypadku przewinień technicznych, jeŝeli w momencie ich popełnienia zespół był w ataku. UWAGA 1. W przypadku straty będącej wynikiem podania naleŝy przyjąć zasadę, Ŝe za podanie odpowiada podający. Stratę chwytającego naleŝy zapisywać tylko w bezspornych przypadkach. 2. W przypadku błędu trzech sekund powodującego stratę piłki statystyk musi ocenić czy był on wynikiem zagrania gracza pozostającego w polu trzech sekund czy teŝ jego partnera posiadającego piłkę. 3. W przypadku błędu 3 i 5 sekund stratę zapisuje się graczowi. 4. W przypadku błędu 8 i 24 sekund zawsze zapisujemy stratę zespołową niezaleŝnie czy jest to wynik działania jednego zawodnika czy całego zespołu.

13 5. Jest stratą sytuacja, gdy gracz ataku nielegalnie dotyka piłkę podczas rzutu offensive goal tending powodując jego anulowanie. 6. Nie jest stratą faul przy walce o zbiórkę, nawet jeŝeli popełnił go gracz zespołu wykonującego rzut. Podobnie jest w sytuacji gdy gracz ataku poprzez zbyt szybkie wejście w pole 3 sekund powoduje powtórzenie rzutu wolnego. ZESPÓŁ Straty zespołowe zapisuje się wyłącznie w sytuacji błędów 8 i 24 sekund. Przechwyty zespołowe zostały zlikwidowane i nie ma moŝliwości zapisania. Rubryka Zespół nie słuŝy do zapisywania elementów, których statystyk nie potrafi przypisać do konkretnego zawodnika z powodu braku koncentracji.

14 INSTRUKCJA OBSŁUGI DUNK STATS 2.0 opracował: Adam Greczyło INSTALACJA PROGRAMU 1. Instalacja Microsoft.NET Framework 2.0 Program statystyczny oparty jest na technologii wykorzystującej znane narzędzie.net Framework firmy Microsoft, pozwalające na prostą i szybką komunikację róŝnych urządzeń w Internecie i sieciach lokalnych. Pierwszym krokiem przed instalacją właściwej aplikacji DunkStats jest pobranie i zainstalowanie ze strony internetowej microsoft.com programu.net Framework (http://www.microsoft.com/downloads/thankyou.aspx?familyid=0856eacb b0d-8eddaab15c5e04f5&displaylang=en). UWAGA przed instalacją.net Framework 2.0 naleŝy sprawdzić czy program ten nie został juŝ zainstalowany wcześniej na komputerze docelowym. W tym celu naleŝy przejrzeć rejestr zainstalowanych programów w Panelu Sterowania systemu Windows (Dodaj/Usuń Programy). 2. Instalacja uaktualnień systemu operacyjnego Przed instalacją właściwej aplikacji zalecamy takŝe pobranie i zainstalowanie wszystkich wymaganych aktualizacji krytycznych oraz dodatków Service Pack dla systemów rodziny Windows ze strony Pozwoli to na sprawniejsze funkcjonowanie systemu operacyjnego komputera oraz zabezpieczy przez znanymi sposobami włamań. 4. Instalacja Dunk Stats 2.0 W celu instalacji właściwego programu Dunk Stats 2.0 naleŝy w przeglądarce Internet Explorer wejść na stronę (http://www.grykaserwis.pl/dunkstats/) a następnie wybrać z górnego menu organizatora rozgrywek (PZKosz, PLK, PLKK), w zakładce naleŝy odnaleźć link do instalacji programu statystycznego dla odpowiedniej ligi. Po przejściu na stronę instalacyjną, naleŝy kliknąć przycisk INSTALL. Program zainstaluje się automatycznie na komputerze i pojawi się zapytanie o dane uŝytkownika. Przy kaŝdym uruchomieniu programu najpierw naleŝy podać indywidualny login i hasło, który kaŝdy Klub otrzymał przed sezonem. Po wprowadzeniu tych danych program zapyta o aktualizację bazy danych, naleŝy wybrać TAK.

15 Po zakończeniu pobierania aktualizacji program poinformuje, Ŝe lokalna baza danych została zaktualizowana i przejdzie do opcji ustawień ogólnych meczu. Kolejnego uruchomienia programu dokonujemy poprzez menu Start -> Programy -> Gryka Serwis -> statystyki nazwa ligi W pierwszym etapie pojawi się pytanie o wybór kolejki. Po wybraniu kolejki, naleŝy wybrać naleŝy wybrać mecz, sprawdzając czy data i godzina rozpoczęcia meczu pobrana z bazy meczu jest zgodna z rzeczywistością. JeŜeli nie jest zgodna, to w polu na dole okna, moŝna zmienić datę i godzinę rozegrania meczu. Po wyborze meczu program przechodzi do okna z wyborem zawodników do meczu.

16 Zawodnicy przy których są zaznaczone pola wyboru zostali wybrani do meczu. NaleŜy tym zawodnikom nadać numery poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszki na zawodniku, pojawi się okno dające moŝliwość nadania bądź edycji numeru zawodnika, jak równieŝ dające moŝliwość dodania nowego zawodnika. Po zawodnikach naleŝy w ten sam sposób wybrać trenerów obu zespołów oraz sędziów i komisarza spotkania. Jest równieŝ moŝliwość ustawienia kolorów strojów obu zespołów. NaleŜy pamiętać, Ŝe wybierając czarny kolor strojów naleŝy zmienić kolor dodatkowy (numery na koszulkach). W przeciwnym wypadku nie będą widoczne. Na koniec naleŝy wybrać opcję, na który kosz zacznie zespół gospodarzy. Po zatwierdzeniu wszystkich opcji program przechodzi do okna ustawień pierwszej piątek. Na górze okna z wyborem pierwszych piątek znajduje się przycisk Wydruk zerowy. Po naciśnięciu tego przycisku program wygeneruje wydruk zawierający wprowadzone składy. Wydruk taki zgodnie z procedurą pracy statystyków naleŝy wykonać 30 minut przed meczem i wręczyć komisarzowi w celu weryfikacji wprowadzonych danych. Wydruk zerowy moŝna równieŝ wręczyć mediom jako materiał do pracy.

17 Aby wybrać zawodników do pierwszej piątki ich przenosić pojedynczo lub skorzystać z multiselekcji klikając z wciśniętym klawiszem CTRL. Na koniec z rozwijanej listy na dole naleŝy wybrać kapitanów obu zespołów i kliknąć Przejdź dalej. MoŜemy przystąpić do prowadzenia obserwacji. Klikając na Uruchom czas rozpoczynamy mecz (moŝna równieŝ uŝyć spacji). Zaliczanie zdobytych punktów odbywa się poprzez wybranie zawodnika a następnie kliknięcie na parkiecie na miejsce, z którego został wykonany rzut. Na ekranie pojawi się okno z pytaniem o rodzaj rzutu (celny, niecelny, zablokowany). ZaleŜenie od tego jaki wybierzemy rodzaj rzutu program spyta nas o kolejny element jaki powinien nastąpić po kaŝdym rodzaju rzutu. - jeŝeli wybrano rzut celny program spyta o gracza asystującego - jeŝeli wybrano rzut niecelny program spyta o gracza zbierającego i sam odpowiednio mu zaliczy zbiórkę w ataku lub obronie - jeŝeli wybrano rzut zablokowany program spyta najpierw o gracza blokującego, a następnie o gracza, który zebrał piłkę po bloku. Klikając na boisku z wciśniętym klawiszem CTRL uzyskujemy automatycznie rzut niecelny wybranego gracza i przejście do zbiórki. Klikając na boisku z wciśniętym klawiszem SHIFT automatycznie uzyskujemy rzut celny. Aby dodać faul naleŝy najpierw wybrać zawodnika faulującego, a następnie kliknąć przycisk FAUL

18 Program spyta się wówczas o rodzaj faulu (osobisty, techniczny, niesportowcy) oraz o to kto spowodował faul (zawodnik, zespół, ławka, trener). Następnie naleŝy kliknąć przycisk Faul gracza wybranego powyŝej. Następnie program spyta czy za dany faul zostaną przyznane rzuty wolne? JeŜeli odpowiemy NIE program spyta kto był faulowany, naleŝy wybrać zawodnika, który został sfaulowany. UWAGA!!! Proszę nie pomijać tej opcji, na wydruku wprowadzono nową rubrykę Fo (faule otrzymane). Generalnie Fo powinno się równać liczbie F zespołu przeciwnego. RóŜnice mogą wystąpić jeŝeli orzeczono faule techniczne lub dyskwalifikacje za udział w bójce. JeŜeli odpowiemy TAK program przejdzie automatycznie do okna rzutów wolnych. Pojawi się lista zawodników na boisku zespołu przeciwnego. Punkty z rzutów wolnych zaliczamy klikając na przycisk Celny rzut wolny gracza wybranego powyŝej, jeŝeli rzut wolny był niecelny wybieramy przycisk Niecelny rzut wolny. Po ostatnim rzucie wolnym klikamy Pomiń / Zakończ rzuty wolne jeŝeli ostatni rzut wolny był celny program przejdzie do okna obserwacji gry. JeŜeli ostatni rzut wolny był niecelny program automatycznie przejdzie do okna zbiórek. Zmiany zawodników dokonujemy poprzez wybranie zawodnika i kliknięcie przycisku Zmiana. Otworzy się okno podobne do tego przy wyborze pierwszych piątek meczu.

19 W tym oknie równieŝ wprowadzono moŝliwość multiselekcji poprzez klikanie z wciśniętym klawiszem CTRL. Wybieramy zawodników schodzących i wchodzących i klikamy zmień przenieś. Okno nie zamyka się po dokonaniu zmian jednego zespołu, moŝna równieŝ dokonać od razu zmian w drugiej druŝynie. Po zakończeniu zmian klikamy - Wróć do meczu. Wydruk statystyk kaŝdorazowo generujemy poprzez kliknięcie opcji Generuj wydruk statystyk w menu Akcja. Wydruk generuje się automatycznie w formacie PDF. Radzimy zapisywać wydruk po kaŝdej kwarcie. Na koniec meczu wybieramy z menu Akcja zapisz statystyki do wysyłki w dowolnym miejscu na dysku zapisujemy plik, który wraz ze statystykami w formacie PDF naleŝy wysłać na podany adres mailowy EDYCJA ZDARZEŃ W PROGRAMIE POPRAWKI Program daje moŝliwość usuwania i dodawania zdarzeń do kaŝdego momentu meczu, nawet po zakończeniu danej kwarty. Jedynym zdarzeniem, którego nie moŝna edytować ani usuwać są zmiany zawodników. W celu edycji lub usunięcia zdarzenia naleŝy zatrzymać czas gry a następnie kliknąć przycisk Historia meczu. Otworzy nam się osobna okno zawierające wszystkie zdarzenia w kolejności chronologicznej.

20 W celu usunięcia zdarzenia naleŝy je odnaleźć na liście, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy. Pojawią się następujące opcje: - usuń - wstaw po - wstaw przed Po wybraniu opcji usuń program usunie wybrane zdarzenie z historii meczu, zmieniając odpowiednio na wydruku statystycznym oraz w oknie transmisji live. UWAGA: JeŜeli usuwane zdarzenie ma inne zdarzenie powiązane np. celny rzut i asysta, niecelny rzut i zbiórka, rzut i blok i zbiórka, strata i przechwyt. Program przy usuwaniu pojedynczego zdarzenia poinformuje o tym. NaleŜy wówczas uwaŝnie prześledzić historię meczu i sprawdzić czy zapis po korekcie jest zgodny z rzeczywistością. W celu dodania pominiętego zdarzenia naleŝy odnaleźć miejsce, w którym chcemy je dodać. Następnie naleŝy kliknąć prawym przyciskiem myszy na zdarzenie sąsiadujące i wybrać z trzech opcji:

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014

OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 OFICJALNE PRZEPISY GRY W KOSZYKÓWKĘ 2014 Opracowano na podstawie tekstu zatwierdzonego przez Międzynarodową Federację Koszykówki FIBA Barcelona, 2 lutego 2014 roku Obowiązują od 1 października 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ

PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ Międzynarodowa Federacja Koszykówki FIBA We Are Basketball International Basketball Federation PRZEPISY GRY W MINIKOSZYKÓWKĘ 2005 Copyright by FIBA Wszystkie prawa zastrzeżone. Żaden fragment tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku

Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku Przepisy gry w koszykówkę 2012 dla kobiet i mężczyzn Obowiązują od 1 października 2012 roku opracowanie Michał KUZIA, Paweł BERDYCZKO na podstawie tekstu zatwierdzonego w Rio de Janeiro, Brazil, 29 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

MagCS. Program do obsługi magazynu czasowego składowania. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA MagCS Program do obsługi magazynu czasowego składowania PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, grudzień 2008 1. WSTĘP 5 1.1 Wprowadzenie 5 1.2 Zgodność z wymaganiami słuŝby celnej 5 1.3 Umowa licencyjna 5 2.

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline

Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Ver. 3.5 2012-07-06 2 Instrukcja obsługi programu Asystent Hotline Zawartość 1 INSTALACJA PROGRAMU 3 1.1 WARUNKI KONIECZNE

Bardziej szczegółowo

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku

Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku 1 z 11 04-08-2006 19:14 PC WORLD KOMPUTER Instalacja Windows Server 2003 = naciśnij DALEJ wersja do wydruku strona główna wersja oryginalna Duszą serwera jest sieciowy system operacyjny. Najnowszy produkt

Bardziej szczegółowo

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOGA MAGAZYN. System Obsługi Gastronomii. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOGA System Obsługi Gastronomii MAGAZYN Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 5 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 6 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Administrator

Aplikacja Ramzes. Administrator Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Administrator podręcznik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA

SYSTEM KS-AOW OSOZ W KS-AOW. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA OSOZ W KS-AOW PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI Z OGÓLNOPOLSKIM SYSTEMEM OCHRONY ZDROWIA 1 Spis treści 1. Wprowadzenie apteka w OSOZ... 3 2. Konfiguracja systemu KS-AOW z OSOZ... 3 2.1. Program

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone

Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone WSCAD 5.5 Instalacja Copyright 1990-2010 WSCAD electronic GmbH Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright 1990-2010 by WSCAD electronic GmbH D-85232 Bergkirchen Internet: Dystrybucja w Polsce Sigma CE Sp. z

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl

Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl Instrukcja obsługi programu INFOR System Magazyn Biznes Strona Internetowa: www.biznesmen.com.pl e-mail: info@biznesmen.com.pl 1 Spis treści 1.Wymagania sprzętowe...5 2.Administracja bazami danych...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi programu KSP

Instrukcja Obsługi programu KSP Logotech-AA Instrukcja Obsługi programu KSP (Instalacja wersja 11.03.009) KATOWICE, LIPIEC 2011 Str.2 KSP wersja 11.03.009 (Instalacja) 2011 Logotech-AA www.logotech.com.pl KSP wersja 11.03.009 (Instalacja)

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 014

(instrukcja użytkownika) Wersja 014 Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 014 http://www.bslacko.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego rachunku przez klienta... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro.

WERSJA 7.5x.x. Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41. program@gastro.pl www.gastro. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA WERSJA 7.5x.x Producent: SOFTECH sp. z o.o. 78-100 Kołobrzeg, ul. Głogowa 10 fax(94)3517864 tel(94)3540640,41 program@gastro.pl www.gastro.pl WSTĘP DOKUMENTY MAGAZYNOWE SPRZEDAś

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ

PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ ZWIĄZEK PIŁKI RĘCZNEJ W POLSCE UL. GDAŃSKA 2 LOK. 24 01-633 WARSZAWA PRZEPISY GRY W PLAŻOWĄ PIŁKĘ RĘCZNĄ obowiązujące od 9 marca 2002 roku Dla uproszczenia, w przepisach używany jest rodzaj męski w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo