Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne Luty 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne Luty 2009"

Transkrypt

1 Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne Luty 2009 Gdy mróz w lutym długo trzyma, wtedy już niedługa zima, lecz gdy w lutym z dachów ciecze, zima długo się przewlecze. przysłowie ludowe

2 2 Wiadomości Nadarzyńskie

3 Z ostatnich Sesji... W dniu 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące uchwały: 1. Uchwała Nr XXX/261/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia w 2009 r. (regulamin określa: 1. wysokość dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 3. wysokość dodatku za warunki pracy; 4. szczegółowe warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn; 5. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego). 2. Uchwała Nr XXX/262/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (na mocy tej uchwały zaciągnięto pożyczkę w wysokości ,0 zł z przeznaczeniem na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla OSP Nadarzyn - o samochodzie czyt. str Pożyczka spłacana będzie w latach ). 3. Uchwała Nr XXX/263/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (pożyczka ,0 zł - w całości przeznaczona jest na budowę kanalizacji - etap Strzeniówka obejmujący: Nadarzyn, Strzeniówkę, Rusiec, Starą Wieś i Kajetany. Spłatę pożyczki rozłożono na lata ). 4. Uchwała Nr XXX/264/2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 roku (plan dochodów zmniejszono o kwotę ,69 zł, plan wydatków - o ,69 zł. 5. Uchwała Nr XXX/265/2008 w sprawie ustalenia budżetu Gminy Nadarzyn na 2009 rok. Dochody Gminy Nadarzyn na 2009 rok zostały określone w wysokości ,36 zł, natomiast wydatki w wysokości zł. Różnica między kwotami planowanych dochodów i wydatków stanowi ,64 zł i stanowi planowany deficyt budżetu, który sfinansowany zostanie z pożyczki i kredytu. Tegoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł na następujące cele: 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł w tym na budowę kanalizacji w Strzeniówce, Szamotach, Kajetanach, Nadarzynie i Ruścu oraz budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy, projekty budowy kanalizacji w Rozalinie, Kostowcu, Urzucie, Woli Krakowiańskiej, Krakowianach, Starej Wsi, Ruścu i Żabieńcu a także rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nadarzynie. 2. Administrację publiczną ,00 zł w tym na budowę urzędu gminy, rewitalizację Zespołu Pałacowo- Parkowego w Młochowie. Na tę kwotę składają się też wydatki na informatyzację. 3. Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł. Tę kwotę stanowią wydatki na rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Walendowie oraz budowę wodociągów w Nadarzynie, Starej Wsi, Rozalinie i Młochowie. 4. Transport i łączność ,00 zł zarezerwowano na budowę dróg w Krakowianach, Ruścu, Starej Wsi, Rozalinie, Wolicy, Woli Krakowiańskiej, Parolach, Kajetanach, Strzeniówce i Nadarzynie, na budowę chodników w Nadarzynie i Rozalinie oraz rozbudowę parkingu przy ośrodku zdrowia w Nadarzynie. 5. Oświata i wychowanie ,00 zl na budowę sali gimnastycznej w Kostowcu i roboty remontowo-budowlane w placówkach oświatowych. 6. Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł na budowę budynków socjalnych i remonty budynku komunalnego w Młochowie. 7. Ochrona zdrowia ,00 zł 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 9. Kultura fizyczna i sport ,00 zł Uchwały tzw. budżetowe od kilku lat przyjmowane są pod koniec roku poprzedzającego, co stwarza możliwości wcześniejszego przygotowania przetargów i niezbędnej dokumentacji do fizycznego rozpoczęcia inwestycji. 6. Uchwała Nr XXX/266/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid. 843/12 oraz 843/2 i 843/13 stanowiących drogę gminną nadano nazwę ul. Kubusia Puchatka). 7. Uchwała Nr XXX/267/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid.3320/11 nadano nazwę ul. Cytrynowa). 8. Uchwała Nr XXX/268/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid. 189/10 na odcinku od ul. Malowniczej do ul. Promyka nadano nazwę ul. Żniwna). 9. Uchwała Nr XXX/269/2008 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Walendów (nowe ulice, to: ul. Nad Utratą, ul. Kaczeńców, ul. Stawowa, ul. Tataraków, ul. Sitowia, ul. Trzcinowa, ul. Sadowa, ul. Daktylowa, ul. Bukietowa). EG. 3 Wiadomości Nadarzyńskie

4 Tomaszowi Muchalskiemu Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Sekretarzowi Gminy Nadarzyn wyrazy najgłębszego współczucia i otuchy po śmierci Ojca składają Przewodniczący Rady i Radni Gminy Nadarzyn oraz Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Panu Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Ojca składają Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie Wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Sekretarzowi Gminy Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchalskiemu składają Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP Rusiec Panu Tomaszowi Muchalskiemu wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrektor, Pracownicy i Wychowankowie G.O.D-M Tęcza. Łączymy się w bólu z Panem Tomaszem Muchalskim po śmierci Ojca Dyrekcja i Pracownicy Przedszkoli Publicznych w Wolicy, Nadarzynie i Młochowie Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty dla Pana Tomasza Muchalskiego składają Sołtys i Rada Sołecka Młochowa Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrekcja i Pracownicy SPGZOZ Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn łącząc się w żalu z wyrazami współczucia z powodu śmierci Ojca składają dyrekcja, nauczyciele i społeczność szkolna SP w Kostowcu Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca Tomaszowi Muchalskiemu i Rodzinie składają Zarząd Gminny LOK Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Młochowie Wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki Panu Grzegorzowi Zalewskiemu Sołtysowi wsi Urzut Kostowiec składają Rada Sołecka Urzuta i Kostowca Wszystkim, którzy słowami otuchy wspierali mnie w ciężkich chwilach po śmierci mojego Taty z serca dziękuję. Tomasz Muchalski 4 Wiadomości Nadarzyńskie

5 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których czujemy, że brakuje nam sił, aby poradzić sobie z tym, co przynosi życie. Doświadczamy wtedy niepokoju, lęku, odczuwamy smutek i przygnębienie, wycofujemy się z życia społecznego lub trudno nam opanować emocje, reagujemy złością i popadamy w konflikty. W większości przypadków trudności te ustępują samoistnie wtedy, gdy przemija stres związany z zaistniałą sytuacją. Do takich sytuacji należą np. przejściowe problemy w pracy i w rodzinie, ale też zdarzenia, które kojarzą się nam pozytywnie jak np. zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka czy święta. Często w przezwyciężeniu trudności pomagają nam rodzina i przyjaciele. Zdarza się jednak, że dolegliwości utrzymują się dłużej albo pojawiają się także wtedy, gdy trudno jest określić konkretną ich przyczynę. U osób, które cierpią z powodu lęku może dojść do tzw. sprzężenia zwrotnego: lęk powoduje zaburzenia somatyczne (np. dolegliwości żołądkowe, bóle głowy, bóle pleców, duszność, kołatanie serca), a te z kolei wpływają na wzrost lęku o własne zdrowie. Około 15% pacjentów w praktyce ogólnolekarskiej słyszy diagnozę zaburzeń nerwicowych, co oznacza, że przyczyny ich dolegliwości mają źródło w emocjach, nie ma natomiast żadnych zmian w ciele. Dzieje się tak dlatego, że ciało i psychika są ze sobą głęboko związane i wszystkie przeżycia psychiczne znajdują swoje odzwierciedlenie w fizjologii. Stare powiedzenie mówi: w zdrowym ciele zdrowy duch. Powiedzenie to możemy odwrócić i stwierdzić, że bez zdrowego ducha nie ma zdrowego ciała. Objawy nerwicowe obejmują: zaburzenia czynności somatycznych: przyspieszenie akcji serca (tachykardia), omdlenia, nudności, wzdęcia, biegunki, duszność, świąd, zaczerwienienia, dolegliwości bólowe (np. bóle brzucha, głowy, pleców), mrowienia, drżenia, drętwienia różnych części ciała, porażenia lub kurcze różnych grup mięśniowych, niedowidzenie, niedosłyszenie, częste oddawanie moczu, zaburzenia erekcji, zaburzenia miesiączkowania; zaburzenia przeżywania: lęk, niepokój, napięcie, fobie, lękowe oczekiwanie, obniżenie nastroju, poczucie rozdrażnienia, trudności w koncentracji uwagi, poczucie obniżenia sprawności intelektualnej i fizycznej, zburzenia pamięci, natręctwa myślowe, nadmierne martwienie się o zdrowie, poczucie obcości i zmiany w otoczeniu; zaburzenia zachowania: natrętne czynności, zahamowania w kontaktach międzyludzkich, zachowania niedojrzałe, zachowania impulsywne. Dlaczego dochodzi do zaburzeń nerwicowych? Zwykle składa się na to kilka grup czynników: wszystko to, co otrzymaliśmy od naszej rodziny, pochodzenie (zarówno geny jak i wychowanie), bieżąca sytuacja życiowa oraz tzw. konflikty wewnętrzne, czyli np. rozbieżność pomiędzy naszymi dążeniami i możliwościami, marzeniami a powinnością itp. Konflikty te są często nieświadome i z tego też względu stanowią dla nas duże obciążenie psychiczne. Przyczyną trudności psychicznych może być długotrwały stres czyli przedłużająca się sytuacja, która wymaga od nas dużych nakładów sił. Oprócz różnego rodzaju dolegliwości somatycznych cierpimy wtedy z powodu obniżonej koncentracji, stałego zmęczenia, poczucia winy, że nie wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. O nerwicy mówi się, że jest zaprzeczeniem rozwoju. Człowiek zamiast rozwijać się i samorealizować, ulega, na głębszym poziomie psychiki, autodestrukcji i rozmija się ze swoim prawdziwym JA. Dolegliwości psychiczne można leczyć Obecnie zaburzenia nerwicowe są leczone z dużą skutecznością. Cierpiący na nie pacjent może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, który dokonuje oceny trudności, przepisuje leki lub/i kieruje pacjenta na psychoterapię lub pomoc psychologa. Jak wygląda wizyta u lekarza psychiatry? Zadaniem lekarza psychiatry jest ocena istniejących zaburzeń pod kątem ich pochodzenia oraz nasilenia, a także zaplanowanie skutecznego leczenia. Głównym sposobem diagnozowania jest przeprowadzenie wywiadu psychiatrycznego czyli rozmowy dotyczącej historii powstawania objawów, ewentualnego wcześniejszego leczenia, sytuacji życiowej pacjenta, jego osobistych doświadczeń, a także chorób somatycznych i stosowanych leków. Zbierając wywiad psychiatryczny, a w niektórych przypadkach kierując pacjenta na badania dodatkowe (np. badania hormonalne), lekarz wyklucza inne, na przykład somatyczne podłoże zaburzeń oraz ustala ostateczne rozpoznanie. Rozmowa z pacjentem, a czasem zastosowanie innych narzędzi oceny - na przykład skal nasilenia objawów daje możliwość oceny nasilenia zaburzenia, co przekłada się na wybór metody leczenia czyli podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania leków lub/i skierowanie pacjenta na psychoterapię. Jak działa psychoterapia? W rzetelnie prowadzonej psychoterapii osoba, która przychodzi po pomoc, jest zachęcana do tego, by wykorzystała czas sesji na przyglądanie się sobie, swoim emocjom i zachowaniom. Cokolwiek przychodzi pacjentowi do głowy, powinno być omówione w czasie sesji. Przedmiotem pracy terapeutycznej są uczucia, myśli, wspomnienia, sny pacjenta. Terapeuta słucha i stara się pomóc pacjentowi zrozumieć prawdziwe znaczenie jego emocji oraz sens jego przeżyć i zachowań. W miarę postępu w psychoterapii pacjent uzyskuje głębszy wgląd w siebie, odkrywa nowe, bardziej adekwatne i skuteczne drogi radzenia sobie z problemami i emocjami, wypracowuje nowy styl zachowania. Szczególnie warto skorzystać z psychoterapii, gdy: odczuwamy niepokój i nie radzimy sobie z trudnymi sytuacjami; doświadczamy poczucia braku sensu tego, co robimy, smutek i stałe niezadowolenie ze swojego życia; cierpimy z powodu braku pewności siebie lub spostrzegamy, że nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału; trudno nam poradzić sobie ze zmianą w życiu, żałobą, rozwodem, utratą pracy; usłyszeliśmy od swojego lekarza diagnozę nerwicy. 5 Wiadomości Nadarzyńskie

6 Pomoc psychiatryczna i psychologiczna w Nadarzynie Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie oferuje konsultacje u lekarza psychiatry oraz konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną i grupową: psychiatra Elżbieta Stefanoff psycholog Justyna Pawłowska-Barszcz wtorek Pacjentów przyjmują: Elżbieta Stefanoff lekarz specjalista psychiatra. Specjalizację z psychiatrii uzyskała pracując przez sześć lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez ostatnie 2 lata pracowała w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie łącząc tam pracę lekarza psychiatry i psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. W 2007r. zakończyła szkolenie psychoterapeutyczne i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej). Justyna Pawłowska-Barszcz mgr psychologii, przez ponad dziesięć lat zajmowała się pomocą psychologiczną oraz prowadziła warsztaty psychoedukacyjne w zakresie m.in. radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjnych, asertywności. Zajmowała się poradnictwem dotyczącym planowania kariery zawodowej oraz pomocą psychologiczną w sytuacji utraty pracy. Pracowała jako psychoterapeuta w XIV Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową pacjentów cierpiących m.in. na zaburzenia depresyjne, lękowe, somatyzacyjne, stresowe, obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenia osobowości. Jest studentką podyplomowego kursu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów posiadającego atest Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie odbywa staż w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej w Ośrodku Psychoterapii Rasztów. Prowadzi: psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych konsultacje psychologiczne dla osób przeżywających kryzys, poszukujących pomocy w sytuacjach problemowych bądź chcących przyjrzeć się swoim emocjom i lepiej je rozumieć. Justyna Pawłowska-Barszcz Elżbieta Stefanoff SPG ZOZ w Nadarzynie Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie oferuje: 1. konsultacje u lekarza psychiatry oraz konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną oraz grupową: psychiatra Elżbieta Stefanoff - czwartki psycholog Justyna Pawłowska-Barszcz - wtorki konsultacje u lekarza endokrynologa endokrynolog Elżbieta Kapłan Osęka - poniedziałki Marzena Nowicka - Prusakiewicz SPG ZOZ Nadarzyn Nieważne jest ile dajemy, lecz ile miłości w to wkładamy Matka Teresa z Kalkuty P o d z i ę k o w a n i e Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie serdecznie dziękuje Pani Ilonie Gajewskiej, Panu Zbigniewowi Grabowskiemu z firmy 3M Poland w Kajetanach oraz Pani Ilonie Massalskiej z Fundacji im. Ireny Sendlerowej za przekazanie pomocy rzeczowej dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wysoko ceniąc tę współpracę uznaję jej ogromne znaczenie. Wdzięczna za zaangażowanie, wyrażam również wielką nadzieję, iż nasze inicjatywy związane z pomocą drugiemu człowiekowi spotkają się z Państwa przychylnością także w przyszłości. Uwaga!!! Nadarzyn, grudzień 2008 r. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Wójt jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli w zakresie: umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych zawieranych przez mieszkańców gminy oraz umów ubezpieczenia OC rolników indywidualnych w gminie. W naszej gminie kontrola będzie przeprowadzana od 2 lutego br. przez upoważnionego pracownika p. Tomasza Iwaniuka. 6 Wiadomości Nadarzyńskie

7 Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach... Szkoła Podstawowa w Kostowcu Dzień niespodzianek Sobota, 17 stycznia 2009 roku, była dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu pełna atrakcji i emocji. Tego właśnie dnia w naszej szkole odbył się: Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły, bal karnawałowy pod hasłem Wodny świat, oraz nietypowe spotkanie z Mikołajem inicjatorem akcji Duża paka dla głodnego dzieciaka. fot. arch. szkoły Zwycięzcom turnieju wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Warto nadmienić, że stoły na których rozgrywany był turniej ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kostowcu. Równocześnie z turniejem odbywała się barwna w dekoracje i kostiumy zabawa karnawałowa. Pomysłowość w doborze stroju związanego z tematem przewodnim balu Wodny świat była zaskakująca. Wśród postaci znaleźli się: rybacy, marynarze, piraci, lwy morskie, syreny, żabki i wiele innych. Nie zabrakło również ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem w trakcie zabawy. Kolejną niespodzianką dnia było spotkanie ze współpracującym ze szkołą Mikołajem, dzięki któremu nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Duża paka dla głodnego dzieciaka. Jak przystało na Mikołaja i tym razem obdarował nas upominkami oraz bawił się wspólnie z nami na balu. Dopełnieniem atrakcji był słodki poczęstunek. fot. arch. szkoły Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali uczniowie, rodzice i nauczyciele, a koordynatorem całej imprezy był Samorząd Uczniowski. Wspólne spotkanie rozpoczęły rozgrywki w tenisa stołowego. Po długich zmaganiach wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach. W kategorii: Dziewcząt: I m. Aleksandra Brociek kl. V II m. Aleksandra Powierża kl. VI III m. Aleksandra Reluga kl. IV Chłopców: I m. Tomasz Grabowski kl. VI II m. Michał Nowakowski kl. VI III m. Adrian Szeląga kl. IV Kobiet: I m. Monika Pleban - nauczyciel II m. Agnieszka Bożek - rodzic III m. Dorota Śmigielska - nauczyciel Mężczyzn: I m. Mirosław Kalisiewicz - przewodniczący Rady Rodziców II m. Zbigniew Reluga - dyrektor szkoły III m. Piotr Nowakowski - rodzic Wspólne zabawy, spotkania, rozgrywki sportowe są niewątpliwie doskonałym sposobem na integrację społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz kultywowaniem tradycji szkoły. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Teresa Dąbrowska Dorota Śmigielska Z Kostowca Dzieciaki - wysyłają paki Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym spotykamy się z rodziną przy wigilijnym stole, obdarowujemy się prezentami. To również czas refleksji nad naszym życiem. W te magiczne dni nie myślimy o problemach codzienności. W naszych domach panuje miła i niepowtarzalna atmosfera. Jednak są rodziny, dla których Święta nie są tak radosne i wolne od trosk. Borykają się bowiem z problemami finansowymi i często nie stać ich na zastawienie stołu tradycyjnymi potrawami. Zgodnie z naszą polską tradycją zostawiamy jedno puste nakrycie dla niespodziewanego fot. arch. szkoły 7 Wiadomości Nadarzyńskie

8 gościa, samotnego sąsiada, podróżnego wędrowca. Często zastanawiamy się jak pomóc tym, którzy są w trudnej sytuacji. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu znaleźli sposób na to, aby podzielić się tym, co sami mają. Pamiętali o ludziach potrzebujących pomocy i wraz z nauczycielami zorganizowali kiermasz świąteczny pod hasłem Paczka dla dzieciaczka. Pod opieką nauczycieli uczniowie własnoręcznie wykonali ozdoby świąteczne i karty z życzeniami, ozdoby na świąteczny stół oraz inne elementy dekoracyjne. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu przeznaczone zostały na słodycze i kosmetyki, które przed świętami zostały dostarczone dzieciom z Domu Dziecka w Krośnie. To nie jedyna forma pomocy, jakiej udzielają nasi uczniowie. Od maja zeszłego roku prowadzona jest akcja Duża paka dla głodnego dzieciaka zapoczątkowana wizytą Mikołaja w naszej szkole. Klasa II szczególnym patronatem objęła jedną rodzinę, do której systematycznie wysyła paczki. Uczniowie dzielą się tym, co mają: przyborami szkolnymi, słodyczami, zabawkami, artykułami spożywczymi oraz środkami chemicznymi. Dodatkowo z racji Świąt dla każdego członka rodziny został przygotowany specjalny świąteczny upominek. Zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz szczytna idea sprawiły, że po raz kolejny ludzkie serca otworzyły się na potrzeby innych w tym szczególnym okresie - okresie Świąt Bożego Narodzenia. Dorota Śmigielska nauczycielka SP w Kostowcu PODZIĘKOWANIE dla Dyrekcji i Pracowników Firmy SCHENKER za okazany dar serca, jakim było przekazanie paczek świątecznych dla uczniów naszej szkoły. Mercury, ABBA, Feel, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Lou Bega i Jeden Osiem L. Artyści we własnym zakresie przygotowali stroje, rodzice zadbali o sprzęt i zajęli się całą organizacją. Koniecznie trzeba dodać, że dzieci do samego końca nie miały pojęcia co je w sali gimnastycznej czeka. Uczniowie, zapisując się na ochotnika do drużyn, wiedzieli tylko, że będzie quiz - niespodzianka. Tajemnicą było z jakiej dziedziny, dlatego powtarzali wiadomości z poszczególnych przedmiotów, a na widok swoich nauczycieli i rodziców zaskoczeni byli zupełnie. Oczywiście w takich konkurencjach nie ma zwycięzców i przegranych, liczy się dobra zabawa a ta była na pewno choć przyznać trzeba, że rywalizacja także była. Wszystkie dzieci, które zgłosiły się do konkursu pałaszowały później słodycze, które uczciwie zdobyły. W młochowskiej szkole Rada Rodziców od trzech lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia i karnawału we współpracy z gronem pedagogicznym organizuje dla dzieci imprezęniespodziankę. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie SP im. św. St. Kostki w Kostowcu Szkoła Podstawowa w Młochowie Rada Rodziców - dzieciom Niezwykła impreza odbyła się 13 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Młochowie, a jej wyjątkowy charakter polegał na tym, że na scenie w roli artystów zamiast jak to zwykle bywa uczniów, wystąpili rodzice i nauczyciele! W tegorocznej imprezie - Wielki show z udziałem gwiazd uczniowie musieli udzielać prawidłowych odpowiedzi na pytania związane z utworami prezentowanymi na scenie przez rodziców i wychowawców. Jakież było zaskoczenie, ile śmiechu i radości, kiedy pojawiały się kolejne gwiazdy estrady polskiej i zagranicznej (!). Charakteryzacja była tak wiarygodna, że wiele osób miało spory problem z odszyfrowaniem kto gra kogo. Wystąpili: Maryla Rodowicz, Urszula, Kayah, Doda, Krzysztof Cugowski, Freddie 8 Wiadomości Nadarzyńskie Za pierwszym razem była to przypowieść Bajka o Świętym Mikołaju w roku ubiegłym Jasełka a w tym wielki show z udziałem gwiazd właśnie wszystkie przygotowane i zaprezentowane przez rodziców i nauczycieli. Wysiłek ze strony dorosłych, niewątpliwie spory, nagradzany jest gromkimi brawami i śmiechem dzieci, które oprócz tego, że wspaniale się bawią również uczą się chociażby tego jak dobrze jest umieć nabrać dystansu do samego siebie. Dorosłym gratulujemy pomysłowości i odwagi a dzieciom... dorosłych! E.G.

9 Szkoła Podstawowa w Ruścu Jasełka w zerówce Edukacja teatralna zajmuje czołowe miejsce w pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego w szkole w Ruścu. W związku z tym postanowiłam przygotować z dziećmi jasełka dla rodziców i dziadków. Wykorzystałam potencjał artystyczny drzemiący w dzieciach, chciałam, aby same doświadczyły radości i przyjemności płynącej z wystawiania scenek o Narodzeniu Pańskim. Dzieci nauczyły się ról, gry scenicznej, rodzice pomogli przygotować piękne stroje. Spotkanie będące zwieńczeniem naszych wysiłków odbyło się 14 stycznia 2009r. Występ został nagrodzony brawami, po nim był słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd. Dziękuję rodzicom za włączenie się w przygotowanie uroczystości. Beata Gałek nauczycielka Szkoły Podstawowej w Ruścu Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Bezpieczne ferie bezpieczna zabawa Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to podstawowe zadanie zarówno dla nauczycieli jak i rodziców, są to wartości, które były i zawsze będą najważniejsze. Małe dzieci nie zawsze potrafią przewidzieć skutki podejmowanych działań zazwyczaj koncentrują się na zachowaniach tu i teraz. Wraz z rozwojem dziecka, jego samodzielności, powinniśmy rozwijać umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - doskonalić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wiek przedszkolny jest fot. arch. przedszkola fot. arch. szkoły fot. arch. przedszkola dogodnym momentem do rozpoczęcia edukacji niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, dlatego już od dwóch lat współpracujemy z Komisariatem Policji w Nadarzynie, który bardzo czynnie wspiera nas w realizacji treści programowych m.in. wychowania komunikacyjnego. Staramy się chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, stopniowo przygotowując je do uczestniczenia w ruchu drogowym z zachowaniem i przestrzeganiem podstawowych zasad. Dzięki uprzejmości panów policjantów w naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie spotkania, w trakcie których realizujemy wspólnie podjęte przedsięwzięcia. Jedno z nich odbyło się tuż przed feriami. Była to doskonała okazja do przypomnienia podstawowych zasad o ruchu drogowym, bezpiecznej zabawie na świeżym powietrzu, umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych (np. spotkanie z nieznajomym), a także o znaczeniu różnego rodzaju elementów odblaskowych. Tym razem na nasze spotkanie przyszedł st. sierż. p. Dariusz Skrobisz. W spotkaniu tym wzięły udział wszystkie dzieci, które przywitały naszego Gościa słowami - I Maluchy i Starszaki, to bezpieczne przedszkolaki.tego dnia dwie najstarsze grupy przyszły do przedszkola ubrane w kamizelki odblaskowe, jako symbol Bezpiecznego przedszkolaka. Pan policjant w mundurze, z bronią i radiostacją wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Chłopcy byli zachwyceni, największym zainteresowaniem cieszyły się kajdanki. Nasz Gość opowiadał bardzo interesująco o swojej pracy, mówił o niebezpieczeństwach grożących dzieciom podczas zabaw zimą w pobliżu tras komunikacyjnych i skutkach niewłaściwie zorganizowanej zabawy na śniegu i lodzie. Przestrzegał również przed nierozważnym zachowaniem, które może się skończyć czasami bardzo źle, wyjaśnił znaczenie noszenia różnych elementów odblaskowych. Ważnym punktem spotkania był konkurs wiedzy pt. Bezpieczny przedszkolak, w trakcie którego dzieci wykazały się dużą wiedzą o zasadach bezpieczeństwa. W jury zasiadł nasz Gość, oraz Pani Dyrektor. Dzieci rozwiązywały zagadki związane z ruchem publicznym, brały udział w zabawie Tak lub Nie, układały historyjkę, a także wspólnie śpiewały piosenki. Jury ogłosiło, że każde dziecko uzyskało tytuł Bezpiecznego przedszkolaka. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki odblaskowe. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wspólnym zdjęciem. Serdecznie DZIĘKUJEMY naszemu Gościowi za wspólną naukę i zabawę, a także Policjantom nadarzyńskiego Komisariatu za dotychczasową tak owocną współpracę. Iwona Dymowska - nauczycielka w Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie 9 Wiadomości Nadarzyńskie

10 Przedszkole Publiczne w Młochowie fot. arch. przedszkola BABCIE I DZIADKOWIE Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego, co mogą im dostarczyć dziadkowie: to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt. A. Haley Już od początku stycznia przedszkolaki przygotowywały się do tego ważnego dnia. Bo wiadomo, że Dziadkowie kochający i kochani, ciepli i wyrozumiali, wybaczają ukochanym wnuczętom nawet największe przewinienia. Zaczęliśmy od przygotowania repertuaru, potem opracowaliśmy zaproszenia dla szacownych gości: Już niedługo moi mili chcemy, byście z nami byli. Wolnej chwili, więc szukajcie, do drzwi naszych zapukajcie. Bo już teraz zapraszamy na okazję, którą mamy. A to będzie wielka gratka Dzień Babci i Dzień Dziadka. Czasu wnukom nie żałujcie i powoli się szykujcie do Publicznego Przedszkola w Młochowie. W ciągu tych dwóch tygodni dzieci pochłonięte były przygotowaniem prezentów - niespodzianek i laurek. W tym roku wszystkie grupy przygotowały dla Babci i Dziadka kalendarz na 2009 r. (oczywiście każda grupa wg własnych pomysłów). Następnie dzieci wykonały laurki. Potem jeszcze portret ukochanej Babci, no i oczywiście najukochańszego Dziadka. Wiele czasu poświęcały na utrwalenie części artystycznej (piosenki, wiersze, tańce). Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Już od zaczęli się gromadzić w sali gimnastycznej zaproszeni goście. Przedszkolaki nie mogły się doczekać spotkania z Dziadkami (na początku musiał wystarczyć buziaczek dopiero po występach będzie czas na wtulenie się w ramiona Babuni i Dziadziusia). fot. arch. przedszkola Występy rozpoczęły Średniaki, potem zaprezentowały się Maluchy, najdłużej na swój występ czekały Starszaki. Każda grupa miała w swym repertuarze wiersze, piosenki, tańce oraz grę na instrumentach. Takiej gorącej reakcji podczas występów dzieci się nie spodziewały: gromkie brawa, okrzyki dziadków brawo, super, dobre, dobre to tylko niektóre sygnały radości i zadowolenia ze strony gości. Po części artystycznej wreszcie wnuczęta mogły uściskać się ze swymi Babuniami i Dziadziusiami już we własnych salach przy wspólnym podwieczorku. Przedszkolaki nie zawiodły również i tutaj wykazały się wielką kulturą i szacunkiem wobec swych gości najpierw wyszukiwały miejsca siedzące dla Babci, Dziadka, a same siadały dopiero jak było wolne miejsce lub na kolanach u Babuni. Częstowali swych gości kanapkami i herbatką. Na zakończenie każdy przedszkolak wręczył własnoręcznie zrobiony prezent i laurkę. Dla przedszkolaków był to jeden z najbardziej oczekiwanych i miłych dni. To specjalnie dla nich Dziadkowie brali wolny dzień w pracy, to właśnie dla nich przyjeżdżali z różnych zakątków Polski, by obejrzeć ich występ, by właśnie z nimi pobyć tych parę chwil. Dla Tych gości - nie ważne są szczegóły (krzywe stanie, niedopowiedziane zdanie ). Najważniejszy jest wnuk i wnuczka, przecież to właśnie one kochane są nawet bardziej niż własne dzieci. Widać wyraźnie, że pomiędzy dziadkami, a wnukami zachodzi jakaś wspaniała więź. Dziadkowie prawie zawsze wiedzą, co to znaczy wychowywać cierpliwie i z uśmiechem, rozmawiać spokojnie i jasno, żartować, bawić się i uszczęśliwiać swoje wnuki. Dziecko wie, że zabiegani i zapracowani rodzice nie mają czasu na wysłuchanie ich, a dziadkowie - zawsze znajdą czas, wysłuchają, pocieszą, doradzą, po prostu zainteresują się ich problemami. Nie ma tu znaczenia czy dziecko jest w wieku przedszkolnym czy szkolnym, problem dziecka jest ważny nawet, gdy dotyczy zepsutego samochodzika czy lalki. Babcie i dziadkowie - tak dawniej jak i dziś są niezastąpieni, gotowi poświęcić swój czas, troskę, cierpliwość, serce ukochanym wnuczętom. Bożena Grochowska Publiczne Przedszkole w Młochowie 10 Wiadomości Nadarzyńskie

11 Cz. XXII Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa Dnia 14 marca 1991 r. miało miejsce ważne wydarzenie harcerskie - kolejny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Hufca ZHP Nadarzyn. Uczestniczyli w nim: pełnomocnik Naczelnika ZHP hm. Waldemar Kowalczyk, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej hm. M. Hanowski, Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn p. Jan Łęcki, Wójt Gminy Nadarzyn p. Antoni Michalak, Sekretarz Urzędu Gminy p. Elżbieta Paziewska, delegaci hufca i instruktorzy. Komendantem Hufca ZHP Nadarzyn ponownie został wybrany hm. Leon Giżycki, a w skład komendy Hufca zostali wybrani: pwd. (przewodnik) Robert Murzynowski, wędr. (wędrownik) Roman Karolak, wędr. Monika Lewandowska, H.o. (harcerz orli) Adam Urbański. Komisja Rewizyjna Hufca: hm. Tadeusz Józefowicz przewodniczący, H.o. Tomasz Tokarski, odkr. (odkrywca) Grzegorz Nowak. Delegatami na Zjazd Chorągwi Stołecznej zostali wybrani: hm. Leon Giżycki, pwd. Robert Murzynowski. Zjazd podsumował dotychczasową działalność hufca i wytyczył program działania na następną kadencję. Góry Łubiańskie, nad jeziorem Łubian koło Grunwaldu To kolejne lato nadarzyńskich harcerzy obóz harcerski dla 40 osób w dniach od 1-27 lipca 1991 r. Góry Imieniny na obozie - solenizantka dh Ania Zakrzewska Łubiańskie ta historyczna miejscowość jest małą wioską liczącą tylko 8 gospodarstw rolnych (dawniej było ich 28). Umiejscowiona nad pięknym jeziorem Łubian w otoczeniu lasów mieszanych. Jak głosi legenda w tym właśnie jeziorze król Jagiełło i jego wojska poili konie przed bitwą pod Grunwaldem. Pamiątką po pobycie króla w tym właśnie miejscu pozostał duży kamień o ciężarze około 12 ton tzw. Kamień Jagiełły, na którym jadł śniadanie w czasie przygotowań do wielkiej bitwy z Zakonem Krzyżackim. Obok jeziora wypływa źródełko, z którego król Jagiełło pobierał wodę do picia. Do dziś woda z tego źródła jest jedną z najczystszych wód źródlanych w Polsce. Komendantem obozu był: hm. Leon Giżycki, oboźnym pwd. Roman Karolak, kwatermistrzem hm. Tadeusz Józefowicz, kucharzem obozowym dh. Apolonia Żołądek z Helenówka, lekarzem obozowym dh. Beata Paluchowska, instruktorzy programowi: pwd. Tomasz Tokarski, H.o. Adam Urbański, wędr. Monika Lewandowska. Obozowe przygotowanie do uroczystości Grunwaldu W dniu 14 lipca uczestniczyliśmy w Zlocie Grunwaldzkim i w odnowieniu Przyrzeczenia Harcerskiego wszystkich harcerzy, harcerek i instruktorów, którzy słowami roty Przyrzeczenia potwierdzili swoją przynależność do Związku w odrodzonej Rzeczpospolitej. Na zakończenie obozu w tym historycznym i tak bliskim nam miejscu ułożyliśmy wierszyk: Góry Łubiańskie obozują tu harcerze, jak wojska ułańskie. To druhowie z Nadarzyna, zawsze z Grunwaldem więź trzyma. Dwa lata temu odznakę zdobyli, dziś ponownie w zlocie uczestniczyli. Pamięć swą odświeżają, nowe wiadomości o Grunwaldzie zdobywają. Czuwaj! Przy Kamieniu Jagiełły 11 Wiadomości Nadarzyńskie Opracował hm. Leon Giżycki na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn, z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia c.d.n.

12 Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: r. Pożar drzewek ozdobnych rosnących w ogrodzie przy domu jednorodzinnym w Nadarzynie na jednym z osiedli. Przyczyną pożaru było nieostrożne odpalanie sztucznych ogni podczas witania Nowego Roku; działania prowadzono o północy przez jeden nasz zastęp r. Pożar sadzy kominowych w domu jednorodzinnym w Starej Wsi, działania nasze polegały na gaszeniu palącej się sadzy za pomocą soli, akcja prowadzona w godzinach popołudniowych r. Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy po awarii rury wodociągowej na jednej z posesji w Nadarzynie; działania prowadzone w godzinach rannych r. Pożar poddasza domu jednorodzinnego w Strzeniówce. Przyczyną pożaru było zwarcia instalacji elektrycznej, do którego doszło na skutek kolizji samochodu osobowego ze słupem elektrycznym w tej miejscowości; działania przeprowadzono w godzinach popołudniowych r. Usuwanie skutków wypadku drogowego, do którego doszło w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej na skutek jazdy pod wpływem alkoholu; działania prowadzono w godzinach rannych r. Wypompowywanie wody z zalanej kotłowni po awarii rury wodociągowej w Walendowie, w Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych. Działania przeprowadzono w godzinach popołudniowych r. Pożar gałęzi i suszu na wyrębie leśnym w Ruścu; działania prowadzono w godzinach popołudniowych r. Pożar poddasza domu jednorodzinnego w Strzeniówce; działania prowadzono w godzinach nocnych r. Pożar sadzy kominowych w domu jednorodzinnym w Starej Wsi; działania nasze polegały na gaszeniu palącej się sadzy za pomocą soli, akcja prowadzona w godzinach popołudniowych. Ponadto, zastęp naszej straży uczesniczył w pokazie ratownictwa, podczas XVII Finału WOŚP w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Zaprezentowaliśmy swoje umiejętności, ale chcieliśmy także po raz kolejny przekazać i utrwalić widzom, jak przypadkowy świadek wypadku powinien zachować się, co w takich sytuacjach należy zrobić, gdzie zadzwonić i szukać pomocy. W imieniu swoim, Zarządu OSP Nadarzyn oraz wszystkich Druchów, chciałbym serdecznie podziękować władzom naszej gminy za zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją ekologiczną, jak i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagali nam w pozyskaniu tego auta. Serdecznie dziękujemy! Przy tej okazji, wszystkich mieszkańców chcemy zapewnić, że ten samochód i wyszkolenie druhów przyczynią się na pewno do jeszcze lepszego zabezpieczenia pożarowego naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej, która jest założona i aktualizowana przez naszych druhów: Naczelnik OSP Nadarzyn Arkadiusz Kiliński Nowy samochód dla OSP Nadarzyn W piątek, 16 stycznia br. strażacy OSP Nadarzyn odebrali fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania z zabudową wykonaną przez firmę Inżynieria Samochodów Specjalnych, Piotr Wawrzaszek z Bielska Białej. Pojazd posiada funkcję ratownictwa ekologicznego, niezbędną przy udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych z udziałem np. cystern przewożących substancje chemiczne. W praktyce oznacza to, że zraszacze zamontowane z przodu, pośrodku i z tyłu podwozia wytwarzając parasol wodny neutralizują różnego rodzaju płyny na całym zagrożonym odcinku. Samochód wygląda imponująco, ale nie wygląd jest najważniejszy jego wyposażenia nie powstydziłaby się żadna jednostka straży zawodowej. Pojazd spełnia wszelkie wymagania odnośnie samochodów ratowniczo-gaśniczych 12 Wiadomości Nadarzyńskie oraz wymogi postawione w prawie o ruchu drogowym.

13 Samochód ma silnik o mocy 270 kw, o pojemności zapewniającej przejazd minimum 300 km lub 4 godziny ciągłej pracy autopompy. Napęd 6x6 wyposażony w blokadę mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych (rozłączany), układ kontroli hamowania ABS i układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym zapewniają, zarówno kierowcy jak i 6 strażakom, komfortową i skuteczną jazdę w trudnych warunkach. Pojazd wyposażony jest w zaczep holowniczy z tyłu i wyciągarkę na przednim zderzaku, różnego rodzaju oświetlenie zarówno ostrzegawcze światła (w tym tzw. fala świetlna) jak i reflektory (szperacze) potrzebne w akcji oraz indywidualne latarki podłączane do instalacji elektrycznej samochodu. Zabudowa wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Obok podstawowego sprzętu gaśniczego oraz m.in. sprzętu burzącego, wytwornic piany, przenośnego działka wodno-pianowego, samochód posiada także na dachu działko wodne o regulowanej wydajności l/min przy ciśnieniu 8 bar. Auto wyposażone jest w klimatyzację i webasto, czyli sterowane z kabiny ogrzewanie całego pojazdu, co pozwala pracować w warunkach silnych mrozów - nawet do minus 30 o C. Edyta Gawrońska Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Nadarzynie Już niedługo nas nie będzie W związku z podeszłym wiekiem członków koła Kombatantów w Nadarzynie, od 2008 r. funkcję Sekretarza oraz Skarbnika Koła objął p. Leon Giżycki. Za zaangażowanie w działalność Koła Kombatantów uchwałą 1/TH/8 Zarządu Wojewódzkiego został mianowany na Honorowego Członka Koła. Wszystkie sprawy związane z członkostwem oraz inne należy zgłaszać do p. Leona Giżyckiego, od poniedziałku do piątku w godzinach w siedzibie Straży Pożarnej w Nadarzynie lub do p. Henryka Filipskiego Przewodniczącego Koła Kombatantów pod numerem tel W 2008 r. z nadarzyńskiego Koła odeszło na zawsze wielu członków. W chwili obecnej w Kole zrzeszonych jest 11 osób. Prezes Koła ZKRP i BWP kpt. Henryk Filipski Zatrudnię osobę do opieki nad dzieckiem i pomocy w domu. Tel Wiadomości Nadarzyńskie Poszukuję pracy, jako gosposia/pomoc domowa dla samotnej osoby - z zamieszkaniem. Tel

14 Nadarzyńskie kryminałki r. W wyniku rozszczelnienia butli gazowej w Nadarzynie przy ul Błońskiej doszło do wybuchu zgromadzonego gazu, wskutek czego została uszkodzona jedna ze ścian budynku oraz uległo spaleniu mieszkanie. Na szczęście przebywający w mieszkaniu młody mężczyzna nie odniósł obrażeń. W związku z powtarzającymi się tego typu przypadkami szczególnie nasilającymi się w okresie zimowym i sezonie grzewczym proszę wzmóc czujność i zwrócić szczególną uwagę na instalacje grzewcze i systemy wentylacji r. O godz. 10:45 w KP Nadarzyn zgłoszono kradzież karty bankomatowej z kodem PIN oraz karty kredytowej VISA, przy użyciu, której następnie nieznany sprawca dokonał wypłaty pieniędzy w kwocie zł na terenie Piaseczna. Podjęte w tej sprawie czynności operacyjne pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy przestępstwa oraz na przedstawienie mu zarzutów. Za popełnione przestępstwo odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Drodzy mieszkańcy Gminy Nadarzyn potraktujcie ten przypadek kradzieży karty, jako przestrogę Nigdy nie noście numerów PIN do kart, alarmów domowych itp. w jednym portfelu z dokumentami. W taki sposób przestępca jednym ruchem ręki pozbawia Państwa ciężko zarobionych pieniędzy r. W związku z uzyskaną informacją, nadarzyńscy policjanci, przy ul. Warszawskiej, dokonali zatrzymania trzech sprawców podejrzanych o dokonanie kradzieży w dniu 17 grudnia na terenie CHH MAXIMUS obuwia o wartości zł. W wyniku podjętych czynności odzyskano utracone mienie, sprawcy odpowiedzą za swój czyn przed pruszkowskim Sądem. Pragnę podziękować osobie, która zadzwoniła z anonimową informacją, dzięki której w tak krótkim czasie zatrzymano sprawców i odzyskano skradzione mienie r. W związku ze zgłoszeniem w tutejszym Komisariacie Policji kradzieży przenośnej toalety chemicznej, mającej miejsce w lipcu 2008 r. o wartości 2.500zł. na szkodę firmy CLIPPER, policjanci naszego komisariatu w wyniku podjętych czynności odzyskali mienie przekazując je właścicielowi r. O godz.17:30 Komisariat Policji w Nadarzynie został powiadomiony o tym, że w dniach od r do r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży naczepy koloru białego chłodni marki SCHMITZ, która była zaparkowana na terenie parkingu niestrzeżonego w Starej Wsi (al. Katowicka). Wartość utraconego mienia to zł. W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby osoby mogące przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży, kontaktowały się z tutejszym Komisariatem Policji (można również telefonicznie z zachowaniem anonimowości). Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A tel. (022) , tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) OFERTA BANKU: akredyty: obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dopłatami od AR i MR); w rachunku bieżącym, na nieruchomości; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomości oraz budowę budynków mieszkalnych - do 10 lat); pożyczki hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznościowe; w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych; adepozyty: rachunki bieżące na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obsługa Home Banking; rachunki a vista; rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o różnych okresach oszczędzania; adziałalność rozliczeniowa: Przyjmowanie wpłat za gaz, energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i opłaty na rzecz innych banków; usługa saldo sms ; prowadzimy kasę walutową. Każda jednostka posiada bankomat Zapraszamy!!! Filia MAXIMUS Nadarzyn al. Katowicka 62 tel. (022) tel./fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) sob. i niedz. - nieczynne Filia Jaktorów Jaktorów ul. Warszawska 4 tel./fax (046) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz Oddział BS w Żabiej Woli Żabia Wola ul. Warszawska 12 tel. (046) , tel./fax godziny otwarcia: w godz: (kasa: ) soboty w godz Wiadomości Nadarzyńskie

15 r. Przedstawiciel jednej z młochowskich firm powiadomił Komisariat Policji w Nadarzynie o kradzieży mającej miejsce w okresie od 7 do 15 stycznia br. dokonanej przez pracowników magazynu odzieży sportowej o wartości zł. W wyniku podjętych czynności zatrzymano sprawców przestępstwa oraz odzyskano w dużej części skradzione mienie. Sprawcy za swój czyn odpowiedzą przed Sądem w Pruszkowie. W okresie r r. nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 15 osób, w tym: 2 nietrzeźwych kierujących, 2 poszukiwanych, 5 osób do spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 4 osoby do wytrzeźwienia. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie asp. szt. Stanisław Kwiatek Dyżury dzielnicowych w lutym 2009 r. lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA 1. mł. asp. Waldemar Tymoszuk tel Świetlica w Urzucie Remiza OSP w Młochowie r r mł. asp. Mariusz Michałowski tel Komisariat Policji w Nadarzynie r r st. sierż. Dariusz Skrobisz tel SP w Ruścu r r Zatrudnię opiekę do rocznego chłopca, na pełen etat. Stara Wieś Tel Kierowca, dostawca poszukuje pracy na terenie Nadarzyna i okolic. Tel Zatrudnię do serwisu komputerowego, najchętniej z praktyczną wiedzą informatyczną, umiejętnością radzenia sobie z technicznymi problemami. Koniecznie prawo jazdy kat. B i samochód. Praca w niepełnym wymiarze godzin. Szczegóły pod numerem telefonu Zatrudnię stolarza lub pomoc. Tel Zatrudnię pomoc apteczną w aptece w Nadarzynie. Tel Poszukuje niani do opieki nad roczną dziewczynką i okazjonalnie również nad 3-latkiem. Praca na pełen etat. Atrakcyjne wynagrodzenie. Doświadczenie konieczne. Referencje mile widziane. Praca w Nadarzynie. Tel. kontaktowy: Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni pomoc i kucharza. Tel Poszukuję pomocy domowej (gosposi) w Strzeniówce. Tel Wiadomości Nadarzyńskie

16 REM-DOM U s ł u g i remontowo-budowlane Docieplanie; Gładzie tynkowe; Malowanie; Układanie glazury; Ogrodzenia; Tel Biuro Rachunkowe Proponujemy usługi w zakresie: Prowadzenia ksiąg rachunkowych; Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów; Rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym; Przeprowadzania analiz i wdrażania rachunkowości zarządczej; Przygotowywania wniosków o dotacje z Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WM i innych. Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów Nadarzyn, ul. Kasztanowa 20 (Osiedle NSM) tel , fax: Apteka Pod Dębami zapraszamy Poniedziałek - piątek: 8-21; Sobota: 8-19; Niedziela: Nadarzyn, ul. Mszczonowska 58A tel ; PRYWATNY GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY choroby tarczycy (usg tarczycy) przysadki nadnerczy cukrzyca otyłość nadmierne owłosienie trądzik PRZYJĘCIA - poniedziałki od godz Ośrodek Zdrowia Nadarzyn, ul. Sitarskich 3 Rejestracja tel. (022) lub Firma w Nadarzynie poszukuje magazyniera. Tel Sprzedam używany fotelik samochodowy (przedział wiekowy: 0-12 miesięcy), znanej światowej marki: Peg Perego, Super Bezpieczny! Osoby zainteresowane kupnem proszę o kontakt pod numerem telefonu: (602) Wiadomości Nadarzyńskie

17 West car S.C. Rok założenia 1986 Pracownia protetyczna ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 Stara Wieś, ul. Grodziska 188 tel Serwis samochodów ablacharstwo lakiernictwo asamochody zastępcze arozliczenia bezgotówkowe aholowanie 24h/dobę aelektro-mechanika, filtry, oleje, hamulce akupno-sprzedaż samochodów całych i powypadkowych aczęści zamienne, szyby, układy wydechowe aobsługa firm (floty) Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japońskie zaprasza expresowa naprawa protez zębowych protezy całkowite - protezy szkieletowe korony - mostki porcelanowe Pracownia czynna: pon.-czw.: ; wt.-śr.: ; pt. - sob.: po uzgodnieniu telefonicznym. Szybko i tanio!!! 17 Wiadomości Nadarzyńskie

18 18 Wiadomości Nadarzyńskie

19 Uwaga! Nasze Wiadomości można dostać w następujących miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospożywczy, ul. Rolna 22A Młochów - sklep spożywczo-przemysłowy (p. G. Krupiński) Nadarzyn - handel i gastronomia (p. L. Jarzyńska) - Urząd Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Państwa Dąbrowskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spożywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomości (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spożywczy Rozalin - sklep spożywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej - sklep ogólnospożywczy, ul. Myśliwska 1 (p. I. Kowal) Stara Wieś - sklep spożywczo-przemysłowy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spożywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospożywczy (p. M. Gawrońska) Urzut - sklep spożywczy ul. Malownicza (p. E. Kosińska) Wola Krakowiańska Wolica - sklep spożywczo-przemysłowy (p. Joanna Małecka) - sklep spożywczy przy al. Katowickiej - sklep spożywczy przy ul. Ogrodowej Cennik reklam w Wiadomościach Nadarzyńskich Ogłoszenia typu podejmę - dam pracę zamieszczamy bezpłatnie. Cała strona zł (340 zł) A zł (180 zł) B zł (100 zł) C - 75 zł (50 zł) Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400% drożej (do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. B A C Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Kontakt: Edyta Gawrońska tel.: w.219; Księgowość dla firm oraz rozliczenia roczne. Tanio i z dojazdem do klienta. Tel , kom Poszukuję osoby do sprzątania domu w Nadarzynie - osiedle, raz w tygodniu. Tel Wiadomości Nadarzyńskie

20 CENTRUM OPAŁU Nadarzyn, ul. Jaworowa 94 ekogroszek, węgiel orzech, brykiet węglowy, o f e r u j e: brykiet drzewny, drewno opałowe, drewno kominkowe, oraz paliwo XXI wieku - NOWOŚĆ!!! PELLETY: Stosunkowo wysoka wartość opałowa MJ/kg; Niska ilość popiołu (pełnowartościowy nawóz do ogródka); Niska zawartość siarki i substancji szkodliwych. Wybierając pellety możesz obniżyć koszty ogrzewania o 30% DOWÓZ NA TELEFON ZAPRASZAMY!!! 20 Wiadomości Nadarzyńskie

Z ostatnich Sesji... 2 Wiadomości Nadarzyńskie

Z ostatnich Sesji... 2 Wiadomości Nadarzyńskie Z ostatnich Sesji... W dniu 27 sierpnia 2008 r. odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn - Radni podjęli następujące uchwały: 1. Uchwała Nr XXV/199/2008 w sprawie miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM

NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NIERUCHOMOŒCI DORADZTWO KUPNO SPRZEDA WYNAJEM NADARZYN I OKOLICE NADARZYN-NIERUCHOMOŒCI ul. Warszawska 3A, Nadarzyn; tel./fax (022) 739 92 66 tel. kom. 0-601 37 62 99; e-mail: biuro@n-n.pl BIURO OBS UGI

Bardziej szczegółowo

2 Wiadomości Nadarzyńskie

2 Wiadomości Nadarzyńskie 2 Wiadomości Nadarzyńskie 5(121) maj 2009 Z ostatnich Sesji... W dniu 25 lutego br. odbyła się XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr XXXII/285/2009

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 >

Nowe wozy stęszewskiej policji i Ochotniczej Straży Pożarnej 14 > BEZPŁATNE CZASOPISMO MIESZKAŃCÓW ZIEMI STĘSZEWSKIEJ > NR 1/2015 > ISSN 1233-6033 > ANTONIN, BĘDLEWO, DĘBIENKO, DĘBNO, DROGOSŁAWIEC, DROŻDŻYCE, GÓRKA, JEZIORKI, KRĄPLEWO, ŁÓDŹ, MIROSŁAWKI, MODRZE, SMĘTÓWKO, PIEKARY, RYBOJEDZKO, SAPOWICE, SKRZYNKI, SŁU- PIA, SROCKO MAŁE PGR, SROCKO MAŁE

Bardziej szczegółowo

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy

Położenie takiej warstwy asfaltu zastąpi wykazane braki grubości podbudowy Nr 11 (34) listopad 2005 Miesięcznik Samorządu Gminy Teresin egzemplarz bezpłatny Nie będzie miejsca w gminie dla nieuczciwych wykonawców Dobiegający końca rok 2005 jest rekordowym pod względem ilości

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10

Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 luty 2010 nr 2 (152) Inwestycje gminne str. 5 Finał zimowych konkursów str. 10 Z ŻYCIA GMINY W numerze Obradowała Rada Gminy Izabelin 2-3 Publiczna dyskusja nad koncepcją zagospodarowania działki po przedszkolu

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Wybory Samorządowe MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2014/10 (176) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL 1 2 3 4 Wybory Samorządowe 2014 1 WYBORY SAMORZĄDOWE niedzielę 16 listopada 2014 r. Polacy wybiorą W w wyborach

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu

Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu NUMER 11/(8) ISTOPAD 2009 EZPŁATNY MIESIĘCZNIK UMIG SEROCK ZŁOTA OKAIZACJA IZNESU Gmina uhonorowana Certyfikatem Akcji Przejrzysta Polska Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie Mu INFORMATOR MIASTA I GMINY

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK

PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL. Blok operacyjny na miarę XXI wieku MIESIĘCZNIK PAŹDZIERNIK 2011/10 (140) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Blok operacyjny na miarę XXI wieku 1 WYDARZENIA Udana inwestycja Nowoczesne, klimatyzowane pomieszczenia, dwie

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 3/70 Marzec 2009 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. ISSN 1642-8420 Domaradz Jasienica Rosielna Nozdrzec Haczów BRZOZÓW Dydnia

Bardziej szczegółowo

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny

ORKA. Ponadto wielkie sukcesy naszych mieszkańców. Przeczytaj koniecznie. egzemplarz bezpłatny Czernichów X Czułówek X Dąbrowa Szlachecka X Kamień X Kłokoczyn X Nowa Wieś Szlachecka Przeginia Duchowna X Przeginia Narodowa X Rusocice X Rybna X Wołowice X Zagacie egzemplarz bezpłatny 5 (242) maj 2013

Bardziej szczegółowo

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek

Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Numer 2 (211) LUTY 2014 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.waw.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Podczas zimowych ferii dzieci z naszych szkół odwiedziły Gościniec Julinek Ekologia przez cały

Bardziej szczegółowo

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem.

W numerze. Rozmowa z założycielem spółki wodnej w miejscowościach Dyzin i Jatne Zbigniewem Konefałem. W numerze Gmina str. 5 Celestynów Liderem! Prestiżowy tytuł Gminy Roku 2011 przypadł w udziale naszemu samorządowi. oraz Dla pełnej gotowości bojowej str. 11 Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dyzinie

Bardziej szczegółowo

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką

Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006. Święta z Paczką 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 51 (1215) 23.12.2014 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Święta z Paczką Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku wszystkim Mieszkańcom Sochaczewa pragniemy

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

Spełnili dziecięce marzenia

Spełnili dziecięce marzenia l LESZNOWOLA l PRAŻMÓW l TARCZYN l URSYNÓW l R O K X I I I N R 4 ( 4 7 0 ) / W 1 1-7 L U T E G O 2 0 1 3 I S S N 1 6 4 3-2 8 4 3 G A Z E TA B E Z P Ł AT N A l PIASECZNO l KONSTANCIN-JEZIORNA l GÓRA KALWARIA

Bardziej szczegółowo

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców

NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007. 10 Teatr Rodziców NR 4 (126) ISSN 1428 1198 MIESIĘCZNIK GMINNY KWIECIEŃ 2007 10 Teatr Rodziców W numerze Okładka 10 Teatr Rodziców jak zwykle przyniósł wiele radości. Na zdjęciu: Agnieszka Starosz i Jacek Muszyński Z Gminy

Bardziej szczegółowo

Młodzież zapobiega pożarom. Samorząd Gminy Malanów i Towarzystwo Samorządowe fundatorami stypendiów dla uczniów gimnazjum

Młodzież zapobiega pożarom. Samorząd Gminy Malanów i Towarzystwo Samorządowe fundatorami stypendiów dla uczniów gimnazjum nr 2 (98) Nakład 2000 bezpłatnych egzemplarzy ISSN 1734-6150 Samorząd Gminy Malanów i Towarzystwo Samorządowe fundatorami stypendiów dla uczniów gimnazjum dniu 9 lutego 2015 r. uczniowie Gimnazjum w Malanowie

Bardziej szczegółowo

Strzelał do konkubiny

Strzelał do konkubiny 2 aktualności Załatwiali lewe papiery Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wielkopolskim zakończyła śledztwo w sprawie lekarzy i poborowych, którzy za łapówki byli przyjmowani do szpitali psychiatrycznych.

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

W tym numerze przeczytacie:

W tym numerze przeczytacie: ISSN 1425-7610 Nr 8 (176) sierpień 2010 cena 1,6 zł z 7% VAT W tym numerze przeczytacie: Na stronie 2 ankieta (do wycięcia) dotycząca programu ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń. Szczegóły projektu

Bardziej szczegółowo