Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne Luty 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne Luty 2009"

Transkrypt

1 Nr 2 (118) Gazeta Samorządowa Wydawnictwo bezpłatne Luty 2009 Gdy mróz w lutym długo trzyma, wtedy już niedługa zima, lecz gdy w lutym z dachów ciecze, zima długo się przewlecze. przysłowie ludowe

2 2 Wiadomości Nadarzyńskie

3 Z ostatnich Sesji... W dniu 30 grudnia 2008 r. odbyła się XXX Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące uchwały: 1. Uchwała Nr XXX/261/2008 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę, niektórych składników wynagrodzenia w 2009 r. (regulamin określa: 1. wysokość dodatku motywacyjnego i funkcyjnego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków; 2. szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; 3. wysokość dodatku za warunki pracy; 4. szczegółowe warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn; 5. wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego). 2. Uchwała Nr XXX/262/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (na mocy tej uchwały zaciągnięto pożyczkę w wysokości ,0 zł z przeznaczeniem na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ratownictwa ekologicznego dla OSP Nadarzyn - o samochodzie czyt. str Pożyczka spłacana będzie w latach ). 3. Uchwała Nr XXX/263/2008 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i ustanowienia zabezpieczenia (pożyczka ,0 zł - w całości przeznaczona jest na budowę kanalizacji - etap Strzeniówka obejmujący: Nadarzyn, Strzeniówkę, Rusiec, Starą Wieś i Kajetany. Spłatę pożyczki rozłożono na lata ). 4. Uchwała Nr XXX/264/2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2008 roku (plan dochodów zmniejszono o kwotę ,69 zł, plan wydatków - o ,69 zł. 5. Uchwała Nr XXX/265/2008 w sprawie ustalenia budżetu Gminy Nadarzyn na 2009 rok. Dochody Gminy Nadarzyn na 2009 rok zostały określone w wysokości ,36 zł, natomiast wydatki w wysokości zł. Różnica między kwotami planowanych dochodów i wydatków stanowi ,64 zł i stanowi planowany deficyt budżetu, który sfinansowany zostanie z pożyczki i kredytu. Tegoroczne wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości ,00 zł na następujące cele: 1. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł w tym na budowę kanalizacji w Strzeniówce, Szamotach, Kajetanach, Nadarzynie i Ruścu oraz budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy, projekty budowy kanalizacji w Rozalinie, Kostowcu, Urzucie, Woli Krakowiańskiej, Krakowianach, Starej Wsi, Ruścu i Żabieńcu a także rozbudowę oczyszczalni ścieków w Nadarzynie. 2. Administrację publiczną ,00 zł w tym na budowę urzędu gminy, rewitalizację Zespołu Pałacowo- Parkowego w Młochowie. Na tę kwotę składają się też wydatki na informatyzację. 3. Rolnictwo i łowiectwo ,00 zł. Tę kwotę stanowią wydatki na rozbudowę i przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Walendowie oraz budowę wodociągów w Nadarzynie, Starej Wsi, Rozalinie i Młochowie. 4. Transport i łączność ,00 zł zarezerwowano na budowę dróg w Krakowianach, Ruścu, Starej Wsi, Rozalinie, Wolicy, Woli Krakowiańskiej, Parolach, Kajetanach, Strzeniówce i Nadarzynie, na budowę chodników w Nadarzynie i Rozalinie oraz rozbudowę parkingu przy ośrodku zdrowia w Nadarzynie. 5. Oświata i wychowanie ,00 zl na budowę sali gimnastycznej w Kostowcu i roboty remontowo-budowlane w placówkach oświatowych. 6. Gospodarka mieszkaniowa ,00 zł na budowę budynków socjalnych i remonty budynku komunalnego w Młochowie. 7. Ochrona zdrowia ,00 zł 8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 zł 9. Kultura fizyczna i sport ,00 zł Uchwały tzw. budżetowe od kilku lat przyjmowane są pod koniec roku poprzedzającego, co stwarza możliwości wcześniejszego przygotowania przetargów i niezbędnej dokumentacji do fizycznego rozpoczęcia inwestycji. 6. Uchwała Nr XXX/266/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nadarzyn (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid. 843/12 oraz 843/2 i 843/13 stanowiących drogę gminną nadano nazwę ul. Kubusia Puchatka). 7. Uchwała Nr XXX/267/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rusiec (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid.3320/11 nadano nazwę ul. Cytrynowa). 8. Uchwała Nr XXX/268/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Urzut (po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze prywatnej oznaczonej numerem ewid. 189/10 na odcinku od ul. Malowniczej do ul. Promyka nadano nazwę ul. Żniwna). 9. Uchwała Nr XXX/269/2008 w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Walendów (nowe ulice, to: ul. Nad Utratą, ul. Kaczeńców, ul. Stawowa, ul. Tataraków, ul. Sitowia, ul. Trzcinowa, ul. Sadowa, ul. Daktylowa, ul. Bukietowa). EG. 3 Wiadomości Nadarzyńskie

4 Tomaszowi Muchalskiemu Członkowi Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Sekretarzowi Gminy Nadarzyn wyrazy najgłębszego współczucia i otuchy po śmierci Ojca składają Przewodniczący Rady i Radni Gminy Nadarzyn oraz Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Panu Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn wyrazy współczucia i słowa otuchy z powodu śmierci Ojca składają Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie Wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca Sekretarzowi Gminy Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchalskiemu składają Dyrekcja, Pracownicy i Uczniowie SP Rusiec Panu Tomaszowi Muchalskiemu wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrektor, Pracownicy i Wychowankowie G.O.D-M Tęcza. Łączymy się w bólu z Panem Tomaszem Muchalskim po śmierci Ojca Dyrekcja i Pracownicy Przedszkoli Publicznych w Wolicy, Nadarzynie i Młochowie Wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty dla Pana Tomasza Muchalskiego składają Sołtys i Rada Sołecka Młochowa Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrekcja i Pracownicy SPGZOZ Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn łącząc się w żalu z wyrazami współczucia z powodu śmierci Ojca składają dyrekcja, nauczyciele i społeczność szkolna SP w Kostowcu Wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Ojca Tomaszowi Muchalskiemu i Rodzinie składają Zarząd Gminny LOK Nadarzyn Panu Tomaszowi Muchalskiemu Sekretarzowi Gminy Nadarzyn szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Ojca składają Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej w Młochowie Wyrazy współczucia z powodu śmierci Matki Panu Grzegorzowi Zalewskiemu Sołtysowi wsi Urzut Kostowiec składają Rada Sołecka Urzuta i Kostowca Wszystkim, którzy słowami otuchy wspierali mnie w ciężkich chwilach po śmierci mojego Taty z serca dziękuję. Tomasz Muchalski 4 Wiadomości Nadarzyńskie

5 Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego W życiu każdego z nas zdarzają się sytuacje, w których czujemy, że brakuje nam sił, aby poradzić sobie z tym, co przynosi życie. Doświadczamy wtedy niepokoju, lęku, odczuwamy smutek i przygnębienie, wycofujemy się z życia społecznego lub trudno nam opanować emocje, reagujemy złością i popadamy w konflikty. W większości przypadków trudności te ustępują samoistnie wtedy, gdy przemija stres związany z zaistniałą sytuacją. Do takich sytuacji należą np. przejściowe problemy w pracy i w rodzinie, ale też zdarzenia, które kojarzą się nam pozytywnie jak np. zawarcie małżeństwa, urodzenie dziecka czy święta. Często w przezwyciężeniu trudności pomagają nam rodzina i przyjaciele. Zdarza się jednak, że dolegliwości utrzymują się dłużej albo pojawiają się także wtedy, gdy trudno jest określić konkretną ich przyczynę. U osób, które cierpią z powodu lęku może dojść do tzw. sprzężenia zwrotnego: lęk powoduje zaburzenia somatyczne (np. dolegliwości żołądkowe, bóle głowy, bóle pleców, duszność, kołatanie serca), a te z kolei wpływają na wzrost lęku o własne zdrowie. Około 15% pacjentów w praktyce ogólnolekarskiej słyszy diagnozę zaburzeń nerwicowych, co oznacza, że przyczyny ich dolegliwości mają źródło w emocjach, nie ma natomiast żadnych zmian w ciele. Dzieje się tak dlatego, że ciało i psychika są ze sobą głęboko związane i wszystkie przeżycia psychiczne znajdują swoje odzwierciedlenie w fizjologii. Stare powiedzenie mówi: w zdrowym ciele zdrowy duch. Powiedzenie to możemy odwrócić i stwierdzić, że bez zdrowego ducha nie ma zdrowego ciała. Objawy nerwicowe obejmują: zaburzenia czynności somatycznych: przyspieszenie akcji serca (tachykardia), omdlenia, nudności, wzdęcia, biegunki, duszność, świąd, zaczerwienienia, dolegliwości bólowe (np. bóle brzucha, głowy, pleców), mrowienia, drżenia, drętwienia różnych części ciała, porażenia lub kurcze różnych grup mięśniowych, niedowidzenie, niedosłyszenie, częste oddawanie moczu, zaburzenia erekcji, zaburzenia miesiączkowania; zaburzenia przeżywania: lęk, niepokój, napięcie, fobie, lękowe oczekiwanie, obniżenie nastroju, poczucie rozdrażnienia, trudności w koncentracji uwagi, poczucie obniżenia sprawności intelektualnej i fizycznej, zburzenia pamięci, natręctwa myślowe, nadmierne martwienie się o zdrowie, poczucie obcości i zmiany w otoczeniu; zaburzenia zachowania: natrętne czynności, zahamowania w kontaktach międzyludzkich, zachowania niedojrzałe, zachowania impulsywne. Dlaczego dochodzi do zaburzeń nerwicowych? Zwykle składa się na to kilka grup czynników: wszystko to, co otrzymaliśmy od naszej rodziny, pochodzenie (zarówno geny jak i wychowanie), bieżąca sytuacja życiowa oraz tzw. konflikty wewnętrzne, czyli np. rozbieżność pomiędzy naszymi dążeniami i możliwościami, marzeniami a powinnością itp. Konflikty te są często nieświadome i z tego też względu stanowią dla nas duże obciążenie psychiczne. Przyczyną trudności psychicznych może być długotrwały stres czyli przedłużająca się sytuacja, która wymaga od nas dużych nakładów sił. Oprócz różnego rodzaju dolegliwości somatycznych cierpimy wtedy z powodu obniżonej koncentracji, stałego zmęczenia, poczucia winy, że nie wywiązujemy się ze swoich zobowiązań. O nerwicy mówi się, że jest zaprzeczeniem rozwoju. Człowiek zamiast rozwijać się i samorealizować, ulega, na głębszym poziomie psychiki, autodestrukcji i rozmija się ze swoim prawdziwym JA. Dolegliwości psychiczne można leczyć Obecnie zaburzenia nerwicowe są leczone z dużą skutecznością. Cierpiący na nie pacjent może skorzystać z pomocy lekarza psychiatry, który dokonuje oceny trudności, przepisuje leki lub/i kieruje pacjenta na psychoterapię lub pomoc psychologa. Jak wygląda wizyta u lekarza psychiatry? Zadaniem lekarza psychiatry jest ocena istniejących zaburzeń pod kątem ich pochodzenia oraz nasilenia, a także zaplanowanie skutecznego leczenia. Głównym sposobem diagnozowania jest przeprowadzenie wywiadu psychiatrycznego czyli rozmowy dotyczącej historii powstawania objawów, ewentualnego wcześniejszego leczenia, sytuacji życiowej pacjenta, jego osobistych doświadczeń, a także chorób somatycznych i stosowanych leków. Zbierając wywiad psychiatryczny, a w niektórych przypadkach kierując pacjenta na badania dodatkowe (np. badania hormonalne), lekarz wyklucza inne, na przykład somatyczne podłoże zaburzeń oraz ustala ostateczne rozpoznanie. Rozmowa z pacjentem, a czasem zastosowanie innych narzędzi oceny - na przykład skal nasilenia objawów daje możliwość oceny nasilenia zaburzenia, co przekłada się na wybór metody leczenia czyli podjęcie decyzji dotyczącej zastosowania leków lub/i skierowanie pacjenta na psychoterapię. Jak działa psychoterapia? W rzetelnie prowadzonej psychoterapii osoba, która przychodzi po pomoc, jest zachęcana do tego, by wykorzystała czas sesji na przyglądanie się sobie, swoim emocjom i zachowaniom. Cokolwiek przychodzi pacjentowi do głowy, powinno być omówione w czasie sesji. Przedmiotem pracy terapeutycznej są uczucia, myśli, wspomnienia, sny pacjenta. Terapeuta słucha i stara się pomóc pacjentowi zrozumieć prawdziwe znaczenie jego emocji oraz sens jego przeżyć i zachowań. W miarę postępu w psychoterapii pacjent uzyskuje głębszy wgląd w siebie, odkrywa nowe, bardziej adekwatne i skuteczne drogi radzenia sobie z problemami i emocjami, wypracowuje nowy styl zachowania. Szczególnie warto skorzystać z psychoterapii, gdy: odczuwamy niepokój i nie radzimy sobie z trudnymi sytuacjami; doświadczamy poczucia braku sensu tego, co robimy, smutek i stałe niezadowolenie ze swojego życia; cierpimy z powodu braku pewności siebie lub spostrzegamy, że nie wykorzystujemy w pełni swojego potencjału; trudno nam poradzić sobie ze zmianą w życiu, żałobą, rozwodem, utratą pracy; usłyszeliśmy od swojego lekarza diagnozę nerwicy. 5 Wiadomości Nadarzyńskie

6 Pomoc psychiatryczna i psychologiczna w Nadarzynie Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie oferuje konsultacje u lekarza psychiatry oraz konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną i grupową: psychiatra Elżbieta Stefanoff psycholog Justyna Pawłowska-Barszcz wtorek Pacjentów przyjmują: Elżbieta Stefanoff lekarz specjalista psychiatra. Specjalizację z psychiatrii uzyskała pracując przez sześć lat w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Przez ostatnie 2 lata pracowała w Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie łącząc tam pracę lekarza psychiatry i psychoterapeuty indywidualnego i grupowego. W 2007r. zakończyła szkolenie psychoterapeutyczne i uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej). Justyna Pawłowska-Barszcz mgr psychologii, przez ponad dziesięć lat zajmowała się pomocą psychologiczną oraz prowadziła warsztaty psychoedukacyjne w zakresie m.in. radzenia sobie ze stresem, umiejętności komunikacyjnych, asertywności. Zajmowała się poradnictwem dotyczącym planowania kariery zawodowej oraz pomocą psychologiczną w sytuacji utraty pracy. Pracowała jako psychoterapeuta w XIV Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie, gdzie prowadziła terapię indywidualną i grupową pacjentów cierpiących m.in. na zaburzenia depresyjne, lękowe, somatyzacyjne, stresowe, obsesyjno-kompulsyjne oraz zaburzenia osobowości. Jest studentką podyplomowego kursu psychoterapii w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów posiadającego atest Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Obecnie odbywa staż w zakresie analitycznej psychoterapii grupowej w Ośrodku Psychoterapii Rasztów. Prowadzi: psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych konsultacje psychologiczne dla osób przeżywających kryzys, poszukujących pomocy w sytuacjach problemowych bądź chcących przyjrzeć się swoim emocjom i lepiej je rozumieć. Justyna Pawłowska-Barszcz Elżbieta Stefanoff SPG ZOZ w Nadarzynie Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie oferuje: 1. konsultacje u lekarza psychiatry oraz konsultacje psychologiczne i psychoterapię indywidualną oraz grupową: psychiatra Elżbieta Stefanoff - czwartki psycholog Justyna Pawłowska-Barszcz - wtorki konsultacje u lekarza endokrynologa endokrynolog Elżbieta Kapłan Osęka - poniedziałki Marzena Nowicka - Prusakiewicz SPG ZOZ Nadarzyn Nieważne jest ile dajemy, lecz ile miłości w to wkładamy Matka Teresa z Kalkuty P o d z i ę k o w a n i e Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie serdecznie dziękuje Pani Ilonie Gajewskiej, Panu Zbigniewowi Grabowskiemu z firmy 3M Poland w Kajetanach oraz Pani Ilonie Massalskiej z Fundacji im. Ireny Sendlerowej za przekazanie pomocy rzeczowej dla podopiecznych naszego Ośrodka w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Wysoko ceniąc tę współpracę uznaję jej ogromne znaczenie. Wdzięczna za zaangażowanie, wyrażam również wielką nadzieję, iż nasze inicjatywy związane z pomocą drugiemu człowiekowi spotkają się z Państwa przychylnością także w przyszłości. Uwaga!!! Nadarzyn, grudzień 2008 r. Grażyna Witkowska - Kierownik GOPS Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. oraz ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z dnia 22 maja 2003 r. Wójt jest upoważniony do przeprowadzenia kontroli w zakresie: umów na wywóz nieczystości stałych i płynnych zawieranych przez mieszkańców gminy oraz umów ubezpieczenia OC rolników indywidualnych w gminie. W naszej gminie kontrola będzie przeprowadzana od 2 lutego br. przez upoważnionego pracownika p. Tomasza Iwaniuka. 6 Wiadomości Nadarzyńskie

7 Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach... Szkoła Podstawowa w Kostowcu Dzień niespodzianek Sobota, 17 stycznia 2009 roku, była dla uczniów Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu pełna atrakcji i emocji. Tego właśnie dnia w naszej szkole odbył się: Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Dyrektora Szkoły, bal karnawałowy pod hasłem Wodny świat, oraz nietypowe spotkanie z Mikołajem inicjatorem akcji Duża paka dla głodnego dzieciaka. fot. arch. szkoły Zwycięzcom turnieju wręczono puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Warto nadmienić, że stoły na których rozgrywany był turniej ufundowała Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Kostowcu. Równocześnie z turniejem odbywała się barwna w dekoracje i kostiumy zabawa karnawałowa. Pomysłowość w doborze stroju związanego z tematem przewodnim balu Wodny świat była zaskakująca. Wśród postaci znaleźli się: rybacy, marynarze, piraci, lwy morskie, syreny, żabki i wiele innych. Nie zabrakło również ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratownictwa wodnego, którzy czuwali nad bezpieczeństwem w trakcie zabawy. Kolejną niespodzianką dnia było spotkanie ze współpracującym ze szkołą Mikołajem, dzięki któremu nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Duża paka dla głodnego dzieciaka. Jak przystało na Mikołaja i tym razem obdarował nas upominkami oraz bawił się wspólnie z nami na balu. Dopełnieniem atrakcji był słodki poczęstunek. fot. arch. szkoły Do wspólnej zabawy zaproszeni zostali uczniowie, rodzice i nauczyciele, a koordynatorem całej imprezy był Samorząd Uczniowski. Wspólne spotkanie rozpoczęły rozgrywki w tenisa stołowego. Po długich zmaganiach wyłoniono zwycięzców w czterech kategoriach. W kategorii: Dziewcząt: I m. Aleksandra Brociek kl. V II m. Aleksandra Powierża kl. VI III m. Aleksandra Reluga kl. IV Chłopców: I m. Tomasz Grabowski kl. VI II m. Michał Nowakowski kl. VI III m. Adrian Szeląga kl. IV Kobiet: I m. Monika Pleban - nauczyciel II m. Agnieszka Bożek - rodzic III m. Dorota Śmigielska - nauczyciel Mężczyzn: I m. Mirosław Kalisiewicz - przewodniczący Rady Rodziców II m. Zbigniew Reluga - dyrektor szkoły III m. Piotr Nowakowski - rodzic Wspólne zabawy, spotkania, rozgrywki sportowe są niewątpliwie doskonałym sposobem na integrację społeczności szkolnej ze środowiskiem lokalnym oraz kultywowaniem tradycji szkoły. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego: Teresa Dąbrowska Dorota Śmigielska Z Kostowca Dzieciaki - wysyłają paki Święta Bożego Narodzenia to okres, w którym spotykamy się z rodziną przy wigilijnym stole, obdarowujemy się prezentami. To również czas refleksji nad naszym życiem. W te magiczne dni nie myślimy o problemach codzienności. W naszych domach panuje miła i niepowtarzalna atmosfera. Jednak są rodziny, dla których Święta nie są tak radosne i wolne od trosk. Borykają się bowiem z problemami finansowymi i często nie stać ich na zastawienie stołu tradycyjnymi potrawami. Zgodnie z naszą polską tradycją zostawiamy jedno puste nakrycie dla niespodziewanego fot. arch. szkoły 7 Wiadomości Nadarzyńskie

8 gościa, samotnego sąsiada, podróżnego wędrowca. Często zastanawiamy się jak pomóc tym, którzy są w trudnej sytuacji. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu znaleźli sposób na to, aby podzielić się tym, co sami mają. Pamiętali o ludziach potrzebujących pomocy i wraz z nauczycielami zorganizowali kiermasz świąteczny pod hasłem Paczka dla dzieciaczka. Pod opieką nauczycieli uczniowie własnoręcznie wykonali ozdoby świąteczne i karty z życzeniami, ozdoby na świąteczny stół oraz inne elementy dekoracyjne. Pieniądze zebrane podczas kiermaszu przeznaczone zostały na słodycze i kosmetyki, które przed świętami zostały dostarczone dzieciom z Domu Dziecka w Krośnie. To nie jedyna forma pomocy, jakiej udzielają nasi uczniowie. Od maja zeszłego roku prowadzona jest akcja Duża paka dla głodnego dzieciaka zapoczątkowana wizytą Mikołaja w naszej szkole. Klasa II szczególnym patronatem objęła jedną rodzinę, do której systematycznie wysyła paczki. Uczniowie dzielą się tym, co mają: przyborami szkolnymi, słodyczami, zabawkami, artykułami spożywczymi oraz środkami chemicznymi. Dodatkowo z racji Świąt dla każdego członka rodziny został przygotowany specjalny świąteczny upominek. Zaangażowanie uczniów, rodziców i nauczycieli oraz szczytna idea sprawiły, że po raz kolejny ludzkie serca otworzyły się na potrzeby innych w tym szczególnym okresie - okresie Świąt Bożego Narodzenia. Dorota Śmigielska nauczycielka SP w Kostowcu PODZIĘKOWANIE dla Dyrekcji i Pracowników Firmy SCHENKER za okazany dar serca, jakim było przekazanie paczek świątecznych dla uczniów naszej szkoły. Mercury, ABBA, Feel, Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Lou Bega i Jeden Osiem L. Artyści we własnym zakresie przygotowali stroje, rodzice zadbali o sprzęt i zajęli się całą organizacją. Koniecznie trzeba dodać, że dzieci do samego końca nie miały pojęcia co je w sali gimnastycznej czeka. Uczniowie, zapisując się na ochotnika do drużyn, wiedzieli tylko, że będzie quiz - niespodzianka. Tajemnicą było z jakiej dziedziny, dlatego powtarzali wiadomości z poszczególnych przedmiotów, a na widok swoich nauczycieli i rodziców zaskoczeni byli zupełnie. Oczywiście w takich konkurencjach nie ma zwycięzców i przegranych, liczy się dobra zabawa a ta była na pewno choć przyznać trzeba, że rywalizacja także była. Wszystkie dzieci, które zgłosiły się do konkursu pałaszowały później słodycze, które uczciwie zdobyły. W młochowskiej szkole Rada Rodziców od trzech lat w okresie Świąt Bożego Narodzenia i karnawału we współpracy z gronem pedagogicznym organizuje dla dzieci imprezęniespodziankę. Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie SP im. św. St. Kostki w Kostowcu Szkoła Podstawowa w Młochowie Rada Rodziców - dzieciom Niezwykła impreza odbyła się 13 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Młochowie, a jej wyjątkowy charakter polegał na tym, że na scenie w roli artystów zamiast jak to zwykle bywa uczniów, wystąpili rodzice i nauczyciele! W tegorocznej imprezie - Wielki show z udziałem gwiazd uczniowie musieli udzielać prawidłowych odpowiedzi na pytania związane z utworami prezentowanymi na scenie przez rodziców i wychowawców. Jakież było zaskoczenie, ile śmiechu i radości, kiedy pojawiały się kolejne gwiazdy estrady polskiej i zagranicznej (!). Charakteryzacja była tak wiarygodna, że wiele osób miało spory problem z odszyfrowaniem kto gra kogo. Wystąpili: Maryla Rodowicz, Urszula, Kayah, Doda, Krzysztof Cugowski, Freddie 8 Wiadomości Nadarzyńskie Za pierwszym razem była to przypowieść Bajka o Świętym Mikołaju w roku ubiegłym Jasełka a w tym wielki show z udziałem gwiazd właśnie wszystkie przygotowane i zaprezentowane przez rodziców i nauczycieli. Wysiłek ze strony dorosłych, niewątpliwie spory, nagradzany jest gromkimi brawami i śmiechem dzieci, które oprócz tego, że wspaniale się bawią również uczą się chociażby tego jak dobrze jest umieć nabrać dystansu do samego siebie. Dorosłym gratulujemy pomysłowości i odwagi a dzieciom... dorosłych! E.G.

9 Szkoła Podstawowa w Ruścu Jasełka w zerówce Edukacja teatralna zajmuje czołowe miejsce w pracy wychowawczej oddziału przedszkolnego w szkole w Ruścu. W związku z tym postanowiłam przygotować z dziećmi jasełka dla rodziców i dziadków. Wykorzystałam potencjał artystyczny drzemiący w dzieciach, chciałam, aby same doświadczyły radości i przyjemności płynącej z wystawiania scenek o Narodzeniu Pańskim. Dzieci nauczyły się ról, gry scenicznej, rodzice pomogli przygotować piękne stroje. Spotkanie będące zwieńczeniem naszych wysiłków odbyło się 14 stycznia 2009r. Występ został nagrodzony brawami, po nim był słodki poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd. Dziękuję rodzicom za włączenie się w przygotowanie uroczystości. Beata Gałek nauczycielka Szkoły Podstawowej w Ruścu Przedszkole Publiczne w Nadarzynie Bezpieczne ferie bezpieczna zabawa Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci to podstawowe zadanie zarówno dla nauczycieli jak i rodziców, są to wartości, które były i zawsze będą najważniejsze. Małe dzieci nie zawsze potrafią przewidzieć skutki podejmowanych działań zazwyczaj koncentrują się na zachowaniach tu i teraz. Wraz z rozwojem dziecka, jego samodzielności, powinniśmy rozwijać umiejętność przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją - doskonalić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wiek przedszkolny jest fot. arch. przedszkola fot. arch. szkoły fot. arch. przedszkola dogodnym momentem do rozpoczęcia edukacji niezbędnej do zachowania bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, dlatego już od dwóch lat współpracujemy z Komisariatem Policji w Nadarzynie, który bardzo czynnie wspiera nas w realizacji treści programowych m.in. wychowania komunikacyjnego. Staramy się chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, stopniowo przygotowując je do uczestniczenia w ruchu drogowym z zachowaniem i przestrzeganiem podstawowych zasad. Dzięki uprzejmości panów policjantów w naszym przedszkolu odbywają się cyklicznie spotkania, w trakcie których realizujemy wspólnie podjęte przedsięwzięcia. Jedno z nich odbyło się tuż przed feriami. Była to doskonała okazja do przypomnienia podstawowych zasad o ruchu drogowym, bezpiecznej zabawie na świeżym powietrzu, umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych (np. spotkanie z nieznajomym), a także o znaczeniu różnego rodzaju elementów odblaskowych. Tym razem na nasze spotkanie przyszedł st. sierż. p. Dariusz Skrobisz. W spotkaniu tym wzięły udział wszystkie dzieci, które przywitały naszego Gościa słowami - I Maluchy i Starszaki, to bezpieczne przedszkolaki.tego dnia dwie najstarsze grupy przyszły do przedszkola ubrane w kamizelki odblaskowe, jako symbol Bezpiecznego przedszkolaka. Pan policjant w mundurze, z bronią i radiostacją wzbudził duże zainteresowanie wśród dzieci. Chłopcy byli zachwyceni, największym zainteresowaniem cieszyły się kajdanki. Nasz Gość opowiadał bardzo interesująco o swojej pracy, mówił o niebezpieczeństwach grożących dzieciom podczas zabaw zimą w pobliżu tras komunikacyjnych i skutkach niewłaściwie zorganizowanej zabawy na śniegu i lodzie. Przestrzegał również przed nierozważnym zachowaniem, które może się skończyć czasami bardzo źle, wyjaśnił znaczenie noszenia różnych elementów odblaskowych. Ważnym punktem spotkania był konkurs wiedzy pt. Bezpieczny przedszkolak, w trakcie którego dzieci wykazały się dużą wiedzą o zasadach bezpieczeństwa. W jury zasiadł nasz Gość, oraz Pani Dyrektor. Dzieci rozwiązywały zagadki związane z ruchem publicznym, brały udział w zabawie Tak lub Nie, układały historyjkę, a także wspólnie śpiewały piosenki. Jury ogłosiło, że każde dziecko uzyskało tytuł Bezpiecznego przedszkolaka. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i znaczki odblaskowe. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wspólnym zdjęciem. Serdecznie DZIĘKUJEMY naszemu Gościowi za wspólną naukę i zabawę, a także Policjantom nadarzyńskiego Komisariatu za dotychczasową tak owocną współpracę. Iwona Dymowska - nauczycielka w Przedszkolu Publicznym w Nadarzynie 9 Wiadomości Nadarzyńskie

10 Przedszkole Publiczne w Młochowie fot. arch. przedszkola BABCIE I DZIADKOWIE Nikt nie jest w stanie zapewnić dzieciom tego, co mogą im dostarczyć dziadkowie: to Oni obsypują pyłem gwiazd życie swoich wnucząt. A. Haley Już od początku stycznia przedszkolaki przygotowywały się do tego ważnego dnia. Bo wiadomo, że Dziadkowie kochający i kochani, ciepli i wyrozumiali, wybaczają ukochanym wnuczętom nawet największe przewinienia. Zaczęliśmy od przygotowania repertuaru, potem opracowaliśmy zaproszenia dla szacownych gości: Już niedługo moi mili chcemy, byście z nami byli. Wolnej chwili, więc szukajcie, do drzwi naszych zapukajcie. Bo już teraz zapraszamy na okazję, którą mamy. A to będzie wielka gratka Dzień Babci i Dzień Dziadka. Czasu wnukom nie żałujcie i powoli się szykujcie do Publicznego Przedszkola w Młochowie. W ciągu tych dwóch tygodni dzieci pochłonięte były przygotowaniem prezentów - niespodzianek i laurek. W tym roku wszystkie grupy przygotowały dla Babci i Dziadka kalendarz na 2009 r. (oczywiście każda grupa wg własnych pomysłów). Następnie dzieci wykonały laurki. Potem jeszcze portret ukochanej Babci, no i oczywiście najukochańszego Dziadka. Wiele czasu poświęcały na utrwalenie części artystycznej (piosenki, wiersze, tańce). Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. Już od zaczęli się gromadzić w sali gimnastycznej zaproszeni goście. Przedszkolaki nie mogły się doczekać spotkania z Dziadkami (na początku musiał wystarczyć buziaczek dopiero po występach będzie czas na wtulenie się w ramiona Babuni i Dziadziusia). fot. arch. przedszkola Występy rozpoczęły Średniaki, potem zaprezentowały się Maluchy, najdłużej na swój występ czekały Starszaki. Każda grupa miała w swym repertuarze wiersze, piosenki, tańce oraz grę na instrumentach. Takiej gorącej reakcji podczas występów dzieci się nie spodziewały: gromkie brawa, okrzyki dziadków brawo, super, dobre, dobre to tylko niektóre sygnały radości i zadowolenia ze strony gości. Po części artystycznej wreszcie wnuczęta mogły uściskać się ze swymi Babuniami i Dziadziusiami już we własnych salach przy wspólnym podwieczorku. Przedszkolaki nie zawiodły również i tutaj wykazały się wielką kulturą i szacunkiem wobec swych gości najpierw wyszukiwały miejsca siedzące dla Babci, Dziadka, a same siadały dopiero jak było wolne miejsce lub na kolanach u Babuni. Częstowali swych gości kanapkami i herbatką. Na zakończenie każdy przedszkolak wręczył własnoręcznie zrobiony prezent i laurkę. Dla przedszkolaków był to jeden z najbardziej oczekiwanych i miłych dni. To specjalnie dla nich Dziadkowie brali wolny dzień w pracy, to właśnie dla nich przyjeżdżali z różnych zakątków Polski, by obejrzeć ich występ, by właśnie z nimi pobyć tych parę chwil. Dla Tych gości - nie ważne są szczegóły (krzywe stanie, niedopowiedziane zdanie ). Najważniejszy jest wnuk i wnuczka, przecież to właśnie one kochane są nawet bardziej niż własne dzieci. Widać wyraźnie, że pomiędzy dziadkami, a wnukami zachodzi jakaś wspaniała więź. Dziadkowie prawie zawsze wiedzą, co to znaczy wychowywać cierpliwie i z uśmiechem, rozmawiać spokojnie i jasno, żartować, bawić się i uszczęśliwiać swoje wnuki. Dziecko wie, że zabiegani i zapracowani rodzice nie mają czasu na wysłuchanie ich, a dziadkowie - zawsze znajdą czas, wysłuchają, pocieszą, doradzą, po prostu zainteresują się ich problemami. Nie ma tu znaczenia czy dziecko jest w wieku przedszkolnym czy szkolnym, problem dziecka jest ważny nawet, gdy dotyczy zepsutego samochodzika czy lalki. Babcie i dziadkowie - tak dawniej jak i dziś są niezastąpieni, gotowi poświęcić swój czas, troskę, cierpliwość, serce ukochanym wnuczętom. Bożena Grochowska Publiczne Przedszkole w Młochowie 10 Wiadomości Nadarzyńskie

11 Cz. XXII Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa Dnia 14 marca 1991 r. miało miejsce ważne wydarzenie harcerskie - kolejny zjazd sprawozdawczo-wyborczy Hufca ZHP Nadarzyn. Uczestniczyli w nim: pełnomocnik Naczelnika ZHP hm. Waldemar Kowalczyk, przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Chorągwi Stołecznej hm. M. Hanowski, Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn p. Jan Łęcki, Wójt Gminy Nadarzyn p. Antoni Michalak, Sekretarz Urzędu Gminy p. Elżbieta Paziewska, delegaci hufca i instruktorzy. Komendantem Hufca ZHP Nadarzyn ponownie został wybrany hm. Leon Giżycki, a w skład komendy Hufca zostali wybrani: pwd. (przewodnik) Robert Murzynowski, wędr. (wędrownik) Roman Karolak, wędr. Monika Lewandowska, H.o. (harcerz orli) Adam Urbański. Komisja Rewizyjna Hufca: hm. Tadeusz Józefowicz przewodniczący, H.o. Tomasz Tokarski, odkr. (odkrywca) Grzegorz Nowak. Delegatami na Zjazd Chorągwi Stołecznej zostali wybrani: hm. Leon Giżycki, pwd. Robert Murzynowski. Zjazd podsumował dotychczasową działalność hufca i wytyczył program działania na następną kadencję. Góry Łubiańskie, nad jeziorem Łubian koło Grunwaldu To kolejne lato nadarzyńskich harcerzy obóz harcerski dla 40 osób w dniach od 1-27 lipca 1991 r. Góry Imieniny na obozie - solenizantka dh Ania Zakrzewska Łubiańskie ta historyczna miejscowość jest małą wioską liczącą tylko 8 gospodarstw rolnych (dawniej było ich 28). Umiejscowiona nad pięknym jeziorem Łubian w otoczeniu lasów mieszanych. Jak głosi legenda w tym właśnie jeziorze król Jagiełło i jego wojska poili konie przed bitwą pod Grunwaldem. Pamiątką po pobycie króla w tym właśnie miejscu pozostał duży kamień o ciężarze około 12 ton tzw. Kamień Jagiełły, na którym jadł śniadanie w czasie przygotowań do wielkiej bitwy z Zakonem Krzyżackim. Obok jeziora wypływa źródełko, z którego król Jagiełło pobierał wodę do picia. Do dziś woda z tego źródła jest jedną z najczystszych wód źródlanych w Polsce. Komendantem obozu był: hm. Leon Giżycki, oboźnym pwd. Roman Karolak, kwatermistrzem hm. Tadeusz Józefowicz, kucharzem obozowym dh. Apolonia Żołądek z Helenówka, lekarzem obozowym dh. Beata Paluchowska, instruktorzy programowi: pwd. Tomasz Tokarski, H.o. Adam Urbański, wędr. Monika Lewandowska. Obozowe przygotowanie do uroczystości Grunwaldu W dniu 14 lipca uczestniczyliśmy w Zlocie Grunwaldzkim i w odnowieniu Przyrzeczenia Harcerskiego wszystkich harcerzy, harcerek i instruktorów, którzy słowami roty Przyrzeczenia potwierdzili swoją przynależność do Związku w odrodzonej Rzeczpospolitej. Na zakończenie obozu w tym historycznym i tak bliskim nam miejscu ułożyliśmy wierszyk: Góry Łubiańskie obozują tu harcerze, jak wojska ułańskie. To druhowie z Nadarzyna, zawsze z Grunwaldem więź trzyma. Dwa lata temu odznakę zdobyli, dziś ponownie w zlocie uczestniczyli. Pamięć swą odświeżają, nowe wiadomości o Grunwaldzie zdobywają. Czuwaj! Przy Kamieniu Jagiełły 11 Wiadomości Nadarzyńskie Opracował hm. Leon Giżycki na podstawie kronik obozowych oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn, z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia c.d.n.

12 Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie ul. Warszawska Nadarzyn tel Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych: r. Pożar drzewek ozdobnych rosnących w ogrodzie przy domu jednorodzinnym w Nadarzynie na jednym z osiedli. Przyczyną pożaru było nieostrożne odpalanie sztucznych ogni podczas witania Nowego Roku; działania prowadzono o północy przez jeden nasz zastęp r. Pożar sadzy kominowych w domu jednorodzinnym w Starej Wsi, działania nasze polegały na gaszeniu palącej się sadzy za pomocą soli, akcja prowadzona w godzinach popołudniowych r. Wypompowywanie wody z zalanej piwnicy po awarii rury wodociągowej na jednej z posesji w Nadarzynie; działania prowadzone w godzinach rannych r. Pożar poddasza domu jednorodzinnego w Strzeniówce. Przyczyną pożaru było zwarcia instalacji elektrycznej, do którego doszło na skutek kolizji samochodu osobowego ze słupem elektrycznym w tej miejscowości; działania przeprowadzono w godzinach popołudniowych r. Usuwanie skutków wypadku drogowego, do którego doszło w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej na skutek jazdy pod wpływem alkoholu; działania prowadzono w godzinach rannych r. Wypompowywanie wody z zalanej kotłowni po awarii rury wodociągowej w Walendowie, w Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych. Działania przeprowadzono w godzinach popołudniowych r. Pożar gałęzi i suszu na wyrębie leśnym w Ruścu; działania prowadzono w godzinach popołudniowych r. Pożar poddasza domu jednorodzinnego w Strzeniówce; działania prowadzono w godzinach nocnych r. Pożar sadzy kominowych w domu jednorodzinnym w Starej Wsi; działania nasze polegały na gaszeniu palącej się sadzy za pomocą soli, akcja prowadzona w godzinach popołudniowych. Ponadto, zastęp naszej straży uczesniczył w pokazie ratownictwa, podczas XVII Finału WOŚP w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Zaprezentowaliśmy swoje umiejętności, ale chcieliśmy także po raz kolejny przekazać i utrwalić widzom, jak przypadkowy świadek wypadku powinien zachować się, co w takich sytuacjach należy zrobić, gdzie zadzwonić i szukać pomocy. W imieniu swoim, Zarządu OSP Nadarzyn oraz wszystkich Druchów, chciałbym serdecznie podziękować władzom naszej gminy za zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu gaśniczego z funkcją ekologiczną, jak i wszystkim pracownikom Urzędu Gminy, którzy pomagali nam w pozyskaniu tego auta. Serdecznie dziękujemy! Przy tej okazji, wszystkich mieszkańców chcemy zapewnić, że ten samochód i wyszkolenie druhów przyczynią się na pewno do jeszcze lepszego zabezpieczenia pożarowego naszej Gminy. Serdecznie zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej, która jest założona i aktualizowana przez naszych druhów: Naczelnik OSP Nadarzyn Arkadiusz Kiliński Nowy samochód dla OSP Nadarzyn W piątek, 16 stycznia br. strażacy OSP Nadarzyn odebrali fabrycznie nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Scania z zabudową wykonaną przez firmę Inżynieria Samochodów Specjalnych, Piotr Wawrzaszek z Bielska Białej. Pojazd posiada funkcję ratownictwa ekologicznego, niezbędną przy udzielaniu pomocy w wypadkach drogowych z udziałem np. cystern przewożących substancje chemiczne. W praktyce oznacza to, że zraszacze zamontowane z przodu, pośrodku i z tyłu podwozia wytwarzając parasol wodny neutralizują różnego rodzaju płyny na całym zagrożonym odcinku. Samochód wygląda imponująco, ale nie wygląd jest najważniejszy jego wyposażenia nie powstydziłaby się żadna jednostka straży zawodowej. Pojazd spełnia wszelkie wymagania odnośnie samochodów ratowniczo-gaśniczych 12 Wiadomości Nadarzyńskie oraz wymogi postawione w prawie o ruchu drogowym.

13 Samochód ma silnik o mocy 270 kw, o pojemności zapewniającej przejazd minimum 300 km lub 4 godziny ciągłej pracy autopompy. Napęd 6x6 wyposażony w blokadę mechanizmów różnicowych międzykołowych i międzymostowych (rozłączany), układ kontroli hamowania ABS i układ kierowniczy samochodu ze wspomaganiem hydraulicznym zapewniają, zarówno kierowcy jak i 6 strażakom, komfortową i skuteczną jazdę w trudnych warunkach. Pojazd wyposażony jest w zaczep holowniczy z tyłu i wyciągarkę na przednim zderzaku, różnego rodzaju oświetlenie zarówno ostrzegawcze światła (w tym tzw. fala świetlna) jak i reflektory (szperacze) potrzebne w akcji oraz indywidualne latarki podłączane do instalacji elektrycznej samochodu. Zabudowa wykonana jest z materiałów odpornych na korozję. Obok podstawowego sprzętu gaśniczego oraz m.in. sprzętu burzącego, wytwornic piany, przenośnego działka wodno-pianowego, samochód posiada także na dachu działko wodne o regulowanej wydajności l/min przy ciśnieniu 8 bar. Auto wyposażone jest w klimatyzację i webasto, czyli sterowane z kabiny ogrzewanie całego pojazdu, co pozwala pracować w warunkach silnych mrozów - nawet do minus 30 o C. Edyta Gawrońska Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Nadarzynie Już niedługo nas nie będzie W związku z podeszłym wiekiem członków koła Kombatantów w Nadarzynie, od 2008 r. funkcję Sekretarza oraz Skarbnika Koła objął p. Leon Giżycki. Za zaangażowanie w działalność Koła Kombatantów uchwałą 1/TH/8 Zarządu Wojewódzkiego został mianowany na Honorowego Członka Koła. Wszystkie sprawy związane z członkostwem oraz inne należy zgłaszać do p. Leona Giżyckiego, od poniedziałku do piątku w godzinach w siedzibie Straży Pożarnej w Nadarzynie lub do p. Henryka Filipskiego Przewodniczącego Koła Kombatantów pod numerem tel W 2008 r. z nadarzyńskiego Koła odeszło na zawsze wielu członków. W chwili obecnej w Kole zrzeszonych jest 11 osób. Prezes Koła ZKRP i BWP kpt. Henryk Filipski Zatrudnię osobę do opieki nad dzieckiem i pomocy w domu. Tel Wiadomości Nadarzyńskie Poszukuję pracy, jako gosposia/pomoc domowa dla samotnej osoby - z zamieszkaniem. Tel

14 Nadarzyńskie kryminałki r. W wyniku rozszczelnienia butli gazowej w Nadarzynie przy ul Błońskiej doszło do wybuchu zgromadzonego gazu, wskutek czego została uszkodzona jedna ze ścian budynku oraz uległo spaleniu mieszkanie. Na szczęście przebywający w mieszkaniu młody mężczyzna nie odniósł obrażeń. W związku z powtarzającymi się tego typu przypadkami szczególnie nasilającymi się w okresie zimowym i sezonie grzewczym proszę wzmóc czujność i zwrócić szczególną uwagę na instalacje grzewcze i systemy wentylacji r. O godz. 10:45 w KP Nadarzyn zgłoszono kradzież karty bankomatowej z kodem PIN oraz karty kredytowej VISA, przy użyciu, której następnie nieznany sprawca dokonał wypłaty pieniędzy w kwocie zł na terenie Piaseczna. Podjęte w tej sprawie czynności operacyjne pozwoliły na ustalenie i zatrzymanie sprawcy przestępstwa oraz na przedstawienie mu zarzutów. Za popełnione przestępstwo odpowie przed wymiarem sprawiedliwości. Drodzy mieszkańcy Gminy Nadarzyn potraktujcie ten przypadek kradzieży karty, jako przestrogę Nigdy nie noście numerów PIN do kart, alarmów domowych itp. w jednym portfelu z dokumentami. W taki sposób przestępca jednym ruchem ręki pozbawia Państwa ciężko zarobionych pieniędzy r. W związku z uzyskaną informacją, nadarzyńscy policjanci, przy ul. Warszawskiej, dokonali zatrzymania trzech sprawców podejrzanych o dokonanie kradzieży w dniu 17 grudnia na terenie CHH MAXIMUS obuwia o wartości zł. W wyniku podjętych czynności odzyskano utracone mienie, sprawcy odpowiedzą za swój czyn przed pruszkowskim Sądem. Pragnę podziękować osobie, która zadzwoniła z anonimową informacją, dzięki której w tak krótkim czasie zatrzymano sprawców i odzyskano skradzione mienie r. W związku ze zgłoszeniem w tutejszym Komisariacie Policji kradzieży przenośnej toalety chemicznej, mającej miejsce w lipcu 2008 r. o wartości 2.500zł. na szkodę firmy CLIPPER, policjanci naszego komisariatu w wyniku podjętych czynności odzyskali mienie przekazując je właścicielowi r. O godz.17:30 Komisariat Policji w Nadarzynie został powiadomiony o tym, że w dniach od r do r. nieznani sprawcy dokonali kradzieży naczepy koloru białego chłodni marki SCHMITZ, która była zaparkowana na terenie parkingu niestrzeżonego w Starej Wsi (al. Katowicka). Wartość utraconego mienia to zł. W związku z powyższym zwracam się z prośbą, aby osoby mogące przyczynić się do ustalenia sprawców kradzieży, kontaktowały się z tutejszym Komisariatem Policji (można również telefonicznie z zachowaniem anonimowości). Bank Spółdzielczy w Nadarzynie Pl. Ks. J. Poniatowskiego 5 A tel. (022) , tel./ fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz (kasa: ) OFERTA BANKU: akredyty: obrotowe; inwestycyjne (w tym preferencyjne dla rolników z dopłatami od AR i MR); w rachunku bieżącym, na nieruchomości; na budownictwo mieszkaniowe (kredyty na zakup nieruchomości oraz budowę budynków mieszkalnych - do 10 lat); pożyczki hipoteczne; konsumenckie, w tym kredyty okolicznościowe; w rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych; adepozyty: rachunki bieżące na podmioty gospodarcze i dla osób prawnych w tym obsługa Home Banking; rachunki a vista; rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe; lokaty terminowe o różnych okresach oszczędzania; adziałalność rozliczeniowa: Przyjmowanie wpłat za gaz, energię elektryczną, telefon, ubezpieczenie, ZUS, KRUS, RTV, podatki i opłaty na rzecz innych banków; usługa saldo sms ; prowadzimy kasę walutową. Każda jednostka posiada bankomat Zapraszamy!!! Filia MAXIMUS Nadarzyn al. Katowicka 62 tel. (022) tel./fax (022) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) sob. i niedz. - nieczynne Filia Jaktorów Jaktorów ul. Warszawska 4 tel./fax (046) godziny otwarcia: pn-pt w godz (kasa: ) soboty w godz Oddział BS w Żabiej Woli Żabia Wola ul. Warszawska 12 tel. (046) , tel./fax godziny otwarcia: w godz: (kasa: ) soboty w godz Wiadomości Nadarzyńskie

15 r. Przedstawiciel jednej z młochowskich firm powiadomił Komisariat Policji w Nadarzynie o kradzieży mającej miejsce w okresie od 7 do 15 stycznia br. dokonanej przez pracowników magazynu odzieży sportowej o wartości zł. W wyniku podjętych czynności zatrzymano sprawców przestępstwa oraz odzyskano w dużej części skradzione mienie. Sprawcy za swój czyn odpowiedzą przed Sądem w Pruszkowie. W okresie r r. nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 15 osób, w tym: 2 nietrzeźwych kierujących, 2 poszukiwanych, 5 osób do spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 4 osoby do wytrzeźwienia. Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Nadarzynie asp. szt. Stanisław Kwiatek Dyżury dzielnicowych w lutym 2009 r. lp. DZIELNICOWY PUNKT KONSULTACYJNY DATA GODZINA 1. mł. asp. Waldemar Tymoszuk tel Świetlica w Urzucie Remiza OSP w Młochowie r r mł. asp. Mariusz Michałowski tel Komisariat Policji w Nadarzynie r r st. sierż. Dariusz Skrobisz tel SP w Ruścu r r Zatrudnię opiekę do rocznego chłopca, na pełen etat. Stara Wieś Tel Kierowca, dostawca poszukuje pracy na terenie Nadarzyna i okolic. Tel Zatrudnię do serwisu komputerowego, najchętniej z praktyczną wiedzą informatyczną, umiejętnością radzenia sobie z technicznymi problemami. Koniecznie prawo jazdy kat. B i samochód. Praca w niepełnym wymiarze godzin. Szczegóły pod numerem telefonu Zatrudnię stolarza lub pomoc. Tel Zatrudnię pomoc apteczną w aptece w Nadarzynie. Tel Poszukuje niani do opieki nad roczną dziewczynką i okazjonalnie również nad 3-latkiem. Praca na pełen etat. Atrakcyjne wynagrodzenie. Doświadczenie konieczne. Referencje mile widziane. Praca w Nadarzynie. Tel. kontaktowy: Przedszkole niepubliczne w Nadarzynie zatrudni pomoc i kucharza. Tel Poszukuję pomocy domowej (gosposi) w Strzeniówce. Tel Wiadomości Nadarzyńskie

16 REM-DOM U s ł u g i remontowo-budowlane Docieplanie; Gładzie tynkowe; Malowanie; Układanie glazury; Ogrodzenia; Tel Biuro Rachunkowe Proponujemy usługi w zakresie: Prowadzenia ksiąg rachunkowych; Podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów; Rozliczania z ZUS i Urzędem Skarbowym; Przeprowadzania analiz i wdrażania rachunkowości zarządczej; Przygotowywania wniosków o dotacje z Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw w ramach RPO WM i innych. Posiadamy Licencję Ministerstwa Finansów Nadarzyn, ul. Kasztanowa 20 (Osiedle NSM) tel , fax: Apteka Pod Dębami zapraszamy Poniedziałek - piątek: 8-21; Sobota: 8-19; Niedziela: Nadarzyn, ul. Mszczonowska 58A tel ; PRYWATNY GABINET ENDOKRYNOLOGICZNY choroby tarczycy (usg tarczycy) przysadki nadnerczy cukrzyca otyłość nadmierne owłosienie trądzik PRZYJĘCIA - poniedziałki od godz Ośrodek Zdrowia Nadarzyn, ul. Sitarskich 3 Rejestracja tel. (022) lub Firma w Nadarzynie poszukuje magazyniera. Tel Sprzedam używany fotelik samochodowy (przedział wiekowy: 0-12 miesięcy), znanej światowej marki: Peg Perego, Super Bezpieczny! Osoby zainteresowane kupnem proszę o kontakt pod numerem telefonu: (602) Wiadomości Nadarzyńskie

17 West car S.C. Rok założenia 1986 Pracownia protetyczna ul. Mszczonowska 28 A; Nadarzyn tel ; fax ; kom czynne: pn pt 8-17; sobota 8-13 Stara Wieś, ul. Grodziska 188 tel Serwis samochodów ablacharstwo lakiernictwo asamochody zastępcze arozliczenia bezgotówkowe aholowanie 24h/dobę aelektro-mechanika, filtry, oleje, hamulce akupno-sprzedaż samochodów całych i powypadkowych aczęści zamienne, szyby, układy wydechowe aobsługa firm (floty) Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000 Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, francuskie, japońskie zaprasza expresowa naprawa protez zębowych protezy całkowite - protezy szkieletowe korony - mostki porcelanowe Pracownia czynna: pon.-czw.: ; wt.-śr.: ; pt. - sob.: po uzgodnieniu telefonicznym. Szybko i tanio!!! 17 Wiadomości Nadarzyńskie

18 18 Wiadomości Nadarzyńskie

19 Uwaga! Nasze Wiadomości można dostać w następujących miejscach: Kajetany - delikatesy JEDYNKA, ul. Rolna 4R - delikatesy i Bar, ul. Rolna 19 - sklep Ogólnospożywczy, ul. Rolna 22A Młochów - sklep spożywczo-przemysłowy (p. G. Krupiński) Nadarzyn - handel i gastronomia (p. L. Jarzyńska) - Urząd Gminy - biuro Rady Gminy - kiosk Państwa Dąbrowskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego - sklep spożywczy (p. W. Sztyk) - Biuro Nieruchomości (ul. Warszawska) - kiosk AGA na terenie NSM - delikatesy przy ul. Pruszkowskiej Parole - sklep spożywczy Rozalin - sklep spożywczy Rusiec - sklep przy trasie katowickiej - sklep ogólnospożywczy, ul. Myśliwska 1 (p. I. Kowal) Stara Wieś - sklep spożywczo-przemysłowy (p. A. Maluga) Strzeniówka - sklep spożywczy (p. R. Szamota) - sklep ogólnospożywczy (p. M. Gawrońska) Urzut - sklep spożywczy ul. Malownicza (p. E. Kosińska) Wola Krakowiańska Wolica - sklep spożywczo-przemysłowy (p. Joanna Małecka) - sklep spożywczy przy al. Katowickiej - sklep spożywczy przy ul. Ogrodowej Cennik reklam w Wiadomościach Nadarzyńskich Ogłoszenia typu podejmę - dam pracę zamieszczamy bezpłatnie. Cała strona zł (340 zł) A zł (180 zł) B zł (100 zł) C - 75 zł (50 zł) Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400% drożej (do wszystkich cen należy doliczyć podatek VAT). Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety. B A C Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń. Kontakt: Edyta Gawrońska tel.: w.219; Księgowość dla firm oraz rozliczenia roczne. Tanio i z dojazdem do klienta. Tel , kom Poszukuję osoby do sprzątania domu w Nadarzynie - osiedle, raz w tygodniu. Tel Wiadomości Nadarzyńskie

20 CENTRUM OPAŁU Nadarzyn, ul. Jaworowa 94 ekogroszek, węgiel orzech, brykiet węglowy, o f e r u j e: brykiet drzewny, drewno opałowe, drewno kominkowe, oraz paliwo XXI wieku - NOWOŚĆ!!! PELLETY: Stosunkowo wysoka wartość opałowa MJ/kg; Niska ilość popiołu (pełnowartościowy nawóz do ogródka); Niska zawartość siarki i substancji szkodliwych. Wybierając pellety możesz obniżyć koszty ogrzewania o 30% DOWÓZ NA TELEFON ZAPRASZAMY!!! 20 Wiadomości Nadarzyńskie

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Dni Bezpieczeństwa. Program "Dni Bezpieczeństwa"

Dni Bezpieczeństwa. Program Dni Bezpieczeństwa Dni Bezpieczeństwa Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Bielsku-Białej wspólnie z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej organizuje w dniach 30 31 maja "XVI Ogólnopolskie Dni Bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA W SŁOTWINIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ RADY PEDAGOGICZNEJ ZAGADNIENIA DO REALIZACJI 1,,W zdrowym ciele zdrowy duch - troska o zdrowie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ WYSOKOŚĆ NAKŁADÓW Tabela Nr 2a Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 535 033,90 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 535 033,90 6050

Bardziej szczegółowo

"Pokój ludziom dobrej woli."

Pokój ludziom dobrej woli. "Pokój ludziom dobrej woli." Z tym bożonarodzeniowym przesłaniem w dniu 20 grudnia 2010 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chorzelach odbyły się jasełka, które wspólnie

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,-

DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ. Dział Rolnictwo i łowiectwo 1.000,- Załącznik Nr 1 Do uchwały budżetowej na rok 2004 Rady Miejskiej w Prabutach z dnia 18 lutego 2004 roku NR XIX / 107 / 2004 DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY PRABUTY NA 2004 ROK WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA W MALANOWIE 1 ZDROWIE-NAJCENNIEJSZY SKARB! Istnieje wiele dowodów na to, że zdrowie i edukacja są ze sobą nierozłącznie związane. Prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dobre samopoczucie

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2013 roku.

Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2013 roku. Załącznik Nr 1 Informacja ogólna o wykonaniu budżetu Gminy Nadarzyn według stanu na 30 czerwca 2013 roku. D O C H O D Y Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2013 rok po uwzględnieniu zmian w trakcie I

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2017 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. XXV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 15 stycznia 2017

Bardziej szczegółowo

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM

Godzina rozpoczęcia obrad: 09:00 Godzina zakończenia obrad: 09:20 Miejsce obrad: sala konferencyjna UM BRM.0012.3.8.2013 Protokół nr 8/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich odbytego w dniu 29 listopada 2013 roku Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok UCHWAŁA NR XIX/129/2016 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013

SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZCZEGÓŁOWE ZADANIA PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR13 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zadania wychowawczo - dydaktyczne przedszkola na rok szkolny 2012/2013,,Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 grudnia 2016 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR XIX/197/16 RADY GMINY HERBY z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku.

Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku. Uzasadnienie do zmian uchwały budżetowej na rok 2017 wprowadzonych w dniu 1 marca 2017 roku. 1. Zmiany w planie dochodów W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: w dziale 750 rozdziale 75011

Bardziej szczegółowo

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie

Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie Numer 4-2016/2017 Szósty grudnia to niezwykły dzień szczególnie dla dzieci. W swoje imieniny św. Mikołaj rozdaje wszystkich dzieciakom prezenty. W tym roku tradycyjnie maluchy wchodzące do Bajeczki powitała

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe

Poradnik interesanta. Informacje podstawowe Poradnik interesanta Informacje podstawowe Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański Województwo: pomorskie Powiat: starogardzki Adres: 83-200 Starogard Gdański ul. Gdańska 6 Kontakt elektroniczny: tel.:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym.

W listopadzie odbyło się w naszym przedszkolu drugie spotkanie z teatrzykiem edukacyjnym. 1. W Samorządowym Przedszkolu w Zatorze odbywają się cykliczne spotkania z teatrem. We wrześniu, teatr edukacyjny przybliżył przedszkolakom wiadomości o sposobach przygotowania się zwierząt do zimy. W

Bardziej szczegółowo

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId.

W szkole były trzy oddziały integracyjne - klasy: Ic, IId i IIId. GIMNAZJUM im. JANUSZA KUSOCIŃSKIEGOSKIEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁOBUDZICACH PRACA SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 U RO C Z Y S T E RO Z P O C Z Ę C I E RO K U S Z KO L N E G O 2 0 1 1 / 2 0 1

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

W Y D A T K I W Ł A S N E

W Y D A T K I W Ł A S N E Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 109 /2005 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków z dnia 30 grudnia 2005 r. W Y D A T K I W Ł A S N E HARMONOGRAM wydatków według planu na dzień 30.12.2005 r. w zł. Plan Dział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku

PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ Dzierążnia, roku PROGRAM WYCHOWAWCZY DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/ 2014 Opracowanie Anna Bajur Dzierążnia, 19.08.2013 roku CEL PROGRAMU,,Wychowanie dziecka w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 października 2016 r. Poz. 4952 UCHWAŁA NR XXX/181/16 RADY GMINY RADZIECHOWY-WIEPRZ w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Radziechowy-Wieprz na

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r.

Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO. z dnia 13 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 671 SPRAWOZDANIE STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 13 stycznia 2015 r. z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy?

Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Czyli skąd mamy pieniądze i na co wydajemy? Szanowni Państwo! Publikacja ta ma za zadanie przybliżenie Państwu zagadnień związanych z gospodarką finansową Gminy. Źródłem danych o budżecie jest przyjęta

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ

SPOTKANIE Z POLICJANTKĄ LUDZIKI Z WARZYW W listopadzie uczniowie klasy 1 a rozmawiali na zajęciach o zdrowym odżywianiu. Prezentowali warzywa, które przynieśli do klasy. Na koniec zajęć z warzyw powstały ludziki. Dzieci z dużym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. UCHWAŁA NR XXIX/251/2013 RADY GMINY CHYBIE w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2013 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2011/2012 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W GIMNAZJUM Cele i zadania samorządu uczniowskiego: NA ROK SZKOLNY 2016/2017 1. Doskonalenie samorządności i praworządności młodzieży, organizowanie zebrań samorządu

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 1850 UCHWAŁA NR XLIV/257/2014 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r.

W roku 2010 niskie wykonanie dochodów wystąpiło: Dochody budżetu Gminy zrealizowane w 2010r. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki Pawła Kanclerza w sprawie wykonania budżetu za 2010 rok oraz sprawozdanie finansowe - przedstawione Radzie Miejskiej w dniu 28 czerwca 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szlichtyngowa na rok 2015 Dochody Budżetu Miasta i Gminy w Szlichtyngowej na rok 2015 ustalono w następujący sposób: Przy określeniu dochodów własnych gminy posługiwano

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku

Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW. z dnia 26 czerwca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 4114 UCHWAŁA NR VIII/70/15 RADY GMINY ZABIERZÓW z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015 Nr III/15/15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok.

UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI. z dnia 26 marca 2015. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY GMINY STAROGARD GDAŃSKI z dnia 26 marca 2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło

Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego klas 0 w pierwszym semestrze roku szkolnego2015/2016 Sporządzone przez: Annę Biryło 1. Spotkania zespołu 2. Konkursy 3. Inne działania Zespół nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II.

DOBRA PRAKTYKA. Pogłębianie wśród dzieci wiedzy o życiu, działalności i osobowości Ojca Świętego Jana Pawła II. DOBRA PRAKTYKA Nazwa szkoły: Imię i nazwisko dyrektora: Dobra praktyka(nazwa programu, działań): Ilość uczniów objętych programem/działaniami: Odpowiedzialni, organizatorzy i partnerzy: Okres czasowy realizacji:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy ze środowiskiem lokalnym Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 4/2016 z dnia 30.08.2016r. Cel ogólny: Integracja przedszkola

Bardziej szczegółowo

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA

MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA MAŁA AKADEMIA STRAŻAKA W hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy Małej Akademii Strażaka. 9 maja br. w hali sportowej przy Gimnazjum w Przytocznej odbył się Turniej Sportowy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO w KRAKOWIE TECHNIKUM PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NR 22, TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE DLA DOROSŁYCH NR 19, ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 23 31-157 Kraków, Pl. Matejki 11, tel. 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2016 r. Poz. 3822 UCHWAŁA NR 141/XIX/2016 RADY GMINY KROCZYCE z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ. z dnia 30 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 września 2012 r. Poz. 4449 UCHWAŁA NR XXI/203/2012 RADY GMINY WIELKA WIEŚ z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmiany do uchwały budżetowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK. z dnia 27 marca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/197/14 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 27 marca 214 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 214 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. d i pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dochody budżetu powiatu na rok 2016

Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej na 2016 rok Dochody budżetu powiatu na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 50 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze...

... ale najpierw trzeba mieć te pieniądze... Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta na 2009 rok w pigułce. Budżet miasta - co to jest?? W budżecie spotkacie Państwo takie pojęcia, jak: dochody, wydatki, przychody i rozchody.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 MIESIĄC TEMAT SPOSOBY I FORMY REALIZACJI wrzesień 1. Spotkanie organizacyjne - przypomnienie regulaminu SU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r.

Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE. z dnia 26 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 marca 2013 r. Poz. 2073 UCHWAŁA NR XXI/126/2013 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek,

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok.

Wydatki budżetu gminy na 2005 rok. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXIV/35/24. Rady Gminy w Malanowie z dnia 28 grudnia 24 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 25 r. Wydatki budżetu gminy na 25 rok. Wydatki własne Klasyfikacja Dz. Rozdz.

Bardziej szczegółowo

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce.

Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. www.czarnkow.pl Skąd bierzemy pieniądze... i na co je wydajemy? Czyli budżet miasta w pigułce. Pragniemy przedstawić państwu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok

Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Uchwała Nr III/9/10 Rady Miasta Dynów z dnia 29 grudnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art.40 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak bezpieczny na drodze

Przedszkolak bezpieczny na drodze Przedszkolak bezpieczny na drodze Projekt edukacyjny Opracowanie: Teresa Rycerz-Rękas, Renata Skrzypek, Jolanta Wierzchowska Przedszkolak bezpieczny na drodze Przedszkole nr 50 w Lublinie Strona 1 Przedszkolak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Projekt z dnia 8 września 2016 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2016 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014

Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Miłosławiu Nr III/12/14 z dnia 30 grudnia 2014 r, w sprawie zmian budżetu Gminy Miłosław na 2014 r. Rady Sołeckie i Świetlice wiejskie rok 2014 Pozostałe świetlice

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021

Informacja o kształtowaniu się. wieloletniej prognozy finansowej. Gminy Świebodzin. w latach 2011-2021 Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012 Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r

Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r Budżet Gminy Czernikowo na 2017 r DOCHODY plan na 2017r 40.769.829 Dz 010 rolnictwo i łowiectwo - są to wpływy z tyt. dzierżawy terenów łowieckich 2.000 2.000 Dz 600 - transport i łączność - dotacja na

Bardziej szczegółowo

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia

Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Szkolny Dzień Promocji Zdrowia Dn.31.05.2011 r. w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 82 obchodzony był Szkolny Dzień Promocji Zdrowia, będący podsumowaniem całorocznych działań. Tego dnia

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI W PRZEDSZKOLU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1 ZAPLANOWANE DZIAŁANIA ( CELE) 1. Udział w akcji Cała Polska czyta dzieciom Działania na rzecz promowania kampanii, propagowania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 62 Styczeń 2012

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 62 Styczeń 2012 Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Sandomierzu Nr 62 Styczeń 2012 Bajka o rybaku i złotej rybce w wykonaniu krakowskich aktorów O tym, że chciwość w życiu się nie opłaca mogły dzieci się przekonać uczestnicząc

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 L.p. Nazwa i cel Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 finansowe koordynująca

Bardziej szczegółowo

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4

Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2. Święto Babci i Dziadka... 3. Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Styczniowe popołudnie z Rodzicami... 2 Święto Babci i Dziadka... 3 Starszaki z wizytą w Szkole Podstawowej Nr 158... 4 Koncert kolęd w wykonaniu uczniów ze Szkoły Muzycznej... 4 Ciekawe zajęcia i warsztaty...

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo