Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki"

Transkrypt

1 Podręcznik administratora systemu Pierwsze kroki

2 Treść podręcznika Szanowny Kliencie firmy Milestone! Zakup systemu XProtect Essential firmy Milestone to wybór inteligentnego rozwiązania do nadzoru. W niniejszym podręczniku omówiono w skrócie sposób instalacji systemu XProtect Essential, a także konfiguracji jego niektórych podstawowych funkcji. Bardziej szczegółowe opisy funkcji zamieszczono w podręcznikach dostępnych na płycie DVD z oprogramowaniem oraz na naszej stronie internetowej System XProtect Essential posiada również rozbudowany system pomocy. Prosimy o sprawdzenie aktualizacji na naszej stronie internetowej aby mieć pewność, że instalowana jest najnowsza wersja naszego oprogramowania. Treść podręcznika Instalacja... 3 Aktualizacja z poprzedniej wersji... 4 Klucze licencyjne urządzeń... 7 Otwieranie aplikacji Management Application... 9 Importowanie kluczy licencyjnych urządzeń... 9 Dodawanie urządzeń Konfiguracja kamer Konfiguracja harmonogramów i archiwizacji Konfiguracja zdarzeń i wyjść Konfiguracja klientów i użytkowników Sporządzanie kopii zapasowej konfiguracji Download Manager Uzyskanie aplikacji klienckiej Matrix Wbudowany system pomocy

3 Instalacja W przypadku aktualizacji poprzedniej wersji należy przeczytać informacje dotyczące aktualizacji. Wymagania systemowe Więcej informacji dotyczących wymagań systemowych dla różnych elementów systemu XProtect Essential można znaleźć w uwagach o wersji dostępnych na dysku DVD z oprogramowaniem i w witrynie Uprawienia administratora Ważne jest, aby użytkownik dokonujący instalacji i konfiguracji systemu XProtect Essential posiadał uprawienia administratora na komputerze z systemem XProtect Essential. Mając tylko uprawnienia standardowego użytkownika, nie można skonfigurować oprogramowania XProtect Essential. W razie wątpliwości co do swoich uprawnień skontaktuj się z administratorem systemu informatycznego. Instalacja oprogramowania Przed rozpoczęciem instalacji zamknij wszelkie działające oprogramowanie Milestone. Systemu Milestone XProtect Essential nie należy instalować na tzw. dysku zamontowanym (czyli dysku dołączonym do pustego folderu w woluminie NTFS, z etykietą lub nazwą zamiast litery dysku). W przypadku korzystania z dysków zamontowanych krytyczne funkcje systemu mogą nie działać w oczekiwany sposób. Przykładowo, użytkownik może nie otrzymać ostrzeżeń jeśli systemowi zabraknie miejsca na dysku. 1. Włóż do napędu dysk DVD z oprogramowaniem XProtect Essential, odczekaj krótką chwilę, a następnie kliknij łącze instalacji XProtect Essential. Alternatywnie, w przypadku instalowania wersji pobranej z internetu, należy uruchomić pobrany plik instalacyjny z miejsca jego zapisania. W zależności od ustawień zabezpieczeń może pojawić się jedno lub więcej ostrzeżeń. W takim przypadku kliknij przycisk Run (Uruchom). 3

4 2. Po uruchomieniu kreatora instalacji kliknij przycisk Next (Dalej), aby kontynuować. 3. Zapoznaj się z umową licencyjną użytkownika oprogramowania, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). 4. Wybierz opcję Typical installation (Instalacja typowa) (zaawansowani użytkownicy mogą wybrać Custom (Instalacja własna) i wybrać funkcje, które mają być zainstalowane oraz ich lokalizację). 5. Kliknij przycisk Finish (Zakończ) w ostatnim kroku, aby ukończyć instalację. Po zakończeniu instalacji można rozpocząć konfigurowanie systemu XProtect Essential za pomocą aplikacji zarządzającej Management Application: Kliknij dwukrotnie skrót na pulpicie lub wybierz Start > Wszystkie programy > Milestone XProtect Essential > Management Application. Aktualizacja z poprzedniej wersji Jeśli nie dokonujesz aktualizacji, przejdź od razu do rozdziału Klucze licencyjne urządzeń. Aktualizacja systemu XProtect Essential jest łatwym zadaniem, a zmiana konfiguracji oprogramowania nie wymaga poświęcenia wielu godzin. Wymagania wstępne Sprawdź kod licencyjny oprogramowania (SLC). Kod SLC ulegnie zmianie, gdy zmieni się numer wersji oprogramowania. Jeśli Twój kod SLC uległ zmianie, zmieniły się również klucze licencyjne urządzeń (DLK). Wejdź na stronę i zaloguj się do Software Registration Service Center (Centrum rejestracji oprogramowania). We właściwościach swojej licencji kliknij łącze Get DLKs by (Uzyskaj klucze DLK pocztą ). Po otrzymaniu pliku.dlk zachowaj go na komputerze z systemem XProtect Essential. 4

5 Konfiguracja w nowym formacie W systemie XProtect Essential 1.0 konfiguracja jest przechowywana w nowym formacie. Stara konfiguracja zostanie automatycznie przekonwertowana na nowy format. Sporządzanie kopii zapasowej aktualnej konfiguracji W przypadku instalacji nowej wersji systemu XProtect Essential pobierze ona konfigurację ze starszej wersji. Zalecamy jednak regularne sporządzanie kopii zapasowych konfiguracji serwera jako zabezpieczenie przed awariami. Aktualizacja serwera nie stanowi tu wyjątku. Choć utrata konfiguracji stanowi rzadkość (kamery, harmonogramy, widoki itp.), może się zdarzyć w niefortunnych sytuacjach. Na szczęście sporządzenie kopii zapasowej aktualnej konfiguracji zajmie tylko minutę. Należy pamiętać, że poniższe czynności opisują wykonanie kopii zapasowej wersji systemuxprotect Essential starszych niż wersja 1.0 (XProtect Basis+), co jest najczęstszą potrzebą w przypadku aktualizacji do wersji XProtect Essential 1.0. Informacje na temat wykonania kopii zapasowej wersji 1.0 systemu XProtect Essential opisano w dziale Sporządzanie kopii zapasowej konfiguracji. 1. Utwórz folder o nazwie Backup (Kopia zapasowa) na dysku sieciowym lub na nośniku przenośnym. 2. Na serwerze XProtect Essential otwórz Mój komputer i przejdź do C:\Program Files\Milestone\Milestone Surveillance lub do folderu gdzie został zainstalowany system. 3. Do folderu Backup skopiuj następujące pliki i foldery: wszystkie pliki konfiguracji (.ini), wszystkie pliki harmonogramów (.sch), foldery SmartClientViewGroups i RemoteClientViewGroups wraz z całą zawartością (foldery mogą być nieobecne przy aktualizacji starszych wersji oprogramowania) oraz plik users.txt (obecny tylko w niektórych instalacjach). 5

6 Usuwanie aktualnej wersji Ręczne usuwanie starszej wersji XProtect Essential przed instalacją nowej wersji nie jest konieczne. Podczas instalacji nowej wersji starsza zostanie usunięta. Instalowanie nowej wersji Uruchom plik instalacyjny nowej wersji oprogramowania. Wybierz opcje instalacji, które najlepiej odpowiadają Twoim potrzebom. Odzyskiwanie kopii zapasowej konfiguracji (jeśli wymagane) Jeśli z jakiegoś powodu po zainstalowaniu nowej wersji oprogramowania doszło do utraty poprzedniej konfiguracji, można ją odtworzyć, pod warunkiem że zastosowano się do instrukcji podanych wcześniej w niniejszym rozdziale. Ponieważ w systemie XProtect Essential 1.0 konfiguracja jest zapisana w nowym formacie, przed użyciem zapisanej konfiguracji należy ją przekonwertować na nowy format. Aby uzyskać informacje na temat konwersji i odzyskania kopii zapasowej konfiguracji należy skontaktować się z dostawcą systemu XProtect Essential. Aktualizacja sterowników urządzeń wideo Sterowniki urządzeń wideo to małe programy służące do sterowania i komunikowania się z kamerami podłączonymi do systemu XProtect Essential. Sterowniki urządzeń wideo są instalowane automatycznie w trakcie początkowej instalacji systemu XProtect Essential. Jednakże od czasu do czasu pojawiają się nowe wersje sterowników urządzeń wideo tzw. Device Packs, które są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej firmy Milestone. Dlatego zalecamy odwiedzanie strony (patrz Support (Pomoc) > Downloads (Do pobrania)) i pobieranie najnowszych pakietów sterowników. Aktualizacja aplikacji Smart Client Użytkownicy aplikacji Smart Client powinni usunąć poprzednie wersje Smart Client i zainstalować nową: 6

7 1. Na wymaganych komputerach otworzyć okno dialogowe systemu Windows Dodaj lub Usuń Programy (Start > Panel sterowania > Dodaj lub Usuń Programy). 2. W oknie dialogowym Dodaj lub Usuń Programy wybierz wpis Milestone XProtect Smart Client i kliknij przycisk Usuń. Otworzy się okno kreatora. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora i kliknij Finish (Zakończ) po ich wykonaniu. 3. Teraz otwórz przeglądarkę i połącz się z XProtect Essential wpisując adres: IP lub nazwa komputera serwera]:[numeru portu; domyślnie: 80]. Przykład: 4. Z wyświetlonej strony powitalnej pobierz i zainstaluj najnowszą wersję aplikacji Smart Client. W razie potrzeby pobierz i zainstaluj wszelkie potrzebne wtyczki aplikacji Smart Client. Klucze licencyjne urządzeń Wykonanie tej czynności może nie być konieczne; często zdarza się, że dostawca systemu XProtect Essential sam ją przeprowadza. Jeśli otrzymałeś plik kluczy licencyjnych urządzeń, możesz pominąć niżej opisane czynności. Klucz licencyjny urządzenia (DLK) należy uzyskać dla każdego urządzenia (kamery sieciowej IP lub kodera wideo IP), które ma zostać zainstalowane. Aby uzyskać klucze licencyjne urządzeń, wykonaj następujące czynności: 1. Przejdź na stronę firmy Milestone pod adresem i kliknij łącze Software Registration (Centrum Rejestracji Oprogramowania). 2. Zaloguj się w systemie rejestracji online. Jeśli nie masz danych logowania, kliknij łącze New To The System? (Nowy użytkownik systemu) i wykonaj wyświetlane instrukcje. Następnie zaloguj się przy użyciu zarejestrowanego adresu i hasła. Klucze licencyjne urządzeń (klucze DLK) zostaną wysłane pocztą na adres określony w danych logowania; 7

8 warto zatem używać jednego konta dla wszystkich osób, które powinny mieć możliwość uzyskiwania kluczy licencyjnych. 3. Jeśli Twój kod licencyjny oprogramowania (Software License Code SLC; podany na arkuszu licencji produktu) nie został jeszcze zarejestrowany, przed przejściem dalej zarejestruj go, klikając łącze Add SLC (Dodaj kod SLC) i wykonując czynności rejestracyjne. 4. Kliknij łącze odpowiadające kodowi SLC. 5. Dla każdego urządzenia wymaganego w systemie kliknij łącze Add new MAC (Dodaj nowy adres MAC) i określ adres MAC urządzenia wraz z opisem. Adres MAC to 12-cyfrowa liczba szesnastkowa (na przykład: AF), nazywana przez niektórych dostawców numerem seryjnym. Informacje dotyczące odszukiwania adresu MAC określonego urządzenia można znaleźć w instrukcji obsługi tego urządzenia. W przypadku koderów wideo należy określić liczbę kamer, która ma być używana z urządzeniem. Uwaga: dozwolona jest instalacja tylko takiej liczby kamer, którą podano na arkuszu licencji produktu. Na przykład w pełni wykorzystywany 4- portowy koder wideo liczy się jako cztery kamery, chociaż kamery są podłączone przez jedno urządzenie. Dlatego w pełni wykorzystywany 4-portowy koder wideo korzysta z czterech licencji. 6. Kliknij przycisk Submit (Wyślij). Urządzenie zostanie dodane do listy urządzeń objętych danym kodem SLC. 7. Jeśli wymaganych jest więcej urządzeń, kliknij łącze Add New MAC (Dodaj nowy adres MAC) i powtórz powyższe czynności. 8. Kliknij łącze Get DLKs by (Uzyskaj klucze DLK pocztą ) aby klucze licencyjne wszystkich urządzeń zarejestrowanych pod danym kodem SLC zostały wysłane na Twój adres . Po otrzymaniu pliku.dlk zachowaj go na komputerze z systemem XProtect Essential. 8

9 Otwieranie aplikacji Management Application Aplikacja zarządzająca Management Application jest interfejsem XProtect Essential po stronie użytkownika; służy do zarządzania całym systemem nadzoru. Aplikację Management Application otwiera się klikając dwukrotnie znajdujący się na pulpicie skrót Management Application. Opcjonalnie można skorzystać z menu Start systemu Windows: Wybierz Start > Wszystkie programy > Milestone XProtect Essential > Management Application. Importowanie kluczy licencyjnych urządzeń Klucze licencyjne urządzeń (klucze DLK) otrzymane pocztą e- mail po zarejestrowaniu adresów MAC urządzeń można wpisać ręcznie podczas dodawania poszczególnych urządzeń do systemu XProtect Essential. Aby jednak uniknąć konieczności ręcznego wprowadzania każdego klucza DLK, można zapisać plik.dlk dołączony do wiadomości w lokalizacji dostępnej dla serwera nadzoru na przykład na karcie pamięci USB lub na dysku sieciowym i wykonać następujące czynności: 1. Otwórz aplikację zarządzającą Management Application. 9

10 2. Na pasku menu Management Application wybierz File (Plik) > Import DLKs (Importuj pliki DLK...) 3. Przejdź do lokalizacji, w której jest zapisany plik.dlk. 4. Zaznacz plik i kliknij przycisk Open (Otwórz). 5. Wszystkie klucze DLK zawarte w pliku zostaną zaimportowane zbiorczo. Dodawanie urządzeń Do systemu XProtect Essential można za pomocą kreatora dodawać kamery oraz inne rodzaje urządzeń takie jak kodery wideo itp. Jeśli do urządzeń są podłączone mikrofony, zostaną one dodane automatycznie. Można dodać maksymalnie 25 kamer. W przypadku korzystania z koderów wideo w systemie należy pamiętać, że do jednego kodera wideo może być podłączona więcej niż jedna kamera. Przykładowo, w pełni wykorzystywany 4-portowy koder wideo liczy się jako cztery kamery. Przed dodaniem urządzeń upewnij się, że ich adresy IP, hasła i inne ustawienia zostały skonfigurowane w sposób opisany przez producenta. Następnie wykonaj poniższe czynności: 1. W aplikacji zarządzającej Management Application uruchom kreatora Add Hardware Devices (Dodawanie urządzeń). 2. Wybierz sposób wykrywania urządzeń i postępuj według poleceń kreatora. Zalecamy opcję Express: Skanuje ona sieć w poszukiwaniu odpowiedniego sprzętu i ułatwia szybkie dodanie go do systemu. Należy pamiętać, że opcja Express wyszukuje wyłącznie sprzęt obsługujący narzędzie wykrywania urządzeń (metoda, za pomocą której sprzęt udostępnia informacje o sobie w sieci) i tylko w tej części sieci (podsieci), w której znajduje się serwer XProtect Essential. 10

11 Konfiguracja kamer System XProtect Essential umożliwia określenie szerokiego zakresu ustawień dla każdej podłączonej kamery. Są to m.in. format wideo, rozdzielczość, czułość wykrywania ruchu, miejsce zapisywania i archiwizowania nagrań, wstępnie zadane pozycje PTZ, powiązania z mikrofonami itd. Kamery można skonfigurować w menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Cameras and Storage Information (Informacje o kamerach i zapisywaniu danych) w oknie nawigacji aplikacji zarządzającej Management Application. Kamery PTZ System XProtect Essential zapewnia rozbudowaną obsługę kamer PTZ. Tego rodzaju kamery można obsługiwać zarówno ręcznie, jak i automatycznie. Porada: Można także używać analogowych urządzeń PTZ podłączonych do koderów wideo, ale wymagają one dodatkowej konfiguracji wstępnej: W oknie nawigacji aplikacji zarządzającej Management Application przejdź do Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Hardware Devices (Urządzenia), kliknij dwukrotnie żądane urządzenie i określ właściwości PTZ Device (Urządzenia PTZ). Aby sprawdzić, które dokładnie opcje PTZ są obsługiwane dla urządzeń i oprogramowania układowego (firmware) stosowanych w danej instalacji należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi wersji urządzenia dostępnymi w witrynie w sekcji Downloads (Do pobrania). Dla każdej kamery PTZ należy odrębnie skonfigurować nastawy PTZ i zautomatyzowane operacje PTZ: W menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) w oknie nawigacji aplikacji zarządzającej Management Application wybierz Cameras and Storage Information (Informacje o kamerach i zapisywaniu danych), a następnie kliknij dwukrotnie żądaną kamerę. 11

12 Kamery typu rybie oko W celu uzyskania panoramicznych obrazów o kącie widzenia 360 można używać kamer typu rybie oko: W menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) w oknie nawigacji aplikacji zarządzającej Management Application wybierz Hardware Devices (Urządzenia), a następnie kliknij dwukrotnie urządzenie, do którego podłączona jest kamera typu rybie oko. Włącz fisheye i jeśli to konieczne podaj klucz licencyjny kamery typu rybie oko. Następnie w menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) wybierz Cameras and Storage Information (Informacje o kamerach i zapisywaniu danych), kliknij dwukrotnie żądaną kamerę i skonfiguruj widok typu rybie oko. Konfiguracja harmonogramów i archiwizacji Czy chcesz, aby niektóre kamery przekazywały obraz do systemu XProtect Essential cały czas, a inne tylko o określonych godzinach lub w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń? Jest to możliwe dzięki funkcji harmonogramu, która pozwala również na określenie tego, kiedy system ma wysyłać powiadomienia. Dla patrolującej kamery PTZ (która stale porusza się między wstępnie zadanymi pozycjami) można ponadto określić konkretne profile patrolowania, które będą używane w danym czasie. 12

13 Archiwizacja to integralna i automatyczna funkcja, która pozwala na zapisywanie nagrań przekraczających pojemność standardowej bazy danych XProtect Essential. Przy domyślnych ustawieniach XProtect Essential archiwizacja odbywa się raz dziennie lub gdy baza danych jest pełna; jeśli to konieczne, można określić dodatkowe godziny archiwizacji. Harmonogramy i archiwizację można skonfigurować w menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Scheduling and Archiving (Harmonogramy i archiwizacja) w oknie nawigacji aplikacji zarządzającejmanagement Application. Konfiguracja zdarzeń i wyjść Zdarzenia, oparte na przykład na danych wejściowych otrzymywanych z czujników, mogą być używane do automatycznego uruchamiania / zatrzymywania rejestrowania, automatycznego wysyłania powiadomień itp. Wyjście może zostać wykorzystane do aktywacji urządzeń zewnętrznych, np. syren lub świateł; może być ono wyzwolone automatycznie przez zdarzenie. Ponadto użytkownicy mogą ręcznie aktywować zdarzenia i wyjście z poziomu klientów. Korzystanie z większości zdarzeń wejściowych i wszystkich rodzajów wyjść wymaga, aby do złączy wejścia / wyjścia (I / O) danego urządzenia były podłączone czujniki zewnętrzne oraz aby system XProtect Essential obsługiwał operacje wejścia / wyjścia w danym urządzeniu. Aby sprawdzić, która operacja wejścia / wyjścia jest obsługiwana przez urządzenia i oprogramowanie układowe (firmware) stosowane w danej instalacji, należy zapoznać się z uwagami dotyczącymi wersji urządzenia dostępnymi w witrynie w sekcji Downloads (Do pobrania). Zdarzenia i wyjścia można skonfigurować w menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Events and Output (Zdarzenia i wyjście) w oknie nawigacji aplikacji 13

14 zarządzającejmanagement Application. Skonfigurowanych zdarzeń można używać z różnymi funkcjami w całym systemie XProtect Essential, niezależnie od fizycznej lokalizacji czujników, użytkowników itp. Konfiguracja klientów i użytkowników Do systemu XProtect Essential dołączono różne aplikacje klienckie. Aby łatwo i szybko skonfigurować sposób, w jaki aplikacje klienckie będą uzyskiwać dostęp do serwera XProtect Essential, oraz określić użytkowników, którzy będą mogli używać aplikacji, należy uruchomić kreator Configure User Access (Konfiguracja dostępu użytkowników). Należy jednak pamiętać, że kreator daje użytkownikom dostęp do wszystkich kamer w systemie; jeśli wymagane jest nadanie różnych praw poszczególnym użytkownikom, zamiast kreatora używa się konfiguracji zaawansowanej: W menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Server Access (Dostęp do serwera) w oknie nawigacji aplikacji zarządzającej Management Application, można określić, czy klienci będą mieli dostęp do systemu XProtect Essential za pośrednictwem Internetu, ilu klientów będzie mogło jednocześnie łączyć się z serwerem itp. W menu Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Users (Użytkownicy) w oknie nawigacyjnym można skonfigurować osoby, które będą miały dostęp kliencki i uprawnienia, które otrzymają. Sporządzanie kopii zapasowej konfiguracji Zapoznałeś się już z najważniejszymi elementami konfiguracji systemu XProtect Essential. Pora więc na wykonanie kopii zapasowej konfiguracji jako zabezpieczenia przed ewentualnymi awariami. Chociaż utrata konfiguracji to rzadkość, może się zdarzyć w niefortunnych sytuacjach. Na szczęście sporządzenie kopii zapasowej aktualnej konfiguracji zajmie tylko minutę. 14

15 Przy sporządzaniu poniższych instrukcji przyjęliśmy, że domyślna ścieżka konfiguracji XProtect Essential (C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Milestone\Milestone Surveillance na serwerach z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 oraz C:\Program Data\Milestone\Milestone Surveillance na serwerach z wszystkimi innymi obsługiwanymi systemami operacyjnymi) nie została zmieniona. Jeśli domyślna ścieżka konfiguracji została zmieniona, należy uwzględnić te zmiany przy stosowaniu się do poniższych instrukcji. Wykonanie kopii zapasowej: 1. Jeśli XProtect Essential jest używany na serwerze z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Server 2003, wykonaj kopię folderu C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Milestone\Milestone Surveillance wraz z całą jego zawartością. Jeśli XProtect Essential jest używany na serwerze z innym obsługiwanym systemem operacyjnym, wykonaj kopię folderu C:\Program Data\Milestone\Milestone Surveillance wraz z całą jego zawartością. 2. Otwórz folder C:\Program Files\Milestone\Milestone Surveillance\devices i sprawdź, czy występuje tam plik devices.ini. Jeśli plik istnieje, wykonaj jego kopię. Plik istnieje, jeśli dokonano konfiguracji właściwości wideo dla niektórych typów kamer; w przypadku takich kamer zmiany właściwości są przechowywane w pliku, a nie w kamerze. 3. Kopie należy przechowywać z dala od serwera XProtect Essential, aby zapobiec ich utracie w przypadku uszkodzenia serwera, jego kradzieży lub innego zdarzenia. Należy pamiętać, że kopia zapasowa stanowi dokładne odwzorowanie konfiguracji systemu XProtect Essential w chwili jej sporządzania. W przypadku późniejszej zmiany konfiguracji kopia zapasowa nie będzie uwzględniała ostatnich zmian. Zalecamy więc regularne wykonywanie kopii zapasowych konfiguracji systemu. 15

16 Jeśli konieczne jest przywrócenie konfiguracji z kopii zapasowej: 1. Jeśli XProtect Essential jest używany na serwerach z systemem operacyjnym Windows XP lub Windows Server 2003, skopiuj zawartość folderu z kopią zapasową do lokalizacji C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Milestone\Milestone Surveillance. Jeśli XProtect Essential jest używany na serwerze z innym obsługiwanym systemem operacyjnym, skopiuj zawartość folderu z kopią zapasową do lokalizacji C:\Program Data\Milestone\Milestone Surveillance. 2. Jeśli wykonałeś kopię zapasową pliku devices.ini, skopiuj plik do folderu C:\Program Files\Milestone\Milestone Surveillance\devices. Download Manager Download Manager (Menedżer pobierania) XProtect Essential pozwala na określenie, które opcje będą dostępne dla użytkowników z twojej organizacji z poziomu strony powitalnej użytkownika na serwerze systemu nadzoru. Takie opcje obejmują kluczowych klientów, dodatkowe wersje językowe itp. Download Manager posiada domyślną konfigurację, która zapewnia użytkownikowi dostęp do aplikacji Smart Client i Remote Client na stronie powitalnej bez konieczności podejmowania żadnych działań. Aby jednak umożliwić dostęp użytkowników do dodatkowych wersji językowych, wtyczek lub podobnych opcji, konieczne będzie zastosowanie aplikacji Download Manager. Więcej informacji dotyczących aplikacji Download Manager można znaleźć we wbudowanym systemie pomocy produktu XProtect Essential lub w podręczniku dostępnym na dysku DVD z oprogramowaniem i w witrynie 16

17 Uzyskanie aplikacji klienckiej Obraz na żywo i obraz zarejestrowany można oglądać za pomocą klienta; są to głównie aplikacje Smart Client lubremote Client. Użytkownicy i administratorzy mogą pobrać swoją aplikację Smart Client lub Remote Client na dwa sposoby: bezpośrednio z dysku DVD z oprogramowaniem lub z serwera systemu nadzoru. Aby uzyskać aplikację Smart Client lub Remote Client z serwera, wykonaj następujące czynności: 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer (wersja 6.0 lub nowsza) i połącz się z adresem IP serwera XProtect Essential przez port o numerze określonym w oknie Advanced Configuration (Konfiguracja zaawansowana) > Server Access (Dostęp do serwera) w oknie nawigacyjnymmanagement Application (numer domyślnego portu: 80). Przykład: jeśli adres IP serwera to i korzystasz z domyślnego numeru portu 80, połącz się z 2. Gdy połączysz się z serwerem, zostanie wyświetlona strona powitalna. Na stronie tej kliknij wymagane łącze, aby uzyskać odpowiedniego klienta. Aplikację Smart Client należy pobrać i zainstalować na komputerach użytkowników. Posiadająca mniej funkcji aplikacja Remote Client jest uruchamiana bezpośrednio z serwera bez konieczności jej instalowania. Matrix Matrix to funkcja służąca do ręcznego lub automatycznego dzielenia się danymi wideo. Aby użytkownicy mogli oglądać obrazy wyzwalane przez Matrix na ich komputerach musi być zainstalowana aplikacja Smart Client lub Matrix Monitor. Więcej informacji można znaleźć we wbudowanym systemie pomocy produktu XProtect Essential lub w podręcznikach dostępnych na dysku DVD z oprogramowaniem i w witrynie 17

18 Wbudowany system pomocy System XProtect Essential posiada rozbudowany wewnętrzny system pomocy. Aby uzyskać dostęp do systemu pomocy z dowolnego miejsca w aplikacji zarządzającej Management Application, kliknij przycisk Help (Pomoc) na pasku narzędzi. Opcjonalnie możesz nacisnąć F1 na klawiaturze. 18

19 19

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7

Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 PC Factory S.A. Instrukcja aktualizacji systemów Windows XP i Windows Vista do Windows 7 Krok po kroku Spis treści 1. Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7... 3 Wprowadzenie... 3 Sprawdzenie,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji...

1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6. 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... Spis treści 1 Wprowadzenie...6 1.1 Co to jest Acronis True Image 2015?... 6 1.2 Nowości w tej wersji... 6 1.2.1 Alternatywy dla usuniętych funkcji... 7 1.3 Wymagania systemowe i obsługiwane nośniki...

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze

Komputer osobisty IBM. Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Komputer osobisty IBM Oprogramowanie Windows 98, aplikacje, oprogramowanie pomocnicze Uwaga Przed wykorzystaniem informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11.5

Acronis Backup & Recovery 11.5 Acronis Backup & Recovery 11.5 Podręcznik instalacji Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows Workstation

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY

Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY Kaspersky Security Center 10.0 ROZPOCZĘCIE PRACY W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0, 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY Szybki przewodnik UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO OPROGRAMOWANIA SATO LABEL GALLERY ZASADY I WARUNKI UMOWY WAŻNE! NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA WARUNKI I POSTANOWIENIA ORAZ GWARANCJĘ UDZIELONĄ NA OPROGRAMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

The World s Leading Label & RFID Software

The World s Leading Label & RFID Software The World s Leading Label & RFID Software Instrukcja obsługi pakietu aplikacji BarTender Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie) Wiodące na świecie oprogramowanie do etykiet oraz

Bardziej szczegółowo

RTM. Podręcznik użytkownika

RTM. Podręcznik użytkownika RTM Podręcznik użytkownika Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis Secure Zone, Acronis

Bardziej szczegółowo

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart

Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Wiodące oprogramowanie do drukowania etykiet, kodów kreskowych, tagów RFID i kart Instrukcja obsługi programu BarTender Application Suite Przegląd, instalacja i podstawowe zasady użycia (Wydanie polskie)

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika

Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Dysk FreeAgent GoFlex Home Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika dysku FreeAgent GoFlex Home 2010 Seagate Technology LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Seagate, Seagate Technology, logo Wave i FreeAgent

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo