KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

2 Spis treści. Wprowadzenie Cel dokumentu Zastosowane skróty i pojęcia Opis Stan bieżący infrastruktury epuap Cele rozbudowy infrastruktury epuap Rozbudowa infrastruktury Równoważenie ruchu Bazy danych Serwery drugiego ośrodka Środowisko testowe Zestawienie sprzętu Zestawienie sprzętu aktualnie działającego środowiska epuap Różnice w sprzęcie pomiędzy ośrodkami Zestawienie licencji Aktualne zestawienie licencji Strona 2 z 22

3 . WPROWADZENIE.. CEL DOKUMENTU Dokument ma na celu przedstawienie aktualnej infrastruktury sprzętowej oraz przedstawienie zakresu rozbudowy sprzętu i licencji infrastruktury epuap2 w celu zapewnienia pracy ośrodków epuap w trybie Active-Active z równoważeniem obciążenia obu ośrodków.2. ZASTOSOWANE SKRÓTY I POJĘCIA Nazwa Objaśnienie AS BGP epuap epuap2 FC FCIP, Fibre Channel over IP, Fibre Channel over Ethernet Autonomous System (system autonomiczny) - sieć lub grupa sieci pod wspólną administracją i ze wspólną polityką trasowania. Border Gateway Protocol (zewnętrzny protokół trasowania). Jest protokołem wektora ścieżki umożliwiającym tworzenie niezapętlonych ścieżek pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi. BGP pozwala na pełną redundancję w połączeniu z Internetem, jest również używany do połączenia dwóch systemów autonomicznych, do wymiany ruchu między tymi systemami. Rutery zestawiają pomiędzy sobą sesje BGP, dzięki którym mogą wymieniać się informacjami o dostępnych trasach (prefiksach) i wyznaczać najlepszą niezapętloną ścieżkę do sieci docelowych. BGP używa się typowo jako protokołu routingu w sieci posiadającej styki internetowe z 2 (lub więcej) dostawcami Internetu. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - zbiór produktów projektu epuap-wkp i nowych rozwijanych w ramach projektu epuap2. Projekt, którego realizacja planowana jest na lata , stanowiący kolejny etap realizacji docelowej architektury platformy epuap. Fibre Channel - standard magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która służy do przesyłania danych przez sieć. Jest stosowany w sieciach SAN. Niezależnie od nazwy, Fibre Channel pracuje zarówno na połączeniach galwanicznych (prawie zawsze miedzianych) jak i światłowodach. Znany również jako tunelowanie FC technika transmisji danych FC poprzez sieć internetową (bazującą na IP). Mechanizmy FCIP pozwalają na łączenie urządzeń sieci SAN znajdujących się w oddalonych od siebie lokalizacjach. Strona 3 z 22

4 Nazwa Objaśnienie Firewall HA HADR ibgp IP Klaster Zapora ogniowa - jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. Może to być zarówno dedykowany sprzęt komputerowy wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i samo oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do komputera. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, Internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz tym samym odmawianie żądań dostępu uznanych za niebezpieczne. High Availability (wysoka dostępność) użyte w kontekście klastrów HA High availability disaster recovery (Usuwanie skutków awarii w środowisku o wysokiej dostępności, dotyczy baz DB2) - rozwiązanie z zakresu replikacji danych zapewniające wysoką dostępność zarówno w wypadku częściowej, jak i całkowitej awarii lokacji. Funkcja HADR zabezpiecza przed utratą danych, umożliwiając wykonanie replikacji zmian ze źródłowej (podstawowej) bazy danych do docelowej (rezerwowej) bazy danych. Całkowita awaria serwisu może wystąpić wówczas, gdy w wyniku katastrofy, takiej jak pożar, nastąpi zniszczenie całego ośrodka. Ponieważ w funkcji HADR do komunikacji między podstawową a rezerwową bazą danych używany jest protokół TCP/IP, te bazy danych mogą znajdować się w różnych miejscach. Jeśli w wyniku katastrofy zniszczona zostanie podstawowa baza danych, jej funkcje zostaną przejęte przez zdalną rezerwową bazę danych i zapewniony będzie dostęp do danych oraz wszystkich funkcji programu DB2. Po zakończeniu operacji przejęcia funkcji przez rezerwową bazę danych możliwe będzie ponowne uruchomienie oryginalnej podstawowej bazy danych i przywrócenie jej statusu podstawowej bazy danych; operacja ta jest określana jako przełączenie poawaryjne. Interior BGP odmiana protokołu BGP, występuje gdy sesja nawiązywana jest między dwoma routerami brzegowymi w obrębie jednego AS. Internet Protocol - protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Jest to grupa serwerów widocznych dla użytkowników jako jeden system (jako jeden serwer lub jako jedna aplikacja). Strona 4 z 22

5 Nazwa Klaster bezpieczeństwa Klaster HA LoadBalance, load balancing Ośrodek A Ośrodek B PVU Router SAN SSG 550M Serwer LoadBalance Silnik formularzy Objaśnienie Jest to odmiana klastra wysokiej dostępności, w której serwer zapasowy odbiera dane dotyczące zmian od serwera podstawowego i w każdej chwili jest w stanie przejąć jego zadanie. Serwer zapasowy normalnie nie uczestniczy we wprowadzaniu nowych danych do bazy. Klaster wysokiej dostępności jest to grupa serwerów widocznych dla użytkowników jako jeden system (jako jeden serwer lub jako jedna aplikacja) zapewniający wysoką dostępność do krytycznych aplikacji i danych. Technika rozpraszania obciążenia pomiędzy wiele procesorów, komputerów, dysków, połączeń sieciowych lub innych zasobów. Jest to obecny ośrodek podstawowy Jest to obecny ośrodek zapasowy Processor Value Unit jednostka miary używana w licencjonowaniu firmy IBM, służąca do zróżnicowania licencji na oprogramowanie w zależności od klasy sprzętu na jakim ma pracować. Typową ilością PVU na rdzeń procesora jest 00. Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o różnych klasach, maskach itd.), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub rutowania. Storage area network (sieć pamięci masowej) - rodzaj sieci służący do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe. Juniper Networks SSG550M wysokiej wydajności specjalizowana brama z wbudowanymi mechanizmami ochrony sieci takimi jak: firewall, system antywirusowym, system antyspamowym. Może pracować jako router BGP. Inaczej Load Balancer. Serwery LoadBalance mają za zadanie rozłożyć równomiernie obciążenie np. do kilku identycznych serwerów aplikacji. Serwery LoadBalance zapewniają, że awaria jednego z serwerów nie jest odczuwalna przez użytkowników aplikacji. Składnik epuap, który udostępnia środowisko uruchomieniowe dla aplikacji interaktywnych (formularzy elektronicznych). Strona 5 z 22

6 Nazwa Objaśnienie Switch Switch FC Przełącznik - urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana. Odmiana przełącznika wykorzystywana w technologii Fibre Channel. Strona 6 z 22

7 2. OPIS 2.. STAN BIEŻĄCY INFRASTRUKTURY EPUAP Rysunek: Schemat bieżącej infrastruktury epuap Dotychczasowa infrastruktura opiera się na dwóch ośrodkach obliczeniowych, przy czym jeden ośrodek jest ośrodkiem aktywnym (podstawowym), drugi jest pasywnym (zapasowym), co niesie za sobą następujące problemy: Wymiana danych między tymi ośrodkami jest wymianą jednokierunkową i polega jedynie na powielaniu zawartości macierzy dyskowej z ośrodka podstawowego do ośrodka zapasowego. Mirroring macierzy odbywa się z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy ośrodkami i technologii Fibre Channel over Ethernet. Cała komunikacja z Internetu jest kierowana poprzez łącze jednego dostawcy do ośrodka podstawowego. W przypadku awarii ośrodka podstawowego administratorzy muszą ręcznie rozłączyć mirroring danych między ośrodkami i włączyć serwery ośrodka zapasowego. W przypadku awarii ośrodka podstawowego administratorzy muszą przełączyć cały ruch do ośrodka zapasowego poprzez łącza drugiego dostawcy. Posiadane licencje pozwalają na pracę jednego ośrodka i powielanie danych na poziomie macierzy do ośrodka zapasowego. W każdym ośrodku znajduje się środowisko testowe, przy czym pod względem funkcjonalnym i mocy obliczeniowej ich parametry są zmniejszone względem środowiska produkcyjnego. Ośrodek zapasowy ma mniejszą moc obliczeniową względem ośrodka podstawowego. Strona 7 z 22

8 2.2. CELE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY EPUAP Rozbudowa infrastruktury ma zrealizować następujące cele:. zapewnienie pracy ośrodków epuap (podstawowego i zapasowego w trybie Active-Active) z równoważeniem obciążenia obu ośrodków, z uprzednim wyspecyfikowaniem koniecznego do zakupu oprogramowania, licencji, sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do działania ośrodków w trybie Active-Active, 2. zwiększenie mocy obliczeniowej i zdolności gromadzenia danych Systemu epuap, 3. budowa środowiska pre-produkcyjnego odpowiadającego środowisku produkcyjnemu po rozbudowie, znajdującego się w jednym z ośrodków przetwarzania danych. Rysunek: Schemat ośrodków po rozbudowie Zapewnienie powyższych celów odnośnie środowiska produkcyjnego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków: równoważenie ruchu wymaga użycia dodatkowych serwerów LoadBalance na wejściu ośrodków, oba ośrodki muszą pracować na tych samych danych (replikacja danych i aplikacji) odpowiadające sobie aplikacje z obydwu ośrodków muszą pracować na jednej bazie danych, oba ośrodki muszą mieć porównywalną moc i funkcjonalność przy równoważeniu ruchu przy pomocy serwerów LoadBalance ośrodki obciążane są z reguły równomiernie. Strona 8 z 22

9 3. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 3.. RÓWNOWAŻENIE RUCHU W przypadku ośrodków pracujących w trybie Active-Active proponowany jest podziału ruchu z wykorzystaniem obecnej infrastruktury. W przypadku obu ośrodków przetwarzania danych Systemu epuap, dwa serwery LoadBalance tworzą klaster HA poprzez wykorzystanie dodatkowych switch-y, umożliwiając redundancję tras połączeń. Rozwiązanie to umożliwia:. Szybkie równoważenie ruchu na dwa ośrodki. 2. Nie wymaga dużego nakładu pracy przy dostosowaniu obu ośrodków do pracy w trybie Active-Active BAZY DANYCH Przy pracy ośrodków w trybie Active-Active wymagane jest, by serwery aplikacyjne obydwu ośrodków pracowały na spójnej bazie danych. W związku z tym możliwy jest warianty zmiany pracy z bazą danych poprzez zmianę mirroringu na klaster baz. Dane wszystkich serwerów aplikacyjnych zlokalizowane są na mirrorowanej macierzy. Analogiczne serwery z obu ośrodków posiadają identyczną konfigurację. Koncepcja zakłada całkowitą lub częściową rezygnację z mirroringu. Ponieważ nie jest możliwa praca dwóch serwerów na tym samym adresie IP zmianie muszą ulec przynajmniej adresy IP serwerów ośrodka zapasowego. Dodatkowo należy tak skonfigurować routery ośrodków, by serwery aplikacyjne jednego ośrodka mogły uzyskać połączenie z serwerem bazy danych drugiego ośrodka Zmiana mirroringu na klaster baz Klastry baz danych realizuje się w oparciu o przynajmniej dwa serwery baz danych. Serwery te pracują na wspólnych danych. W przypadku dużych odległości między serwerami stosuje się klaster bezpieczeństwa, w którym jeden serwer pełni rolę serwera podstawowego a drugi jest serwerem zapasowym. Serwer podstawowy wysyła do serwera zapasowego wszelkie informacje o zmianach w bazie danych. Każdy z serwerów musi pracować na swoich niezależnych zasobach, stąd konieczne jest zrezygnowanie z mirroringu danych serwera bazy. W przypadku rozbudowy systemu, konieczne jest:. Wyłączenie mirroringu macierzy pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych. 2. Zmiana konfiguracji serwerów aplikacyjnych, w celu zapewnienia ich połączenia z klastrem serwerów baz danych. Z powyższego rozwiązania wynikają następujące zalety: Strona 9 z 22

10 . Po wyłączeniu mirroringu możliwe jest przekonfigurowanie serwerów ośrodka zapasowego korzystających z macierzy bez konieczności przenoszenia ich danych w inne miejsce. 2. W przypadku uszkodzenia jednego z serwerów baz, nie jest konieczne ręczne przełączenie na drugi serwer, przełączenie następuje automatycznie, bez utraty danych. (Klaster zapewnia spójność danych na serwerach.) Wszystkie serwery aplikacyjne automatycznie zaczynają korzystać z drugiego serwera. Po przywróceniu do pracy uszkodzonego serwera, klaster automatycznie wyrównuje stan baz i wraca do pierwotnej konfiguracji (serwer podstawowy i zapasowy). 3. Zamiana mirroringu macierzy na klaster baz danych, nie wymaga zmian sprzętu. Rysunek: Baza danych - klaster Preferowana koncepcja rozbudowy Rekomenduje się rozwiązanie zawierające klaster baz danych, z czego płyną następujące korzyści:. Zabezpieczenie danych serwerów baz jest równie dobre jak mirroring (dodatkowo w razie awarii jednego serwera klaster pracuje dalej). 2. Ponowne aktywowanie uszkodzonego serwera nie spowoduje przerwania pracy klastra. Rekomendowana koncepcja niesie za sobą następujące działania: Strona 0 z 22

11 . Obecna infrastruktura ogranicza możliwość budowania klastra baz danych do klastra bezpieczeństwa HADR, w którym to podstawowy serwer bazy jest umieszczony w ośrodku A, a zapasowy serwer w ośrodku B. 2. Zmiana na klaster baz wymusza zmianę licencji na oprogramowanie baz danych. 3. Aktualnie zainstalowana baza DB2 w wersji 9. nie ma możliwości stworzenia klastra baz danych. Konieczne jest wykupienie aktualizacji do bazy w najnowszej wersji i zakup odpowiedniej ilości licencji na serwery zapasowe lub zastąpienie proponowanego rozwiązania rozwiązaniem równoważnym. 4. W przypadku zastosowania mechanizmu HADR, który na bieżąco replikuje bazę danych na dodatkowym serwerze, dla każdego serwera zapasowego należy zwiększyć ilość licencji o co najmniej 00 jednostek PVU SERWERY DRUGIEGO OŚRODKA Aktualny ośrodek zapasowy posiada mniejszą ilość serwerów biorących udział w bezpośrednim przetwarzaniu danych oraz mniejszą ilość serwerów rezerwowych niż ośrodek podstawowy. Oznacza to, że:. Oba ośrodki nie mają porównywalnej mocy obliczeniowej 2. Drugi ośrodek przetwarzania jest bardziej podatny na awarię. Wskazane jest doposażenie drugiego ośrodka w brakujące serwery zarówno aktywne jak i redundantne. Rekomenduje się, że dla wszystkich serwerów, które należy aktywować w drugim ośrodku (z wykluczeniem serwerów bazy danych) niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej liczby licencji na zainstalowane oprogramowanie. Zakup taki nie jest potrzebny w przypadku serwerów redundantnych ŚRODOWISKO TESTOWE Środowisko testowe pre-produkcyjne odpowiadające strukturą środowisku produkcyjnemu można stworzyć przenosząc serwery testowe z jednego ośrodka do drugiego. Wymagane jest dostarczenie co najmniej trzech obudów typu blade. Do uzyskania właściwej infrastruktury testowej wymagane jest doposażenie w kilka dodatkowych elementów. W ośrodku podstawowym rolę testowych serwerów baz danych pełnią wydzielone serwery blade. Stąd konieczne jest:. Dostarczenie serwerów baz danych w analogicznej konfiguracji jak w ośrodku podstawowym. 2. Do uzupełnienia infrastruktury pre-produkcyjnej wymagany jest zakup dodatkowych obudów serwerów blade i kart blade'owych. Strona z 22

12 3. Ponieważ środowisko pre-produkcyjne ma odpowiadać infrastrukturze jednego ośrodka nie jest konieczne dodawanie żadnych routerów, ani serwerów LoadBalance, wystarczy podłączenie do firewalla poprzez osobny switch. 4. Dodatkowo należy przewidzieć całkowite odseparowanie danych serwerów testowych od danych produkcyjnych, czyli należy rozważyć zakup macierzy dyskowej dla środowiska testowego. Zapobiegnie to zmniejszeniu wydajności środowiska produkcyjnego podczas np. testów wydajnościowych, gdy serwery baz danych są mocno obciążone. Rysunek: Środowisko testowe pre-produkcyjne Środowiska pre-produkcyjnego nie można uznać za deweloperskie środowisko testowe, stąd wymagane będą standardowe licencje na oprogramowanie, dla każdego zainstalowanego serwera Środowisko testowe deweloperskie Osobno należy zorganizować środowisko testowe dla deweloperów. Ponieważ środowisko to jest maksymalnie uproszczone można wykorzystać wirtualizację środowisk. Do tego celu należy zakupić zestaw np. czterech wydajnych komputerów (hostów, z kilkoma procesorami wielordzeniowymi i dużą ilością pamięci RAM) oraz licencję na serwer maszyn wirtualnych, który spełni następujące wymagania:. możliwość tworzenia kopii maszyn wirtualnych, Strona 2 z 22

13 2. możliwość przenoszenia w trakcie działania maszyn wirtualnych z jednego hosta na inny, 3. możliwość automatycznego przeniesienia maszyn z uszkodzonego hosta na pozostałe hosty, 4. możliwość skalowania maszyn wirtualnych, tj. zwiększenia przydzielonej ilości procesorów i pamięci 5. możliwość skalowania hostów, tj. dodawania nowych hostów i zmianę ich parametrów. Serwer maszyn wirtualnych może wykorzystywać do pracy macierz dyskową środowiska preprodukcyjnego. W większości przypadków przy budowie deweloperskiego środowiska testowego nie są wymagane licencje środowiska produkcyjnego. Należy zamówić dedykowane licencje deweloperskie. Niektóre edycje deweloperskie zawierają wszystkie funkcjonalności dostępne w edycjach Enterprise i są licencjonowane na dewelopera. Dodatkowo do stworzenia testowego środowiska deweloperskiego wymagane będzie dokupienie licencji na serwer maszyn wirtualnych na odpowiednią ilość procesorów i pamięci. Strona 3 z 22

14 4. ZESTAWIENIE SPRZĘTU 4.. ZESTAWIENIE SPRZĘTU AKTUALNIE DZIAŁAJĄCEGO ŚRODOWISKA EPUAP Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A Ośrodek B. NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet Szafa IBM BladeCenter H Chassis Obudowa na max 4 serwerów typu blade (HS2 XM) IBM DS4700 Express Model 72 Macierz dyskowa 4. IBM System Storage DS4000 EXP80 Storage Expansion Unit Rozszerzenie dla macierzy dyskowej umożliwiające podłączenie kolejnych dysków IBM System Storage TS3200 Tape Library Biblioteka taśmowa 6. IBM TotalStorage SAN6B-2 Zewnętrzny switch FC do budowy sieci SAN Juniper ISG000 Advanced Firewall z modułem IPS Juniper SSG 550M Firewall z modułem AV Juniper DX-3280-SLB-SSL-S- 2C Terminator SSL CISCO WS-C3750G-24T-S Zewnętrzny switch do budowy sieci LAN 5 5. ncipher TMC 200 Serwer dokładnego czasu 2. ncipher DSE 200 Serwer znakowania czasem IBM POWER6, 4x2-core 4,7GHz Serwer bazy danych IBM BladeCenter HS2 XM Strona 4 z 22

15 Lp. Sprzęt Ilość Ośrodek A Ośrodek B. HS2 Xeon Dual Core GHz/333 MHz, 4MB L2, 2x52MB MB, O/Bay SAS 2. QLogic 4Gb SFF Fibre Channel Expansion Card for IBM eserver BladeCenter 3. Intel Dual Core Processor Model GHz 333MHz 4MB L2 Cache 4. HS2, Xeon Quad Core E w 3.00GHz/333MHz/2MB L2, 2xGB Chk, O/Bay SAS 5. Intel Xeon QC Processor Model E W 3.0GHz/333MHz/2MB L2 6. HS2, Xeon Dual Core X w 3.33GHz/333MHz/6MB L2, 2xGB Chk, O/Bay SAS 7. Intel Xeon DC Processor Model X W 3.33GHz/333MHz/6MB L2 8. 2GB (2 x GB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 667MHz 9. 4GB (2 x 2GB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 667MHz 0. 8 GB (2x4GB kit) Quad Rank PC CL5 ECC Low Power IBM x3550 Zewnętrzne serwery obsługa HSM i urządzeń sieciowych Lp. Sprzęt Ilość Ośrodek A Ośrodek B. x3550, Xeon Quad Core E W 2.0GHz/333MHz/2MB L2, 2xGB ChK, O/Bay 2.5in HS SAS, SR 8k-I, PCI x3550 redundant power supply 670W ServeRAID-8k Adapter 4 4 Strona 5 z 22

16 4. IBM 46GB 2.5in 0K HS SAS HDD x3550, Xeon GHz/333MHz/2x2MB L2, 2x52MB, O/Bay SAS, SR 8k-l, 670W p/s, Rack 6. 2GB (2xGB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit IBM 73.4GB 2.5in 0K HS SAS HDD Intel PRO/000 PT Dual Port Server Adapter x3550 redundant power supply 670W ServeRAID-8k Adapter 3 3. IBM PCI-X Riser Card for U Systems nshield F3, 500 TPS - SEE Ready LoadBalance Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A Ośrodek B. FortiNet FortiGate 62B Serwer LoadBalance CISCO WS-C3750G- 24T-S lub podobny Switche rozdzielające serwery LoadBalance od reszty urządzeń sieci 4 4 Urządzenia zastosowane obecnie w infrastrukturze mogą zostać wykorzystane do równoważenia ruchu dla obydwu ośrodków Zarówno switche jak i load balancery powinny być skonfigurowane do pracy w klastrach HA (w parach) RÓŻNICE W SPRZĘCIE POMIĘDZY OŚRODKAMI Zestawienie serwerów w ośrodku podstawowym, nie mający odpowiedników w ośrodku zapasowym Poniższa tabela zawiera listę serwerów z ośrodka podstawowego, które nie mają swoich odpowiedników w ośrodku zapasowym. Lp. Sprzęt Opis Ilość Strona 6 z 22

17 . HS2 serwer 2 CPU + 6GB RAM Serwer LoadBalance draco_lb2 2. HS2 serwer 2 CPU + 6GB RAM Serwer LoadBalance draco2_lb2 3. HS2 serwer CPU + 3GB RAM Serwer Loadbalance lb2wew 4. HS2 serwer 2 CPU + 6GB RAM Serwery dla silnika formularzy 2 5. HS2 serwer CPU + 3GB RAM Serwer LoadBalance wew2 6. HS2 serwer 2 CPU + 5GB RAM Serwer DB2 testowy zapasowy db/epuapdb 7. HS2 serwer 2 CPU + 5GB RAM Serwer DB2 testowy zapasowy db2/portaldb Środowisko testowe pre-produkcyjne Poniżej lista dodatkowego sprzętu niezbędna do uzyskania funkcjonalności odpowiadającej ośrodkowi podstawowemu. Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A. Szafa rack o wysokości 42U z konsolą Szafa rack o wysokości 42U z konsolą 2 2. Obudowa typu blade Obudowa na max 4 serwerów typu blade 3. Macierz dyskowa Macierz dyskowa 4. Moduły rozszerzające dla istniejących macierzy dyskowych w celu zgodności z macierzą dostarczoną w ramach pkt. 3 powyżej Rozszerzenie dla macierzy dyskowej umożliwiające podłączenie kolejnych dysków 2 5. Przełącznik sieciowy Zewnętrzny switch do budowy sieci LAN 6. Serwer typu A Serwer bazy danych 2 7. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer redundantny z app i app2 8. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer redundantny z appwew i app2wew Strona 7 z 22

18 9. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB Baza danych db2 dla ITM 0. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 2. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 3. Serwer blade typu D - serwer jednoprocesorowy, 3GB Serwer wspierający działanie grupy blade'ów LoadBalancer dla usług bezpieczeństwa ws, zts LoadBalancer dla usług bezpieczeństwa ws, zts LoadBalancery rozdzielające wewnętrzny ruch sieciowy na potrzeby serwerów aplikacji (appwew app2wew) 4. Serwer blade typu D - serwer jednoprocesorowy, 3GB 5. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB 6. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer redundantny z lbwew Serwer monitoringu zdarzeń sieciowych Serwer redundantny z portal i portal2 7. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer obsługi zgłoszeń, elearningu, mediawiki 8. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 9. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 20. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 2. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Silnik formularzy 2 Silnik silnika formularzy 3 Silnik silnika formularzy 4 Silnik silnika formularzy Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 23. Serwer blade typu B - serwer dwuprocesorowy, 5GB Load balancer dla: Silnik silnika formularzy Serwer monitoringu infrastruktury sprzętowej, baz danych i serwera aplikacji 24. Serwer blade typu A - serwer Serwer wsparcia monitoringu Strona 8 z 22

19 dwuprocesorowy, 6GB 25. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB Serwer backupu serwerów 26. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB Serwer przeznaczony do kooperacji z serwerem zarządzania środowiskiem (director) Macierz dyskowa musi mieć pojemność analogiczną jak w środowisku produkcyjnym. Poniżej proponowana lista sprzętu do budowy testowego środowiska developerskiego. Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A. Szafa rack o wysokości 42U z konsolą Szafa rack o wysokości 42U z konsolą 2. Przełącznik sieciowy Zewnętrzny switch do budowy sieci LAN 3. Serwer typu B Serwer do klastra maszyn wirtualnych Macierz dyskowa Macierz dyskowa 5. Rozszerzenie dla macierzy dyskowej Rozszerzenie dla macierzy dyskowej umożliwiające podłączenie kolejnych dysków 2 Macierz dyskowa wymieniona w powyższej liście jest opcjonalna. W momencie wymiany macierzy użytkowanych w ośrodkach można stare macierze wykorzystać jako dodatkową przestrzeń dyskową dla maszyn wirtualnych i środowiska pre-produkcyjnego. Strona 9 z 22

20 5. ZESTAWIENIE LICENCJI Licencje na narzędzia deweloperskie Rational pozostają bez zmian, gdyż są licencjonowane na dewelopera a nie na PVU. W związku z tym nie są one wyszczególnione w poniższych zestawieniach. 5.. AKTUALNE ZESTAWIENIE LICENCJI Lp. Licencja Ilość D55TWLL Licencja ibm db2 workgroup server ed value unit lic+sw maint 2 mo D593TLL Licencja db2 purexml ftr workgroup svr ed value unit lic+sw maint 2 mo D562DLL Licencja ibm tivoli monitoring for databases 0 value units lic+sw maint 2 mo D57UMLL Licencja tivoli comp app mgr basic websphere 0 value units lic+sw maint 2 mo D572ZLL Licencja websphere process server multiplatform value unit lic+sw maint 2 mo D570BLL Licencja tivoli composite app manager f/soa value unit lic+sw maint 2 mo D56PNLL Licencja ibm tivoli omegamon xe for messaging value unit lic+sw maint 2 mo D56P3LL Licencja websphere message broker value unit lic+sw maint 2 mo D56KQLL Licencja ibm websphere business monitor value unit lic+sw maint 2 mo D56FULL Licencja ibm tivoli storage manager 0 value units lic+sw maint 2 mo D56FPLL Licencja ibm tivoli stor mgr for stor area nw 0 value units lic+sw maint 2 mo D55W8LL Licencja websphere app svr value unit lic+sw maint 2 mo D55UCLL Licencja websphere portal enable value unit lic+sw maint 2 mo D557LL Licencja websphere integration developer authorized user lic+sw maint 2 mo D044QLL - IBM Tivoli Composite Application Manager For Applications 3 Agent Pack Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 2 Months 920 Strona 20 z 22

21 D5826LL IBM Tivoli Monitoring Universal Agent 0 VU License + SW Maintenance 2 Month D56YLL - IBM Tivoli Monitoring 0 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 2 Months D570XLL IBM ITCAM for Websphere License + SW Subscription & Support 2 Months Red Hat Enterprise Linux5 Basic, licencja na wsparcie w okresie 3 lat COMARCH Security Access Manager (DRACO) 8 2. COMARCH Sopel ibm tivoli netview 0 value units lic + sw s&s 2 mo, licencja tiv nc/omnibus tier 3 3rd pty a resource val unit lic + sw s&s 2 mo, licencja tivoli nc/omnibus gateway tier 3rdpty connection lic + sw s&s 2 mo, licencja tivoli nc/omnibus gateway tier per connection lic + sw s&s 2 mo, licencja 26. tivoli netcool/omnibus base per install lic + sw s&s 2 mo, licencja 27. tivoli netcool/omnibus tier resource value unit lic + sw s&s 2 mo, licencja 28. tivoli netcool/webtop concurrent user lic + sw s&s 2 mo, licencja tivoli netcool/webtop per install lic + sw s&s 2 mo, licencja 30. Reader Extension Svr 8.0 ALP Aoo License IE TIER CISCO netmanager IP.. for 50 devices and 50 aps Juniper NetScreen Security Manager Apache License Juniper SSG550 Kaspersky-AV Forms Strona 2 z 22

22 36. Adobe Designer 8.. WIN AOO Juniper ISG000 IDP 3 lata Microsoft OEM Windows Server Forms 0.0 ALP AOO Oracle Directory Server Enterprise 4. J-Care Core Plus Support Zapory Juniper SSG550m 4 Strona 22 z 22

Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. BAF-VI-2374-1-32/11

Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. BAF-VI-2374-1-32/11 Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-32/11 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny systemu Zielona Linia

Projekt techniczny systemu Zielona Linia Projekt techniczny systemu Zielona Linia wersja nr 1.8 Wykonawca projektu: Telekomunikacja Polska Warszawa 4 stycznia 2012 Projekt Techniczny systemu Zielona Linia Strona 1 z 335 Spis treści 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego Załącznik nr 7 do SIWZ PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE na zakup infrastruktury serwerowo - macierzowej dla Nowego Szpitala Wojewódzkiego 1. Specyfikacja techniczna sieci Storage Area Network a. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia

Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Cel zamówienia...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12

IIC MAGAZINE. IBM SysBack. Start serwerów blade z sieci SAN. Nowinki technologiczne. WebSphere Business Integration. I kwartał 2007 nr 12 IIC MAGAZINE I kwartał 2007 nr 12 IBM SysBack Start serwerów blade z sieci SAN Nowinki technologiczne WebSphere Business Integration OD REDAKCJI Drodzy Deweloperzy, zgodnie z powiedzeniem: Jaki początek

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Budowa zapasowego centrum przetwarzania danych (DRC) na potrzeby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. 1. Wprowadzenie Prawidłowe funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Niniejszy dokument przedstawia Opis Przedmiotu Zamówienia, zawierający w szczególności wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne wobec Nowej Bankowości Elektronicznej dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zestaw serwerów 1 kpl. L.p. Treść wymagania Spełnione [/NIE] 1. Zestaw serwerów w postaci obudowy montowany w szafie RACK ma umożliwić zamontowanie co najmniej 6 modułów zespołów obliczeniowych. Nie dopuszcza

Bardziej szczegółowo