KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ"

Transkrypt

1 KONCEPCJA DOCELOWEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

2 Spis treści. Wprowadzenie Cel dokumentu Zastosowane skróty i pojęcia Opis Stan bieżący infrastruktury epuap Cele rozbudowy infrastruktury epuap Rozbudowa infrastruktury Równoważenie ruchu Bazy danych Serwery drugiego ośrodka Środowisko testowe Zestawienie sprzętu Zestawienie sprzętu aktualnie działającego środowiska epuap Różnice w sprzęcie pomiędzy ośrodkami Zestawienie licencji Aktualne zestawienie licencji Strona 2 z 22

3 . WPROWADZENIE.. CEL DOKUMENTU Dokument ma na celu przedstawienie aktualnej infrastruktury sprzętowej oraz przedstawienie zakresu rozbudowy sprzętu i licencji infrastruktury epuap2 w celu zapewnienia pracy ośrodków epuap w trybie Active-Active z równoważeniem obciążenia obu ośrodków.2. ZASTOSOWANE SKRÓTY I POJĘCIA Nazwa Objaśnienie AS BGP epuap epuap2 FC FCIP, Fibre Channel over IP, Fibre Channel over Ethernet Autonomous System (system autonomiczny) - sieć lub grupa sieci pod wspólną administracją i ze wspólną polityką trasowania. Border Gateway Protocol (zewnętrzny protokół trasowania). Jest protokołem wektora ścieżki umożliwiającym tworzenie niezapętlonych ścieżek pomiędzy różnymi systemami autonomicznymi. BGP pozwala na pełną redundancję w połączeniu z Internetem, jest również używany do połączenia dwóch systemów autonomicznych, do wymiany ruchu między tymi systemami. Rutery zestawiają pomiędzy sobą sesje BGP, dzięki którym mogą wymieniać się informacjami o dostępnych trasach (prefiksach) i wyznaczać najlepszą niezapętloną ścieżkę do sieci docelowych. BGP używa się typowo jako protokołu routingu w sieci posiadającej styki internetowe z 2 (lub więcej) dostawcami Internetu. Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej - zbiór produktów projektu epuap-wkp i nowych rozwijanych w ramach projektu epuap2. Projekt, którego realizacja planowana jest na lata , stanowiący kolejny etap realizacji docelowej architektury platformy epuap. Fibre Channel - standard magistrali szeregowej definiujący wielowarstwową architekturę, która służy do przesyłania danych przez sieć. Jest stosowany w sieciach SAN. Niezależnie od nazwy, Fibre Channel pracuje zarówno na połączeniach galwanicznych (prawie zawsze miedzianych) jak i światłowodach. Znany również jako tunelowanie FC technika transmisji danych FC poprzez sieć internetową (bazującą na IP). Mechanizmy FCIP pozwalają na łączenie urządzeń sieci SAN znajdujących się w oddalonych od siebie lokalizacjach. Strona 3 z 22

4 Nazwa Objaśnienie Firewall HA HADR ibgp IP Klaster Zapora ogniowa - jeden ze sposobów zabezpieczania sieci i systemów przed intruzami. Może to być zarówno dedykowany sprzęt komputerowy wraz ze specjalnym oprogramowaniem, jak i samo oprogramowanie blokujące niepowołany dostęp do komputera. Pełni rolę połączenia ochrony sprzętowej i programowej sieci wewnętrznej LAN przed dostępem z zewnątrz tzn. sieci publicznych, Internetu, chroni też przed nieuprawnionym wypływem danych z sieci lokalnej na zewnątrz. Do jego podstawowych zadań należy filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących oraz tym samym odmawianie żądań dostępu uznanych za niebezpieczne. High Availability (wysoka dostępność) użyte w kontekście klastrów HA High availability disaster recovery (Usuwanie skutków awarii w środowisku o wysokiej dostępności, dotyczy baz DB2) - rozwiązanie z zakresu replikacji danych zapewniające wysoką dostępność zarówno w wypadku częściowej, jak i całkowitej awarii lokacji. Funkcja HADR zabezpiecza przed utratą danych, umożliwiając wykonanie replikacji zmian ze źródłowej (podstawowej) bazy danych do docelowej (rezerwowej) bazy danych. Całkowita awaria serwisu może wystąpić wówczas, gdy w wyniku katastrofy, takiej jak pożar, nastąpi zniszczenie całego ośrodka. Ponieważ w funkcji HADR do komunikacji między podstawową a rezerwową bazą danych używany jest protokół TCP/IP, te bazy danych mogą znajdować się w różnych miejscach. Jeśli w wyniku katastrofy zniszczona zostanie podstawowa baza danych, jej funkcje zostaną przejęte przez zdalną rezerwową bazę danych i zapewniony będzie dostęp do danych oraz wszystkich funkcji programu DB2. Po zakończeniu operacji przejęcia funkcji przez rezerwową bazę danych możliwe będzie ponowne uruchomienie oryginalnej podstawowej bazy danych i przywrócenie jej statusu podstawowej bazy danych; operacja ta jest określana jako przełączenie poawaryjne. Interior BGP odmiana protokołu BGP, występuje gdy sesja nawiązywana jest między dwoma routerami brzegowymi w obrębie jednego AS. Internet Protocol - protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI (warstwy internet w modelu TCP/IP). Używany powszechnie w Internecie i sieciach lokalnych. Jest to grupa serwerów widocznych dla użytkowników jako jeden system (jako jeden serwer lub jako jedna aplikacja). Strona 4 z 22

5 Nazwa Klaster bezpieczeństwa Klaster HA LoadBalance, load balancing Ośrodek A Ośrodek B PVU Router SAN SSG 550M Serwer LoadBalance Silnik formularzy Objaśnienie Jest to odmiana klastra wysokiej dostępności, w której serwer zapasowy odbiera dane dotyczące zmian od serwera podstawowego i w każdej chwili jest w stanie przejąć jego zadanie. Serwer zapasowy normalnie nie uczestniczy we wprowadzaniu nowych danych do bazy. Klaster wysokiej dostępności jest to grupa serwerów widocznych dla użytkowników jako jeden system (jako jeden serwer lub jako jedna aplikacja) zapewniający wysoką dostępność do krytycznych aplikacji i danych. Technika rozpraszania obciążenia pomiędzy wiele procesorów, komputerów, dysków, połączeń sieciowych lub innych zasobów. Jest to obecny ośrodek podstawowy Jest to obecny ośrodek zapasowy Processor Value Unit jednostka miary używana w licencjonowaniu firmy IBM, służąca do zróżnicowania licencji na oprogramowanie w zależności od klasy sprzętu na jakim ma pracować. Typową ilością PVU na rdzeń procesora jest 00. Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu OSI. Służy do łączenia różnych sieci komputerowych (różnych w sensie informatycznym, czyli np. o różnych klasach, maskach itd.), pełni więc rolę węzła komunikacyjnego. Na podstawie informacji zawartych w pakietach TCP/IP jest w stanie przekazać pakiety z dołączonej do siebie sieci źródłowej do docelowej, rozróżniając ją spośród wielu dołączonych do siebie sieci. Proces kierowania ruchem nosi nazwę trasowania, routingu lub rutowania. Storage area network (sieć pamięci masowej) - rodzaj sieci służący do dostępu do zasobów pamięci masowej przez systemy komputerowe. Juniper Networks SSG550M wysokiej wydajności specjalizowana brama z wbudowanymi mechanizmami ochrony sieci takimi jak: firewall, system antywirusowym, system antyspamowym. Może pracować jako router BGP. Inaczej Load Balancer. Serwery LoadBalance mają za zadanie rozłożyć równomiernie obciążenie np. do kilku identycznych serwerów aplikacji. Serwery LoadBalance zapewniają, że awaria jednego z serwerów nie jest odczuwalna przez użytkowników aplikacji. Składnik epuap, który udostępnia środowisko uruchomieniowe dla aplikacji interaktywnych (formularzy elektronicznych). Strona 5 z 22

6 Nazwa Objaśnienie Switch Switch FC Przełącznik - urządzenie łączące segmenty sieci komputerowej pracujące głównie w drugiej warstwie modelu ISO/OSI (łącza danych), jego zadaniem jest przekazywanie ramki między segmentami sieci z doborem portu przełącznika, na który jest przekazywana. Odmiana przełącznika wykorzystywana w technologii Fibre Channel. Strona 6 z 22

7 2. OPIS 2.. STAN BIEŻĄCY INFRASTRUKTURY EPUAP Rysunek: Schemat bieżącej infrastruktury epuap Dotychczasowa infrastruktura opiera się na dwóch ośrodkach obliczeniowych, przy czym jeden ośrodek jest ośrodkiem aktywnym (podstawowym), drugi jest pasywnym (zapasowym), co niesie za sobą następujące problemy: Wymiana danych między tymi ośrodkami jest wymianą jednokierunkową i polega jedynie na powielaniu zawartości macierzy dyskowej z ośrodka podstawowego do ośrodka zapasowego. Mirroring macierzy odbywa się z wykorzystaniem tunelu VPN pomiędzy ośrodkami i technologii Fibre Channel over Ethernet. Cała komunikacja z Internetu jest kierowana poprzez łącze jednego dostawcy do ośrodka podstawowego. W przypadku awarii ośrodka podstawowego administratorzy muszą ręcznie rozłączyć mirroring danych między ośrodkami i włączyć serwery ośrodka zapasowego. W przypadku awarii ośrodka podstawowego administratorzy muszą przełączyć cały ruch do ośrodka zapasowego poprzez łącza drugiego dostawcy. Posiadane licencje pozwalają na pracę jednego ośrodka i powielanie danych na poziomie macierzy do ośrodka zapasowego. W każdym ośrodku znajduje się środowisko testowe, przy czym pod względem funkcjonalnym i mocy obliczeniowej ich parametry są zmniejszone względem środowiska produkcyjnego. Ośrodek zapasowy ma mniejszą moc obliczeniową względem ośrodka podstawowego. Strona 7 z 22

8 2.2. CELE ROZBUDOWY INFRASTRUKTURY EPUAP Rozbudowa infrastruktury ma zrealizować następujące cele:. zapewnienie pracy ośrodków epuap (podstawowego i zapasowego w trybie Active-Active) z równoważeniem obciążenia obu ośrodków, z uprzednim wyspecyfikowaniem koniecznego do zakupu oprogramowania, licencji, sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do działania ośrodków w trybie Active-Active, 2. zwiększenie mocy obliczeniowej i zdolności gromadzenia danych Systemu epuap, 3. budowa środowiska pre-produkcyjnego odpowiadającego środowisku produkcyjnemu po rozbudowie, znajdującego się w jednym z ośrodków przetwarzania danych. Rysunek: Schemat ośrodków po rozbudowie Zapewnienie powyższych celów odnośnie środowiska produkcyjnego możliwe jest po spełnieniu następujących warunków: równoważenie ruchu wymaga użycia dodatkowych serwerów LoadBalance na wejściu ośrodków, oba ośrodki muszą pracować na tych samych danych (replikacja danych i aplikacji) odpowiadające sobie aplikacje z obydwu ośrodków muszą pracować na jednej bazie danych, oba ośrodki muszą mieć porównywalną moc i funkcjonalność przy równoważeniu ruchu przy pomocy serwerów LoadBalance ośrodki obciążane są z reguły równomiernie. Strona 8 z 22

9 3. ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY 3.. RÓWNOWAŻENIE RUCHU W przypadku ośrodków pracujących w trybie Active-Active proponowany jest podziału ruchu z wykorzystaniem obecnej infrastruktury. W przypadku obu ośrodków przetwarzania danych Systemu epuap, dwa serwery LoadBalance tworzą klaster HA poprzez wykorzystanie dodatkowych switch-y, umożliwiając redundancję tras połączeń. Rozwiązanie to umożliwia:. Szybkie równoważenie ruchu na dwa ośrodki. 2. Nie wymaga dużego nakładu pracy przy dostosowaniu obu ośrodków do pracy w trybie Active-Active BAZY DANYCH Przy pracy ośrodków w trybie Active-Active wymagane jest, by serwery aplikacyjne obydwu ośrodków pracowały na spójnej bazie danych. W związku z tym możliwy jest warianty zmiany pracy z bazą danych poprzez zmianę mirroringu na klaster baz. Dane wszystkich serwerów aplikacyjnych zlokalizowane są na mirrorowanej macierzy. Analogiczne serwery z obu ośrodków posiadają identyczną konfigurację. Koncepcja zakłada całkowitą lub częściową rezygnację z mirroringu. Ponieważ nie jest możliwa praca dwóch serwerów na tym samym adresie IP zmianie muszą ulec przynajmniej adresy IP serwerów ośrodka zapasowego. Dodatkowo należy tak skonfigurować routery ośrodków, by serwery aplikacyjne jednego ośrodka mogły uzyskać połączenie z serwerem bazy danych drugiego ośrodka Zmiana mirroringu na klaster baz Klastry baz danych realizuje się w oparciu o przynajmniej dwa serwery baz danych. Serwery te pracują na wspólnych danych. W przypadku dużych odległości między serwerami stosuje się klaster bezpieczeństwa, w którym jeden serwer pełni rolę serwera podstawowego a drugi jest serwerem zapasowym. Serwer podstawowy wysyła do serwera zapasowego wszelkie informacje o zmianach w bazie danych. Każdy z serwerów musi pracować na swoich niezależnych zasobach, stąd konieczne jest zrezygnowanie z mirroringu danych serwera bazy. W przypadku rozbudowy systemu, konieczne jest:. Wyłączenie mirroringu macierzy pomiędzy ośrodkami przetwarzania danych. 2. Zmiana konfiguracji serwerów aplikacyjnych, w celu zapewnienia ich połączenia z klastrem serwerów baz danych. Z powyższego rozwiązania wynikają następujące zalety: Strona 9 z 22

10 . Po wyłączeniu mirroringu możliwe jest przekonfigurowanie serwerów ośrodka zapasowego korzystających z macierzy bez konieczności przenoszenia ich danych w inne miejsce. 2. W przypadku uszkodzenia jednego z serwerów baz, nie jest konieczne ręczne przełączenie na drugi serwer, przełączenie następuje automatycznie, bez utraty danych. (Klaster zapewnia spójność danych na serwerach.) Wszystkie serwery aplikacyjne automatycznie zaczynają korzystać z drugiego serwera. Po przywróceniu do pracy uszkodzonego serwera, klaster automatycznie wyrównuje stan baz i wraca do pierwotnej konfiguracji (serwer podstawowy i zapasowy). 3. Zamiana mirroringu macierzy na klaster baz danych, nie wymaga zmian sprzętu. Rysunek: Baza danych - klaster Preferowana koncepcja rozbudowy Rekomenduje się rozwiązanie zawierające klaster baz danych, z czego płyną następujące korzyści:. Zabezpieczenie danych serwerów baz jest równie dobre jak mirroring (dodatkowo w razie awarii jednego serwera klaster pracuje dalej). 2. Ponowne aktywowanie uszkodzonego serwera nie spowoduje przerwania pracy klastra. Rekomendowana koncepcja niesie za sobą następujące działania: Strona 0 z 22

11 . Obecna infrastruktura ogranicza możliwość budowania klastra baz danych do klastra bezpieczeństwa HADR, w którym to podstawowy serwer bazy jest umieszczony w ośrodku A, a zapasowy serwer w ośrodku B. 2. Zmiana na klaster baz wymusza zmianę licencji na oprogramowanie baz danych. 3. Aktualnie zainstalowana baza DB2 w wersji 9. nie ma możliwości stworzenia klastra baz danych. Konieczne jest wykupienie aktualizacji do bazy w najnowszej wersji i zakup odpowiedniej ilości licencji na serwery zapasowe lub zastąpienie proponowanego rozwiązania rozwiązaniem równoważnym. 4. W przypadku zastosowania mechanizmu HADR, który na bieżąco replikuje bazę danych na dodatkowym serwerze, dla każdego serwera zapasowego należy zwiększyć ilość licencji o co najmniej 00 jednostek PVU SERWERY DRUGIEGO OŚRODKA Aktualny ośrodek zapasowy posiada mniejszą ilość serwerów biorących udział w bezpośrednim przetwarzaniu danych oraz mniejszą ilość serwerów rezerwowych niż ośrodek podstawowy. Oznacza to, że:. Oba ośrodki nie mają porównywalnej mocy obliczeniowej 2. Drugi ośrodek przetwarzania jest bardziej podatny na awarię. Wskazane jest doposażenie drugiego ośrodka w brakujące serwery zarówno aktywne jak i redundantne. Rekomenduje się, że dla wszystkich serwerów, które należy aktywować w drugim ośrodku (z wykluczeniem serwerów bazy danych) niezbędne jest dostarczenie odpowiedniej liczby licencji na zainstalowane oprogramowanie. Zakup taki nie jest potrzebny w przypadku serwerów redundantnych ŚRODOWISKO TESTOWE Środowisko testowe pre-produkcyjne odpowiadające strukturą środowisku produkcyjnemu można stworzyć przenosząc serwery testowe z jednego ośrodka do drugiego. Wymagane jest dostarczenie co najmniej trzech obudów typu blade. Do uzyskania właściwej infrastruktury testowej wymagane jest doposażenie w kilka dodatkowych elementów. W ośrodku podstawowym rolę testowych serwerów baz danych pełnią wydzielone serwery blade. Stąd konieczne jest:. Dostarczenie serwerów baz danych w analogicznej konfiguracji jak w ośrodku podstawowym. 2. Do uzupełnienia infrastruktury pre-produkcyjnej wymagany jest zakup dodatkowych obudów serwerów blade i kart blade'owych. Strona z 22

12 3. Ponieważ środowisko pre-produkcyjne ma odpowiadać infrastrukturze jednego ośrodka nie jest konieczne dodawanie żadnych routerów, ani serwerów LoadBalance, wystarczy podłączenie do firewalla poprzez osobny switch. 4. Dodatkowo należy przewidzieć całkowite odseparowanie danych serwerów testowych od danych produkcyjnych, czyli należy rozważyć zakup macierzy dyskowej dla środowiska testowego. Zapobiegnie to zmniejszeniu wydajności środowiska produkcyjnego podczas np. testów wydajnościowych, gdy serwery baz danych są mocno obciążone. Rysunek: Środowisko testowe pre-produkcyjne Środowiska pre-produkcyjnego nie można uznać za deweloperskie środowisko testowe, stąd wymagane będą standardowe licencje na oprogramowanie, dla każdego zainstalowanego serwera Środowisko testowe deweloperskie Osobno należy zorganizować środowisko testowe dla deweloperów. Ponieważ środowisko to jest maksymalnie uproszczone można wykorzystać wirtualizację środowisk. Do tego celu należy zakupić zestaw np. czterech wydajnych komputerów (hostów, z kilkoma procesorami wielordzeniowymi i dużą ilością pamięci RAM) oraz licencję na serwer maszyn wirtualnych, który spełni następujące wymagania:. możliwość tworzenia kopii maszyn wirtualnych, Strona 2 z 22

13 2. możliwość przenoszenia w trakcie działania maszyn wirtualnych z jednego hosta na inny, 3. możliwość automatycznego przeniesienia maszyn z uszkodzonego hosta na pozostałe hosty, 4. możliwość skalowania maszyn wirtualnych, tj. zwiększenia przydzielonej ilości procesorów i pamięci 5. możliwość skalowania hostów, tj. dodawania nowych hostów i zmianę ich parametrów. Serwer maszyn wirtualnych może wykorzystywać do pracy macierz dyskową środowiska preprodukcyjnego. W większości przypadków przy budowie deweloperskiego środowiska testowego nie są wymagane licencje środowiska produkcyjnego. Należy zamówić dedykowane licencje deweloperskie. Niektóre edycje deweloperskie zawierają wszystkie funkcjonalności dostępne w edycjach Enterprise i są licencjonowane na dewelopera. Dodatkowo do stworzenia testowego środowiska deweloperskiego wymagane będzie dokupienie licencji na serwer maszyn wirtualnych na odpowiednią ilość procesorów i pamięci. Strona 3 z 22

14 4. ZESTAWIENIE SPRZĘTU 4.. ZESTAWIENIE SPRZĘTU AKTUALNIE DZIAŁAJĄCEGO ŚRODOWISKA EPUAP Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A Ośrodek B. NetBAY S2 42U Standard Rack Cabinet Szafa IBM BladeCenter H Chassis Obudowa na max 4 serwerów typu blade (HS2 XM) IBM DS4700 Express Model 72 Macierz dyskowa 4. IBM System Storage DS4000 EXP80 Storage Expansion Unit Rozszerzenie dla macierzy dyskowej umożliwiające podłączenie kolejnych dysków IBM System Storage TS3200 Tape Library Biblioteka taśmowa 6. IBM TotalStorage SAN6B-2 Zewnętrzny switch FC do budowy sieci SAN Juniper ISG000 Advanced Firewall z modułem IPS Juniper SSG 550M Firewall z modułem AV Juniper DX-3280-SLB-SSL-S- 2C Terminator SSL CISCO WS-C3750G-24T-S Zewnętrzny switch do budowy sieci LAN 5 5. ncipher TMC 200 Serwer dokładnego czasu 2. ncipher DSE 200 Serwer znakowania czasem IBM POWER6, 4x2-core 4,7GHz Serwer bazy danych IBM BladeCenter HS2 XM Strona 4 z 22

15 Lp. Sprzęt Ilość Ośrodek A Ośrodek B. HS2 Xeon Dual Core GHz/333 MHz, 4MB L2, 2x52MB MB, O/Bay SAS 2. QLogic 4Gb SFF Fibre Channel Expansion Card for IBM eserver BladeCenter 3. Intel Dual Core Processor Model GHz 333MHz 4MB L2 Cache 4. HS2, Xeon Quad Core E w 3.00GHz/333MHz/2MB L2, 2xGB Chk, O/Bay SAS 5. Intel Xeon QC Processor Model E W 3.0GHz/333MHz/2MB L2 6. HS2, Xeon Dual Core X w 3.33GHz/333MHz/6MB L2, 2xGB Chk, O/Bay SAS 7. Intel Xeon DC Processor Model X W 3.33GHz/333MHz/6MB L2 8. 2GB (2 x GB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 667MHz 9. 4GB (2 x 2GB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM 667MHz 0. 8 GB (2x4GB kit) Quad Rank PC CL5 ECC Low Power IBM x3550 Zewnętrzne serwery obsługa HSM i urządzeń sieciowych Lp. Sprzęt Ilość Ośrodek A Ośrodek B. x3550, Xeon Quad Core E W 2.0GHz/333MHz/2MB L2, 2xGB ChK, O/Bay 2.5in HS SAS, SR 8k-I, PCI x3550 redundant power supply 670W ServeRAID-8k Adapter 4 4 Strona 5 z 22

16 4. IBM 46GB 2.5in 0K HS SAS HDD x3550, Xeon GHz/333MHz/2x2MB L2, 2x52MB, O/Bay SAS, SR 8k-l, 670W p/s, Rack 6. 2GB (2xGB) PC CL5 ECC DDR2 Chipkill FBDIMM Memory Kit IBM 73.4GB 2.5in 0K HS SAS HDD Intel PRO/000 PT Dual Port Server Adapter x3550 redundant power supply 670W ServeRAID-8k Adapter 3 3. IBM PCI-X Riser Card for U Systems nshield F3, 500 TPS - SEE Ready LoadBalance Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A Ośrodek B. FortiNet FortiGate 62B Serwer LoadBalance CISCO WS-C3750G- 24T-S lub podobny Switche rozdzielające serwery LoadBalance od reszty urządzeń sieci 4 4 Urządzenia zastosowane obecnie w infrastrukturze mogą zostać wykorzystane do równoważenia ruchu dla obydwu ośrodków Zarówno switche jak i load balancery powinny być skonfigurowane do pracy w klastrach HA (w parach) RÓŻNICE W SPRZĘCIE POMIĘDZY OŚRODKAMI Zestawienie serwerów w ośrodku podstawowym, nie mający odpowiedników w ośrodku zapasowym Poniższa tabela zawiera listę serwerów z ośrodka podstawowego, które nie mają swoich odpowiedników w ośrodku zapasowym. Lp. Sprzęt Opis Ilość Strona 6 z 22

17 . HS2 serwer 2 CPU + 6GB RAM Serwer LoadBalance draco_lb2 2. HS2 serwer 2 CPU + 6GB RAM Serwer LoadBalance draco2_lb2 3. HS2 serwer CPU + 3GB RAM Serwer Loadbalance lb2wew 4. HS2 serwer 2 CPU + 6GB RAM Serwery dla silnika formularzy 2 5. HS2 serwer CPU + 3GB RAM Serwer LoadBalance wew2 6. HS2 serwer 2 CPU + 5GB RAM Serwer DB2 testowy zapasowy db/epuapdb 7. HS2 serwer 2 CPU + 5GB RAM Serwer DB2 testowy zapasowy db2/portaldb Środowisko testowe pre-produkcyjne Poniżej lista dodatkowego sprzętu niezbędna do uzyskania funkcjonalności odpowiadającej ośrodkowi podstawowemu. Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A. Szafa rack o wysokości 42U z konsolą Szafa rack o wysokości 42U z konsolą 2 2. Obudowa typu blade Obudowa na max 4 serwerów typu blade 3. Macierz dyskowa Macierz dyskowa 4. Moduły rozszerzające dla istniejących macierzy dyskowych w celu zgodności z macierzą dostarczoną w ramach pkt. 3 powyżej Rozszerzenie dla macierzy dyskowej umożliwiające podłączenie kolejnych dysków 2 5. Przełącznik sieciowy Zewnętrzny switch do budowy sieci LAN 6. Serwer typu A Serwer bazy danych 2 7. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer redundantny z app i app2 8. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer redundantny z appwew i app2wew Strona 7 z 22

18 9. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB Baza danych db2 dla ITM 0. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 2. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 3. Serwer blade typu D - serwer jednoprocesorowy, 3GB Serwer wspierający działanie grupy blade'ów LoadBalancer dla usług bezpieczeństwa ws, zts LoadBalancer dla usług bezpieczeństwa ws, zts LoadBalancery rozdzielające wewnętrzny ruch sieciowy na potrzeby serwerów aplikacji (appwew app2wew) 4. Serwer blade typu D - serwer jednoprocesorowy, 3GB 5. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB 6. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer redundantny z lbwew Serwer monitoringu zdarzeń sieciowych Serwer redundantny z portal i portal2 7. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Serwer obsługi zgłoszeń, elearningu, mediawiki 8. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 9. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 20. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 2. Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB Silnik formularzy 2 Silnik silnika formularzy 3 Silnik silnika formularzy 4 Silnik silnika formularzy Serwer blade typu A - serwer dwuprocesorowy, 6GB 23. Serwer blade typu B - serwer dwuprocesorowy, 5GB Load balancer dla: Silnik silnika formularzy Serwer monitoringu infrastruktury sprzętowej, baz danych i serwera aplikacji 24. Serwer blade typu A - serwer Serwer wsparcia monitoringu Strona 8 z 22

19 dwuprocesorowy, 6GB 25. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB Serwer backupu serwerów 26. Serwer blade typu C - serwer dwuprocesorowy, 3GB Serwer przeznaczony do kooperacji z serwerem zarządzania środowiskiem (director) Macierz dyskowa musi mieć pojemność analogiczną jak w środowisku produkcyjnym. Poniżej proponowana lista sprzętu do budowy testowego środowiska developerskiego. Lp. Sprzęt Opis Ilość Ośrodek A. Szafa rack o wysokości 42U z konsolą Szafa rack o wysokości 42U z konsolą 2. Przełącznik sieciowy Zewnętrzny switch do budowy sieci LAN 3. Serwer typu B Serwer do klastra maszyn wirtualnych Macierz dyskowa Macierz dyskowa 5. Rozszerzenie dla macierzy dyskowej Rozszerzenie dla macierzy dyskowej umożliwiające podłączenie kolejnych dysków 2 Macierz dyskowa wymieniona w powyższej liście jest opcjonalna. W momencie wymiany macierzy użytkowanych w ośrodkach można stare macierze wykorzystać jako dodatkową przestrzeń dyskową dla maszyn wirtualnych i środowiska pre-produkcyjnego. Strona 9 z 22

20 5. ZESTAWIENIE LICENCJI Licencje na narzędzia deweloperskie Rational pozostają bez zmian, gdyż są licencjonowane na dewelopera a nie na PVU. W związku z tym nie są one wyszczególnione w poniższych zestawieniach. 5.. AKTUALNE ZESTAWIENIE LICENCJI Lp. Licencja Ilość D55TWLL Licencja ibm db2 workgroup server ed value unit lic+sw maint 2 mo D593TLL Licencja db2 purexml ftr workgroup svr ed value unit lic+sw maint 2 mo D562DLL Licencja ibm tivoli monitoring for databases 0 value units lic+sw maint 2 mo D57UMLL Licencja tivoli comp app mgr basic websphere 0 value units lic+sw maint 2 mo D572ZLL Licencja websphere process server multiplatform value unit lic+sw maint 2 mo D570BLL Licencja tivoli composite app manager f/soa value unit lic+sw maint 2 mo D56PNLL Licencja ibm tivoli omegamon xe for messaging value unit lic+sw maint 2 mo D56P3LL Licencja websphere message broker value unit lic+sw maint 2 mo D56KQLL Licencja ibm websphere business monitor value unit lic+sw maint 2 mo D56FULL Licencja ibm tivoli storage manager 0 value units lic+sw maint 2 mo D56FPLL Licencja ibm tivoli stor mgr for stor area nw 0 value units lic+sw maint 2 mo D55W8LL Licencja websphere app svr value unit lic+sw maint 2 mo D55UCLL Licencja websphere portal enable value unit lic+sw maint 2 mo D557LL Licencja websphere integration developer authorized user lic+sw maint 2 mo D044QLL - IBM Tivoli Composite Application Manager For Applications 3 Agent Pack Processor Value Unit (PVU) License + SW Subscription & Support 2 Months 920 Strona 20 z 22

21 D5826LL IBM Tivoli Monitoring Universal Agent 0 VU License + SW Maintenance 2 Month D56YLL - IBM Tivoli Monitoring 0 Processor Value Units (PVUs) License + SW Subscription & Support 2 Months D570XLL IBM ITCAM for Websphere License + SW Subscription & Support 2 Months Red Hat Enterprise Linux5 Basic, licencja na wsparcie w okresie 3 lat COMARCH Security Access Manager (DRACO) 8 2. COMARCH Sopel ibm tivoli netview 0 value units lic + sw s&s 2 mo, licencja tiv nc/omnibus tier 3 3rd pty a resource val unit lic + sw s&s 2 mo, licencja tivoli nc/omnibus gateway tier 3rdpty connection lic + sw s&s 2 mo, licencja tivoli nc/omnibus gateway tier per connection lic + sw s&s 2 mo, licencja 26. tivoli netcool/omnibus base per install lic + sw s&s 2 mo, licencja 27. tivoli netcool/omnibus tier resource value unit lic + sw s&s 2 mo, licencja 28. tivoli netcool/webtop concurrent user lic + sw s&s 2 mo, licencja tivoli netcool/webtop per install lic + sw s&s 2 mo, licencja 30. Reader Extension Svr 8.0 ALP Aoo License IE TIER CISCO netmanager IP.. for 50 devices and 50 aps Juniper NetScreen Security Manager Apache License Juniper SSG550 Kaspersky-AV Forms Strona 2 z 22

22 36. Adobe Designer 8.. WIN AOO Juniper ISG000 IDP 3 lata Microsoft OEM Windows Server Forms 0.0 ALP AOO Oracle Directory Server Enterprise 4. J-Care Core Plus Support Zapory Juniper SSG550m 4 Strona 22 z 22

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09 Formularz cenowy Załącznik nr 3 LP. Wyszczególnienie (Nazwa) Sprzętu/Oprogramowania Ilość szt. Cena jednost. Netto W PLN Wartość netto w PLN Kwota podatku VAT w PLN Wartość brutto w PLN 1. D03KYLL IBM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. BAF-VI-2374-1-32/11

Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. BAF-VI-2374-1-32/11 Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 BAF-VI-2374-1-32/11 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do OPZ WYKAZ SPRZĘTU I LICENCJI

Załącznik nr 1 do OPZ WYKAZ SPRZĘTU I LICENCJI Załącznik nr 1 do OPZ WYKAZ SPRZĘTU I LICENCJI Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Cel dokumentu... 3 2. Zestawienie sprzętu... 4 2.1. Zestawienie typów sprzętu dla środowiska epuap... 4 3. Zestawienie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY. 3.1 Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe):

FORMULARZ TECHNICZNY. 3.1 Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe): ZAŁĄCZNIK NR 4 FORMULARZ TECHNICZNY 3.1 Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe): LP. Ilość licencji Oferowane oprogramowanie: 1. IBM WebSphere Portal Enable Processor Value Unit (PVU)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Zadanie 1 Opis przedmiotu zamówienia Zakup nowych licencji IBM Tivoli Storage Manager for Database Protection, IBM Tivoli Storage Manager for SAN oraz przedłużenie wsparcia technicznego

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 20/DI/PN/2015 1. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany

Bardziej szczegółowo

Serwery, macierze, switche FC, biblioteka taśmowa w domenie Windows radiopik.pl

Serwery, macierze, switche FC, biblioteka taśmowa w domenie Windows radiopik.pl Serwery, macierze, switche FC, biblioteka taśmowa w domenie Windows radiopik.pl L.p. Nazwa / rodzaj Typ / model Producent Ilość Miejsce instalacji. alfa Serwer domenowy podstawowy (PDC Primary Domain Controller)...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik do SWIZ Stanie się załącznikiem do umowy Przedmiotem zamówienia jest usługa podniesienia bezpieczeństwa, wydajności i przepustowości środowiska sprzętowo - programowego

Bardziej szczegółowo

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ

Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Usługi utrzymaniowe infrastruktury SI PSZ Radosław Batarowski/Jerzy Konefał Architekci Systemów, Sygnity S.A. Kwiecień 2014 r. Platforma sprzętowa CPD MPiPS Serwer Call-manager Serwery Backupu/Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. 12.11.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej 14.000 EURO)

Tomaszów Maz. 12.11.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej 14.000 EURO) Tomaszów Maz. 12.11.2009 r. Ogłoszenie o zamówieniu (powyżej 14.000 EURO) Przedmiot zamówienia - dostawa sprzętu i oprogramowania oraz wykonanie usługi doradczej z zakresu implementacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych

InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych InfoCloud24 Usługowe Centrum Danych Tomasz Laszuk Michał Makowski Tomasz Ciesielski Prezes Zarządu Dyrektor Techniczny Inżynier Systemowy Nie jestem geniuszem, ale miejscami jestem niezły, więc trzymam

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260).

Zapytanie Ofertowe. Osobą udzielającą wyjaśnień w sprawie niniejszego zamówienia jest Zbigniew Gawrych (tel. 605 221 260). Globitel Sp. z o.o. Zapytanie Ofertowe 07.05.2012 Do Wszystkich Zainteresowanych W związku z realizacją projektu pn. "Budowa systemu wymiany danych klasy B2B integrującego współpracę spółki Globitel z

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade

Zarządzanie infrastrukturą serwerów Blade ILOŚĆ SZTUK: 1 Szafa rack PRODUCENTA SPRZĘTU : Typ szafa do montażu urządzeń 19 oferowanych serwerów i macierzy Wysokość 42U Wyposażenie drzwi przednie i tylne zamykane na klucz, oraz ściany boczne. Dystrybucja

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE

Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Zasady licencjonowania produktów bazodanowych ORACLE Edycje bazy danych Oracle 6 edycji bazy danych Oracle - Enterprise Edition (EE) - Standard Edition (SE) - Standard Edition One (SE1) - Personal Edition

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni:

Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: Załącznik 1A Opis wymagań w zakresie modernizacji serwerowni: 1. Dostarczony sprzęt musi być nowy i wyprodukowany nie dawniej, niż 6 miesięcy przed dostawą. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia oświadczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY

ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY ROZDZIAŁ II.1 SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA (Pieczęć Wykonawcy) DO Instytutu Techniki Budowlanej 00-611 Warszawa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I Zp 130-64/15 Załącznik Nr 1 do SIWZ (Załącznik Nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I 1 1. Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego poprzez dostawę

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 08/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011

Dostawa siedmiu sztuk serwerów - ZP/ŁOW NFZ/6/2011 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Dostawa siedmiu sztuk serwerów klasy x86 Zadanie 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 sztuk serwerów klasy x86 przeznaczonych do obsługi maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

Raport Z przeglądu sprzętu. po awarii

Raport Z przeglądu sprzętu. po awarii rozbudowa elektronicznej platformy usług administracji publicznej MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Raport Z przeglądu sprzętu. po awarii ; Ctyzc WepUl1p a Lesław Matela, Piotr Jakaeki, Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru

Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna. Serwer 1 szt. Podać producenta i model. Serwer 1szt. ... Wymagana minimalna wartość parametru Załącznik nr 1. Specyfikacja techniczna Serwer 1 szt. Lp. 1 2 Serwer 1szt. Ilość zainstalowanych procesorów Podać producenta i model Procesor 6-cio rdzeniowy, architektura x86-64 ze sprzętowym wsparciem

Bardziej szczegółowo

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

2. Prace do wykonania w ramach realizacji przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: OI/MP/005/2010 Załącznik Nr 3 do SIWZ/ Nr 1 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA 1.1. podniesienie funkcjonalności oprogramowania tworzącego

Bardziej szczegółowo

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Katalog rejestratorów FEN NVR przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Samsung Security Manager S - Entry NVR Model Entry NVR to podstawowy serwer przeznaczony do rejestracji* obrazu z 16 kamer IP.

Bardziej szczegółowo

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1

NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 Serwery typu BLADE (2 szt.) NOWY FORMULARZ TECHNICZNY CZĘŚĆ 1 ZAŁĄCZNIK NR 3.1 L.p. Parametr Minimalne wymagania zamawiającego Oferowane przez Wykonawcę* 1. Procesor Czterordzeniowy procesor dedykowany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda

Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss. Grzegorz Niezgoda Nowy model subskrypcji, dobór produktów Red Hat i JBoss Grzegorz Niezgoda AGENDA: RHEL Nowy RHEL Server Wersje i edycje Zasady wykorzystania w środowisku wirtualnym Moduły dodatkowe Wersje specjalne JBoss

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA

WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA WAKACYJNA AKADEMIA TECHNICZNA CYKL JEDNODNIOWYCH SZKOLEŃ PRZEZNACZONYCH DLA ADMINISTRATORÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH, INFORMATYKÓW ORAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ROZWÓJ IT W BANKU. SZKOLENIA ORGANIZOWANE

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia z podziałem na części jest dostawa:. CZĘŚĆ I a. serwer typu Blade wraz z elementami uzupełniającymi i oprogramowaniem do zarządzania - szt. 2 b. uniwersalna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 Przedmiotem umowy jest konsolidacja środowiska informatycznego Zamawiającego przy pomocy technologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions

Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: U8476S Implementing HP Rack and Tower & HP BladeSystem Server Solutions Dni: 5 Opis: Adresaci szkolenia Cel szkolenia Osoby przygotowujące się do egzaminu: HP0-S35 i HP0-S34

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU

PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Data: 09/03/2016 PRZETARG 01/EU/2016/SERVERS NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWERÓW, WIRTUALIZATORÓW, MACIERZY I OPROGRAMOWANIA ORAZ WYKUP STAREGO SPRZĘTU Pytania i odpowiedzi dotyczące specyfikacji

Bardziej szczegółowo

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych

1. Minimalne wymagania dla serwera baz danych Załącznik nr 10 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania część C Tryb: przetarg

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja techniczna 5 zestawów serwerowych ( z których kaŝdy składa się z szafy Rack, Serwera typu 1, Serwera typu 2 i zmieniacza taśm (autoloader) 1. Szafa RACK o wysokości

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD

Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Dokumentacja techniczna SIS2-SAD Spis treści 1 Wykorzystany sprzęt i systemy... 3 1.1 Sprzęt serwerowy... 3 1.2 Oprogramowanie systemowe i sterowniki... 3 1.3 Na serwerach fizycznych... 3 1.4 Na maszynach

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup)

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa (Backup) Warszawa, 200-09-20 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostarczenie oraz wdroŝenie Systemu kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT ubiega się o dofinansowanie projektu Wrocław, dnia 29.07.2014 r. Zapytanie ofertowe Teletechnika Sp. z o.o. e-mail: kmazan@teletechnika.net z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krakowskiej 141-155, 55-428

Bardziej szczegółowo

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie)

Serwer główny bazodanowy. Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w oferowanej szafie) 1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SERWERÓW Serwer główny bazodanowy Element konfiguracji Obudowa Procesor Wymagania minimalne Maksymalnie 1U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA technologie sieciowe

KONFERENCJA technologie sieciowe PROJEKTOWANIE INFRASTRUKTURY IT WSPIERĄJĄCEJ APLIKACJE KONFERENCJA technologie sieciowe Damian Sieradzki LANSTER 2014 Model TCP/IP Model ISO/OSI Warstwa aplikacji Warstwa Aplikacji Warstwa prezentacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych ZAPYTANIE OFERTOWE Dostarczenie systemu macierzy dyskowej w/g specyfikacji do celów badawczych dla K2 Internet S.A. na potrzeby realizacji etapu I projektu realizowanego w ramach działania 1.4 PO IG oraz

Bardziej szczegółowo

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141

szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Załącznik nr 1 do SIWZ DZ-2501/200/14 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: macierz wyposażona w dwa kontrolery UWAGA!: w ofercie należy wycenić 2 szt. CPV: 30233141 Parametry Minimalne wymagania Oferowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż sprzętu oraz usługa konfiguracji urządzeń balansujących ruch w systemach PSE S.A. Usługa

Bardziej szczegółowo

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09

Doposażenie techniczne Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów Elektronicznych (ZSODE) dla potrzeb realizacji projektu e-usługi - 36-CPI-WA-2244/09 FORMULARZ TECHNICZNY 3. Dostawa oprogramowania standardowego (licencje bezterminowe): ZAŁĄCZNIK NR 4 LP. ZAMAWIAJĄCEGO: Ilość licencji. D03KYLL IBM Lotus Sametime Standard Authorized User From Lotus Sametime

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:.

Załacznik nr 6 do SIWZ. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. 1. Macierz Dyskowa ilość: 1 szt. NAZWA PRODCENTA:. MODEL: Załacznik nr 6 do SIWZ l.p. Parametr wymagany Potwierdzenie spełnienia parametru lub warunku przez oferowane urządzenie* 1 Macierz dyskowa musi

Bardziej szczegółowo

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów.

Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Jakub Młynarczyk Software RAID funkcje dostarcza zaimplementowane oprogramowanie, bez wykorzystania z dedykowanych kontrolerów. Hardware RAID polega na zastosowaniu odpowiednich kontrolerów do których

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard Edition i Advanced Edition. Wymagania systemowe. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard Edition i Advanced Edition Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Wymagania systemowe Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań

Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Kody CPV: 48214000-1 Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48517000-5 Pakiety

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

IBM POWER8 dla SAP HANA

IBM POWER8 dla SAP HANA IBM POWER8 dla SAP HANA SUCCESS STORY Efektywność Innowacyjność Bezpieczeństwo Success Story Pierwsze wdrożenie w Polsce Dzięki współpracy firm itelligence, COMPAREX oraz IBM została zaprojektowana i zrealizowana

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa, erwca 2016 r. Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na utrzymanie Systemu Biuletynu

Bardziej szczegółowo

1. Serwer typu RACK szt. 1

1. Serwer typu RACK szt. 1 OP-IV.272.80.2015.AMI Opis przedmiotu zamówienia dla części I - Załącznik nr 1a do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do infrastruktury serwerowej Zamawiającego. 1. Serwer typu RACK szt. 1

Bardziej szczegółowo

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec

Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. Rodzina Backup Exec Różne potrzeby? Wiele obliczy kopii zapasowej! Janusz Mierzejewski Presales Consultant- Symantec Poland Sp. z o.o. 1 Backup Exec- rozwiązanie uniwersalne 2 Backup Exec 2012- oprogramowanie 3 Backup Exec

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 z dnia : 2013-02-12 zakup środków trwałych: Serwer - 2 procesory min. 4 core e5540 xeon 2,53ghz, ram 12gb, 4x1GE (1szt.) Serwer - Procesor min 6 core L5640 xeon 2,27ghz ram 16ghz,

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi

Licencjonowanie pytania i odpowiedzi Pytanie: Czym jest CPS? Odpowiedź: CPS to akronim od Cloud Platform Suite, pakietu obejmującego produkty Windows Server 2012 R2, System Center 2012 R2, Windows Azure Pack oraz SQL Server 2012 Standard,

Bardziej szczegółowo

edziennik Ustaw Opis architektury

edziennik Ustaw Opis architektury edziennik Ustaw Opis architektury Spis treści 1 Wstęp...3 2 Architektura systemu...3 2.1 Schemat poglądowy rozwiązania...3 2.2 Architektura logiczna...4 2.3 Opis elementów systemu...5 2.3.1 Moduł Udostępniający...5

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8)

(kody CPV: 30230000-0 i 48000000-8) Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: dostawy macierzy dyskowej (cz. I) i dostawy oprogramowania

Bardziej szczegółowo

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ

Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Administracja środowiskiem informatycznym projektu ZSZ Specyfikacja wymagań do zapytania ofertowego Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji oraz realizacja zadań administracyjnych, dotyczących środowiska

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Warszawa: Modernizacja i rozbudowa systemu kopii zapasowych w Wojskowej

Bardziej szczegółowo

1. Architektura wydruków w Poczcie Polskiej

1. Architektura wydruków w Poczcie Polskiej ZAŁĄCZNIK NR do OPZ 1. Architektura wydruków w Poczcie Polskiej 1.1. Założenia ogólne System będzie zbudowany w oparciu o serwery wirtualne i fizyczne rozmieszczone w wybranych jednostkach Poczty Polskiej.

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25

Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0. Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Zalecenia dotyczące budowania infrastruktury sprzętowej systemu Comarch ERP XL 2016.0 Aktualizacja dokumentu: 2015-09-25 Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ I UMOWY Specyfikacja techniczna urządzeń, sprzętu i oprogramowania będącego przedmiotem zamówienia Zadanie nr 1 Serwer 2 szt. Właściwości techniczne Obudowa Płyta główna Procesor

Bardziej szczegółowo

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH

DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH DZIERŻAWA I KOLOKACJA SERWERÓW DEDYKOWANYCH ZASTOSOWANIA ZALETY wysoko wydajne serwery aplikacyjne, serwery hostingowe, serwery bazodanowe, serwery gier, platformy wirtualizacyjne, platformy e-commerce,

Bardziej szczegółowo

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF

Prawo Opcji. AI_08 System wirtualizacji zasobów w CPD MF Załącznik nr 8 Prawo Opcji W ramach prawa opcji, w przypadku zaistnienia potrzeb oraz dysponowania środkami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji Zamawiający przewiduje możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr.1 do SIWZ CIS-15/2015 Opis przedmiotu zamówienia SPIS TREŚCI PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 2 1.1. DODATKOWE WYMAGANIA DOT. REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA...

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware. Grzegorz Niezgoda

Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware. Grzegorz Niezgoda Nowe zasady licencjonowania Red Hat Enterprise Linux i JBoss Enterprise Middleware Grzegorz Niezgoda Dotychczasowa oferta Red Hat Enterprise Linux Red Hat Enterprise Linux Advanced Platform Red Hat Enterprise

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK

System operacyjny Microsoft Windows Server 2008 R2 Datacenter ROK Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 44/DI/PN/2012 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa zasobów sprzętowo-programowych w serwerowni. Przedmiot zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE

MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE Serwery Łącznie 5 szt. Serwer typ 2008-1-KRS Załącznik nr 1 do umowy nr. z dnia Ilość 2 szt. Serwer typ 2008-2-KRS Ilość 2 szt. Serwer typ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH Załącznik nr 3 Do SIWZ DZP-0431-550/2009 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ ZABEZPIECZAJĄCYCH 1 typ urządzenia zabezpieczającego Wymagane parametry techniczne Oferowane parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do wirtualizacji

Oprogramowanie do wirtualizacji Oprogramowanie do wirtualizacji Licencje muszą umożliwiać uruchamianie wirtualizacji na serwerach fizycznych o łącznej liczbie 8 procesorów oraz jednej konsoli do zarządzania całym środowiskiem. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm

Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Wymagania systemowe Dla przedsiębiorstw i średnich firm Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim produktach.

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo