PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniu 26 stycznia 2009 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniu 26 stycznia 2009 r."

Transkrypt

1 PS. 1. IJ- B. 0934/01/09 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniu 26 stycznia 2009 r. Adres Placówki: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie Szansa ul. Wiatraczna Szczecinek Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów w składzie: Ilona Jackiewicz- Bara- inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem, Renata Karwowska - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie UpowaŜnienia Nr 5/2009 z dnia 22 stycznia 2009 r. wydanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego. Przedmiot kontroli: Zasadność zarzutów zawartych w piśmie L.dz.06/01/2009 Fundacji Dzieci Niczyje z Warszawa, ul. Walecznych 59, z dnia 20 stycznia 2009 r., a w szczególności : 1) Obraźliwy sposób odnoszenia się do dzieci przez opiekunów i dyrekcję Placówki. 2) Stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci. 3) Umieszczanie dzieci w szpitalach psychiatrycznych. 4) Rodzaje i przyczyna stosowanych kar wobec dzieci. 5) Stan sanitarny w placówce, rodzaj i ilość środków czystości i środków do higieny indywidualnej dzieci. 6) MoŜliwość zachowania intymności dzieci podczas korzystania z łazienki. 7) Zabezpieczenie dzieci w leki. 8) Dostęp do jedzenia i picia w Placówce przez całą dobę. 9) Przypadki wykorzystywania seksualnego młodszych dzieci przez starsze. 1

2 Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano dyrektora Placówki z programem kontroli, w którym określono temat, cel i rodzaj oraz zakres kontroli. Wyjaśnień udzielali: Pani Maria Wajda- dyrektor Placówki Pani Agnieszka Popławska wicedyrektor Placówki Pani Alina Janowicz- pielęgniarka Placówki Pani Małgorzata Kubiak Horniatko- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku Ustalenia kontroli: Ustaleń dokonano w oparciu o informacje przekazane przez dyrektora Placówki, wicedyrektora Placówki, dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, ankiet przeprowadzonych wśród starszych wychowanków placówki, rozmowy przeprowadzonej z młodszymi wychowankami placówki, lustracji pomieszczeń, analizie dokumentacji prowadzonej w Placówce, oraz przeglądu rejestrów i faktur. W dniu kontroli na terenie placówki przebywało 11 wychowanków. Pozostałe dzieci z uwagi na okres ferii zimowych urlopowane były do domów rodzinnych lub uczestniczyły w róŝnych formach zorganizowanego wypoczynku poza terenem placówki. Obraźliwy sposób odnoszenia się do dzieci przez opiekunów i dyrekcję Placówki: rozmowę z dyrektorem i wicedyrektorem Placówki. Pani dyrektor odpowiedziała, Ŝe nigdy nie słyszała aby któryś z wychowawców, bądź pani wicedyrektor w sposób nieprawidłowy zwracali się do wychowanków. Wychowankowie nigdy nie zgłaszali Pani dyrektor o złym traktowaniu przez jakiegokolwiek pracownika placówki (zał. nr 1). Pani wicedyrektor oświadczyła, Ŝe nigdy w sposób obraźliwy nie zwracała się do wychowanków (zał. nr 2). Na pytanie ankietowe dotyczące obraźliwego traktowania przez pracowników placówki 5 wychowanków w wieku szkolnym przebywających w czasie kontroli na terenie placówki, dwoje dzieci odpowiedziało, Ŝe nie. Jedno dziecko, Ŝe do mnie nie. Jedno dziecko napisało, Ŝe nie chce tego opisywać a jedno, Ŝe np. wyzywanie. Przeprowadzono rozmowę z 6 dzieci w wieku przedszkolnym 2

3 i dziećmi u których występowało upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na zadane pytanie dzieci odpowiedziały, Ŝe Pan/i (dziecko podało imię wychowawcy) brzydko mówił/a. Stosowanie przemocy psychicznej i fizycznej wobec dzieci. rozmowę z dyrektorem i wicedyrektorem Placówki. Pani wicedyrektor oświadczyła, Ŝe nigdy nie uŝywała przemocy fizycznej, ani psychicznej wobec dzieci (zał. nr 2). Na pytanie ankietowe dotyczące stosowania przemocy psychicznej i fizycznej wobec wychowanków przez pracowników placówki, dzieci w wieku szkolnym przebywające w czasie kontroli na terenie placówki odpowiedziały w następujący sposób: troje dzieci odpowiedziało, Ŝe nikt z pracowników nie stosował wobec nich przemocy. Jedno dziecko napisało, Ŝe: bił, wyzywał, pchał, szarpał i takie inne rzeczy, jedno Ŝe: tak, ale nie chce mi się tego opisywać, poniewaŝ teŝ nie byłem wobec pracownika pozytywnie nastawiony (zał. nr 3). Przeprowadzono rozmowę z 6 dzieci w wieku przedszkolnym i dziećmi u których występowało upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na zadane pytanie dzieci odpowiedziały, Ŝe: Pan/i (dzieci podały imię wychowawcy) bił/a ręką X.Y. Umieszczanie dzieci w szpitalach psychiatrycznych. rozmowę z dyrektorem i wicedyrektorem Placówki. Pani dyrektor i Pani wicedyrektor odpowiedziały, Ŝe nie mogą w 100% zapewnić, Ŝe nikt z pracowników nie straszył dzieci umieszczeniem za karę w szpitalu psychiatrycznym, bądź przeniesieniem do innej placówki (zał. nr 1) Pani wicedyrektor oświadczyła, Ŝe ona sama nigdy nie straszyła dzieci odesłaniem do szpitala psychiatrycznego i dzieci nigdy nie były hospitalizowane ze względu na ich złe zachowanie (zał. nr 2). Na pytanie ankietowe dotyczące straszenia wychowanków przez pracowników umieszczeniem za złe zachowanie w szpitalu psychiatrycznym lub przeniesieniem do innej placówki, dzieci w wieku szkolnym przebywające w czasie kontroli na terenie placówki odpowiedziały w następujący sposób: czworo dzieci odpowiedziało, Ŝe nikt z pracowników nie straszył ich. Jedno dziecko napisało, Ŝe tak straszy mnie np. (dziecko wymieniło z imienia i nazwiska 2 wychowawców) zał. nr 3. Przeprowadzono rozmowę z 6 dzieci w wieku przedszkolnym i dziećmi u których występuje upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na zadane pytanie jedno z dzieci odpowiedziało, Ŝe: Pan/i (dziecko wymieniło imię 3

4 i nazwisko wychowawcy) powiedział/a, Ŝe jak nie będę grzeczny to pójdę do Bornego, tam gdzie są kraty w oknach, tabletki i będę tam siedział. Na podstawie analizy dokumentów stwierdzono, Ŝe w okresie od stycznia do grudnia 2008 roku 7 dzieci umieszczanych było w szpitalach psychiatrycznych. W tym: 1 dziecko w wieku 11 lat, 1 dziecko w wielu 12 lat, 1 dziecko w wieku 13 lat, 3 dzieci w wieku 14 lat, 1 dziecko w wieku 16 lat. X.Y. lat został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym na podstawie skierowania wydanego dnia 05 marca 2008 roku oraz na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Kołobrzegu Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 26 marca 2008 roku. Sąd wskazał na bardzo wysoką demoralizację dziecka i wydał postanowienie o umieszczeniu go w szpitalu psychiatrycznym na czas trwania postępowania. Na postawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od r. do r. Rozpoznano zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji. Hospitalizowany/a był/a po raz pierwszy (zał. nr 4). X.Y. lat 12 został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym na podstawie skierowania wydanego dnia 27 października 2008 roku za pisemną zgodą matki z dnia 10 listopada 2008 roku, która jest prawnym opiekunem dziecka. Na postawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od 12 grudnia 2008 r. do 17 grudnia 2008 r. Rozpoznano zaburzenia zachowania i emocji (zał. nr 4 a). X.Y. lat 13 został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym na podstawie skierowania wydanego dnia 05 marca 2008 roku za pisemną zgodą matki z dnia 06 marca 2008 roku, która jest prawnym opiekunem dziecka. Na postawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od 06 marca 2008 r. do 18 kwietnia 2008 r. Rozpoznano zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji (zał. nr 4 b). X.Y. lat 14, został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinku Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 19 czerwca 2008 roku. Sąd wskazał zgodnie z opinią 2 biegłych psychiatrów z dnia 06 maja 2008 roku konieczność obserwacji sądowo psychiatrycznej nieletniego/ nieletniej. Na postawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od 09 lipca 2008 roku do 07 sierpnia 2008 r. 4

5 (zał. nr 4 c). W dokumentacji dziecka brakowało skierowania do szpitala psychiatrycznego. X.Y. lat. został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym na podstawie skierowania wydanego dnia 11 września 2008 roku za pisemną zgodą prawnego opiekuna z dnia 21 września 2008 roku. Na postawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od 12 września 2008 r. do 14 października 2008 r. Rozpoznano zaburzenia zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji (zał. nr 4 d). X.Y. lat. został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym za pisemną zgodą prawnego opiekuna z dnia 17 stycznia 2008 roku. Na podstawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od 30 maja 2008 r. do 13 czerwca 2008 r. Rozpoznano zaburzenia zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji (zał. nr 4 e). W dokumentacji dziecka brakowało skierowania do szpitala psychiatrycznego. X.Y. lat 16 został/a umieszczony/a w szpitalu psychiatrycznym za pisemną zgodą prawnego opiekuna z dnia 24 lipca 2008 roku. Na postawie karty informacyjnej leczenia szpitalnego ustalono, Ŝe dziecko przebywało w szpitalu w okresie od 24 lipca 2008 r. do 07 sierpnia 2008 r. Rozpoznano zaburzenia zachowania i emocji, oraz dekompensację emocjonalną uwarunkowaną sytuacyjnie (zał. nr 4f). W dokumentacji dziecka brakowało skierowania do szpitala psychiatrycznego. Zgodnie z wyjaśnieniami dyrektora placówki brakujące dokumenty znajdują się w dokumentacji szpitalnej. Rodzaje i przyczyna stosowanych kar wobec dzieci. Na pytanie ankietowe dotyczące stosowania kar za złe zachowanie, dzieci w wieku szkolnym przebywające w czasie kontroli na terenie placówki udzieliły następujących odpowiedzi: mam za kogoś zrobić dyŝur, dostaję mniej kieszonkowego, nie oglądam telewizji, idę do pokoju uczyć się, nie dostaję podwieczorku, siedzę w pokoju, kara na słodycze, bicie, jeŝeli dostawałem karę to jej nie wykonywałem (zał. nr 3). Przeprowadzono rozmowę z 6 dzieci w wieku przedszkolnym i dziećmi u których występuje upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym. Na zadane pytanie odnośnie stosowania wobec nich kar dzieci wymieniły następujące: szybsze chodzenie spać, siedzenie w pokoju np. przez godzinę, w dzień chodzić spać, obniŝone kieszonkowe. Na pytanie ankietowe dotyczące nie 5

6 otrzymania posiłku w ramach kary, dzieci w wieku szkolnym przebywające w czasie kontroli na terenie placówki odpowiedziały w następujący sposób: 3 dzieci napisało, Ŝe nie miało takiej kary i Ŝe zawsze jest jedzenie. Jedno dziecko napisało, Ŝe za spóźnienie się do placówki lub za nie pójście do szkoły. Jedno napisało, Ŝe wracając z treningu zostało poinformowane o braku posiłku ze względu na 2 godzinne oddalenie się od placówki bez zgody wychowawców (zał. nr 3). Stan sanitarny w placówce, rodzaj i ilość środków czystości i środków do higieny indywidualnej dzieci. lustrację pomieszczeń, dokonali analizy faktur. Przeprowadzono ankiety wśród starszych wychowanków placówki, oraz rozmowę z młodszymi wychowankami placówki oraz dziećmi z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. W dniu kontroli pomieszczenia w placówce były czyste. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez dzieci na pytanie ankietowe dotyczące jakości i ilości otrzymywanych przez nie środków do higieny i środków czystości wyciągnięto wnioski, Ŝe dzieci otrzymują co tydzień potrzebne środki czystości i do higieny w wystarczającej ilości. Jeśli czegoś im brakuje (np. szamponu do włosów, mydła, pasty do zębów, płynu do kąpieli, płynu do mycia podłóg, płynu do mycia naczyń, kostek do zmywarek, proszku do prania, itd.) w kaŝdej chwili mogą pobrać dodatkowe środki od Pani intendentki (zał. nr 3). Na podstawie przedstawionych faktur za miesiące październik 2008 r., listopad 2008 r., grudzień 2008 r., styczeń 2009 r. (zał. nr 5) stwierdzono, Ŝe placówka zakupuje wystarczającą ilość środków czystości i do higieny przeznaczonych dla dzieci. Zgodnie z oświadczeniem pielęgniarki zatrudnionej w Placówce (zał. nr 6) z problemem wszawicy występującej u dzieci Placówka najczęściej boryka się po urlopowaniu i powrocie wychowanków z domów rodzinnych. Od miesiąca września 2008 r. 9 dzieci miało wszawicę. Poddane zostały myciu i czyszczeniu głów przeznaczonymi do tego celu środkami tj. Pi- pi, Sora, Paranit, Hedrin. Kuracja której poddawane były równieŝ dzieci z najbliŝszego kontaktu powtarzana była po 7 dniach. MoŜliwość zachowania intymności dzieci podczas korzystania z łazienki. ankietę wśród wychowanków w wieku szkolnym przebywających w czasie kontroli na terenie Placówki, oraz przeprowadzili rozmowę 6

7 z wychowankami w wieku przedszkolnym i dziećmi u których występuje upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym i znacznym pytając między innymi o to, czy podczas kąpieli lub przebierania kolega/koleŝanka moŝe wejść bez Twojej zgody? Czy puka? W zdecydowanej większości dzieci odpowiedziały, Ŝe bez ich zgody nikt nie wchodzi i koledzy koleŝanki zawsze pukają. Jedno dziecko w wieku szkolnym odpowiedziało, Ŝe: wchodzą bez mojej zgody. Młodsze dzieci odpowiedziały w następujący sposób: Jak się kąpiemy to osobno dziewczyny i chłopcy. Starsi koledzy nie wchodzą. Zabezpieczenie dzieci w leki. rozmowę z pielęgniarką zatrudnioną w Placówce, dokonali analizy rejestru wydanych leków i faktur. Przeprowadzono ankiety wśród starszych wychowanków placówki, oraz rozmowę z młodszymi wychowankami placówki oraz dziećmi z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. Zgodnie z oświadczeniem pielęgniarki (zał. nr 6) w Placówce realizowane są wszystkie recepty wypisane przez lekarza i ilość leków jest zawsze wystarczająca na pełną kurację. W przypadku urlopowania dzieci do domów rodzinnych w czasie choroby (jeśli nie ma przeciwwskazań lekarza) leki przekazywane są rodzicom w celu kontynuowania leczenia. Na zakup leków, okularów korekcyjnych, środków opatrunkowych, i środków przeciw wszawiczych pielęgniarka otrzymuje zaliczkę z Placówki i nigdy nie zdarzyło się, Ŝe zabrakło pieniędzy na leki. Leki wydawane są zgodnie z zaleceniami lekarza, indywidualnie dla danego dziecka, zgodnie z prowadzonym rejestrem wydawanych leków w załączeniu kopie rejestru (zał. nr 7) oraz faktur (zał. nr 8) poświadczone za zgodność z oryginałem za miesiące październik 2008 r., listopad 2008 r., grudzień 2008 r., styczeń 2009 r. Na podstawie odpowiedzi udzielonych przez dzieci, na pytanie ankietowe dotyczące otrzymywania leków przez dzieci, zapisanych przez lekarza podczas choroby (zał. nr 3), wyciągnięto wnioski, Ŝe wszystkie dzieci kiedy są chore zawsze otrzymują leki zapisane przez lekarza. Dostęp do jedzenia i picia w Placówce przez całą dobę. rozmowę z dyrektorem i wicedyrektorem Placówki. Pani dyrektor i Pani wicedyrektor odpowiedziały, Ŝe dostęp do jedzenia i do picia dzieci mają przez całą dobę. W aneksach kuchennych znajdują się lodówki w których znajduje się jedzenie. (zał. nr 1) Na pytanie ankietowe: Czy w Twojej 7

8 grupie aneks kuchenny otwarty jest przez całą dobę i czy zawsze kiedy jesteś głodny i chce Ci się pić moŝesz zjeść posiłek i się napić?, dzieci odpowiedziały w następujący sposób: Jedno dziecko odpowiedziało, Ŝe tak. Jedno, Ŝe kuchenka nie zawsze jest otwarta. Jedno dziecko udzieliło odpowiedzi, Ŝe tak jest otwarta kuchenka, ale czasem jest zamknięta. Jedno dziecko udzieliło odpowiedzi, Ŝe nie, nawet jak ładnie proszę, to mi nie pozwalają. Dzieci w wieku przedszkolnym odpowiedziały Ŝe: moŝemy jeść i pić kiedy chcemy. Przypadki wykorzystywania seksualnego młodszych dzieci przez starsze. rozmowę z dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku, dyrektorem i wicedyrektorem Placówki. Pani dyrektor i wicedyrektor Placówki zgodnie twierdziły, Ŝe szczególnie na ten właśnie obszar zwrócona była uwaga całego personelu. Młodsze dzieci umieszczone były na I piętrze, starsze na II. Podczas dyŝuru nocnego w 1 budynku pełniło dyŝur 4 pracowników, w tym 3 wychowawców i 1 opiekunka dziecięca. Pod opieką 5 pracowników podczas nocy, przebywało około 50 wychowanków (zał. nr 1). Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku oraz analizy dokumentów ustalono, Ŝe w marcu 2008 r. dotarła do PCPR w Szczecinku informacja od rodziny zastępczej w której zostało umieszczone rodzeństwo: dziewczynka rok urodzenia 2000 i chłopiec rok urodzenia 1997 (dzieci wcześniej przebywały w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku) o dziwnym zachowaniu na podłoŝu seksualnym występującym u dziewczynki. Rodzina zastępcza wraz z dziećmi została pokierowana do Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Koszalinie celem uzyskania fachowej pomocy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku wystosowało pismo nr PCPR.MN /08 w w/w sprawie do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich w Szczecinku, które zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej w Szczecinku. Postanowieniem z dnia 04 lipca 2008 r. prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa (kserokopie dokumentacji sprawy zał. nr 9). Przeprowadzona rozmowa z dziećmi, oraz odpowiedzi wychowanków na pytania ankietowe, nie potwierdziły informacji dotyczących ewentualnych sytuacji wykorzystywania seksualnego na terenie Placówki. Przedstawicielowi kontrolowanej jednostki, po zapoznaniu z treścią protokołu, przysługują następujące uprawnienia: 8

9 1. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić umotywowane zastrzeŝenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. 2. Prawo odmowy podpisania protokołu powinno być poprzedzone złoŝeniem pisemnych przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Dokonano wpisu w ksiąŝce kontroli pod pozycją 06. Protokół sporządzono 09 marca 2009 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: - Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku - egzemplarz nr 1, - a/a - egzemplarz nr 2 kierownik jednostki kontrolowanej: kontrolujący: Szczecin, dnia marca 2009 r. 9

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. PS. 1. RK. 0932/ 01 /09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, Socjalizacyjnej Dzieciowisko w Świdwinie w dniu 26 marca 2009 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0932/07/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Barlinku, w dniu 03 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Polana Lecha 2 74-320 Barlinek Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/3/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 19 maja 2009 r. Adres Placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48 78-230

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r.

PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/20/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 10 grudnia 2009 r. Adres Placówki Dom Dziecka ul. Kresowa 26 72-010 Police Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2 PS. 1. IJ- B. 0934/02/09 PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 16 lutego 2009 r.

Egz. nr 2 PS. 1. IJ- B. 0934/02/09 PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 16 lutego 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0934/02/09 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie, w dniu 16 lutego 2009 r. Adres Placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48 78-230

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r. PS.1.JM.0932/10/08 Egz. Nr 1 Data sporządzenia: Szczecin, 29 sierpnia 2008r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie w dniu 10 czerwca 2008r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej placówce pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku w dniu 01 kwietnia 2011 r.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej placówce pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku w dniu 01 kwietnia 2011 r. PS.1.431-3-11/11[IJ-B] PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej placówce pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku w dniu 01 kwietnia 2011 r. Adres Placówki: Wielofunkcyjna Placówka Pomocy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. PS. 1. IJ- B. 0932/11/09 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym Nr 3 TPD w Świnoujściu w dniu 03 września 2009 r. Adres Placówki: Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie PS.1.IJ-B.0932/15/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 09 lipca 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym TPD w Koszalinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD ul. Piłdudskiego

Bardziej szczegółowo

PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Szczecin, 21 listopada 2011r.

PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Szczecin, 21 listopada 2011r. PS.1-431.8.10.2011.2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 21 listopada 2011r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Stargardzie Szczecińskim w dniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Lubinie w dniach 14-15 stycznia 2010 r.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Lubinie w dniach 14-15 stycznia 2010 r. PS. 1. RK. 0934/ 01 /10 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Lubinie w dniach 14-15 stycznia 2010 r. Adres placówki: Dom Dziecka Lubin ul. Główna 44 72-500 Międzyzdroje Kontrolę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26 października 2010 r. PS.1.JM.0933-101/10-2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 19 listopada 2010r. P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniach 26

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności:

PROTOKÓŁ. Pozyskiwanie, kwalifikowanie i wspieranie rodzin zastępczych, a w szczególności: PS.1.RK.0932/11/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 07 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Wisełce w dniu 18 czerwca 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Wisełce w dniu 18 czerwca 2009 r. PS. 1. RK. 0934/ 04 /09 PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Wisełce w dniu 18 czerwca 2009 r. Adres placówki: Dom Dziecka ul. Lesna 4 72-513 Wisełka Kontrolę przeprowadził zespół

Bardziej szczegółowo

S.2. 431.2.18.2014.IJ-B

S.2. 431.2.18.2014.IJ-B S.2. 431.2.18.2014.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 6 w Stargardzie Szczecińskim, w dniu 13 października 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

S-2.431.2.17.2014.HK. Adres kontrolowanej placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. K. Szymanowskiego 56/31 73-110 Stargard Szczeciński

S-2.431.2.17.2014.HK. Adres kontrolowanej placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Nr 1 ul. K. Szymanowskiego 56/31 73-110 Stargard Szczeciński S-2.431.2.17.2014.HK Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim, w dniu 13 października 2014 r. Adres kontrolowanej placówki: Placówka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Dębnie w dniach 06 07 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ. kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Dębnie w dniach 06 07 grudnia 2012 r. S.1.431.3.13.2012.IJ-B PROTOKÓŁ kontroli doraźnej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Dębnie w dniach 06 07 grudnia 2012 r. Adres Placówki: Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie PS.1.RK.0932/12/08 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 05 sierpnia 2008 r. w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym w Szczecinie Adres placówki: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy ul. Jana Pawła II 42

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2. PS.1.RK.0931/02/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 16-17 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, ul. RóŜowa 8/2. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. RóŜowa 8/2

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. PS.1.AJ.0932/9/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w dniu 21 kwietnia 2009r. Adres placówki: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r. PS.1.JM.0932/17/09 Data sporządzenia: Szczecin, 15 czerwca 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku w dniu 1 czerwca 2009 r. Adres

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r. PS. 1. IJ- B. 0931/12/08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo Wychowawczej w Gryficach, w dniach 12-13 czerwca 2008 r. Adres Placówki: Placówka Wielofunkcyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r. PS. 1. RK. 0931/ 18 /08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Socjalizacyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Towarzystwa Salezjańskiego 06 października 2008 r. Adres placówki: Socjalizacyjna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50. PS.1.431-3-8/11-1[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 22-23 marca 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Szczecinie, przy ul. NaroŜnej 50. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. NaroŜna

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ

PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ PS.2.HF.8012/34/09 Egz. Nr 1 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Prywatnym Ośrodku Medycznym POLAMED w Szczecinie przy ul. Zacisznej 4a Kontrolę przeprowadzili w dniu 24 listopada 2009r. 1)

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Fundacji "Mam Dom" w Szczecinie 04 sierpnia 2009 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Fundacji Mam Dom w Szczecinie 04 sierpnia 2009 r. PS. 1. RK. 0931/08/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym Fundacji "Mam Dom" w Szczecinie 04 sierpnia 2009 r. Adres ośrodka: Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy Fundacji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. PS.1.AJ.0932/8/09 Data sporządzenia: Szczecin, 25 maja 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach w dniu 17 kwietnia 2009 r. Adres placówki:

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2 PS. 1. 431-5-2 /11-2[RK] PROTOKÓŁ

Egz. nr 2 PS. 1. 431-5-2 /11-2[RK] PROTOKÓŁ PS. 1. 431-5-2 /11-2[RK] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Białogardzie, w dniach 05-06 lipca 2011 r. Adres placówki: Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 09-10 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 09-10 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie. PS.1.IJ-B.0931/01/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 09-10 lutego 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Szczecinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Mączna 16 70-780 Szczecin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie w dniu 23 listopada 2011 r.

P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie w dniu 23 listopada 2011 r. PS.1-431.8.12.2011.2 [JM] Data sporządzenia: Szczecin, 14 grudnia 2011r. Adres placówki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Monte Casino 2 75-412 Koszalin P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie w dniu 19 lipca 2012 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie w dniu 19 lipca 2012 r. PS.1.431.3.8.2012.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie w dniu 19 lipca 2012 r. Adres Placówki: Wioska Dziecięca SOS ul. Kościuszki 48 78-230 Karlino Kontrolę

Bardziej szczegółowo

PS.1.LS.0932-9 /08 P R O T O K Ó Ł

PS.1.LS.0932-9 /08 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS.0932-9 /08 P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych w Piotrowicach 1, gm. Dygowo, prowadzonego przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PS.2.0932.2.3.2011.JL P R O T O K Ó Ł

PS.2.0932.2.3.2011.JL P R O T O K Ó Ł PS.2.0932.2.3.2011.JL Egz. Nr.. P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 18 kwietnia 2011 r. w komórkach organizacyjnych Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Koszalinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Koszalinie. PS.1.IJ-B.0931/09/10 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 20-21 maja 2010 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 3 w Koszalinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka nr 3 ul. Jana Pawła II 2/3

Bardziej szczegółowo

PS.2.HF.8012/10-art.13/09 Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł

PS.2.HF.8012/10-art.13/09 Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł PS.2.HF.8012/10-art.13/09 Egz. Nr 1 P R O T O K Ó Ł kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zachodniopomorskim Ośrodku Wentylacji Domowej i Zachodniopomorskim Ośrodku Wentylacji Domowej dla Dzieci w Stargardzie

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz Nr 1 PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł PS.1.LS. 0933 1/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w dniu 7 października 2009 r. w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Mielnie Na podstawie art. 22

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.10.2014 Łódź, dnia 21 lipca 2014 r. Pani Danuta Malik Dyrektor Domu Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r. S-2.431.2.2.2014.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Promyk Nadziei w Szczecinie w dniach od 22 do 23 stycznia 2014 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PS.1.431.3.3.2012.IJ-B Szczecin, dnia maja 2012 r. Wystąpienie pokontrolne

PS.1.431.3.3.2012.IJ-B Szczecin, dnia maja 2012 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI PS.1.431.3.3.2012.IJ-B Szczecin, dnia maja 2012 r. Pani Krystyna Załęska Dyrektor Domu Dziecka w Tanowie Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 2, art. 16 ust.

Bardziej szczegółowo

PS.VI.1/9013/17/10. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Joanny Jasiukiewicz w dniu 17 listopada 2010 roku

PS.VI.1/9013/17/10. Kontrolę przeprowadzono w obecności: Dyrektora Joanny Jasiukiewicz w dniu 17 listopada 2010 roku PS.VI.1/9013/17/10 Protokół z kontroli doraźnej w Domu dla Dzieci Fundacji Dziecięca Przystań placówce socjalizacyjnej prowadzonej w Gdyni przy ul. Demptowskiej 46, prowadzonej w związku z wnioskiem o

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie w dniu 11 lutego 2011 r.

PROTOKÓŁ kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie w dniu 11 lutego 2011 r. PS.1.431-3-2/11[IJ-B] PROTOKÓŁ kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Wojska Polskiego w Szczecinie w dniu 11 lutego 2011 r. Adres Placówki: Rodzinny Dom Dziecka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 8 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 8 w Szczecinie. PS.1.IJ-B.0931/01/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 05 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 8 w Szczecinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. 3-go Maja 10/5 70-214 Szczecin

Bardziej szczegółowo

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli

PS-Pi.431.4.1.2012.3.6. Protokół kontroli PS-Pi.431.4.1.2012.3.6 Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w ChodzieŜy (64 800 ChodzieŜ, ul. Ujska 47) zwanego dalej Domem lub określanego skrótem DPS. Kontrolę przeprowadził

Bardziej szczegółowo

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach

2014 r. w Rodzinnym Domu Dziecka w Tobiaszach ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI Wydział Polityki Społecznej PS-II.431.18.2014 Łódź, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w dniu15 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Walentynka w Szczecinku Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy Walentynka

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku.

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SALUS przy ul. Kościuszki 38c w Szczecinku. Kontrolę przeprowadzili w dniu 10 maja 2010r. 1) Jolanta Lipok Inspektor

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r.

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r. S-2.431.1.11.2013.IJ-B PROTOKÓŁ Egz. nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej Nr 1 w Koszalinie w dniach 21 22 maja 2013 r. Adres Placówki: Placówka Opiekuńczo Wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 1 października 2009r.

Szczecin, 1 października 2009r. PS.1.JM.0932/26/09 Data sporządzenia: Szczecin, 1 października 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Koszalinie w dniu 7 września 2009 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 29 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ. z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 29 stycznia 2014 r. S.2.431.2.4.2014.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Policach w dniu 29 stycznia 2014 r. Adres Placówki: Dom Dziecka ul. Kresowa 26 72-010 Police Kontrolę przeprowadził zespół

Bardziej szczegółowo

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6

2. Liczba wychowanków umieszczonych w placówce w dniu wizytacji 6 PS.VI.1/9013/18/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej Jednostka wizytowana: Rodzinny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE

Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE Warszawa, dnia 21 listopada 2007 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57 - 72 fax 444-57 62 P/7/099/ LWA41024-5-2007 Pani Zofia Karaś Dyrektor Placówki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina

PROTOKÓŁ. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino ul. ŁuŜycka 12, Podmiot prowadzący: Burmistrz Gryfina PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie ul. ŁuŜycka 12, w dniach 7 9 lipca 2009 r. Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie Adres: 74-100

Bardziej szczegółowo

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r.

z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r. S-2.431.1.13.2013.IJ-B PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Rodzinnym Domu Dziecka w Białogardzie w dniach 13 14 listopada 2013 r. Adres Placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Małcużyńskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 12 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 12 w Szczecinie. PS-1.431.3.24.2011.IJ-B. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka Nr 12 ul. Obrońców Stalingradu 21/4 70-407 Szczecin PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 14-15 września 2011 r. w Rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej

Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej PS-VI.9423.12.2011 Protokół z wizytacji obiektu przeprowadzonej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki rodzinnej Jednostka wizytowana: całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza

Bardziej szczegółowo

była Pani Jolanta Bobińska.

była Pani Jolanta Bobińska. WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.3.2015 Łódź, 19 maja 2015 r. Pani Jolanta Bobińska Dyrektor Domu Dziecka dla Dzieci Chorych Fundacji Dom w Łodzi 91-426 Łódź, ul. Wierzbowa 13 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie

Ustalenia wizytacji: 2. Liczba dzieci umieszczonych w placówce w dniu wizytacji: 24, w tym: 13 w placówce w Luzinie, 11 w placówce w Wejherowie PS.VI/9013/19/10 Protokół z wizytacji obiektu w związku z wnioskiem o zmianę decyzji w sprawie wydanego zezwolenia na prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczowychowawczej Jednostka wizytowana: Placówka

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon:

Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, Gdańsk Regon: PS-III.9514.6.2016.TB Gdańsk, dnia 8 marca 2016 r. Protokół kontroli okresowej NORD SECURITY Sp. z o.o. ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk Regon: 220335670 Kontrolę, w dniach 25 26 lutego 2016 r., przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.29.2015 Łódź, 9 lutego 2016 r. Pan Arkadiusz Janicz Dyrektor Centrum Administracyjnego do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Porszewicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie

Protokół. Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Zachodniopomorski Urząd Egz. Nr 2 Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17-19 listopada 2009 r. w Centrum Integracji Społecznej w Białogardzie,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w dniu 20-21 października 2008 r.

P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w dniu 20-21 października 2008 r. PS.1.JM.0932/20/08 Egz. Nr 2 Data sporządzenia: Szczecin,26listopada 2008r. P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie w dniu 20-21 października

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika:

1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres oraz imię i nazwisko kierownika: Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Samotnych i Bezdomnych Kobiet i Mężczyzn prowadzonym przez Stowarzyszenie Samotnych Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Wąworkowie w dniu 11 września 2012

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 w Szczecinie.

PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 w Szczecinie. PS.1.IJ-B.0931/02/09 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniu 11 lutego 2009 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 10 w Szczecinie. Adres placówki: Rodzinny Dom Dziecka ul. Aleja Piastów 74/7 70-326

Bardziej szczegółowo

PS.2.MJ.8012/01/09 Egz. nr 2

PS.2.MJ.8012/01/09 Egz. nr 2 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Niepublicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej SPEC-MED S.C. z siedzibą w Gryficach przy ul. Dworcowej 2 Kontrolę przeprowadziły w dniu 17 kwietnia

Bardziej szczegółowo

S-3.431.3.4.2015.MR-K Protokół

S-3.431.3.4.2015.MR-K Protokół S-3.431.3.4.2015.MR-K Protokół z kontroli Przedsiębiorstwa Turystyczno - Usługowo - Handlowego Bałtex s. c. Jacek Perliński, Alicja Perlińska w Międzyzdrojach, ul. Zwycięstwa 22 - organizatora turnusów

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie

PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Terapii i Opieki nad Nietrzeźwymi Sp. z o.o. w Koszalinie Kontrolę przeprowadzili w dniu 28 października 2013 r. 1) Pani Halina Figórska kierownik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r.

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego 2010 r. PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzone w Poradni Medycyny Paliatywnej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim Kontrolę przeprowadziły w dniu 22 lutego

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 z kontroli problemowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolinie przy ul. Zamkowej 21 w dniu 8 lutego 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 19 maja 2010 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogardzie, ul. 3 Maja 6 B, 72 277 Nowogard. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 18-20 czerwca 2008 r. w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 18-20 czerwca 2008 r. w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie PS. 1. IJ-B.0931/15/08 PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 18-20 czerwca 2008 r. w Wiosce Dziecięcej SOS w Karlinie Adres placówki: SOS Wioska Dziecięca w Karlinie ul. Kościuszki 48

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PS-II.431.2.2014 Łódź, dnia 21 maja 2014 r. Pani Katarzyna Adamek Dyrektor Domu Dziecka Nr 3 "Słoneczna Polana" ul. Sowińskiego 3 91-485 Łódź WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.10.2014.PW Egz. nr PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym MEDiSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15 w dniu 10 marca 2014 r. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, dnia... w Poznaniu PS- V.9514.03.2013.9.1 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym.

PROTOKÓŁ. Kontrola miała na celu sprawdzenie warunków zakwaterowania osób przebywających na turnusie rehabilitacyjnym. S.2. 431-3.2.2.2012.EP PROTOKÓŁ z kontroli doraźnej Ośrodka Rehabilitacyjno Wczasowego Rzemieślnik w Międzywodziu, ul. Wojska Polskiego 19-24, uprawnionego do przyjmowania zorganizowanych grup turnusowych

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB

Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III TB Gdańsk, dnia 24 maja 2016 r. PS-III.9514.15.2016.TB Protokół kontroli okresowej Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Dębowa Marta Pabian, Wojciech Pabian ZPChr ul. Warszawska 1/12, 82-500 Kwidzyn Regon:170035050

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Pracy, Spraw Socjalnych i Zdrowia Warszawa, dnia listopada 2009r. KPZ-4111-01-01/2009 K/09/005 Pani Barbara Piasecka Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 1 kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 16 czerwca 2008 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzyzdrojach, przy ul. KsiąŜąt Pomorskich 8. Kontrolę przeprowadziły Dobrosława

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r.

Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. Protokół z kontroli sprawdzającej w Schronisku dla Kobiet Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Lipowej w dniu 11 września 2012 r. 1. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli, jej siedzibę, adres

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.21.2015 Łódź, 2 grudnia 2015 r. Pani Barbara Zegar p. o. Dyrektora Domu Dziecka Słoneczko w Tomaszowie Mazowieckim ul. Nowowiejska 18 97-200 Tomaszów Mazowiecki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł

PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł PS.II-3,11.0934-9-2/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej 9 czerwca 2009 r. w budynku nazywanym przez prowadzącą * Rodzinnym Domem Opieki pod Lipami, z siedzibą pod adresem ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y.

dokumentacji rodziny zastępczej X.X.Y. oraz analizę indywidualnej dokumentacji dziecka X.Y. S-2.431.1.13.2015.IJ-B Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kamieniu Pomorskim w dniu 27 kwietnia 2015 r. Adresy kontrolowanych jednostek: 1. Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł Egz. nr 1 PS.2.EP.0932-5/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Aktywności Zawodowej CENTRALNA KUCHNIA w Stargardzie Szczecińskim, ul. Broniewskiego 2. W dniach od 21 września

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A

PROTOKÓŁ. z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A PS.2.9612.11.2011.MM PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej ZDROWIE w Świdwinie przy ul. Kościuszki 23A Kontrolę przeprowadziły w dniu 13 kwietnia 2011 r. 1) Maria

Bardziej szczegółowo

PS-1.431.8.3.2011.2.AJ

PS-1.431.8.3.2011.2.AJ PS-1.431.8.3.2011.2.AJ Data sporządzenia: Szczecin, 26 lipca 2011 r. P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie w dniach 12-13 lipca 2011 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 719 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1. Informacji udzielali: Alicja Zołotucho Prezes Stowarzyszenia

Egzemplarz nr 1. Informacji udzielali: Alicja Zołotucho Prezes Stowarzyszenia Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2008 r. w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i MłodzieŜy Niepełnosprawnej Ruchowo Tęcza w Szczecinie Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny w składzie:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniach września 2010 r.

PROTOKÓŁ. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniach września 2010 r. PS.1.0931/13/10[IJ-B] PROTOKÓŁ kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Wielofunkcyjnej Placówce Pomocy Rodzinie Szansa w Szczecinku, w dniach 14-17 września 2010 r. Adres Placówki: Wielofunkcyjna Placówka

Bardziej szczegółowo

nr PS-IV.9423.1.4.2013

nr PS-IV.9423.1.4.2013 P R O T O K Ó Ł K O N T R O L I nr PS-IV.9423.1.4.2013 placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dom Seniora Rotmanka z

Bardziej szczegółowo

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice

PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Dom ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WOJEWODA ŁÓDZKI Łódź, 26 listopada 2013 r. PS.II.431.19.2013 Pani Irena Bodych Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Dom" ul. Nowobielańska 100 96-100 Skiewrniewice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł

PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł PS.2.EP.0932-12/09 P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Firmie Handlowo Usługowej LEMON" Andrzej Rudnik, ulica Słowiańska 41, 78-400 Szczecinek. W dniu 23 listopada 2009 r. kontrolę

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18 września 2009r.

Szczecin, 18 września 2009r. PS.1.JM.0932/22/09 Data sporządzenia: Szczecin, 18 września 2009r. P R O T O K Ó Ł z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie w dniu 28 sierpnia 2009 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ

Egz. Nr 1. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ Egz. Nr 1 Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Delegatura w Koszalinie PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w dniach 05-06 listopada 2014 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kołobrzegu, ul. Katedralna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ODDZIAŁU PSYCHIATRYCZNEGO WSZ W KALISZU Oddział Psychiatryczny wchodzi w skład WSZ im. L. Perzyny w Kaliszu. Swoją działalność prowadzi na podstawie następujących przepisów prawa:

Bardziej szczegółowo

Pani Maria Kolankiewicz Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa

Pani Maria Kolankiewicz Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa Warszawa, 20. 08. 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WPS-IX.431.4.4.2015.MT Pani Maria Kolankiewicz Dyrektor Domu Dziecka Nr 15 im. ks. G.P. Baudouina ul. Nowogrodzka 75 02-018 Warszawa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ PS-V.9514.26.2013.4,10 PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ przeprowadzonej w zakładzie pracy chronionej o nazwie: Spółdzielnia Niewidomych San Marko, ul. Lindego 4, 60-573 Poznań (zwanym w dalszej części protokołu

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.16.2015 Gdańsk, dnia 3 lutego 2016 r. Pani Elżbieta Tessmer Dyrektor Rodzinnego Domu Dziecka im. Magdy Wójcik i Rolfa Sorby ul. Wiosny Ludów 13 81 459 Gdynia Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym

Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym WOJEWODA POMORSKI PS-VI.431.2.2014 Gdańsk, dnia 23 maja 2014r. Pan Remigiusz Walędziak Dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gdyni Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym

Bardziej szczegółowo

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0931-3-1-10. Protokół

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0931-3-1-10. Protokół Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej PS.IV. 0931-3-1-10 Protokół z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej, ul. Szaflarska 39, 34-400

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie

P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie K-S-1.431.3.5.2014.IL P R O T O K Ó Ł z kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Białogardzie Jednostka kontrolowana: Dom Pomocy Społecznej 78 200 Białogard ul. Świętego Brata Alberta

Bardziej szczegółowo