WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYPALENIE ZAWODOWE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007"

Transkrypt

1 WYPALENIE ZAWODOWE Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata Wybór i opracowanie: Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka Wydawnictwa zwarte 1. ANCZEWSKA, Marta Jak uniknąć objawów wypalenia w pracy z chorymi / Marta Anczewska. Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. (Biblioteka Psychiatry ; t. 6) 2. ANCZEWSKA, Marta Stres i wypalenie zawodowe u pracowników psychiatrycznej opieki zdrowotnej / Marta Anczewska. Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, s. (Monografie Psychiatryczne ; 5) 3. CHRZANOWSKA, Iwona Wypalenie zawodowe nauczycieli a ocenianie osiągnięć szkolnych uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i uczniów o prawidłowym rozwoju na etapie szkoły podstawowej / Iwona Chrzanowska. Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 4. DeMARCO, Tom Luz : jak uniknąć wypalania się, zapracowania i mitu absolutnej sprawności / Tom DeMarco. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo Techniczne, s. 5. FENGLER, Jörg Pomaganie męczy : wypalenie w pracy zawodowej / Jörg Fengler. Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, s. 6. GRZEGORZEWSKA, Maria Katarzyna Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop s. 7. JAMES, Richard K. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydaw. Edukacyjne, s. 8. KARNEY, Janina E. Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy / Janina E. Karney. Warszawa : Wydaw. Akademickie Żak, cop s. 9. OGIŃSKA-BULIK, Nina Stres zawodowy u policjantów : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 10. OGIŃSKA-BULIK, Nina Stres zawodowy w służbach ratowniczych / Nina Ogińska-Bulik. Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, s.

2 11. OGIŃSKA-BULIK, Nina Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, cop s. 12. PERSKI, Aleksander Poradnik na czas przełomu : o stresie, wypaleniu oraz drogach powrotu do życia w równowadze / Aleksander Perski. Warszawa : Jacek Santorski & Co, cop s. 13. POKLEK, Robert Skuteczność psychologicznego warsztatu antystresowego w profilaktyce syndromu wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej / Robert Poklek. Kalisz : Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, s. 14. RONGIŃSKA, Tatiana Strategie radzenia sobie z obciążeniem psychicznym w pracy zawodowej / Tatiana Rongińska. Zielona Góra : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, s. 15. SEKUŁOWICZ, Małgorzata Nauczyciele szkolnictwa specjalnego wobec zagrożenia wypaleniem zawodowym : analiza przypadków / Małgorzata Sekułowicz. Wrocław : Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, cop s. 16. SEKUŁOWICZ, Małgorzata Wypalenie zawodowe nauczycieli pracujących z osobami z niepełnosprawnością intelektualną : przyczyny, symptomy, zapobieganie, przezwyciężanie / Małgorzata Sekułowicz. Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 2454) 17. SZMAGALSKI, Jerzy Stres i wypalenie zawodowe pracowników socjalnych / Jerzy Szmagalski. Warszawa : [Instytut Rozwoju Służb Społecznych], s. (Ex Libris Pracownika Socjalnego ; 1) 18. TUCHOLSKA, Stanisława Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska. Lublin : Wydaw. KUL, s. 19. WYPALENIE zawodowe : przyczyny, mechanizmy, zapobieganie / pod red. Heleny Sęk. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. (Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 7) 20. WYPALENIE zawodowe : przyczyny i zapobieganie. Wyd. 2 / red. nauk. Helena Sęk. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. (Nowe Tendencje w Psychologii ; t. 7) 21. ZESPÓŁ wypalenia w przebiegu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym : XXI Ogólnokrajowy Dzień Rehabilitacji Dziecka ( ) / red. Józef Patkiewicz. Wrocław : [Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem. Oddział Wojewódzki we Wrocławiu, s. Rozprawa w wydawnictwie zwartym 22. GÓRSKA, Iwona Nauczyciel wobec agresji w szkole radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego : (komunikat z badań) / Iwona Górska // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. Warszawa : WSP TWP, S HAŁAJ, Joanna Barbara Stres organizacyjny a syndrom wypalenia zawodowego w grupie zawodowej nauczycieli / Joanna Barbara Hałaj // W: Edukacja szkoła nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka / pod red. Józefa Kuźmy i Janusza Morbitzera. Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, S

3 24. KATARYŃCZUK-MANIA, Lidia Czy nauczycielom potrzebna jest terapia? / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Terapia dźwiękiem / red. Lidia Kataryńczuk-Mania. Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, S KIJOWSKA, Iwona Syndrom wypalenia zawodowego u nauczycieli a ich kompetencje społeczne / Iwona Kijowska // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. Elbląg : Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej ; Kraków : Impuls, S PALAK, Zofia Zespół wypalenia zawodowego w pracy nauczycieli szkół specjalnych i ogólnodostępnych / Zofia Palak // W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, S SEKUŁOWICZ, Małgorzata Nauczyciel szkolnictwa specjalnego w obliczu zagrożenia wypaleniem zawodowym / Małgorzata Sekułowicz // W: Wątki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia społecznego osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Zenona Gajdzicy i Anny Klinik. Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, S SZCZĘSNA, Anna Instytucjonalne formy doskonalenia kompetencji wobec postulatów i oczekiwań nauczycieli-wychowawców w aspekcie profilaktyki wypalenia zawodowego / Anna Szczęsna // W: Kompetencje nauczyciela : stan, potrzeby i kierunki zmian / red. nauk. Edward Kozioł, Ewa Kobyłecka. Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, S ŻŁOBICKI, Wiktor Nauczycielski niebyt : o syndromie wypalenia zawodowego / Wiktor Żłobicki // W: Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. Kraków : Oficyna Wydaw. Impuls, S Artykuł w wydawnictwie ciągłym 30. BĘDZIŃSKA-WOSIK, Bożena Nauczycielu, nie daj się wypalić! / Bożena Będzińska-Wosik // Dyrektor Szkoły. 2003, nr 7/8, s BELZYT, Joanna Młodzi wypaleni, czyli ekologia za biurkiem / Joanna Belzyt // Wychowanie na co Dzień. 2003, nr 10-11, s BIBIK, Renata Aby światło nie zgasło czyli jak zapobiegać zespołowi wypalenia zawodowego / Renata Bibik // Wszystko dla Szkoły. 2002, nr 9, s BILSKA, Ewa Jak Feniks z popiołów, czyli syndrom wypalenia zawodowego / Ewa Bilska // Niebieska Linia. 2004, nr 4, s BOYATZIS, Richard Obudź w sobie pasję do pracy / Richard Boyatzis, Anne Mckee, Daniel Goleman ; oprac. z ang. Grażyna Aniszewska // Przegląd Organizacji. 2002, nr 5, s

4 35. BRYŚ, Michał Zespół wypalenia zawodowego jako zagrożenie w praktyce lekarskiej / Michał Bryś, Jakub Karbowski, Marcin Rydz // Nauki Humanistyczne. Nr 7 (2002), s CHODKIEWICZ, Jan Skazani na wypalenie? / Jan Chodkiewicz // Remedium. 2006, nr 1, s CHWEDOROWICZ, Józef Orientacja w sobie i otoczeniu w profilaktyce wypalenia zawodowego / Józef Chwedorowicz // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2004, nr 4, s CZEMIEROWSKA, Ewa Są nawet szczęśliwi nauczyciele / Ewa Czemierowska, Jadwiga Soboń // Psychologia w Szkole. 2005, nr 4, s GRETKOWSKI, Andrzej Syndrom wypalenia zawodowego w pracy hospicyjnej próba analizy zjawiska / Andrzej Gretkowski // Edukacja Dorosłych. 2003, nr 2, s GROENWALD, Maria Trudności w rozwoju zawodowym nauczyciela / Maria Groenwald // Geografia w Szkole. 2002, nr 1, s HAŁAJ, Joanna Barbara Wypalenie zawodowe uwarunkowania, przyczyny, konsekwencje / Joanna Barbara Hałaj, Henryk Pietrzak // Kwartalnik Edukacyjny. 2002, nr 1, s JURKIEWICZ, Celina Zespół wypalenia zawodowego pracowników domów pomocy społecznej / Celina Jurkiewicz // Praca Socjalna. 2003, [nr] 3, s KAFLIK-PIERÓG, Martyna Wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej / Martyna Kaflik-Pieróg, Nina Ogińska-Bulik // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Ser. 2. Nr 1 (2003), s KOZŁOWSKI, Waldemar Gdy braknie energii i chęci do pracy / Waldemar Kozłowski // Nowa Szkoła. 2005, nr 9, s KORLAK-ŁUKASIEWICZ, Anna Problem wypalenia zawodowego u pracowników socjalnych : jak mu zaradzić / Anna Korlak-Łukasiewicz // Praca Socjalna. 2001, nr 4, s LORENC-STEINMEC, Aleksandra Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba // Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s MĄCIK, Dorota Zespół wypalenia sił u policjantów o różnym poziomie samoakceptacji / Dorota Mącik // Przegląd Policyjny. 2002, nr 2, s, MIKRUT, Adam Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut // Szkoła Specjalna. 2003, nr 2, s MILCZAREK, Joanna

5 Poziom wypalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli / Joanna Milczarek // Ruch Pedagogiczny. 2005, nr 3-4, s MOCZYDŁOWSKA, Joanna Wypalenie zawodowe / Joanna Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. 2002, nr 1, s MORAWSKA, Bożena Wypalenie zawodowe u katechetów / Bożena Morawska // Katecheta. 2001, nr 5, s NAWÓJ, Józef Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego funkcjonariusza więziennego / Józef Nawój // Przegląd Więziennictwa Polskiego. 2000, nr 28/29, s NAWÓJ, Józef Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego służby więziennej / Józef Nawój // Opieka, Wychowanie, Terapia. 2000, nr 4, s NAWÓJ, Józef Psychospołeczne i zdrowotne koszty wykonywania zawodu funkcjonariusza więziennego / Józef Nawój // Auxilium Socjale. 2000, nr 1, s, NOWAK, Małgorzata Nie daj się wypalić/ Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. 2001, nr 10, s OGIŃSKA-BULIK, Nina Psychologiczne wyznaczniki zespołu wypalenia zawodowego u funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Przegląd Psychologiczny. 2006, nr 1, s OGIŃSKA-BULIK, Nina Wpływ spostrzeganego stresu w pracy i radzenia sobie na poziom wypalenia zawodowego w grupie funkcjonariuszy policji / Nina Ogińska-Bulik // Czasopismo Psychologiczne. 2003, nr 1, s PERSKI, Aleksander Udawanie umarłego / Aleksander Perski // Charaktery. 2004, nr 11, s POŚWIATOWSKA, Monika Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli / Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. 2002, nr 5, s PTAK, Marcelina Wypalenie zawodowe / Marcelina Ptak // Katecheta. 2001, nr 10, s SELWANT, Katarzyna Spaleni szkołą / Katarzyna Selwant // Charaktery. 2004, nr 9, s SKALSKI, Michał Chory z wypalenia / Michał Skalski, Maria Supranowicz // Wiedza i Życie. 2007, nr 4, s SOKOŁOWSKA, Ewa Jak nie wypalić się zawodowo? / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s SYROKA, Justyna Wypalenie zawodowe koszty indywidualne i społeczne / Justyna Syroka // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne Nr 57 (2003), s SZLAGURA, Wojciech Kryzys wypalenia / Wojciech Szlagura // Katecheta. 2002, nr 7-8, s

6 66. SZMAGALSKI, Jerzy Wypalenie zawodowe a stres w pracy / Jerzy Szmagalski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2004, nr 4, s SZOLEK, Wojciech Panie, spraw, aby nam się tak chciało, jak nam się nie chce! : czyli, jak nie wypalić się zawodowo / Wojciech Szolek // Katecheta. 2002, nr 7/8, s TARNOWSKI, Adam Psych-Net psychologia w Internecie : wypalenie zawodowe / Adam Tarnowski // Nowiny Psychologiczne. 2000, nr 1, s TOMAL, Violetta Wypalenie zawodowe nauczycieli / Violetta Tomal // Nowa Szkoła. 2002, nr 8, s TUCHOLSKA, Stanisława Cristiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego : etapy rozwoju / Stanisława Tucholska // Przegląd Psychologiczny. 2001, nr 3, s TUCHOLSKA, Stanisława Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Psychologia w Szkole. 2004, nr 2, s WALCZYKOWSKA, Karolina K. Wypaleniu zawodowemu można zapobiec / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog. 2007, nr 1, s WASILEWSKA, Monika System wartości oraz miejsce pracy w systemie wartości ogólnych u osób z grup ryzyka wypalenia zawodowego / Monika Wasilewska // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, Ser. 2. Nr 1 (2003), s WOJTCZAK, Dorota Stres i wypalenie zawodowe w pracy pielęgniarek / Dorota Wojtczak // Praca Socjalna. 2007, nr 4, s ZBYRAD, Teresa Uwarunkowania wypalenia zawodowego pracowników socjalnych / Teresa Zbyrad // Praca Socjalna. 2006, nr 1, s. 3-26

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI

WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI WYBRANE PROBLEMY PROFILAKTYKI Bibliografia w wyborze za lata 1980-2002 Opracowanie: Wanda Golec, Jolanta Stempień, Maria Wodzyńska. Biblioteka Pedagogiczna w Siedlcach 1 Autorki opracowania przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 1 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna Wybór: Wiesława Leszko Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile www.bp.pila.pl 2 Spis treści I. Autyzm s. 3-10 II. Klasy wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2014 sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie i jej filii Książki 1. Alkoholizm

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA?

DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE DIAGNOSTYKA I EWALUACJA - KONIECZNOŚĆ CZY POTRZEBA? Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Aleksandra Czajkowska

Bardziej szczegółowo

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 1. "Ekozabawa to wielka sprawa" / Piotr Pękała // Aura. - 2007, nr 7, dod. "Dodatek ekologiczny dla szkół" nr 154, s. 7-8 2. "Kwadrans

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Lublińcu Książki 1. Edukacja alternatywna

Bardziej szczegółowo

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III

Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu i w klasach I-III zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992-2013 Niepełnosprawność psychiczna (osoby umysłowo upośledzone z niesprawnością intelektualną)

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH TECHNIKA PISANIA PRAC SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Wanda Stokłosa. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Marii Grzegorzewskiej w Zielonej

Bardziej szczegółowo

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki

Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki Agresja elektroniczna Zestawienie bibliograficzne w wyborze (2010-2014) Książki 1. Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / red. Zdzisław Majchrzyk, Jan F. Terelak. - Białystok : WSAP, 2011. -

Bardziej szczegółowo

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU

DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE FILIA W KOLE DZIECKO - UCZEŃ Z WADĄ SŁUCHU Zestawienie bibliograficzne w wyborze Opracowanie: Krystyna Kowalczyk Koło

Bardziej szczegółowo

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010)

DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE DZIECKO GŁUCHE I NIEDOSŁYSZĄCE WYCHOWANIE I NAUCZANIE (bibliografia za lata 2005-2010) KSIĄŻKI : 1. Edukacja dzieci z uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin

Metoda Montessori. 3. Edukacja w systemie Montessori : podręcznik dla nauczycieli i studentów. T. 2 / Sabina Guz. - Lublin Metoda Montessori Bibliografia w wyborze, na podstawie zbiorów inowrocławskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Opracowała : Beata Kotlarek Wydawnictwa zwarte:

Bardziej szczegółowo

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel.centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze

Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie. z est awienie bibliograficzne w wyborze KSIĄŻKI Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie, Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Iławie Logopedia - z problematyki terapii mowy z est awienie bibliograficzne w wyborze 1. Badanie i kształtowanie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze

EDUKACJA EUROPEJSKA. Zestawienie bibliograficzne w wyborze EDUKACJA EUROPEJSKA Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zestawienie bibliograficzne na temat edukacji europejskiej jest materiałem pomocniczym dla nauczycieli, realizujących wymagania programowe ścieżki

Bardziej szczegółowo

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Montessori Maria - zestawienie bibliograficzne w wyborze Oprac. mgr Grażyna Hrebeniuk książki * Bednarczuk Beata: Dziecko w klasie Montessori : odniesienia teoretyczne i praktyczne. Lublin : Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet

Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Praca z nowoczesnymi technologiami TIK bezpieczny Internet Zestawienie bibliograficzne w wyborze Zasięg chronologiczny: 2000-2013 Zasięg językowy: język polski Rodzaje wykorzystanych źródeł: Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY

EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach EUROSIEROCTWO W POLSCE JAKO PROBLEM SPOŁECZNY I PEDAGOGICZNY zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Jadwiga Dembowicz Kielce 2010 2 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009

NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 1 NAUCZANIE MATEMATYKI. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2009 Opracowanie: Ewelina Czajkowska. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN w Lublinie Opublikowano 14.07.2009 WYDAWNICTWA

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach. Czas wolny Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Czas wolny (zestawienie bibliograficzne w wyborze materiałów dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Kazimierzy Wielkiej) Wybór i opracowanie Agnieszka Kabat

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR

NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR NOWOŚCI KWIECIEŃ 2013: WYBÓR 1. Aktualne Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej : (zbiór studiów). T. 1 / red. nauk. Bolesław Maciej Ćwiertniak ; [aut. Krzysztof Wojciech Baran et al.].

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu)

BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) 1 BEZPIECZEOSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY W INTERNECIE. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (na podstawie zbiorów PBW w Katowicach, Filii w Bytomiu) Opracowanie: Joanna Ambroży. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori

Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWODZKA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w LUBLINIE Wydział Informacyjno Bibliograficzny Koncepcje pedagogiczne Fryderyka Fröbla i Marii Montessori Zestawienie bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007

CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 CZAS WOLNY. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007 Opracowanie: Arleta Hoffmann-Piasecka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku Filia w Raciborzu WYDAWNICTWA ZWARTE 1. Encyklopedia

Bardziej szczegółowo

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze

Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Prawo reklamy. Reklama telewizyjna, prasowa, radiowa, internetowa, zewnętrzna zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i oprac. 2015 r. Bożena Lewandowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński

Godziny wychowawcze. Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński Godziny wychowawcze Zestawienie bibliograficzne w wyborze Być wychowawcą znaczy: dawać, służyć, pomagać, inspirować (...). A. Kamiński 1. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy

Dydaktyka współczesna 2005-2013 Zestawienie bibliograficzne opracowane na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy ul. Marii Skłodowskiej Curie 4 tel. 341 30 74, fax / tel. 341 19 84 www.pbw.bydgoszcz.pl e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl Dydaktyka współczesna

Bardziej szczegółowo

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.

Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII. Kacper Trzaska Pracownia Języka Haseł Przedmiotowych Instytut Bibliograficzny Biblioteka Narodowa KATEGORIE OSÓB WERSJA ROBOCZA (VIII.2011) 1 W słownictwie JHP BN wyróżniono zbiór semantyczny tematów grupujących

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s.

CZAS WOLNY. 1. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2003, nr 12, s. CZAS WOLNY Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory (książki, czasopisma) zgromadzone w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filii w Lublińcu Czasopisma:

Bardziej szczegółowo

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA

PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA Stan na listopad 2013 PRAWA I WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA 1. Aby być wolnym : logoterapia na co dzień / Eugenio Fizzotti. - Kielce : "Jedność", 2005. Wypożyczalnia 1/B 2. Aschab i kawałek pizzy / Marina Hulia. -

Bardziej szczegółowo