SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005

2 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się pomocą psychologiczną skierowaną do dzieci i rodzin. Oferta Stowarzyszenia zmieniała się wraz z pojawianiem się nowych koncepcji dotyczących powstawania zaburzeń i form pomocy terapeutycznej dla rodzin. Członkowie zespołu jako jedni z pierwszych w latach osiemdziesiątych zaczęli włączać rodziców w pomoc terapeutyczną skierowana do dzieci i młodzieży. Zespół opracował metodę pracy psychoedukacyjnej dla rodziców pod nazwą "Trening umiejętności wychowawczych". Kolejnym krokiem było stworzenie - już jako Zespół Terapeutów Rodzinnych - oferty pracy z całą rodziną. Oferta stowarzyszenia skierowana jest do rodzin przeżywających kryzys, w których dorośli nie radzą sobie jako rodzice, rodzin rozbitych, rozwodzących się par, rodzin, w których występują uzależnienia, przemoc. Aktualnie w ramach Stowarzyszenia działają cztery wzajemnie wspierające się zespoły - Psychologiczna Poradnia Rodzinna, Zespół Szkolny specjalizujący się w programach profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, zespół szkoleniowy " Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych oraz zespół "Od NowA" pomagający kobietom w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Zespół Stowarzyszenia to dwudziestoosobowa grupa złożona z psychologów, pedagogów, terapeutów rodzinnych, prawnika i psychiatry oraz 20 wolontariuszy. Członkowie stowarzyszenia tworzą wciąż nowe oferty w odpowiedzi na zgłaszane przez odbiorców problemy. Prowadzimy grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców, terapię rodzinną i indywidualną, poradnictwo w sprawach wychowawczych, warsztaty dla dzieci i rodziców. Zróżnicowany pod względem wieku i kompetencji zespół umożliwia tworzenie różnorodnej, bogatej oferty terapeutycznej dla rodzin, rodziców, dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi również działalność szkoleniową w zakresie terapii rodzin, socjoterapii, profilaktyki uzależnień, umiejętności trenerskich, pracy z rodzicami i in. Doświadczenie to 10-letnia praktyka w prowadzeniu na terenie Warszawy i okolic różnorodnych działań skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dotychczas przy realizacji projektów Stowarzyszenie współpracowało z Biurem Polityki Społecznej m. st. Warszawy, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w dzielnicach warszawskich oraz powiatach pruszkowskim i piaseczyńskim, z policją, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej i szkołami. Dotychczas realizowane były m.in. projekty; " Potrzebuję Pomocy, " Rodzina W kryzysie, Zintegrowany System Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kobiet - Ofiar Przemocy" finansowany w ramach Funduszu PHARE 2002 Program: "Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem". Doświadczenia zbierane w pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej opisywane są w książkach, poradnikach, artykułach i programach edukacyjnych, m. in. program profilaktyczny Zanim Spróbujesz, książka dla młodzieży Żeby chciało się chcieć, poradnik dla rodziców Bliżej siebie - dalej od narkotyków wydanym przez Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, podręcznik dla profesjonalistów Rodzina w kryzysie będący opisem wypracowanych przez zespół Stowarzyszenia OPTA metod pracy z rodzinami i dziećmi. 2

3 STOWARZYSZENIE OPTA PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROFILAKTYKA - PROGRAM ZESPOŁU SZKOLNEGO PROGRAM Dyrektorka: Joanna Markiewicz Dyrektorka: Barbara Jakubowska Koordynator: Maciej Barczyński Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska POMOC RODZINIE W KRYZYSIE VIVITE FORTES - DDA STUDIUM TERAPII RODZINY SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW SZKOŁA TRENERÓW PROGRAM ZANIM SPRÓBUJESZ PROGRAM AKTYWIZACJI KOBIET Od NowA PROGRAM SILNI- POMOCNI-SKUTECZNI 3

4 Zespół Stowarzyszenia OPTA Zarząd: Maciej Barczyński prezes, koordynator Zespołu Szkolnego, terapeuta uzależnień, trener Barbara Jakubowska wiceprezeska, dyrektorka Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, superwizorka, terapeutka rodzinna Marta Lewandowska wiceprezeska, specjalistka ds. informacji i współpracy i koordynatorka szkoleń w Programie Od NowA Rada Programowa Zarząd oraz Joanna Markiewicz dyrektorka Poradni Rodzinnej Katarzyna Przyborowska koordynatorka Programu Od NowA Marek Jaros koordynator Programu Pomoc Rodzinie w Kryzysie i Programu Vivite Fortes DDA Agata Szumowska dyrektorka biura, koordynatorka zespołu finansowo-administracyjnego Zespół Psychologicznej Poradni Rodzinnej: Julia Amarowicz, Lidka Bartoszewska, Aleksandra Denst-Sadura, Anna Fijałkowska, Barbara Jakubowska, Marek Jaros, Radosław Kaczan, Kamila Keller, Michał Kostrzewski, Jolanta Łagodzińska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Monika Siwak, Edyta Stelmach, Aneta Szymańska, Agnieszka Szukalska, Michał Witkowski Zespół Niepublicznej Palcówki Doskonalenia Nauczycieli: Maciej Barczyński, Jolanta Berezowska, Barbara Jakubowska, Joanna Markiewicz, Maria Rudzińska Grażyńska, Monika Sowicka, Ewelina Zeleciło Zespół Od NowA : Cezary Biernacki, Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Marlena Dałek, Ola Denat-Sadura, Magdalena Dudek, Katarzyna Kamać, Lidia Krajczewska, Monika Krzemieniewska, Monika Kubiak, Marta Lewandowska, Joanna Markiewicz, Ewa Pawlusiewicz, Agnieszka Pawłowska, Joanna Piotrkowska, Katarzyna Przyborowska Ewa Rutkowska, Dorota Sakławska, Anna Seweryńska, Agata Szumowska, Barbara Tyboń, Mariola Wolan-Nowakowska Zespół Szkolny: Maciej Barczyński, Agnieszka Bruździak, Aleksandra Denst-Sadura, Anna Fijałkowska, Dorota Ostrowska, Monika Siwak, Aneta Szamańska, Anna Walasek, Marlena Zasadzka- Moskwa Zespół Finansowo-Administracyjny Maja Markiewicz, Agata Szumowska, Małgorzata Zawadzka 4

5 Działania w 2005 roku: PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA Dyrektorka: Joanna Markiewicz POMOC RODZINIE W KRYZYSIE Celem ogólnym projektu jest zmiana sytuacji rodzin, w których występują problemy alkoholowe, polegająca na poprawie funkcjonowania społecznego wszystkich członków rodziny poprzez udzielanie rodzinom, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Konsultacje specjalistyczne psychologiczne (620h) Konsultacje specjalistyczne prawne (140h) Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (484h) Terapia rodzinna (408h) Konsultacje specjalistyczne psychiatryczne (45h) Interwencje kryzysowe (72h) Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży Obóz letni wyjazdowy warsztat terapeutyczny dla dzieci Grupy edukacyjne dla rodziców Warsztaty rodzinne Szkoła Rodziców Superwizja Zespołów Opracowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców spotkanie wigilijne dla dzieci i ich rodziców Liczba Beneficjentów: 1003 osoby Źródła finansowania: Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 5

6 VIVITE FORTES - DDA Bardzo dużą grupą szukającą pomocy psychologicznej również w naszej organizacji stanowią osoby będące na progu dorosłości (19/26 lat). Z racji szczególnej specjalizacji Stowarzyszenia OPTA, głównie są to osoby, które wychowywały się w rodzinach obciążonych problemem alkoholowym, diagnozowane zwykle jako DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Obserwowane zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc psychologiczną dla tej grupy odbiorców zaowocowało opracowaniem projektu: VIVITE FORTES. Cele realizowanego projektu: zmniejszenie napięcia emocjonalnego u uczestników dostarczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami kojarzącymi się z uzależnieniem uwolnienie się od przeszłości zbudowanie niezależności w podejmowaniu decyzji i działaniu przekroczenie progu przymusowych działań przepracowanie urazów wynikających z dorastania w dysfunkcyjnym środowisku prowadzenie 2 grup terapeutycznych, spotkania psychoedukacyjne z rodzinami Liczba Beneficjentów: 28 osób i ich rodziny Źródła finansowania: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 6

7 NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dyrektorka: Barbara Jakubowska STUDIUM TERAPII RODZINY Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin w oparciu o: wszechstronną diagnozę potrzeb i problemów rodziny, opracowywanie strategii działania - kolejnych kroków, które należy podjąć, by uzdrowić system rodzinny, animowanie współpracy osób i instytucji zaangażowanych w problem (rodzice, inni członkowie rodziny, szkoła, pedagog, pracownik socjalny, policja, kurator i in.). Ponadto w czasie trwania Studium uczestnicy zapoznają się z różnymi formami pracy z rodziną: porady indywidualne, spotkania edukacyjne, udzielanie wsparcia w kontakcie indywidualnym, rozpoznawanie problemów w oparciu o wywiad rodzinny, opracowanie strategii pomocy, działania interwencyjne. Studium rozpoczyna się treningiem terapeutycznym. W każdym następnym miesiącu poczynając od października odbywa się 20 - godzinny warsztat umiejętności terapeutycznych, 4 godzinny wykład lub seminarium. Raz na dwa miesiące grupa szkoleniowa spotyka się w weekend na zajęcia terapii grupowej trwające 14 godzin, które w trzecim roku przekształcają się w superwizję grupową. W 2005 roku odbyło się: dziesięć, 14 godzinnych warsztatów I edycji, dziesięć, 9 godzinnych grup terapeutycznych terapia szkoleniowa, jeden warsztat II edycji programu szkoleniowego, jedna 14 - godzinna terapia szkoleniowa. W 2006 roku kontynuowana będzie bieżąca I edycja (drugi rok) oraz II edycja (pierwszy rok), która rozpoczęła się w grudniu 2005 roku. Liczba Beneficjentów: Studium przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów pracujących z rodziną. W 2005 roku uczestnikami Studium było 34 osoby. W zajęciach I edycji wzięło udział 16 osób. W zajęciach II edycji wzięło udział 18 osób. Źródła finansowania: wpłaty uczestników, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 7

8 SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW Jednym z najważniejszych założeń niniejszego programu jest włączenie środowiska szkolnego w system zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie. Zakładamy, że wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne działania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, będą potrafiły odpowiednio wcześnie reagować i w konstruktywny sposób diagnozować potrzeby i trudności oraz odpowiednio do diagnozy pomagać, włączając w te działania umiejętności własne oraz wiedzę o innych miejscach, gdzie taką pomoc można otrzymać. Cele szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień to: zdobycie przez uczestników umiejętności budowania programu profilaktycznego, rozwinięcie wiedzy z zakresu uzależnień, ich rodzajów i terapii uzależnień, rozwinięcie umiejętności konstruktywnej komunikacji z uczniem i rodzicem, poznanie technik i metod prowadzenia zajęć z grupą, poznanie nowych form pracy i kontaktu z uczniami i rodzicami, ćwiczenie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, rozwinięcie umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów w środowisku szkolnym, współpraca szkoły z różnymi placówkami pomocowymi jako element systemu reagowania na trudności i problemy dziecka i rodziny. W ramach szkoleń dla profesjonalistów zrealizowano: 1. Warsztaty, szkolenia, konsultacje DLA NAUCZYCIELI warsztat Twój uczeń jest pod wpływem substancji psychoaktywnych - co możesz zrobić? ; warsztat Przemoc rówieśnicza jak ją rozpoznawać? jak reagować? ; warsztat Kontakty z rodzicami jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci? ; warsztat Zgrana klasa - współpraca wychowawcy z klasą. 2. Zrealizowano również jedno 55 godzinne szkolenie przygotowującego realizatorów programu profilaktyki uzależnień Zasady budowania, wprowadzania i realizacji programu Zanim Spróbujesz w szkołach. Liczba Beneficjentów: 5 dzielnic warszawskich 220 nauczycieli Źródła finansowania: Ośrodki Pomocy Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 8

9 SZKOŁA TRENERÓW Szkolenie nastawione jest na uczenie umiejętności pracy metodą warsztatową i budowania programów szkoleniowych. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców w sektorze społecznym i w biznesie. Szkolenie przygotowuje uczestników do starania się o rekomendacje I stopnia PTP trenera warsztatów psychospołecznych. Szkoła Trenerów prowadzona jest przez we współpracy z Ośrodkiem Konsultacyjnym O.K. Moniki Sowickiej. Trening interpersonalny. Dynamika procesu grupowego Diagnoza potrzeb odbiorców. Konstruowanie warsztatu Techniki pracy z grupą. Prowadzenie warsztatu w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Prowadzenie warsztatu w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Prowadzenie warsztatu w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Planowanie autorskich projektów szkoleniowych. Interwencje indywidualne w pracy z grupą. Coaching diagnoza i prowadzenie. Superwizja prowadzonych warsztatów. Planowanie rozwoju zawodowego. Etyka w pracy z grupą. Liczba beneficjentów: 13 osób Źródła finansowania: wpłaty uczestników, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 9

10 PROGRAM Od NowA Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska PROGRAM AKTYWIZACJI KOBIET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ Od NowA Program jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i wszechstronnej pomocy zgłaszaną przez kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci, w szczególności ofiary przemocy. Celem Programu jest przezwyciężenie bezradności wynikającej z poczucia osamotnienia, braku pracy i kryzysu życiowego. Dzięki udziałowi w Programie kobiety mają szansę odbudować poczucie własnej godności, sprawczości i skuteczności i wykorzystać tę wiedzę w celu usamodzielnienia i odzyskania równowagi życiowej. 1. dyżury tutorek - kobiet rozpoznających indywidualną sytuację każdej z kobiet zgłaszających się do Programu, planujących najbardziej stosowną "ścieżkę pomocy" dla każdej z uczestniczek Programu oraz monitorujących przebieg pomocy w przezwyciężeniu bezradności 2. konsultacje psychologiczne 3. porady prawne 4. doradztwo zawodowe 5. grupy wsparcia 6. treningi aktywizująco-motywujące 7. treningi WenDo (asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt) 8. szkolenia "Spadochron" (kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód) 9. szkolenia Wirtualna Firma (program edukacyjny kształcący umiejętności zawodowe oraz osobowościowe u osób chcących założyć indywidualną działalność gospodarczą) 10. szkolenia "Pierwsza Pomoc Psychologiczna" (kształcenie praktycznych umiejętności przeprowadzania skutecznej interwencji kryzysowej dla przedstawicieli służb interwencyjnych i pierwszego kontaktu - policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni i in.) Program realizowany jest na terenie Warszawy oraz powiatów: piaseczyńskiego i pruszkowskiego. Liczba Beneficjentów: 444 kobiety Źródła finansowania: Fundusz PHARE 2002, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 10

11 PROGRAM SILNI-POMOCNI-SKUTECZNI Celem projektu jest stworzenie modelowego, zintegrowanego systemu współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych oraz służb interwencyjnych i pierwszego kontaktu w obszarze solidarności społecznej dla przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, w tym głównie przemocy, stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego; Zapewnienie pracownikom i funkcjonariuszom służb i organizacji pozarządowych psychologicznej i edukacyjnej pomocy przeciw wypaleniu zawodowemu. warsztaty Pierwsza Pomoc Psychologiczna szkolenia Prawo, Procedury i Dobre Praktyki Współpracy Międzyinstytucjonalnej szkolenia Sektor Pozarządowy Specyfika i Możliwości Współpracy szkolenia prowadzone były w Warszawie oraz w powiatach: piaseczyńskim i pruszkowskim Liczba Beneficjentów: 97 osób policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy szkolni i in. Źródła finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 11

12 PROFILAKTYKA - PROGRAM ZESPOŁU SZKOLNEGO Koordynator: Maciej Barczyński ZANIM SPRÓBUJESZ Naszym zdaniem tym, co może uchronić młodego człowieka przed kontaktami ze środkami psychoaktywnymi jest: dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat skutków działania środków psychoaktywnych; pomoc w zdobywaniu umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktów z innymi, asertywnej obrony; granic, umiejętności rozwiązywania konfliktów; poszukiwanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami; pomoc w budowaniu własnej tożsamości, a zwłaszcza poczucia własnej wartości; dostarczanie pozytywnych doświadczeń społecznych; uświadamianie sposobu funkcjonowania psychicznego; pokazywanie możliwości korzystania z wszelkich form pomocy psychologicznej godzinne warsztaty DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich na terenie siedmiu dzielnic m.st. Warszawy oraz powiatów podwarszawskich z zakresu: profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, komputer), profilaktyki przemocy rówieśniczej, integracji dla klas pierwszych, Ponadto zrealizowano: zajęcia edukacyjno-rozwojowe kształtujące podstawowe umiejętności psychologiczne: komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w klasie, etc., warsztaty rozwojowe skierowane dla młodzieży klas kończących szkołę (gimnazjum, liceum). 2. Spotkania edukacyjne DLA RODZICÓW z zakresu profilaktyki uzależnień, trudności wychowawczych, etc. Liczba Beneficjentów: 36 szkół (22 podstawówki, 7 gimnazjów, 8 liceów) 5500 uczniów 500 rodziców Źródła finansowania: Ośrodki Pomocy Społecznej dzielnic warszawskich i podwarszawskich, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 12

13 W realizację każdego projektu realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej zaangażowani byli wolontariusze. Ich działania przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpropagowania działalności organizacji i podwyższenia skuteczności naszych działań. Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy za ten rok!!! Od grudnia 2005 realizuje projekt Nowoczesna Organizacja-Profesjonalna Pomoc finansowany w ramach programu PHARE 2003 Rozwój Instytucjonalny Organizacji Pozarządowych Polsce. Celem Projektu jest podniesienie jakości pracy organizacyjnej i merytorycznej Stowarzyszenia OPTA. Rezultatami realizacji projektu będzie m. in. stworzenie sprawnego systemu zarządzania finansami w organizacji, opracowanie narzędzi ewaluacyjnych oraz długofalowej strategii rozwoju Stowarzyszenia OPTA. Dzięki realizacji projektu wydany zostanie podręcznik Zanim Spróbujesz II. Raport opracowały: Marta Lewandowska, Katarzyna Urbańska 13

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015

Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Sprawozdanie za rok 2013 z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Żagańskiego na lata 2012-2015 Rada Powiatu Żagańskiego w dniu 7 maja 2012 r. podjęła Uchwałę Nr XIV.5.2012 w sprawie:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Warszawa, dn. 21 stycznia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ASLAN W OKRESIE 1 STYCZNIA 31 GRUDNIA 2009 R. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI: 1) Nazwa organizacji: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI

STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Dorota Ławniczak, Magdalena Marszałkowska, Beata Mierzejewska, Danuta Polczyk, Lidia Zeller STANDARD SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA RODZINNEGO, DLA RODZINY Z DZIEĆMI Strona1 Projekt 1.18 Tworzenie i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Kazimierza Wielka Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Wałcz Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument:

Szanowna Pani Marszałek. Przekazuję przyjęty przez Radę Ministrów dokument: SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-4822-5(2)/14 Druk nr 2301 Warszawa, 31 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM PRZEŁOM ZA ROK 2010. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym Przełom ul. Mieszka I 57/3, 66-400 Gorzów Wlkp. tel/fax. (0-95) 7-205-074 konto: Multibank 81 1140 2017 0000 4102 1106 9269 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ RAPORT KOŃCOWY DIAGNOZY DLA PARTNERSTWA LOKALNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ \ Wykonał: mgr Mirosław Przewoźnik przy udziale Członków Zespołu Badawczego w składzie: dr Sławomir Mandes dr Sylwia Pelc dr Małgorzata

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Kędzierzyn-Koźle Kuratorium Oświaty w Opolu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2012-2013 Głogów, grudzień 2011 r. 1 I. WPROWADZENIE Polska wchodząc w XXI wiek wprowadziła ze sobą bagaż trudnych spraw, niewykonanych decyzji, jak również

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo