SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE. z działalności. Stowarzyszenia OPTA"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2005

2 zostało założone w 1996 roku przez grupę współpracujących ze sobą psychologów, pedagogów i prawników. Stowarzyszenie zajmuje się pomocą psychologiczną skierowaną do dzieci i rodzin. Oferta Stowarzyszenia zmieniała się wraz z pojawianiem się nowych koncepcji dotyczących powstawania zaburzeń i form pomocy terapeutycznej dla rodzin. Członkowie zespołu jako jedni z pierwszych w latach osiemdziesiątych zaczęli włączać rodziców w pomoc terapeutyczną skierowana do dzieci i młodzieży. Zespół opracował metodę pracy psychoedukacyjnej dla rodziców pod nazwą "Trening umiejętności wychowawczych". Kolejnym krokiem było stworzenie - już jako Zespół Terapeutów Rodzinnych - oferty pracy z całą rodziną. Oferta stowarzyszenia skierowana jest do rodzin przeżywających kryzys, w których dorośli nie radzą sobie jako rodzice, rodzin rozbitych, rozwodzących się par, rodzin, w których występują uzależnienia, przemoc. Aktualnie w ramach Stowarzyszenia działają cztery wzajemnie wspierające się zespoły - Psychologiczna Poradnia Rodzinna, Zespół Szkolny specjalizujący się w programach profilaktycznych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców, zespół szkoleniowy " Ośrodek Rozwoju Umiejętności Psychologicznych oraz zespół "Od NowA" pomagający kobietom w trudnych sytuacjach życiowych i rodzinnych. Zespół Stowarzyszenia to dwudziestoosobowa grupa złożona z psychologów, pedagogów, terapeutów rodzinnych, prawnika i psychiatry oraz 20 wolontariuszy. Członkowie stowarzyszenia tworzą wciąż nowe oferty w odpowiedzi na zgłaszane przez odbiorców problemy. Prowadzimy grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, grupy psychoedukacyjne i grupy wsparcia dla rodziców, terapię rodzinną i indywidualną, poradnictwo w sprawach wychowawczych, warsztaty dla dzieci i rodziców. Zróżnicowany pod względem wieku i kompetencji zespół umożliwia tworzenie różnorodnej, bogatej oferty terapeutycznej dla rodzin, rodziców, dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie prowadzi również działalność szkoleniową w zakresie terapii rodzin, socjoterapii, profilaktyki uzależnień, umiejętności trenerskich, pracy z rodzicami i in. Doświadczenie to 10-letnia praktyka w prowadzeniu na terenie Warszawy i okolic różnorodnych działań skierowanych do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Dotychczas przy realizacji projektów Stowarzyszenie współpracowało z Biurem Polityki Społecznej m. st. Warszawy, Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Ośrodkami Pomocy Społecznej w dzielnicach warszawskich oraz powiatach pruszkowskim i piaseczyńskim, z policją, Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej i szkołami. Dotychczas realizowane były m.in. projekty; " Potrzebuję Pomocy, " Rodzina W kryzysie, Zintegrowany System Aktywizacji Społecznej i Zawodowej Kobiet - Ofiar Przemocy" finansowany w ramach Funduszu PHARE 2002 Program: "Integracja Społeczna i Zawodowa Grup Zagrożonych Wykluczeniem". Doświadczenia zbierane w pracy terapeutycznej i psychoedukacyjnej opisywane są w książkach, poradnikach, artykułach i programach edukacyjnych, m. in. program profilaktyczny Zanim Spróbujesz, książka dla młodzieży Żeby chciało się chcieć, poradnik dla rodziców Bliżej siebie - dalej od narkotyków wydanym przez Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, podręcznik dla profesjonalistów Rodzina w kryzysie będący opisem wypracowanych przez zespół Stowarzyszenia OPTA metod pracy z rodzinami i dziećmi. 2

3 STOWARZYSZENIE OPTA PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI PROFILAKTYKA - PROGRAM ZESPOŁU SZKOLNEGO PROGRAM Dyrektorka: Joanna Markiewicz Dyrektorka: Barbara Jakubowska Koordynator: Maciej Barczyński Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska POMOC RODZINIE W KRYZYSIE VIVITE FORTES - DDA STUDIUM TERAPII RODZINY SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW SZKOŁA TRENERÓW PROGRAM ZANIM SPRÓBUJESZ PROGRAM AKTYWIZACJI KOBIET Od NowA PROGRAM SILNI- POMOCNI-SKUTECZNI 3

4 Zespół Stowarzyszenia OPTA Zarząd: Maciej Barczyński prezes, koordynator Zespołu Szkolnego, terapeuta uzależnień, trener Barbara Jakubowska wiceprezeska, dyrektorka Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli, superwizorka, terapeutka rodzinna Marta Lewandowska wiceprezeska, specjalistka ds. informacji i współpracy i koordynatorka szkoleń w Programie Od NowA Rada Programowa Zarząd oraz Joanna Markiewicz dyrektorka Poradni Rodzinnej Katarzyna Przyborowska koordynatorka Programu Od NowA Marek Jaros koordynator Programu Pomoc Rodzinie w Kryzysie i Programu Vivite Fortes DDA Agata Szumowska dyrektorka biura, koordynatorka zespołu finansowo-administracyjnego Zespół Psychologicznej Poradni Rodzinnej: Julia Amarowicz, Lidka Bartoszewska, Aleksandra Denst-Sadura, Anna Fijałkowska, Barbara Jakubowska, Marek Jaros, Radosław Kaczan, Kamila Keller, Michał Kostrzewski, Jolanta Łagodzińska, Joanna Markiewicz, Małgorzata Niedziałkowska, Monika Siwak, Edyta Stelmach, Aneta Szymańska, Agnieszka Szukalska, Michał Witkowski Zespół Niepublicznej Palcówki Doskonalenia Nauczycieli: Maciej Barczyński, Jolanta Berezowska, Barbara Jakubowska, Joanna Markiewicz, Maria Rudzińska Grażyńska, Monika Sowicka, Ewelina Zeleciło Zespół Od NowA : Cezary Biernacki, Katarzyna Bryczkowska-Kiraga, Marlena Dałek, Ola Denat-Sadura, Magdalena Dudek, Katarzyna Kamać, Lidia Krajczewska, Monika Krzemieniewska, Monika Kubiak, Marta Lewandowska, Joanna Markiewicz, Ewa Pawlusiewicz, Agnieszka Pawłowska, Joanna Piotrkowska, Katarzyna Przyborowska Ewa Rutkowska, Dorota Sakławska, Anna Seweryńska, Agata Szumowska, Barbara Tyboń, Mariola Wolan-Nowakowska Zespół Szkolny: Maciej Barczyński, Agnieszka Bruździak, Aleksandra Denst-Sadura, Anna Fijałkowska, Dorota Ostrowska, Monika Siwak, Aneta Szamańska, Anna Walasek, Marlena Zasadzka- Moskwa Zespół Finansowo-Administracyjny Maja Markiewicz, Agata Szumowska, Małgorzata Zawadzka 4

5 Działania w 2005 roku: PSYCHOLOGICZNA PORADNIA RODZINNA Dyrektorka: Joanna Markiewicz POMOC RODZINIE W KRYZYSIE Celem ogólnym projektu jest zmiana sytuacji rodzin, w których występują problemy alkoholowe, polegająca na poprawie funkcjonowania społecznego wszystkich członków rodziny poprzez udzielanie rodzinom, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Konsultacje specjalistyczne psychologiczne (620h) Konsultacje specjalistyczne prawne (140h) Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży (484h) Terapia rodzinna (408h) Konsultacje specjalistyczne psychiatryczne (45h) Interwencje kryzysowe (72h) Psychoterapia grupowa dzieci i młodzieży Warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży Obóz letni wyjazdowy warsztat terapeutyczny dla dzieci Grupy edukacyjne dla rodziców Warsztaty rodzinne Szkoła Rodziców Superwizja Zespołów Opracowanie materiałów edukacyjnych dla rodziców spotkanie wigilijne dla dzieci i ich rodziców Liczba Beneficjentów: 1003 osoby Źródła finansowania: Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, Marszałek Województwa Mazowieckiego, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 5

6 VIVITE FORTES - DDA Bardzo dużą grupą szukającą pomocy psychologicznej również w naszej organizacji stanowią osoby będące na progu dorosłości (19/26 lat). Z racji szczególnej specjalizacji Stowarzyszenia OPTA, głównie są to osoby, które wychowywały się w rodzinach obciążonych problemem alkoholowym, diagnozowane zwykle jako DDA, czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików. Obserwowane zapotrzebowanie na specjalistyczną pomoc psychologiczną dla tej grupy odbiorców zaowocowało opracowaniem projektu: VIVITE FORTES. Cele realizowanego projektu: zmniejszenie napięcia emocjonalnego u uczestników dostarczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami kojarzącymi się z uzależnieniem uwolnienie się od przeszłości zbudowanie niezależności w podejmowaniu decyzji i działaniu przekroczenie progu przymusowych działań przepracowanie urazów wynikających z dorastania w dysfunkcyjnym środowisku prowadzenie 2 grup terapeutycznych, spotkania psychoedukacyjne z rodzinami Liczba Beneficjentów: 28 osób i ich rodziny Źródła finansowania: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Biuro Polityki Społecznej m. st. Warszawy, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 6

7 NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Dyrektorka: Barbara Jakubowska STUDIUM TERAPII RODZINY Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu psychopatologii, psychoterapii i terapii rodzin w oparciu o: wszechstronną diagnozę potrzeb i problemów rodziny, opracowywanie strategii działania - kolejnych kroków, które należy podjąć, by uzdrowić system rodzinny, animowanie współpracy osób i instytucji zaangażowanych w problem (rodzice, inni członkowie rodziny, szkoła, pedagog, pracownik socjalny, policja, kurator i in.). Ponadto w czasie trwania Studium uczestnicy zapoznają się z różnymi formami pracy z rodziną: porady indywidualne, spotkania edukacyjne, udzielanie wsparcia w kontakcie indywidualnym, rozpoznawanie problemów w oparciu o wywiad rodzinny, opracowanie strategii pomocy, działania interwencyjne. Studium rozpoczyna się treningiem terapeutycznym. W każdym następnym miesiącu poczynając od października odbywa się 20 - godzinny warsztat umiejętności terapeutycznych, 4 godzinny wykład lub seminarium. Raz na dwa miesiące grupa szkoleniowa spotyka się w weekend na zajęcia terapii grupowej trwające 14 godzin, które w trzecim roku przekształcają się w superwizję grupową. W 2005 roku odbyło się: dziesięć, 14 godzinnych warsztatów I edycji, dziesięć, 9 godzinnych grup terapeutycznych terapia szkoleniowa, jeden warsztat II edycji programu szkoleniowego, jedna 14 - godzinna terapia szkoleniowa. W 2006 roku kontynuowana będzie bieżąca I edycja (drugi rok) oraz II edycja (pierwszy rok), która rozpoczęła się w grudniu 2005 roku. Liczba Beneficjentów: Studium przeznaczone jest dla psychologów i pedagogów pracujących z rodziną. W 2005 roku uczestnikami Studium było 34 osoby. W zajęciach I edycji wzięło udział 16 osób. W zajęciach II edycji wzięło udział 18 osób. Źródła finansowania: wpłaty uczestników, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 7

8 SZKOLENIA DLA PROFESJONALISTÓW Jednym z najważniejszych założeń niniejszego programu jest włączenie środowiska szkolnego w system zintegrowanej pomocy dziecku i rodzinie. Zakładamy, że wszystkie osoby biorące udział w szkoleniach uzyskają wiedzę i umiejętności pozwalające na profesjonalne działania w zakresie pomocy dziecku i rodzinie, będą potrafiły odpowiednio wcześnie reagować i w konstruktywny sposób diagnozować potrzeby i trudności oraz odpowiednio do diagnozy pomagać, włączając w te działania umiejętności własne oraz wiedzę o innych miejscach, gdzie taką pomoc można otrzymać. Cele szkoleń w zakresie profilaktyki uzależnień to: zdobycie przez uczestników umiejętności budowania programu profilaktycznego, rozwinięcie wiedzy z zakresu uzależnień, ich rodzajów i terapii uzależnień, rozwinięcie umiejętności konstruktywnej komunikacji z uczniem i rodzicem, poznanie technik i metod prowadzenia zajęć z grupą, poznanie nowych form pracy i kontaktu z uczniami i rodzicami, ćwiczenie umiejętności prowadzenia zajęć profilaktycznych, rozwinięcie umiejętności diagnozowania potrzeb i problemów w środowisku szkolnym, współpraca szkoły z różnymi placówkami pomocowymi jako element systemu reagowania na trudności i problemy dziecka i rodziny. W ramach szkoleń dla profesjonalistów zrealizowano: 1. Warsztaty, szkolenia, konsultacje DLA NAUCZYCIELI warsztat Twój uczeń jest pod wpływem substancji psychoaktywnych - co możesz zrobić? ; warsztat Przemoc rówieśnicza jak ją rozpoznawać? jak reagować? ; warsztat Kontakty z rodzicami jak rozmawiać z rodzicami o problemach dzieci? ; warsztat Zgrana klasa - współpraca wychowawcy z klasą. 2. Zrealizowano również jedno 55 godzinne szkolenie przygotowującego realizatorów programu profilaktyki uzależnień Zasady budowania, wprowadzania i realizacji programu Zanim Spróbujesz w szkołach. Liczba Beneficjentów: 5 dzielnic warszawskich 220 nauczycieli Źródła finansowania: Ośrodki Pomocy Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 8

9 SZKOŁA TRENERÓW Szkolenie nastawione jest na uczenie umiejętności pracy metodą warsztatową i budowania programów szkoleniowych. Szkolenie przygotowuje do prowadzenia warsztatów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców w sektorze społecznym i w biznesie. Szkolenie przygotowuje uczestników do starania się o rekomendacje I stopnia PTP trenera warsztatów psychospołecznych. Szkoła Trenerów prowadzona jest przez we współpracy z Ośrodkiem Konsultacyjnym O.K. Moniki Sowickiej. Trening interpersonalny. Dynamika procesu grupowego Diagnoza potrzeb odbiorców. Konstruowanie warsztatu Techniki pracy z grupą. Prowadzenie warsztatu w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Prowadzenie warsztatu w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Prowadzenie warsztatu w oparciu o dynamikę procesu grupowego. Planowanie autorskich projektów szkoleniowych. Interwencje indywidualne w pracy z grupą. Coaching diagnoza i prowadzenie. Superwizja prowadzonych warsztatów. Planowanie rozwoju zawodowego. Etyka w pracy z grupą. Liczba beneficjentów: 13 osób Źródła finansowania: wpłaty uczestników, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 9

10 PROGRAM Od NowA Koordynatorka: Katarzyna Przyborowska PROGRAM AKTYWIZACJI KOBIET ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ Od NowA Program jest odpowiedzią na potrzebę wsparcia i wszechstronnej pomocy zgłaszaną przez kobiety znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej - bezrobotne, samotnie wychowujące dzieci, w szczególności ofiary przemocy. Celem Programu jest przezwyciężenie bezradności wynikającej z poczucia osamotnienia, braku pracy i kryzysu życiowego. Dzięki udziałowi w Programie kobiety mają szansę odbudować poczucie własnej godności, sprawczości i skuteczności i wykorzystać tę wiedzę w celu usamodzielnienia i odzyskania równowagi życiowej. 1. dyżury tutorek - kobiet rozpoznających indywidualną sytuację każdej z kobiet zgłaszających się do Programu, planujących najbardziej stosowną "ścieżkę pomocy" dla każdej z uczestniczek Programu oraz monitorujących przebieg pomocy w przezwyciężeniu bezradności 2. konsultacje psychologiczne 3. porady prawne 4. doradztwo zawodowe 5. grupy wsparcia 6. treningi aktywizująco-motywujące 7. treningi WenDo (asertywność i samoobrona dla kobiet i dziewcząt) 8. szkolenia "Spadochron" (kurs dla osób planujących karierę, szukających pracy i zmieniających zawód) 9. szkolenia Wirtualna Firma (program edukacyjny kształcący umiejętności zawodowe oraz osobowościowe u osób chcących założyć indywidualną działalność gospodarczą) 10. szkolenia "Pierwsza Pomoc Psychologiczna" (kształcenie praktycznych umiejętności przeprowadzania skutecznej interwencji kryzysowej dla przedstawicieli służb interwencyjnych i pierwszego kontaktu - policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, pedagodzy szkolni i in.) Program realizowany jest na terenie Warszawy oraz powiatów: piaseczyńskiego i pruszkowskiego. Liczba Beneficjentów: 444 kobiety Źródła finansowania: Fundusz PHARE 2002, Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 10

11 PROGRAM SILNI-POMOCNI-SKUTECZNI Celem projektu jest stworzenie modelowego, zintegrowanego systemu współpracy organizacji pozarządowych i jednostek samorządowych oraz służb interwencyjnych i pierwszego kontaktu w obszarze solidarności społecznej dla przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, w tym głównie przemocy, stanowiącej zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego; Zapewnienie pracownikom i funkcjonariuszom służb i organizacji pozarządowych psychologicznej i edukacyjnej pomocy przeciw wypaleniu zawodowemu. warsztaty Pierwsza Pomoc Psychologiczna szkolenia Prawo, Procedury i Dobre Praktyki Współpracy Międzyinstytucjonalnej szkolenia Sektor Pozarządowy Specyfika i Możliwości Współpracy szkolenia prowadzone były w Warszawie oraz w powiatach: piaseczyńskim i pruszkowskim Liczba Beneficjentów: 97 osób policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy, pedagodzy szkolni i in. Źródła finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 11

12 PROFILAKTYKA - PROGRAM ZESPOŁU SZKOLNEGO Koordynator: Maciej Barczyński ZANIM SPRÓBUJESZ Naszym zdaniem tym, co może uchronić młodego człowieka przed kontaktami ze środkami psychoaktywnymi jest: dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat skutków działania środków psychoaktywnych; pomoc w zdobywaniu umiejętności komunikacji, nawiązywania kontaktów z innymi, asertywnej obrony; granic, umiejętności rozwiązywania konfliktów; poszukiwanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi uczuciami; pomoc w budowaniu własnej tożsamości, a zwłaszcza poczucia własnej wartości; dostarczanie pozytywnych doświadczeń społecznych; uświadamianie sposobu funkcjonowania psychicznego; pokazywanie możliwości korzystania z wszelkich form pomocy psychologicznej godzinne warsztaty DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach średnich na terenie siedmiu dzielnic m.st. Warszawy oraz powiatów podwarszawskich z zakresu: profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, komputer), profilaktyki przemocy rówieśniczej, integracji dla klas pierwszych, Ponadto zrealizowano: zajęcia edukacyjno-rozwojowe kształtujące podstawowe umiejętności psychologiczne: komunikacja, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, współpraca w klasie, etc., warsztaty rozwojowe skierowane dla młodzieży klas kończących szkołę (gimnazjum, liceum). 2. Spotkania edukacyjne DLA RODZICÓW z zakresu profilaktyki uzależnień, trudności wychowawczych, etc. Liczba Beneficjentów: 36 szkół (22 podstawówki, 7 gimnazjów, 8 liceów) 5500 uczniów 500 rodziców Źródła finansowania: Ośrodki Pomocy Społecznej dzielnic warszawskich i podwarszawskich, środki własne Środki finansowe w 2005 r.: PLN 12

13 W realizację każdego projektu realizowanego w ramach nieodpłatnej działalności statutowej zaangażowani byli wolontariusze. Ich działania przyczyniły się w znacznym stopniu do rozpropagowania działalności organizacji i podwyższenia skuteczności naszych działań. Wszystkim wolontariuszom bardzo dziękujemy za ten rok!!! Od grudnia 2005 realizuje projekt Nowoczesna Organizacja-Profesjonalna Pomoc finansowany w ramach programu PHARE 2003 Rozwój Instytucjonalny Organizacji Pozarządowych Polsce. Celem Projektu jest podniesienie jakości pracy organizacyjnej i merytorycznej Stowarzyszenia OPTA. Rezultatami realizacji projektu będzie m. in. stworzenie sprawnego systemu zarządzania finansami w organizacji, opracowanie narzędzi ewaluacyjnych oraz długofalowej strategii rozwoju Stowarzyszenia OPTA. Dzięki realizacji projektu wydany zostanie podręcznik Zanim Spróbujesz II. Raport opracowały: Marta Lewandowska, Katarzyna Urbańska 13

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2006 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2007 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 14 lutego 2007 w sprawie: przyjęcia do Gminnego Programu Profilaktyki i Alkoholowych HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach

Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Aneks do Statutu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr6 im.gen.józefa Bema w Siedlcach Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017

PODSTAWOWE INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY PORADNI 2016/2017 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kolejowa 10, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 307 03 36 strona internetowa: www.poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1@ wp. pl

Bardziej szczegółowo

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH

POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH POMOC PEDAGOGICZNA W SZKOŁACH I INNYCH PLACÓWKACH SZKOŁY I PLACÓWKI WYCHOWAWCZE UDZIELAJĄ I ORGANIZUJĄ POMOC WSPÓŁPRACUJĄC Z: 1. Rodzicami 2. Nauczycielami 3. Poradniami 4. Innymi szkołami 5. Innymi podmiotami

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata Roczne sprawozdanie z realizacji zadań za rok 2015 Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2014-2017 Zielonka 2016 Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla

Bardziej szczegółowo

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R.

JELENIA GÓRA, PAŹDZIERNIK 2006 R. STRATEGIE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I INTERWENCYJNYCH WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 4 W JELENIEJ GÓRZE ZAGROŻONYCH UZALEŻNIENIEM Uchwała Nr24/06 Rady Pedagogicznej Gimnazjum Nr 4 w Jeleniej Górze

Bardziej szczegółowo

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok.

w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. UCHWAŁA NR 19/V/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy i Miasta Żuromin na 2015 rok. Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania

2. Plan zadań do realizacji na lata 2008-2015, zawierający cele i kierunki działania 2. Plan zadań do realizacji na lata, zawierający cele i kierunki działania CEL: Przeciwdziałanie bezrobociu, zmniejszanie skutków bezrobocia Lp. Zadanie Sposób realizacji Realizatorzy działania Źródła

Bardziej szczegółowo

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku

Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie. Kraków, 17 listopada 2016 roku Oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Kraków, 17 listopada 2016 roku Działalność profilaktyczna Prowadzenie warsztatów szkoleniowych dla dzieci i młodzieży, uczniów krakowskich szkół.

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PROSZOWICACH W DZIEDZINIE PSYCHOEDUKACJI I PROFILAKTYKI I TERAPII PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA w Proszowicach ul. Kopernika 6A, 32-100 Proszowice tel./fax.: 12 386 12 93 strona internetowa: poradnia.proszowice.edu.pl e-mail: poradniapsychologiczna1 OFERTA PORADNI

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2007 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku, zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r.

załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. załącznik do uchwały Nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 grudnia 2012r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI

WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI WSPÓŁPRACA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA MŁODZIEŻY ZE SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI W ŁODZI SZKOŁA *DYREKTOR *NAUCZYCIELE PORADNIA *PRACOWNICY PEDAGOGICZNI *SPECJALIŚCI: PSYCHOLODZY PSYCHOTERAPEUCI

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

Podstawa prawna. 3. Ustawa z dnia 26 października 1982r.o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230 ze zmianami). 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 05 października 2015r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU 2015-2018 Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK) Liczba podjętych działań. 2. Propagowanie informacji dotyczących profilaktyki zaburzeń psychicznych. Załącznik do Programu Cel główny 1: promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań

Bardziej szczegółowo

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty)

Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzicu, potrzebujesz porady, wsparcia, informacji? (na skróty) Rodzaj instytucji oferującej pomoc Dla kogo? Zakres działania Uwagi Nazwa instytucji oraz dane teleadresowe Poradnie psychologicznopedagogiczne.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. I. OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Nazwa ośrodka Adres ośrodka Liczba miejsc Formy i terapii OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ul. 6 Sierpnia

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH

MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH MIEJSKI PROGRAM MIEJSKI I PROGRAM PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH CELE PROFILAKTYKI ALKOHOLOWYCH I W ROZWIĄZYWANIA PABIANICACH 2004 roku PROBLEMÓW I. II. MIEJSKIEGO Zwiększenie dla osób uzaleŝnionych

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2016 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik nr 10 ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO I PSYCHOLOGA w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE I. Zadania pedagoga szkolnego 1. Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych

Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych Tabela nr 9 Wskaźniki monitoringu celów operacyjnych CEL OPERACYJNY WSKAŹNIK PRODUKTU WSKAŹNIK REZULTATU WSKAŹNIK DYNAMIKI 1.1.Aktywizacja społeczna i zawodowa osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad funkcjonowaniem i pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

Nadzór nad funkcjonowaniem i pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej BERNARDYNA ZYGAROWICZ-FILAR - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej Nadzór nad funkcjonowaniem i pracą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu. PLAN PRACY psychologa. w roku szkolnym 2013/2014 Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobrodzieniu PLAN PRACY psychologa w roku szkolnym 2013/2014 Cele: Zaplanowanie działań w kierunku: rozpoznania i określenia indywidualnych potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby

Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 976 porad 283 osoby Sprawozdanie z działalności Punktu Pomocy Kryzysowej przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance za rok 2013 Specjaliści terapii uzależnień i współuzależnienia zatrudnieni w Punkcie Pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Żarów na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 12.02.2014 r.

Zielona Góra, 12.02.2014 r. Zielona Góra,.0.04 r. INFORMACJA PEŁNOMOCNIKA DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT DOTYCZĄCYCH ZAKUPU USŁUG W 04 ROKU W ZAKRESIE PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie)

STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) STUDIUM PRACY Z OSOBAMI STOSUJĄCYMI PRZEMOC - SPOSP 2014 (Program dla osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie) Edycja wiosenna w Sopocie. "Szkolenie adresowane jest do osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem

Osoby eksperymentujące z narkotykami, zażywające narkotyki i osoby uzależnione oraz członkowie rodzin, w których występuje problem PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2014 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii, jest skorelowany z Programem Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE. dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni O F E R T A PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W JĘDRZEJOWIE dla Przedszkoli, Szkół i Placówek z terenu działania Poradni Niniejsza oferta zawiera propozycje działań z jakimi Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012 Załącznik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 HARMONOGRAM REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2012

Bardziej szczegółowo

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ

STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ Studia podyplomowe STUDIUM SOCJOTERAPII I POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania:

Bardziej szczegółowo

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów.

2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów. Str. Spis treści. Wprowadzenie.... Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów..... Poradnictwo i pomoc psychologiczna..... Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO

ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO Załącznik nr 1 ZAKRES PRZEDMIOTOWY PROGRAMU SZKOLENIOWEGO I Program szkolenia w zakresie podstawowych umiejętności udzielania profesjonalnej pomocy psychologicznej obejmuje: 1) Trening interpersonalny

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2014 r.

z dnia 6 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR 300/XXX/VI/2014 RADY GMINY LINIA z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na 2015 r. Załącznik do uchwały nr VI/19/2015 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 27 marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2014 w gminie Daleszyce oraz wykaz potrzeb na

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY.

MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. MIEJSCA, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC NA TERENIE M.ST. WARSZAWY. (placówki miejskie oraz organizacje pozarządowe realizujące w 2017 r. zadania zlecone przez m.st. Warszawa) WARSZAWSKI OŚRODEK INTERWENCJI

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE Załącznik do Statutu Szkoły PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014

HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Malborka z dnia... HARMONOGRAM REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ W MALBORKU W ROKU 2014 1 1. DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ŁĘCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 L.p. Zadania Formy realizacji 1. Diagnoza badania diagnostyczne: (psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne) celem określenia

Bardziej szczegółowo

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska

Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska Pomoc Psychologiczno Pedagogiczna w szkole, przedszkolu i placówce - po zmianach. Marzena Kozłowska W prezentacji czerwoną czcionką zaznaczono najnowsze zmiany w przepisach. Obowiązujące przepisy prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY

PROGRAM PROFILAKTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY IV Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Warszawie w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013 na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia

Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Uchwała nr Rady Powiatu w Płocku z dnia Projekt w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej z realizacji zadań w zakresie organizacji pieczy zastępczej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. PWSIiP w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży zaprasza na Studia Podyplomowe na czterech kierunkach. Zarządzanie finansami banków i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY 2013/2014 ORAZ 2014/2015 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 10/2013 Rady Pedagogicznej SOSW Nr 2 w Płocku z dn. 13 września 2013r. PROGRAM PROFILAKTYKI W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM NR 2 W PŁOCKU ROK SZKOLNY ORAZ Szkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2014/2015 L.P. ZADANIA DO REALIZACJI CEL TERMIN I. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA Centrum Interwencji Kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień

Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki i socjoterapii z elementami terapii uzależnień Program kształcenia na kierunku Kwalifikacyjne studia podyplomowe z zakresu psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r.

Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 25 czerwca 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej,

Bardziej szczegółowo

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkoły podstawowej Zajęcia dla dzieci

Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkoły podstawowej Zajęcia dla dzieci Niepubliczna a iczno-pedagogiczna Halina Chorążewicz ul. Lidzbarska 6 12 100 Szczytno tel. 89 623 27 33 www.szczytno.manifo.com Oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla szkoły podstawowej Zajęcia

Bardziej szczegółowo

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy

I.JEDNOSTKI MIASTA. Adres poczty elektronicznej (e-mail) L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki Telefon. Zakres świadczonej pomocy INFORMACJA O PLACÓWKACH PRACUJĄCYCH W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE PROWADZACYCH DZIAŁANIA SKIEROWANE DO OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY I.JEDNOSTKI MIASTA L.p. Nazwa Placówki Adres Placówki

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK

RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK RAPORT Z REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2013 ROK Opracował: - Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki Uzależnień przy udziale: - Biura Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 UCHWAŁA NR IX/50/15 RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSZALINIE 1 WSTĘP Szkoła Podstawowa nr 4 w Koszalinie realizuje program profilaktyki problemów dzieci i młodzieży, harmonijnie łączący wychowanie, nauczanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań

Lp. Działanie Realizator Odbiorcy Produkty Termin realizacji Realizacja działań Załącznik do Uchwały nr 2522/2017 Zarządu m.st. Warszawy z dnia 15.02.u HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DLA DZIELNICY OCHOTA W 2017 ROKU WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ

Bardziej szczegółowo

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O

TYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO O PROGRAM ZAJĘĆ DLA KOBIET DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W KONINIE W OKRESIE LIPIEC 2008 GRUDZIEŃ 2010 R. WSTĘP Klub

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r.

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2012 2014r. Podstawy Prawne: Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T NIEPUBLICZNEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ prowadzonej przez Janowskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Humanus ul. Bohaterów Porytowego Wzgórza 23 23-300 Janów Lubelski Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY PROGRESFERA ZA ROK 2012. Poznań, marzec 2013. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REALIZACJI PLANU PRACY NIEPUBLICZNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZA ROK 2012 Poznań, marzec 2013 Strona1 I. Wstęp Progresfera jest placówką oświatową, zajmującą się doskonaleniem

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015. Opracowała: Maria Sobocińska SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 2014-2015 Opracowała: Maria Sobocińska Spis treści WSTĘP... 3 PODSTAWY PRAWNE... 3 CELE EDUKACYJNE... 3 FORMY REALIZACJI PROGRAMU... 4 TREŚCI NAUCZANIA...

Bardziej szczegółowo

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI

DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNI Załącznik do Uchwały Nr 303 Rady Miasta Konina z dnia 30 marca 2016 roku PROGRAM ZAJĘĆ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, W TYM DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEśNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ REALIZOWANY W KLUBIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy

Nazwa zadania Zakres umowy formy pomocy Beneficjenci Telefon kontaktowy, zapisy Wykaz zadań zleconych na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej zał. 2 Lp. Podmiot nazwa, adres, osoba do kontaktu I. Umowy wieloletnie

Bardziej szczegółowo

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem

Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Praca zespołów interdyscyplinarnych w rozwiązywaniu problemów społecznych gminy Śrem Wiedza zmienia przyszłość Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie jest organizacją zespołu osób

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K.K. Baczyńskiego w Warszawie 2012/2013 Celem programu jest: - profilaktyka dzieci i młodzieży przed demoralizacją - podniesienie

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Mieście Częstochowa na lata 2014-2020 Cel główny: Zmniejszenie skali zjawiska przemocy i większa skuteczność ochrony osób doświadczających przemocy, w mieście

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ. Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Systemu profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem w Mieście Olsztynie na lata 2011 2015 OBSZAR I : PROFILAKTYKA I WSPIERANIE PRAWIDŁOWEGO FUNCJONOWANIA RODZINY Cel ogólny: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice

Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Program działania Punktu Konsultacyjnego w Gminie Siechnice Opis zadania 1. Nazwa zadania Punkt Konsultacyjny Gminy Siechnice 2. Miejsce wykonywania zadania: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 55 011 Siechnice,

Bardziej szczegółowo

Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla. integracyjnych. integracyjnych

Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla. integracyjnych. integracyjnych Forma pracy / rodzaj Nikt z nas nie jest samotna wyspą na morzu ludzi - grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkolnych grup integracyjnych Nauczyciele przedszkolnych grup integracyjnych Wymiana informacji,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Projekt z dnia 11 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r.

. ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. . ~ Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/143/2012 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 15 listopada 2012 r. Cel l. Zapobieganie występowaniu przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie świadomości społecznej oraz ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo-

Opis realizowanych działań Realizator Wskaźniki Kwota. 1. Program profilaktyczny Debata. Liczba zrealizowanych. Fundacja Homo- Poniższa informacja zawiera opis działań realizowanych w tarnowskich szkołach w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Tarnowa

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO W SP NR 2 W TUSZYNIE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Lp Treść zadania Sposoby i formy Termin Uwagi realizacji I Zadania ogólnowychowa wcze i organizacyjne 1. Weryfikacja rejestru

Bardziej szczegółowo

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA

RAPORT MERYTORYCZNY. z działalności. Stowarzyszenia OPTA RAPORT MERYTORYCZNY z działalności Stowarzyszenia OPTA w roku 2012 jest organizacją pozarządową niedziałającą dla osiągnięcia zysku; zrzeszającą specjalistów w zakresie psychologii, prawa, współpracy z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Uchwała Nr III/20/10 Rady Miejskiej w Rzepinie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Rzepin

Bardziej szczegółowo