Zrozumieć depresję. Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na depresję. Opracowała mgr Edyta Wójcik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zrozumieć depresję. Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na depresję. Opracowała mgr Edyta Wójcik"

Transkrypt

1 Zrozumieć depresję Szkolenie dla rodzin i opiekunów osób cierpiących na depresję Opracowała mgr Edyta Wójcik Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia: I Podstawowe objawy depresji: - czynniki związane z rozwojem depresji, - podstawowe objawy depresji, - dodatkowe objawy depresji. II Problem samobójstw: - przyczyny samobójstw, - ryzyko samobójstwa w depresji, - zachowania wskazujące na możliwość popełnienia samobójstwa. III Porady dla osób sprawujących opiekę nad osobą z depresją: - znaczenie leczenia farmakologicznego, - oddziaływania niefarmakologiczne, - prawne aspekty zawarte w Ustawie O Ochronie Zdrowia Psychicznego związane z pobytem pacjenta w oddziale psychiatrycznym. - ważne telefony w Lublinie oraz w województwie lubelskim. Czym jest depresja a przygnębienie? Depresja to zaburzenie psychiczne, w którym występuje: obniżenie nastroju psychicznego oraz zmniejszenie aktywności życiowej utrzymujące się powyżej 2 tygodni. Zwykłe przygnębienie, smutek różni się od depresji tym, że utrzymuje się krótko, a mianowicie parę godzin i zasadniczo nie wpływa poważnie na wykonywanie przez osobę swoich obowiązków. Każdy z nas w tym stanie wykonuje swoje obowiązki zawodowe, domowe, rodzinne. Ponadto złego nastroju nie odczuwamy jako chorobę.

2 PODSTAWOWE OBJAWY DEPRESJI Czynniki związane z rozwojem depresji Psychologiczne: -strata osoby bliskiej (na skutek śmierci, odejście partnera), -niepowodzenia materialne (bankructwo, klęska żywiołowa), -zawody emocjonalne (zawód miłosny, konflikty rodzinne/osobiste), -zmiana środowiska (zmiana pracy, a czasami sukces, wyjazd za pracą do innego państwa lub województwa, zmiana szkoły). Biologiczne: -prawdopodobnie uwarunkowane genetyczne (depresja występuje kilka razy częściej u osób blisko spokrewnionych), -schorzenia somatyczne: nowotwory złośliwe, reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowaty, uszkodzenie nerek, wątroby, AIDS, zaburzenia hormonalne i przemiany materii (cukrzyca, nadczynność lub niedoczynność tarczycy, przytarczyc, okres porodu, przekwitania), -choroby i schorzenia układu nerwowego: choroba Alzheimera, Parkinsona, stwardnienie rozsiane, guzy mózgu, miażdżyca naczyń mózgowych, padaczka, urazy czaszki, Spowodowane zażywaniem leków i uzależnieniem: -stosowanie niektórych leków i substancji chemicznych: doustne środki antykoncepcyjne, leki p/nowotworowe, p/parkinsonowskie, p/gruźlicze, rezerpina, amfetamina, -różnego rodzaju uzależnienia: alkohol, leki, narkotyki. Społeczne: -niska pozycja społeczna, -wychowywanie dzieci przez dziadków, -separacja/rozwód rodziców, -ciężkie, wielokrotne nadużycia seksualne, -brak wsparcia społecznego/osamotnienie, -niekorzystne wydarzenia życiowe (śmierć współmałżonka, utrata pracy, stres w pracy), -patologiczna zależność od osoby nadużywającej alkohol, narkotyki. Obniżenie nastroju odczuwane jako: stan smutku, przygnębienia i zobojętnienia, niemożność odczuwania radości, szczęścia, satysfakcji. Występuje poczucie winy, bezwartościowości, samooskarżanie się o różne niepowodzenia. Następuje zmniejszenie

3 zainteresowania każdą dziedziną życia, brak energii, zwiększona męczliwość. Charakterystyczne jest nasilenie obniżenia nastroju tzw.,, dołek w godzinach rannych, a wieczorem lepsze samopoczucie. Czasami depresja przekształca się w agresję, skierowaną przeciwko sobie, bądź innym ludziom. Obniżenie aktywności życiowej, utrata zainteresowań- objawiająca się w: spowolniałym myśleniu, słabej koncentracji i osłabieniem pamięci, spowolnieniem poruszania się nawet do całkowitego zahamowania ruchowego. U niektórych chorych w miejsce zahamowania ruchowego pojawia się podniecenie ruchowe. Poza tym chorzy odczuwają utratę energii, siły. Objawy somatyczne przejawiają się w: zaburzeniach snu i czuwania, bólach głowy, zaburzeniach miesiączkowania u kobiet, zaparciach, wysychaniu błon śluzowych w jamie ustnej, osłabieniu popędu płciowego. Jeśli chodzi o zaburzenia snu i czuwania można wyróżnić 2 warianty: - pierwszy charakteryzuje się zmniejszeniem ilości snu nocnego oraz jego spłyceniem, co przejawia się we wczesnym budzeniu, snem płytkim i przerywanym; - drugi cechuje się zwiększoną potrzebą snu w ciągu dnia, natomiast sen nocny nie ulega większym zaburzeniom. Objawy dodatkowe depresji Nieracjonalne poczucie oceny rzeczywistości- pacjent negatywnie ocenia własną osobę, zdrowie, pomyślność leczenia, przyszłość, przeszłość, ma poczucie winy, kary, grzeszności. Inaczej mówiąc pojawiają się urojenia: hipochondryczne, kary, klęski, winy. Urojenia są zaburzeniami myślenia, a osoba, która doznaje wspomnianych zaburzeń jest głęboko przekonana o ich prawdziwości. Może na przykład myśleć, że choruje na poważną chorobę, że jej narządy wewnętrzne uległy zdeformowaniu, bądź są w zaniku albo, że jest winna i musi ponieść karę, nie zasługuje na uwagę ze strony najbliższych. Treść urojeń jest zawsze niezgodna z otaczającą chorego rzeczywistością. Zaburzenia sprawności intelektualnej- przejawiają się w: osłabieniu koncentracji uwagi, łatwym rozpraszaniu się, spowolniałym tempie myślenia, pojawiają się kłopoty z pamięcią.

4 Nawracające myśli rezygnacyjne- są to myśli o: odebraniu sobie życia, że nie warto żyć, o sposobie realizacji swoich zamierzeń, poczucie beznadziejności. Zaburzenia łaknienia-objawiają się: zmniejszonym apetytem, rzadko występuje zwiększenie ilości spożywanego jedzenia. Naturalnym skutkiem jest utrata masy ciała, sporadycznie tycie. Zaburzenia seksualne- przeważnie jest utrata zainteresowań sprawami seksu, obniżenie aktywności seksualnej. Lęk- lęk odczuwany jako poczucie zagrożenia, napięcia psychicznego, może ujawnić się w podnieceniu ruchowym. Lęk prawie zawsze towarzyszy depresji, jest objawem najtrudniejszym do wytrzymania, zaczyna się we wczesnych godzinach rannych :,, jest lękiem przed życiem, przed wszystkim, przed nieokreśloną przyszłością. Skutki lęku odczuwane są w ok. serca, brzucha, dają uczucie,,palenia, pieczenia skóry. PROBLEM SAMOBÓJSTW Przyczyny samobójstw: -sytuacje życiowe pozornie bez wyjścia (sytuacje konfliktowe w małżeństwie, w pracy, szkole), -zagrożenie bytu materialnego (utrata pracy, poważne trudności materialne, bądź nagła utrata środków do życia, zagrożenie pozycji zawodowej), -strata osoby bliskiej (zgon, odejście współmałżonka, dzieci), -uzależnienia (alkohol, narkotyki, lekomania), -poczucie osamotnienia, nienawiść do swojej osoby, -powielanie wzorów zachowań osób z najbliższego otoczenia, ważnych dla samobójcy (rodzic, krewny odebrał sobie życie więc chory uważa,że też może to zrobić), -przewlekłe choroby somatyczne połączone z cierpieniem i bólem, -brak celów życiowych (kryzys światopoglądowy, ideałów), -choroby psychiczne: depresja, choroba afektywna, schizofrenia, -przewlekłe zaburzenia snu.

5 Ryzyko samobójstwa w depresji: Do samobójstwa dochodzi często na początku depresji oraz w okresie ustępowania jej objawów i polepszenia samopoczucia psychicznego. Podjęcie decyzji o samobójstwie jest złożone. Duże znaczenie ma środowisko oraz realne problemy, z którymi chory nie radzi sobie. Przyczyny samobójstw w depresji to: - nawrót choroby spowodowany: >nieregularnym przyjmowaniem bądź zaprzestaniem zażywania leków p/depresyjnych, >depresją lekooporną (leki nie przynoszą spodziewanych efektów) lub przebiegającą z urojeniami, >odczuwaniem przez osobę bliską poczucia: beznadziejności, winy, osamotnienia, lęku, - uzależnienie od alkoholu, narkotyków, - przyjmowanie leków nasilających objawy depresji, - świadomość bycia chorym na depresję. Wpływ alkoholu, narkotyków, leków na ryzyko popełnienia samobójstwa: Alkohol: - wzmaga lub osłabia działanie leków p/depresyjnych, - obniża samokontrolę nad sobą, - zwiększa ryzyko samobójstwa. Narkotyki: - mogą nasilać objawy depresji, - zmniejszają działanie leków p/depresyjnych, - sporadycznie niektóre narkotyki takie jak amfetamina może wywołać podwyższony nastrój psychiczny i pobudzenie psychoruchowe. Leki, które mogą przyczynić się do nawrotu depresji: - doustne środki antykoncepcyjne, - leki p/nowotworowe, - p/parkinsonowskie, - p/gruźlicze, - rezerpina.

6 Świadomość bycia chorym na depresję W pewnym momencie osoba bliska: - zdaje sobie sprawę z choroby oraz ograniczeń wynikających z depresji, - dostrzega zmniejszone możliwości w realizacji celów życiowych, osobistych, zawodowych, - widzi różnicę pomiędzy swoim zdrowiem psychicznym a zdrowiem innych ludzi, - czasami pojawia się poczucie wstydu z powodu pobytu i leczenia w oddziale psychiatrycznym. W depresji przeważa myślenie negatywne, takie jak: - niska samoocena swojej osoby, - postrzeganie swojego losu w,,ciemnych kolorach, - poczucie beznadziejności, bezradności, - że jest się dla rodziny ciężarem. Zachowania wskazujące na możliwość popełnienia samobójstwa Każdą zapowiedź o odebraniu sobie życia zawsze należy traktować poważnie Zachowania wskazujące na możliwość popełnienia samobójstwa to: - niektóre osoby mówią wprost, że chcą odebrać sobie życie, - inni nagle zmieniają swoje zachowanie, odwiedzają osoby najbliższe bądź odwrotnie odcinają się od otoczenia, - w chorym następuje nagła poprawa nastroju, wyciszenie, spokój, - chory mówi na temat bezsensu życia i śmierci oraz rozważa sposoby popełnienia samobójstwa, - u chorego pojawiają się takie stany emocjonalne jak: lęk, niepokój psychoruchowy, bezsenność, poczucie beznadziejności, winy, rozdrażnienie, przejście ze stanu zahamowania w pobudzenie, - niektórzy ukrywają zamiar odebrania sobie życia, przekonują domowników, lekarza o poprawie zdrowia, - sporządzają testament, piszą list pożegnalny, regulują swoje zaległe sprawy, - podejmują działania typu: gromadzenie leków, przygotowanie noża, kabla, sznura.

7 PORADY DLA OSÓB OPIEKUJĄCYCH SIĘ OSOBĄ CIERPIĄCĄ NA DEPRESJĘ Znaczenie leczenia farmakologicznego Leki mające zastosowanie w leczeniu depresji można podzielić na 3 grupy: - leki p/ depresyjne, - leki stabilizujące nastrój, - leki p/ psychotyczne. Działanie leków p/depresyjnych: - poprawiają samopoczucie i nastrój, - likwidują występowanie myśli samobójczych, - minimalizują lęk, - działają uspakajająco - poprawiają aktywność psychiczną i fizyczną, - ułatwiają koncentrację i uwagę.- Działanie leków stabilizujących nastrój: - poprawiają nastrój, emocje, - polepszają aktywność psychiczną i ruchową, - wykazują działanie p/padaczkowe, - łagodzą nerwobóle, - zapobiegają nawrotom manii i depresji, - zmniejszają ryzyko nawrotu choroby i ponownego leczenia szpitalnego. Działanie leków p/psychotycznych: - pozwalają uwolnić się od przekonań, które są niezgodne z rzeczywistością (urojenia), - pomagają jaśniej myśleć, - poprawiają nastrój, - działają uspokajająco, - poprawiają aktywność psychiczną i fizyczną. Zalecenia dotyczące farmakoterapii (leczenia) Nieleczona depresja nasila się!!!!!!! Im wcześniej bliski podejmie leczenie, tym większe ma szanse na uzyskanie trwałej poprawy i zapobieżenie ewentualnym nawrotom choroby. Pierwsze oznaki działania leku są zazwyczaj odczuwalne dopiero po 2-4 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. W związku z tym ważne jest regularne branie zaleconych leków.

8 Skuteczność działania danego leku na konkretną osobę można ocenić dopiero po 5-6 tygodniach systematycznego leczenia. Nawet po ustąpieniu objawów i poprawie samopoczucia nie wolno odstawiać leków, bo zwiększy się w ten sposób ryzyko nawrotu choroby. W razie wątpliwości należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Po ustąpieniu objawów jeszcze przez kilka miesięcy trwa leczenie podtrzymujące. Jego rolą jest zapobieganie nawrotom choroby. Dawki leku są zmniejszane a organizm stopniowo przyzwyczaja się do samodzielnego funkcjonowania. Zalecenia w czasie przyjmowania leków p/depresyjnych: - stosować leki zgodnie z decyzją lekarza prowadzącego. Nie wprowadzać zmian w leczeniu na własną rękę, - przestrzegać terminu wizyty u lekarza, znać telefon do Poradni Zdrowia Psychicznego, - nagłe zaprzestanie zażywania leku może powodować w ciągu 2-3 dni objawy odstawienia leku, między innymi: >bóle i zawroty głowy, >złe samopoczucie i zmiana nastroju, >rozdrażnienie, >bezsenność, >nudności, wymioty, >lęk i nadpobudliwość ruchową, - w przypadku młodych kobiet należy planować ciąże i poinformować o tym psychiatrę (leki p/ depresyjne przenikają przez łożysko i mogą wpłynąć negatywnie na płód co jest bardzo ważne w pierwszych trzech miesiącach trwania ciąży), - kobiety karmiące piersią i przyjmujące leki p/ depresyjne powinny zaprzestać karmienia (leki i ich metabolity przenikają do mleka kobiecego), - w przypadku osób poruszających się samochodem bądź innym pojazdem mechanicznym należy rozważyć okresowe zaprzestanie korzystania z własnego środka lokomocji (ważne na początku leczenia lub przy przyjmowaniu dużej dawki leków), - osoby, które przyjmują lit powinny zgłaszać się na badanie poziomu litu we krwi w wyznaczonych terminach, - w czasie przyjmowania litu zwrócić uwagę na takie objawy jak: >wymioty, >biegunka, >bóle brzuch i głowy, >drżenia mięśniowe, objawy te świadczą o zatruciu litem i należy zgłosić się do lekarza.

9 Nadzór nad przyjmowaniem leków Należy pamiętać o tym, że leczenie nie kończy się z chwilą wypisania osoby bliskiej z oddziału. Prawdopodobnie leczenie będzie trwało przez pewien czas. Ważne jest regularne przyjmowanie leków zalecanych przez lekarza prowadzącego. Wskazówki pomocne w systematyczności przyjmowania leków: - po wypisaniu z oddziału, prosić o wypisanie leków w takiej ilości, która zmniejsza ryzyko przedawkowania, - dyskretnie sprawdzać zażywanie leków przez chorego, - kontrolować szafki, apteczkę domową pod kątem ilości leków (metoda mało skuteczna), - przypominać choremu o zażywaniu leków, - zawieszać karteczki z informacją o przyjęciu leku w miejscach widocznych, - można przekonać chorego, żeby przyjmował leki przy opiekunie/rodzinie, - chory powinien popijać leki wodą, sokiem. Należy obserwować czy połyka leki, - zażywanie leków,,dostosować do rozkładu zajęć w ciągu dnia, najczęściej leki można przyjmować w trakcie jedzenia posiłków, - zwrócić uwagę na objawy odstawienia leku. Objawy niepożądane stosowanych leków i sposoby zapobiegania działaniom ubocznym Każdy lek oprócz leczenia może powodować działania uboczne. Do najczęstszych objawów ubocznych należą: suchość w ustach zapobiegamy poprzez: zwilżanie wodą ust, warg, żucie gumy bezcukrowej, zwiększenie spożycia płynów; zawroty głowy łagodzimy poprzez: niegwałtowne/stopniowe wstawanie z łóżka, siedzenie przed przyjęciem postawy stojącej; senność eliminujemy krótką drzemką w ciągu dnia ale pod warunkiem, że nie spowoduje to kłopotów ze spaniem w nocy; nieostre widzenie należy poinformować o tym lekarza prowadzącego, zająć się czynnościami, które nie wymagają skupienia wzroku na konkretnym przedmiocie; zaparcia likwidujemy poprzez: aktywność fizyczną, jedzenie dużej ilości warzyw, owoców, czarnego pieczywa, kasz, picie kefiru, maślanki. Na czczo można wypić szklankę przegotowanej wody z dodatkiem soku cytrynowego, ostatecznie picie ziołowych środków przeczyszczających;

10 wysypka skórna - obserwujemy skórę i ewentualnie zgłaszamy to do lekarza; tendencje do tycia zapobiegamy poprzez: ćwiczenia fizyczne dostosowane do możliwości danej osoby oraz ograniczenia w jedzeniu; zatrzymanie moczu szczególnie narażeni są mężczyźni z przerostem gruczołu krokowego - podczas prób oddawania moczu zastosować proste sposoby typu: >odkręcenie wody w kranie, >okolicę krocza polewać ciepłą wodą, > wykonać delikatny masaż w okolicy pęcherza moczowego, >rozluźnić się. Jeśli chory nie odda moczu powyżej 12 godzin to należy zgłosić się do lekarza, prawdopodobnie zakończy się to cewnikowaniem pęcherza moczowego. Oddziaływania bez użycia leków (niefarmakologiczne) Należy zdać sobie sprawę, że każdy człowiek jest inny, niepowtarzalny, ma swoje pomysły na życie, potrzeby różniące się od pozostałych ludzi. Ważne jest to z punku widzenia opiekuna, rodziny. W kontaktach z osobą chorą na depresję należy zachowywać się: - naturalnie, - być autentycznym, szczerym w niesieniu pomocy, - obłuda, fałsz zostaną szybko,,rozszyfrowane przez chorego. W jaki sposób rozmawiać z chorym: - w trakcie rozmowy jak najwięcej: >słuchać chorego, utrzymywać kontakt wzrokowy i patrzeć w kierunku rozmówcy, potakiwać głową, >wyłączyć telewizor, radio, odłożyć gazetę, >nie planować wizyt osób trzecich, >czas przeznaczyć tylko chorego, >jeżeli jest taka potrzeba to należy milczeć razem nim, >nie oceniać, nie krytykować, >nie wyśmiewać się z faktu korzystania pomocy u psychiatry, - podczas rozmowy unikać: >odwracania się plecami do rozmówcy, >ziewania,

11 >rozglądania się, >zajmowania się w trakcie rozmowy innymi czynnościami, >zerkania na zegarek, - nie rozweselać na siłę, nie snuć planów o lepszych dniach, - unikać porównania stanu psychicznego chorego z przed choroby do aktualnego stanu, - zachęcać chorego do opisywania swoich przeżyć, emocji, jak się w danej chwili czuje, - wzmacniać w nim poczucie wartości poprzez: >ukazywanie pozytywnych cech, osiągnięć, - odradzać choremu podejmowanie ważnych decyzji życiowych typu: rozwód, sprzedaż mieszkania, zmiana pracy (pesymistycznie patrzy w przyszłość), - wspierać emocjonalne poprzez: >okazywanie zrozumienia, >dodawanie otuchy, >mówienie o wewnętrznych siłach, drzemiących w każdym człowieku. Readaptacja chorego w środowisku domowym Readaptacja oznacza ponowne przystosowanie do: - życia w swojej rodzinie, - do wykonywania obowiązków domowych, - do pracy zawodowej. Chory po powrocie ze szpitala może obawiać się zetknięcia się z problemami życia codziennego. W związku z tym należy takiej osobie pomóc, wspomagać ją w walce z chorobą. Przystosowanie chorego do życia domowego: - starać się zachowywać stały porządek dnia, - zmiany w życiu rodzinnym wprowadzać stopniowo, - zachęcać chorego do pomocy w domu ale należy uwzględnić jego możliwości do pracy w tym zakresie (daje mu to poczucie, że jest potrzebny, użyteczny, ma coś do zrobienia). Na początku można zaproponować proste prace a w miarę poprawy zdrowia bliskiego zwiększać zakres obowiązków,

12 - chwalić i dostrzegać nawet najmniejsze osiągnięcia, - dbać o wypełnienie czasu wolnego chorego ( spacery, słuchanie ulubionej muzyki, zachęcanie do czytania książek, zaplanowanie wizyty towarzyskiej, rozwijanie zainteresowań, hobby), - przypominać choremu o wizytach w Poradni Zdrowia Psychicznego i regularnym przyjmowaniu leków, - starać się unikać alkoholu w domu, - prosić chorego, żeby na pewien czas zaniechał : podróży związanych ze zmianą strefy czasowej, pracy wielozmianowej, - trzeba być wyczulonym na sygnały ze strony chorego świadczące o możliwości odebrania sobie życia: >zwrócić uwagę na wypowiadane słowa, w których przeważa tematyka śmierci, >zwrócić uwagę na stan emocjonalny chorego (bezsenność, lęk, niepokój, rozdrażnienie, pobudzenie ruchowe i psychiczne bądź nagłe wyciszenie się), >zwrócić uwagę na to co robi chory (pisanie testamentu, listu pożegnalnego, odwiedzanie znajomych, załatwianie zaległych spraw, przygotowanie sznura, większej ilości leków), >usunąć z otoczenia przedmioty niebezpieczne typu: broń palna, noże i inne przedmioty ostre lub ciężkie, - zadbać o pozytywne zmiany w sposobie życia chorego: Chory powinien: >unikać negatywnego myślenia, >dbać o regularny sen (ciepła kąpiel, ćwiczenia fizyczne po południu lub pod wieczór na świeżym powietrzu, spożywać lekką kolację na 3-4 godziny przed snem). Unikać kawy, alkoholu, papierosów, przesiadywania do późna w nocy. Zasypiać w ciemnym, cichym pokoju. Należy usunąć z sypialni zegarek, >zadbać o rozluźnienie psychiczne, nie zamartwiać się na zapas, słuchać uspakajającej muzyki, czytać uduchowioną lekturę, modlić się, >stosować regularne ćwiczenia fizyczne 30 minut 3razy w tygodniu (marsz, bieganie, jazda na rowerze, pływanie aerobik, spacer), >ćwiczyć oddychanie (pamiętaj, że oddech jest podstawą życia, należy wdychać powietrze nosem a wydychać

13 nieco energicznie przez usta wyobrażając sobie, że wydychane powietrze jest lekkie i nie napotyka żadnych przeszkód, >zadbać o swoje życie duchowe. Porady pomocne w zrozumieniu depresji: - wczuć się w sytuacje osoby cierpiącej na depresję: >starać się zrozumieć to co czuje chory, >zadać sobie pytanie: jak ja w tej sytuacji czułabym/czułbym się?, >czego oczekiwałbym/oczekiwała od najbliższych mi osób? - szukać jak najwięcej informacji na temat depresji poprzez: >oglądanie programów TV o wspomnianej tematyce, >Internet, >zadawanie pytań specjalistom, >czytanie poradników, broszurek, książek, - nie wstydzić się zwrócić o pomoc do: >lekarza, >psychologa, >pielęgniarki, >księdza, >przyjaciela/ osoby zaufanej, >grup wsparcia, - nie traktować depresji jako lenistwa, słabego charakteru, złej woli: >depresja jest chorobą, taką jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, - okazać cierpliwość i wyrozumiałość wobec chorego, czasami więcej obowiązków,,spadnie na Twoje ramiona, - opiekun powinien zadbać o swój stan emocjonalny poprzez: >wyciszenie własnych emocji, >nie obwinianie się się ani nie szukanie osoby winnej za pojawienie się choroby/ nie obarczanie winą osoby chorej!, >spotykanie się z przyjaciółmi, >dbanie o siebie czyli zachowanie równowagi między opieką a troską, >nie doprowadzanie siebie do stanu wyczerpania psychicznego.

14 W przypadku osób samotnych opiekun powinien: - jak najczęściej odwiedzać chorego, pytać w czym możemy pomóc (zrobić zakupy, wykupić leki, pomoc w dojeździe do lekarza, załatwić sprawy urzędowe, pomoc w sprzątaniu itp.), - jeżeli nie możemy odwiedzać to powinniśmy kontaktować się telefonicznie z chorym (pytać o jego samopoczucie), - zachęcać chorego do angażowania się w różne akcje społeczne, kościelne, które są zgodne z celami życiowymi tej osoby, - namawiać chorego do posiadania zwierzęcia domowego. Grupy wsparcia dla rodzin i pacjentów Źródłem wsparcia dla rodziny i bliskiego, którzy borykają się z depresją mogą być: członkowie rodziny, przyjaciele, koledzy z pracy, grupy samopomocowe i wyznaniowe, zaufani sąsiedzi oraz osoby profesjonalnie zajmujący się udzielaniem pomocy drugiemu człowiekowi. Profesjonaliści to: psycholog, psychiatra, terapeuta, pielęgniarka, pracownik socjalny. Do wizyty u psychiatry nie potrzeba skierowania od lekarza rodzinnego Także Każdy z nas może wybrać sobie przychodnię oraz psychiatrę, psychologa. Placówki pomocy społecznej, stowarzyszenia i organizacje samopomocowe: Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym "Misericordia" Lublin, ul. Abramowicka 2: ˇ Środowiskowy Dom Samopomocy, tel ˇ Klub Pacjenta Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego Lublin, ul. Gospodarcza 32, tel : ˇ Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Serce" ˇ Centrum Interwencji Kryzysowej Lubelski Regionalny Zespół Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego Lublin, ul. Mickiewicza 57, tel : ˇ Rzecznik Praw Pacjenta Instytucji Psychiatrycznej Zespół Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Lublinie: ˇ Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Gospodarcza 32, tel

15 ˇ Stacja Samopomocy "Przystań", ul. Poturzyńska 1, tel Ośrodki Psychoterapii: Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Lublin ul. Abramowicka 4B tel w. 373 tel Centrum Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii Lublin, ul. Godebskiego 5/3, tel Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin Lublin, ul. I Armii Wojska Polskiego 1, tel WAŻNE TELEFONY W LUBLINIE ORAZ W WOJEDZTWIE LUBELSKIM LUBELSKA INFORMACJA MEDYCZNA infolinia TELEFON ZAUFANIA TELEFON ZAUFANIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH TELEFON ZAUFANIA DLA MŁODZIEŻY Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Abramowicka 2, Lublin wew. 367 Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny Nr 1 Głuska 1, Lublin Specjalistyczne Centrum Psychoneurologii Modus dla dzieci dla młodzieży Jana Sawy 8, Lublin Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jankowski i Partnerzy Lekarze Juranda 9, Lublin

16 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna Medica Jutrzenki 4, Lublin Ośrodek Leczenia Uzależnień - poradnia psychoterapii Karłowicza 1, Lublin Samodzielny Akademicki Zakład Opieki Zdrowotnej Langiewicza 6A, Lublin Zakład Opieki Zdrowotnej Tehand Paganiniego 7, Lublin Niepubliczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Psychomed Bojarska, Boguszewska - Lekarze Spółka Partnerska dla młodzieży Staszica 22, Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Specjalistyczna "Bio-Medical" sp.p. Lekarzy Weteranów 11, Lublin Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Special-Med. Sp. z.o.o. Weteranów 46, Lublin Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim Oddział Terapii Uzależnień tel Wisznicka 111, Radzyń Podlaski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 3-go Maja 91, Biłgoraj

17 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Piłsudskiego 30, Bychawa Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Szpitalna 53, Chełm Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Kolejowa 20, Dęblin Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Rynek 14, Dęblin Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Mickiewicza 2, Hrubieszów Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sobieskiego 4, Krasnystaw wew. 557 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Niepodległości 23, Kraśnik Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Słowackiego 7, Lubartów Opracowano na podstawie literatury i źródeł internetowych: 1.Alasdir D. Cameron., Wydanie polskie Sidorowicz S.( red.) :Psychiatria. Wydawnictwo Urban& Partner, Wrocław Depresja Stan prawny na dzień Koszewska I., Święcicki Ł.: Nie bój się lęku. PZWL, Warszawa Mochnacka I.: Samobójstwo teorie etiologiczne, ocena ryzyka, zasady postępowania i prewencji. Klinika Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego

18 Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Stan prawny na dzień Neil Nedley.: Żegnaj depresjo! Poradnik dla osób pragnących odzyskać nadzieję w beznadziei. Wydawca Fundacja Źródła Życia. Mszczonów Pużyński S.: Choroby afektywne. (w:) Bilikiewicz A(.red).: Psychiatria Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa Pużyński S.: Samobójstwa i zaburzenia psychiczne. (w:) Bilikiewicz A(.red).: Psychiatria. PZWL, Warszawa Wardaszko-Łyskowska H.: Doraźna pomoc psychiatryczna.(w:) Bilikiewicz A(.red).: Psychiatria. PZWL, Warszawa Wilczek-Rużyczka E.: Komunikowanie się chorym psychicznie. Wydawnictwo Czelej, Lublin Wilczek-Rużyczka E.: Opieka nad pacjentem z zaburzeniami depresyjnymi. (w:) Wilczek-Rużyczka E. (red.): Podstawy pielęgniarstwa psychiatrycznego. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją.

Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z depresją. mgr Irena Ewa Rozmanowska specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego fot. Vedran Vidovic shutterstock.com Depresja ma w psychiatrii pozycję podobną

Bardziej szczegółowo

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 2020 Depresja wyzwanie dla współczesnej medycyny

Bardziej szczegółowo

Konferencja szkoleniowa - Depresja kryzys globalny. Wstęp do depresji. Lech Gadecki specjalista psychiatra i

Konferencja szkoleniowa - Depresja kryzys globalny. Wstęp do depresji. Lech Gadecki specjalista psychiatra i Konferencja szkoleniowa - Depresja kryzys globalny Wstęp do depresji Lech Gadecki specjalista psychiatra i Depresja znaczenie terminu Termin depresja jest wieloznaczny: w języku potocznym określa się nim

Bardziej szczegółowo

Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego

Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego Problemy pielęgnacyjne w zespole depresyjnym wieku podeszłego mgr Katarzyna Sachryn specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie Problemy

Bardziej szczegółowo

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM

,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM ,,BĄDŹ CZUJNY, NIE ULEGAJ NAŁOGOM UZALEŻNIENIE UZALEŻNIENIE TO NABYTA SILNA POTRZEBA WYKONYWANIA JAKIEJŚ CZYNNOŚCI LUB ZAŻYWANIA JAKIEJŚ SUBSTANCJI. WSPÓŁCZESNA PSYCHOLOGIA TRAKTUJE POJĘCIE UZALEŻNIENIA

Bardziej szczegółowo

Kampania antydepresyjna Fundacji ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Kampania antydepresyjna Fundacji ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Kampania antydepresyjna Fundacji ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Smutni nastoletni Kampania antydepresyjna Fundacji ITAKA, Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych Listopad 2013 Czas dorastania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ! 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją!

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ WALKI Z DEPRESJĄ! 23 lutego obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją! Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że zaburzenia depresyjne są obecnie czwartym najpoważniejszym problemem zdrowotnym. Szacuje się, że na świecie żyje ponad 120 mln ludzi cierpiących

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych

Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych Piśmiennictwo: Szczeklik E. Diagnostyka ogólna chorób wewnętrznych. PZWL 1979 Bolechowski F. Podstawy ogólnej diagnostyki

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży

Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży Zaburzenia nastroju u dzieci i młodzieży: pojedynczy epizod dużej depresji nawracająca duża depresja dystymia mania lub submania stan mieszany zaburzenia afektywne

Bardziej szczegółowo

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta

Aneks III. Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Aneks III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotkach dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja zmian w charakterystyce produktu leczniczego i ulotce

Bardziej szczegółowo

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński

Wybrane zaburzenia lękowe. Tomasz Tafliński Wybrane zaburzenia lękowe Tomasz Tafliński Cel prezentacji Przedstawienie najważniejszych objawów oraz rekomendacji klinicznych dotyczących rozpoznawania i leczenia: Uogólnionego zaburzenia lękowego (GAD)

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE

ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE ŚLĄSKIE CENTRUM ZDROWIA PUBLICZNEGO Ośrodek Analiz i Statystyki Medycznej Dział Chorobowości Hospitalizowanej APETYT NA ŻYCIE Katowice 2007 Śl.C.Z.P Dział Chorobowości Hospitalizowanej 23 luty Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH

PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH PORADNIK DLA OPIEKUNÓW OSÓB STARSZYCH Co mam zrobić gdy podopieczny skarży się na boleści? Co zrobić gdy zachoruje? Jak opiekować się osobą z Alzheimerem, Demencją czy inna chorobą? Jakie problemy mogą

Bardziej szczegółowo

Ludzie młodzi zmagają się z brakiem poczucia wartości i atrakcyjności. Często czują się nielubiane, nieszanowane, gorsze od innych.

Ludzie młodzi zmagają się z brakiem poczucia wartości i atrakcyjności. Często czują się nielubiane, nieszanowane, gorsze od innych. Ludzie młodzi zmagają się z brakiem poczucia wartości i atrakcyjności. Często czują się nielubiane, nieszanowane, gorsze od innych. Dotyka ich poczucie, że nie pasują do świata. Zamartwiają się czymś,

Bardziej szczegółowo

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień

Depresja a uzależnienia. Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Depresja a uzależnienia Maciej Plichtowski Specjalista psychiatra Specjalista psychoterapii uzależnień Alkoholizm w chorobach afektywnych Badania NIMH* (1990) (uzależnienie + nadużywanie) Badania II Kliniki

Bardziej szczegółowo

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej

6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2. Podsumowanie planu zarządzania ryzykiem dotyczącego produktu leczniczego DUOKOPT przeznaczone do wiadomości publicznej 6.2.1. Podsumowanie korzyści wynikających z leczenia Co to jest T2488? T2488

Bardziej szczegółowo

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi

AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi AD/HD ( Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi GENETYCZNIE UWARUNKOWANA, NEUROLOGICZNA DYSFUNKCJA, CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ NIEADEKWATNYMI

Bardziej szczegółowo

SAMOBÓJSTWU MOŻNA ZAPOBIEC!

SAMOBÓJSTWU MOŻNA ZAPOBIEC! Informacja prasowa Styczeń 2006 Beata Ryszewska-Pokraśniewicz Michał Czyżewski SAMOBÓJSTWU MOŻNA ZAPOBIEC! Od kilku lat, we wszystkich krajach rozwijających się, liczba osób z zaburzeniami depresyjnymi

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 mgr Zuzanna Krząkała- psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Uzależnienie od gier

Bardziej szczegółowo

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca

CMC/2015/03/WJ/03. Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca CMC/2015/03/WJ/03 Dzienniczek pomiarów ciśnienia tętniczego i częstości akcji serca Dane pacjenta Imię:... Nazwisko:... PESEL:... Rozpoznane choroby: Nadciśnienie tętnicze Choroba wieńcowa Przebyty zawał

Bardziej szczegółowo

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy.

Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Używki- to produkty spożywcze nie mające właściwości odżywczych, zawierające substancje, które działają pobudzająco na układ nerwowy. Uzależnienie nałóg - to silne pragnienie zażywania konkretnych środków,

Bardziej szczegółowo

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU

UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU UPORCZYWE ZABURZENIA NASTROJU Dystymia ICD 10 niejednoznaczność terminu, grupa zaburzeń (obejmuje nerwicę depresyjną, depresyjne zaburzenie osobowości, depresję nerwicową, depresję lękową przewlekłą) Dystymia

Bardziej szczegółowo

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna

TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA. analiza psychologiczna TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCE ZE STANU ZDROWIA i KONDYCJI UCZNIA analiza psychologiczna Beata Dobińska psycholog Zachodniopomorska Szkoła Biznesu CHOROBA PRZEWLEKŁA A FUNKCJONOWANIE DZIECKA 1569,7 tys. dzieci i

Bardziej szczegółowo

Zasady leczenia zaburzeń psychicznych

Zasady leczenia zaburzeń psychicznych Wczesne objawy zaburzeń psychicznych i zasady ich leczenia Zasady leczenia zaburzeń psychicznych Podstawowymi zasadami w leczeniu zaburzeń i chorób psychicznych są: wczesne rozpoznawanie objawów i interwencje

Bardziej szczegółowo

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY

BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY BLIZEJ SIEBIE DALEJ OD NARKOTYKÓW, DOPALACZY Narkotyki i prawo Posiadanie narkotyków jest czynem karalnym, ale łamanie prawa przez dziecko biorące narkotyki związane bywa także ze zdobywaniem pieniędzy.

Bardziej szczegółowo

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK!

PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! PRZEGOŃ JESIENNY SMUTEK! Jesień to niełatwy czas dla naszego samopoczucia mała ilość słońca i krótki dzień nie wpływają na nas pozytywnie. Co zatem zrobić, aby nie tracić energii i nie popadać w stany

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde. (Cytisinum)

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde. (Cytisinum) Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Desmoxan 1,5 mg, kapsułki twarde (Cytisinum) Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna

Przedzabiegowa ankieta anestezjologiczna SPECJALISTYCZNY NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MOTO MED Kazimiera Sikora 25 731 KIELCE, ul. Słoneczna 1 Biuro tel (041) 346-08-50; fax (041) 346-21-00 Przychodnie- ul Słoneczna 1 (041)345-11-47;

Bardziej szczegółowo

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji.

Uzależnienia. Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Uzależnienia Nabyta silna potrzeba zażywania jakiejś substancji. Termin uzależnienie jest stosowany głównie dla osób, które nadużywają narkotyków, alkoholu i papierosów. Używki Wszystkie używki stanowią

Bardziej szczegółowo

Dopalaczom powiedz nie

Dopalaczom powiedz nie Dopalaczom powiedz nie 1. Co to są dopalacze? 2. Podział dopalaczy. 3. Objawy i skutki zażywania dopalaczy. 4. Powody brania narkotyków przez ludzi 5. Przykłady dopalaczy. 6. Wygląd ciała po zażyciu dopalaczy.

Bardziej szczegółowo

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej

Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Terapia środowiskowa- leczenie domowe w schizofrenii Pośrednie formy opieki psychiatrycznej Leczenie środowiskowe zespół leczenia środowiskowego Wspieranie zdrowienia po przebytym epizodzie schizofrenii

Bardziej szczegółowo

Stany nagłe. Andrzej Wakarow Dariusz Maciej Myszka

Stany nagłe. Andrzej Wakarow Dariusz Maciej Myszka Stany nagłe Andrzej Wakarow Dariusz Maciej Myszka Definicja Zachowanie pacjenta, które ze względu na swą niezwykłość, niezrozumiałość, niedostosowanie, gwałtowny charakter może stwarzać zagrożenie Kontakt

Bardziej szczegółowo

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy)

Kombinacja podstawowa dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) dla rejonu ogrzewacza dolnego (układ moczowo-płciowy) Ogrzewacz dolny jest odpowiedzialny za funkcje rozrodcze i wydalanie. Obejmuje podbrzusze i rejon narządów płciowych. Objawy: utrata energii, łatwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego

Załącznik nr 6. Lp. Profil oraz rodzaj komórki organizacyjnej Warunki realizacji świadczenia gwarantowanego Załącznik nr 6 WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH REALIZOWANYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH PSYCHIATRYCZNYCH I LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO (DOMOWEGO) ORAZ WARUNKI ICH REALIZACJI Lp. Profil oraz rodzaj komórki

Bardziej szczegółowo

MITY I PRAWDA NA TEMAT ALKOHOLU

MITY I PRAWDA NA TEMAT ALKOHOLU MITY I PRAWDA NA TEMAT ALKOHOLU Mit: Piwo co prawda zawiera alkohol, ale w tak małych ilościach, że nie ryzykje się pijąc je, bo jest mniej szkodliwe. Fakt: Szkody mogą pojawić się u osób, które piją tylko

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia afektywne. Justyna Andrzejczak Kognitywistyka

Zaburzenia afektywne. Justyna Andrzejczak Kognitywistyka Zaburzenia afektywne Justyna Andrzejczak Kognitywistyka Podział wg ICD-10 F30 Epizod maniakalny F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe F32 Epizod depresyjny F33 Zaburzenia depresyjne nawracające F34 Uporczywe

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną

Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Zaburzenia nerwicowe pod postacią somatyczną Mikołaj Majkowicz Zakład Psychologii Klinicznej Katedry Chorób Psychicznych AMG Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną Główną cechą zaburzeń pod postacią

Bardziej szczegółowo

WYBIERAM ŻYCIE. Projekt oraz wszelkie materiały informacyjne na jego temat są

WYBIERAM ŻYCIE. Projekt oraz wszelkie materiały informacyjne na jego temat są WYBIERAM ŻYCIE Projekt oraz wszelkie materiały informacyjne na jego temat są w całości finansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu "Łódzkie dla Światowego Dnia Zapobiegania

Bardziej szczegółowo

B. ULOTKA DLA PACJENTA

B. ULOTKA DLA PACJENTA B. ULOTKA DLA PACJENTA 13 Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta CLARITINE ALLERGY, 1 mg/ml, syrop Loratadinum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH

WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH WYNIKI BADAŃ LABORATORYJNYCH niektórych dopalaczy pobranych na terenie powiatu namysłowskiego Przygotowała : Urszula Modrak 1 Niezły wkręt JWH 081 Walina Fenyloalanina RCS 4 (substancja syntetyczna) (aminokwas)

Bardziej szczegółowo

zdrowia Zaangażuj się

zdrowia Zaangażuj się Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się Niniejszy projekt jest finansowany przez Ochrona Twojego zdrowia Zaangażuj się www.oha.com 1. Zainteresuj się ochroną swojego zdrowia. Jeśli masz pytania lub wątpliwości

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum)

ULOTKA DLA PACJENTA. PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) ULOTKA DLA PACJENTA PENTINIMID 250 mg kapsułki (Ethosuximidum) Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku Należy zachować te ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozpoznania FASD dla rodziców i opiekunów dziecka. Krzysztof Liszcz

Znaczenie rozpoznania FASD dla rodziców i opiekunów dziecka. Krzysztof Liszcz Znaczenie rozpoznania FASD dla rodziców i opiekunów dziecka Krzysztof Liszcz Czym jest rozpoznanie choroby? nazwaniem wcześniej nienazwanego pomocą w rozumieniu związków między przyczynami (wczoraj) a

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. ZYX, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika ZYX, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność:- Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 195godzin Wykłady: 45godzin,

Bardziej szczegółowo

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o.

Hipoglikemia Novo Nordisk Pharma Sp. z o.o. Hipoglikemia Hipoglikemia Hipoglikemia, zwana inaczej niedocukrzeniem, oznacza obniżanie stężenia glukozy we krwi do wartości poniżej 55 mg/dl (3,1 mmol/l) Niekiedy objawy hipoglikemii mogą wystąpić przy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

Depresja u chorych na łuszczycę czwartek, 25 sierpnia 2011 11:43

Depresja u chorych na łuszczycę czwartek, 25 sierpnia 2011 11:43 Jednym z najczęciej występujcych zaburzeń psychologicznych w przebiegu łuszczycy jest depresja. Poniższy artykuł pozwoli czytelnikom dowiedzieć się czym jest depresja, jak j rozpoznać i skutecznie leczyć.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne)

prof. dr hab. P. Pawłowski (wykład) dr n. med. Z. Foryś (wykład) dr n. med. Z. Foryś (zajęcia praktyczne) 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma studiów Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015

Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Priorytety promocji zdrowia psychicznego dla Powiatu Kieleckiego na lata 2012 2015 Na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego

Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Jak rozmawiać z rodziną po stracie osoby bliskiej? szkolenie dla lekarzy i personelu medycznego Cele szkolenia Celem szkolenia jest przedstawienie lekarzom i personelowi medycznemu technik właściwej komunikacji

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Psychiatria

Bardziej szczegółowo

Przemoc seksualna w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Elbląg, 27.10.2007

Przemoc seksualna w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Elbląg, 27.10.2007 Przemoc seksualna w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży Elbląg, 27.10.2007 . Rodzice są dla dziecka najbliższymi osobami. To oni powołują je na świat i mają dbać o zapewnienie mu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA

FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA Data wypełnienia: FORMULARZ MEDYCZNY PACJENTA NAZWISKO i IMIĘ PESEL ADRES TELEFON Nazwisko i imię opiekuna/osoby upoważnionej do kontaktu: Telefon osoby upoważnionej do kontaktu: ROZPOZNANIE LEKARSKIE

Bardziej szczegółowo

Rozsiany rak piersi z przerzutami rady dla pacjentek i ich rodzin

Rozsiany rak piersi z przerzutami rady dla pacjentek i ich rodzin Rozsiany rak piersi z przerzutami rady dla pacjentek i ich rodzin Rozsiany rak piersi oznacza, że komórki rakowe z pierwotnego guza rozprzestrzeniły się na inne części ciała. Te komórki rakowe tworzą nowe

Bardziej szczegółowo

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI

SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI SCHIZOFRENIA ROLA OPIEKUNÓW W KREOWANIU WSPÓŁPRACY DR MAREK BALICKI PACJENT NA RYNKU PRACY 43 lata, stan wolny, wykształcenie średnie Pierwsze objawy w wieku 29 lat. Średnio 1 rok mija od momentu pierwszych

Bardziej szczegółowo

Tribux Bio 100 mg, tabletki

Tribux Bio 100 mg, tabletki Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Tribux Bio 100 mg, tabletki Trimebutini maleas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo

Psychiatria z uwzględnieniem problemów ludzi starszych Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 14/2012 Kod PNS modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu I nforma cje ogólne Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny. Goserelinum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny. Goserelinum ULOTKA DLA PACJENTA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Zoladex LA, 10,8 mg, implant podskórny Goserelinum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY

AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY AKADEMIA SKUTECZNEJ SAMOKONTROLI W CUKRZYCY Aktywność fizyczna glukometr glukometr glukometr glukometr glukometr skrocona 8 str broszura aktywnosc fizyczna.indd 1 2013-05-09 14:12:46 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA

Bardziej szczegółowo

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony

Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia. poradnik skrócony Ulepszenia w Usługach Wspierających Loklną Służbę Zdrowia poradnik skrócony Nowe prawo ulepszające usługi W październiku 2012r. weszły w życie nowe przepisy prawne, których celem jest usprawnienie działania

Bardziej szczegółowo

Opieka i medycyna paliatywna

Opieka i medycyna paliatywna Lek. med. Katarzyna Scholz Opieka i medycyna paliatywna Informator dla chorych i ich rodzin Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli Lublin, 2011 Szanowni Państwo, Drodzy Pacjenci, Rodziny.

Bardziej szczegółowo

www.dietetyk-krakow.pl www.dietetykaprzykawie.blogspot.com I.STAN ZDROWIA W jakiej dawce (mg) Ile razy dziennie

www.dietetyk-krakow.pl www.dietetykaprzykawie.blogspot.com I.STAN ZDROWIA W jakiej dawce (mg) Ile razy dziennie Data: Imię i Nazwisko: Data urodzenia: Uzupełnia pacjent Telefon: Adres e-mail: Skype: Obecna masa ciała: Wzrost: Uzupełnia dietetyk/ asystent dietetyka I.STAN ZDROWIA 1. Czy przyjmuje Pani/ Pan jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta KETOTIFEN WZF, 1 mg, tabletki Ketotifenum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Cetax, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy

Aktywność fizyczna. Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Schemat postępowania w cukrzycy Aktywność fizyczna Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny

Bardziej szczegółowo

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia:

Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Narzędzie pracy socjalnej nr 15 Wywiad z osobą uzależnioną od alkoholu 1 Przeznaczenie narzędzia: Etap I (1b) Ocena / Diagnoza (Pogłębienie wiedzy o sytuacji związanej z problemem osoby/ rodziny) Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Psychiczne skutki aborcji. Diana Fydryk WUM, II rok, Zdrowie Publiczne SKN Sekcja Promocji Zdrowia

Psychiczne skutki aborcji. Diana Fydryk WUM, II rok, Zdrowie Publiczne SKN Sekcja Promocji Zdrowia Psychiczne skutki aborcji Diana Fydryk WUM, II rok, Zdrowie Publiczne SKN Sekcja Promocji Zdrowia Badania nad wpływem aborcji na psychikę kobiet, które poddały się zabiegowi przerwania ciąży prowadzone

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Psychiatria w pytaniach i odpowiedziach. 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy?

Aktywność fizyczna. Jak postępować w cukrzycy? Aktywność fizyczna Jak postępować w cukrzycy? AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA Ćwiczenia i gimnastyka są korzystne dla każdego, a w szczególności dla chorych na cukrzycę. W przypadku tej choroby wysiłek fizyczny jest

Bardziej szczegółowo

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk

PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA. OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk PATOLOGIE SPOŁECZNE ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA OPRACOWANIE: Karolina Gajdosz Agnieszka Wańczyk ALKOHOLIZM Alkoholizm - nazywany jest również zespołem uzależnienia od alkoholu, chorobą alkoholową

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Włocławek dn r.

Włocławek dn r. ŚDS.0420.1.2013 Włocławek dn. 25.01.2013r. Informacja o działalności i funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi za rok 2012 usytuowanego w strukturach Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA. Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Neosine, 250 mg/5 ml, syrop Inosinum pranobexum Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku. - Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby

Bardziej szczegółowo

Informacja do Formularza Kontroli Jakości Nr 1

Informacja do Formularza Kontroli Jakości Nr 1 Formularz Kontroli Jakości Nr Informacja do Formularza Kontroli Jakości Nr Droga Koleżanko, drogi Kolego. Formularz Kontroli Jakości Nr (formularz w kolorze pomarańcowym) zawiera pytania dotyczące anamnezy,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon

Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon VI.2 VI.2.1 Podsumowanie danych o bezpieczeństwie stosowania produktu leczniczego Demezon Omówienie rozpowszechnienia choroby Deksametazonu sodu fosforan w postaci roztworu do wstrzykiwań stosowany jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta ANEKS III Zmiany w odpowiednich punktach charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta Uwaga: Konieczna może być późniejsza aktualizacja charakterystyki produktu leczniczego i ulotki dla pacjenta

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Zyx, 5 mg, tabletki powlekane. Levocetirizini dihydrochloridum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zyx, 5 mg, tabletki powlekane Levocetirizini dihydrochloridum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ

Bardziej szczegółowo

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych

Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych Choroby somatyczne, izolacja społeczna, utrata partnera czy nadużywanie leków to główne przyczyny częstego występowania depresji u osób starszych 23 lutego, przypada obchodzony po raz szósty, ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc samemu sobie w walce z NZJ. Dorota Jakubczak

Jak pomóc samemu sobie w walce z NZJ. Dorota Jakubczak Jak pomóc samemu sobie w walce z NZJ Dorota Jakubczak Każdy człowiek doświadcza choroby nieco inaczej We współczesnym, holistycznym modelu opieki zwraca się uwagę na emocjonalne doznania pacjenta, jego

Bardziej szczegółowo

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013

Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Poradnik kampanii Rak. To się leczy! z dn. 14. 03.2013 Materiały prasowe mogą być wykorzystane przez redakcję ze wskazaniem źródła: Fundacja Rosa / Rak. To się leczy! W naszym poradniku redagowanym przy

Bardziej szczegółowo

Jak sobie radzić ze stresem

Jak sobie radzić ze stresem Jak sobie radzić ze stresem Nie wiesz jak poradzić sobie ze stresem? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Czym jest stres? Zjawisko stresu wynika z braku równowagi między oczekiwaniami kierowanymi pod adresem

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU OPIS

KARTA PRZEDMIOTU OPIS CECHA PRZEDMIOTU KARTA PRZEDMIOTU OPIS INFORMACJE OGÓLNE O PRZEDMIODCIE Nazwa przedmiotu PSYCHIATRIA Poziom realizacji Studia pierwszego stopnia stacjonarne przedmiotu Jednostka realizująca Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Prawda Fałsz 1. Osoby z chorobą Alzheimera są szczególnie podatne na depresję.

Prawda Fałsz 1. Osoby z chorobą Alzheimera są szczególnie podatne na depresję. Test wiedzy o chorobie Alzheimera Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące choroby Przeczytaj proszę każde stwierdzenie i otocz kółkiem Prawda, jeśli uważasz, że zdanie jest prawdziwe, lub Fałsz, jeśli

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

WPŁYW ALKOHOLU NA ORGANIZM CZŁOWIEKA RODZAJE ALKOHOLU alkohol metylowy (znany także pod nazwami spirytus drzewny i karbinol najprostszy, trujący dla człowieka związek organiczny z grupy alkoholi) ; alkohol etylowy (napój alkoholowy); gliceryna

Bardziej szczegółowo

Psychoterapia poznawczobehawioralna. chorobami somatycznymi. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ

Psychoterapia poznawczobehawioralna. chorobami somatycznymi. Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Psychoterapia poznawczobehawioralna pacjentów z chorobami somatycznymi Paulina Wróbel Instytut Psychologii UJ Chory somatycznie i jego sytuacja Poczucie zagrożenia Utrata kontroli Wyłączenie z ról społecznych

Bardziej szczegółowo

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz.

UTRATA ŚWIADOMOŚCI. Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. moduł V foliogram 34 UTRATA ŚWIADOMOŚCI Utrata świadomości jest stanem, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce z zewnątrz. Możliwe przyczyny: uraz czaszki, krwotok, niedotlenienie mózgu, choroby wewnętrzne,

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Neosine forte, 1000 mg, tabletki Inosinum pranobexum Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona

Bardziej szczegółowo

VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji.

VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji. VOCALMED VOCALMED jest projektem realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci - transfer Innowacji. Ankieta kierowana jest do osób, które miały pod opieką pacjentów mówiących innymi językami niż język

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA

ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA ANKIETA ANESTEZJOLOGICZNA IMIĘ I NAZWISKO PESEL. 1. Czy leczy się Pan/Pani? Jeśli tak to na jakie schorzenie? TAK / NIE 2. Jakie leki przyjmuje Pan/Pani obecnie? TAK / NIE 3. Czy był/a Pan/Pani operowana?

Bardziej szczegółowo

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały:

W szpitalach psychiatrycznych organizuje się całodobowe oddziały wyspecjalizowane, takie jak oddziały: Oddzialy psychiatryczne szpitalne - Opieka całodobowa Opieka całodobowa Psychiatryczne oddziały szpitalne Psychiatryczne leczenie szpitalne powinno być stosowane tylko w przypadkach ciężkich zaburzeń psychicznych

Bardziej szczegółowo

Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych.

Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych. Zaburzenia i problemy psychiczne pacjentów onkologicznych. Diagnoza choroby nowotworowej i leczenie onkologiczne wymagają psychicznego przystosowania do nowej sytuacji. Zarówno pacjent, jak i jego bliscy

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6

ULOTKA DLA PACJENTA. Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA Strona 1 z 6 ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA NORPROLAC 25 mikrogramów, 50 mikrogramów, tabletki NORPROLAC 75 mikrogramów, tabletki NORPROLAC 150 mikrogramów, tabletki

Bardziej szczegółowo