BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku."

Transkrypt

1 BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

2 INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI DLA MĘŻCZYZN POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW POMOC DORAŹNA PUNKTY WYDAWANIA CEIPŁYCH POSIŁKÓW SUCHY PROWIANT POMOC RZECZOWA- ODZIEŻ ŁAŹNIE PRACA 2

3 ZESTAWIENIE PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH na 2012 rok NR NAZWA PLACÓWKI TELEFON PODMIOT PROWADZĄCY FORMY POMOCY ILOŚĆ MIEJSC SPECJALIZACJA GODZINY PRZYJĘĆ *UWAGI MOPS KRAKÓW 1 Dział Pomocy Bezdomnym Os. Teatralne Kraków Punkt konsultacyjny : Ul. Chmielowskiego 6 Kraków Tel. 12/ Kierownik Działu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Ul. Józefińska 14 Kierownik: Małgorzata Kurdybacz Praca socjalna Świadczenia finansowe Świadczenia niepieniężne Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Miejskiej Kraków Ośrodek czynny : Poniedziałek: Wtorek- piątek: Pracownicy socjalni przyjmują strony: Poniedziałek: Wtorek- piątek: Streetwork Działu Pomocy Bezdomnym ul. Chmielowskiego 6 l Tel. 12/ Streetworkerzy: Łukasz Filek Karolina Gajda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Józefińska 14 Kierownik: Małgorzata Kurdybacz Praca socjalna Interwencje Konsultacje Monitoring (kontakt w terenie) Towarzyszenia Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Miejskiej Kraków Poniedziałek, czwartek, piątek: , Wtorek, środa: Konsultacje: Poniedziałek, wtorek, czwartek: Piątek: Dział Rehabilitacji Ul. Józefińska 14 Kraków Tel. 12/ / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Działu Rehabilitacji: Andrzej Fiema Dofinansowanie i rehabilitacja sprzętu ortopedycznego, pomocniczego i rehabilitacyjnego Dofinansowanie i refundacja turnusów rehabilitacyjnych Osoby niepełnosprawne Ośrodek czynny : Poniedziałek: Wtorek- piątek: Pracownicy socjalni przyjmują strony: Poniedziałek: Wtorek- piątek:

4 4 Klub Integracji Społecznej Os. Słoneczne Kraków Tel. 12/ / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Józefińska 14 Kraków, Kierownik Klubu Integracji Społecznej: Kazimierz Kuc Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Organizacja działań o charakterze zatrudnieniowym Przygotowywanie bezrobotnych do podjęcia pracy poprzez podnoszenie ich aktywności na rynku pracy Poradnictwo prawne Osoby bezrobotne Poniedziałek: Wtorek- piątek: Dział Poradnictwa os. Teatralne Kraków pokoje 202, 220, 221 Tel. 12/ Fax. 12/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Józefińska 14 Kraków, Kierownik Działu Marta Nawalany Poradnictwo psychologiczne i prawne Specjalistyczne poradnictwo telefoniczne. Wszystkie osoby potrzebujące. Godziny pracy Działu od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00. PLACÓWKI DLA SAMOTNYCH KOBIET ORAZ KOBIET Z DZIEĆMI 1 Dom Samotnej Matki ul. Przybyszewskiego Kraków Tel.12/ Wydział Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Przełożona Domu S. Martyna- Elżbieta Kuczmarska Dla mieszkanek: Pomoc pedagogiczna Pomoc prawna Okno Życia Zameldowanie na pobyt czasowy kobiet z województwa małopolskiego. 7 miejsc Przyjmowane są kobiety w ciąży oraz z kobiety z noworodkami ( do 6- tego miesiąca) a także kobiety doznające przemocy., Godziny przyjmowania do placówki:

5 2 Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet ul. Malborska 64 b Kraków Tel.12/ Zgromadzenie Sióstr Albertynek Kierownik S. Karolina Danuta Szutka Dla mieszkanek: Posiłek 3 x dziennie Praca socjalna Pomoc medyczna Terapia uzależnień Opieka duszpasterska 60 Przyjmowane są kobiety samotne (w tym kobiety uzależnione od alkoholu), w wyjątkowych sytuacjach kobiety z dziećmi posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Gminie Miejskiej Kraków i całej Polsce. Godz. pracy pracowników merytorycznych: - Psycholog: czwartek Lekarz: poniedziałek i czwartek Kapłan, pielęgniarka i terapeuta całodobowo. 3 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13 c Kraków Tel: 12/ Fax: 12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Iwona Berlińska Dla mieszkanek: Praca socjalna Pomoc pedagogiczna Pomoc prawna suchy prowiant pomoc rzeczowaodzież grupa AA Program dla matek z dziećmi 53 i 6 miejsc interwencyjnyc h (zima) Przyjmowane są: kobiety z dziećmi od 7 r. ż. do lat 18 (lub do końca pobierania nauki), oraz kobiety samotne, przede wszystkim posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Krakowie, wyłącznie na podstawie skierowania MOPS. Godz. pracy pracowników merytorycznych: Pracownik Socjalny: pon., śr , czw., pt Psycholog: pon, śr., pt , wt., czw.: , - Pedagog: pon., czw., pt.: , wt. Śr.: Prawnik: dyżur 2x/ miesiąc 4 Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej ul. Żywiecka Kraków Tel.12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej Dyrektor: S. Andrea Kowalska Dla mieszkanek Praca socjalna Pomoc rzeczowaodzież Ciepły posiłek Pomoc prawna Pomoc pedagogiczna Pomoc pielęgniarska Grupa wsparcia Warsztaty psychologiczne 60, w tym 15 Caritas i 45 na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, Przyjmowane są kobiety, kobiety z dziećmi do lat 7, Miejsca MOPS: przede wszystkim osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Krakowie wyłącznie na podstawie skierowania z MOPS Miejsca Caritas: osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie poza Krakowem Przyjęcia do placówki (interwencyjnie całodobowo) Godz. pracy pracowników merytorycznych: ; - Prawnik :wtorek: , piątek: Psycholog: poniedziałek, środa: , wtorek: , piątek: Pedagog: poniedziałek, środa, piątek: , wtorek, czwartek:

6 PLACÓWKI DLA MĘŻCZYZN 1 Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło ul. Wielicka 44b Kraków Tel Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło przełożony: Zbigniew Ryszard Lipkowski Dla mieszkańców stałych: Posiłek 3x dziennie Pralnia Wymiana odzieży Dla potrzebujących: Zupa, pieczywo, suchy prowiant Przyjmowani są mężczyźni, (w tym uzależnieni od alkoholu) posiadający dowód osobisty, zameldowani ostatnio na pobyt stały w Krakowie i całej Polski Godz. pracy pracowników: Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w terapii uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień PRO VITA. Poniedziałek- sobota: Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza - hostel ul. Nowogródzka Kraków Tel. (12) Jerzy Konieczny Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Prezes stowarzyszenia: Jerzy Konieczny Dla mieszkańców: Posiłek 3x dziennie Pomoc rzeczowa Pomoc medyczna Doradca duchowy 30 Przyjmowani są mężczyźni zameldowani ostatnio na pobyt stały w Krakowie i innych gminach. Godz. pracy pracowników: 24h/dobę Grupa samopomocowa: Poniedziałek, środa. godz Wtorek, czwartek, sobota.- godz (obowiązkowo) Dla potrzebujących: Posiłek- I danie 30 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Indywidualne podanie 1 x w miesiącu, brak wyznaczonego terminu 3 Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19 a Kraków 2.pl Tel. 12/ Franciszek Kozub: 12/ Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Lenartowicza 14 Kraków na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Kierownik: Franciszek Kozub Dla mieszkańców: Noclegownia: Nocleg Wymiana odzieży Pomoc prawna Praca socjalna Schronisko: 200, w tym Noclegownia: 138 Schronisko: z usługami opiekuńczymi Przyjmowani są pełnoletni bezdomni mężczyźni, posiadający ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków W okresie letnim: , w okresie zimowym przyjęcia - całodobowo Godz. pracy pracowników merytorycznych: - Kierownik: Codziennie od Koordynator: pon.,wt., śr , pt Pracownik socjalny: Wt- Pt: Psycholog: pon., wt., śr , czw Prawnik: pon , śr

7 Pomoc prawna Praca socjalna Usługi opiekuńcze Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo ul. Czyżówka Kraków Tel Małopolskie Probacja Prezes: Barbara Wilamowska Dla mieszkańców: Ciepły posiłek Pomoc prawna Wymiana odzieży Program muzykoterapii Program profilaktyczny dla podopiecznych i ich rodzin 14 Przyjmowani są mężczyźni opuszczający zakłady karne, zagrożeni bezdomnością, skierowani przez zakłady karne lub kuratora w czasie dozoru z Krakowa i spoza gminy Godz. pracy pracowników merytorycznych: poniedziałek- piątek.: , Psycholog: 3 x w miesiącu Prawnik: 2 x w miesiącu Pedagog: codziennie od do Dla potrzebujących: Poradnictwo prawne Doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy Pomoc psychiatryczna Terapia dla osób uzależnionych i sprawców przemocy Wydawnictwo odzieży suchy prowiant punkt konsultacyjny Mężczyźni i kobiety opuszczający zakład karny Wtorek, środa, piątek: Przytulisko św. Brata Alberta ul. Skawińska 6 Tel. 12/ (Brat Alojzy) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, il. Krakowska 43 Dla mieszkańców:, Posiłek 3x dziennie Praca socjalna Terapia uzależnień 50 Przyjmowani są mężczyźni, w tym uzależnieni od alkoholu posiadający ostatni stały meldunek na terenie Gminy Miejskiej Kraków i innych gmin. (po uzgodnieniu z Bratem Alojzym) Godz. pracy pracowników merytorycznych 7

8 Kraków poka.org.pl Prowadzący: Br. Alojzy Jan Głuszcz Opieka medyczna Opieka duszpasterska Pomoc rzeczowa Grupa AA grupa GWAB prowadzona we współpracy z pracownikiem MOPS całodobowo (dyżury) 6 Dom św. Brata Alberta ul. Saska 9a Kraków Tel. 12/ Zgromadzenie Braci Albertynów Dyrektor: Br. Hieronim - Jerzy Moroz Dla mieszkańców: Praca socjalna Grupa AA Grupy samopomocowe Opieka duszpasterska Grupa GWAB 50 do końca roku 2012, od roku miejsc Przyjmowani są mężczyźni wychodzący z bezdomności, samodzielni: mieszkańcy przytulisk Brata Alberta, którzy minimum 1 rok zachowują abstynencję, posiadają stałe dochody i dobrą opinię prowadzących placówkę. Dom funkcjonuje jako mieszkanie chronione, przystosowany do osób niepełnosprawnych Godziny przyjęć do placówki: Środa: Piątek: Inne: po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Pracownik socjalny: Poniedziałek: Wtorek- piątek: Wspólnota Emaus Os. Willowe 29 Kraków Tel. 12/ Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Ul. Szwedzka Nowy Sącz Tel.18/ , 18/ Praca na rzecz wspólnoty 10 Przyjmowani są mężczyźni bezrobotni, bezdomni, zdolni i zmotywowani do pracy, na podstawie indywidualnej rozmowy z kierownikiem placówki. Poniedziałek-Piątek: / Sobota: Mieszkanie Chronione dla Bezdomnych Mężczyzn Ul. Rostworowskiego 11/ Kraków Tel. 12/ Kierownik: Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kierownik: Dominik Chechelski Mieszkanie chronione Nocleg Indywidualny program wychodzenia z bezdomności 6 Bezdomni mężczyźni zameldowani ostatnio na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków, konieczna decyzja MOPS, Placówka nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 8

9 9 Mieszkanie Chronione dla Bezdomnych Mężczyzn Os. Zielone 24/ Kraków Tel. 12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kierownik: Dominik Chelchelski Mieszkanie chronione Nocleg Indywidualny program wychodzenia z bezdomności Usługi opiekuńcze 5 Bezdomni mężczyźni zameldowani ostatnio na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków, konieczna decyzja MOPS, Placówka nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 0 Schronisko Dom Korneliusza Ul. Koprowa Kraków Tel Jerzy Konieczny Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Prezes stowarzyszenia: Jerzy Konieczny Nocleg 3 posiłki dziennie w tym 1 gorący posiłek 12 Osoby bezdomne, starsze i niepełnosprawne, wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej MOPS, w przypadkach nie cierpiących zwłoki na podstawie skierowania pracownika socjalnego Działu Pomocy Bezdomnym. Czynne od roku całodobowo. OGRZEWALNIA 1 Ogrzewalnia Ul. Rozrywka Kraków pl Tel. 12/ / Marta Rzadkowska, zastępca dyrektora: Miejski Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Dyr. mgr Adam Chrapisiński Miejsce siedzące w ogrzewanym pomieszczeniu Możliwość korzystania z łaźni Środki czystości Czysta odzież (w mierę możliwości 1 ciepły posiłek Doraźnie opieka medyczna 20 osób Osoby bezdomne, których zdrowie może być zagrożone z powodu niskich temperatur, mogą być po spożyciu alkoholu *Czynne w okresie silnych mrozów, Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania zostaną podane w momencie otwarcia placówki POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 9

10 1 Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą os. Krakowiaków Kraków Tel. (12) , Fax (12) Iwona Wiśniewska Tel. 12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Iwona Wiśniewska Pomoc rzeczowaodzież Pomoc prawna Pomoc pedagogiczna Praca socjalna Pomoc pielęgniarka Grupy psychoedukacyjne Terapia indywidualna i grupowa. 50 w tym 1 pokój dla os. niepełnospra wnej Przyjmowane są osoby dotknięte przemocą, przede wszystkim osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Krakowie oraz osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie poza Krakowem po uzgodnieniu refundacji przez OPS w Gminie ostatniego zameldowania Godz. pracy pracowników merytorycznych: poniedziałek- piątek: Sobota, niedziela: dyżury 2 Hostel w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b Kraków Tel. (12) Samodzielna jednostka organizacyjna systemu pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Krzysztof Malec Nocleg interwencyjny Konsultacja prawna Grupa terapeutyczna i grupa wsparcia dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą Program pomocy ofiarom przestępstw i patologii społecznej w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Bezpieczny Kraków 8 Placówka nie jest przystosowan a do osób niepełnospra wnych Przyjmowane są osoby w kryzysie, ofiary przemocy z dziećmi, przede wszystkim posiadające adres ostatniego zameldowania w Gminie Miejskiej Kraków. Prawnik: wtorek: Piątek: Psycholog: całodobowo 3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b Kraków Tel. (12) Samodzielna Jednostka Organizacyjna Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Krzysztof Forma pomocy: Pomoc psychiatryczna Konsultacja prawna Grupa terapeutyczna i grupa wsparcia dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą Program pomocy ofiarom Pomoc udzielana jest osobom w kryzysie, ofiarom przemocy. 10

11 Malec przestępstw i patologii społecznej w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Bezpieczny Kraków PLACÓWKI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW 1 Małopolski Zespół Hoteli Socjalno Readaptacyjnych ul. Krzemieniecka Kraków Kierownik: Joanna Dąbrowska Luberda Tel MONAR Nocleg Pomoc rzeczowa Wymiana sprzętu iniekcyjnego Dodatkowo dla mieszkańców hotelu: Grupa wsparcia Grupa zapobiegania nawrotom Aktywizacja zawodowa Noclegownia 25 miejsc Hostel 25 osób Do noclegowni przyjmowane są bezdomne kobiety i bezdomni mężczyźni uzależnieni od substancji psychoaktywnych czynnie, do hotelu przyjmowane są osoby skierowane przez poradnię MONAR (ul. Św. Katarzyny 3), kwalifikowane przez pracowników zespołu. Noclegownia - 18:00 do 09.:00 Hotel całodobowo. Pracownicy merytoryczny obecni na terenie placówki 18: NZOZ Dom GWAN Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla osób uzależnionych z nawrotami choroby ul. Nadbrzezie , Kraków Tel. (12) Mariola Ramach- Dziuszko Centrum Terapii Narkomanów MONAR ul. św. Katarzyny Kraków Dyrektor: Mariola Ramach- Dziuszko Dla mieszkańców: Pomoc medyczna Wydawanie leków Pomoc terapeutyczna Terapia uzależnień Grupy psychoedukacyjne 25 Ośrodek rehabilitacyjnoreadaptacyjny dla osób uzależnionych z nawrotami choroby kobiet i mężczyzn. Przyjęcia do placówki w czwartki, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym Godz. pracy pracowników merytorycznych: całodobowo 11

12 3 Monar Ośrodek Rehabilitacyjno- Readapatacyjny ul. Suchy Jar , Kraków Tel. (12) Centrum Terapii Narkomanów MONAR ul. Nowolipki Warszawa Dyrektor : Mariusz Kajda Dla mieszkańców: Ciepły posiłek pomoc medyczna Wydawanie leków Terapia uzależnień Terapia ofiar przemocy Terapia nawrotów uzależnień Grupa samopomocowa motywacyjna Grupa samopomocowa destrukcyjna 40 Ośrodek rehabilitacyjnoreadaptacyjny dla osób uzależnionych - kobiet i mężczyzn oraz rodzin Godz. pracy pracowników merytorycznych całodobowo. POMOC DORAŹNA 1 Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich ul. Olszańska , Kraków Tel. (12) Lekarze Nadziei Ul. Olszańska 5 Kierownik: Zofia Zachara Forma pomocy: Pomoc medyczna Leki- wydawnictwo dla pacjenta lub skierowanie do apteki darów Przyjmowane są przede wszystkim osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osoby ubezpieczone bez środków własnych na zakup leków Pon- pt.: :00 Lekarze (internista, psycholog) przyjmują w godzinach: ,00, Lekarz ginekolog: środy, godzina Od godziny możliwosc pomocy pielęgniarskiej 2 Apteka Darów Stowarzyszenia Lekarze Nadziei Os. Dywizjonu 303 Pawilon Nr 1 Tel. (12) Lekarze Nadziei Ul. Olszańska 5 Kierownik: Zofia Zachara Realizacja recept wystawionych przez Lekarzy Nadziei i w miarę możliwości innych Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego Przede wszystkim osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osoby ubezpieczone bez środków własnych na zakup leków Poniedziałki, środy, piątki: Telefoniczna informacja o lekach: Poniedziałki, środy, piątki od do Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Tel. Punkt Konsultacyjny Fax Bracia Mniejsi Kapucyni Dyrektor: O. Henryk Cisowski Oferowana pomoc: Punkt konsultacyjny: Praca socjalna, Doradztwo zawodowe, Pomoc prawna, Opieka duszpasterska, Osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, wychodzące z bezdomności BIURO pon.- pt.: PUNKT KONSULTACYJNY: Pon.: Wt.: Śr.: 09:00 15:00 Czw.:

13 oraz Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ul. Loretańska Kraków l cy.pl Poradnia Psychiatryczno- Psychologiczna Tel omocy.pl Prezes- o. Henryk Cisowski Wsparcie grupowe 9spotkania Przy Dzbanie, Dyskusyjny Klub Filmowy), Warsztaty, Interwencyjna pomoc psychologicznopsychiatryczna, Pomoc materialna, Pomoc doraźna, Dofinansowanie do wykupu leków, Projekty socjalne, Mieszkania wspierane dla 5-7 rodzin (14 osób) Poradnia psychiatrycznopsychologiczna Poradnictwo psychologiczne, Konsultacje psychiatryczne, Psychoterapia krótko i długoterminowa, Farmakoterapia, Poradnictwo duszpasterskie W roku 2011 około 900 osób Kobiety i rodziny wychodzące z bezdomności oraz zagrożone bezdomnością Osoby ubogie, bezdomne. Pt.: Poradnia Psychologiczno Psychiatryczna: PN. PT do 17:00 4 Punkt Pomocy Doraźnej- Dom Macierzysty ul. Krakowska Kraków Tel. (12) Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Przełożona: S. Immakulata Maria Joniak Forma pomocy: Wymiana odzieży Wydawnictwo leków Ok. 40 dziennie Pomoc udzielana głównie rodzinom, osobom niepełnosprawnym starszym, bezdomnym. Rodziny mogą uzyskać kompleksowa pomoc w zależności. Wydawnictwo: codziennie w godzinach , Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo ul. Czyżówka Kraków Tel. (12) Małopolskie Probacja Prezes: Poradnictwo prawne Doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy Pomoc psychiatryczna Terapia dla osób uzależnionych i Indywidualne podanie osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze Godz. pracy pracowników merytorycznych: poniedziałek- piątek.: , Psycholog: 3 x w miesiącu Prawnik: 2 x w miesiącu Pedagog: codziennie od do

14 Barbara Wilamowska sprawców przemocy Wydawnictwo odzieży suchy prowiant punkt konsultacyjny Wydawnictwo Wtorek, środa, piątek: PUNKTY WYDAWANIA CIEPŁEGO POSIŁKU 1 Kuchnia św. Brata Alberta- Caritas ul. Dietla Kraków Tel. (12) Caritas Archidiecezji Krakowskiej Ul. Ossowskiego 5 S. Leokadia- Danuta Martywiak Zupa z dodatkiem mięsnym Pieczywo 700 dziennie. Gmina Miejska Kraków finansuje 390 dziennie. Osoby z decyzją wydaną przez MOPS (bloczki ) Pozostałe osoby potrzebujące, (bez decyzji) Poniedziałek sobota: z bloczkami Poniedziałek- sobota: bez bloczków Godziny pracy [pracowników: Przytulisko św. Brata Alberta ul. Skawińska Kraków Tel. (12) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, ul. Krakowska 43 Zupa z pieczywem 200 dziennie. Miejska Kraków finansuje 188 dziennie. Osoby ubogie, bezdomne Codziennie , Bezpłatnie poka.org.pl Leki w piątki o godz Kuchnia św. Brata Alberta ul. Reformacka Kraków Tel. (12) Przyjaciół im. Św. Brata Alberta Anna Janas Zupa z pieczywem dziennie Miejska Kraków finansuje 36 dziennie. Ok. 300 dziennie Osoby ze skierowaniem z MOPS Osoby ubogie, bezdomne PEAD: od 10-tego do 17-tego każdego miesiąca Ciepły posiłek: : Rozmowy wspierające: Pracownicy:

15 Wymiana odzieży Rozmowy wspierające bezpłatnie 4 Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło ul. Wielicka 44b Kraków Tel Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło przełożony: Zbigniew Ryszard Lipkowski Zupa z pieczywem suchy prowiant w miarę możliwości do 50 dziennie Dla podopiecznych i potrzebujących Poniedziałek- sobota: Od do Bezpłatnie, w dni świątecznenieczynne 5 Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Woronicza Kraków Tel. (12) Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Zupa z pieczywem Herbata 200 dziennie. Miejska Kraków finansuje 32 dzienni. Ubodzy parafianie Poniedziałek- sobota: kanapki 70 dziennie, finansowane ze środków gminy miejskiej Kraków 6 Kuchnia Przyparafialna ul. Łokietka Kraków Tel. (12) Parafia Rzymsko- Katolicka św. Jadwigi Królowej Zupa 100 dziennie. Miejska Kraków finansuje 25 dziennie. Ubodzy parafianie, inni ubodzy i bezdomni na podstawie listy sporządzonej przez siostry Poniedziałek- sobota Kuchnia nieczynna w lipcu i sierpniu 7 Jadłodajnia os. Krakowiaków Kraków Tel. (12) Catermed sp. z.o.o. na zlecenie MOPS w Krakowie Renata Bednarek Obiad 2- daniowy W święta suchy prowiant 250 dziennie Osoby ubogie na podstawie decyzji administracyjnej z MOPS Poniedziałek- sobota Godziny pracy pracowników: Kuchnia św. Jana Kantego PARAFIA Św. Jana Kantego Tel.(12) Parafia św. Jana Kantego Zespół Charytatywny Ciepły posiłek Paczki świąteczne przed świętami. Osoby bezdomne i ubogie, indywidualnie podanie. Poniedziałek- sobota: godz ul. Jabłonkowska 18, Proboszcz: Ks. Jan Franczak 15

16 30-139, Kraków 9 Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza - hostel ul. Nowogródzka Kraków Tel. (12) Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Posiłek - I danie 30 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Indywidualne podanie 1x / miesiąc brak wyznaczonego terminu Po uzgodnieniu z Kierownikiem SUCHY PROWIANT 1 Kuchnia św. Brata Alberta Tel. (012) Przyjaciół im. Św. Brata Alberta do 300 dziennie Osoby ubogie, bezdomne, na skierowanie MOPS Poniedziałek- piątek: Od 10- tego do 17- tego każdego miesiąca. ul. Reformacka 3 31-(012) Kraków Anna Janas Punkt Socjalny Caritas ul. Ossowskiego Kraków Tel. (012) Caritas Archidiecezji Krakowskiej S. Liliana Janka Żywności osoby ubogie, bezdomne Konieczne wydanie skierowania z MOPS w pierwszym kwartale roku w celu zapisania na listę całoroczną, lub pismo podbite przez proboszcza Poniedziałek, wtorek, piątek: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio oraz Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Tel Fax Bracia Mniejsi Kapucyni Dyrektor: O. Henryk Cisowski Oferowana pomoc: : kawa i herbata Pomoc dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Kuchnia : Codziennie, godz przy ul. Reformackiej 3 ul. Loretańska Kraków W roku 2011 około 900 osób 16

17 3 Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza - hostel ul. Nowogródzka Kraków Tel. (12) Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Posiłek - I danie 30 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Indywidualne podanie 1x / miesiąc po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem. Po uzgodnieniu z Kierownikiem 4 Parafia św. Józefa Fundacja Charytatywna Św. Józefa ul. Zamoyskiego 2, Kraków Tel.: - parafia 12/ bezp. do Fundacji 12/ Prezes Fundacji Anna Kozłowska 250 miesięcznie Osoby ubogie, bezdomne, niepełnosprawne, wymagane zaświadczenie z MOPS, indywidualne podanie lub pismo proboszcza. Wtorek: 16:00-18:00 Czwartek: 9:00 11:00 Żywność wydawana dla poszczególnych osób raz na miesiąc. 5 Polski Komitet Pomocy Społecznej os. Zielone , Kraków Tel.(012) Polski Komitet Pomocy Społecznej Charytatywne Zarząd Rejonowy Żywność Grupy wsparcia dla rodzin i dzieci niepełnosprawnych 400 miesięcznie Osoby ubogie, wymagane zaświadczenie z MOPS poniedziałek- wtorek.- pt żywność, środa- czwartek odzież. Ostatnie piątki miesiąca 6 Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło Tel Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło Dla potrzebujących: Zupa, pieczywo 50 Indywidualne podanie Poniedziałek- sobota: ul. Wielicka 44b Kraków przełożony: Zbigniew Ryszard Lipkowski 7 Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo ul. Czyżówka Kraków Tel. (12) Małopolskie Probacja Prezes: Barbara Wilamowska suchy prowiant Indywidualne podanie osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze Wtorek, środa, piątek: Punkt Pomocy Doraźnej Tel. (12) Zgromadzenie Sióstr Albertynek Ok. 40 dziennie Zaświadczenie z MOPS : Codziennie w godzinach od do i od do

18 ul. Krakowska Kraków Posługujących Ubogim Przełożona: S. Immakulata Maria Joniak 9 Przytulisko św. Brata Alberta ul. Skawińska Kraków poka.org.pl Tel. (12) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, ul. Krakowska 43 Zupa z pieczywem 200 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Codziennie , Bezpłatnie w piątki o godz POMOC RZECZOWA ODZIEŻ 1 Punkt Socjalny Caritas ul. Ossowskiego Kraków Tel. (012) Caritas Archidiecezji Krakowskiej Odzież wyprawki szkolne, środki czystości, doraźna pomoc w opłaceniu rachunków osoby ubogie, bezdomne Konieczne wydanie skierowania z MOPS Konieczne indywidualne podanie lub pismo proboszcza Poniedziałek, wtorek, piątek: PCK ul. Studencka Kraków Tel. ( 012) Polski Czerwony Krzyż Ul. Studencka 19 Dyrektor: Małgorzata Pyka Odzież używana Osoby ubogie, zalecane skierowanie z MOPS lub indywidualne podanie Poniedziałek: Godziny pracy: Po indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem możliwość uzyskania wyprawki szkolnej- na podstawie indywidualnego wniosku osoby ubogiej 3 Polski Komitet Pomocy Społecznej os. Zielone , Kraków Tel. (012) Polski Komitet Pomocy Społecznej Charytatywne Zarząd Rejonowy Odzież używana żywność 400 miesięcznie Osoby ubogie, wymagane zaświadczenie z MOPS poniedziałek- wtorek.- pt żywność, środa- czwartek odzież. 18

19 4 Punkt Pomocy ul. Bożego Ciała 21 Kraków S. Talaga Tel. (12) Koło Krakowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Józefa 5. Prezes: S. Talaga Odzież używana Zaświadczenie pracownika socjalnego lub zaświadczenie od proboszcza Wtorek, czwartek: Przyjmowanie odzieży: Poniedziałek: Ul. Kościuszki Kraków Tel. (012) Caritas Archidiecezji Krakowskiej Zgromadzenie Braci Albertynów Odzież na wymianę Mężczyźni i kobiety korzystający z łaźni Mężczyźni: Środa, piątek, sobota: Kobiety: czwartek: (prawdopodobnie do maja 2013r) 6 Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Tel. (012) Zgromadzenie Albertynek Sióstr Odzież używana Indywidualne podanie. Po wcześniejszym umówieniu się. ul. Malborska 64b Kraków 7 PARAFIA Św. Jana Kantego ul. Jabłonkowska 18, , Kraków os. Widok Tel.(12) Parafia św. Jana Kantego Zespół Charytatywny Proboszcz: Ks. Jan Franczak Odzież używana Osoby bezdomne i ubogie, indywidualne podanie Czwartek: Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo Tel. (12) Małopolskie Probacja Wydawnictwo odzieży Indywidualne podanie osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze Wtorek, środa, piątek: ul. Czyżówka Kraków Prezes: Barbara Wilamowska 9 Kuchnia św. Brata Alberta Tel. (12) Przyjaciół odzież w miarę możliwości w zależności Osoby ubogie, bezdomne Poniedziałek- piątek:

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja październik/ listopad 2013 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja październik/ listopad 2013 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja październik/ listopad 2013 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI DLA

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja styczeń 2014 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja styczeń 2014 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja styczeń 2014 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW str. 3 PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI str. 4 PLACÓWKI DLA

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI DLA OSÓB BEZDOMNYCH zima 2009/2010

PLACÓWKI DLA OSÓB BEZDOMNYCH zima 2009/2010 NR NAZWA PLACÓWKI/adres TELEFON PODMIOT PROWADZĄCY Dom Samotnej Matki 2 ul. Przybyszewskiego 9 0-28 Kraków Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej ul. śywiecka 6 0-427 Kraków dmd-zywiecka@caritas.pl

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja listopad 2014 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja listopad 2014 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja listopad 2014 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW str. 3 PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI str. 4 PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku. INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM L.p. 1 2 Nazwa placówki Adres, nr tel, fax, e-mail Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (stan na czerwiec 2015 roku) Formy pomocy

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (stan na czerwiec 2015 roku) Formy pomocy WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (stan na czerwiec 2015 roku) L.p. 1 2 Nazwa placówki Adres, nr tel, fax, e-mail Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę Chrześcijański

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Formy pomocy. Stowarzyszenie Dobroczynne Betlejem WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM L.p. 1 2 Nazwa placówki Adres, nr tel, fax, e-mail Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. podlaskie aktualizacja - 30.10.2015 r. Strona 1 Objaśnienia: Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi M - mężczyźni K+M - kobiety i mężczyźni K+M+Dz - kobiety,

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja r.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja r. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja 14.04.2015r. INDEKS MOPS KRAKÓW str. 3 PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI str. 4 PLACÓWKI DLA MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40

Adresaci pomocy: K- Kobiety M- Mężczyźni Dz- Dzieci. podmiot prowadzący. Caritas. Archidiecezji M 83. Białostockiej. Caritas Archidiecezji M 40 Lista placówek, w których można znaleźć nocelg ostatnia aktualizacja: 10.10.2012r. 1 2 4 5 7 8 9 10 Lp. Nazwa placówki Adres 1 2 3 Dom dla Bezdomnych pod wezwaniem Św. Brata Alberta Noclegownia dla mężczyzn

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13.

placówki miejsc pomoc od poniedziałku do liczba zakontraktowanych osoby bezdomne i najuboższe 11.30-14 najuboższe 15 najuboższe 11.30-13. Wykaz placówek dla osób bezdomnych dofinansowywanych przez m.st. Warszawa L.p. Podmiot prowadzący Dla kogo Rodzaj Oferta Godziny przyjęć do Liczba Adres placówki Telefon przeznaczona jest placówki pomocy

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych

Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Pomoc dla osób bezdomnych i najuboższych Wykaz placówek świadczących pomoc osobom potrzebującym (min. jadłodajnie, noclegownie, schroniska ) w ramach umów wieloletnich podpisanych przez Miasto z organizacjami

Bardziej szczegółowo

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 1. Schronisko dla Bezdomnych im. Sabiny Kusznierów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie ul. Towarowa 18, 10-417 Olsztyn tel. 89 521 04 49 e-mail: schroniskodlabezdomnych@gmail.com poniedziałek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Białystok, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 4 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 1675 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek zapewniających a noclegowe

Bardziej szczegółowo

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 POMOC OSOBOM BEZDOMNYM W OKRESIE JESIENNO - ZIMOWYM 2013/2014 Gdzie szukać pomocy? OSOBY BEZDOMNE GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Plan pomocy osobom bezdomnym w okresie jesienno zimowym (1 października 2013-31 marca

Bardziej szczegółowo

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy

Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Informator nt. wybranych instytucji pomocowych znajdujących się na terenie Warszawy Organizacje działające na rzecz dzieci i młodzieży Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r.

Białystok, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO. z dnia 16 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 2061 OGŁOSZENIE NR 3 WOJEWODY PODLASKIEGO z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DLA PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2011 - IV konkurs

DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DLA PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2011 - IV konkurs DOTACJE Z BUDŻETU WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO DLA PODMIOTÓW POZARZĄDOWYCH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2011 - IV konkurs Lp. Nazwa organizacji Nazwa projektu Kwota dotacji 1 Bank

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych

Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Wykaz placówek pomocowych dla osób bezdomnych Nastały mrozy, które zagrażają życiu osób, które nie mają własnego dachu nad głową. Dlatego w okresie zimowym tym bardziej musimy zwracać uwagę na tych, którzy

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016)

Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Zadania realizowane w zakresie pomocy społecznej i wspierania rodziny 2016 rok (luty 2016) Lp. Nazwa 1. zapewnienie opieki w placówce wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin problemowych Placówka jest otwarta

Bardziej szczegółowo

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe. REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja 07.08.2015r.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja 07.08.2015r. BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja 07.08.2015r. INDEKS MOPS KRAKÓW str. 3 PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI str. 4 PLACÓWKI DLA MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Lp. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba

Bardziej szczegółowo

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org.

codir@op.pl www.klanza.bialyst ok.pl sprid.szansa@gma il.com www.szansabialyst ok.pl http://www.kuria.lo mza.pl kuria@lomza.opok a.org. Organizacje pozarządowe świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie na terenie województwa podlaskiego - baza teleadresowa 2015 r. /wg stanu na dzień 30.04.2015 r./ Lp Powiat Nazwa

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie

SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie SCHRONISKA I NOCLEGOWNIE - woj. kujawsko-pomorskie Kolumna 3: S - schronisko H - hostel - dom dla bezdomnych N - noclegownia O - ogrzewalnia Objaśnienia: Kolumna 4: K - kobiety K+Dz - kobiety z dziećmi

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa kujawsko pomorskiego Rejestr placówek zapewniających na terenie województwa kujawsko pomorskiego L p. Nazwa i adres placówki Dane teleadresowe placówki Kategoria placówki Do kogo jest kierowana usługa Liczba miejsc Forma pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Adresaci pomocy: K- Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Adresaci pomocy: K- Kontakt: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 Stołówka MOPS w Augustwie Augustów 1 mops@urzad.augustow.pl tel. 87 644 54 30 w Augustowie TAK (obiady) TAK (na bieżąco) NIE od września do kwietnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2015/2016

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2015/2016 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2015/2016 Lp. Placówka/Podmiot prowadzący Adres/Telefon Liczba miejsc Formy pomocy 1. Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750

Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Pełna nazwa organizacji: Caritas Archidiecezji Warszawskiej KRS: 0000225750 Imię i nazwisko przedstawiciela władz organizacji: ks. dr Zbigniew Zembrzuski Dyrektor Caritas AW Zakres działalności ( klienci,

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r.

Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 2601 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 sierpnia 2015 r. r. w sprawie ogłoszenia zmian do

Bardziej szczegółowo

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka

1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka 1. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA Dom Dziennego Pobytu Dziecka ul. Niepodległości 85, 10-046 Olsztyn tel. 89 534-99-55 e-mail: arka.dom@wp.pl http://arka.olsztyn.pl Poniedziałek - piątek

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 23 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1935 OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Kategoria placówki Adresat usługi Liczba miejsc Pomoc rzeczowa Posiłek raz dziennie Posiłek kilka razy dziennie Pomoc w zdobyciu mieszkania itp.. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe w województwie

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5. Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email. ul. Wojska Polskiego 1. Białystok ul.

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5. Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email. ul. Wojska Polskiego 1. Białystok ul. Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email 1 Stołówka MOPS w Augustwie Augustów ul. Wojska Polskiego 1 mops@urzad.augustow.pl 2 Dom dla Bezdomnych Białostockiej pod wezwaniem

Bardziej szczegółowo

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie al. Piłsudskiego 64 B, Olsztyn tel. 89 53-70-800 e-mail: mup@olsztyn.mup.gov.pl www.olsztyn.mup.gov.pl 1. Miejski Urząd Pracy w Olsztynie Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 Przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Lp. Nazwa instytucji Dane teleadresowe 1. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu Ul. Barlickiego 2 42-200 Częstochowa Telefon kontaktowy: (34) 367-50-37 Punkt

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2014/2015

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2014/2015 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 14/15 Lp. Placówka/Podmiot prowadzący Adres/Telefon Liczba miejsc Formy pomocy 1. Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe. REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne

NARKOTYKI. Placówki ambulatoryjne dzienne NARKOTYKI Placówki ambulatoryjne dzienne 1. TRiDPU Powrót z U Poradnia Profilaktyki Środowiskowej Kontakt ul. Elektoralna 26 00 892 Warszawa tel. (22) 620 64 35 Czynne: pon. czw. 9.00 19.00; pt. 9.00 18.00

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego Rejestr placówek zapewniających a noclegowe na terenie województwa lubelskiego prowadzony na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Załącznik nr 3 Lp Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 30 czerwca 2015 r. Poz. 2611 OBWIESZCZENIE NR 13/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca

Bardziej szczegółowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w. Złotowie Stowarzyszenie im. ks. Jerzego Niwarda Musolffa PLACÓWKI ZAPEWNIAJĄCE MIEJSCA NOCLEGOWE NOCLEGOWNIE Lp. NAZWA PLACÓWKI ADRES NR TELEFONU/ FAX PODMIOT PROWADZĄCY ul. Kobylińska A 62-725-36-68 1 Noclegownia 63-700 Krotoszyn fax.: 62-725-36-68 Noclegownia

Bardziej szczegółowo

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ

POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ POMÓŻ BEZDOMNYM PRZETRWAĆ ZIMĘ Pomóż bezdomnym przetrwać zimę Zima każdego roku stanowi poważne zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, których również w naszym mieście nie brakuje. Spadek temperatury

Bardziej szczegółowo

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz

PCPR w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice. CTU ul. Szpitalna 10A. 38-300 Gorlice. MGOPS ul. Tysiąclecia 5, 38-340 Biecz DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ JEDNOSTKI POWIATOWE NA RZECZ OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorlicach 1. poradnictwo psychologiczne 2. poradnictwo prawne PCPR w

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI

Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Zdrowie DOBRE PRAKTYKI Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy AGAPE Borowy Młyn 22 82-420 Ryjewo tel +49 055 277 42 88 fax +49 055 267 01 36 www.agape.info.pl e-mail:agape22@wp.pl Pomagamy :

Bardziej szczegółowo

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej

Cel nr 3: Wsparcie działań profilaktycznych oraz integracji i aktywizacji społecznozawodowej Załącznik Nr 2 Program wspierający powrót osób bezdomnych do społeczności, Edycja 2012 Cele regionalne wskazane przez Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich I. Województwo świętokrzyskie: Cel

Bardziej szczegółowo

Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy

Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy Polityka miasta w zakresie ograniczania bezdomności Stan przygotowań noclegowni do zimy Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie PAŹDZIERNIK 2015 Wstęp Problem bezdomności można pojmować dziś jako zjawisko masowe,

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015

Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych na terenie województwa łódzkiego Edycja 2015 Bezdomność należy do jednego z problemów występujących w naszym społeczeństwie. Definicja osoby bezdomnej

Bardziej szczegółowo

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach Schroniska, domy dla bezdomnych, noclegownie, lokale socjalne i inne miejsca świadczące usługi dla osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 15 września 2007 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (stan na czerwiec 2016 roku) Formy pomocy

WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (stan na czerwiec 2016 roku) Formy pomocy WYKAZ PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM (stan na czerwiec 2016 roku) L.p. 1 Nazwa placówki Adres, nr tel, fax, e-mail Nazwa podmiotu prowadzącego placówkę Chrześcijański

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020

Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Program osłonowy na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością na terenie miasta Częstochowy w latach 2014-2020 Joanna Zielińska Koordynator Zespołu Pomocy Osobom Bezdomnym i Grupom Wybranym Miejski

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 3435 OBWIESZCZENIE NR 14/13 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5. Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email. ul. Wojska Polskiego 1 Augustów mops@urzad.augustow.

Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5. Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email. ul. Wojska Polskiego 1 Augustów mops@urzad.augustow. Stan na 14.10.2014 1 2 3 4 5 Lp. Nazwa placówki Miejscowość Ulica Adres email Stołówka MOPS w ul. Wojska Polskiego 1 Augustów mops@urzad.augustow.pl Augustwie 1 Dom dla Bezdomnych Caritas Archidiecezji

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej

Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Wykaz organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta Suwałki w zakresie pomocy społecznej Pełnomocnik ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Elżbieta Bogdan Urząd Miasta w Suwałkach ul.

Bardziej szczegółowo

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie podania do publicznej wiadomości rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe. REJESTR PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH MIEJSCA NOCLEGOWE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja 03.12.2015r.

BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja 03.12.2015r. BAZA ORGANIZACJI ŚIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓ Aktualizacja 03.12.2015r. INDEKS MOPS KRAKÓ str. 3 PLACÓKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI str. 4 PLACÓKI DLA MĘŻCZYZN

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st.

Załącznik nr 2. Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Załącznik nr 2 Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga - Południe m. st. Warszawy Placówki prowadzone przez organizacje pozarządowe w lokalach

Bardziej szczegółowo

Nr 3. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu DZIAŁDOWSKIEGO (stan na dzień 31.12.2012 r.)

Nr 3. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu DZIAŁDOWSKIEGO (stan na dzień 31.12.2012 r.) Nr 3. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu DZIAŁDOWSKIEGO (stan na dzień 31.12.2012 r.) Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Forma pomocy poradnictwo-jakie?

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2014 Pomocne strony internetowe: www.plasterek.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo Forma

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: / Centrum Informacji Młodzieżowej www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2012

Bardziej szczegółowo

Schroniska i noclegownie

Schroniska i noclegownie WYKAZ PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH LUB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY NA TERENIE MIASTA KROSNA W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 r. Schroniska i noclegownie Lp. Miejscowość Pełna nazwa Adres/telefon Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości

Osoby doznające przemocy w rodzinie obecnie i w przeszłości Wykaz zadań zleconych przez Urząd Miasta st. Warszawy na 2015 r. w zakresie przeciwdziałania przemocy, specjalistycznego i pomocy kobietom w trudnej sytuacji życiowej Lp. Podmiot nazwa, adres Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego.

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe na terenie województwa lubelskiego. Załącznik nr 3 Lp. Na podstawie art. 22 pkt 4 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla bezdomnych

Pomoc dla bezdomnych Pomoc dla bezdomnych W województwie kujawsko pomorskim funkcjonuje 29 schronisk i noclegowni oraz miejsc wydzielonych przeznaczonych na nocleg. Łącznie w tychże schroniskach i noclegowniach jest 958 miejsc.

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2013/2014

OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2013/2014 OŚRODKI WSPARCIA DLA OSÓB BEZDOMNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM 2013/2014 Lp. Placówka/Podmiot prowadzący Adres/Telefon Liczba miejsc Formy pomocy 1. Dom Samotnej Matki i Ofiar Przemocy Koło Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ

PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ ŚWIDNIK W ROKU 2015 REALIZACJA ZADAŃ Program ujmuje zadania związane z rozwiązywaniem problemów alkoholowych, jest

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe

OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe OBWIESZCZENIE NR 13/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 26 czerwca 2014 r. w sprawie rejestru placówek zapewniających miejsca noclegowe Na podstawie art. 48a ust. 1, 2 i 3 ustawy 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ 089 625 05 10 089 625 31 39 Telefon Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2011 r./ Formy pomocy Lp. Instytucje i placówki Adres

Bardziej szczegółowo