BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW. Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku."

Transkrypt

1 BAZA ORGANIZACJI ŚWIADCZĄCYCH POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW Aktualizacja Wrzesień / Październik 2012 roku.

2 INDEKS MOPS KRAKÓW PLACÓWKI DLA KOBIET I KOBIET Z DZIEĆMI PLACÓWKI DLA MĘŻCZYZN POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ POMOC DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW POMOC DORAŹNA PUNKTY WYDAWANIA CEIPŁYCH POSIŁKÓW SUCHY PROWIANT POMOC RZECZOWA- ODZIEŻ ŁAŹNIE PRACA 2

3 ZESTAWIENIE PLACÓWEK DLA OSÓB BEZDOMNYCH na 2012 rok NR NAZWA PLACÓWKI TELEFON PODMIOT PROWADZĄCY FORMY POMOCY ILOŚĆ MIEJSC SPECJALIZACJA GODZINY PRZYJĘĆ *UWAGI MOPS KRAKÓW 1 Dział Pomocy Bezdomnym Os. Teatralne Kraków Punkt konsultacyjny : Ul. Chmielowskiego 6 Kraków Tel. 12/ Kierownik Działu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie Ul. Józefińska 14 Kierownik: Małgorzata Kurdybacz Praca socjalna Świadczenia finansowe Świadczenia niepieniężne Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Miejskiej Kraków Ośrodek czynny : Poniedziałek: Wtorek- piątek: Pracownicy socjalni przyjmują strony: Poniedziałek: Wtorek- piątek: Streetwork Działu Pomocy Bezdomnym ul. Chmielowskiego 6 l Tel. 12/ Streetworkerzy: Łukasz Filek Karolina Gajda Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Józefińska 14 Kierownik: Małgorzata Kurdybacz Praca socjalna Interwencje Konsultacje Monitoring (kontakt w terenie) Towarzyszenia Osoby bezdomne przebywające na terenie Gminy Miejskiej Kraków Poniedziałek, czwartek, piątek: , Wtorek, środa: Konsultacje: Poniedziałek, wtorek, czwartek: Piątek: Dział Rehabilitacji Ul. Józefińska 14 Kraków Tel. 12/ / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie w realizacji zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Kierownik Działu Rehabilitacji: Andrzej Fiema Dofinansowanie i rehabilitacja sprzętu ortopedycznego, pomocniczego i rehabilitacyjnego Dofinansowanie i refundacja turnusów rehabilitacyjnych Osoby niepełnosprawne Ośrodek czynny : Poniedziałek: Wtorek- piątek: Pracownicy socjalni przyjmują strony: Poniedziałek: Wtorek- piątek:

4 4 Klub Integracji Społecznej Os. Słoneczne Kraków Tel. 12/ / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Józefińska 14 Kraków, Kierownik Klubu Integracji Społecznej: Kazimierz Kuc Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Organizacja działań o charakterze zatrudnieniowym Przygotowywanie bezrobotnych do podjęcia pracy poprzez podnoszenie ich aktywności na rynku pracy Poradnictwo prawne Osoby bezrobotne Poniedziałek: Wtorek- piątek: Dział Poradnictwa os. Teatralne Kraków pokoje 202, 220, 221 Tel. 12/ Fax. 12/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ul. Józefińska 14 Kraków, Kierownik Działu Marta Nawalany Poradnictwo psychologiczne i prawne Specjalistyczne poradnictwo telefoniczne. Wszystkie osoby potrzebujące. Godziny pracy Działu od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00. PLACÓWKI DLA SAMOTNYCH KOBIET ORAZ KOBIET Z DZIEĆMI 1 Dom Samotnej Matki ul. Przybyszewskiego Kraków Tel.12/ Wydział Duszpasterstwa Rodzin przy Kurii Metropolitalnej w Krakowie Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu Przełożona Domu S. Martyna- Elżbieta Kuczmarska Dla mieszkanek: Pomoc pedagogiczna Pomoc prawna Okno Życia Zameldowanie na pobyt czasowy kobiet z województwa małopolskiego. 7 miejsc Przyjmowane są kobiety w ciąży oraz z kobiety z noworodkami ( do 6- tego miesiąca) a także kobiety doznające przemocy., Godziny przyjmowania do placówki:

5 2 Przytulisko Św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet ul. Malborska 64 b Kraków Tel.12/ Zgromadzenie Sióstr Albertynek Kierownik S. Karolina Danuta Szutka Dla mieszkanek: Posiłek 3 x dziennie Praca socjalna Pomoc medyczna Terapia uzależnień Opieka duszpasterska 60 Przyjmowane są kobiety samotne (w tym kobiety uzależnione od alkoholu), w wyjątkowych sytuacjach kobiety z dziećmi posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Gminie Miejskiej Kraków i całej Polsce. Godz. pracy pracowników merytorycznych: - Psycholog: czwartek Lekarz: poniedziałek i czwartek Kapłan, pielęgniarka i terapeuta całodobowo. 3 Schronisko dla Bezdomnych Kobiet ul. Sołtysowska 13 c Kraków Tel: 12/ Fax: 12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Iwona Berlińska Dla mieszkanek: Praca socjalna Pomoc pedagogiczna Pomoc prawna suchy prowiant pomoc rzeczowaodzież grupa AA Program dla matek z dziećmi 53 i 6 miejsc interwencyjnyc h (zima) Przyjmowane są: kobiety z dziećmi od 7 r. ż. do lat 18 (lub do końca pobierania nauki), oraz kobiety samotne, przede wszystkim posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Krakowie, wyłącznie na podstawie skierowania MOPS. Godz. pracy pracowników merytorycznych: Pracownik Socjalny: pon., śr , czw., pt Psycholog: pon, śr., pt , wt., czw.: , - Pedagog: pon., czw., pt.: , wt. Śr.: Prawnik: dyżur 2x/ miesiąc 4 Dom Matki i Dziecka im. Bł. Bernardyny Jabłońskiej ul. Żywiecka Kraków Tel.12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej Dyrektor: S. Andrea Kowalska Dla mieszkanek Praca socjalna Pomoc rzeczowaodzież Ciepły posiłek Pomoc prawna Pomoc pedagogiczna Pomoc pielęgniarska Grupa wsparcia Warsztaty psychologiczne 60, w tym 15 Caritas i 45 na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków, Przyjmowane są kobiety, kobiety z dziećmi do lat 7, Miejsca MOPS: przede wszystkim osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Krakowie wyłącznie na podstawie skierowania z MOPS Miejsca Caritas: osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie poza Krakowem Przyjęcia do placówki (interwencyjnie całodobowo) Godz. pracy pracowników merytorycznych: ; - Prawnik :wtorek: , piątek: Psycholog: poniedziałek, środa: , wtorek: , piątek: Pedagog: poniedziałek, środa, piątek: , wtorek, czwartek:

6 PLACÓWKI DLA MĘŻCZYZN 1 Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło ul. Wielicka 44b Kraków Tel Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło przełożony: Zbigniew Ryszard Lipkowski Dla mieszkańców stałych: Posiłek 3x dziennie Pralnia Wymiana odzieży Dla potrzebujących: Zupa, pieczywo, suchy prowiant Przyjmowani są mężczyźni, (w tym uzależnieni od alkoholu) posiadający dowód osobisty, zameldowani ostatnio na pobyt stały w Krakowie i całej Polski Godz. pracy pracowników: Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w terapii uzależnień w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień PRO VITA. Poniedziałek- sobota: Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza - hostel ul. Nowogródzka Kraków Tel. (12) Jerzy Konieczny Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Prezes stowarzyszenia: Jerzy Konieczny Dla mieszkańców: Posiłek 3x dziennie Pomoc rzeczowa Pomoc medyczna Doradca duchowy 30 Przyjmowani są mężczyźni zameldowani ostatnio na pobyt stały w Krakowie i innych gminach. Godz. pracy pracowników: 24h/dobę Grupa samopomocowa: Poniedziałek, środa. godz Wtorek, czwartek, sobota.- godz (obowiązkowo) Dla potrzebujących: Posiłek- I danie 30 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Indywidualne podanie 1 x w miesiącu, brak wyznaczonego terminu 3 Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn ul. Makuszyńskiego 19 a Kraków 2.pl Tel. 12/ Franciszek Kozub: 12/ Polski Komitet Pomocy Społecznej ul. Lenartowicza 14 Kraków na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Kierownik: Franciszek Kozub Dla mieszkańców: Noclegownia: Nocleg Wymiana odzieży Pomoc prawna Praca socjalna Schronisko: 200, w tym Noclegownia: 138 Schronisko: z usługami opiekuńczymi Przyjmowani są pełnoletni bezdomni mężczyźni, posiadający ostatnie stałe zameldowanie na terenie Gminy Miejskiej Kraków W okresie letnim: , w okresie zimowym przyjęcia - całodobowo Godz. pracy pracowników merytorycznych: - Kierownik: Codziennie od Koordynator: pon.,wt., śr , pt Pracownik socjalny: Wt- Pt: Psycholog: pon., wt., śr , czw Prawnik: pon , śr

7 Pomoc prawna Praca socjalna Usługi opiekuńcze Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo ul. Czyżówka Kraków Tel Małopolskie Probacja Prezes: Barbara Wilamowska Dla mieszkańców: Ciepły posiłek Pomoc prawna Wymiana odzieży Program muzykoterapii Program profilaktyczny dla podopiecznych i ich rodzin 14 Przyjmowani są mężczyźni opuszczający zakłady karne, zagrożeni bezdomnością, skierowani przez zakłady karne lub kuratora w czasie dozoru z Krakowa i spoza gminy Godz. pracy pracowników merytorycznych: poniedziałek- piątek.: , Psycholog: 3 x w miesiącu Prawnik: 2 x w miesiącu Pedagog: codziennie od do Dla potrzebujących: Poradnictwo prawne Doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy Pomoc psychiatryczna Terapia dla osób uzależnionych i sprawców przemocy Wydawnictwo odzieży suchy prowiant punkt konsultacyjny Mężczyźni i kobiety opuszczający zakład karny Wtorek, środa, piątek: Przytulisko św. Brata Alberta ul. Skawińska 6 Tel. 12/ (Brat Alojzy) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, il. Krakowska 43 Dla mieszkańców:, Posiłek 3x dziennie Praca socjalna Terapia uzależnień 50 Przyjmowani są mężczyźni, w tym uzależnieni od alkoholu posiadający ostatni stały meldunek na terenie Gminy Miejskiej Kraków i innych gmin. (po uzgodnieniu z Bratem Alojzym) Godz. pracy pracowników merytorycznych 7

8 Kraków poka.org.pl Prowadzący: Br. Alojzy Jan Głuszcz Opieka medyczna Opieka duszpasterska Pomoc rzeczowa Grupa AA grupa GWAB prowadzona we współpracy z pracownikiem MOPS całodobowo (dyżury) 6 Dom św. Brata Alberta ul. Saska 9a Kraków Tel. 12/ Zgromadzenie Braci Albertynów Dyrektor: Br. Hieronim - Jerzy Moroz Dla mieszkańców: Praca socjalna Grupa AA Grupy samopomocowe Opieka duszpasterska Grupa GWAB 50 do końca roku 2012, od roku miejsc Przyjmowani są mężczyźni wychodzący z bezdomności, samodzielni: mieszkańcy przytulisk Brata Alberta, którzy minimum 1 rok zachowują abstynencję, posiadają stałe dochody i dobrą opinię prowadzących placówkę. Dom funkcjonuje jako mieszkanie chronione, przystosowany do osób niepełnosprawnych Godziny przyjęć do placówki: Środa: Piątek: Inne: po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem Pracownik socjalny: Poniedziałek: Wtorek- piątek: Wspólnota Emaus Os. Willowe 29 Kraków Tel. 12/ Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Ul. Szwedzka Nowy Sącz Tel.18/ , 18/ Praca na rzecz wspólnoty 10 Przyjmowani są mężczyźni bezrobotni, bezdomni, zdolni i zmotywowani do pracy, na podstawie indywidualnej rozmowy z kierownikiem placówki. Poniedziałek-Piątek: / Sobota: Mieszkanie Chronione dla Bezdomnych Mężczyzn Ul. Rostworowskiego 11/ Kraków Tel. 12/ Kierownik: Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kierownik: Dominik Chechelski Mieszkanie chronione Nocleg Indywidualny program wychodzenia z bezdomności 6 Bezdomni mężczyźni zameldowani ostatnio na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków, konieczna decyzja MOPS, Placówka nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 8

9 9 Mieszkanie Chronione dla Bezdomnych Mężczyzn Os. Zielone 24/ Kraków Tel. 12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej Kierownik: Dominik Chelchelski Mieszkanie chronione Nocleg Indywidualny program wychodzenia z bezdomności Usługi opiekuńcze 5 Bezdomni mężczyźni zameldowani ostatnio na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków, konieczna decyzja MOPS, Placówka nie jest przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych 1 0 Schronisko Dom Korneliusza Ul. Koprowa Kraków Tel Jerzy Konieczny Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Prezes stowarzyszenia: Jerzy Konieczny Nocleg 3 posiłki dziennie w tym 1 gorący posiłek 12 Osoby bezdomne, starsze i niepełnosprawne, wyłącznie na podstawie decyzji administracyjnej MOPS, w przypadkach nie cierpiących zwłoki na podstawie skierowania pracownika socjalnego Działu Pomocy Bezdomnym. Czynne od roku całodobowo. OGRZEWALNIA 1 Ogrzewalnia Ul. Rozrywka Kraków pl Tel. 12/ / Marta Rzadkowska, zastępca dyrektora: Miejski Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie Dyr. mgr Adam Chrapisiński Miejsce siedzące w ogrzewanym pomieszczeniu Możliwość korzystania z łaźni Środki czystości Czysta odzież (w mierę możliwości 1 ciepły posiłek Doraźnie opieka medyczna 20 osób Osoby bezdomne, których zdrowie może być zagrożone z powodu niskich temperatur, mogą być po spożyciu alkoholu *Czynne w okresie silnych mrozów, Szczegółowe informacje dot. funkcjonowania zostaną podane w momencie otwarcia placówki POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ 9

10 1 Ośrodek dla Osób Dotkniętych Przemocą os. Krakowiaków Kraków Tel. (12) , Fax (12) Iwona Wiśniewska Tel. 12/ Caritas Archidiecezji Krakowskiej Na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Iwona Wiśniewska Pomoc rzeczowaodzież Pomoc prawna Pomoc pedagogiczna Praca socjalna Pomoc pielęgniarka Grupy psychoedukacyjne Terapia indywidualna i grupowa. 50 w tym 1 pokój dla os. niepełnospra wnej Przyjmowane są osoby dotknięte przemocą, przede wszystkim osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie w Krakowie oraz osoby posiadające ostatnie stałe zameldowanie poza Krakowem po uzgodnieniu refundacji przez OPS w Gminie ostatniego zameldowania Godz. pracy pracowników merytorycznych: poniedziałek- piątek: Sobota, niedziela: dyżury 2 Hostel w Ośrodku Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b Kraków Tel. (12) Samodzielna jednostka organizacyjna systemu pomocy społecznej Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Krzysztof Malec Nocleg interwencyjny Konsultacja prawna Grupa terapeutyczna i grupa wsparcia dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą Program pomocy ofiarom przestępstw i patologii społecznej w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Bezpieczny Kraków 8 Placówka nie jest przystosowan a do osób niepełnospra wnych Przyjmowane są osoby w kryzysie, ofiary przemocy z dziećmi, przede wszystkim posiadające adres ostatniego zameldowania w Gminie Miejskiej Kraków. Prawnik: wtorek: Piątek: Psycholog: całodobowo 3 Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Radziwiłłowska 8b Kraków Tel. (12) Samodzielna Jednostka Organizacyjna Systemu Pomocy Społecznej Gminy Miejskiej Kraków Dyrektor: Krzysztof Forma pomocy: Pomoc psychiatryczna Konsultacja prawna Grupa terapeutyczna i grupa wsparcia dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą Program pomocy ofiarom Pomoc udzielana jest osobom w kryzysie, ofiarom przemocy. 10

11 Malec przestępstw i patologii społecznej w ramach programu poprawy bezpieczeństwa Bezpieczny Kraków PLACÓWKI DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD NARKOTYKÓW 1 Małopolski Zespół Hoteli Socjalno Readaptacyjnych ul. Krzemieniecka Kraków Kierownik: Joanna Dąbrowska Luberda Tel MONAR Nocleg Pomoc rzeczowa Wymiana sprzętu iniekcyjnego Dodatkowo dla mieszkańców hotelu: Grupa wsparcia Grupa zapobiegania nawrotom Aktywizacja zawodowa Noclegownia 25 miejsc Hostel 25 osób Do noclegowni przyjmowane są bezdomne kobiety i bezdomni mężczyźni uzależnieni od substancji psychoaktywnych czynnie, do hotelu przyjmowane są osoby skierowane przez poradnię MONAR (ul. Św. Katarzyny 3), kwalifikowane przez pracowników zespołu. Noclegownia - 18:00 do 09.:00 Hotel całodobowo. Pracownicy merytoryczny obecni na terenie placówki 18: NZOZ Dom GWAN Ośrodek Rehabilitacyjno- Readaptacyjny dla osób uzależnionych z nawrotami choroby ul. Nadbrzezie , Kraków Tel. (12) Mariola Ramach- Dziuszko Centrum Terapii Narkomanów MONAR ul. św. Katarzyny Kraków Dyrektor: Mariola Ramach- Dziuszko Dla mieszkańców: Pomoc medyczna Wydawanie leków Pomoc terapeutyczna Terapia uzależnień Grupy psychoedukacyjne 25 Ośrodek rehabilitacyjnoreadaptacyjny dla osób uzależnionych z nawrotami choroby kobiet i mężczyzn. Przyjęcia do placówki w czwartki, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym Godz. pracy pracowników merytorycznych: całodobowo 11

12 3 Monar Ośrodek Rehabilitacyjno- Readapatacyjny ul. Suchy Jar , Kraków Tel. (12) Centrum Terapii Narkomanów MONAR ul. Nowolipki Warszawa Dyrektor : Mariusz Kajda Dla mieszkańców: Ciepły posiłek pomoc medyczna Wydawanie leków Terapia uzależnień Terapia ofiar przemocy Terapia nawrotów uzależnień Grupa samopomocowa motywacyjna Grupa samopomocowa destrukcyjna 40 Ośrodek rehabilitacyjnoreadaptacyjny dla osób uzależnionych - kobiet i mężczyzn oraz rodzin Godz. pracy pracowników merytorycznych całodobowo. POMOC DORAŹNA 1 Przychodnia Lekarska dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich ul. Olszańska , Kraków Tel. (12) Lekarze Nadziei Ul. Olszańska 5 Kierownik: Zofia Zachara Forma pomocy: Pomoc medyczna Leki- wydawnictwo dla pacjenta lub skierowanie do apteki darów Przyjmowane są przede wszystkim osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osoby ubezpieczone bez środków własnych na zakup leków Pon- pt.: :00 Lekarze (internista, psycholog) przyjmują w godzinach: ,00, Lekarz ginekolog: środy, godzina Od godziny możliwosc pomocy pielęgniarskiej 2 Apteka Darów Stowarzyszenia Lekarze Nadziei Os. Dywizjonu 303 Pawilon Nr 1 Tel. (12) Lekarze Nadziei Ul. Olszańska 5 Kierownik: Zofia Zachara Realizacja recept wystawionych przez Lekarzy Nadziei i w miarę możliwości innych Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego Przede wszystkim osoby nie objęte ubezpieczeniem zdrowotnym oraz osoby ubezpieczone bez środków własnych na zakup leków Poniedziałki, środy, piątki: Telefoniczna informacja o lekach: Poniedziałki, środy, piątki od do Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Tel. Punkt Konsultacyjny Fax Bracia Mniejsi Kapucyni Dyrektor: O. Henryk Cisowski Oferowana pomoc: Punkt konsultacyjny: Praca socjalna, Doradztwo zawodowe, Pomoc prawna, Opieka duszpasterska, Osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, wychodzące z bezdomności BIURO pon.- pt.: PUNKT KONSULTACYJNY: Pon.: Wt.: Śr.: 09:00 15:00 Czw.:

13 oraz Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio ul. Loretańska Kraków l cy.pl Poradnia Psychiatryczno- Psychologiczna Tel omocy.pl Prezes- o. Henryk Cisowski Wsparcie grupowe 9spotkania Przy Dzbanie, Dyskusyjny Klub Filmowy), Warsztaty, Interwencyjna pomoc psychologicznopsychiatryczna, Pomoc materialna, Pomoc doraźna, Dofinansowanie do wykupu leków, Projekty socjalne, Mieszkania wspierane dla 5-7 rodzin (14 osób) Poradnia psychiatrycznopsychologiczna Poradnictwo psychologiczne, Konsultacje psychiatryczne, Psychoterapia krótko i długoterminowa, Farmakoterapia, Poradnictwo duszpasterskie W roku 2011 około 900 osób Kobiety i rodziny wychodzące z bezdomności oraz zagrożone bezdomnością Osoby ubogie, bezdomne. Pt.: Poradnia Psychologiczno Psychiatryczna: PN. PT do 17:00 4 Punkt Pomocy Doraźnej- Dom Macierzysty ul. Krakowska Kraków Tel. (12) Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Przełożona: S. Immakulata Maria Joniak Forma pomocy: Wymiana odzieży Wydawnictwo leków Ok. 40 dziennie Pomoc udzielana głównie rodzinom, osobom niepełnosprawnym starszym, bezdomnym. Rodziny mogą uzyskać kompleksowa pomoc w zależności. Wydawnictwo: codziennie w godzinach , Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo ul. Czyżówka Kraków Tel. (12) Małopolskie Probacja Prezes: Poradnictwo prawne Doradztwo zawodowe oraz pośrednictwo pracy Pomoc psychiatryczna Terapia dla osób uzależnionych i Indywidualne podanie osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze Godz. pracy pracowników merytorycznych: poniedziałek- piątek.: , Psycholog: 3 x w miesiącu Prawnik: 2 x w miesiącu Pedagog: codziennie od do

14 Barbara Wilamowska sprawców przemocy Wydawnictwo odzieży suchy prowiant punkt konsultacyjny Wydawnictwo Wtorek, środa, piątek: PUNKTY WYDAWANIA CIEPŁEGO POSIŁKU 1 Kuchnia św. Brata Alberta- Caritas ul. Dietla Kraków Tel. (12) Caritas Archidiecezji Krakowskiej Ul. Ossowskiego 5 S. Leokadia- Danuta Martywiak Zupa z dodatkiem mięsnym Pieczywo 700 dziennie. Gmina Miejska Kraków finansuje 390 dziennie. Osoby z decyzją wydaną przez MOPS (bloczki ) Pozostałe osoby potrzebujące, (bez decyzji) Poniedziałek sobota: z bloczkami Poniedziałek- sobota: bez bloczków Godziny pracy [pracowników: Przytulisko św. Brata Alberta ul. Skawińska Kraków Tel. (12) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, ul. Krakowska 43 Zupa z pieczywem 200 dziennie. Miejska Kraków finansuje 188 dziennie. Osoby ubogie, bezdomne Codziennie , Bezpłatnie poka.org.pl Leki w piątki o godz Kuchnia św. Brata Alberta ul. Reformacka Kraków Tel. (12) Przyjaciół im. Św. Brata Alberta Anna Janas Zupa z pieczywem dziennie Miejska Kraków finansuje 36 dziennie. Ok. 300 dziennie Osoby ze skierowaniem z MOPS Osoby ubogie, bezdomne PEAD: od 10-tego do 17-tego każdego miesiąca Ciepły posiłek: : Rozmowy wspierające: Pracownicy:

15 Wymiana odzieży Rozmowy wspierające bezpłatnie 4 Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło ul. Wielicka 44b Kraków Tel Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło przełożony: Zbigniew Ryszard Lipkowski Zupa z pieczywem suchy prowiant w miarę możliwości do 50 dziennie Dla podopiecznych i potrzebujących Poniedziałek- sobota: Od do Bezpłatnie, w dni świątecznenieczynne 5 Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim ul. Woronicza Kraków Tel. (12) Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Zupa z pieczywem Herbata 200 dziennie. Miejska Kraków finansuje 32 dzienni. Ubodzy parafianie Poniedziałek- sobota: kanapki 70 dziennie, finansowane ze środków gminy miejskiej Kraków 6 Kuchnia Przyparafialna ul. Łokietka Kraków Tel. (12) Parafia Rzymsko- Katolicka św. Jadwigi Królowej Zupa 100 dziennie. Miejska Kraków finansuje 25 dziennie. Ubodzy parafianie, inni ubodzy i bezdomni na podstawie listy sporządzonej przez siostry Poniedziałek- sobota Kuchnia nieczynna w lipcu i sierpniu 7 Jadłodajnia os. Krakowiaków Kraków Tel. (12) Catermed sp. z.o.o. na zlecenie MOPS w Krakowie Renata Bednarek Obiad 2- daniowy W święta suchy prowiant 250 dziennie Osoby ubogie na podstawie decyzji administracyjnej z MOPS Poniedziałek- sobota Godziny pracy pracowników: Kuchnia św. Jana Kantego PARAFIA Św. Jana Kantego Tel.(12) Parafia św. Jana Kantego Zespół Charytatywny Ciepły posiłek Paczki świąteczne przed świętami. Osoby bezdomne i ubogie, indywidualnie podanie. Poniedziałek- sobota: godz ul. Jabłonkowska 18, Proboszcz: Ks. Jan Franczak 15

16 30-139, Kraków 9 Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza - hostel ul. Nowogródzka Kraków Tel. (12) Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Posiłek - I danie 30 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Indywidualne podanie 1x / miesiąc brak wyznaczonego terminu Po uzgodnieniu z Kierownikiem SUCHY PROWIANT 1 Kuchnia św. Brata Alberta Tel. (012) Przyjaciół im. Św. Brata Alberta do 300 dziennie Osoby ubogie, bezdomne, na skierowanie MOPS Poniedziałek- piątek: Od 10- tego do 17- tego każdego miesiąca. ul. Reformacka 3 31-(012) Kraków Anna Janas Punkt Socjalny Caritas ul. Ossowskiego Kraków Tel. (012) Caritas Archidiecezji Krakowskiej S. Liliana Janka Żywności osoby ubogie, bezdomne Konieczne wydanie skierowania z MOPS w pierwszym kwartale roku w celu zapisania na listę całoroczną, lub pismo podbite przez proboszcza Poniedziałek, wtorek, piątek: Dzieło Pomocy św. Ojca Pio oraz Fundacja Dzieło Pomocy św. Ojca Pio Tel Fax Bracia Mniejsi Kapucyni Dyrektor: O. Henryk Cisowski Oferowana pomoc: : kawa i herbata Pomoc dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Kuchnia : Codziennie, godz przy ul. Reformackiej 3 ul. Loretańska Kraków W roku 2011 około 900 osób 16

17 3 Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym Dom Łazarza - hostel ul. Nowogródzka Kraków Tel. (12) Dobroczynne Betlejem ul. Lubomirskiego 7a Kraków Posiłek - I danie 30 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Indywidualne podanie 1x / miesiąc po uzgodnieniu terminu z Kierownikiem. Po uzgodnieniu z Kierownikiem 4 Parafia św. Józefa Fundacja Charytatywna Św. Józefa ul. Zamoyskiego 2, Kraków Tel.: - parafia 12/ bezp. do Fundacji 12/ Prezes Fundacji Anna Kozłowska 250 miesięcznie Osoby ubogie, bezdomne, niepełnosprawne, wymagane zaświadczenie z MOPS, indywidualne podanie lub pismo proboszcza. Wtorek: 16:00-18:00 Czwartek: 9:00 11:00 Żywność wydawana dla poszczególnych osób raz na miesiąc. 5 Polski Komitet Pomocy Społecznej os. Zielone , Kraków Tel.(012) Polski Komitet Pomocy Społecznej Charytatywne Zarząd Rejonowy Żywność Grupy wsparcia dla rodzin i dzieci niepełnosprawnych 400 miesięcznie Osoby ubogie, wymagane zaświadczenie z MOPS poniedziałek- wtorek.- pt żywność, środa- czwartek odzież. Ostatnie piątki miesiąca 6 Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło Tel Wspólnota św. Brata Alberta Chleb i Światło Dla potrzebujących: Zupa, pieczywo 50 Indywidualne podanie Poniedziałek- sobota: ul. Wielicka 44b Kraków przełożony: Zbigniew Ryszard Lipkowski 7 Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo ul. Czyżówka Kraków Tel. (12) Małopolskie Probacja Prezes: Barbara Wilamowska suchy prowiant Indywidualne podanie osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze Wtorek, środa, piątek: Punkt Pomocy Doraźnej Tel. (12) Zgromadzenie Sióstr Albertynek Ok. 40 dziennie Zaświadczenie z MOPS : Codziennie w godzinach od do i od do

18 ul. Krakowska Kraków Posługujących Ubogim Przełożona: S. Immakulata Maria Joniak 9 Przytulisko św. Brata Alberta ul. Skawińska Kraków poka.org.pl Tel. (12) Zgromadzenie Braci Albertynów w Krakowie, ul. Krakowska 43 Zupa z pieczywem 200 dziennie Osoby ubogie, bezdomne Codziennie , Bezpłatnie w piątki o godz POMOC RZECZOWA ODZIEŻ 1 Punkt Socjalny Caritas ul. Ossowskiego Kraków Tel. (012) Caritas Archidiecezji Krakowskiej Odzież wyprawki szkolne, środki czystości, doraźna pomoc w opłaceniu rachunków osoby ubogie, bezdomne Konieczne wydanie skierowania z MOPS Konieczne indywidualne podanie lub pismo proboszcza Poniedziałek, wtorek, piątek: PCK ul. Studencka Kraków Tel. ( 012) Polski Czerwony Krzyż Ul. Studencka 19 Dyrektor: Małgorzata Pyka Odzież używana Osoby ubogie, zalecane skierowanie z MOPS lub indywidualne podanie Poniedziałek: Godziny pracy: Po indywidualnym uzgodnieniu z dyrektorem możliwość uzyskania wyprawki szkolnej- na podstawie indywidualnego wniosku osoby ubogiej 3 Polski Komitet Pomocy Społecznej os. Zielone , Kraków Tel. (012) Polski Komitet Pomocy Społecznej Charytatywne Zarząd Rejonowy Odzież używana żywność 400 miesięcznie Osoby ubogie, wymagane zaświadczenie z MOPS poniedziałek- wtorek.- pt żywność, środa- czwartek odzież. 18

19 4 Punkt Pomocy ul. Bożego Ciała 21 Kraków S. Talaga Tel. (12) Koło Krakowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta ul. Józefa 5. Prezes: S. Talaga Odzież używana Zaświadczenie pracownika socjalnego lub zaświadczenie od proboszcza Wtorek, czwartek: Przyjmowanie odzieży: Poniedziałek: Ul. Kościuszki Kraków Tel. (012) Caritas Archidiecezji Krakowskiej Zgromadzenie Braci Albertynów Odzież na wymianę Mężczyźni i kobiety korzystający z łaźni Mężczyźni: Środa, piątek, sobota: Kobiety: czwartek: (prawdopodobnie do maja 2013r) 6 Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet Tel. (012) Zgromadzenie Albertynek Sióstr Odzież używana Indywidualne podanie. Po wcześniejszym umówieniu się. ul. Malborska 64b Kraków 7 PARAFIA Św. Jana Kantego ul. Jabłonkowska 18, , Kraków os. Widok Tel.(12) Parafia św. Jana Kantego Zespół Charytatywny Proboszcz: Ks. Jan Franczak Odzież używana Osoby bezdomne i ubogie, indywidualne podanie Czwartek: Małopolskie Centrum Integracji Pro Domo Tel. (12) Małopolskie Probacja Wydawnictwo odzieży Indywidualne podanie osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze Wtorek, środa, piątek: ul. Czyżówka Kraków Prezes: Barbara Wilamowska 9 Kuchnia św. Brata Alberta Tel. (12) Przyjaciół odzież w miarę możliwości w zależności Osoby ubogie, bezdomne Poniedziałek- piątek:

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku za rok 2014 Spis treści Wstęp... 3 I. POMOC SPOŁECZNA DLA OSÓB I RODZIN W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ... 4 1. Przyczyny korzystania

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, 32-050 Skawina tel.: 12 277 01 00 e-mail: urzad@um.skawina.net www.gminaskawina.pl www.facebook.com/gminaskawina Sekretariat

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. Towarzystwo jest katolicką niezależną organizacją dobroczynną, której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ

Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ CARITAS DIECEZJI KALISKIEJ 1 SPIS TREŚCI Sprawozdanie Caritas Diecezji Kaliskiej merytoryczne i finansowe za 2010 rok I. Działalność Caritas Diecezji Kaliskiej 1. Dane adresowe 2. Charakter instytucji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia..

Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. Uchwała Nr../../.. Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia.. /Projekt/ w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Siedlcach w 2013 roku Siedlce, maj 2014 Spis treści Spis treści I. Wstęp... 4 II. Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej... 5 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo