Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8. Agencja Ochrony Osób i Mienia Tiger Security Norbert Zimny Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "87-100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8. Agencja Ochrony Osób i Mienia Tiger Security Norbert Zimny 63-200 Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1"

Transkrypt

1 Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej Zamawiający: Wykonawca: Umowa: Gmina Miasta Torunia Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 Agencja Ochrony Osób i Mienia Tiger Security Norbert Zimny Jarocin, Pl. Festiwalu Muzyki Rockowej 1 Umowa nr WOL KR/2013 z dnia 10 września 2013 r. Stadium: Projekt Wykonawczy Rodzaj opracowania: System transmisji sieciowej

2 Nr arch. P/13/197/12/PW Egzemplarz: PROJEKT WYKONAWCZY Temat: System transmisji sieciowej Data wykonania: maj 2014 r. Inwestor: Gmina Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego Toruń Rozdzielnik: Egz. nr 1-4 Egz. nr 5 Gmina Miasta Torunia Tiger Security Zespół projektowy Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Opracował mgr Błażej Kaczmarek - Projektował mgr inż. Piotr Zelius WKP/0406/ PWOT/12 Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 2

3 Toruń, maj 2014r. OŚWIADCZENIE Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz ze zmianami) oświadczam, że projekt wykonawczy System transmisji sieciowej został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Opracowujący:... (podpis i pieczęć) Projektant:... (podpis i pieczęć) Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 3

4 Spis treści Wstęp... 5 Podstawa opracowania... 5 Założenia wstępne... 5 Przedmiot opracowania... 5 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieciowego... 6 Opis funkcjonalny systemu transmisji sieciowej TCP/IP... 7 Schemat punktu agregacyjnego nr Schemat punktu agregacyjnego nr 2: Schemat punktu agregacyjnego nr 3: Schemat punktu agregacyjnego nr 4: Schemat punktu agregacyjnego nr 5: Schemat połączeń w Centrum monitoringu i nadzoru: Minimalne wymagania przełącznika warstwy dostępowej instalowanego w CMiN: Podstawowe wymagania funkcjonalne i użytkowe: Podstawowe wymagania techniczne: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieci: Wymagane ukompletowanie urządzenia: Minimalne wymagania przełącznika warstwy agregacyjnej typ 1 instalowanego w punktach agregacji: Podstawowe wymagania funkcjonalne i użytkowe: Podstawowe wymagania techniczne: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieci: Wymagane ukompletowanie urządzenia: Minimalne wymagania przełącznika warstwy agregacyjnej typ 2 instalowanego w punktach agregacji: Podstawowe wymagania funkcjonalne i użytkowe: Podstawowe wymagania techniczne: Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieci: Wymagane ukompletowanie urządzenia: Wytyczne do montażu Uruchomienie i testowanie systemu Dokumentacja powykonawcza i szkolenia Sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych systemu Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 4

5 Wstęp Podstawa opracowania Podstawą formalno-prawną niniejszego opracowania jest umowa numer WOL KR/2013 (129/2013) zawarta w dniu pomiędzy Gminą Miasta Toruń reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego a Agencją Ochrony Osób i Mienia Tiger Security Norbert Zimny reprezentowaną przez Norberta Zimnego - właściciela przedsiębiorstwa. Założenia wstępne Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o: przeprowadzone wizje lokalne pomieszczeń telekomunikacyjnych zamawiającego, Program Funkcjonalno Użytkowy zamówienia, materiały przekazane przez inwestora, dostępne informacje techniczne, Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt Systemu transmisji sieciowej opartej na infrastrukturze światłowodowej umożliwiającej przesył wszystkich danych generowanych przez budowany system monitoringu wizyjnego CCTV IP oraz zapewniająca podłączenie i dostęp głównych elementów projektowanego systemu. Projekt zakłada wybudowanie niezbędnych łączników światłowodowych, punktów dystrybucyjnych pasywnych i aktywnych łączących punkty kamerowe z budowaną siecią szerokopasmową w ramach projektu pn. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia oraz z sieciami będącymi w zasobach Gminy Miasta Toruń. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 5

6 Opis ogólny projektowanego rozwiązania sieciowego W ramach budowy sieci telekomunikacyjnej niezbędnej dla realizacji zadania wybudowana zostanie sieć telekomunikacyjna, umożliwiającą dwustronny przesył strumieni sygnałów wideo i telemetrii generowanych przez system monitoringu wizyjnego CCTV IP w komunikacji zbiorowej w oparciu o szkielet i zasoby rozbudowywanej sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Nowoczesna sieć szerokopasmowa współdziałająca ze szkieletową siecią regionalną, jako podstawa systemu informacyjnego miasta Torunia. Sieć ta również ma zapewnić podłączenie i dostęp głównych elementów projektowanego systemu w zakresie niezbędnej komunikacji i wymiany strumieni danych. W ramach projektu sieci telekomunikacyjnej przeprowadzona została szczegółowa inwentaryzacja istniejących i planowanych do wybudowania do końca 2014 roku zasobów infrastruktury telekomunikacyjnej będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Toruń. Przy poszukiwaniu optymalnego pod względem ekonomicznym i technicznym kształtu sieci brano także pod uwagę technologie umożliwiające przesył wielu sygnałów po jednym włóknie światłowodowym. Budowa sieci telekomunikacyjnej optycznej oraz niezbędnych punktów zasilania zostanie przeprowadzona na podstawie przygotowanych projektów stanowiących osobne opracowania zgodnie z poniższym wykazem: Numer archiwalny dokumentacji Rodzaj dokuemntacji Nazwa dokumentacji P/13/197/1/PW Projekt Wykonawczy Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od pętli "Motoarena" do os. Zieleniec oraz przystanku Reja. P/13/197/2/PW Projekt Wykonawczy Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od pętli "Bielany" do przystanku "Sienkiewicza". P/13/197/3/PW P/13/197/4/PW P/13/197/5/PW Projekt Wykonawczy Projekt Wykonawczy Projekt Wykonawczy Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od ul. Przybyszewskiego do przystanku "Ogród Botaniczny". Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od przystanku "Kraszewskiego" do przystanku "Jubilat" oraz przystanku "Plac Teatralny" i kanalizacji kablowej do budynku UMT przy ul. Wały gen. Sikorskiego 25. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na przystankach "Plac Rapackiego", "Św. Katarzyny", "Gołębia", "Targowa". Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 6

7 P/13/197/6/PW P/13/197/7/PW P/13/197/8/PW P/13/197/9/PW Projekt Wykonawczy Projekt Wykonawczy Projekt Wykonawczy Projekt Wykonawczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót dla budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od przystanku "Świętopełka" do przystanku "Dworzec Wschodni" oraz na odcinku od przystanku "Szpital Miejski" do budynku UMT przy ul. Batorego 40. Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od Placu Daszyńskiego do przystanku "Elana". Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od przystanku "Merkury" do przystanku "Wyszyńskiego". Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej na potrzeby monitoringu wizyjnego na odcinku od budynku MOPR do pętli "Olimpijska". Opis funkcjonalny systemu transmisji sieciowej TCP/IP Projektowana sieć ma topologię gwiazdy z 5 węzłami agregacyjnymi podłączonymi do rdzenia sieci miejskiej. Przełączniki warstwy dostępowej będą połączone z przełącznikami agregacyjnymi za pomocą połączeń światłowodów jednomodowych. Prędkość połączenia będzie wynosić 100 Mbps. Każdy przełącznik warstwy dostępowej posiada jasno wyznaczony węzeł, do którego powinien zostać podłączony. Punkty agregacyjne zostaną podłączone do istniejącej sieci miejskiej gwarantującej maksymalną przepływność 5 GigabitEthernet dla projektowanego systemu transmisji sieciowej. Połączenie pomiędzy węzłami a istniejącą siecią miejską odbywać się będzie za pomocą połączeń światłowodowych o przepływności 1 Gbps. W przypadku punktów o większym zagęszczeniu kamer, zostanie zastosowany stos przełączników funkcjonujący w technologii stackwise+ lub równoważnej. Połączenia pomiędzy punktami agregacyjnymi a istniejącą infrastrukturą zostaną zagregowane przy zastosowaniu funkcjonalności etherchannel lub równoważnej. Projektowany system będzie w pełni skalowalny z dużym nastawieniem na rozwój systemu. W każdej chwili będzie on mógł podlegać rozbudowie przez dodanie kolejnego przełącznika do stosu, lub tworzenie stosu w punktach agregacyjnych, w których przewidziana jest instalacja jednego przełącznika. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 7

8 Schemat sieci NSS z przyporządkowanymi do poszczególnych węzłów urządzeniami: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 8

9 Schemat projektowanej sieci monitoringu: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 9

10 Poszczególne elementy projektowanej sieci zawiera poniższa tabela: Lp Węzeł lub element sieci Punkt agregacji Wały Generała Sikorskiego 8 Punkt agregacji Wschodnia MZK Punkt agregacji Ul Batorego 40 Lokalizacja Ul. Wały Generała Sikorskiego 8 Budynek MZK ul. Wschodnia Ul. Batorego 40 Punkt styku z siecią miejską (NSS) ASR ul. Wały generała Sikorskiego 8 ASR ul. Batorego 40 ASR ul. Batorego 40 Zastosowane urządzenie Przełącznik agregacyjny typ 2 Przełącznik agregacyjny typ 2 Przełącznik agregacyjny typ 1 Przełącznik agregacyjny typ 2 Przełącznik agregacyjny typ 1 Uwagi dla zastosowanych urzadzeń Urządzenia połączone w stos Wymagane ukompletowanie urzadzenia Redundantny zasilacz 350W; minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP Redundantny zasilacz o mocy, co najmniej 350 W Redundantny zasilacz o mocy, co najmniej 350 W Wymagana ilość wkładek 100 Mbps na jedno włókno Wymagana ilość wkładek SFP na RJ45 4 Punkt agregacji Ul Rybaki 59 Ul. Rybaki 59 ASR ul. Rybaki 25 Przełącznik agregacyjny typ 1 Redundantny zasilacz o mocy, co najmniej 350 W; Punkt agregacji MOPR MOPR Węzeł ul. Olsztyńska 6 (PSP) Przełącznik agregacyjny typ 1 Redundantny zasilacz o mocy, co najmniej 350 W 6 6 Centrum monitoringu i nadzoru (CMiN) TCZK ul. Legionów 70/76 ASR ul. Legionów 70/76 Przełącznik dostępowy Redundantny zasilacz; minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 10

11 Schemat punktu agregacyjnego nr. 1 Jęczmienna Warszawska Bulwar Filadelfijski Platforma Plac Rapackiego Platforma Plac Św. Katarzyny Platforma Gołębia Platforma Targowa Punkt agregacji WAŁY GENERAŁA SIKORSKIEGO Platforma Bielany Platforma Okrężna Platforma Rektorat UMK Platforma Akademiki Platforma Od Nowa Platforma Fałata 2 Przełączniki agregacyjne typ 2 oraz 1 Przełącznik agregacyjny typ 1 połączone w stack 3 x 1 Gbit Platforma Motoarena Platforma Szosa Bydgoska Platforma Skalskiego Platforma Zieleniec Platforma Reja PlatformaSienkiewicza ASR Wały gen. Sikorskiego Platforma Kraszewskiego Platforma 700-lecia Platforma Odrodzenia Platforma Uniwersytecka Platforma Przy Kaszowniku Platforma Jubilat Platforma Plac Teatralny Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 11

12 Schemat punktu agregacyjnego nr 2: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 12

13 Schemat punktu agregacyjnego nr 3: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 13

14 Schemat punktu agregacyjnego nr 4: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 14

15 Schemat punktu agregacyjnego nr 5: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 15

16 Schemat połączeń w Centrum monitoringu i nadzoru: Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 16

17 By zapewnić jak najlepszą efektywność pracy operatorów, całość sieci zostanie skonfigurowana w taki sposób by maksymalnie zminimalizować opóźnienia transmisji i straty pakietów przychodzących z punktów kamerowych do CMiN oraz z CMiN do punktów kamerowych. Opóźnienia w transmisji oraz utraty pakietów znacząco obniżają, jakość obrazu i mogą powodować artefakty, zaburzenia jakości wybranych fragmentów obrazu (np. o zwiększonym kontraście lub wielu szczegółach), smużenia, efekt nadmiernej pikselizacji, nadmierne zmiękczenia części obrazu, obniżenie prezentowanej liczby obrazów w ciągu jednej sekundy lub chwilowe zamrożenie obrazu. Zbyt duże opóźnienia jak i nadmierna utrata pakietów może prowadzić do utraty połączenia pomiędzy punktem kamerowym a CMiN. Wymagane jest, aby opóźnienie punkt-punkt oraz maksymalna liczba utraconych pakietów nie były większe niż wykazane w klasie S4 wg PN EN :2012. Każda utrata połączenia pomiędzy CMiN a punktem kamerowym powinna być bezzwłocznie odnotowywana w systemie zgodnie z klasą Grade 4 wg PN EN :2012. Z uwagi na wykorzystywanie części istniejącej sieci miejskiej wymagane jest: 1) Wykonanie pomiarów optycznych wszystkich istniejących i projektowanych włókien światłowodowych planowanych do wykorzystania do transmisji sieciowej TCP/IP z punktów kamerowych 2) Wykonanie pomiaru opóźnień, liczby utraconych pakietów wg RFC 2544 dla ramek o wielkości: 64, 128, 256, 512, 1024, 1280, 1518 dla wydzielonej części sieci miejskiej jak i dla całości systemu transmisji sieciowej przed uruchomieniem sieciowego systemu nadzoru wizyjnego. Oprócz powyższych pomiarów należy wykonać testy back to backframes, system recovery dla wszystkich wykonanych połączeń, przepustowości (throughput) łącz. 3) Odpowiedni dobór modułów SFP zapewniających poprawną komunikację pomiędzy punktem kamerowym a punktem agregacyjnym Projektowana sieć transmisyjna będzie zapewniać: Pełną odporność na powstanie ew. pętli w dowolnym punkcie systemu sieci transmisji sieciowej; Wsparcie dla QoS IEEE 802.1Q i IEEE 802.1p zapewniające odpowiednie nadawanie priorytetów dla pakietów i ramek; Obsługę grupy hostów w CM w wydzielonej sieci LAN (VLAN). Urządzenia znajdujące się w grupie odbiorczej (np. stacje robocze, serwery, macierze, ściany monitorów, serwery czasu, itp.) posiadać będą konfigurację sieci z maską 24 bitową; Obsługę grupy urządzeń sieciowych (przełączniki sieciowe) w wydzielonej sieci VLAN w celach administracyjnych. Hosty w tej grupie będą charakteryzować się maską 26 bitową; Administracyjne wyłączenie nieobciążonych interfejsów sieciowych dla każdego przełącznika sieci oraz skonfigurowanie portów w trybie dostępowych w nieużywanym vlan-ie; Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT-City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 17

18 Minimalne wymagania przełącznika warstwy dostępowej punktów kamerowych: Przełącznik warstwy łącza danych, min 1. port SFP zapewniający połączenie z przełącznikiem warstwy agregacyjnej Zintegrowana ochronę przeciwprzepięciową, Liczba wejść FastEthernet PoE zależna od punktu kamerowego (dokładna informacja znajduje się w opisie każdego punktu kamerowego) Przełącznik sieciowy powinien spełniać poniższe standardy: IEEE 802.3i 10BASE-T 10 Mbit/s (1.25 MB/s) po skrętce IEEE 802.3u dla 100BaseT(X) i 100BaseFX; IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet 100 Mbit/s (12.5 MB/s) przy auto-negocjacji; IEEE 802.3ac Max. wielkość pakietów 1522 bytes ( Q-tag ); IEEE 802.3at Power over Ethernet rozszerzony (25.5 W) (wytyczne dla wybranych punktów kamerowych - dokładna informacja znajduje się w opisie każdego punktu kamerowego; IEEE 802.1p Class of Service; IEEE 802.3x Flow Control; IEEE 802.1Q VLAN Tagging; SNMPv1/v2/v3 Protokół dla zarządzania urządzeniem po sieci IP; IGMPv1/v2 Internet Group Management Protocol (IGMP) protokół używany dla ustanawiania grup multicastowych; IGMP Snooping; SNTP Simple network time protocol; Przełączanie Wielkość tablicy MAC 8 K Wielkość buforu 1 Mbit Zasilanie Zakres zasilania DC:53-57VDC Pobór mocy Max. 5VA Środowisko pracy Temperatura pracy C Temperatura składowania C Wilgotność max. 95% (bez kondensacji) Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 18

19 Mechanika Obudowa typu BOX aluminiowa szczelności IP30 Montaż na równej powierzchni lub na szynie DIN35 Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 19

20 Minimalne wymagania przełącznika warstwy dostępowej instalowanego w CMiN Toruńskie Centrum Zarządzania Kryzysowego: Podstawowe wymagania funkcjonalne i użytkowe: Przełącznik musi być wyposażony w minimum 24 porty10/100/1000baset Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły: 1. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP 2. Minimum 2-portowy moduł 10GBaseT (porty muszą umożliwiać pracę zarówno jako 10GE, jak i GE) 3. Minimum 2-portowy moduł 10Gigabit Ethernet SFP+, przy czym wymagane jest, aby w przypadku wykorzystanie pojedynczego łącza 10GE istniała możliwość instalacji dodatkowych 2 portów Gigabit Ethernet SFP Porty SFP modułów (o których mowa w pkt. 2) muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase-ER oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX). Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów. Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza redundantnego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego. W momencie dostawy przełącznik ma być wyposażony w zasilacz prądu zmiennego 230V Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed).szybkość przełączania minimum 65.5Mpps dla pakietów 64-bajtowych Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: o Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek o Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 20

21 o Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP o Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu o Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP Możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności (poprzez uaktualnienie oprogramowania lub zakup odpowiedniej licencji) o: o Obsługę standardu IEEE 802.1AE szyfrowania ruchu na portach dostępowych o o Możliwość tworzenia skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie o Możliwość monitorowania parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wiedo (wbudowany symulator ruchu) Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) Podstawowe wymagania techniczne: Wysokość urządzenia maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19 Minimum256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash Obsługa minimum 250 sieci VLAN Obsługa minimum adresów MAC Obsługa protokołu NTP Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w RapidSpanningTree oraz IEEE 802.1s Multi- InstanceSpanningTree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 21

22 Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństwa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation Przełącznik musi posiadać możliwość uruchomienia funkcji serwera DHCP Wbudowane reflektometry (TDR) dla portów 10/100/1000 Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB Urządzenie musi być wyposażone w port konsoli USB Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieci: Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: a. Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzią serwera autoryzacji (privilege-level) b. Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL c. Obsługa funkcji Guest VLAN d. Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC e. Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) f. Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie g. Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 22

23 porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www h. Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard i. Możliwość obsługi żądań Change of Authorization (CoA) zgodnie z RFC 5176 j. Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ k. Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprawnionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) l. Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 Wymagane ukompletowanie urządzenia: 1. Urządzenie musi posiadać zasilacz redundantny 2. Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP P. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 23

24 Minimalne wymagania przełącznika warstwy agregacyjnej typ 1 instalowanego w punktach agregacji: Podstawowe wymagania funkcjonalne i użytkowe: Przełącznik stakowalny wyposażony w minimum 12 portów SFP Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne, co najmniej następujące moduły: Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP Porty SFP przełącznika i modułów, (o których mowa w pkt. 2) muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase- ER oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX) Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów (stackowanie) z zapewnieniem następujących parametrów: o Przepustowość w ramach stosu min. 64Gb/s o Min. 4 urządzenia w stosie o Zarządzanie poprzez jeden adres IP o Możliwość tworzenia połączeń cross-stacklink aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad o W ofercie producenta muszą istnieć przełączniki 24 i 48-portów z obsługą standardu 802.3at, które można zestakować z oferowanym przełącznikiem o Przełączniki w ramach stosu muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich jednostek w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość pożyczania mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takowe są zainstalowane w stosie) o Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 24

25 Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza redundantnego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego. W momencie dostawy przełącznik ma być wyposażony w zasilacz prądu zmiennego 230V Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed).szybkość przełączania minimum 35,7Mpps dla pakietów 64-bajtowych Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: o Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu Shaped Round Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek o Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) o Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę: o zaawansowanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPF, BGP4, IS- IS) i IPv6 (co najmniej OSPFv3) o routingu multicast ów PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM o funkcjonalność Policy-based routingu o minimum 25 prywatnych domen routingu (funkcjonalność VRF Lite) o monitorowania parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (wbudowany symulator ruchu). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, utrata pakietów Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 25

26 Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) Podstawowe wymagania techniczne: Wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19 Minimum256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash Jednoczesna obsługa min adresów MAC, trasw tablicy routingu i sieci VLAN Obsługa protokołu NTP Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieci: Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: o Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 26

27 o Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL o Obsługa funkcji Guest VLAN o Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC o Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) o Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie o Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www o Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1x w trybie monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci), jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1x o Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X) o Obsługa funkcji bezpieczeństwasieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard o Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ o Obsługa list kontroli dostępu (ACL) na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) o Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) o Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 Wymagane ukompletowanie urządzenia: przełącznik powinien być wyposażony w redundantny zasilacz o mocy, co najmniej 350 W Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 27

28 minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP P (dotyczy tylko przełącznika dostarczanego do punktu agregacji w obiekcie przy ul.wały gen.sikorskiego 8) Minimalne wymagania przełącznika warstwy agregacyjnej typ 2 instalowanego w punktach agregacji: Podstawowe wymagania funkcjonalne i użytkowe: Przełącznik stakowalny wyposażony w minimum 24 porty Gigabit Ethernet SFP Przełącznik musi posiadać minimum jeden dodatkowy slot na moduł rozszerzeń z możliwością jego wymiany na gorąco (ang. hot swap). Wśród dostępnych modułów rozszerzeń muszą być dostępne co najmniej następujące moduły: Minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP Porty SFP przełącznika i modułów (o których mowa w pkt. 2) muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 1000Base-T, 1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX oraz CWDM i DWDM zależnie od potrzeb Zamawiającego. Porty SFP+ muszą umożliwiać ich obsadzenie modułami 10GBase-SR, 10GBase-LR, 10GBase-LRM, 10GBase- ER oraz modułami optycznymi GE (1000Base-SX, 1000Base-LX/LH, 1000Base-ZX, 1000Base-BX) Przełącznik musi zapewniać możliwość budowania stosów (stackowanie) z zapewnieniem następujących parametrów: o Przepustowość w ramach stosu min. 64Gb/s o Min. 4 urządzenia w stosie o Zarządzanie poprzez jeden adres IP o Możliwość tworzenia połączeń cross-stacklink aggregation (czyli dla portów należących do różnych jednostek w stosie) zgodnie z 802.3ad o W ofercie producenta muszą istnieć przełączniki 24 i 48-portów z obsługą standardu 802.3at, które można zestakować z oferowanym przełącznikiem o Przełączniki w ramach stosu muszą umożliwiać współdzielenie mocy zasilaczy tzn. zasilacze muszą stanowić zasób wspólny dla wszystkich jednostek w stosie (redundancja zasilania bez konieczności instalacji zasilaczy zapasowych w każdym przełączniku, możliwość pożyczania mocy dla innych jednostek w stosie, w tym dla przełączników wymagających większej mocy dla PoE, jeśli takowe są zainstalowane w stosie) o Przełącznik musi być wyposażony we wszystkie niezbędne komponenty (w tym moduły i kable) do realizacji tego zadania Urządzenie musi być wyposażone w redundantne i wymienne moduły wentylatorów Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 28

29 Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji zasilacza redundantnego. Zamawiający nie dopuszcza stosowania zewnętrznych systemów zasilania redundantnego w celu realizacji tego zadania. Zasilacze muszą być wymienne. Przełącznik musi posiadać możliwość instalacji zasilacza prądu stałego. Wymagane jest, aby w przełączniku można było jednocześnie instalować zarówno zasilacze prądu zmiennego, jak i stałego. W momencie dostawy przełącznik ma być wyposażony w zasilacz prądu zmiennego 230V Przełącznik musi zapewniać obsługę wszystkich portów z pełną wydajnością (wirespeed).szybkość przełączania minimum 35,7Mpps dla pakietów 64-bajtowych Przełącznik musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: o Implementacja co najmniej czterech kolejek sprzętowych dla ruchu wyjściowego na każdym porcie dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi. Implementacja algorytmu ShapedRound Robin lub podobnego dla obsługi tych kolejek o Możliwość obsługi jednej z powyżej wspomnianych kolejek z bezwzględnym priorytetem w stosunku do innych (StrictPriority) o Klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy/docelowy adres MAC, źródłowy/docelowy adres IP, źródłowy/docelowy port TCP o Możliwość ograniczania pasma dostępnego na danym porcie dla ruchu o danej klasie obsługi z dokładnością do 8 Kbps (policing, ratelimiting). Wymagana jest możliwość skonfigurowania minimum64 różnych ograniczeń per port, każde odpowiednio dla różnej klasy obsługi ruchu o Możliwość zmiany przez urządzenie kodu wartości QoS zawartego w ramce Ethernet lub pakiecie IP poprzez zmianę pola 802.1p (CoS) oraz IP ToS/DSCP Obsługa protokołu VRRP lub mechanizmu równoważnego dla usług redundancji bramy dla IPv4 i IPv6 Możliwość konfiguracji list ACL i usług QoS dla IPv6 Funkcjonalność prywatnego VLAN-u, czyli możliwość blokowania ruchu pomiędzy portami w obrębie jednego VLANu (tzw. porty izolowane) z pozostawieniem możliwości komunikacji z portem nadrzędnym Urządzenie musi zapewniać możliwość rozszerzenia funkcjonalności o obsługę: o zaawansowanych protokołów routingu dynamicznego dla IPv4 (w tym OSPF, BGP4, IS- IS) i IPv6 (co najmniej OSPFv3) o routingu multicast ów PIM-SM, PIM-DM, PIM-SSM o funkcjonalność Policy-based routingu Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 29

30 o minimum 25 prywatnych domen routingu (funkcjonalność VRF Lite) o monitorowania parametrów usług dla ruchu IP (IP SLA), w tym również dla usług wideo (wbudowany symulator ruchu). Wymagana jest możliwość monitorowania parametrów takich jak opóźnienie, utrata pakietów Przełącznik musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN) Przełącznik musi posiadać makra lub wzorce konfiguracji portów zawierające prekonfigurowane ustawienie rekomendowane przez producenta sprzętu zależnie od typu urządzenia dołączonego do portu (np. telefon IP, kamera itp.) Podstawowe wymagania techniczne: Wysokość maksimum 1RU, możliwość montażu w szafie 19 Minimum256MB pamięci DRAM i 64MB pamięci Flash Jednoczesna obsługa min adresów MAC, tras w tablicy routingu i sieci VLAN Obsługa protokołu NTP Obsługa IGMPv3 i MLDv1/2 Snooping Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 128 instancji protokołu STP Obsługa protokołu LLDP i LLDP-MED. Funkcjonalność Layer 2 traceroute umożliwiająca śledzenie fizycznej trasy pakietu o zadanym źródłowym i docelowym adresie MAC Obsługa połączeń link aggregation zgodnie z IEEE 802.3ad. Obsługa mechanizmów bezpieczeństa typu Port Security i IP Source Guard na interfejsach link aggregation Dedykowany port Ethernet do zarządzania out-of-band Minimum jeden port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznego nośnika danych. Urządzenie musi mieć możliwość uruchomienia z nośnika danych umieszczonego w porcie USB. Urządzenie musi umożliwiać tworzenie skryptów celem obsługi zdarzeń, które mogą pojawić się w systemie Plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC). Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi być możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. W pamięci nieulotnej musi być możliwość przechowywania przynajmniej 5 plików konfiguracyjnych Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 30

31 Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sieci: Urządzenie musi wspierać następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: o Minimum 5 poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę. Przełącznik musi umożliwiać zalogowanie się administratora z konkretnym poziomem dostępu zgodnie z odpowiedzą serwera autoryzacji (privilege-level) o Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL o Obsługa funkcji Guest VLAN o Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC o Możliwość uwierzytelniania użytkowników w oparciu o portal www dla klientów bez suplikanta 802.1X (bez konieczności stosowania zewnętrznego serwera www) o Wymagane jest wsparcie dla możliwości uwierzytelniania wielu użytkowników na jednym porcie o Przełącznik musi umożliwiać elastyczność w zakresie przeprowadzania mechanizmu uwierzytelniania na porcie. Wymagane jest zapewnienie jednoczesnego uruchomienia na porcie zarówno mechanizmów 802.1X, jak i uwierzytelniania per MAC oraz uwierzytelniania w oparciu o www o Możliwość wdrożenia uwierzytelniania w oparciu o 802.1x w trybie monitor (niezależnie od tego czy uwierzytelnianie się powiedzie, czy nie użytkownik ma prawo dostępu do sieci) jako element sprawdzenia gotowości instalacji na pełne wdrożenie 802.1x o Przełącznik musi posiadać funkcję supplicanta 802.1X (możliwość podłączenia przełącznika do innego switcha z uruchomionym mechanizmem uwierzytelniania 802.1X) o Obsługa funkcji bezpieczeństwa sieci LAN: Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection i IP Source Guard o Możliwość autoryzacji prób logowania do urządzenia (dostęp administracyjny) do serwerów RADIUS lub TACACS+ o Obsługa list kontroli dostępu (ACL)na poziomie portów (PACL), VLAN-ów (VACL), interfejsów routera L3 (RACL), możliwość konfiguracji tzw. czasowych list ACL (aktywnych w określonych godzinach i dniach tygodnia) o Zapewnienie podstawowych mechanizmów bezpieczeństwa IPv6 na brzegu sieci (IPv6 FHS) w tym minimum ochronę przed rozgłaszaniem fałszywych komunikatów Router Advertisement (RA Guard), ochronę przed dołączeniem nieuprwanionych serwerów Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 31

32 o DHCPv6 do sieci (DHCPv6 Guard) oraz ochronę przed fałszowaniem źródłowych adresów IPv6 (IPv6 Source Guard) Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6 Wymagane ukompletowanie urządzenia: przełącznik powinien być wyposażony w redundantny zasilacz o mocy co najmniej 350 W minimum 4-portowy moduł Gigabit Ethernet z gniazdami interfejsów do obsadzenia optycznymi modułami SFP P (dotyczy tylko przełączników dostarczanych do punktu agregacji w obiekcie przy ul.wały gen.sikorskiego 8) Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 32

33 Wytyczne do montażu Sposób montażu oraz warunki otoczenia w których ma pracować urządzenie powinny być zgodne z zaleceniami producenta. Przewody sygnałowe oraz zasilające muszą być prawidłowo zabezpieczone przed możliwością uszkodzenia Wszystkie przewody muszą być jednoznacznie opisane i skatalogowane w celu łatwego określenia ich przeznaczenia. Wszystkie przewody przyłączeniowe dla urządzeń powinny posiadać zapasy kablowe. Po zakończeniu wszystkich prac, należy uporządkować teren budowy do stanu pierwotnego. Za stan pierwotny uznaje się stan zastany przed rozpoczęciem prac. Uruchomienie i testowanie systemu Uruchamianie i testy systemu muszą przebiegać zgodnie ze spisaną procedurą oraz dotyczyć całej instalacji. Każdy etap testów i uruchamiania musi być potwierdzony dokumentem opisującym podjęte działania, metodologię oraz rezultaty testu. Testy i uruchamianie muszą uwzględniać: Weryfikacja obecności i kompletności całego wyposażenia Weryfikacja architektury sieci oraz warunków wstępnych dotyczących sieci Weryfikacja konfiguracji sieci Zamawiający wymagać będzie wykonania testów systemu zgodnie ze specyfikacją przedstawioną przez producenta. Przedstawienie zamawiającemu dokumentu opisującego proces testów oraz procedur powinno nastąpić w terminie czterech tygodni przed rozpoczęciem uruchomienia platformy programowej. Dokumentacja techniczna - powykonawcza i szkolenia Dostarczona dokumentacja powykonawcza będzie się składać z co najmniej: Instrukcji systemu dla administratora Instrukcji szkoleniowej Fizycznej i logicznej architektury systemu ze szczegółami dotyczącymi okablowania i roli każdego z elementów w systemie Architektury sieciowej Tabeli adresów IP wszystkich jednostek w systemie Wykonawca zapewni szkolenie dla administratora oraz zespołu technicznego w zakresie obsługi i konfiguracji dostarczanych urządzeń przeprowadzone przez certyfikowanego inżyniera producenta sprzętu. Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu - BiT- City Zadanie nr 3: Wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej" 33

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ

WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ WYMAGANIA SPRZĘTOWE DLA SIECI LAN W INFRASTRUKTURZE POCZTY POLSKIEJ Wersja dokumentu 1.1 Data 27.02.2014 Spis treści 1. Przedmiot dokumentacji... 3 2. Wymagania odnośnie sprzętu... 4 3. Rekomendacje...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełącznik sieciowy spełniający poniższe wymagania minimalne szt.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIO5TU ZAMÓWIENIA Switch A 48 port. PoE MILWAN Przykładowa konfiguracja Numer produktu Opis Ilość WS-C3650-48FD-S Cisco Catalyst 3650 48 Port Full PoE 2x10G Uplink IP Base

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II

Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II Załącznik nr 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części II PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY szt.1 Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe wymagania minimalne:

Bardziej szczegółowo

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5

I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt. 5 Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: I. Rozbudowa istniejącej infrastruktury Zamawiającego o przełączniki sieciowe spełniające poniższe minimalne wymagania - szt.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania:

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Dostawa przełączników sieciowych spełniających poniższe minimalne wymagania: Załącznik nr 1a do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Część I: Dostawa urządzeń sieciowych warstwy dystrybucyjnej sieci LAN Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa przełączników sieciowych spełniających

Bardziej szczegółowo

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń

Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Załącznik nr 6... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Formularz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń sieci komputerowej i oprogramowania dla tych urządzeń Wykonawca ma obowiązek podać

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.6 Warszawa, dnia 08 czerwca 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane

Prze czniki sieci LAN. Parametr Warto ci wymagane Warto ci oferowane Za cznik nr 9 Specyfikacja i opis przedmiotu zamówienia Prze czniki sieci LAN Prze cznik sieci LAN Typ I 2 sztuki, ka dy z dwóch prze czników spe niaj cy co najmniej poni sze wymagania: Parametr Warto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawa Nr RAP.272.44. 2013 Załącznik nr 6 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Modernizacja urządzeń aktywnych sieci komputerowej kampusu Plac Grunwaldzki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 Zgodnie z art. 29 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się składanie rozwiązań równoważnych. W przypadku oferowania sprzętu równoważnego Zamawiający zastrzega

Bardziej szczegółowo

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6)

Obsługa protokołów RIP v1/v2 (RIPng dla IPv6), OSPF v2 oraz v3 (dla IPv6), BGP4 oraz BGP 4+ (dla IPv6) Załącznik V do siwz CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA Urządzenie 1. Dostawa switch a 24 portowego przełącznika Ethernet warstwy (trzeciej) L3 stack owalnego do szafy rack 19 z obsługą IPv6 i zarządzaniem po protokole

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 marzec 2015 MONITORING IP > akcesoria IP > Model : - Producent : TP-LINK Gigabitowe porty zapewniają pełną prędkość transmisji danych Rozbudowane funkcje zabezpieczające ruch sieciowy, w tym obsługa VLAN 802.1Q, Port

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 147 Rady Miasta Konina z dnia 29 czerwca 2011 r. Regulamin udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Przebudowę budynku koszarowego nr 12 położonego na terenie Campusu nr 2 dla potrzeb Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. w postępowaniu nr 1/06-019/13-POIG. w ramach realizacji projektu POIG działanie 8.4

ZAPYTANIE OFERTOWE. w postępowaniu nr 1/06-019/13-POIG. w ramach realizacji projektu POIG działanie 8.4 ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu nr 1/06-019/13-POIG w ramach realizacji projektu POIG działanie 8.4 Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowościach Krępiec, Nowy Krępiec,

Bardziej szczegółowo

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2.

ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2. ERRATA do Listy wskaźników monitoringowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 2013 (Działanie 2.1) Priorytet 2 Społeczeństwo informacyjne Definicje: 1. MODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 1 Zarządzanie wirtualnymi sieciami lokalnymi DO UŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI KONWERTER GIGABITOWY 1000 Mbps RJ-45/slot SFP TP-LINK MC220L #06425 wersja 1.1 Wstęp Gigabitowe konwertery MC220L firmy TP-LINK umoŝliwiają zmianę medium przewodzącego strumień danych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 3A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet)

Porty przełącznika: 8 lub więcej portów typu 10/100/1000Base-T 2 lub więcej porty SFP Gigabit Ethernet (obsługujące również moduły SFP Fast Ethernet) Specyfikacja techniczna zamówienia 1. Zestawienie przełączników Lp. Typ przełącznika Ilość 1 Przełącznik dostępowy z portami SFP GigabitEthernet 30 szt. 2 Przełącznik dostępowy PoE Gigabit Ethernet 3 szt.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) BDG.V.ZP.2510.4.2016.KS Załącznik Nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Przedmiotem zamówienia, jest dostawa przełączników sieciowych wraz z usługami wsparcia technicznego i systemem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmiot zamówienia: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla realizacji zadania p.n. Ośrodki radarowe kolokowanych radarów dozorowania

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Gminy Kampinos Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.14.2-15 Wójta Gminy Kampinos z dnia 30 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Kampinos Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI

BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI BANK ENERGII I AWARYJNY STARTER SAMOCHODU INSTRUKCJA OBSŁUGI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I OSTRZEŻENIA Naładuj do końca ENERJUMP przed użyciem pierwszym użyciem. UWAGA: Trzymaj urządzenie z dala od ognia i wody.

Bardziej szczegółowo

Przegląd technologii i rozwiązań sieciowych na przykładach projektów realizowanych przez BIT S.A.

Przegląd technologii i rozwiązań sieciowych na przykładach projektów realizowanych przez BIT S.A. Przegląd technologii i rozwiązań sieciowych na przykładach projektów realizowanych przez BIT S.A. Białystok, 8 lutego 2016 Gdzie budowaliśmy charakterystyczne liczby Miasto Biała Podlaska 2000 BO; Gmina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi

Teoria sieci. TI I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Łodzi 1 Teoria sieci 1. Definicja Sieć jest to połączenie przynajmniej dwóch komputerów ze sobą przy pomocy medium transmisyjnego. 2. Rodzaje sieci LAN Local Area Network. Lokalna sieć komputerowa łącząca grupę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą

Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 838/2009 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21 kwietnia 2009 r. Instrukcja zarządzania bezpieczeństwem Gmina Miejska Kraków 1 1. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA Załącznik nr 5 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA BŁĘDÓW I AWARII W APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. ADMINISTROWANIE APLIKACJĄ CENTRALNĄ 1. Wykonawca zobowiązany jest do

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.Router

Załącznik nr 2 do SIWZ. 1.Router Załącznik nr 2 do SIWZ 1.Router Przedmiotem zamówienia jest router ze zintegrowanym firewallem, tunelami VPN i mechanizmami QoS dla sieci, której obciążenie nie przekracza 30 tysięcy aktywnych sesji, a

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo