Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 6258

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz. 6258"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 września 2012 r. Poz UCHWAŁA Nr 607/XLIII/09 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Płocka na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420), art. 12 pkt 5 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz oraz z 2009r. Nr 92, poz. 753), art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz i Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz i Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz i Nr 227, poz oraz z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę ,00zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia Dział różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 (Powiat) Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Razem ,00 Dochody budżetu miasta Płocka na 2009 rok po zmianach wynoszą ,45zł. 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę ,80zł. oraz zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2009 rok o kwotę ,80zł. Treść Klasyfikacja Zmniejszenia Zwiększenia Dział oświata i wychowanie , ,98 Szkoły podstawowe , ,16 Zadanie Nr 01/SP001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 4 300,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SP001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Zadanie Nr P2/SP Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zadanie Nr 01/SP003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 073,60 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,70 Podróże służbowe krajowe ,90 Zadanie Nr P1/SP003 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 600,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr 01/SP005 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,82 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,82 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP005 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 740,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 6 443,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zadanie Nr P2/SP006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr 01/SP011 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 7 500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr 04/SP011 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 2 800,00 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/SP011 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 700,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 Zadanie Nr P2/SP011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 300,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/SP012 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 7 851,84 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,84 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,44 Podróże służbowe krajowe ,80 Podróże służbowe zagraniczne ,76 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP012 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 594,74

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,74 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/SP012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 6 086,90 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,90 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/SP013 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P2/SP013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr 01/SP015 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/SP015 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 767,68 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,68 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP015 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,04 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,04 Zadanie Nr 01/SP016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 361,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P2/SP016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup energii ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 04/SP017 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 4 000,00 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/SP017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 7 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P2/SP017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr 01/SP018 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SP018 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 200,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Zadanie Nr P2/SP018 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr 01/SP020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,40 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,40

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP020 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/SP021/ZSO02 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,05 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,05 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 04/SP021/ZS002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok ,00 wydatki bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P1/SP021/ZS002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 700,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , ,00 Zadanie Nr P2/SP021/ZS002-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki 4 930,00 pośrednie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/SP022 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 200,73 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,73 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/SP022 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500, ,00 Zadanie Nr P2/SP022 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 000,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/SP023 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 020,36 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,36 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P1/SP023 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SP023 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 800,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,16 podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,16 Przedszkola , ,78 Zadanie Nr P1/PR001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 450,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 507,11 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,11 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 500,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P2/PR003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 7 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zadanie Nr P1/PR004 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Zadanie Nr P2/PR006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,14 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,14 Zadanie Nr 01/PR008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P2/PR008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR009 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 450,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 05/PRO09 - Wydatki na zakupy inwestycyjne - wydatki bezpośrednie 18,58 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,58 Zadanie Nr P1/PR009 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 900,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR009 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 5 750,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR010 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR010 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 700,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Zadanie Nr P1/PR011 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 0,07 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 Zadanie Nr P2/PR011 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 1 000,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr P2/PR012 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P1/PR013 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 400,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR013 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 190,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zadanie Nr 01/PR014 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 19,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR014 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 050,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/PR014 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR016 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 469,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR016 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 5 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR016 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 6 077,36 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 Zadanie Nr 01/PR017 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,91 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,91 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR017 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 3 017,86 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,86 Zadanie Nr P2/PR017 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 928,08 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,36 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR019 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 7 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P1/PR019 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 400,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P2/PR019 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 55,51

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,51 Zadanie Nr 01/PR020 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 458,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR020- Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR020 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 9 251,44 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,44 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR021 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR021 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 7 970,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 01/PR025 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 9 056,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/PR025 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 370,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR025 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 848,00 Zakup energii ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR029 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 874,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/PR029 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 222,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR029 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR031 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 053,03 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR031 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR031 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 1 800,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/PR033 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 658,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR033 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR033 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR034 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 429,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Podróże służbowe zagraniczne ,00 Zadanie Nr P1/PR034 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 900,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/PR034 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 8 180,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/PR035 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 800,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/PR035 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/PR035 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/PR037 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 921,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/PR037 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 800,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/PR037 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 4 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,78 podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,78 Gimnazja , ,40

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Zadanie Nr 01/GM001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr 01/GM002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 183,40 Podróże służbowe krajowe ,40 Zadanie Nr P1/GM002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/GM002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,88 Zakup usług remontowych ,88 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/GM004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 6 040,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/GM004 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 4 000, ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/GM004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 5 806,05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,05 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zadanie Nr P2/GM005 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr 01/GM006 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/GM006 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 213,75 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 Zadanie Nr P2/GM006 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 224,75 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,75 Zadanie Nr 01/GM008 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 2 300,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/GM008 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/GM008 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/GM013 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 196,72 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,72 Zadanie Nr 02/ZJO/G - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,40 podstawowym, gimnazjom i przedszkolom - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,40 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 Zadanie Nr P02/MKZP/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,00 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Licea Ogólnokształcące , ,52 Zadanie Nr 01/LWJ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/LWJ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie ,03 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,03 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/LWJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie , ,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,84 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 01/LOMAŁ - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/LOMAŁ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 9 623,21 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,21 Zadanie Nr P2/LOMAŁ-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 01/LO003 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,49 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,85 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,64 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 04/LO003 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 6 500,00 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P1/LO003 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 542,21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/LO003 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,56 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Zadanie Nr 01/LO004 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 5 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P2/LO004 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 7 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr 01/ULO/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,39 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 Składki na ubezpieczenia społeczne ,27 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,52 ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,12 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty ,40 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Szkoły zawodowe , ,12 Zadanie Nr 01/TESEK/ZSEKO - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,12 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,12 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P1/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 5 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/TESEK/ZSEKO - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki ,40 pośrednie Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Podróże służbowe krajowe ,40 Zadanie Nr 01/TZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P1/TZ/ZSUIP - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 5 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/TZ/ZSUIP-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 01/ZSZ/ZSUIP - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie ,34 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,34 Zadanie Nr 04/ZSZ/ZSUIP - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - 237,69 wydatki bezpośrednie Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 Zadanie Nr 01/TB/ZSB01 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr P1/TB/ZSB01 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 6 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,00 Zadanie Nr P2/TB/ZSB01-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług zdrowotnych ,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Podróże służbowe krajowe ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,53 ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,98 Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty ,55 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01-B - Realizacja projektu "Chcemy być atrakcyjni na 84,96 84,96 mazowieckim rynku pracy" Zakup materiałów i wyposażenia ,53 Składki na Fundusz Pracy (Finansowanie programów i projektów ze środków ,53 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zakup materiałów i wyposażenia (Finansowanie programów i projektów ze środków ,23 funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zakup materiałów i wyposażenia (Współfinansowanie programów i projektów ,20 realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Finansowanie programów ,23 i projektów ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Współfinansowanie ,20 programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną) Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01-C - Realizacja projektu "Budujemy fundamenty pod 3 790, ,26 europejską karierę zawodową" Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) ,88 Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) ,97 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) ,41 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) ,26 Zadanie Nr 03/ZB/ZSB01-A - Realizacja projektu "Wspólnie budujemy nasz 3 217, ,37 europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery" Składki na ubezpieczenia społeczne (Pozostałe) ,00 Składki na Fundusz Pracy (Pozostałe) ,19 Wynagrodzenia bezosobowe (Pozostałe) ,18 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (Pozostałe) ,37 Zadanie Nr P2/TMZST/ZST70-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki ,00 pośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Zadanie Nr 04/ZJO/G - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - wydatki ,00 bezpośrednie Zakup usług pozostałych ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Stołówki szkolne ,48 Zadanie Nr P3/SP006 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 2 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P3/SP012 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 1 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P3/SP015 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 1 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P3/GM04 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 3,22 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,22 Zadanie Nr P3/LO003 - Stołówki szkolne - wydatki pośrednie 16,26 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,26 Pozostała działalność ,89 Zadanie Nr P01/ZJOPD/P-Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie 2 141,41

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 Zadanie Nr P02/ZJOPD/P- Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną 7 160,48 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,48 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Dział pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,37 Żłobki miejskie ,37 Zadanie Nr P02/ŻM1/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,52 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,52 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P01/ŻM3/G -Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie 768,74 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 Zadanie Nr P02/ŻM3/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,65 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr P01/ŻM4/G - Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki pośrednie 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr P02/ŻM4/G - Utrzymanie stanowisk pracy związanych z prowadzoną ,46 działalnością - wydatki pośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Dział edukacyjna opieka wychowawcza , ,82 Świetlice szkolne , ,00 Zadanie Nr 02/SP005 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie 1 500,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Zadanie Nr 02/SP006 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie 4 943,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Składki na Fundusz Pracy ,00 Zadanie Nr 02/SP011 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie ,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zadanie Nr 04/SP015 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 7 596,08 bezpośrednie Wynagrodzenia osobowe pracowników ,08 Zadanie Nr 02/SP016 - Prowadzenie świetlicy - wydatki bezpośrednie 2 000,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,95 Zadanie Nr 01/SO001 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 3 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SO001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 2 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SO001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,47 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,47 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zakup usług pozostałych ,00 Zadanie Nr 01/SO002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 4 850,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Zadanie Nr P1/SO002 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 900,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zadanie Nr P2/SO002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 2 110,48 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,18 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Podróże służbowe krajowe ,30 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,28 Zadanie Nr P1/PP001 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 154,41 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 Zadanie Nr P2/PP001 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 224,87 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,87 Zadanie Nr 01/PP002 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 1 480,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr 04/PP002 - Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok - wydatki 1 211,00 bezpośrednie Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 Zadanie Nr P2/PP002 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 500,00 Podróże służbowe krajowe ,00 Placówki wychowania pozaszkolnego , ,00 Zadanie Nr P2/MDK - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie 8 000,00 Zakup energii ,00 Zadanie Nr P1/MDK - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe ,00 Internaty , ,82 Zadanie Nr P1/INLOJ - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 128,21 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,21 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 Zadanie Nr P2/INLOJ - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,46 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,46 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,00 Zadanie Nr 01/INLO3 - Nauczanie i wychowanie - wydatki bezpośrednie 74,91 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,91 Zadanie Nr P1/INLO3 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 1 200,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 Zadanie Nr P2/INLO3 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą - wydatki pośrednie ,50 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,93 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,50 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 Zakup energii ,00 Zakup usług remontowych ,20 Zakup usług zdrowotnych ,04 Zakup usług pozostałych ,83 Zakup usług dostępu do sieci Internet ,00 Zadanie Nr 02/ZJO/P - Przekazywanie dotacji publicznym i niepublicznym szkołom ,82 ponadpodstawowym - wydatki bezpośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,82 Zadanie Nr 01/INZST/ZST70 - Nauczanie i wychowanie 9 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Zadanie Nr P2/INZST/ZST70 - Utrzymanie budynku wraz z obsługą-wydatki ,00 pośrednie Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Zadanie Nr P1/INZST/ZST70 - Utrzymanie administracji - wydatki pośrednie 8 500,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Zadanie Nr 08/INZST/ZST70 - Uczniowie - realizacja zadań zakładu budżetowego ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Pomoc materialna dla uczniów ,00 Zadanie Nr 05/ZJO/G-Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów-wydatki bezpośrednie ,00 Stypendia dla uczniów ,00 Razem , ,80 Wydatki budżetu miasta Płocka na 2009 rok po zmianach wynoszą ,16zł. 3. Dokonuje się następujących zmian w załącznikach do uchwały Nr 439/XXXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2009 rok: 1) w załączniku nr 3a pod nazwą Zadania inwestycyjne w 2009r. w pozycjach wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) w załączniku nr 4 pod nazwą Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi wg załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) w załączniku nr 10 pod nazwą Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w załączniku nr 12 pod nazwą Dotacje podmiotowe w 2009 roku wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Prezydenta Miasta Płocka, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Płocka za 2009 rok. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Płocka: Tomasz Korga

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz. 6258

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 607/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty Planowane wydatki 2009r. z tego: Wydatki razem obligacje pozostałe** ( ) art. 5 ust. 1 pkt 2 u ofp Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: dotacje rozwojowe obligacje art. 5 ust. 1 pkt 3 u ofp Wydatki bieżące razem: x , , , , ,12 0,00 0, , , , ,00 0, , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Promocja integracji społecznej Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym KIS-Pomoc wykluczonym Nazwa projektu: Razem wydatki: 852, , , , , , , , ,66 Lata poprzednie , , , r , , , , , , , , , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 8 263, , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 3 600,00 540, , ,00 540,00 540, , , (8/9) 2 337,96 350, , ,96 350,70 350, , , r , , , Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Nazwa projektu: "Wspólnie budujemy nasz europejski dom - praktyka zagraniczna krokiem do międzynarodowej kariery" Razem wydatki: 801, , , , , ,83 Lata poprzednie , , r , , , , , , , , , , ,28 539,28 539,28 539,28 539, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 353,28 353,28 353,28 353, , , , , , , , , , , ,72 67,72 67,72 67,72 67, ,83 991,83 991,83 991,83 991, r , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Bezrobotny pośrednikiem, doradcą - pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Nazwa projektu: Razem wydatki: 853, , , , , , , , ,00 Lata poprzednie , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 1 871,00 280, , ,00 280,65 280, , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego" "Niepełnosprawni równi na lokalnym rynku pracy-niwelowanie nierówności w kształceniu zawodowym uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 w Płocku" Razem wydatki: 801, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 1 693,45 254, , ,45 254,02 254, , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 5 335,00 800, , ,00 800,25 800, , , (8/9) 200,00 30,00 170,00 200,00 30,00 30,00 170,00 170, (8/9) 500,00 75,00 425,00 500,00 75,00 75,00 425,00 425, (8/9) , , , , , , , , (8/9) 760,00 114,00 646,00 760,00 114,00 114,00 646,00 646, (8/9) 1 200,00 180, , ,00 180,00 180, , , (8/9) 4 400,00 660, , ,00 660,00 660, , , (8/9) , , , , , , , , r , , , r , , , r , , ,10

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Wysokowykwalifikowane kadry systemu oświaty" Nauczyciel - terapeuta przyszłości - podwyższanie kwalifikacji pracowników szkolnictwa specjalnego w Płocku Razem wydatki: 801, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) 3 970,22 595, , ,22 595,53 595, , , (8/9) 629,18 94,38 534,80 629,18 94,38 94,38 534,80 534, (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 600,00 90,00 510,00 600,00 90,00 90,00 510,00 510, (8/9) , , , , , , , , (8/9) 120,00 18,00 102,00 120,00 18,00 18,00 102,00 102, (8/9) 7 000, , , , , , , , r , , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego "Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy" Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: 801, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) 4 440,10 666, , ,10 666,00 666, , , (8/9) 716,13 108,10 608,03 716,13 108,10 108,10 608,03 608, (8/9) , , , , , , , , (8/9) 3 983,68 597, , ,68 597,19 597, , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 400,00 60,00 340,00 400,00 60,00 60,00 340,00 340, (8/9) , , , , , , , , r , , , r , , , r , , , r , , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Promocja integracji społecznej Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej Droga do aktywności Nazwa projektu: 2009r. 852, 85201, 85214, , , , , , , , ,30 852, , ,80 0, , , ,80 0,00 0, , ,80 0, , , ,80 0,00 0,00 852, , ,29 0, , , ,29 0,00 0, , ,29 0, , , ,29 0,00 0,00 852, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 852, , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 8 732,25 439, , ,25 439,23 439, , , (8/9) ,96 950, , ,96 950,62 950, , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 6 480,00 325, , ,00 325,94 325, , , (8/9) 705,00 35,46 669,54 705,00 35,46 35,46 669,54 669, (8/9) ,00 603, , ,00 603,60 603, , , Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie Pośrednik, doradca - profesjonalnym pracownikiem Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Nazwa projektu: Razem wydatki: 853, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 8 600, , , , , , , , (8/9) 804,00 120,60 683,40 804,00 120,60 120,60 683,40 683, (8/9) 2 915,00 437, , ,00 437,25 437, , , (8/9) 9 250, , , , , , , , r , , , Program: "Uczenie się przez całe życie" Leonardo da Vinci Nazwa projektu: Budujemy fundamenty pod europejską karierę zawodową Razem wydatki: 801, , , , , , r , , , , , , , , , , ,47 295,47 295,47 295,47 295, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,93 181,93 181,93 181,93 181, , , , , , r , , r , , Program: "Uczenie się przez całe życie" Nazwa projektu: Partnerski Projekt Comenius Razem wydatki: 801, , , , , , , , , , , , , , , ,88

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: Działanie: Poddziałanie Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Badanie i diagnoza sytuacji osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy Nazwa projektu: Razem wydatki: 853, , , , , , , , , r , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 7 134, , , , , , , , (8/9) 1 121,95 168,29 953, ,95 168,29 168,29 953,66 953, (8/9) , , , , , , , , (8/9) , , , , , , , , (8/9) 2 580,00 387, , ,00 387,00 387, , , (8/9) 2 736,00 410, , ,00 410,40 410, , , (8/9) , , , , , , , , r , , ,22 * wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym) ** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początku roku Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 607/XLIII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 24 listopada 2009r. Przychody Wydatki Przewidywany stan środków w tym: wpłata do obrotowych budżetu na koniec roku ogółem w tym: ogółem w tym: dotacje z budżetu 265 na inwestycje Zakłady budżetowe , , ,56 0, , ,56 0, ,34 z tego: 1. Zakład Usług Miejskich Muniserwis w Płocku , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,01 rozdział , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 rozdział , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,01 2. Zespół Szkół Technicznych w Płocku , , ,56 0, , ,56 0, ,33 rozdział , , ,56 0, , ,56 0, ,33 Rozdział , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 rozdział , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893

Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 lipca 2013 r. Poz. 7893 UCHWAŁA Nr 4/10 ZARZĄDU POWIATU W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48

1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43. 2. 710 Działalność usługowa 646.48 646.48 Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2009 rok Lp. Dział Rozdz. Wyszczególnienie kwota 1 2 3 4 5 zmniejszenie zwiększenie 1. 600 Transport i łączność 20,224.43 20,224.43 60014 Drogi publiczne powiatowe

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY GMINNEGO ZARZĄDU OŚWIATY I WYCHOWANIA W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM 715 600,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE. z dnia 20 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 4612 UCHWAŁA NR XL/255/2013 RADY POWIATU W BIAŁOGARDZIE z dnia 20 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku

Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku Uchwała Nr XXXVI/212/2014 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 26 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 3/8/14 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015

UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 UCHWAŁA NR XIX/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Miasta Tarnowa na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/56/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Jeleniogórskiego na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku UCHWAŁA Nr 272/XIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku Z A R Z Ą D Z E N I E NR 225 / 09 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ UCHWAŁA NR RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Druk nr 3 z dnia w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY:

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: Załącznik Nr 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY BORZĘCIN NA ROK 2009 DOKONUJE SIĘ ZMIAN W PLANACH DOCHODÓW W SPOSÓB NASTĘPUJĄCY: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 175.682,00 zł. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 175.682,00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Nowodworskiego ZARZ.ĄD POWIAT~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dw6r Ma7.owlccki Uchwała Nr 29112009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2009 Na podstawie art.186 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OR BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.195.2015 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2015 r. Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. 750 Administracja publiczna ,14 zł 0 zł STAN ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU w tym: Dział Rozdział Paragraf Treść Zobowiazania wymagalne 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 167/2015 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 02 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1553/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 CZERWCA 2016 r.

UCHWAŁA NR 1553/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 CZERWCA 2016 r. UCHWAŁA NR 1553/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 16 CZERWCA 2016 r. W SPRAWIE: ZMIAN W BUDŻECIE WOJEWÓDZTWA NA 2016 ROK Na podstawie art.257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 10 lipca 2012 r. Poz. 5179 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO UCHWAŁA Nr XXIII/150/2009 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 366/F/8 z dnia 29 kwietnia 28 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH 894 218 1 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 894 218 85415 Pomoc materialna dla uczniów 894 218 23

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 535/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 535/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 535/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r. Na podstawie art. 30, ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. Nr 594) oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 2 /2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 08 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 2 /2014 z dnia 08 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w Uchwale budżetowej gminy na 2014r. Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013

ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 ZARZĄDZENIE NR VI/154/13 WÓJTA GMINY TARNÓW Z DNIA 14 LISTOPADA 2013 w sprawie : zmiany w planach finansowych jednostek budżetowych Gminy Tarnów na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 335/10 BURMISTRZA LIPSKA. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 335/10 BURMISTRZA LIPSKA. z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 335/10 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok.

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Z A R Z Ą D Z E N I E NR 89/2011 BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2011 rok. Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok UCHWAŁA NR XI/55/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/241/2010 Rady Gminy Zławieś Wielka z dnia 10 listopada 2010 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 595 435,00 201

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r.

Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 października 2015 r. Poz. 3899 UCHWAŁA NR IX/39/2015 RADY GMINY BRZEŻNO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w budżetu gminy na

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 r.

Rzeszów, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 września 2014 r.

z dnia 30 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 176/2014 BURMISTRZA Opoczna z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmiany planów finansowych jednostek realizujących zadania z zakresu administracji rządowej na rok 2014. Na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07. Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 166/07 Burmistrza Czechowic Dziedzic z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie z tytułu dotacji celowych, rozdysponowania rezerw oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu

Bardziej szczegółowo

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002

Zadania zlecone W dziale 852-Pomoc społeczna rozdz Ośrodki wsparcia zakup materiałów i wyposażenia 2.002 Zarządzenie Nr 90/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie: zmian budżetu Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

, , Pomoc społeczna

, , Pomoc społeczna Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 288 37 1 852 Pomoc społeczna 100 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 100

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

ON.0022.404.2012 Uchwała Nr 404/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 października 2012 r.

ON.0022.404.2012 Uchwała Nr 404/2012 Zarządu Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 października 2012 r. ON.0022.404.2012 Uchwała Nr 404/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000

L.p według załącznika nr 2 ustawy budżetowej. 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 ZATWIERDZAM na podstawie na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169 ) 150 15002 A. Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich 8 605 000 8 605 000 2620 1. 2630 2. 750

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia

Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia Wydatki budżetu Powiatu Leszczyńskiego na 2017 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/241/2017 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28.09.2017 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany:

Autopoprawka Nr 2. W projekcie uchwały, po uwzględnieniu Autopoprawki Nr 1, wprowadza się następujące zmiany: Druk Nr 283/2007 Projektodawcą jest Prezydent Miasta Łodzi Łódź, dnia 14 listopada 2007 r. Autopoprawka Nr 2 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE. z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V/22/15 RADY GMINY W BĘDZINIE z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 listopada 2011 r.

Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 listopada 2011 r. Uchwała Nr 133/2011 Zarządu Powiatu Żarskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Żarskiego na 2011 r. Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 236 i art. 257 pkt 1 pkt 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r.

Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. Uchwała Nr LXXVI/858/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku

Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku Załącznik nr 2 do uchwały nr 50/2005 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 24 listopada 2005 roku Dział Rozdział Paragraf Treść 600 Transport i łączność 3 314 168,00-4 500,00 4 500,00 3 314 168,00 60014 Drogi

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r.

załącznik do zarządzenia nr Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. załącznik do zarządzenia nr 1581.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 21 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Treść k.o. Zmiana WYDATKI - GMINA - WŁASNE 750 Administracja publiczna 0 75075 Promocja jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2010 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r.

Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Zarządzenie Nr 322/09 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany budżetu miasta Kościerzyna na 2009r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok

UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE. z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Województwa Wielkopolskiego Nr 101 10895 Poz. 1908 1908 UCHWAŁA Nr XXXVII/197/10 RADY POWIATU W PLESZEWIE z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie: uchwalenia budżetu na 2010 rok Na podstawie art. 4, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. Uchwała Nr XVI/121/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA. z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok ZARZĄDZENIE NR 72/2017 BURMISTRZA PRZASNYSZA w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Przasnysza na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r.

UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. UCHWAŁA NR 126/341/14 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 13 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2014 r. Na podstawie Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 222 ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3729/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2005 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3729/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2005 roku ZARZĄDZENIE Nr 3729/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lipca 2005 roku w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

gminnych) o kwotę ,00 zł, Rozdz Zasiłki stałe gminnych) o kwotę ,00 zł, Rozdz Pozostała działalność

gminnych) o kwotę ,00 zł, Rozdz Zasiłki stałe gminnych) o kwotę ,00 zł, Rozdz Pozostała działalność Zarządzenie Nr 1190/Fn/2016 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 5 grudnia 2016r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetu miasta Kędzierzyn-Koźle na rok 2016 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 30 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1826 UCHWAŁA NR LII/835/14 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 30 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 lipca 2010 r.

Zarządzenie Nr 66/2010 Burmistrza Szydłowca z dnia 30 lipca 2010 r. Zarządzenie Nr 66/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2010 Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo