Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuuje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuuje"

Transkrypt

1

2

3

4 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPO ECZNEJ REALIZACJA PROJEKTU RAZEM DLA MAZOWSZA EDUKACJA W DZIA ANIU Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej kontynuuje w bieżącym roku realizację projektu Razem dla Mazowsza Edukacja w Działaniu. Jest to projekt systemowy w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Poddziałania Szkolenie oraz specjalistyczne doradztwo dla kadry instytucji pomocy społecznej, działających na terenie Mazowsza. Celem projektu jest rozwój kadry pomocy społecznej i jakości pracy socjalnej. Kadry i szkolenia działania 2010 W ramach projektu realizujemy 25 działań skierowanych bezpośrednio do pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z terenu województwa mazowieckiego. Szacunkowa liczba uczestników projektu to ponad osób pracowników: ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, domów pomocy społecznej, placówek opieki całodobowej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych służb społecznych, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką społeczną, Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. W bieżącym roku przewidzieliśmy do realizacji 59 szkoleń, których tematyka była przygotowana zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez uczestników szkoleń w poprzednich latach oraz zapisanych w Bilansie potrzeb na 2010 rok. Przy doborze tematyki uwzględniliśmy również wnioski zgłaszane przez przedstawicieli świata nauki oraz organizacji pozarządowych współpracujących z MCPS w zakresie rozwoju aktywnej integracji na Mazowszu. W szkoleniach uwzględniono cztery bloki modułowe pomocne w budowaniu partnerstw lokalnych. W tym działaniu uczestniczą pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) i ośrodków pomocy społecznej (OPS) z czterech wybranych powiatów. Ich celem jest dążenie do zawiązania lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju systemu wsparcia dziecka i rodziny. Największym powodzeniem od wielu lat cieszą się szkolenia dotyczące warsztatu pracy pracownika socjalnego, superwizji w pracy socjalnej oraz z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczania projektów POKL. Nowe tematy, które 4 Biuletyn MCPS nr 1/2010

5 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej i wprowadziliśmy do katalogu szkoleń, to asystent rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej. Wizyty studyjne i seminaria W projekcie zaplanowane są również wizyty studyjne w pięciu regionach województwa mazowieckiego oraz w pięciu innych województwach: wielkopolskim, śląskim, świętokrzyskim, małopolskim i kujawsko-pomorskim. W trakcie tych wizyt będziemy mieli okazję bezpośrednio na miejscu zapoznać się z przykładami dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej, opieki nad dzieckiem i rodziną oraz budowania partnerstw lokalnych. Rozwój usług socjalnych na Mazowszu współpraca służb społecznych i powiatowych urzędów pracy będzie z kolei tematem lokalnych seminariów organizowanych w okresie od września do listopada 2010 roku w pięciu regionach naszego województwa. Konferencje: mazowiecka i ogólnopolska Projekt jest przez cały czas monitorowany, prowadzimy też na bieżąco konsultacje z pracownikami pomocy społecznej w zakresie doboru tematyki podejmowanych działań. Okazją do takiej wymiany spostrzeżeń była marcowa promocja projektu. Kolejna duża konferencja promująca projekt odbędzie się w Warszawie w dniach listopada br. Będzie to największe na Mazowszu spotkanie środowiska pomocy społecznej organizowane w 20. rocznicę powstania ustawy o pomocy społecznej 1 i utworzenia ośrodków pomocy społecznej na poziomie gmin. Tematem konferencji będzie analiza procesów zmian, które nastąpiły w tym okresie oraz możliwości wykorzystania środków POKL na rozwój usług socjalnych i pracy socjalnej na Mazowszu. Proces zmian, które zachodzą w sferze społecznej w związku z realizacją projektów POKL będzie również tematem ogólnopolskiej konferencji, która odbędzie się w War szawie w dniach 1-3 grudnia br. Chcemy ją poświęcić 1 Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 87 poz. 506 z późn. zm). skuteczności i efektywności działań aktywizacyjnych prowadzonych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej finansowanych ze środków POKL. Do udziału w tej konferencji zapraszamy wszystkie Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej w kraju. Specjalistyczne doradztwo W ramach projektu systemowego Razem dla Mazowsza Edukacja w Działaniu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi specjalistyczne doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie. W 2010 roku doradztwo prowadzone jest indywidualnie dla OPS i PCPR z danego powiatu przez jednego doradcę, jeśli jednostki te nie korzystają z doradztwa w innych formach. Doradztwo jest prowadzone w zakresie: pisania, realizacji, ewaluacji i rozliczania projektów systemowych, rozwoju form aktywnej integracji, kierunków rozwoju pracy socjalnej, metod i sposobów aktywizacji klientów pomocy społecznej, nowych form oraz narzędzi wsparcia indywidualnego i środowiskowego, poprawy systemów zarządzania jednostkami pomocy i integracji społecznej. Specjalistyczne doradztwo na rzecz instytucji pomocy społecznej z terenu województwa mazowieckiego realizowane jest w formie bezpośrednich spotkań (w siedzibie OPS/PCPR), telefonicznie, a także przy wykorzystaniu poczty elektronicznej i tradycyjnej. Specjalistycznym doradztwem dla pracowników OPS/ PCPR w ramach realizacji projektu systemowego MCPS Razem dla Mazowsza Edukacja w Działaniu na terenie województwa zajmuje się dziesięciu doradców. Krótkie podsumowanie Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest instrumentem, dzięki któremu dokonuje się ogromny postęp w dziedzinie rozwoju usług socjalnych i pracy socjalnej. Działania po- Biuletyn MCPS nr 1/2010 5

6 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej dejmowane przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej wpisują się w jego założenia i pozwalają na wprowadzenie zmian w środowiskach lokalnych nie tylko przez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników pomocy i integracji społecznej, ale przede wszystkim przez budowanie wzajemnych relacji i lokalnych oraz regionalnych partnerstw na rzecz rozwiązywania najtrudniejszych problemów społecznych występujących na Mazowszu. Zapraszamy wszystkich pracowników pomocy społecznej do uczestnictwa w oferowanych działaniach i współtworzenia zmiany, którą niesie POKL 2. Barbara Kucharska, Maria Wrońska 2 Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej Barbara Kucharska jest zastępcą dyrektora Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej. Od 1990 roku aktywnie uczestniczy w budowaniu systemu pomocy społecznej na Mazowszu. Maria Wrońska jest koordyntorem projektu Razem dla Mazowsza Edukacja w Działaniu. Doradcy wojewódzcy w programie Razem dla Mazowsza Edukacja w Działaniu 1. Ewa Baran (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Maków Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, Mława, Ciechanów, Pruszków, Łosice i Sochaczew) 2. Helena Dorociak (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Grodzisk, Otwock i Piaseczno) Ponadto pani Helena Dorociak udziela wsparcia w zakresie ewaluacji i badań. 3. Aldona Metlerska (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Lipsko, Radom, Szydłowiec i Garwolin) 4. Małgorzata Mroziewicz-Górnik (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Białobrzegi i Zwoleń) 5. Róża Nowak (na terenie całego województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu Grójec) 6. Danuta Rokita (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Kozienice i Przysucha) Tematy szkoleń realizowanych w 2010 roku w ramach projektu Razem dla Mazowsza Edukacja w Działaniu * Rozwój środowiskowej pracy socjalnej * Praca z rodziną * Zarządzanie i funkcjonowanie instytucji pomocy społecznej * Rozwój lokalnych usług socjalnych * Przygotowanie i realizacja projektu * Monitoring i ewaluacja projektu * Finansowanie i rozliczanie projektu * Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi * Mediacje i negocjacje w pracy z trudnym klientem * Asystent rodziny i asystent osoby niepełnosprawnej * Zarządzanie usługami w pomocy społecznej * Ustawodawstwo socjalne * Aktywna integracja w ustawodawstwie * Nowe metody wykorzystywane w pracy socjalnej (coaching, mentoring, tutoring) * Rola organizacji pozarządowych w budowaniu partnerstw lokalnych * Dobre praktyki ekonomii społecznej w krajach UE * Aktywna integracja * Stres i wypalenie zawodowe * Szkolenia krajowe i regionalne (wizyty studyjne) 7. Marianna Ślubowska (na terenie całego województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Pułtusk, Węgrów, Ostrów Mazowiecka i Ostrołęka) 8. Zdzisława Barankiewicz (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Gostynin, Płock i Nowy Dwór Mazowiecki) 9. Emilia Izdebska (na terenie całego województwa mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Wołomin, Wyszków, Legionowo i Warszawa-Zachód) Dorota Wójcik (na terenie całego województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów: Żyrardów oraz OPS/PCPR m. st. Warszawy) 6 Biuletyn MCPS nr 1/2010

7 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej i PROJEKTY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPO ECZNEJ Większość jednostek organizacyjnych pomocy społecznej województwa mazowieckiego podejmuje z powodzeniem zadanie realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Działanie 7.1. Przedstawiamy Państwu obszerną informację o działaniach w tym zakresie prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie w roku 2010 i planowanych na 2011 rok (według stanu na dzień 16 lipca 2010 roku). Informacja ta została opracowana na podstawie ankiety przygotowanej przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej skierowanej do kilkuset instytucji: ośrodków pomocy społecznej (OPS) i powiatowych centrów pomocy rodzinie (PCPR) znajdujących się w naszym województwie. Ankietę dotyczącą przebiegu realizacji projektów systemowych w roku 2010 i planach na 2011 rok rozesłano do 327 ośrodków pomocy społecznej, 38 powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz 4 ośrodków pomocy rodzinie znajdujących się w powiatach grodzkich. Do Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej nie zwróciły ankiet jedynie 2 jednostki: z Solca nad Wisłą (powiat lipski) i z Słubic (powiat płocki). Powodem tego była konieczność usuwania skutków powodzi, która nawiedziła te gminy w czerwcu bieżącego roku. Powiatowe centra pomocy rodzinie zgodne współdziałanie Projekty w ramach POKL w 2010 roku będą realizować wszystkie powiatowe centra pomocy rodzinie, których jest w województwie mazowieckim 38. Środki na ten cel zamkną się łączną kwotą ,35 zł. W 2011 roku projekty w ramach POKL planują realizować 32 mazowiec kie PCPR, tym razem na łączną kwotę ,36 zł. Dokładnych planów w tym zakresie nie wykazały jeszcze jednostki w: Grodzisku Mazowieckim, Makowie Mazowieckim, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, Pruszkowie oraz w Sochaczewie. Do realizacji projektów wybrano różne rodzaje działań możliwych do sfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak 29 powiatowych centrów pomocy rodzinie wybrało kontrakty, 5 jednostek Program Aktywności Lokalnej (PAL). Kolejnych 21 PCPR realizuje w ramach projektów indywidualne programy usamodzielniania i programy integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku pozostałych projektów konkursowych w ramach środków z Unii Europejskiej działania tego typu realizuje kilka PCPR (w Białobrzegach, Mławie i w Płocku). PCPR w Wołominie nawiązało partnerstwo jako uczestnik innego projektu finansowanego z POKL. Aż 22 PCPR wyraziły chęć zgłoszenia realizowanych przez siebie projektów jako przykładów dobrej praktyki. W bieżącym roku 23 PCPR realizowały rządowe programy z zakresu pomocy społecznej (Program opieki nad dzieckiem i rodziną, Programy konkursowe MPiPS Promocja i edukacja w zakresie rodzicielstwa zastępczego zawodowego, np. programy: I ty możesz zostać rodzicem zastępczym, Współpraca interdyscyplinarna drogą do poprawy sytuacji dzieci pozostających w systemie opieki zastępczej, Psychoedukacja i terapia domowa dla niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych). Pięć PCPR realizowało programy osłonowe, bądź inne wynikające z rozeznanych potrzeb lokalnych (PCPR Lipsko, PCPR Ostrołęka, PCPR Otwock, PCPR Pruszków, PCPR Sokołów Podlaski). Przy realizacji projektów systemowych POKL, na dzień zbierania informacji, z właściwym powiatowym urzędem pracy współpracuje 26 PCPR, z czego 12 miało już podpisane umowy lub porozumienia, a 2 były w trakcie ich podpisywania. Liczba pracowników zatrudnionych w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej w 2010 roku w powiatowych centrach pomocy rodzinie kształtuje się następująco: koordynatorzy 40 osób, pracownicy socjalni 100 osób, asystenci: rodziny/osoby niepełnosprawnej 17 osób, inni pracownicy 247 osób. Ośrodki pomocy społecznej dobry przykład Z informacji pochodzących z ankiet rozesłanych do wszystkich ośrodków pomocy społecznej na Mazowszu, w 2010 roku projekty w ramach programu operacyjnego POKL będzie realizować 232 z nich na łączną kwotę ,50 zł. W 2011 roku do złożenia projektów w ramach POKL przygotowuje się 189 ośrodków pomocy społecznej w naszym województwie. Kwota alokacji wykazanej przez nie wynosi łącznie ,49 zł. Projekty będą realizowane przy pomocy różnych działań ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. I tak 240 ośrodków pomocy rodzinie wybrało kontrakty, 27 Program Aktywności Lokalnej (PAL), przy zastosowaniu następujących narzędzi: praca socjalna, doradztwo zawodowe, asystent rodziny, wsparcie psychologa, szkolenia, kursy, program integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Biuletyn MCPS nr 1/2010 7

8 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej Z przekazanych danych wynika, że projekty systemowe POKL realizowano w ramach partnerstwa w 5 OPS: w Bulkowie, Słupnie, Staroźrebach (powiat płocki), Kowali (powiat radomski) i Chlewiskach (powiat szydłowiecki). W przypadku innych projektów konkursowych prowadzonych w ramach środków z Unii Europejskiej działania tego typu realizowały 22 ośrodki pomocy społecznej. Były to OPS w: Białobrzegach, Stromcu (powiat białobrzeski), Opinogórze Górnej (powiat ciechanowski), Karczewie (powiat otwocki), Konstancinie-Jeziornej (powiat piaseczyński), Bodzanowie (powiat płocki), Radzanowie (powiat białobrzeski), Słupnie (powiat płocki), Płocku (powiat grodzki), Raciążu (gmina miejska, powiat płoński), Przasnyszu (miasto), Radomiu (powiat grodzki), m. st. Warszawie (dzielnice: Bielany, Praga Południe, Śródmieście, Wawer), Błoniu i Ożarowie Mazowieckim (powiat warszawski zachodni), Korytnicy, Liwiu (powiat węgrowski), Tłuszczu (powiat wołomiński) i w Wyszkowie. Dziewięć ośrodków pomocy społecznej współpracowało w part nerstwie jako uczestnik innego projektu finansowanego z POKL. Były to OPS w Bodzanowie i Starej Białej (powiat płocki), Mordach, Skórcu (powiat siedlecki), Chlewiskach (powiat szydłowiecki) oraz w dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Tłuszczu, Zielonce (powiat wołomiński) i w Stoczku (powiat węgrowski), Tylko 59 OPS wyraziło chęć zgłoszenia realizowanych przez siebie projektów jako przykłady dobrej praktyki. Rządowe programy z zakresu pomocy społecznej realizowały 232 OPS (Program opieki nad dzieckiem i rodziną, Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, Uczeń na wsi i Asystent rodziny). Programy osłonowe, bądź inne, wynikające z rozeznanych potrzeb lokalnych realizowało 47 OPS (Projekty socjalne aktywizacja środowiska lokalnego, Uczeń na wsi, Program opieki nad dzieckiem i rodziną, skierowany do rodzin wielodzietnych, Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich, Pomoc państwa w zakresie dożywiania, Programy zapobiegające marginalizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz programy aktywizowania zawodowego i społecznego, Program Pomóż innym zostając wolontariuszem, Program dla osób bezdomnych Warto chcieć, Program dla osób bezrobotnych Daj sobie szansę uwierz w siebie w Ostrołęce, Tworzenie zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych, Tworzenie mieszkań chronionych, monitorowanie zjawiska bezdomności w Płocku, Program Aktywizacji Lokalnej silna rodzina, wsparcie specjalistów warsztaty dla rodzin w Michałowicach, powiat pruszkowski). Z powiatowym urzędem pracy przy realizacji projektów systemowych POKL współpracuje 219 ośrodków pomocy społecznej, z czego 148 jednostek ma podpisane umowy lub porozumienia. W trakcie ich podpisywania są następne 33 OPS. Z powodu braku gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, do projektów nie przystąpiły gminy: Trojanów (powiat garwoliński), Chynów (powiat grójecki), Karniewo, Maków Mazowiecki (powiat makowski), Sulejówek (powiat miński), Brok (powiat ostrowski), Baboszewo (powiat płoński), Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha (powiat sochaczewski), Bielany (powiat sokołowski). Gminy Trojanów, Karniewo, Maków Mazowiecki, Brok, Baboszewo, Nowa Sucha i Bielany jako powód braku strategii podały, że jest ona w trakcie opracowywania. OPS Sulejówek jako przyczynę wskazał nadmiar innych obowiązków, długotrwałe procedury oraz problemy z prawnikiem. Gminy Chynów, Młodzieszyn oraz Iłów nie podały żadnej przyczyny. Ze spełnieniem ustawowego wymogu dotyczącego liczby pracowników socjalnych zatrudnionych w OPS trudności mają następujące gminy: powiat białobrzeski: Promna, Radzanów, Stara Błotnica, Wyśmierzyce; powiaty ciechanowski: Gołymin Ośrodek, Sońsk; powiat garwoliński: Borowie, Garwolin gmina miejska, Garwolin gmina wiejska, Miastków Kościelny, Pilawa, Sobolew, Trojanów, Wilga, Żelechów; powiat gostyniński: Gostynin gmina miejska, Gostynin gmina wiejska, Szczawin Kościelny; powiat grodziski: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Żabia Wola; powiat grójecki: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Mogielnica, Pniewy, Warka; powiat kozienicki: Garbatka Letnisko, Gniewoszów, Gra bów n/pilicą, Sieciechów; 8 Biuletyn MCPS nr 1/2010

9 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej i powiat legionowski: Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew; powiat lipski: Ciepielów; powiat łosicki: Olszanka; powiat makowski: Płoniawy, Bramura, Sypniewo; powiat miński: Cegłów, Dębe Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Mińsk Mazowiecki gmina miejska, Mińsk Mazowiecki gmina wiejska, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek; powiat mławski: Mława, Strzegowo, Stupsk, Szreńsk, Wieczfnia Kościelna; powiat nowodworski: Czosnów, Leoncin, Nasielsk; powiat ostrołęcki: Czarnia, Goworowo, Łyse, Myszyniec, Olszewo, Borki, Troszyn; powiat ostrowski: Andrzejewo, Boguty, Pianki, Brok, Nur, Ostrów Mazowiecka gmina miejska, Ostrów Mazowiecka gmina wiejska; powiat otwocki: Celestynów, Józefów, Kołbiel, Otwock, Sobienie Jeziory; powiat piaseczyński: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn; powiat płocki: Bielsk, Bulkowo, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby; powiat płoński: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Płońsk gmina miejska, Płońsk gmina wiejska, Raciąż gmina miejska, Raciąż gmina wiejska; powiat pruszkowski: Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn; powiat przasnyski: Chorzele, Krasne, Krzywonoga Mała; powiat przysuski: Gielniów; powiat pułtuski: Gzy, Pułtusk, Winnica; powiat radomski: Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Wolanów, Zakrzew; powiat siedlecki: Kotuń, Mokobody, Mordy, Paprotnia, Siedlce gmina wiejska, Skórzec; powiat sierpecki: Gozdowo, Mochowo, Sierpc gmina miejska, Sierpc gmina wiejska, Zawidz; powiat sochaczewski: Brochów, Iłów, Nowa Sucha, Sochaczew gmina wiejska, Sochaczew gmina miejska, Teresin; powiat sokołowski: Bielany, Kosów Lacki, Sterdyń; powiat szydłowiecki: Mirów; powiat warszawski: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Południe, Praga Północ, Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Włochy, Wilanów, Wola, Wesoła, Żoliborz; powiat warszawski zachodni: Błonie, Izabelin, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice; powiat węgrowski: Grębków, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Wierzbno; powiat wołomiński: Dąbrówka, Jadów, Kobyłka, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki; powiat wyszkowski: Rząśnik, Wyszków, Zabrodzie; powiat żuromiński: Bieżuń, Kuczbork Osada, Lubowidz, Lutocin, Siemiątkowo Kosiebrodzkie; powiat żyrardowski: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Żyrardów. Kadra w liczbach Liczba pracowników zatrudnionych w ramach upowszechniania aktywnej integracji i pracy socjalnej w 2010 roku w ośrodkach pomocy społecznej kształtuje się następująco: koordynatorzy 201 osób, pracownicy socjalni 611 osób, asystenci: rodziny/osoby niepełnosprawnej 52 osoby, inni pracownicy 506 osób. Doradzctwo metodyczne Jedno z pytań ankiety poświęconej realizacji projektów systemowych ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie w roku 2010 oraz planów na 2011 rok dotyczyło doradztwa metodycznego dla projektu systemowego POKL. Skorzystała z niego przeważająca większość powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. Usługi doradcze świadczyło na ich rzecz przede wszystkim MCPS, ale także Regionalne Ośrodki EFS, oddziały terenowe Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, organizacje pozarządowe (Stowarzyszenie BORiS), Biuro Funduszy Europejskich Urzędu m.st. Warszawy oraz w jednym przypadku prywatna firma szkoleniowa. Podsumowanie Z powyższych danych wynika, że instytucje pomocy społecznej na Mazowszu aktywnie włączyły się w proces absorpcji środków unijnych przeznaczonych na rozwój kapitału ludzkiego. Stwarza to realne szanse na znaczne podwyższenie kwalifikacji pracowników tych instytucji, mimo istniejących aktualnie niedoborów kadry (zaledwie 149 ośrodków pomocy społecznej nie zgłasza takiego problemu), a przede wszystkim na podniesienie poziomu świadczonych przez nie usług. Podział administracyjny województwa mazowieckiego: Województwo mazowieckie składa się z 42 powiatów: 37 ziemskich: białobrzeski, ciechanowski, garwoliński, gostyniński, grodziski, grójecki, kozienicki, legionowski, lipski, łosicki, makowski, miński, mławski, nowodworski, ostrołęcki, ostrowski, otwocki, piaseczyński, płocki, płoński, pruszkowski, przasnyski, przysuski, pułtuski, radomski, siedlecki, sierpecki, sochaczewski, sokołowski, szydłowiecki, warszawski zachodni, węgrowski, wołomiński, wyszkowski, zwoleński, żuromiński i żyrardowski. 5 grodzkich: Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa. Środki przeznaczone na realizację POKL na Mazowszu w 2010 roku: powiatowe centra pomocy rodzinie (38): , 35 zł, ośrodki pomocy społecznej (232): ,50 zł. Planowane środki przeznaczone na realizację POKL na Mazowszu w 2011 roku: powiatowe centra pomocy rodzinie (32): ,36 zł, ośrodki pomocy społecznej (189): ,49 zł. Biuletyn MCPS nr 1/2010 9

10 POKL na Mazowszu działania pomocy społecznej Kolor biały: 0-10% Kolor żółty: poniżej 30% Kolor pomarańczowy: 30-50% Kolor zielony: 50-80% Kolor brązowy: powyżej 80% Kolor czerwony: 100% Aktywność OPS/PCPR w realizacji projektów systemowych na Mazowszu Liczba gmin w powiecie, które realizują projekty POKL w % 10 Biuletyn MCPS nr 1/2010

11 Mazowiecki informator dla aktywnej integracjii PRZECIWDZIA ANIE PRZEMOCY W RODZINIE Samorząd województwa mazowieckiego prowadzi od kilku lat wiele działań, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Realizowane są programy dla ofiar i sprawców przemocy, wspierane instytucje świadczące profesjonalną pomoc osobom pokrzywdzonym oraz ich rodzinom. Odbywają się liczne szkolenia podnoszące kwalifikacje osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy na całym Mazowszu. Organizowane są również kampanie społeczne dotyczące zjawiska przemocy i/lub agresji rówieśniczej, których celem jest edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na ten problem. Wsparcie dla ogólnopolskich kampanii Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w 2010 roku wspiera trzy kampanie: o Zły dotyk (II edycja) organizowaną przez Fundację Dzieci Niczyje i Rzecznika Praw Dziecka. Jest to ogólnopolska kampania społeczna poświęcona problemowi wykorzystywania seksualnego dzieci ( o Niebieska Linia (Telefon ) Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, realizowaną przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (www. niebieskalinia.info), o Każdy ruch w Internecie zostawia ślad prowadzoną w ramach programu Dziecko w Sieci przez Fundację Dzieci Niczyje, Naukową i Akademicką Sieć Komputerową oraz Rzecznika Praw Dziecka. Kampania ta informuje społeczeństwo o nowych zapisach w Kodeksie karnym dotyczących uwodzenia dzieci w Internecie w myśl tych zapisów uwodzenie dzieci jest przestępstwem ( W związku z zapisami znowelizowanej ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz z późn. zm.), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej przygotowuje Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Analiza danych wojewódzkich W celu rozpoznania sytuacji na Mazowszu dokonana została analiza danych zastanych, m.in. danych statystycznych Policji, badań Fundacji Dzieci Niczyje, TNS OBOP przygotowanych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz informacji z jednostek samorządów terytorialnych z terenu województwa. Analiza zasobów województwa mazowieckiego w zakresie przemocy w rodzinie została sporządzona przez MCPS na podstawie takich dokumentów, jak Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (za I-XII roku) przygotowane dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Informacje z rocznego sprawozdania gmin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (2009 rok) opracowane dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wynika z niej, że zjawiskiem przemocy domowej w województwie mazowieckim dotkniętych jest osób, w tym: to ofiary przemocy, sprawcy przemocy, a to jej świadkowie. W związku z doświadczaniem przemocy, ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie objęły różnymi formami pomocy osób. Biuletyn MCPS nr 1/

12 Mazowiecki informator dla aktywnej integracji Ze sprawozdań wynika również, że wsparcie w formie interwencji kryzysowej otrzymało: osób z rodzin. Pracownicy ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie wypełnili Niebieskich Kart, wobec osób sprawców przemocy podjęto działania interwencyjne. Wyspecjalizowane instytucje i kadry Zasoby instytucjonalne i kadrowe wyspecjalizowane w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w województwie mazowieckim stanowią także: 1. Punkty Informacyjno-Konsultacyjne działające w strukturach urzędów miast i gmin, a w m. st. Warszawie w urzędach dzielnic. W 2009 roku z ich porad skorzystało osób z terenu naszego województwa; 2. Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Domy dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży (7 placówek) i Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (3 placówki). Udzieliły one pomocy 882 osobom; 3. Ośrodki Interwencji Kryzysowej, z ich wsparcia skorzystało osób; 4. Schroniska i Hostele dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (łącznie 8 placówek) w powiatach: lipskim, mławskim, płońskim, pruszkowskim, wołomińskim, żyrardowskim oraz mieście Ostrołęce i m. st. Warszawie; 5. Zespoły interdyscyplinarne w 2009 roku funkcjonowało 48 takich stałych zespołów, z czego 17 zostało powołanych w celu przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 6. Inne: a. grupy wsparcia, grupy terapeutyczne i socjoterapeutyczne, w 2009 roku w województwie mazowieckim działało ich 668, b. telefony zaufania, które funkcjonują w 25 powiatach udzielając pomocy zarówno ofiarom przemocy (39 punktów obsługujących telefon zaufania), jak i jej sprawcom (23 punkty). c. 51 specjalistów, którzy uzyskali Certyfikat Specjalisty/Konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie przyznawany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Programu potwierdzania kwalifikacji osób pracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinach w szczególności z problemem alkoholowym. Liczba ta stanowi prawie 30% wszystkich specjalistów pracujących na terenie całego kraju (154 osoby). Wnioski do dalszych działań Z analizy danych wynika, że zdecydowanie najwięcej przypadków przemocy domowej wykazało m. st. Warszawa, były nią dotknięte osoby. Stolica wyróżnia się najbardziej rozbudowaną infrastrukturą instytucji i innych zasobów przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, posiada też zdecydowanie większą liczbę instrumentów wsparcia. Następne w kolejności pod względem skali występowania tego zjawiska jest miasto Radom, które wykazało osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Z pozostałych 40 powiatów dużą liczbę takich osób wykazały odpowiednio: ciechanowski 306, legionowski 352, pruszkowski 229, 12 Biuletyn MCPS nr 1/2010

13 Mazowiecki informator dla aktywnej integracjii sochaczewski 305 i wołomiński 315. Powiaty te, wyłączając m. st. Warszawę oraz miasto Radom, wyraźnie zaznaczają się na tle całego województwa: wykazują one wyraźnie wyższe wartości liczbowe dotyczące przemocy w rodzinie i bardziej rozbudowaną infrastrukturę przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku. Niestety, w województwie mazowieckim są też powiaty, które charakteryzują się gorszą infrastrukturą i nielicznymi lokalnymi zasobami przeciwdziałania przemocy. Te powiaty to: białobrzeski, lipski, łosicki i przysuski. Województwo mazowieckie jest regionem wewnętrznie bardzo zróżnicowanym. Analizując problem przemocy w rodzinie, możemy również dopatrzeć się znaczących różnic między poszczególnymi obszarami. Regiony bardziej rozwinięte gospodarczo, o wyższym standardzie życia mieszkańców, wykazują wprawdzie większe nasilenie zjawiska przemocy, a także bogatsze zasoby i większe możliwości jej przeciwdziałania. Dysponują ponadto wyspecjalizowanymi instrumentami pomocy jej ofiarom. Biorąc pod uwagę fakt, że przemoc w rodzinie jest problemem społecznym w województwie mazowieckim wskazane jest dalsze rozwijanie sieci usług mających na celu wypracowanie interdyscyplinarnego podejścia do tego zjawiska przez wyspecjalizowane kadry, rozszerzenie edukacji społeczeństwa i zwiększenie dostępności informacji na ten temat dla mieszkańców. Opracowywany obecnie Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na Mazowszu. Katarzyna Kowolik, Dominika Wolska Katarzyna Kowolik jest głównym specjalistą, Dominika Wolska inspektorem w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Biuletyn MCPS nr 1/

14 14 Biuletyn MCPS nr 1/2010 Kalendarium wydarzeń 2010

15

16

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU

OSOBY BEZROBOTNE W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY W GRUDNIU 2013 ROKU Bezrobotni Do 25 roku życia % udział w liczbie Długotrwale bezrobotne % udział w liczbie Powyżej 50 roku życia % udział w liczbie Bez kwalifikacji zawodowych % udział w liczbie Bez doświadczenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy:

Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: Harmonogram gminy, które 17 czerwca utracą sygnał analogowy: L. p. Powiat Gmina Rodzaj gminy 1 białobrzeski Stromiec wiejska 2 białobrzeski Radzanów wiejska 3 białobrzeski Stara Błotnica wiejska 4 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 415 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania i realizacji w województwie mazowieckim zadań na potrzeby obronne państwa przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa Adres oddziału szpitalnego pierwszego

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2013 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 213 roku Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 28-213 14 12 12188 1 8 6175 788

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty.

Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. Harmonogram wyłączania sygnału analogowego w województwie mazowieckim z podziałem na gminy i powiaty. L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska

Bardziej szczegółowo

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności

Data zawarcia aneksu. 5. Jednorazowe środki na podjęcie działności L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy:

Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: Harmonogram wyłączenia sygnału analogowego telewizji z podziałem na powiaty i gminy: L. p. Powiat Gmina Data wyłączenia Rodzaj gminy 1 białobrzeski Białobrzegi 2013-03-19 miejsko - wiejska 2 białobrzeski

Bardziej szczegółowo

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku

KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE. Pożary traw. na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Pożary traw na terenie województwa mazowieckiego w 2014 roku 14000 Pożary traw na terenie woj. mazowieckiego w latach 2008-2014 12000 12188 10000

Bardziej szczegółowo

Sprawy paszportowe załatwiane są:

Sprawy paszportowe załatwiane są: Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na miejsca i zakres załatwiania spraw paszportowych w 2009 roku. Sprawy paszportowe załatwiane są: I. w Oddziale Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku

Pozycjonowanie mazowieckich gmin według wysokości środków niewykorzystanych na wydatki w 2007 roku 1 Błonie warszawski zachodni 25579772,69 31550663,88 2 Piaseczno piaseczyński 25228667,48 267970950,62 3 Sochaczew (gm.m.) sochaczewski 24258551,49 63354715,08 4 Łomianki warszawski zachodni 21104887,21

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok

Gradacja mazowieckich gmin według udziału subwencji ogólnej z budżetu państwa w dochodach ogółem za 2007 rok subwencji ogólnej z w za 2007 rok ogółem 1 Lipsko lipski 71,20 6943858,00 9753115,17 2 Lutocin żuromiński 57,66 5592505,00 9699040,87 3 Miastków Kościelny garwoliński 57,01 6323419,00 11090826,07 4 Czarnia

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM

LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lp LUDNOŚĆ WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO OGÓŁEM Lata 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 czerwiec 2012 Wzrost / spadek do grudnia 2011 r. w osobach Załącznik Nr 1 do grudnia 2011 r. w % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 204 495

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna

Załącznik nr 2. 1.3 Struktura demograficzna. 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Załącznik nr 2 1.3 Struktura demograficzna 1.3.1 Krótka charakterystyka ogólna Zaludnienie: W województwie mazowieckim żyje 5242 911 osób, co stanowi 13,73 % mieszkańców Polski. Pod względem zaludnienia

Bardziej szczegółowo

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń

Oddział Chirurgii Dziecięcej. Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej z Pododdziałem Leczenia Oparzeń Załącznik nr 4a Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla dzieci Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r.

MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego od 1 lipca 2012 r. MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO tel: 22 695 62 72, 695 60 63 fax: 22 695 62 50 e-mail: rzecznik@mazowieckie.pl MATERIAŁ PRASOWY, 11 MARCA 2011 R. Rejony

Bardziej szczegółowo

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna

Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Gminy: Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna Lista identyfikatorów gmin WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Powiat białobrzeski Białobrzegi miasto 140101 4 Białobrzegi obszar wiejski 140101 5 Promna 140102 2 Radzanów 140103 2 Stara Błotnica 140104 2 Stromiec

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Oddział chirurgii urazowo - ortopedycznej Oddział chirurgii urazowoortopedycznej Załącznik nr 4 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: ortopedia i traumatologia dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki

Partnerzy projektu: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki Partnerzy projektu: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów

ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów ANEKS STATYSTYCZNY Załączniki według obszarów WARSZAWA LISTOPAD 2013 ROK SPIS ZAŁĄCZNIKÓW ZAŁĄCZNIK NR 1 Podmioty gospodarcze; ZAŁĄCZNIK NR 2 Bezrobotni ; ZAŁĄCZNIK NR 3 Stopa bezrobocia w województwie

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa mazowieckiego

Ranking gmin województwa mazowieckiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto

Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo. Baboszewo. Baranowo. Baranów. Belsk Duży. Białobrzegi - miasto Wykaz gmin województwa mazowieckiego nienależących do obszaru ZIT WOF: Andrzejewo Baboszewo Baranowo Baranów Belsk Duży Białobrzegi - miasto Białobrzegi - obszar wiejski Bielany Bielsk Bieżuń - miasto

Bardziej szczegółowo

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.

Gmina podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych w gminach województwa mazowieckiego. INFORMACJA o realizacji zadania własnego gminy, określonego w art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r.

LICZBA RADNYCH Wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego w wyborach w 2014 r. Sejmik 1 Sejmik województwa mazowieckiego 51 Rady Powiatów Nazwa powiatu 1 powiat białobrzeski 15 R 2 powiat ciechanowski 21 C 3 powiat garwoliński 23 S 4 powiat gostyniński 17 P 5 powiat grodziski 21

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak

Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie. Promotor prowadzący szkolenie. Agnieszka Borkowska ElŜbieta Michalak Harmonogram konferencji powiatowych województwo mazowieckie Lp Nazwa powiatu/dzielnicy Liczba szkół i placówek Delegatura Promotor prowadzący szkolenie Terminy Miejsce konferencji 1. Siedlce- miasto 101

Bardziej szczegółowo

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko

Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Miejscowość z: Miejscowość do: Wolne włókna Lipsko Rzeczniów brak Rzeczniów Sienno brak Lipsko Solec nad Wisłą od 1 do 5 Lipsko Chotcza brak Lipsko Ciepielów brak Zwoleń Policzna od 1 do 5 Zwoleń Przyłęk

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU MATURALNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2009 ROKU Egzamin maturalny w maju 2009 roku przeprowadzono w województwie mazowieckim w 1073 szkołach (474 licea ogólnokształcące;

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 93 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 3 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów,

Bardziej szczegółowo

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat.

telefon, faks, adres e-mail tel. 48 360 02 24 fax: 48 360 02 24 pcpr2@bialobrzegipowiat.pl tel./fax. 23 672 52 16, pcpr_ciech@ciechanow.powiat. Realizacja zadań na szczeblu powiatu z zakresu systemu pieczy - jako organizator ) pieczy w 1 białobrzeski 2 ciechanowski 3 garwoliński ul. Pl. Zygmunta Starego 9 26-800 Białobrzegi ul. 17 Stycznia 7 06-400

Bardziej szczegółowo

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie

Data rozpoczęcia realizacji projektu [format: rrrrmm-dd] Wartośd unijnego dofinansowania PLN. Priorytet/ Działanie Załącznik Zestawienie zatwierdzonych projektów pozakonkursowych dla których zostały zawarte umowy o dofinansowanie w ramach Poddziałania PO WER 2014-2020. Lp. Instytucja organizująca konkurs / Instytucja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014

ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH 2011 2014 1. Skrócenie czasu dojazdu Cele zmian w Planie Zwiększenie liczby miejsc wyczekiwania ZRM (o 20) Współpraca z Lotniczym

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2009 roku w 753 szkołach ponadgimnazjalnych.

Bardziej szczegółowo

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH

OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych OBSZAR METROPOLITALNY WARSZAWY W NAJNOWSZYCH STATYSTYKACH Warszawa, 17 lutego 2016 r. Obszar Metropolitalny w publikacjach Urzędu Statystycznego

Bardziej szczegółowo

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00

Sucha (136) Białobrzegi białobrzeski Pompa pożarnicza 8 280,00 Załącznik do Uchwały Nr 162/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r. Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na 2016 r. Pomoc finansowa Lp. OSP Gmina Powiat Przedmiot dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo mazowieckie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka m.st. Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego 89 629 2 Biblioteka

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.04.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.01.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2009 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00 844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457 03 35 http://www.oke.waw.pl e mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49

Porównanie wskaźnika G (dochody podatkowe na mieszkańca) mazowieckich gmin za lata Załącznik Nr 49 Wskaźnik G Wskaźnik G Wskaźnik G 1 Białobrzegi białobrzeski 10 323 8 570 123,69 830,20 10 394 10 224 031,03 983,65 10 472 10 320 919,52 985,57 2 Promna białobrzeski 5 608 3 112 683,99 555,04 5 628 4 009

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa. Wyniki wstępne URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Wyniki wstępne Data opracowania 29.07.2016 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846

Bardziej szczegółowo

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl

08-112 Wiśniew 25 641 73 13 25 641 73 13 gops@wisniew.pl Wykaz punktów konsultacyjnych świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (na podstawie Sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, za okres 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika:

Gradacja mazowieckich gmin według wskaźnika: udział sumy w dochodach ogółem za 2009 rok w - wykonanie (w (w (kol. 5+6) (wykonanie) (w 1 Lesznowola piaseczyoski 87,40 58 128 931,67 13 274 890,00 71 403 821,67 81 699 692,58 2 Teresin sochaczewski 87,21

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Data opracowania: Informacja sygnalna 24.08.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 Internet: warszawa.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 17.02.2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. (22) 464-23-15, 464-20-85 faks (22)

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015

Klasyfikacja szkół podstawowych uczestniczących w XVII Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Radom - Siedlce 2015 1 1 SP 4 Radom Radom Radom 11 15 7 11 8 0,5 6 58,5 2 2 SP 6 Płock Płock Płock 15 8 7 13 13 56 3 3 SP Olszewo Borki Ostrołęka Ziemski Ostrołęka 0,5 13 5 9 7 8 42,5 4 4 SP 204 Warszawa Warszawa Warszawa

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145) zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE Nr 4/2012 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód powierzchniowych i podziemnych wraŝliwych na zanieczyszczenie związkami

Bardziej szczegółowo

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku.

Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 2012 roku. Gminne programy przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie i ich realizacja w województwie mazowieckim w 212 roku. W 212 roku wśród 314 gmin województwa mazowieckiego 58 tj.

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Delegatura w Radomiu Delegatura w Radomiu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do

GMINA. Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze. Udział wydanych decyzji w stosunku do GMINA Liczba wniosków o świadczenie wychowawcze złożonych w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Liczba wydanych decyzji w okresie od 1.08.2017 r. do 6.10.2017 r. Udział wydanych decyzji w stosunku

Bardziej szczegółowo

Analiza budżetów gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego według stanu na r.

Analiza budżetów gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego według stanu na r. 2008 Analiza budżetów gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu z terenu województwa mazowieckiego WYDZIAŁ ANALIZ I ZARZĄDZANIA DŁUGIEM DEPARTAMENT BUDŻETU i FINANSÓW Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844

ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD. Adres zarządu. ul. Grochowska 259a Warszawa 03-844 ZARZĄDY ODDZIAŁÓW MAZOWIECKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO TPD Lp Powiat Imię i Nazwisko prezesa/ przewodniczącego Adres zarządu Warszawski: 1. Warszawa-Bemowo Piotr Rezmer ul. Synów Pułku 2 Warszawa 01-354

Bardziej szczegółowo

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności

Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod względem wykształcenia ludności Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego... Rocznik Żyrardowski 285 tom VI Barbara Rakowska, Witold Rakowski Typologia miast i gmin województwa mazowieckiego pod

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2014 r. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 214 r. Ustawa z dnia 2 kwietnia 24 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 28 r.,

Bardziej szczegółowo

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych

Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych Odsetek zwrotów należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dane za I kwartał 2016 Kwota wypłaconych świadczeń pomniejszona o odzyskane nienależnie pobrane świadczenia Kwoty

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie

Powiatowy Urząd Pracy w Białobrzegach. Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie. Powiatowy Urząd Pracy w Garwolinie. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Siedziba Telefon kontaktowy Wartość podpisanych aneksów (wraz z wkładem prywatnym) Data zawarcia aneksu Zadania projektu Grupa docelowa Obszar realizacji 1. w Białobrzegach

Bardziej szczegółowo

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki)

radomski i Miasto Radom) Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach (Miasto Siedlce i powiat siedlecki) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, ul. Traugutta 61, 26-600 Radom (Powiat Delegatura w Radomiu radomski i Miasto Radom) 01.12.2016 Delegatura

Bardziej szczegółowo

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami)

Godzina spotkania (z podziałem na spotkanie z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami) Nazwa wydziału/delegatury Miejsce spotkania Termin spotkania Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku ul. Zwoleńska 12 27-300 Lipsko 48/378-01- 37 Mieczysław Mejzner (Powiat lipski i Delegatura w Radomiu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

WYNIKI PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM WYIKI PRÓBEGO EGZAMIU MAURALEGO Z MAEMAYKI w 2010 roku W WOJEWÓDZWIE MAZOWIECKIM 1. ZDAWALOŚĆ EGZAMIU Próbny egzamin maturalny z matematyki przeprowadzono 3 listopada 2010 roku w 706 szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz punktów konsultacyjnych

Wykaz punktów konsultacyjnych L p Wykaz punktów konsultacyjnych (na podstawie sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020, za okres od 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.) Nazwa Ośrodka

Bardziej szczegółowo

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa

data publikacji [RRRR-MM-DD] Kampinoska Dolina Wisły PLH140029 chronionego krajobrazu na terenie województwa WPN Warszawa WSTI Siedlce WSTI Ostrołęka WSTI Ciechanów WSTII Radom WSTII Płock utworzenia / 1 1 1997.10.01. Rozporządzenie Wojewody ego z dnia 29 1997.09.16. 148 409,1 Rozporządzenie Nr 3 Wojewody z dnia

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. alternatywnie Załącznik nr 8 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: położnictwo i ginekologia (I stopień referencyjności) Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO. W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w 2011 roku OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00-844 WARSZAWA ul. Grzybowska 77 tel. (022) 457-03-35 http://www.oke.waw.pl e-mail info@oke.waw.pl WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o

Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych Pomoc w pozyskaniu opinii o Dofinansowanie projektów MŚP ze środków UE w perspektywie finansowej 2014-2020 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r.

Obszar Metropolitalny Warszawy w 2012 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 notatka informacyjna Data opracowania 10.03.2014 r. Internet: www.stat.gov.pl/warsz

Bardziej szczegółowo

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci

Beneficjenci przewidziani do do dofinansowania w 2011r. Lista uchwalona przez Sejmik. Beneficjenci przyjęci Ip- beneficjent powiat lokalizacja nazwa zadania w 2011r. Lista 1 Gmina Wyśmierzyce białobrzeski Kostrzyn 80, dz. nr 792, 793, 26-811 Wyśmierzyce 2 Gmina Ciechanów ciechanowski Gumowo 6, dz. nr 489/2,

Bardziej szczegółowo

Aktualna Maksymalna suma ze średniej trzech ocen EFRR w PLN. Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Suma ze średniej trzech ocen po

Aktualna Maksymalna suma ze średniej trzech ocen EFRR w PLN. Procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia. Suma ze średniej trzech ocen po Załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem y wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W WARSZAWIE STOPA BEZROBOCIA Min: 5,6 miasto Warszawa Max: 39,8 powiat szydłowiecki LICZBA BEZROBOTNYCH Min: 2 392 powiat łosicki Max: 58 398 miasto Warszawa WZROST / SPADEK (-) LICZBY BEZROBOTNYCH W ODNIESIENIU DO

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA

PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA PODZIAŁ JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WG KLASYFIKACJI DEGURBA Zbierając od uczestników dane dotyczące miejsca zamieszkania, należy mieć na uwadze, iż w perspektywie finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca

Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.1. Wnioskodawca L.p. Numer kancelaryjny wniosku Znak KSI Wnioskodawca Tytuł projektu watrość projektu Wysokość wkładu własnego Kwota dofinansowania ogółem w 2008 r.w PLN Lista wniosków zatwierdzonych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby

BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od r. godz do r. do godz Najważniejsze zdarzenia z minionej doby `````` BIULETYN INFORMACYJNY NR 291/2015 za okres od 18.10.2015 r. godz. 8.00 do 19.10.2015 r. do godz. 8.00 poniedziałek, 19.10.2015 r. Najważniejsze zdarzenia z minionej doby 1. Wolka Brzózka(pow. radomski)-

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r.

Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Propozycja podziału dotacji na zakup nowosci wydawniczych w 2014 r. Województwo Mazowieckie data: 06.06.2014 r. L.p. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Dotacja ogółem 1 2 3 4 W tym minimum 1/3 na publikacje

Bardziej szczegółowo

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l

XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 2013 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ w w w. o k e. w a w. p l XIX. XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI W 03 R. /PRZEDMIOT DODATKOWY/ 03 w w w. o k e. w a w. p l XIX. ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /w 03 r./ /przedmiot dodatkowy/

Bardziej szczegółowo

Analiza budżetów mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2009r. wraz z odniesieniem do lat 2007-2008

Analiza budżetów mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2009r. wraz z odniesieniem do lat 2007-2008 2010 Analiza budżetów mazowieckich gmin oraz powiatów i miast na prawach powiatu według stanu na 31.12.2009r. wraz z odniesieniem do lat 2007-2008 WYDZIAŁ ANALIZ I ZARZĄDZANIA DŁUGIEM DEPARTAMENT BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na terenie woj. mazowieckiego w 2014 roku Warszawa, styczeń 2015 roku W 2014 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.08.2013 Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska

Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Sytuacja kobiet na mazowieckim rynku pracy prognozy Edyta Łaszkiewicz, Marzena Pawłowska Listopad 2010 Cel prognoz Uzyskanie szczegółowych informacji na temat sytuacji kobiet na mazowieckim rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R.

BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. BEZROBOTNI BĘDĄCY W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W III KWARTALE 2010 R. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008

Bardziej szczegółowo

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI MAZOWIECKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W Y K A Z PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, w powiatach na Mazowszu 2013 rok 1. Ognisko Pracy Pozaszkolnej 06 400 Ciechanów ul. Powstańców Warszawskich

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa. Data opracowania grudzień 2013 r. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22 846 76 67 Data opracowania grudzień

Bardziej szczegółowo

Białobrzegi, ul. Krakowska 28 wt-pt. godz. 10-14

Białobrzegi, ul. Krakowska 28 wt-pt. godz. 10-14 Lp. Nazwa Powiatu Adres punktu pomocy prawnej Harmonogram pracy punktu 1 białobrzeski Białobrzegi, ul. Krakowska 28 wt- 2 ciechanowski Wyśmierzyce, ul. Mickiewicza 75 lok. 2 Ciechanów, pl. Jana Pawła II

Bardziej szczegółowo

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku

Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w województwie mazowieckim w 2013 roku Zatwierdził: Warszawa, 2015 r. Copyright Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Oddział Statystyki Medycznej i Programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego

Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego Załącznik nr 1do PSzO Szczegółowy wykaz grup szkoleniowych województwa mazowieckiego 1) Grupa D : kadra kierownicza szczebla wojewódzkiego tj.: - kierownicy /ich zastępcy/ komórek organizacyjnych Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat

POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Powiat POWIAT ADRES PUNKTU DNI LICZBA RADCÓW PRAWNYCH Poniedziałek: godz.09.00 13.00 Węgrowski Sierpecki Kutnowski Płocki Budynek Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej ul. Piłsudskiego 23 07-100 Węgrów Budynek

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r.

Zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w poszczególnych gminach należy składać do Dyrektora Delegatury w Warszawie do dnia 15 marca 2018 r. INFORMACJA DYREKTORA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO w WARSZAWIE z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach

Bardziej szczegółowo

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1

2 białobrzeski Białobrzegi OSP Stawiszyn białobrzeski Białobrzegi OSP Sucha tel białobrzeski Promna OSP Olszamy 1 1 Wykaz VI - Jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z terenu województwa mazowieckiego współpracujące z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne Lp. Powiat/Miasto Gmina Nazwa jednostki Adres i

Bardziej szczegółowo

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika)

Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim. (według rozdzielnika) Warszawa, 10 czerwca 2013 r. WOJEWODA MAZOWIECKI BW-I.020.22.2013.KJ Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie gmin objętych szóstym etapem wyłączenia sygnału analogowego w województwie mazowieckim (według rozdzielnika)

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu

Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr 589/143/16 Zarzadu Województwa Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2016 r. Lista projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej w ramach konkursu dotacji na opracowanie albo

Bardziej szczegółowo

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki

Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki Współpraca na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego dobre praktyki 19 grudnia 2012 r. Agnieszka Ajdyn Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych Plan prezentacji 1. 2. 3. Podejmowane

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Arion Med. Sp. z o. o. ul. Kruk 5, Gorzewo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru. Arion Med. Sp. z o. o. ul. Kruk 5, Gorzewo Załącznik nr 1 Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgia ogólna dla pacjentów dorosłych Województwo mazowieckie Miejsce zdarzenia na terenie województwa (dzielnica,

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą

Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do zarządzania oświatą Załącznik nr 1 do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (SOPZ) Lista Partnerów Projektu ASI wraz z liczbą wdrożeń Systemu Dziedzinowego do L.P. NAZWA URZĘDU ULICA KOD I MIEJSCOWOŚĆ 1 Urząd Gminy Andrzejewo

Bardziej szczegółowo

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001

TERYT miejsca stacjonowania. Numer księgi rejestrowej ZOZ 1 2 3a 3b 4 5 6 7 8a 8b 8c 1,0 0,0 1465108401 01-01 001 Załącznik nr 9 Tabela 8: Zespoły Ratownictwa Medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 1 lipca 2012r. Numer rejonu operacyjnego Nazwa i opis (powiat, miasto, gmina)

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH "MAŁA OJCZYZNA"

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH MAŁA OJCZYZNA Dotyczy konkursu nr:rpma.10.01.01-ip-14-031/16 Załącznik nr 13b do Regulaminu funkcjonowania KOP Lista pozytywnie ocenionych wniosków o dofinansowanie po ocenie formalnej/podlegających środkowi odwoławczemu*

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 20:27:14 Numer KRS: 0000163347

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.01.2016 godz. 20:27:14 Numer KRS: 0000163347 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.01.2016 godz. 20:27:14 Numer KRS: 0000163347 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r.

Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. Wykaz Środowiskowych Domów Samopomocy w województwie mazowieckim stan na dzień 31.10.2014 r. L.p. Adres placówki Organ prowadzący Typ domu Liczba 1. Jasionna 32 26-800 Białobrzegi tel. do kierownika 9

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE

PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE PODMIOTY UPRAWNIONE DO PROWADZENIA STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA NA OBSZARZE DZIAŁANIA OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W WARSZAWIE (bez miasta Płock i powiatu płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego) I. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo