(wykształcenie, kursy, specjalizacja) absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr socjologii. Szkoła Mediacji - 40 h

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(wykształcenie, kursy, specjalizacja) absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr socjologii. Szkoła Mediacji - 40 h"

Transkrypt

1 LISTA MEDIATORÓW CYWILNYCH rekomendowanych przez Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji Bliżej KRS którzy wyrazili pisemną zgodę na zgłoszenie do Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz gotowość do przeprowadzania postępowań mediacyjnych w SO w Poznaniu. Tel , Lp. Imię i Adres, telefon, nazwisko 1. Stella Gołębiewska tel Informacje dodatkowe (wykształcenie, kursy, specjalizacja) absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - mgr socjologii Szkoła Mediacji - 40 h Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie h Kurs pomocy socjoterapeutycznej dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym h Specjalistyczne szkolenie Krzywdzenie małych dzieci - rodzaje, konsekwencje, podejmowanie działań w celu ochrony dziecka - 30 h Warsztaty Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej -36 h Miejsce pracy Uwagi Data zgłoszenia Urząd Miasta Poznania Pl. Kolegiacki Poznań rodzinne Główny specjalista

2 2. Wojciech Bauer tel absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, mgr politologii Specjalizacja "Marketing polityczny" - Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM h Urząd Miasta Poznania Pl. Kolegiacki Poznań pracownicze, rodzinne Studia Podyplomowe - Zarządzanie Projektem - Wyższa Szkoła Bankowa Warsztaty Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej -36 h Warsztaty Lokalne programy wspierania przedsiębiorczości i zatrudniania" - projekt "Decydujmy Razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych" 3. Renata Lachowska tel Certyfikat PRINCE 2 Foundation - metodyka zarządzania projektami Specjalizacja II Stopnia w zawodzie pracownika socjalnego - praca z dzieckiem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Grunwald ul. Matejki Poznań

3 pracownicze Szkolenie z zakresu profilaktyki i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania małych dzieci- 56 h Szkolenie z zakresu rozwiązywania problemów w zespole - 24 h 4. Anita Wrzesiak tel Zarządzanie konfliktem w zespole - 24h Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych, Kierunek: pedagogika, Specjalność: praca socjalna Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Zawód: pracownik socjalny Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Grunwald ul. Matejki Poznań rodzinne Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach- kurs podstawowy- 80h Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie- 30h 5. Justyna Piekarska tel Absolwentka UAM w Poznaniu mgr pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej Studia Podyplomowe dla Zawodowych Sąd Rejonowy Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu III Zespół

4 Kuratorów 150 h Szkoła Mediacji Stowarzyszenie Centrum Dialogu i Mediacji Bliżej 40 h Specjalistyczne szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej dla zawodowych kuratorów sądowych rodzinnych Polskie Centrum Mediacji 60 h Certyfikat trenera metody Wideotreningu Komunikacji Szkolenie: Program Wspierania Rodziny 3 części: 1.Współpraca z rodzicami i interwencja w sytuacji krzywdzenia dziecka w rodzinie. 2. Prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców. 3. Jak pracować z dziećmi przejawiającymi zaburzenia zachowania? 90 h Szkolenie: Współpraca ze środowiskiem szkolnym w budowaniu strategii dla ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania 20 h Szkolenie: Wyższe kwalifikacje zawodowe terapeutów szansą dla pacjentów dotkniętych patologiami społecznymi 90 h Szkolenie: Moi rodzice rozwodzą się formy pomocy psychologicznej udzielanej dziecku i Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Rodzinnych ul. Wawrzyniaka 40, Poznań tel pracownicze

5 jego rodzinie -20 h Cykl szkoleń z zakresu Analizy Transakcyjnej 140 h zakończony zdaniem testu 101 Szkolenie Ocena kompetencji wychowawczych rodziców w sytuacji konfliktu o uregulowanie kontaktów z dziećmi 25 h Szkolenie Jak chronić małe dziecko przed krzywdzeniem? Rola kuratora rodzinnego - 30 h 6. Izabela Miętkowska tel Szkolenie z zakresu profilaktyki i interwencji w przypadkach podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania małych dzieci, organizowane w ramach projektu Taki mały a V.I.P. tworzenie systemu ochrony dzieci w wieku do lat 5 przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem 56 h Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych, zawód pracownik socjalny Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wydział Pedagogiki, Specjalność Pedagogika opiekuńczowychowawcza i hospicyjna Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Filia Jeżyce ul. Długosza 18A Poznań Starszy Specjalista pracy socjalnej pracownik ds. przemocy pracownicze I stopień specjalizacji z zakresu pracy socjalnej h dydaktycznych

6 wychowawca w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji, Certyfikat trenera stażysty metody Wideotreningu Komunikacji Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla osób zajmujących się rozwiązaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Poznania - 16 h Szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych dla osób zajmujących się rozwiązaniem problemów alkoholowych na terenie miasta Poznania - 6 h Przeszkolenie dla pracowników socjalnych z zakresu problematyki uzależnienia Szkolenie z zakresu problematyki uzależnień:,,rodzina dysfunkcyjna Trening umiejętności negocjacji Szkolenie dla pracowników socjalnych:,,możliwości i ograniczenia w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie,, Skuteczny Pracownik Socjalny Ukończenie semestralnego szkolenia doskonalą, w zakresie wiedzy i umiejętności

7 psychologicznych oraz socjoterapeutycznych, związanych z kwalifikowaną pracą Pracownika Socjalnego Projekt,,Reintegracja społeczno- zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i bezdomnych w Poznaniu - szkolenie dla pracowników socjalnych,,warsztaty z zakresu przygotowania projektów współfinansowanych z EFS,,Krzywdzenie dziecka jako problem społeczny,,problemy psychospołeczne narkomanii w Polsce dotyczące problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych Przyszłość Skutecznego Pracownika Socjalnego Kompetencje psychospołeczne pracownika socjalnego na tle standardów europejskich Superwizja pracy socjalnej - 36h,,Sztuka bycia liderem,,organizowanie społeczności lokalnej,,grupy psychomanipulacyjne rozpoznanie mechanizmów działania oraz pomoc osobom poszkodowanym

8 ,,Wyższe kwalifikacje zawodowe terapeutów szansą dla pacjentów dotkniętych patologiami społecznymi - 90h,,Organizacja i rozwój społeczności lokalnej Prowadzenie superwizji pracy socjalnej,,przemoc domowa praca socjalna z rodzina dotkniętą przemocą,,z lotu ptaka systemowe spojrzenie na superwizję pracowników socjalnych - 16 h Prowadzenie grupowej superwizji pracy socjalnej - 16h,,Lokalny System Profilaktyki Krzywdzenia Małego Dziecka - 10 h szkolenie szefów zarządu NGO na szczeblu powiatu jako lider Wprowadzenie do pracy z klientem w kryzysie szkolenie : Nowe zadania i obowiązki gmin oraz służb według nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 7. Małgorzata Majchrzak- Pochylska tel Wykształcenie wyższe prawnicze Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto

9 pracownicze 8. Justyna Mieloch tel Problem wykorzystywania seksualnego dzieci rozpoznanie i prawna interwencja absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mgr pedagogiki Studium Pracy Socjalnej Wykorzystywanie seksualne dzieci - seminarium Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto, III ZKSS, ul. 27 Grudnia Poznań pracownicze Szkolenie z zakresu profilaktyki i interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia i zaniedbywania małych dzieci- 56 h Szkoła Mediacji 40h 9. Aleksandra Klausa tel Problemy wykorzystywania seksualnego dzieci rozpoznanie i prawna interwencja 16 h wykształcenie wyższe licencjackie socjologia, specjalność: praca socjalna, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu Urząd Miasta Poznania Pl. Kolegiacki Poznań pracownicze Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z

10 Rodzin z Problemem Alkoholowym 120 h 10. Maria Rybacka tel Aleksander Ott Kozeński Tel Warsztaty Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej -36 h Wykształcenie wyższe prawnicze Wykształcenie wyższe pedagogiczne oraz studia podyplomowe profilaktyka społeczna i resocjalizacja Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto Sąd Rejonowy Poznań- Stare Miasto ul. 27 Grudnia Poznań pracownicze 27.XI.2013 r Problemy wykorzystywania seksualnego - rozpoznanie i interwencja Wykorzystywanie seksualne dzieci Praca z trudnym zadłużony/niewypłacalnym podopiecznym

11 MARIOLA KRÓL Gogolin,ul.Elsnera 6 Tel , Wykształcenie -mgr pedagogiki, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, studia podyplomowe-akademia Mediatora,Mediacje w Biznesie, Trener Biznesu, Coaching Doświadczenie zawodowe: mediator cywilny od 2008 roku. certyfikowany coach ICF, trener biznesu i mediacji Prezes stowarzyszenia Centrum Dialogu i Mediacji Bliżej RAFAŁ BALICKI Adres: Ul. Wróblewskiego Ostrów Wielkopolski Tel , Wykształcenie -mgr psychologii, coach, trener biznesu Ukończona: Szkoła Mediacji-40 h, Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych-20 h, kurs specjalistyczny dot. mediacji gospodarczych-100 h, kurs specjalistyczny z zakresu mediacji rodzinnych 80 h

12 MAREK BENEDYKCINSKI Adres: Poznan, ul. Dąbrowskiego 291 A Tel , Wykształcenie: ochrona środowiska Ukończona Szkoła Madiacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych-12 h MAŁGORZATA ZROSLAK Adres: Poznan, ul Zulawska 14 Tel ; Wykształcenie wyższe-ekonomiczne Ukończona Szkoła Madiacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych-12 h PAULINA KESY Adres: Poznan, Os. B. Śmiałego 5/13 Tel ; Wykształcenie: wyższe mgr ( filologia polska, etnolog), podyplomowe studia z doradztwa zawodowego i personalnego Kursy dot. mediacji: Ukończona Szkoła Madiacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania dokumentów mediacyjnych-12 h,

13 Kurs specjalistyczny z zakresu mediacji rodzinnych-80 h, kurs specjalistyczny dot. mediacji gospodarczych-100 h MARIKA KOPACKA Adres: Poznan, ul. Golecinska 9 Tel ; Wykształcenie:mgr pedagogiki, zootechnik Ukończona Szkoła Mediacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h, Kurs asertywności, Kurs specjalistyczny:mediacje rodzinne 40 h NATALIA WLOCZEWSKA Poznan, Os. Bolesława Chrobrego 11 c /121 Tel , Wykształcenie wyższe Ukończona Szkoła Mediacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h KRZYSZTOF KANTORSKI Poznan, os. Lecha 19/43 Tel , Wykształcenie: wyższe

14 Ukończona Szkoła Madiacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h ANITA KUBIAK Poznan, ul. Górki 17A / 36 Tel , Wykształcenie: wyższe Ukończona Szkoła Madiacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h, kurs specjalistyczny Mediacje gospodarcze 40 h : mediacje cywilne-gospodarcze DANIEL GARBACKI Poznan, ul. Górki 17A/36 Tel , Wykształcenie: wyższe Ukończona Szkoła Madiacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h, kurs specjalistyczny Mediacje Rodzinne 40 h, kurs specjalistyczny Mediacje gospodarcze 40 h JOANNA KUZNIAK Rokietnica, ul. Obornicka 2/2 Tel ,

15 Wykształcenie -wyższe Ukończona Szkoła Mediacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h PIOTR KRUSZEWSKI Poznan, Os.Z. Starego 12 D/38 Tel , Ukończona Szkoła Mediacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h, Kurs mediacje gospodarcze 12 h ROBERT WIKARIAK Poznan, ul.górki 26/9 Tel , Wykształcenie: wyższe mgr historii- specjalizacja pedagogiczna, studia podyplomowe: zarządzanie sprzedażą Ukończona Szkoła Mediacji-40 h, Negocjacje w biznesie-20 h, Warsztat konstruowania Dokumentów mediacyjnych-12 h

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2015

Studium w DCP Jesień 2015 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2015 Studium w DCP Jesień 2015 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

Studium w DCP Jesień 2014

Studium w DCP Jesień 2014 Oferta Szkoleniowa Studium- Edycje 2010 2010 Oferta szkoleniowa Studium DCP- Jesień 2014 Studium w DCP Jesień 2014 Dolnośląskie Centrum Psychoterapii Dolnośląskie Centrum Psychoterapii od początku swojej

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2014/2015

INFORMATOR 2014/2015 STUDIA PODYPLOMOWE INFORMATOR 2014/2015 BYDGOSZCZ 2014 Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy ul. Toruńska 55-57 85-023 Bydgoszcz ul. Piotrowskiego 12-14 85-098 Bydgoszcz tel./fax 52 321 11 88 tel.

Bardziej szczegółowo

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe

mgr Arleta Izworska Doświadczenie zawodowe Strona1 mgr Arleta Izworska Miejsce zamieszkania: Wielopole/ ok. Nowy Sącz E-mail: arleta.izworska@gmail.com Telefon: 517 900 465 Doświadczenie zawodowe 2014.07.18 2014.07.04 2014.03 nadal 2012.07 2012.04

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dobrych Rozwiązań

Fundacja Dobrych Rozwiązań Fundacja Dobrych Rozwiązań Tel./Faks 22/ 849-92-53 www.fdr.org.pl e-mail: biuro@fdr.org.pl Lp Imię i nazwisko mediatora Adres, miejsce wykonywania czynności mediatora Telefon, e-mail Rodzaj mediacji specjaliz

Bardziej szczegółowo

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU

1. ZAŁOŻENIA 2. OSOBY UCZESTNICZĄCE W SZKOLENIU Wytyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (na lata 2012-2013) (na podstawie art.8, pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 1. ZAŁOŻENIA Przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE Epodyplomowe

PODYPLOMOWE Epodyplomowe KIERUNKI PEDAGOGICZNE...otwieramy świat możliwości PODYPLOMOWE Epodyplomowe świat Poznaj możliwości nasze studia Szanowni Państwo, to kolejny rok, w którym mamy zaszczyt przedstawić naszą różnorodną ofertę

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016

INFORMATOR. dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR dla kandydatów na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku w roku akademickim 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU INFORMATOR

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY ZA 2014 ROK Warszawa, luty 2015 r. 1 Spis treści I. CHARAKTERYSTYKA DZIELNICY BIELANY. 1. Położenie i struktura dzielnicy..

Bardziej szczegółowo

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1

Działamy Razem 3. Przewodnik po projekcie. Edycja III. Strona 1 Działamy Razem 3 Strona 1 Edycja III Przewodnik po projekcie luty grudzień 2014 Witamy w projekcie Działamy razem 3 Szanowni Państwo, Strona 2 Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce Przewodnik po III

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych

Oferta szkoleń. dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Oferta szkoleń dla Komisji RPA i Zespołów Interdyscyplinarnych Następna strona» Spis treści Spis treści Informacje organizacyjne» Szkolenia na zamówienie klienta» Zakres tematyczny szkoleń i grupy odbiorców»»

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH INSTYTUTU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie FILIA Instytutu Studiów Podyplomowych w Lubsku INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Podlaski Przegląd Społeczny

Podlaski Przegląd Społeczny Podlaski Przegląd Społeczny BEZPŁATNY KWARTALNIK REGIONALNEGO OŚRODKA POLITYKI SPOŁECZNEJ W BIAŁYMSTOKU NR 2(12) / czerwiec 2012 r. ISSN 2081-0946 Czasopismo współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. informator 2015/16. o studiach podyplomowych Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informator o studiach podyplomowych 2015/16 Spis treści 3 WstęP 4-9 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY 4 Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 4 Broker informacji 5 Dziennikarstwo

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator o jednolitych studiach magisterskich, studiach II stopnia, podyplomowych, MBA oraz seminariach doktorskich 2010 www.ka.edu.pl Nasza uczelnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy.

Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Studia podyplomowe w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu są doskonałą inwestycją we własną przyszłość dla ludzi ambitnych i żądnych wiedzy. Biologii Wydział Biologii 61-614 Poznań, ul. Umultowska

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo