Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI"

Transkrypt

1 Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik TDziękujemy za nabycie KAMERY Ipolis Network firmy SAMSUNG. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. POLSKI

2 AJest to marka zintegrowana z produktami sieciowymi firmy Samsung, oznaczająca bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego IP. Dzięki możliwości przesyłania za pośrednictwem Internetu przez produkty wyraźnych obrazów cyfrowych, prowadzenie obserwacji w czasie rzeczywistym jest możliwe w każdym miejscu, które ma połączenie z Internetem. Łatwe w obsłudze funkcje pilota i wykorzystanie istniejących sieci minimalizuje koszty instalacji. Doświadczenie umożliwia dogodne połączenie w każdej chwili i z każdego miejsca. Wstęp Dziękujemy za nabycie kamery SND-560. Jest to instrukcja dla użytkownika kamery sieciowej WDR, wysokiej rozdzielczości i produkt omawiany w niniejszej instrukcji oznacza kamerę sieciową WDR, wysokiej rozdzielczości. Przed zainstalowaniem i eksploatacją kamery, użytkownicy, którzy ją instalują, obsługują i używają powinni znać tę instrukcję i inne instrukcje powoływane w jej treści. Niniejsza Instrukcja dla użytkownika oraz program obsługi urządzenia i sprzęt są objęte ochroną prawa autorskiego. W związku z tym, z wyjątkiem kopiowania dla użytku ogólnego dopuszczalnego na mocy przepisów prawa autorskiego, kopiowanie i powielanie tej Instrukcji dla użytkownika, w części lub w całości bądź tłumaczenie na inny język bez zgody firmy Samsung Techwin, Co. LTD jest zabronione. Uwaga dla użytkownika Fale elektromagnetyczne emitowane przez niniejszy produkt zostały zarejestrowane jako dopuszczalne do celów biznesowych. Sprzedawca oraz konsument powinni być świadomi tego ograniczenia. W przypadku pomyłkowego nabycia, należy wymienić ten produkt na inny, przeznaczony do użytku domowego. Prawidłowa utylizacja produktu (Dyrektywa o odpadach elektrycznych i elektronicznych) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których istnieją wydzielone systemy zbierania odpadów) Ten symbol na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że po zakończeniu jego żywotności urządzenia nie można wyrzucać wraz innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowego pozbywania się odpadów, należy oddzielić tego rodzaju odpady i przekazać urządzenie do recyklingu, promując w ten sposób właściwe wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni uzyskać informacje na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji urządzenia u jego sprzedawcy lub w lokalnym samorządzie. FFirmy powinny uzyskać takie informacje u swojego dostawcy oraz sprawdzić warunki w umowie zakupu. Podczas utylizacji tego produktu nie wolno mieszać go z innymi produktami. OSTROŻNIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ PŁYTY). NIE MA CZĘŚCI DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY. NAPRAWY NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU. Symbol pioruna ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego, stanowi informację dla użytkownika o istnieniu nieizolowanych przewodów wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, które może mieć znaczącą wysokość stanowiącą poważne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego, stanowi informację dla użytkownika o istnieniu ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania), które są załączone do urządzenia. INFORMACJA-Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są tak pomyślane, aby zapewnić uzasadnione zabezpieczenie przeciw szkodliwym zakłóceniom w typowym środowisku komercyjnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wysyłać energię fal radiowych. Jeżeli będzie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z Instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Obsługa tego urządzenia na obszarze zamieszkanym może prawdopodobnie spowodować szkodliwe zakłócenia i w takim przypadku użytkownik będzie zmuszony usunąć takie zakłócenia na własny koszt. OSTRZEŻENIE - CDokonywanie zmian lub modyfikacji bez zgody producenta może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. OSTZREŻENIE- Aby zapobiec zagrożeniu porażenia prądem elektrycznym lub pożaru: NIE WOLNO korzystać z innych źródeł zasilania niż podane. NIE WOLNO wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu czy wilgoci. Ta instalacja powinna zostać wykonana przez wykwalifikowaną osobę i zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami. 2 Instrukcja dla użytkownika 3 Instrukcja dla użytkownika

3 Spis treści Wstęp 2 Uwaga dla użytkownika 2 Spis treści 4 Gwarancja i jej ograniczenia 6 Symbole ostrzegawcze 6 Środki ostrożności 7 Rozdział 1 Omówienie Wprowadzenie do kamery sieciowej SND Cechy użytkowe 9 Rozdział 2 produktu Komponenty i akcesoria Nazwy i funkcje Zalecane dane techniczne komputera 12 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci Instalacja kamery Instalacja na płycie adaptującej Instalacja na suficie (montowanie puszki przyłączeniowej) Ustawić funkcję panoramowania (pan) i przechylania (tilt), obserwując tę regulację na mzonitorze Podłączanie do monitora Podłączanie zasilania Podłączanie do zewnętrznego złącza sterowania Konfiguracja sieci i sposób podłączania ze strony internetowej 20 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Jak używać przeglądarki sieciowej Logowanie Ekran przeglądarki sieciowej Korzystanie ze strony administratora Ekran inicjowania po podłączeniu urządzenia (Ekran ustawień podstawowych) Live Basic Network Video Analytics Privacy Record (na karcie pamięci SD) User Motion Detection Alarm/Sensor Time LOG Upgrade System Reboot 59 Rozdział 5 Sposób obsługi kamery MENU ustawień Konfiguracja funkcji LENS EXPOSURE WHITE BALANCE (WHITE BAL.) BACKLIGHT SSNR DAY/NIGHT IMAGE ADJ SPECIAL EXIT 74 Rozdział 6 Wykrywanie i usuwanie usterek 75 Dane techniczne 77 Wymiary 79 W załączonym Krótkim przewodniku oraz w Instrukcji na płycie CD przedstawiono sposób obsługi Menadżera sieci (Network Manager). 4 Instrukcja dla użytkownika 5 Instrukcja dla użytkownika

4 Kamera jest zgodna z dyrektywą ROHS Na wszystkich etapach produkcji firma Samsung Techwin dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie Eco świadczy o tym, że firma Samsung Techwin będzie wytwarzać produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE. Gwarancja i jej ograniczenia Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ten produkt, dlatego producent nie przekazuje żadnych praw stronie trzeciej do przyjęcia odpowiedzialności w jego imieniu. Gwarancja udzielona na ten produkt, w części ani w całości, nie obejmuje wypadków, zaniedbania, zmian, niewłaściwego użytkowania ani wykorzystywania. Ponadto producent nie udziela się żadnej gwarancji na żadne przystawki ani części, które nie są dostarczane przez producenta. Warunki niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku: Nieprawidłowego działania będącego wynikiem zaniedbań ze strony użytkownika Demontowania i wymiany dokonanej przez użytkownika Połączenia do źródła prądu przemiennego MNieprawidłowego działania spowodowanego klęskami żywiołowymi (pożar, powódź, itp.) Wymianą w związku ze zużyciem Niestabilności sieci Symbole ostrzegawcze Środki ostrożności Nie wolno instalować kamery w skrajnych temperaturach. Kamerę wolno użytkować wyłącznie w zakresie temperatur od -10ºC do +50ºC. Użytkowanie produktu w wysokich temperaturach wymaga dobrej wentylacji. Nie wolno instalować produktu w bardzo wilgotnym środowisku. Może to bowiem obniżyć jakość obrazu. Nie wolno instalować kamery w warunkach niezapewniających stabilne oświetlenie. Nie wolno dotykać soczewki kamery Nagłe i silne zmiany natężenia światła lub jego migotanie może uniemożliwiać normalne działanie kamery. Soczewka to najważniejszy komponent kamery. Nie pozostawiac odcisków palców. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Niebezpieczeństwo : Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować śmierć, obrażenia lub przyczynić się do zgonu. Wskazuje konieczność zachowania najwyższej ostrożności podczas obsługi. Ostrożnie : Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować niewielkie obrażenia lub uszkodzenie produktu. Wskazuje konieczność zachowania ostrożności podczas obsługi. Uwaga : Wskazuje, że użytkownik musi o czymś wiedzieć lub, że znajdzie pomocne informacje dotyczące obsługi produktu. Niebezpieczeństwo Wymienianie wbudowanych baterii na baterie innego typu może spowodować wybuch. Baterie muszą być wymieniane na baterie tego samego typu. Wyczerpane baterie mogą powodować zanieczyszczanie środowiska i muszą być utylizowane szczególnie ostrożnie. Baterie muszą być wymieniane na baterie tego samego typu. Wyczerpane baterie mogą powodować zanieczyszczanie środowiska i muszą być utylizowane szczególnie ostrożnie. Użytkownik nie może wymieniać akumulatora litowego znajdującego się w niniejszym produkcie. Wymiana baterii litowej zostanie wykonana przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji na temat takiej wymiany można uzyskać kontaktując się z placówką serwisową. 6 Instrukcja dla użytkownika Nie wolno upuszczać kamery ani poddawać ją na wstrząsom. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu. Nigdy nie wolno kierować kamery bezpośrednio w kierunku silnego światła. Może to spowodować uszkodzenie CCD. 7 Instrukcja dla użytkownika

5 Środki ostrożności Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni radioaktywnych Cechy użytkowe W przypadku narażenia nagrzanego CCD na działanei promieni radioaktywnych, dojdzie do jego uszkodzenia. Poddanie działaniu światła reflektora lub obiektu emitującego silne światło może spowodować rozmazanie lub rozogniskowanie. Przed podłązceniem zasilania do kamery należy sprawdzic, czy źródło zasilania jest zgodne z danymi technicznymi. Rozdział 1 Omówienie 1.1. Wprowadzenie do kamery sieciowej SND-560 SND-560 jest nowoczesną kamerą sieciową, wykorzystującą technologię kodeku MPEG-4, umożliwiającą stosowanie dużego współczynnika kompresji i uzyskiwanie wyraźnego obrazu w dobrej jakości dzięki możliwości przesyłania przez sieć obrazów z dużą prędkością. Dzięki wykorzystaniu sieci, zdalnego połączenia, obserwacji i sterowania można łatwo używać jej w każdym miejscu. Ponadto konfiguracja kamery wymaga tylko połączenia z siecią. Kamera sieciowa SND-560 wykorzystuje wbudowane oprogramowania (wbudowany serwer sieciowy, wbudowany serwer przesyłania strumieniowego, protokół sieciowy) opracowane przez SamsungTechwin i gwarantuje dobrą wydajność oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie różnorodność zastosowań dzięki integracji z Internetem. Wysoka rozdzielczość Rozdzielczość pozioma to 560 linii TV w trybie koloru i 700 linii TV w trybie obrazu czarnobiałego można uzyskać używając CCD o dużej gęstości produkcji SONY, o podwójnej prędkości 410,000 pikseli, które zapewniają wyraźny i niezawodny obraz bez szumów. Szyfrowanie obrazów wielu kanałów w czasie rzeczywistym Kodek jednego chipa MPEG4 i formatu JPEG szyfrowanie obrazów w czasie rzeczywistym i transmisję wielokanałową rozdzielczości D1/CIF/QCIF. Wide Dynamic Range (WDR) Głównym zadaniem Wide Dynamic Range WDR (szerokiego zakresu dynamiki jest akumulowanie zakresu kontrastu pomiędzy najjaśniejszymi i naciemniejszymi punktami obrazu. Dzięki zestawowi układów SV-IV WDR daje doskonałą kompensację podświetlania w środowisku o dużym kontraście. Wysoka czułość a niskie natężenie światła CCD o przekątnej 6 mm (1/3 ) poprawy czułości i zestaw układów DSP wyłapują kontury i kolor obiektów wyłącznie przy świetle gwiazd w ciemności, co zapewnia niezawodną obserwację zewnętrzną luksów (luksy w trybie koloru) luksów (luksy w trybie czarnobiałym) Funkcja dzień i noc Funkcja dnia i nocy (Day & night) oraz cyfrowego podnoszenia czułości (Sens-up) dzięki ICR (IR Cut- Filter Removal usuwanie filtra podczerwieni) dają obrazy wysokiej jakości przez 24 godziny na dobę. Funkcja Sens-Up opóźnia czas ekspozycji w celu poprawienia czułości CCD. Funkcja dzień i noc pozwala użytkownikom wybrać tryb koloru lub czarnobiały, zależnie od natężenia światła. PoE (Power Over Ethernet) Funkcja PoE jest przekazywaniem mocy przez kabel LAN wraz z przekazywaniem danych bez kabla zasilania do interfejsu użytkownika. DIS (Digital Image Stabilizer) Funkcja DIS - Digital Image Stabilizer - cyfrowej stabilizacji obrazu kompensuje drgania kamery w celu uzyskania wyraźnych obrazów. Karta pamięci SD Zadaniem karty pamięci SD jest zapisywanie zdarzenia po jego aktywacji. Karta ochrony prywatności Zadaniem funkcji ochrony prywatności jest ustalenie obszaru obserwacji, który nie będzie wyświetlany na monitorze. 8 Instrukcja dla użytkownika 9 Instrukcja dla użytkownika

6 Rozdział 1 Omówienie SSNR (Samsung Super Noise Reduction) Zestaw układów SV-IV, DSP firmy Samsung skutecznie zmienia WZMOCNIENIE (GAIN), zapewniając wyraźne obrazy. Połączenie wykrywania ruchu i alarmowania Połączenie wykrywania ruchu, analizowania sygnałów wizyjnych i alarmowania umożliwia przechowywanie zdjęć na karcie pamięci SD lub transmisję zdjęć przez pocztę elektroniczną i FTP Nazwy i funkcje ⓫ ❿ Wysoki współczynnik kompresji danych Wysoka kompresja w MPEG-4 zapewnia szybki przesył stosunkowo dużej liczby klatek w tym paśmie sieci. Interaktywna transmisja dźwięku w czasie rzeczywistym Funkcje dodatkowe Wybór SENS-UP, lustro, OSTROŚĆ, SYNCH. (INT/LL) Rozdział 2 produktu 2.1. Komponenty i akcesoria ❶ SND Instrukcja dla użytkownika / płyta CD / Krótka instrukcja 3 Zasilacz DC 12V / przewód zasilania 4 Kabel krosujący 5 Wkręt samogwintujący M4, 3EA 6 Kabel instalacyjny wyjścia wizyjnego 7 Schemat instalacji ❶ Podstawa Pan : sterowanie kątem panoramowania kamery 2 Podstawa obrotowa : sterowanie kątem obrotu kamery 3 x3.6, mm (Ilustr. 1.2) 4 Wkręt mocujący podstawy obrotowej : mocowanie obrotu na pozycji 5 Wkręt mocujący podstawy Pan (Kolor: czarny) : mocowanie panoramowania na pozycji 6 Gniazdo wejścia/wyjścia dźwięku 7 Gniazdo alarmu 8 Ethernet 9 Zasilanie ❿ Obudowa ⓫ Osłona kopułki Po podłączeniu kamery sieciowej SND-560 do urządzenia PoE, napięcie przesyłane przez kabel LAN może być nieprawidłowo wysokie. Przed instalacją należy skonsultować się z naszym dystrybutorem lub zdemontować system PoE. 10 Instrukcja dla użytkownika 11 Instrukcja dla użytkownika

7 Rozdział 2 produktu 2.3. Zalecane dane techniczne komputera Elementy Dane techniczne Procesor Inter Core2Duo E4300 lub nowszy Pamięć główna 2GB lub więcej RAM Karta VGA Zalecana 256 M lub większa SO Window 2000, XP, 2003 Przeglądarka sieciowa Internet Explorer 5.5 lub nowsza Rozdzielczość 1024*768 lub większa Sieć 10/100 Base-T (RJ-45) DirectX 9.0C lub nowszy Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.1. Instalacja kamery 1) Obrócić w lewo i zdjąć osłonę kopułki. 2) Odłączyć obudowę wyciągając ją z korpusu kamery Instalacja na płycie adaptującej sufit KAMERA Kierunek odblokowania Osłona kopułki Kierunek blokowania 1 Umieścić szablon instalacji na powierzchni, na której zostanie wykonana instalacja. 2 Wywiercić trzy otwory zaznaczone na szablonie instalacji, przez powierzchnię instalacyjną i umieścić korpus kamery oraz zamocować go wkrętami samogwintującymi M4. 3 Podczas umieszczania kamery na płycie, upewnić się, że kable zasilania i ETHERNET przechodzą przez odpowiednie otwory. (Podczas umieszczania kabli z boku, przewlec je przez otwór znajdujący się u dołu.) 4 Po zakończeniu instalacji i regulacji kamery, zabezpieczyć osłonę kopułki obracając ją w prawo Instalacja na suficie (montowanie puszki przyłączeniowej) [Ilustracja -1] Zaczep Kierunek blokowania Kierunek odblokowania (w lewo) * Aby zainstalować osłonę kopułki na korpusie kamery, obróć zaczepy w kierunku wskazanym na Ilustracji 1. Korpus główny (Kamery) Obudowa Kierunek blokowania (w prawo) Osłona kopułki Instalacja powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy lub instalacyjny. Jeśli materiał, z którego wykonano strop nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać wkręty montażowe, kamera może spaść. Wzmocnić strop, zgodnie z potrzebą. sufit Junction box Mount Plate KAMERA kierunek odblokowania Osłona kopułki kierunek blokowania 1 Podczas łączenia płyty montażowej z puszką przyłączeniową, należy umieścić przednią część tak, aby była skierowana do przodu i do środka. 2 Do każdego kabla podłączyć kable wejścia zasilania i wyjścia sygnałów wizyjnych. 3 Dostarczonymi w zestawie wkrętami M4 zamocować główny korpus na płycie montażowej. 4 Po zakończeniu instalacji i regulacji kamery, zabezpieczyć osłonę kopułki obracając ją w prawo. przód tył Instrukcja dla użytkownika 13 Instrukcja dla użytkownika

8 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.2. Ustawić funkcję panoramowania (pan) i przechylania (tilt), obserwując tę regulację na monitorze 3.3. Podłączanie do monitora Połącz gniazdo VIDEO-OUT z gniazdem VIDEO-IN monitora Podstawa Tilt Podstawa obrotów Podstawa Pan ) Mechanizmami Pan, Tilt i obracania można ustawić kamerę w dowolnym kierunku. Podstawa Pan przesuwa się o 170 w każdym kierunku i o 340 w całości. Podstawa Tilt pokrywa łącznie kąt 146 (73 z każdej strony). Zasięg kątowy podstawy obrotów jest taki sam jak podstawy Pan. Ale zasięg z jednej strony wynosi 195, a z drugiej 145 2) Wykonywanie ustawień W przypadku instalacji na ścianie 1 Po zamontowaniu kamery na ścianie ustaw kąt panoramowania tak, aby kamera była zwrócona do monitora w czasie jej przechylania. 2 Następnie obracając podstawę Tilt ustawić kąt przechylenia. 3 Poluzować wkręt mocujący podstawy obrotów i ustawić obroty tak, aby uzyskać najlepsza możliwość obserwacji. 4 Dokręcić wkręt mocujący podstawę obrotową. W przypadku instalacji na stropie 1 Po zamontowaniu kamery na stropie ustaw kąt panoramowania tak, aby kamera była zwrócona do monitora w czasie jej przechylania. 2 Następnie obracając podstawę Tilt ustawić kąt przechylenia. 3 Poluzować wkręt mocujący podstawy obrotów i ustawić obroty tak, aby uzyskać najlepsza możliwość obserwacji. 4 Dokręcić wkręt mocujący podstawę obrotową. Ponieważ sposoby wykonywania połączeń są różne w różnych urządzeniach, należy sięgnąć do instrukcji dostarczanej wraz z urządzeniem. Jeśli jest to konieczne, można połączyć monitor do gniazda REMOTE na korpusie kamery. Kable należy podłączać wyłącznie po odłączeniu zasilania. Kamera sieciowa SND-560 Monitor Niniejszy produkt jest kamerą sieciową przesyłającą obraz przez sieć. Terminal sygnałów wyjściowych wizyjnych jest do instalacji i podczas instalacji jest wykorzystywany do ustalania zakresu podglądu. Należy sprawdzić, czy terminal sygnałów wyjściowych wizyjnych nie jest podłączony do żadnego innego urządzenia rejestrującego, ponieważ może to stworzyć problemy.recording equipment as this can cause problems. 14 Instrukcja dla użytkownika 15 Instrukcja dla użytkownika

9 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.4. Podłączanie zasilania Zasilanie prądem AC/DC Do zasilania niniejszego produktu można używać prądu AC 24 V i DC 12 V. Gdy jest używany zailacz inny niż dostarczony przez producenta (DC 12 V/ 4A), należy sprawdzic, czy jego dane przekraczają AC 24 V/1 A lub DC 12 V/2 A. PoE (Power Over Ethernet) System POE (Power Over Ethernet) jest funkcją urządzeń sieci LAN, który jednocześnie obsługuje i zasila za pomocą tylko jednego kabla LAN, bez osobnego kabla zasilania. Podczas podłączania kamery do urządzenia PoE, należy podłączyć urządzenie zgodne z danymi technicznymi PoE (IEEE802.3af). W przypadku używania produktów niestandardowych, można spowodować pogorszenie działania lub zakłócenia. Zasilanie prądem AC/DC 3.5. Podłączanie do zewnętrznego złącza sterowania Kolejność gniazd od lewej wejście alarmowe / wyjście alarmowe / uziemienie. Podczas podłączania kabla wepchnąć prążkowaną część drutu elektrycznego naciskając jednocześnie czworokątny przycisk, a następnie zwolnić przycisk. Gdy oporność drutu miedzianego w temperaturze [20 C(68 F)] Przekrój drutu miedzianego (AWG) #24(0.22mm 2 ) #22(0.33mm 2 ) #20(0.52mm 2 ) #18(0.83mm 2 ) Oporność (Ω/m) Spadek napięcia (V/m) ❶ Alarm Input 2 Alarm Output 3 Ground Jak to pokazano w powyższej tabeli, napięcie spada wraz z długością drutu. W związku z tym stosowanie nadmiernie długiego kabla zasilacza do podłączania kamery może mieć wpływ na wydajność kamery. Napięcie standardowe działania kamery: DC 12 V ± 10 %, AC 24 V ± 10 % Mogą wystąpić różnice w spadku napięcia, zależnie od rodzaju drutu i producenta. Jeśli do kamery jest jednocześnie podłączony system PoE i zasilacz, używane jest to zasilanie, które urządzenie ustawi, jako pierwsze. 16 Instrukcja dla użytkownika 17 Instrukcja dla użytkownika

10 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci Podłączanie wejścia alarmowego Jest to gniazdo wejściowe zewnętrznych sygnałów alarmowych. Podłączanie: odłączanie wyjścia alarmowego Jest to gniazdo wyjściowe zewnętrznych sygnałów alarmowych. Podłączanie: Wejście czujnika 3.3V 120Ω 10KΩ 5.1KΩ Wewnętrzne kamery Wejście alarmowe zujnik Wyjście CMOS 2.2KΩ 10KΩ Kolektor otwarty Wyjście alarmowe Uziemienie Przekaźnik Wyjście przekaźnika Zasilanie przekaźnika Uziemienie W przypadku wybrania opcji Normalnie otwarty w menu konfiguracji : W przypadku typu czujnika ze stycznością, jest zwarty, a w przypadku aktywnego wejście czujnika działa jako poziom NISKI. W przypadku typu czujnika ze stycznością, jest otwarty, a w przypadku aktywnego wejście czujnika działa jako z wysoką impedancją (kolektor otwarty). Część wyjścia alarmowego ma konstrukcję kolektora i można go utworzyć używając przekaźnika. Maksymalna wartość znamionowa to DC +24 V, 100 ma. 18 Instrukcja dla użytkownika 19 Instrukcja dla użytkownika

11 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.6. Konfiguracja sieci i sposób podłączania ze strony internetowej Należy używać tej opcji, gdy należy zainstalować tylko jedną kamerę sieciową SND Komputer użytkownika z kamerą sieciową SND-560 należy podłączyć kablem krosującym. 2. W komputerze użytkownika uruchomic przeglądarkę sieciową i w polu adresu internetowego wprowadzić [ ], następnie nacisnąć przycisk <Enter>. Połączyć z oknem logowania przeglądarki sieciowej kamery asieciowej SND-560. Uwaga 3. Zaloguj się z uprawnieniami administratora i przejdź do strony Network. (Wartość domyslna identyfikatora logowania administratora: admin, PW (hasło): ) Po naciśnięciu przycisku Właściwości protokołu internetowego (TCP/IP), nacisnąć przycisk Zaawansowane, aby przejść do ustawień zaawansowanych. Dodać z XXX jest adresem IP kamery i będzie niedostępny jako adres wewnętrzny IP. Uwaga Wartość domyślna identyfikatora: admin, PW (hasło): Instrukcja dla użytkownika 21 Instrukcja dla użytkownika

12 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 1 Konfiguracja seici LAN / xdsl/ DHCP 4. Wykonaj konfigurację zgodnie ze środowiskiem sieciowym, w którym kamera sieciowa SND- 560 zostanie zainstalowana i naciśnij przycisk <Zapisz>, aby zapisać konfigurację. LAN Use xdsl DHCP 2 Konfiguracja portów Gdy produkt sieciowy jest podłączony do sieci lokalnej LAN lub gdy ma statyczny adres IP, zostaną skonfigurowane dane sieciowe, które mają zostać przydzielone do danego adresu IP. Gdy używany jest adres dynamiczny IP w sieci xdsl, wprowadź ID i hasło (PW). Jeśli adres jest otrzymywany automatycznie z serwera DHCP, uruchamiane są funkcje DHCP. Protokół DHCP jest używany w sieci LAN przy aktywnym serwerze DHCP. Z zasady, na średnią/ dużą skalę serwery DHCP są obsługiwane przez sieć LAN, a na małą skalę współużytkownicy adresów IP używają funkcji DHCP. Ustawienia portów Tutaj można wykonać konfiguracje portów połączeń, http i ftp, a także sprawdzić używanie DDNS. Uwaga Używanie DDNS zmienia adres IP podczas każdej próby połączenia się z ISP oraz gdy produkt jest podłączony z modelem kablowym lub modemem xdsl. W takim przypadku, użytkownik nie może znać zmienionego adresu IP. Gdy produkt używający dynamicznego adresu IP jest zarejestrowany na serwerze DDNS, podczas podłączania produktu, adres IP jest z łatwością rozpoznawany. Zarejestruj produkt na serwerze DDNS, aby zarejstrowac adres IP na serwerze DDNS. Włącz opcję Użyj DDNS i wprowadź na serwerze podany ID oraz hasło. 22 Instrukcja dla użytkownika 23 Instrukcja dla użytkownika

13 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej 4.1. Jak używać przeglądarki sieciowej Logowanie Aby połączyć się ze stroną logowania, wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP kamery i naciśnij klawisz Enter Ekran przeglądarki sieciowej Ekran przeglądarki sieciowej składa się z obszaru menu do konfiguracji kamery / wizji oraz obszaru wyświetlania wizji wejściowej z kamery. SND560 Wprowadź ID oraz hasło użytkownika i naciśnij przycisk <Login>, zostaniesz przeniesiony do własciwej strony. (Domyślna wartość ID: admin, PW (hasło): ) Jeśli klikniesz przycisk <Guest>, zostaniesz przeniesiony do strony przeglądarki sieciowej z uprawnieniami Gościa. W tym przypadku administrator powinien wydać pozwolenie na połączenie gościa. Controls Analiza sygnałów wizyjnych (konwerter do trybu analizy sygnałów wizyjnych) Przycisk ten jest aktywowany, gdy na stronę Analizy sygnałów wizyjnych zostanie wybrana opcja Włącz analizę wizji. Układ menu trybu Analizy zmienia się zależnie od trybu sterowania. Uwaga Jeśli logujesz się po raz pierwszy jako administrator, zmień hasło administratora. Uniemożliwi to logowanie się innych użytkowników na stronę administrowania. 24 Instrukcja dla użytkownika 25 Instrukcja dla użytkownika

14 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej RESET (wyświetlany po włączeniu trybu Analizy sygnałów wizyjnych) Ustawia obraz bieżącego ekranu w tle. Odwróć obraz Obraca obraz do góry nogami. SND560 SND560 SND560 Rozciągnij obraz Rozciąga obraz do rozmiaru D1 po wybraniu rozdzielczości CIF i QCIF. SND560 Alpha branding (wyświetlany po włączeniu trybu Analizy sygnałów wizyjnych) Zmienia widzialność na półprzezroczystą. SND560 Nie zaleca się używanie alpha brandingu w systemach o niewystarczających właściwościach użytkowych. Save Image Zapisuje ekran kanału w formacie pliku JPEG. Compression Tryb kompresji obrazu (tryb kompresji obrazu wizyjnego) - MPEG, JPEG Resolution Rozdzielczość obrazu video (rozmiaru przesyłanego obrazu video) - NTSC : D1(704x480), CIF(352x240), QCIF(176x120) - PAL : D1(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144) Frame Rate - ustawiana na stronie ustawień podstawowych Maksymalna liczba klatek obrazu przesyłanych na sekundę. 26 Instrukcja dla użytkownika 27 Instrukcja dla użytkownika

15 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej - 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Quality - ustawiana na stronie ustawień podstawowych Jakość obrazu video - Bardzo wysoka, wysoka, normalna, niska, bardzo niska SND560 Pause : na chwilę wstrzymuje obraz video. OSD : wyświetla odpowiednie informacje. Menu OSD kamery Day&Night : Funkcja konfiguracji Dzień i noc (konfiguracja obrazu kolorowego / czarno-białego) SND560 Przyciski sterowania kamerą w menu OSD Wyświetla tytuł Przycisk < >, < > : Przesuwa strzałki wyboru w górę i w dół w menu OSD. Przycisk < >, < > : Zmienia konfigurację wybranego pola w menu OSD kamery. Przycisk <Set> : OSD kamery lub przenosi go górnego / dolnego menu wybranego pola. Przycisk <Exit> : Zamyka menu OSD kamery. Usuwa tytuł * Konfigurację funkcji i szczegółową obsługę kamery sieciowej SND-560 omówiono w Rozdziale 5. Sposób obsługi kamery Camera Setup : Wyświetla przyciski sterowania kamerą. 28 Instrukcja dla użytkownika 29 Instrukcja dla użytkownika

16 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej 4.2. Korzystanie przez administratora Ekran inicjowania po podłączeniu urządzenia (Ekran ustawień podstawowych) Po udanym połączeniu, zostanie wyświetlona poniższa strona Live Przejdź do strony przeglądarki sieciowej [Ekran przeglądarki sieciowej] 30 Instrukcja dla użytkownika 31 Instrukcja dla użytkownika

17 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Basic Menu ustawień podstawowych. Video/Audio Setup Video Format Po wybraniu typu zainstalowanej kamery (NTSC lub PAL), można wybrać rozmiar obrazu oglądanego w kamerze. Compression Type Initial Resolution Video Quality Video FrameRate Video Channel Audio-In Channel Audio-Out Channel Max User Count Microphone Sensitivity Typ kompresji obrazu (tryb kompresji obrazu wizyjnego) Definiuje rozmiar obrazu oglądanego na żywo. Wybiera jakość obrazu video. Można ciągle oglądać nieprzerywany obraz przy zmniejszonej jakości, jeśli używane jest połączenie z Internetem o niskiej prędkości przesyłu danych. Definiuje liczbę klatek będzie kamera wysyłać na sekundę. Definiuje, który kanał wizyjny będzie używany przez kamerę. Ustala, czy będzie używany kanał wejścia dźwiękowego kamery. Ustala, czy będzie używany kanał wyjścia dźwiękowego kamery. Ustala, ilu użytkowników (do 20) może podłączyć się do kamery przez sieć. Wzmacniacz dźwięku Musisz ustawić czułość na Niską, gdy mikrofon jest wyposażony we wzmacniacz i ustawic na Wysoką, gdy mikrofon nie ma wzmacniacza (ustaw na Niską, gdy sygnały są liniowe). Product Information Model Mac Address Camera Name Location Description Memo modelu kamery adresu MAC kamery Nadaj nazwę każdej kamerze, aby identyfikować wiele kamer w sieci. lokalizacji każdej kamery. Więcej informacji o kamerze Podaj numer kontaktowy operatora kamery. 32 Instrukcja dla użytkownika 33 Instrukcja dla użytkownika

18 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Network Menu konfiguracja sieci Network Configuration Można wybrać interfejs LAN w przypadku konfiguracji statycznego adresu IP, modemu xdsl i DHCP w przypadku modemu kablowego. LAN xdsl DHCP Skonfiguruj informacje przydzielone do kamery sieciowej połączonej z siecią lokalna lub ze statycznym adresem IP modemu xdsl. W przypadku dynamicznego adresu IP dla xdsl, w polu nazwy użytkownika i hasła wprowadź ID i hasło xdsl. W przypadku routera IP lub interfejsu modemu kablowego, wybierz DHCP. Port/DDNS Configuration Connection Port HTTP Port/ FTP Port Use DDNS Ten port służy do sterowania komunikacją z kamerą. (Domyslny : 4000) Port HTTP /FTP służy do uzyskiwania dostępu do strony internetowej kamery lub do korzystania z funkcji FTP. (Domyslny : http=80, ftp=21) Ustaw korzystanie z serwera DDNS. DDNS umożliwia łączenie się z serwerem przetwarzającym dynamiczne adresy IP. Continuous Jpeg Image Transmission Enable FrameRate Server Name Home Directory User ID User Password Ustaw ciągłą transmisję obrazów w formacie JPEG Ustaw prędkość przesyłu (liczba klatek na sekundę). Wprowadź nazwę domeny lub adres serwera FTP. Skonfiguruj katalog strony głównej, na której będą przechowywane dane serwera FTP. Wprowadź ID, aby uzyskać dostęp do serwera FTP. Wprowadź hasło użytkownika, aby uzyskać dostęp do serwera FTP. 34 Instrukcja dla użytkownika 35 Instrukcja dla użytkownika

19 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Continuous Jpeg Image Transmission RTSP/TCP Enable Ustala, czy używać RTSP/TCP. RTP/UDP Enable Ustala, czy używać RTP/UDP. RTP/ Multicast Enable Ustala, czy używać RTP/Multicast. Streaming Image Ustawieniem domyślnym adresu IP dla Multicast jest Resolution Ustala rozdzielczość programu przesyłu strumieniowego. Używanie DDNS Proces rejestracji DDNS: Punkt 1) Wypełnij formularz rejestracji w witrynie ipolis. Adres witryny internetowej: Przesyłanie strumieniowe Unicast RTP (RTP przez UDP) jest odpowiednią metodą transmisji do wysyłania najnowszych obrazów pomimo utraty wizji. RTP przez RTSP (RTP przepuszczane przez RTSP) jest przydatne do instalowania stosunkowo prostego firewalla, który akceptuje strumieniowy przesył danych RTSP. Uwaga Unicasting jest odpowiedni dla nadawania VOD (Video na żądanie), ponieważ wysyła dane wizyjne tylko w przypadku żądania transmisji danych. Multicast RTP (RTP przez UDP) wysyła użytkownikom najnowsze obrazy pomimo utraty wizji. W przypadku jednoczesnego wysyłania obrazów do wielu użytkowników najskuteczniejsze jest wykorzystywanie transmisji szerokopasmowych. Ponieważ nie można korzystać z multicastów przez Internet, należy zainstalować router. Ilustracja 1. Witryna internetowa ipolis Uwaga Do 10 połączeń jednocześnie można uważać za jedno połączenie. Ilustracja 2. Rejestracja członkowska: REJESTRACJA 36 Instrukcja dla użytkownika 37 Instrukcja dla użytkownika

20 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Ilustracja 5. Lista zarejestrowanych urządzeń. Ilustracja 3. Rejestracja członkowska: Wpisz swoje dane. Punkt 2) Po zalogowaniu zarejestruj urządzenie. Ilustracja 6. Rejestracja produktu. (Potwierdź dane podczas rejestracji domeny.) Ilustracja 4. Logowanie 38 Instrukcja dla użytkownika 39 Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Kamera wolnoobrotowa zewnętrzna PTZ-660EF Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii

Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii Kamera kolorowa, zewnętrzna typu bullet z serii ZC-b8000 (ZC-bt8039PbA, ZC-bnt8039PBA, Zc-bnx8039pba ) INSTRUKCJA OBSŁUGI Kamery bulletowe, zewnętrzne z serii ZC-B8000 wyposażone są w przetwornik Sony

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi CARCAM-1080. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi CARCAM-1080 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi - wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4312F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4312FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4324F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE)

KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) KCM-5111 H.264 4-Megapixel IP D/N PoE Box Camera (DC 12V / PoE) Szybki przewodnik instalacji Importer i dystrybutor: Konsorcjum FEN Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 273A, 60-406 Poznań, e-mail: sales@fen.pl;

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik instalacji

Szybki przewodnik instalacji Megapixel IP Camera ACM-5601 Megapixel Day&Night IP Camera ACM-5611 Ver. 080109 Szybki przewodnik instalacji Początki 1.1 Zawartość pudełka ACM-5601/5611 Zasilacz sieciowy (opcjonalnie) Płyta CD Złącza

Bardziej szczegółowo

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP

ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA ZESTAW MONITORINGU REJESTRATOR IP Informacje o produkcie ZESTAW MONITORING IP REJESTRATOR SIECIOWY 4 KAMERA ZEWNĘTRZNA Cena : 4.548,54 zł (netto: 3.698,00 zł) Utworzono 18-06-2016 Nr katalogowy : NVR3204+IPC-HFW2100 Producent : Dahua Technology

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi

JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (na telefony iphone) Instrukcja obsługi Polski To jest instrukcja obsługi oprogramowania (na telefony iphone) urządzenia Live Streaming Camera GV LS2/GV LS1 wyprodukowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. instrukcja do kamer serii EVI INSTRUKCJA OBSŁUGI instrukcja do kamer serii EVI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

pomocą programu WinRar.

pomocą programu WinRar. 1. Pobieramy oprogramowanie dla kamery ze strony. Z menu produkty wybieramy swój model kamery. Następnie na podstronie produktu wybieramy zakładkę [POMOC] - klikamy symbol szarej strzałki aby rozpocząć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E

Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Instrukcja Obsługi Kamer DSP EFFIO E Spis treści 1. Informacje Podstawowe 3 1.1 Instalacja kamery. 3 1.2 Podłączenie zasilania kamery. 3 1.3 Akcesoria dodatkowe. 3 2. Wstęp 4 3. Opis i użytkowanie funkcji

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 09 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : ReviZOOM Kamera IP XWB-201V kompaktowa zewnętrzna z podświetleniem w podczerwieni 2Mpx 3,3-12mm 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan TDN IR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B

Instrukcja obsługi. Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Instrukcja obsługi Rejestrator i kamera w zegarku MCL-1.3R MCL-1.3B Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Bullet. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Bullet Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD4212F-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4212FWD-(I)(Z)(H)(S), DS-2CD4224F-(I)(Z)(H)(S),

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056

U-DRIVE DUAL. Instrukcja obsługi. Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 U-DRIVE DUAL Osobista czarna skrzynka kierowcy z kamerą cofania MT4056 Instrukcja obsługi PL Ogólne Kamera główna Gniazdo kamery tylnej Gniazdo USB/ ładowarki Gniazdo microsd Obiektyw kamery głównej Mikrofon

Bardziej szczegółowo

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Ukryta kamera sieciowa. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Ukryta kamera sieciowa Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD6412FWD-10, DS-2CD6412FWD-20, DS-2CD6412FWD-30 UD.6L0201B1295A01EU 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR

Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ Vision Kamera kopułkowa IP HQ-MP1328MD-IR HQ-MP1328MD-IR to niewielka kopułkowa kamera megapikselowa IP z promiennikiem podczerwieni o zasięgu do 10m. Zastosowany przetwornik 1/3" 1.3 Mpx CMOS pozwala

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY IP model: SMR-1.3MPX-IR20

INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY IP model: SMR-1.3MPX-IR20 SARCOM ul. Królowej Jadwigi 1 84-230 Rumia www.sarcom-sklep.pl sklep@sarcom.pl Tel: (058) 731-44-30 INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY IP model: SMR-1.3MPX-IR20 Po otrzymaniu produktu należy należycie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT

JVC CAM Control. Podręcznik użytkownika. for Android. Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT JVC CAM Control for Android Podręcznik użytkownika Polski LYT2562-010A 0812YMHYH-OT Obsługa JVC CAM Control Steruj kamerą za pomocą smartfona lub tabletu z systemem Android. Aplikacja dla tabletów Android

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Dome. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Dome Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI

IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Przed zainstalowaniem kamery proszę zapoznać się z niniejszą instrukcją. IN-821N KAMERA KOLOR Z OSD MENU, DNR, SUPER BLC, DSS, DETEKCJĄ RUCHU INSTRUKCJA INSTALACJI Właściwości SONY 1/3 Super HAD Kolor

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F

Nexus IP Szybkie wprowadzenie. Do wszystkich modeli Nexus VP i F Nexus IP Szybkie wprowadzenie Do wszystkich modeli Nexus VP i F Spis treści 1.0 Pierwsza konfiguracja... 3 1.1 FIZYCZNE PODŁĄCZENIE... 3 1.2 ODSZUKANIE KAMERY... 3 1.3 LOGOWANIE SIĘ DO KAMERY POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D

Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D Profesjonalny monitor CCTV INSTRUKCJA OBSŁUGI LA19DA0N-D / LA22DA0N-D OSTRZEŻENIA 1. Proszę nie otwierać obudowy urządzenia ani nie dokonywać naprawy na własną rękę. W razie problemu skontaktuj się ze

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 22 grudzień 2015 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/3" 3MP PS Aptina CMOS wysokowydajny procesor DSP AMBARELLA rozdzielczość: 2048x1536 / 20kl/s interfejs: Ethernet 10/100

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I

Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji. DS-2CD2xxx-I Instrukcja instalacji i podstawowej konfiguracji Kamery IP DS-2CD2xxx-I (DS-2CD2012-I, DS-2CD2112-I, DS-2CD2032-I, DS-2CD2132-I) Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji

Bardziej szczegółowo

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą.

DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G. Kabel Ethernet (bezpośredni) Jeżeli którejkolwiek z tych pozycji brakuje, skontaktuj się ze sprzedawcą. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DI-524 Ruter bezprzewodowy AirPlus G 108G/2.4GHz Przed rozpoczęciem 1. Jeżeli ruter

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis:

Zestaw CCTV Rejestrator + 4 kamery. Cechy: Opis: Cechy: REJESTRATOR KAMERY FULL D1-4 x 100FPS Wodoodporna obudowa 4 wejścia sygnałowe do podłączenia kamer 2 kamery kopułkowe + 2 kamery tubowe w zestawie Możliwość komunikacji ze Smartfonem Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi JVC CAM Control (dla Windowsa)

Instrukcja obsługi JVC CAM Control (dla Windowsa) Instrukcja obsługi JVC CAM Control (dla Windowsa) Polski Oto instrukcja obsługi oprogramowania (dla Windowsa) Live Streaming Camera GV-LS2/GV-LS1 stworzona przez Korporację JVC KENWOOD. Sysemem operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 18 listopad 2014 MONITORING IP > kamery IP > kamery 2Mpx > Model : - Producent : BCS przetwornik: 1/2.8" 2MP PS CMOS rozdzielczość: 1920x1080 / 25kl/s interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE+ 802.3at kompresja: H.264/ MJPEG/

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.

elshop NVIP-TDN2401D/IR/MPX1.0 NOVUS Telewizja Przemysłowa CCTV > Systemy IP > Kamery kopułkowe > Kamery 1Mpix > NVIP-TDN2401D/IR/MPX1. Model : - Producent : NOVUS kamera IP kupułkowa megapikselowa dzień/noc, matryca CMOS 1/4, mechaniczny filtr podczerwieni, wbudowany oświetlacz podczerwieni - 18 diod LED (15 m), 1.0 megapiksela, 1 lx/f=1.2

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Kamery IP

Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Kamery IP NIP-20 1 Kamera nowej generacji P2P IP NIP-20 Technologia nowej generacji. Łatwa instalacja, wysokiej jakości soczewka Glass Lens umożliwiająca nadzór wideo ze smartfona, tabletu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR

INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR INSTRUKCJA OBSŁUGI USTAWIEŃ DYNAMICZNIE PRZEDZIELANYCH ADRESÓW IP W URZĄDZENIACH SYSTEMU IP-PRO ORAZ REJESTRATORACH MY-DVR UWAGA Aby zapewnić niezawodną pracę urządzenia, przed przystąpieniem do jego obsługi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI

CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI CAMCOLVC13 KAMERA WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI Instrukcja obsługi * Nie zawiera NOTA DOTYCZĄCA PRAW AUTORSKICH Niniejsza instrukcja objęta jest prawami autorskimi będącymi w posiadaniu firmy Velleman nv. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20)

KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) KAMERA WANDAL V-CAM 430 (600TVL 3,6mm 0,01lxIR20) Kamera wandaloodporna v-cam 430 M10754 wyposażona jest w bardzo dobry przetwornik 1/3" Super HAD CCD II, który charakteryzuje wysoka rozdzielczość 600

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi

PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi PlantVisor_1.90PL Instrukcja instalacji, konfiguracji oraz obsługi 1/27 Wymagania sprzętowe dla komputera PC Processor: Pentium 4 2.0 GHz Ram: 512MB Twardy dysk: 20GB (200MB dla instalacji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 02 luty 2016 MONITORING IP > kamery IP > kamery 3Mpx > MOTOZOOM IR Model : - Producent : Dahua Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo