Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik POLSKI"

Transkrypt

1 Kamera kopułkowa sieciowa 1/3, wysoko wydajna, z funkcją WDR SND-560 Instrukcja dla użytkownik TDziękujemy za nabycie KAMERY Ipolis Network firmy SAMSUNG. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. POLSKI

2 AJest to marka zintegrowana z produktami sieciowymi firmy Samsung, oznaczająca bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego IP. Dzięki możliwości przesyłania za pośrednictwem Internetu przez produkty wyraźnych obrazów cyfrowych, prowadzenie obserwacji w czasie rzeczywistym jest możliwe w każdym miejscu, które ma połączenie z Internetem. Łatwe w obsłudze funkcje pilota i wykorzystanie istniejących sieci minimalizuje koszty instalacji. Doświadczenie umożliwia dogodne połączenie w każdej chwili i z każdego miejsca. Wstęp Dziękujemy za nabycie kamery SND-560. Jest to instrukcja dla użytkownika kamery sieciowej WDR, wysokiej rozdzielczości i produkt omawiany w niniejszej instrukcji oznacza kamerę sieciową WDR, wysokiej rozdzielczości. Przed zainstalowaniem i eksploatacją kamery, użytkownicy, którzy ją instalują, obsługują i używają powinni znać tę instrukcję i inne instrukcje powoływane w jej treści. Niniejsza Instrukcja dla użytkownika oraz program obsługi urządzenia i sprzęt są objęte ochroną prawa autorskiego. W związku z tym, z wyjątkiem kopiowania dla użytku ogólnego dopuszczalnego na mocy przepisów prawa autorskiego, kopiowanie i powielanie tej Instrukcji dla użytkownika, w części lub w całości bądź tłumaczenie na inny język bez zgody firmy Samsung Techwin, Co. LTD jest zabronione. Uwaga dla użytkownika Fale elektromagnetyczne emitowane przez niniejszy produkt zostały zarejestrowane jako dopuszczalne do celów biznesowych. Sprzedawca oraz konsument powinni być świadomi tego ograniczenia. W przypadku pomyłkowego nabycia, należy wymienić ten produkt na inny, przeznaczony do użytku domowego. Prawidłowa utylizacja produktu (Dyrektywa o odpadach elektrycznych i elektronicznych) (Dotyczy Unii Europejskiej i innych krajów europejskich, w których istnieją wydzielone systemy zbierania odpadów) Ten symbol na produkcie lub w jego dokumentacji oznacza, że po zakończeniu jego żywotności urządzenia nie można wyrzucać wraz innymi odpadkami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec ewentualnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku nieprawidłowego pozbywania się odpadów, należy oddzielić tego rodzaju odpady i przekazać urządzenie do recyklingu, promując w ten sposób właściwe wykorzystanie zasobów materialnych. Użytkownicy domowi powinni uzyskać informacje na temat bezpiecznej dla środowiska utylizacji urządzenia u jego sprzedawcy lub w lokalnym samorządzie. FFirmy powinny uzyskać takie informacje u swojego dostawcy oraz sprawdzić warunki w umowie zakupu. Podczas utylizacji tego produktu nie wolno mieszać go z innymi produktami. OSTROŻNIE: RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE OTWIERAĆ OSTROŻNIE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (ANI TYLNEJ PŁYTY). NIE MA CZĘŚCI DO SAMODZIELNEJ NAPRAWY. NAPRAWY NALEŻY ZLECAĆ WYKWALIFIKOWANYM PRACOWNIKOM SERWISU. Symbol pioruna ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego, stanowi informację dla użytkownika o istnieniu nieizolowanych przewodów wysokiego napięcia wewnątrz urządzenia, które może mieć znaczącą wysokość stanowiącą poważne zagrożenie porażenia prądem elektrycznym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego, stanowi informację dla użytkownika o istnieniu ważnych instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji (serwisowania), które są załączone do urządzenia. INFORMACJA-Niniejsze urządzenie zostało sprawdzone i uznane za zgodne z ograniczeniami dotyczącymi urządzeń cyfrowych Klasy A, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te są tak pomyślane, aby zapewnić uzasadnione zabezpieczenie przeciw szkodliwym zakłóceniom w typowym środowisku komercyjnym. Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wysyłać energię fal radiowych. Jeżeli będzie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z Instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Obsługa tego urządzenia na obszarze zamieszkanym może prawdopodobnie spowodować szkodliwe zakłócenia i w takim przypadku użytkownik będzie zmuszony usunąć takie zakłócenia na własny koszt. OSTRZEŻENIE - CDokonywanie zmian lub modyfikacji bez zgody producenta może unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia. OSTZREŻENIE- Aby zapobiec zagrożeniu porażenia prądem elektrycznym lub pożaru: NIE WOLNO korzystać z innych źródeł zasilania niż podane. NIE WOLNO wystawiać tego urządzenia na działanie deszczu czy wilgoci. Ta instalacja powinna zostać wykonana przez wykwalifikowaną osobę i zgodnie z wszystkimi lokalnymi przepisami. 2 Instrukcja dla użytkownika 3 Instrukcja dla użytkownika

3 Spis treści Wstęp 2 Uwaga dla użytkownika 2 Spis treści 4 Gwarancja i jej ograniczenia 6 Symbole ostrzegawcze 6 Środki ostrożności 7 Rozdział 1 Omówienie Wprowadzenie do kamery sieciowej SND Cechy użytkowe 9 Rozdział 2 produktu Komponenty i akcesoria Nazwy i funkcje Zalecane dane techniczne komputera 12 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci Instalacja kamery Instalacja na płycie adaptującej Instalacja na suficie (montowanie puszki przyłączeniowej) Ustawić funkcję panoramowania (pan) i przechylania (tilt), obserwując tę regulację na mzonitorze Podłączanie do monitora Podłączanie zasilania Podłączanie do zewnętrznego złącza sterowania Konfiguracja sieci i sposób podłączania ze strony internetowej 20 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Jak używać przeglądarki sieciowej Logowanie Ekran przeglądarki sieciowej Korzystanie ze strony administratora Ekran inicjowania po podłączeniu urządzenia (Ekran ustawień podstawowych) Live Basic Network Video Analytics Privacy Record (na karcie pamięci SD) User Motion Detection Alarm/Sensor Time LOG Upgrade System Reboot 59 Rozdział 5 Sposób obsługi kamery MENU ustawień Konfiguracja funkcji LENS EXPOSURE WHITE BALANCE (WHITE BAL.) BACKLIGHT SSNR DAY/NIGHT IMAGE ADJ SPECIAL EXIT 74 Rozdział 6 Wykrywanie i usuwanie usterek 75 Dane techniczne 77 Wymiary 79 W załączonym Krótkim przewodniku oraz w Instrukcji na płycie CD przedstawiono sposób obsługi Menadżera sieci (Network Manager). 4 Instrukcja dla użytkownika 5 Instrukcja dla użytkownika

4 Kamera jest zgodna z dyrektywą ROHS Na wszystkich etapach produkcji firma Samsung Techwin dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie Eco świadczy o tym, że firma Samsung Techwin będzie wytwarzać produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE. Gwarancja i jej ograniczenia Producent nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za ten produkt, dlatego producent nie przekazuje żadnych praw stronie trzeciej do przyjęcia odpowiedzialności w jego imieniu. Gwarancja udzielona na ten produkt, w części ani w całości, nie obejmuje wypadków, zaniedbania, zmian, niewłaściwego użytkowania ani wykorzystywania. Ponadto producent nie udziela się żadnej gwarancji na żadne przystawki ani części, które nie są dostarczane przez producenta. Warunki niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w przypadku: Nieprawidłowego działania będącego wynikiem zaniedbań ze strony użytkownika Demontowania i wymiany dokonanej przez użytkownika Połączenia do źródła prądu przemiennego MNieprawidłowego działania spowodowanego klęskami żywiołowymi (pożar, powódź, itp.) Wymianą w związku ze zużyciem Niestabilności sieci Symbole ostrzegawcze Środki ostrożności Nie wolno instalować kamery w skrajnych temperaturach. Kamerę wolno użytkować wyłącznie w zakresie temperatur od -10ºC do +50ºC. Użytkowanie produktu w wysokich temperaturach wymaga dobrej wentylacji. Nie wolno instalować produktu w bardzo wilgotnym środowisku. Może to bowiem obniżyć jakość obrazu. Nie wolno instalować kamery w warunkach niezapewniających stabilne oświetlenie. Nie wolno dotykać soczewki kamery Nagłe i silne zmiany natężenia światła lub jego migotanie może uniemożliwiać normalne działanie kamery. Soczewka to najważniejszy komponent kamery. Nie pozostawiac odcisków palców. Przed podłączeniem lub użytkowaniem tego produktu, należy dokładnie przeczytać instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości. Niebezpieczeństwo : Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować śmierć, obrażenia lub przyczynić się do zgonu. Wskazuje konieczność zachowania najwyższej ostrożności podczas obsługi. Ostrożnie : Niewłaściwe użytkowanie lub nieprawidłowa obsługa produktu może spowodować niewielkie obrażenia lub uszkodzenie produktu. Wskazuje konieczność zachowania ostrożności podczas obsługi. Uwaga : Wskazuje, że użytkownik musi o czymś wiedzieć lub, że znajdzie pomocne informacje dotyczące obsługi produktu. Niebezpieczeństwo Wymienianie wbudowanych baterii na baterie innego typu może spowodować wybuch. Baterie muszą być wymieniane na baterie tego samego typu. Wyczerpane baterie mogą powodować zanieczyszczanie środowiska i muszą być utylizowane szczególnie ostrożnie. Baterie muszą być wymieniane na baterie tego samego typu. Wyczerpane baterie mogą powodować zanieczyszczanie środowiska i muszą być utylizowane szczególnie ostrożnie. Użytkownik nie może wymieniać akumulatora litowego znajdującego się w niniejszym produkcie. Wymiana baterii litowej zostanie wykonana przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji na temat takiej wymiany można uzyskać kontaktując się z placówką serwisową. 6 Instrukcja dla użytkownika Nie wolno upuszczać kamery ani poddawać ją na wstrząsom. Może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu. Nigdy nie wolno kierować kamery bezpośrednio w kierunku silnego światła. Może to spowodować uszkodzenie CCD. 7 Instrukcja dla użytkownika

5 Środki ostrożności Nie wystawiać urządzenia na działanie promieni radioaktywnych Cechy użytkowe W przypadku narażenia nagrzanego CCD na działanei promieni radioaktywnych, dojdzie do jego uszkodzenia. Poddanie działaniu światła reflektora lub obiektu emitującego silne światło może spowodować rozmazanie lub rozogniskowanie. Przed podłązceniem zasilania do kamery należy sprawdzic, czy źródło zasilania jest zgodne z danymi technicznymi. Rozdział 1 Omówienie 1.1. Wprowadzenie do kamery sieciowej SND-560 SND-560 jest nowoczesną kamerą sieciową, wykorzystującą technologię kodeku MPEG-4, umożliwiającą stosowanie dużego współczynnika kompresji i uzyskiwanie wyraźnego obrazu w dobrej jakości dzięki możliwości przesyłania przez sieć obrazów z dużą prędkością. Dzięki wykorzystaniu sieci, zdalnego połączenia, obserwacji i sterowania można łatwo używać jej w każdym miejscu. Ponadto konfiguracja kamery wymaga tylko połączenia z siecią. Kamera sieciowa SND-560 wykorzystuje wbudowane oprogramowania (wbudowany serwer sieciowy, wbudowany serwer przesyłania strumieniowego, protokół sieciowy) opracowane przez SamsungTechwin i gwarantuje dobrą wydajność oraz bezpieczeństwo, a jednocześnie różnorodność zastosowań dzięki integracji z Internetem. Wysoka rozdzielczość Rozdzielczość pozioma to 560 linii TV w trybie koloru i 700 linii TV w trybie obrazu czarnobiałego można uzyskać używając CCD o dużej gęstości produkcji SONY, o podwójnej prędkości 410,000 pikseli, które zapewniają wyraźny i niezawodny obraz bez szumów. Szyfrowanie obrazów wielu kanałów w czasie rzeczywistym Kodek jednego chipa MPEG4 i formatu JPEG szyfrowanie obrazów w czasie rzeczywistym i transmisję wielokanałową rozdzielczości D1/CIF/QCIF. Wide Dynamic Range (WDR) Głównym zadaniem Wide Dynamic Range WDR (szerokiego zakresu dynamiki jest akumulowanie zakresu kontrastu pomiędzy najjaśniejszymi i naciemniejszymi punktami obrazu. Dzięki zestawowi układów SV-IV WDR daje doskonałą kompensację podświetlania w środowisku o dużym kontraście. Wysoka czułość a niskie natężenie światła CCD o przekątnej 6 mm (1/3 ) poprawy czułości i zestaw układów DSP wyłapują kontury i kolor obiektów wyłącznie przy świetle gwiazd w ciemności, co zapewnia niezawodną obserwację zewnętrzną luksów (luksy w trybie koloru) luksów (luksy w trybie czarnobiałym) Funkcja dzień i noc Funkcja dnia i nocy (Day & night) oraz cyfrowego podnoszenia czułości (Sens-up) dzięki ICR (IR Cut- Filter Removal usuwanie filtra podczerwieni) dają obrazy wysokiej jakości przez 24 godziny na dobę. Funkcja Sens-Up opóźnia czas ekspozycji w celu poprawienia czułości CCD. Funkcja dzień i noc pozwala użytkownikom wybrać tryb koloru lub czarnobiały, zależnie od natężenia światła. PoE (Power Over Ethernet) Funkcja PoE jest przekazywaniem mocy przez kabel LAN wraz z przekazywaniem danych bez kabla zasilania do interfejsu użytkownika. DIS (Digital Image Stabilizer) Funkcja DIS - Digital Image Stabilizer - cyfrowej stabilizacji obrazu kompensuje drgania kamery w celu uzyskania wyraźnych obrazów. Karta pamięci SD Zadaniem karty pamięci SD jest zapisywanie zdarzenia po jego aktywacji. Karta ochrony prywatności Zadaniem funkcji ochrony prywatności jest ustalenie obszaru obserwacji, który nie będzie wyświetlany na monitorze. 8 Instrukcja dla użytkownika 9 Instrukcja dla użytkownika

6 Rozdział 1 Omówienie SSNR (Samsung Super Noise Reduction) Zestaw układów SV-IV, DSP firmy Samsung skutecznie zmienia WZMOCNIENIE (GAIN), zapewniając wyraźne obrazy. Połączenie wykrywania ruchu i alarmowania Połączenie wykrywania ruchu, analizowania sygnałów wizyjnych i alarmowania umożliwia przechowywanie zdjęć na karcie pamięci SD lub transmisję zdjęć przez pocztę elektroniczną i FTP Nazwy i funkcje ⓫ ❿ Wysoki współczynnik kompresji danych Wysoka kompresja w MPEG-4 zapewnia szybki przesył stosunkowo dużej liczby klatek w tym paśmie sieci. Interaktywna transmisja dźwięku w czasie rzeczywistym Funkcje dodatkowe Wybór SENS-UP, lustro, OSTROŚĆ, SYNCH. (INT/LL) Rozdział 2 produktu 2.1. Komponenty i akcesoria ❶ SND Instrukcja dla użytkownika / płyta CD / Krótka instrukcja 3 Zasilacz DC 12V / przewód zasilania 4 Kabel krosujący 5 Wkręt samogwintujący M4, 3EA 6 Kabel instalacyjny wyjścia wizyjnego 7 Schemat instalacji ❶ Podstawa Pan : sterowanie kątem panoramowania kamery 2 Podstawa obrotowa : sterowanie kątem obrotu kamery 3 x3.6, mm (Ilustr. 1.2) 4 Wkręt mocujący podstawy obrotowej : mocowanie obrotu na pozycji 5 Wkręt mocujący podstawy Pan (Kolor: czarny) : mocowanie panoramowania na pozycji 6 Gniazdo wejścia/wyjścia dźwięku 7 Gniazdo alarmu 8 Ethernet 9 Zasilanie ❿ Obudowa ⓫ Osłona kopułki Po podłączeniu kamery sieciowej SND-560 do urządzenia PoE, napięcie przesyłane przez kabel LAN może być nieprawidłowo wysokie. Przed instalacją należy skonsultować się z naszym dystrybutorem lub zdemontować system PoE. 10 Instrukcja dla użytkownika 11 Instrukcja dla użytkownika

7 Rozdział 2 produktu 2.3. Zalecane dane techniczne komputera Elementy Dane techniczne Procesor Inter Core2Duo E4300 lub nowszy Pamięć główna 2GB lub więcej RAM Karta VGA Zalecana 256 M lub większa SO Window 2000, XP, 2003 Przeglądarka sieciowa Internet Explorer 5.5 lub nowsza Rozdzielczość 1024*768 lub większa Sieć 10/100 Base-T (RJ-45) DirectX 9.0C lub nowszy Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.1. Instalacja kamery 1) Obrócić w lewo i zdjąć osłonę kopułki. 2) Odłączyć obudowę wyciągając ją z korpusu kamery Instalacja na płycie adaptującej sufit KAMERA Kierunek odblokowania Osłona kopułki Kierunek blokowania 1 Umieścić szablon instalacji na powierzchni, na której zostanie wykonana instalacja. 2 Wywiercić trzy otwory zaznaczone na szablonie instalacji, przez powierzchnię instalacyjną i umieścić korpus kamery oraz zamocować go wkrętami samogwintującymi M4. 3 Podczas umieszczania kamery na płycie, upewnić się, że kable zasilania i ETHERNET przechodzą przez odpowiednie otwory. (Podczas umieszczania kabli z boku, przewlec je przez otwór znajdujący się u dołu.) 4 Po zakończeniu instalacji i regulacji kamery, zabezpieczyć osłonę kopułki obracając ją w prawo Instalacja na suficie (montowanie puszki przyłączeniowej) [Ilustracja -1] Zaczep Kierunek blokowania Kierunek odblokowania (w lewo) * Aby zainstalować osłonę kopułki na korpusie kamery, obróć zaczepy w kierunku wskazanym na Ilustracji 1. Korpus główny (Kamery) Obudowa Kierunek blokowania (w prawo) Osłona kopułki Instalacja powinna zostać wykonana przez wykwalifikowany personel serwisowy lub instalacyjny. Jeśli materiał, z którego wykonano strop nie jest wystarczająco mocny, aby utrzymać wkręty montażowe, kamera może spaść. Wzmocnić strop, zgodnie z potrzebą. sufit Junction box Mount Plate KAMERA kierunek odblokowania Osłona kopułki kierunek blokowania 1 Podczas łączenia płyty montażowej z puszką przyłączeniową, należy umieścić przednią część tak, aby była skierowana do przodu i do środka. 2 Do każdego kabla podłączyć kable wejścia zasilania i wyjścia sygnałów wizyjnych. 3 Dostarczonymi w zestawie wkrętami M4 zamocować główny korpus na płycie montażowej. 4 Po zakończeniu instalacji i regulacji kamery, zabezpieczyć osłonę kopułki obracając ją w prawo. przód tył Instrukcja dla użytkownika 13 Instrukcja dla użytkownika

8 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.2. Ustawić funkcję panoramowania (pan) i przechylania (tilt), obserwując tę regulację na monitorze 3.3. Podłączanie do monitora Połącz gniazdo VIDEO-OUT z gniazdem VIDEO-IN monitora Podstawa Tilt Podstawa obrotów Podstawa Pan ) Mechanizmami Pan, Tilt i obracania można ustawić kamerę w dowolnym kierunku. Podstawa Pan przesuwa się o 170 w każdym kierunku i o 340 w całości. Podstawa Tilt pokrywa łącznie kąt 146 (73 z każdej strony). Zasięg kątowy podstawy obrotów jest taki sam jak podstawy Pan. Ale zasięg z jednej strony wynosi 195, a z drugiej 145 2) Wykonywanie ustawień W przypadku instalacji na ścianie 1 Po zamontowaniu kamery na ścianie ustaw kąt panoramowania tak, aby kamera była zwrócona do monitora w czasie jej przechylania. 2 Następnie obracając podstawę Tilt ustawić kąt przechylenia. 3 Poluzować wkręt mocujący podstawy obrotów i ustawić obroty tak, aby uzyskać najlepsza możliwość obserwacji. 4 Dokręcić wkręt mocujący podstawę obrotową. W przypadku instalacji na stropie 1 Po zamontowaniu kamery na stropie ustaw kąt panoramowania tak, aby kamera była zwrócona do monitora w czasie jej przechylania. 2 Następnie obracając podstawę Tilt ustawić kąt przechylenia. 3 Poluzować wkręt mocujący podstawy obrotów i ustawić obroty tak, aby uzyskać najlepsza możliwość obserwacji. 4 Dokręcić wkręt mocujący podstawę obrotową. Ponieważ sposoby wykonywania połączeń są różne w różnych urządzeniach, należy sięgnąć do instrukcji dostarczanej wraz z urządzeniem. Jeśli jest to konieczne, można połączyć monitor do gniazda REMOTE na korpusie kamery. Kable należy podłączać wyłącznie po odłączeniu zasilania. Kamera sieciowa SND-560 Monitor Niniejszy produkt jest kamerą sieciową przesyłającą obraz przez sieć. Terminal sygnałów wyjściowych wizyjnych jest do instalacji i podczas instalacji jest wykorzystywany do ustalania zakresu podglądu. Należy sprawdzić, czy terminal sygnałów wyjściowych wizyjnych nie jest podłączony do żadnego innego urządzenia rejestrującego, ponieważ może to stworzyć problemy.recording equipment as this can cause problems. 14 Instrukcja dla użytkownika 15 Instrukcja dla użytkownika

9 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.4. Podłączanie zasilania Zasilanie prądem AC/DC Do zasilania niniejszego produktu można używać prądu AC 24 V i DC 12 V. Gdy jest używany zailacz inny niż dostarczony przez producenta (DC 12 V/ 4A), należy sprawdzic, czy jego dane przekraczają AC 24 V/1 A lub DC 12 V/2 A. PoE (Power Over Ethernet) System POE (Power Over Ethernet) jest funkcją urządzeń sieci LAN, który jednocześnie obsługuje i zasila za pomocą tylko jednego kabla LAN, bez osobnego kabla zasilania. Podczas podłączania kamery do urządzenia PoE, należy podłączyć urządzenie zgodne z danymi technicznymi PoE (IEEE802.3af). W przypadku używania produktów niestandardowych, można spowodować pogorszenie działania lub zakłócenia. Zasilanie prądem AC/DC 3.5. Podłączanie do zewnętrznego złącza sterowania Kolejność gniazd od lewej wejście alarmowe / wyjście alarmowe / uziemienie. Podczas podłączania kabla wepchnąć prążkowaną część drutu elektrycznego naciskając jednocześnie czworokątny przycisk, a następnie zwolnić przycisk. Gdy oporność drutu miedzianego w temperaturze [20 C(68 F)] Przekrój drutu miedzianego (AWG) #24(0.22mm 2 ) #22(0.33mm 2 ) #20(0.52mm 2 ) #18(0.83mm 2 ) Oporność (Ω/m) Spadek napięcia (V/m) ❶ Alarm Input 2 Alarm Output 3 Ground Jak to pokazano w powyższej tabeli, napięcie spada wraz z długością drutu. W związku z tym stosowanie nadmiernie długiego kabla zasilacza do podłączania kamery może mieć wpływ na wydajność kamery. Napięcie standardowe działania kamery: DC 12 V ± 10 %, AC 24 V ± 10 % Mogą wystąpić różnice w spadku napięcia, zależnie od rodzaju drutu i producenta. Jeśli do kamery jest jednocześnie podłączony system PoE i zasilacz, używane jest to zasilanie, które urządzenie ustawi, jako pierwsze. 16 Instrukcja dla użytkownika 17 Instrukcja dla użytkownika

10 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci Podłączanie wejścia alarmowego Jest to gniazdo wejściowe zewnętrznych sygnałów alarmowych. Podłączanie: odłączanie wyjścia alarmowego Jest to gniazdo wyjściowe zewnętrznych sygnałów alarmowych. Podłączanie: Wejście czujnika 3.3V 120Ω 10KΩ 5.1KΩ Wewnętrzne kamery Wejście alarmowe zujnik Wyjście CMOS 2.2KΩ 10KΩ Kolektor otwarty Wyjście alarmowe Uziemienie Przekaźnik Wyjście przekaźnika Zasilanie przekaźnika Uziemienie W przypadku wybrania opcji Normalnie otwarty w menu konfiguracji : W przypadku typu czujnika ze stycznością, jest zwarty, a w przypadku aktywnego wejście czujnika działa jako poziom NISKI. W przypadku typu czujnika ze stycznością, jest otwarty, a w przypadku aktywnego wejście czujnika działa jako z wysoką impedancją (kolektor otwarty). Część wyjścia alarmowego ma konstrukcję kolektora i można go utworzyć używając przekaźnika. Maksymalna wartość znamionowa to DC +24 V, 100 ma. 18 Instrukcja dla użytkownika 19 Instrukcja dla użytkownika

11 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 3.6. Konfiguracja sieci i sposób podłączania ze strony internetowej Należy używać tej opcji, gdy należy zainstalować tylko jedną kamerę sieciową SND Komputer użytkownika z kamerą sieciową SND-560 należy podłączyć kablem krosującym. 2. W komputerze użytkownika uruchomic przeglądarkę sieciową i w polu adresu internetowego wprowadzić [ ], następnie nacisnąć przycisk <Enter>. Połączyć z oknem logowania przeglądarki sieciowej kamery asieciowej SND-560. Uwaga 3. Zaloguj się z uprawnieniami administratora i przejdź do strony Network. (Wartość domyslna identyfikatora logowania administratora: admin, PW (hasło): ) Po naciśnięciu przycisku Właściwości protokołu internetowego (TCP/IP), nacisnąć przycisk Zaawansowane, aby przejść do ustawień zaawansowanych. Dodać z XXX jest adresem IP kamery i będzie niedostępny jako adres wewnętrzny IP. Uwaga Wartość domyślna identyfikatora: admin, PW (hasło): Instrukcja dla użytkownika 21 Instrukcja dla użytkownika

12 Rozdział 3 Instalacja i konfiguracja sieci 1 Konfiguracja seici LAN / xdsl/ DHCP 4. Wykonaj konfigurację zgodnie ze środowiskiem sieciowym, w którym kamera sieciowa SND- 560 zostanie zainstalowana i naciśnij przycisk <Zapisz>, aby zapisać konfigurację. LAN Use xdsl DHCP 2 Konfiguracja portów Gdy produkt sieciowy jest podłączony do sieci lokalnej LAN lub gdy ma statyczny adres IP, zostaną skonfigurowane dane sieciowe, które mają zostać przydzielone do danego adresu IP. Gdy używany jest adres dynamiczny IP w sieci xdsl, wprowadź ID i hasło (PW). Jeśli adres jest otrzymywany automatycznie z serwera DHCP, uruchamiane są funkcje DHCP. Protokół DHCP jest używany w sieci LAN przy aktywnym serwerze DHCP. Z zasady, na średnią/ dużą skalę serwery DHCP są obsługiwane przez sieć LAN, a na małą skalę współużytkownicy adresów IP używają funkcji DHCP. Ustawienia portów Tutaj można wykonać konfiguracje portów połączeń, http i ftp, a także sprawdzić używanie DDNS. Uwaga Używanie DDNS zmienia adres IP podczas każdej próby połączenia się z ISP oraz gdy produkt jest podłączony z modelem kablowym lub modemem xdsl. W takim przypadku, użytkownik nie może znać zmienionego adresu IP. Gdy produkt używający dynamicznego adresu IP jest zarejestrowany na serwerze DDNS, podczas podłączania produktu, adres IP jest z łatwością rozpoznawany. Zarejestruj produkt na serwerze DDNS, aby zarejstrowac adres IP na serwerze DDNS. Włącz opcję Użyj DDNS i wprowadź na serwerze podany ID oraz hasło. 22 Instrukcja dla użytkownika 23 Instrukcja dla użytkownika

13 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej 4.1. Jak używać przeglądarki sieciowej Logowanie Aby połączyć się ze stroną logowania, wprowadź w przeglądarce internetowej adres IP kamery i naciśnij klawisz Enter Ekran przeglądarki sieciowej Ekran przeglądarki sieciowej składa się z obszaru menu do konfiguracji kamery / wizji oraz obszaru wyświetlania wizji wejściowej z kamery. SND560 Wprowadź ID oraz hasło użytkownika i naciśnij przycisk <Login>, zostaniesz przeniesiony do własciwej strony. (Domyślna wartość ID: admin, PW (hasło): ) Jeśli klikniesz przycisk <Guest>, zostaniesz przeniesiony do strony przeglądarki sieciowej z uprawnieniami Gościa. W tym przypadku administrator powinien wydać pozwolenie na połączenie gościa. Controls Analiza sygnałów wizyjnych (konwerter do trybu analizy sygnałów wizyjnych) Przycisk ten jest aktywowany, gdy na stronę Analizy sygnałów wizyjnych zostanie wybrana opcja Włącz analizę wizji. Układ menu trybu Analizy zmienia się zależnie od trybu sterowania. Uwaga Jeśli logujesz się po raz pierwszy jako administrator, zmień hasło administratora. Uniemożliwi to logowanie się innych użytkowników na stronę administrowania. 24 Instrukcja dla użytkownika 25 Instrukcja dla użytkownika

14 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej RESET (wyświetlany po włączeniu trybu Analizy sygnałów wizyjnych) Ustawia obraz bieżącego ekranu w tle. Odwróć obraz Obraca obraz do góry nogami. SND560 SND560 SND560 Rozciągnij obraz Rozciąga obraz do rozmiaru D1 po wybraniu rozdzielczości CIF i QCIF. SND560 Alpha branding (wyświetlany po włączeniu trybu Analizy sygnałów wizyjnych) Zmienia widzialność na półprzezroczystą. SND560 Nie zaleca się używanie alpha brandingu w systemach o niewystarczających właściwościach użytkowych. Save Image Zapisuje ekran kanału w formacie pliku JPEG. Compression Tryb kompresji obrazu (tryb kompresji obrazu wizyjnego) - MPEG, JPEG Resolution Rozdzielczość obrazu video (rozmiaru przesyłanego obrazu video) - NTSC : D1(704x480), CIF(352x240), QCIF(176x120) - PAL : D1(704x576), CIF(352x288), QCIF(176x144) Frame Rate - ustawiana na stronie ustawień podstawowych Maksymalna liczba klatek obrazu przesyłanych na sekundę. 26 Instrukcja dla użytkownika 27 Instrukcja dla użytkownika

15 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej - 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30 Quality - ustawiana na stronie ustawień podstawowych Jakość obrazu video - Bardzo wysoka, wysoka, normalna, niska, bardzo niska SND560 Pause : na chwilę wstrzymuje obraz video. OSD : wyświetla odpowiednie informacje. Menu OSD kamery Day&Night : Funkcja konfiguracji Dzień i noc (konfiguracja obrazu kolorowego / czarno-białego) SND560 Przyciski sterowania kamerą w menu OSD Wyświetla tytuł Przycisk < >, < > : Przesuwa strzałki wyboru w górę i w dół w menu OSD. Przycisk < >, < > : Zmienia konfigurację wybranego pola w menu OSD kamery. Przycisk <Set> : OSD kamery lub przenosi go górnego / dolnego menu wybranego pola. Przycisk <Exit> : Zamyka menu OSD kamery. Usuwa tytuł * Konfigurację funkcji i szczegółową obsługę kamery sieciowej SND-560 omówiono w Rozdziale 5. Sposób obsługi kamery Camera Setup : Wyświetla przyciski sterowania kamerą. 28 Instrukcja dla użytkownika 29 Instrukcja dla użytkownika

16 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej 4.2. Korzystanie przez administratora Ekran inicjowania po podłączeniu urządzenia (Ekran ustawień podstawowych) Po udanym połączeniu, zostanie wyświetlona poniższa strona Live Przejdź do strony przeglądarki sieciowej [Ekran przeglądarki sieciowej] 30 Instrukcja dla użytkownika 31 Instrukcja dla użytkownika

17 Rozdział 4 Jak używać przeglądarki sieciowej Basic Menu ustawień podstawowych. Video/Audio Setup Video Format Po wybraniu typu zainstalowanej kamery (NTSC lub PAL), można wybrać rozmiar obrazu oglądanego w kamerze. Compression Type Initial Resolution Video Quality Video FrameRate Video Channel Audio-In Channel Audio-Out Channel Max User Count Microphone Sensitivity Typ kompresji obrazu (tryb kompresji obrazu wizyjnego) Definiuje rozmiar obrazu oglądanego na żywo. Wybiera jakość obrazu video. Można ciągle oglądać nieprzerywany obraz przy zmniejszonej jakości, jeśli używane jest połączenie z Internetem o niskiej prędkości przesyłu danych. Definiuje liczbę klatek będzie kamera wysyłać na sekundę. Definiuje, który kanał wizyjny będzie używany przez kamerę. Ustala, czy będzie używany kanał wejścia dźwiękowego kamery. Ustala, czy będzie używany kanał wyjścia dźwiękowego kamery. Ustala, ilu użytkowników (do 20) może podłączyć się do kamery przez sieć. Wzmacniacz dźwięku Musisz ustawić czułość na Niską, gdy mikrofon jest wyposażony we wzmacniacz i ustawic na Wysoką, gdy mikrofon nie ma wzmacniacza (ustaw na Niską, gdy sygnały są liniowe). Product Information Model Mac Address Camera Name Location Description Memo modelu kamery adresu MAC kamery Nadaj nazwę każdej kamerze, aby identyfikować wiele kamer w sieci. lokalizacji każdej kamery. Więcej informacji o kamerze Podaj numer kontaktowy operatora kamery. 32 Instrukcja dla użytkownika 33 Instrukcja dla użytkownika

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001

KAMERA SIECIOWA. Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 KAMERA SIECIOWA Instrukcja obsługi SNB-5001/SNB-7001 Kamera Sieciowa Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe stanowi zastrzeżone logo

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi

Kamera sieciowa Instrukcja obsługi SNC-B5368(P) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. W celu uzyskania pełniejszej obsługi odwiedź naszą witrynę. www.samsungsecurity.com Zgodność

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym

Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym Instrukcja obsługi kamery UltraView IP XP4 z trybem dziennym/nocnym P/N 1234568A-PL REV 1.0 ISS 19DEC12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikacja Zgodność z przepisami FCC Zgodność z przepisami

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI

4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI 4-KANAŁOWY REJESTRATOR DVR HD-SDI Instrukcja obsługi SRD-480D 4-Kanałowy Rejestrator DVR HD-SDI Instrukcja obsługi Prawa autorskie 2012 Samsung Techwin Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1. Instrukcja obsługi Kamera IP 1 Instrukcja obsługi do kamer: V-264, V-264-SD, V-264-W, V-264-WSD, V-264/IRD-5, VD-264/IRD-1, V-264-SPEED, V-264-PTZ, VD-264-SD/IRD-1, VD-264-WSD/IRD-1, VD-264-PWSD/IRD-1.

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi

Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 1/80 Rejestratory Commax CSD-40HA CSD-80HA CSD-160HA instrukcja obsługi 2/80 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa obsługi i funkcjonowania Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem w przypadku otwierania

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo