Jak tylko jakiś master doda Cię do bota lub właśnie odpaliłeś eggdropa musisz sobie ustalić hasło. Zamesguj do bota i napisz:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak tylko jakiś master doda Cię do bota lub właśnie odpaliłeś eggdropa musisz sobie ustalić hasło. Zamesguj do bota i napisz:"

Transkrypt

1 EGGDROP Jak tylko jakiś master doda Cię do bota lub właśnie odpaliłeś eggdropa musisz sobie ustalić hasło. Zamesguj do bota i napisz: hello pass haslo Słowo hello jest obowiązkowe wtedy gdy po pierwszym uruchomieniu bota chcesz aby bot dopisał Cię do swojej userlisty jako ownera. Słowo to może być zastąpione dowolnym innym słowem ustalonym w pliku konfiguracyjnym bota poprzez instrukcje: unbind msg - hello *msg:hello bind msg - nowe_słowo *msg:hello Natomiast zamiast wyrazu haslo wstaw swoje jakieś wymyślone, które odtąd będzie twoim hasłem dostępu do bota. Po tej komendzie bot powinien odpowiedzieć notice'm "Password set to: 'haslo'" Teraz możesz śmiało się połączyć z botem za pomocą DCC chat. (Ważne: Jeżeli kożystasz z jakiegoś proxy lub tunelu ssh możesz mieć problemy) Po uzyskaniu połączenia wpisz swoje hasło. Gdy bot wypisze pozdrowienie i tak zwany motd czyli "Message of the day" możesz wydawać komendy. Wszystko co napiszesz bez kropki będzie traktowane jako twój tekst do Party line i zobaczą go inni, którzy są w danej chwili podłączeni do bota lub botów ze sobą połączonych. Natomiast wszystkie komendy z kropką to komendy do bota do którego jesteś podłączony. Podstawowe polecenia dla operatorów:.help polecenie - wyświetla krótką pomoc dotyczącą polecenia..whom - podaje listę osób aktualnie podłączonych do sieci botów..whois nick - wyświetla wszystkie informacje na temat usera nick zapisane w bocie (atrybuty, hosty...)..console #channel - ustawia przeznaczenie komend dotyczących kanałów..op nick - daje opa osobie nick na bieżącym kanale ustawionym przez.console..op nick #channel - daje opa osobie nick na kanale #channel..kick nick powod - wykopuje osobę o nicku nick z kanału ustalonego wcześniej przez.console z powodu powod..say jakiś_text - Wysyła podany tekst na kanał ustalony wcześniej przez.console..kickban nick powod - podobnie jak.kick tyle, że ofiara jest banowana. Ban postawiony za pomocą tego polecenia zostanie automatycznie zdjęty po 2 godzinach..info #channel jakiś_text - Ustawia tekst witający na kanale #channel tzn. gdy wejdziesz na ten kanał bot powita cię tym tekstem. Działa tylko na kanale z atrybutem +greet..+ban #channel za glupie texty - Ustawia bana na powyższy host na kanale #channel z powodu za glupie texty..-exempt - Zdejmuje wyjątek od bana na powyższy host na kanale ustawiomnym wcześniej przez.console..note user Jakiś tekst - Zostawienie wiadomości w bocie danemu userowi..notes read - Odczytanie swoich wiadomości..notes erase all - Usunięcie wszystkich swoich wiadomości..echo off - Wyłączenie tzw. echa komend wydawanych do bota na dcc chat. Podstawowe polecenia dla masterów i ownerów (w przykładach):

2 .match * - pokazuje listę wszystkich userów wpisanych w bocie wraz ze wszystkimi ich atrybutami..match +o - wyświetla userów mających globalną flagę +o..match *agh.edu.pl - a tu userów, których jeden z hostów pasuje do podanego wzorca..channel #channel - pokazuje listę osób wraz z kojarzonymi im userami w bocie na kanale #channel..chattr nick +o - nadaje userowi nick globalną flagę opa..chattr nick +f #channel - nadaje userowi nick flagę friend na kanale #channel..+user nick - dodaje nowego usera nick z podaną maską hostu..-host nick - kasuje podany host userowi nick..adduser nick - dodaje nowego usera nick przy czym bot szuka na wszystkich kanałach osoby o tym nicku i gdy znajdzie dodaje jego maskę hostu..-user nick - usuwa danego osobnika..status - wyświetla wszystkie ważne informacje na temat bota..chpass nick hasło - ustala osobie nick nowe hasło..chinfo nick #channel jakiś_text - modyfikuje osobie nick na kanale #channel tekst powitalny. Dotyczy tylko kanałów z atrybutem +greet..dump mode #channel +t - wykonuje dowolne polecenie przekazane irc-serwerowi. Tutaj nadaje kanałowi #channel atrybut +t. (dla ownerów).die - powoduje przerwanie działania bota. (dla ownerów).traffic - Wyświetla statystyki ruchu. (od wersji 1.5.0) Bany, wyjątki i zaproszenia Na początek co jest co: +b - ban - to po prostu zablokowanie komuś wejścia na kanał. Jeżeli ustawimy na ircu /mode #channel +b a następnie wykopiemy osobę pasująca do tego hosta to nie będzie mogła wejść. +e - exemption - Czyli wyjątek od banów. Jeżeli ustawimy na ircu /mode #channel +e następnie zabanujemy i wykopiemy osobę pasująca do tego hosta to pomimo banu bez problemu wejdzie. +I - invitation - Są to zaproszenia na host. Dla przykładu osoba z pasującym hostem do ustawienia +I nie potrzebuje invita aby wejść na kanał, który w danej chwili jest tylko dla zaproszonych czyli invitedonly (+i). Ban (+b), wyjątek (+e) czy zaproszenie (+I) ma postać np: W eggdropie można zobaczyć listę banów, wyjątków i zaproszeń za pomocą polecenia:.bans all.exempts all (od wersji ).invites all (od wersji )

3 Bany ogólnie można podzielić na 3 grupy: a) Globalne - Bany te dotyczą wszystkich kanałów, na których stoi bot. Stawiać może je tylko master poleceniem.+ban jakis_powod. Bany takie można usunąć tylko i wyłącznie z bota poleceniem.-ban nr_banu nr_banu można uzyskać po wydaniu polecenia.bans all b) Specyficzne dla danego kanału - Bany te dotyczą jednego kanału. Stawiać może je każdy mający flagę +o poleceniem.+ban #channel jakis_powod. Te bany również można usunąć tylko i wyłącznie z bota poleceniem.-ban nr_banu c) Wszystkie pozostałe bany, które nie były zakładane przy udziale bota. Można je ściągnąć również bez pomocy bota lub poleceniem.-ban nr_banu Analogicznie można podzielić wyjątki i zaproszenia. Przy czym komendą do zakładania wyjątku jest.+exempt, a zaproszenia.+invite Eggdrop umożliwia również stawianie banów czasowych, które zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie. Na przykład komendą +ban #channel %2d3h4m stawiamy bana na 2 dni, 3 godziny i 4 minuty. Liczba banów w cale nie jest nieograniczona. Ograniczenie jest ściśle ustalone przez administratora Ircservera. W bocie również od wersji można ustalić maksymalna liczbę banów, wyjątków i invitów za pomocą zmiennych max-modes, max-bans, max-exempts i max-invites w pliku konfiguracyjnym bota. Flagi Eggdropa W przeciwieństwie do innych botów Eggdrop nie posiada poziomów dostępu ale flagi, które określają uprawnienia i zachowanie się bota odnośnie danej osoby. Niektóre są dobre inne złe. Ogólnie userów można podzielić na ownera (gdyż przeważnie jest jeden), masterów, opów i innych userów. Natomiast flagi dzielą się na: a) lokalne - określają uprawnienia dla konkretnego kanału; b) globalne - dotyczą uprawnień użytkownika w bocie oraz na wszystkich kanałach; c) botflagi - flagi dotyczące innych botów. 1. Flagi lokalne. a auto-op Auto-op niezależnie od ustawienia -autoop. d deop Osoba taka nie może mieć opa na kanale. e exempt-stopnethack (od v ) Wyjątek od deopowania na kanale takiej osoby przy ponownym połączeniu serwerów po splicie. Flaga ma jedynie znaczenie w przypadku ustawienia kanałowego +stopnethack f friend Większe zaufanie do danej osoby, Bot teoretycznie nie powinien w żadnej sytuacji kopać takiej osoby. g auto-voice Auto-voice na kanale. Niezależnie od ustawienia -autovoice. k auto-kick Osoba taka będzie wykopywana z kanału za każdym razem jak wejdzie. m master Dostęp do kontroli części userlisty dotyczącej danego kanału.

4 n owner Osoba mająca dostęp do wszystkich ustawień bota dotyczących danego kanału. Czyli do komendy.chanset o op Status operatora. q quiet Osoba taka nie ma prawa mieć statusu voice na kanale. v voice Voice na kanale, automatyczny gdy +autovoice. w need-wasop (od v ) Ustawienie lokalne flagi +w. Zobacz opis dla globalnego. Będąc masterem lokalnym można je nadać za pomocą polecenia.chattr handle +f #channel lub zdjąć.chattr handle -f #channel 2. Flagi globalne. a global auto-op Auto-op na wszystkich kanałach. Niezależnie od ustawienia kanałowego -autoop. b bot Flaga informująca bota, że dany user jest botem. c common Flaga dla osób mających takie same hosty i identy. d global deop Osoba taka nie może mieć opa na wszystkich kanałach. e global exempt-stopnethack (od v ) Wyjątek od deopowania takiej osoby przy ponownym połączeniu serwerów po splicie. Flaga ma jedynie znaczenie w przypadku ustawienia kanałowego +stopnethack f global friend Większe zaufanie do danej osoby, Bot teoretycznie nie powinien w żadnej sytuacji kopać takiej osoby. Flaga dotyczy wszystkich kanałów. h hilite Flaga informująca bota, że może stosować inwersję i pogrubienia w tekstach.help j janitor Kontrola nad zasobami plikowymi. k global auto-kick Osoba taka będzie wykopywana ze wszystkich kontrolowanych przez bota kanałów za każdym razem jak wejdzie. m

5 global master Praktycznie prawie całkowita władza nad botem. n global owner Absolutna kontrola nad botem i wszystkimi kanałami. o global op Status operatora na wszystkich kanałach. p party Dostęp do party line. q global quiet Osoba taka nie ma prawa mieć statusu voice na wszystkich kanałach. t master of botnet Kontrola nad botnetem. u unshared Jeżeli boty są połączone i mają wspólną userliste flaga powoduje, że dany user jest tylko wpisany w danym bocie i jego rekord z userlisty nie jest wysyłany do innych botów. v global voice Voice na wszystkich kanałach, automatyczny gdy +autovoice. w global need-wasop (od v ) Jeżeli kanał jest ustawiony +stopnethack i jeżeli właśnie nastąpiło połączenie serwerów po długim splicie wówczas bot deopuje powracających userów, którym serwer nadaje opa i którzy mają w bocie flagę +o. Flaga +w powoduje, że bot sprawdza dodatkowo czy dany user miał opa przed splitem i odpowiednio wtedy podejmuje decyzje czy deopować. Flaga ta może być ustawiona globalnie lub lokalnie. x xfer Dostęp do zasobów plikowych. Osoba taka może wysyłać i przyjmować pliki z bota. Będąc masterem można je nadać za pomocą polecenia.chattr handle +f lub zdjąć.chattr handle -f 3. Botflagi. a alternate Flaga określająca alternatywny hub. Jeżeli nie można sie połączyć z żadnymi botami z flagą +h, wówczas bot łączy się z botem z flagą +a. Pomimo tego bot próbuje łączyć się z hubem i w chwili nawiązania połączenia, łączność z aternatywnym botem jest zrywana. g global share Wymiana całej userlisty, ze wszystkimi kanałami między tym botem. h hub Automatyczne łączenie się z tym botem. Dotyczy to tylko jednego bota. W przypadku większej ilości botów z flagą +h automatyczne połączenie zostanie nawiązane z tylko jednym z nich. i isolate Połączenie z tym botem nie powoduje asymilacji party line obu połączonych botnetów.

6 l leaf Brak zezwolenia na połączenie z tym botem. p passive Flaga zezwala na przyjmowanie userlisty od takiego bota. r reject Brak zezwolenia na połączenie z tym botem wszystkim botom w botnecie. s aggressive Wysyłanie userlisty do takiego bota. Flaga ta jest także ustawiana lokalnie dla konkretnych kanałow. Wówczas oznacza dwukierunkową wymianę części userlisty dotyczącej danego kanału. Będąc masterem można je nadać za pomocą polecenia.botattr handle +h lub zdjąć.botattr handle -h Oprócz wyżej wymienionych flag, występują inne, których znaczenie można zdefiniować sobie samemu. Atrybuty kanałów Każdy kanał, na którym znajduje się bot posiada określone ustawienia. Są one zapamiętywane (co 1h) w specjalnym pliku ustalonym przez zmienną set chanfile "jakisś_plik.chan" w pliku konfiguracyjnym. Dzięki temu jeżeli podczas działania bota dodamy kanał lub dokonamy zmiany jego atrybutu nie modyfikując pliku konfiguracyjnego zmiany te będą trwałe. Nawet gdy zakończymy i ponownie uruchomimy bota. Aby dodać nowy kanał w bocie trzeba posiadać flagę ownera. Kanał można dodać na 2 sposoby: statycznie - poprzez modyfikacje pliku konfiguracyjnego, a następnie zrestartowaniu bota (.restart) lub dynamicznie - poprzez użycie komendy.+chan #channel, które jest o wiele wygodniejsze. Aktualne ustawienia danego kanału można wyświetlić komendą.chaninfo #channel.natomiast zmiany atrybutów kanału można wykonywać poprzez użycie komendy.chanset #channel atrybut.w obu przypadkach konieczna jest flaga ownera. W celu zwiększenia wygody przy dynamicznym dodawaniu kanałów od wersji wprowadzono możliwość zmiany domyślnych atrybutów kanałów tzn. takich, które będą ustawiane dla nowo utworzonych kanałów poprzez.+chan #channel. Są to zmienne: global-flood-chan, global-flood-deop, global-flood-kick, global-flood-join, global-flood-ctcp, global-idle-kick, global-chanset, global-chanmode. chanmode Określa ustawienia ircowe kanału. Atrybuty poprzedzone znakiem '+' będą automatycznie włączane przez bota. Natomiast atrybuty poprzedzone znakiem '-' usuwane. chanmode "+ntlikm" idle-kick Określa jak długo na kanale może przebywać osoba zanim zostanie wykopana. (0 to zablokowanie tej opcji) idle-kick 0 need-op need-invite need-key need-unban need-limit Seria skryptów, gdy bot potrzebuje opa, zaproszenia na kanał, klucza, gdy jest zabanowany, lub gdy nie może wejść na kanał z powodu limitu.najlepiej je nie ustawiać i pominąć. flood-chan Określa ile mesgów w ciągu iluś sekund wypowiedzianych przesz osobę na kanale jest traktowane jako flood. Jest to bardzo ważny atrybut, który ustawia się w zależności od wielkości kanału. Standardowe ustawienie 5:60 jest bardzo surowe. Dlatego zalecam zmianę na bardziej łagodną 10:25 floodchan 10:25 (Co oznacza, że 10 mesgów wypowiedzianych przez jedną osobę w ciągu 25 sekund jest traktowane jako flood) flood-ctcp Określa ile ctcp w ciągu iluś sekund jest traktowane jako flood. flood-ctcp 5:60 flood-deop Analogicznie do poprzednich tyle, że chodzi o deopowanie i wykrywanie massdeopu. flood=deop 3:10 flood-kick Ustawienia flooda odnośnie kopniaków. flood-kick 3:10 flood-join Ustawienia flooda odnośnie wejść na kanał przez tą samą osobę. flood-join 5:60 autoop Atrybut włączenia auto opa. Wiedz, że jeżeli w bocie są wpisani ludzie z dialupów np. TPSA to

7 każdy "myślący" przy włączonej tej opcji może mieć opa. -autoop clearbans Czyszczenie banów po wejściu bota na kanał. -clearbans enforcebans Wykopywanie osób, których hostmaski pasują do stawianych banów. Włączenie atrybutu oznacza, że jeżeli ktoś na takim kanale ustawi bana to wszystkie osoby, do których pasuje dany ban zostaną wykopane przez bota. +enforcebans bitch Atrybut określa czy osoba mająca opa na danym kanale może dawać innym opy, którzy nie posiadają flagi +o. Nie dotyczy to masterów i dlatego na takim kanale powinna być zwiększona liczba masterów. -bitch (Spytaj się ludzi przebywających na tym kanale) greet Witanie userów po wejściu na kanał. +greet (Jeżeli kilka botów stoi na kanale tylko jeden powinien mieć tą opcję ustawioną) protectops Automatyczne reopowanie ludzi mających flagę +o jeśli zostaną zdeopowani.. +protectops protectfriends Automatyczne reopowanie ludzi mających flagę +f jeśli zostaną zdeopowani. Od wer protectfriends (+protectfriends ma sens jeżeli ustawimy -protectops) statuslog Logowanie lini statusu kanału co 5 minut. -statuslog stopnethack Deopowanie ludzi, otrzymujących opa od serwera po splicie. Od wersji bot deopował nawet userów z flagą +o w bocie, gdyż dzięki spoofowaniu adresu można było w ten sposób przejąć kanał. Było to dość radykalne posunięcie i powodowało bardzo dużo zamieszania na kanałach dlatego została wprowadzona nowa flaga +w, oraz od wersji nowy atrybut wasoptest. +stopnethack revenge Zapamiętywanie ircowników, którzy zdeopowali, kopneli bądź zabanowali osobę mającą flage +o, a następnie banowanie i wykopywanie ich. +revenge revengebot Działa podobnie jak revenge jednakże odnosi się tylko do botów. Od wer revengebot autovoice Autovoice dla osób mających flagę +v w bocie. +autovoice secret Szczególne ukrywanie kanału na party line. -secret shared Zezwolenie na wymianę zmian flag userów pomiędzy połączonymi botami. +shared cycle Jeżeli bot nie posiada opa i nikogo prócz innych połączonych botów nie ma. Bot wychodzi na krótki czas z kanału i powtórnie wchodzi w celu zdobycia opa. +cycle dontkickops Jeżeli jest ustawione bot nie może kopać userów z flagą +o. Na przykład za floody. +dontkickops wasoptest Jeżeli jest ustawione wraz z +stopnethack bot wykonuje po splicie test na wszystkich userach mających flagę +o w bocie i niezależnie od flagi +w, którzy powrócili na kanał po splicie i dostali opa od serwera. Test polega na sprawdzeniu czy mieli opy przed splitem. Następnie bot odpowiednio podejmuje decyzje czy deopować czy nie. Natomiast -wasoptest oznacza tylko sprawdzanie czy powracający userzy mają flagę +o w bocie i jeżeli takiej nie mają to bot deopuje ich. Jest to nowy atrybut wprowadzony od wersji wasoptest (mniej zamieszania na kanale po splitach, chyba że szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie wtedy +wasoptest) seen Włącza lub wyłącza obsługę modułu seen na danym kanale. Warunek: załadowany moduł seen. -seen (lepiej używać skryptów tcl do seen) dynamicbans Bot pamięta wszystkie bany stawiane na kanale i nie pozwala ich uaktywniać dopóki ktos, do kogo pasuje ban, nie wejdzie na kanał. +dynamicbans dynamicexempts Bot pamięta wszystkie stawiane wyjątki od banów +e na kanale i uaktywnia je jedynie wtedy gdy ktoś postawi bana pasującego do maski wyjątku. Od wer dynamicexempts dynamicinvites Tu podobnie jak w dynamicexempts dynamiczne +I - zaproszenia na kanał osób pasujące do hostu. Od wer dynamicinvites userbans Zezwolenie na stawianie banów bez pomocy bota. +userbans userexempts Zezwolenie na stawianie exemptów (wyjątków) bez pomocy bota. Od wer userexempts userinvites Zezwolenie na stawianie invitów (zaproszeń na host) bez pomocy bota. Od wer userinvites inactive Ustawienie tego atrybutu powoduje, że bot tak naprawde nie wchodzi na dany kanał. Czyli można go stosować dynamicznie gdy chcemy aby na jakiś czas bota nie było na danym kanale, którego ustawień nie chcemy wymazać. Wpisujemy.chanset #channel +inactive i bot wychodzi z kanału zachowując wszystkie ustawienia. Ponowne wejście na kanał uzyskamy komendą.chanset #channel -inactive Od wer inactive nodesynch Zezwala na zmiany na kanale przez serwer ircowy poprze takie usługi jak np. ChanServ. Od wer nodesynch Łączenie eggdropów Łączenie botów ma kilka zalet. Przede wszystkim jeżeli boty są na tym samym kanale mogą mieć wspólną userliste tzn, że jeżeli dokonamy zmiany w userliscie w którymś z botów, automatycznie nastąpi zmiana we wszystkich. Inną zaletą jest wspólne party line, na której mogą się porozumiewać osoby zarówno z tego samego kanału jak i z innych kanałów poprzez przyłączone boty. Dzięki temu można

8 porozmawiać z innymi właścicielami/użytkownikami botów lub po prostu jak czegoś nie wiemy zapytać. Istnieje wiele sieci eggdropowych na świecie i w Polsce. W niektórych liczba botów sięga Łączenie botów bez wymiany userlisty Jest najczęściej stosowane. Załóżmy, że bot1 to nasz bot, natomiast bot2 to bot, z którym chcemy się połączyć. Wówczas pytamy się właściciela (lub osobę mająca flagę +t) bot2 jaki nick, adres oraz port ma jego bot. Dane te są ustawione w pliku konfiguracyjnym bota. Nick ustawia się zmienną set nick "nick_bota". Port ustawia się zmienną listen nr_portu all lub listen nr_portu bots, aktualne ustawienie można zobaczyć komendą.rehash.natomiast adres to adres komputera, gdzie bot jest uruchomiony. Można go łatwo odczytać poprzez komendę na ircu /whois nick_bota. Oczywiście znany nam jest nick, adres, port bota1. Dane te przekazujemy właścicielowi bot2. W bot1 wpisujemy:.+bot nick_bot2 adres_bot2:port_bot2 (np.+bot Bocisko linux.w.pwr.edu.pl:3334) W bot2 właściciel (lub +t) wpisuje:.+bot nick_bot1 adres_bot1:port_bot1 (np.+bot Blacha blachowski.ds100.agh.edu.pl:3234) Jeżeli chcemy aby bot1 zawsze po uruchomieniu, restarcie, zerwaniu połączenia itd. łączył się z bot2 to musimy w bot1 wpisać:.botattr nick_bot2 +h 2. Łączenie botów z wymianą userlisty. Wymiana userlisty polega na a) wysyłaniu z bota z botflagą +s (aggressive shared) userlisty do bota +p (passive shared) po połączeniu się botów. b) wymianie informacji o zmianie userlisty flag globalnych oraz, jeżeli jest ustawiona botflaga +s #channel na obydwu botach, wymianie flag lokalnych dotyczących tego kanału. Przed przystąpieniem do linkowania musimy zdecydować, który bot będzie przyjmował userliste, a który wysyłał, Od tej pory bot, który będzie wysyłał userliste do innego bota będzie hubem. Bardzo ważne jest aby przy podłączaniu większej liczby botów nie tworzyć "łańcuszków" botów, w których jeden jest zarówno hubem jak i odbiera userliste od innego huba, Należy tworzyć jak tylko jest to możliwe sieć "gwiaździstą" czyli jeden hub i kilka botów czerpiących z niego userliste. Zatem niech bot2 będzie hubem. Dodajemy boty tak samo jak w wariancie 1. Dodatkowo w bot1 wpisujemy:.botattr nick_bot2 +hp.botattr nick_bot2 +s #channel1.botattr nick_bot2 +s #channel2 itd.. Ustawiamy dla wszystkich kanałów, dla których chcemy aby boty miały takie same ustawienia lokalne. W bot2 wpisujemy:.botattr nick_bot1 +s.botattr nick_bot1 +s #channel1.botattr nick_bot1 +s #channel2 W przypadku powyższego łączenia eggdropów, w każdym z połączonych botów musi być załadowany moduł share oraz transfer czyli w pliku konfiguracyjnym muszą być instrukcje loadmodule share oraz loadmodule transfer. Dodatkowo radzę ustawić zmienną xfer-timeout na 300. Zmienna ta określa czas, po którym nastąpi przerwanie transferu userlisty, jeżeli nie zostało zakończone. W wersji jest ustawiona domyślnie na 30. Jest to stanowczo za mało. No chyba że mamy bardzo niewielką userlistę, albo super szybkie połączenie między botami :-) Jeżeli chcemy aby boty wymieniały się całą userlistą tj. wszystkimi kanałami zamiast flag +s #channelx można użyć globalnej flagi +g czyli wówczas w bot1 wpisujemy:.botattr nick_bot2 +ghp natomiast w bot2 wpisujemy:.botattr nick_bot1 +gs Komendy do ręcznego linkowania botów to.link bot lub.unlink bot. Ich użycie nie jest potrzebne jeżeli boty mają odpowiednio ustawione botflagi +h (same się łączą). Inne komendy związane z siecią botów tylko dla osób mających flage +t to:.bots - podaje liste botów połączonych w sieci..trace botnick - wyświetla listę botów po drodze do botnick.

9 .bottree - pokazuje drzewo połączeń botów..boot nick - Wyrzuca osobę o nicku nick z party line..botinfo - Podaje informacje o wszystkich botach w sieci. Jeżeli łączymy nasze boty z jakąś inną siecią botów radzę również przestawić zmienną remote-boots w pliku konfiguracyjnym bota na: set remote-boots 1 - co oznacza, że userów z naszego bota mogą tylko wyrzucać masterzy +t botów współużytkujących naszą userlistę, a nie ze wszystkich botów, jak jest to domyślnie ustawione. Skrypty TCL : Wejdź na stronę Skrypty są tam pogrupowane według wersji eggdropa, z którą działają. Gdy już upatrzysz sobie jakiś skrypt skopiuj go na konto, możesz się posłużyć lynxem z wyżej wymienionej strony lub ftpem z wielu mirrorów np: ftp://ftp.mud.org.pl/mirrors/ftp.sodre.net/pub/eggdrop/ ftp://ftp.irc.pl/pub/irc/bots/eggdrop2 Następnie jeżeli jest spakowany rozpakuj go komendą tar -zxf plik_skryptu.tar.gz. Przejrzyj i poczytaj dokumentacje, a następnie przegraj do podkatalogu scripts gdzie znajduje się eggdrop i zmodyfikuj plik konfiguracyjny. Na samym końcu w pliku konfiguracyjnym dodaj linijkę: source scripts/plik_skryptu.tcl Teraz w bocie wydaj komendę do ponownego przeczytania pliku konfiguracyjnego komendą.rehash i jeżeli bot nie zakończył swojego działania znaczy, że uruchomienie skryptu powiodło się. Czasami podczas używania starych skryptów lub wymianie wersji eggdropa na nowszą bez wymiany wersji wszystkich skryptów mogą co jakiś czas pojawiać się w logach bota komunikaty typu: [22:10] TCL error [jakaś_procedura]: jakiś komunikat W takim wypadku jeżeli się nie znasz na TCLu powinieneś ściągnąć nowszą wersję skryptu lub w ogóle z niego zrezygnować. Eggdrop w Cronie Myślę, że każdego po pewnym czasie zacznie męczyć ciągłe kontrolowanie czy bot jest uruchomiony i ciągłe logowanie się na zdalny serwer tylko po to aby go ponownie uruchomić. Szczególnie takie sytuacje występują, gdy serwer często jest rebootowany lub ma zaniki napięcia ;-) Wówczas z pomocą przychodzi nam bardzo praktyczna usługa systemów unixowych - niejaki cron. Jest to demon zajmujący się uruchamianiem pewnych programów o określonych porach lub w określonych odstępach czasu. W standardowych źródłach pakietu eggdrop w katalogu scripts/ znajduje się skrypt botchk, którego uruchomienie należy wpisać do tablicy crontab. Niestety ze względów bezpieczeństwa niektórzy administratorzy ograniczają dostęp do crona tylko dla roota. Sprawdź to wywołując komendą: crontab -l Jeżeli zadziała i nie pokaże żadnych "permission danied" to znaczy, że jest OK. Od wersji pojawił się również skrypt autobotchk, który służy do generowania pliku botchk i umieszczania go w tablicy cron. Dlatego gdy twój bot to lub nowszy wejdź do katalogu scripts/ i wpisz komendę:./autobotchk robot -dir /home/ving/eggdrop -no Przy czym zamiast robot wpisz nazwę pliku konfiguracyjnego bota, zamiast /home/ving/eggdrop pełną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym jest zainstalowany eggdrop. Po wykonaniu tej komendy bot powinien się już sam uruchamiać :-) Natomiast w wersjach wcześniejszych od musisz najpierw zmodyfikować plik botchk. Zatem wydaj komendę pico botchk lub joe botch lub vi botchk Następnie zmodyfikuj następujące linijki:

10 botdir="/home/ving/eggdrop" <- Wpisz pełną ścieżkę. botscript="eggdrop robot" <- Zamiast robot wpisz nazwę pliku konfiguracyjnego bota. botname="nick_bota" <- Wpisz nick bota. userfile="eggdrop.usr" <- Tu wpisz nazwę pliku z userlistą. Teraz zapisz zmiany i wywołaj komendę: chattr +x botchk Następnie jeżeli aktualnie jest uruchomiony eggdrop to zakończ jego działanie z bota komendą.die lub z terminala komendą kill z odpowiednim pidem. Wywołaj kilka razy./botchk.jeżeli wszystko poprawnie wpisałeś/aś efektem powinno być uruchomienie pojedyncze eggdropa.. tzn. tylko za pierwszym razem bot powinien się uruchomić. Jeżeli tak nie jest sprawdź plik botchk czy na pewno są wpisane prawidłowe dane o bocie. Następnie: crontab -e <- Wywoła ona standardowy edytor (kryjący się za zmienną EDITOR) na pliku tymczasowym będącym kopią tablicy crontab dla ciebie. Domyślnie będzie to vi.. oczywiście ty lub administrator możesz to wcześniej zmienić ustawiając zmienna EDITOR. Dopisujesz linijkę: (Jeżeli uruchomił się vi to naciśnij klawisz a i dopiero teraz dopisz:) 0,10,20,30,40,50 * * * * /home/ving/eggdrop/scripts/botchk > /dev/null 2 > &1 Zamiast /home/ving/eggdrop/scripts/botchk wpisz pełną ścieżkę dostępu do skryptu botchk. Powyższa linijka oznacza uruchamianie co 10 min skryptu botchk, którego standardowe wyjścia są kierowane donikąd. Następnie zapisz zmiany (Dla vi naciśnij ESC dalej :wq ) i znów zakończ działanie eggdropa z tym, że teraz oczekuj na jego automatyczne uruchomienie :-).

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy

instrukcja INSTALACJI www.piersa.pl APi_proxy instrukcja INSTALACJI 1 1. Instalacja Proces instalacji jest prosty wgrywamy pliki na serwer nadajemy prawa chmod 777 lub 755 dla katalogu w którym znajduje się aplikacja przeważnie będzie to katalog public_html

Bardziej szczegółowo

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala

Graficzny terminal sieciowy ABA-X3. część druga. Podstawowa konfiguracja terminala Graficzny terminal sieciowy ABA-X3 część druga Podstawowa konfiguracja terminala Opracował: Tomasz Barbaszewski Ustawianie interfejsu sieciowego: Podczas pierwszego uruchomienia terminala: Program do konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja vsftpd ( Very Secure FTP Server )

Konfiguracja vsftpd ( Very Secure FTP Server ) Konfiguracja vsftpd ( Very Secure FTP Server ) Jest to prawdopodobnie najbezpieczniejszy i najszybszy UNIX owy serwer FTP. Jego zaletami są m.in. prostota konfiguracji, bezpieczeństwo i szybkość (transfer

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Linux

System operacyjny Linux Paweł Rajba pawel.rajba@continet.pl http://kursy24.eu/ Zawartość modułu 14 Samba Wprowadzenie Konfiguracja Zarządzanie użytkownikami Podłączanie zasobu - 1 - Wprowadzenie Samba służy do obsługi wymiany

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemie Mac OS X. Instalacja modemu podzielona jest na cztery etapy: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu, konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania

Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW. Wymagania Instalacja (GM) AMXBans #1.5.1/ #1.6.1 na serwerze gry/stronie WWW Wymagania Aby poprawnie zainstalować (GM) AMXBans # 1.5.1/ # 1.6.1, potrzebujemy; * Najnowsze wydanie MetaModa * Najnowsza wersja AMXMod

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1

ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 Instrukcja obsługi ArtPlayer oprogramowanie do odtwarzania plików video sterowane Artnet/DMX V1.0.1 1 ArtPlayer to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich wybór poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1

MUCHA S.C. 59-900 Zgorzelec ul.turowska 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PORTU RESTARTU SERWERA W SIECI HOSTINGS.PL Poniżej przedstawiamy instrukcja logowania się do portu firmy APC służącego do zdalnego fizycznego restartowania Serwerów dedykowanych zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian)

ABA-X3 PXES v. 1.5.0 Podręczna instrukcja administratora. FUNKCJE SIECIOWE Licencja FDL (bez prawa wprowadzania zmian) Grupa Ustawienia Sieciowe umożliwia skonfigurowanie podstawowych parametrów terminala: Interfejs ETH0 Umożliwia wybór ustawień podstawowego interfejsu sieciowego. W przypadku wyboru DHCP adres oraz inne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

- udostępnić anonimowym użytkownikowi Internetu pliki przez serwer FTP,

- udostępnić anonimowym użytkownikowi Internetu pliki przez serwer FTP, Str. 1 Ćwiczenie 7 vsftpd serwer FTP Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z konfiguracją i zarządzaniem serwerem FTP. Przed przystąpieniem do ćwiczenia uczeń powinien: - poruszać się po systemie Linux, w trybie

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1

MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 MONITOROWANIE WINDOWS Z NETCRUNCHEM 7 P A G E 1 NetCrunch 7 monitoruje systemy MS Windows bez instalowania dodatkowych agentów. Jednakże, ze względu na zaostrzone zasady bezpieczeństwa, zdalne monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Prawa dostępu do plików

Prawa dostępu do plików Prawa dostępu do plików Wszystkie pliki systemów uniksowych posiadają swoje prawa dostępu dla zapisu, odczytu i wykonywania. Jeżeli dotychczas spotykałeś się z systemami Windows na partycjach FAT - możesz

Bardziej szczegółowo

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS

Qmail radość listonosza. Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS Qmail radość listonosza Autorzy: Bartosz Krupowski, Marcin Landoch IVFDS 1 STRESZCZENIE Artykuł jest przedstawieniem podstawowej konfiguracji jednego z najpopularniejszych agentów MTA (Mail Transfer Agent)

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows

Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows Instalacja pakietu SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement na platformie Windows, SAS Institute Polska sierpień 2013 Pakiet SAS 9.3 Audit, Performance and Measurement (APM) jest to zestaw narzędzi stworzonych

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI

instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI instrukcja użytkownika terminala ARGOX PA-20 SYSTEMY AUTOMATYCZNEJ IDENTYFIKACJI SPIS TREŚCI 04 Opis opcji terminala 05 SKANOWANIE 06 Skanowanie kod 07 Skanowanie kod ilość 08 Skanowanie kod ilość cena

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania.

Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Najczęściej występujące problemy z instalacją i konfiguracją i ich rozwiązania. Q. Jak uruchomić instalator? A. Trzeba nadać instalatorowi atrybut 'wykonywalny'. Można to zrobić wydając polecenie `chmod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7

Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Instrukcja konfiguracji usługi DDNS na dedykowanym serwerze dla urządzeń Internec serii i7 Dotyczy urządzeń: Rejestratory: i7-x76xx i7-n95xx i7-n06xx i7-x07xx i7-x08xx i7-x09xx i7-d72xx i7-d72fxx Kamery:

Bardziej szczegółowo

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi.

ArtPlayer. Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V Instrukcja obsługi. ArtPlayer Instrukcja obsługi Odtwarzacz plików video sterowany poprzez Artnet/DMX V1.1.0.2 1 ArtPlayer Modus to proste oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie plików video i ich kontrolę poprzez protokół

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterownika portu USB

Instalacja sterownika portu USB Instrukcja instalacji modemu TechLab ED77 w systemach Mac OS 8.x i 9.x. Instalacja modemu podzielona jest na pięć etapów: instalacja sterownika portu USB, instalacja skryptu modemu, konfiguracja modemu,

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR

INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR A. INSTALACJA KARTY GOLIATH UNI HD PROTECTOR Instalacja karty Goliath Universal składa się z 3 etapów: 1. Instalacja sterownika w systemie

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox Pytanie 1 Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB.

Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Za pomocą niniejszej instrukcji baza programu MAK zostanie przygotowania do eksportu na METALIB. Przed przystąpieniem do modyfikacji należy koniecznie wykonać kopię zapasową bazy, by w razie nieprzewidzianych

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instytut Teleinformatyki

Instytut Teleinformatyki Instytut Teleinformatyki Wydział Fizyki Matematyki i Informatyki Politechnika Krakowska Laboratorium Administrowania Systemami Komputerowymi Konfiguracja serwera FTP Ćwiczenie numer 12 Spis Treści Zawartość

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze - podstawy

Przekierowanie portów w routerze - podstawy Przekierowanie portów w routerze - podstawy Wyobraźmy sobie, że posiadamy sieć domową i w tej sieci pracują dwa komputery oraz dwie kamery IP. Operator dostarcza nam łącze internetowe z jednym adresem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000

Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 Aktualizacja modemu LTE Speed 1000 1. Wstęp zasady działania Modem LTE Speed 1000 jest wyposażony w funkcję automatycznej aktualizacji oprogramowania zarówno urządzenia (firmware), jak i aplikacji manager

Bardziej szczegółowo

DBE DataBase Engineering

DBE DataBase Engineering Loader PI dla mmedica Instrukcja instalacji interfejsu Przychodni Internetowej (Loader PI) w wersji DEMO dla programu mmedica. DBE DataBase Engineering Firma z którą pracują najlepsi Wrocław 2009 PL-PI-INS001-122009

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables

Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Firewall skrypt iptables 1 Zadania do wykonania Firewall skrypt iptables Nr 1 Jesteś administratorem sieci osiedlowej z 20 klientami. W sieci wykorzystujemy komputer, który pełni rolę routera, serwera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x

Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Instrukcja obsługi Modułu Payu dla Moodle 2.x Wersja z 10 lutego 2015r. Spis treści 1. Wymagania............................................ 1 2. Instalacja.............................................

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Data modyfikacji: 2013-08-14

Data modyfikacji: 2013-08-14 Data modyfikacji: 2013-08-14 Co zawiera ten dokument: Ten dokument przedstawia, w jaki sposób zainstalować program Kancelaris PLUS 4 za pomocą standardowego instalatora na serwerze MySQL w wersji 5.0 i

Bardziej szczegółowo

Quattro Eco pierwsze kroki

Quattro Eco pierwsze kroki Quattro Eco pierwsze kroki Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 QUATTRO ECO PIERWSZE KROKI Str. 2 Po zainstalowaniu Quattro Eco powinieneś: 1. Założyć nowego użytkownika, gdyż praca na użytkowniku z pełnymi

Bardziej szczegółowo

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka

Sesje, ciasteczka, wyjątki. Ciasteczka w PHP. Zastosowanie cookies. Sprawdzanie obecności ciasteczka Sesje, ciasteczka, wyjątki Nie sposób wyobrazić sobie bez nich takich podstawowych zastosowań, jak logowanie użytkowników czy funkcjonowanie koszyka na zakupy. Oprócz tego dowiesz się, czym są wyjątki,

Bardziej szczegółowo

Lokalne konta użytkowników

Lokalne konta użytkowników Lokalne konta użytkowników Konto użytkownika Konto użytkownika to zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu, które są przypisane konkretnemu użytkownikowi. Konta posiadają unikatową nazwę (login)

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową.

Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Instrukcja instalacji połączenia sterownika PL11-MUT24 ze stroną internetową. Wymagania systemowe: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 Krok pierwszy- serwer: 1. Do poprawnego działania aplikacji wymagane

Bardziej szczegółowo

ABC poczty elektronicznej

ABC poczty elektronicznej ABC poczty elektronicznej Spotkanie Agenda spotkania: o sobie czym jest poczta elektroniczna zakładamy własną skrzynkę pocztową Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Czym jest poczta elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE. Tryb konsolowy ćwiczenie b Systemy operacyjne i sieci komputerowe. Ćwiczenie 2. 1 SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Tryb konsolowy ćwiczenie 2 012b Źródło: http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windowsserver2003/pl/library/serv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE

Instrukcja. instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE Instrukcja instalacji aplikacji testującej modemy i routery mobilne ZTE Drogi Użytkowniku, Oddajemy w Twoje ręce aplikację testującą modemy USB i routery mobilne firmy ZTE Corporation. Przy pomocy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA

Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA 2015 Serwer SAMBA UDOSTĘPNIANIE UDZIAŁÓW SIECIOWYCH PIOTR KANIA Spis treści. Spis treści. 1 Wprowadzenie. 2 Instalacja / deinstalacja serwera Samby w OpenSuse. 2 Usługi Samby / porty nasłuchu. 2 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3

Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Skanowanie podsieci oraz wykrywanie terminali ABA-X3 Terminale ABA-X3 od dostarczane od połowy listopada 2010 r. są wyposażane w oprogramowanie umożliwiające skanowanie podsieci w poszukiwaniu aktywnych

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010

Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 Instrukcja obsługi serwera FTP v.28.12.2010 1. Dostęp klienta do konta FTP 1.1. Wprowadzić do przeglądarki adres ftp://87.204.185.42 lub alternatywny adres IP ftp://82.11.1160.114 1.2. Wprowadzić nazwę

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji

Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji Uruchomienie nowego kontekstu aplikacji Niniejsza instrukcja (przygotowana dla systemów Debian) dotyczy uruchomienia nowej aplikacji w sytuacji, gdy mamy już jedną działającą. Działanie takie trzeba wykonać

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2011.05.19 Strona 1 / 9 SPIS TREŚCI 1. Komunikacja...3

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji.

Instrukcja obsługi. Rejestrator DVR 318-B. (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Instrukcja obsługi Rejestrator DVR 318-B (model z 2014 roku) Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Genway - pomoc techniczna tel.

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2

Rys. 1. Widok uruchomienia polecenia apt-get install build-essential. Rys. 2. Widok uruchomienia polecenia apt-get install apache2 1. Instalacja serwera WWW Aby zainstalować serwer WWW w systemie Linux, należy wykorzystać menedżer pakietów apt-get. Polecenia które należy wpisać w terminalu użytkownika root 1 : apt-get install build-essential

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników

Połączenie VPN Host-LAN SSL z wykorzystaniem przeglądarki. 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 1. Konfiguracja serwera VPN 1.1. Ustawienia ogólne 1.2. Konto SSL 1.3. Grupa użytkowników 2. Konfiguracja klienta VPN 3. Status połączenia 3.1. Klient VPN 3.2. Serwer VPN Procedura konfiguracji została

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24

K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 K2 XVR-08 K2 XVR-16 K2 XVR-24 Ustawienia dla podglądu na urządzeniach mobilnych opartych na systemie ANDROID 2012.09.07 Strona 1 / 9 1. Komunikacja 2. Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists()

Lekcja 10. Uprawnienia. Dołączanie plików przy pomocy funkcji include() Sprawdzanie, czy plik istnieje przy pmocy funkcji file_exists() Paweł Gmys PHP strona 1 Lekcja 10 Uprawnienia Aby skrypt PHP mógł odwołać się do pliku, musi mieć odpowiednie uprawnienia. Szczegóły są zależne od serwera. Najczęściej chyba skrypt ma uprawnienia takie,

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Rysunek 1: Okno z lista

Rysunek 1: Okno z lista 1 Urzadzenie RFID Urządzenie RFID, umożliwia użytkownikom systemu kontrolę dostępu do wydzielonych przez system stref, na podstawie odczytywanych TAG ów (identyfikatora przypisanego do użytkownika) z czytników

Bardziej szczegółowo

Maple i wykresy. 1.1 Najpierw należy się zalogować. Jak to zrobić zostało opisane w moim poprzednim tutorialu.

Maple i wykresy. 1.1 Najpierw należy się zalogować. Jak to zrobić zostało opisane w moim poprzednim tutorialu. Maple i wykresy 1 Program Maple 1.1 Najpierw należy się zalogować. Jak to zrobić zostało opisane w moim poprzednim tutorialu. 1.2 Uruchomienie programu Maple Uruchamiamy go, wpisując w konsoli maple, potwierdzając

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE

SYSTEMY OPERACYJNE I SIECI KOMPUTEROWE Instalacja i konfiguracja na Debianie WWW, PHP i MySQL-a Na zainstalowanym systemie podstawowym Debiana można szybko i łatwo uruchomić podstawowe usługi świadczone w sieci Internet lub Intranet. Do tego

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty.

Poniżej znajduje się instrukcja konfiguracji najpopularniejszych programów do obsługi poczty. Uwagi ogólne System pocztowy NetMail wspiera protokoły pocztowe IMAP oraz SMTP (protokół POP3 został wyłączony). Umożliwia to współpracę z programami pocztowymi takimi jak Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW

Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Laboratorium 3.4.2: Zarządzanie serwerem WWW Topologia sieci Tabela adresacji Urządzenie Interfejs Adres IP Maska podsieci Domyślna brama R1-ISP S0/0/0 10.10.10.6 255.255.255.252 Nie dotyczy Fa0/0 192.168.254.253

Bardziej szczegółowo

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend...

Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... Czym jest router?... 3 Vyatta darmowy router... 3 Vyatta podstawowe polecenia i obsługa... 3 Zarządzanie użytkownikami... 3 Uzupełnianie komend... 4 Historia komend... 4 Wywołanie komend operacyjnych w

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości

Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Budowa aplikacji ASP.NET współpracującej z bazą dany do obsługi przesyłania wiadomości Rozpoczniemy od zaprojektowania bazy danych w programie SYBASE/PowerDesigner umieszczamy dwie Encje (tabele) prawym

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla systemu WordPress

Pomoc dla systemu WordPress Pomoc dla systemu WordPress Ten plik pomocy przeznaczony jest dla pluginu stat24 w wersji 0.2. W tym pluginie porzucono wsparcie dla starszych wersji WordPress (niższych niż 1.5) oraz zrezygnowano z opcji

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński

Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach. Pracownia Systemów Komputerowych. Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS. Opracował Sławomir Zieliński Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach Pracownia Systemów Komputerowych Ćwiczenie Nr 15 PRACA W TRYBIE MS-DOS Opracował Sławomir Zieliński Suwałki 2013 Cel ćwiczenia Nabycie umiejętności używania poleceń

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14

Spis treści. Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10. Listowanie zawartości folderu...j... 14 Spis treści Rozdział 1. Rozdział 2. Wstęp...z...z...... 5 Aktualizacja oprogramowania...z... 7 Aktualizacja...j...j... 7 Instalacja oprogramowania...j... 8 Instalacja pakietów poprzez rpm...j... 10 Konsola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI SEPI W SYSTEMIE LINUX. Dokumentacja zasilania aplikacji SEPI dla systemu Linux

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI SEPI W SYSTEMIE LINUX. Dokumentacja zasilania aplikacji SEPI dla systemu Linux Dokumentacja zasilania aplikacji SEPI dla systemu Linux Oprogramowanie: SEPI Edycja 10 października 2013 SPIS TREŚCI INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI SEPI W SYSTEMIE LINUX...1 1. ZASILANIE SYSTEMU SEPI...3

Bardziej szczegółowo