Jak tylko jakiś master doda Cię do bota lub właśnie odpaliłeś eggdropa musisz sobie ustalić hasło. Zamesguj do bota i napisz:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak tylko jakiś master doda Cię do bota lub właśnie odpaliłeś eggdropa musisz sobie ustalić hasło. Zamesguj do bota i napisz:"

Transkrypt

1 EGGDROP Jak tylko jakiś master doda Cię do bota lub właśnie odpaliłeś eggdropa musisz sobie ustalić hasło. Zamesguj do bota i napisz: hello pass haslo Słowo hello jest obowiązkowe wtedy gdy po pierwszym uruchomieniu bota chcesz aby bot dopisał Cię do swojej userlisty jako ownera. Słowo to może być zastąpione dowolnym innym słowem ustalonym w pliku konfiguracyjnym bota poprzez instrukcje: unbind msg - hello *msg:hello bind msg - nowe_słowo *msg:hello Natomiast zamiast wyrazu haslo wstaw swoje jakieś wymyślone, które odtąd będzie twoim hasłem dostępu do bota. Po tej komendzie bot powinien odpowiedzieć notice'm "Password set to: 'haslo'" Teraz możesz śmiało się połączyć z botem za pomocą DCC chat. (Ważne: Jeżeli kożystasz z jakiegoś proxy lub tunelu ssh możesz mieć problemy) Po uzyskaniu połączenia wpisz swoje hasło. Gdy bot wypisze pozdrowienie i tak zwany motd czyli "Message of the day" możesz wydawać komendy. Wszystko co napiszesz bez kropki będzie traktowane jako twój tekst do Party line i zobaczą go inni, którzy są w danej chwili podłączeni do bota lub botów ze sobą połączonych. Natomiast wszystkie komendy z kropką to komendy do bota do którego jesteś podłączony. Podstawowe polecenia dla operatorów:.help polecenie - wyświetla krótką pomoc dotyczącą polecenia..whom - podaje listę osób aktualnie podłączonych do sieci botów..whois nick - wyświetla wszystkie informacje na temat usera nick zapisane w bocie (atrybuty, hosty...)..console #channel - ustawia przeznaczenie komend dotyczących kanałów..op nick - daje opa osobie nick na bieżącym kanale ustawionym przez.console..op nick #channel - daje opa osobie nick na kanale #channel..kick nick powod - wykopuje osobę o nicku nick z kanału ustalonego wcześniej przez.console z powodu powod..say jakiś_text - Wysyła podany tekst na kanał ustalony wcześniej przez.console..kickban nick powod - podobnie jak.kick tyle, że ofiara jest banowana. Ban postawiony za pomocą tego polecenia zostanie automatycznie zdjęty po 2 godzinach..info #channel jakiś_text - Ustawia tekst witający na kanale #channel tzn. gdy wejdziesz na ten kanał bot powita cię tym tekstem. Działa tylko na kanale z atrybutem +greet..+ban #channel za glupie texty - Ustawia bana na powyższy host na kanale #channel z powodu za glupie texty..-exempt - Zdejmuje wyjątek od bana na powyższy host na kanale ustawiomnym wcześniej przez.console..note user Jakiś tekst - Zostawienie wiadomości w bocie danemu userowi..notes read - Odczytanie swoich wiadomości..notes erase all - Usunięcie wszystkich swoich wiadomości..echo off - Wyłączenie tzw. echa komend wydawanych do bota na dcc chat. Podstawowe polecenia dla masterów i ownerów (w przykładach):

2 .match * - pokazuje listę wszystkich userów wpisanych w bocie wraz ze wszystkimi ich atrybutami..match +o - wyświetla userów mających globalną flagę +o..match *agh.edu.pl - a tu userów, których jeden z hostów pasuje do podanego wzorca..channel #channel - pokazuje listę osób wraz z kojarzonymi im userami w bocie na kanale #channel..chattr nick +o - nadaje userowi nick globalną flagę opa..chattr nick +f #channel - nadaje userowi nick flagę friend na kanale #channel..+user nick - dodaje nowego usera nick z podaną maską hostu..-host nick - kasuje podany host userowi nick..adduser nick - dodaje nowego usera nick przy czym bot szuka na wszystkich kanałach osoby o tym nicku i gdy znajdzie dodaje jego maskę hostu..-user nick - usuwa danego osobnika..status - wyświetla wszystkie ważne informacje na temat bota..chpass nick hasło - ustala osobie nick nowe hasło..chinfo nick #channel jakiś_text - modyfikuje osobie nick na kanale #channel tekst powitalny. Dotyczy tylko kanałów z atrybutem +greet..dump mode #channel +t - wykonuje dowolne polecenie przekazane irc-serwerowi. Tutaj nadaje kanałowi #channel atrybut +t. (dla ownerów).die - powoduje przerwanie działania bota. (dla ownerów).traffic - Wyświetla statystyki ruchu. (od wersji 1.5.0) Bany, wyjątki i zaproszenia Na początek co jest co: +b - ban - to po prostu zablokowanie komuś wejścia na kanał. Jeżeli ustawimy na ircu /mode #channel +b a następnie wykopiemy osobę pasująca do tego hosta to nie będzie mogła wejść. +e - exemption - Czyli wyjątek od banów. Jeżeli ustawimy na ircu /mode #channel +e następnie zabanujemy i wykopiemy osobę pasująca do tego hosta to pomimo banu bez problemu wejdzie. +I - invitation - Są to zaproszenia na host. Dla przykładu osoba z pasującym hostem do ustawienia +I nie potrzebuje invita aby wejść na kanał, który w danej chwili jest tylko dla zaproszonych czyli invitedonly (+i). Ban (+b), wyjątek (+e) czy zaproszenie (+I) ma postać np: W eggdropie można zobaczyć listę banów, wyjątków i zaproszeń za pomocą polecenia:.bans all.exempts all (od wersji ).invites all (od wersji )

3 Bany ogólnie można podzielić na 3 grupy: a) Globalne - Bany te dotyczą wszystkich kanałów, na których stoi bot. Stawiać może je tylko master poleceniem.+ban jakis_powod. Bany takie można usunąć tylko i wyłącznie z bota poleceniem.-ban nr_banu nr_banu można uzyskać po wydaniu polecenia.bans all b) Specyficzne dla danego kanału - Bany te dotyczą jednego kanału. Stawiać może je każdy mający flagę +o poleceniem.+ban #channel jakis_powod. Te bany również można usunąć tylko i wyłącznie z bota poleceniem.-ban nr_banu c) Wszystkie pozostałe bany, które nie były zakładane przy udziale bota. Można je ściągnąć również bez pomocy bota lub poleceniem.-ban nr_banu Analogicznie można podzielić wyjątki i zaproszenia. Przy czym komendą do zakładania wyjątku jest.+exempt, a zaproszenia.+invite Eggdrop umożliwia również stawianie banów czasowych, które zostaną automatycznie usunięte po określonym czasie. Na przykład komendą +ban #channel %2d3h4m stawiamy bana na 2 dni, 3 godziny i 4 minuty. Liczba banów w cale nie jest nieograniczona. Ograniczenie jest ściśle ustalone przez administratora Ircservera. W bocie również od wersji można ustalić maksymalna liczbę banów, wyjątków i invitów za pomocą zmiennych max-modes, max-bans, max-exempts i max-invites w pliku konfiguracyjnym bota. Flagi Eggdropa W przeciwieństwie do innych botów Eggdrop nie posiada poziomów dostępu ale flagi, które określają uprawnienia i zachowanie się bota odnośnie danej osoby. Niektóre są dobre inne złe. Ogólnie userów można podzielić na ownera (gdyż przeważnie jest jeden), masterów, opów i innych userów. Natomiast flagi dzielą się na: a) lokalne - określają uprawnienia dla konkretnego kanału; b) globalne - dotyczą uprawnień użytkownika w bocie oraz na wszystkich kanałach; c) botflagi - flagi dotyczące innych botów. 1. Flagi lokalne. a auto-op Auto-op niezależnie od ustawienia -autoop. d deop Osoba taka nie może mieć opa na kanale. e exempt-stopnethack (od v ) Wyjątek od deopowania na kanale takiej osoby przy ponownym połączeniu serwerów po splicie. Flaga ma jedynie znaczenie w przypadku ustawienia kanałowego +stopnethack f friend Większe zaufanie do danej osoby, Bot teoretycznie nie powinien w żadnej sytuacji kopać takiej osoby. g auto-voice Auto-voice na kanale. Niezależnie od ustawienia -autovoice. k auto-kick Osoba taka będzie wykopywana z kanału za każdym razem jak wejdzie. m master Dostęp do kontroli części userlisty dotyczącej danego kanału.

4 n owner Osoba mająca dostęp do wszystkich ustawień bota dotyczących danego kanału. Czyli do komendy.chanset o op Status operatora. q quiet Osoba taka nie ma prawa mieć statusu voice na kanale. v voice Voice na kanale, automatyczny gdy +autovoice. w need-wasop (od v ) Ustawienie lokalne flagi +w. Zobacz opis dla globalnego. Będąc masterem lokalnym można je nadać za pomocą polecenia.chattr handle +f #channel lub zdjąć.chattr handle -f #channel 2. Flagi globalne. a global auto-op Auto-op na wszystkich kanałach. Niezależnie od ustawienia kanałowego -autoop. b bot Flaga informująca bota, że dany user jest botem. c common Flaga dla osób mających takie same hosty i identy. d global deop Osoba taka nie może mieć opa na wszystkich kanałach. e global exempt-stopnethack (od v ) Wyjątek od deopowania takiej osoby przy ponownym połączeniu serwerów po splicie. Flaga ma jedynie znaczenie w przypadku ustawienia kanałowego +stopnethack f global friend Większe zaufanie do danej osoby, Bot teoretycznie nie powinien w żadnej sytuacji kopać takiej osoby. Flaga dotyczy wszystkich kanałów. h hilite Flaga informująca bota, że może stosować inwersję i pogrubienia w tekstach.help j janitor Kontrola nad zasobami plikowymi. k global auto-kick Osoba taka będzie wykopywana ze wszystkich kontrolowanych przez bota kanałów za każdym razem jak wejdzie. m

5 global master Praktycznie prawie całkowita władza nad botem. n global owner Absolutna kontrola nad botem i wszystkimi kanałami. o global op Status operatora na wszystkich kanałach. p party Dostęp do party line. q global quiet Osoba taka nie ma prawa mieć statusu voice na wszystkich kanałach. t master of botnet Kontrola nad botnetem. u unshared Jeżeli boty są połączone i mają wspólną userliste flaga powoduje, że dany user jest tylko wpisany w danym bocie i jego rekord z userlisty nie jest wysyłany do innych botów. v global voice Voice na wszystkich kanałach, automatyczny gdy +autovoice. w global need-wasop (od v ) Jeżeli kanał jest ustawiony +stopnethack i jeżeli właśnie nastąpiło połączenie serwerów po długim splicie wówczas bot deopuje powracających userów, którym serwer nadaje opa i którzy mają w bocie flagę +o. Flaga +w powoduje, że bot sprawdza dodatkowo czy dany user miał opa przed splitem i odpowiednio wtedy podejmuje decyzje czy deopować. Flaga ta może być ustawiona globalnie lub lokalnie. x xfer Dostęp do zasobów plikowych. Osoba taka może wysyłać i przyjmować pliki z bota. Będąc masterem można je nadać za pomocą polecenia.chattr handle +f lub zdjąć.chattr handle -f 3. Botflagi. a alternate Flaga określająca alternatywny hub. Jeżeli nie można sie połączyć z żadnymi botami z flagą +h, wówczas bot łączy się z botem z flagą +a. Pomimo tego bot próbuje łączyć się z hubem i w chwili nawiązania połączenia, łączność z aternatywnym botem jest zrywana. g global share Wymiana całej userlisty, ze wszystkimi kanałami między tym botem. h hub Automatyczne łączenie się z tym botem. Dotyczy to tylko jednego bota. W przypadku większej ilości botów z flagą +h automatyczne połączenie zostanie nawiązane z tylko jednym z nich. i isolate Połączenie z tym botem nie powoduje asymilacji party line obu połączonych botnetów.

6 l leaf Brak zezwolenia na połączenie z tym botem. p passive Flaga zezwala na przyjmowanie userlisty od takiego bota. r reject Brak zezwolenia na połączenie z tym botem wszystkim botom w botnecie. s aggressive Wysyłanie userlisty do takiego bota. Flaga ta jest także ustawiana lokalnie dla konkretnych kanałow. Wówczas oznacza dwukierunkową wymianę części userlisty dotyczącej danego kanału. Będąc masterem można je nadać za pomocą polecenia.botattr handle +h lub zdjąć.botattr handle -h Oprócz wyżej wymienionych flag, występują inne, których znaczenie można zdefiniować sobie samemu. Atrybuty kanałów Każdy kanał, na którym znajduje się bot posiada określone ustawienia. Są one zapamiętywane (co 1h) w specjalnym pliku ustalonym przez zmienną set chanfile "jakisś_plik.chan" w pliku konfiguracyjnym. Dzięki temu jeżeli podczas działania bota dodamy kanał lub dokonamy zmiany jego atrybutu nie modyfikując pliku konfiguracyjnego zmiany te będą trwałe. Nawet gdy zakończymy i ponownie uruchomimy bota. Aby dodać nowy kanał w bocie trzeba posiadać flagę ownera. Kanał można dodać na 2 sposoby: statycznie - poprzez modyfikacje pliku konfiguracyjnego, a następnie zrestartowaniu bota (.restart) lub dynamicznie - poprzez użycie komendy.+chan #channel, które jest o wiele wygodniejsze. Aktualne ustawienia danego kanału można wyświetlić komendą.chaninfo #channel.natomiast zmiany atrybutów kanału można wykonywać poprzez użycie komendy.chanset #channel atrybut.w obu przypadkach konieczna jest flaga ownera. W celu zwiększenia wygody przy dynamicznym dodawaniu kanałów od wersji wprowadzono możliwość zmiany domyślnych atrybutów kanałów tzn. takich, które będą ustawiane dla nowo utworzonych kanałów poprzez.+chan #channel. Są to zmienne: global-flood-chan, global-flood-deop, global-flood-kick, global-flood-join, global-flood-ctcp, global-idle-kick, global-chanset, global-chanmode. chanmode Określa ustawienia ircowe kanału. Atrybuty poprzedzone znakiem '+' będą automatycznie włączane przez bota. Natomiast atrybuty poprzedzone znakiem '-' usuwane. chanmode "+ntlikm" idle-kick Określa jak długo na kanale może przebywać osoba zanim zostanie wykopana. (0 to zablokowanie tej opcji) idle-kick 0 need-op need-invite need-key need-unban need-limit Seria skryptów, gdy bot potrzebuje opa, zaproszenia na kanał, klucza, gdy jest zabanowany, lub gdy nie może wejść na kanał z powodu limitu.najlepiej je nie ustawiać i pominąć. flood-chan Określa ile mesgów w ciągu iluś sekund wypowiedzianych przesz osobę na kanale jest traktowane jako flood. Jest to bardzo ważny atrybut, który ustawia się w zależności od wielkości kanału. Standardowe ustawienie 5:60 jest bardzo surowe. Dlatego zalecam zmianę na bardziej łagodną 10:25 floodchan 10:25 (Co oznacza, że 10 mesgów wypowiedzianych przez jedną osobę w ciągu 25 sekund jest traktowane jako flood) flood-ctcp Określa ile ctcp w ciągu iluś sekund jest traktowane jako flood. flood-ctcp 5:60 flood-deop Analogicznie do poprzednich tyle, że chodzi o deopowanie i wykrywanie massdeopu. flood=deop 3:10 flood-kick Ustawienia flooda odnośnie kopniaków. flood-kick 3:10 flood-join Ustawienia flooda odnośnie wejść na kanał przez tą samą osobę. flood-join 5:60 autoop Atrybut włączenia auto opa. Wiedz, że jeżeli w bocie są wpisani ludzie z dialupów np. TPSA to

7 każdy "myślący" przy włączonej tej opcji może mieć opa. -autoop clearbans Czyszczenie banów po wejściu bota na kanał. -clearbans enforcebans Wykopywanie osób, których hostmaski pasują do stawianych banów. Włączenie atrybutu oznacza, że jeżeli ktoś na takim kanale ustawi bana to wszystkie osoby, do których pasuje dany ban zostaną wykopane przez bota. +enforcebans bitch Atrybut określa czy osoba mająca opa na danym kanale może dawać innym opy, którzy nie posiadają flagi +o. Nie dotyczy to masterów i dlatego na takim kanale powinna być zwiększona liczba masterów. -bitch (Spytaj się ludzi przebywających na tym kanale) greet Witanie userów po wejściu na kanał. +greet (Jeżeli kilka botów stoi na kanale tylko jeden powinien mieć tą opcję ustawioną) protectops Automatyczne reopowanie ludzi mających flagę +o jeśli zostaną zdeopowani.. +protectops protectfriends Automatyczne reopowanie ludzi mających flagę +f jeśli zostaną zdeopowani. Od wer protectfriends (+protectfriends ma sens jeżeli ustawimy -protectops) statuslog Logowanie lini statusu kanału co 5 minut. -statuslog stopnethack Deopowanie ludzi, otrzymujących opa od serwera po splicie. Od wersji bot deopował nawet userów z flagą +o w bocie, gdyż dzięki spoofowaniu adresu można było w ten sposób przejąć kanał. Było to dość radykalne posunięcie i powodowało bardzo dużo zamieszania na kanałach dlatego została wprowadzona nowa flaga +w, oraz od wersji nowy atrybut wasoptest. +stopnethack revenge Zapamiętywanie ircowników, którzy zdeopowali, kopneli bądź zabanowali osobę mającą flage +o, a następnie banowanie i wykopywanie ich. +revenge revengebot Działa podobnie jak revenge jednakże odnosi się tylko do botów. Od wer revengebot autovoice Autovoice dla osób mających flagę +v w bocie. +autovoice secret Szczególne ukrywanie kanału na party line. -secret shared Zezwolenie na wymianę zmian flag userów pomiędzy połączonymi botami. +shared cycle Jeżeli bot nie posiada opa i nikogo prócz innych połączonych botów nie ma. Bot wychodzi na krótki czas z kanału i powtórnie wchodzi w celu zdobycia opa. +cycle dontkickops Jeżeli jest ustawione bot nie może kopać userów z flagą +o. Na przykład za floody. +dontkickops wasoptest Jeżeli jest ustawione wraz z +stopnethack bot wykonuje po splicie test na wszystkich userach mających flagę +o w bocie i niezależnie od flagi +w, którzy powrócili na kanał po splicie i dostali opa od serwera. Test polega na sprawdzeniu czy mieli opy przed splitem. Następnie bot odpowiednio podejmuje decyzje czy deopować czy nie. Natomiast -wasoptest oznacza tylko sprawdzanie czy powracający userzy mają flagę +o w bocie i jeżeli takiej nie mają to bot deopuje ich. Jest to nowy atrybut wprowadzony od wersji wasoptest (mniej zamieszania na kanale po splitach, chyba że szczególnie zależy nam na bezpieczeństwie wtedy +wasoptest) seen Włącza lub wyłącza obsługę modułu seen na danym kanale. Warunek: załadowany moduł seen. -seen (lepiej używać skryptów tcl do seen) dynamicbans Bot pamięta wszystkie bany stawiane na kanale i nie pozwala ich uaktywniać dopóki ktos, do kogo pasuje ban, nie wejdzie na kanał. +dynamicbans dynamicexempts Bot pamięta wszystkie stawiane wyjątki od banów +e na kanale i uaktywnia je jedynie wtedy gdy ktoś postawi bana pasującego do maski wyjątku. Od wer dynamicexempts dynamicinvites Tu podobnie jak w dynamicexempts dynamiczne +I - zaproszenia na kanał osób pasujące do hostu. Od wer dynamicinvites userbans Zezwolenie na stawianie banów bez pomocy bota. +userbans userexempts Zezwolenie na stawianie exemptów (wyjątków) bez pomocy bota. Od wer userexempts userinvites Zezwolenie na stawianie invitów (zaproszeń na host) bez pomocy bota. Od wer userinvites inactive Ustawienie tego atrybutu powoduje, że bot tak naprawde nie wchodzi na dany kanał. Czyli można go stosować dynamicznie gdy chcemy aby na jakiś czas bota nie było na danym kanale, którego ustawień nie chcemy wymazać. Wpisujemy.chanset #channel +inactive i bot wychodzi z kanału zachowując wszystkie ustawienia. Ponowne wejście na kanał uzyskamy komendą.chanset #channel -inactive Od wer inactive nodesynch Zezwala na zmiany na kanale przez serwer ircowy poprze takie usługi jak np. ChanServ. Od wer nodesynch Łączenie eggdropów Łączenie botów ma kilka zalet. Przede wszystkim jeżeli boty są na tym samym kanale mogą mieć wspólną userliste tzn, że jeżeli dokonamy zmiany w userliscie w którymś z botów, automatycznie nastąpi zmiana we wszystkich. Inną zaletą jest wspólne party line, na której mogą się porozumiewać osoby zarówno z tego samego kanału jak i z innych kanałów poprzez przyłączone boty. Dzięki temu można

8 porozmawiać z innymi właścicielami/użytkownikami botów lub po prostu jak czegoś nie wiemy zapytać. Istnieje wiele sieci eggdropowych na świecie i w Polsce. W niektórych liczba botów sięga Łączenie botów bez wymiany userlisty Jest najczęściej stosowane. Załóżmy, że bot1 to nasz bot, natomiast bot2 to bot, z którym chcemy się połączyć. Wówczas pytamy się właściciela (lub osobę mająca flagę +t) bot2 jaki nick, adres oraz port ma jego bot. Dane te są ustawione w pliku konfiguracyjnym bota. Nick ustawia się zmienną set nick "nick_bota". Port ustawia się zmienną listen nr_portu all lub listen nr_portu bots, aktualne ustawienie można zobaczyć komendą.rehash.natomiast adres to adres komputera, gdzie bot jest uruchomiony. Można go łatwo odczytać poprzez komendę na ircu /whois nick_bota. Oczywiście znany nam jest nick, adres, port bota1. Dane te przekazujemy właścicielowi bot2. W bot1 wpisujemy:.+bot nick_bot2 adres_bot2:port_bot2 (np.+bot Bocisko linux.w.pwr.edu.pl:3334) W bot2 właściciel (lub +t) wpisuje:.+bot nick_bot1 adres_bot1:port_bot1 (np.+bot Blacha blachowski.ds100.agh.edu.pl:3234) Jeżeli chcemy aby bot1 zawsze po uruchomieniu, restarcie, zerwaniu połączenia itd. łączył się z bot2 to musimy w bot1 wpisać:.botattr nick_bot2 +h 2. Łączenie botów z wymianą userlisty. Wymiana userlisty polega na a) wysyłaniu z bota z botflagą +s (aggressive shared) userlisty do bota +p (passive shared) po połączeniu się botów. b) wymianie informacji o zmianie userlisty flag globalnych oraz, jeżeli jest ustawiona botflaga +s #channel na obydwu botach, wymianie flag lokalnych dotyczących tego kanału. Przed przystąpieniem do linkowania musimy zdecydować, który bot będzie przyjmował userliste, a który wysyłał, Od tej pory bot, który będzie wysyłał userliste do innego bota będzie hubem. Bardzo ważne jest aby przy podłączaniu większej liczby botów nie tworzyć "łańcuszków" botów, w których jeden jest zarówno hubem jak i odbiera userliste od innego huba, Należy tworzyć jak tylko jest to możliwe sieć "gwiaździstą" czyli jeden hub i kilka botów czerpiących z niego userliste. Zatem niech bot2 będzie hubem. Dodajemy boty tak samo jak w wariancie 1. Dodatkowo w bot1 wpisujemy:.botattr nick_bot2 +hp.botattr nick_bot2 +s #channel1.botattr nick_bot2 +s #channel2 itd.. Ustawiamy dla wszystkich kanałów, dla których chcemy aby boty miały takie same ustawienia lokalne. W bot2 wpisujemy:.botattr nick_bot1 +s.botattr nick_bot1 +s #channel1.botattr nick_bot1 +s #channel2 W przypadku powyższego łączenia eggdropów, w każdym z połączonych botów musi być załadowany moduł share oraz transfer czyli w pliku konfiguracyjnym muszą być instrukcje loadmodule share oraz loadmodule transfer. Dodatkowo radzę ustawić zmienną xfer-timeout na 300. Zmienna ta określa czas, po którym nastąpi przerwanie transferu userlisty, jeżeli nie zostało zakończone. W wersji jest ustawiona domyślnie na 30. Jest to stanowczo za mało. No chyba że mamy bardzo niewielką userlistę, albo super szybkie połączenie między botami :-) Jeżeli chcemy aby boty wymieniały się całą userlistą tj. wszystkimi kanałami zamiast flag +s #channelx można użyć globalnej flagi +g czyli wówczas w bot1 wpisujemy:.botattr nick_bot2 +ghp natomiast w bot2 wpisujemy:.botattr nick_bot1 +gs Komendy do ręcznego linkowania botów to.link bot lub.unlink bot. Ich użycie nie jest potrzebne jeżeli boty mają odpowiednio ustawione botflagi +h (same się łączą). Inne komendy związane z siecią botów tylko dla osób mających flage +t to:.bots - podaje liste botów połączonych w sieci..trace botnick - wyświetla listę botów po drodze do botnick.

9 .bottree - pokazuje drzewo połączeń botów..boot nick - Wyrzuca osobę o nicku nick z party line..botinfo - Podaje informacje o wszystkich botach w sieci. Jeżeli łączymy nasze boty z jakąś inną siecią botów radzę również przestawić zmienną remote-boots w pliku konfiguracyjnym bota na: set remote-boots 1 - co oznacza, że userów z naszego bota mogą tylko wyrzucać masterzy +t botów współużytkujących naszą userlistę, a nie ze wszystkich botów, jak jest to domyślnie ustawione. Skrypty TCL : Wejdź na stronę Skrypty są tam pogrupowane według wersji eggdropa, z którą działają. Gdy już upatrzysz sobie jakiś skrypt skopiuj go na konto, możesz się posłużyć lynxem z wyżej wymienionej strony lub ftpem z wielu mirrorów np: ftp://ftp.mud.org.pl/mirrors/ftp.sodre.net/pub/eggdrop/ ftp://ftp.irc.pl/pub/irc/bots/eggdrop2 Następnie jeżeli jest spakowany rozpakuj go komendą tar -zxf plik_skryptu.tar.gz. Przejrzyj i poczytaj dokumentacje, a następnie przegraj do podkatalogu scripts gdzie znajduje się eggdrop i zmodyfikuj plik konfiguracyjny. Na samym końcu w pliku konfiguracyjnym dodaj linijkę: source scripts/plik_skryptu.tcl Teraz w bocie wydaj komendę do ponownego przeczytania pliku konfiguracyjnego komendą.rehash i jeżeli bot nie zakończył swojego działania znaczy, że uruchomienie skryptu powiodło się. Czasami podczas używania starych skryptów lub wymianie wersji eggdropa na nowszą bez wymiany wersji wszystkich skryptów mogą co jakiś czas pojawiać się w logach bota komunikaty typu: [22:10] TCL error [jakaś_procedura]: jakiś komunikat W takim wypadku jeżeli się nie znasz na TCLu powinieneś ściągnąć nowszą wersję skryptu lub w ogóle z niego zrezygnować. Eggdrop w Cronie Myślę, że każdego po pewnym czasie zacznie męczyć ciągłe kontrolowanie czy bot jest uruchomiony i ciągłe logowanie się na zdalny serwer tylko po to aby go ponownie uruchomić. Szczególnie takie sytuacje występują, gdy serwer często jest rebootowany lub ma zaniki napięcia ;-) Wówczas z pomocą przychodzi nam bardzo praktyczna usługa systemów unixowych - niejaki cron. Jest to demon zajmujący się uruchamianiem pewnych programów o określonych porach lub w określonych odstępach czasu. W standardowych źródłach pakietu eggdrop w katalogu scripts/ znajduje się skrypt botchk, którego uruchomienie należy wpisać do tablicy crontab. Niestety ze względów bezpieczeństwa niektórzy administratorzy ograniczają dostęp do crona tylko dla roota. Sprawdź to wywołując komendą: crontab -l Jeżeli zadziała i nie pokaże żadnych "permission danied" to znaczy, że jest OK. Od wersji pojawił się również skrypt autobotchk, który służy do generowania pliku botchk i umieszczania go w tablicy cron. Dlatego gdy twój bot to lub nowszy wejdź do katalogu scripts/ i wpisz komendę:./autobotchk robot -dir /home/ving/eggdrop -no Przy czym zamiast robot wpisz nazwę pliku konfiguracyjnego bota, zamiast /home/ving/eggdrop pełną ścieżkę dostępu do katalogu, w którym jest zainstalowany eggdrop. Po wykonaniu tej komendy bot powinien się już sam uruchamiać :-) Natomiast w wersjach wcześniejszych od musisz najpierw zmodyfikować plik botchk. Zatem wydaj komendę pico botchk lub joe botch lub vi botchk Następnie zmodyfikuj następujące linijki:

10 botdir="/home/ving/eggdrop" <- Wpisz pełną ścieżkę. botscript="eggdrop robot" <- Zamiast robot wpisz nazwę pliku konfiguracyjnego bota. botname="nick_bota" <- Wpisz nick bota. userfile="eggdrop.usr" <- Tu wpisz nazwę pliku z userlistą. Teraz zapisz zmiany i wywołaj komendę: chattr +x botchk Następnie jeżeli aktualnie jest uruchomiony eggdrop to zakończ jego działanie z bota komendą.die lub z terminala komendą kill z odpowiednim pidem. Wywołaj kilka razy./botchk.jeżeli wszystko poprawnie wpisałeś/aś efektem powinno być uruchomienie pojedyncze eggdropa.. tzn. tylko za pierwszym razem bot powinien się uruchomić. Jeżeli tak nie jest sprawdź plik botchk czy na pewno są wpisane prawidłowe dane o bocie. Następnie: crontab -e <- Wywoła ona standardowy edytor (kryjący się za zmienną EDITOR) na pliku tymczasowym będącym kopią tablicy crontab dla ciebie. Domyślnie będzie to vi.. oczywiście ty lub administrator możesz to wcześniej zmienić ustawiając zmienna EDITOR. Dopisujesz linijkę: (Jeżeli uruchomił się vi to naciśnij klawisz a i dopiero teraz dopisz:) 0,10,20,30,40,50 * * * * /home/ving/eggdrop/scripts/botchk > /dev/null 2 > &1 Zamiast /home/ving/eggdrop/scripts/botchk wpisz pełną ścieżkę dostępu do skryptu botchk. Powyższa linijka oznacza uruchamianie co 10 min skryptu botchk, którego standardowe wyjścia są kierowane donikąd. Następnie zapisz zmiany (Dla vi naciśnij ESC dalej :wq ) i znów zakończ działanie eggdropa z tym, że teraz oczekuj na jego automatyczne uruchomienie :-).

Zarządzanie routerem CISCO

Zarządzanie routerem CISCO Zarządzanie routerem CISCO Routery Cisco podobnie jak to się ma z normalnymi komputerami są wyposażone w procesor, płytę główną a także pamięć a ich działaniem steruje system operacyjny. Systemem odpowiedzialnym

Bardziej szczegółowo

Kancelaris pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów

Kancelaris pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów Kancelaris pytania i odpowiedzi użytkowników i administratorów Nr 14 dokumentu: Tytuł: FAQ Administratora i FAQ Użytkownika Wersja: 2 Data: 2014-02-03 Krótki opis: Ten dokument zawiera pytania i odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Programatora kluczy USB Szyfratora IPSec Gateway

Dokumentacja Programatora kluczy USB Szyfratora IPSec Gateway Dokumentacja Programatora kluczy USB Szyfratora IPSec Gateway Grzegorz Łabuzek grzesiekl@aba.krakow.pl 19 marca 2003 Wersja Programatora kluczy USB: 0.9.5 Wersja dokumentacji: 0.9.5 Spis treści 1. Wprowadzenie...4

Bardziej szczegółowo

INTRUX Firewall & QoS v 8.0

INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INTRUX Firewall & QoS v 8.0 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI 1 Spis treści 1. Wstęp...4 2. Szybki start, czyli 8 kroków dla niecierpliwych...4 3. Instalacja systemu z obrazu dysku...5 3.1 Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7

Freesco Info 2.0 - polskojęzyczna dokumentacja Freesco 0.2.7 Freesco Info 2.0 I. FREESCO INFO 2.0 - INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 Dlaczego powstał ten dokument? Dokument ten powstał, gdyż użytkownicy grupy trzepak.freesco, korzystający z niej od dawna (nazwijmy ich starą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows.

Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. mgr Artur Ejsmont Samba jako serwer plików i logowania dla Windows. 1. Wstęp W sieci lokalnej często potrzebować będziemy możliwości współdzielenia plików. Niestety mechanizmy wbudowane w systemy Windows

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo

Linux. Serwery. Bezpieczeñstwo PRZYK ADOWY ROZDZIA Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl IDZ DO KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego

Maciej Klesiewicz. Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego Maciej Klesiewicz Instalacja, konfiguracja i administrowanie serwera sieciowego KRAKÓW 2003 O PRAWACH AUTORSKICH Niniejsza praca powstała w oparciu o dokumenty i opracowania, które są wymienione w Bibliografii

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19

Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Spis treści Podziękowania...9 O autorach... 11 Wstęp... 13 Część I Korzystanie z systemu Damn Small Linux... 19 Rozdział 1. O systemie Damn Small Linux... 21 Miara sukcesu Damn Small Linux... 22 Co Damn

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja użytkownika wersja 3.1.1.0 data 2012-01-11 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji... 3 1.1. Wymagania instalatora... 3 1.2. Wymagane elementy i możliwości instalacji...

Bardziej szczegółowo

Qmail - bezpieczny i wydajny MTA

Qmail - bezpieczny i wydajny MTA Łukasz Komsta 29 kwietnia 2003 roku Spis treści 1 Qmail 3 1.1 Wstęp........................................... 3 1.2 Aliasy użytkownika.................................... 3 1.3 Instalacja.........................................

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS

Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Podstawowe mechanizmy zabezpieczeń usługi DNS Usługa Domain Name Service jest jedną z podstawowych usług sieciowych koniecznych do funkcjonowania sieci opartych na stosie protokołów IP (w tym Internet)

Bardziej szczegółowo

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz

Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost. Rajmund Radziewicz Budowa intranetu Linux, Apache, VirtualHost Rajmund Radziewicz Celem tego artykułu będzie opis konfiguracji serwera WWW w sieci lokalnej, z uwierzytelnianiem, udostępnianiem określonych zasobów i usług

Bardziej szczegółowo

1 z 10 2014-01-03 13:24

1 z 10 2014-01-03 13:24 1 z 10 2014-01-03 13:24 SK Moduł 9 From Studia Informatyczne Pod koniec lat 60 eksperymentalna, rozległa sieć komputerowa ARPAnet finansowana przez Agencję ds. Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPA)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.agnitum.com Instrukcja użytkownika Prawa autorskie ( ) 2012 Agnitum Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szczegółowa dokumentacja dotycząca działania programu Outpost Firewall Pro. Aby uzyskać pomoc w

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02

Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Sromala Administrowanie systemem operacyjnym Unix 312 [01].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010.

ISPConfig DOKUMENTACJA. Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. ISPConfig DOKUMENTACJA Przetłumaczył z języka angielskiego: Paweł Cudok. Opole 2010. Spis treści I. Podręcznik dla Administratora... 5 1. Informacje ogólne.... 6 1.1. Nazwa użytkownika oraz hasło.... 6

Bardziej szczegółowo

NAWIGATOR podręcznik użytkownika

NAWIGATOR podręcznik użytkownika NAWIGATOR podręcznik użytkownika spis treści: informacje ogólne...2 rejestracja usługi...2 logowanie...3 pierwsze uruchomienie (instalacja komponentu Java)...4 proces instalacji komponentu Java...4 użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika BitDefender Business Client Podręcznik użytkownika Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może

Bardziej szczegółowo

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir

Apache serwer www. oraz programy związne. Maciej Mazur Oleksak Sławomir Apache serwer www oraz programy związne Maciej Mazur Oleksak Sławomir WSTĘP... 3 PORÓWNANIE SERWERÓW... 4 SERWER APACHE... 6 KOMPILACJA APACHE... 6 INSTALACJA... 7 URUCHAMIANIE... 8 MODUŁY... 11 CGI...

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych

Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Wprowadzenie do narzędzi sieciowych Zadania Windows 1. Jaki jest adres IP Twojej karty sieciowej? 2. Co robi polecenie IPCONFIG uruchomione bez żadnych parametrów? 3. W jaki sposób można zwolnić automatycznie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

PodrÊcznik U ytkownika

PodrÊcznik U ytkownika Wies³aw M. Tr mpczy¼ski PodrÊcznik U ytkownika 2009 W.T. 1 Spis treści Projekt EOS założenia ogólne...3 Bardzo ogólnie...3 Bardziej szczegółowo...3 Zalety i Wady...4 Dodatkowe informacje...4 Instalacja

Bardziej szczegółowo