WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WV-NW502SE. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model WV-NP502E. (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E)"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Kamera sieciowa Model WV-NP502E WV-NW502SE WV-NP502E WV-NW502SE (Obiektyw opcjonalny w modelu WV-NP502E) W niniejszej instrukcji nie przedstawiono końcowej części oznaczenia modelu.

2 Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE... 4 Informacje o instrukcjach obsługi... 4 Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe... 4 Skróty... 4 Program do wyświetlania obrazu... 4 WYŚWIETLANIE OBRAZU ZA POMOCĄ KOMPUTERA PC... 5 Wyświetlanie obrazu z pojedynczej kamery... 5 Strona Live (Obraz bieżący)... 7 Podgląd obrazu z wielu kamer RĘCZNIE URUCHAMIANY ZAPIS OBRAZU NA KARCIE PAMIĘCI SD DZIAŁANIE PRZY WYSTĄPIENIU ALARMU Rodzaje alarmów Działanie przy wystąpieniu alarmu PRZESYŁANIE OBRAZU DO SERWERA FTP Wysyłanie obrazu alarmowego przy wystąpieniu alarmu (funkcja transmisji obrazu alarmowego) Transmisja obrazu w wyznaczonych interwałach lub okresach (funkcja okresowej transmisji FTP) Zapis obrazu na karcie pamięci SD przy nieudanym wysyłaniu za pomocą funkcji okresowej transmisji FTP WYŚWIETLANIE REJESTRU Informacje o oknie rejestru ODTWARZANIE OBRAZÓW ZAPISANYCH NA KARCIE SD Informacje o stronie odtwarzania BEZPIECZEŃSTWO SIECIOWE Wbudowane funkcje zabezpieczeń WYŚWIETLANIE MENU NASTAW W KOMPUTERZE PC Wyświetlanie menu nastaw Obsługa menu nastaw Okno menu nastaw KONFIGUROWANIE PODSTAWOWYCH USTAWIEŃ KAMERY (STRONA [BASIC] (PODSTAWOWE)) Konfigurowanie ustawień podstawowych (karta [Basic] (Podstawowe)) Konfigurowanie ustawień karty pamięci SD (karta [SD memory card] (Karta pamięci SD)) Dostęp do kopiowania obrazów zapisanych na karcie pamięci SD na komputer PC (sekcja [SD memory card images] (Obrazy na karcie pamięci SD)) Konfiguracja ustawień związanych z rejestrami (karta [Log] (Rejestr)) KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z OBRAZEM I DŹWIĘKIEM (STRONA [IMAGE/AUDIO] (OBRAZ / DŹWIĘK)) Konfigurowanie ustawień związanych z obrazami JPEG (karta [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4])) Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem H.264 (karta [JPEG/H.264]) Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem MPEG-4 (karta [JPEG/MPEG-4]) Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem, położeniem przetwornika obrazu i strefami prywatności (karta [Image/Privacy] (Obraz / Prywatność)) Konfigurowanie ustawień związanych z jakością obrazu (sekcja Image adjust (Regulacja obrazu)) Ustawienie maskowania obszaru Ustawienia położenia przetwornika obrazu (sekcja Back focus (Położenie przetwornika obrazu)) Konfigurowanie ustawień związanych ze strefami prywatności (sekcja Privacy Zone (Strefa prywatności)) Konfigurowanie ustawień związanych z dźwiękiem (karta [Audio] (Dźwięk)) KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ TRYBU WIELOEKRANOWEGO (STRONA [MULTI-SCREEN] (TRYB WIELOEKRANOWY)) KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ALARMU (STRONA [ALARM]) Konfigurowanie ustawień związanych z działaniami alarmowymi (karta [Alarm]) Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem alarmowym (karta [Alarm]) Konfigurowanie ustawień związanych z wyjściem alarmowym (karta [Alarm]) Zmiana nazwy wyjścia AUX (karta [Alarm]) Ustawianie obszarów detekcji ruchu (karta [VMD area] (Obszar wizyjnej detekcji ruchu)) Konfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem pocztą elektroniczną (karta [Notification] (Powiadamianie)) Konfigurowanie ustawień związanych z protokołem alarmowym Panasonic (karta [Notification] (Powiadamianie)) KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z ROZPOZNAWANIEM OBRAZU (STRONA [ADVANCED FUNC.] (FUNKCJE ZAAWANSOWANE)) Konfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem XML (karta [XML notification] (Powiadamianie XML)) Konfigurowanie ustawień miejsc docelowych dotyczących wykrywania twarzy (karta [XML notification] (Powiadamianie XML)) Konfigurowanie ustawień związanych z wykrywaniem twarzy (karta [Face detection] (Wykrywanie twarzy)) KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z UWIERZYTELNIANIEM (STRONA [USER MNG.] (ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI)) Konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem (karta [User auth.] (Uwierzytelnianie użytkownika)) Konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem hosta (karta [Host auth.] (Uwierzytelnianie hosta)) Konfigurowanie ustawień związanych ze strumieniem priorytetowym (karta [System]) KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SERWERÓW (STRONA [SERVER] (SERWER)) Konfigurowanie ustawień związanych z serwerem poczty (karta [Mail] (Poczta)) Konfigurowanie ustawień związanych z serwerem FTP (karta [FTP]) Konfigurowanie ustawień związanych z serwerem NTP (karta [NTP])

3 Spis treści KONFIGUROWANIE USTAWIEŃ SIECIOWYCH (STRONA [NETWORK] (SIEĆ)) Konfigurowanie ustawień sieciowych (karta [Network] (Sieć)) Konfigurowanie ustawień związanych z funkcją DDNS (karta [DDNS]) Konfigurowanie ustawień związanych z protokołem SNMP - karta [SNMP] Konfigurowanie ustawień związanych z okresową transmisją FTP (karta [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP)).. 77 Konfigurowanie ustawień harmonogramu związanych z okresową transmisją FTP (karta [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP)) KONFIGURACJA USTAWIEŃ ZWIĄZANYCH Z HARMONOGRAMAMI (STRONA [SCHEDULE] (HARMONOGRAM)) KONSERWACJA KAMERY (STRONA [MAINTENANCE] (KONSERWACJA)) Sprawdzenie rejestru systemowego (karta [System log] (Rejestr systemowy)) Aktualizacja oprogramowania (karta [Upgrade] (Aktualizacja)) Resetowanie ustawień / ponowne uruchamianie kamery (karta [Default reset] (Przywracanie ustawień domyślnych)) WYŚWIETLANIE POMOCY Wyświetlanie okna pomocy WYŚWIETLANE INFORMACJE REJESTRU SYSTEMOWEGO NIEPRAWIDŁOWOŚCI W DZIAŁANIU I ICH USUWANIE STRUKTURA KATALOGÓW NA DYSKU B

4 Informacje wstępne Informacje wstępne o instrukcjach obsługi Instrukcje obsługi składają się z dwóch części: instrukcji obsługi (plik PDF) oraz instrukcji instalacji. Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis sposobu obsługi urządzenia* za pomocą sieci komputerowej i komputera PC oraz opis sposobu konfigurowania ustawień. WV-NP502: kamera sieciowa (do zastosowań wewnętrznych) WV-NW502S: kamera sieciowa (do zastosowań pod zadaszeniem) * Zrzuty okien ekranowych zamieszczone w niniejszej instrukcji odnoszą się do kamery WV-NP502. Opis sposobu instalowania urządzenia i sposobu dołączenia do sieci IP zawiera instrukcja instalacji. Program Adobe Reader jest konieczny do przeglądania plików PDF (instrukcji obsługi) dostarczonych na płycie CD-ROM. Jeśli program Adobe Reader nie jest zainstalowany w komputerze, należy pobrać jego najnowszą wersję ze strony internetowej firmy Adobe i zainstalować. Znaki towarowe i zastrzeżone znaki towarowe Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer, ActiveX i DirectX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i / lub innych państwach. Adobe oraz Acrobat są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i / lub innych państwach. Logo SDHC stanowi znak towarowy. Pozostałe nazwy firm i produktów zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą stanowić znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe ich właścicieli. Skróty W niniejszym dokumencie użyto następujących skrótów. Microsoft Windows Vista Business SP1 (32-bitowy) określony jest jako Windows Vista. Microsoft Windows XP Professional SP3 i Microsoft Windows XP Home Edition SP3 określone są jako Windows XP. Microsoft Internet Explorer 7.0 i Microsoft Internet Explorer 6.0 SP3 określone są jako Internet Explorer. Karta pamięci SD i karta pamięci SDHC określone są jako karta pamięci SD. Program do wyświetlania obrazu Aby odtwarzać pobrane zapisany obraz za pomocą oprogramowania do wyświetlania, konieczne jest zainstalowanie oprogramowania Network Camera Viewer4 na komputerze PC. Oprogramowanie to można zainstalować bezpośrednio z kamery lub dwukrotnie klikając plik nwcv4setup.exe znajdujący się na płycie CD-ROM dostarczonej wraz z urządzeniem. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Ważne: Domyślnym ustawieniem pozycji Automatic installation of Viewer software (Automatyczna instalacja oprogramowania do wyświetlania obrazu) jest On (Włączone). Gdy na pasku informacji przeglądarki zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na str. 93. Gdy strona Live (Obraz bieżący) zostanie wyświetlona po raz pierwszy, zostanie również wyświetlony kreator instalacji formantu ActiveX wymaganego do wyświetlania obrazu z kamery. Należy postępować według wskazówek kreatora instalacji. Jeśli okno kreatora instalacji zostanie wyświetlone po zainstalowaniu formantu ActiveX, należy ponownie uruchomić komputer PC. Oprogramowanie do wyświetlania obrazu wykorzystywane w każdym z komputerów PC powinno posiadać oddzielną licencję. Liczbę instalacji oprogramowania do wyświetlania obrazu z kamery można sprawdzić, klikając kartę [Upgrade] (Aktualizacja) na stronie Maintenance (Konserwacja) ( str. 82). Informacje na temat licencji na oprogramowanie można uzyskać u sprzedawcy. 4

5 Wyświetlanie obrazu za pomocą komputera PC Wyświetlanie obrazu za pomocą komputera PC Poniżej opisano sposób wyświetlenia obrazu z kamery na ekranie komputera PC. Wyświetlanie obrazu z pojedynczej kamery Krok 1 Uruchomić przeglądarkę sieciową. Krok 2 W polu adresu przeglądarki wpisać adres IP urządzenia przydzielony za pomocą oprogramowania do konfiguracji adresu IP urządzeń Panasonic Przykład wprowadzania adresu IPv4: zarejestrowany przy użyciu adresu IPv4 Przykład wprowadzania adresu IPv6: zarejestrowany przy użyciu adresu IPv6 <Przykład dostępu z adresu IPv4> <Przykład dostępu z adresu IPv6> 5 Ważne: Jeśli numer portu HTTP zostanie zmieniony z 80 na inny, w polu adresu przeglądarki należy wpisać adres + : (dwukropek) + numer_portu, np. Jeśli komputer PC pracuje w sieci lokalnej, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy w przeglądarce sieciowej (menu Narzędzia / Opcje internetowe ). Krok 3 Nacisnąć klawisz [Enter] na klawiaturze. Zostaje wyświetlona strona Live (Obraz bieżący). Szczegółowe informacje o stronie Live można znaleźć na str. 7. Jeśli pozycja User auth. (Uwierzytelnianie użytkownika) jest włączona (ustawienie On ), przed wyświetleniem obrazu bieżącego zostanie wyświetlone okno autoryzacji umożliwiające wpisanie nazwy użytkownika i hasła. Domyślna nazwa użytkownika i hasło są następujące: Nazwa użytkownika: admin Hasło: 12345

6 Ważne: W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy zmienić hasło użytkownika admin. Zaleca się okresową zmianę tego hasła. Przy wyświetlaniu kilku obrazów H.264 (MPEG-4) na komputerze PC, w zależności od wydajności komputera może zdarzyć się, że obrazy nie będą wyświetlane. Uwagi: Jeśli w pozycji Video encoding format (Format wyświetlania obrazu) ustawiona będzie opcja H.264, będzie wyświetlany obraz w standardzie H.264. Jeśli zostanie wybrane ustawienie MPEG-4, wyświetlony zostanie obraz w formacie MPEG-4. Maksymalna liczba użytkowników z równoczesnym dostępem wynosi 14 obejmująca użytkowników odbierających obraz w formacie H.264 (lub MPEG-4) oraz użytkowników odbierających obraz w formacie JPEG. W zależności od ustawień Bandwidth control (bit rate) (Kontrola przepustowości (przepływność binarna)) oraz Max bit rate (per client) (Maksymalna przepływność binarna (na klienta)), liczba użytkowników z równoczesnym dostępem może być niższa niż 14. W przypadku, gdy dostęp posiada równocześnie 14 użytkowników, u kolejnych użytkowników próbujących uzyskać dostęp zostanie wyświetlony komunikat o ograniczeniu dostępu. Jeśli w pozycji Transmission type w formacie H.264 (lub MPEG-4 ) wybrana jest opcja Multicast (Tryb Multicast), tylko pierwszy użytkownik, który uzyskał dostęp do monitorowania obrazu H.264 (lub MPEG-4) będzie włączony do maksymalnej liczby. Drugi i kolejni użytkownicy monitorujący obraz H.264 (lub MPEG-4) nie będą włączeni do maksymalnej liczby. Jeśli w pozycji H.264 transmission (lub MPEG-4 transmission ) (Transmisja H.264 / MPEG-4) wybrana jest opcja On (Wł.) ( str. 37 i 40), wyświetlany będzie obraz H.264 (lub MPEG-4). Jeśli zostanie wybrane ustawienie Off (Wył.), wyświetlony zostanie obraz w formacie JPEG. Obraz w formacie JPEG można wyświetlić również wtedy, gdy pozycja H.264 transmission (lub MPEG-4 transmission ) jest włączona (ustawienie On ). W tym przypadku częstotliwość odświeżania obrazu JPEG zostanie ograniczona do 15 obrazów/s. Częstotliwość odświeżania może być niższa w zależności od właściwości otoczenia sieciowego, wydajności komputera PC, treści obrazu, ruchu w sieci itp. <Częstotliwość odświeżania obrazu JPEG> Gdy pozycja H.264 transmission (Transmisja H.264) jest włączona (ustawienie On ) Gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela) JPEG (VGA lub QVGA): 15 obrazów/s JPEG (1280x960): 10 obrazów/s Gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 3 mega pixel (3 megapiksele) JPEG (VGA): 15 obrazów/s JPEG (1280x960): 10 obrazów/s JPEG (2048x1536): 1 obraz/s Gdy pozycja H.264 transmission (Transmisja H.264) jest wyłączona (ustawienie Off ) Gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela) JPEG (1280x960, VGA lub QVGA): 30 obrazów/s Gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 3 mega pixel (3 megapiksele) JPEG (1280x960, VGA): 15 obrazów/s JPEG (2048x1536): 5 obrazów/s 6

7 Strona Live (Obraz bieżący) Przycisk [Setup] (Ustawienia) (*1) Wyświetlanie menu nastaw. Po kliknięciu przycisk zmienia kolor na zielony i zostaje wyświetlone menu nastaw. Przycisk [Live] (Obraz bieżący) Wyświetlanie strony obrazu bieżącego ( Live ). Po kliknięciu przycisk zmienia kolor na zielony i zostaje wyświetlona strona obrazu bieżącego ( Live ). Przyciski [Multi-screen] (Tryb wieloekranowy) Po zarejestrowaniu kamer w menu nastaw istnieje możliwość wyświetlenia obrazu z wielu kamer ( str. 53). Przyciski [Compression] (Kompresja) Przycisk [H.264] / [MPEG-4]: po kliknięciu napis H.264 (lub MPEG-4 ) na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wyświetlone okno obrazu w trybie H.264 (lub MPEG-4). Jeśli w pozycji H.264 transmission (lub MPEG-4 transmission ) w formacie H.264(1) (lub MPEG-4(1) ) wybrana jest opcja On (Wł.), wyświetlany będzie przycisk [H.264] (lub [MPEG-4]) ( str. 37 i 40). Przycisk [JPEG]: po kliknięciu napis JPEG na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wyświetlone okno obrazu w trybie JPEG. Przyciski [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Przyciski te będą wyświetlane tylko w przypadku wybrania obrazu w formacie JPEG. Przycisk [VGA]: po kliknięciu napis VGA zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z rozdzielczością VGA. Przycisk [QVGA]: po kliknięciu napis QVGA zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z rozdzielczością QVGA. Przycisk [QVGA]: po kliknięciu napis 1280x960 zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z rozdzielczością 1280 x 960 (pikseli). W zależności o rozmiaru okna przeglądarki sieciowej, obraz może być mniejszy niż 1280 x 960 pikseli. Przycisk [2048x1536]: po kliknięciu napis 2048x1536 zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z rozdzielczością 2048 x 1536 (pikseli). W zależności o rozmiaru okna przeglądarki sieciowej obraz może być mniejszy niż 2048 x 1536 pikseli. 7

8 Przycisk [2048x1536] będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 3 mega pixel (3 megapiksele). Przycisk [QVGA] będzie wyświetlany tylko wtedy, gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela). Przyciski [Zoom] Przycisk [x1]: po kliknięciu napis x1 zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z powiększeniem x1. Przycisk [x2]: po kliknięciu napis x2 zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z powiększeniem x2. Przycisk [x4]: po kliknięciu napis x4 zmienia kolor na zielony, a obraz w oknie głównym zostaje wyświetlony z powiększeniem x4. Przyciski [Brightness] (Jaskrawość) (*2) Przycisk [-] (ciemniej): wyświetlany obraz staje się ciemniejszy. Przycisk [Normal] (Normalny): następuje przywrócenie domyślnego ustawienia jaskrawości obrazu. Przycisk [+] (jaśniej): obraz staje się jaśniejszy. Przyciski [AUX] (złączy dodatkowych) (*2) Przycisk [Open]: po kliknięciu napis Open (Otwórz) na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wyświetlone okno stanu złącza urządzeń dodatkowych AUX. Przycisk [Close]: po kliknięciu napis Close (Zamknij) na przycisku zmienia kolor na zielony, a okno stanu złącza urządzeń dodatkowych AUX zostaje zamknięte. Przycisk [REC on SD] (Zapis na karcie SD) (*2) Przycisk ten jest wyświetlany jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (Ręczne) ( str. 27). Kliknięcie tego przycisku uruchamia zapis obrazu na karcie pamięci SD. Opis ręcznego uruchamiania zapisu obrazu na karcie pamięci SD można znaleźć na str. 11. Przycisk [Log] (Rejestr) (*1) Przycisk [List] (Rejestr) dostępny jest tylko wtedy, gdy w menu nastaw włączona (ustawienie On ) jest pozycja Save logs (Zapisz rejestr) ( str. 32). Po kliknięciu przycisku wyświetlana jest zawartość rejestru i możliwe jest odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie pamięci SD. Szczegółowe informacje o rejestrze i odtwarzaniu obrazów z karty pamięci SD znajdują się na str. 15. Nazwa kamery Wyświetlana jest nazwa kamery wpisana w polu Camera title (Nazwa kamery) na karcie [Basic] (Podstawowe) ( str. 24). Przycisk sygnalizacji wystąpienia alarmu (*2) Przycisk ten zostanie wyświetlony i będzie migać w przypadku wystąpienia alarmu. Po kliknięciu tego przycisku, zaciski wyjścia alarmowego zostaną zresetowane, a przycisk zniknie ( str. 12). Przycisk wyświetlania obrazu w trybie pełnoekranowym (Full screen) Po kliknięciu tego przycisku obraz będzie wyświetlany na pełnym ekranie. Aby powrócić do strony Live (Obraz bieżący), należy nacisnąć na klawiaturze komputera klawisz [Esc]. Przycisk pojedynczego ujęcia (One shot) Kliknięcie tego przycisku umożliwia wykonanie pojedynczego ujęcia (obrazu nieruchomego). Obraz ten zostanie wyświetlony w nowo otwartym oknie. Po kliknięciu wyświetlanego obrazu prawym przyciskiem myszy na ekranie zostanie wyświetlone menu kontekstowe. Wyświetlany obraz można zapisać w komputerze PC, wybierając z menu kontekstowego pozycję Save (Zapisz). W przypadku wybrania pozycji Print (Drukuj) obraz wysyłany jest do wydruku na drukarce. Przycisk wejścia mikrofonowego (*3) Przycisk ten umożliwia włączenie i wyłączenie dźwięku (odsłuchu sygnału fonicznego z kamery za pomocą komputera PC). Przycisk będzie wyświetlony tylko, jeśli funkcja Audio transmission/reception (Nadawanie / odbiór dźwięku) w menu nastaw posiada ustawienie Interactive (Full-duplex) (Interaktywne (pełny dupleks)) lub Interactive (Half-duplex) (Interaktywne (półdupleks)) ( str. 51). Po kliknięciu przycisk ten zmienia swój wygląd na, a dźwięk z kamery przestaje być słyszalny. Istnieje możliwość regulacji poziomu dźwięku (cicho / średnio / głośno) przez poruszanie kursorem regulacji głośności. 8

9 Przycisk wyjścia fonicznego (*3) Przycisk ten umożliwia włączenie i wyłączenie nadawania dźwięku (odtwarzania sygnału fonicznego z komputera PC za pomocą głośnika kamery). Przycisk będzie wyświetlony tylko, jeśli funkcja Audio transmission/reception (Nadawanie / odbiór dźwięku) w menu nastaw posiada ustawienie Audio output (Wyjście foniczne), Interactive (Full-duplex) (Interaktywne (pełny dupleks)) lub Interactive (Half-duplex) (Interaktywne (półdupleks)) ( str. 51). Przycisk będzie migać przy transmisji dźwięku. Po kliknięciu przycisk ten zmienia swój wygląd na, a dźwięk z komputera PC przestaje być słyszalny. Istnieje możliwość regulacji poziomu dźwięku (cicho / średnio / głośno) przez poruszanie kursorem regulacji głośności. Uwagi: Gdy użytkownik korzysta z funkcji transmisji dźwięku przy wybranej opcji Interactive (Halfduplex) (Interaktywne (półdupleks)), przyciski funkcji odbiornika i nadajnika są dla innych użytkowników nieaktywne. Gdy wybrana jest opcja Interactive (Full-duplex) (Interaktywne (pełny dupleks)), przycisk funkcji nadajnika jest dla innych użytkowników nieaktywny. Możliwy czas nadawania dźwięku wynosi maksymalnie 5 minut w pojedynczej transmisji. Po upływie 5 minut transmisja dźwięku jest automatycznie kończona. Aby włączyć funkcję transmisji dźwięku, należy ponownie kliknąć przycisk [Audio output] (Wyjście foniczne). Po ponownym uruchomieniu kamery ustawiony poziom głośności (zarówno dla nadawania, jak i odbioru dźwięku) powraca do poziomu ustawionego na karcie [Audio] (Dźwięk) w menu nastaw ( str. 51). Zmiana poziomu głośności jest możliwa tylko na trzech poziomach, nawet jeśli kursor regulacji można ustawić z większą precyzją. Bieżący czas i data będą wyświetlane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w pozycjach Time display format (Format wyświetlania czasu) i Date/time display format (Format wyświetlania daty / czasu) ( str. 24). Po kliknięciu wybranego punktu przy wyświetlaniu obrazu bieżącego z powiększeniem x2 lub x4 w obszarze głównym, kamera przemieści się klikniętego punktu na środku obszaru głównego. *1 Możliwość obsługi posiadają tylko użytkownicy o poziomie dostępu 1. Administrator. *2 Możliwość obsługi posiadają tylko użytkownicy o poziomie dostępu 1. Administrator lub 2. Camera control (Sterowanie kamerą), jeśli uwierzytelnianie użytkownika (funkcja User authentication ) jest włączone (ustawienie On ) ( str. 66). *3 Możliwość obsługi przez użytkowników posiadających poziom dostępu wybrany w polu Permission level of audio trans./recep. (Poziom uprawnień do odbioru / nadawania dźwięku) na karcie [Audio] (Dźwięk) na stronie Image/Audio (Obraz / dźwięk). Szczegółowe informacje o poziomach dostępu znajdują się na str. 66. Uwagi: W przypadku obsługi przez użytkownika posiadającego niższy poziom dostępu może zdarzyć się, że obraz wyświetlany na ekranie będzie ulegał tymczasowym zmianom. Nie wpływa to na pracę kamery. Funkcją zoom można sterować za pomocą kółka myszy. Wskaźnik stanu zapisu na karcie SD Wskaźnik umożliwia kontrolę stanu zapisywania danych na karcie SD. Po rozpoczęciu zapisu danych na karcie SD wskaźnik stanu zapisu świeci na czerwono. Po zakończeniu zapisu na karcie SD wskaźnik gaśnie. Wskaźnik ten będzie wyświetlany tylko, jeśli funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (Ręczne) w menu nastaw ( str. 27). Obszar główny W obszarze tym wyświetlany jest obraz z kamery. 9

10 Podgląd obrazu z wielu kamer Obraz z wielu kamer można wyświetlać w trybie wieloekranowym. Istnieje możliwość wyświetlenia obrazu z 4 (maks. 16) kamer równocześnie. Aby wyświetlanie obrazu w trybie wieloekranowym było możliwe, konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie kamer. 4 kamery można zarejestrować jako grupę, łącznie możliwe jest zarejestrowanie 4 grup (czyli 16 kamer) ( str. 53). Ważne: Przy wyświetlaniu obrazu w trybie wieloekranowym z 16 kamer równocześnie nie jest możliwe sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem kamery. Przy wyświetlaniu obrazu w trybie wieloekranowym z 4 kamer, sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem możliwe jest tylko w przypadku obrazu z kamer sieciowych PTZ firmy Panasonic. W trybie wieloekranowym można wyświetlać jedynie obraz w formacie JPEG. Dźwięk nie będzie słyszalny. Jeśli urządzenie jest wyłączone lub podczas wyświetlania obrazu kabel sieci komputerowej zostanie odłączony, wyświetlanie obrazu w trybie wieloekranowym za pomocą strony Live jest niedostępne. Krok 1 Kliknąć przycisk [Multi-screen] (Tryb wieloekranowy). Obraz z zarejestrowanych kamer będzie wyświetlany w oknie dzielonym na kilka segmentów (istnieje możliwość podzielenia ekranu na maks. 16 segmentów). Podczas wyświetlania obrazu w oknie z 4 segmentami dostępne są następujące funkcje obsługi: Aby wyświetlić obraz w pojedynczym oknie, należy kliknąć przycisk [Live]. Kliknąć nazwę kamery. Na stronie Live w nowo otwartym oknie zostanie wyświetlony obraz bieżący z kamery, której nazwa została kliknięta. 10

11 Ręcznie uruchamiany zapis obrazu na karcie pamięci SD Ręcznie uruchamiany zapis obrazu na karcie pamięci SD Istnieje możliwość ręcznego uruchomienia na karcie pamięci SD zapisu obrazu wyświetlanego na stronie Live (Obraz bieżący). Przycisk ten jest dostępny do obsługi jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) str. 27). posiada ustawienie Manual (Ręczne) ( str. 29). Obraz zapisany na karcie pamięci SD można skopiować do komputera PC ( Krok 1 Wyświetlić stronę Live (Obraz bieżący) ( Krok 4 str. 7). Kliknąć przycisk [Stop], aby zatrzymać zapis obrazu na karcie pamięci SD. Krok 5 Kliknąć przycisk [Close] (Zamknij), aby zamknąć okno. Krok 2 Kliknąć przycisk [SD] w polu SD memory card (Karta pamięci SD). Zostanie wyświetlone okno zapisu na karcie SD. Krok 3 Kliknięcie przycisku [Start] uruchamia zapis obrazu na karcie pamięci SD. Podczas zapisu obrazu na karcie SD wskaźnik zapisu świeci się na czerwono. Interwał zapisywania obrazów (częstotliwość odświeżania) można konfigurować za pomocą ustawień dostępnych na karcie [SD memory card] (Karta pamięci SD) na stronie Basic str. 26). (Podstawowe) ( 11

12 Działanie przy wystąpieniu alarmu Działanie przy wystąpieniu alarmu Po zaistnieniu określonego rodzaju alarmu (działanie wykonywane przez kamerę przy zaistnieniu alarmu) wykonywane są zaprogramowane działania. Rodzaje alarmów Terminal alarm (Alarm złącza): po dołączeniu urządzenia alarmowego, na przykład czujki, do złącza EXT I/O w kamerze zostanie wykonane działanie alarmowe w przypadku uaktywnienia dołączonego urządzenia alarmowego. VMD alarm (Alarm wizyjnej detekcji ruchu): po wykryciu ruchu w wybranym obszarze wykonywane jest działanie alarmowe. * Skrót VMD oznacza Video Motion Detection Wizyjna detekcja ruchu. Command alarm (Alarm polecenia): jeśli z dołączonego za pomocą sieci komputerowej urządzenia zostanie odebrany sygnał protokołu alarmowego Panasonic, zostanie wykonane działanie alarmowe. Działanie przy wystąpieniu alarmu Wyświetlanie przycisku [Alarm occurrence indication] (Wskaźnik wystąpienia alarmu) w oknie obrazu bieżącego ( str. 8). W przypadku wystąpienia alarmu, na stronie Live zostanie wyświetlony przycisk wskaźnika wystąpienia alarmu. Ważne: Jeśli pozycja Alarm status update mode (Tryb aktualizacji stanu alarmu) posiada ustawienie Polling(30 sec) (Odpytywanie co 30 sekund) ( str. 25), wyświetlanie przycisku wskaźnika wystąpienia alarmu będzie odświeżane co 30 sekund. Z tego powodu, w przypadku wystąpienia alarmu, zanim na stronie Live zostanie wyświetlony przycisk wskaźnika wystąpienia alarmu, może upłynąć nawet 30 sekund. Powiadamianie urządzenia dołączonego do złącza alarmowego o wystąpieniu alarmów Istnieje możliwość wysyłania sygnałów do złącza alarmowego znajdującego się z tyłu kamery oraz uruchamiania brzęczyka w przypadku wystąpienia alarmu. Ustawienia wyjścia alarmowego można skonfigurować w sekcji Alarm output terminal setup (Konfiguracja złącza wyjścia alarmowego) na karcie Alarm na stronie [Alarm] ( str. 54). Automatyczna transmisja obrazu do serwera W przypadku wystąpienia alarmu istnieje możliwość wysłania obrazu alarmowego do zdefiniowanego wcześniej serwera. Ustawienia wymagane do transmisji obrazu alarmowego do serwera można skonfigurować w sekcji Alarm image (Obraz alarmowy) na karcie [Alarm] na stronie Alarm ( str. 54) oraz na karcie [FTP] strony Server (Serwer) ( str. 70). Ważne: Korzystając z karty pamięci SD należy wybrać opcję FTP error (Błąd FTP) w pozycji Save trigger (Wyzwalanie zapisu) na karcie [SD memory card] (Karta pamięci SD). Jeśli pozycja Save trigger (Wyzwalanie zapisu) posiadać będzie ustawienie Alarm input (Wejście alarmowe) lub Manual (Ręczne), po wystąpieniu alarmu obraz alarmowy nie zostanie wysłany do serwera FTP. Powiadamianie o wystąpieniu alarmu pocztą elektroniczną W przypadku wystąpienia alarmu istnieje możliwość wysłania wiadomości o alarmie (powiadomienia o wystąpieniu alarmu) na zdefiniowany wcześniej adres . Jako odbiorców wiadomości o alarmie można zarejestrować maksymalnie 4 adresy . Wraz z wiadomością o alarmie można wysłać (nieruchomy) obraz alarmowy w postaci pliku załącznika. Ustawienia wiadomości o alarmie do serwera można skonfigurować w sekcji Mail notification (Powiadamianie pocztą elektroniczną) na karcie [Notification] (Powiadomienie) na stronie Alarm ( str. 61) oraz na karcie [Mail] (Poczta) okna Server (Serwer) ( str. 69). Powiadamianie o wystąpieniu alarmów wysyłane na wskazane adresy IP (protokół Panasonic) Powyższa funkcja jest dostępna jedynie w przypadku, gdy do systemu dołączone jest urządzenie firmy Panasonic, na przykład sieciowy rejestrator wizyjny. Jeśli powiadamianie przy pomocy protokołu alarmowego Panasonic (funkcja Panasonic alarm protocol notification ) jest włączone (ustawienie On ), dołączone urządzenie Panasonic zostanie powiadomione o tym, że kamera jest w stanie alarmu. Ustawienia protokołu alarmowego Panasonic można skonfigurować w sekcji Panasonic alarm protocol notification (Powiadamianie przy pomocy protokołu alarmowego Panasonic) na karcie [Notification] (Powiadamianie) na stronie Alarm ( str. 62). 12

13 Przesyłanie obrazu do serwera FTP Przesyłanie obrazu do serwera FTP Istnieje możliwość przesyłania obrazu do serwera FTP. Po odpowiednim skonfigurowaniu opisanych poniżej ustawień obraz przechwycony przy wystąpieniu alarmu lub w wyznaczonych odstępach czasu (interwałach) może być wysłany do wskazanego serwera FTP. Ważne: Korzystając z tej funkcji należy ustawić nazwę użytkownika i hasło umożliwiające dostęp do serwera FTP tak, aby ograniczyć liczbę użytkowników, którzy mogą logować się do serwera FTP. Aby było możliwe wysłanie obrazu do serwera FTP, należy na karcie SD memory card (Karta pamięci SD) na stronie Basic (Podstawowe) wybrać opcję Not use (Nie używaj) w pozycji [SD memory card] (Karta pamięci SD) lub opcję FTP error (Błąd FTP) w pozycji Save trigger (Wyzwalanie zapisu). Wysyłanie obrazu alarmowego przy wystąpieniu alarmu (funkcja transmisji obrazu alarmowego) W przypadku pojawienia się alarmu istnieje możliwość wysłania obrazu alarmowego do serwera FTP. Aby transmisja alarmowego do serwera FTP była możliwa, konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawień. Ustawienia serwera FTP można skonfigurować na karcie [FTP] na stronie Server (Serwer) ( str. 70). Funkcję transmisji obrazu alarmowego można włączyć lub wyłączyć w sekcji Alarm image (Obraz alarmowy) na karcie [Alarm] na stronie Alarm ( str. 54). W zależności od natężenia ruchu w sieci może zdarzyć się, że liczba przesyłanych obrazów będzie niższa od ustawionej. Obrazy alarmowe, które po wystąpieniu alarmu nie zostały przesłane do serwera FTP, nie będą zapisane na karcie pamięci SD. Transmisja obrazu w wyznaczonych interwałach lub okresach (funkcja okresowej transmisji FTP) Istnieje możliwość wysyłania obrazu w wyznaczonych interwałach (odstępach czasu) lub okresowo. Aby wysłać obraz w ten sposób, konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawień. Ustawienia serwera FTP można skonfigurować na stronie Server (Serwer) na karcie [FTP] ( str. 70). Możliwe jest określenie, czy będzie stosowana funkcja okresowej transmisji obrazu do serwera FTP oraz skonfigurowanie ustawień dotyczących obrazu alarmowego i harmonogramu na karcie [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP) na stronie Network (Sieć) ( str. 77). Uwagi: W zależności od przepustowości lub ruchu w sieci może zdarzyć się, że obraz nie zostanie przesłany dokładnie w wyznaczonych interwałach. Jeśli zarówno funkcja transmisji obrazu alarmowego, jak i funkcja okresowej transmisji (wysyłania) obrazu do serwera FTP są włączone (ustawienie On ), funkcji transmisji obrazu alarmowego zostanie nadany priorytet w stosunku do funkcji okresowej transmisji obrazu do serwera FTP. Z tego powodu obraz może nie być przesyłany w interwałach określonych w ustawieniu FTP periodic image transmission (Okresowa transmisja obrazów do serwera FTP). 13

14 Zapis obrazu na karcie pamięci SD przy nieudanym wysyłaniu za pomocą funkcji okresowej transmisji FTP Obraz, którego nie udało się wysłać za pomocą funkcji okresowej transmisji FTP, może być automatycznie zapisywany na karcie pamięci SD. Dostęp do obrazów zapisanych na karcie pamięci jest możliwy za pomocą karty [SD memory card] (Karta pamięci SD) na stronie Basic (Podstawowe) ( str. 26). Do korzystania z funkcji zapisu obrazu na karcie pamięci SD obsługiwanej przez sieciowy rejestrator wizyjny Panasonic konieczne jest ustawienie Off (Wyłączone) w pozycji FTP periodic image transmission (Okresowa transmisja obrazów do serwera FTP) ( str. 77) oraz FTP error (Błąd FTP) w sekcji Save trigger (Wyzwalanie zapisu) ( str. 27). Firma Panasonic nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia plików zapisywanych na karcie pamięci SD powstałe wskutek wystąpienia nieprawidłowości w pracy systemu, ani za pojawienie się błędów w plikach zapisywanych na karcie pamięci CD, niezależnie od ich przyczyny. 14

15 Wyświetlanie rejestru Wyświetlanie rejestru Ustawienia kamery wyświetlane będą w formie listy. Alarm log (Rejestr alarmów): wyświetlane będą wpisy dotyczące wystąpień alarmu opatrzone czasem i datą wystąpienia oraz rodzajem alarmu. Manual log (Rejestr zapisu uruchamianego ręcznie): wyświetlane będą wpisy dotyczące obrazów zapisywanych ręcznie na karcie SD. FTP trans. error log (Rejestr błędów transmisji do serwera FTP): wyświetlane będą wpisy w przypadku niepowodzenia w okresowej transmisji obrazów do serwera FTP. Możliwe jest wyświetlanie każdego rejestru, tylko jeśli na stronie Basic na karcie [Log] w pozycji Save logs str. 32). zostanie wybrane ustawienie On (Wł.) ( Krok 1 Wyświetlić stronę Live (Obraz bieżący) ( str. 7). Ważne: Okno rejestru może obsługiwać tylko pojedynczy użytkownik. Pozostali użytkownicy nie mają dostępu do okna rejestru. Jeśli w pozycji SD memory card (Karta pamięci SD) wybrana jest pozycja Not use (Nie używaj), nie będzie wyświetlany rejestr błędów zapisu uruchamianego ręcznie i funkcji okresowej transmisji obrazu do serwera FTP. Krok 3 Krok 2 Kliknąć przycisk [List] (Rejestr). W nowo otwartym oknie zostanie wyświetlony rejestr (okno rejestru). Liczba wpisów w rejestrze 15 Kliknąć żądany rodzaj rejestru pod pozycją Log (Rejestr) w celu wyświetlenia rejestru. Zostanie wyświetlona lista odpowiadająca wybranemu rodzajowi rejestru. Jeśli obrazy zapisane są na karcie pamięci SD, kliknięcie czasu i daty wystąpienia alarmu spowoduje wyświetlenie powiązanych obrazów str. 17). (

16 Informacje o oknie rejestru [Number of the listed logs] (Liczba wpisów w rejestrze) Całkowita liczba wpisów w wybranym rodzaju rejestru i liczba wpisów wyświetlana na górze rejestru. Wprowadzić żądany numer wpisu i nacisnąć klawisz [Enter] na klawiaturze. Wpis o określonym numerze zostanie wyświetlony na górze rejestru. Przycisk [Top] (Góra) Kliknąć przycisk w celu wyświetlenia wpisu umieszczonego na górze aktualnie wyświetlanego rejestru. Przycisk [Prev. page] (Poprzednia strona) Kliknąć przycisk w celu wyświetlenia poprzedniej strony rejestru. Jeśli przycisk myszy zostanie przytrzymany, a kursor będzie umieszczony na przycisku [Prev. page], wyświetlany numer wpisu będzie maleć. Po zwolnieniu przycisku numer wpisu przestanie się zmniejszać, a numer wpisu wyświetlany w chwili zwolnienia przycisku pojawi się na górze aktualnie wyświetlanej strony. Przycisk [Next page] (Następna strona) Kliknąć przycisk w celu wyświetlenia następnej strony rejestru. Jeśli przycisk myszy zostanie przytrzymany, a kursor będzie umieszczony na przycisku [Next page], wyświetlany numer wpisu będzie rosnąć. Po zwolnieniu przycisku numer wpisu przestaje się zwiększać, a numer wpisu wyświetlany w chwili zwolnienia przycisku pojawi się na górze aktualnie wyświetlanej strony. Przycisk [LAST] (Ostatni) Kliknąć przycisk w celu wyświetlenia wpisu umieszczonego na samym dole aktualnie wyświetlanego rejestru. [Time & date] (Czas i data) Wyświetlany jest czas i data każdego wprowadzonego wpisu. Jeśli w pozycji Time display format (Format wyświetlania czasu) wybrana jest opcja Off (Wył.) ( str. 24), czas i data wystąpienia alarmu będą wyświetlane w formacie 24-godzinnym. Okresy zapisu wpisów rejestru są następujące: Alarm log (Rejestr alarmów): czas i data wystąpienia alarmów zostaną wprowadzone jako wpisy. Manual log (Rejestr zapisu uruchamianego ręcznie): czas i data zapisu obrazów na karcie pamięci SD będą wprowadzane jako wpisy. Jeśli zapis wykonywany jest sekwencyjnie, wpisy będą wprowadzane co godzinę. FTP trans. error log (Rejestr błędów transmisji do serwera FTP): wpisy będą wprowadzane co godzinę. [Event] (Zdarzenie) Zostaje wyświetlony rodzaj zdarzenia. Rodzaje zdarzeń będą wyświetlane tylko przy wyświetlaniu rejestru alarmów. TRM1: alarm wyzwolony przez sygnał na zacisku 1 TRM2: alarm wyzwolony przez sygnał na zacisku 2 TRM3: alarm wyzwolony przez sygnał na zacisku 3 VMD: alarm wyzwolony przez wizyjną detekcję ruchu (VMD) COM: alarm wyzwolony przez polecenie [SD memory card] (Karta pamięci SD) Wyświetlanie całkowitej pojemności i pozostałej przestrzeni na karcie pamięci SD. Wyświetlane opisy są takie same jak w pozycji Remaining capacity (Pozostała przestrzeń) na karcie [SD memory card] ( str. 28). Przycisk [Delete] (Usuń) Kliknąć przycisk w celu skasowania aktualnie wyświetlanego rejestru. W przypadku wykonywania zapisu na karcie SD, obrazy przypisane do wpisów w rejestrze zostaną również skasowane. Ważne: Jeśli na karcie SD zapisanych jest wiele plików, kasowanie może trochę potrwać. W procesie kasowania będą zachowywane tylko wpisy; nie jest możliwy zapis obrazów. Nie wyłączać kamery przed zakończeniem kasowania. Jeśli w trakcie kasowania zostanie wyłączone zasilanie kamery, część obrazów może pozostać na karcie pamięci SD. W takim przypadku, w tym samym oknie rejestru należy kliknąć przycisk [Delete] w celu skasowania wpisów. Przycisk [Download] (Pobierz) Kliknąć ten przycisk w celu pobrania wszystkich wpisów wybranego rejestru w postaci pliku na komputer PC. Przycisk [Close] (Zamknij) Kliknięcie tego przycisku powoduje zamknięcie okna rejestru. 16

17 Odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie SD Odtwarzanie obrazów zapisanych na karcie SD Po kliknięciu wpisu czasu i daty znajdującego się w oknie rejestru, strona Live (Obraz bieżący) zmienia się na stronę Playback (Odtwarzanie). Jeśli na karcie pamięci SD zapisane są obrazy powiązane z klikniętym czasem i datą, zostanie wyświetlony pierwszy z tych obrazów. Ważne: W czasie odtwarzania lub pobierania obrazów częstotliwość odświeżania obrazów może się zmniejszyć. Jeśli na karcie pamięci SD zapisanych jest wiele obrazów, może upłynąć trochę czasu do rozpoczęcia wyświetlania obrazu na stronie Playback. Na stronie Playback obrazy będą odtwarzane w formacie VGA, nawet jeśli zapisano je na karcie pamięci SD w formacie QVGA lub 1280x960. Z tego powodu w oknie odtwarzania obrazy mogą wyglądać niezbyt dobrze. Przy odtwarzaniu obrazów i wybraniu pozycji FTP trans. error log w rejestrze, obrazy mogą nie być odtwarzane w kolejności zapisu na karcie SD, jeśli były one zapisywane z ustawieniem 1 min lub mniej w pozycji Transmission interval (Interwał transmisji) znajdującej się na karcie [FTP img. trans.]. Liczba obrazów Informacje o stronie odtwarzania Liczba obrazów Po kliknięciu daty i czasu umieszczonych w oknie rejestru zostanie wyświetlona całkowita liczba obrazów przypisanych do klikniętego czasu i daty oraz numer aktualnie wyświetlanego obrazu. Wprowadzić żądany numer obrazu i nacisnąć klawisz [Enter] na klawiaturze. Wyświetlony zostanie przypisany numer obrazu. Przycisk [REW] (Przeglądanie do tyłu) Po każdorazowym naciśnięciu przycisku zmienia się szybkość przeglądania. Jeśli w czasie szybkiego przeglądania / szybkiego przeglądania do tyłu zostanie kliknięty przycisk [PLAY] lub [REV PLAY], szybkość odtwarzania powróci do normalnej. Przycisk [REV PLAY] (Przeglądanie do tyłu) Obrazy zostaną odtworzone w odwrotnej kolejności. Przycisk [PLAY] (Odtwarzanie) Po kliknięciu tego przycisku obrazy będą odtwarzane w kolejności zapisu. Przycisk [FF] (Przeglądanie do przodu) Po każdorazowym naciśnięciu przycisku zmienia się szybkość przeglądania. Jeśli w czasie szybkiego przeglądania / szybkiego przeglądania do tyłu zostanie kliknięty przycisk [PLAY] lub [REV PLAY], szybkość odtwarzania powróci do normalnej. Przycisk [TOP] (Pierwszy) Zostaje wyświetlony pierwszy obraz. 17

18 Przycisk [PREV IMAGE] (Poprzedni obraz) Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty w czasie odtwarzania, zostanie wyświetlona i zatrzymana poprzednia ramka. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku w czasie pauzy powoduje wyświetlenie poprzedniej ramki w odniesieniu do aktualnie wyświetlanej. Jeśli przycisk myszy zostanie przytrzymany, a kursor będzie umieszczony na tym przycisku, numer obrazu będzie maleć. Po zwolnieniu przycisku numer obrazu przestaje się zmniejszać i zostanie wyświetlony numer obrazu widoczny w chwili zwolnienia przycisku. Przycisk [PAUSE] (Pauza) Po kliknięciu tego przycisku w czasie odtwarzania zostanie ono wstrzymane. Odtwarzanie zostanie wznowione po kliknięciu tego przycisku w czasie pauzy. Przycisk [STOP] (Stop) Odtwarzanie zostaje zatrzymane i okno Playback zmienia się na stronę Live. Przycisk [NEXT IMAGE] (Następny obraz) Jeśli przycisk ten zostanie naciśnięty w czasie odtwarzania, zostanie wyświetlona i zatrzymana następna ramka obrazu. Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku w czasie pauzy powoduje wyświetlenie następnej ramki w odniesieniu do aktualnie wyświetlanej. Jeśli przycisk myszy zostanie przytrzymany, a kursor będzie umieszczony na tym przycisku, numer obrazu będzie rosnąć. Po zwolnieniu przycisku numer obrazu przestaje się zwiększać i zostanie wyświetlony numer obrazu widoczny w chwili zwolnienia przycisku. Przycisk [Last] (Ostatni) Zostaje wyświetlony ostatni obraz. Karta SD Przycisk [Start] Wybrany obraz zostanie przesłany do komputera PC. Przed pobraniem obrazów należy wskazać katalog docelowy ( str. 32). Po kliknięciu przycisku [Start] zostanie wyświetlone poniższe okno. Wybrać obraz do pobrania i kliknąć przycisk [OK]. All (Wszystkie): zostaną pobrane wszystkie obrazy ze wskazanym czasem i datą. Current image (Bieżący obraz): pobrany będzie tylko aktualnie wyświetlany obraz. Download range (Zakres pobierania): zostaną pobrane obrazy w określonym zakresie numerów. Wprowadzić liczbę obrazów do pobrania i kliknąć przycisk [OK]. Jeśli w trakcie procesu pobierania zostanie kliknięty przycisk [Cancel] (Anuluj), pobieranie zostanie przerwane. W takim przypadku obrazy pobrane przed kliknięciem przycisku [Cancel] zostaną zapisane w komputerze PC. Przycisk [Browse] (Przeglądaj) Po pomyślnym zalogowaniu się wyświetlany będzie folder na karcie SD, w którym zapisywane są obrazy ( str. 29). 18

19 Bezpieczeństwo sieciowe Bezpieczeństwo Wbudowane sieciowe funkcje zabezpieczeń Opisywania kamera wyposażona jest w następujące funkcje zabezpieczeń: Ograniczenie dostępu przez uwierzytelnianie hosta i użytkownika Istnieje możliwość ograniczenia użytkownikom dostępu do kamery przez włączenie (ustawienie On ) funkcji uwierzytelniania hosta i (lub) uwierzytelniania użytkownika ( str. 66 i 67). Ograniczenie dostępu przez zmianę portu HTTP Istnieje możliwość zapobiegania niedozwolonym próbom uzyskania dostępu w rodzaju skanowania portów, poprzez zmianę numeru portu HTTP ( str. 73). Ważne: Należy opracować i stale ulepszać środki przeciwdziałające wyciekaniu informacji w rodzaju obrazu, danych służących do uwierzytelniania (nazwa użytkownika i hasło), informacji o alarmach wysyłanych pocztą elektroniczną, danych serwera FTP, danych serwera DDNS itp. W przypadku, gdy uwierzytelnianie użytkownika nie powiedzie się ośmiokrotnie w ciągu 30 sekund (błąd autoryzacji) przy użyciu tego samego adresu IP (komputera PC), na pewien czas nastąpi odmowa dostępu do kamery. 19

20 Wyświetlanie menu nastaw w komputerze PC Wyświetlanie menu nastaw w komputerze PC Ustawienia funkcji kamery mogą być skonfigurowane w menu nastaw. Ważne: Menu nastaw mogą obsługiwać tylko użytkownicy o poziomie dostępu 1. Administrator. Szczegółowe informacje o konfigurowaniu poziomu dostępu znajdują się na str. 66. Wyświetlanie menu nastaw Krok 1 Wyświetlić stronę Live (Obraz bieżący) ( str. 7). Krok 2 Kliknąć przycisk [Setup] na stronie Live. Wyświetlone zostanie okno z polami nazwy użytkownika i hasła. Krok 3 Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknąć przycisk [OK]. Zostanie wyświetlone menu nastaw. Szczegółowe informacje o tym menu znajdują się na str

21 Obsługa menu nastaw Ważne: Jeśli na stronie wyświetlane są dwa lub więcej przycisków [Set] (Ustaw) i [Execute] (Wykonaj), należy kliknąć właściwy przycisk, odpowiadający edytowanej pozycji ustawień. <Przykład> Przyciski menu Strona ustawień Krok 1 W ramce z lewej strony okna kliknąć żądany przycisk w celu wyświetlenia odpowiedniego menu nastaw. Jeśli karty w górnej części strony ustawień są wyświetlane w ramce po prawej stronie, należy kliknąć żądaną zakładkę w celu wyświetlenia i skonfigurowania ustawień odpowiadających nazwie danej karty. Po dokonaniu ustawień w polu A należy kliknąć przycisk [Set] (A-1) poniżej pola A. Zmienione ustawienia w polu A nie zostaną zastosowane do momentu kliknięcia przycisku [Set] (A-1) poniżej pola (A). W podobny sposób po dokonaniu ustawień w polu B należy kliknąć przycisk [Set] (B-1) poniżej pola B. Krok 2 Wprowadzić wszystkie ustawienia wyświetlane w ramce z prawej strony okna. Krok 3 Po wprowadzeniu ustawień w poszczególnych pozycjach należy kliknąć przycisk [Set] (Ustaw) w celu ich zastosowania. 21

22 Okno menu nastaw Przycisk [Live] (Obraz bieżący) Przycisk [Basic] (Podstawowe) Przycisk [Image/Audio] (Obraz / Dźwięk) Przycisk [Multi-screen] (Tryb wieloekranowy) Przycisk [Alarm] Przycisk [Advanced func.] (Funkcje zaawansowane) Przycisk [User mng.] (Zarządzanie użytkownikami) Przycisk [Server] (Serwer) Obszar wyświetlania informacji Strona ustawień Przycisk [Network] (Sieć) Przycisk [Schedule] (Harmonogram) Przycisk [Maintenance] (Konserwacja) Przycisk [Help] (Pomoc) Przycisk [Live] (Obraz bieżący) Wyświetlanie strony obrazu bieżącego ( Live ). Przycisk [Basic] (Podstawowe) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony ustawień podstawowych Basic. Strona ta umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień w rodzaju daty, czasu, nazwy kamery oraz ustawień karty pamięci SD ( str. 24). Przycisk [Image/Audio] (Obraz / Dźwięk) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony Image/Audio. Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień dotyczących wielkości przechwytywanego obrazu i jakości obrazu z kamer JPEG / H.264 (lub MPEG-4) ( str. 36). Przycisk [Multi-screen] (Tryb wieloekranowy) Przycisk umożliwia wyświetlenie okna ustawień trybu wieloekranowego ( Multi-screen ). Strona ta umożliwia zarejestrowanie kamer wykorzystywanych przy wyświetlaniu obrazu w trybie wieloekranowym ( str. 53). Przycisk [Alarm] Przycisk umożliwia wyświetlenie strony ustawień alarmu Alarm. Strona ta umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z występowaniem alarmów, w rodzaju ustawień działania alarmowego, powiadamiania o wystąpieniu alarmu oraz ustawień obszaru wizyjnej detekcji ruchu (VMD) ( str. 54). Przycisk [Advanced func.] (Funkcje zaawansowane) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony ustawień funkcji zaawansowanych Advanced func.. Strona ta umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem XML, miejscami, do których kierowane są informacje o wykrywaniu twarzy oraz ustawień związanych z wykrywaniem twarzy ( str. 63). Przycisk [User mng.] (Zarządzanie użytkownikami) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony zarządzania użytkownikami User mng.. Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem, takich jak ograniczenia dostępu do kamery dla poszczególnych użytkowników i komputerów ( str. 66). Przycisk [Server] (Serwer) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony serwera Server. Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z serwerem poczty, serwerem FTP i serwerem NTP, do których kamera posiada możliwość dostępu ( str. 69). Przycisk [Network] (Sieć) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony sieci Network. Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień sieci oraz ustawień związanych z serwerem DDNS, protokołem SMTP oraz okresową transmisją do serwera FTP ( str. 72). 22

23 Przycisk [Schedule] (Harmonogram) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony harmonogramu Schedule. Na stronie tej możliwe jest wyznaczenie stref czasowych w celu umożliwienia odbierania sygnałów alarmowych lub uaktywnienia funkcji wizyjnej detekcji ruchu VMD ( str. 80). Przycisk [Maintenance] (Konserwacja) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony konserwacji Maintenance. Strona ta umożliwia odczytanie rejestru systemowego, aktualizację oprogramowania układowego oraz przywrócenie ustawień domyślnych w menu nastaw ( str. 81). Przycisk [Help] (Pomoc) Przycisk umożliwia wyświetlenie strony pomocy Help ( str. 84). Obszar wyświetlania informacji Wyświetlana jest nazwa kamery, której ustawienia są aktualnie konfigurowane. Strona ustawień Zostają wyświetlone strony poszczególnych menu nastaw. Niektóre menu nastaw posiadają swoje karty. Po kliknięciu podświetlonej pozycji zostanie wyświetlona strona pomocy. 23

24 Konfigurowanie podstawowych ustawień kamery (strona [Basic] (Podstawowe)) Konfigurowanie podstawowych ustawień kamery (strona [Basic] (Podstawowe)) Strona ta umożliwia konfigurowanie podstawowych ustawień w rodzaju nazwy kamery, daty, czasu, ustawień karty pamięci SD oraz rejestrów. Na stronie Basic znajdują się 3 karty: [Basic] (Podstawowe), [SD memory card] (Karta pamięci SD) oraz [Log] (Rejestr). Konfigurowanie ustawień podstawowych (karta [Basic] (Podstawowe)) Na stronie Basic kliknąć kartę [Basic] (Podstawowe) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień w rodzaju nazwy kamery, daty, czasu itp. [Camera title] (Nazwa kamery) Wprowadzić nazwę kamery. Po wprowadzeniu nazwy kamery kliknąć przycisk [Set]. Wprowadzona nazwa będzie widoczna w obszarze wyświetlania stanu. Dostępna liczba znaków: 0-20 znaków Ustawienie domyślne: WV-NP502 (w przypadku kamery WV-NW502S pojawi się WV-NW502S) [Date/time] (Data / czas) Wprowadzić bieżący czas i datę. Jeśli ustawienie Time display format (Format wyświetlania czasu) ma wartość 12h (12-godzinne), istnieje możliwość ustawienia wartości AM (przed południem) lub PM (po południu). Dostępny zakres: 01/01/2008 0:00:00-31/12/ :59:59 [Time display format] (Format wyświetlania czasu) Dostępne formaty wyświetlania czasu to: 12h (12-godzinny), 24h (24-godzinny) i Off (Wył.). W polach Date/time (Data / czas) należy wpisać bieżącą godzinę, z uwzględnieniem powyższego ustawienia, oraz datę. Aby ukryć wskazanie czasu i daty, wybrać opcję Off. Ustawienie domyślne: 24h [Date/time display format] (Format wyświetlania daty i czasu) Wybrać format wyświetlania daty i czasu. Jeśli w polach Date/time wpisana została wartość 2009/04/01 13:10:00, a w polu Time display format 24h, czas i data będą wyświetlane odpowiednio w następujący sposób: DD/MM/YYYY (DD/MM/RRRR): 01/04/ :10:00 MM/DD/YYYY (MM/DD/RRRR): 04/01/ :10:00 DD/Mmm/YYYY (DD/Mmm/RRRR): 01/Apr/ :10:00 YYYY/MM/DD (RRRR/MM/DD): 2009/04/01 13:10:00 Mmm/DD/YYYY (Mmm/DD/RRRR): Apr/01/ :10:00 Ustawienie domyślne: DD/MM/YYYY [Summer time (daylight saving)] (Czas letni) Ustawienie tej pozycji określa, czy ma następować przełączanie na czas letni, czy nie ( In Włączone, Out Wyłączone). In: Czas letni jest stosowany. Gdy wyświetlanie następuje według czasu letniego, z lewej strony wyświetlanej daty i czasu widoczny jest znak gwiazdki (*). Out: Czas letni nie jest stosowany. Ustawienie domyślne: Out [Camera title on screen] (Nazwa kamery na ekranie) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby ustawić, czy na ekranie wyświetlana będzie nazwa kamery. Jeśli wybrana jest opcja On, ciąg znaków wprowadzonych w polu Camera title on screen(0-9,a-z) wyświetlany będzie w miejscu wybranym w pozycji OSD position. Ustawienie domyślne: Off 24

25 [Camera title on screen(0-9,a-z)] (Nazwa kamery na ekranie (0-9, A-Z)) Wprowadzić ciąg znaków do wyświetlania na obrazie. Dostępna liczba znaków: 0-16 znaków Dostępne znaki: 0-9, A-Z oraz następujące znaki:!"# $% &'()*+,-./:; =? Ustawienie domyślne: brak wpisu [OSD position] (Pozycja wyświetlania informacji) OSD position] (Pozycja wyświetlania informacji) Wybrać miejsce, w którym wyświetlany będzie czas, data i ciąg znaków na stronie Live. Upper left (Lewy górny): powyższe informacje będą wyświetlane w lewym górnym narożniku obszaru głównego na stronie Live. Lower left (Lewy dolny): powyższe informacje będą wyświetlane w lewym dolnym narożniku obszaru głównego na stronie Live. Upper right (Prawy górny): powyższe informacje będą wyświetlane w prawym górnym narożniku obszaru głównego na stronie Live. Lower right (Prawy dolny): powyższe informacje będą wyświetlane w prawym dolnym narożniku obszaru głównego na stronie Live. Ustawienie domyślne: Upper left Character size (Wielkości znaków) Wybrać wielkość znaków wprowadzonego ciągu znaków do wyświetlania na wybranej pozycji na obrazie na stronie Live. Large (Duże): wyświetlane będą duże znaki. Middle (Średnie): wyświetlane będą znaki średniej wielkości. Small (Małe): wyświetlane będą małe znaki. Ustawienie domyślne: Middle [Brightness status display] (Wyświetlanie stanu jaskrawości) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby ustawić, czy przy regulacji jaskrawości będzie wyświetlany stan regulacji na obrazie wyświetlanym na stronie Live. Ustawienie domyślne: On [Upside-down] (Odwrócenie obrazu) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby ustawić, czy obraz ma być cyfrowo odwracany w pionie. Ustawienie domyślne: Off [LED Link/Access] (Wskaźniki połączenia sieciowego / dostępu) Ustawienia określają, czy mają być stosowane następujące wskaźniki. Ustawienie On (Wł.) umożliwia sprawdzanie stanu działania poprzez zapalanie wskaźników. Ustawienie Off (Wył.) umożliwia wyłączenie wskaźników na stałe. Wskaźnik LED zasilania Wskaźnik LED łącza Wskaźnik LED dostępu Wskaźnik LED błędu karty SD / ABF Ustawienie domyślne: On Wskaźnik LED zasilania [zielony]: świeci się przy włączonym zasilaniu. Wskaźnik LED łącza [pomarańczowy]: świeci, gdy istnieje połączenie z dołączonym urządzeniem. Wskaźnik LED dostępu [zielony]: świeci przy dostępie do sieci komputerowej. Wskaźnik LED błędu karty SD / ABF [czerwona]: Świeci się w przypadku wystąpienia błędu na karcie pamięci SD. Wskaźnik LED będzie migać w czasie wykonywania automatycznej regulacji położenia przetwornika CCD i przestaje migać po zakończeniu tej regulacji. [Alarm status update mode] (Tryb aktualizacji stanu alarmu) Wybrać interwał, co jaki kamera będzie powiadamiała o stanie alarmu. Po zmianie stanu kamery wyświetlany będzie przycisk wskazania wystąpienia alarmu, przycisk [AUX] lub wskaźnik stanu zapisu na karcie SD w celu powiadomienia o stanie kamery. Polling(30sec) (Odpytywanie co 30 sekund): aktualizacja stanu odbywa się co 30 s i dostarczane jest powiadomienie o stanie kamery. Real time (Czas rzeczywisty): dostarczane jest powiadomienie o stanie kamery po zmianie stanu. Ustawienie domyślne: Real time Zależnie od właściwości sieci, powiadomienie może nie być dostarczone w czasie rzeczywistym. [Alarm status reception port] (Port odbioru stanu alarmu) Jeśli w pozycji Alarm status update mode została wybrana opcja Real time, ustawić numer portu, do którego będzie przesyłane powiadomienie o zmianie stanu. Dostępne numery portu: Ustawienie domyślne:

26 [Automatic installation of viewer software] (Automatyczna instalacja oprogramowania do wyświetlania obrazu) Określić, czy instalować oprogramowanie do wyświetlania obrazu z opisywanej kamery. On (Wł.): automatyczne instalowanie oprogramowania do wyświetlania obrazu z kamery. Off (Wył.): oprogramowania do wyświetlania obrazu z kamery nie będzie instalowane. Ustawienie domyślne: On Ważne: Jeśli w komputerze PC nie jest zainstalowane oprogramowania do wyświetlania obrazu Network Camera View4, nie jest możliwe wyświetlanie obrazu oraz odbiór / nadawanie dźwięku pomiędzy kamerą a komputerem PC. Liczbę instalacji oprogramowania do wyświetlania obrazu z kamery można sprawdzić, klikając kartę [Upgrade] (Aktualizacja) na stronie Maintenance (Konserwacja). Konfigurowanie ustawień karty pamięci SD (karta [SD memory card] (Karta pamięci SD)) Na stronie Basic kliknąć kartę [SD memory card] (Karta pamięci SD) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień karty pamięci SD. W przypadku dużej częstotliwości odświeżania, czasy lub interwał powiadomienia / zapisu mogą być niewłaściwe. Jeśli kilku użytkowników odbiera jednocześnie obrazy, powiadomienie / zapis może również nie odbywać się zgodnie z ustawieniami konfiguracyjnymi. W tym przypadku należy ustawić niższą częstotliwość odświeżania obrazu. Liczba sesji zapisu (nadpisań) na karcie pamięci SD jest ograniczona. Przy bardzo częstym nadpisywaniu czas eksploatacji karty może być krótszy. SD memory card (Karta pamięci SD) [SD memory card] (Karta pamięci SD) Wybierając odpowiednie ustawienie należy określić, czy karta pamięci SD ma być wykorzystywana, czy nie ( Use użyj, Not use Nie używaj). Ustawienie domyślne: Use Ważne: W przypadku pracy bez karty SD należy wybrać opcję Not use. Przed wyjęciem karty pamięci SD z kamery konieczne jest wybranie ustawienia Not use. Po włożeniu karty pamięci SD, do korzystania z niej konieczne jest użycie opcji Use (Użyj). Przy odtwarzaniu lub pobieraniu obrazów zapisanych na karcie pamięci SD, na karcie [Log] (Rejestr) w pozycji Save logs (Zapisz rejestr) należy wcześniej wybrać jest opcję On (Wł.) ( str. 32). [Remaining capacity notification] (Powiadamianie o ilości wolnego miejsca) Jeśli wykorzystywane są funkcje powiadamiania pocztą elektroniczną lub protokołu alarmowego Panasonic umożliwiające otrzymywanie powiadomień o ilości wolnego miejsca na karcie pamięci SD, należy wybrać jedno z następujących ustawień poziomu powiadamiania: 50% / 20% / 10% / 5% / 2% Ustawienie domyślne: 50% Powiadamianie będzie wysyłane za każdym razem, gdy ilość wolnego miejsca na karcie pamięci SD obniży się do podanej wyżej wartości. Przykładowo, gdy zostanie wybrane ustawienie 50%, powiadamianie będzie wysyłane za każdym razem, gdy ilość wolnego miejsca na dysku osiągnie 50%, 20%, 10%, 5% i 2%. Powiadamianie może nie zawsze następować dokładnie w chwili, gdy ilość wolnego miejsca na karcie osiągnie jedną z tych wartości. 26

27 [Save trigger] (Wyzwalanie zapisu) Wybrać wyzwalacz, który spowoduje, że obrazy będą zapisywane na karcie SD. FTP error (Błąd FTP): zapis obrazów w przypadku braku możliwości przesłania do serwera FTP przy użyciu funkcji okresowej transmisji obrazu do serwera FTP. Alarm input (Wejście alarmowe): zapis obrazów przy wystąpieniu alarmów. Manual (Ręczne): zapis obrazów uruchamiany ręcznie. Ustawienie domyślne: FTP error Wybrać opcję FTP error, jeśli obrazy mają być przesyłane do serwera FTP w przypadku wystąpienia alarmu. [Overwrite] (Nadpisywanie) Określić, czy karta pamięci SD ma być nadpisywana po zapełnieniu. Ustawienie to jest dostępne jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (Ręczne). On (Wł.): nadpisywanie karty pamięci SD po zapełnieniu (najpierw będą nadpisywane najstarsze obrazy). Off (Wył.): zatrzymanie zapisu obrazów na karty pamięci SD po zapełnieniu karty. Ustawienie domyślne: Off Zgodnie z ustawieniami Save trigger ustawienia nadpisywania będą następujące. FTP error (Błąd FTP): nadpisywanie nie będzie dokonywane. Alarm input (Wejście alarmowe): nadpisywanie będzie dokonywane. Manual (Ręczne): zależnie od ustawienia opcji On lub Off w powyższej pozycji Overwrite. [File name] Nazwa pliku Wprowadzić nazwę pliku, pod którą zapisywany będzie obraz na karcie SD. Nazwa pliku ma następującą postać: Nazwa pliku: [ wprowadzona nazwa pliku + czas i data (rok/miesiąc/dzień/godzina/minuty/sekundy) ] + numer seryjny Dostępna liczba znaków: 1-8 znaków [Image saving interval/number of images to be saved] (Interwał zapisu obrazu / Liczba obrazów do zapisania) Image saving interval (Interwał zapisu obrazu) Jeśli w pozycji Save trigger wybrana jest opcja Alarm input lub Manual, wybrać jedną z poniższych opcji interwał zapisu (częstość zapisu) obrazów na karcie SD. 0,1fps (obraz/s) / 0,2fps / 0,33fps / 0,5fps / 1fps Ustawienie domyślne: 1fps Number of images to be saved (Liczba obrazów do zapisania) Wybrać liczbę obrazów alarmowych do zapisania na karcie SD. 10pics (obrazów) / 20pics / 30pics / 50pics / 100pics / 200pics / 300pics / 500pics / 1000pics / 2000pics / 3000pics Ustawienie domyślne: 100pics Pozycja Number of images to be saved może być konfigurowana tylko, jeśli w pozycji Save trigger wybrano opcję Alarm input. [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Jeśli w pozycji Save trigger wybrana jest opcja Manual, określić rozdzielczość obrazu zapisywanego na karcie SD jako QVGA, VGA lub 1280x960. Ustawienie domyślne: VGA Jeśli w pozycji Save trigger wybrana jest opcja FTP error, obrazy będą zapisywane z wielkością wybraną na karcie [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP) na stronie Network (Sieć). Jeśli w pozycji Save trigger wybrana jest opcja Alarm input, obrazy będą zapisywane z wielkością wybraną na karcie [Alarm] na stronie Alarm. Opcja QVGA dostępna jest tylko wtedy, gdy w pozycji Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest opcja 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela). Jeśli w pozycji Save trigger wybrana jest opcja FTP error, nazwa pliku wprowadzona w pozycji File name na karcie [FTP img. trans.] na stronie Network zostanie użyta jako nazwa pliku obrazu zapisanego na karcie SD. 27

28 SD memory card information (Informacje o karcie pamięci SD) [Remaining capacity] (Ilość wolnego miejsca) Wyświetlanie całkowitej pojemności i pozostałej przestrzeni na karcie pamięci SD. W zależności od stanu karty pamięci SD, wskazanie ilości pamięci ulegnie zmianie w następujący sposób: Wskazanie KB/ KB ********KB/********KB Opis Karta pamięci SD nie jest włożona. Uzyskanie informacji o ilości wolnego miejsca nie powiodło się wskutek błędu itp. Karta pamięci SD jest niesformatowana, zablokowana itp. Jeśli w pozycji Overwrite wybrana jest opcja Off, a ilość wolnego miejsca na karcie pamięci SD osiągnie wartość 0 KB, obrazy na karcie pamięci nie będą zapisywane. Przy włączonej funkcji powiadamiania, z chwilą zapełnienia karty pamięci SD, na zarejestrowane adresy zostanie wysłana wiadomość z powiadomieniem ( str. 61 i 62). [Format] (Formatowanie) Kliknięcie przycisku [Execute] (Wykonaj) spowoduje sformatowanie karty pamięci SD. Ważne: Przed sformatowaniem karty pamięci SD konieczny jest wybór ustawienia Use (Użyj) w sekcji SD memory card (Karta pamięci SD) na karcie [SD memory card] (Karta pamięci SD) w oknie Basic ( str. 26) oraz ustawienia OFF (Wył.) w pozycji FTP periodic image transmission (Okresowa transmisja obrazów do serwera FTP) na karcie [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP) na stronie Network (Sieć) ( str. 77). Korzystać z kart pamięci SD sformatowanych przy pomocy karty [SD memory card]. Jeśli stosowana karta pamięci SD nie została sformatowana przy pomocy karty [SD memory card], następujące funkcje nie będą działać prawidłowo: Zapis i odczyt obrazów, których nie udało się wysłać do serwera FTP za pomocą funkcji okresowej transmisji, Zapis i odczyt obrazów alarmowych, Zapis i odczyt obrazów z zapisem uruchamianym ręcznie, Zapis i odczyt rejestrów alarmów, rejestrów operacji ręcznych, rejestrów błędów FTP oraz rejestrów systemowych, Zapis i odczyt obrazów zapisanych przy pomocy funkcji zapisu na karcie SD w sieciowych rejestratorach wizyjnych firmy Panasonic, Odtwarzanie / pobieranie obrazów zapisanych na karcie SD. Dostęp do karty pamięci SD nie jest możliwy podczas jej formatowania. Podczas formatowania wszystkie dane zapisane na karcie pamięci SD zostają usunięte. Podczas formatowania karty pamięci nie wolno wyłączać zasilania kamery. Po sformatowaniu karty pamięci SD ilość wolnego miejsca może być mniejsza niż całkowita pojemność karty, gdyż na karcie tworzony jest automatycznie domyślny katalog. Zalecane karty pamięci SD Produkowane przez firmę Panasonic Karta pamięci SDHC: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB Karta pamięci SD: 64 MB, 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB (oprócz kart minisd i microsd) Stosować karty pamięci SD sformatowane zgodnie z domyślnym standardem formatowania kart SD. SD memory card images (Obrazy na karcie pamięci SD) [Access img.] (Dostęp do obrazów) Możliwe jest uzyskanie dostępu do obrazów zapisanych na karcie pamięci SD. Kliknąć przycisk [Execute] (Wykonaj). Szczegółowe informacje o dostępie do obrazów znajdują się na str

29 Dostęp do kopiowania obrazów zapisanych na karcie pamięci SD na komputer PC (sekcja [SD memory card images] (Obrazy na karcie pamięci SD)) Na stronie Basic kliknąć kartę [SD memory card] (Karta pamięci SD) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Poniżej opisano sposób kopiowania obrazów zapisanych na karcie pamięci SD na komputer PC. Konieczne jest wcześniejsze wybranie opcji Allow w pozycji FTP access to camera na karcie [Network] strony Network ( str. 73). Ważne: Może się zdarzyć, że nie będzie możliwa obsługa, kiedy inny użytkownik uzyskał dostęp do karty pamięci SD. W takim przypadku należy spróbować później. Zależnie od ustawień serwera proxy i zapory sieciowej, obraz może nie być dostępny przez sieć. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem sieci. Krok 1 Kliknąć przycisk [Execute] w wierszu Access img.. Zostanie wyświetlone okno autoryzacji użytkownika. Krok 2 Po wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła kliknąć przycisk [OK]. Wyświetlony będzie folder, w którym mają zostać zapisane obrazy. Po zalogowaniu się do kamery w celu dostępu do obrazów początkowo wyświetlany będzie dysk B. Obrazy zapisywane są w różnych katalogach zgodnie z ustawieniami pozycji Save trigger. Przejść do odpowiedniego katalogu zawierającego potrzebne obrazy i skopiować je. Szczegółowe informacje o strukturze katalogów znajdują się na str

30 Przybliżona liczba obrazów zapisywanych na karcie pamięci SD Ważne: Liczby w poniższych tabelach są przybliżone. Nie są to bieżące liczby obrazów, jakie mogą być zapisane na karcie pamięci SD. Wartości te ulegają zmianie w zależności od obserwowanego obiektu. Rozdzielczość przechwytywanego obrazu: 1280 x 960 Pojemność karty pamięci Jakość obrazu SD / SDHC 0 (bardzo wysoka) 1 (wysoka) GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB 128 MB 64 MB Pojemność karty pamięci ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 500 obrazów ok. 250 obrazów ok. 125 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 625 obrazów ok. 312 obrazów ok. 156 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 750 obrazów ok. 375 obrazów ok. 188 obrazów Jakość obrazu ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 875 obrazów ok. 437 obrazów ok. 219 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 500 obrazów ok. 250 obrazów SD / SDHC 5 (zwykła) (niska) 32 GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB 128 MB 64 MB ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 625 obrazów ok. 312 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 875 obrazów ok. 437 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 500 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 562 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 625 obrazów 30

31 Rozdzielczość przechwytywanego obrazu: VGA Pojemność karty pamięci Jakość obrazu SD / SDHC 0 (bardzo wysoka) 1 (wysoka) GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB 128 MB 64 MB Pojemność karty pamięci ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 625 obrazów ok. 312 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 875 obrazów ok. 437 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 500 obrazów Jakość obrazu ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 562 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 625 obrazów SD / SDHC 5 (zwykła) (niska) 32 GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB 128 MB 64 MB ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 687 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 812 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 875 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 937 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów Rozdzielczość przechwytywanego obrazu: QVGA Pojemność karty pamięci Jakość obrazu SD / SDHC 0 (bardzo wysoka) 1 (wysoka) GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB 128 MB 64 MB Pojemność karty pamięci ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 750 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 812 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 843 obrazów Jakość obrazu ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 875 obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok. 937 obrazów SD / SDHC 5 (zwykła) (niska) 32 GB 16 GB 8 GB 4 GB 2 GB 1 GB 512 MB 256 MB 128 MB 64 MB ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów ok obrazów 31

32 Konfiguracja ustawień związanych z rejestrami (karta [Log] (Rejestr)) Na stronie Basic kliknąć kartę [Log] (Rejestr) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z rejestrami. FTP error (Błąd FTP) Ustawienia rejestru błędu FTP. Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.) i określić katalog docelowy w ten sam sposób, jak w przypadku Alarmu. Alarm Ustawienia rejestru alarmowego. [Save logs] (Zapisz rejestr) Włączyć ( On ) lub wyłączyć ( Off ) zapisywanie rejestru alarmów. On (Wł.): rejestr alarmów będzie zapisywany. Off (Wył.): rejestr alarmów nie będzie zapisywany. Ustawienie domyślne: On Jeśli w pozycji File name (Nazwa pliku) ustawiona jest opcja Name w/o time&date (Nazwa bez czasu i daty) na karcie [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP) na stronie Network (Sieć), rejestr błędów FTP i powiązane obrazy nie będą zapisywane. Aby je zapisywać, wybrać opcję Name w/time&date (Nazwa z datą i czasem) ( str. 77). [Name of the destination directory for downloaded images] (Nazwa docelowego katalogu na pobrane obrazy) Wpisać nazwę docelowego katalogu, do którego trafią pobrane obrazy powiązane z wpisami w rejestrze. Przykładowo, wpisać C:\alarm, aby ustawić katalog alarm na dysku C. Dostępna liczba znaków: znaków Dostępne znaki: znaki alfanumeryczne, ukośnik (/), ukośnik lewy (\), dwukropek (:) i podkreślenie (_). Manual (Ręczne) Konfiguracja ustawień związanych z zapisem rejestru uruchamianym ręcznie. Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.) i określić katalog docelowy w ten sam sposób, jak w przypadku Alarmu. 32

33 Sposób zapisu rejestru i obrazów zależnie od ustawień w pozycji Alarm Karta [Log] (Rejestr) Alarm: Save logs (Alarm: Zapisz rejestr) On (Wł.) Off (Wył.) Karta [SD memory card] (Karta pamięci SD) SD memory card (Karta pamięci SD) Use (Użyj) Not use (Nie używaj) Use (Użyj) Not use (Nie używaj) Save trigger (Wyzwalanie zapisu) Alarm input (Wejście alarmowe) Inne niż Alarm input (Wejście alarmowe) Alarm input (Wejście alarmowe) Inne niż Alarm input (Wejście alarmowe) Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy rejestru i powiązane obrazy Przechowywanych będzie maks wpisów. Przy ponad 5000 wpisów zdarzeń starsze wpisy zdarzeń będą nadpisywane przez nowsze. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, starsze obrazy będą nadpisywane przez nowsze. Nawet kiedy dostępne miejsce na karcie SD jest wystarczające, starsze obrazy mogą być nadpisywane przez nowsze. Dzieje się tak w przypadku, gdy zostało zapisane ponad 5000 wpisów, ponieważ powiązane obrazy muszą być usunięte, kiedy usuwane są wpisy rejestru. Przechowywanych będzie maks wpisów. Przy ponad 5000 wpisów starsze wpisy będą nadpisywane przez nowsze. W takim przypadku najstarszy wpis jest pierwszym do nadpisania. Obrazy nie będą zapisywane. Przechowywanych będzie maks wpisów. Przy ponad 1000 wpisów starsze wpisy będą nadpisywane przez nowsze. W takim przypadku najstarszy wpis jest pierwszym do nadpisania. W przypadku odłączenia zasilania kamery wpisy będą usunięte. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, starsze obrazy będą nadpisywane przez nowsze. * Aby wyświetlać obrazy z karty pamięci SD, konieczne jest wcześniejsze skopiowanie ich do komputera PC ( str. 29). Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. 33

34 Sposób zapisu rejestru i obrazów zależnie od ustawień w pozycji Manual (Ręczne) Karta [Log] (Rejestr) Manual: Save logs (Ręczne: Zapisz rejestr) On (Wł.) Off (Wył.) Karta [SD memory card] (Karta pamięci SD) SD memory card (Karta pamięci SD) Use (Użyj) Not use (Nie używaj) Use (Użyj) Not use (Nie używaj) Save trigger (Wyzwalanie zapisu) Manual (Ręczne) Inne niż Manual (Ręczne) Manual (Ręczne) Inne niż Manual (Ręczne) Overwrite (Nadpisywanie) On (Wł.) Off (Wył.) On (Wł.) Off (Wył.) Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy rejestru i powiązane obrazy Przechowywanych będzie maks wpisów. Przy ponad 5000 wpisów starsze wpisy będą nadpisywane przez nowsze. W takim przypadku najstarszy wpis jest pierwszym do nadpisania. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, starsze obrazy będą nadpisywane przez nowsze. Nawet kiedy dostępne miejsce na karcie SD jest wystarczające, starsze obrazy mogą być nadpisywane przez nowsze. Dzieje się tak w przypadku, gdy zostało zapisane ponad 5000 wpisów, ponieważ powiązane obrazy muszą być usunięte, kiedy usuwane są wpisy rejestru. Przechowywanych będzie maks wpisów. Po zapisaniu ponad 5000 wpisów nie będą zapisywane dalsze wpisy. Nawet kiedy dostępne miejsce na karcie SD wyczerpuje się i nie można już zapisywać obrazów, wpisy w rejestrze będą zachowywane do czasu osiągnięcia 5000 wpisów. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, zapis obrazów stanie się niemożliwy. Nawet kiedy dostępne miejsce na karcie SD jest wystarczające, obrazy powiązane z wpisami będą zapisywane do czasu osiągnięcia 5000 wpisów. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, starsze obrazy będą nadpisywane przez nowsze. * Aby wyświetlać obrazy z karty pamięci SD, konieczne jest wcześniejsze skopiowanie ich do komputera PC ( str. 29). Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, zapis obrazów stanie się niemożliwy. * Aby wyświetlać obrazy z karty pamięci SD, konieczne jest wcześniejsze skopiowanie ich do komputera PC ( str. 29). Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. 34

35 Sposób zapisu rejestru i obrazów zależnie od ustawień w pozycji FTP error (Błąd FTP) Karta [Log] (Rejestr) FTP error: Save logs (Błąd FTP: Zapisz rejestr) On (Wł.) Off (Wył.) Karta [SD memory card] (Karta pamięci SD) SD memory card (Karta pamięci SD) Use (Użyj) Not use (Nie używaj) Use (Użyj) Not use (Nie używaj) Save trigger (Wyzwalanie zapisu) FTP error (Błąd FTP) Inne niż FTP error (Błąd FTP) FTP error (Błąd FTP) Inne niż FTP error (Błąd FTP) Wpisy: Obrazy: Wpisy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy: Obrazy: Wpisy rejestru i powiązane obrazy Przechowywanych będzie maks wpisów. Po zapisaniu ponad 5000 wpisów nie będą zapisywane dalsze wpisy. Nawet kiedy dostępne miejsce na karcie SD wyczerpuje się i nie można już zapisywać obrazów, wpisy w rejestrze będą zachowywane do czasu osiągnięcia 5000 wpisów. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, zapis obrazów stanie się niemożliwy. Nawet kiedy dostępne miejsce na karcie SD jest wystarczające, obrazy powiązane z wpisami będą zapisywane do czasu osiągnięcia 5000 wpisów. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy będą zapisywane. Kiedy wyczerpuje się dostępne miejsce na karcie pamięci SD, zapis obrazów stanie się niemożliwy. * Aby wyświetlać obrazy z karty pamięci SD, konieczne jest wcześniejsze skopiowanie ich do komputera PC ( str. 29). Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. Wpisy nie będą zapisywane. Obrazy nie będą zapisywane. 35

36 Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem i dźwiękiem (strona [Image/Audio] (Obraz / Dźwięk)) Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem i dźwiękiem (strona [Image/Audio] (Obraz / Dźwięk)) Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z obrazami w standardach JPEG, H.264 i MPEG-4, na przykład ustawień jakości obrazu, dźwięku itp. Strona Image/Audio zawiera 3 karty: [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4]), [Image/Privacy] (Obraz / Prywatność) oraz [Audio] (Dźwięk). Konfigurowanie ustawień związanych z obrazami JPEG (karta [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4])) Kliknąć kartę [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4]) na stronie Image/Audio ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). JPEG W sekcji tej można skonfigurować ustawienia w rodzaju Refresh interval (JPEG)* (Częstotliwość odświeżania (JPEG)), Image capture size (Wielkość przechwytywanego obrazu) i Image quality (Jakość obrazu). Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z obrazami w formatach H.264 (lub MPEG-4) znajdują się na str. 37 i 40. [Image capture mode] (Tryb przechwytywania obrazu) W pozycji Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) wybrać opcję 3 mega pixel (3 megapiksele) lub 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela). Ustawienie domyślne: 1.3 mega pixel Ważne: Po zmianie ustawienia kamera automatycznie uruchamia się ponownie. Przed zmianą ustawienia pozycji Image capture mode z 1.3 mega pixel na 3 mega pixel należy sprawdzić następujące ustawienia. W sekcji Image capture size nie jest wybrana opcja QVGA dla pozycji JPEG. W sekcji Image capture size nie jest wybrana opcja QVGA dla pozycji SD memory card ( str. 27). W sekcji Image capture size nie jest wybrana opcja QVGA dla pozycji Alarm image ( str. 55). W sekcji Image capture size nie jest wybrana opcja QVGA dla pozycji FTP periodic image transmission ( str. 77). W sekcji Priority stream (Strumień priorytetowy), w pozycji Activation (Uaktywnienie) nie jest wybrana opcja On i w pozycji Stream type (Rodzaj strumienia) nie jest wybrana opcja JPEG ( str. 68). Przed zmianą ustawienia pozycji Image capture mode z 1.3 mega pixel na 3 mega pixel należy sprawdzić następujące ustawienie. W sekcji Image capture size nie jest wybrana opcja 2048x1536 dla JPEG. [Refresh interval (JPEG) *] (Częstotliwość odświeżania (JPEG)) Wybrać jedno z poniższych ustawień odświeżania obrazu JPEG. 0,1fps (obrazów/s) / 0,2fps / 0,33fps / 0,5fps / 1fps / 2fps / 3fps / 5fps / 6fps / 10fps / 15fps * / 30fps * Ustawienie domyślne: 10fps Jeśli pozycja H.264 transmission (lub MPEG-4 transmission ) (Transmisja H.264 / MPEG-4) jest włączona ( On ), częstotliwość odświeżania może być niższa od ustawionej w przypadku wybrania jednej z wartości oznaczonych gwiazdką (*). [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Wybrać jedno z następujących ustawień wielkości przechwytywanego obrazu JPEG: QVGA, VGA, 1280x960 lub 2048x1536. Ustawienie domyślne: 1280x960 Opcja 2048x1536 dostępna jest tylko wtedy, gdy w pozycji Image capture mode ustawiona jest opcja 3 mega pixel. Opcja QVGA dostępna jest tylko wtedy, gdy w pozycji Image capture mode ustawiona jest opcja 1.3 mega pixel. [Image quality] (Jakość obrazu) Wybrać jedno z ustawień jakości obrazu JPEG: 0 Super fine (Najwyższa) / 1 Fine (Wysoka) / 2 / 3 / 4 / 5 Normal (Zwykła) / 6 / 7 / 8 / 9 Low (Niska) Ustawienie domyślne: 5 Normal 36

37 Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem H.264 (karta [JPEG/H.264]) Na stronie Image/Audio kliknąć kartę [JPEG/H.264] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta [JPEG/H.264] będzie wyświetlana, jeśli w pozycji Video encoding format (Format kodowania obrazu) wybrana jest opcja H.264. Umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z obrazem H.264 w rodzaju Max bit rate (per client) (Maks. przepływność binarna na klienta), Image capture size (Wielkość przechwytywanego obrazu), Image quality (Jakość obrazu) itd. Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z obrazami MPEG-4 i JPEG znajdują się na str. 36 i 40. [Video encoding format] (Format kodowania obrazu) Wybrać opcję H.264 lub MPEG-4 jako format kodowania obrazu. H.264: formatem kodowania będzie H.264. Kolejne ustawienia pozycji będą odnosiły się do standardu H.264. Nazwa karty zmieni się na [JPEG/H.264]. MPEG-4: formatem kodowania będzie MPEG-4. Kolejne ustawienia pozycji będą odnosiły się do standardu MPEG-4 ( str. 40). Nazwa karty zmieni się na [JPEG/MPEG-4]. Ustawienie domyślne: H.264 H.264(1) H.264(2) [H.264 transmission] (Transmisja H.264) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby określić, czy ma być transmitowany obraz H.264. On (Wł.): transmisja obrazu H.264. Off (Wył.): obraz H.264 nie jest transmitowany. Ustawienie domyślne: On Jeśli pozycja H.264 transmission w sekcji H.264(1) jest włączona ( On ), na stronie Live możliwe będzie wyświetlanie zarówno obrazów H.264, jak i JPEG. Jeśli pozycja H.264 transmission w sekcjach H.264(1) i H.264(2) jest włączona ( On ), obraz H.264 może być wyświetlany przy użyciu innych urządzeń z każdym ustawieniem. Jeśli pozycja H.264 transmission w sekcjach H.264(1) lub H.264(2) jest włączona ( On ), interwał transmisji obrazu H.264 może być niekiedy dłuższy. [Internet mode (over HTTP)] (Tryb internetowy (przez HTTP) Włączyć pozycję ( On ) przy transmisji obrazu H.264 przez internet. Możliwa jest transmisja obrazu H.264 bez zmian ustawień parametrów rutera szerokopasmowego skonfigurowanych do transmisji obrazu JPEG. On (Wł.): obraz H.264 i dźwięk będą transmitowane przy użyciu portu HTTP. Szczegółowe informacje o ustawieniach numeru portu HTTP znajdują się na str

38 Off (Wył.): obraz H.264 i dźwięk będą transmitowane przy użyciu portu UDP. Ustawienie domyślne: Off Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), w pozycji Transmission type (Rodzaj transmisji) dostępna będzie tylko opcja Unicast port (AUTO) (Port Unicast (AUTO)). Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), rozpoczęcie wyświetlania obrazu H.264 może nieco potrwać. Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), obraz H.264 może nie być wyświetlany w zależności od liczby użytkowników z równoczesnym dostępem, dostępności danych fonicznych itd. Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), możliwy jest dostęp tylko przez protokół IPv4. Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.) w sekcji H.264(1) lub H.264(2), w pozycji Audio transmission/reception (Nadawanie / odbiór dźwięku) dostępne są tylko opcje Off (Wył.) i Mic input (Wejście mikrofonowe). Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.) w sekcji H.264(1) lub H.264(2), maksymalna liczba użytkowników z równoczesnym dostępem nie może przekroczyć 10. [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Wybrać jedno z następujących ustawień wielkości przechwytywanego obrazu H.264: QVGA, VGA lub 1280x960. Ustawienie domyślne: H.264(1): 1280x960 H.264(2): VGA [Transmission priority] (Priorytet transmisji) W trybie transmisji H.264 wybrać opcję Constant bit rate (Stała przepływność) lub Frame rate (Częstotliwość odświeżania). Constant bit rate (Stała przepływność): obraz H.264 będzie transmitowany z przepływnością wybraną w pozycji Max bit rate (per client) *. Frame rate (Częstotliwość odświeżania): obraz H.264 będzie transmitowany z częstotliwością odświeżania wybraną w pozycji Frame rate. Ustawienie domyślne: Constant bit rate Jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Frame rate, możliwe jest jeszcze większe ograniczenie liczby użytkowników mogących uzyskać równoczesny dostęp do kamery (być może poniżej 10). [Frame rate] (Częstotliwość odświeżania) Wybrać jedną z następujących częstotliwości odświeżania obrazu H fps (obrazów/s) / 3fps / 5fps * / 7,5fps * / 10fps * / 15fps * / 20fps * / 30fps * Ustawienie domyślne: 30fps * Jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Frame rate, ustawienie to jest dostępne. Opcja Frame rate jest zsynchronizowana z Max bit rate (per client)*. Z tego powodu częstotliwość odświeżania może być niższa niż wybrana wartość w przypadku wybrania jednej z wartości oznaczonych gwiazdką (*). [Max bit rate (per client) *] (Maks. przepływność binarna na klienta) Wybrać jedną z następujących przepływności binarnych obrazu H.264 na klienta. 64kbps (kb/s) / 128kbps * / 256kbps * / 384kbps * / 512kbps * / 768kbps * / 1024kbps * / 1536kbps * / 2048kbps * / 3072kbps * / 4096kbps * / 8192kbps * / Unlimited * (Bez ograniczeń) Ustawienie domyślne: H.264(1): 4096kbps * H.264(2): 1536kbps * * Opcja 8192kbps dostępna jest tylko przy wielkości przechwytywanego obrazu 1280x960. * Opcja 64kbps i 128kbps dostępne są tylko przy wielkości przechwytywanego obrazu QVGA lub VGA. * Opcja Unlimited * jest dostępna tylko, jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Frame rate. Przepływność obrazu H.264 jest zsynchronizowana z ustawieniem Bandwidth control(bit rate) na karcie [Network] na stronie Network ( str. 73). Z tego powodu przepływność może być niższa niż wybrana wartość w przypadku wybrania jednej z wartości oznaczonych gwiazdką (*). W przypadku wybrania opcji 8192 kbps * lub Unlimited * liczba użytkowników uzyskujących dostęp do obrazu H.264 będzie ograniczona 1 (czyli tylko jeden użytkownik może oglądać obraz H.264). Nie jest możliwe wybranie opcji Unlimited * w obu sekcjach H.264(1) i H.264(2). [Image quality] (Jakość obrazu) Wybrać jedno z następujących ustawień jakości obrazu H.264: Fine (Wysoka) / Normal (Zwykła) / Low (Niska) Ustawienie domyślne: Normal Jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Constant bit rate, ustawienie to jest dostępne. 38

39 [Refresh interval] (Częstotliwość odświeżania) Wybrać interwał (zależnie od podawanej jednostki określany również jako częstotliwość odświeżania) (przedział dla ramki obrazu typu I, w zakresie od 0,2 do 5 sekund) odświeżania wyświetlanego obrazu H.264. W przypadku pracy w otoczeniu sieciowym, w którym często pojawiają się błędy należy skrócić interwał odświeżania w formacie H.264, tak by zmniejszyć zniekształcenia obrazu. Interwał może być jednak dłuższy niż ustawiona wartość. 0.2s / 0.33s / 0.5s / 1s / 2s / 3s / 4s / 5s Ustawienie domyślne: 3s [Transmission type] (Rodzaj transmisji) Wybrać rodzaj transmisji obrazu MPEG-4 spośród następujących ustawień: Unicast port (AUTO) (Port trybu Unicast automatyczny): istnieje możliwość jednoczesnego dostępu do kamery przez maks. 14 użytkowników. Przy transmisji obrazu i dźwięku z kamery, porty Unicast port1(image) (Port 1 trybu Unicast obraz) oraz Unicast port2(audio) (Port 2 trybu Unicast dźwięk) są wybierane automatycznie. Gdy nie ma potrzeby zmiany numeru portu dla transmisji obrazów H.264, jak w przypadku pracy w określonym otoczeniu sieciowym LAN, zaleca się wybranie ustawienia Unicast port (AUTO) (Port trybu Unicast automatyczny). Unicast port (MANUAL) (Port trybu Unicast ręczny): istnieje możliwość jednoczesnego dostępu do kamery przez maks. 14 użytkowników. Do transmisji obrazu i dźwięku z kamery konieczne jest ręczne wybranie portów Unicast port1(image) (Port 1 trybu Unicast obraz) oraz Unicast port2(audio) (Port 2 trybu Unicast dźwięk). Ustawienie Unicast port (MANUAL) (Port trybu Unicast ręczny) umożliwia ustawienie stałego numeru portu dla routera wykorzystywanego przy transmisji obrazów H.264 ( str. 74). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi rutera. Multicast (Tryb Multicast): brak ograniczeń równoczesnego dostępu do pojedynczej kamery. Przy transmisji obrazu H.264 w trybie Multicast wpisać wartości w pola Multicast address (Adres trybu Multicast), Multicast port (Port trybu Multicast) oraz Multicast TTL/HOPLimit (Wartość TTL / HOPLimit trybu Multicast ). * Więcej informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy równoczesnym dostępie znajduje się na str. 6. Ustawienie domyślne: Unicast port (AUTO) [Unicast port1(image)] *1 (Port 1 trybu Unicast obraz) W tym miejscu należy wprowadzić numer portu dla trybu Unicast wykorzystywanego do transmisji obrazu z kamery. Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: [Unicast port2(audio)] *1 (Port 2 trybu Unicast dźwięk) W tym miejscu należy wprowadzić numer portu dla trybu Unicast wykorzystywanego do transmisji dźwięku z kamery. Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: [Multicast address] *2 (Adres trybu Multicast) Pole umożliwia wprowadzenie adresu IP stosowanego w trybie Multicast. Na ten wyznaczony adres IP będzie przesyłany obraz i dźwięk. Dostępne adresy IPv4: Dostępne adresy IPv6: adres trybu Multicast zaczynający się na FF Ustawienie domyślne: H.264(1): H.264(2): Wprowadzić adres IP trybu Multicast po sprawdzeniu dostępnych adresów trybu Multicast. [Multicast port] *2 (Port trybu Multicast) W tym miejscu należy wprowadzić numer portu dla trybu Multicast, wykorzystywanego do transmisji obrazu z kamery. Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: Jeśli z kamery wysyłany jest również dźwięk, numer portu, który należy ustawić to numer portu trybu Multicast powiększony o [Multicast TTL/HOPLimit] *2 (Wartość TTL / HOPLimit trybu Multicast) Pole umożliwia wprowadzenie wartości TTL / HOPLimit stosowanej w trybie Multicast. Dostępne wartości: Ustawienie domyślne: 16 39

40 Ważne: Przy przesyłaniu obrazów H.264 za pomocą sieci komputerowej może zdarzyć się, że przesyłany obraz nie będzie wyświetlany. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem sieci. Jeśli w wykorzystywanym komputerze PC zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, karty niewykorzystywane w przypadku odbioru obrazu powinny zostać wyłączone przy wyświetlaniu obrazu z użyciem portu trybu Multicast. *1 Jeśli w pozycji Transmission type ustawiona jest opcja Unicast port (MANUAL), konieczne jest określenie numeru portu trybu Unicast. *2 Jeśli w pozycji Transmission type ustawiona jest opcja Multicast, konieczne jest określenie adresu IP trybu Multicast. Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem MPEG-4 (karta [JPEG/MPEG-4]) Na stronie Image/Audio kliknąć kartę [JPEG/MPEG-4] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta [JPEG/MPEG-4] będzie wyświetlana, jeśli w pozycji Video encoding format (Format kodowania obrazu) wybrana jest opcja MPEG-4 ( str. 37). Umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z obrazem MPEG-4 w rodzaju Max bit rate (per client)* (Maks. przepływność binarna na klienta), Image capture size (Wielkość przechwytywanego obrazu), Image quality (Jakość obrazu) itd. Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z obrazami w formatach H.264 i JPEG znajdują się na str. 37 i 36. MPEG-4(1) MPEG-4(2) [MPEG-4 transmission] (Transmisja MPEG-4) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby określić, czy ma być transmitowany obraz MPEG-4. On (Wł.): transmisja obrazu MPEG-4. Off (Wył.): obraz MPEG-4 nie jest transmitowany. Ustawienie domyślne: On Jeśli pozycja MPEG-4 transmission w sekcji MPEG-4 (1) jest włączona ( On ), na stronie Live możliwe będzie wyświetlanie zarówno obrazów MPEG-4, jak i JPEG. Jeśli pozycja MPEG-4 transmission w sekcjach MPEG-4(1) i MPEG-4(2) jest włączona ( On ), obraz MPEG-4 może być wyświetlany przy użyciu innych urządzeń z każdym ustawieniem. Jeśli pozycja MPEG-4 transmission w sekcjach MPEG-4(1) lub MPEG-4(2) jest włączona ( On ), interwał transmisji obrazu JPEG może być niekiedy dłuższy. [Internet mode (over HTTP)] (Tryb internetowy (przez HTTP) Włączyć pozycję ( On ) przy transmisji obrazu MPEG-4 przez internet. Możliwa jest transmisja obrazu MPEG-4 bez zmian ustawień parametrów rutera szerokopasmowego skonfigurowanych do transmisji obrazu JPEG. On (Wł.): obraz MPEG-4 i dźwięk będą transmitowane przy użyciu portu HTTP. 40

41 Szczegółowe informacje o ustawieniach numeru portu HTTP znajdują się na str. 73. Off (Wył.): obraz MPEG-4 i dźwięk będą transmitowane przy użyciu portu UDP. Ustawienie domyślne: Off Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), w pozycji Transmission type (Rodzaj transmisji) dostępna będzie tylko opcja Unicast port (AUTO) (Port Unicast (AUTO)). Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), rozpoczęcie wyświetlania obrazu MPEG-4 może trochę potrwać. Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), obraz MPEG-4 może nie być wyświetlany w zależności od liczby użytkowników z równoczesnym dostępem, dostępności danych fonicznych itd. Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.), możliwy jest dostęp tylko przez protokół IPv4. Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.) w sekcji MPEG-4(1) lub MPEG-4(2), w pozycji Audio transmission/reception (Nadawanie / odbiór dźwięku) dostępne są tylko opcje Off (Wył.) i Mic input (Wejście mikrofonowe). Jeśli wybrana jest opcja On (Wł.) w sekcji MPEG-4(1) lub MPEG-4(2), maksymalna liczba użytkowników z równoczesnym dostępem nie może przekroczyć 10. [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Wybrać jedno z następujących ustawień wielkości przechwytywanego obrazu MPEG-4: QVGA lub VGA. Ustawienie domyślne: MPEG-4(1): VGA MPEG-4(2): VGA [Transmission priority] (Priorytet transmisji) W trybie transmisji MPEG-4 wybrać opcję Constant bit rate (Stała przepływność) lub Frame rate (Częstotliwość odświeżania). Constant bit rate (Stała przepływność): obraz MPEG-4 będzie transmitowany z przepływnością wybraną w pozycji Max bit rate (per client) *. Frame rate (Częstotliwość odświeżania): obraz MPEG-4 będzie transmitowany z częstotliwością odświeżania wybraną w pozycji Frame rate. Ustawienie domyślne: Constant bit rate Jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Frame rate, możliwe jest jeszcze większe ograniczenie liczby użytkowników mogących uzyskać równoczesny dostęp do kamery (być może poniżej 10). [Frame rate] (Częstotliwość odświeżania) Wybrać jedną z następujących częstotliwości odświeżania obrazu MPEG-4. 1fps (obrazów/s) / 3fps / 5fps * / 7,5fps * / 10fps * / 15fps * / 20fps * / 30fps * Ustawienie domyślne: 30fps * Jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Frame rate, ustawienie to jest dostępne. Opcja Frame rate jest zsynchronizowana z Max bit rate (per client)*. Z tego powodu częstotliwość odświeżania może być niższa niż wybrana wartość w przypadku wybrania jednej z wartości oznaczonych gwiazdką (*). [Max bit rate (per client) *] (Maks. przepływność binarna na klienta) Wybrać jedną z następujących przepływności binarnych obrazu MPEG-4 na klienta. 64kbps (kb/s) / 128kbps * / 256kbps * / 384kbps * / 512kbps * / 768kbps * / 1024kbps * / 1536kbps * / 2048kbps * / 3072kbps * / 4096kbps * Unlimited * (Bez ograniczeń) Ustawienie domyślne: MPEG-4(1): 2048kbps * MPEG-4(2): 2048kbps * * Opcja Unlimited * jest dostępna tylko, jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Frame rate. Przepływność obrazu MPEG-4 jest zsynchronizowana z ustawieniem Bandwidth control(bit rate) na karcie [Network] na stronie Network ( str. 73). Z tego powodu przepływność może być niższa niż wybrana wartość w przypadku wybrania jednej z wartości oznaczonych gwiazdką (*). W przypadku wybrania opcji Unlimited *, liczba użytkowników uzyskujących dostęp do obrazu MPEG-4 będzie ograniczona 1 (czyli tylko jeden użytkownik może oglądać obraz MPEG-4). Nie jest możliwe wybranie opcji Unlimited * w obu sekcjach MPEG-4(1) i MPEG-4(2). [Image quality] (Jakość obrazu) Wybrać jedno z następujących ustawień jakości obrazu MPEG-4: Fine (Wysoka) / Normal (Zwykła) / Low (Niska) Ustawienie domyślne: Normal Jeśli w pozycji Transmission priority wybrana jest opcja Constant bit rate, ustawienie to jest dostępne. 41

42 [Refresh interval] (Częstotliwość odświeżania) Wybrać interwał (zależnie od podawanej jednostki określany również jako częstotliwość odświeżania) (przedział dla ramki obrazu typu I, w zakresie od 0,2 do 5 sekund) odświeżania wyświetlanego obrazu MPEG-4. W przypadku pracy w otoczeniu sieciowym, w którym często pojawiają się błędy należy skrócić interwał odświeżania w formacie MPEG-4, tak by zmniejszyć zniekształcenia obrazu. Interwał może być jednak dłuższy niż ustawiona wartość. 0.2s / 0.33s / 0.5s / 1s / 2s / 3s / 4s / 5s Ustawienie domyślne: 3s [Transmission type] (Rodzaj transmisji) Wybrać rodzaj transmisji obrazu MPEG-4 spośród następujących ustawień: Unicast port (AUTO) (Port trybu Unicast automatyczny): istnieje możliwość jednoczesnego dostępu do kamery przez maks. 14 użytkowników. Przy transmisji obrazu i dźwięku z kamery, porty Unicast port1(image) (Port 1 trybu Unicast obraz) oraz Unicast port2(audio) (Port 2 trybu Unicast dźwięk) są wybierane automatycznie. Gdy nie ma potrzeby zmiany numeru portu dla transmisji obrazów MPEG-4, jak w przypadku pracy w określonym otoczeniu sieciowym LAN, zaleca się wybranie ustawienia Unicast port (AUTO) (Port trybu Unicast automatyczny). Unicast port (MANUAL) (Port trybu Unicast ręczny): istnieje możliwość jednoczesnego dostępu do kamery przez maks. 14 użytkowników. Do transmisji obrazu i dźwięku z kamery konieczne jest ręczne wybranie portów Unicast port1(image) (Port 1 trybu Unicast obraz) oraz Unicast port2(audio) (Port 2 trybu Unicast dźwięk). Ustawienie Unicast port (MANUAL) (Port trybu Unicast ręczny) umożliwia ustawienie stałego numeru portu dla routera wykorzystywanego przy transmisji obrazów MPEG-4 ( str. 74). Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi rutera. Multicast (Tryb Multicast): brak ograniczeń równoczesnego dostępu do pojedynczej kamery. Przy transmisji obrazów MPEG-4 w trybie Multicast wpisać wartości w pola Multicast address (Adres trybu Multicast), Multicast port (Port trybu Multicast) oraz Multicast TTL/HOPLimit (Wartość TTL / HOPLimit trybu Multicast ). * Więcej informacji o maksymalnej liczbie użytkowników przy równoczesnym dostępie znajduje się na str. 6. Ustawienie domyślne: Unicast port (AUTO) [Unicast port1(image)] *1 (Port 1 trybu Unicast obraz) W tym miejscu należy wprowadzić numer portu dla trybu Unicast wykorzystywanego do transmisji obrazu z kamery. Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: [Unicast port2(audio)] *1 (Port 2 trybu Unicast dźwięk) W tym miejscu należy wprowadzić numer portu dla trybu Unicast wykorzystywanego do transmisji dźwięku z kamery. Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: [Multicast address] *2 (Adres trybu Multicast) Pole umożliwia wprowadzenie adresu IP stosowanego w trybie Multicast. Na ten wyznaczony adres IP będzie przesyłany obraz i dźwięk. Dostępne adresy IPv4: Dostępne adresy IPv6: adres trybu Multicast zaczynający się na FF Ustawienie domyślne: MPEG-4(1): MPEG-4(2): Wprowadzić adres IP trybu Multicast po sprawdzeniu dostępnych adresów trybu Multicast. [Multicast port] *2 (Port trybu Multicast) W tym miejscu należy wprowadzić numer portu dla trybu Multicast, wykorzystywanego do transmisji obrazu z kamery. Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: Jeśli z kamery wysyłany jest również dźwięk, numer portu, który należy ustawić to numer portu trybu Multicast powiększony o [Multicast TTL/HOPLimit] *2 (Wartość TTL / HOPLimit trybu Multicast) Pole umożliwia wprowadzenie wartości TTL / HOPLimit stosowanej w trybie Multicast. Dostępne wartości: Ustawienie domyślne: 16 42

43 Ważne: Przy przesyłaniu obrazu MPEG-4 za pomocą sieci komputerowej może zdarzyć się, że przesyłany obraz nie będzie wyświetlany. W takim przypadku należy skontaktować się z administratorem sieci. Jeśli w wykorzystywanym komputerze PC zainstalowana jest więcej niż jedna karta sieciowa, karty niewykorzystywane w przypadku odbioru obrazu powinny zostać wyłączone przy wyświetlaniu obrazu z użyciem portu trybu Multicast. *1 Jeśli w pozycji Transmission type ustawiona jest opcja Unicast port (MANUAL), konieczne jest określenie numeru portu trybu Unicast. *2 Jeśli w pozycji Transmission type ustawiona jest opcja Multicast, konieczne jest określenie adresu IP trybu Multicast. Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem, położeniem przetwornika obrazu i strefami prywatności (karta [Image/Privacy] (Obraz / Prywatność)) Na stronie Image/Audio kliknąć kartę [Image/Privacy] (Obraz / Prywatność) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Po kliknięciu przycisku [Setup >>] (Ustawienia) dla każdej z wybranych pozycji, w nowym oknie zostaje wyświetlone menu ustawień szczegółowych. Szczegółowe ustawienia można konfigurować podczas monitorowania obrazu wyświetlanego na karcie [Image/Privacy]. Poniżej opisano sposób konfigurowania ustawień związanych z obrazem, położeniem przetwornika obrazu i strefami prywatności. [Privacy zone] (Strefy prywatności) W celu wyświetlenia menu nastaw umożliwiającego skonfigurowanie ustawień stref prywatności należy kliknąć przycisk [Setup >>]. Menu nastaw zostanie wyświetlone w nowo otwartym oknie ( str. 50). [Image adjust] (Regulacja obrazu) W celu wyświetlenia menu nastaw umożliwiającego skonfigurowanie ustawień jakości obrazu należy kliknąć przycisk [Setup >>] (Ustawienia). Menu nastaw zostanie wyświetlone w nowo otwartym oknie ( str. 44). [Back focus] (Położenie przetwornika obrazu) W celu wyświetlenia menu nastaw umożliwiającego skonfigurowanie ustawień położenia przetwornika obrazu należy kliknąć przycisk [Setup >>]. Menu nastaw zostanie wyświetlone w nowo otwartym oknie ( str. 49). 43

44 Konfigurowanie ustawień związanych z jakością obrazu (sekcja Image adjust (Regulacja obrazu)) Kliknąć przycisk [Setup >>] w pozycji Image adjust na karcie [Image/Privacy] na stronie Image/Audio ( str. 43). Ustawienia jakości obrazu można konfigurować korzystając z menu nastaw wyświetlonego w nowym oknie programu. W przypadku zmiany wartości, zmienione wartości zostaną zastosowane do aktualnie wyświetlanego obrazu na karcie [Image/Privacy]. oświetleniem) wybrana jest opcja Outdoor scene (Scena na zewnątrz) lub Indoor scene (Scena wewnątrz). Jeśli funkcja Super Dynamic jest włączona ( On ), minimalne oświetlenie jest takie samo, jak w trybie 3 megapiksele. Szczegółowe informacje o danych technicznych można znaleźć w instrukcji instalacji. Funkcja Super Dynamic Jeśli istnieje duże zróżnicowanie pomiędzy oświetleniem jasnych i ciemnych obszarów monitorowanej lokalizacji, kamera reguluje przysłonę obiektywu w oparciu o jaskrawe obszary. Powoduje to utratę detali w ciemnych obszarach. I odwrotnie, regulacja jasności obiektywu dla ciemnych obszarów spowoduje rozmycie jaskrawych obszarów. Funkcja Super Dynamic cyfrowo łączy obraz ustawiony pod względem wyraźnego podglądu jaskrawych obszarów z obrazem ustawionym pod względem wyraźnego podglądu ciemnych obszarów, tworząc wyjściowy obraz, który zawiera wszystkie detale. Obiekt w ciemnym obszarze jest trudny do zauważenia... Obiekt w jaskrawym obszarze jest trudny do zauważenia... [Super Dynamic] Ustawienie to określa, czy funkcja Super Dynamic jest włączona (ustawienie On ) czy wyłączona ( Off ). Opis funkcji Super Dynamic znajduje się poniżej. On (Wł.): funkcja Super Dynamic jest włączona. Off (Wył.): funkcja Super Dynamic jest wyłączona. Ustawienie domyślne: Off Funkcję Super Dynamic należy wyłączyć ( Off ) w następujących wypadkach: Gdy przy zmianie wyświetlanych kolorów obraz zaczyna migać, Gdy w jasnych obszarach obrazu pojawia się szum. Funkcja Super Dynamic dostępna jest tylko, gdy na karcie [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4]) w pozycji Image capture mode wybrana jest opcja 1.3 mega pixel. Ustawienie to jest dostępne jedynie wtedy, gdy w pozycji Light control mode (Tryb sterowania Utworzenie wyraźniejszego obrazu przez cyfrowe połączenie tych obrazów 44

45 [Adaptive black stretch] (Adaptacyjne rozszerzanie czerni) Ustawienie to określa, czy funkcja adaptacyjnego rozszerzania czerni jest włączona (ustawienie On ) czy wyłączona ( Off ). Funkcja ta umożliwia rozjaśnienie ciemnych części obrazu dzięki cyfrowemu przetwarzaniu sygnału. Ustawienie domyślne: Off Ważne: Jeśli w pozycji Adaptive black stretch wybrana jest opcja On (Wł.), w ciemniejszych częściach obrazu mogą zwiększać się szumy, a obszary wokół granic pomiędzy jasnymi i ciemnymi częściami obrazu mogą być ciemniejsze / jaśniejsze niż inne jasne / ciemne części. Jeśli w pozycji Super Dynamic wybrana jest opcja On (Wł.), funkcja Adaptive black stretch jest niedostępna. [Back light compensation (BLC)] (Kompensacja tła) Ustawienie to określa, czy funkcja kompensacji tła jest włączona (ustawienie On ) czy wyłączona ( Off ). Jeśli w pozycji Super Dynamic wybrana jest opcja On (Wł.), funkcja ta jest niedostępna. Funkcja kompensacji tła może kompensować silne oświetlenie tła poprzez maskowanie obszarów na jaśniejszych częściach obrazu. On (Wł.): maskowanie obszarów będzie dokonywane automatycznie. Off (Wył.): maskowanie obszarów nie będzie dokonywane automatycznie. Konieczne jest ręczne ustawienie masek. Ustawienie domyślne: Off [Mask area] (Maskowanie obszaru) Jeśli w pozycjach Super Dynamic i Back light compensation(blc) wybrana jest opcja Off, możliwie jest ustawienie kompensacji tła poprzez maskowanie jasnych obszarów. Szczegółowe informacje o sposobie maskowania obszarów znajdują się na str. 48. [Light control mode] (Tryb sterowania oświetleniem) Wybrać tryb sterowania oświetleniem z następujących opcji. Outdoor scene (Scena na zewnątrz): zależnie od poziomu jaskrawości (oświetlenia) następuje automatyczne sterowanie przysłoną oraz szybkością migawki w celu regulacji poziomu oświetlenia padającego na przetwornik obrazu. Wybrać ten parametr przy obserwacji jasnych obiektów na zewnątrz pomieszczeń. Kiedy obiekt jest oświetlony światłem jarzeniowym, może pojawić się migotanie. Indoor scene (Scena wewnątrz): szybkość migawki będzie regulowana automatycznie, aby zapobiec migotaniu wywołanemu oświetleniem jarzeniowym. ELC (Migawka elektroniczna): ustawienie to nadaje się do obiektywu o stałej przysłonie lub przysłonie regulowanej ręcznie. Fix shutter (Stała migawka): wybrana wartość będzie ustawiona jako stała szybkość migawki. 3/100 fix (stała migawka), 2/100 fix, 1/100 fix, 1/250 fix, 1/500 fix, 1/1 000 fix, 1/2 000 fix, 1/4 000 fix, 1/ fix Ustawienie domyślne: Outdoor scene Kiedy ustawiona jest wyższa szybkość migawki, możliwe jest przechwytywanie szybko poruszających się obiektów z mniejszym rozmyciem. Szybsza migawka powoduje obniżenie czułości. Przy jasnym oświetleniu może również wystąpić rozmazanie. Jeśli w pozycji Super Dynamic wybrana jest opcja On, dostępne są tylko ustawienia Outdoor scene i Indoor scene. [AGC] (Automatyczna regulacja wzmocnienia) Wybrać sposób sterowania wzmocnieniem z poniższych opcji. On(High) (Wł. wysokie) / On(Mid) (Wł. średnie) / On(Low) (Wł. niskie): kiedy pogarsza się oświetlenie i obiekt staje się ciemniejszy, wzmocnienie zostaje automatycznie zwiększone i obraz staje się jaśniejszy. Ustawienia High, Mid i Low określają poziom wzmocnienia. Off (Wł.): obraz będzie przechwytywany ze stałym poziomem wzmocnienia. Ustawienie domyślne: On(High) [Auto slow shutter] (Automatyczna migawka spowolniona) Istnieje możliwość elektronicznego zwiększenia czułości kamery (funkcja Sensitivity up) przez dobór czasu przechowywania ładunku przez przetwornik CCD. Dostępne są tu następujące ustawienia: Off(1/30s) (Wył.) / Max. (Maks.) 2/30s / Max. 4/30s / Max. 6/30s / Max. 10/30s / Max. 16/30s Ustawienie domyślne: Off(1/30s) Ważne: Jeśli w pozycji Auto slow shutter wybrana jest opcja On, częstotliwość odświeżania może się zmniejszyć. Na obrazie może też niekiedy pojawić się szum lub białe plamki. Jeśli wybrana jest opcja przykładowo Max.16/30s, czułość automatycznie wzrośnie maks. 16-krotnie. 45

46 [Black & white mode] (Tryb czarno-biały) Wybrać tryb kolorowy lub czarno-biały. Off (Wył.): wybrany jest tryb kolorowy. On (Wł.): wybrany jest tryb czarno-biały. Auto1(Normal) (Automatyczny1 (zwykły)): kamera automatycznie przełącza pomiędzy trybem kolorowym i czarno-białym w oparciu o jaskrawość (poziom oświetlenia) obrazu. Tryb czarno-biały będzie automatycznie wybierany przy pogarszaniu się warunków oświetleniowych, a tryb kolorowy - przy poprawie warunków oświetleniowych. Auto2(IR Light) (Automatyczny2 (oświetlenie podczerwienią)): ustawienie odpowiednie w przypadku źródła promieniowania w bliskiej podczerwieni w nocy. Auto3(Super Chroma Compensation (SCC)) (Automatyczny2 (kompensacja chrominancji)): ustawienie umożliwiające zachowanie trybu kolorowego nawet w złych warunkach oświetleniowych. Tryb kolorowy będzie utrzymywany przez funkcję kompensacja chrominancji (SCC) nawet przy gorszym oświetleniu niż trybie Auto1. Ustawienie domyślne: Auto1(Normal) Funkcja Super Chroma Compensation (SCC) Funkcja ta umożliwia otrzymanie wiernego obrazu kolorowego dzięki technologii kompensacji kolorów będącej własnym opracowaniem firmy Panasonic. Zapewnia ona reprodukcję obrazów nawet przy złym oświetleniu, kiedy jest zwykle trudno o wiarygodne odzwierciedlenie obiektów. Ponieważ technologia kompensacji zastosowana jest w trybie Auto3, w zależności od warunków oświetleniowych niektóre kolory mogą różnić się od rzeczywistych kolorów obiektu. [Level] (Poziom) Wybrać poziom progowy luminancji (jaskrawości) do uaktywnienia przełączania pomiędzy trybem kolorowym i czarno-białym. Poniższe opisy poziomów progowych luminancji podane są dla przypadku, gdy w pozycji Image capture mode wybrana jest opcja 1.3 mega pixel a w pozycji Super Dynamic - Off. Kiedy pozycja Black & white mode jest ustawiona na Auto1 lub Auto2 Low (Niski): przełączanie z trybu kolorowego na czarno-biały, kiedy jaskrawość (oświetlenie) otoczenia kamery wynosi ok. 2 lx lub mniej. High (Wysoki): przełączanie z trybu kolorowego na czarno-biały, kiedy jaskrawość (oświetlenie) otoczenia kamery wynosi ok. 6 lx lub mniej. Kiedy pozycja Black & white mode jest ustawiona na Auto3 Low (Niski): utrzymywanie trybu kolorowego poprzez uaktywnienie funkcji kompensacji chrominancji, kiedy jaskrawość (oświetlenie) otoczenia kamery wynosi ok. 2 lx lub mniej. Kiedy temperatura barwowa obiektu wynosi ok K lub mniej, tryb kolorowy zostanie przełączony na czarno-biały. High (Wysoki): utrzymywanie trybu kolorowego poprzez uaktywnienie funkcji kompensacji chrominancji, kiedy jaskrawość (oświetlenie) otoczenia kamery wynosi ok. 6 lx lub mniej. Kiedy temperatura barwowa obiektu wynosi ok K lub mniej, tryb kolorowy zostanie przełączony na czarno-biały. Ustawienie domyślne: High [Dwell time] (Czas zwłoki) Z poniższych opcji wybrać czas oczekiwania na przełączanie pomiędzy trybem kolorowym lub czarno-białym. 2s / 10s / 30s / 1min Ustawienie domyślne: 10s [White balance] (Równoważenie bieli) Wybrać jeden z poniższych sposobów równoważenia bieli. Kolor biały można regulować przez wzmocnienie czerwonej ( Red Gain ) i niebieskiej ( Blue gain ) składowej obrazu. ATW1: tryb równoważenia bieli z automatycznym śledzeniem. Kamera stale monitoruje temperaturę barwową źródła światła i automatycznie reguluje równoważenie bieli. Zakres obsługiwanych temperatur barwowych wynosi ok K. ATW2: automatyczne śledzenie równoważenia bieli przy oświetleniu lampą sodową. Kamera automatycznie reguluje równoważenie bieli przy oświetleniu lampą sodową. Zakres obsługiwanych temperatur barwowych wynosi ok K. AWC: tryb równoważenia bieli z automatycznym sterowaniem. Ustawienie jest przydatne w miejscach, w których źródło światła jest stałe, a natężenie oświetlenia nie zmienia się. Zakres obsługiwanych temperatur barwowych wynosi ok K. Ustawienie domyślne: ATW1 46

47 W niektórych warunkach kolor może nie być wiernie odtworzony. Tryb AWC należy wybrać w następujących warunkach: Przy obserwowaniu obiektu, którego przeważająca część posiada intensywny kolor, Przy obserwacji błękitnego nieba lub słońca o zachodzie, Przy obserwacji obiektu, którego jaskrawość jest zbyt niska. Po wybraniu opcji AWC kliknąć przycisk [Set]. [Red Gain] (Wzmocnienie składowej czerwonej) Regulacja zawartości czerwonego koloru w obrazie. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym +, kolor czerwony staje się intensywniejszy. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym -, kolor czerwony staje się mniej intensywny. Przycisk [Reset] (Resetuj) umożliwia przywrócenie domyślnej intensywności koloru. Ustawienie domyślne: 128 [Blue Gain] (Wzmocnienie składowej niebieskiej) Regulacja zawartości niebieskiego koloru w obrazie. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym +, kolor niebieski staje się intensywniejszy. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym -, kolor niebieski staje się mniej intensywny. Przycisk [Reset] (Resetuj) umożliwia przywrócenie domyślnej intensywności koloru. Ustawienie domyślne: 128 [DNR] (Cyfrowa redukcja szumów) Funkcja cyfrowej redukcji szumów automatycznie zmniejsza szumy w warunkach złego oświetlenia. Do wyboru dostępne są dwa ustawienia poziomu cyfrowej redukcji szumów: Low (Niski) i High (Wysoki). High (Wysoki): wysoki poziom cyfrowej redukcji szumów. Duży powidok. Low (Niski): niski poziom cyfrowej redukcji szumów. Mały powidok. Ustawienie domyślne: High [Stabilizer] (Stabilizator) Ustawienie to określa, czy funkcja stabilizacji obrazu jest włączona (ustawienie On ), czy wyłączona ( Off ). Ustawienie domyślne: Off Ważne: Kiedy stabilizacja obrazu jest włączona ( On ), kąt widzenia staje się węższy, a rozdzielczość niższa. Kiedy stabilizacja obrazu jest włączona ( On ), sprawdzić kąt widzenia oraz rozdzielczość w miejscu instalacji kamery. Stabilizacja może nie działać dla poniższych obiektów lub warunków: Obiekt ciemny, Obiekt o małym kontraście (np. biała ściana), Drżenie obrazu spowodowane na przykład wibracjami mechanicznymi, Drżenie obrazu o dużej amplitudzie. W poniższych warunkach stabilizacja obrazu może niekiedy nie działać skutecznie. Gdy pozycja Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest na 3 mega pixel (3 megapiksele), Jeśli w pozycji Super Dynamic wybrana jest opcja On (Wł.), Jeśli w pozycji Auto slow shutter wybrana jest inna opcja niż Off(1/30s). [Chroma gain level] (Poziom wzmocnienia chrominancji) Regulacja zawartości chrominancji (nasycenia koloru) w obrazie. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym +, kolory stają się intensywniejsze. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym -, kolory stają się mniej intensywne. Przycisk [Reset] (Resetuj) umożliwia przywrócenie domyślnego poziomu. Ustawienie domyślne: 128 [Aperture level] (Poziom apertury) Ustawienie poziomu apertury (kompensacji konturów). Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym + obraz staje się ostrzejszy, a przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym -, mniej ostry. Przycisk [Reset] (Resetuj) umożliwia przywrócenie domyślnego poziomu. Ustawienie domyślne: 20 [Pedestal level] (Poziom czerni) Przesuwanie kursorem umożliwia ustawienie poziomu czerni obrazu. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym +, obraz staje się jaśniejszy. Przy przesunięciu kursora w kierunku oznaczonym -, obraz staje się ciemniejszy. Przycisk [Reset] (Resetuj) umożliwia przywrócenie domyślnego poziomu. Ustawienie domyślne: 142 Przycisk [Close] (Zamknij) Przycisk umożliwia zamknięcie menu nastaw Image Adjust (Regulacja obrazu). 47

48 Ustawienie maskowania obszaru Jeśli w pozycjach Super Dynamic i Back light compensation(blc) wybrana jest opcja Off, możliwie jest ustawienie kompensacji tła poprzez maskowanie jasnych obszarów. Krok 1 Wyświetlić menu Image Adjust (Regulacja obrazu) ( str. 44). Krok 3 Kliknąć podzielone obszary, które mają być zamaskowane. Po kliknięciu, obszary zostają zamaskowane i zmieniają kolor na biały. Aby anulować maskę, należy ponownie kliknąć dany obszar. Krok 4 Po dokonaniu maskowania obszarów kliknąć przycisk [End] (Koniec). Granice widoczne na obrazie wyświetlanym na karcie [Image/Privacy] (Obraz / Prywatność) przestają być wyświetlane. Krok 2 Kliknąć przycisk [Start] w sekcji Mask area (Masowanie obszaru). Zostają wyświetlone linie wyznaczające granice, a obraz wyświetlany na karcie [Image/Privacy] (Obraz / Prywatność) zostaje podzielony na 48 części (6x8). 48 Kliknięcie przycisku [Reset] powoduje anulowanie wszystkich masek we wszystkich zamaskowanych obszarach.

49 Ustawienia położenia przetwornika obrazu (sekcja Back focus (Położenie przetwornika obrazu)) Kliknąć przycisk [Setup >>] w pozycji Back focus (Położenie przetwornika obrazu) na karcie [Image/Privacy] na stronie Image/Audio ( str. 43). Wyregulować położenie przetwornika CCD, przesuwając go na najbardziej odpowiednią pozycję. Dostępna jest regulacja ręczna i automatyczna. Funkcja automatycznej regulacji położenia przetwornika umożliwia także użytkownikom skorygowanie ostrości podczas przełączania pomiędzy obrazem kolorowym i czarno-białym. [Auto back focus] (Automatyczna regulacja położenia przetwornika) Po kliknięciu przycisku [Execute] (Wykonaj) funkcja regulacji położenia przetwornika rozpoczyna regulację położenia przetwornika w oparciu o obiekt znajdujący się na środku ekranu. [Focus] (Ogniskowanie) Położenie przetwornika może być regulowane ręcznie. Przycisk [Near] (Blisko): kliknięcie tego przycisku powoduje zmniejszenie ogniskowej (w stronę ustawienia Near - Blisko). Przycisk [Reset] (Resetuj): kliknięcie tego przycisku powoduje powrót ogniskowania do wartości domyślnej. Przycisk [Far] (Daleko): kliknięcie tego przycisku powoduje zwiększenie ogniskowej (w stronę ustawienia Far - Daleko). [Adjusting method] (Sposób regulacji) Wybrać sposób regulacji położenia przetwornika do przełączania pomiędzy trybem kolorowym i czarnobiałym. Auto (Automatyczna): automatycznie reguluje położenie przetwornika i dokonuje korekty błędu ogniskowania podczas przełączania pomiędzy obrazem kolorowym i czarno-białym. Preset (Położenie zaprogramowane): przywołuje określone położenie przetwornika podczas przełączania pomiędzy obrazem kolorowym i czarno-białym. Położenie zaprogramowane jest pozycją położenia przetwornika ustawioną ostatnio, która została zapamiętana dla wszystkich obrazów kolorowych i czarnobiałych. Fix (Stałe): ustalenie stałej pozycji po dokonaniu ręcznej lub automatycznej regulacji położenia przetwornika. Ustawienie domyślne: Auto Przycisk [Close] (Zamknij) Przycisk umożliwia zamknięcie menu nastaw położenia przetwornika. 49

50 Konfigurowanie ustawień związanych ze strefami prywatności (sekcja Privacy Zone (Strefa prywatności)) Kliknąć przycisk [Setup >>] w pozycji Privacy zone na karcie [Image/Privacy] na stronie Image/Audio ( str. 43). Jeśli istnieje strefa, która nie ma być wyświetlana, należy ustawić ją jako niewyświetlaną strefę prywatności. Można skonfigurować maksymalnie osiem stref prywatności. [Area] (Obszar) Strefa prywatności zostanie ustawiona po wyznaczeniu obszaru poprzez przeciągnięcie myszą. Strefy mogą się nakładać. Można utworzyć maks. 8 stref, które będą numerowane w kolejności tworzenia. [Display Type] (Rodzaj wyświetlania) Wybrać jeden z poniższych rodzajów wyświetlania stref prywatności: Gray (Szary): strefy prywatności będą wyświetlane na szaro. Mosaic (Mozaika): strefy prywatności będą wyświetlane w postaci mozaiki. Off (Wył.): strefy prywatności nie są wyświetlane. Ustawienie domyślne: Off Ustawiona strefa prywatności powinna być większa od ukrywanego obiektu. Przycisk [Close] (Zamknij) Przycisk umożliwia zamknięcie menu nastaw stref prywatności. 50

51 Konfigurowanie ustawień związanych z dźwiękiem (karta [Audio] (Dźwięk)) Na stronie Image/Audio kliknąć kartę [Audio] (Dźwięk) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z dźwiękiem. Obraz i dźwięk nie będą zsynchronizowane. Z tego powodu obraz i dźwięk mogą nie być zgodne. Dźwięk może być przerywany w zależności od środowiska sieciowego. Aby transmitować dźwięk z komputera PC do kamery, kliknąć przycisk [JPEG] na stronie Live. Jeśli w pozycji Internet mode (over HTTP) wybrana jest opcja On na karcie [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4]) na stronie Image/Audio, nie jest możliwa transmisja dźwięku. Aby transmitować dźwięk, wyłączyć ( Off ) pozycję Internet mode (over HTTP). [Audio transmission/reception] (Transmisja / odbiór dźwięku) Wybrać jeden z następujących trybów komunikacji wykorzystywany do przesyłania i odbioru danych fonicznych między kamerą a komputerem PC. Off (Wył.): brak odbioru i nadawania dźwięku między kamerą a komputerem PC. Z tego powodu ustawienia i regulacje dźwięku nie będą obowiązywać. Mic input (We mikrofonowe) komputer PC odbiera fonię z kamery. Wraz z wyświetlanym obrazem, na komputerze będzie słyszalny dźwięk. Obraz i dźwięk nie będą zsynchronizowane. Audio output (Wyjście foniczne): do kamery przesyłany będzie dźwięk z komputera PC. Dźwięk będzie słyszalny z dołączonego do kamery głośnika. Interactive(Half-duplex) (Interaktywny (półdupleksowy)): dostępny jest odbiór i nadawanie dźwięku. Dane foniczne nie mogą być jednakże jednocześnie nadawane i odbierane. Interactive(Full-duplex) (Interaktywny (dupleksowy)): dostępny jest jednoczesny odbiór i nadawanie dźwięku. Ustawienie domyślne: Off W zależności od warunków pracy może wystąpić sprzężenie akustyczne. Jeśli tak się stanie, należy odizolować mikrofon od dźwięku generowanego przez komputer PC. Jeśli w pozycji Transmission type wybrana jest opcja Multicast na karcie [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4]) na stronie Image/Audio, nie jest dostępne wyjście foniczne podczas monitorowania obrazu w formacie H.264 (lub MPEG-4). [Audio bit rate] (Przepływność binarna dźwięku) Ustawić wartość przepływności binarnej danych przy nadawaniu i odbieraniu danych fonicznych; dostępne ustawienia to: 16 kbps (kb/s) lub 32 kbps. Ustawienie domyślne: 32kbps Jeśli w polu Bandwidth control(bit rate) (Kontrola przepustowości (przepływność binarna)) ( str. 73) zostanie wybrana mniejsza wartość, a równocześnie przesyłaniu w formacie JPEG / H.264 (lub MPEG-4) zostanie nadany priorytet, ustawienie Audio bit rate (Przepływność binarna dźwięku) powinno mieć wartość 16 kbps (kb/s). [Mic input volume (Camera to PC)] (Głośność wejścia mikrofonowego (z kamery do komputera PC)) Ustawić poziom dźwięku w komputerze PC stosowany przy odsłuchiwaniu sygnału fonicznego nadawanego przez kamerę. Mic High (Mikr. wysoki): wysoki poziom głośności. Ustawienie jest stosowane, gdy dźwięk doprowadzany jest do kamery przy użyciu mikrofonu. Mic Middle (Mikr. średni): średni poziom głośności. Ustawienie jest stosowane, gdy dźwięk doprowadzany jest do kamery przy użyciu mikrofonu. Mic Low (Mikr. niski): niski poziom głośności. Ustawienie jest stosowane, gdy dźwięk doprowadzany jest do kamery przy użyciu mikrofonu. Line High (Lin. wysoki): wysoki poziom głośności. Ustawienie jest stosowane, gdy dźwięk doprowadzany jest do kamery przy wejścia liniowego. 51

52 Line Middle (Lin. średni): średni poziom głośności. Ustawienie jest stosowane, gdy dźwięk doprowadzany jest do kamery przy wejścia liniowego. Line Low (Lin. niski): niski poziom głośności. Ustawienie jest stosowane, gdy dźwięk doprowadzany jest do kamery przy wejścia liniowego. Ustawienie domyślne: Mic Middle [Mic input interval] (Camera to PC) (Interwał dla wejścia mikrofonowego (sygnał z kamery do komputera PC)) Wybrać jedno z poniższych ustawień interwału odbioru dźwięku. 20msec (ms) / 40msec / 80msec / 160msec Ustawienie domyślne: 40msec Im krótszy interwał zostanie wybrany, tym krótszy jest czas opóźnienia. Gdy interwał jest dłuższy, istnieje możliwość zminimalizowania zniekształceń dźwięku, choć czas opóźnienia będzie dłuższy. Wybrać interwał odpowiadający otoczeniu sieciowemu. [Audio output volume (PC to Camera)] (Głośność wyjścia fonicznego (z komputera PC do kamery)) Ustawić poziom dźwięku stosowany przez kamerę przy odsłuchu sygnału fonicznego nadawanego przez komputer PC. Low (Niski), Middle (Średni) i High (Wysoki) Ustawienie domyślne: Middle [Audio output interval (PC to Camera)] (Interwał wyjścia fonicznego (z komputera PC do kamery)) Wybrać jedno z poniższych ustawień interwału nadawania dźwięku. 160msec (ms) / 320msec / 640msec / 1280msec Ustawienie domyślne: 640msec wyjścia fonicznego (z komputera PC do kamery)). Dźwięk może być niekiedy niesłyszalny w zależności od środowiska sieciowego. [Audio output port (PC to Camera)] (Port wyjścia fonicznego (z komputera PC do kamery)) W tym miejscu należy wpisać numer portu transmisji (numer portu kamery wykorzystywanego do odbierania sygnału fonicznego nadawanego przez komputer PC). Dostępne numery portu: (tylko liczby parzyste) Ustawienie domyślne: Numer portu nadawania wpisany w polu Audio output port (PC to Camera) będzie stosowany jedynie wtedy, gdy pozycja Transmission type posiadać będzie wybrane ustawienie Unicast port (MANUAL) ( str. 39 i 41). Jeśli w pozycji H.264 transmission (lub MPEG-4 transmission wybrana jest opcja Off ( str. 37 i 40) lub jeśli w pozycji Transmission type wybrana jest opcja Unicast (AUTO) lub Multicast, wpisywanie numeru portu nadawania nie jest konieczne. [Permission level of audio trans./recep.] (Poziom dostępu do nadawania / odbioru dźwięku) Wybrać jedno z poniższych ustawień poziomu dostępu do odbioru i nadawania dźwięku. 1. Level 1 only (Tylko poziom 1) / 2. Level 2 or higher (Poziom 2 lub wyższy) / 3. All users (Wszyscy użytkownicy) Ustawienie domyślne: 3. All users Im krótszy interwał zostanie wybrany, tym krótszy jest czas opóźnienia. Gdy interwał jest dłuższy, istnieje możliwość zminimalizowania zniekształceń dźwięku, choć czas opóźnienia będzie dłuższy. Wybrać interwał odpowiadający otoczeniu sieciowemu. Przy równoczesnym dostępie wielu użytkowników do kamery mogą występować tymczasowe zaniki lub zakłócenia dźwięku. Zmniejszenie występowania zaników lub zakłóceń dźwięku można niekiedy uzyskać, ustawiając dłuższy interwał dla parametru Audio output interval (PC to camera) (Interwał 52

53 Konfigurowanie ustawień trybu wieloekranowego (strona [Multi-screen] (Tryb wieloekranowy)) Konfigurowanie ustawień trybu wieloekranowego (strona [Multi-screen] (Tryb wieloekranowy)) Strona ta umożliwia zarejestrowanie kamer wykorzystywanych przy wyświetlaniu obrazu w trybie wieloekranowym ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). [Camera title] (Nazwa kamery) Wprowadzić nazwę kamery. Wprowadzona nazwa kamery zostanie wyświetlona w trybie wieloekranowym. Dostępna liczba znaków: 0-20 znaków Przy wyświetlaniu obrazu podzielonego na 16 segmentów niektóre znaki w nazwach kamer mogą nie być wyświetlane. [IP address] (Adres IP) W tym miejscu należy wpisać adres IP lub nazwę hosta kamery wykorzystywanej w trybie wieloekranowym. 4 kamery można zarejestrować jako grupę, łącznie możliwe jest zarejestrowanie 4 grup (czyli 16 kamer) Jeśli numer portu HTTP kamery uległ zmianie, należy wpisać następującą wartość: Przykład wpisu: Przykład wprowadzania adresu IPv4: : 8080 Przykład wprowadzania adresu IPv6: [2001:db8:0:0:0:0:0:1]:8080 Dostępna liczba znaków: znaków Jeśli zostanie użyta nazwa hosta, konieczne jest skonfigurowanie ustawień DNS komputera PC wykorzystywanego w trybie wyświetlania wieloekranowego ( str. 73). W przypadku systemu operacyjnego Windows XP SP2 wprowadzić adres IPv4. Obraz z kamery może nie być wyświetlany prawidłowo, jeśli wprowadzony będzie adres IPv6. 53

54 Konfigurowanie ustawień alarmu (strona [Alarm]) Konfigurowanie ustawień alarmu (strona [Alarm]) Strona ta umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z działaniami alarmowymi przy wystąpieniu alarmu, powiadamiania o wystąpieniu alarmu oraz ustawień obszaru wizyjnej detekcji ruchu (VMD). Na stronie Alarm znajdują się 3 karty: [Alarm], [VMD area] (Obszar wizyjnej detekcji ruchu) oraz [Notification] (Powiadamianie). Konfigurowanie ustawień związanych z działaniami alarmowymi (karta [Alarm]) Na stronie Alarm kliknąć kartę [Alarm] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z alarmami. Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z alarmami oraz złączami wyjść alarmowych znajdują się na str. 55 i 57. Wyjście AUX to zaciski umożliwiające sterowanie typu włącz / wyłącz ze strony Live. Przykładowo, operator może zdalnie sterować oświetleniem w miejscu instalacji kamery, łącząc zaciski ze sterownikiem oświetlenia. Szczegółowe informacje o zaciskach wejść / wyjść można znaleźć w instrukcji instalacji. Alarm [Terminal 1] (Złącze 1) Określić sposób wykorzystania złącza 1. Alarm input (Wejście alarmowe): odbiór alarmów. Black & white input (Wejście przełączania cz.-b.): odbiór sygnału przełączania na tryb czarno-biały (jeśli wejście jest aktywne, włączony jest tryb czarno-biały). Off (Wył.): nieużywane. Ustawienie domyślne: Off [Terminal 2] (Złącze 2) Określić sposób wykorzystania złącza 2. Alarm input (Wejście alarmowe): odbiór alarmów. Alarm output (Wyjście alarmowe): wyjście alarmowe wyprowadza sygnał zgodnie z ustawieniami w pozycji Alarm output terminal setup (Konfiguracja złącza wyjścia alarmowego) ( str. 57). Off (Wył.): nieużywane. Ustawienie domyślne: Off [VMD alarm] (Alarm wizyjnej detekcji ruchu) Po kliknięciu przycisku VMD >> zostanie wyświetlona karta [VMD area] na stronie Alarm. [Command alarm] (Alarm polecenia) Ustawienie tej funkcji określa, czy alarm polecenia ma być odbierany, czy nie ( On Wł., Off Wył.). Alarm polecenia to funkcja powiadamiania z innych kamer przy pomocy protokołu Panasonic. Jeśli zostanie wybrane ustawienie On (Wł.), będą wykonywane działania alarmowe uruchamiane przez kilka kamer. Ustawienie domyślne: Off [Originating port number] (Numer portu źródła) Wybrać numer portu wykorzystywanego do odbierania alarmu polecenia. Dostępny zakres: Ustawienie domyślne: 8181 [Terminal 3] (Złącze 3) Określić sposób wykorzystania złącza 3. Alarm input (Wejście alarmowe): odbiór alarmów. AUX output (Wyjście dodatkowe): dostępne wyjście dodatkowe. Na stronie Live wyświetlane będą przyciski [AUX]. Exposure output (Wyjście ekspozycji): wyjście czasu ekspozycji przetwornika CCD (wyjście zwierne tylko w czasie ekspozycji przetwornika CCD). Off (Wył.): nieużywane. Ustawienie domyślne: Off 54

55 Konfigurowanie ustawień związanych z obrazem alarmowym (karta [Alarm]) Na stronie Alarm kliknąć kartę [Alarm] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Sekcja ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z obrazem alarmowym transmitowanym do serwera FTP. Istnieje możliwość przesyłania obrazu alarmowego do serwera FTP. Aby transmisja obrazu alarmowego do serwera FTP była możliwa, konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawień ( str. 70). Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z działaniami alarmowymi oraz złączami wyjść alarmowych znajdują się na str. 54 i 57. Ważne: W zależności od przepustowości lub ruchu w sieci może zdarzyć się, że obraz nie zostanie przesłany dokładnie w wyznaczonych interwałach lub okresach. Jeśli w pozycji Save trigger (Wyzwalanie zapisu) na karcie [SD memory card] (Karta pamięci SD) wybrana jest opcja Alarm input (Wejście alarmowe) lub Manual (Ręczne), nawet po wykryciu alarmu, obraz alarmowy nie będzie transmitowany do serwera FTP ( str. 27). Dostępna liczba znaków: 1-32 znaki [Post alarm] (Po wystąpieniu alarmu) Transmission interval (Interwał transmisji) Wybrać jedno z poniższych ustawień interwału przy transmisji obrazu alarmowego do serwera FTP. 0,1fps (obraz/s) / 0,2fps / 0,33fps / 0,5fps / 1fps Ustawienie domyślne: 1fps Alarm image (Obraz alarmowy) [FTP >>] Po kliknięciu przycisku FTP >> zostanie wyświetlona karta [FTP] na stronie Server (Serwer) ( str. 70). [Alarm image FTP transmission] (Transmisja obrazu alarmowego za pomocą protokołu FTP) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby określić, czy obraz alarmowy będzie transmitowany do serwera FTP. Ustawienie domyślne: Off [Directory name] (Nazwa katalogu) Wpisać nazwę katalogu, w którym ma być zapisywany obraz alarmowy. Przykładowo można wpisać /ALARM, jeśli przydzielanym katalogiem jest katalog o nazwie ALARM znajdujący się w katalogu głównym serwera FTP. Dostępna liczba znaków: znaków [File name] Nazwa pliku Wpisać nazwę pliku wykorzystywaną przy przesyłaniu obrazu alarmowego do serwera FTP. Nazwa pliku ma następującą postać: Nazwa pliku: [ wprowadzona nazwa pliku + czas i data (rok/miesiąc/dzień/godzina/minuty/sekundy) ] + numer seryjny Number of images (Liczba obrazów) Wybrać jedno z poniższych ustawień liczby wysyłanych obrazów. 1 pic (obraz) / 2 pics / 3 pics / 4 pics / 5 pics / 6 pics / 7 pics / 8 pics / 9 pics / 10 pics / 20 pics / 30 pics / 50 pics / 100 pics / 200 pics / 300 pics / 500 pics / 1000 pics / 2000 pics / 3000 pics Ustawienie domyślne: 100 pics Recording duration (Czas trwania zapisu) Zostanie wyświetlony przybliżony czas wymagany na zapisanie ustawionej liczby obrazów (pozycja Number of images ) w zdefiniowanym interwale transmisji (parametr Transmission interval ). [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Jako wielkość przechwytywanego obrazu, transmitowanego do serwera FTP lub jako załącznik do wiadomości należy wybrać ustawienie QVGA, VGA lub 1280x960. Ustawienie domyślne: VGA Opcja QVGA dostępna jest tylko wtedy, gdy w pozycji Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest opcja 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela). 55

56 [Image compression rate upon alarm detection] (Stopień kompresji po wykryciu alarmu) Ustawienie to określa, czy ma być zmieniana jakość obrazu po wykryciu alarmu. On (Wł.): obraz będzie transmitowany z jakością wybraną w poniższej pozycji Image quality upon alarm detection. Off (Wył.): po wykryciu alarmu nie jest zmieniana jakość obrazu. Ustawienie domyślne: Off [Image quality upon alarm detection] (Jakość obrazu po wykryciu alarmu) Możliwa jest zmiana jakości obrazu po wystąpieniu alarmu. Wybrać jakość obrazu z poniższych opcji. 0 Super fine (Najwyższa) / 1 Fine (Wysoka) / 2 / 3 / 4 / 5 Normal (Zwykła) / 6 / 7 / 8 / 9 Low (Niska) Ustawienie domyślne: 5 Normal 56

57 Konfigurowanie ustawień związanych z wyjściem alarmowym (karta [Alarm]) Na stronie Alarm kliknąć kartę [Alarm] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Sekcja ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z wyjściem alarmowym. Ustawienia wyjścia alarmowego można skonfigurować tylko, jeśli w pozycji Alarm output na karcie Alarm wybrana jest opcja Terminal 2. Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z działaniami alarmowymi oraz obrazem alarmowym znajdują się na str. 54 i 55. Jeśli zostanie wybrane ustawienie Open (Rozwarte), przez około 20 sekund po włączeniu zasilania kamery na wyjściu alarmowym będzie występował sygnał. Alarm output terminal setup (Ustawienia wyjścia alarmowego) [Alarm output trigger] (Wyzwalanie wyjścia alarmowego) Od ustawienia tej pozycji ( On Wł., Off Wył.) zależy wysyłanie sygnałów alarmowych do złącza wyjścia alarmowego po wykryciu alarmu. Ustawienie domyślne: Off [Pulse width] (Szerokość impulsu) Jeśli w pozycji Alarm output type wybrana jest opcja Pulse, należy wybrać jedno z poniższych ustawień czasu trwania sygnału na wyjściu alarmowym. Dostępny zakres: 1-120sec (s) Ustawienie domyślne: 1sec [Alarm output trigger] (Rodzaj wyjścia alarmowego) Wybrać ustawienie Latch (Zatrzask) lub Pulse (Impuls) określające stan złącza wyjścia alarmowego w przypadku wystąpienia alarmu. Latch (Zatrzask): gdy zostanie wykryty alarm, na złączu wyjścia alarmowego będzie istnieć stan zgodny z ustawieniem Trigger output (Stan wyjścia), aż do chwili kliknięcia przycisku wskazania wystąpienia alarmu. Pulse (Impuls): gdy zostanie wykryty alarm, na wyjściu alarmowym będzie istnieć stan zgodny z ustawieniem Trigger output (Wyjście alarmowe) przez okres zgodny z ustawieniem Pulse width (Szerokość impulsu). Ustawienie domyślne: Latch [Trigger output] (Stan wyjścia) Od ustawienia tej funkcji ( Open lub Close ) zależy, odpowiednio, rozwieranie lub zwieranie złącza wyjść alarmowych przy wysyłaniu sygnałów alarmowych. Open (Rozwarte): wyjście alarmowe zostanie rozwarte przy wysyłaniu sygnałów alarmowych (styki typu normalnie zwarte ). Close (Zwarte): wyjście alarmowe zostanie zwarte przy wysyłaniu sygnałów alarmowych (styki typu normalnie rozwarte ). Ustawienie domyślne: Close 57

58 Zmiana nazwy wyjścia AUX (karta [Alarm]) Na stronie Alarm kliknąć kartę [Alarm] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Istnieje możliwość zmiany nazw wyjść AUX, Open i Close wyświetlanych na stronie Live. [AUX (Up to 10 characters)] (Maks. 10 znaków) Wpisać nazwę wyświetlaną zamiast AUX na stronie Live. Ustawienie domyślne: AUX [Open (Up to 5 characters)] (Rozwarte (maks. 5 znaków)) Wpisać własną nazwę wyświetlaną zamiast Open (rozwarte) dla wyjścia AUX na stronie Live. Ustawienie domyślne: Open [Close (Up to 5 characters)] (Zwarte (maks. 5 znaków)) Wpisać własną nazwę wyświetlaną zamiast Close (zwarte) dla wyjścia AUX na stronie Live. Ustawienie domyślne: Close 58

59 Ustawianie obszarów detekcji ruchu (karta [VMD area] (Obszar wizyjnej detekcji ruchu)) Na stronie Alarm kliknąć kartę [VMD area] (Obszar wizyjnej detekcji ruchu) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia ustawienie obszarów wizyjnej detekcji ruchu. Można ustawić maks. 4 obszary detekcji. Wykrycie ruchu w ustawionym obszarze traktowane jest jak alarm. Ważne: W przypadku wykrycia ruchu przez funkcję wizyjnej detekcji ruchu w obrazie ( str. 8) wyświetlany będzie przycisk wskazania wystąpienia alarmu. Przycisk sygnalizacji wystąpienia alarmu będzie wyświetlany przy odebraniu sygnału alarmu złącza lub alarmu polecenia. W zależności od warunków środowiska sieciowego, powiadamianie może być dokonywane z opóźnieniem, nawet wtedy, gdy w pozycji Alarm status update mode (Tryb aktualizacji stanu alarmu) na karcie [Basic] (Podstawowe) na stronie Basic (Podstawowe) ustawiona jest opcja Real time (W czasie rzeczywistym) ( str. 25). Funkcja detekcji ruchu nie jest dedykowana do zapobiegania kradzieżom, pożarom itp. Firma Panasonic nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek straty czy zniszczenia spowodowane w takim przypadku. [Detection area] (Obszar detekcji) Ustawić rozmiar obszaru wizyjnej detekcji ruchu przy pomocy suwaka. Im mniejsza wartość zostanie wybrana, tym wyższa będzie czułość obszaru wizyjnej detekcji ruchu. Z prawej strony suwaka wyświetlana jest bieżąca wartość (1-10). Ustawienie domyślne: 1 [Detection sensitivity] (Czułość detekcji) Ustawić czułość detekcji ruchu w obszarze wizyjnej detekcji ruchu przy pomocy suwaka. Ustawienia mogą być dokonywane dla każdego z obszarów z osobna. Im większa jest ustawiona wartość, tym wyższy poziom czułości. Pod suwakiem wyświetlana jest bieżąca wartość (1 (niski) - 10 (wysoki)). Ustawienie domyślne: 8 Przycisk [Delete] (Usuń) Kliknąć przycisk [Delete] odpowiadający obszarowi do usunięcia. Obramowanie wybranego obszaru zostanie usunięte. [Area] (Obszar) Po wybraniu obszaru wizyjnej detekcji ruchu otrzyma on numer 1 (kolejne obszary będą numerowane w porządku wybierania). [Status] (Stan) Ustawienie to określa, czy zostanie uaktywniony każdy obszar wizyjnej detekcji ruchu (ustawienie On ), czy nie ( Off ). On (Wł.): uaktywnienie odpowiedniego obszaru wizyjnej detekcji ruchu. Off (Wył.): odpowiednie obszar wizyjnej detekcji ruchu jest nieaktywny. Ustawienie domyślne: Off [Light detection control] (Detekcja zmiany oświetlenia) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby określić, czy wykrywać ruch spowodowany przez zmianę jaskrawości w wyniku regulacji natężenia oświetlenia. Ustawienie domyślne: Off 59

60 Ważne: Funkcja Light detection control może nie zadziałać, jeśli zmiana jaskrawości jest zbyt mała. Jeśli funkcja Light detection control jest włączona ( On ), wizyjna detekcja ruchu może czasem nie zadziałać nawet przy detekcji obiektu przemieszczającego się przez cały ekran. VMD information addition (Dodawanie informacji VMD) [Information addition] (Dodawanie informacji) Ustawienie to określa, czy do danych wizyjnych zostaną dodane informacje VMD (o wizyjnej detekcji ruchu) (ustawienie On ), czy nie ( Off ). Informacje VMD mogą być wyszukiwane przez sieciowe rejestratory wizyjne firmy Panasonic (seria WJ-ND400). Szczegółowe informacje o funkcjach i ustawieniach można znaleźć w instrukcjach obsługi dołączonych urządzeń. Ustawienie domyślne: Off Ustawienie obszarów wizyjnej detekcji ruchu Ważne: Funkcja wizyjnej detekcji ruchu może niekiedy działać nieprawidłowo podczas konfigurowania ustawień za pomocą menu. Krok 1 Ustawić obszar wizyjnej detekcji ruchu, przeciągając kursorem myszy na ekranie. Wyznaczony obszar staje się obszarem wizyjnej detekcji ruchu 1(White) (1(Biały)) i wyświetlane jest obramowanie. Po ustawieniu obszarów wizyjnej detekcji ruchu 2-4, każdy z nich będzie kolejno numerowany. Obszary identyfikowane są przez odpowiednie kolory obramowań. Stan ( Status ) obramowania do ustawienia obszaru będzie aktywny ( On ). Krok 2 Wyregulować obszar detekcji ( Detection area ) i czułość detekcji ( Detection sensitivity ) przy użyciu suwaka. Szczegółowe informacje o obszar detekcji i czułości detekcji znajdują się na str. 59. W sekcji Detection area wyświetlany jest bieżący obszar detekcji i jego czułość. Dokonać odpowiednich zmian obszarów i ustawień pozycji Detection area i Detection sensitivity. Krok 3 Kliknąć przycisk [Set] po dokonaniu ustawień. Ważne: Ustawienia nie będą aktywne dopóki nie zostanie kliknięty przycisk [Set]. Krok 4 Aby wyłączyć obszar wizyjnej detekcji ruchu, kliknąć przycisk [Set] po wybraniu opcji Off w pozycji Status obszaru wizyjnej detekcji ruchu, który ma zostać wyłączony. Linia obramowania obszaru wizyjnej detekcji ruchu zostaje wyświetlona jako przerywana. Kiedy obszar wizyjnej detekcji ruchu jest wyłączony, nie jest generowany alarm, nawet w przypadku wykrycia ruchu w tym obszarze. Krok 5 Aby usunąć obszar detekcji ruchu, kliknąć przycisk [Delete] odpowiedni dla usuwanego obszaru. Obramowanie obszaru detekcji ruchu znika. Krok 6 Kliknąć przycisk [Set]. Edytowane ustawienia zostaną zastosowane. 60

61 Konfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem pocztą elektroniczną (karta [Notification] (Powiadamianie)) Na stronie Alarm kliknąć kartę [Notification] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z wiadomościami o alarmach. Aby było możliwe dostarczenie pocztą elektroniczną powiadomienia o wystąpieniu alarmu, konieczne jest skonfigurowanie ustawień serwera poczty ( str. 69). Mail notification (Powiadomienie przez ) [Mail server >>] (Serwer pocztowy) Po kliknięciu przycisku Mail server >> zostanie wyświetlona karta [Mail] (Poczta) na stronie Server (Serwer) ( str. 69). [Mail notification] (Powiadomienie przez ) Od ustawienia tej funkcji ( On Wł., OFF Wył.) zależy wysyłanie pocztą elektroniczną powiadomień zgodnie z ustawieniami pól wyboru Alarm i Diag. (Diagnostyka) w poniższej sekcji Destination of notification (Adresy odbiorców powiadomień). Po wykryciu alarmu ( Alarm ), Gdy włączona jest funkcja powiadamiania o ilości wolnego miejsca na karcie pamięci SD ( Diag. ), Gdy na karcie pamięci SD zabraknie wolnego miejsca ( Diag. ), Gdy karta pamięci SD nie zostanie rozpoznana ( Diag. ). Ustawienie domyślne: Off [Alarm image attachment] (Załącz obraz alarmowy) Ustawienie tej funkcji określa, czy w wysyłanej wiadomości ma być załączany obraz po wykryciu alarmu ( On Wł., Off Wył.). Ustawienie domyślne: Off Do wielkości załączanego obrazu zostaną zastosowane ustawienia dokonane w polu Image capture size w sekcji Alarm image na karcie [Alarm] ( str. 55). Destination of notification (Adresy odbiorców powiadomień) [Address 1] - [Address 4] (Adres 1 - Adres 4) Wpisać adresy odbiorców wiadomości . Istnieje możliwość zarejestrowania maks. 4 adresów docelowych. Pole wyboru Alarm : jeśli jest zaznaczone, powiadamianie przez będzie wysyłane po wystąpieniu alarmu. Pole wyboru Diag. (Diagnostyka): jeśli jest zaznaczone, powiadamianie przez będzie wysyłane w następujących przypadkach: Gdy włączona jest funkcja powiadamiania o ilości wolnego miejsca na karcie pamięci SD, Gdy na karcie pamięci SD zabraknie wolnego miejsca, Gdy karta pamięci SD nie zostanie rozpoznana. Destination address (Adres odbiorcy): wprowadzić adres odbiorcy. Aby usunąć zarejestrowany adres, należy kliknąć przycisk [Delete] (Usuń) odpowiadający żądanemu adresowi. Dostępna liczba znaków: znaków [Mail subject] (Temat wiadomości ) Wpisać temat wiadomości . Dostępna liczba znaków: 0-50 znaków [Mail body] (Treść wiadomości ) Wpisać treść wiadomości . Dostępna liczba znaków: znaków Gdy na karcie pamięci zabraknie wolnego miejsca, zostanie wysłana wiadomość z następującym komunikatem. Gdy na karcie pamięci SD zabraknie wolnego miejsca: The SD memory card is full. (Karta pamięci SD jest pełna) Gdy zamontowanie karty pamięci SD w systemie nie powiodło się: The SD memory card cannot be recognized. (Nie można rozpoznać karty pamięci SD) 61

62 Konfigurowanie ustawień związanych z protokołem alarmowym Panasonic (karta [Notification] (Powiadamianie)) Na stronie Alarm kliknąć kartę [Notification] (Powiadamianie) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Sekcja ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych protokołem alarmowym Panasonic. [Destination port] (Port docelowy) Ustawić docelowy port dla protokołu alarmowego Panasonic, wybierając jedną z poniższych możliwości. Dostępny zakres: Ustawienie domyślne: 1818 [Retry Times] (Liczba powtórzeń) Wybrać liczbę powtórzeń dla protokołu alarmowego Panasonic. Dostępny zakres: 0-30 Ustawienie domyślne: 2 Panasonic alarm protocol notification (Powiadamianie przy pomocy protokołu alarmowego Panasonic) [Panasonic alarm protocol] (Protokół alarmowy Panasonic) Od ustawienia tej funkcji ( On Wł., Off Wył.) zależy wysyłanie powiadomień za pomocą protokołu alarmowego Panasonic zgodnie z ustawieniami pól wyboru Alarm i Diag. (Diagnostyka) w poniższej sekcji Destination of notification (Adresy odbiorców powiadomień). Po wykryciu alarmu ( Alarm ), Gdy włączona jest funkcja powiadamiania o ilości wolnego miejsca na karcie pamięci SD ( Diag. ) Gdy na karcie pamięci SD zabraknie wolnego miejsca ( Diag. ), Gdy karta pamięci SD nie zostanie rozpoznana ( Diag. ). Ustawienie domyślne: Off Gdy zostanie wybrana opcja On (Włączone), powiadomienie o wystąpieniu alarmu będzie wysyłane kolejno (na początku na adres IP 1, na końcu na adres IP 8) na zarejestrowane adresy docelowe. Destination of notification (Adresy odbiorców powiadomień) [Address 1] - [Address 8] (Adres 1 - Adres 8) Wpisać adres IP lokalizacji docelowej dla protokołu alarmowego Panasonic, wybierając jedną z poniższych możliwości. W polu docelowego adresu IP nie można wpisać nazwy hosta. Istnieje możliwość zarejestrowania maks. 8 adresów docelowych. Pole wyboru Alarm : jeśli jest zaznaczone, powiadamianie przy pomocy protokołu alarmowego Panasonic będzie wysyłane po wystąpieniu alarmu. Pole wyboru Diag. (Diagnostyka): jeśli jest zaznaczone, powiadamianie przy pomocy protokołu alarmowego Panasonic będzie wysyłane w następujących przypadkach: Gdy włączona jest funkcja powiadamiania o ilości wolnego miejsca na karcie pamięci SD, Gdy na karcie pamięci SD zabraknie wolnego miejsca, Gdy karta pamięci SD nie zostanie rozpoznana. Destination IP address (Docelowy adres IP): wprowadzić docelowy adres IP. Aby usunąć zarejestrowany adres IP, należy kliknąć przycisk [Delete] (Usuń) odpowiadający żądanemu adresowi IP. Ważne: Sprawdzić, czy docelowe adresy IP są prawidłowo zarejestrowane. Gdy zdefiniowany adres IP nie istnieje, powiadamianie może nastąpić z opóźnieniem. 62

63 Konfigurowanie ustawień związanych z rozpoznawaniem obrazu (strona [Advanced func.] (Funkcje zaawansowane)) Konfigurowanie ustawień związanych z rozpoznawaniem obrazu (strona [Advanced func.] (Funkcje zaawansowane)) Strona ta umożliwia skonfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem XML, miejscami, do których kierowane są informacje o wykrywaniu twarzy oraz ustawień związanych z wykrywaniem twarzy Na stronie Advanced func. znajdują się 2 karty: [XML notification] (Powiadamianie XML) oraz [Face detection] (Wykrywanie twarzy). Konfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem XML (karta [XML notification] (Powiadamianie XML)) Na stronie Advanced func. kliknąć kartę [XML notification]. Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z powiadamianiem XML. Powiadamianie XML to funkcja powiadamiania w formacie XML serwera lub innych urządzeń o informacjach dotyczących wykrywania twarzy. XML notification (Powiadamianie XML) [XML notification] (Powiadamianie XML) Ustawienie to określa, czy powiadamiać o informacjach dotyczących wykrywania twarzy (ustawienie On ), czy nie ( Off ). Ustawienie domyślne: Off [Notification interval] (Interwał powiadamiania) Wybrać 1s lub 2s jako interwał powiadamiania. Ustawienie domyślne: 1s 63

64 Konfigurowanie ustawień miejsc docelowych dotyczących wykrywania twarzy (karta [XML notification] (Powiadamianie XML)) Na stronie Advanced func. kliknąć kartę [XML notification]. Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych powiadamianiem XML. Powiadamianie XML to funkcja powiadamiania w formacie XML serwera lub innych urządzeń o informacjach dotyczących wykrywania twarzy. Destination setting for XML notification (Ustawienie miejsc docelowych do powiadamiania XML) [Destination 1] [Destination 2] [Destination address] (Miejsce docelowe 1) (Miejsce docelowe 2) (Adres miejsca docelowego) Wpisać adres IP lub nazwę hosta miejsca docelowego do powiadamiania XML o informacjach dotyczących wykrywania twarzy. [Destination port number] (Numer portu docelowego) Ustawić numer portu do powiadamiania XML o informacjach dotyczących wykrywania twarzy. [Destination path name] (Nazwa ścieżki docelowej) Wpisać ścieżkę do docelowego katalogu (katalogu w miejscu docelowym) wykorzystywanego do powiadamiania XML o informacjach dotyczących wykrywania twarzy. [User name] (Nazwa użytkownika) Wprowadzić nazwę użytkownika. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu [Password] (Hasło) Wprowadzić hasło. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu 64

65 Konfigurowanie ustawień związanych z wykrywaniem twarzy (karta [Face detection] (Wykrywanie twarzy)) Na stronie Advanced func. kliknąć kartę [Face detection] (Wykrywanie twarzy). Na karcie tej mogą być skonfigurowane ustawienia dotyczące wyświetlania ramki wykorzystywanej do wykrywania twarzy oraz ustawienia dotyczące informacji o wykrywaniu twarzy dołączonych do obrazu. Ważne: Funkcja wykrywania twarzy nie gwarantuje wykrycia twarzy w każdym obrazie. Dokładność wykrywania twarzy różni się w zależności od warunków otoczenia. Face detection (Wykrywanie twarzy) [Face detection] (Wykrywanie twarzy) Określić, czy ma być stosowana funkcja wykrywania twarzy. On (Wł.): na obrazie na tej karcie będzie wyświetlana ramka testowa i będą dołączane informacje o ramce wykrywania twarzy. Off (Wył.): informacje o ramce wykrywania twarzy nie będą dołączane. Na obrazie na tej karcie nie będzie wyświetlana ramka wykrywania twarzy. Ustawienie domyślne: Off Ważne: Jeśli w pozycji Display type (Rodzaj wyświetlania) na karcie Privacy zone (Strefa prywatności) wybrana jest opcja Mosaic (Mozaika), może być niekiedy uruchomiona funkcja wykrywania twarzy (będzie wyświetlana ramka wykrywania twarzy). [XML notification] (Powiadamianie XML) Możliwe jest skonfigurowanie ustawień miejsc docelowych informacji dotyczących wykrywania twarzy. Po kliknięciu przycisku XML notification zostanie wyświetlona karta [XML notification] ( str. 64). 65

66 Konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem (strona [User mng.] (Zarządzanie użytkownikami)) Konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem (strona [User mng.] (Zarządzanie użytkownikami)) Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem, takich jak ograniczenia dostępu do kamery dla poszczególnych użytkowników i komputerów Na stronie User mng.alarm znajdują się 3 karty: [User auth.] (Uwierzytelnianie użytkownika), [Host auth.] (Uwierzytelnianie hosta) oraz [System]. Konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem (karta [User auth.] (Uwierzytelnianie użytkownika)) Na stronie User mng. kliknąć kartę [User auth.] (Uwierzytelnianie użytkownika) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem użytkownika. Istnieje możliwość zarejestrowania maks. 16 użytkowników. Ważne: W przypadku, gdy uwierzytelnianie użytkownika nie powiedzie się ośmiokrotnie w ciągu 30 sekund (błąd autoryzacji) przy użyciu tego samego adresu IP (komputera PC), na pewien czas nastąpi odmowa dostępu do kamery. W przypadku, gdy zostanie wpisana wykorzystywana już nazwa użytkownika i zostanie kliknięty przycisk [Set] (Ustaw), odpowiednie dane użytkownika zostaną zastąpione nowymi. [User auth.] (Uwierzytelnianie użytkownika) Ustawienie to określa, czy uwierzytelnianie użytkowników jest włączone (ustawienie On ), czy nie ( Off ). Ustawienie domyślne: Off [User name] (Nazwa użytkownika) Wprowadzić nazwę użytkownika. Dostępna liczba znaków: 1-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu [Password] (Hasło), [Retype password] (Powtórz hasło) Wprowadzić hasło. Dostępna liczba znaków: 4-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu [Access level] (Poziom dostępu) Wybrać jedno z poniższych ustawień poziomu dostępu. 1. Administrator: możliwość obsługi wszystkich dostępnych funkcji kamery. 2. Camera control (Sterowanie kamerą): możliwość wyświetlania obrazu z kamery i sterowania kamerą. Konfiguracja ustawień kamery będzie niedostępna. 3. Live only (Tylko obraz bieżący): możliwość wyświetlania tylko obrazu bieżącego. Konfiguracja ustawień kamery będzie niedostępna, podobnie jak sterowanie kamerą. Ustawienie domyślne: 3. Live only [User check] (Sprawdzenie użytkownika) Klikając przycisk [ ] pola User check (Sprawdzenie użytkownika), istnieje możliwość wybrania zarejestrowanego użytkownika i sprawdzenia jego danych. Zarejestrowany użytkownik zostanie wyświetlony wraz ze swoim poziomem dostępu (na przykład: admin [1]). Aby usunąć zarejestrowanego użytkownika, należy kliknąć przycisk [Delete] (Usuń) po wskazaniu usuwanego użytkownika. 66

67 Konfigurowanie ustawień związanych z uwierzytelnianiem hosta (karta [Host auth.] (Uwierzytelnianie hosta)) Na stronie User mng. kliknąć kartę [Host auth.] (Uwierzytelnianie hosta) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z ograniczeniem dostępu do kamery przez poszczególne komputery (adresy IP). [Host auth.] (Uwierzytelnianie hosta) Ustawienie określa, czy uwierzytelnianie hosta jest włączone (ustawienie On ) czy wyłączone ( Off ). Ustawienie domyślne: Off [Host check] (Sprawdzenie hosta) Klikając przycisk [ ] pola Host check (Sprawdzenie hosta), istnieje możliwość wybrania zarejestrowanego hosta i sprawdzenia jego adresu IP. Zarejestrowany adres IP zostanie wyświetlony wraz ze swoim poziomem dostępu (przykład: [1]). Aby usunąć zarejestrowany host, należy kliknąć przycisk [Delete] (Usuń) po wskazaniu usuwanego adresu IP. [IP address] (Adres IP) Wpisać adres IP komputera uprawnionego do uzyskania dostępu do kamery. W polu adresu IP nie można wpisać nazwy hosta. W przypadku dokonania wpisu w postaci adres_ip/maska_podsieci, istnieje możliwość ograniczenia dostępu przez komputery PC w danej podsieci. Przykładowo, jeśli zostanie wpisany adres w postaci /24, a ustawieniem poziomu dostępu będzie 2. Camera control (2. Sterowanie kamerą), dostęp do kamery na tym poziomie dostępu będzie możliwy dla komputerów PC o adresach w zakresie od do W przypadku, gdy zostanie wpisany wykorzystywany już adres IP i zostanie kliknięty przycisk [Set] (Ustaw), odpowiednie dane użytkownika zostaną zastąpione nowymi. [Access level] (Poziom dostępu) Wybrać jedno z poniższych ustawień poziomu dostępu hosta. 1. Administrator / 2. Camera control (Sterowanie kamerą) / 3. Live only (Tylko obraz bieżący) Szczegółowe informacje o poziomach dostępu znajdują się na str. 66. Ustawienie domyślne: 3. Live only 67

68 Konfigurowanie ustawień związanych ze strumieniem priorytetowym (karta [System]) Na stronie User mng. kliknąć kartę [System] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Poniższy opis dotyczy konfiguracji strumienia priorytetowego, który umożliwia transmisję obrazu bez pogarszania jakości i częstotliwości odświeżania nawet przy jednoczesnym dostępie kilku użytkowników. [Refresh interval*] (Częstotliwość odświeżania) Wybrać częstotliwość odświeżania z poniższych opcji. Ustawienie to ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy w pozycji Stream type ustawiona jest opcja JPEG. 0,1fps (obrazów/s) / 0,2fps / 0,33fps / 0,5fps / 1fps / 2fps / 3fps / 5fps / 6fps / 10fps / 15fps * / 30fps * Ustawienie domyślne: 1fps Priority stream (Strumień priorytetowy) [Activation] (Uaktywnienie) Włączyć ( On ) lub wyłączyć ( Off ) strumień priorytetowy. Ustawienie domyślne: Off Jeśli w pozycji Activation w sekcji Priority stream wybrana jest opcja On (Wł.), liczba użytkowników mogących uzyskać dostęp do kamery będzie ograniczona. [Destination IP address(1)] (Docelowy adres IP(1)) Wprowadzić pierwszy docelowy adres IP. [Destination IP address(2)] (Docelowy adres IP(2)) Wprowadzić drugi docelowy adres IP. Jeśli pozycja H.264 transmission (lub MPEG-4 transmission ) (Transmisja H.264 / MPEG-4) jest włączona ( On ), częstotliwość odświeżania może być niższa od ustawionej w przypadku wybrania jednej z wartości oznaczonych gwiazdką (*). [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Wybrać wielkość przechwytywanego obrazu z poniższych opcji. Ustawienie to ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy w pozycji Stream type ustawiona jest opcja JPEG. QVGA / VGA / 1280x960 Ustawienie domyślne: 1280x960 [Stream type] (Rodzaj strumienia) Wybrać opcję JPEG, H.264/MPEG-4(1) lub H.264/MPEG-4(2). JPEG: transmitowany będzie obraz JPEG. H.264/MPEG-4(1): transmitowany będzie obraz H.264 (1) (lub MPEG-4(1)). H.264/MPEG-4(2): transmitowany będzie obraz H.264 (2) (lub MPEG-4(2)). Ustawienie domyślne: JPEG Opcja JPEG dostępna jest tylko wtedy, gdy w pozycji Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest opcja 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela). 68

69 Konfigurowanie ustawień serwerów (strona [Server] (Serwer)) Konfigurowanie ustawień serwerów (strona [Server] (Serwer)) Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z serwerem poczty, serwerem FTP i serwerem NTP. Na stronie Server znajdują się 3 karty: [Mail] (Poczta), [FTP] oraz [NTP]. Konfigurowanie ustawień związanych z serwerem poczty (karta [Mail] (Poczta)) Na stronie Server kliknąć kartę [Mail] (Poczta) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Za pomocą tej karty możliwe jest konfigurowanie ustawień serwera poczty wykorzystywanego do wysyłania wiadomości o alarmach. Ważne: Jeśli komputer odbierający wiadomości s nie posiada strony kodowej UTF-8, nie jest możliwy prawidłowy odbiór wiadomości alarmowych. [SMTP server address] (Adres serwera SMTP) Wpisać adres IP lub nazwę hosta serwera SMTP wykorzystywanego do wysyłania wiadomości . Dostępna liczba znaków: znaków [SMTP port] (Port SMTP) Wpisać numer port, na który wysyłane są wiadomości . Dostępne numery portu: Ustawienie domyślne: 25 [POP server address] (Adres serwera POP) Jeśli w pozycji Type (Typ) wybrano opcję POP before SMTP (POP przed SMTP), należy wpisać adres IP lub nazwę hosta serwera POP. Dostępna liczba znaków: znaków Ważne: Jeśli w polu SMTP server address (Adres serwera SMTP) lub POP server address (Adres serwera POP) wpisana zostanie nazwa hosta, konieczne jest skonfigurowanie ustawień DNS na karcie [Network] (Sieć) na stronie Network (Sieć) ( str. 73). [Authentication] (Uwierzytelnianie) Type (Typ) Wybrać jedną z poniższych metod uwierzytelniania, stosowaną przy wysyłaniu wiadomości . None (Brak): do wysłania wiadomości nie jest wymagane jakiekolwiek uwierzytelnianie. POP before SMTP (POP przed SMTP): do wysłania wiadomości za pomocą serwera SMTP wymagane jest najpierw uwierzytelnienie się na serwerze POP. SMTP: do wysłania wiadomości wymagane jest uwierzytelnienie się na serwerze SMTP. Ustawienie domyślne: None Jeśli nie wiadomo, którą z poniższych metod uwierzytelniania należy zastosować w celu wysyłania wiadomości , należy zwrócić się do administratora sieci. User name (Nazwa użytkownika) Wpisać nazwę użytkownika umożliwiającą dostęp do serwera. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki Password (Hasło) Wpisać hasło umożliwiające dostęp do serwera. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki [Sender's mail address] (Adres nadawcy) Wpisać adres nadawcy wiadomości. Wpisany adres będzie wyświetlany w wierszu Od: wysyłanych wiadomości . Dostępna liczba znaków: znaków 69

70 Konfigurowanie ustawień związanych z serwerem FTP (karta [FTP]) Na stronie Server kliknąć kartę [FTP] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Za pomocą tej karty możliwe jest konfigurowanie ustawień serwera FTP wykorzystywanego do transmisji obrazu alarmowego. [FTP Mode] (Tryb FTP) Wybrać tryb FTP Passive (Pasywny) lub Active (Czynny). W normalnym przypadku należy wybrać ustawienie Passive (Pasywny). Gdy nie udaje się nawiązać połączenia, należy wybrać tryb Active (Czynny). Ustawienie domyślne: Passive [FTP server address] (Adres serwera FTP) Wpisać adres IP lub nazwę hosta serwera FTP. Dostępna liczba znaków: znaków Ważne: Jeśli w polu FTP server address (Adres serwera FTP) wpisana zostanie nazwa hosta, konieczne jest skonfigurowanie ustawień DNS na karcie [Network] (Sieć) na stronie Network (Sieć) ( str. 73). [User name] (Nazwa użytkownika) Wpisać nazwę użytkownika umożliwiającą dostęp (zalogowanie) do serwera FTP. Dostępna liczba znaków: 1-32 znaki [Password] (Hasło) Wpisać hasło umożliwiające dostęp do serwera FTP. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki [Control port] (Port sterowania) Wpisać numer portu sterowania wykorzystywanego przez serwer FTP. Dostępne numery portu: Ustawienie domyślne: 21 70

71 Konfigurowanie ustawień związanych z serwerem NTP (karta [NTP]) Na stronie Server kliknąć kartę [NTP] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z serwerem NTP, na przykład adresu serwera, numeru portu itp. [Synchronization interval] (Interwał synchronizacji) Należy wybrać interwał (co 1 do 24 godzin, z krokiem co 1 godzina) synchronizacji z serwerem NTP. Ustawienie domyślne: 1h [Time adjustment] (Ustawianie czasu) Wybrać jedną z poniższych metod ustawiania czasu. Czas ustawiony przy użyciu wybranej metody będzie użyty jako czas standardowy kamery. Manual (Ręcznie): jako standardowy czas dla kamery zostanie zastosowany czas ustawiony na karcie [Basic] na stronie Basic. Synchronization with NTP server (Synchronizacja z serwerem NTP): jako standardowy czas dla kamery zostanie zastosowany czas automatycznie ustawiony przez synchronizację z serwerem NTP. Ustawienie domyślne: Manual [NTP server address] (Adres serwera NTP) Wpisać adres IP lub nazwę hosta serwera NTP. Dostępna liczba znaków: znaków Ustawienie domyślne: brak wpisu [Time Zone] (Strefa czasowa) Wybrać strefę czasową odpowiadającą lokalizacji danej kamery. Ustawienie domyślne: GMT (Greenwich Mean Time, średni czas Greenwich): Dublin, Edynburg, Lizbona, Londyn Ważne: Jeśli w polu NTP server address (Adres serwera NTP) wpisana zostanie nazwa hosta, konieczne jest skonfigurowanie ustawień DNS na karcie [Network] (Sieć) na stronie Network (Sieć) ( str. 73). [NTP port] (Port NTP) Wpisać numer portu serwera NTP. Dostępne numery portu: Ustawienie domyślne:

72 Konfigurowanie ustawień sieciowych (strona [Network] (Sieć)) Konfigurowanie ustawień sieciowych (strona [Network] (Sieć)) Strona ta umożliwia konfigurowanie ustawień sieci oraz ustawień związanych z serwerem DDNS i protokołem SMTP. Na stronie Network znajdują się 4 karty: [Network] (Sieć), [DDNS], [SMNP] i [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP). Konfigurowanie ustawień sieciowych (karta [Network] (Sieć)) Na stronie Network kliknąć kartę [Network] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Do skonfigurowania ustawień sieciowych wymagane jest wpisanie poniższych informacji. Można je uzyskać od administratora sieci lub dostawcy usług internetowych. IP address (Adres IP), Subnet mask (Maska podsieci), Default gateway (Brama domyślna, przy korzystaniu z serwera bramy lub rutera), HTTP port (Port HTTP), Primary DNS (Preferowany serwer DNS), Secondary DNS (Alternatywny serwer DNS przy korzystaniu z funkcji DNS). [IP address(ipv4)] (Adres IP(IPv4)) Jeśli funkcja DHCP nie jest wykorzystywana, należy wpisać adres IP kamery. Nie wpisywać adresu IP, który jest już wykorzystywany (przez komputery PC i inne kamery sieciowe). Ustawienie domyślne: Wiele adresów IP jest niedostępne nawet w przypadku zastosowania funkcji DHCP. Dalsze informacje na temat ustawień serwera DHCP można uzyskać od administratora sieci. [Subnet mask] (Maska podsieci) Jeśli funkcja DHCP nie jest wykorzystywana, należy wpisać maskę podsieci kamery. Ustawienie domyślne: [Default gateway] (Brama domyślna) Jeśli funkcja DHCP nie jest wykorzystywana, należy wpisać domyślną bramę kamery. Ustawienie domyślne: IPv4 network (Sieć IPv4) [DHCP] Włączyć ( On ) lub wyłączyć ( Off ) funkcję DHCP. Skonfigurować serwer DHCP tak, by nie przydzielał tych samych adresów IP, co wykorzystywane przez pozostałe kamery sieciowe i komputery PC, których adresy IP są niepowtarzalne. Dalsze informacje na temat ustawień serwera można uzyskać od administratora sieci. Ustawienie domyślne: Off Wiele adresów IP jest niedostępne nawet w przypadku zastosowania funkcji DHCP. Dalsze informacje na temat ustawień serwera DHCP można uzyskać od administratora sieci. 72

73 IPv6 network (Sieć IPv6) Manual (Ręczne) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby określić, czy będzie ręcznie konfigurowany adres IP w sieci IPv6 (adres IPv6). On (Wł.): wpisać ręcznie adres IPv6. Off (Wył.): ręczne wpisywanie adresu IPv6 nie jest możliwe. Ustawienie domyślne: Off [IP address(ipv6)] (Adres IP(IPv6)) Jeśli w pozycji Manual wybrana jest opcja On, konieczne jest ręczne wpisanie adresu IPv6. Nie wpisywać już wykorzystywanego adresu. Przy łączeniu z ręcznie skonfigurowanym adresem IPv6 za ruterem należy użyć rutera kompatybilnego z IPv6 i włączyć automatyczne przydzielanie adresu IPv6. W takim przypadku należy skonfigurować adres IPv6 łącznie z informacją o prefiksie dostarczaną przez ruter kompatybilny z IPv6. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi rutera. Common (Wspólne) [DNS] Określić, jak ustawiane są adresy serwera DNS, wybierając opcję Auto (Automatycznie - adres uzyskiwany automatycznie) lub Manual (Ręcznie - wpisać adres serwera DNS). Gdy wybrana jest opcja Manual, konieczne jest skonfigurowanie ustawień serwera DNS. Przy korzystaniu z funkcji DHCP istnieje możliwość automatycznego uzyskania adresu IP przez wybór opcji Auto. Dalsze informacje na temat ustawień można uzyskać od administratora sieci. Ustawienie domyślne: Manual [Primary server address] (Adres preferowanego serwera), [Secondary server address] (Adres alternatywnego serwera) Jeśli w pozycji DNS ustawiona jest opcja Manual, należy wpisać adres IP serwera DNS. Dalsze informacje na temat ustawień serwera DNS można uzyskać od administratora sieci. Nie jest możliwe równoczesne korzystanie z serwera DNS IPv4 i serwera DNS IPv6. [HTTP port] (Port HTTP) Dokonać niezależnego przydzielenia numerów portów. Następujące numery portów są niedostępne, gdyż są już wykorzystywane. Dostępne numery portu: Ustawienie domyślne: 80 <Numery wykorzystywanych już portów> 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 554, 995, , , , [Line speed] (Przepływność łącza) Wybrać jedno z poniższych przepływności łącza do przesyłania danych. Zaleca się zastosowanie domyślnego ustawienia Auto (Automatyczna). Auto (Automatyczna): przepływność łącza zostanie ustawiona automatycznie. 100M-Full: 100 Mb/s, tryb dupleksowy 100M-Half: 100 Mb/s, tryb półdupleksowy 10M-Full: 10 Mb/s, tryb dupleksowy 10M-Half: 10 Mb/s, tryb półdupleksowy Ustawienie domyślne: Auto [FTP access to camera] (Dostęp przez FTP do kamery) Wybrać opcję Allow (Zezwalaj) lub Forbid (Zabraniaj), aby określić, czy jest możliwy dostęp do kamery za pomocą protokołu FTP. Ustawienie domyślne: Forbid [Bandwidth control(bit rate)] (Sterowanie przepustowością (przepływność binarna)) Wybrać jedną z poniższych całkowitych przepływności do przesyłania danych. Unlimited (Nieograniczona) / 64kbps (kb/s) / 128kbps / 256kbps / 384kbps / 512kbps / 768kbps / 1024kbps / 2048kbps / 4096kbps / 8192kbps Ustawienie domyślne: Unlimited Przy wybraniu opcji 64 kbps, w pozycji Audio transmission/reception na karcie [Audio] wybrać opcję Off ( str. 51). Wybrać opcję 128kbps lub wyższą, aby uzyskać jednoczesną transmisję obrazu bieżącego JPEG i okresową transmisję obrazów do serwera FTP. Przy ustawieniu niskich wartości w pozycji Bandwidth control(bit rate), zależnie środowiska pracy może nie działać funkcja uzyskiwania obrazów przy użyciu przycisku pojedynczego ujęcia. W takim przypadku w pozycji Image capture size w trybie JPEG wybrać opcję QVGA na karcie [JPEG/H.264] (lub [JPEG/MPEG-4]) lub ustawić niższą wartość w pozycji Image quality w trybie JPEG. 73

74 [Easy IP Setup accommodate period] (Okres ważności konfiguracji Easy IP Setup) Wybrać opcję 20min lub Unlimited (Nieograniczony), aby określić czas obowiązywania ustawień sieciowych przy zastosowaniu programu do ustawień sieciowych Panasonic. 20min: czas obowiązywania ustawień sieciowych przy zastosowaniu programu do ustawień sieciowych Panasonic wynosi 20 minut. Unlimited: czas obowiązywania ustawień sieciowych przy zastosowaniu programu do ustawień sieciowych Panasonic nie jest ograniczony. Ustawienie domyślne: 20min Dalsze informacje na temat adresów każdego serwera można uzyskać od administratora sieci. Funkcja przekierowania portów zmienia adres IP z globalnego na prywatny. Funkcja ta jest wykorzystywana przez funkcje Static IP masquerade (Maskowanie statycznego adresu IP) oraz NAT ( Network Address Translation, Translacja adresu sieciowego). Funkcję tę należy ustawić w ruterze. Aby był możliwy dostęp do kamery za pomocą internetu, konieczne jest przydzielenie każdej z kamer odpowiedniego numeru portu HTTP i translacja adresu za pomocą funkcji przekierowania portów w ruterze. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi danego rutera. Na pasku adresu przeglądarki internetowej należy wpisać, co następuje: globalny_adres_ip + : (dwukropek) + numer_portu. vvv.xxx.yyy.zzz:82 vvv.xxx.yyy.zzz:81 Sieć WAN Adres globalny vvv.xxx.yyy.zzz Ruter Sieć LAN Adres prywatny Internet (sieć WAN) Modem kablowy Modem xdsl Translacja adresów za pomocą funkcji przekierowania portów vvv.xxx.yyy.zzz: :82 Adres prywatny Numer portu: 82 Translacja adresów za pomocą funkcji przekierowania portów vvv.xxx.yyy.zzz: :81 Adres prywatny Numer portu: 81 74

75 Konfigurowanie ustawień związanych z funkcją DDNS (karta [DDNS]) Na stronie Network kliknąć kartę [DDNS] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Przy komunikacji z użyciem protokołu IPv4 uzyskać globalny adres IP z serwera DHCP. Przy dostępie do kamery za pośrednictwem internetu konieczne jest skonfigurowanie ustawień funkcji DDNS. Przy korzystaniu z funkcji DDNS istnieje możliwość dostępu za pomocą nazwy hosta zarejestrowanej na serwerze DDNS server.nmdns.net. Aby korzystać z funkcji DDNS, konieczne jest połączenie się z dedykowanym serwerem DDNS. Szczegółowe informacje o funkcji DDNS można znaleźć na stronie internetowej. Dalsze informacje o adresie strony internetowej znajdują się w pliku Readme znajdującym się na dostarczonej płycie CD-ROM. Wymagane jest skonfigurowanie nazwy hosta, nazwy użytkownika i hasła zarejestrowanego na serwerze DDNS. [DDNS] Włączyć ( On ) lub wyłączyć ( Off ) funkcję DDNS. Ustawienie domyślne: Off [Host name] (Nazwa hosta) Wpisać używaną nazwę hosta. Dostępna liczba znaków: 1-64 znaki [User name] (Nazwa użytkownika) Wpisać nazwę użytkownika umożliwiającą dostęp (zalogowanie) do serwera DDNS. Dostępna liczba znaków: 1-32 znaki [Password] (Hasło) Wpisać hasło umożliwiające dostęp do serwera DDNS. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki [Access interval] (Interwał dostępu) Wybrać jeden z poniższych interwałów wyznaczających dostęp do serwera DDNS w celu sprawdzenia adresu IP i nazwy hosta. 1min / 10min / 30min / 1h / 6h / 24h Ustawienie domyślne: 1h 75

76 Konfigurowanie ustawień związanych z protokołem SNMP - karta [SNMP] Na stronie Network kliknąć kartę [SNMP] ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień związanych z protokołem SNMP. Dzięki połączeniu z funkcją menedżera protokołu SNMP istnieje możliwość sprawdzenia stanu kamery. W przypadku korzystania z funkcji SNMP należy zwrócić się do administratora systemu. [Community] (Grupa) Wpisać nazwę monitorowanej grupy. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu Ważne: Do korzystania z funkcji SNMP konieczne jest wpisanie nazwy grupy. Jeśli nazwa grupy nie zostanie wpisana, funkcja SNMP nie będzie działać. [System name] (Nazwa systemu) Wpisać nazwę systemu wykorzystywaną przy zarządzaniu kamerą za pomocą funkcji SNMP. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu [Location] (Lokalizacja) Wpisać nazwę miejsca, w którym jest zainstalowana kamera. Dostępna liczba znaków: 0-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu [Contact] (Dane do kontaktu) Wpisać adres lub numer telefonu osoby zarządzającej funkcją SNMP. Dostępna liczba znaków: znaków Ustawienie domyślne: brak wpisu 76

77 Konfigurowanie ustawień związanych z okresową transmisją FTP (karta [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP)) Kliknąć kartę [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP) na stronie Network (Sieć) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Za pomocą tej karty możliwe jest konfigurowanie ustawień serwera FTP wykorzystywanego do transmisji obrazu alarmowego. Aby okresowa transmisja obrazu do serwera FTP była możliwa, konieczne jest wcześniejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawień serwera FTP ( str. 70). Szczegółowe informacje o sposobie konfigurowania harmonogramu transmisji obrazu można znaleźć na str. 78. Ważne: W zależności od przepustowości lub ruchu w sieci może zdarzyć się, że obraz nie zostanie przesłany dokładnie w wyznaczonych interwałach lub okresach. Jeśli w pozycji Save trigger na karcie [SD memory card] wybrana jest opcja Alarm input lub Manual, funkcja okresowej transmisji FTP nie będzie dostępna. Jeśli zarówno funkcja transmisji obrazu alarmowego, jak i funkcja okresowej transmisji (wysyłania) obrazu do serwera FTP są włączone (ustawienie On ), funkcji transmisji obrazu alarmowego zostanie nadany priorytet w stosunku do funkcji okresowej transmisji obrazu do serwera FTP. Z tego powodu, w przypadku częstego występowania alarmów, obraz może nie zostać wysłany w dokładnie wyznaczonych interwałach lub okresach. Jeśli w pozycji Save trigger na karcie [SD memory card] ustawiona będzie opcja FTP error, obrazy, których okresowe wysyłanie do serwera FTP nie powiodło się, mogą być automatycznie zapisywane na karcie pamięci SD ( str. 27). img znajdujący się w katalogu głównym serwera FTP. Dostępna liczba znaków: znaków Ustawienie domyślne: brak wpisu FTP periodic image transmission (Okresowa transmisja FTP) [FTP >>] Po kliknięciu przycisku FTP >> zostanie wyświetlona karta [FTP] na stronie Server (Serwer) ( str. 70). [FTP periodic image transmission] (Okresowa transmisja FTP) Wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.), aby określić, czy funkcja okresowej transmisji FTP ma być włączona, czy nie. Gdy wybrana jest opcja On, konieczne jest skonfigurowanie ustawień serwera FTP ( str. 70). Ustawienie domyślne: Off [Directory name] (Nazwa katalogu) Wpisać nazwę katalogu, w którym ma być zapisywany obraz. Przykładowo można wpisać /img, jeśli przydzielanym katalogiem jest katalog o nazwie [File name] Nazwa pliku Wpisać nazwę pliku (przesyłanego obrazu) i wybrać jedną z poniższych opcji nazewnictwa. Name w/time&date (Nazwa z czasem i datą): nazwa pliku będzie wyglądać następująco: [wpisana_nazwa_pliku + czas_i_data (rok / miesiąc / dzień / godzina / minuty / sekundy) + kolejny_numer (rozpoczynający się od cyfr 00)]. Name w/o time&date (Nazwa bez czasu i daty): nazwa pliku będzie składać się wyłącznie ze znaków wpisanych w polu File Name (Nazwa pliku). Gdy zostanie wybrane ustawienie Name w/o time&date, plik zostanie zastąpiony nowym za każdym razem, gdy nastąpi przesłanie nowego pliku. Dostępna liczba znaków: 1-32 znaki Ustawienie domyślne: brak wpisu [Transmission interval] (Interwał transmisji) Wybrać jedno z poniższych ustawień interwału dla funkcji okresowej transmisji FTP. 1s (sekunda) / 2s / 3s / 4s / 5s / 6s / 10s / 15s / 20s / 30s / 1min (minuta) / 2min / 3min / 4min / 5min / 6min / 10min / 15min / 20min / 30min / 1h (godzina) / 1.5h / 2h / 3h / 4h / 6h / 12h / 24h Ustawienie domyślne: 1s 77

78 [Image capture size] (Wielkość przechwytywanego obrazu) Wybrać ustawienie wielkości przechwytywanego obrazu do wysyłania za pomocą funkcji okresowej transmisji FTP: QVGA, VGA lub 1280x960. Ustawienie domyślne: VGA Opcja QVGA dostępna jest tylko wtedy, gdy w pozycji Image capture mode (Tryb przechwytywania obrazu) ustawiona jest opcja 1.3 mega pixel (1,3 megapiksela). Konfigurowanie ustawień harmonogramu związanych z okresową transmisją FTP (karta [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP)) Kliknąć kartę [FTP img. trans.] (Transmisja obrazów do serwera FTP) na stronie Network (Sieć) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia konfigurowanie ustawień harmonogramu związanych funkcją okresowej transmisji FTP. Szczegółowe informacje o ustawieniach związanych z funkcją okresowej transmisji FTP znajdują się na str. 77. Konfigurowanie ustawień harmonogramu Krok 3 Kliknąć przycisk [Set] (Ustaw) po dokonaniu ustawień. Wynik zostanie wyświetlony w dolnej części okna. Krok 1 Zaznaczyć pole wyboru przy żądanym dniu tygodnia w oknie FTP image transmission schedule (Harmonogram okresowej transmisji FTP). Wybrany dzień tygodnia zostanie uwzględniony w harmonogramie. Krok 2 Aby określić czas, należy kliknąć przycisk [ ] i wpisać w odpowiednich polach żądaną godzinę i minuty. Jeśli czas nie jest definiowany, zaznaczyć pole wyboru 24h (24 godziny). 78

79 Usuwanie ustawionego harmonogramu Krok 1 Usunąć zaznaczenia pola wyboru przy ustawionym dniu tygodnia. Krok 2 Kliknąć przycisk [Set] (Ustaw) po dokonaniu ustawień. Wynik zostanie wyświetlony w dolnej części okna. 79

80 Konfiguracja ustawień związanych z harmonogramami (strona [Schedule] (Harmonogram)) Konfiguracja ustawień związanych z harmonogramami (strona [Schedule] (Harmonogram)) Strona ta umożliwia konfigurowanie następujących ustawień związanych z harmonogramami. Alarm permission (Możliwość odbioru alarmów) (sygnały alarmowe będą odbierane tylko w określonym przedziale czasowym), VMD permission (Możliwość wykrywania ruchu) (wizyjna detekcja ruchu będzie aktywna tylko w określonym przedziale czasowym), Access permission (Możliwość dostępu) (dostęp do kamery będzie możliwy tylko w określonym przedziale czasowym) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Można ustawić maks. 5 harmonogramów. w określonym przedziale czasowym harmonogramu. Access permission (Możliwość dostępu): dostęp do kamery uzyskują tylko użytkownicy posiadający poziom dostępu 2 i 3 ustawiony na karcie [User auth.] na stronie User mng. ( str. 66) w określonym przedziale czasowym harmonogramu. Aby umożliwić dostęp z wykorzystaniem opcji Access permission, w pozycji User auth. na stronie [User auth.] na karcie User mng. wybrać opcję On ( str. 66) a w pozycji Host auth. na stronie Host auth. wybrać opcję Off ( str. 67). Krok 2 Wybrać dni tygodnia, zaznaczając odpowiednie pola wyboru. Krok 3 Kliknąć przycisk [ ], aby wybrać czas rozpoczęcia i czas zakończenia harmonogramu. Jeśli czas nie jest definiowany, zaznaczyć pole wyboru 24h (24 godziny). Krok 4 Krok 1 Z listy rozwijalnej Schedule mode (Tryb harmonogramu), wybrać działanie, które będzie przypisane do harmonogramu. Domyślnie wybrana jest opcja Off (Wył.). Off (Wył.): w danym przedziale czasowym nie będzie podejmowane żadne działanie. Alarm permission (Możliwość odbioru alarmów): w danym przedziale czasowym harmonogramu odbierane będą sygnały alarmowe (zaciski alarmowe 1, 2 i 3). VMD permission (Możliwość wykrywania ruchu): funkcja wizyjnej detekcji ruchu będzie aktywna Kliknąć przycisk [Set] (Ustaw) po dokonaniu ustawień. Wynik zostanie wyświetlony w dolnej części okna. Harmonogramy wyświetlane w dolnej części okna mogą być oznaczane za pomocą kolorów przypisanych do każdego harmonogramu. 80

81 Konserwacja kamery (strona [Maintenance] (Konserwacja)) Konserwacja kamery (strona [Maintenance] (Konserwacja)) Strona ta umożliwia sprawdzenie rejestru systemowego, aktualizację oprogramowania układowego oraz inicjalizowanie menu nastaw. Na stronie Maintenance znajdują się 3 karty: [System log] (Rejestr systemowy), [Upgrade] (Aktualizacja) i [Default reset] (Resetowanie do ustawień domyślnych). Sprawdzenie rejestru systemowego (karta [System log] (Rejestr systemowy)) Na stronie Maintenance kliknąć kartę [System log] (Rejestr systemowy) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Po włożeniu karty pamięci SD i wybraniu opcji Use (Użyj) w pozycji SD memory card na karcie [SD Memory card] istnieje możliwość zapisania na karcie pamięci SD nawet 4000 wpisów w rejestrze ( str. 26). Jeśli w pozycji SD memory card wybrane jest ustawienie Not use, istnieje możliwość zapisania maks. 100 wpisów w rejestrze systemowym w wewnętrznej pamięci kamery. Po osiągnięciu maksymalnej liczby wpisów, starsze wpisy będą zastępowane nowszymi. W takim przypadku najstarszy wpis jest pierwszym do nadpisania. Wpisy w rejestrze systemowym są wyświetlane w grupach po 100. Przy korzystaniu z kart pamięci SD wpisy będą zachowane nawet po wyłączeniu zasilania kamery. Gdy karta pamięci SD nie jest wykorzystywana, przy wyłączeniu zasilania kamery wpisy rejestru zostają usunięte. [Next 100 >>] (Następne 100) Po kliknięciu przycisku Next 100 >> wyświetlanych jest 100 kolejnych wpisów rejestru systemowego. [<< Previous 100] (Poprzednie 100) Po kliknięciu przycisku << Previous 100 wyświetlanych jest 100 poprzednich wpisów rejestru systemowego. [No] (Nr) Wyświetlany jest kolejny numer wpisu w rejestrze systemowym. [Time & date] (Czas i data) Wyświetlany jest czas i data wystąpienia błędu. Jeśli w pozycji Time display format (Format wyświetlania czasu) wybrana jest opcja Off (Wył.) ( str. 24), czas i data wpisów wyświetlane będą w formacie 24-godzinnym. [Error description] (Opis błędu) Wyświetlane są opisy błędów. Szczegółowe informacje o rejestrze systemowym znajdują się na str

82 Aktualizacja oprogramowania (karta [Upgrade] (Aktualizacja)) Na stronie Maintenance kliknąć kartę [Upgrade] (Aktualizacja) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia sprawdzenie i aktualizację bieżącego oprogramowania układowego do jego najnowszej wersji. Szczegółowe informacje o aktualizacji oprogramowania układowego można uzyskać u sprzedawcy. Krok 3 Kliknąć przycisk wyboru opcji określającej, czy po zakończeniu aktualizacji oprogramowania ustawienia mają być resetowane, czy nie. Należy najpierw zapoznać się z plikiem Readme dostarczonym z oprogramowaniem układowym i określić, czy ustawienia mają być resetowane, czy nie. Krok 4 Pola [Model no.] (Model), [MAC address] (Adres MAC), [Serial no.] (Numer seryjny), [Firmware version] (Wersja oprogramowania układowego), [IPL version] (Wersja języka IPL), [HTML version] (Wersja HTML), [IP address (IPv6)] (Adres IP (IPv6)), [Viewer software installation counter] (Licznik instalacji oprogramowania do wyświetlania obrazu) Wyświetlane są informacje o poszczególnych pozycjach. Krok 1 Skontaktować się ze sprzedawcą i pobrać do komputera PC najnowszą wersję oprogramowania układowego. Ważne: Nazwa katalogu, w którym zostanie zapisane pobrane oprogramowanie układowe, nie może zawierać spacji. Krok 2 Kliknąć przycisk [Execute] (Wykonaj). Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Po wybraniu opcji Do not reset the settings to the default after the upgrade (Nie przywracaj ustawień domyślnych po zakończeniu aktualizacji), okno potwierdzenia nie zostanie wyświetlone. Po zakończeniu aktualizacji należy usunąć tymczasowe pliki internetowe ( str. 91). Ważne: Aktualizację oprogramowania należy przeprowadzić za pomocą komputera znajdującego się w tej samej podsieci, co kamera. Przy aktualizacji oprogramowania należy stosować się do wskazówek udzielonych przez sprzedawcę. Aktualizację oprogramowania układowego należy przeprowadzić, stosując przeznaczony do tego celu plik (o rozszerzeniu.img). Nazwa pliku oprogramowania układowego wykorzystywanego do aktualizacji powinna mieć postać np502_xxxxx.img (to samo dotyczy modelu WV-NW502S). * ( xxxxx oznacza wersję oprogramowania) Podczas procesu aktualizacji nie wolno wyłączać zasilania kamery. Podczas procesu aktualizacji nie wolno wykonywać jakichkolwiek operacji i zaczekać do zakończenia procesu. Kliknąć przycisk [Browse ] (Przeglądaj ) i wskazać pobrane oprogramowanie układowe. 82

83 Po wybraniu opcji Reset the settings to the default after completing the upgrade. (Except the network settings) (Po zakończeniu aktualizacji przywróć ustawienia domyślne, z wyjątkiem ustawień sieciowych), następujące ustawienia sieciowe nie zostaną zresetowane do ustawień domyślnych: ustawienie On / Off (Wł. / Wył.) dla funkcji DHCP, adres IP, maska podsieci, brama domyślna, port HTTP, przepływność łącza, sterowanie przepływnością binarną oraz czas i data. Oprogramowanie do wyświetlania obrazu wykorzystywane w każdym z komputerów PC powinno posiadać oddzielną licencję. Informacje na temat licencji na oprogramowanie można uzyskać u sprzedawcy. Resetowanie ustawień / ponowne uruchamianie kamery (karta [Default reset] (Przywracanie ustawień domyślnych)) Na stronie Maintenance kliknąć kartę [Default reset] (Przywracanie ustawień domyślnych) ( str. 20 i 21: Wyświetlanie / obsługa menu nastaw). Karta ta umożliwia zresetowanie do wartości domyślnych ustawień i danych HTML kamery oraz ponowne uruchomienie kamery. domyślnych plików HTML. Należy tutaj dodać, że ustawienia sieciowe nie zostaną zresetowane. Przez około 2 minuty po przywróceniu ustawień domyślnych obsługa kamery nie jest możliwa. [Reset to the default (Except the network settings)] (Przywracanie ustawień domyślnych (oprócz ustawień sieciowych)) Przycisk [Execute] (Wykonaj) umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych. Należy tutaj dodać, że ustawienia sieciowe nie zostaną zresetowane. Przez około 2 minuty po przywróceniu ustawień domyślnych obsługa kamery nie jest możliwa. [Load the default HTML files (setup menu).] (Wczytywanie domyślnych plików HTML (menu nastaw)) Przycisk [Execute] (Wykonaj) umożliwia przywrócenie ustawień domyślnych plików HTML. Przez około 2 minuty po przywróceniu ustawień domyślnych obsługa kamery nie jest możliwa. [Reset to the default and load the default HTML files.] (Przywracanie ustawień domyślnych i wczytywanie domyślnych plików HTML) Przycisk [Execute] (Wykonaj) umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień kamery oraz [Reboot] (Ponowne uruchomienie) Przycisk [Execute] (Wykonaj) umożliwia ponowne uruchomienie kamery. Przez około 2 minuty po ponownym uruchomieniu ustawień domyślnych obsługa kamery nie jest możliwa. Aby przywrócić domyślne ustawienia sieciowe ( str. 72), włączyć zasilanie kamery przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku [INITIAL SET] na kamerze. Ustawienia łączenie z ustawieniami sieciowymi zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Po zwolnieniu przycisku odczekać około 2 minut. Kamera zostanie uruchomiona a ustawienia łącznie z ustawieniami sieciowymi zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Funkcja powiadamiania zapewnia wysyłanie powiadomień o błędach na określone adresy lub adresy alarmowe IP w sytuacji, gdy wystąpi błąd po ponownym uruchomieniu w rodzaju braku karty pamięci SD lub gdy włożona karta pamięci SD będzie zablokowana ( str. 61 i 62). 83

84 Wyświetlanie pomocy Wyświetlanie pomocy Aby uzyskać na ekranie informacje dotyczące sposobu obsługi lub konfiguracji urządzenia, należy wyświetlić okno Help (Pomoc). Wyświetlanie okna pomocy Krok 1 Kliknąć przycisk [Setup] (Ustawienia). Wyświetlone zostanie okno ustawień. Po kliknięciu podkreślonej pozycji zostaje wyświetlone wyskakujące okno pomocy. W czasie wyświetlania wyskakującego okna pomocy możliwe jest konfigurowanie ustawień. Krok 2 Kliknąć przycisk [Help] (Pomoc). Wyświetlone zostaje okno pomocy. Krok 3 Po kliknięciu pozycji wyświetlony zostanie dotyczący jej opis. 84

85 Wyświetlane informacje rejestru systemowego Wyświetlane informacje rejestru systemowego Wskazania błędów związanych z protokołem SMTP Kategoria Wskazanie Opis Błąd serwera Authentication error (Błąd Wpisana nazwa użytkownika lub hasło POP3 uwierzytelniania) mogą być nieprawidłowe. Sprawdzić, czy ustawienia poczty są prawidłowo Błąd serwera SMTP Failed to find POP3 server (Nie można odnaleźć serwera POP3) Authentication error (Błąd uwierzytelniania) Failed to resolve mail server address from DNS (Nie udało się pobrać adresu serwera poczty z serwera DNS) Failed to find SMTP server (Nie można odnaleźć serwera SMTP) skonfigurowane. Adres IP serwera może być nieprawidłowy. Sprawdzić, czy adres IP serwera jest prawidłowo skonfigurowany. Serwer POP3 może być wyłączony. Zwrócić się do administratora sieci. Wpisana nazwa użytkownika lub hasło mogą być nieprawidłowe. Sprawdzić, czy ustawienia poczty są prawidłowo skonfigurowane. Podany adres IP serwera DNS może być nieprawidłowy. Sprawdzić, czy ustawienia serwera DNS są prawidłowo skonfigurowane. Serwer DNS może być wyłączony. Zwrócić się do administratora sieci. Adres IP serwera może być nieprawidłowy. Sprawdzić, czy adres IP serwera jest prawidłowo skonfigurowany. Serwer SMTP może być wyłączony. Zwrócić się do administratora sieci. Błąd wewnętrzny Undefined error (Nieokreślony błąd) W funkcji poczty elektronicznej wystąpił błąd. Sprawdzić, czy ustawienia poczty są prawidłowo skonfigurowane. Wskazania błędów związanych z protokołem FTP Kategoria Wskazanie Opis Błąd serwera FTP Failed to resolve the FTP server address from DNS (Nie udało się pobrać adresu serwera FTP z serwera DNS) Serwer FTP może być wyłączony. Zwrócić się do administratora sieci. Błąd połączenia Failed to find FTP server (Nie można odnaleźć serwera FTP) File transfer error (Błąd transmisji pliku) Passive mode error (Błąd trybu pasywnego) Log out failed (Wylogowanie nie powiodło się) Failed to change the directory (Zmiana katalogu nie powiodła się) User name or password isn't correct (Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło) Adres IP serwera może być nieprawidłowy. Sprawdzić, czy adres IP serwera jest prawidłowo skonfigurowany. Ustawienia serwera FTP mogą być nieprawidłowe. Sprawdzić, czy ustawienia serwera FTP są prawidłowo skonfigurowane. Ustawienia związane ze wskazaną pozycją mogą być nieprawidłowe. Sprawdzić, czy ustawienia serwera FTP są prawidłowo skonfigurowane. Błąd wewnętrzny Undefined error (Nieokreślony błąd) W funkcji FTP wystąpił błąd. Sprawdzić, czy ustawienia serwera FTP są prawidłowo skonfigurowane. 85

86 Wskazania błędów związanych z DDNS Kategoria Wskazanie Opis Błąd połączenia No response from the DDNS server (Brak Podany adres IP serwera DDNS może odpowiedzi z serwera DDNS) być nieprawidłowy. Sprawdzić, czy ustawienia serwera DDNS są prawidłowo skonfigurowane. Serwer DDNS może być wyłączony. User name or password isn't correct (Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub hasło) IP address updated error (Błąd aktualizacji adresu IP) Zwrócić się do administratora sieci. Wpisana nazwa użytkownika lub hasło mogą być nieprawidłowe. Sprawdzić, czy ustawienia serwera DDNS są prawidłowo skonfigurowane. Na serwerze DDNS wystąpił błąd aktualizacji adresu IP. Zwrócić się do administratora sieci. Błąd wewnętrzny Undefined error (Nieokreślony błąd) W funkcji DDNS wystąpił błąd. Sprawdzić, czy ustawienia serwera DDNS są prawidłowo skonfigurowane. Wskazania błędów związanych z protokołem NTP Kategoria Wskazanie Opis Błąd połączenia No response from the NTP server (Brak odpowiedzi z serwera NTP) Adres IP serwera może być nieprawidłowy. Sprawdzić, czy adres IP serwera jest prawidłowo skonfigurowany. Serwer NTP może być wyłączony. Zwrócić się do administratora sieci. Błąd wewnętrzny Undefined error (Nieokreślony błąd) W funkcji NTP wystąpił błąd. Sprawdzić, czy ustawienia serwera NTP są prawidłowo skonfigurowane. Synchronizacja ustawienia czasu za pomocą NTP powiodła się. NTP update succeeded (Aktualizacja NTP powiodła się) Skorygowano ustawienie czasu. Wskazania błędów związanych z logowaniem Kategoria Wskazanie Opis Logowanie User name or IP address (Nazwa Wyświetlana będzie nazwa użytkownika lub adres IP) użytkownika do logowania, jeśli w pozycji User auth. wybrana będzie opcja On. Wyświetlany będzie adres IP komputera PC łączącego się aktualnie z kamerą, jeśli w pozycji Host auth. wybrana będzie opcja On. 86

87 Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie Nieprawidłowości w działaniu i ich usuwanie Przed zwróceniem się o pomoc serwisową należy sprawdzić, czy stwierdzone objawy zostały opisane w poniższej tabeli. Jeśli problemu, nawet po sprawdzeniu i próbie rozwiązania nie można usunąć lub jeśli problem nie został opisany poniżej, należy zwrócić się do sprzedawcy. Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Czy kabel sieci LAN (kat. 5 lub wyższej) jest prawidłowo dołączony do gniazda na płycie tylnej kamery? Czy wskaźnik LED połączenia świeci się? Gdy wskaźnik nie świeci się, połączenie z siecią LAN może nie być ustanowione lub sieć pracuje nieprawidłowo. Sprawdzić poprawność połączeń kabli oraz stan okablowania. Czy zasilanie kamery jest włączone? Sprawdzić, czy zasilanie kamery jest włączone. Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Czy ustawione adresy IP są poprawne? 72 Brak możliwości dostępu za pomocą przeglądarki. Czy użytkownik uzyskuje dostęp do nieprawidłowego adresu IP? Sprawdzić połączenie w następujący sposób: W wierszu poleceń systemu Windows wpisać polecenie > ping adres_ip_kamery Jeśli pojawi odpowiedź z urządzenia, połączenie zostało nawiązane. Jeśli tak nie jest, należy wykonać jedną z następujących czynności: Uruchomić kamerę ponownie i w ciągu 20 minut od jej uruchomienia zmienić adres IP za pomocą oprogramowania Panasonic do ustawienia adresu IP. Uruchomić kamerę ponownie przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku [INITIAL SET] znajdującym na kamerze. Nastąpi wówczas przywrócenie ustawień domyślnych, a adres IP powróci do domyślnego ustawienia, czyli Po przywróceniu ustawień domyślnych kamery należy uzyskać do niej dostęp i ponownie ustawić adres IP (po przywróceniu ustawień domyślnych kamery następuje utrata wszystkich ustawień skonfigurowanych wcześniej za pomocą odpowiednich menu). Czy w numerze portu HTTP ustawiona jest wartość 554? W przypadku numeru portu HTTP wybrać numer portu inny niż poniższe numery portu wykorzystywane przez kamerę. Numery portu wykorzystywane przez kamerę: 20, 21, 23, 25, 42, 53, 67, 68, 69, 110, 123, 161, 162, 554, 995, , , ,

88 Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Brak możliwości dostępu za pomocą przeglądarki. Nie można odczytać obrazów z karty pamięci SD. Obraz nie jest wyświetlany w ogóle. Czy inne urządzenie posiada taki sam adres IP? Czy w konfiguracji maski podsieci, z którą nawiązywana jest komunikacja, nie ma sprzeczności? <W przypadku, gdy kamera i komputer PC są połączone z tą samą podsiecią> Czy adresy IP kamery i komputera PC pracują we wspólnej podsieci? Czy zaznaczone jest pole wyboru Użyj serwera proxy... w ustawieniach przeglądarki? W przypadku komunikacji z urządzeniem z tej samej podsieci zaleca się wprowadzenie adresu kamery w polu Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych. <W przypadku, gdy kamera i komputer PC są połączone z różnymi podsieciami> Czy ustawiony adres IP bramy domyślnej dla kamery jest prawidłowy? Czy w pozycji FTP access to camera na karcie [Network] na stronie Network wybrana jest opcja Allow? Konieczne jest wcześniejsze wybranie opcji Allow w pozycji FTP access to camera na karcie [Network] na stronie Network. Czy wpisane hasło jest prawidłowe? Uruchomić ponownie przeglądarkę sieciową i ponownie wpisać hasło. Przypadkowy brak dostępu do karty pamięci SD. Uruchomić ponownie przeglądarkę i spróbować ponownie wyświetlić obraz. Czy w komputerze PC zostało zainstalowane oprogramowanie do wyświetlania obrazu? Zainstalować oprogramowanie do wyświetlania obrazu. Czy oprogramowanie DirectX jest w wersji 9.0c lub nowszej? Sprawdzić wersję oprogramowania DirectX w następujący sposób: (1) Z menu Start systemu Windows wybrać pozycję Uruchom. (2) W wyświetlanym oknie dialogowym wpisać dxdiag i kliknąć przycisk OK. Jeśli oprogramowanie DirectX jest w wersji starszej niż 9.0c, należy je zaktualizować

89 Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Nie jest wyświetlany obraz na stronie obrazu bieżącego Live. Wyświetlany obraz jest rozmyty. Obraz nie jest odświeżany. Obraz nie jest wyświetlany w ogóle lub jest zbyt ciemny. Wyświetlany obraz jest wypłowiały. Migotanie obrazu. Jeśli w sekcji Tymczasowe pliki internetowe w oknie Ustawienia w pozycji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron: wybrana jest opcja Przy każdej wizycie na tej stronie, obraz może niekiedy nie być wyświetlany na stronie obrazu bieżącego. W takim przypadku należy: (1) Z paska menu w przeglądarce Internet Explorer wybrać Narzędzia, Opcje internetowe. Wyświetlone zostanie okno Opcje internetowe. (2) W przeglądarce Internet Explorer 7.0 Na karcie [Ogólne] w sekcji Historia przeglądania kliknąć przycisk [Ustawienia] i wybrać i wybrać opcję Za każdym razem, gdy odwiedzam tę stronę w pozycji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron w sekcji Tymczasowe pliki internetowe w oknie Ustawienia tymczasowych plików internetowych i historii przeglądania. (3) W przeglądarce Internet Explorer 6.0 Na karcie [Ogólne] w sekcji Tymczasowe pliki internetowe kliknąć przycisk [Ustawienia ] i wybrać i wybrać opcję Przy każdej wizycie na tej stronie w pozycji Sprawdź, czy są nowsze wersje przechowywanych stron w oknie Ustawienia. Czy ogniskowanie jest ustawione prawidłowo? Ustawić prawidłowe ogniskowanie. W zależności od wersji stosowanej przeglądarki, mogą pojawić się trudności z odświeżaniem obrazu itp. W zależności od ruchu w sieci lub natężenia dostępu do kamery, mogą pojawić się trudności z wyświetlaniem obrazu z kamery. Aby zażądać od kamery odświeżenia obrazu, należy kliknąć przycisk Odśwież przeglądarki lub nacisnąć przycisk [F5]. Czy został ustawiony odpowiedni poziom jaskrawości? Należy kliknąć przycisk [Normal] (Normalny) przy funkcji [Brightness] (Jaskrawość). Czy został ustawiony odpowiedni poziom jaskrawości? Należy kliknąć przycisk [Normal] (Normalny) przy funkcji [Brightness] (Jaskrawość). Jeśli migotanie występuje często, w pozycji Light control mode ustawić opcję Indoor scene. - Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji

90 Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Zapis obrazu na karcie pamięci SD nie jest możliwy. Nie można przesyłać dźwięku do kamery. Przycisk sygnalizacji wystąpienia alarmu, przyciski AUX oraz wskaźnik stanu zapisu na karcie SD na stronie Live (obrazu bieżącego) nie wskazują bieżących stanów odpowiednich funkcji w czasie rzeczywistym. Nie jest wyświetlany obraz na stronie obrazu bieżącego Live. Nie można pobrać rejestru Czy karta pamięci SD jest włożona prawidłowo? Sprawdzić, czy karta pamięci SD jest włożona prawidłowo. Czy karta pamięci SD jest sformatowana? Sformatować kartę pamięci SD. Czy przełącznik blokady zapisu nie znajduje się w położeniu LOCK (Blokada)? Gdy przełącznik blokady zapisu znajduje się w położeniu LOCK, wyświetlana na karcie [SD memory card] ilość wolnego miejsca oraz całkowita pojemność karty pamięci SD ma postać **********KB/**********KB. Czy karta pamięci nie jest uszkodzona? Liczba sesji zapisu (nadpisań) na karcie pamięci SD jest ograniczona. W przypadku, gdy zapis danych odbywa się często, może to oznaczać koniec jej okresu eksploatacji. Zaleca się wówczas wymianę karty pamięci SD na nową. Czy mikrofon i głośnik są właściwie dołączone do odpowiednich gniazd? Upewnić się, czy połączenia są wykonane prawidłowo. Czy w komputerze PC zostało zainstalowane oprogramowanie do wyświetlania obrazu? Sprawdzić, czy jest zainstalowane oprogramowanie Network Camera View4. Czy w komputerze PC zostało zainstalowane oprogramowanie do wyświetlania obrazu? Sprawdzić, czy jest zainstalowane oprogramowanie Network Camera View4. Czy w pozycji Alarm status update mode wybrana jest opcja Real time? Nacisnąć klawisz [F5] na klawiaturze komputera PC lub kliknąć przycisk [Live]. Pobieranie plików przy pomocy przeglądarki Internet Explorer może nie być możliwe. Kliknąć pozycję Opcje internetowe w menu Narzędzia przeglądarki Internet Explorer, a następnie kartę [Zabezpieczenia]. Kliknąć przycisk [Poziom niestandardowy ], aby otworzyć okno Ustawienia zabezpieczeń. Pod punktem Pobieranie należy wybrać opcję Włącz w pozycji Automatyczne monitowanie dla pobrań plików. Kliknąć przycisk [OK]. Zostanie wyświetlone okno Ostrzeżenie!. Kliknąć przycisk [Tak]. Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji

91 Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Obraz nie jest wyświetlany lub odświeżany w płynny sposób. Nie świecą się wskaźniki LED Nie jest wyświetlany obraz H.264 (lub MPEG-4). Usunąć pliki tymczasowe w następujący sposób: (1) Z paska menu w przeglądarce Internet Explorer wybrać Narzędzia, Opcje internetowe. Wyświetlone zostanie okno Opcje internetowe. (2) W karcie Ogólne, w sekcji Historia przeglądania kliknąć przycisk [Usuń ], zaznaczyć pozycję Tymczasowe pliki internetowe i kliknąć przycisk [Usuń]. Funkcja zapory sieciowej z oprogramowania antywirusowego może filtrować port kamery. Usunąć numer portu kamery z listy numerów portów do filtrowania przez oprogramowanie antywirusowe. Czy w pozycji Link/Access LED na stronie Basic wybrana jest opcja Off? W pozycji Link/Access LED wybrać opcję On. Jeśli oprogramowanie Network Camera View4 zostało usunięte z komputera PC, na którym było zainstalowane oprogramowanie do wyświetlania obrazu Network Camera View3 oraz Network Camera View4, obraz H.264 (lub MPEG-4) może nie być wyświetlany. W takim przypadku usunąć z komputera oprogramowanie Network Camera View3, a następnie zainstalować Network Camera View

92 Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Podczas wyświetlania obrazu H.264 (lub MPEG-4) w dwóch lub więcej oknach przeglądarki, w jednym oknie wyświetlany jest sekwencyjnie obraz z dwóch lub więcej kamer. Może to wynikać z rodzaju zainstalowanej karty graficznej oraz sterowników tej karty. W przypadku wystąpienia tego błędu należy zaktualizować sterowniki karty graficznej do ich najnowszej wersji. Jeśli aktualizacja sterowników nie rozwiąże problemu, należy dostosować sprzętową akcelerację grafiki w następujący sposób. Poniższy opis dotyczy systemu Windows XP zainstalowanego w komputerze PC. (1) Po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki kliknąć prawym przyciskiem na pulpit i wybrać Właściwości z wyświetlanego menu. (2) Wybrać Ustawienia z karty Właściwości: Ekran i kliknąć przycisk [Zaawansowane]. (3) Kliknąć kartę [Rozwiązywanie problemów] i wyłączyć przyspieszenie DirectDraw ustawiając poziom suwakiem Przyspieszenie sprzętowe. - 92

93 W zależności od systemu operacyjnego zainstalowanego w komputerze PC mogą wystąpić opisane poniżej sytuacje. W takich przypadkach należy postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Wykonywanie zalecanych czynności nie powinno wpływać na działanie pozostałych aplikacji ani na poziom bezpieczeństwa systemu. Opisywany poniżej pasek informacyjny ( Information Bar ) będzie wyświetlany jedynie w momencie pojawienia się informacji, zaraz poniżej paska adresu przeglądarki sieciowej. Pasek informacyjny Problem Przyczyna / rozwiązanie Strona Na pasku informacyjnym wyświetlany jest następujący komunikat: Pop-up blocked. To see this pop-up lub additional options, click here (Wyskakujące okienko zablokowane. Aby zobaczyć to okienko lub dodatkowe opcje, kliknij tutaj ). Kliknąć na pasku informacyjnym i wybrać opcję Always Allow Pop-ups from This Site (Zawsze dopuszczaj wyskakujące okienko dla tej strony). Wyświetlone zostanie okno dialogowe Allow popups from this site? (Dopuścić wyświetlanie wyskakujących okienek dla tej strony?). Kliknąć przycisk [Tak]. - Na pasku informacyjnym wyświetlany jest następujący komunikat: This site might require the following ActiveX control 'nwcv4setup.exe' from 'Panasonic Corporation'. Click here to install (Ta strona może wymagać następującego formantu ActiveX: 'nwcv4setup.exe pochodzącej od Panasonic Corporation. Kliknij tutaj, aby zainstalować). Pop-up blocked. To see this pop-up lub additional options, click here (Wyskakujące okienko zablokowane. Aby zobaczyć to okienko lub dodatkowe opcje, kliknij tutaj ). Kliknąć na pasku informacyjnym i wybrać opcję Install ActiveX Control (Zainstaluj formant ActiveX). Zostaje wyświetlone okno Secutity Warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). Wyświetlone zostanie okno Security Warning (Ostrzeżenie o zabezpieczeniach). W tym oknie należy kliknąć przycisk Install (Zainstaluj). - 93

Seria WV-SF330. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model Seria WV-SP300. (opcjonalny obiektyw w serii WV-SP300)

Seria WV-SF330. Instrukcja obsługi Kamera sieciowa. Model Seria WV-SP300. (opcjonalny obiektyw w serii WV-SP300) Instrukcja obsługi Kamera sieciowa Model Seria WV-SP300 Seria WV-SF330 WV-SP306 WV-SF336 (opcjonalny obiektyw w serii WV-SP300) Niniejsza instrukcja obejmuje modele: serii WV-SP300 (WV-SP306, WV-SP305,

Bardziej szczegółowo

WV-NP240 WV-NP244. Panasonic. Instrukcja obsługi sieciowej. Kamera sieciowa. (obiektyw nie wchodzi w skład wyposażenia)

WV-NP240 WV-NP244. Panasonic. Instrukcja obsługi sieciowej. Kamera sieciowa. (obiektyw nie wchodzi w skład wyposażenia) Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obsługi sieciowej WV-NP240 WV-NP244 (obiektyw nie wchodzi w skład wyposażenia) Na rysunku przedstawiono kamerę WV-NP244 W niniejszej instrukcji nie przedstawiono końcowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera IP

Instrukcja obsługi. Kamera IP Instrukcja obsługi Kamera IP APTI-1C3- APTI-1C4- APTI-1D2- APTI-1V2- APTI-1K6- APTI-2K6- APTI-2KP6- APTI-2C4- APTI-2CP6- APTI-2D2- APTI-2DP2- APTI-1D2- APTI-2CP4- UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instalowanie dodatku Message Broadcasting

Instalowanie dodatku Message Broadcasting Message Broadcasting Message Broadcasting jest dodatkiem dla EasyMP Monitor. Dodatek ten umożliwia użytkownikom o uprawnieniach administratora wysyłanie wiadomości i ogłoszeń do jednego lub więcej projektorów

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA701ND v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować punkt dostępowy TL-WA701ND do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji obsługi opisano, jak skonfigurować funkcje Wysyłanie pocztą e-mail oraz Przechowywanie w udostępnionym folderze za pomocą narzędzia konfiguracji funkcji

Bardziej szczegółowo

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania

Xerox WorkCentre 3655 Drukarka wielofunkcyjna Panel sterowania Panel sterowania Dostępność niektórych funkcji zależy od ustawień drukarki. Więcej informacji na temat dostępnych funkcji oraz ustawień podano w Przewodniku użytkownika. 3 4 5 Ekran dotykowy Menu 6 Strona

Bardziej szczegółowo

Podręcznik konfiguracji wysyłania

Podręcznik konfiguracji wysyłania Podręcznik konfiguracji wysyłania W tej instrukcji opisano, w jaki sposób za pomocą Narzędzia konfiguracji funkcji wysyłania skonfigurować urządzenie w celu wysyłania zeskanowanych dokumentów jako wiadomości

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy HD-SDI FLEX-4112HD-SDI UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu

Instrukcja obsługi. Grand IP Camera III. Kamera IP do monitoringu Instrukcja obsługi Grand IP Camera III Kamera IP do monitoringu 1 ROZDZIAŁ 1 1.1Wstęp Grandtec przedstawia kamerę IP z wbudowanym serwerem web i możliwością zarządzania przez WWW. Produkt stanowi idealne

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora

WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora WPA-1000 Bezprzewodowy adapter 802.11g do projektora Skrócona instrukcja obsługi Wersja 2.00 Październik 2007 Wydanie 1 Ustawienia domyślne Adres IP Hasła http://192.168.1.10 Sterowanie konferencją 1234

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows

KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A. INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows KAMERA OBROTOWA IP WIFI HD 720p model: AK203A INSTRUKCJA OBSŁUGI dla Windows Wstęp Kamera AK203A została zaprojektowana z myślą o zastosowaniu w gospodarstwach domowych oraz w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Bardziej szczegółowo

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android

Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Instalowanie certyfikatów celem obsługi pracy urządzenia SIMOCODE pro V PN z poziomu przeglądarki internetowej w systemie Android Wstęp Dostępna od grudnia 2013 roku jednostka podstawowa SIMOCODE pro V

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera

Rozpoczęcie pracy. Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Rozpoczęcie pracy Kalibracja nabojów drukujących bez użycia komputera Należy najpierw wykonać czynności opisane na arkuszu Instalacja, aby zakończyć instalację sprzętu. Następnie należy wykonać czynności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER

SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER SYSTEM CYFROWEJ REJESTRACJI PRZEBIEGU ROZPRAW SĄDOWYCH W SĄDACH POWSZECHNYCH INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU RECOURT PLAYER Identyfikator: Rodzaj dokumentu: Instrukcja użytkownika programu Recourt Player

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi

PC0060. ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji. Instrukcja obsługi PC0060 ADAPTER Kabel Easy Copy PC-Link USB 2.0 Proste kopiowanie, bez instalacji Instrukcja obsługi Rozdział 1 Produkt 1.1 Instrukcja Produkt PC0060 to najlepsze rozwiązanie w zakresie przesyłania danych.

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy IP FLEX-22IP FLEX-88IP FLEX-169IP FLEX-2016IP FLEX-3625IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi

GOCLEVER EYE. Instrukcja Obsługi GOCLEVER EYE Instrukcja Obsługi Spis treści Pierwsze podłączenie Goclever Eye.... 2 Korzystanie z Goclever Eye za pomocą komputera.... 2 a) Przy użyciu programu Goclever Eye PC... 2 b) Przy użyciu interfejsu

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl

Brinet sp. z o.o. wyłączny przedstawiciel DrayTek w Polsce www.brinet.pl www.draytek.pl 1. Firmware Upgrade Utility 1.1. Metoda 1 (standardowa) 1.2. Metoda 2 (niestandardowa) 2. Serwer FTP 2.1. Lokalny serwer FTP 2.2. Zdalny serwer FTP 3. Upgrade przez Web Procedury aktualizacji zostały oparte

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+

Zawartość opakowania Opakowanie karty DWL-G650+ powinno zawierać następujące pozycje: Karta Cardbus sieci bezprzewodowej 2.4 GHz AirPlus G+ DWL-G650+ Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, Windows 2000, Windows ME, Windows 98SE. Przed rozpoczęciem DWL-G650+ Karta Cardbus sieci bezprzewodowej (2.4 GHz) AirPlus G+ Do korzystania z karty

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO ZADŁAWIENIA małe elementy. Dla dzieci powyżej 3 roku życia. Ostrzeżenia Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikroskop Easi-Scope

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi

Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100. Instrukcja obsługi Rejestrator temperatury i wilgotności AX-DT100 Instrukcja obsługi Wstęp Rejestrator temperatury i wilgotności wyposażony jest w bardzo dokładny czujnik temperatury i wilgotności. Głównymi zaletami rejestratora

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2

procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Instrukcja obsługi kwalifikowany znacznik czasu do użycia z procertum SmartSign 3.2 procertum CLIDE Client 2.1 wersja 1.0.2 Spis treści 1. INSTALACJA OPROGRAMOWANIA... 3 2. URUCHOMIENIE APLIKACJI... 8

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50

WWW.ICOMFORT.PL e-mail: biuro@icomfort.pl tel.061 622 75 50 fax. 061 622 76 50 I. WIADOMOŚCI WSTĘPNE... 2 1. Podłączenie czytnika ekey module FS IN... 2 2. Podłączenie czytników i elektrozamka... 2 3. Jak poprawnie korzystać z czytnika... 3 4. Jak nie korzystać z czytnika... 3 II.

Bardziej szczegółowo

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+

DI-614+ Przed rozpoczęciem. Zawartość opakowania. Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz. Ruter bezprzewodowy 2,4 GHz DI-614+ Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Przed rozpoczęciem DI-614+ Bezprzewodowy ruter 2,4 GHz 1. Jeżeli ruter został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania".

Podręcznik sieciowy. W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w Poradniku kopiowania. Podręcznik sieciowy W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera szczegółowe instrukcje i

Bardziej szczegółowo

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej

Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Nr modelu Serie SP 212/SP 213 Przewodnik po ustawieniach sieci bezprzewodowej Wprowadzenie Istnieją dwa tryby sieci bezprzewodowej LAN: tryb infrastruktury do połączenia za pośrednictwem punktu dostępu

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych

Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych Dla klientów używających systemu Windows do połączeń sieciowych W przypadku użycia innego systemu operacyjnego lub architektury dla serwera i klienta połączenie może nie działać prawidłowo, jeśli użyte

Bardziej szczegółowo

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028

DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 DIGITUS Plug&View OptiView Instrukcja Użytkownika DN-16028 1. Wprowadzenie: Seria kamer IP firmy DIGITUS Plug & View oferuje P2P, które umożliwiają uniknięcie skomplikowanych ustawień sieciowych wymaganych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

Sharpdesk Najważniejsze informacje

Sharpdesk Najważniejsze informacje Sharpdesk Najważniejsze informacje Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji, ponieważ informacje w niej zawarte są bardzo ważne. Numery Seryjne Sharpdesk Ten produkt może zostać zainstalowany tylko na

Bardziej szczegółowo

TREND 250 H.264 DVR Central Management System

TREND 250 H.264 DVR Central Management System TREND 250 H.264 DVR Central Management System Spis treści Spis treści... 1 1. Wprowadzenie... 2 2. Instalacja pakietu CMS/NVMS...3 3. Zarządzanie urządzeniami... 9 4. Podgląd obrazu z wielu rejestratorów...15

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia.

Instrukcja szybkiej instalacji. Przed przystąpieniem do instalacji należy zgromadzić w zasięgu ręki wszystkie potrzebne informacje i urządzenia. Instrukcja szybkiej instalacji Do konfiguracji modemu może posłużyć dowolna nowoczesna przeglądarka np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DSL-300T ADSL Modem Przed rozpoczęciem Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo