Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne na moment jej publikacji. Firma AL-NET Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian związanych z rozwojem oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Niniejsza instrukcja opisuje tylko aplikację klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S.

2 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 2 Spis treści 1 WSTĘP OPIS SYSTEMU UŻYTKOWANIE APLIKACJI KLIENTA SYSTEMU VIDEODR-S GŁÓWNY WIDOK WYWOŁANIE POŁĄCZENIA KSIĄŻKA ADRESOWA OPCJE WYŚWIETLANIA USTAWIENIA ARCHIWUM USTAWIENIA PROGRAMU PRZEGLĄDANIE ARCHIWÓW WIDEO Panel sterowania archiwum Szukanie ruchu w obrazach archiwum Zapisywanie archiwum w postaci filmu Znakowanie zapisu archiwum Powiększanie fragmentów obrazu Ustawianie parametrów obrazu archiwum i czułości detekcji ruchu Skalowanie przebiegów czasowych Przeglądanie zapisów z danego dnia użycie kalendarza STEROWANIE GŁOWICAMI OBROTOWYMI USTAWIANIE STEROWANIA GŁOWICAMI PANEL STEROWANIA GŁOWICAMI KONTAKT... 20

3 3 AL-NET Sp. z o.o. 1 Wstęp Technologia cyfrowa z powodzeniem opanowuje te dziedziny życia, w których do tej pory miała marginalny udział. Dzieje się tak dzięki ciągłemu postępowi technicznemu oraz rozwojowi nowych algorytmów. Zastosowanie nowych technik oraz metod przy cyfrowym zapisie i kompresji obrazu, spadek cen pamięci masowych oraz szybkich jednostek komputerowych, przyczyniło się do powstania nowoczesnych systemów telewizji przemysłowej, z których obecnie najlepszym jest system VideoDR-S. 1.1 Opis systemu VideoDR-S jest cyfrowym rejestratorem video przeznaczonym do współpracy z kamerami telewizji przemysłowej. System działa na komputerach klasy PC pod systemem operacyjnym Microsoft Windows Może rejestrować obraz z maksymalnie 16 kamer, obsługuje maksymalnie 12 zdalnych przełączników, oraz 16 wejść dla dodatkowych wejść alarmowych. Umożliwia kontrolę i sterowanie poprzez sieć komputerową (np.: Internet). Specjalna wersja programu umożliwia również sterowane głowicami obrotowymi. Detekcja ruchu w dowolnych obszarach ekranu, również analiza ruchu w archiwach. Różnicowa metoda kompresji obrazu przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu pozwala na dłuższe, niż w innych systemach tego typu, zapisywanie obrazu przy tej samej objętości plików. Zastosowany algorytm różnicowy, którego zasada zapisywania obrazu wideo polega nie na wymianie całej następnej klatki, lecz tylko jego części, która uległa w tym czasie zmianie. Wymieniane fragmenty obrazu nazywa się w systemie mianem delt. Oprogramowanie służące do obsługi VideoDR-S dzieli się na dwa, niezależnie pracujące programy. Pierwszym z nich jest aplikacja serwera obsługująca kartę przechwytywania obrazu oraz procesy z tym związane. Drugim jest aplikacja klienta stosowana do łączenia się z serwerem przez sieć komputerową (połączenie internetowe, komutowane telefoniczne, itd.). Całość oprogramowania jest dostępna standardowo w języku polskim. Na wersje instalacyjne składają się dwa osobne pliki uruchamialne osobno dla klienta i serwera. Aplikacja klienta jest darmowa i opcjonalna, umożliwia zdalne zarządzanie i przeglądanie udostępnianych przez serwer danych. Można uruchamiać kilka aplikacji typu klient i łączyć się z różnymi serwerami, obciąża to jednak procesor i łącze, a co za tym idzie obniża to również liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

4 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 2 Użytkowanie aplikacji klienta systemu VideoDR-S 2.1 Główny widok W górnej części umieszczono rozwijane menu umożliwiające dostęp do następujących opcji systemu. Menu Program: o Minimalizuj powoduje zminimalizowanie okna do ikony w pasku zadań systemu Windows o Koniec zakończenie programu, po wybraniu tej opcji program pyta się czy zapisać zmiany w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie to należy wskazać miejsce i nazwę pliku. Narzędzia o Połączenie o Archiwum o Głowice Ustawienia o Książka adresowa o Opcje wyświetlania o Archiwum o Głowice O programie: wywołuje okienko wyświetlające informacje o producencie i wersji programu. Na środku okna znajdują się jedne z najważniejszych elementów systemu, czyli widoki z kamer. 4

5 5 AL-NET Sp. z o.o. Uwaga! Liczba widzianych kamer, przełączników i wejść alarmowych zależy od tego jakie prawa ma użytkownik wywołujący zdalne połączenie z serwerem. Po lewej stronie umieszczono ikony ułatwiające bezpośrednie przejście do żądanej funkcji konfiguracyjnej programu oraz przełączanie widoków kamer. Włączanie / wyłączanie nagrywania obrazu z serwera. Wywołanie połączenia z serwerem VideoDR-S. Książka adresowa Ustawienia opcji wyświetlania obrazu Przeglądanie archiwów wideo Ustawienia archiwum Ustawienia programu. Sterowanie głowicami - Umożliwia ustawienia joysticka i klawiatury do sterowania głowicami do kamer. Panel sterowania głowicami Wirtualny joystick, jeżeli nie został podłączony joystick to istnieje możliwość sterowania ruchami głowic przy pomocy tego panelu. Opcje przełączania widoków kamer. Dzielą ekran w sposób pokazany na ikonie. Prawa strona ekranu mieści ikony przedstawiające przełączniki i wejścia czujników kart wideo. Wciśnięcie ikony reprezentującej dany przełącznik spowoduje jego zadziałanie, co zostanie przedstawione zmianą wyglądu ikony. Ikony przełączników. Każda karta wideo posiada wbudowane 3 przełączniki, a więc system może maksymalnie obsłużyć 12 przełączników. Klikając kursorem myszki na danym przełączniku zmieniamy jego stan. Na obrazku obok przełącznik numer 1 jest włączony, a pozostałe nie. Taki przełącznik może np.: włączać oświetlenie w pomieszczeniu. Ikony wejść alarmowych. W każdej karcie wbudowano 4 wejścia alarmowe, co daje maksymalnie 16 obsługiwanych przez system, niezależnych czujników dodatkowych. Klikając prawym przyciskiem na danej ikonie możemy zmienić ustawienia wejścia alarmowego szczegóły Rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania Wywołanie połączenia Po uruchomieniu aplikacji domyślnie pojawia się okienko Połączenia. Oczywiście w każdej chwili pracy programu możemy wywołać to okienko, wystarczy wcisnąć ikonę

6 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 6. Pojawi się okienko z rozwijaną listą zdefiniowanych w Książce adresowej serwerów. Wybierając z rozwijanego menu dany serwer i klikając na przycisk Połącz zostanie nawiązane połączenie z serwerem. Pojawi się napis Proszę czekać. Trwa przesyłanie danych. Po chwili powinny się pojawić się obrazy z kamer, wejścia i wyjścia, ale tylko te, do których nadano nam uprawnienia w aplikacji serwera. Ustawienia dla serwera demonstracyjnego Adres serwera demo.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera floryda.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera alnet.vdr-s.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera gdansk.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera sydney.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Możemy wybrać numer kamery klikając prawym przyciskiem myszy na obrazie, jeżeli będziemy mieli podział na mniej kamer niż mamy dostępnych.

7 7 AL-NET Sp. z o.o. Z tego menu kontekstowego możemy również zapisać aktualnie wyświetlany obraz do pliku JPG. Wybór sposobu wyświetlania programu dokonuje się z menu kontekstowego przez wybór opcji Wyświetlanie. Dostępne tryby to Normalne domyślne ustawienie, okno programu zajmuje cały ekran widoczne są paski ikon oraz menu, Pełny ekran widoczny jest tylko widok kamer (bez pasków ikon i menu), Podgląd program pracuje w trybie okienkowym możliwe jest włączenie trybu Zawsze na wierzchu oraz Pokaż menu, takie okienko można dowolnie skalować i umieszczać w wybranym miejscu ekranu. Dodatkowo można wywołać nowe połączenie wybierając Połącz lub zakończyć program wybierając Wyjście. 2.3 Książka adresowa W celu zapamiętania w programie adresów komputerów pełniących rolę serwera, naciskamy ikonę reprezentującą Książkę adresową. Jeżeli chcemy wpisać ustawienia połączenia dla nowego serwera to wciskamy przycisk Dodaj/Zmień, wpisujemy nazwę (domyślnie wpisuje się Server Video). Podajemy adres internetowy komputera lub jego nr IP, numer portu (domyślnie 9000), login, hasło i zatwierdzamy.

8 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Opcje wyświetlania Okienko opcji wyświetlania wywołuje się przez kliknięcie na ikonie. Tutaj możemy ustawić jakość obrazu, który do nas dociera. Gorszej jakości obraz jest bardziej skompresowany, a co za tym idzie ma mniejszy rozmiar. To powoduje przyspieszenie transmisji danych i obraz z kamer pojawia się szybciej. Mamy wpływ na jakość klatek bazowych (pojawiających się raz na 20 sekund) oraz obszarów wymienianych (delt). Domyślne ustawienia jakości (klatki 25, delty 25) przystosowane są dla połączenia modemowego. W przypadku posiadania stałego łącza można ustawić dla obu parametrów maksymalną wartość 100. Po każdorazowym ustawieniu należy wcisnąć przycisk Zatwierdź zmiany. W ramce Wyświetlanie ustala się jakie informacje mają być wyświetlane na obrazie kamery, a przycisk Kolor tekstu przełącza kolor w jakim wyświetlane są napisy na obrazie. Jakość oraz kolor napisów zmienia się dla wszystkich kamer jednocześnie. Przycisk Wyostrzanie powoduje polepszenie jakości obrazu kosztem wzrostu zużycia zasobów procesora, wobec czego opcja ta może być niewskazana przy słabszych komputerach. 2.5 Ustawienia archiwum W celu nagrywania obrazu z serwera należy utworzyć bazy wideo. W ramce Położenie plików archiwum wybieramy Ścieżkę, Rozmiar katalogu, Rozmiar pliku. Rozmiar pliku określa jak pliki o jakiej wielkości mają być tworzone w danej lokalizacji. Przycisk. Dwukrotne szybkie kliknięcie na liczbie w kolumnie Rozmiar lub Rozmiar pliku umożliwi edycję tego pola. Dodaj nową lokalizację umożliwia dodanie nowej ścieżki. Przycisk Zmień ścieżkę umożliwia zmienienie lokalizacji. Wciśnięcie przycisku Przeglądaj lokalizację umożliwi wybranie katalogu, w którym są inne bazy wideo i odtworzenie ich. Przycisk Przebuduj archiwum umożliwia przebudowanie bazy wideo zgodnie z wybranymi ustawieniami.

9 9 AL-NET Sp. z o.o. 2.6 Ustawienia programu Ikona otwiera okno ustawień programu umożliwiając wybór języka interfejsu. 2.7 Przeglądanie archiwów wideo Przejście do widoku archiwum możliwe jest przez wciśnięcie ikony z paska ikon po lewej stronie głównego widoku systemu VideoDR-S lub wybierając z górnego menu Narzędzia podmenu Archiwum. Każdorazowe wejście do archiwum poprzedzone jest pytaniem o wybór rodzaju przeglądanego archiwum: Archiwum lokalne umożliwia obejrzenie nagranych lokalnie przez klienta obserwowanych zdalnych obrazów. Jest to możliwe jeżeli ustawiliśmy bazę archiwum wideo Rozdział 2.5. Archiwum zdalne umożliwia zdalne przeglądanie archiwum na serwerze VideoDR-S. Archiwum z dysku umożliwia wybranie archiwum zapisanego w dowolnym katalogu dostępnym dla komputera. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno wyboru folderu i należy wskazać, w którym folderze umieszczono nagrania wideo. Przejście do widoku archiwum możliwe jest przez wciśnięcie ikony z paska ikon po lewej stronie głównego widoku systemu VideoDR-S lub wybierając z górnego menu Narzędzia podmenu Archiwum. Wywołanie widoku archiwum zastępuje widok główny.

10 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 10 W górnej części okna archiwum wyświetlany jest przebieg czasowy z nagrań tzw. log, zielone kreski reprezentują nagrane obrazy z kamer. Kursorem myszki można wybrać dowolne miejsce z logu w wyniku, czego wyświetlony zostanie obraz nagrany w danym momencie. Aktualnie zaznaczony kursorem myszy obraz z kamery, otoczony jest czerwoną obwódką oraz pasek logu kamery aktualnie zaznaczonej jest podświetlony. W lewym górnym rogu pod logiem czasu umieszczono wskaźnik określający czas w którym znajduje się aktualnie kursor na logu czasu. Pionowe żółte paski określają momenty w których włączono lub wyłączono system Panel sterowania archiwum Pierwsze pole tekstowe wyświetla czas z archiwum wideo, w miejscu umieszczenia kursora myszy. Drugie pole tekstowe wyświetla czas z początku wyświetlanego u góry przebiegu czasowego, a trzecie pole z jego końca Po lewej stronie ekranu widoczny jest panel sterowania archiwum: Przyciski służą do sterowania odtwarzaniem obrazu. Ikona włącza odtwarzanie w przód, jeśli obok umieszczona napis np.: 2x oznacza to wielokrotność odtwarzania czasu rzeczywistego, MAX odtwarza z maksymalną prędkością jaką pozwala wydajność procesora. Ikona zatrzymuje odtwarzanie. Ikona włącza odtwarzanie wstecz. Ikony i umożliwiają odtwarzanie po jednej klatce odpowiednio w przód i wstecz.

11 11 AL-NET Sp. z o.o. Ikona umożliwia zaznaczenia na jednej lub kilku kamerach obszarów wyszukiwania ruchu. Ikoną rozpoczynamy proces detekcji ruchu w zaznaczonym wcześniej fragmencie obrazu. Dokładny opis w Rozdziale Ikona umożliwia powiększanie obrazu z archiwum. Wybranie ikony umożliwia zapis klatki z aktualnie zaznaczonej kamery. Bieżąco zaznaczona kamera to ta w czerwonej obwódce. Ikona powoduje wywołanie okienka z opcjami korekcji odtwarzanego obrazu dla poszczególnych okien. W tym okienku można również ustawić czułość wyszukiwania ruchu w archiwum. Ikona umożliwia zapisanie wybranego fragmentu z danej kamery do pliku w postaci filmu. Format zapisu zależy od zainstalowanych w systemie kodeków, a więc może to być zwykły plik AVI bez kompressji, a nawet popularny DIVX. Przyciski służą kolejno do: 1 wstawiania znacznika w miejscu kursora, 2 przeglądanie wg znaczników wstecz, 3 - przeglądanie wg znaczników w przód. Umieszczone poniżej przyciski służą do przesuwania, pomniejszania oraz powiększania obrazów przebiegów czasowych nagrań. Ikony przesuwają przebieg czasowy do przodu, pierwsza po kilka klatek, druga o cały zakres (ustawia koniec przebiegu na początku przy zachowaniu skali). Po powiększeniu obrazu z kamery na cały ekran, pierwszy przyciski przesuwają obraz o jedną sekundę. Ikony przesuwają przebieg czasowy wstecz, funkcyjnie analogicznie do ikon przesuwających przebieg do przodu. Ikona skaluje przebieg czasowy powiększając go (przybliża), natomiast ikona skaluje pomniejszając (oddala). Ikona skaluje obraz do całego wybranego dnia od godziny 0:00 do godziny 24:59. UWAGA! Przybliżanie przebiegów czasowych możliwe jest również przy użyciu myszy: należy najechać kursorem myszy na przebieg czasowy, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przesunąć w bok do miejsca końca interesującego nas fragmentu, a następnie puścić przycisk myszy (tak jak zaznaczamy tekst w edytorze tekstu). Ustawienia jakości przesylanego obrazu. Kliknięcie powoduje wyświetlenie okienka ustawienia jakości klatek bazowych i delt:

12 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 12 Przycisk Kalendarz umożliwia wybór archiwum z danego dnia i wyświetlenie go w postaci przebiegu czasowego. Przycisk Kopia zapasowa włącza okno dialogowe utworzenia kopii zapasowej archiwum wideo z dowolnie wybranego okresu czasu. Przycisk Koniec zamyka okno archiwum. Podziały obrazu. Ikony dzielą ekran w sposób wskazany na danej ikonie, na tej samej zasadzie, co w widoku głównym systemu VideoDR-S. Jeżeli na obrazie z kamery klikniemy prawym przyciskiem, pojawi się okienko wyboru kamery, którą chcemy wyświetlić. Możemy dowolnie ustawiać kolejność obrazów z kamer metodą przeciągnij i upuść, czyli klikając lewym przyciskiem myszy na obrazie i trzymając go przesuwamy w inne miejsce i obrazy zamienią się miejscami Szukanie ruchu w obrazach archiwum System VideoDR-S umożliwia wyszukiwanie ruchu w archiwach wideo. Taka funkcja jest przydatna, gdy chcemy przekonać się, co spowodowało ruch w danym obszarze, a nie chcemy przeglądać archiwum klatka po klatce. W tym celu wciskamy ikonę zaznaczania obszarów do wyszukiwania ruchu. Program wejdzie w tryb zaznaczania obszarów do detekcji. Następnie kursorem myszy zaznaczamy obszar na obrazie z kamer lub z kamery. Dalej przyciskamy ikonę i rozpoczęty zostanie proces wyszukiwania ruchu w archiwum. System VideoDR-S przewinie archiwum do momentu, w którym w zaznaczonych obszarach wystąpił jakikolwiek ruch. Obraz zostanie. Ponowne kliknięcie ikony, spowoduje dalsze wyszukiwanie ruchu. Poniżej przykład szukania ruchu w zaznaczonych obszarach:

13 13 AL-NET Sp. z o.o. Dla każdej z kamer osobno można ustalić czułość wyszukiwania ruchu w archiwum. Opcja ta dostępna jest w okienku parametrów obrazu wywoływanym ikoną Zapisywanie archiwum w postaci filmu Program umożliwia zapisanie wybranego fragmentu do pliku wideo w postaci filmu. Format zapisu zależy od zainstalowanych w systemie kodeków, a więc może to być zwykły plik AVI bez kompresji, a nawet popularny DIVX.

14 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 14 Wybieramy z której kamery będziemy nagrywać plik AVI, zakres czasowy, liczbę klatek na sekundę oraz pod jaką nazwą zapisać plik. Po wciśnięciu OK, pojawi się okienko wyboru kodeka (kompresora) przy pomocy którego ma zostać zakodowany plik Znakowanie zapisu archiwum Oznakowanie wybranych fragmentów archiwum umożliwia szybkie przeglądanie według wybranych zakładek. Wstawienie zakładki możliwe jest podczas oglądania obrazu na żywo należy wtedy kliknąć prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybrać Dodaj znacznik do archiwum. Pojawi się okienko wyboru nazwy dla znacznika oraz wybór czasu oznakowania czyli aktualnego czasu. Znacznik możemy dodać również podczas przeglądania archiwum, jak również wymusić oznakowanie zapisu w momencie detekcji ruchu, uaktywnienia wejścia alarmowego lub dowolnego innego zdarzenia wyzwalanego harmonogramem zadań. Znacznik jest w archiwum widziany jako czerwona pionowa kreska na logu czasu. Przeglądania według znaczników dokonujemy korzystając z przycisków znaczników, które opisane są w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania Powiększanie fragmentów obrazu Ikoną włączamy tryb zaznaczania obszarów do powiększania. W tym trybie zaznaczenie fragmentu obrazu (czyli przeciągnięcie kursorem myszki z wciśniętym lewym przyciskiem i puszczenie go na końcu zaznaczenia) spowoduje powiększenie go do pełnego okienka wyświetlanego obrazu. Wyjście z trybu powiększania następuje przez przejście do trybu zaznaczania obszarów do detekcji (ikona ) lub ponowne wciśnięcie ikony powiększania. Taki obraz w powiększeniu można odtwarzać, co więcej można dla każdej z kamer ustawić inny obszar powiększenia Ustawianie parametrów obrazu archiwum i czułości detekcji ruchu Odtwarzając obraz można na bieżąco korygować jego parametry. Parametry te

15 15 AL-NET Sp. z o.o. ustawiamy dla każdej z kamer oddzielnie. Okienko wywołuje się ikoną. Parametr Czułość detekcji dotyczy oczywiście czułości, z jaką program ma wyszukiwać ruch w archiwum dla danej kamery. Przesuwając wskaźnik w prawą stronę zwiększamy czułość detekcji. Suwaki Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie powodują skorygowanie odtwarzanego obrazu w zależności od ustawienia wskaźnika, w prawo zwiększamy wartość parametru, w lewo zmniejszamy Skalowanie przebiegów czasowych Ikona skaluje przebieg czasowy powiększając go (przybliża), natomiast ikona skaluje pomniejszając (oddala). Wciśnięcie przycisku Pokaż całą dobę spowoduje wyskalowanie logu w taki sposób, że początek będzie ustawiony na godzinę 00:00 danego dnia, a koniec na godzinę 00:00 następnego. Przybliżanie przebiegów czasowych możliwe jest również przy użyciu myszy: należy najechać kursorem myszy na przebieg czasowy, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przesunąć w bok do miejsca końca interesującego nas fragmentu, a następnie puścić przycisk myszy (tak jak zaznaczamy tekst w edytorze tekstu). Taka operacja zaowocuje przybliżeniem zaznaczonego fragmentu w taki sposób, że zaznaczony początek stanie się początkiem przebiegu, a zaznaczony koniec fragmentu, końcem wyświetlanego przebiegu Przeglądanie zapisów z danego dnia użycie kalendarza System VideoDR-S umożliwia przeglądanie archiwów przy użyciu praktycznego kalendarza. Uruchamiamy go wciskając przycisk Kalendarz z panelu sterowania archiwum. Wyświetlone zostanie okno z kalendarzem, a dni, w których były dokonywane zapisy będą zaznaczone wytłuszczoną czcionką. Wyboru dokonujemy przez naciśnięcie interesującego nas dnia na kalendarzu i przycisku OK. Aby zobaczyć nagrania z całego okresu należy wcisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.

16 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 16

17 17 AL-NET Sp. z o.o. 3 Sterowanie głowicami obrotowymi Uwaga! Sterowanie głowicami obrotowymi nie jest zaimplementowane wersji programu VideoDR-S HE (Home Edition). 3.1 Ustawianie sterowania głowicami Okienko ustawień sterowania głowicami wywołuje się przez naciśnięcie ikony paska ikon po lewej stronie. z Po otwarciu okienka należy wybrać joystick, którego ustawienia dotyczą. Następnie dokonujemy wyboru protokołu jakim typem głowicy chcemy sterować: Lilin, Sensormatic, Pelco. Dalej wybieramy port szeregowy, do którego podłączony jest konwerter RS-485 (Com1 lub Com2). Ikony na środku okna, klawiatura, joystick i myszka: Umożliwiają przejście do zdefiniowania zachowania się programu w zależności od naciśnięcia danego przycisku lub ruchu joystickiem.

18 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 18 Po wybraniu klawiatury możemy dla różne klawisze przyporządkować do różnych funkcji (klikamy dwukrotnie albo wybieramy Dodaj nowy jeżeli nic nie mamy) naciskamy na klawiaturze jakiś klawisz, a z prawej strony wybieramy komendę co ten klawisz ma robić np.: Ustaw pozycję, Obróć w lewo, Obróć w prawo. Możemy przyporządkować dowolną ilość tych komend. Szybkość obrotu ustawiamy w zakresie od 1 do +1. Domyślnie zdefiniowano klawisze dla zapamiętywania pozycji kamery (SHIFT+F2... SHIFT+F11) oraz ustawiania głowicy w zapamiętanej pozycji (F2...F11). Ustawienia dla myszki w obecnej wersji programu nie działają. Będą definiowane i używane analogicznie jak klawiatura i joystick. 3.2 Panel sterowania głowicami Wybierając ikonę z listy ikon po lewej stronie otworzymy okienko tzw. joysticka ekranowego. Przydaje się to,jeśli nie mamy się zwykłego joysticka USB analogowego. Strzałki określają kierunki, poniżej opcje zbliżania i oddalania. Ikony żółwia, człowieka i zająca określają szybkości ruchu kamery po naciśnięciu danej strzałki. Dokładniej oznacza to, że wciśnięcie strzałki spowoduje przesunięcie głowicy o pewien określony odcinek. Jeśli wybierzemy żółwia to głowica będzie bardzo powoli

19 19 AL-NET Sp. z o.o. się obracała, jeżeli człowieka na środku to ze średnią szybkością, zając bardzo szybko. Ikony z cyframi emulują wciśnięcie przycisku joysticka, a ostatnia ikona na dole włącza tryb krokowy.

20 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Kontakt Alnet Sp. z o.o. ul. 3 Maja Sopot tel (+48 58) tel (+48 58) tel (+48 58) tel (+48 58) fax (+48 58)

Podręcznik użytkownika aplikacji klienckiej Mobile VDR-C systemu VideoDR-S na telefony Nokia 7650 i 3650

Podręcznik użytkownika aplikacji klienckiej Mobile VDR-C systemu VideoDR-S na telefony Nokia 7650 i 3650 Podręcznik użytkownika aplikacji klienckiej Mobile VDR-C systemu VideoDR-S na telefony Nokia 7650 i 3650 Wersja instrukcji 1.0 (kwiecień 2003) Dotyczy programu w wersji 1.07 2003 AL-NET Sp. z o.o. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika

ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika ANDROID CMS dla urządzeń z systemem Android instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika wersja 1.0 (Styczeń 2012) Instrukcja dla programu w wersji 3.0.9 1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 1.1 Opis systemu...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C 2 systemu VideoDR-S

Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C 2 systemu VideoDR-S Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C 2 systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 2.0 (styczeń 2004) Dotyczy klienta w wersji 2.0.0.147 2000-2004 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi

CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi CMS Mobile dla telefonów Blackberry instrukcja obsługi Instrukcja obsługi wersja 1.0 (Marzec 2012) Instrukcja dla programu w wersji 2.2.7 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19.

K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR. DVR klient. Instrukcja użytkownika 2011.05.19. Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR DVR klient Instrukcja użytkownika 2011.05.19 Strona 1 / 5 1. Jak połączyć się z DVR poprzez sieć komputerową. K2 XVR-04, K2 XVR-08, K2 XVR-16, K2 XVR-24 (Rysunek 1)

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM5 Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM5 Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM5...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania gdmss Lite Android DVR Mobile Client Instrukcja obsługi oprogramowania Tylko na telefony z systemem Android Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje...3 1.3 Obsługiwane wersje

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad

CMS ios. Instrukcja obsługi dla iphone i ipad CMS ios Instrukcja obsługi dla iphone i ipad Instrukcja obsługi wersja 1.0 (January 2012) Instrukcja dla programu w wersji 1.40 1 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1 Opis systemu 4 2. Pierwsze uruchomienie programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe)

Instrukcja programu monitoringu przemysłowego. SelCamNet. Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe) Instrukcja programu monitoringu przemysłowego SelCamNet Program kliencki Przeglądarka Selcamnet (MultiPrzegladarkaNet.exe) Rozruch programu Plansza startowa z wersją programu. Po chwili pojawi się okno

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

XVR CMS Software. Strona 1

XVR CMS Software. Strona 1 XVR CMS Software Program zarządzający typu: klient - serwer: podglądem obrazów z wielu rejestratorów jednocześnie, organizacją rejestracji obrazów z kamer na pamięciach masowych zainstalowanych poza rejestratorami

Bardziej szczegółowo

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi

Divar - Archive Player. Instrukcja obsługi Divar - Archive Player PL Instrukcja obsługi Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi PL 1 Divar Digital Versatile Recorder Divar Odtwarzacz Instrukcja obsługi Spis treści Rozpoczęcie pracy........................................2

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym

Rozdział II. Praca z systemem operacyjnym Rozdział II Praca z systemem operacyjnym 55 Rozdział III - System operacyjny i jego hierarchia 2.2. System operacyjny i jego życie Jak już wiesz, wyróżniamy wiele odmian systemów operacyjnych, które różnią

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07

Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 Compas 2026 Vision Instrukcja obsługi do wersji 1.07 1 2 Spis treści Integracja...5 1.Compas 2026 Lan...5 Logowanie...7 Użytkownicy...8 Raporty...10 Tworzenie wizualizacji Widoki...12 1.Zarządzanie widokami...12

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Rozproszony System Monitoringu IXM Instrukcja obsługi

Rozproszony System Monitoringu IXM Instrukcja obsługi Instrukcja Obsługi I Rozproszony System Monitoringu IXM Instrukcja obsługi 1 Rozproszony System Monitoringu IXM Spis treści 1Opis systemu...3 1.1Rejestratory...3 1.2Odbiorniki IXM...3 2Obsługa programu

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści

programu Neofon instrukcja obsługi Spis treści instrukcja obsługi programu Neofon Spis treści... 2 Główne okno aplikacji... 3 Panel dolny... 4 Klawiatura numeryczna... 5 Regulacja głośności... 6 Książka adresowa... 7 Okno dodawania/edycji kontaktu...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki IPOX v 1.1, 07-09-2015 1 Spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...3 2. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 3. Ustawienia nagrywania...6 4. Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw.

WINDOWS 7. Kontakt do organizatora: Fundacja Aktywny Senior tel. 501 436 730, 605 257 600 mail: m.ferenc@sektor3.wroclaw.pl www.as.sektor3.wroclaw. WINDOWS 7 WINDOWS 7 Windows pierwsze kroki Włączamy i wyłączamy komputer naciskając na obudowie przycisk. Należy go nacisnąć, a nie przytrzymać! Czasem komputer skonfigurowany jest tak, że aby go wyłączyć

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku

Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku Instrukcja obsługi ebook Geografia XXI wieku 1. Minimalne wymagania sprzętowe System operacyjny: Microsoft Window XP SP3 (32 bit), XP SP2 (64 bit), Windows Vista SP1, 7, Microsoft Windows Server 2003 SP2,

Bardziej szczegółowo

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi

URLOPY BY CTI. Instrukcja obsługi URLOPY BY CTI Instrukcja obsługi 1. Wstęp.... 3 2. Uruchomienie programu.... 4 3. Rozpoczęcie pracy w programie.... 6 4. Widok kalendarza.... 8 5. Widok pracowników.... 10 6.Tabela z danymi... 11 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na telefony Symbian OS 9, Edycja 3

Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na telefony Symbian OS 9, Edycja 3 Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na telefony Symbian OS 9, Edycja 3 Wersja instrukcji 1.0 (wrzesień 2007) Dotyczy klienta w wersji 131 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet

Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Projekt OKNO NA ŚWIAT - PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU W MIEŚCIE Podstawy systemu operacyjnego Windows 7 i bezpieczne korzystanie z sieci Internet Zadania do wykonania Ćwiczenie 1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia

Instrukcja obsługi Platformy nszkoła. Panel Ucznia Instrukcja obsługi Platformy nszkoła Panel Ucznia Spis Treści I. Rozpoczęcie pracy... 3 Pulpit... 3 Menu Start... 4 Tablica... 4 II. Mój profil... 5 Dane personalne... 5 Adres do korespondencji... 6 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104

REJESTRATOR CYFROWY INTROX IN 104 ul. Płomyka 2, 02-490 Warszawa email: janex@janexint.com.pl http://www.janexint.com.pl Sp. z o.o. tel. (022) 863-63-53 REJESTRATOR CYFROWY IN 104 INDEKS Wprowadzenie 3 Przedni panel 3 Tylny panel 4 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

Głowice obrotowe VDR-S AV

Głowice obrotowe VDR-S AV Głowice obrotowe VDR-S AV 1 Głowice obrotowe VDR-S AV 2000 2005 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie jej publikacji. Firma AL-NET Sp. z o.o. zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę

1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14. 1.2 Ustawienia wprowadzające. Auto CAD 14 1-1. Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę Auto CAD 14 1-1 1. Wprowadzenie. 1.1 Uruchamianie AutoCAD-a 14 Aby uruchomić AutoCada 14 kliknij ikonę AutoCAD-a 14 można uruchomić również z menu Start Start Programy Autodesk Mechanical 3 AutoCAD R14

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu VDR-S AV

Instalacja systemu VDR-S AV Quick start VDR-S AV 1 Instalacja systemu VDR-S AV Dotyczy wersji 2.0.353 2000 2005 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie jej publikacji. Firma AL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG

Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG Instrukcja obsługi programu CMS Dla rejestratorów HANBANG 1. Wymagania sprzętowe: Minimalne wymagania sprzętowe: System operacyjny: Windows Serwer 2003 Standard Edition SP2 Baza danych: Mysql5.0 Procesor:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika

Expo Composer. www.doittechnology.pl 1. Garncarska 5 70-377 Szczecin tel.: +48 91 404 09 24 e-mail: info@doittechnology.pl. Dokumentacja użytkownika Expo Composer Dokumentacja użytkownika Wersja 1.0 www.doittechnology.pl 1 SPIS TREŚCI 1. O PROGRAMIE... 3 Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Licencjonowanie... 3 2. PIERWSZE KROKI Z Expo Composer... 4

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu.

Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Klub Seniora - Podstawy obsługi komputera oraz korzystania z Internetu Str. 1 Dokument zawiera podstawowe informacje o użytkowaniu komputera oraz korzystaniu z Internetu. Część 3 Opis programu MS Office

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 '

INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' INSTRUKCJA OBSŁUGI DIODOWEGO WYŚWIETLACZA TEKSTÓW PIEŚNI STEROWANEGO Z TABLETU 10,1 ' -1- Spis treści - 1. O programie... 3 2. Uruchomienie programu... 3 3. Przygotowanie urządzenia do pracy... 4 4. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER

Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Instrukcja instalacji i obsługi oprogramowania OPTIVA VIEWER Volta Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa v. 1.0 tel. 22 572 90 20, fax. 22 572 90 30, www.volta.com.pl, volta@volta.com.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki

Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki Ćwiczenie 1: Pierwsze kroki z programem AutoCAD 2010 1 Przeznaczone dla: nowych użytkowników programu AutoCAD Wymagania wstępne: brak Czas wymagany do wykonania: 15 minut W tym ćwiczeniu Lekcje zawarte

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile

instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile instrukcja obsługi Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne oparte na systemie Android. NMS Mobile UWAGI I OSTRZEŻENIA Oprogramowanie klienckie na urządzenia mobilne dla NMS Serwer UWAGA! POWIELANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09

System Muflon. Wersja 1.4. Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 System Muflon Wersja 1.4 Dokument zawiera instrukcję dla użytkownika systemu Muflon. 2009-02-09 SPIS TREŚCI 1. Firmy... 3 I. Informacje podstawowe.... 3 II. Wyszukiwanie.... 4 III. Dodawanie nowego kontrahenta....

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007

Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Podręczna pomoc Microsoft Power Point 2007 Animacja (przejście) slajdu... 2 Wybór przejścia slajdu... 2 Ustawienie dźwięku dla przejścia... 3 Ustawienie szybkości przejścia slajdu... 4 Sposób przełączenia

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania

Instrukcja użytkowania ASPEL S.A. PL 32-080 Zabierzów, os. H. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285 22 22, fax +48 12 285 30 30 www.aspel.com.pl Instrukcja użytkowania Konfiguracja bezprzewodowej komunikacji rejestratora AsPEKT 703

Bardziej szczegółowo

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

Windows XP - lekcja 3 Praca z plikami i folderami Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na tworzenie, usuwanie i zarządzanie plikami oraz folderami znajdującymi się na dysku twardym. Jedną z nowości

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Snifery wbudowane w Microsoft Windows

Snifery wbudowane w Microsoft Windows Snifery wbudowane w Microsoft Windows Prezentację przygotowali: Robert Milczarski Łukasz Stegliński Maciej Łaski Network Monitorw w Microsoft Windows Server 2003 Wbudowany w Windows monitor sieci wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera.

IPLA HELP. W celu uruchomienia aplikacji IPLA należy pobrać wersję instalacyjną programu iplasetup.exe i zapisać ją na dysku twardym komputera. IPLA HELP Spis treści 1. Instalacja programu...1 2. Wymagania techniczne...2 3. Okno logowania...2 4. Opcje IPLA...4 5. Zakładka Media...6 6. Zakładka RSS...8 7. Zakładka Kontakty...9 8. Zakładka Pokoje...

Bardziej szczegółowo

Zgrywus dla Windows v 1.12

Zgrywus dla Windows v 1.12 Zgrywus dla Windows v 1.12 Spis treści. 1. Instalacja programu. 2 2. Pierwsze uruchomienie programu.. 3 2.1. Opcje programu 5 2.2. Historia zdarzeń 7 2.3. Opisy nadajników. 8 2.4. Ustawienia zaawansowane...

Bardziej szczegółowo

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25

FS-Sezam SQL. Obsługa kart stałego klienta. INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60. edycja instrukcji : 2013-11-25 FS-Sezam SQL Obsługa kart stałego klienta INFOLINIA : tel. 14/698-20-02, kom. 608/92-10-60 edycja instrukcji : 2013-11-25 Aplikacja FS-Sezam SQL jest programem służącym do obsługi kart stałego klienta.

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP?

Problemy techniczne. Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Problemy techniczne Jak umieszczać pliki na serwerze FTP? Użytkownicy programów firmy VULCAN, korzystający z porad serwisu oprogramowania, proszeni są czasami o udostępnienie różnych plików. Pliki te można

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Moduł 3 Przetwarzanie tekstów 1. Uruchamianie edytora tekstu MS Word 2007 Edytor tekstu uruchamiamy jak każdy program w systemie Windows. Można to zrobić

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Przewodnik Szybki start Program Microsoft Word 2013 wygląda inaczej niż wcześniejsze wersje, dlatego przygotowaliśmy ten przewodnik, aby skrócić czas nauki jego obsługi. Pasek narzędzi Szybki dostęp Te

Bardziej szczegółowo

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe:

1. Opis. 2. Wymagania sprzętowe: 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ2 umożliwia konfigurację, wizualizację i rejestrację danych pomiarowych urządzeń produkcji APAR wyposażonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz protokół MODBUS-RTU. Aktualny

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Notowania Mobilne wersja Java

Notowania Mobilne wersja Java Notowania Mobilne wersja Java Instrukcja obsługi programu Notowania Mobilne to aplikacja, która pozwala na dostęp do notowań giełdowych w czasie rzeczywistym z każdego miejsca na świecie, gdzie tylko możliwe

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR1 Instrukcja Obsługi. Rejestrator IXR1. Instrukcja Obsługi -1-

Rejestrator IXR1 Instrukcja Obsługi. Rejestrator IXR1. Instrukcja Obsługi -1- Rejestrator IXR1 Instrukcja Obsługi -1- Spis treści 1 Obsługa rejestratora3 11 Włączanie rejestratora3 12 Restart rejestratora3 13 Nośniki w komplecie z rejestratorem3 14 Przestawianie czasu rejestratora4

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu...

I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... Kreator szablonów I. Spis treści I. Spis treści... 2 II. Kreator szablonów... 3 1. Tworzenie szablonu... 3 2. Menu... 4 a. Opis ikon... 5 3. Dodanie nowego elementu... 7 a. Grafika... 7 b. Tekst... 7 c.

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Dell Display Manager podręcznik użytkownika

Dell Display Manager podręcznik użytkownika Dell Display Manager podręcznik użytkownika Przegląd Korzystanie z okna dialogowego szybkich ustawień Ustawianie podstawowych funkcji wyświetlania Przypisywanie trybów ustawień wstępnych do aplikacji Stosowanie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0

Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 tel. (+48) 22 101-27-31, 22 853-48-56 automatyka@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARsoft-CFG WZ1 4.0 wersja 4.0 www.apar.pl 1 1. Opis Aplikacja ARsoft-CFG umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi IE LC-750

Instrukcja obsługi IE LC-750 Instrukcja obsługi IE LC-750 SPIS TREŚCI 1. Komponenty... 3 2. Logowanie... 5 3. Opis Menu... 6 3.1 Strona główna... 7 3.2 Powtórka... 7 3.3 Log... 8 3.4 Parametry... 9 3.4.1 Sieć... 9 3.4.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji...

1. Wstęp Pierwsze uruchomienie Przygotowanie kompozycji Wybór kompozycji Edycja kompozycji... Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 3 3. Przygotowanie kompozycji... 4 3.1. Wybór kompozycji... 4 3.2. Edycja kompozycji... 5 3.2.1. Dodawanie pliku Flash przygotowanie plików Flash...

Bardziej szczegółowo

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja.

Kontrola topto. 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. Kontrola topto Obsługa aplikacji Kontrola topto 1. Informacje ogólne. 2. Wymagania sprzętowe i programowe aplikacji. 3. Przykładowa instalacja topto. 4. Komunikacja. 5. Dodawanie, edycja i usuwanie przejść.

Bardziej szczegółowo