Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Wersja instrukcji 1.5 (kwiecień 2003) Dotyczy klienta w wersji AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne na moment jej publikacji. Firma AL-NET Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian związanych z rozwojem oprogramowania bez wcześniejszego uprzedzenia użytkowników. Niniejsza instrukcja opisuje tylko aplikację klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S.

2 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 2 Spis treści 1 WSTĘP OPIS SYSTEMU UŻYTKOWANIE APLIKACJI KLIENTA SYSTEMU VIDEODR-S GŁÓWNY WIDOK WYWOŁANIE POŁĄCZENIA KSIĄŻKA ADRESOWA OPCJE WYŚWIETLANIA USTAWIENIA ARCHIWUM USTAWIENIA PROGRAMU PRZEGLĄDANIE ARCHIWÓW WIDEO Panel sterowania archiwum Szukanie ruchu w obrazach archiwum Zapisywanie archiwum w postaci filmu Znakowanie zapisu archiwum Powiększanie fragmentów obrazu Ustawianie parametrów obrazu archiwum i czułości detekcji ruchu Skalowanie przebiegów czasowych Przeglądanie zapisów z danego dnia użycie kalendarza STEROWANIE GŁOWICAMI OBROTOWYMI USTAWIANIE STEROWANIA GŁOWICAMI PANEL STEROWANIA GŁOWICAMI KONTAKT... 20

3 3 AL-NET Sp. z o.o. 1 Wstęp Technologia cyfrowa z powodzeniem opanowuje te dziedziny życia, w których do tej pory miała marginalny udział. Dzieje się tak dzięki ciągłemu postępowi technicznemu oraz rozwojowi nowych algorytmów. Zastosowanie nowych technik oraz metod przy cyfrowym zapisie i kompresji obrazu, spadek cen pamięci masowych oraz szybkich jednostek komputerowych, przyczyniło się do powstania nowoczesnych systemów telewizji przemysłowej, z których obecnie najlepszym jest system VideoDR-S. 1.1 Opis systemu VideoDR-S jest cyfrowym rejestratorem video przeznaczonym do współpracy z kamerami telewizji przemysłowej. System działa na komputerach klasy PC pod systemem operacyjnym Microsoft Windows Może rejestrować obraz z maksymalnie 16 kamer, obsługuje maksymalnie 12 zdalnych przełączników, oraz 16 wejść dla dodatkowych wejść alarmowych. Umożliwia kontrolę i sterowanie poprzez sieć komputerową (np.: Internet). Specjalna wersja programu umożliwia również sterowane głowicami obrotowymi. Detekcja ruchu w dowolnych obszarach ekranu, również analiza ruchu w archiwach. Różnicowa metoda kompresji obrazu przy zachowaniu doskonałej jakości obrazu pozwala na dłuższe, niż w innych systemach tego typu, zapisywanie obrazu przy tej samej objętości plików. Zastosowany algorytm różnicowy, którego zasada zapisywania obrazu wideo polega nie na wymianie całej następnej klatki, lecz tylko jego części, która uległa w tym czasie zmianie. Wymieniane fragmenty obrazu nazywa się w systemie mianem delt. Oprogramowanie służące do obsługi VideoDR-S dzieli się na dwa, niezależnie pracujące programy. Pierwszym z nich jest aplikacja serwera obsługująca kartę przechwytywania obrazu oraz procesy z tym związane. Drugim jest aplikacja klienta stosowana do łączenia się z serwerem przez sieć komputerową (połączenie internetowe, komutowane telefoniczne, itd.). Całość oprogramowania jest dostępna standardowo w języku polskim. Na wersje instalacyjne składają się dwa osobne pliki uruchamialne osobno dla klienta i serwera. Aplikacja klienta jest darmowa i opcjonalna, umożliwia zdalne zarządzanie i przeglądanie udostępnianych przez serwer danych. Można uruchamiać kilka aplikacji typu klient i łączyć się z różnymi serwerami, obciąża to jednak procesor i łącze, a co za tym idzie obniża to również liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

4 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 2 Użytkowanie aplikacji klienta systemu VideoDR-S 2.1 Główny widok W górnej części umieszczono rozwijane menu umożliwiające dostęp do następujących opcji systemu. Menu Program: o Minimalizuj powoduje zminimalizowanie okna do ikony w pasku zadań systemu Windows o Koniec zakończenie programu, po wybraniu tej opcji program pyta się czy zapisać zmiany w pliku konfiguracyjnym. Jeżeli jest to pierwsze uruchomienie to należy wskazać miejsce i nazwę pliku. Narzędzia o Połączenie o Archiwum o Głowice Ustawienia o Książka adresowa o Opcje wyświetlania o Archiwum o Głowice O programie: wywołuje okienko wyświetlające informacje o producencie i wersji programu. Na środku okna znajdują się jedne z najważniejszych elementów systemu, czyli widoki z kamer. 4

5 5 AL-NET Sp. z o.o. Uwaga! Liczba widzianych kamer, przełączników i wejść alarmowych zależy od tego jakie prawa ma użytkownik wywołujący zdalne połączenie z serwerem. Po lewej stronie umieszczono ikony ułatwiające bezpośrednie przejście do żądanej funkcji konfiguracyjnej programu oraz przełączanie widoków kamer. Włączanie / wyłączanie nagrywania obrazu z serwera. Wywołanie połączenia z serwerem VideoDR-S. Książka adresowa Ustawienia opcji wyświetlania obrazu Przeglądanie archiwów wideo Ustawienia archiwum Ustawienia programu. Sterowanie głowicami - Umożliwia ustawienia joysticka i klawiatury do sterowania głowicami do kamer. Panel sterowania głowicami Wirtualny joystick, jeżeli nie został podłączony joystick to istnieje możliwość sterowania ruchami głowic przy pomocy tego panelu. Opcje przełączania widoków kamer. Dzielą ekran w sposób pokazany na ikonie. Prawa strona ekranu mieści ikony przedstawiające przełączniki i wejścia czujników kart wideo. Wciśnięcie ikony reprezentującej dany przełącznik spowoduje jego zadziałanie, co zostanie przedstawione zmianą wyglądu ikony. Ikony przełączników. Każda karta wideo posiada wbudowane 3 przełączniki, a więc system może maksymalnie obsłużyć 12 przełączników. Klikając kursorem myszki na danym przełączniku zmieniamy jego stan. Na obrazku obok przełącznik numer 1 jest włączony, a pozostałe nie. Taki przełącznik może np.: włączać oświetlenie w pomieszczeniu. Ikony wejść alarmowych. W każdej karcie wbudowano 4 wejścia alarmowe, co daje maksymalnie 16 obsługiwanych przez system, niezależnych czujników dodatkowych. Klikając prawym przyciskiem na danej ikonie możemy zmienić ustawienia wejścia alarmowego szczegóły Rozdział Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania Wywołanie połączenia Po uruchomieniu aplikacji domyślnie pojawia się okienko Połączenia. Oczywiście w każdej chwili pracy programu możemy wywołać to okienko, wystarczy wcisnąć ikonę

6 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 6. Pojawi się okienko z rozwijaną listą zdefiniowanych w Książce adresowej serwerów. Wybierając z rozwijanego menu dany serwer i klikając na przycisk Połącz zostanie nawiązane połączenie z serwerem. Pojawi się napis Proszę czekać. Trwa przesyłanie danych. Po chwili powinny się pojawić się obrazy z kamer, wejścia i wyjścia, ale tylko te, do których nadano nam uprawnienia w aplikacji serwera. Ustawienia dla serwera demonstracyjnego Adres serwera demo.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera floryda.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera alnet.vdr-s.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera gdansk.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Adres serwera sydney.alnetsystems.com Port serwera 9000 Login demo Hasło demo Możemy wybrać numer kamery klikając prawym przyciskiem myszy na obrazie, jeżeli będziemy mieli podział na mniej kamer niż mamy dostępnych.

7 7 AL-NET Sp. z o.o. Z tego menu kontekstowego możemy również zapisać aktualnie wyświetlany obraz do pliku JPG. Wybór sposobu wyświetlania programu dokonuje się z menu kontekstowego przez wybór opcji Wyświetlanie. Dostępne tryby to Normalne domyślne ustawienie, okno programu zajmuje cały ekran widoczne są paski ikon oraz menu, Pełny ekran widoczny jest tylko widok kamer (bez pasków ikon i menu), Podgląd program pracuje w trybie okienkowym możliwe jest włączenie trybu Zawsze na wierzchu oraz Pokaż menu, takie okienko można dowolnie skalować i umieszczać w wybranym miejscu ekranu. Dodatkowo można wywołać nowe połączenie wybierając Połącz lub zakończyć program wybierając Wyjście. 2.3 Książka adresowa W celu zapamiętania w programie adresów komputerów pełniących rolę serwera, naciskamy ikonę reprezentującą Książkę adresową. Jeżeli chcemy wpisać ustawienia połączenia dla nowego serwera to wciskamy przycisk Dodaj/Zmień, wpisujemy nazwę (domyślnie wpisuje się Server Video). Podajemy adres internetowy komputera lub jego nr IP, numer portu (domyślnie 9000), login, hasło i zatwierdzamy.

8 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Opcje wyświetlania Okienko opcji wyświetlania wywołuje się przez kliknięcie na ikonie. Tutaj możemy ustawić jakość obrazu, który do nas dociera. Gorszej jakości obraz jest bardziej skompresowany, a co za tym idzie ma mniejszy rozmiar. To powoduje przyspieszenie transmisji danych i obraz z kamer pojawia się szybciej. Mamy wpływ na jakość klatek bazowych (pojawiających się raz na 20 sekund) oraz obszarów wymienianych (delt). Domyślne ustawienia jakości (klatki 25, delty 25) przystosowane są dla połączenia modemowego. W przypadku posiadania stałego łącza można ustawić dla obu parametrów maksymalną wartość 100. Po każdorazowym ustawieniu należy wcisnąć przycisk Zatwierdź zmiany. W ramce Wyświetlanie ustala się jakie informacje mają być wyświetlane na obrazie kamery, a przycisk Kolor tekstu przełącza kolor w jakim wyświetlane są napisy na obrazie. Jakość oraz kolor napisów zmienia się dla wszystkich kamer jednocześnie. Przycisk Wyostrzanie powoduje polepszenie jakości obrazu kosztem wzrostu zużycia zasobów procesora, wobec czego opcja ta może być niewskazana przy słabszych komputerach. 2.5 Ustawienia archiwum W celu nagrywania obrazu z serwera należy utworzyć bazy wideo. W ramce Położenie plików archiwum wybieramy Ścieżkę, Rozmiar katalogu, Rozmiar pliku. Rozmiar pliku określa jak pliki o jakiej wielkości mają być tworzone w danej lokalizacji. Przycisk. Dwukrotne szybkie kliknięcie na liczbie w kolumnie Rozmiar lub Rozmiar pliku umożliwi edycję tego pola. Dodaj nową lokalizację umożliwia dodanie nowej ścieżki. Przycisk Zmień ścieżkę umożliwia zmienienie lokalizacji. Wciśnięcie przycisku Przeglądaj lokalizację umożliwi wybranie katalogu, w którym są inne bazy wideo i odtworzenie ich. Przycisk Przebuduj archiwum umożliwia przebudowanie bazy wideo zgodnie z wybranymi ustawieniami.

9 9 AL-NET Sp. z o.o. 2.6 Ustawienia programu Ikona otwiera okno ustawień programu umożliwiając wybór języka interfejsu. 2.7 Przeglądanie archiwów wideo Przejście do widoku archiwum możliwe jest przez wciśnięcie ikony z paska ikon po lewej stronie głównego widoku systemu VideoDR-S lub wybierając z górnego menu Narzędzia podmenu Archiwum. Każdorazowe wejście do archiwum poprzedzone jest pytaniem o wybór rodzaju przeglądanego archiwum: Archiwum lokalne umożliwia obejrzenie nagranych lokalnie przez klienta obserwowanych zdalnych obrazów. Jest to możliwe jeżeli ustawiliśmy bazę archiwum wideo Rozdział 2.5. Archiwum zdalne umożliwia zdalne przeglądanie archiwum na serwerze VideoDR-S. Archiwum z dysku umożliwia wybranie archiwum zapisanego w dowolnym katalogu dostępnym dla komputera. Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno wyboru folderu i należy wskazać, w którym folderze umieszczono nagrania wideo. Przejście do widoku archiwum możliwe jest przez wciśnięcie ikony z paska ikon po lewej stronie głównego widoku systemu VideoDR-S lub wybierając z górnego menu Narzędzia podmenu Archiwum. Wywołanie widoku archiwum zastępuje widok główny.

10 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 10 W górnej części okna archiwum wyświetlany jest przebieg czasowy z nagrań tzw. log, zielone kreski reprezentują nagrane obrazy z kamer. Kursorem myszki można wybrać dowolne miejsce z logu w wyniku, czego wyświetlony zostanie obraz nagrany w danym momencie. Aktualnie zaznaczony kursorem myszy obraz z kamery, otoczony jest czerwoną obwódką oraz pasek logu kamery aktualnie zaznaczonej jest podświetlony. W lewym górnym rogu pod logiem czasu umieszczono wskaźnik określający czas w którym znajduje się aktualnie kursor na logu czasu. Pionowe żółte paski określają momenty w których włączono lub wyłączono system Panel sterowania archiwum Pierwsze pole tekstowe wyświetla czas z archiwum wideo, w miejscu umieszczenia kursora myszy. Drugie pole tekstowe wyświetla czas z początku wyświetlanego u góry przebiegu czasowego, a trzecie pole z jego końca Po lewej stronie ekranu widoczny jest panel sterowania archiwum: Przyciski służą do sterowania odtwarzaniem obrazu. Ikona włącza odtwarzanie w przód, jeśli obok umieszczona napis np.: 2x oznacza to wielokrotność odtwarzania czasu rzeczywistego, MAX odtwarza z maksymalną prędkością jaką pozwala wydajność procesora. Ikona zatrzymuje odtwarzanie. Ikona włącza odtwarzanie wstecz. Ikony i umożliwiają odtwarzanie po jednej klatce odpowiednio w przód i wstecz.

11 11 AL-NET Sp. z o.o. Ikona umożliwia zaznaczenia na jednej lub kilku kamerach obszarów wyszukiwania ruchu. Ikoną rozpoczynamy proces detekcji ruchu w zaznaczonym wcześniej fragmencie obrazu. Dokładny opis w Rozdziale Ikona umożliwia powiększanie obrazu z archiwum. Wybranie ikony umożliwia zapis klatki z aktualnie zaznaczonej kamery. Bieżąco zaznaczona kamera to ta w czerwonej obwódce. Ikona powoduje wywołanie okienka z opcjami korekcji odtwarzanego obrazu dla poszczególnych okien. W tym okienku można również ustawić czułość wyszukiwania ruchu w archiwum. Ikona umożliwia zapisanie wybranego fragmentu z danej kamery do pliku w postaci filmu. Format zapisu zależy od zainstalowanych w systemie kodeków, a więc może to być zwykły plik AVI bez kompressji, a nawet popularny DIVX. Przyciski służą kolejno do: 1 wstawiania znacznika w miejscu kursora, 2 przeglądanie wg znaczników wstecz, 3 - przeglądanie wg znaczników w przód. Umieszczone poniżej przyciski służą do przesuwania, pomniejszania oraz powiększania obrazów przebiegów czasowych nagrań. Ikony przesuwają przebieg czasowy do przodu, pierwsza po kilka klatek, druga o cały zakres (ustawia koniec przebiegu na początku przy zachowaniu skali). Po powiększeniu obrazu z kamery na cały ekran, pierwszy przyciski przesuwają obraz o jedną sekundę. Ikony przesuwają przebieg czasowy wstecz, funkcyjnie analogicznie do ikon przesuwających przebieg do przodu. Ikona skaluje przebieg czasowy powiększając go (przybliża), natomiast ikona skaluje pomniejszając (oddala). Ikona skaluje obraz do całego wybranego dnia od godziny 0:00 do godziny 24:59. UWAGA! Przybliżanie przebiegów czasowych możliwe jest również przy użyciu myszy: należy najechać kursorem myszy na przebieg czasowy, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przesunąć w bok do miejsca końca interesującego nas fragmentu, a następnie puścić przycisk myszy (tak jak zaznaczamy tekst w edytorze tekstu). Ustawienia jakości przesylanego obrazu. Kliknięcie powoduje wyświetlenie okienka ustawienia jakości klatek bazowych i delt:

12 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 12 Przycisk Kalendarz umożliwia wybór archiwum z danego dnia i wyświetlenie go w postaci przebiegu czasowego. Przycisk Kopia zapasowa włącza okno dialogowe utworzenia kopii zapasowej archiwum wideo z dowolnie wybranego okresu czasu. Przycisk Koniec zamyka okno archiwum. Podziały obrazu. Ikony dzielą ekran w sposób wskazany na danej ikonie, na tej samej zasadzie, co w widoku głównym systemu VideoDR-S. Jeżeli na obrazie z kamery klikniemy prawym przyciskiem, pojawi się okienko wyboru kamery, którą chcemy wyświetlić. Możemy dowolnie ustawiać kolejność obrazów z kamer metodą przeciągnij i upuść, czyli klikając lewym przyciskiem myszy na obrazie i trzymając go przesuwamy w inne miejsce i obrazy zamienią się miejscami Szukanie ruchu w obrazach archiwum System VideoDR-S umożliwia wyszukiwanie ruchu w archiwach wideo. Taka funkcja jest przydatna, gdy chcemy przekonać się, co spowodowało ruch w danym obszarze, a nie chcemy przeglądać archiwum klatka po klatce. W tym celu wciskamy ikonę zaznaczania obszarów do wyszukiwania ruchu. Program wejdzie w tryb zaznaczania obszarów do detekcji. Następnie kursorem myszy zaznaczamy obszar na obrazie z kamer lub z kamery. Dalej przyciskamy ikonę i rozpoczęty zostanie proces wyszukiwania ruchu w archiwum. System VideoDR-S przewinie archiwum do momentu, w którym w zaznaczonych obszarach wystąpił jakikolwiek ruch. Obraz zostanie. Ponowne kliknięcie ikony, spowoduje dalsze wyszukiwanie ruchu. Poniżej przykład szukania ruchu w zaznaczonych obszarach:

13 13 AL-NET Sp. z o.o. Dla każdej z kamer osobno można ustalić czułość wyszukiwania ruchu w archiwum. Opcja ta dostępna jest w okienku parametrów obrazu wywoływanym ikoną Zapisywanie archiwum w postaci filmu Program umożliwia zapisanie wybranego fragmentu do pliku wideo w postaci filmu. Format zapisu zależy od zainstalowanych w systemie kodeków, a więc może to być zwykły plik AVI bez kompresji, a nawet popularny DIVX.

14 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 14 Wybieramy z której kamery będziemy nagrywać plik AVI, zakres czasowy, liczbę klatek na sekundę oraz pod jaką nazwą zapisać plik. Po wciśnięciu OK, pojawi się okienko wyboru kodeka (kompresora) przy pomocy którego ma zostać zakodowany plik Znakowanie zapisu archiwum Oznakowanie wybranych fragmentów archiwum umożliwia szybkie przeglądanie według wybranych zakładek. Wstawienie zakładki możliwe jest podczas oglądania obrazu na żywo należy wtedy kliknąć prawym klawiszem myszki i z menu kontekstowego wybrać Dodaj znacznik do archiwum. Pojawi się okienko wyboru nazwy dla znacznika oraz wybór czasu oznakowania czyli aktualnego czasu. Znacznik możemy dodać również podczas przeglądania archiwum, jak również wymusić oznakowanie zapisu w momencie detekcji ruchu, uaktywnienia wejścia alarmowego lub dowolnego innego zdarzenia wyzwalanego harmonogramem zadań. Znacznik jest w archiwum widziany jako czerwona pionowa kreska na logu czasu. Przeglądania według znaczników dokonujemy korzystając z przycisków znaczników, które opisane są w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania Powiększanie fragmentów obrazu Ikoną włączamy tryb zaznaczania obszarów do powiększania. W tym trybie zaznaczenie fragmentu obrazu (czyli przeciągnięcie kursorem myszki z wciśniętym lewym przyciskiem i puszczenie go na końcu zaznaczenia) spowoduje powiększenie go do pełnego okienka wyświetlanego obrazu. Wyjście z trybu powiększania następuje przez przejście do trybu zaznaczania obszarów do detekcji (ikona ) lub ponowne wciśnięcie ikony powiększania. Taki obraz w powiększeniu można odtwarzać, co więcej można dla każdej z kamer ustawić inny obszar powiększenia Ustawianie parametrów obrazu archiwum i czułości detekcji ruchu Odtwarzając obraz można na bieżąco korygować jego parametry. Parametry te

15 15 AL-NET Sp. z o.o. ustawiamy dla każdej z kamer oddzielnie. Okienko wywołuje się ikoną. Parametr Czułość detekcji dotyczy oczywiście czułości, z jaką program ma wyszukiwać ruch w archiwum dla danej kamery. Przesuwając wskaźnik w prawą stronę zwiększamy czułość detekcji. Suwaki Ostrość, Jasność, Kontrast, Nasycenie powodują skorygowanie odtwarzanego obrazu w zależności od ustawienia wskaźnika, w prawo zwiększamy wartość parametru, w lewo zmniejszamy Skalowanie przebiegów czasowych Ikona skaluje przebieg czasowy powiększając go (przybliża), natomiast ikona skaluje pomniejszając (oddala). Wciśnięcie przycisku Pokaż całą dobę spowoduje wyskalowanie logu w taki sposób, że początek będzie ustawiony na godzinę 00:00 danego dnia, a koniec na godzinę 00:00 następnego. Przybliżanie przebiegów czasowych możliwe jest również przy użyciu myszy: należy najechać kursorem myszy na przebieg czasowy, wcisnąć lewy przycisk myszy i nie puszczając go przesunąć w bok do miejsca końca interesującego nas fragmentu, a następnie puścić przycisk myszy (tak jak zaznaczamy tekst w edytorze tekstu). Taka operacja zaowocuje przybliżeniem zaznaczonego fragmentu w taki sposób, że zaznaczony początek stanie się początkiem przebiegu, a zaznaczony koniec fragmentu, końcem wyświetlanego przebiegu Przeglądanie zapisów z danego dnia użycie kalendarza System VideoDR-S umożliwia przeglądanie archiwów przy użyciu praktycznego kalendarza. Uruchamiamy go wciskając przycisk Kalendarz z panelu sterowania archiwum. Wyświetlone zostanie okno z kalendarzem, a dni, w których były dokonywane zapisy będą zaznaczone wytłuszczoną czcionką. Wyboru dokonujemy przez naciśnięcie interesującego nas dnia na kalendarzu i przycisku OK. Aby zobaczyć nagrania z całego okresu należy wcisnąć przycisk Zaznacz wszystkie.

16 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 16

17 17 AL-NET Sp. z o.o. 3 Sterowanie głowicami obrotowymi Uwaga! Sterowanie głowicami obrotowymi nie jest zaimplementowane wersji programu VideoDR-S HE (Home Edition). 3.1 Ustawianie sterowania głowicami Okienko ustawień sterowania głowicami wywołuje się przez naciśnięcie ikony paska ikon po lewej stronie. z Po otwarciu okienka należy wybrać joystick, którego ustawienia dotyczą. Następnie dokonujemy wyboru protokołu jakim typem głowicy chcemy sterować: Lilin, Sensormatic, Pelco. Dalej wybieramy port szeregowy, do którego podłączony jest konwerter RS-485 (Com1 lub Com2). Ikony na środku okna, klawiatura, joystick i myszka: Umożliwiają przejście do zdefiniowania zachowania się programu w zależności od naciśnięcia danego przycisku lub ruchu joystickiem.

18 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S. 18 Po wybraniu klawiatury możemy dla różne klawisze przyporządkować do różnych funkcji (klikamy dwukrotnie albo wybieramy Dodaj nowy jeżeli nic nie mamy) naciskamy na klawiaturze jakiś klawisz, a z prawej strony wybieramy komendę co ten klawisz ma robić np.: Ustaw pozycję, Obróć w lewo, Obróć w prawo. Możemy przyporządkować dowolną ilość tych komend. Szybkość obrotu ustawiamy w zakresie od 1 do +1. Domyślnie zdefiniowano klawisze dla zapamiętywania pozycji kamery (SHIFT+F2... SHIFT+F11) oraz ustawiania głowicy w zapamiętanej pozycji (F2...F11). Ustawienia dla myszki w obecnej wersji programu nie działają. Będą definiowane i używane analogicznie jak klawiatura i joystick. 3.2 Panel sterowania głowicami Wybierając ikonę z listy ikon po lewej stronie otworzymy okienko tzw. joysticka ekranowego. Przydaje się to,jeśli nie mamy się zwykłego joysticka USB analogowego. Strzałki określają kierunki, poniżej opcje zbliżania i oddalania. Ikony żółwia, człowieka i zająca określają szybkości ruchu kamery po naciśnięciu danej strzałki. Dokładniej oznacza to, że wciśnięcie strzałki spowoduje przesunięcie głowicy o pewien określony odcinek. Jeśli wybierzemy żółwia to głowica będzie bardzo powoli

19 19 AL-NET Sp. z o.o. się obracała, jeżeli człowieka na środku to ze średnią szybkością, zając bardzo szybko. Ikony z cyframi emulują wciśnięcie przycisku joysticka, a ostatnia ikona na dole włącza tryb krokowy.

20 Podręcznik użytkownika klienta VideoDR-C systemu VideoDR-S Kontakt Alnet Sp. z o.o. ul. 3 Maja Sopot tel (+48 58) tel (+48 58) tel (+48 58) tel (+48 58) fax (+48 58)

Version 2.0.0. Language : Polski

Version 2.0.0. Language : Polski Version 2.0.0 Language : Polski 1 jest marką integracyjną produktów sieciowych firmy Samsung Techwin, oznaczającą bezpieczne i wygodne do życia miasto (policja i polis - miasto) dzięki wykorzystaniu sieciowego

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2.

Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX. Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl. Dotyczy modeli: wersja 2. Rejestrator sieciowy (Net DVR) ULTIMAX Podręcznik użytkownika oprogramowania zdalnego klienta V 4.0.1_pl Dotyczy modeli: ULTIMAX-304 ULTIMAX-308 ULTIMAX-316 ULTIMAX-504 ULTIMAX-508 ULTIMAX-516 ULTIMAX-704

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na Smartphone Windows Mobile 5.0 / 6.0

Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na Smartphone Windows Mobile 5.0 / 6.0 Podręcznik użytkownika klienta Mobile VideoDR-C systemu VideoDR-S na Smartphone Windows Mobile 5.0 / 6.0 Wersja instrukcji 1.0 (wrzesień 2007) Dotyczy klienta w wersji 3.0.017 Spis treści 1. Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER

KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER KARTY CYFROWYCH REJESTRATORÓW WIZYJNYCH MARKI APER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Ver. 4.01 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 INFORMACJE OGÓLNE... 4 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 5 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 AKCESORIA DO

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Konsola 2 Wersja 1.15 Maj 2015 Dotyczy programu Konsola 2 w wersji 2.7.7x TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI. wersja 2.00.10a INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU PLATAN CTI wersja 2.00.10a PLATAN CTI jest produktem firmy: PLATAN Sp. z o.o. 81-855 Sopot, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555 88 00, fax (0-58) 555 88 01 e-mail: platan@platan.pl,

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Wycena kosztów normatywnych Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Miesięczny schemat pracy Rozdział 3 Informacje ogólne 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 2 Wersja 1.7 Wrzesień 2013 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 2 w wersji 2.2.x TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1

System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika. Wersja 6.20.1 System Zarządzania wizyjnego Podręcznik Użytkownika Wersja 6.20.1 Spis treści Program System Zarządzania INTROX 1 Opis produktu... 4 1.1 Opis programu... 4 1.2 Główne funkcje programu... 4 2.Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1

Instrukcja Użytkownika. Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 Instrukcja Użytkownika Moduł: Obieg Dokumentów Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych

Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Instrukcja obsługi panelu SYSTEMU ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ dla użytkowników końcowych Autor: Piotr Krawczyk Wersja dokumentu: 1.3 Data ostatniej modyfikacji: 2013-10-22 Spis treści 1 Wstęp...3 2 Panel administracyjny...3

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080

Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO. Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Rejestrator sieciowy NVR mini NUUO Dotyczy modeli: NV-2040 NV-4080 Spis treści 1. Instalacja...6 1.1 Kroki postępowania...6 1.2 Znaczenia sygnalizacji diodowej (LED)...13 2. Ustawienia...14 2.1Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu VDR-S AV

Instalacja systemu VDR-S AV Quick start VDR-S AV 1 Instalacja systemu VDR-S AV Dotyczy wersji 2.0.353 2000 2005 AL-NET Sp. z o.o. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji są aktualne w momencie jej publikacji. Firma AL-NET Sp.

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ ZESTAWIENIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOFTECH SP. Z O.O. COPYRIGHT 2007 2 Wstęp Wstęp SPIS TREŚCI I. Wstęp...5 II. Struktura programu...6 III. Zasady działania...8 IV. Instalacja i konfiguracja...9 IV.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS

Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS Instrukcja obsługi rejestratora z serii ZEUS 1 2 SPIS TREŚCI 1 WŁAŚCIWOŚCI I DANE TECHNICZNE 8 1.1 Wprowadzenie 8 1.2 Właściwości 8 1.3 Dane techniczne 10 2 OPIS I ELEMENTY DO OBSŁUGI 14 2.1 Panel przedni

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar

Program obsługi wagi samochodowej Jonkar 1 Automatyka Serwis E.Majdański Sp.J. Program obsługi wagi samochodowej Jonkar Wersja 1.0x Dariusz Glina 2014-03-10 Zawartość 1. Wstęp... 4 1.1 Ogólne zasady obsługi okien programu... 4 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej

KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL. Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej KOMPENDIUM SZKOLEŃ REALIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE LGD RAZEM DLA RADOMKI w ramach projektu: MultiCEL Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej MultiCEL Multimedialne

Bardziej szczegółowo

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość

System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość System Finansowo-Księgowo-Kosztowy Finanse-Księgowość Instrukcja Użytkownika Spis treści Rozdział 1 Wstęp Rozdział 2 Informacje ogólne 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Informacje... techniczne

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo