KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ. Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI model DS-2CD8153F-E DS-2CD8133F-E KAMERA MAGAPIKSELOWA VACC-1612H IP W OBUDOWIE KOMPAKTOWEJ Kolorowa kamera kopułowa COLOR CUT i DNR Wersja 1.02 Dane zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery zapoznaj się wnikliwie z niniejszą instrukcją. Zachowaj ją w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było do niej zajrzeć po dalsze wskazówki. Pamiętaj, że zależnie od warunków pracy kamery, sposobu jej instalacji oraz panujących warunków zewnętrznych, należy wybrać odpowiednie ustawienia konfiguracyjne i wykonać stosowne regulacje. 1

2 Publikacja jest chroniona prawami autorskimi i majątkowymi i nie może być kopiowana, publikowana i rozprowadzana w żadnej formie bez zgody wydawcy S.P.S. Electronics Sp. z o.o.! SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI... 3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 4 WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA... 4 OPIS ELEMENTÓW KAMERY... 5 PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA... 5 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMER... 6 ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ... 7 Dostęp lokalny przez przeglądarkę... 7 Dostęp zdalny przez przeglądarkę... 7 Dostęp do danych strumieniowych rtsp... 8 INTERFEJS PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ... 9 USTAWIENIA KAMERY LOCAL CONFIGURATION Parametry lokalne BASIC INFORMATION podstawowe informacje o kamerze CHANNEL PARAMETERS ustawienia obrazu NETWORK PARAMETERS Ustawienia karty sieciowej SERIAL SETTINGS Ustawienia portów RS-232 i RS DEPLOYMENT TIME Harmonogram pracy układów kamery USER MANAGEMENT Ustawienia kont użytkowników HDD MANAGEMENT Ustawienia karty SD REMOTLY UPGRADE Aktualizacja oprogramowania kamery PARAMETERS IM/EXPORT zapisywanie i wgrywanie ustawień DEFAULT Przywracanie ustawień fabrycznych REBOOT Ponowny rozruch kamery ODTWARZANIE NAGRAŃ Z KARTY SD DZIENNIK ZDARZEŃ SPECYFIKACJA TACHNICZNA RYSUNKI TECHNICZNE TABELA CZASU ZAPISU

3 ZALECENIA DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI W razie napotkania ewentualnych problemów technicznych Jeżeli widzisz, że z wnętrza kamery wydobywa się dym lub wyczuwasz dziwną woń bądź odnosisz wrażenie, że kamera działa wadliwie nie używaj dalej takiego urządzenia. Natychmiast wyłącz zasilanie w kamerze i odłącz jej kabel zasilający, po czym zasięgnij porady u sprzedawcy urządzenia bądź w autoryzowanym SERWISIE dystrybutora sprzętu HIK VISION. Nie otwieraj niepotrzebnie obudowy, nie przerabiaj kamery Demontaż obudowy kamery może być niebezpieczny i może grozić uszkodzeniem urządzenia. W kwestii napraw urządzenia zasięgnij porady u sprzedawcy urządzenia bądź u DYSTRYBUTORA sprzętu HIK VISION. Podczas instalacji urządzenia należy zwrócić szczególną uwagę na moduł kamery. Moduł kamery jest elementem delikatnym i może być narażony na uszkodzenie. Należy również zachować szczególną ostrożność i nie dotykać optyki kamery. Uważaj przy przenoszeniu / przewożeniu kamery Uważaj, by nie upuścić kamery. Nie dopuść, by kamera została uderzona lub poddana działaniu silnych wstrząsów/drgań, inaczej może ulec uszkodzeniu. Kamerę instaluj z dala od źródeł pól magnetycznych Kamera znajdująca się w polu magnetycznym może pracować niestabilnie. Chroń kamerę przed wilgocią i zapyleniem/zakurzeniem Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu kamery, do jej instalacji wybierz miejsca, w których nie będzie narażona na działanie tłustego dymu / pary wodnej, powodujących duży wzrost wilgotności lub zapylenia przekraczający wartości dopuszczalne. Chroń kamerę przed zbyt wysokimi temperaturami Nie instaluj kamery w pobliżu pieców, piecyków, kuchenek czy innych źródeł ciepła, jak np. reflektorów punktowych, ani w miejscach, w których byłaby narażona na bezpośrednie nasłonecznienie, ponieważ grozi to wystąpieniem odkształceń i odbarwień jej obudowy bądź powstaniem innych uszkodzeń. Ostrożnie planuj instalowanie kamery pod sufitem/stropem, w pomieszczeniach kuchennych lub kotłowniach, gdyż temperatura powietrza w takich miejscach może sięgać poziomu niebezpiecznie wysokiego dla urządzenia. Kamera nie powinna nigdy: Pracować w warunkach innych niż znajdują się w specyfikacji, może to prowadzić do poważnych i nieodwracalnych uszkodzeń. Być skierowana bezpośrednio na słońce. Do czyszczenia kamery i otoczenia można tylko używać delikatnych środków czyszczących. Nigdy nie używać do tego rozpuszczalników, rozcieńczalników oraz benzyny może to trwale uszkodzić obudowę. Czyszczenie obiektywu Nie wolno dotykać powierzchni obiektywu gołymi rękoma. W celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń powierzchni należy używać miękkiej tkaniny, która została nasycona spirytusem technicznym. System zasilania urządzenia Kamera standardowo wyposażona jest w podwójny system zasilania niskonapięciowego 5VDC lub 48VDC w standardzie PoE. 3

4 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Moduł kamery Zasilacz 5VDC (opcjonalny) Uchwyt ścienno sufitowy Wkręty i kołki montażowe Płyta CD z oprogramowaniem Instrukcja obsługi WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA Trzy rodzaje kompresji H.264, MPEG-4 i JPEG Matryca 2 megapiksele lub VGA (w zależności od modelu) Rejestracja na kartach SD z możliwością odczytu przez przeglądarkę Dwukierunkowa transmisja audio Wbudowany mikrofon i głośnik Maksymalna zajętość pasma 8 Mbps Obsługa zewnętrznych serwerów FTP Kompensacja oświetlenia tła (BLC) Powiadomienia Zasilanie niskonapięciowe 5VDC / 48 VDC PoE 4

5 OPIS ELEMENTÓW KAMERY 1. Wbudowany głośnik. 2. Dioda stanu połączenia sieciowego. Pulsujące zielone światło oznacza poprawne połączenie z siecią. 3. Dioda stanu zasilania. Po poprawnym podaniu zasilania dioda zapali się na czerwono. 4. Wbudowany obiektyw stałoogniskowy. 5. Gniazdo kart microsd. 6. Gniazdo sieciowe RJ Przycisk reset. 8. Wbudowany głośnik. 9. Gniazdo zasilania. 10. Gwint mocujący do załączonego uchwytu. PODŁĄCZENIE OKABLOWANIA Ze względu na brak dodatkowych interfejsów w kamerach serii DS-2CD81xx, podłączenie okablowania sprowadza się jedynie do podłączenia skrętki komputerowej do gniazda RJ45 oraz zasilania 5VDC do gniazda zasilającego. W przypadku zasilania w standardzie PoE, całość okablowania można zrealizować za pomocą jednego przewodu skrętki z wtykiem RJ45. 5

6 AUTOMATYCZNE WYSZUKIWANIE KAMER Domyślnie karta sieciowa w kamerze ustawiona jest statyczny adres IP: Domyślne konto: login: admin hasło: Adres ten można szybko zmienić za pomocą aplikacji SADP dołączanej do każdej kamery. Aplikację można także pobrać z serwera FTP: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/hik_vision Przed uruchomieniem aplikacji SADP należy zainstalować biblioteki WinpCap (o ile nie zrobiono tego wcześniej, instalator jest załączony razem z programem). Po uruchomieniu aplikacji SADP należy kliknąć ENTER a następnie poczekać aż aplikacja wyszuka kamery znajdujące się w sieci (aplikacja wspiera wszystkie urządzenia marki HIK Vision). W celu zmiany adresu IP konkretnej kamery, należy wybrać ją z listy, w polu please input password wpisać hasło i wcisnąć MODIFY a następnie ustawić żądany adres IP i zatwierdzić przyciskiem SAVE. 6

7 ŁĄCZENIE SIĘ Z KAMERĄ Domyślne ustawienia dostępu do kamery: IP: login: admin hasło: DOSTĘP LOKALNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W celu zalogowania się do kamery lokalnie należy wpisać w przeglądarkę internetową adres IP kamery np: i wpisać powyższy login i hasło. Interfejs wyświetlania korzysta z ActiveX w związku z czym konieczne jest użycie przeglądarki Internet Exploler oraz zezwolenie na instalowanie wtyczek ActiveX. DOSTĘP ZDALNY PRZEZ PRZEGLĄDARKĘ W celu uzyskania dostępu zdalnego należy znać swój zewnętrzny adres IP nadany przez operatora oraz przekierować na swoim routerze 2 porty dostępowe do kamery. Kamery pracują standardowo na porcie 80 (połączenie www), 8000 (konfiguracja ustawień) i 554 (strumień wideo rtsp). Aby mieć dostęp do kamery przez internet, należy przekierować ruch ze wszystkich tych portów na adres kamery w sieci wew. W przypadku większej ilości kamer zalecamy zmianę standardowych portów na wyższe np 7001, 7002 itd. Zmieniając port będziemy mogli łatwo przełączać się pomiędzy poszczególnymi kamerami. Przykład: Kamera w sieci wewnętrznej pracuje na adresie , port www został ustawiony na 7000, port konfiguracji na 8000 a port rtsp na 7007, router jest skonfigurowany do obsługi nazwy domenowej w systemie ddns.org. Należy wykonać następujące przekierowania portów: Połączenie z kamerą przez przeglądarkę uzyskamy wpisując Więcej informacji na temat udostępniania urządzeń sieciowych w internecie można znaleźć w poradniku Rejestratory cyfrowe - Udostępnianie w Internecie znajdującym się w Centrum Wsparcia na stronie 7

8 DOSTĘP DO DANYCH STRUMIENIOWYCH RTSP Oprócz dostępu przez przeglądarkę, możliwe jest także pobieranie samego strumienia wideo RTSP. Pozwala to na wykorzystanie innych aplikacji (np VLC Media Player) w celu wyświetlenia obrazu, bez konieczności ładowania interfejsu przeglądarki internetowej. Sposób ten może być wykorzystany zarówno na komputerze PC, jak i multimedialnym telefonie z zainstalowaną aplikacją do strumieniowego odtwarzania danych. Aby uzyskać dostęp do pierwszego strumienia wideo RTSP należy wpisać adres: H264/ch1/main/av_stream Aby uzyskać dostęp do drugiego strumienia wideo RTSP należy wpisać adres: H264/ch1/sub/av_stream W ten sposób możemy wyświetlić obraz z kamery w dowolnej aplikacji obsługującej RTSP. Nie jesteśmy przy tym ograniczeni metodą kompresji, możemy transmitować zarówno mjpeg jak i H.264. O ile dysponujemy szybkim łączem, lub używamy RTSP w sieci lokalnej, możemy także przesyłać obraz w pełnej rozdzielczości, nawet do 2560 x

9 INTERFEJS PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ Po poprawnym zalogowaniu ukazuje się poniższy interfejs Obraz na żywo przejście do głównego okna z dostępem do obrazu z kamery Odtwarzanie nagrań dostęp do nagrań zapisanych na karcie SD Dziennik zdarzeń dziennik zdarzeń systemowych, alarmów itp. Ustawienia kamery główne menu ustawień Tryb pełnoekranowy uruchamia podgląd obrazu w trybie pełnoekranowym. Alternatywny tryb pełnoekranowy jest dostępny po dwukrotnym kliknięciu na pole obrazu. Powrót do strony logowania wylogowanie bieżącego użytkownika i przejście do ekranu powitalnego. Zalogowany użytkownik informacja o aktualnie zalogowanym użytkowniku 9

10 Włącz / wyłącz zoom cyfrowy uruchamia funkcję zoomu cyfrowego. Po włączeniu należy kliknąć na wybrany fragment kadru a zostanie on powiększony. Klikając kilkakrotnie można uzyskać większe powiększenia. Alternatywnie można także użyć rolki w myszce do płynnej zmiany powiększenia. Przy dużych powiększeniach klikanie na skrajny fragmenty obrazu powoduje ich przesunięcie na środek ekranu. Panel regulacji obrazu uruchamia dodatkowy panel, dzięki któremu możemy regulować takie parametry obrazu jak: jasność, kontrast, nasycenie, barwa, wzmocnienie i czas ekspozycji. Strzałka na dole panelu przywraca wartości fabryczne. Nagranie do mp4 rozpoczyna rejestrację materiału wideo do pliku mp4. Po zakończeniu automatycznie otwarte zostaje nowo okno z katalogiem, w którym zapisano pliki. Domyślnie jest to C:\OCXRecordFiles\ Zrzut klatki wykonanie zrzutu pojedynczej klatki do pliku jpeg i automatycznie otwarcie nowego okna z katalogiem, w którym zapisano zrzut. Domyślnie jest to C:\OCXBMPCaptureFiles\ Zatrzymaj / uruchom obraz wyłącza podgląd obrazu na żywo (pojawi się czarne pole) pozostawiając interfejs przeglądarki, ponowne wciśnięcie wznawia pogląd na żywo. 10

11 USTAWIENIA KAMERY Po kliknięciu w zakładkę CONFIGURATION pojawia się menu szczegółowych ustawień kamery. Z lewej strony wyświetlane jest zawsze drzewo poszczególnych grup opcji, a w oknie głównym konkretne funkcje i parametry. LOCAL CONFIGURATION PARAMETRY LOKALNE Protocol type wybór protokołu transmisji, zalecane UDP Stream type wybór odtwarzanego strumienia, main główny, sub pomocniczy Display mode określa proporcje wyświetlania obrazu Full całkowicie wypełnia ekran niezależnie od proporcji monitora (może zniekształcać obraz) 4:3 wymusza proporcje 4:3 niezależnie od rozdzielczości strumienia 16:9 wymusza proporcje 16:9 niezależnie od rozdzielczości strumienia Adjustable to resolution zachowuje proporcje zgodne z rozdzielczością strumienia, w zależności od rozdzielczości monitora, mogą się pojawić czarne pasy na brzegach ekranu. Package file size wielkość pojedynczego pliku wideo rejestrowanego na karcie SD Transmission performance wybór priorytetu pomiędzy płynnością obrazu a opóźnieniem, większą płynność uzyskuje się przez zwiększenie bufora danych przed wysłaniem w sieć, co powoduje wzrost opóźnienia sygnału. Shortest delay mode najmniejsze opóźnienie, może występować przycinanie się obrazu lub chwila utrata płynności Good real time małe opóźnienie, średnia płynność Normal real time średnie opóźnienie, dobra płynność Good fluency najwyższa płynność, duże opóźnienia Save [...] file/picture as: ścieżki do katalogów, w których zapisywane będą: nagrania video w formacie mp4, zrzuty klatki z obrazu na żywo, zrzut klatki z materiału odtwarzanego z karty SD oraz nagrania ściągnięte z karty SD. 11

12 BASIC INFORMATION PODSTAWOWE INFORMACJE O KAMERZE Wyświetla informację o podstawowych parametrach kamery takich jak: nazwa urządzenia, numer ID, MAC adres karty sieciowej, model urządzenia, numer seryjny i wersja oprogramowania. Nazwa urządzenia jest wykorzystywana m.in. w temacie maila, który kamera wysyła po wystąpieniu alarmu lub detekcji ruchu. CHANNEL PARAMETERS USTAWIENIA OBRAZU Zakładka DISPLAY SETTINGS Wybór informacji, które mają się wyświetlać na obrazie z kamery. Pierwsze dwa pola decydują czy ma być wyświetlana data i czas i/lub dzień tygodnia. Następne trzy określają format daty i godziny, oraz przezroczystość wyświetlanych napisów. 12

13 Zakładka VIDEO SETTINGS Kolumna lewa dotyczy ustawień głównego strumienia wideo, kolumna prawa strumienia pomocniczego. Część ustawień dostępna jest tylko dla strumienia głównego. Channel Name dodatkowa nazwa wyświetlana na obrazie (oprócz daty i czasu). Encode parameters wybór strumienia, którego parametry będziemy konfigurować poniżej. Stream type wybór czy transmitowany ma być jedynie obraz, czy obraz z dźwiękiem. Resolution rozdzielczość strumienia wideo Image quality jakość obrazu, highest najwyższa, lowest najniższa Bit rate wybór rodzaju strumienia danych, constant stała zajętość pasma, variable zajętość pasma automatycznie rośnie, gdy pojawią się dynamiczne zmiany w obrazie. Max. bit rate określenie maksymalnej zajętości pasma. Największy możliwy do osiągnięcia strumień to 16 Mbps. Frame rate ilość klatek na sekundę I Frame interval co ile klatek ma być wstawiana klatka kluczowa Multicast address adres do transmisji multicastowej RTSP port port do transmisji video RTSP Video Encode Type wybór metody kompresji Snapshot quality wybór jakości zrzutów ekranowych i klatek załączanych do a oraz przesyłanych na FTP 13

14 Zakładka SCHEDULE RECORD Pozwana na ustawienie harmonogramu rejestracji obrazu na karcie SD. UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisu należy sformatować kartę w zakładce HDD management. Harmonogram pozwala zaprogramować w jakich godzinach i w które dni ma być prowadzona rejestracja na karcie oraz jaki ma być typ rejestracji w poszczególne dni. Do wyboru jest zapis ciągły, alarmowy lub z detekcji ruchu. UWAGA: Ustawienie harmonogramu rejestracji nie jest tożsame z harmonogramem pracy detekcji ruchu. Te parametry należy niezależnie skonfigurować w zakładce Deployment time. Ustawianie harmonogramu: 1. Załączyć nagrywanie poprzez zaznaczenie pola Enable Recording 2. W polach na samej górze określić wielkość bufora przed alarmem (Pre Record) oraz po alarmie (Post Record). Ta część dotyczy tylko zapisu alarmowego. 3. Wybrać dzień tygodnia, dla którego będziemy ustawiać harmonogram 4. W polach Record Type wybrać tryb zapisu, jaki ma być prowadzony na karcie alarmowy (alarm), z detekcji ruchu (motion) lub ciągły (schedule). Aby dany tryb obowiązywał przez cały dzień zaznaczyć pole All Day Recording. Jeżeli natomiast chcemy, aby w różnych godzinach w ciągu dnia rejestracja odbywała się w różnych trybach wybrać pole Section Recording. 5. Wprowadzone ustawienia obowiązuje tylko dla jednego dnia tygodnia, wybranego w polu 3. Aby ustawić kolejne dni należy z pola 3 wybrać kolejny dzień tygodnia. Jeżeli ustawienia dla wielu dni są takie same, można je skopiować w polu 5, zaznaczając odpowiednie dni tygodnia i wciskając Copy. 6. Po zakończeniu ustawień zapisać przyciskiem Save. Na zrzucie u góry strony ustawiono następujący harmonogram. Zapis z detekcji ruchu od północy do 8 rano, następnie zapis ciągły w godzinach 8-17, od godziny 17 do 20 14

15 zapis alarmowy z 5s buforem zarówno przed jak i po alarmie i od godziny 20 do północy zapis z detekcji ruchu. Taki harmonogram obowiązuje w poniedziałek, wtorek i piątek. Uwaga: Aby uruchomić nagrywanie z detekcji ruchu należy dodatkowo w zakładce Motion detection określić strefy detekcji wraz z czułością, w zakładce Linkage zaznaczyć pole Trigger recording oraz w menu Deployment time ustawić harmonogram pracy detekcji ruchu. Zakładka MOTION DETECTION Pozwala załączyć i skonfigurować detekcję ruchu w kamerze. Najpierw należy aktywować detekcję poprzez zaznaczenie pola Enable motion na górze ekranu. Następnie za pomocą przycisku Start Draw narysować strefy, w których chcemy analizować zmiany w obrazie. Ekran podzielony jest na 18 x 22 pola, które można dowolnie aktywować. Po zakończeniu rysowania wciskamy Stop Draw i ustawiamy czułość detekcji w polu Sensitivity. W zakładce Linkage definiujemy, jakie czynności kamera ma wykonywać po wykryciu ruchu w zdefiniowanych miejscach: link wysłanie a na wskazane adresy Trigger alarm output funkcja niedostępna w serii DS-2CD81xx Trigger recording rozpoczęcie rejestracji na kartę SD Upload to center wysłanie komunikatu do oprogramowania HIK Vision ivms-4000 Upload to FTP wysłanie serii zdjęć na serwer plików FTP 15

16 Zakładka TEXT OVERLAY Pozwala wprowadzić dodatkowy tekst, który może być wyświetlany na obrazie z kamery. Są to dodatkowe napisy niezwiązane z wyświetlaniem daty i czasu oraz nazwy kamery. Aby aktywować wyświetlanie dodatkowych napisów należy aktywować pole OSD Text, w polu Text Information umieścić żądany napis a w polach XPosition i YPosition umieścić współrzędne położenia napisu na ekranie. Współrzędne 0,0 oznaczają lewy górny róg. Zakładka CAM IMAGE SETTINGS Konfiguracja parametrów kamery i obrazu. Regulować można następujące parametry: Bright Contrast Video Saturation Sharpness Shutter Iris mode Power mode IRcutFilter Night -> Day IRcutFilter delay BLC White balance Scene mode Jasność obrazu kontrast obrazu Nasycenie kolorów Wyostrzenie obrazu wybór prędkości migawki wybór przysłony automatycznej lub ręcznej wybór częstotliwości dla redukcji migotania tryb pracy mechanicznego filtra podczerwieni wybór progu czułości przełączania filtra wybór czasu zwłoki przy przełączaniu filtra - kompensacja oświetlenia tła wybór trybu pracy bilansu bieli - rodzaj instalacji (wewnętrzna/zewnętrzna) 16

17 NETWORK PARAMETERS USTAWIENIA KARTY SIECIOWEJ Zakładka NETWORK SETTINGS Konfiguracja podstawowych parametrów karty sieciowej, takich jak: NIC Type IP Address Subnet Mask Gateway DNS Server HTTP Port wybór typu interfejsu karty sieciowej Adres IP karty sieciowej Maska podsieci Brama Adres serwera DNS numer portu dostępowego do interfejsu przeglądarki Zakładka PPOE SETTINGS Konfiguracja użytkownika i hasła dostępowego do sieci w przypadku korzystania z łącza ADSL. Zakładka DDNS SETTINGS Konfiguracja usługi DynDNS. Niezbędne do wprowadzanie są następujące elementy: Protocol type Server address Port User name Password Domain name wybór serwisu usługi dynamic DNS adres domeny, w której posiadamy zarejestrowaną nazwę numer portu login do naszego konta dyndns hasło do naszego konta dyndns zarejestrowana nazwa domenowa 17

18 Zakładka NTP SETTINGS Konfiguracja ustawień czasu. Kamera oferuje trzy sposoby ustawienia daty i czasu. 1. Synchronizacja czasu względem serwera NTP. Aby załączyć należy zaznaczyć pole Enable NTP a następnie wpisać adres serwera, z którym ma być synchronizowany czas. 2. Ręczne ustawianie czasu. Należy zaznaczyć pole Set Manually i wybrać z kalendarza odpowiednią datę, a poniżej godzinę. 3. Synchronizacja z komputerem PC. Należy zaznaczyć pole Use PC Time a następnie wcisnąć przycisk Sync Time. Do kamery zostanie wprowadzona bieżąca data i godzina z komputera, z którego jesteśmy zalogowani. UWAGA: Niezależnie od sposobu ustawienia daty i czasu należy koniecznie wybrać odpowiednią strefę czasową. Chwilowo należy zaznaczyć pole Enable NTP, wybrać odpowiednią strefę i zatwierdzić przyciskiem Save. W przypadku Polski właściwą strefą czasową jest GMT+1. Zakładka NFS SETTINGS Opcja zarezerwowana pod obsługę przyszłych urządzeń HIK Vision 18

19 Zakładka SETTINGS Ustawienia konta służącego do wysyłania powiadomień mailowych na wskazany adres. może być wysyłany po wykryciu ruchu w obrazie. Reguły wysyłania ustawiane są w osobnych zakładkach. W tym miejscu konfigurujemy jedynie parametry serwera poczty. SMTP Server SMTP Port Authentication User name Password Attachment Send Interval Enable SSL sender receiver adres serwera poczty wychodzącej port serwera poczty wychodzącej wybór czy serwer poczty wymaga autoryzacji nazwa użytkownika logującego się do serwera poczty hasło dostępu do serwera poczty czy do listu ma zostać dołączone zdjęcie w przypadku wysłania listu z detekcji ruchu, załączana jest seria zdjęć, w tym miejscu określamy odstęp czasowy pomiędzy wykonaniem kolejnych zrzutów załączenie szyfrowania SSL połączenia z serwerem pocztowym adres nadawcy wiadomości wysyłanej z kamery (dowolny) adresy na który mają być wysyłane powiadomienia (3 odbiorców) 19

20 Zakładka FTP SETTINGS Ustawienia obsługi serwera plików FTP. Wysyłanie pojedynczych zdjęć na serwer FTP może być realizowane po wykryciu ruchu w obrazie lub cyklicznie w zadanych odstępach czasu. Reguły wysyłania ustawiane są w osobnych zakładkach. W tym miejscu konfigurujemy jedynie parametry serwera plików. Enable FTP FTP Server FTP Port User name Password Enable Time Uploading FTP Upload interwal włączenie obsługi serwera plików adres serwera FTP port serwera FTP nazwa użytkownika logującego się do serwera FTP hasło dostępu do serwera FTP załączenie cyklicznego wysyłania zdjęć określenie czasu po jakim ma zostać wysłane kolejne zdjęcie na serwer SERIAL SETTINGS USTAWIENIA PORTÓW RS-232 I RS-485 Funkcje serwisowe zarezerwowane na potrzeby przyszłych rozwiązań. 20

21 DEPLOYMENT TIME HARMONOGRAM PRACY UKŁADÓW KAMERY Trzy podstawowe układy kamery, czyli detekcja ruchu, wejście alarmowe i przekaźnikowe wyjście alarmowe posiadają swoje szczegółowe ustawienia pracy opisane w poprzednich rozdziałach. Samo ustawienie parametrów pracy nie będzie oznaczało, że układy te rozpoczną działanie. Dla każdego z nich należy zdefiniować harmonogram pracy określając dni i godziny kiedy mają pracować. W przypadku serii DS-2CD81xx konfigurowalny jest tylko czas pracy detekcji ruchu. 1. Wybrać układ kamery dla którego chcemy ustawić harmonogram: detekcję ruchu (motion detection). 2. Wybrać dzień tygodnia dla którego określimy godziny pracy wybranego w pkt 1 układu. 3. Wybrać zakres godzinowy pracy dla danego układu w danym dniu tygodnia. Dostępne są 4 niezależne zakresy. Jeżeli np detekcja ruchu ma pracować całą dobę to zaznaczamy zakres czasowy od 00:00 do 23: Jeżeli ten sam zakres godzinowy ma obowiązywać cały tydzień to zaznaczamy Select All a następnie przycisk Copy. Możemy także ręcznie wybrać poszczególne dni tygodnia. 5. Po zakończeniu ustawień wcisnąć przycisk Save i powrócić do pkt. 1 i wybrać kolejny układ do konfiguracji. W powyższym przykładzie na zdjęciu skonfigurowano kiedy aktywna ma być detekcja ruchu. Detekcja będzie pracować od północy do 8 rano a następnie od 17 do północy. Te zakresy godzinowe obowiązują w poniedziałek, środę i czwartek. UWAGA: Kontynuując powyższy przykład, nawet jeżeli w zakładce schedule record ustawimy nagrywanie z detekcji ruchu przez cały dzień w każdym dniu tygodnia, to zapis będzie realizowany tylko od północy do 8 i od 17 do północy w poniedziałek, środę i czwartek, ponieważ w pozostałym okresie detekcje ruchu NIE BĘDZIE AKTYWNA. 21

22 USER MANAGEMENT USTAWIENIA KONT UŻYTKOWNIKÓW Ustawienia kont użytkowników i praw dostępu. Menu przeglądarki pozwala na podstawową konfigurację w zakresie loginu i hasła. Można tworzyć użytkowników z prawami operatora (dostęp do obrazu i podstawowych ustawień) lub tylko z prawem podglądu obrazu (Viewer). Każdemu użytkownikowi można nadać ograniczenia związane z logowaniem z konkretnego adresu IP lub z urządzenia o konkretnym MAC adresie. Konto administratora z pełnym dostępem może być tylko jedno. W celu dokonania bardziej szczegółowych ustawień praw dostępu, należy zalogować się do kamery w trybie zaawansowanym. Tryb zaawansowany przeznaczony jest dla instalatorów, którzy odbyli stosowne szkolenia z obsługi urządzeń HIK Vision. HDD MANAGEMENT USTAWIENIA KARTY SD Formatowanie i sprawdzanie pojemności zainstalowanej karty SD. Jeżeli po włożeniu karty SD do gniazda kamery, na powyższej liście nic się nie pojawia, należy odłączyć urządzenie od zasilania i ponownie uruchomić. Poprawnie zainstalowana karta powinna zgłosić się jako urządzenie HDD01. Nową kartę należy zawsze sformatować przyciskiem Format. 22

23 REMOTLY UPGRADE AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA KAMERY Aktualizacja firmwaru sterującego kamery. Pliki firmwaru można znaleźć w poniższej lokalizacji: ftp://ftp.aper.com.pl/cctv/hik_vision Ściągnięty plik firmwaru należy pobrać i umieścić na dysku twardym komputera. Po zalogowaniu się do kamery przejść do podmenu Remotly Upgrade, wskazać lokalizację pliku z firmwarem na dysku twardym i kliknąć Update. UWAGA: Przerwanie procesu aktualizacji może doprowadzić do uszkodzenia kamery. Należy dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości zasilania i połączenia sieciowego z kamerą na czas trwania aktualizacji. PARAMETERS IM/EXPORT ZAPISYWANIE I WGRYWANIE USTAWIEŃ Pozwala na zapisanie do pliku wszystkich ustawień wykonanych w kamerze. Plik ten można później użyć do skonfigurowania w ten sam sposób większej ilości kamer. Aby zgrać ustawienia do pliku, należy w polu Export parameters wskazać miejsce na dysku komputera gdzie ma być zapisany plik a następnie kliknąć przycisk Export Aby wgrać ustawienia z pliku, należy w polu Import parameters wskazać miejsce na dysku komputera gdzie znajduje się zapisany plik a następnie kliknąć przycisk Import 23

24 DEFAULT PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH With network settings przywraca wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych, łącznie z ustawieniami karty sieciowej Without network settings - przywraca wszystkie ustawienia do wartości fabrycznych, pozostawiając ustawienia karty sieciowej Domyślny adres IP: Domyślny login: admin Domyślne hasło: REBOOT PONOWNY ROZRUCH KAMERY Powoduje restart urządzenia i ponowne uruchomienie. W trakcie uruchamiania może wystąpić przerwa w przesyle obrazu, trwająca do kilkudziesięciu sekund. 24

25 ODTWARZANIE NAGRAŃ Z KARTY SD Aby przejść do panelu odtwarzania nagrań, należy w górnym pasku kliknąć zakładkę Playback. Ukaże się powyższe okno. Jest to prosty odtwarzacz, nie oferujący zaawansowanych funkcji wyszukiwania jak w przypadku rejestratorów czy oprogramowania klienckiego, jednak znając w przybliżeniu datę i godzinę interesującego nas zdarzenia, możemy szybko odtworzyć zapisany materiał wideo, wykonać zrzut pojedynczej klatki lub zapisać fragment nagrania wideo na dysku. Aby odtworzyć zapisany materiał należy postępować według poniższych kroków: 1. W kalendarzu po lewej stronie należy wybrać miesiąc i zaznaczyć dzień, w którym miało miejsce zdarzenie. Po zaznaczeniu dnia na żółto należy kliknąć przycisk Search. 2. Na pasku na dole ekranu pojawi się kolorowe oznaczenie godzin w których zostały znalezione nagrania. Kolor niebieski oznacza nagrania ciągłe, czerwony alarmowe, żółty ręczne, zielony na polecenie. Trzymając lewy klawisz myszy możemy przesuwać pasek nagrań w lewo bądź w prawo. Po środku znajduje się żółta pionowa linia, która oznacza miejsce odtwarzania. 3. Po ustawieniu paska nagrań na odpowiednią godzinę, w panelu 3 klikamy na przycisk Play. Rozpocznie się odtwarzanie nagrań. Przeglądanie można przyspieszyć klikając na ikonę przewijania. 4. W panelu 4 możemy (od lewej) zapisać klatkę obrazu, zapisać minutowy fragment wideo oraz załączyć odtwarzanie dźwięku w nagraniu. 5. Przycisk download pod kalendarzem pozwala na zgrywanie z karty większej ilości materiału. Po jego kliknięciu zostanie wyświetlona tabela z nagraniami z danego dnia, wraz z ich przedziałem czasowym. Zaznaczając wybrane przedziały czasowe, można pobrać je na dysk komputera. 25

26 DZIENNIK ZDARZEŃ Dziennik zdarzeń podaje informacje o wszystkich zdarzeniach które występowały na kamerze w zadanym okresie czasu. Zapisywane są informacje takie jak: włączenie kamery, logowania użytkowników wraz z adresem IP, zmiany ustawień w menu, alarmy, detekcja ruchu i inne informacje systemowe. Z panelu po lewej stronie należy wybrać rodzaj logów które chcemy wyszukać, datę w której szukamy zdarzenia a następnie kliknąć ikonę lupy. Tak otrzymany dziennik można wyeksportować do pliku tekstowego lub pliku MS Excel. Ikona eksportu znajduje się w prawym górnym rogu. 26

27 SPECYFIKACJA TACHNICZNA DS-2CD8133-E DS-2CD8153-E Przetwornik 1/4" Progressive scan CMOS 1/3" Progressive scan CMOS Liczba pikseli 640 x 480 (VGA) 1600 x 1200 (2MP) Minimalne oświetlenie (czułość) 0,4 lux (F1.2; 50IRE) 0,08 lux (F1.2; 50IRE; DSS) 0,5 lux (F1.2; 50IRE) 0,1 lux (F1.2; 50IRE; DSS) Stosunek sygnał/szum 50 db Wbudowany obiektyw 4mm F1.8 Bilans bieli Automatyczny Funkcja AGC Automatyczna Odbicie lustrzane We wszystkich osiach Elektroniczna migawka 1/6s do 1/20 000s Ustawienia obrazu Regulacja parametrów: Jasność, kontrast, nasycenie Wyostrzenie obrazu Tak, regulowane Funkcja Dzień/Noc Tak, elektroniczna Nazwa kamery Tak, 12 znaków Detekcja ruchu 18 x 22 pola detekcji Kompresja obrazu H.264 / MPEG4 / mjpeg Wielkość strumienia 32 kbps ~ 8 Mbps Rozdzielczość 640 x x 1200 Jakość obrazu Regulacja wielkości strumienia Główny: 12,5 fps (1600x1200); 12,5 Ilość klatek Główny: 25fps (640x480) Pomocniczy: 25 fps (352x288 i niższych) fps (1600x912); 25fps (1280x960 i niższych) Pomocniczy: 25 fps (704x576 i niższych) Ilość jednoczesnych strumieni wideo 2 Komunikacja audio Tak, dwutorowa, wbudowany mikrofon i głośnik Wejście karty microsd Tak, obsługa SD/SDHC do 32GB Rejestracja ciągła, w harmonogramie, z detekcji ruchu Obsługa serwerów FTP Tak, wygrywanie klatek obrazu JPEG w trybie cykliczym (max co 1s), z detekcji ruchu lub wejścia alarmowego) Obsługiwane protokoły TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP,HTTPS,FTP, SIP, 802.1x, IPv6 opcjonalnie) Maksymalna ilość użytkowników 6 Wejście sieciowe 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45) Temperatura pracy Od 0 do +60 C, wilgotność <90% Zasilanie 5VDC, 48VDC PoE Pobór mocy średnio 2W; max 3W Wymiary (dł. x szer. x wys.) 70 x 110 x 48 mm Waga 250 g 27

ICIR-1002H ICVR-1002H

ICIR-1002H ICVR-1002H SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI HIR-252N MEGAPIKSELOWE HIR-252H KAMERY IP W WANDALOODPORNYCH OBUDOWACH IP66 Z WBUDOWANYM PROMIENNIKIEM PODCZERWIENI Kolorowa kamera w kopułowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Oprogramowanie układowe 5.0X P/N 1072665A-PL REV 1.0 ISS 27FEB14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Informacje kontaktowe Pomoc techniczna 2014 United

Bardziej szczegółowo

Kamery IP. Instrukcja obsługi

Kamery IP. Instrukcja obsługi Kamery IP Instrukcja obsługi Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z działem technicznym w celu uzyskania informacji dotyczących parametrów urządzeń. Instrukcja zawiera

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Informacje o kamerach + obsługa przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ Vista/ 2003/ Win7) Dotyczy modeli: K2 i126b K2 i136k K2 i182hir K2 i186hir K2 i226b K2 i246k K2 i292hir K2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H

Instrukcja instalacji i obsługi. Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Instrukcja instalacji i obsługi Płytka 1-kanałowego video, audio serwera, H.264, MPEG-4, MJPEG GLS-2302H Betriebsanleitung Installation and Operating Instructions Mode d emploi Instrukcja instalacji i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7

BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY...3 1: OPIS PRODUKTU...7 1.1 KAMERY SIECIOWE...7 1.2 SIECIOWY SERWER VIDEO...8 1.3 PRZEGLĄD MODELI...8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE...10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...10 2.2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10

Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 Spis Treści BEZPIECZEŃSTWO I NORMY... 3 1: OPIS PRODUKTU... 7 1.1 KAMERY SIECIOWE... 7 1.3 PRZEGLĄD MODELI... 8 2: WYMAGANIA SYSTEMOWE... 10 2.1 WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 10 2.2 SYSTEM OPERACYJNY I OBSŁUGIWANE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN

INSTRUKCJA OBSŁUGI + LAN Rejestrator Cyfrowy S E R I E: K2 XVR-04 E K2 XVR-04 D1 K2 XVR-04 D1-E K2 K2 K2 K2 XVR-08 XVR-08 E XVR-08 D1 XVR-08 D1-E K2 XVR-16 K2 XVR-16 D1 K2 XVR-16 D1-E K2 XVR-24 E K2 XVR-32 E INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Kamery IP z serii K2 i

Kamery IP z serii K2 i Kamery IP z serii K2 i Instrukcja obsługi przez przeglądarkę IE (dla Windows XP/ 2003/ Win7/ Vista) Dotyczy modeli: K2 i125b.ccd K2 i125b.wdr K2 i145k.wdr K2 i155kir.wdr K2 i165hir.wdr K2 i175hir.wdr K2

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI

Rejestrator Cyfrowy HD-SDI PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA (M_Ver. 1.2_HD(20100914)) Kompresja Video H.264 Rejestrator Cyfrowy HD-SDI O instrukcji Przed zainstalowaniem i użyciem produktu, prosimy uważnie przeczytać poniższą instrukcję.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601

Podręcznik instalacji i obsługi. Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Podręcznik instalacji i obsługi Kolorowa kamera sieciowa 1/3 dzień/noc z wbudowanym serwerem sieciowym GLC-1601 Spis treści 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 2. Właściwości produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert

Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert Instrukcja konfiguracji kamery IP TruVision Covert P/N 1072913A-PL REV 1.0 ISS 18DEC14 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Informacje kontaktowe 2014 United Technologies Corporation.

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH

Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Skrócona Instrukcja Obsługi DS-72xx seria HWI-Ex/(A), HxHI-SH/(A) DS-73xx seria HWI-Ex, HxHI-SH Spis treści... 2 2. Informacje ogólne i ostrzeżenia...5 3. Zawartość opakowań rejestratorów...7 3.1. Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI

Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe. Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestratory cyfrowe 4 / 8 / 16-kanałowe Seria DIGIMASTER INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Właściwości i organizacja 1. Właściwości Standard video Audio Wyświetlanie obrazu (multiplekser) Operacje ukrytej kamery

Bardziej szczegółowo

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN.

SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN. Rejestrator Cyfrowy. Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. SIMTEC 416 LN SIMTEC 408 LN Rejestrator Cyfrowy Instrukcja Instalacji i Użytkowania + LAN. Wersja 2009.02.27 Strona 1 I. ISTOTNE ZALECENIA...4 II. AKCESORIA...4 III. SPECYFIKACJA...4 IV. CECHY...5 V. WIDOK

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Model: FI8918/FI8918W Bezprzewodowa/przewodowa kamera IP OBSŁUGUJE TRYB NOCNY, ZDALNĄ ZMIANĘ POŁOŻENIA ORAZ TRANSMISJĘ DŹWIĘKU W OBU KIERUNKACH Instrukcja użytkownika Kolor czarny Kolor biały Spis treści

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4

Spis Treści. 1. Właściwości produktu... 4 Instrukcja Obsługi Spis Treści 1. Właściwości produktu... 4 2. Uzyskiwanie dostępu do kamery... 7 2.1 Dostez Przeglądarki Sieciowej... 7 2.2 Dostęp do Kamery z Internetu... 7 2.3 Regulacja Obrazu i Ostrości....

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V

INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR CYFROWY DVR-M104V Przed instalacją oraz użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniższej instrukcji. Prosimy o zachowanie instrukcji w bezpiecznym miejscu.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl

Rejestrator cyfrowy VTDVR 6000. Instrukcja instalacji i obsługi. ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl ul. Jutrzenki 94, 02-230 Warszawa, www.volta.com.pl 1 SPIS TREŚCI 1 Kluczowe cechy rejestratora... 6 2 Zawartość pudełka... 7 3 Panel przedni rejestratora... 8 4 Panel tylny rejestratora... 9 5 Pilot zdalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M

Instrukcja obsługi VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Instrukcja obsługi Kamery IP standardowe / megapikselowe: VOIP3650 VOIP202M VOIP205M VOIP968M Informacje zawarte w instrukcji Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji kamery naleŝy wnikliwie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

modeli: KPD-676, KPD-678

modeli: KPD-676, KPD-678 AV-Tech CYFROWY REJESTRATOR VIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI modeli: KPD-676, KPD-678 Przed rozpoczęciem obsługi, dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do późniejszego użytku. Wersja 2009-08-31. WAŻNE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F)

Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Instrukcja obsługi kamery internetowej (seria F) Wprowadzenie Niniejsza kamera internetowa jest produktem nowej generacji, łączącym zalety kamery analogowej z internetową technologią wizyjną. Oprócz wszystkich

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation

3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa. Instrukcja obsługi. Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P. 2005, Sony Corporation 3-869-486-11 (1) Kamera sieciowa Instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 1.0 SNC-RZ25N/RZ25P 2005, Sony Corporation Zapis użytkownika Symbol modelu i numer seryjny są podane na spodzie kamery. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA

Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Kamera sieciowa IP oraz Sieciowy Serwer Video z serii PRO INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Spis Treści Bezpieczeństwo i Normy... 4 1. Informacje ogólne 1.1 Kamera sieciowa IP oraz sieciowy serwer video z serii PRO...

Bardziej szczegółowo

Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x

Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x Instrukcja obsługi Kamera IP z serii GEMINI-61x oraz GEMINI-62x UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Rejestrator cyfrowy AVC 777W. NSS Sp. z o.o. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Rejestrator cyfrowy AVC 777W INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA UWAGA! Niniejsze tłumaczenie instrukcji jest własnością firmy Powielanie jej w całości oraz fragmentów bez zgody właściciela jest zabronione. Data tłumaczenia:

Bardziej szczegółowo