Recepta na Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recepta na 2011. Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu"

Transkrypt

1 Recepta na 2011 Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu Sytuacja gospodarcza na świecie w 2010 Rynek obligacji w 2010 roku był pod wpływem luzowania polityki monetarnej w krajach rozwiniętych. Bezpośrednim celem było pobudzanie wzrostu gospodarczego po uprzednim praktycznym załamaniu się światowego systemu finansowego. Ratowanie tego systemu odbyło się kosztem wzrostu zadłużenia krajów rozwiniętych. Drukowanie pieniądza było w stanie podnieść ceny amerykańskich obligacji i wydaje się, że dalszy ich spadek rentowności jest bardzo mało prawdopodobny. Europa nie ustrzegła się natomiast wstrząsów. Małe kraje wpadły w tarapaty finansowe i wymagane było wspólne działanie całej Unii Europejskiej, aby nie dopuścić do rozszerzenia się kryzysu na pozostałe kraje. Faktem pozostaje, iż takie kraje jak Grecja i Irlandia są praktycznie niewypłacalne. Świat polityki, finansistów i mediów wskazuje kolejne kraje: Portugalię, Hiszpanię, a dalszej kolejności zapewne Belgię i Węgry jako kandydatów na bankrutów. W roku 2011 będzie kontynuowana walka ze skutkami nadmiernego zadłużenia krajów europejskich. O skali problemów świadczy zaangażowanie się w walkę z kryzysem w Europie krajów azjatyckich, w tym Chin i Japonii. W konsekwencji wszystkich zdarzeń ceny obligacji europejskich w 2010 roku spadały. Duża podaż pieniądza, która w krajach rozwiniętych miała stymulować gospodarki, w krajach gospodarek wschodzących spowodowała inflację aktywów. W Chinach rosły ceny nieruchomości, wzrosły ceny praktycznie ceny wszystkich surowców. Skutkiem tego było pojawienie się inflacji na produktach finalnych w stosunku do surowców. W 2011 roku inflacja może stać się jeszcze groźniejsza, gdyż ceny surowców dalej rosną, a ich przełożenie na koszyk inflacyjny odbywa się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Banki centralne krajów wschodzących zostały już w 2010 roku zmuszone do zacieśnienia polityki monetarnej poprzez podnoszenie stawek rezerw obowiązkowych, czy też do podnoszenia stóp procentowych. Chiny w sposób administracyjny ograniczają popyt na przykład na samochody czy nieruchomości. Jedną z jaśniejszych gwiazd na nieboskłonie europejskim okazały się Niemcy, głównie dzięki eksportowi. Skorzystała na tym również Polska, gdyż jedna czwarta polskiego eksportu trafia właśnie do Niemiec. Słaby złoty był czynnikiem wzmacniającym rodzimy eksport. Świat Zachodu wpadł w sytuację patową. Głównym celem powinno być utrzymywanie stóp procentowych na niskim poziomie, gdyż w przeciwnym przypadku wysokie odsetki od długu publicznego mogą doprowadzić do niewypłacalności kolejne kraje. Sytuacja taka może spowodować przymusową redukcję zadłużenia (kosztem wierzycieli). Rynek obligacji w Polsce Rok 2010 był dla posiadaczy polskich obligacji udany. Polskie fundusze obligacji pozwoliły zarobić średnio 6,1%. Najlepszy fundusz zyskał 11,4% (TFI SKOK). Benchmark obligacji polskich zyskał 6,83% (Indeks publikowany przez CITI Group). Jednak cały rok nie był spokojny. Mieliśmy dwie fale wzrostu cen obligacji i dwie fale spadków. Szczyty cen obligacji zanotowaliśmy w kwietniu i sierpniu. Każdy szczyt cenowy kończył się kryzysem któregoś państwa - członka UE. Już mogłoby się wydawać, że dołek cenowy na obligacjach osiągnęliśmy na koniec listopada, niestety zamieszanie polityczne wokół polskich funduszy emerytalnych ponownie osłabiło rynek obligacji. OFE są jednym z głównych kupujących polskie obligacje, więc wobec możliwości zamknięcia dopływu środków do OFE ceny obligacji znalazły się pod presją. Dodatkowo rosnąca inflacja stawia pod presją Radę Polityki Pieniężnej, która zaczyna podwyższać stopy procentowe. Spekulacje medialne mówią o serii podwyżek w łącznej wysokości od 0,5% do 1,25%. 1

2 Patrząc się przez pryzmat oczekiwań inwestorów, podwyżki stóp procentowych zostały już częściowo uwzględnione w cenie obligacji z krótszym terminem zapadalności. Jeśli podwyżki stóp miałyby być większe niż 0,5%, to należy spodziewać się dalszych spadków cen obligacji z krótszym duration. W przypadku obligacji długoterminowych (10-cio letnich) ich rentowność już znacznie wzrosła z powodu OFE a przełożenie ich wartości na inflację i poziom stóp procentowych jest znacznie mniejsze. Biorąc pod uwagę bieżącą rentowność portfela obligacji o średnim duration oraz perspektywę ewentualnie mocniejszych podwyżek stóp procentowych, oczekiwana rentowność obligacji powinna oscylować wokół 5% w perspektywie 2011 roku. Słabsza inflacja będzie wpływać pozytywnie na obligacje, a ewentualna kolejna fala kryzysu w Europie będzie działać przeciwko. Poniżej wykres prezentujący wahania rentowności obligacji w 2010 roku. 2

3 Rentowność polskich obligacji 2, 5 i 10 letnich w 2010 roku Inflacja Praktycznie w każdym z prezentowanych poniżej krajów, poza Turcją, inflacja rośnie. Główną przyczyną jest wzrost cen ropy naftowej, energii i żywności. Skutkiem może być zacieśnianie polityki pieniężnej przez banki centralne krajów naszego regionu. Inflacja - Polska (biała linia), Węgry (pomarańczowa), Grecja (żółta), Czechy (różowa), Turcja (czerwona) Obligacje węgierskie 3

4 Obligacje węgierskie zachowywały się w 2010 roku podobnie do obligacji polskich. Wykresy zaczęły się różnić pod koniec roku, gdy to rentowności obligacji węgierskich poszybowały do góry. Przyczyną, podobnie jak Polsce, były spekulacje na temat wypłacalności Portugalii oraz rezygnacja na Węgrzech z reformy emerytalnej. Ostatecznie w 2010 roku rentowność obligacji węgierskich zwiększyła się średnio o około 0,3 punktu procentowego. Obligacje węgierskie odpowiednio: 3, 5 i 10 letnie Obligacje greckie Rok 2010 będzie można zaliczyć do jednych z najgorszych w najnowszej historii Grecji. 10-letnie obligacje greckie utraciły w trakcie roku 1/3 swojej wartości, a mówimy przecież o państwie europejskim, członkiem Unii Europejskiej, członkiem unii monetarnej. Rozważając dla przykładu cenę obligacji dziesięcioletniej w wysokości 66,5% jej wartości nominalnej, rentowność do dnia wykupu takiej obligacji (czyli za 10 lat) wynosi 12,5%. Mogłoby się wydawać złota inwestycja. Posiadacz dostaje rocznie 12,5% od swojego kapitału i to jeszcze w euro. Niestety taka inwestycja nie jest pewna, gdyż prawdopodobieństwo niewypłacalności Grecji wynosi 60%. Patrząc na to matematycznie, wartość oczekiwana takiej inwestycji wynosi 5% rocznie i faktycznie może przyjąć każdą wartość z zakresu od -100% do 12,5% w okresie do wykupu obligacji. Oczywiście w okresie trwania inwestycji, rentowności mogą przyjąć całkiem inne widełki. Taka niewypłacalność kraju zrealizuje się poprzez redukcję zadłużenia, tak jak kiedyś Klub Londyński i Klub Paryski zredukowały Polsce zadłużenie. W naszym kraju dodatkowo przeszliśmy fazę wysokiej inflacji oraz znacznej utraty wartości złotego. W przypadku Grecji będącej w strefie euro, taka forma realizacji niewypłacalności jest niemożliwa. Redukcja zadłużenia może być, dlatego mocniejsza, niż gdyba Grecja posiadała drachmę. Jedyna forma ucieczki przed niewypłacalnością może zrealizować się przez znaczne cięcia budżetowe, nastawienie się na wzrost gospodarczy i zrównoważenie budżetu. Czy to jest możliwe? Fakty w najbliższych kilku, kilkunastu miesiącach pokażą nam jak Grecja sobie radzi. Obligacje greckie odpowiednio 2, 5 i 10 letnie 4

5 5

6 Obligacje polskie vs. obligacje niemieckie Spread pomiędzy rentownościami obligacji polskich i niemieckich na przestrzeni roku 2010, a właściwie od kwietnia do grudnia, pozostawał na stabilnym wysokim poziomie. Ewentualne zmniejszenie spread-u wydaje się możliwe, jeżeli w gospodarce europejskiej będziemy widzieli trwałą poprawę koniunktury a ryzyko kolejnych wstrząsów znacznie zmaleje. Nie chodzi tu o deklaracje polityczne, ale o trwałe przeświadczenie inwestorów i świata finansów. Oczywiście o różnicy w rentownościach pomiędzy obligacjami obu krajów będą decydować również poziomy inflacji i podstawowe stopy procentowe ustalane przez EBC i NBP. Wykres rentowności polskich (kolor biały i niemieckich (kolor pomarańczowy) obligacji 5-letnich oraz spread pomiędzy tymi obligacjami 6

7 Surowce Złoto i srebro Rok 2010 należał zdecydowanie do surowców. Najjaśniejszym blaskiem świeciło srebro. Roczna stopa zwrotu na srebrze wyniosła 83,12%, znacznie więcej niż zyski osiągnięte na złocie, które było jednym z głównych tematów doniesień i spekulacji medialnych. Pojawia się pytanie o przyczyny tak mocnego zachowania się srebra. Poniżej prezentujemy 60-cio letnią historię cen złota i srebra oraz wzajemne ich porównanie. Na koniec 2010 roku stosunek ceny złota do srebra (za tą samą uncję) wyniósł około 46 i na przestrzeni roku znacznie spadał. Jeżeli przeanalizujemy wykres, to historycznie srebro w stosunku do złota było najdroższe z drugiej połowie lat 60-tych, gdzie stosunek ich wzajemnej wartości wyniósł tylko14. Notabene, ta wartość jest zgodna z wielowiekową zależnością ceny srebra do złota, gdzie w tych odległych czasach podstawą emisji pieniądza były właśnie te dwa metale szlachetne. Świat odchodząc od standardu złota na rzecz pieniądza papierowego bez pokrycia wywołał dramatyczne zmiany (in plus oraz in minus) cen tych surowców i ich wzajemnej korelacji w oderwaniu od dawnego parytetu. Emisja pieniądza bez pokrycia, w szczególności w świetle światowego kryzysu, wywołała u znacznej części społeczeństw potrzebę znalezienia zabezpieczenia wartości majątków. Mając na uwadze, iż banki centralne świadomie niszczyły wartość złota przez ostatnie dekady, w dobie ostatniego kryzysu mocno niedowartościowane złoto zaczęło nabierać na wartości a wraz z nim srebro, które dodatkowo było mocne odchylone od średniego parytetu do złota. Parytet wartości złota do srebra spadł z 80 do 45. W tym miejscu powstaje kolejne pytanie, czy parytet 45 jest właściwym, czy też srebro będzie miało dalszą tendencję do umacniania się w stosunku złota. Poza czynnikami ekonomicznymi i wykorzystaniem tych surowców w produkcji, znaczenie będzie miało, czy świat będzie dalej wierzył w pieniądz papierowy? Jeśli nie, srebro może się dalej umacniać w stosunku złota. Można przy tym założyć, że dodatnia korelacja pomiędzy drukiem pieniądza a wzrostem wartości metali szlachetnych się utrzyma. Ważny jest w tym też fakt, że walutą dominującą i zarazem odniesienia pozostaje przez cały czas na świecie dolar. Oddanie tronu może wywołać kolejny szok cenowy, ale w tej chwili taka perspektywa wydaje się być odległa, gdyż kraje wierzyciele wobec USA skupują dolary, aby ten nie utracił swojej wartości, gdyż mocno by ucierpiały na tym rezerwy walutowe tych państw. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor pomarańczowy), srebro (kolor biały) na przestrzeni 60 lat 7

8 Pozostałe surowce Analizując ceny najważniejszych produktów rolnych, których wartość w trakcie 2010 wzrosła od 20 do 70%, trzeba rozważyć przynajmniej dwa możliwe scenariusze na Albo ceny surowców zaczną spadać, gdyż popyt rośnie znacznie wolniej, albo wysokie ceny surowców utrzymają się lub nawet wzrosną, głównie za sprawą drukowania dolarów, wtedy będziemy mieli do czynienia z rosnącą inflacją. Inflacja powinna rosnąć mocniej w krajach z większym wzrostem PKB. Przed inflacją mogłoby świat uchronić, przy wysokich cenach surowców, osłabienie dolara, na co się jednak jak powyżej wspomnieliśmy się nie zanosi. Z punktu widzenia twierdzeń ekonomicznych cena miedzi i ropy naftowej w 2010 roku rosła wyłącznie za sprawą krajów gospodarek wschodzących, gdyż w tych krajach zwiększa się popyt. Na ceny tych surowców największy wpływ ma sytuacja gospodarcza w Chinach, gdyż tamtejszy rynek motoryzacyjny i nieruchomości rozwija się w bardzo dużym tempie. Na cenę ropy będą miały wpływ ewentualne informacje o faktycznych zasobach tego surowca, sugerujące o ich przeszacowaniu. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor różowy), srebro (kolor czerwony) miedź (żółty), pszenicę (zielony), ropę naftową (biały), kukurydza (pomarańczowy, cukier(niebieski), kawa fioletowo-szary (zmiany cen w USD) Ze względu na osłabienie się złotego wobec dolara, koszyk surowców pozwolił dodatkowo zarobić około 3,5% procent. Na poniższym wykresie prezentujemy te same surowce, ale w przeliczeniu na polskie złote. Porównanie inwestycji w surowce złoto (kolor różowy), srebro (kolor czerwony) miedź (żółty), pszenicę (zielony), ropę naftową (biały), kukurydza (pomarańczowy, cukier(niebieski), kawa fioletowo-szary (zmiany cen w PLN) 8

9 9

10 Rynek akcji Polska Początek grudnia był bardzo pomyślny dla rynku akcji. WIG20 w pierwszych dniach miesiąca wzrósł o prawie sześć procent. Przez dalszą część miesiąca ceny dużych spółek zachowywały się stabilnym poziomie. W trakcie całego miesiąca zaczął dobrze zachowywać się indeks małych spółek. Ostatecznie wzrosty dla poszczególnych indeksów zamknęły się w granicach 4 do 5%. Indeksy polskich akcji w grudniu 2010 Cały 2010 rok inwestorzy mogą zaliczyć do pomyślnych. Po dużych wzrostach indeksów w 2009, będących reakcją na ich drastyczną przeceną w początku kryzysu, pojawiły się obawy, że rok 2010 może być nie tak dobry. Wygrali optymiści. Jednak gdyby nie pomoc banków centralnych, wygrana nie byłaby taka łatwa. Co może się zdarzyć w 2011 roku? Kupowanie akcji powinno odbywać się poprzez odpowiedni dobór spółek a nie całych rynków. Kupowanie wartości a nie trendu może okazać się złota receptą. Indeksy polskich akcji na przestrzeni

11 Giełdy zagraniczne Kraje PIIGS W 2010 roku wszystkie indeksy krajów PIIGS doznały znacznych spadków, w szczególności, jeśli porówna się to do indeksów giełd reszty świata. Po znacznych spadkach, rok 2011 może być dobrym okresem do zakupu spółek z tych krajów, aczkolwiek kupowanie indeksu niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem. Zakładając, że na fali kryzysu cena większości spółek spadła, to odpowiedni dobór spółek, które np. mają duży udział eksportu w swojej sprzedaży, może okazać się dobrym rozwiązaniem. Poniższy wykres prezentuje zmiany wartości krajów PIIGS rok - Indeksy akcji w: Madrycie (biały), Mediolanie (żółty), Lizbonie (niebieski), Atenach (pomarańczowy) i dla porównania w Warszawie (czerwony) Kraje rozwinięte 11

12 Poniższy wykres prezentuje grudniowe zmiany wartości indeksów na głównych rynkach świata oraz na polskiej giełdzie. Wszystkie główne indeksy zanotowały zbliżone swoim kierunkiem i zakresem zmiany wartości. Indeksy S&P500 (żółty), DAX(liliowy), WIG(zielony), Nikkei225 (czerwony), CAC40 (pomarańczowy), FTSE- 100 (niebieski) Poniższy wykres wskazuje te same indeksy giełdowe w okresie od początku 2010 roku. Warto zaznaczyć znaczne zróżnicowanie się wyników giełdy niemieckiej w porównaniu do giełdy francuskiej. Pomimo przewagi gospodarki niemieckiej, wydaje się, że taka różnica w zmianach wartości indeksów jest odznaką przereagowania. Znacząco słabiej na tle innych rynków zachował się również (obok francuskiego) rynek japoński. Indeksy S&P500 (żółty), DAX(liliowy), WIG(zielony), Nikkei225 (czerwony), CAC40 (pomarańczowy), FTSE- 100 (niebieski) 12

13 Kraje BRIC W 2010 roku za sprawą cen ropy naftowej najlepszym krajem BRIC okazała się być Rosja. Na skutek chłodzenia gospodarki, najgorzej wypadły Chiny. Brazylia z powodu mocnych wzrostów w 2009 roku znajdowała w fazie odpoczynku. Indie były wspierane mocnym wzrostem PKB. W 2011 dla Rosji i Brazylii istotne będą informacje płynące z rynku surowców (a właściwie zasilaniem światowego systemu finansowego nową gotówką). Dla Chin istotne powinno być uzyskanie zrównoważone wzrostu, uniknięcie bańki spekulacyjnej na aktywach i od zmian globalnego popytu, gdyż od tego zależy chiński eksport. Poniższy wykres przedstawia roczne zmiany indeksów krajów BRIC w walutach lokalnych. Indeksy: chiński Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensem (w lokalnej walucie) Analizując wykres BRIC w złotych oraz porównując do poprzedniego wykresu, to uzyskamy przesunięcie wykresów w górę. 13

14 Nieznaczne osłabienie się złotego wobec walut krajów BRIC w 2010 roku, spowodowało podniesienie wyników z punktu widzenia polskiego inwestora o kilka punktów procentowych. Porównując giełdy całego świata, najlepszymi inwestycjami były akcje rosyjskie oraz indyjskie (nie bierzemy pod uwagę w tym przypadku surowców, jako osobnej kategorii aktywów). Indeksy: chiński Shanghai B-Shares, brazylijski Bovespa, rosyjski RTS oraz indyjski Sensex(w PLN) Wskaźniki rynkowe W poniższej tabeli prezentujemy wartości wskaźników rynkowych indeksów akcji na koniec 2010 roku. Wartości wskaźników P/E dla Europy Zachodniej pozostają relatywnie na najniższych poziomach, głównie z powodu obaw o zadłużenie niektórych gospodarek strefy euro i wiążącymi się z tym obawami o słabszy wzrost PKB, poza Niemcami, które wydają się mieć stosunkowo najlepszą perspektywę. Spośród indeksów polskich relatywnie najtańsze są spółki z swig80. Tanie pozostają również rynki Europy Środkowo-Wschodniej, w tym giełda czeska, węgierska, turecka. Giełda węgierska pomimo niskich wycen pozostaje rynkiem dosyć ryzykownym, głównie z powodu potencjalnych problemów z budżetem. Z rynków azjatyckich najtańszą jest Korea Południowa. Jeżeli przeanalizujemy wycenę rynków przez pryzmat cena do sprzedaży (ostatnio kolumna w tabeli), to najtańszy okaże się indeks swig80. Ciekawie wygląda porównanie giełdy niemieckiej do francuskiej, wg którego tańszą jest giełda niemiecka. Wg tego samego wskaźnika atrakcyjna jest również giełda w Mediolanie (FTSE MIB), giełda w Atenach oraz giełda w Tokio. Bardzo drogie są giełdy w Indonezji, Hong Kongu oraz giełda NASDAQ. Dla tych giełd zakłada się dynamiczny wzrost sprzedaży, jako sumy przychodów spółek wchodzących w skład indeksów. Wskaźniki rynkowe Nazwa indeksu kraj P/E bieżące P/E 2010 P/E 2011 P/E 2012 Cena / Sprzedaż bieżąca DOW JONES INDUS. AVG US 14,09 12,52 11,25 10,34 1,40 S&P 500 INDEX US 16,06 13,60 12,01 10,96 1,38 NASDAQ COMPOSITE INDEX US 35,75 17,89 14,85 13,26 1,97 MEXICO IPC INDEX MX 17,56 15,27 13,86 12,81 1,46 BRAZIL BOVESPA INDEX BZ 14,30 11,30 9,63 8,69 1,61 FTSE 100 INDEX GB 18,02 10,79 9,71 9,40 1,12 CAC 40 INDEX FR 13,38 10,40 9,31 8,78 0,78 14

15 DAX INDEX GE 14,71 11,12 9,90 9,55 0,72 IBEX 35 INDEX SP 9,80 9,69 8,53 8,41 1,07 FTSE MIB INDEX IT 14,71 10,41 8,82 8,31 0,67 AUSTRIAN TRADED ATX INDX AS 16,75 11,68 9,69 8,46 0,81 Athex Composite Share Pr GR 31,73 9,47 7,21 6,38 0,60 WSE WIG 20 INDEX PD 12,36 11,00 10,14 10,44 1,19 WSE WIG INDEX PD 15,68 11,61 10,40 10,35 1,05 WSE mwig40 INDEX PD 29,51 13,76 11,44 10,29 1,25 WSE swig80 INDEX PD 33,06 12,21 10,33 9,56 0,52 PRAGUE STOCK EXCH INDEX CZ 12,85 11,34 10,01 9,01 1,78 RUSSIAN TRADED INDEX RU 9,07 7,25 6,68 6,13 1,41 BUDAPEST STOCK EXCH INDX HU 12,55 10,11 8,45 7,44 0,96 BUCHAREST BET INDEX RO 13,02 9,83 8,16 8,77 1,46 ISE NATIONAL 100 INDEX TU 10,30 10,41 9,05 8,58 1,26 S&P/ASX 200 INDEX AU 18,45 13,65 11,77 10,88 1,89 SHANGHAI SE A SHARE INDX CH 17,30 12,63 10,76 10,56 1,56 SHANGHAI SE B SHARE INDX CH 21,61 14,02 1,17 SHANGHAI SE COMPOSITE CH 17,21 12,55 10,74 10,54 1,54 HANG SENG INDEX HK 14,86 13,06 11,37 10,82 2,76 BSE SENSEX 30 INDEX IN 17,37 16,91 14,07 11,40 2,25 NIKKEI 225 JN 20,56 18,22 15,95 13,11 0,67 KOSPI INDEX SK 15,76 10,65 9,58 8,66 0,92 Średnia dla świata 17,57 12,46 10,84 10,12 1,36 Poniższa tabela pokazuje hipotetyczną stopę zwrotu z akcji na poszczególnych indeksach, gdyby sprawdziły się prognozy, co do zysków spółek wchodzących w skład poszczególnych indeksów i gdyby ten wskaźnik nie uległ zmianie. Wzrost wskaźnika PE lub/i wzrost zysku ponad prognozy spowoduje powstanie wyższego zysku w stosunku do wartości w poniższej tabeli. Jeżeli porównamy wartości z tabeli z bieżącą rentownością w obligacje polskie, która może się wahać od 4,5% do 6,5% (w zależności od czasu do wykupu obligacji) otrzymamy premię w granicach 3% za inwestycje w akcje. Oczywiście inwestycje w akcje wiążą się z większą zmiennością cen oraz niepewnością, co do faktycznych zysków uzyskanych przez spółki wchodzące w skład indeksów. Wskaźniki odwróconego P/E Odwrócone P/E dla świata 5,7% 8,0% 9,2% 9,9% Odwrócone P/E dla WIG20 8,1% 9,1% 9,9% 9,6% Odwrócone P/E dla WIG 6,4% 8,6% 9,6% 9,7% Odwrócone P/E dla mwig40 3,4% 7,3% 8,7% 9,7% Odwrócone P/E dla swig80 8,2% 9,7% 10,5% Waluty W 2010 roku złoty umocnił się w stosunku do euro oraz forinta. Wobec pozostałych walut prezentowanych na poniższym wykresie nastąpiło osłabienie się złotego, w szczególności do rupii, juana i reala. Dla inwestorów inwestujących w tych krajach i niestosujących hedgingu, było to źródło dodatkowego zysku. W 2011 roku większość analityków i ekonomistów przewiduje umocnienie się złotego. Jeżeli te prognozy okażą się trafne, to strategie wykorzystujące zabezpieczenie walutowe powinny uchronić od strat na różnicach kursowych. 15

16 Złoty vs.: euro, dolar amerykański, real brazylijski, forint węgierski, korona czeska, rupia indyjska, juan chiński, lira turecka 16

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM.

Odcinek 16. Takie zdarzenia będą ciągnęły inflację w górę przy jednoczesnym ograniczaniu zaangażowania inwestorów w kraje EM. Odcinek 16 Ochrona kapitału przy rosnącej Inflacji Obligacje o zmiennym kuponie i korporacyjne mogą byd skutecznym narzędziem inwestowania przy rosnącej inflacji w Polsce. W 2011 roku na świecie zakłada

Bardziej szczegółowo

Stopy zwrotu z polskich indeksów akcyjnych

Stopy zwrotu z polskich indeksów akcyjnych Czy obligacje są dobrą inwestycją? okres prosperity na rynku obligacji powoli dobiega końca. W przypadku obligacji korporacyjnych moŝliwe są jeszcze wzrosty z tytułu spadku premii ryzyka, jednak potencjalne

Bardziej szczegółowo

Analiza miesięczna rynku

Analiza miesięczna rynku Analiza miesięczna rynku okres 1-31 października 2015 przygotowanie: Paweł Istok GŁÓWNE RYNKI AMERYKA AZJA S&P500 8,3% NIKKEI225 9,7% WIG JAPONIA GPW 0,9% DJ INDUSTRIAL 8,5% HANG SENG 8,6% HONG KONG GPW

Bardziej szczegółowo

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI

1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 70 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 RYNKI AKCJI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I 120 DŁUŻNY W STREFIE EURO WIG20 mwig40 swig80 80 70 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 S&P500 DAX NIKKEI 130 1/3/2014 6/3/2014 11/3/2014 4/3/2015 70 1/3/2014 6/3/2014

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 2013/12/27 2014/06/27 2014/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 140 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 140 130 WIG20 mwig40 swig S&P500

Bardziej szczegółowo

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji?

Rynek obligacji. Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Jak ocenić atrakcyjność rynku akcji? Prognozy, co do przyszłości cen akcji na giełdzie moŝna przyrównać do słynnych juŝ prognoz górali odnoszących się do pogody. Na początku września straszono inwestorów,

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara.

Analiza Fundamentalna. Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. Analiza Fundamentalna Co dalej z USA? Perspektywy polityki monetarnej, głównych indeksów oraz dolara. USA Agenda PKB rynek pracy inflacja Fed giełdy dolar główne wyzwania 2 Główne pytania dotyczące gospodarki

Bardziej szczegółowo

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl

Złoty trend. Wszystko o rynku złota. Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoty trend Wszystko o rynku złota Raport specjalny portalu Funduszowe.pl Złoto w dzisiejszych czasach jest popularnym środkiem inwestycyjnym. Uważa się przy tym, że inwestowanie w kruszec (poprzez fundusze,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP AMERYKA PÓŁNOCNA S&P500 USA -1,7% DJ INDUSTRIAL -2,0% USA EUROPA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH kwietnia 2015 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO 2013/12/27 20/06/27 20/12/27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 130 120 WIG20 mwig40 swig 2013/12/27 20/06/27 20/12/27

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE MIESIĄC NA RYNKACH 9 grudnia 0 roku NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 0 80 70 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 80 70 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 5 05 95 WIG0 mwig0 swig80 S&P500 DAX NIKKEI

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 110 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE RYNKI AKCJI Państwo Indeks Wartość 1M% 12M% WIG

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści.

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 WIG20 mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 swig80 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO NEWSLETTER NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0 05 00 90 85 WIG0 WIG50 80 75 WIG50 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 5 05 85 NIKKEI 75 0--7 0-0-7 0-06-7 0-09-7 NOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba

Sytuacja na rynkach finansowych. Adam Zaremba Sytuacja na rynkach finansowych Adam Zaremba Sytuacja na rynkach globalnych Światowe rynki akcji 16. 15. 14. S&P5 DAX NIKKEI 13. 12. 11. 1. 9. 8. 7. 213-7-12 214-1-12 214-7-12 215-1-12 215-7-12 216-1-12

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 130 S&P500 DAX NIKKEI

Bardziej szczegółowo

Udany początek wakacji

Udany początek wakacji RYNEK AKCJI Udany początek wakacji Wyjeżdżając na wakacje w lipcu przegapiło się jeden z najlepszych miesięcy w tym roku na rynkach akcji. Po bardo dużej przecenie w maju i czerwcu jaka miała miejsce na

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 80 WIG20 mwig40 swig80 03.01.2014 03.01.2015 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 S&P500 DAX NIKKEI 03.01.2014 03.01.2015 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 130 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 150 130 WIG20 swig80 S&P500 NIKKEI mwig40 03.01.2014 03.08.2014 03.03.2015 DAX 03.01.2014

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. mwig40 swig

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści. mwig40 swig MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 90 WIG20 80 mwig40 swig80 70 26.12.2014 26.06.2015 26.12.2015 26.06.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 90 S&P500 DAX NIKKEI 70 26.12.2014 26.06.2015

Bardziej szczegółowo

SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. WIG20 mwig40 swig

SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. WIG20 mwig40 swig MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 90 80 03.01.2014 03.01.2015 03.01.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 90 03.01.2014 03.01.2015 03.01.2016 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 150 130 WIG20

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 80 WIG20 mwig40 70 swig80 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015 26.03.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 S&P500 DAX 70 NIKKEI 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE

SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 130 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 105 100 70 WIG20 mwig40 swig80 50 26.12.2014 26.04.2015 26.08.2015 26.12.2015 130 70 S&P500 DAX NIKKEI

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU

POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU Dr hab. Eryk Łon POLSKI RYNEK AKCJI W 2014 ROKU sytuacja bieżąca i perspektywy 23 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji: 1. Sytuacja bieżąca w świetle cyklu prezydenckiego w USA 2. WIG spożywczy jako barometr

Bardziej szczegółowo

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett

Złoto i srebro. we współczesnym portfelu inwestycyjnym. Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, Warren Buffett Złoto i srebro we współczesnym portfelu inwestycyjnym Obraz gospodarki jest lepiej widoczny przez tylną, zakurzoną Ryzyko bierze szybę, się niż z przez niewiedzy czysto o umytą tym co szybę robisz przednią

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 29 maja 2015 roku = 3,7438 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Market Alert: Czarny poniedziałek

Market Alert: Czarny poniedziałek Market Alert: Czarny poniedziałek Spowalniająca gospodarka chińska Za powszechna przyczynę spadków na giełdach dzisiaj uznaje się spowalniająca gospodarkę chińską i dewaluacja chińskiej waluty. Niemniej

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE. swig80 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 100 80 WIG20 mwig40 70 swig80 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015 26.03.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 70 S&P500 DAX NIKKEI 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%)

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%) MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 120 80 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 120 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE Krótkoterminowe 105 Długoterminowe 95 WIG20 mwig40 swig80 70 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015

Bardziej szczegółowo

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%)

OBLIGACJE 2-LETNIE (%) OBLIGACJE 5-LETNIE (%) OBLIGACJE 10-LETNIE (%) MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE 130 70 WIG20 mwig40 swig80 26.12.2014 26.06.2015 26.12.2015 26.06.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 70 S&P500 DAX NIKKEI 26.12.2014 26.06.2015 26.12.2015 26.06.2016

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NIKKEI

RYNKI AKCJI SUROWCE. STOPY PROCENTOWE Państwo Polska Polska Polska Polska Polska Polska WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NIKKEI MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 130 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 150 130 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 150 130 WIG20 swig80 S&P500 NIKKEI mwig40 03.01.2014 03.09.2014 03.05.2015

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group

Waluty to nie wszystko Wykres 1. Korelacja między S&P500 i dolarem w latach 2001-2011 (6 miesięcy krocząco). Źródło:Bespoke Investment Group ANALIZA NOBLE SECURITIES, 01.04.2011 r. Banki centralne popsuły rynki W ostatnim czasie zupełnie zaniknęła korelacja między kursem dolara a zachowaniem rynków akcji. Jednocześnie korelacja obligacje akcje

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 120 110 100 90

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 120 110 100 90 MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 120 100 WIG20 80 mwig40 70 swig80 26.12.2014 26.05.2015 26.10.2015 26.03.2016 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 130 70 S&P500 DAX NIKKEI 26.12.2014

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%.

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. W wyniku tego WIG spadł o 0,5%, WIG20 wzrósł o 2,3% a MIDWIG spadł o 5%. Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Styczeń 2009 Rynek akcyjny charakteryzował się w styczniu dużą zmiennością. Różnie też zachowywały się poszczególne

Bardziej szczegółowo

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje

Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 2009/02/27. Nordea - Arka BZ WBK Akcji. Nordea - Skarbiec Akcja. Nordea - UniKorona Akcje Fundusze akcji Raport Inwestycyjny Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Luty 2009 Rynek akcyjny w lutym charakteryzował się ponownie dużą zmiennością. Po wyprzedaży w 1-ej połowie miesiąca

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

RYNKI, TRENDY i PROGNOZY lipiec 2006

RYNKI, TRENDY i PROGNOZY lipiec 2006 RYNKI, TRENDY i PROGNOZY lipiec 2006 Prezentacja inwestycyjna dr Cezary Iwański, CFA, wiceprezes PPIM 11 lipca 2006 RYNKI, TRENDY i PROGNOZY 2006-2007 Prezentacja inwestycyjna źródła (sources): Pioneer

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014

GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 GDZIE SĄ PIENIĄDZE? A raczej dlaczego ich nie ma... 12.01.2014 1 Pomimo masowego drukowania pieniądza trudno się go doszukać na rynku akcji Rynek akcji rośnie a obroty spadają. A jak głosi stara teoria

Bardziej szczegółowo

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji

Raport Tygodniowy. o sytuacji na rynkach finansowych. Rynek walutowy. Rynek akcji Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 31 sierpnia 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 28 sierpnia 2015 roku = 3,7669 Kurs spadł

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016

Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 Analiza tygodniowa rynku TYDZIEŃ 35.2016 OKRES 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 WYDARZENIA TYGODNIA 29 SIERPNIA - 2 WRZEŚNIA 2016 STANY ZJEDNOCZONE BEZROBOCIE, STOPY PROCENTOWE Nieco gorsze dane z amerykańskiego

Bardziej szczegółowo

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki

Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Strategie arbitrażowe w praktyce Tomasz Korecki Kwotowania EUR/USD u brokera A: Kupno: 1,4001 Sprzedaż: 1,4002 Kwotowania EUR/USD u brokera B: Kupno: 1,4003 Sprzedaż: 1,4005 Ile możemy zarobić na transakcji

Bardziej szczegółowo

Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015

Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015 Analizamiesięczna rynku -SIERPIEŃ 2015 SIERPIEŃ 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP w sierpniu 2015 roku AMERYKI S&P500-6,3% DJ INDUSTRIAL

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI

DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI Giełdy niczym najszybsze pociągi DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PORTFELAMI PODSUMOWANIE LUTEGO NA RYNKACH AKCJI GIEŁDY NICZYM NAJSZYBSZE POCIĄGI Zaskakująca jednomyślność RTS odbił się od dna Polskie indeksy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Rynek surowców korekta czy załamanie?

Rynek surowców korekta czy załamanie? Rynek surowców korekta czy załamanie? Paweł Kordala, X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. 1 Agenda I. Rynek ropy II. Rynek miedzi III. Rynek złota IV. Rynek srebra V. Rynki rolne (kukurydza, pszenica, soja)

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

W ostatnich miesiącach rynki wschodzące były szczególnie obserwowane przez globalnych inwestorów. Indeks zrzeszający parkiety giełdowe krajów należący

W ostatnich miesiącach rynki wschodzące były szczególnie obserwowane przez globalnych inwestorów. Indeks zrzeszający parkiety giełdowe krajów należący W ostatnich miesiącach rynki wschodzące były szczególnie obserwowane przez globalnych inwestorów. Indeks zrzeszający parkiety giełdowe krajów należących do grupy Emerging Market zachowuje się gorzej giełdy

Bardziej szczegółowo

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307

Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Raport Tygodniowy o sytuacji na rynkach finansowych Rynek walutowy Rynek akcji Poniedziałek, 25 maja 2015 roku Kurs USD/PLN perspektywa długoterminowa, kurs z 22 maja 2015 roku = 3,7307 Kurs spadł poniżej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015

Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 Komentarz tygodniowy 07-14.08.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w lipcu br. ukształtował się na poziomie minus 0,7 % r/r (wobec

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl

Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 XTB ONLINE TRADING. www.xtb.pl www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe Gdynia 11.05.2016 ONLINE TRADING www.tradebeat.pl Gospodarka i rynki finansowe 1. Wzrost na świecie i oczekiwania 2. Chiny zagrożeniem numer jeden dla światowej gospodarki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC

RAPORT SPECJALNY EUR/PLN w świetle bieżącej polityki EBC EUR/PLN W ŚWIETLE BIEŻĄCEJ POLITYKI EBC Luzowanie ilościowe w strefie euro jak dotąd sprzyjało aprecjacji złotego wobec wspólnej waluty. Pomimo chwilowego rozczarowania rynków finansowych skromną skalą

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA: POLSKA I ŚWIAT I DŁUŻNY 25 W STREFIE EURO USA Strefa Euro Polska INDEKSY PMI

KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA: POLSKA I ŚWIAT I DŁUŻNY 25 W STREFIE EURO USA Strefa Euro Polska INDEKSY PMI MIESIĄC NA RYNKACH 11 grudnia 201 roku PODSUMOWANIE Obligacje dyskontują wzrost Fundusze unijne, zbliżające się wybory w 201 i możliwość dodatkowego bezkarnego zadłużania się dzięki przywłaszczeniu środków

Bardziej szczegółowo

List do Inwestorów Sierpień 2016

List do Inwestorów Sierpień 2016 List do Inwestorów Sierpień 2016 Szanowni Inwestorzy Polska giełda od kilku miesięcy przebywa w bardzo interesującym punkcie. Jak widać z wykresu poniżej balansujemy na wieloletniej linii trendu wzrostowego.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE

Spis treści. Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa WPROWADZENIE Spis treści Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa xiii xv WPROWADZENIE l Rozdział l. Ekonomiczne opisanie świata 3 1.1. Stany Zjednoczone 4 1.2. Unia Europejska 10 1.3. Chiny 15 1.4. Spojrzenie na inne

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Przed nami nudny rok RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści

PODSUMOWANIE Przed nami nudny rok RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści MIESIĄC NA RYNKACH 1 stycznia 21 roku PODSUMOWANIE Przed nami nudny rok Ożywienie w globalnej i krajowej gospodarce rozpędza się, jednak inwestorzy niekoniecznie z tego skorzystają. Najbliższy rok może

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku

RAPORT SPECJALNY Rubel pod presją ropy i dolara do końca 2016 roku RUBEL POD PRESJĄ ROPY I DOLARA DO KOŃCA 2016 ROKU Rubel należy do koszyka walut rynków wschodzących przez co zmiany jego kursu w przeważającym stopniu zależą od tego w jakiej kondycji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Nowy Świat zarabiaj na szerokim spektrum najbardziej dynamicznych rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału

Nowy Świat zarabiaj na szerokim spektrum najbardziej dynamicznych rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału Nowy Świat zarabiaj na szerokim spektrum najbardziej dynamicznych rynków wschodzących na świecie przy zachowaniu 100 % gwarancji kapitału Charakterystyka produktu Produkt oparty o:bnp Paribas Millennium

Bardziej szczegółowo

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI

Szukamy zysków na rynku obligacji. Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Szukamy zysków na rynku obligacji Piotr Nowak Z-ca Dyrektora Departamentu Zarządzania Portfelami Papierów Dłużnych PKO TFI Gdzie jesteśmy i jak tu doszliśmy? Rentowności polskich obligacji skarbowych:

Bardziej szczegółowo

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA

RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z NASZEJ PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI IFM GLOBAL INVESTMENT RESEARCH RELACJA Z PODRÓŻY DO USA CIEKAWY ROK NA RYNKU OBLIGACJI W pierwszym materiale

Bardziej szczegółowo

Pusty pieniądz i cykle koniunkturalne na rynkach wschodzących

Pusty pieniądz i cykle koniunkturalne na rynkach wschodzących Pusty pieniądz i cykle koniunkturalne na rynkach wschodzących Autor: Roger McKinney Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kaźmierczak Po załamaniu na giełdzie w 2008 r. oraz spadku o 3,4 proc. PKB USA w

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 05.01.2016

Komentarz tygodniowy 05.01.2016 Komentarz tygodniowy 05.01.2016 Nasze obecne nastawienie do klas aktywów Rynek akcji W skali od -2 do +2, gdzie -2 oznacza skrajny pesymizm, a +2 skrajny optymizm, nasza obecna ocena perspektyw rynku akcji

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 maja 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Złoto pod presją dolara

Złoto pod presją dolara Komentarze rynkowe 24.11.2016 Złoto pod presją dolara Ostatnie dwa tygodnie charakteryzowały się dużą zmiennością ceny złota, która ostatecznie przyniosła wyraźną przecenę wyceny kruszcu. W pierwszej reakcji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A

Gospodarka światowa w 2015. Mateusz Knez kl. 2A Gospodarka światowa w 2015 Mateusz Knez kl. 2A Koło Ekonomiczne IV LO Nasze koło ekonomiczne współpracuje z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu. Wspólne działania rozpoczęły się od podpisania umowy pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi:

Komentarz surowcowy. czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed. W centrum uwagi: Komentarz surowcowy czwartek, 21 lutego 2013 r. Ostre zniżki cen surowców po komunikacie Fed W centrum uwagi: Dorota Sierakowska Analityk tel: (022)504-33-22 e-mail: d.sierakowska@bossa.pl Silny dolar

Bardziej szczegółowo

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com

DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015. Zgniłe jajo. Prezentacja dostępna na stronie www.dnarynkow.com DNA Rynków 12/2015 06.04.2015 10.04.2015 Zgniłe jajo W POPRZEDNIM TYGODNIU W Stanach mniej pracy na Wielkanoc Zatrudnienie w USA Średnia 12-miesięczna Źródło: Bloomberg W POPRZEDNIM TYGODNIU bo mniej roboty

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że indeks będzie w dniu jutrzejszym nadal niewiele zwyżkował. Wciąż należy pamiętać o poziomie 4015,5, który Handel podczas czwartkowych notowań miał względnie spokojny charakter. Z pośród głównych parkietów Europy największe zwyżki odnotował indeks STOXX50 (stopa zwrotu wyniosła 1,74%). DAX W czasie dzisiejszej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie tygodnia

Podsumowanie tygodnia FED tnie program QE3 o kolejne 10 mld USD USA (kontrakty S&P500) Początek tygodnia może przynieść spadki, w ciągu kilku sesji możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1830pkt. Przebicie tego wsparcia może

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219

Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto. Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 Prezentacja dotycząca inwestowania w złoto Wojciech Mróz, CFA Licencjonowany doradca Inwestycyjny nr 219 AGENDA SZKOLENIA CZĘŚĆ 1 O GRUPIE MENNICE KRAJOWE S.A. CZĘŚĆ 2 INFORMACJE O RYNKU ZŁOTA CZĘŚĆ 3

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939

Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Gospodarka światowa Dezintegracja gospodarki światowej w latach 1918-1939 Tomasz Białowąs msg.umcs.lublin.pl/bialowas.htm bialowas@hektor.umcs.lublin.pl Etapy w analizie Lata 1918-1924 Lata 1924-1929 Lata

Bardziej szczegółowo

GRA INWESTYCJNA. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl biuro@polrentier.

GRA INWESTYCJNA. dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl biuro@polrentier. GRA INWESTYCJNA dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dr Jacek Rembiszewski doradca finansowy tel. kom. 601 801 890 jacek.rembiszewski@polrentier.pl PolRENTIER Sp. z o.o. tel./fax 0 22 773 16 52 www.polrentier.pl

Bardziej szczegółowo

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment

Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Jak zbierać plony? Krótkoterminowo ostrożnie Długoterminowo dobierz akcje Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. Co ma potencjał zysku? sierpień 2011 2 Sztandarowy fundusz dla klientów

Bardziej szczegółowo

Brazylijski rynek akcji

Brazylijski rynek akcji Brazylijski rynek akcji Komentarz rynkowy Jarosław Niedzielewski Dyrektor Departamentu Inwestycji Marzec 2012 Na rynku brazylijskim widzimy szansę na znaczący wzrost cen akcji ze względu na rozpoczęty cykl

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW arytet siły nabywczej () arytet siły nabywczej jest wyprowadzany w oparciu o prawo jednej ceny. rawo jednej ceny zakładając,

Bardziej szczegółowo

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie.

Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Giełda, obligacje czy złoto? Najnowsze informacje o atrakcyjności sposobów inwestowania o czym pamiętać i na co zwracać uwagę w najbliŝszym czasie. Listopad to kontynuacja trendu wzrostowego na polskiej

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych.

Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Krzysztof Wołowicz Kierownik Departamentu Analiz DM TMS Brokers S.A. Błędne prognozy, zaskakujące wypowiedzi a zmiany cen instrumentów finansowych. Zakopane, 4 czerwca 2011 r. Dostęp do wiarygodnych źródeł

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy

Warszawa, 15 marca 2012. Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Wojciech Białek, główny analityk CDM Pekao SA Warszawa, 15 marca 2012 Przepis na wzrosty - lista sygnałów hossy Plan prezentacji: 1. Właściwa pozycja w ramach cyklu koniunkturalnego. 2. Panika rynkowa.

Bardziej szczegółowo

Ósemka Dynamiczny Świat

Ósemka Dynamiczny Świat 24 października 2008 Ósemka Dynamiczny Świat 8 % gwarantowanego zysku brutto rocznie plus zysk ze strategii dostosowującej się do rynku przy 100 % gwarancji kapitału* dystrybutor: Charakterystyka Produktu

Bardziej szczegółowo

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r.

Sierpnień 2015. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI. Warszawa Sierpień 2015 r. Kieruj płynnością swojej firmy! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa Sierpień 2015 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne Zarządzanie płynnością PLN Potencjał wzrostu UniLokata

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 11 kwietnia 2008

Tygodniowy Komentarz Rynkowy 11 kwietnia 2008 Tygodniowy Komentarz Rynkowy 11 kwietnia 2008 Zagraniczne rynki finansowe Rynek walutowy EURUSD Z opublikowanego we wtorek protokołu z marcowego posiedzenia Fed wynika, że bank centralny USA nie wyklucza,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwietnia 2012

Warszawa, kwietnia 2012 Warszawa, 20-22 kwietnia 2012 Skutki płacy minimalnej Andrzej Rzońca Warszawa, 20 kwietnia 2012 r. Płaca minimalna w Polsce jest wysoka Na początku br. najniższe wynagrodzenie wzrosło o 8,2 proc., choć

Bardziej szczegółowo