Powstało błędne przekonanie, że inwestycje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powstało błędne przekonanie, że inwestycje"

Transkrypt

1 ZJAWISKO BAŃKI CENOWEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE K a r o l i n a Dą b e k Wstęp Powstało błędne przekonanie, że inwestycje w nieruchomości zapewniają zysk bez ryzyka. Wszyscy w to uwierzyli, i nie wzięli pod uwagę, że nieruchomości mogą również tanieć, w pewnych sytuacjach bardzo dynamicznie. Inwestorzy bardzo często nie zdają sobie sprawy z tego, jak duże ryzyko niesie za sobą zakup nieruchomości po wywindowanej cenie. Tym bardziej, że w wielu przypadkach ta decyzja wspomagana jest kredytem hipotecznym zaciąganym na kilkadziesiąt lat. Jest to tak rozległy zasięg czasu, że istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia kilku cyklicznych recesji, skutkujących pogorszeniem sytuacji materialnej kredytobiorców. A stąd, w razie nieterminowego spłacania rat, już tylko krok do zajęcia hipoteki przez instytucję kredytującą. Z taką sytuacją mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach nieustannie docierają do nas informacje na temat światowego kryzysu finansowego i jego bardzo poważnych skutków. Należy pamiętać, że do jego wystąpienia przyczyniło się zjawisko bańki cenowej na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam powstało określenie kryzysu subprime. Banki udzielały kredytów hipotecznych osobom, które nie posiadały zdolności kredy- towej i miały już na swoim koncie nie spłacane kredyty. Gdy po kilku latach wzrostu, ceny nieruchomości zaczęły spadać okazało się, że wartość nieruchomości jest mniejsza niż wartość kredytu. Kredytobiorcy zaczęli mieć poważne problemy ze spłatą zadłużenia. Z tego powodu ogromna liczba nieruchomości została przejęta przez wierzycieli. Tak powstał kryzys subprime. Celem artykułu jest przedstawienie charakterystyki zjawiska bańki cenowej na polskim rynku nieruchomości. Podano tu przyczyny, które doprowadziły to powstania tego zjawiska w naszym kraju. Omówiona została także sytuacja na polskim rynku kredytów hipotecznych, a także prognozy związane z ryzykiem wystąpienia w naszym kraju kryzysu typu subprime. 4 Świat Nieruchomości

2 Pojęcie i cechy bańki cenowej W chwili obecnej nie ma jednego, uniwersalnego określenia pojęcia bańki cenowej, występują różne ujęcia tego zjawiska. Bańka cenowa jest określana jest przez Charlesa Kindleberga jako gwałtowny i ciągły wzrost cen aktywów, który kreuje oczekiwania dalszego ich wzrostu, przyciągając tym samym nowych inwestorów, zainteresowanych zyskami kapitałowymi. Z powyższego wynika, że bańka cenowa jest samonapędzającym się mechanizmem, w którym wzrost cen nie jest uzasadniony czynnikami ekonomiczno-finansowymi, a psychologicznymi, np. ciągle rosnącymi oczekiwaniami. W podobny sposób bańkę cenową określa Peter Garber, opisując ją jako pewien zakres zmian cen aktywów, który nie jest możliwy do wyjaśnienia w oparciu o czynniki fundamentalne dla danej kategorii aktywów. Bańka cenowa występuje wtedy, gdy gwałtowna zmiana cen aktywów poza poziom ich wartości fundamentalnej (pęcznienie, nadmuchiwanie bańki ) kończy się równie gwałtowną korektą cen (pęknięcie bańki). Bańka cenowa występuje wtedy, gdy obydwa warunki następują jeden po drugim. Istotą bańki cenowej jest zawieranie przez uczestników rynku transakcji przewartościowanymi aktywami, mimo świadomości, iż suma zdyskontowanych korzyści, głównie finansowych wyznaczających poziom wartości fundamentalnej, rozmija się z ich bieżącymi cenami. Często pojawia się tutaj element spekulacyjny. W takiej sytuacji negatywne impulsy rynkowe mogą prowadzić do gwałtownego załamania się popytu spekulacyjnego, oraz gwałtownej korekty cen, tzw. efekt pęknięcia bańki cenowej. 1 Bardzo ważnym spostrzeżeniem jest fakt, że spekulacyjnemu wzrostowi cen na jednym rynku (np. na rynku papierów wartościowych) towarzyszy spekulacyjny wzrost cen na innym 1 Żelazowski K., Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2007, vol 15, nr 1-2, str Rysunek 1. Mechanizm bańki spekulacyjnej Niskie stopy procentowe i wzrost dostępności do kredytu Wzrost popytu na rynku papierów wartościowych i nieruchomości rynku (np. na rynku nieruchomości). Gdy pęka bańka spekulacyjna zwiększa się prawdopodobieństwo zagrożenia stabilności finansowej całej gospodarki. 2 Mechanizm działania bańki spekulacyjnej został przedstawiony na rysunku 1. Z powyższego rysunku wynika, że tani i łatwo dostępny kredyt, tworząc sprzyjające otoczenie dla stymulowania popytu na aktywa na rynkach finansowych skutecznie przyczynia się do wzrostu ich ceny. Im droższe są aktywa, tym chętniej inwestorzy zaciągają bardziej ryzykowne pożyczki, co zwiększa ryzyko ewentualnych strat. 3 2 Glinka K., Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości, str. 75, Glinka K., Wybrane aspekty op.cit. str. 75 Wzrost cen akcji, ziemi i nieruchomości Efekt bogactwa i wzrost wartości zabezpieczeń kredytowych Pokusa nadużycia i negatywna selekcja Mechanizm dźwigni Bańka spekulacyjna Źródło: Glinka K., Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości, str. 76,http://mikro.univ.szczecin.pl/ bp/pdf/89/7.pdf, Do przedstawienia opisywanego zjawiska stosuje się różne nazewnictwo. Dlatego też w literaturze można spotkać się z określeniami: bańka cenowa, bańka mydlana, bańka inwestycyjna, czy też bańka spekulacyjna. Przyczyny bańki cenowej na rynku nieruchomości w Polsce Zanim pojawił się boom na nieruchomości w naszym kraju i zaczęła pęcznieć bańka cenowa polski rynek nieruchomości nie rozwijał się tak dynamicznie, jak w innych krajach. Jedną z głównych barier rozwoju polskiego rynku nieruchomości w latach dziewięćdziesiątych była bariera finansowa. Było to bezpośrednio związane z wysoką inflacją. Przesądzała ona o wysokim oprocentowaniu kredytów oraz utrudniała bankom wyznaczenie maksymalnej kwoty kredytu określonego Świat Nieruchomości 5

3 poziomem dochodów kredytobiorcy i wskaźnikiem maksymalnego obciążenia tych dochodów. Dopiero w 2003 roku dało się zauważyć rozwój kredytowania i wzrost liczby i kwot udzielonych kredytów hipotecznych o kilkadziesiąt procent rocznie. Było to efektem zmian makroekonomicznych, a przede wszystkim spadku inflacji. Umożliwiła ona obniżenie stóp banku centralnego i na rynku międzybankowym. Takie czynniki jak: wzrost dochodu gospodarstw domowych, ujawnienie się wraz z malejącymi stopami procentowymi i zwiększającą się dostępnością kredytów odłożonego popytu na mieszkania, pojawienie się popytu na mieszkania ze strony wyżu demograficznego z drugiej połowy lat 70-tych, obawy przed wzrostem cen mieszkań po wejściu Polski do Unii Europejskiej (w przypadku rynku wtórnego) oraz wzrost stawki VAT na materiały i usługi budowlane (w przypadku rynku pierwotnego) spowodowały wzrost popytu na nieruchomości mieszkaniowe. Zwiększająca się dostępność kredytów hipotecznych była spowodowana łagodzeniem polityki kredytowej przez banki, obniżką oprocentowania kredytów złotowych, a także kredytów w walutach obcych, w tym we frankach szwajcarskich. Wspomniane obniżki stóp procentowych były wywołane malejącą inflacją i obniżkami stóp banku centralnego. Obniżeniu uległy także pozaodsetkowe koszty kredytu. 4 Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało przyciąganie spekulacyjnego zagranicznego kapitału zainteresowanego inwestowaniem w relatywnie tanie polskie nieruchomości. Fakt, że w wielu krajach Europy trwał od jakiegoś czasu boom na rynku nieruchomości również nie był bez znaczenia. Poza osobami szukającymi mieszkań na własne potrzeby wzrastała także liczba inwestorów, którzy traktowali nieruchomości jako lokatę. Zapanowało w tym czasie zgubne przekonanie, że ceny nieruchomości mogą tylko rosnąć. 4 Nykiel L., Potencjał rynku mieszkaniowego jako przedmiotu finansowania, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2006, vol. 14 nr 1, str. 209 Boom na nieruchomości w Polsce w ostatnich latach był podsycany także publikacjami medialnymi, w których namawiano do zakupu nieruchomości, ze względu na szybko rosnące ceny. Portale internetowe oraz gazety nieustannie publikowały prognozy wzrostu cen nieruchomości. Do wzrostu popytu na nieruchomości, a co za tym idzie do wzrostu cen nieruchomości w Polsce w 2006 roku przyczyniła się także likwidacja ulgi odsetkowej. Dzięki uldze można było odliczyć od dochodu wydatki na spłatę odsetek od kredytu na zakup nowego domu lub mieszkania albo na ich budowę. Ulga pozwalała zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych rocznie. Podatnicy, którzy zakupili nieruchomość przed końcem 2006 roku korzystają z ulgi przez cały okres spłaty odsetek od kredytu. 5 Nie bez znaczenia była także hossa na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, która trwała nieprzerwanie od 2003 roku. W pewnym momencie na giełdzie notowani byli prawie wszyscy liczący się deweloperzy. W związku z dynamicznym rozwojem branży deweloperskiej zarząd GPW podjął decyzję o stworzeniu specjalnego indeksu WIG-Deweloperzy. Jednak data utworzenia tego indeksu czerwiec 2007 zbiegła się z bliskim szczytem koniunktury nie tylko dla deweloperów, ale także i dla całej giełdy. Pierwsze symptomy spowolnienia na rynku mieszkaniowym pojawiły się w połowie 2007 roku. Jak się potem okazało, nie miało to tradycyjnego związku z okresem wakacji. Za główną przyczynę takiego stanu rzeczy należy uznać wzrost cen nieruchomości do poziomu, przy którym zdolność kredytową, pomimo wówczas wciąż liberalnej polityki banków, miało już bardzo niewiele osób. 6 Pojawiły się także niepokojące wieści ze Stanów Zjednoczonych o kryzysie subprime, a także o zapaści 5 Skwirowski P., Nim zgaśnie ostatnia mieszkaniowa ulga podatkowa, 2006, 17 października dom.gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497, html 6 Jędrzyński J., Polski rynek nieruchomości-stan przedzawałowy? 2008, 27 września rynków nieruchomości w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Hiszpanii. Sytuacja na polskim rynku kredytów hipotecznych We wrześniu 2008 roku minister finansów Jan Rostowski powiedział, że Polska nie musi obawiać się wpływu kryzysu finansowego w USA na naszą gospodarkę. Według ministra nie ma potrzeby interwencji państwa w sektorze bankowym, a jeżeli zaistnieje, to NBP posiada odpowiednie instrumenty. Uzasadnione jest to szybkim wzrostem gospodarczym, a także równowagą makroekonomiczną: relatywnie niską inflacją i niewielkim deficytem finansów publicznych. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo polskiego sektora bankowego ma fakt, że krajowe instytucje finansowe raczej pożyczają od swoich zagranicznych właścicieli pieniądze, niż udzielają im kredytów. Pieniądze z zaciągniętych pożyczek polskie banki wykorzystywały najczęściej do finansowania akcji kredytowej. Pozwoliły one na zaspokojenie szybko rosnącego popytu na denominowane w walutach obcych kredyty hipoteczne. Nasze banki powinny się liczyć z tym, że skala pożyczek od zagranicznych właścicieli może się zmniejszyć, z powodu trwającego kryzysu finansowego. Sytuacja ta może spowodować zmniejszenie akcji kredytowej banków krajowych. 7 Jesienią ubiegłego roku polskie banki zaczęły zaostrzać procedury kredytowe. Jeszcze we wrześniu 2008 roku można było wziąć w banku kredyt hipoteczny na 100 proc. wartości nieruchomości, natomiast kilka tygodni później, w październiku, banki zaczęły wymagać dużego wkładu własnego (ok proc.). Dodatkowym utrudnieniem dla klientów stało się skrócenie przez banki czasu kredytowania. Coraz częściej banki odmawiają udzielenia kredytów hipotecznych. 8 7 Kołodziej A.,Polskie banki bezpieczne, bo nie pożyczają właścicielom, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, 1 października, nr 228, str Chodacka A., Zadroga A., W nie swoim kryzysie, Gazeta Wyborcza Kraków, 2008, 20 października, nr 246, str. 3 6 Świat Nieruchomości

4 W ostatnich miesiącach 2008 roku blisko 80 proc. kredytów hipotecznych w Polsce było denominowanych we frankach szwajcarskich. W drugiej połowie października 2008 roku kurs tej waluty przebił barierę 2,5 zł. Spowodowało to, że raty kredytu wzrosły nawet o 25 proc. Mimo to, kredyt we frankach szwajcarskich nadal jest tańszy od kredytu w złotych. 9 Pod koniec 2008 roku odnotowano, że wartość udzielonych kredytów hipotecznych przekroczyła w Polsce wartość 153 mld zł. Z powodu kryzysu finansowego kapitał stał się dla banków trudno dostępny i chętnie zastosowałyby one sekurytyzację. W Polsce jest to jeszcze niepopularny zabieg i ciągle kojarzący się z amerykańskim kryzysem subprime, który pociągnął za sobą załamanie na światowych rynkach finansowych. Sekurytyzacja polega na tym, że bank sprzedaje portfel terminowo spłacanych kredytów hipotecznych do specjalnego funduszu. Fundusz ten emituje pod ich zastaw obligacje, które potem są odsprzedawane dużym inwestorom, np. innym bankom. To właśnie do tych instytucji za pośrednictwem 9 PRR,Kredyty walutowe droższe nawet o jedną czwartą, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, 23 października, nr 247, str. 2 funduszu trafiają pieniądze z rat, które spłacają kredytobiorcy. Dla kredytobiorców zabieg ten nie przynosi żadnej zmiany. Bank dostaje kapitał, który może przeznaczyć na nowe pożyczki. Według polskich bankowców amerykański scenariusz się nie powtórzy, ponieważ w Polsce kredyty hipoteczne są spłacane regularnie. Do tej pory sekurytyzacja nie opłacała się polskim bankom ze względu na przepisy podatkowe, jednak pojawienie się kryzysu finansowego dało im nowe argumenty jeżeli kapitał zostałby uwolniony to banki mogłyby udzielać więcej kredytów firmom. Być może niektóre firmy windykacyjne chętnie uczestniczyłyby w transakcjach tego typu, a zachęcające do tego jest przypuszczenie, że banki będą skłonne sprzedawać zdrowe portfele kredytów hipotecznych po atrakcyjnych cenach. Jednak żeby je kupić trzeba dysponować środkami pieniężnymi rzędu miliardów złotych, a znalezienie chętnych inwestorów na zakup takich obligacji jest trudne w obecnej sytuacji Kublik A., Czy banki sprzedadzą nasze kredyty? Gazeta Wyborcza, 2008, listopada, nr 273, str. 37 W listopadzie 2008 roku zaległości w spłacie kredytów mieszkaniowych dotyczyły tylko 1 proc. kredytobiorców. Wynika to z faktu, że kredyty te były zaciągnięte stosunkowo niedawno, a problemy z nimi zaczynają się zwykle po czwartym, piątym roku od udzielenia. Tylko 0,24 proc. klientów nie spłaca kredytów zaciągniętych w 2008 roku, natomiast kredyty zaciągnięte z 2004 roku są nie spłacane przez 1,61 proc. klientów. Lepiej spłacane są kredyty we frankach szwajcarskich poziom niespłacalności zaciągniętych w 2004 roku wynosi 1,21 proc., natomiast przy kredytach złotowych jest to 1,81 proc. 11 W grudniu 2008 roku jeszcze nie było widoczne spowolnienie na polskim rynku kredytów hipotecznych. Jest to wynikiem tego, że cały czas były realizowane umowy kredytowe, które były podpisanie przed wybuchem kryzysu finansowego. Kolejne miesiące mogą przynieść stopniowe osłabienie dynamiki kredytów hipotecznych KOŁO, Zaległości wynoszą już 8 mld zł, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, 28 listopada, nr 276, str ŁUW, Bez załamania w kredytach, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, grudnia, nr 289, str. 12 Świat Nieruchomości 7

5 W ciągu 2008 roku portfel kredytów hipotecznych w złotych zwiększył się o 5,5 mld zł, natomiast w walutach obcych o 64,5 mld zł. Przewiduje się, że w 2009 roku wartość sprzedaży kredytów będzie mniejsza o proc. niż rok temu. 13 Może być to spowodowane ograniczonym dostępem banków do franka szwajcarskiego i większą ostrożnością w udzielaniu pożyczek. Większość kredytów będzie udzielanych w złotych. Prognozy dotyczące wystąpienia w Polsce kryzysu typu amerykańskiego W Polsce nie wystąpi tak dramatyczna sytuacja, jaka ma miejsce w Stanach Zjednoczonych, która spowodowała że wielu kredytobiorców zaprzestało spłaty zadłużenia i straciło prawo do swoich nieruchomości. Jednak zawirowań jakie dotknęły Amerykanów, całkowicie nie da się uniknąć. Polskie banki nie udzielają kredytów osobom, które mają na swoim koncie nie spłacane kredyty. Trudno też o banki, które pożyczają ogromne kwoty, z jakimi mamy do czynienia w przypadku kredytów hipotecznych, wyłącznie na podstawie oświadczenia klienta o dochodach, co jest praktyką stosowaną na rynku amerykańskim. Istnieją jednak pewne obawy. Ogólnoświatowe doświadczenia pokazują, że problemy z kredytami zaciąganymi pod zastaw nieruchomości zaczynają się między 4 a 6 rokiem od ich udzielenia. Pojawiają się opinie, że kryzysowe okresy w spłacie zadłużenia bardziej wynikają z osłabienia koniunktury, niż z kłopotów finansowych kredytobiorcy po 4 6 latach. Wystąpienie w Polsce kryzysu subprime wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ w Polsce praktycznie nie występują dwie główne siły napędowe kryzysu w USA. Po pierwsze nie występuje u nas tak łagodne podejście do kwestii wiarygodności kredytowej przez instytucje udzielające kredytów. Po drugie, nie występuje u nas wynikająca z za- 13 PRR,Rośnie zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych, Gazeta Giełdy Parkiet, 2009, stycznia, nr 18, str. 8 awansowanej inżynierii finansowej, znaczna koncentracja ryzyka kredytowego wśród podmiotów w ostatecznym rachunku finansujących ten boom. Polskie instytucje udzielające kredytów znajdują się pod kontrolą właściwych instytucji nadzorczych. Banki w naszym kraju nie udzielają kredytu hipotecznego bez dokumentów poświadczających dochody własne klienta, czy jego żyranta, więc zawyżanie dochodów na skalę amerykańską jest niemożliwe. Dodatkowo, u nas nigdy stopy procentowe nie zostały obniżone do poziomów USA z okresu czerwiec 2003 czerwiec 2004 roku (stopa Fed founds wynosiła wtedy 1 proc.), kiedy amerykańskie banki mogły finansować się po stopie niewiele wyższej niż 1 proc. i udzielać kredytów również po rekordowo niskich stawkach. 14 Przed pogarszaniem się sytuacji kredytowej klientów, a co za tym idzie, sytuacji finansowej banków zabezpiecza także Rekomendacja S, która obowiązuje w Polsce od 1 lipca 2006 roku. Jest to dokument przygotowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomendacja ta zakłada, że zdolność kredytowa kredytobiorców wyliczana będzie w złotych również wtedy, gdy klient składa wniosek o kredyt walutowy. Ponadto, przy wyliczaniu zdolności kredytowej zgłaszaną kwotę kredytu bank podwyższy o 20 proc. Jeśli zatem klient będzie chciał zaciągnąć kredyt we frankach szwajcarskich o równowartości zł, to bank sprawdzi czy stać go na spłatę kredytu w złotych, a nie we frankach szwajcarskich oraz przy wyliczeniu zdolności kredytowej weźmie pod uwagę kwotę nie zł, a zł. Zabieg ten ma na celu zabezpieczenie banków i ich klientów przed niekorzystnymi zmianami kursowymi walut. Dzięki temu banki będą miały pewność, że klienci nie będą mieli problemu ze spłatą długów Mrowiec M., Kryzys subprime po polsku? To raczej niemożliwe, Gazeta Giełdy Parkiet, 2007, 12 września, nr 211, str Nieruchomości C.H. Beck, Rekomendacja S, nr 8,2006, Polska jest krajem o stosunkowo wysokim udziale kredytów z niewielkim wkładem kredytobiorcy. W sytuacji rosnących cen nieruchomości problem sam się rozwiązuje. Taka sytuacja dotyczy większości kredytów zaciągniętych wzrosty cen równocześnie podniosły zabezpieczenia banków. Obawa dotyczy nowo zaciąganych kredytów w miastach, gdzie ceny metra kwadratowego nieruchomości w odniesieniu do średnich zarobków osiągnęły już pułapy zbliżone do droższych miast europejskich. W sytuacji gdy dochodzi do korekty cen, nieruchomości są warte mniej niż za nie zapłacili kredytobiorcy. W takich sytuacjach może dojść do zawieszenia spłaty i przerzucenia kłopotu na kredytodawcę. Problem ten nie powinien być poważny. Jednak w krótkich okresach czasu może prowadzić do zawirowań. W Polsce rynek kredytów hipotecznych jest rynkiem rozwijającym się dopiero od kilku lat, co skutkuje tym, że banki udzielając ich, mogą skupić się na kliencie znacznie bardziej wiarygodnym kredytowo niż przeciętny amerykański klient instytucji typu subprime. U nas występują banki, które utrzymują udzielone przez siebie kredyty aż do spłaty nie mamy rozwiniętego rynku sekurytyzacji takich kredytów, który mógłby skłaniać te instytucje do pozbywania się całości czy określonych typów kredytów. To z jednej strony powoduje, że banki wykazują znacznie większą staranność w doborze klientów, niż ma to miejsce w sytuacjach, kiedy kredyty są sprzedawane. Ponadto taka sytuacja nie prowadzi do koncentracji ryzyka u nas ryzyko rozkłada się równomiernie po portfelach kredytowych banków. Nie ma więc obawy, że skoncentrowane ryzyko kredytowe najbardziej wątpliwych pożyczkobiorców skupione jest w portfelu pojedynczych podmiotów finansowych i zagraża np. ich bankructwem, jak to miało miejsce w USA. To kolejna kluczowa kwestia, zabezpieczająca nas przed wystąpieniem w naszym kraju kryzysu typu amerykańskiego. Przedstawione powyżej argumenty wskazują, że kryzys typu amerykańskiego nie powinien zagrozić polskiemu systemowi ban- 8 Świat Nieruchomości

6 kowemu. Nie jesteśmy jednak całkowicie bezpieczni. Dużym zagrożeniem jest wpływ największej gospodarki światowej, jaką są Stany Zjednoczone na rynki finansowe w innych krajach. 16 Sytuacja ta widoczna jest obecnie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Świadczą o tym trwające od kilku miesięcy spadki cen akcji, które nastąpiły po załamaniu na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych. Literatura: Chodacka A., Zadroga A., W nie swoim kryzysie, Gazeta Wyborcza Kraków, 2008, 20 października, nr 246, Glinka K.,Wybrane aspekty ujęcia behawioralnego baniek spekulacyjnych na rynku papierów wartościowych i rynku nieruchomości, str. 75, univ.szczecin.pl/bp/pdf/89/7.pdf, Nieruchomości C.H. Beck, Rekomendacja S, nr 8,2006, php?mod=m_aktualnosci&cid=33&id=385 Nykiel L., Potencjał rynku mieszkaniowego jako przedmiotu finansowania, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2006, vol. 14 nr 1, Jędrzyński J., Polski rynek nieruchomości-stan przedzawałowy? 2008, 27 września KOŁO, Zaległości wynoszą już 8 mld zł, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, 28 listopada, nr 276, PRR,Kredyty walutowe droższe nawet o jedną czwartą, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, 23 października, nr 247, PRR,Rośnie zadłużenie z tytułu kredytów hipotecznych, Gazeta Giełdy Parkiet, 2009, stycznia, nr 18, Mgr Ka r o l i n a Dą b e k Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Studentka Stacjonarnych Studiów Doktoranckich na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Kołodziej A.,Polskie banki bezpieczne, bo nie pożyczają właścicielom, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, 1 października, nr 228, Kublik A., Czy banki sprzedadzą nasze kredyty? Gazeta Wyborcza, 2008, listopada, nr 273, ŁUW, Bez załamania w kredytach, Gazeta Giełdy Parkiet, 2008, grudnia, nr 289, Skwirowski P., Nim zgaśnie ostatnia mieszkaniowa ulga podatkowa, 2006, 17 października gazeta.pl/nieruchomosci/1,73497, html Żelazowski K., Zjawisko bańki cenowej w kontekście zmian na polskim rynku mieszkaniowym, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Olsztyn 2007, vol 15, nr Mrowiec M., Kryzys subprime po polsku op.cit. str Mrowiec M., Kryzys subprime po polsku? To raczej niemożliwe, Gazeta Giełdy Parkiet, 2007, 12 września, nr 211, Zjawisko Bańki cenowej na rynku nieruchomości w Polsce (Streszczenie) Celem niniejszego artykułu było przybliżenie problemu zjawiska bańki cenowej na polskim rynku nieruchomości. W opracowaniu przedstawiono istotę tego zjawiska, a także przyczyny jego powstawania. Omówiono tu także obecną sytuację na polskim rynku kredytów hipotecznych. Podjęta została próba przedstawienia prognozy, czy w naszym kraju istnieje ryzyko wystąpienia takiej sytuacji, jak amerykański kryzys typu subprime. The problem of the bubble on the Polish reale estate market (Summary) The purpose of this article is to introduce the problem of the bubble on the Polish real estate market. The study presents the essence of this occurrence and explains its causes. Present situation of the Polish mortgage loan market is also discussed. The article also makes an attempt to estimate whether there is a risk of facing a situation like the crisis on the American subprime mortgage market. Świat Nieruchomości 9

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy

Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy Globalny kryzys ekonomiczny Geneza, istota, perspektywy prof. dr hab. Piotr Banaszyk, prof. zw. UEP Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Gospodarki Międzynarodowej Agenda 1. Przyczyny globalnego

Bardziej szczegółowo

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308

05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 05-530 Góra Kalwaria, ul. Pijarska 21 tel.: [22] 717-82-65 fax: [22] 717-82-66 kom.: [0] 692-981-991, [0] 501-633-694 Info: 0 708 288 308 biuro@assman.com.pl http://www.assman.com.pl 21-11-2006 W części

Bardziej szczegółowo

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy

Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Do końca roku łatwiej o kredyt mieszkaniowy Na rynku kredytów hipotecznych od początku 2010 r. odnotowano poprawę sytuacji w porównaniu z rokiem ubiegłym. Dalszy wzrost zainteresowania rządowym programem

Bardziej szczegółowo

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS

Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Gniew i Lód: raport o dwóch krajach PIIIGS Autor: Frank Shostak Źródło: mises.org Tłumaczenie: Kamil Kuczyński Było wiele komentarzy dotyczących kryzysu finansowego w Irlandii i Islandii w latach 2008-2012.

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych.

Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Warto mieć już w umowie kredytowej zagwarantowaną możliwość spłaty rat w walucie kredytu lub w złotych. Na wyrażoną w złotych wartość raty kredytu walutowego ogromny wpływ ma bardzo ważny parametr, jakim

Bardziej szczegółowo

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r.

40,4mld zł 3,863 O FRANKACH I BANKACH PRAWDA FAŁSZ. To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu To więcej niż planowane wydatki na obronność kraju w 2015 r. 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia.2015 r.

USTAWA. z dnia.2015 r. projekt USTAWA z dnia.2015 r. o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej oraz o zmianie niektórych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

O FRANKACH I BANKACH

O FRANKACH I BANKACH FAŁSZ Banki w Polsce nie płacą podatków/ płacą niskie podatki 4,500 4,000 3,500 3,000 Kwota podatku dochodowego w mld PLN od 1999 do 2015 roku banki odprowadziły do budżetu 40,2 mld 2,728 zł 3,369 2,800

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - wrzesień 2011

Portfele Comperii - wrzesień 2011 1 S t r o n a Portfele Comperii - wrzesień 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc

Bardziej szczegółowo

Nadmierne zadłużanie się

Nadmierne zadłużanie się Nadmierne zadłużanie się Kredyt jako kategoria ekonomiczna Kredyt bankowy to stosunek prawno - finansowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Stosunek ten wyraża się przekazaniem przez bank określonej kwoty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro.

Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Indeks Zadłużenia-wrzesień 2011. Zły miesiąc dla zadłużonych w euro. Na jakiś czas cichnie temat kredytów we franku szwajcarskim, bo kurs tej waluty względnie się ustabilizował. Ale przełom sierpnia i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1.

Akademia Młodego Ekonomisty Matematyka finansowa dla liderów Albert Tomaszewski Grupy 1-2 Zadanie 1. Grupy 1-2 Zadanie 1. Sprawdźcie ofertę dowolnych 5 banków i wybierzcie najlepszą ofertę oszczędnościową (lokatę lub konto oszczędnościowe). Obliczcie, jaki zwrot przyniesie założenie jednej takiej lokaty

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa:

1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: 1. Za pieniądze wpłacone do funduszu inwestycyjnego jego uczestnik nabywa: akcje, obligacje i bony skarbowe 3,92% 6 prawa poboru 0,00% 0 jednostki uczestnictwa 94,12% 144 dywidendy 1,96% 3 2. W grupie

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 30 września 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?

Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych? Co należy wiedzieć o spreadzie walutowym i różnicach kursowych?, czyli na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze kredytu. Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław

Bardziej szczegółowo

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR

Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Wybrane wyniki badań dotyczących perspektyw rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w Polsce do 2015 roku zrealizowanych przez IBnGR Gdańsk, marzec 2013 Scenariusz rozwoju rynku kredytów mieszkaniowych w

Bardziej szczegółowo

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży

Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży Rynek nowych mieszkań w III kwartale 2015 r. Przewidujemy: Zwiększenie popytu związane z nowelizacją programu MdM Utrzymanie się przyrostu podaży nowych mieszkań Umiarkowane wzrosty cen nowych mieszkań

Bardziej szczegółowo

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa

Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa KOMENTARZ Open Finance, 14.12.2009 r. Kredyty w euro rata o 20 proc. niższa Średnia marża kredytu w euro to w tej chwili 3,75, o 1,15 pkt proc. więcej niż średnia dla złotego. Nawet przy uwzględnieniu

Bardziej szczegółowo

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach

Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych w wybranych krajach Programy wspierania kredytobiorców hipotecznych CHORWACJA Wobec kredytów we franku szwajcarskim władze zamroziły na jeden rok kurs kuny do franka (na poziomie 6,39, czyli sprzed decyzji SNB o uwolnieniu

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Temat spotkania: Matematyka finansowa dla liderów Temat wykładu: Matematyka finansowa wokół nas Prowadzący: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 14 października 2014 r. Matematyka finansowa dla liderów Po

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi

Perspektywy rynku. w 2009 roku Spragnieni krwi Perspektywy rynku nieruchomości ci i branży y deweloperskiej w 2009 roku Spragnieni krwi Warszawa, 29 Kwietnia 2009 Polski rynek nieruchomości ci oczekiwany scenariusz rynkowy W 2009 roku oczekujemy spadku

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych

Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych Informacja o ryzyku walutowym i ryzyku stopy procentowej dla kredytobiorców hipotecznych według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Bankowego I. Omówienie na czym polega, jak skutkuje ryzyko walutowe

Bardziej szczegółowo

Autor: Paweł Pastusiak

Autor: Paweł Pastusiak Autor: Paweł Pastusiak Czarny czwartek 24 października 1929 roku, dzień, w którym ceny akcji na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (ang. New York Stock Exchange) gwałtownie spadły, co obecnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże?

Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Bankowość Rynki finansowe Pulpit Analizy Drogi frank wpędził banki w koszty. SNB pomoże? Ustanowienie przez Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) maksymalnego pułapu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE

PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W POLSCE Od początku 2008 roku pojawiają się w mediach spekulacje na temat zastoju na rynku kredytów hipotecznych i wpływie tego zjawiska na sytuację finansową

Bardziej szczegółowo

Portfele Comperii - lipiec 2011

Portfele Comperii - lipiec 2011 Portfele Comperii - lipiec 2011 Czym są Portfele Comperii? Portfele Comperii (dawniej zwane Wskaźnikami Comperii ) to analiza ukazująca, jak w ostatnich kilku tygodniach (a także miesiąc wcześniej oraz

Bardziej szczegółowo

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka

24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka 24-miesięczna lokata strukturyzowana Wielka 20-tka Okres subskrypcji: 25.05.2010-08.06.2010 Okres trwania lokaty: 9.06.2010-08.06.2012 Aktywo bazowe: kontrakt terminowy na WIG20 Minimalna kwota wpłaty:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2016 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał

Bardziej szczegółowo

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym

Kredyty inwestycyjne. Sposoby zabezpieczania przed ryzykiem stopy procentowej i ryzykiem walutowym Jeśli wystarcza nam kapitału, aby wybrać spłatę w ratach malejących, to koszt obsługi kredytu będzie niższy niż w przypadku spłaty kredytu w ratach równych. 8.1. Kredyt - definicja Jak stanowi art. 69

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy

Dokonajmy przykładu, jakim jest kilka zobowiązań, połączonych w jedną całość. Mamy do spłaty na chwilę obecną: Kredyt samochodowy O kredytach konsolidacyjnych mówi się głośno, choć nie każdy jest pewny, aby go wziąć. Boimy się formalności, obawiamy się, czy aby na pewno wszystkie zadłużenia będą spłacone, przeraża nas jedna, większa

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKO BAŃKI CENOWEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI

ZJAWISKO BAŃKI CENOWEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI >>nr 66 >>rok 2008 >>cena 25 zł (w tym 0% VAT) WYDAWCA >> ISSN 1231-8841 >> nr indeksu 339245 ZJAWISKO BAŃKI CENOWEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Partner wydania ZAŁOŻYCIEL FUNDACJI Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU. /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3 I. KREDYTY DLA

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej

Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej Wnioski wypływające z kryzysu finansowego z perspektywy nadzorczej Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 2011 r. 1 Układ prezentacji Podstawowe wnioski z kryzysu finansowego lat 2007-2009 Ryzyka

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście?

Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? Raport Lion s Banku, 15.05.2014 r. Za kawalerkę, M3, M4 ile wyniesie rata kredytu w dużym mieście? W maju zakup mieszkania na kredyt był odrobinę droższy niż miesiąc wcześniej wynika z szacunków ekspertów

Bardziej szczegółowo

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat)

Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) Kredyt nie droższy niż (w okresie od 1 do 5 lat) "Kredyt nie droższy niż to nowa usługa Banku, wprowadzająca wartość maksymalną stawki referencyjnej WIBOR 3M służącej do ustalania wysokości zmiennej stopy

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej

Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej Plan wykładu 8 Równowaga ogólna w małej gospodarce otwartej 1. Model Mundella Fleminga 2. Dylemat polityki gospodarczej małej gospodarki otwartej 3. Skuteczność polityki monetarnej i fiskalnej w warunkach

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament

Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Warszawa, lipiec 2013 Departament Finansowanie budownictwa mieszkaniowego w Polsce Warszawa, lipiec 2013 Departament Slajd 2 mieszkaniowych w Polsce charakterystyka portfela mieszkaniowych Ryzyko z portfelem Finansowanie akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl t en m l ragek.p f wy kart o rm.bez a D ww w Recenzenci Prof. zw. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak Prof. zw. dr hab. Halina Henzel Opracowanie graficzne i typograficzne Jacek Tarasiewicz Redaktor Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski

Spis treści: Wstęp. ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego Adam Dmowski Rynki finansowe., Książka stanowi kontynuację rozważań nad problematyką zawartą we wcześniejszych publikacjach autorów: Podstawy finansów i bankowości oraz Finanse i bankowość wydanych odpowiednio w 2005

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 06 MSTiL niestacjonarne (II stopień) program wykładu 06. Rola współczynnika procentowego i współczynnika dyskontowego

Bardziej szczegółowo

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł

Maksymalny okres spłaty 2% min. 200 zł Pożyczka hipoteczna zastępuje inne typy kredytów Tania gotówka na wyciągnięcie ręki Planujesz zakup samochodu lub inny duży wydatek? Zamiast innego typu kredytu wybierz pożyczkę hipoteczną. To obecnie

Bardziej szczegółowo

Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki

Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki Koniec spadków cen? Podsumowanie zmian na rynku mieszkaniowym w 2008 r. Autor: Celina Grabowska Nadzór merytoryczny: Robert Chojnacki rednet Consulting Sp. z o.o. Siedziba Spółki Ul. Sądowa 5 43-600 Jaworzno

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH Obowiązuje od 5.11.2012 r. ROZSZERZENIE OFERTY UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH W związku z rozszerzeniem oferty Towarzystwa o nowe ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe przedstawiamy Aneks do Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Fundamental Trade EURGBP

Fundamental Trade EURGBP Fundamental Trade EURGBP Euro to bez wątpienia jedna z najsłabszych walut w obecnym czasie, co z resztą widać po zachowaniu w stosunku do większości walut G10. EURUSD schodzi na coraz to niższe pułapy,

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. IV kwartał 2010r. (dane za okres 01-10-2010r. do 31-12-2010r.) Mikołów, dnia 31 stycznia 2011 r. RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt?

Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Refinansowanie już od jakiegoś czasu mam kredyt, czy mogę obniżyć jego koszt? Poniższy tekst jest przeniesiony z książki TAJNA BROŃ KREDYTOBIORCY praktycznego poradnika dla wszystkich kredytobiorców. Założenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 02/III/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 05-03-2014r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku

Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Stary portfel hipoteczny mbanku i MultiBanku Nowa propozycja ofertowa Warszawa, 1 października 2009 1 Klienci starego portfela dostają nową możliwo liwość zmiany zasad oprocentowania kredytu Stary portfel

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254

Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Warszawa, 17.01.2011 Raport Dekada na rynku nieruchomości pierwotnych w Warszawie od 3 594 zł do 8 254 Miniona dekada na stołecznym rynku nieruchomości upłynęła wyjątkowo ciekawe. Obserwowaliśmy powstawanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK

PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK Chorzów, 7 Kwiecień 2011 WIDZIMY WIĘCEJ MOŻLIWOŚCI PERSPEKTYWY INWESTYCYJNE NA 2011 ROK GLOBALNE CZYNNIKI RYZYKA Niestabilność polityczna w rejonie Afryki Północnej i krajów Bliskiego Wschodu Wzrost cen

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Wyniki zarządzania portfelami

Wyniki zarządzania portfelami Wyniki zarządzania portfelami Na dzień: 31 października 2011 Analizy Online Asset Management S.A. ul. Nowogrodzka 47A 00-695 Warszawa tel. +48 (22) 585 08 58 fax. +48 (22) 585 08 59 Materiał został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

lokata ze strukturą Czarne Złoto

lokata ze strukturą Czarne Złoto lokata ze strukturą Czarne Złoto Lokata ze strukturą Czarne Złoto jest produktem łączonym. Składa się z lokaty promocyjnej i produktu strukturyzowanego Czarne Złoto inwestycji w formie ubezpieczenia na

Bardziej szczegółowo

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego

Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego Informacja dla kredytobiorców dotycząca ryzyk i kosztów kredytu hipotecznego według zaleceń Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komunikatu Komisji Nadzoru Finansowego z dn. 12/02/2015 r. I.

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem

Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Kryzys i Zarządzanie ryzykiem Piotr Banaszyk Katedra Logistyki Międzynarodowej Globalny kryzys ekonomiczny opinie Banku Światowego W 2013 r. gospodarka eurolandu pozostanie w recesji, kurcząc się o 0,1

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 01/III/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej z dnia 04 marca 2015r. Bank Spółdzielczy w Mszanie Dolnej TABELA OPROCENTOWANIA DEPOZYTÓW I KREDYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Konkurs wiedzy ekonomicznej

Konkurs wiedzy ekonomicznej POZIOMO: 1. zdolność pieniądza do przechowywania wartości 2. pośrednik giełdowy 3. stan rachunku lub konta 4. punkt wymiany walut 5. waluta zjednoczonej Europy 6. spadek cen kursu papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo