Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder"

Transkrypt

1 Otwarcie na świat nowe fundusze typu master feeder Witajcie, inwestorzy na świecie, wiedząc, że giełdy w różnych krajach często zachowują się w odmienny sposób, przywiązują duże znaczenie do dywersyfikacji geograficznej. Lokują więc środki także w fundusze zagraniczne. W ostatnich trzech latach klienci w Europie inwestują średnio 60% środków w fundusze zarządzane w swoich krajach, a 40% w zagraniczne. Tymczasem w Polsce jesteśmy wyjątkowo przywiązani do produktów krajowych. Fundusze zagraniczne w Polsce zebrały dotychczas aktywa w wysokości ok. 7 mld zł. Przy 228 mld zł w funduszach polskich daje to ok. 3% całości środków zgromadzonych w funduszach. Dodatkowych kilka miliardów znajdziemy w rozwiązaniach typu master feeder, czyli w polskich funduszach, które z założenia całość pozyskanych środków lokują w wybrany fundusz zagraniczny. Sprawia to, że polski klient może korzystać z rozwiązań zagranicznych, nie martwiąc się o rozliczenie podatkowe (identycznie jak przypadku funduszy polskich rozlicza go polskie TFI), z reguły mamy też zabezpieczenie walutowe, a więc ryzyko kursowe zostaje zniesione. Jest to więc najprostszy sposób na inwestowanie za granicą. Union Investment TFI ostatnio również zaangażowało się na tym rynku, korzystając z 60-letniego doświadczenia naszej macierzystej firmy Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem. Jest to jeden z niemieckich i europejskich liderów w zarządzaniu aktywami, który ma pod opieką ponad 230 mld euro (ok. 4 razy więcej niż cały polski rynek). Wybraliśmy na początek trzy fundusze, które wyróżniają się wynikami lub interesującą koncepcją, a przede wszystkim umożliwiają naszym klientom inwestowanie na rynkach dotąd niedostępnych. Są to fundusze o długiej, niekiedy 20-letniej historii i aktywach liczonych w setkach milionów euro. W najbliższych miesiącach nie spodziewamy się dobrych wyników na rynku polskich obligacji (ryzyko dalszego wzrostu stóp rynkowych). Mimo bardzo dobrych wyników gospodarczych i atrakcyjnych cen przez kilka miesięcy grozi nam też zastój na rynku akcji. Przyczyną jest rozpoczynająca się kampania wyborcza, która zniechęca zagranicznych inwestorów do lokowania kapitału na polskiej giełdzie (duże obietnice = duże wydatki = perspektywa podwyżki podatków lub wzrostu zadłużenia krajowego). A zagranica jest dziś wobec osłabienia OFE i wstrzemięźliwości klientów TFI główną nadzieją na impuls wzrostowy. Tym bardziej, przynajmniej na jakiś czas, warto się przyjrzeć rynkom zagranicznym, gdzie nasze lokalne kłopoty nie mają znaczenia. Trzy fundusze zagraniczne, o których dalej, mogą stanowić doskonałe uzupełnienie portfela, a okresowo można nawet przenieść do nich środki.

2 Zgodnie z naszym poglądem na gospodarkę globalną najatrakcyjniejsze obecnie aktywa to akcje europejskie (obecnie w korekcie), a także rynki Dalekiego Wschodu (tam nie ma problemów Grecji). Europa od kilku miesięcy odnotowuje poprawiające się wyniki gospodarcze, wskaźniki wyprzedzające PMI są bardzo dobre. Problemem natomiast jest sytuacja Grecji, która wywołała mocną korektę na rynkach akcji, sprawiając, że mimo potencjału wzrostu warto poczekać na wyjaśnienie kwestii tzw. Grexitu, który będzie stymulował podwyższoną zmienność przez kolejne dni lub tygodnie. Klientom zainteresowanym tym obszarem inwestycyjnym możemy proponować subfundusz UniStrategie Dynamiczny, który ma charakter funduszu funduszy, to znaczy inwestuje w inne fundusze akcyjne (obecnie ok. 2/3 aktywów) lub obligacyjne. Są to po części inne fundusze Union Investment, ale ponad 65% to obecnie fundusze zarządzane przez inne czołowe europejskie lub globalne TFI. Częściowo są to marki znane w Polsce (np. BlackRock, Schroders), a częściowo całkiem u nas niedostępne, ale znaczące na swoich macierzystych rynkach (np. J O Hambro, Waverton). W inwestycjach UniStrategie Dynamiczny koncentruje się na rynku europejskim, ale w zależności od sytuacji może przenieść się do Stanów Zjednoczonych lub Azji. Od początku roku fundusz zarobił ponad 7% i jest to nasz główny typ inwestycyjny dla klientów akceptujących podwyższone ryzyko. Rynek Dalekiego Wschodu pozbawiony jest niektórych europejskich problemów i możemy tam dotrzeć dzięki subfunduszowi UniAkcje: Daleki Wschód. Tamtejsze gospodarki i giełdy cechują się dużym potencjałem wzrostu. Ostatnio giełdy w Indiach i Chinach miały okresy nawet stuprocentowych nieustannych wzrostów, jednak są one bardziej zmienne. Ryzyko pozostaje więc wysokie, nawet mimo równomiernego rozłożenia inwestycji w akcje z Indii, Pakistanu, Indonezji, Tajwanu, Korei Południowej, Tajlandii, Malezji, Chin i Filipin. Union Investment posiada specjalną firmę analityczną w Hongkongu, dostarczającą rekomendacje niezbędne do zarządzania funduszem. Od początku roku fundusz zarobił ponad 6%, choć w pewnym momencie mieliśmy już na liczniku 18%, co dużo mówi zarówno o potencjale, jak i o ryzyku.

3 Wykres subfunduszy UniStrategie Dynamiczny i UniAkcje: Daleki Wschód od r. do r. 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% UniStrategie Dynamiczny (PLN) UniAkcje: Daleki Wschód (PLN) Źródło: Dla klientów unikających inwestowania w akcje najlepszą alternatywą może być subfundusz UniObligacje Zamienne. To nietypowy jak na polskie warunki fundusz inwestujący w obligacje zamienne, a więc obligacje korporacyjne z opcją zamiany na akcje firmy, która je emituje. Sprawia to, że w okresie wzrostów na giełdzie i sprzyjającego trendu ceny takich obligacji rosną podobnie jak akcji (ale oczywiście znacznie wolniej, ponieważ ryzyko tutaj jest znacznie niższe), a w okresie bessy spadają, ale tylko do pewnego momentu. Mamy więc tu do czynienia z ciekawą asymetrią wzrosty są właściwie nieograniczone, ale spadki i owszem, do poziomu wartości gołej obligacji (kiedy opcja zamiany jest warta 0), co wzmocnione jest ochroną całego portfela funduszu na poziomie 90% w skali roku kalendarzowego. UniObligacje Zamienne to fundusz globalny, inwestujący głównie w Stanach Zjednoczonych i Europie w obligacje zamienne spółek o dużym potencjale wzrostu, najczęściej technologicznych, informatycznych i związanych z medycyną. Ten właśnie fundusz może być doskonałą alternatywą dla klientów tradycyjnie inwestujących w fundusze polskich obligacji, które w najbliższych miesiącach mają nie najlepsze perspektywy, natomiast UniObligacje Zamienne zarobił w tym roku już prawie 4%.

4 Wyniki subfunduszy UniObligacje Zamienne i UniKorona Obligacje od r. do r. 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% UniObkigacje Zamienne (PLN) UniKorona Obligacje (PLN) Źródło: Porównując UniObligacje Zamienne z klasycznym funduszem obligacji, jakim jest UniKorona Obligacje, widzimy, jak odmiennie te fundusze się zachowują w obecnym środowisku rynkowym i gdzie jest większy potencjał wzrostu w obliczu pozytywnych trendów dla giełd światowych. Warto zwrócić uwagę, że UniObligacje Zamienne, mimo nieco większego ryzyka niż w przypadku typowego funduszu obligacji, pozostaje odporny na duże kryzysy. Spadki w tych okresach są znacznie mniejsze niż w przypadku funduszy akcji lub mieszanych. Udowadnia to wykres pokazujący wyniki niemieckiego funduszu docelowego (UniInstitutional Convertibles Protect), którego nasz subfundusz jest odzwierciedleniem. Daje pogląd na zachowanie funduszu w okresach takich jak 2008 r. lub sierpień 2011 r. Okresowe spadki nie przekraczały kilku procent.

5 Wyniki subfunduszu docelowego (master) dla UniObligacje Zamienne od początku istnienia do 6 lipca 2015 r UniInstitutional Convertibles Protect: 82,92% ( r r.) Źródło: https://ufo.union-investment.de/handle?action=viewfundcompare. Wszystkie wyżej omówione fundusze umożliwiają inwestycję od kwoty minimalnej 1000 zł. Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie w prezentacji dostępnej w portalu Na życzenie ja bądź pozostali Dyrektorzy Regionalni doślemy ją i wyjaśnimy wszystkie wątpliwości. Pozdrawiam i zapraszam do świata zagranicznych finansów Krzysztof Orlik Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży Detalicznej Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tel. kom. (+48)

6 Przedstawiane informacje finansowe dotyczą wskazanego okresu w przeszłości i nie gwarantują podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki. Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez Union Investment TFI S.A. Brak gwarancji osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy; możliwość zmniejszenia wartości, w tym utraty części zainwestowanych środków. Duża zmienność wartości aktywów netto: UniAkcje Małych i Średnich Spółek, UniAkcje Wzrostu, UniAkcje: Nowa Europa, UniKorona Akcje, UniKorona Zrównoważony, UniStabilny Wzrost, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy w UniFundusze FIO oraz UniBessa, UniObligacje Aktywny, UniObligacje Zamienne, UniStrategie Dynamiczny, UniAkcje: Daleki Wschód, UniEURIBOR w UniFundusze SFIO. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów UniKorona Pieniężny, UniKorona Obligacje, UniStabilny Wzrost, UniKorona Zrównoważony, UniStrategie Dynamiczny, UniObligacje Zamienne, UniAkcje: Daleki Wschód w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku UniDolar Pieniężny, UniObligacje: Nowa Europa, UniAkcje: Turcja, UniAkcje Dywidendowy oraz UniLokata także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez: Australię, Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Islandię, Japonię, Kanadę, Koreę Południową, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Meksyk, Niemcy, Norwegię, Nową Zelandię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Stany Zjednoczone, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy oraz Europejski Bank Inwestycyjny i Bank Światowy (Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju). Prospekty informacyjne, Kluczowe informacje dla Inwestorów, tabele opłat, dane o ryzyku inwestycyjnym i podatkach dostępne są na stronie Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działa na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 1 czerwca 1995 r., nr decyzji KPW \ 95. Masz pytania? (+48) (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00).

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 maja 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 30 czerwca 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie

UniStabilny Wzrost. Subfundusz polskich papierów dłużnych i akcji. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie 31 lipca 2015 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Subfundusz lokuje środki w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego zapewniające konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna

UniKorona Akcje. subfundusz akcyjny. Ryzyko portfela: minimalne niskie umiarkowane wysokie bardzo wysokie. Polityka inwestycyjna 28 lutego 2014 r. str. 1 UniFundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polityka inwestycyjna Celem subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości jego aktywów w wyniku lokat subfunduszu w akcje polskich spółek.

Bardziej szczegółowo

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja

Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja Union Investment TFI 2014 r. z potencjałem dla akcji, ale o wynikach zadecyduje selekcja 2014 r. rozpoczynamy od ograniczania skupu aktywów w ramach QE3 przez amerykański zarząd Rezerwy Federalnej (Fed).

Bardziej szczegółowo

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2013 r. Chociaż na początku 2012 r. sytuacja gospodarcza w Polsce wyróżniała się pozytywnie na tle kłopotów finansowych części państw strefy euro, dla wielu obserwatorów

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa, Czerwiec 2015 r. Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Czerwiec 2015 2 Subfundusz UniStrategie

Bardziej szczegółowo

Giełdowi poszukiwacze zysków

Giełdowi poszukiwacze zysków 26 INWESTOR GF Giełdowi poszukiwacze zysków Od początku 2015 r. na większości rynków panuje umiarkowany optymizm. W Europie kluczem do pobudzenia aktywności było ogłoszenie w styczniu i rozpoczęcie w marcu

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK

ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK ŚWIAT FINANSÓW PRZED TOBĄ FUNDUSZE INWESTYCYJNE PRZEWODNIK SPIS TREŚCI PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH....................... 3 FUNDUSZE INWESTYCYJNE ZARZĄDZANE PRZEZ PKO TFI................. 4

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji

PIONEER. Kryzys da się lubić. Tadeusz Sendzimir. Stopy w dół, akcje w górę? Akcje w akcji Wydarzenia Wiedza Edukacja LIPIEC 2013 PIONEER Tadeusz Sendzimir Polski Edison metalurgii Stopy w dół, akcje w górę? rekordowo niskie oprocentowanie lokat Akcje w akcji subfundusz pioneer dynamicznych

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI

FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI www.leggmason.pl FUNDAMENTALNE ZNACZENIE WARTOŚCI analiza fundamentalna inwestowanie w wartość Fundusze inwestycyjne Legg Mason TFI SA Inwestowanie na rynku kapitałowym jest sztuką. I jak w każdej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015

Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Przegląd sytuacji rynkowej Podsumowanie marca 2015 Warszawa, dnia 09.04.2015 r. KOMENTARZ MAKROEKONOMICZNY Napływające z miesiąca na miesiąc dane makroekonomiczne potwierdzają budowanie się pozytywnego

Bardziej szczegółowo

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje

PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje PZU INWESTOR biuletyn PZU Inwestycje 24 stycznia 2013 r. Słowem wstępu W numerze Piotr Krawczyński Analityk PZU Inwestycje AUKCJA DŁUGU MF PRZYSŁOWIOWĄ KROPKĄ NAD I Gdyby nie aukcja obligacji ze środy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY

BIULETYN INFORMACYJNY ŻYCZENIA NOWOROCZNE ZŁOTE INWESTYCJE NA TRUDNE CZASY BIULETYN INFORMACYJNY BANK MILLENNIUM BIULETYN INFORMACYJNY nr 1 STYCZEŃ MARZEC 2012 r. TEMAT MIESIĄCA CZAS NA BANKOWOŚĆ PRYWATNĄ WYWIAD Z ARTUREM KLIMCZAKIEM, CZŁONKIEM ZARZĄDU BANKU MILLENNIUM NOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Fundusz Inwestycyjny Otwarty Infolinia: 22 541 77 70 OPERA TFI S.A. OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest pierwszym niebankowym TFI w Polsce. Zostało utworzone w grudniu 2004 roku przez zespół

Bardziej szczegółowo

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci

Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Wyróżniają nas wyniki wybierają nas klienci Idea TFI S.A. charakterystyka firmy Towarzystwo powstało w październiku 1999 roku jako pierwsze towarzystwo funduszy inwestycyjnych z całkowicie polskim kapitałem.

Bardziej szczegółowo

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A.

Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich. Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Struktura oszczędności w Polsce i wybranych krajach europejskich Raport przygotowany przez Analizy Online S.A. dla BPH TFI S.A. Czerwiec 2012 Spis treści 1. METODOLOGIA 3 2. WARTOŚĆ I STRUKTURA OSZCZĘDNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A

E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Biuletyn Inwestycyjny Xelion NR 12(46) 17 grudnia 2014 r. E K S P E R C I T R E N D Y A K T U A L N O Ś C I I N W E S T Y C J E E M E R Y T U R A Szanowni Czytelnicy, Na łamach bieżącego, jakby nie patrzeć,

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M.

PIONEER. Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI. Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI. Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF. W. M. W Y D A R Z E N I A, W IED Z A, E D U K A C J A PIONEER CZERWIEC NR 1/2010 6 SYLWETKA: Fundusze inwestycyjne 150 LAT TRADYCJI Steve Jobs IKONA E-REWOLUCJI Grecki kryzys lekcja dla Polski FELIETON PROF.

Bardziej szczegółowo

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora

Moje Fundusze. Moje Fundusze PRZYSZŁOŚĆ? CO PRZYNIESIE. biuletyn inwestora Moje Fundusze Nr 1 (6) 2009 Moje Fundusze KWARTALNIK promocyjno-informacyjny biuletyn inwestora Szanowni Państwo! Kalendarzowa wiosna już za pasem, tymczasem w światowej gospodarce zima zdaje się nie odpuszczać.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Warszawa, 28 lutego 2014 r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO WARTA Niniejsza informacja dotycząca Otwartego Funduszu Emerytalnego WARTA, zwanego dalej: OFE WARTA lub Fundusz, zarządzanego

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva

Raport Roczny. Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva 8 Raport Roczny Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Aviva List przewodniczàcego Rady Nadzorczej 4 List prezesa

Bardziej szczegółowo

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania

PKO Strategii Obligacyjnych fiz Emisja certyfikatów serii D Najczęściej Zadawane Pytania 1) Dlaczego zmienił się Zarządzający portfelem PKO Strategii Obligacyjnych fiz? Piotr Nowak, dotychczasowy Zarządzający PKO Strategii Obligacyjnych fiz, pozostaje w Grupie Banku PKO BP będzie współtworzył

Bardziej szczegółowo

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A.

Allianz Global Investors Fund. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Zbadany raport roczny na dzień 30 września 2007 r. Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S. A. Allianz Global Investors Fund Informacje

Bardziej szczegółowo

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Schroders Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii Keith Wade Główny ekonomista i strateg (44-2) 7658 6296 Azad Zangana Ekonomista ds. europejskich (44-2) 7658 2671 James Bilson Ekonomista

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek

PORADNIK INWESTORA. Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej. Marta Majcher Piotr Maziarek PORADNIK INWESTORA Jak inwestowaæ w Unii Europejskiej Marta Majcher Piotr Maziarek Warszawa 2005 Broszura została wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte mają charakter ogólny. Publikacja

Bardziej szczegółowo

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU

PIONEER. Zawsze jest czas na akcje. Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU WYDARZENIA WIEDZA EDUKACJA PAŹDZIERNIK 2014 PIONEER Inwestycja z potencjałem SUBFUNDUSZ PIONEER OBLIGACJI I DOCHODU Japonia: reaktywacja TRZECIA GOSPODARKA ŚWIATA ROZWIJA SIĘ NAJSZYBCIEJ OD LAT Gdy spadają

Bardziej szczegółowo

Miesięczny raport rynkowy

Miesięczny raport rynkowy 15 marca 15 kwietnia 215 r. str. 1 Główne wydarzenia Świat Ryzyka polityczne: Trwający konflikt na Ukrainie. Nierozwiązana kwestia ISIS. Działania wojenne w Jemenie i umowa z Iranem. Fundamenty: Poprawiły

Bardziej szczegółowo